home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items in the subject area ""Organics" in general"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type
Number of items at this level: 7520.

Bionext (2022) Diversiteit in teelt : greenpaper. Bionext, Ede, NL.

Precisiebemester Kringloop (2022) Kunstmestvervanging door biologische N-fixatie : webinar reeks Slim en rendabel naar nul emissie, 11 februari 2022. Precisiebemester Kringloop, NL.

KRO NCRV (2022) Supermarkten prijzen biologisch eten nauwelijks aan in folders. KRO NCRV, Hilversum, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2313795.

Newbie (2021) Farmer stories NL: Geitenboerderij Hansketien. Newbie, NL.

Stichting Skal Biocontrole (2021) Skal-certificatiegrondslagen. Stichting Skal Biocontrole, Zwolle, NL.

Newbie (2020) Farmer stories NL: Tuinderij de Es. Newbie, NL.

Bionext (2019) Bionext trendrapport 2018 : Ontwikkelingen in de biologische sector. Bionext, Ede, NL.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2019) Grüne Woche : Natuurinclusieve landbouw. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, NL.

Rob Busquet Filmproductie (2019) Grutsk. Rob Busquet Filmproductie, Oudemirdum, NL.

BIOpraktijk (2019) Handboek biologische varkenshouders. BIOpraktijk, NL.

Kringlooplandbouw Doorgrond (2019) Kringlooplandbouw doorgrond. Kringlooplandbouw Doorgrond, NL.

Lamberdina's Hoeve (2019) Lamberdina's Hoeve koploper in kringlooplandbouw. Lamberdina's Hoeve, NL.

Nationale Proeftuin Precisielandbouw (2019) Ook voor biologische landbouw bruikbaar : NPPL onderwijsspecial. Nationale Proeftuin Precisielandbouw, NL.

Wageningen University &Research Library (2019) Organic food is much safer than conventional food : the facts. Wageningen University & Research Library, Wageningen, NL.

Bio Academy (2019) Video Geintegreerde bestrijding in de biologische spuitkoolteelt (IPM). Bio Academy, NL.

Hanse, Olivier; Lensing, Annette and Metzger, Birgit (Eds.) (2018) Mission écologie: tensions entre conservatisme et progressisme dans une perspective franco-allemande. [Auftrag Ökologie: konservativ-progressive Ambivalenzen in deutsch-französischer Perspektive.] Peter Lang, p. 347.

Bionext (2018) Bionext trendrapport 2017 : Ontwikkeling biologische landbouw en voeding Nederland. Bionext, Ede, NL.

Demeter (2018) Demeter: voorwaarden. Demeter, Driebergen, NL.

Wageningen University &Research (2018) Pieter de Wolf over kringlooplandbouw. Wageningen University & Research, Wageningen, NL.

Louis Bolk Instituut (2018) Resistentie tegen Phytophthora : voorkom doorbraak. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Provincie Groningen (2017) Biologische landbouw: leren voor de toekomst. Provincie Groningen, NL.

Groen Kennisnet (2017) Dossier biologische landbouw. Groen Kennisnet, Wageningen, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2215161.

Skal Biocontrole (2017) Handel in biologische producten. Skal Biocontrole, NL.

Skal Biocontrole (2017) Omschakelen naar biologische akkerbouw. Skal Biocontrole, NL.

Skal Biocontrole (2017) Omschakelen naar biologische veehouderij. Skal Biocontrole, NL.

VPRO (2017) Onzichtbaar Nederland: de biologische aardappel. VPRO, NL.

Skal Biocontrole (2017) Starten met het vervaardigen van biologische producten. Skal Biocontrole, NL.

CIV Biobased Economy (2016) Bier uit Sorghum. CIV Biobased Economy, NL.

Bionext (2016) Bio-beurs 2016: Nieske Neimeijer, bio-varkensboerin. Bionext, NL.

Boeiende Boeren (2016) Biologisch spuiten volgens Roelof Wester te Bant. Boeiende Boeren, NL.

Vitalis Organic Seeds (2016) Creating an organic world. Vitalis Organic Seeds, Voorst, NL.

Vitalis biologische zaden (2016) Creating an organic world. Vitalis biologische zaden, Voorst, NL.

GPTV (2016) GPTV: Superboer Joel Salatin blij met nieuwe opleiding Van Hall Larenstein. GPTV, NL.

Louis Bolk Instituut (2016) Homeopathie bij koeien : stalkaart. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Netwerk Natuurinclusieve Landbouw (2016) Meer opbrengst door meer Gras, Welmoed Deinum. Netwerk Natuurinclusieve Landbouw, NL.

Ministerie van Economische Zaken (2016) Nationale Strategie voor toepassing van de Gemeenschappelijke Marktordening voor groenten en fruit in Nederland : periode 2017-2020. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, NE.

Eosta (2016) Opportunities for organic greenhouse vegetables. Eosta, Waddinxveen, NL.

Agrio (2016) Van gangbare zeugen naar biologische vleesvarkens. Agrio, 's-Heerenberg, NL.

NIOO KNAW (2016) Wat is bodemtransplantatie? NIOO KNAW, Wageningen, NL.

Louis Bolk Instituut (2015) Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?, Lelystad, 30 januari 2015. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bionext (2015) Bionext Trendrapport Biologisch 2014-2015 : versnelling omzetgroei vanaf najaar 2014. Bionext, Zeist, NL.

Louis Bolk Instituut (2015) Diergezondheid en welzijn van biologische leghennen : aanbevelingen naar aanleiding van Europees onderzoek Healthy Hens. Louis Bolk Instituut, Driebergen , NL.

Groen Kennisnet (2015) Dossier Voedselbossen. Groen Kennisnet, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2104412.

Eosta (2015) Eerlijk zaad als basis van biologische producten. Eosta, NL.

Ministerie van Economische Zaken (2015) Eosta. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, NL.

Louis Bolk Instituut (2015) Groene Veredeling : nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt : projectenoverzicht 2015 - 2019. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Louis Bolk Instituut (2015) oogst van Bloeiend Bedrijf : akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Louis Bolk Instituut (2015) Project Kip en Ei, duurzaam eiwit. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2015) Sustainable Agriculture Reviews 18. Springer Nature.

Slow Foodies (2015) Verticale versus biodynamische landbouw. Slow Foodies, NL.

CLM (2014) CLM graslandverjonging. CLM, NL.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2014) Kansendossier biologische producten en landbouw : België. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Den Haag, NL.

Kennisnetwerk huisverkoop van biologisch vlees (2014) Voedselveiligheidsplan voor verkoop van (biologisch) vlees direct vanaf de boerderij : stel zelf samen…. Kennisnetwerk huisverkoop van biologisch vlees, NL.

Louis Bolk Instituut (2013) Ambitielijn: meer met minder : toenemende aandacht voeding en gezondheid. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Louis Bolk Instituut (2013) Analyses voederbomen. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bionext (2013) Bionext. Bionext, Zeist, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2039542.

Holland Doc (2013) hokjesman: de antroposofen. Holland Doc, NL.

Groenhorst College (2013) Masterclass: De marketing van biologische productie en retail. Groenhorst College, Dronten, NL.

EO (2013) Melk en Honing. EO, Hilversum, NL.

Wageningen UR (2013) Onderzoek thema eco-efficiënt. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR Plant Breeding (2013) Popeye gaat duurzaam! Wageningen UR Plant Breeding, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2013) RIKILT developed a test to determine the difference between organic and conventional coffee. Wageningen UR, Wageningen, NL.

DLV Rundvee Advies (2013) Voeren van (gedroogde) kruiden in de melkveehouderij. DLV Rundvee Advies, NL.

Palvadeau, Laurence; Mailly, Florine and Mouret, Jean-Claude (Eds.) (2012) 1ère conférence internationale : Les systèmes de production rizicole biologique brochure de synthèse: Etat des connaissances scientifiques et techniques et perspectives de recherche. HAL CCSD, p. 19.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2012) Agroecology and Strategies for Climate Change. Springer.

Groene Kenniscoöperatie (2012) Kennisvragen biologische voeding en gezondheid : kennisagenda ten behoeve van het GKC-programma Voeding & Gezondheid. Groene Kenniscoöperatie, NL.

Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (2012) Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding : visie van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, NL.

Wageningen UR (2012) Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Louis Bolk Instituut (2012) Praktijknetwerk Voederbomen : toepassingen van bomen en struiken in het agrarisch landschap. Louis Bolk Instituut, Driebergen , NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2009859.

Mailly, Florine and Umr Innovation Innovation Et Développement Dans L'agriculture Et, . (Eds.) (2012) Première conférence internationale sur les systèmes de production rizicole biologique. [First international conference on organic rice production.] HAL CCSD, p. 152.

GKC (2012) Projecten GKC - programma : voeding en gezondheid : biologische landbouw. GKC, NL.

RIKILT (2012) Resultaat proeverij tomaatjes RIKILT op de Biovak. RIKILT, Wageningen, NL.

MBO Landstede (2012) Smakelijk Salland. MBO Landstede, Raalte, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2027369.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2012) Sustainable Agriculture Reviews 11. Springer Nature.

Lichtfouse, Eric; Hamelin, Marjolaine; Navarrete, Mireille and Debaeke, Philippe (Eds.) (2011) UNSPECIFIED [Sustainable Agriculture Volume 2.] Springer.

Team Vier (2011) Biologisch boerengeluk. Team Vier, Amstelveen, NL.

BoerenKlimaat (2011) BoerenKlimaat. BoerenKlimaat, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2009877.

Wageningen UR, Centre for Genetic Resources (2011) Farm seed opportunities : conservation, breeding and production. Centre for Genetic Resources, Wageningen , NL, , UR.

Wageningen UR, Centre for Genetic Resources (2011) Farm seed opportunities : conservering, veredeling en productie. Centre for Genetic Resources, Wageningen , NL, , UR.

Geitenboerderij Hansketien (2011) Geitenvlees. Geitenboerderij Hansketien, Mantinge, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1966201.

Odoux, Jean Francois and Ion, Nicoleta (Eds.) (2011) La flore mellifère et le déclin des abeilles. HAL CCSD, p. 21.

BioKennis (2011) Perspectief op duurzaamheid: de biologische landbouw bekeken. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1976288.

PPO fruitteelt (2011) Praktijknetwerk Nieuwe Rassen: nieuwe kansen voor biologische appels. PPO fruitteelt, NL.

Praktijkonderzoek Plant &Omgeving (2010) Alternatieve grondbewerkingssystemen voor een duurzame landbouw : niet meer ploegen in combinatie met rijpaden!!! Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Groen Kennisnet (2010) Beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden : wiki Groen Kennisnet. Groen Kennisnet, Wageningen, NL.

Bio-KI (2010) Bio Opneij Wytze-P. Bio-KI, Albergen, NL.

Bio-KI (2010) Bio Proostmeer : Henkieboy. Bio-KI, Albergen, NL.

Bio-KI (2010) Bio-Arkenheen 110. Bio-KI, Arkemheen, NL.

Agrimedia (2010) BioKennis voor biologische agroketens. Agrimedia, Wageningen, NL.

Praktijkonderzoek Plant &Omgeving, Bloembollen Boomkwekerij en Fruit (2010) Biologische beheersstrategie van valse meeldauw in zonnebloem. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen Boomkwekerij en Fruit, Lisse, NL.

Wageningen UR (2010) Biologische grondontsmetting werkt! Wageningen UR, Wageningen , NL.

Agrimedia (2010) Biovak 2010 : 20&21 januari : IJsselhallen Zwolle. Agrimedia, Wageningen, NL.

NAk Tuinbouw (2010) Databank Biologisch Uitgangsmateriaal. NAk Tuinbouw, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1962545.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2010) Genetic Engineering, Biofertilisation, Soil Quality and Organic Farming. Springer.

Blauw Research (2010) Groen licht voor biologische producten! : V5-eindrapport algemene rapportage voor Ministerie van LNV. Blauw Research, Rotterdam, NL.

Skal (2010) Informatieblad plantaardige productie. Skal, Zwolle, NL.

Skal (2010) Informatieblad veehouderij. Skal, Zwolle, NL.

Wageningen UR (2010) Kennisontwikkeling voor een robuuste aardappelketen. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bio KI (2010) Nieuw Bromo Jeroen R7. Bio KI, Albergen, NL.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2010) Sociology, Organic Farming, Climate Change and Soil Science. Springer.

Wageningen UR (2010) Verlenging groeiseizoen grasland. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Roche, Christophe (Ed.) (2009) TOTh 2009 - Terminologie & Ontologie : Théories et applications. Institut Porphyre, Savoir et Connaissance.

Bioconnect (2009) Bioconnect vernieuwend, succesrijk, spraakmakend. Bioconnect, NL.

Tiemens-Hulscher, M.; Lammerts Van Bueren, E.T. and Struik, P.C. (Eds.) (2009) Identification of genotypic variation for nitrogen response in potato (Solanum tuberosum) under low nitrogen input circumstances. Louis Bolk Instituut, Driebergen , NL.

Agrimedia (2009) Is fasenvoedering met maïszetmeel interessant? Agrimedia, Wageningen, NL.

D&C ZEG ’T (2009) Lesbrief biologische landbouw : project : Hoezo (bio)logisch onderwezen. D&C ZEG ’T, NL.

Wageningen UR Livestock Research (2009) Makkelijk reinigen en een vliegenplaag voorkomen begint bij de bouwtekeningen van de stal. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Provincie Noord-Holland (2009) Marktverkenning verduurzaming en regionalisering van de voedselketen in Noord-Holland. Provincie Noord-Holland, NL.

Lichtfouse, Eric (Ed.) (2009) Organic Farming, Pest Control and Remediation of Soil Pollutants. Springer.

Østergård, H.; Lammerts Van Bueren, E.T. and Bouwman-Smits, L. (Eds.) (2009) Proceedings : workshop on the role of marker assisted selection in breeding varieties for organic agriculture : 25-27 February 2009, Wageningen, The Netherlands. BioExploit project, Wageningen, NL.

Hoe?Zo! Radio &ScienceFlash (2009) ScienceFlash Repo RUUD de wiedrobot! Hoe?Zo! Radio & ScienceFlash, NL.

Teenstra, E.; Donkers, H. and Pinxterhuis, I. (Eds.) (2009) Verslag workshops Echt Overijssel! tijdens BioVak 2009. Echt Overijssel, NL.

Bioveem (2008) Aangaan van slootrandenbeheer van 3 of 5 meter. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Anders naar je vee kijken. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) arbeidsefficiënte maatregelen van Jos Elderink. Bioveem, NL.

Fairmatch Support (2008) Assortiment-kanaalmatch voor biologische fair tradeproducten. Fairmatch Support, NL.

Bioveem (2008) Behoud van de melkveehouderij rond "De Weerribben" : succesvol omvormen van bedreigingen tot kansen. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen. Bioveem, NL.

Wageningen UR (2008) Biologisch uitgangsmateriaal & plantaardige veredeling, BioVak, Apeldoorn, 6 februari 2008. BioKennis. Workshops. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Blauw Research (2008) Biologische en streekproducten : onderzoek naar de houding en het gedrag ten aanzien van biologische en streekproducten onder Noord-Hollandse consumenten. Blauw Research, Rotterdam, NL.

BiJo V (2008) Biologische groentekwekerij BiJo V.O.F. Jonker : groenteteler BiJo stapt volledig over op duurzame energie. O.F. BiJo V, 's Gravenzande, NL.

Bioveem (2008) Brown Swiss en niks anders. Bioveem, NL.

Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant &Omgeving (2008) Digestaat : voor u en het milieu het beste resultaat. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL, , UR.

Bioveem (2008) Eenvoud. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Fokkerijbeleid op het bedrijf van Bennie en Jozet Tomassen. Bioveem, NL.

RIKILT, Institute of Food Safety (2008) Fyto-V eindrapport. Rapport / RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid 2008.010. RIKILT, Institute of Food Safety, Wageningen, NL.

Bioveem (2008) Gezonde klauw door sterk ras, goede voeding en droge omgeving. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Gras moet groeien tot aan maaien. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) graslandbeheer bij Jan Vis: met klaver goede productie en kwaliteit. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Hoorns op koe passen niet bij mij en mijn bedrijfsvoering. Bioveem, NL.

Wageningen UR (2008) In vijf stappen naar een verbeterde diergezondheid. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bioveem (2008) Integratie van landschapselementen in bedrijfsvoering. Bioveem, NL.

Wageningen UR (2008) Invloed van voersamenstelling op biologische leghennen. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bioveem (2008) Jan en Mieke Duijndam: multifunctionele landbouw. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Jersey kalveren bij de koe. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Jersey veestapel van Erik Ormel. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Kleine aanpassingen in het rantsoen met grote gevolgen. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) koe als Breezewood Patsy is mijn fokdoel. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Management van Mts Bor van Gils: positief bevorderen van de gezondheid. Bioveem, NL.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Industrie en Handel (2008) Marktontwikkeling biologische landbouw : ‘op naar een perspectiefrijke en robuuste sector’’. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Industrie en Handel, Den Haag, NL.

Bioveem (2008) Mozaïekbeheer met uitgestelde maaidatum en voorweiden. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Omgaan met gehoornd melkvee. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Omgaan met gehoornd vee. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Onkruidbeheersing in de maïs op löss grond. Bioveem, NL.

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Department of Trade and Industry (2008) Organic agriculture market development : 'working towards a robust and independent sector’. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Department of Trade and Industry, The Hague, NL.

Bioveem (2008) Scherp blijven door samenwerking. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Slootvuil, bermmaaisel, takken en vaste mest uit jongvee potstal composteren. Bioveem, NL.

Burgt, G.J. Van Der and Timmermans, B. (Eds.) (2008) Soil nitrogen: research and extension : proceedings QLIF seminar, 13-15 February 2008, Driebergen, The Netherlands. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bioveem (2008) strategie van groeien en arbeidsefficiëntie. Bioveem, NL.

Berg, H. Van Den (Ed.) (2008) Themadag bedrijfsnetwerk biologische bollen en buitenbloemen 19-2-2008 : verslag van de Themadag die gehouden werd op dinsdag 19-2-2008 bij PPO in Lisse. Henk van den Berg Advies, NL.

Bioveem (2008) veestapel in balans voorkomt een hoog celgetal. Bioveem, NL.

Wageningen UR (2008) Verhogen van gezonde vetzuren in biologische melk. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bioveem (2008) Voer en voederwinning op eigen wijze. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Voerstrategie op het bedrijf van Erik Ormel. Bioveem, NL.

Bioveem (2008) Voor weinig geld toch een ruime stal die gericht is op groei. Bioveem, NL.

Wageningen UR (2008) Voordelen geitenmelk in beeld. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Biologica (2008) Wat we weten over biologisch en wereldvoedselproductie. Biologica, Utrecht, NL.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2007) Annex biologisch zaaizaad en plantgoed 2008. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Haag, NL.

Wageningen UR, Verantwoorde Veehouderij (2007) Aquarius Alliance. Verantwoorde Veehouderij, Wageningen, NL, , UR.

Wageningen UR (2007) Arbeid in de biologische varkenshouderij. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Wageningen UR (2007) Beheersing van zilverschurft. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2007) Beleidsnota biologische landbouwketen 2008-2011 : biologisch in verbinding, perspectief op groei. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, NL.

Wageningen UR (2007) Bemestingsplanner nuttig hulpmiddel : bemesting voor een goede grasklaver. Wageningen UR, Wageningen , NL.

LEI Wageningen UR (2007) BIO-Monitor jaarrapport. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Louis Bolk Instituut (2007) ‘Biologisch Gezonder? : een onderzoek naar biomarkers voor mogelijke gezondheidseffecten van biologisch voedsel, aan de hand van een kippenmodel’ : samenvatting. Publicatie / Louis Bolk Instituut no. M22. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

ECORYS (2007) Biologisch: vitaal en duurzaam. ECORYS, Rotterdam, NL.

Wageningen UR (2007) Biologische cranberryteelt biedt perspectief. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Wageningen UR (2007) Bloempokken in broei van biologisch geteelde tulpen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2007) Composteren van organisch afval. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2007) Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Wageningen UR (2007) Geleide bestrijding van ritnaalden en kniptorren. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Louis Bolk Instituut (2007) Homeopathie stalkaart bij koeien. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Wageningen UR (2007) Informatiesysteem bodemmanagement. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Ministerie van LNV (2007) Instructie voor Nederlandse delegatie naar de negende conferentie van partijen bij de conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD-COP9), 19-30 mei 2008 in Bonn. Ministerie van LNV, Den Haag, NL.

Wageningen UR (2007) Kalkmelk, dé oplossing voor vruchtboomkanker. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR, Animal Sciences Group (2007) Kennisontwikkelingsplannen ingrepen pluimvee : thema: snavelbehandelen. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Wageningen UR (2007) Meten is weten, maar blijf ook goed kijken naar de dieren : mineralenvoeding rundvee. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2007) Optimale plantdichtheid van tulp. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (2007) Organic agriculture market development : ‘working towards a 5% market share’. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, The Hague, NL.

Wageningen UR (2007) Rhizoctonia solani : grondbesmetting gekoppeld aan teeltfrequentie. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Vijver, L.P.L. Van De (Ed.) (2007) Seminar measuring food quality: concepts, methods and challenges : Monday 12th, Tuesday 13th and Wednesday 14th of February 2007, at the Louis Bolk Institute, Netherlands. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Wageningen UR (2007) Slimme strategieën tegen schade door koolmot. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Ministry of Agriculture, Nature Management and Food Quality (2007) Stimulation of organic catering : 'government setting the example'. Ministry of Agriculture, Nature Management and Food Quality, The Hague, NL.

Wageningen UR, Glastuinbouw (2007) Succesvolle roofmijten uit het onderzoek. Glastuinbouw, Wageningen, NL, , UR.

Wageningen UR, Glastuinbouw (2007) Systeeminnovatie op het bedrijf. Glastuinbouw, Wageningen , NL, , UR.

Wageningen UR (2007) Vaccinatieschema leghennen: kan er iets uit? Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2007) Visie van de biologische pluimveesector op dier-gezondheid en -welzijn. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Wageningen UR (2007) Zwarte vlekkenziekte in koud bewaarde peen onder controle krijgen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Groen Kennisnet (2006) BioKennis. Groen Kennisnet, Wageningen, NE.

BioPol (2006) BioPol biosystems. BioPol, Stellendam, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1797148.

Hassink, J. and Dijk, M. Van (Eds.) (2006) Farming for health : green-care farming across Europe and the United States of America. Springer, Dordrecht, NL.

De Groene Geit, Vereniging Biologische Melkgeitenhouderij (2006) Homeopathie bij geiten : stalkaart. De Groene Geit, Vereniging Biologische Melkgeitenhouderij, NL.

Wageningen UR (2006) Opleg gespeende biggen beïnvloedt slachtlijnbevindingen. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Wageningen UR, Plant Research International (2006) Resistentie tegen aarfusarium in zomertarwe : Themawerkgroepvergadering 10 maart 2006. Plant Research International, Wageningen, NL, , UR.

Animal Sciences Group, Wageningen UR (2006) Tips om uitval bij biologisch gespeende biggen te verminderen. Animal Sciences Group, Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR (2006) Topsoil + : factsheet 2006. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wagenaar, J.P. and Bestman, M. (Eds.) (2006) Towards animal oriented rearing methods in organic production systems : qualuty low input food (QLIF), proceedings International training and exchange workshop, 20-22 February 2006, Driebergen, the Netherlands. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2006) Vaccinatie tegen vogelgriep van bedrijfsmatig gehouden biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, NL.

Praktijkonderzoek Plant &omgeving (2006) Ziekten en plagen in biologische snijbloemen onder glas : herkennen, voorkomen, beheersen. PPO publicatie 598.. Praktijkonderzoek Plant & omgeving, Wageningen, NL.

Louis Bolk Instituut (2005) Beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft : patroonanalyse bij 15 biologische aardappeltelers. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2005) Biologisch uitgangsmateriaal. Biologischonderzoekbericht 26.. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

PPO (2005) Grond in beweging : mechanische onkruidbestrijding in kool. PPO, Lelystad , NL.

Wageningen UR (2005) Heino biologisch. Biologischonderzoekbericht / Wageningen UR 21.. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant (2005) Koolmot (Plutella xylostella). Het zit zó bij Bio! nr. 2. Praktijkonderzoek Plant, Wageningen , NL, , UR.

Koppert (2005) Koppert Biological Systems. Koppert, Berkel en Rodenrijs, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1763365.

PPO (2005) Mechanische onkruidbestrijding in bloemkool. PPO, Lelystad , NL.

Lammerts Van Bueren, E.T. and Goldringer, I. (Eds.) (2005) Proceedings of the COST SUSVAR/ECO-PB workshop on organic plant breeding strategies and the use of molecular markers : 17 - 19 January 2005 Driebergen, The Netherlands. Louis Bolk Institute, Driebergen, NL.

Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant (2005) Rhizoctonia solani. Het zit zó bij Bio! nr. 1. Praktijkonderzoek Plant, Wageningen , NL, , UR.

Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant (2005) Ritnaalden (Agriotes spp.). Het zit zó bij Bio! nr. 3. Praktijkonderzoek Plant, Wageningen , NL, , UR.

Land &Co (2005) Themadag "een super-markt voor biologische producten". Land & Co, NL.

Biofoon (2005) Webnieuws biologische varkenshouderij : het nieuwste uit actueel onderzoek : mei 2005. Biofoon, NL.

Louis Bolk Instituut (2005) Wormenbeheersing bij biologische melkgeiten. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Wageningen UR, Animal Sciences Group (2004) 100% Biologisch voer. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

MLNV (2004) Beleidsnota biologische landbouw 2005-2007. MLNV, Den Haag, NL.

Biokas (2004) Biologisch telen onder glas : minder zekerheid maar meer voldoening. Biokas magazine 2004.. Biokas, Nijmegen, NL.

Louis bolk instituut (2004) ET-vrije stierenlijst 2004. Louis bolk instituut, Driebergen, NL.

Wageningen UR, Animal Sciences Group (2004) Melkveehouderij. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek (2004) Onkruidbeheersing melkveehouderij. Biologischonderzoekbericht 19.. Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek, Lelystad, NL.

Wageningen UR, Animal Sciences Group (2004) Pluimveehouderij. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek (2004) Pluimveehouderij (2). Biologischonderzoekbericht 18.. Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek, Lelystad, NL.

Wageningen UR Animal Sciences Group (2004) Praktijkcentrum Raalte zoekt de zon op : duurzaam en diervriendelijk systeem voor varkensstallen. Wageningen UR Animal Sciences Group, Wageningen, NL.

Animal Sciences Group (2004) Stro in de varkenshouderij. Animal Sciences Group, Wageningen, NL.

Agrotechnology &Food Innovations (2004) Tussenrapport : uitloop biologische varkens : verslag studiemiddag biologische veehouderij PO-34. A&F report 199.. Agrotechnology & Food Innovations, Wageningen, NL.

Vereniging 'De Natuurweide' (2004) Vereniging 'De Natuurweide'. Vereniging 'De Natuurweide', Bennekom, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1902523.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Beschermde teelten. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

BIOM (2003) BIOM uitgerekend biologisch! BIOM, Wageningen , NL.

Biologica (2003) Eindrapportage project 'eerlijke prijs - heerlijke prijs' : open-kostprijs-calculatie in de keten voor biologisch varkensvlees. Biologica, Utrecht, NL.

BIOM (2003) Feiten & cijfers project BIOM. BIOM, NL.

Wageningen UR (2003) Goede bodem boert beter. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Intersectorale samenwerking. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Koepelprogramma. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Consumentenbond (2003) Naar een veilig stukje kip. Consumentenbond, Den Haag, NL.

Pinxterhuis, I.; Remmelink, G. and Plomp, M. (Eds.) (2003) NVWV themadag klaver, 25 februari 2003. Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group, Wageningen UR, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Ondernemerschap en markt. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Onkruidbeheersing. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Open teelten. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Professionaliseren keten. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Veehouderij. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Innovatiecentrum Biologische Landbouw (2003) Veredeling. Innovatiecentrum Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Biologica platform voor biologische landbouw en voeding (2002) Aandachtspunten voor stimuleringsbeleid biologische landbouw. Biologica platform voor biologische landbouw en voeding, NL.

Haan, J.J. De and Garcia Diaz, A. (Eds.) (2002) Proceedings VEGINECO-workshop, 20-21 June 2001, Amsterdam. Applied Plant Research, Lelystad , NL.

KLV-studiekring biologische landbouw (2002) Waarom omschakelen? Nieuwsbrief KLV-studiekring biologische landbouw juli 2002.. KLV-studiekring biologische landbouw, NL.

Equipo Técnico, SEAE (Ed.) (2023) Proceedings of XVI SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. . Proceedings of 25-27 th april 2022, Mallorca.

Spanish Society of Organic Farming and Agroecology, SEAE (Ed.) (2021) XXIX SEAE Conference: "One health. A planet. A diverse rural world”. .

Spanish Society of Organic Farming and Agroecology, SEAE (Ed.) (2021) Proceedings of XXVIII SEAE Conference:"Health of agroecosystems and human well-being: Indicators of organic production". SEAE. Proceedings of XXVIII SEAE Conference:"Health of agroecosystems and human well-being: Indicators of organic production", Online, 28 y 29th october 2020.

International Centre for Research in Organic Food Systems - ICROFS (2021) Organic Eprints - an international open access archive for organic research. .

Schmid, Otto; Johnson, Marion; Früh, Barbara and Vaarst, Mette (Eds.) (2020) Organic Animal Husbandry systems – challenges, performance and potentials-Proceedings of the IAHA Video-Conference on Organic Animal Husbandry - 21. and 22. September 2020 linked to the 20th Organic World Congress of IFOAM 2021. 3 p. 1. Proceedings of IAHA Video-Conference on Organic Animal Husbandry, video, 21. and 22. September 2020. [Completed]

Azim, Khalid; Hafidi, Mohamed; Bouizgarne, Brahim and Rahman, Gerold (Eds.) (2019) BOOK OF ABSTRACTS: 1st EU/North-African Conference on Organic Agriculture (EU-NACOA) “Bridging the Gap, Empowering Organic Africa”. pp. 1-143. Proceedings of 1st EU/North-African Conference on Organic Agriculture (EU-NACOA), Marrakesh, 11-12 november 2019.

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) (editor): Jensen, Kirsten Lund; Ingvartsen, Klaus Lønne; Magid, Jakob; Sehested, Jakob; Andreasen, Lise; Uller-Kristensen, Helene and Studnitz, Merete (Eds.) (2019) Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 inden for Økologisk jordbrug og fødevaresystemer. [Research and Development Strategy 2019-2021 for Organic Agriculture and Food Systems.] International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) (2018) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2017-2018. [Organic food and farming in Flanders: Research 2017-2018.] 5 edition. Network for Organic food and farming research (NOBL), Merelbeke.

Spanish Society of Organic Farming, SEAE, SEAE (Ed.) (2018) Proceedings of XIII SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING "Agroecological food systems and Climate Change". . Proceedings of XIII SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING "Agroecological food systems and Climate Change", Logroño (La Rioja) SPAIN, 14-17th november 2018.

TIPI, TP Organics (Ed.) (2018) Science Day 2018. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick. Proceedings of Science Day 2018, Messezentrum Nürnberg, Nürnberg Germany, February 16, 208. [Unpublished]

TIPI, Technology Innovation Platform of IFOAM (Ed.) (2017) Pre-conference at the Organic World Congress 2017: "Accelerating innovation - the role of science, policy and practice" - Presentations. . Proceedings of Pre-conference at the Organic World Congress 2017: "Accelerating innovation - the role of science, policy and practice", Constitution Club, New Dehli, November 8, 2017. [Unpublished]

Aakkula, Jyrki; Hakala, Kaija; Huhta, Harri; Iivonen, Sari; Jurvanen, Ulla; Kreismane, Dzidra; Land, Anita; Lähdesmäki, Merja; Malingen, Matti; Mikkola, Minna; Nordlund-Othen, Janne; Nuutila, Jaakko; Peetsmann, Elen; Piskonen, Sirpa; Rasmussen, Ilse A.; Skulskis, Virgilijus; Tahvonen, Raija; Taskinen, Sirpa; Ullvén, Karin; Wibe, Atle and Wivstad, Maria (Eds.) (2017) NJF Seminar 495 - 4th organic Conference: Organics for tomorrow's food systems. 13(1), NJF Report pp. 1-141. Proceedings of NJF Seminar 495 - 4th organic Conference: Organics for tomorrow's food systems, Mikkeli, Finland, 19 - 21 June 2017.

De Cock, Lieve (Ed.) (2016) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2015-2016. [Organic Food and Farming in Flanders: Research 2015-2016.] 4 edition. Network for Organic food and farming research (NOBL), Merelbeke.

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (2016) Notat fra ICROFS-Forskning og innovation er afgørende for at beholde den danske førerposition i økologi. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. [Completed]

Spanish Society of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2016) Proceedings of XII SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING- "Legumes in the agriecosystems and food channels". [Actas del XII Congreso de SEAE: “Las leguminosas: clave en la gestión de los agrosistemas y en la alimentación ecológica” - Lugo - 21-23 septiembre 2016.] .

Pedersen, Tove Mariegaard (Ed.) (2015) COBRA - Coordinating Organic Plant BReeding Activities - for diversity. pp. 1-77. Proceedings of The Cobra Final Conference, Vingsted Hotel and Conferencecentre, Denmark, November 24th - 25th 2015. [Completed]

Nordlund Othén, Janne and Ullvén, Karin (Eds.) (2015) Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2018 – Updated version november 2018. SLU, EPOK – Centre for Organic Food and Farming, Uppsala, Sweden.

AfrONet, Association of Organic Agriculture Practitioners of Nigeria (NOAN), Federal Ministry of Agriculture and Rural Development, Federal Republic of Nigeria (2015) 3rd African Organic Conference Brochure 2015. .

Rosner, Franz (Ed.) (2015) Innovative disease control strategies for European organic and integrated vineyards`. Proceedings of the VineMan.org project congress. . Proceedings of Final congress of the VineMan.org project, Vienna, 09.01.2015. [In Press]

Papp, Orsolya (Ed.) (2015) Növényvédelem a csonthéjasok ökológiai termesztésében. [Pest control in the production of organic stone fruits.] ÖMKI, Budapest.

Papp, Orsolya (Ed.) (2015) Növényvédelem az almatermésűek ökológiai termesztésében. [Pest control in the production of organic pome fruit.] ÖMKI, Budapest.

Skovsbøl, Ulla (Ed.) (2015) Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS.

De Cock, Lieve (Ed.) (2014) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2013-2014. [Organic food and farming in Flanders: Research 2013-2014.] 4 edition. Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL), Merelbeke.

Moeskops, Bram; Blake, Francis; Tort, Marie-Chiara and Torremocha, Eva (Eds.) (2014) Action Plan for Innovation and Learning. TP Organics , Brussels, Belgium.

Bellon, Stéphane and Penvern, Servane (Eds.) (2014) Organic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures. [L'agriculture biologique, prototype d'agricultures durables.] Springer, Dordrecht.

Wiesinger, Klaus; Cais, Kathrin and Obermaier , Sabine (Eds.) (2014) Angewandte Forschung und Beratung für den ökologischen Landbau in Bayern. Schriftenreihe der LfL, no. 2, pp. 1-249. Proceedings of Öko-Landbau-Tag 2014, Triesdorf, Deutschland, 09.04.2014.

Spanish Society of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2014) Proceedings of XI SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING-"Organic Family Farming". [Actas del XI CONGRESO SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) “Agricultura ecológica familiar”. Vitoria-Gasteiz (Álava), 1-4 octubre 2014.] .

INRA, INRA and ITAB, ITAB (Eds.) (2013) Recueil des résumés des présentations du colloque DinABio2013. [Book of abstracts of DinABio2013 congress.] . Proceedings of DinABio2013, Tours, France, November 13th-14th, 2013.

IFOAM, BUGDAY ASSOCIATION for Supporting Ecological Living (2013) 18th IFOAM ORGANIC WORLD CONGRESS. . Online at http://www.owc2014.org/, accessed on: 12 February 2013.

Burny, Philippe and Debode, Frédéric (Eds.) (2013) Is organic farming the solution for the future of Walloon agriculture ? ASU Publishing Center, pp. 514-517. Proceedings of The Sixth International Scientific Conference "Rural Development 2013, Akademija, Lithuania.

Wivstad, Maria (Ed.) (2013) Research Agenda for Organic Agriculture 2013 – Research challenges and knowledge requirements for organic food and farming. SLU, EPOK – Centre for Organic Food and Farming, Uppsala, Sweden.

International Federation of Organic Agriclture Movements (IFOAM), Proyecto AGROECO (2012) El Papel de los Campesinos en la Agricultura Orgánica, Posición del IFOAM. [The Role of Smallholders in Organic Agriculture, IFOAM's Position Paper.] LEISA revista de agroecologica, December 2012, 28 (4), pp. 36-39.

Spanish Society of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2012) Proceedings of X SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas del X Congreso de SEAE: «20 años impulsando la producción ecológica».Albacete, 26 – 29 de septiembre 2012.] .

Spanish Society of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2012) Proceedings of X SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING "20 years fostering the organic production". [Actas del X Congreso de SEAE: «20 años impulsando la producción ecológica».Albacete, 26 – 29 de septiembre 2012.] .

Korsgaard, Maren (Ed.) (2012) Strategic irrigation against apple scab. Foerdergemeinschaft Oekologischer Obstbau e.V. (FOEKO). Proceedings of The 15th International Conference on Organic Fruit Growing, Hohenheim, Germany, 2012, February 20-22.

Papp, Orsolya; Földi, Mihaly; Drexler, Dora; Paszti, Timea; Dezseny, Zoltan and Mozgai, Diana (Eds.) (2012) 50 érv a biogazdálkodás mellett. [50 arguments for organic farming.] 1. edition. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft., Gödöllő.

Alastair, Penny and Moeskops, Bram (Eds.) (2012) Agro-ecology. Ten examples of successful innovation in agriculture. IFOAm EU Group, TP Organics, Arc2020 , Brussels, Belgium.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (Eds.) (2012) Forsknings- og udviklingsstrategi 2012 inden for Økologisk jordbrug og fødevarer "Vækst, troværdighed og robuste systemer". International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Dvorak, Petr; Tomasek, Jaroslav and Hamouz, Karel (Eds.) (2011) Effect of mulching materials on the soil temperature, soil water potential, number and weight tubers of organic potatoes. .

Sarapatka, Borivoj (Ed.) (2011) New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. Bioinstitut. Proceedings of 3rd Scientific Conference 2011, Prague, Czech Republic, 14th – 15th November 2011.

Rahmann, Gerold (Ed.) (2011) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2010. [Governmental research for organic farming in Germany 2010.] Landbauforschung, no. Sonderheft 346. Johann Heinrich von Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, D-Braunschweig.

ÚZEI Praha (2011) Ročenka ekologické zemědělství v České republice 2010. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Brno, Česká republika.

Spanish Societaty of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2010) Proceedings of IX SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas del IX Congreso de SEAE: «Calidad y seguridad alimentaria». Lleida, 5-9 de octubre 2010.] .

ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Ed.) (2010) FØJO III – Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2006-2010. Internationalt samarbejde og økologisk integritet – foreløbige resultater. [DARCOF III - Research in organic farming and food systems 2006-2010. International collaboration and organic integrity - preliminary results.] .

Rahmann, Gerold (Ed.) (2010) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2009. [Governmental research for organic farming in Germany 2009.] Johann Heinrich von Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (vTI), Braunschweig.

Sarapatka, Borivoj (Ed.) (2009) Bioacademy 2009 - Proceedings. [Sborník Bioakademie 2009.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic, 1. Proceedings of Bioacademy 2nd Scientific Conference, Lednice na Morave, Czech Republic.

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V., (KTBL) (Ed.) (2009) Fachgespräch "Klimawandel und Ökolandbau". [Expert discussion "Climate Change and Organic Farming".] Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), D-Darmstadt .

Alrøe, Hugo Fjelsted and Halberg, Niels (Eds.) (2008) Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter. [Development, growth and integrity in the Danish organic sector. A knowledge synthesis on the opportunities and barriers for a continued development and market-based growth in production, processing, and sale of organic products.] ICROFS-rapport, no. 1. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), Denmark.

Spanish Society of Organic Farming, SEAE (Ed.) (2008) Proceedings of VIII SEAE CONGRESS. SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas del VIII Congreso de SEAE: «Cambio climático, biodiversidad y desarrollo rural sostenible». IV Congreso Iberoamericano Agroecología y II Encuentro Internacional de Estudiantes de Agroecología y Afines. Bullas (Murcia), 16 – 20 de septiembre 2008.] .

Sarapatka, Borivoj and Samsonova, Pavlina (Eds.) (2008) Bioacademy 2008 - Proceedings. [Sborník Bioakademie 2008.] Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic. Proceedings of Bioacademy 2008, 3.– 5. 9. 2008.

Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Alföldi, Thomas; Lockeretz, William; Thommen, Andreas; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John; Vaarst, Mette; Lück, Lorna; Carporali, Fabio; Jensen, Henning Hogh; Migliorini, Paola and Willer, Helga (Eds.) (2008) Cultivating the Future Based on Science. Cultivating the Future Based on Science. Volume 2 - Livestock, Socio-economy and Cross disciplinary Research in Organic Agriculture. Proceedings of the Second Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), held at the 16th IFOAM Organic World Congress in Cooperation with the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Consorzio ModenaBio, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy. International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), c/o IOL, DE-Bonn, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick.

Neuhoff, Daniel; Halberg, Niels; Alföldi, Thomas; Lockeretz, William; Thommen, Andreas; Rasmussen, Ilse A.; Hermansen, John; Vaarst, Mette; Lück, Lorna; Carporali, Fabio; Jensen, Henning Hogh; Migliorini, Paola and Willer, Helga (Eds.) (2008) Cultivating the Future Based on Science. Volume 1: Organic Crop Production. Proceedings of the Second Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), held at the 16th IFOAM Organic World Congress in Cooperation with the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the Consorzio ModenaBio, 18 – 20 June 2008 in Modena, Italy. International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), c/o IOL, DE-Bonn, Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick. [Unpublished]

He, Chen; Marley, Elin and Mikkelsen, Bent Egberg (Eds.) (2008) The iPOPY Young Researchers Workshop on Organic and Healthy Foods in Schools - Methods and Early Results. . [Completed]

Capounova, Katerina and Dytrtova, Karolina (Eds.) (2008) Ročenka ekologického zemědělství v České repulice 2007. [Yearbook of Organic Farming in the Czech Republic 2007.] Ministerstvo zemědělství ČR, Prague, Czech Republic.

Fernández Montoya, Marco Vinicio; Ochoa, Gregorio Varela; Garibay, Salvador V. and Weidmann, Gilles (Eds.) (2007) 2ndo Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Productoras y Productores Experimentadores y de Investigadores en Agricultura Orgánica - Memorias de resúmenes. [Second Latin American and Caribbean Meeting of Organic Producers and Researchers, held October 1-5, 2007 in Antigua, Guatemala. Summary of the Presentations.] Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland. [Unpublished]

FiBL (2007) 90 argumentů pro ekologické zemědělství. [90 Arguments for organic agriculture.] 1st edition. Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, (KTBL) (Ed.) (2007) Bewertung ökologischer Betriebssysteme - Bodenfruchtbarkeit, Stoffkreisläufe, Biodiversität. KTBL Darmstadt.

Cooper, J.; Leifert, C. and Niggli, U. (Eds.) (2007) Handbook of Organic Food Safety and Quality. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.

Niggli, Urs; Leifert, Carlo; Alföldi, Thomas; Lück, Lorna and Willer, Helga (Eds.) (2007) Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems. Proceedings of the 3rd International Congress of the European Integrated Project Quality Low Input Food (QLIF). University of Hohenheim, Germany, March 20 – 23, 2007. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick, Frick. [In Press]

Phillips, Dr Catherine and Sanders, Mr Richard (Eds.) (2007) In Principle and In Practice. The Organic Research Centre - Elm Farm. Proceedings of Organic Producers Conference, Cirencester, UK, 11th-12th December 2006. [Unpublished]

Equipo Técnico , SEAE (Ed.) (2006) Proceedings of VII SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas del VII Congreso de SEAE: «Agricultura y Alimentación Ecológica». Zaragoza, 18-23 septiembre 2006.] .

Halberg, Niels; Alrøe, Hugo Fjelsted; Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (Eds.) (2006) Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects. CABI Publishing, Wallingford, United Kingdom.

Kristiansen, Paul; Taji, Acram and Reganold, John (Eds.) (2006) Organic Agriculture: A Global Perspective. CSIRO Publishing, Collingwood / CABI, Wallingford / Cornell University Press, Ithaca / Manaaki Whenua Press, Lincoln, Australia.

Rahmann, Gerold (Ed.) (2006) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2006. [Federal Research for Organic Farming in Germany 2006.] Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL), Sonderhefte der Landbauforschung Völkenrode, no. 298. Proceedings of Statusseminar Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2006, Braunschweig, 2. März 2006.

Rahmann, Pr Gerold (Ed.) (2006) Ressortforschung für den Ökologischen Landbau 2006. [Organic Farming Research of the Federal Ministry of Nutrition, Agricultural and Consumer Protection 2006.] Landbauforschung Völkenrode - Sonderheft, no. 298. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft.

Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) (2005) Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Organic farming conference 22–23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Abstracts of lectures and posters. SLU. Centre for sustainable agriculture.] Centrum för uthålligt lantbruk.

Raumberg-Gumpenstein, Höhere Bundeslehr- und Foschungsanstalt für Landwirtschaft (Ed.) (2005) 1. Österreichische Fachtagung für biologische Landwirtschaft "Low-Input" Milchproduktion bei Vollweidehaltung Eiweissversorgung in der biologischen Nutztierfütterung. [1st Austrian Symposium on Organic Farming "Low-Input" Milkproduction with Continuous Grazing System Protein Supply in Organic Farm Animal Feeding.] Höhere Bundeslehr- und Foschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein. Proceedings of 1. Österreichische Fachtagung für biologische Landwirtschaft, Höhere Bundeslehr- und Foschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein, 09. und 10. November 2005.

Heß, J and Rahmann, G (Eds.) (2005) Ende der Nische - Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. kassel university press GmbH, Kassel. Proceedings of 8. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau - Ende der Nische, Kassel, 01.03.2005 - 04.03.2005.

Løes, Anne-Kristin (Ed.) (2005) Organic Farming for a New Millennium - status and future challenges. Nordic Association of Agricultural Scientists and Swedish University of Agricultural Sciences, 1, NJF Report, no. 1. Proceedings of NJF seminar 369 Organic Farming for a New Millennium - status and future challenges., Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden, June 15-17, 2005.

Köpke, Ulrich; Niggli, Urs; Neuhoff, Daniel; Cornish, Peter; Lockeretz, Willie and Willer, Helga (Eds.) (2005) Researching Sustainable Systems. Proceedings of the First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), Held in Cooperation with the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) and the National Association for Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), 21 – 23 September 2005, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick, and International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), c/o Institute of Organic Agriculture (IOL), DE-University of Bonn, Frick.

Equipo Técnico , SEAE (Ed.) (2004) Proceedings of VI SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas VI Congreso SEAE "Agroecología: Referente para la transición en sistemas agrarios". Almería 2004.] .

{Project} Bundesprogramm Ökologischer Landbau. [Federal Organic Farming Scheme.] Runs 2002 - 2007. , Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) .

Research Institute of Organic Agriculture, Korean Organic Farmers Association (Ed.) (2004) Benign Environment and Safe Food. Research Institute of Organic Agriculture, Dankook University. Proceedings of 6th IFOAM-Asia Scientific Conference, Yangpyung, Korea, 7.-9. September 2004. [Unpublished]

Rahmann, Gerold and Kühne, Stefan (Eds.) (2004) Ressortforschung für den ökologischen Landbau 2004. [State organic farming research 2004.] Senatsarbeitsgruppe Ökologischer Landbau. Proceedings of Statusseminar der Ressortforschungseinrichtungen des BMVEL, Kleinmachnow, 05. März 2004. [Unpublished]

{Project} AgChange. Konflikte der Agrarwende. [AgChange. Conflicts in the Change of Agricultural Policy.] Runs 2002 - 2007. Project Leader(s): Feindt, Dr. Peter Henning, Universität Hamburg .

Freyer, Bernhard (Ed.) (2003) Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau: Ökologischer Landbau der Zukunft. [Contributions to the 7th Research Conference on Organic Agriculture: Organic Agriculture of the Future.] Universität für Bodenkultur Wien - Institut für ökologischen Landbau. Proceedings of 7. Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau: Ökologischer Landbau der Zukunft, Wien, 23.-26.2.2003.

Rahmann, Gerold (Ed.) (2003) Forschung für den ökologischen Landbau in der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL). [Organic farming research at the Federal Agricultural Research Centre of Germany.] Institut für ökologischen Landbau (OEL), D-Trenthorst. Proceedings of Kolloquium zur Forschung für den ökologischen Landbau in der FAL, Braunschweig, 11. Februar 2003. [Unpublished]

Yussefi, Minou and Willer, Helga (Eds.) (2003) The World of Organic Agriculture: Statistics and Future Prospects 2003. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), DE-Tholey-Theley, Tholey-Theley.

Equipo Técnico , SEAE (Ed.) (2002) Proceedings of V SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas V Congreso SEAE "La agricultura y ganadería ecológica en un marco de diversificación y desarrollo solidario". Gijón 2002.] .

Magid, Jakob; Granstedt, Artur; Dýrmundsson, Ólafur; Kahiluoto, Helena and Ruissen, Theo (Eds.) (2002) Urban Areas - Rural Areas and Recycling - The organic way forward? Proceedings from NJF-seminar No. 327. Copenhagen, Denmark 20-21 August 2001. DARCOF Report, no. 3. Danish Research Centre for Organic Farming .

(2002) Literaturdatenbank und Archiv "Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise". [Publication database and archive on bio-dynamic agriculture.] . Online at http://www.forschungsring.de/literatur/index.html.

Centrum för uthålligt lantbruk (Ed.) (2001) Ekologiskt lantbruk Ultuna 13 – 15 november 2001 sammanfattning av föredrag och postrar. .

Reents, Hans Jürgen (Ed.) (2001) Von Leit-Bildern zu Leit-Linien: Beiträge zur 6. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau [Conference Proceedings of the sixth Scientific Conference on Organic Agriculture]. Verlag Dr. Köster, Berlin. Proceedings of Von Leit-Bildern zu Leit-Linien: 6. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, D-Freising-Weihenstephan, 6.3.-8.3.2001.

Hermansen, John E.; Lund, Vonne and Thuen, Erling (Eds.) (2000) Ecological Animal Husbandry in the Nordic Countries. Proceedings from NJF-seminar No. 303. Horsens, Denmark 16-17 September 1999. DARCOF Report, no. 2. Danish Research Centre for Organic Farming .

Isart, J. and Llerena, J.J. (Eds.) (1999) Organic Farming Research in the EU, towards 21st Century. ENOF White Book. LEAAm-Agroecologia (CID-CSIC), Barcelona, Spain.

Equipo Técnico , SEAE (Ed.) (1998) Proceedings of III SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas III Congreso SEAE "Una alternativa para el mundo rural del tercer milenio". Valencia 1998.] .

Spanish Society of Organic Farming , SEAE (Ed.) (1996) Proceedings of II SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas II Congreso SEAE. Agricultura ecológica y desarrollo rural. Pamplona 1996.] .

Haas, Guido and Geier, Uwe (Eds.) (1995) Nachwachsende Energieträger im Organischen Landbau. Wissenschaftlicher Fachverlag Gießen. Proceedings of 3. Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau, Kiel, 21. - 23.02.1995.

Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SEAE (Ed.) (1994) Proceedings of I SEAE CONGRESS SPANISH SOCIETY FOR ORGANIC FARMING. [Actas I Congreso SEAE Toledo. 1995. Prácticas ecológicas para una agricultura de calidad. Ed. SEAE. DL: TO-1067-1995.] .

Znaor, Darko (Ed.) (1994) Contribution of Organic Agriculture to Sustainable Rural Development in Central and Eastern Europe. Avalon Foundation, Edens, pp. 221. Proceedings of Proceedings of the International Conference for Policy Makers, Castle Rdlec, Bodhalov, Czech Republic, October 14-17, 1993.

{Project} Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau. [Scientific Conference on Organic Agriculture.] , Stiftung Ökologie & Landbau .

IFOAM Technical Committee (coordinator Otto Schmid, FiBL) (1982) IFOAM - STANDARDS OF BIOLOGICAL AGRICULTURE FOR INTERNATIONAL TRADE AND NATIONAL STANDARDS, with restricted validity to 2 years. Approved version by IFOAM General Assembly 1982. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) , Brussels. [Completed]

{Project} 4. Auflage des Argumentationsleitfadens zum Ökologischen Landbau für Multiplikatoren. [4th edition of the Argumentation manual on organic agriculture for multiplicators.] Runs 2010 - 2012. Project Leader(s): Röhrig, Peter, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), D-Berlin .

{Programme} ACTA programme. [ACTA program.] Runs 2000 - 2004.

{Programme} ADAR programme. [ADAR program.] Runs 2005 - 2007.

{Programme} Agribio I : Programme de recherche en agriculture biologiue. [Agribio I : Research program in organic farming.] Runs 2000 - 2003.

{Programme} Agribio II : Programme de recherche en agriculture biologique. [Agribio II : Research program in organic farming.] Runs 2004 - 2007.

{Project} ALTVIB: Alternative Wachstumsregulierung von Pflanzen mittels gesteuerter Vibrationstechnik als Ersatz chemischer Hemmstoffe. [Development an alternative regulation of plant growth by means of controlled vibration technology as a substitution of the chemical inhibitors.] Runs 2011 - 2016. Project Leader(s): Grüneberg, PD Dr. Heiner; Rocksch, Dr. Thorsten and Helbig, Diana, Humboldt-Universität zu Berlin .

{Project} Analyse der Entwicklung des ausländischen Angebots bei Bio-Produkten mit Relevanz für den deutschen Bio-Markt. [Analysis of imports of organic products with relevance for the German organic market.] Runs 2009 - 2011. Project Leader(s): Schaack, Diana, AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH, D-Bonn .

{Project} Analyse und On-Farm-Weiterentwicklung biologischer und integrierter Ackerbausysteme. [Analysis and on-farm development of organic and integrated arable farming systems.] Runs 2003 - 2007. Project Leader(s): Zihlmann, Urs, Agroscope FAL Reckenholz, Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture, CH-8046 Zurich, E-mail: info@fal.admin.ch .

{Project} Analyse von Forschungsergebnissen im Hinblick auf die praxisrelevante Anwendung für die Vermarktung und das Marketing von Öko-Produkten. Zusammenfassung - vergleichende Betrachtung und Erarbeitung von Empfehlungen für die Praxis. [Analysis of main research results relevant for applying to the marketing of organic products – summary – comparison and recommendations for the market.] Runs 2007 - 2008. Project Leader(s): Rippin, Dipl.-Ing. Markus, AgroMilagro research, D-Bornheim .

{Project} Auf Augenhöhe: Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis der ökologischen und nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft (Verbundvorhaben). [On a par: Knowledge transfer between science and practice in organic and sustainable farming and food production.] Runs 2015 - 2018. Project Leader(s): Herrmann , Dr. Farina , (Gesamtkoordination des Verbundvorhabens) Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft BÖLW, D-Berlin .

{Project} Laenderberichte: Berichte zur Situation der ökologischen Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft in Mittel- und Osteuropa (Laenderberichte). [Reports on the status of organic agriculture and industry in middle and eastern Europe.] Runs 2020 - 2020. Project Leader(s): Lenz, Herr Joachim and Neumann, Frau Claudia, EkoConnect - Internationales Zentrum für den ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e.V. .

{Project} Beurteilung ökologischer Leistungen von landwirtschaftlichen Betrieben. Runs 2000 - 2001. Project Leader(s): Pfiffner, Lukas, Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick .

{Project} Biolebensmittel in öffentlichen Kantinen – Erfassung der regionalen Wirkungen eines Modellprojekts in den ostdeutschen Modellregionen „Stettiner Haff“ und „Südharz-Kyffhäuser". [Organic food in public kitchens - Evaluating the regional effects of a pilot project in the East German regions "Stettiner Haff" and "Südharz-Kyffhäuser".] Runs 2008 - 2009. Project Leader(s): Schäfer, Prof. Dr. Dr. Martina , TU Berlin .

{Project} BIOBUG: Biotechnische Bekämpfung der invasiven Marmorierten Baumwanze Halyomorpha halys im ökologischen Obst- und Gemüsebau mittels Push-Pull-Kill-Verfahren auf Basis von Aggregationspheromonen kombiniert mit Kairomonen (Verbundvorhaben). [Biotechnical control of the invasive brown marmorated stink bug Halyomorpha halys in organic fruit and vegetable production using push-pull-kill methods based on aggregation pheromones combined with kairomones.] Runs 2022 - 2025. Project Leader(s): Gross, PD Dr. Jürgen; Patel, Prof. Dr. Anant and Beitzen-Heineke, Elisa, 1. Julius Kühn-Institut; Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, D-Quedlinburg 2. Fachhochschule Bielefeld, D-Bielefeld 3. BIOCARE, D-Dassel .

{Project} BRESOV: BRESOV - Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production. Runs 2018 - 2022. Project Leader(s): Branca, Prof. Ferdinando.

{Project} OekoGen: Charakterisierung funktionaler Merkmale für eine nachhaltige und ökologische Nutzung des Haushuhns (Verbundvorhaben). [Characterisation of functional traits for sustainable and ecological use of the domestic chicken.] Runs 2022 - 2025. Project Leader(s): Mörlein, Professor Daniel; Tetens, Professor Jens and Tiemann, Dr. Inga, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, D-Bonn; Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, D-Greifswald; Georg-August-Universität Göttingen, D-Göttingen; Universität Kassel, D-Kassel .

{Project} The Colloquium of Organic Researchers (COR), UK organic 2002 conference. Runs 2002 - 2002. Project Leader(s): Unspecified, University of Wales, Aberystwyth .

{Project} RÜCKUMSTELLUNG: Dauerhafte Ausweitung des ökologischen Landbaus in Deutschland: Analyse der Ausstiege von Betrieben und Entwicklung eines Konzepts zur nachhaltigen Vermeidung (Verbundvorhaben). [Extension of organic farming in Germany: Determination of reasons for re-conversion of organic farms to conventional agriculture and development of a sustainable approach to prevent it.] Runs 2009 - 2011. Project Leader(s): Nieberg, Dr. Hiltrud ; Hamm, Prof. Dr. Ulrich and Kuhnert, Dr. Heike, Universität Kassel, Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing, D-Witzenhausen; Johann Heinrich von Thünen Institut, Institut für Betriebswirtschaft, D-Braunschweig .

{Project} LeguRind: Der Einsatz heimischer Leguminosen für die Aufzucht und Mast männlicher Holstein Rinder unter besonderer Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte und Entwicklung des Verdauungstraktes. [Impact of feed supplements consisting of local legumes for the rearing and fattening of Holstein bulls with regard to health aspects and development of the digestive system.] Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Frahm, Dr. Jana, Friedrich-Loeffler Institut, D-Braunschweig .

{Project} OekoTom: Die Freiland-Tomate - Busch- und Stabtomate - soll durch ökologische Züchtung und Züchtungsforschung als neue Kultur für den ökologischen Anbau etabliert werden (Verbundvorhaben). [The outdoor tomato - bush and stake tomato - is to be established as a new crop for organic cultivation through organic breeding and breeding research.] Runs 2024 - 2029. Project Leader(s): Backes, Prof. Dr. Gunter and Hause, Prof. Dr. Bettina, 1. Universität Kassel, D-Kassel 2. Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie, D-Halle (Saale) .

{Project} ACKERBONUS: Differenzierte Bewertung der Leistung von Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen und Soja in der Versorgung der Böden mit organischer Substanz (Verbundvorhaben). [Differentiated assessment of the performance of field beans, peas, lupins and soy in the supply of soil organic matter.] Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Brock, Dr. Christopher and Gattinger, Prof. Dr. Andreas, Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, D-Darmstadt; Justus-Liebig-Universität Gießen, D-Gießen .

{Project} FOOdIVERSE: Diversifizierung nachhaltiger und ökologischer Nahrungsversorgungssysteme. [Diversifying sustainable and organic food systems.] Runs 2021 - 2023. Project Leader(s): Wahlen, Prof. Dr. Stefan, Justus-Liebig-Universität Gießen, D-Gießen .

{Project} OekoHenne-und-Hahn: Entscheidungs- und Planungshilfen zur ökologischen Legehennen- und Masthühnerhaltung. [Decision-making and planning aids for organic husbandry of laying hens and broiler chickens.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Mergner, Linda, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), D-Darmstadt .

{Project} DigiOekoRegio: Entwicklung eines integrativen Konzepts für den Aufbau einer digitalen Infrastruktur zur logistischen Optimierung einer ökologischen regionalen Fleischproduktion. Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Mundry, Maria; Sparborth, Doreen; Mietusch, Hanna and Rückewold, Kai, 1. Landesbauernverband Brandenburg e.V., D-Teltow 2. Frankenförder Forschungsgesellschaft mbH, D-Luckenwalde 3. Institut für Tiergesundheit und Agrarökologie AG, D-Berlin 4.
pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V., D-Schönwalde-Glien .

{Project} PRAXIS-IMPACT: Entwicklung eines Leitfadens zur Bewertung von praxisbezogener Forschung zur Ökologischen Landwirtschaft ausgehend von einer Analyse der bestehenden Evaluierungsinstrumente der Forschung. Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Heß, Prof. Jürgen and Lindenthal, Dr. Thomas, Universität Kassel-Witzenhausen, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften .

{Project} GrOW: Entwicklung nachhaltiger Selbstmanagementkonzepte für Gruppen zur Optimierung regionaler Wertschöpfung (Verbundvorhaben). [Sustainable self-management concepts for groups optimizing local-regional value chains.] Runs 2018 - 2021. Project Leader(s): Häring, Prof. Dr. Anna Maria and Fischinger, Dr. Stephanie, Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE), Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, D-Eberswalde und Bioland Beratung GmbH, D-Mainz .

{Project} NH-Beratung: Entwicklung und Erprobung eines Beratungskonzeptes für die Begleitung landwirtschaftlicher Betriebe zur nachhaltigen Entwicklung. [Development and test of an advice-concept for sustainable development of farms.] Runs 2013 - 2018. Project Leader(s): Fischinger, Dr. Stephanie and Griese, Sigrid, Bioland Beratung GmbH, D-Augsburg .

{Project} BIOWER: Erfolgreiche Gestaltung und Weiterentwicklung von bio-regionalen Wertschöpfungsnetzwerken. Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Hannus, Dr. Thomas and Beinert, Dr. Markus, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, D-Freising .

{Project} Fairness entlang der Wertschöpfungskette - Möglichkeiten der Profilierung am Biomarkt und der Verbraucheransprache mittels regionalem Mehrwert (Verbundvorhaben). [Fairness in value added chains – Chances for differentiation at the organic market and addressing consumers with organic & fair trade issues.] Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Schäfer, Prof. Dr. Martina and Kröger, Dr. Melanie, Technische Universität Berlin .

{Facility} Feldversuchsstationen zum Ökologischen Landbau der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft. [Experimental stations for Organic Agriculture by the Saxon State Institute for Agriculture.] Facility Leader(s): Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft, Dresden, Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft .

{Project} Fokus-Naturtag – Beratungskonzept zur Förde­rung des Naturschutzbewusstseins und der Natur­schutzleistungen landwirtschaftlicher Betriebe. [Nature in Focus - consulting concept to promote the awareness for the protection of nature and the benefits of farmers.] Runs 2013 - 2014. Project Leader(s): Schertler, Katharina, Bioland Beratung GmbH, D-Augsburg .

{Project} FOODLEVERS: FOODLEVERS - Leverage points for organic and sustainable food systems. Runs 2020 - 2023. Project Leader(s): Hassler, Prof. Dr. Markus; Holzner, Valerie and Riekötter, Nicklas.

{Project} BienenHaltenHof: Förderung widerstandsfähiger Bienenpopulationen auf landwirtschaftlichen Betrieben durch extensive Bienenhaltung als Motor für ein insektenfreundliches Biodiversitätsmanagement(Verbundvorhaben). [Promotion of non-commercial extensive beekeeping to foster biodiversity management on farms.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Brock, Dr. Christopher and Olbrich-Majer, Michael, 1. Forschungsring e.V., D-Darmstadt; 2. Demeter Beratung e.V., D-Darmstadt .

{Project} VITIFIT: Gesunde Reben (Vitis vinifera)im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer (Verbundvorhaben). [Healthy vines (Vitis vinifera) in organic viticulture by means of research, innovation and transfer.] Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Berkelmann-Löhnertz, Prof. Dr. Beate; Töpfer, Prof. Dr. Reinhard; Bogs, Dr. Jochen; Fuchs, Dr. René; Fader, Beate; Schwab, Dr. Stefan; Hofmann, Heinrich; Brock, Dr. Christopher; Dejas, Ralph; Patzwahl, Dr. Wolfgang and Manek, Gwendolyn, Hochschule Geisenheim University .

{Project} GalliLuz: Gewinnung und Einsatz von eiweißreichen Luzerneprodukten in der ökologischen Geflügelfütterung (Verbundvorhaben). [Harvesting and use of protein-rich alfalfa products in organic poultry feeding.] Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Thurner, Stefan; Bellof, Prof. Dr. Gerhard and Louton, Prof. Dr. Helen, 1. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), D-Freising 2. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, D-Freising 3. Universität Rostock, D-Rostock .

{Project} Bio4Food: Hochqualitative und nährstoffreiche Lebensmittel durch aus Gemüseabfällen gewonnene Biostimulanzien und Biopestiziden. Runs 2020 - 2023. Project Leader(s): Pleissner, Dr. Daniel, Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. .

{Project} Identifikation von kritischen Kontrollpunkten und Vorsorgemaßnahmen zur Absicherung der Öko-Integrität (BioKKP) (Verbundvorhaben). [Identification of critical control points and precautionary measures to ensure organic integrity (BioKKP).] Runs 2020 - 2022. Project Leader(s): Guhrke, M.Sc. Lena, 1. Forschungsinstitut für biologischen Landbau Deutschland e.V.; 2. Büro Lebensmittelkunde und Qualität GmbH .

{Project} Institutionelle Erfolgsfaktoren einer Ausdehnung des ökologischen Landbaus: Analyse anhand von Regionen mit einem besonders hohen Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche. Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Steller, Oliver, Humboldt-Universität zu Berlin .

{Project} INTEGRA: Integration von Habitatstrukturen in landwirtschaftlich genutzte Flächen zur Förderung von Bestäuberinsekten (Verbundvorhaben). [Integration of habitat structures in agricultural land to promote pollinating insects.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Seifert, Prof. Dr. Thomas and Gayler, Dr. Sebastian, 1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, D-Freiburg; 2. Universität Hohenheim, D-Hohenheim .

{Project} Kleine Gärten - große Wirkungen: Bildungsmaßnahmen zur Förderung des ökologischen Bewusstseins urbaner Gärtner mit dem Ziel der Ökologisierung städtischer Flächen und der Steigerung des Konsums von Biolebensmitteln. [Small gardens - big effects: Educational measures to promote ecological awareness of urban gardeners with the aim of greening urban areas and increasing the consumption of organic foods.] Runs 2012 - 2015. Project Leader(s): Wörner, Frank, FiBL Deutschland e.V., Forschungsinstitut für biologischen Landbau, D-Frankfurt am Main .

{Project} Klimawirkungen und Nachhaltigkeit ökologischer Betriebssysteme - Untersuchungen in einem Netzwerk von Pilotbetrieben. [Climate effects and sustainability of organic agriculture.] Runs 2008 - 2011. Project Leader(s): Rahmann, Prof. Dr. Gerold, Johann Heinrich von Thünen Institut, D-Westerau .

{Project} Öko-Wissen für Alle – Veranstaltungen zum Wissenstransfer für ökologisch und nachhaltig wirtschaftende Betriebe der Land- und Lebensmittelwirtschaft. [Organic knowledge for all - Events for knowledge transfer for organically and sustainably working enterprises of the agricultural and food sector.] Runs 2012 - 2014. Project Leader(s): Moewius, Joyce, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), D-Berlin .

{Project} Kretschab: Kontrolle der Rostmilbe in Tomaten unter biologischen Anbaubedingungen (Verbundvorhaben). [Control of tomato russet mite in tomato under organic growing conditions.] Runs 2022 - 2025. Project Leader(s): Zilles, Katrin; Bessai, Ann-Kathrin; Dettweiler, Ruth; Sauer, Heike; Dieckhoff, Dr. Christine; Köhler, Dr. Gabriele; Böckmann, Dr. Elias and Detzel, Peter, Bioland Beratung GmbH, D-Mainz; Demeter Beratung e. V., D-Darmstadt; Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, D-Heidelberg; Landwirtschafliches Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, D-Karlsruhe; Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, D-Dresden; Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) - Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün, D-Braunschweig; NüPA GmbH, D-Karlsruhe .

{Project} Koordinierter Wissensaustausch für Innovationen und Forschung im biologischen Landbau. [Coordination of knowledge-exchange for innovation and research in organic farming.] Runs 2003 - 2007. Project Leader(s): Strasser, Fredi, Agroscope FAL Reckenholz, Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture, CH-8046 Zurich, E-mail: info@fal.admin.ch .

{Project} KLUFT: Kreislaufschließung in der Freilandhaltung von Legehennen: Substrate und Zuschlagsstoffe für den Nahbereich. Runs 2019 - 2022. Project Leader(s): Heß, Prof. Dr. Jürgen, Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Ökologischer Land- und Pflanzenbau, D-Witzenhausen .

{Project} Kulturlandpläne - Umsetzung von mehr Naturschutzmaßnahmen auf Biohöfen. [Concept-plans to develop landscape on farm level - an approach to improve nature conservation on organic farms.] Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Plagge, Dipl.-Ing. agr. Jan; Bilau, Dipl.-Ing.agr. Arne and Meyerhoff, Dipl. Ing. Eva, Bioland Beratung GmbH, D-Augsburg .

{Facility} Landwirtschaftliche Ressourcen: Moarhof. [Agricultural Ressources: Moarhof.] Runs 2006 - 2010. Facility Leader(s): Starz, DI Walter, BMLFUW, HBLA Raumberg-Gumpenstein .

{Facility} Lehr- und Versuchsbetrieb Gladbacherhof. [Experimental farm Gladbacherhof.] Facility Leader(s): Leithold, Prof.Dr. Günter and Schmid-Eisert, Dipl.-Ing.agr. Andreas, Universität Giessen .

{Project} Neuerstellung von Videoporträts der wichtigsten Nützlinge und ihre Förderung im Ackerbau für das Internetportal https://pflanzenschutz.oekolandbau.de. [Production of new video portraits of the most important beneficial insects and their promotion in arable farming for the internet https://pflanzenschutz.oekolandbau.de.] Runs 2021 - 2021. Project Leader(s): Kühne, Prof. Dr. Stefan, Julius Kühn-Institut, D-Quedlinburg .

{Project} ObiVonKnobi: Oekologischer Anbau von Knoblauch – Erweiterung des Sortenspektrum durch Selektion pflanzengenetischer Ressourcen (Verbundvorhaben). Runs 2024 - 2029. Project Leader(s): Nagel, PD Dr. Manuela and Richert-Pöggeler, Dr. Katja, 1. Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, D-Gatersleben 2. Julius Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, D-Quedlinburg .

{Organization} Oikos - Økologisk Norge. [Oikos - Organic Norway.] Organization Leader(s): Andestad, Mr Reidar and Bjerkem, Mr Jakob.

{Project} sLowFeedChickIns: Optimierte Nährstoffversorgung von Zweinutzungshühnern- Angepasste Rationen, alternative Proteinquellen, Auswirkungen und Anpassungsmöglichkeiten (Verbundvorhaben). Runs 2023 - 2027. Project Leader(s): Günther, Inga; Werner, Dr. Daniela; Visscher, Prof. Dr. Christian; Trei, Gerriet; Schlüter, Dr.-Ing. Oliver and Schmelzer, Elias, 1. Ökologische Tierzucht gGmbH, D-Augsburg 2. Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, D-Braunschweig, 3. Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, D-Hannover, 4.
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, D-Eberswalde, 5. Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V., D-Potsdam, 6. Bioland Beratung GmbH, D-Mainz .

{Project} BioStärke: Optimierung biologisch erzeugter Erbsenstärke zur Nutzung in innovativen Lebensmitteln (Verbundvorhaben). [Optimisation of organically produced pea starch for use in innovative food.] Runs 2021 - 2023. Project Leader(s): Almendinger, M.Sc. Martin, 1. Institut für Lebensmittel- u. Umweltforschung e.V., D-Bad-Belzig
2. Cultivari Getreidezüchtungsforschung Darzau gGmbH, D-Neu Darchau
3. Technische Universität Berlin, D-Berlin .

{Project} OSCAR: Optimise Subsidiary Crop Application in Rotations. Runs 2012 - 2016. Project Leader(s): Finckh, Prof. Dr. Maria, Universität Kassel .

{Project} Organic & agroecological cases in AgriSpin project: an overview. Runs 2015 - 2017. Project Leader(s): Hundrup Rasmussen, Ms Heidi.

{Project} SITONA_lineatus_WP2: Präventive Anbautechnik zur Erhöhung der biotischen Stresstoleranz bei Ackerbohnen und Erbsen (WP2). [Increasing the biotic stress tolerance of field beans and peas through preventive cultivation techniques.] Runs 2020 - 2023. Project Leader(s): Saucke, Dr. Helmut and Riemer, M.Sc. Natalia, Universität Kassel, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Ökologischer Pflanzenschutz, D-Witzenhausen .

{Project} PHASEOLUS: Pre-Breeding und Entwicklung von Züchtungskriterien für Buschbohnen (Phaseolus vulgaris L.) zur Nutzung als Körnerdruschfrucht in Deutschland (Verbundvorhaben). [Pre-breeding and development of breeding criteria for bush beans (Phaseolus vulgaris L.) for use as a grain crop in Germany.] Runs 2023 - 2025. Project Leader(s): Fleck, Michael; Quendt, Ulrich and Winterling, Andrea Isabel, 1. Kultursaat e.V., D-Echzell, 2. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, D-Freising .

{Programme} PFEIL 10: Programm für Forschung und Entwicklung im Lebensministerium 2006 - 2010. [Programme for Research and Development of the Ministry of Life 2006 - 2010.] Runs 2006 - 2010. Programme Leader(s): Fuhrmann, DI Elfriede.

{Project} OrganoFinery: Projekt: OrganoFinery. Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. [Project: OrganoFinery. Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy.] Runs 2014 - 2018. Project Leader(s): Mette, Dr. Lübeck, Aalborg University, Denmark .

{Project} Providing access, collation and analysis of Defra research for the organic sector (OF0347). Runs 2005 - 2008. Project Leader(s): Measures, Mark, Institute of Organic Training and Advice .

{Project} ReformBIO: Reformulierungsstrategien für Bio-Lebensmittel (Verbundvorhaben). [Reformulation strategies for organic foods.] Runs 2020 - 2023. Project Leader(s): Jäckel, Katrin; Reimold, Prof. Dr. Frederike and Spiller, Prof. Dr. Achim, 1. Hochschule Bremerhaven, D-Bremerhaven 2. Georg-August-Universität Göttingen, D-Göttingen, 3. Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V., D-Berlin .

{Project} RegBio2B: Regionale Bio-Wertschöpfungsketten in Brandenburg - Produktionssysteme und sozialer Zusammenhalt im Wandel (Verbundvorhaben). [Regional Organic Value Chains in Brandenburg - Production Systems and Social Cohesion in Transition.] Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Piorr, Dr Annette; Muskolus, Dr. Andreas; Köhler, Gerald and Zentek, Prof. Dr. Jürgen, 1. Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., D-Müncheberg 2. Verein zur Förderung agrar- und stadtökologischer Projekte (ASP) e. V., D-Berlin 3. Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V., D-Berlin 4. Freie Universität Berlin, D-Berlin .

{Project} TeePot: Regionale Wertschöpfungsketten für ökologisch produzierte Tee- und Gewürzpflanzen: Potentiale, Hemmnisse, Kooperationen (Verbundvorhaben). [Regional value chains for organically produces tea and spice plants: potentials, obstacles, cooperations.] Runs 2023 - 2026. Project Leader(s): Herzig, Prof. Dr. Christian and Blum, Hanna, 1. Justus-Liebig-Universität Gießen, D-Gießen, 2. Ökoplant e.V., D-Lohra .

{Project} RegioWertGeBen: Regionale Wertschöpfungsnetzwerke der Gemeinschaftsverpflegung für Bio-Gemüse entwickeln (Verbundvorhaben). [Development of Regional Value-Chain-Networks for Organic Vegetables in Community Catering.] Runs 2024 - 2027. Project Leader(s): Sterly, Simone; Herzig, Prof. Dr. Christian and Marten, Sabine, 1. Institut für Ländliche Strukturforschung, D-Frankfurt am Main 2. Justus-Liebig-Universität Gießen, D-Gießen 3. Zentrum für Ökologische Landwirtschaft und Nachhaltige Regionalentwicklung auf der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen - Verein an der Universität Gesamthochschule Kassel e.V., D-Grebenstein .

{Project} Regulierung des Pflaumenwicklers und der Monilia-Krankheit im ökologischen Steinobstanbau (Verbundvorhaben). Runs 2007 - 2010. Project Leader(s): Reineke, Prof. Dr. Anette, Forschungsanstalt Geisenheim .

{Programme} Research Programme for Organic Food and Farming in Finland 2014 - 2018. Runs 2014 - 2018. Programme Leader(s): Nuutila, J; Siiskonen, Professor P; Kahiluoto, Dr H; Mikkola, Dr M; Schäfer, Dr W and Tikkanen-Kaukanen, Docent C.

{Project} ResBerry: Resiliente ökologische Beerenobstproduktion durch verbesserte Artenvielfalt und innovative Bewirtschaftungsstrategien. [Resilient organic berry cropping systems through enhanced biodiversity and innovative management strategies.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Pleissner, apl. Prof. Daniel and Reineke, Prof. Annette, Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung (ILU) e.V., D-Bad Belzig; Hochschule Geisenheim University (HGU), D-Geisenheim .

{Project} PATHORGANIC: Risks and Recommendations Regarding Human Pathogens in Organic Vegetable Production Chains. Runs 2007 - 2010. Project Leader(s): Sessitsch, Doz.Dr. Angela, Austrian Research Centers GmbH - ARC .

{Project} SOILVEG: SoilVeg - "Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops”. Runs 2015 - 2018. Project Leader(s): Canali, Stefano; Sans, F. Xavier ; Montemurro, Francesco ; Burgio, Giovanni; Kristensen, Hanne L.; Vedie, Helene; Jansone, Inga ; Fuentes, Jorge Alvaro ; Tamm, Kalvi ; Willekens, Koen ; Delanote, Lieven ; Bavec, Martina ; De Neve, Stefaan and Roisin, Christian, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo (RPS) .

{Programme} BIOAGRBIO: Studio del comportamento di sostanze bioattive nelle filiere biologiche. [Study of the behavior of bioactive compounds along organic food chain.] Runs 2004 - 2007. Programme Leader(s): Paoletti, Flavio.

{Project} Untersuchung ackerbaulicher Probleme langjährig ökologisch wirtschaftender Betriebe; Kooperationsmodell Praxis - Beratung - Wissenschaft. Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Schmidt, Dr. Harald, Stiftung Ökologie und Landbau, D-Bad Dürkheim .

{Project} TriSick: Untersuchungen zur Kleemüdigkeit in Fruchtfolgen des Ökologischen Landbaus (Verbundvorhaben). [Studies on legume decline in clover and lucerne stands.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Jacob, Irene; Struck, Prof. Dr. Christine; Müller, Dr. agr. Jürgen and Baum, Prof. Dr. Christel, 1. Öko-BeratungsGesellschaft mbH, D-Hohenkammer; 2. Universität Rostock, D-Rostock; 3. Universität Rostock, D-Rostock; 4. Universität Rostock, D-Rostock; .

{Project} VAT: Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz ökologischer Tierhaltungssysteme - Analyse gesellschaftlicher Erwartungen und Entwicklung von Konzepten des Vertrauensmarketings. [Improvement of the public acceptability of organic livestock-production – analysis of public demands and development of trust marketing concepts.] Runs 2020 - 2022. Project Leader(s): Spiller, Prof. Dr. Achim and von Meyer-Höfer, Dr. Marie, Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät Agrarwissenschaften, Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung, D-Göttingen .

{Project} Brand-Resist: Verbesserung der Steinbrand- und Zwergsteinbrandresistenz in Brotweizen durch systematische Nutzung genetischer Variation (Verbundvorhaben). [Improvement of common bunt and dwarf bunt resistance in bread wheat by systematic use of genetic variation.] Runs 2023 - 2028. Project Leader(s): Stahl, Dr. Andreas; Bender, Maike; Reif, Dr. Jochen; Finckh, Prof. Dr. Maria and Gerjets, Dr. Tanja, 1. Julius Kühn-Institut, D-Quedlinburg 2. Landbauschule Dottenfelderhof e.V., D-Bad Vilbel 3. Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), D-Gatersleben 4. Universität Kassel, D-Kassel 5. Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V. (GFPi), D-Bonn .

{Facility} Versuchsbetrieb des Instituts für Ökologischen Landbau der FAL. [Experimental Farm of the Institute of Organic Farming (Federal Agricultural Research Centre).] Facility Leader(s): Rahmann, Dir. und Prof. Dr. habil. Gerold.

{Project} ComBee: Wechselwirkungen der Landschaftsstruktur und kombinierter Agrarumweltmaßnahmen auf die Diversität, die Populationsentwicklung und den Gesundheitszustand von Wild- und Honigbienen (Verbundvorhaben). [Interactions between landscape structure and combined agri-environmental measures on the diversity,population development and health status of wild and honey bees.] Runs 2021 - 2024. Project Leader(s): Westphal, Prof. Dr. Catrin; Hass, Dr. Annika and Paxton, Prof. Dr. Robert, 1. Georg-August-Universität Göttingen, D-Göttingen; 2. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, D-Halle an der Saale .

{Project} PSReduktionOekoBirne: Weiterentwicklung der Gesamtstrategie zur Gesunderhaltung ökologisch erzeugter Birnen unter Berücksichtigung von verschiedenen indirekten und direkten Kulturmaßnahmen. [Further development of the overall strategy for maintaining the health of organically grown pears, taking into account various indirect and direct cultivation measures.] Runs 2022 - 2024. Project Leader(s): Zimmer, Dipl. Ing. Jürgen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) - Rheinpfalz - Kompetenzzentrum Gartenbau (KoGa), D-Rheinbach; Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee, D-Ravensburg; Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs- und Beratungsring e.V., D-Jork .

{Project} Wissensstandsanalyse zum Verbraucher- und Ernährungsverhalten bei ökologischen Lebensmitteln mit Einbezug der Außer-Hausverpflegung. [Consumer purchase and consumption behaviour regarding organic food – Analysis of the state of the art.] Runs 2011 - 2011. Project Leader(s): Hamm, Prof. Dr. Ulrich and Spiller, Prof. Dr. Achim, Universität Kassel, D-Witzenhausen .

{Project} TRI³ticum: Züchtung von Spelzgetreide mit Dreinutzungspotential für den ökologischen Landbau (Verbundvorhaben). [Breeding of hulled wheat with triple-use potential for organic farming (TRI³ticum).] Runs 2024 - 2028. Project Leader(s): Cuendet, Catherine and Wachendorf, Prof. Dr. Michael, 1. Getreidezüchtung Peter Kunz Deutschland gGmbH, D-Meißner 2. Universität Kassel, D-Kassel .

{Project} Öko2Huhn: Zweinutzungshühner im Ökolandbau – Zucht und Potentialermittlung geeigneter Herkünfte sowie Umsetzung in die Praxis (Verbundvorhaben). [Dual-purpose chickens in organic farming - breeding and potential identification of suitable origins and implementation in practice.] Runs 2020 - 2026. Project Leader(s): Manek, Gwendolyn; Chagunda, Prof. Dr. Mizeck; Hörning, Prof. Dr. Bernhard; Guenther, Inga and Pflanz, Prof. Dr. Wilhelm, 1. Bioland Beratung GmbH, D-Mainz; 2. Universität Hohenheim, D-Hohenheim; 3. Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, D-Eberswalde; 4. Ökologische Tierzucht gemeinnützige GmbH, D-Augsburg; 5. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, D-Freising .

{Project} TP Organics: Zweite Phase der Technologieplattform für ökologische Lebensmittelwirtschaft - Ausarbeitung einer Forschungsagenda und eines Aktionsplanes für die biologische Lebensmittelwirtschaft. [Second phase of the technology platform for organic food and farming – development of a research agenda and an action plan for organic food and farming.] Runs 2008 - 2010. Project Leader(s): Cuoco, Eduardo and Schlueter, Marco , IFOAM EU, B-Brussel .

Okanlawon , Oluwatoyin and Meludu, Nkiru (2014) NEED ASSESSMENT OF WOMEN VEGETABLE FARMERS ON ECOLOGICAL ORGANIC AGRICULTURE (EOA) IN NIGERIA. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 3, Thuenen Report, no. 20, pp. 741-744.

Saidia, Paul Sabas; Chilagane, Emmanuel Amos; Maro, Janet Fares and Wostry, Alexander (editor): Sustainable Agriculture Tanzania (SAT), Morogoro, Biovision Africa Trust, Nairobi, Tanzania Organic Movement (TOAM), Dar es Salam (Eds.) (2013) Ecological Organic Agriculture in Africa: Researches done from 2002 to 2012 on Ecological Organic Agriculture in Tanzania. .

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

Aabo, S. (2011) SafeOrganic. CORE Organic Research Seminar, Paris, France, 29 November 2011. [Submitted]

Aakkula, Jyrki (2004) Det finska jordbrukets alternativ och den ekologiska produktions möjligheter. Paper at: "Uppdatera dina kunskaper inom ekologin" : ekoseminar i S:t Michel 28.7.2004.

Aaldijk, Ingrid; Snoek, Jonna and Jordens, Wicher (2016) Topkeurmerken voor duurzame voeding : resultaten ordening keurmerken en logo's 2016. Milieu Centraal, Utrecht, NE.

Aarnink, A.; Ivanova-Peneva, S.; Schouten, W. and Nijeboer, G. (2005) Ammoniak- en mineralenverliezen in de biologische varkenshouderij, samenvatting van het onderzoek. Agrotechnology & Food Innovations 344, Wageningen, NL, , UR.

Aarnink, A.J.A.; Hol, J.M.G. and Beurskens, A.G.C. (2006) Ammonia emission and nutrient load in outdoor runs of laying hens. NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences, 2006, 54 (2), 223 - 234.

Aarnink, A.J.A.; Hol, J.M.G.; Beurskens, A.G.C. and Wagemans, M.J.M. (2005) Ammoniakemissie en mineralenbelasting op de uitloop van leghennen. Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 337.. Agrotechnology & Food Innovations, Wageningen, NL.

Aarnink, A.J.A.; Hol, J.M.G.; Nijeboer, G.M. and Mosquera, J. (2015) Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop. Livestock Research rapport 868.. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, NL.

Aarnink, A.J.A.; Houwers, H.W.J.; Eijck, I.A.J.M.; Borgsteede, F.H.M.; Roelofs, P.F.M.M. and Altena, H. (2004) Ontwerp van familiestalsystemen voor de biologische varkenshouderij. Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 085.. Agtrotechnology & Food Innovations, Wageningen, NL.

Aarnink, André; Booijen, Marith; Huis In ’T Veld, Jos; Benus, Mariël; Hoste, Robert; Vermeij, Izak and Vermeer, Herman (2022) Opties voor ammoniakreductie in stallen voor biologische varkens. Rapport / Wageningen Livestock Research 1387.. Wageningen Livestock Research, Wageningen, NE.

Aarnoudse, J.J. (2022) inconvenient truth : the impact of Nutri-Score and Eco-Score labels on consumers’ evaluations of the healthfulness and environmental impact of organic food products. Masters thesis. . [Unpublished]

Abadie, Jean Claude (2008) La nature ordinaire face aux pressions humaines : le cas des plantes communes. Méthodes de suivis et évaluation de l'impact des activités humaines. [The unreserved matrix facing human threats: a case study on common wild flora. Monitoring methods and assessment of human impacts.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Abbenhuijs, R. (2016) Bouwen van duurzame, biologische systemen vereist lef en energie : ook ervaren biotelers kunnen nog veel leren en verbeteren. Onder glas, 2016, 13 (9), 38 - 39.

Abdeljaoued-Tej, Ines (2020) Besoins et avantages de la fouille de données textuelles en sciences agronomiques. Working paper.

Abiven, S.; Menasseri-Aubry, Safya and Chenu, C. (2009) The effects of organic inputs over time on soil aggregate stability - A literature analysis. Soil Biology and Biochemistry, pp. 1-12.

Abiven, Samuel; Menasseri-Aubry, Safya; Angers, Denis and Leterme, Philippe (2008) A model to predict soil aggregate stability dynamics following organic residue incorporation under field conditions. Soil Science Society of America Journal, pp. 119-125.

Abreu, Lucimar Santiago; Bellon, Stephane; Brandenburg, Alfio; Ollivier, Guillaume; Lamine, Claire; Darolt, Moacir Roberto and Aventurier, Pascal (2012) Relações entre agricultura orgânica e agroecologia: desafios atuais em torno dos princípios da agroecologia. [Relations Between Organic Agriculture and Agroecology: Current Challenges Around the Principles of Agroecology.] Desenvolvimento e Meio Ambiente, pp. 143-160.

Ackermans, A. (2002) Preparatenproject. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2002 (1), 15 - 18.

Acosta Alba, I.; Corson, Michael S.; Van Der Werf, H.M.G. and Leterme, Philippe (2012) Using reference values to assess environmental sustainability of dairy farms. Renewable Agriculture and Food Systems, pp. 217-227.

Acosta Alba, I.; Lopez Ridaura, S.; Van Der Werf, H.; Leterme, Philippe and Corson, Michael S. (2012) Exploring sustainable farming scenarios at a regional scale: an application to dairy farms in Brittany. Journal of Cleaner Production, pp. 160-167.

Acosta-Alba (2010) Quelles valeurs de référence pour l'analyse de la durabilité environnementale des systèmes de production animale ? Méthode de détermination et application aux exploitations laitières de Bretagne. [Which references values for sustainability analysis of animal production ? Metodology of determination and application to milk production in Brittany.] PhD thesis. Editions de Geosciences Rennes. [Unpublished]

Acosta-Alba, Ivonne (2010) Quelles valeurs de référence pour l'analyse de la durabilité environnementale des systèmes de production animale? Méthode de détermination et application aux exploitations laitières de Bretagne. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Ács, S. (2006) Bio-economic modelling of conversion from conventional to organic arable farming. PhD thesis. . [Unpublished]

Acs, S.; Berentsen, P.B.M. and Huirne, R.B.M. (2005) Modelling conventional and organic farming : a literature review. NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences, 2005, 53 (1), 1 - 18.

Acs, S.; Berentsen, P.B.M.; Wolf, M. De and Huirne, R.B.M. (2004) Bio-economic modelling of arable farming system, comparison of conventional and organic farming systems in the Netherlands. Business Economics Group, Department of Social Sciences .. Wageningen University, Wageningen , NL.

Adamides, Mr George; Savvides, Mr Savvas; Biberian, Ms Natalie; Giannakopoulou, Ms Marianthi and Georgiadou, Ms Eirini (2006) The emergence of technology in organic agriculture in Cyprus. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Adelhart Toorop, R. De (2020) 'Hier leer ik kritisch te zijn' : Deze jonge studenten gaan de biologische sector mede vorm geven. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (4), 12 - 13.

Adelhart Toorop, R. De (2020) “Opschaling geen doel op zich” : Vijfentwintig procent biologisch areaal, wat vinden biologische boeren daarvan? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (10), 22 - 24.

Adelhart Toorop, R. De (2019) Festiviteiten rondom de inauguratie van prof Rogier Schulte. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2019 (12), 22 - 23.

Adelhart Toorop, R. De; Juventia, S.; Apeldoorn, D. Van and Rossing, W. (2020) 21e eeuwse ontwikkelingen op Loverendale-Ter Linde : Hoe maak je een honderd jaar oud bd-bedrijf klaar voor de toekomst? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (9), 24 - 25.

Adelhart Toorop, R. De and Veluw, K. Van (2016) Met hoofd, hart en handen : het vak analyse en ontwerp van biologische bedrijfssystemen is 25 jaar jong. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2016 (10), 24 - 25.

Adelhart Toorop, Roos De and Gosselink, Kawire (2013) Analysis of positive deviants among organic dairy farmers in The Netherlands. Masters thesis. . [Unpublished]

Adeoluwa, Olugbenga O. and Tosin Ogunlola, Emmanuel (2021) Calibrating Water Hyacinth Based Compost For Organic Onion (Allium Cepa) Production. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Aeberhard, Andrea and Rist, PD Dr. Stephan (2009) Koproduktion von Wissen in der Entwicklung des Biolandbaus - Einflüsse von Marginalisierung, Anerkennung und Markt. Poster at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.

Aertsens, Joris; Verbeke, Wim; Mondelaers, Koen and Van Huylenbroeck, Guido (2009) Personal determinants of organic food consumption: a review. British Food Journal, 11 (10), pp. 1140-1167.

Agoligan, Omer (2014) Farmers Own Seed. Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Agricola, Herman; Schrijver, Raymond; Westerink, Judith and Eldik, Zoe Van (2021) Typering extensieve landbouw in Nederland. Rapport / Wageningen Environmental Research 3062.. Wageningen Environmental Research, Wageningen, NE.

Agterberg, F. (2011) Samenwerking Wageningen UR met: Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2011 (29), p. 19.

Aguilar-Alvarez, Maria Eugenia; Saucedo-Castañeda, Gerardo; Durand, Noel; Perraud-Gaime, Isabelle; González-Robles, Rosa Obdulia and Rodríguez-Serrano, Gabriela Mariana (2021) The variety, roasting, processing, and type of cultivation determine the low OTA levels of commercialized coffee in Chiapas State, Mexico. Food Control, p. 108088.

Aguilera, Eduardo; Guzmán, Gloria and Alonso, Antonio (2015) Greenhouse gas emissions from conventional and organic cropping systems in Spain. I. Herbaceous crops. Agronomy for Sustainable Development, pp. 713-724.

Aguilera, Eduardo; Guzmán, Gloria and Alonso, Antonio (2015) Greenhouse gas emissions from conventional and organic cropping systems in Spain. II. Fruit tree orchards. Agronomy for Sustainable Development, pp. 725-737.

Ahanchédé, J.E.; Alfaya, F.; Andersen, L.W.; Azam, D.; Bautista, MA.A.M.; Besnard, A.-L.; Bigatti, G.; Bouetard, A.; Coutellec, M.-A.; Ewédjé, E.-E.B.K.; Fuseya, R.; Carcia-Jiménez, R.; Haratian, M.; Hardy, O.J.; Holm, L.-E.; Hoy, C.W.; Koshimizu, E.; Loeschcke, V.; López-Márquez, V.; Machado, C.A.; Machordom, A.; Marchi, C.; Michel, A.P.; Micheneau, C.; Mittapalli, O.; Nagai, T.; Okamoto, N; Pan, Y.; Panitz, F.; Safaie, N.; Sakamoto, T.; Sharifnabi, B.; En-Weitian, and Yu, H. (2013) Permanent genetic resources note. Permanent Genetic Resources added to Molecular Ecology Resources Database 1 August 2012-30 September 2012. Molecular Ecology Resources, 13, pp. 158-159.

Ahmadi-Afzadi, M.; Rumpunen, K.; Renou, Jean-Pierre; Orsel Baldwin, Mathilde; Pelletier, Sandra; Cournol, Maryline; Ekholm, A.; Tahir, I. and Nybom, H. (2014) Genetics of resistance to blue mould in apple: inoculation-based screening, transcriptomics and biochemistry. Acta Horticulturae, Brisbane, Australia.

Ajena, Franceso; Bossard, Nicola; Clément, Chantal; Hibeck, Angelika; Tiselli, Eugenio and Oehen, Bernadette (2022) Agroecology & Digitalisation: traps and opportunities to transform the food system. Working paper, IFOAM Organics Europe .

Akhtar, Muhammad; Morel, Christian; Montenach, Denis; Hammel, Frederic; Ndiaye, Malick and Houot, Sabine (2016) Changes in plant-available soil phosphorus as affected by repeated applications of different organic products for twelve years. 16. International congress of soil science, Rawalpindi, Pakistan.

AKSU, Şeref and UYGUR, Mutlu (2011) Organik Kayın Mantarı (Pleurotus Spp.) Yetiştiriciliği. [Organic Oyster Mushroom (Pleurotus spp.) Cultivation.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 81-86.

Akter, Zafrin; Weinmann, Markus; Neumann, Günter and Römheld, Volker (2007) Entwicklung eines schnellen Bio-Tests zur Untersuchung des Wirkungs-potentials von mikrobiellen Pflanzenstärkungsmitteln. [Development of a Rapid Bio-Test to Study the Activity Potential of Biofertilizers.] Poster at: Zwischen Tradition und Globalisierung - 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland, 20.-23.03.2007.

Akyazı, Rana; Welbourn, Cal and Liburd, Oscar E. (2021) Mite species (Acari) on blackberry cultivars in organic and conventional farms in Florida and Georgia, USA. Acarologia, pp. 31-45.

Al-Fraih, Abdulrahman M.E.A. (2015) Effect of soil amendments and root containment on nematode populations in organic greenhouse tomatoes in the Netherlands. Masters thesis. . [Unpublished]

Al-Oun, M.; Shrestha, B. and Meyer, M. (2014) Potentials for challenges for imrpoving rural livelihoods. Workshop at: 18th IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Alaadrah, Najwa (2015) L’appui au développement des agricultures respectueuses de l’environnement par le conseil et la vulgarisation agricoles: Une approche par les enjeux de passage de l’agriculture!conventionnelle à l’agriculture biologique. HAL CCSD.

Alaadrah, Najwa (2014) L'appui au développement des agricultures respectueuses de l'environnement par le conseil et la vulgarisation agricole: Une approche par les enjeux de passage de l’agriculture conventionnelle à l’agriculture biologique. 8. Journées de Recherches en Sciences Sociales SFER-INRA-CIRAD, Grenoble, France.

Alaphilippe, Aude; Simon, Sylvaine and Hayer, Frank (2014) Using life cycle analysis to analyse the environmental performances of organic and non-organic apple orchards. In: Organic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures. Springer Netherlands, p. 487.

Alaphilippe, Aude; Simon, Sylvaine and Hayer, Frank (2014) Using life cycle analysis to analyse the environmental performances of organic and non-organic apple orchards. In: Organic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures. Springer Netherlands, p. 487.

Albada, J. (2011) Column BD-jong : het ideale boerenbedrijf van Jelmer Albada. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (5), 18 - 19.

Albéric, Patrick; Jézéquel, Didier; Bergonzini, L.; Chapron, Emmanuel; Viollier, Eric; Massault, Marc and Michard, Gil (2013) Carbon Cycling and Organic Radiocarbon Reservoir Effect in a Meromictic Crater Lake (Lac Pavin, Puy-de-Dôme, France). Radiocarbon, pp. 1029-1042.

Alberta, Velimirov and Jürgen, Momsen (2009) Hybridsorten im Futterwahlversuch. Lebendige Erde, February 2009, 2, pp. 42-44.

Alberts, J. and Alberts, S. (2017) ideale boerenbedrijf van ...Jorrit & Sarah Alberts. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (2), 16 - 17.

Alebeek, F. Van (2011) Biodiversiteit op de vierkante meter. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, wageningen.

Alebeek, F. Van (2007) Hoe werkt natuurlijke plaagbeheersing? PPO-AGV, Lelystad, NL, , UR.

Alebeek, F. Van (2007) Natuurlijke plaagbeheersing in de akkerbouw : recente resultaten uit onderzoek & praktijk. PPO-AGV, Lelystad, NL, , UR.

Alebeek, F. Van (2007) Sturen op rovers in de grond : loopkevers en spinnen ruimen plagen op : bijlage functionele agrobiodiversiteit. Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost, 2007, 3 (25), p. 4.

Alebeek, F. Van (2007) Vangtechnieken en monitoring voor plagen en hun natuurlijke vijanden. PPO-AGV, Lelystad, NL, , UR.

Alebeek, F. Van (2006) Bedrijfskaart biodiverse akkerbouw en groententeelt. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Wageningen , NL, , UR.

Alebeek, F. Van (2005) Instrumentenkaart: natuurlijke vijanden. PPO, Wageningen, NL.

Alebeek, F. Van (2003) Natuur breed : Iedereen leert van iedereen bij opstellen bedrijfsnatuurplannen. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2003 (1), 12 - 13.

Alebeek, F. Van and Dekking, A. (2011) Duurzaamheidsprestaties op het gebied van natuur en landschap : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Alebeek, F. Van; Dekking, A. and Vijn, M. (2011) Communiceren met uw omgeving : werkboek voor plattelandsondernemers. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Alebeek, F. Van; Kruistum, G. Van; Kamstra, J.H.; Visser, A. and Booij, K. (2007) Akkerranden als bron van natuurlijke vijanden. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Alebeek, F. Van; Rijn, P. Van; Belder, E. Den; Willemse, J. and Gurp, H. Van (2007) Kader 1. FAB-projecten in de akkerbouw. Entomologische berichten : maandblad, 2007, 67 (6), 235 - 236.

Alebeek, F. Van; Stokkers, R. and Boxtel, M. Van (2014) Zonnehoeve draagt over met nieuwe rechtsvormen : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw : deel 34. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2014, 34 (4), 26 - 27.

Alebeek, F. Van; Vijn, M.; Willemse, J. and Rijn, P. Van (2012) mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (5), 26 - 27.

Alebeek, F.A.N. Van; Kamstra, J.H. and Visser, A.J. (2005) Biodivers : natuur functioneel inzetten in open teelten : rapportage 2001-2005. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Alencar, Maria de Cléofas Faggion (2010) Open access repository for the brazilian literature on agroecology. [Repositório aberto de acesso para a literatura brasileira sobre agroecologia.] Revista de Ciência da Informação e Documentação, 1 (2), pp. 153-160.

Alexander, David G. (2002) Developing organic production in Northern Ireland. In: Powell, Jane and et al. (Eds.) Proceedings of the UK Organic Research 2002 Conference, Organic Centre Wales, Institute of Rural Studies, University of Wales Aberystwyth, pp. 121-122.

Alexander, Ian (2002) Biodiversity and organic farming – where next after Curry? In: Powell, Jane and et al. (Eds.) Proceedings of the UK Organic Research 2002 Conference, Organic Centre Wales, Institute of Rural Studies, University of Wales Aberystwyth, pp. 251-252.

Alfoeldi, Thomas; Gantner, Urs; Vaarst, Mette; Algers, Bo; Nicholas, Phillipa; Gratzer, Elisabeth; Henriksen, Britt I. F.; Mejdell, Cecilie; Hansen, Berit; Whay, Becky; Walkenhorst, Michael; Smolders, Gidi; Ivemeyer, Silvia; Hassing, M.; Roderick, Stephen; Leeb, Christine; Winckler, Christoph; Stöger, Elisabeth; Huber, Johann; Brinkmann, Jan; March, Solveig and Whistance, Lindsay (editor): Vaarst, Mette and Roderick, Stephen (Eds.) (2011) The process of minimising medicine use through dialogue based animal health and welfare planning, Workshop report FIBL. In: CORE Organic project no. 1903 - ANIPLAN. .

Alföldi, Thomas (2023) Pionierinnen des ökologischen Landbaus - Passion und Profession mit Mathilde Schmitt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL , CH-Frick.

{Project} 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau. Runs 2009 - 2009. Project Leader(s): Alföldi, Thomas and Fried, Padruot, FiBL, CH Frickt, ART, CH-Zürich .

Alföldi, Thomas (2018) Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft (Video). Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick .

Alföldi, Thomas; Bütikofer, Ueli; Charles, Raphaël; Kellerhals, Markus; Pfefferli, Stephan; Schori, Fredy and Strasser, Fredi (2014) Übersicht zur Bioforschung von Agroscope und FiBL 2012 bis 2013. Agroscope Science, 9, pp. 1-22.

Alföldi, Thomas; Krebs, Adrian; Willer, Helga and Bertelsen, Ulla Sonne (2014) HOW TO IMPROVE RESEARCH COMMUNICATION IN TRANSNATIONAL PROJECTS. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1019-1022.

Alföldi, Thomas; Nowack, Karin; Bickel, Regula and Rebholz, Theresa (2015) Biowissen - Fakten und Hintergründe zur biologischen Landwirtschaft und Verarbeitung. Dossier/Faktenblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und Bio Suisse, CH-Frick und CH-Basel.

Alföldi, Thomas; Nowack, Karin; Rebholz, Theresa and Bickel, Regula (2015) Connaissances Bio - Faits et fondements sur l’agriculture et la transformation biologiques. Dossier/Faktenblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) und Bio Suisse, CH-Frick und CH-Basel.

Allaart, J. (2003) Natuurlijke geneesmiddelen in de biologische varkenshouderij : het testen van een holistisch behandelplan tegen speendiarree. Masters thesis. . [Unpublished]

Allacherne Szepkuthy, Katalin (2016) Növényvédőszerek felhasználása ökológiai gazdálkodásban. [Usage of pesticides in organic farming.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), pp. 92-93.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) A tételazonosítók használata. [The use of the batch identifiers.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 123.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése merre tovább? [Certification of organic farms which way to go?] Őstermelő, October 2016 (2016/5), p. 123.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható vetőmagokkal, szaporítóanyagokkal kapcsolatos szabályokról, eljárásrendről és kivételekről. [Regulations, formal procedures and exceptions concerning the seeds and reproductive materials which can be used in organic farming.] Őstermelő, April 2016, 2016 (2), pp. 99-101.

Allain, Sophie (2013) L'agriculture biologique comme bien commun pour protéger la ressource en eau. Innovations Agronomiques, pp. 467-479.

Allaire, Gilles (2016) Que signifie le « développement » de l’Agriculture Biologique ? Innovations Agronomiques, pp. 1-17.

Allaire, Gilles; Cahuzac, Eric; Maigne, Elise and Poméon, Thomas (2016) Dynamiques spatiales dans le développement de l’agriculture biologique : entre cohérences territoriales et logiques de marché. Innovations Agronomiques, pp. 29-40.

Allaire, Gilles; Cahuzac, Eric; Maigné, Elise and Poméon, Thomas (2015) Localisation de l'agriculture biologique et accès aux marchés. [Location of organic agriculture and access to markets.] Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement - Review of agricultural and environmental studies, pp. 277-312.

Allaire, Gilles; Cahuzac, Eric; Maigne, Elise and Poméon, Thomas (2013) Localisation de l’agriculture biologique et accès aux marchés. Livrable 3 du projet de recherche AgriBio3 PEPP « Rôle de la Performance Economique des exploitations et des filières, et des Politiques Publiques, dans le développement de l’AB ». HAL CCSD.

Allaire, Gilles; Poméon, Thomas; Maigne, Elise; Cahuzac, Eric; Simioni, Michel and Desjeux, Yann (2015) Territorial analysis of the diffusion of organic farming in France : Between heterogeneity and spatial dependence. Ecological Indicators, pp. 70-81.

Allaire, Gilles; Cahuzac, Eric; Maigné, E; Poméon, Thomas and Simioni, M (2013) Propositions for public policies and dissemination of organic farming based upon spatial analyses / Réflexion à partir d’une analyse spatialesur les politiques de soutien et la diffusion de l’agriculture biologique. Innovations Agronomiques, 32, pp. 227-241.

Allot, Valentin (2014) Modélisation des transferts dans un milieu poreux déformable. HAL CCSD.

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (2002) I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. [In the centre of events 2001. A presentation of the work at the Centre for Sustainable Agriculture.] Centre for sustainable agriculture, CUL, Swedish University of Agricultural Sciences.

Almasi, A.; Swarte, C. De and Voet, J. (2002) Zoek de tien verschillen : resultaten enquête gericht op de verschillen van pluimveebedrijven ter identificatie van de bron van dioxine in eieren. Rapport EC-LNV nr. 2002/127. Expertisecentrum LNV, Ede , NL.

Almeida, Gustavo Fonseca de and Abreu, Lucimar Santiago de (2009) ESTRATÉGIAS PRODUTIVAS E APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA: o caso dos agricultores familiares de base ecológica da cooperativa dos agropecuaristas solidários de Itápolis - COAGROSOL. [Productive strategies and Agroecology principles application: the case of small farms with ecological base of the Itapolis Cooperative of Solidarity Farmers - COAGROSOL.] Revista de Economia Agrícola, 56 (1), pp. 37-53.

Almeida, Daniela (2004) Agricultura urbana e segurança alimentar em Belo Horizonte: cultivando uma cidade sustentável. [Urban agriculture and food security at Belo Horizonte: improving a sustainable city.] Revista Agriculturas: experiencias em agroecologia., 1, pp. 25-28.

Almeida, Fábio Souto and Queiroz, Jarbas Marçal (2009) Efeito da estrutura de habitat sobre a abundância de parasitóides Pseudacteon Coquillett (Diptera, Phoridae) em ninhos de Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera, Formicidae). [Influence of habitat structure on the abundance of the parasitoids Pseudacteon Coquillett (Diptera, Phoridae) on mounds of Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera, Formicidae).] Revista Brasileira de Entomologia, 53 (3), pp. 461-465.

Almekinders, C. and Jongerden, J. (2002) On visions and new approaches : case studies of organisational forms in organic plant breeding and seed production. Working paper / Wageningen University, Technology and Agrarian Development.. Wageningen University, Wageningen, NL.

Almendinger, Martin (2022) Phytoextrakte als potenzielle Quelle antioxidativ wirkender Substanzen. Paper at: Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Phytoextrakte 2022 (DECHEMA), Frankfurt am Main, Deutschland, 23.-24.05.2022. [Completed]

Almli, Valérie Lengard; Naes, Tormod; Enderli, Géraldine; Sulmont-Rossé, Claire; Issanchou, Sylvie and Hersleth, Margrethe (2011) Consumers' acceptance of innovations in traditional cheese. A comparative study in France and Norway. Appetite, pp. 110-20.

Almuhanna, M. (2014) Unconventional risks in free-range meats: legal perspectives and economic performance. Masters thesis. . [Unpublished]

Alonso, Alejandro; Cheviron, Nathalie; Navascués, Eva; Santos, Antonio and Marquina, Domingo (2018) UNSPECIFIED [Enzymatic analysis normalization in vine soils: determination of quality and biological productivity.] 40th World Congress of Vine and Wine, Sofia, Bulgaria.

Alrøe, Hugo (2007) Vokseværk og vidsyn for økologien. [Growing pains and far-sight for organics.] Økologisk Jordbrug, April 2007 (382), p. 16.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv. Økologisk Jordbrug, March 2004, 24 (309), p. 6.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Konsekvenser af økologisk omlægning – fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. In: Sammenfattninger av föredrag och postrar, Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 92-96.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2006) Organic agriculture in a global perspective. In: Wulfhorst, J.D. and Haugestad, Anne K. (Eds.) Building Sustainable Communities: Ecological Justice and Global Citizenship. Rodopi, pp. 131-144.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Investigating organic agriculture in a global perspective. In: Phillips, Catherine (Ed.) Environmental Justice and Global Citizenship, Inter-Disciplinary Press, Probing the Boundaries, no. vol. 8, pp. 125-129.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Proposal for the knowledge synthesis "Organic agriculture in a global perspective". [Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv".] Danish Research Centre for Organic Farming (DARCOF) . [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2008) What makes organic agriculture move - protest, meaning or market? A polyocular approach to the dynamics and governance of organic agriculture. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE), 7 (1/2), pp. 5-22.

Alrøe, Hugo F. (2012) Helhedsvurderinger af økologi. [Overall assessments of organics.] Økologi & Erhverv, 9 March 2012 (496), p. 17.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2004) Why have basic principles for organic agriculture? … and what kind of principles should they be? Ecology & Farming, No. 36, pp. 27-30.

Altena, K.; Dissevelt, M. and Doorn, A. Van (2003) Koppert Biological Systems: van pionier naar 'professional'. Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO, 2003, 34 (5), 151 - 156.

Altenburg, J.; Jansma, N.; Peeters, H. and Vos, R. De (2017) Slimme vogels : de praktijk van boeren met natuur. Vogelbescherming Nederland, Zeist, NL.

ALTINDİŞLİ, Özlem; Altindisli, Ahmet; Koçlu, Türkan; Özsemerci, Fatma and Hepdurgun, Bahriye (2010) Ege Bölgesinde Salkım Güvesi (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) ile Mücadelede Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği’nin Yaygınlaştırılması, Geliştirilmesi ve Eğitimi. [Developing and Training Project with Special Reference to Area-wide Control Of European Grapevine Moth (Lobesia Botrana Den.-Schiff.) by Using Mating Disruption Technique in the Aegean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 231-238.

Alvåsen, Karin (2021) Costs and benefits of good animal welfare - gains for animals, farmers and society. Speech at: Webinar: Costs and benefits of good animal welfare - gains for animals, farmers and society, Virtual meeting, 2021-10-26. [Completed]

Alvåsen, Karin; Eriksson, Hanna; Ahmed, Haseeb and Fall, Nils (2021) Assessing economic consequences of cow-calf contact systems in dairy production using a stochastic partial budgeting approach. Needs to be decided. Probably 'Livestock Science', XX, XX-XX. [draft]

Alvåsen, Karin; Haskell, Marie J; Ivemeyer, Silvia; Eriksson, Hanna; Bicknell, Kathryn; Fall, Nils and Ahmed, Haseeb (2023) Assessing economic consequences of cow-calf contact systems in dairy production using a stochastic partial budgeting approach. Frontiers in Animal Science, 4, pp. 1-13.

Alves, Alda Cristiane Oliveira ; Santos, André Luis de Sousa dos and Azevedo, Rose Mary Maduro Camboim de (2012) Agricultura orgânica no Brasil: sua trajetória para a certificação compulsória. [Organic agriculture in Brazil: its history to the compulsory certification.] Revista Brasileira de Agroecologia, 7 (2), pp. 19-27.

Alves, Anatércia Ferreira ; Andrade, Messias José Bastos de ; Rodrigues, João Roberto de Mello and Vieira, Neiva Maria Batista (2009) Densidades populacionais para cultivares alternativas de feijoeiro no norte de Minas Gerais. [Populational densities for alternative cultivars of bean in northern Minas Gerais.] Ciência e Agrotecnologia, 33 (06), pp. 1495-1502.

Alves, Andréa Amaral; Lana, Ângela Maria Quintão; Yamaguchi, Luiz Carlos Takao and Aroeira, Luiz Januário Magalhães (2009) Análise de desempenho econômico da produção orgânica de leite: estudo de caso no Distrito Federal. [Assessment of economic performance of organic milk production: case study in the brazilian federal district.] Ciência e Agrotecnologia, 33 (2), pp. 567-573.

Ambagts, L. (2020) Bloemen & bloeien. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (2), 34 - 36.

Ambagts, L. (2020) Geschikte bloemen. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (2), 30 - 31.

Ambagts, L. (2020) Heren boeren : Burgers brengen voedseltransitie in hogere versnelling. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (3), 12 - 16.

Ambagts, L. (2020) Loeigoeiezuivel raakt uitverkocht. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (3), 4 - 7.

Ambagts, L. (2020) ‘… omdat je er blij van wordt’ : Miss TuinBoon onderneemt. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (2), 28 - 29.

Ambagts, L. (2020) Onderzoek in de BD-landbouw. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (4), 28 - 29.

Ambagts, L. (2020) Onze leden zijn de humus : Food Coop Gedeelde Weelde in Maastricht. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (3), 34 - 35.

Ambagts, L. (2020) Telers vermeerderen bollen van eigen teelt. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (2), 21 - 23.

Ambagts, L. (2020) Zelf landeigenaar worden. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2020 (4), 32 - 33.

Ambagts, L. (2017) Landbouwconferentie Dornach : zoveel mensen met toewijding, kracht en liefde voor de aarde. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (2), 12 - 15.

Ambagts, L. (2017) 'Net als de ander' : winterconferentie 10-3-2017 Merksplas. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (2), 10 - 11.

Ambagts, L. (2016) Uit de vereniging : Maria van Boxtel: ‘ik word er echt blij van als iemand z’n plek gevonden heeft op een mooi BD-bedrijf’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (6), 9 - 11.

Ambagts, L. (2015) ‘Oog hebben voor de dingen die zich aandienen’ : De Zonnekouter. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (6), 3 - 7.

Ambagts, L. (2014) Diederik Steyaert van De Zaaier: ‘Ik dacht dat ik de spruiten kweekte, maar de spruiten kweken mij’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (1), 3 - 7.

Ambagts, L. (2014) 'Doen waar je goed in bent' : BD-Jaardag op De Korenbloem. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (4), 8 - 9.

Ambagts, L. (2014) Wytze Nauta: ‘Biologisch moet ook écht biologisch willen zijn’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (6), 20 - 22.

Ambagts, L. (2012) Werken aan een vitaal bedrijf : Bewust Bedrijf Model® kan bedrijfsovernameproces ondersteunen. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (5), 18 - 20.

Ambagts, L. and Derkzen, P. (2014) Van één boerderij naar twee en van bio naar Demeter : maatschap Deinum Ensing Gerritsma Smink. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (5), 3 - 7.

Ambagts, L.; Palmboom, A.; Quirijnen, J. and Winkel, E. (2012) Deel van een groter geheel : 75 jaar BD-Vereniging. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (3), 3 - 9.

Ambagts, L. and Vries, A. De (2011) Bedrijfsindividualiteit in Noorwegen : aansluiten bij wat er is. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (5), 9 - 12.

Ambragts, L. (2016) Geplaagd en uitgedaagd. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (5), 18 - 22.

Amein, T.; Wright, S.A.I.; Wikström, M.; Schmitt, A.; Koch, E.; van der Wolf, J.; Groot, S.; Forsberg, G.; Werner, S. and Jahn, M. (2009) Non- chemical methods of seed treatment for control of seed- borne pathogens on vegetables. Poster at:

Amiot-Carlin, Marie Josephe (2018) Organic plant products: from perceptions to scientific realities. EGEA VIII. Nutrition et santé, de la science à la pratique, Lyon, France.

Amosse, Camille; Jeuffroy, Marie-Helene; Celette, Florian and David, Christophe (2013) Relay-intercropped forage legumes help to control weeds in organic grain production. European Journal of Agronomy, pp. 158-167.

Amosse, Camille; Jeuffroy, Marie-Helene and David, Christophe (2013) Relay intercropping of legume cover crops in organic winter wheat: Effects on performance and resource availability. Field Crops Research, pp. 78-87.

Amosse, Camille; Jeuffroy, Marie-Helene; Mary, Bruno and David, Christophe (2014) Contribution of relay intercropping with legume cover crops on nitrogen dynamics in organic grain systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, pp. 1-14.

Amossé, Joël; Thiel, Pauline; Bart, Sylvain; Pery, Alexandre R.R. and Boros, Gergely (2018) UNSPECIFIED [A two-year field study to assess the effects of two fungicides and their mixture on oligochaete communities and the soil functioning.] 13th International Symposium on Enchytraeidae, Versailles, France.

Amossé, Camille (2013) Analyse expérimentale de l'effet de couverts de légumineuses associés en relais à un blé d'hiver, conduit en agriculture biologique, sur les performances des cultures, la maîtrise des adventices et la dynamique de l'azote. [Experimental analysis of the effect of relay intercropped legume cover crops with winter wheat, in organic crop rotations, on crop performance, weed control and nitrogen dynamic.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Amsing, J. (2004) Bodemziekten, weren of tolereren : Ziektewerendheid is een complexe aangelegenheid. In: Biologisch telen onder glas : minder zekerheid maar meer voldoening. Biokas magazine 2004.. Biokas, Nijmegen, NL.

Amsing, J.; Bloemhard, C.; Messelink, G.; Zoon, F. and Janmaat, L. (2006) Biokas 2006 : gewasbescherming : beheersing ziekten en plagen vraagt om kennis en stuurmanskunst van de glastuinder. Biokas, NL.

Amsing, J. and Gurp, H. Van (2003) Wortelknobbelaaltjes in komkommerteelt : aanpak op meerdere fronten meest effectief. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (5), 26 - 27.

Amsing, J. and Gurp, H. Van (2002) Wortelaaltjes: geïntegreerd aanpakken : combinatie van maatregelen nodig om wortelknobbelaaltjes in toom te houden. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2002, 22 (1), 22 - 23.

Amsing, J.J. (2004) Wortelknobbelaaltjesproblematiek in de glastuinbouw. Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO, 2004, 35 (5), 260 - 262.

Andersen, Laura M.; Blow, Laura; Browning, Martin and Crawford, Ian (2008) A nonparametric characteristics model of the demand for milk. [Submitted]

Andersen, Laura Mørch (2009) Documentation of CONCEPT questionnaires. Working paper, Institute of Food and Resource Economics . [Unpublished]

Andersen, Laura Mørch (2008) Økologi med positiv klimaeffekt: Ja tak. Økologisk Jordbrug, October 2008.

Andersen, Laura Mørch (2008) Hønen eller ægget? Økologisk Jordbrug, August 2008, 413.

Andersen, Laura Mørch (2008) Er det godt for miljøet, er det også godt for mig. Landbrugsavisen, June 2008.

Andersen, Laura Mørch (2003) Consumer evaluation of environmental and animal velfare labelling: Estimating the willingness to pay for different types of eggs. Paper at: Enviroment, information, and consumer behavior, Frederiksdal, 28-29th -04-2003. [Unpublished]

Andersen, L.W. (2011) Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). In: Sørensen, L.S. and Rebsdorf, S.O. (Eds.) Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), pp. 50-53.

Andersen, Laura M. and Lund, Thomas B. (2011) Digging deeper: How do different types of organic consumers influence the increasing organic market share? FOI Working Paper, no. 2011/15, Institute of Food and Resource Economics, University of Copenhagen .

Andersen, Laura Mørch (2011) Animal welfare and eggs - cheap talk or money on the counter? Journal of Agricultural Economics, 62 (3), pp. 565-584.

Andersen, Liselotte Wesley; Jacobsen, Magnus; Kahlert, Johnny; Fjeldså, Jon and Odgaard, Bent Vad (2013) Origin of cultural landscape biota of Central and Northwest Europe: genetic evidence of population expansions of Perdix perdix at the introduction and expansion of agriculture. not decided yet, , . [Completed]

Andersen, Liselotte Wesley; Jacobsen, Magnus; Kahlert, Johnny and Odgaard, Bent (2011) Following the plough: genetic evidence of population expansions of Perdix perdix during early transition and late intensification of agriculture in Denmark and Western Europe. not decided yet, ?, ?. [Completed]

Andersen, Liselotte Wesley and Kahlert, Johnny (2011) Genetic indications of translocated and stocked grey partridges (Perdix perdix): Does the indigenous Danish grey partridge (Perdix perdix) still exist? Biological Journal of Linnean Society intended, 105 (3), pp. 694-710.

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Bruus Pedersen, Marianne; Damgaard, Christian; Jensen, Thomas Secher; Olsen, Kent; Dalgaard, Tommy and Topping, C.J. (2010) Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). .

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Damgaard, Christian; Pedersen Bruus, Marianne; Jensen Secher, Thomas; Olsen, Kent; Dalgaard, Tommy; Bøcher Klit, Peder and Topping, C.J. (2010) REFUGIA. Organic farming and biodiversity - the impact of organic farming on nature. Speech at: ICROFS programme commitee in Silkeborg. [Completed]

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Topping, C.J.; Jensen, Thomas Secher; Olsen, Kent; Bruus Pedersen, Marianne; Damgaard, Christian and Dalgaard, Tommy (2008) Organic farming and biodiversity - the impact of organic farming on nature. .

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Topping, C.J.; Pedersen Bruus, Marianne; Damgaard, Christian F.; Jensen Secher, Thomas; Olsen, Kent; Dalgaard, Tommy and Bøcher Klit, Peder (2010) REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen. Speech at: FØJO III Formidlingsdag, Horsens, Denmark, 4. oktober 2010. [Completed]

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Topping, C.J.; Strandberg, Beate; Bruus Pedersen, Marianne; Damgaard, Christian; Jensen, Thomas Secher; Olsen, Kent and Dalgaard, Tommy (2013) Does organic farming enhance biodiversity? Complex issues and modelling approaches. Working paper. [Unpublished]

Anderson, Randy L. (2015) Integrating a complex rotation with no-till improves weed management in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, pp. 967-974.

Andersson, Frida (2012) Rödklöver ger nyttigare mjölk. Uppsala Nya Tidning, 15 October 2012 (281), pp. 6-7.

Andeweg, H. (2017) Magie of energetische champagne? : ECOintention workshop over BD preparaten. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (1), 38 - 39.

Andrasen, Annette; Sengupta, Mita Eva; Skovgaard, Kerstin; Jensen , Bent Borg; Thamsborg, Stig MIlan; Kringel, Helene; Petersen, Heidi Huus and Mejer, Helena (2015) Effect of dried chicory roots on host immune responses against Oesophagostomum dentatum infections in pigs. Parasitology. [draft]

Andrea, Emiliozzi; Riccardo, Massantini and Roberto, Moscetti (2018) STUDY OF SOME PRETREATMENTS FOR OPTIMIZING THE DEHYDRATION OF BIOLOGICAL CARROTS. Masters thesis, University of Tuscia (Italy) , Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest systems. . [Unpublished]

Andreasen, Claus Bo (2002) Midterm evaluation of DARCOF II. Increased production and closer relationships between organic and inherent qualities. .

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (2), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (1), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (4), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (6), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (2/3), pp. 1-8.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (4), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (6), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Lise; Collison, Martin; Couco, Eduardo; de Porras Acuna, Miguel Angel; Früh, Barbara; Gernert, Maria; Haller, Lisa; Melby Jespersen, Lizzie; Keijzer, Peter; Kongsted, Anne Grete; Lampkin, Nic; Lazenby, Andrew; Leiber, Florian; Loes, Anne-Kristin; Martin, Guillaume; Messmer, Monika; Padel, Susanne; Paree, Peter; Quiédeville, Sylvain; Riedel, Judith; Sehested, Jakob; Schlüter, Marco; Speiser, Bernhard; Stadtlander, Timo; Strassner, Carola; Ulmer, Karin; Vaarst, Mette; Wivstad, Maria and Zanoli, Raffaele (editor): Barabanova, Yulia and Moeskops, Bram (Eds.) (2019) Strategic Research & Innovation Agenda for Organics and agroecology. TP Organics , Brussels, Belgium.

Andreasen, Lise; Rasmussen, Ilse Ankjær and Halberg, Niels (2015) Organic Research and Development in Denmark (1996-2010) - Effects on the Organic Sector and Society. Sustainable Agriculture Research, 4 (3), pp. 173-183.

Andrée, W. (2022) Bieten houden niet van quinoa. Resource : weekblad voor Wageningen UR, 2022, 17 (1), p. 10.

Andres, Christian (2017) Science Day - TIPI part (afternoon). Paper at: Science Day at BIOFACH Congress 2017, Nuremberg, Germany, 17th February 2017. [Completed]

Andres, Christian (2016) Global Vision and Strategy for Organic Farming Research. Paper at: International Conference on Living the Right Way: Universal Message of Simhasth 2016, Madhya Pradesh, India, 2016, May 12-14. [Completed]

Andriamampianina, Landy; Temple, Ludovic; De Bon, Hubert; Malézieux, Eric and Makowski, David (2018) UNSPECIFIED [Multi-criteria evaluation of organic agriculture in sub-Saharan Africa using probabilistic elicitation of expert knowledge.] Cahiers Agricultures.

Andrivon, Didier; Bardin, Marc; Bertrand, Cédric; Brun, Laurent; Daire, Xavier; Decognet, Véronique; Fabre, Frédéric; Gary, Christian; Grenier, Anne-Sophie; Montarry, Josselin; Nicot, Philippe C.; Reignault, Philippe and Tamm, Lucius (2018) Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ? Rapport d'expertise scientifique collective. Inra - DEPE.

Andrivon, Didier; Bardin, Marc; Bertrand, Cédric; Brun, Laurent; Daire, Xavier; Fabre, Frédéric; Gary, Christian; Montarry, Josselin; Nicot, Philippe C.; Reignault, Philippe; Tamm, Lucius and Savini, Isabelle (2018) UNSPECIFIED [Can organic agriculture give up copper as a crop protection product? Summary of the scientific assessment report.] Inra - DEPE.

Andrivon, Didier; Bardin, Marc; Bertrand, Cédric; Brun, Laurent; Daire, Xavier; Fabre, Frédéric; Gary, Christian; Montarry, Josselin; Nicot, Philippe C.; Reignault, Philippe; Tamm, Lucius and Savini, Isabelle (2018) Can organic agriculture give up copper as a crop protection product? Synthesis of the scientific assessment report. [Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ? Synthèse du rapport d'expertise scientifique collective.] Inra - DEPE.

Andrivon, Didier; Bardin, Marc; Bertrand, Cédric; Brun, Laurent; Daire, Xavier; Fabre, Frédéric; Gary, Christian; Montarry, Josselin; Nicot, Philippe C.; Reignault, Philippe; Tamm, Lucius and Savini, Isabelle (2018) Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ? Résumé de l'expertise scientifique collective. Inra - DEPE.

Andrivon, Didier; Bardin, Marc; Bertrand, Cédric; Brun, Laurent; Daire, Xavier; Fabre, Frédéric; Gary, Christian; Montarry, Josselin; Nicot, Philippe C.; Reignault, Philippe; Tamm, Lucius and Savini, Isabelle (2018) Peut-on se passer du cuivre en protection des cultures biologiques ? Synthèse de l'expertise scientifique collective. Inra - DEPE.

Angevin, Frédérique; Klein, Etienne K.; Choimet, Cécile; Gauffreteau, Arnaud; Lavigne, Claire; Messean, Antoine and Meynard, Jean Marc (2008) Modelling impacts of cropping systems and climate on maize cross-pollination in agricultural landscapes: The MAPOD model. European Journal of Agronomy, pp. 471-484.

Anglade, Juliette (2017) Knowledge and experiences sharing on an experimental farm station : New roles and postures. First Agroecology Europe Forum, Lyon, France.

Anglade, Juliette (2015) Agriculture biologique et qualité des ressources en eau dans le bassin de la Seine : caractérisation des pratiques et applications territorialisées. [Organic farming and water quality in the Seine watershed : characterization of agricultural practices and territorialized applications.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Anglade, Juliette; Billen, Gilles; Garnier, Josette; Makridis, Thibault; Puech, Thomas and Tittel, Cyril (2015) Nitrogen soil surface balance of organic vs conventional cash crop farming in the Seine watershed. Agricultural Systems, pp. 82-92.

Annicchiarico, Paolo; Julier, Bernadette; Louarn, Gaëtan and Maamouri, Amel (2014) Alfalfa intercropping and competitive ability. Legume Perspectives, pp. 29-30.

Anon (2005) Factors influencing biodiversity within organic and conventional systems of arable farming (OF0165). British Trust for Ornithology .

Anon (2005) Stakeholders issues and aspirations to inform future public funded research in organic farming (OF0350). Elm Farm Research Centre .

Anon (2003) A review of UK research and development for organic food and farming. Elm Farm Research Centre .

Anonymous, (2012) CORE Organic II - Tapping into Europe's organic Trend. .

Ansaloni, Matthieu and Fouilleux, Eve (2006) Changement de pratiques agricoles : facteurs et modalités d'hybridation technique des exploitations laitières bretonnes. Economie Rurale, pp. 3-17.

Antón, Assumpció; Montemayor, Erica; Caceres, Rafaela; Johnson, Marion; Schmutz, Ulrich; Andrivon, Didier; De Marchi, Massimo; Løes, Anne-Kristin; Katsoulas, Nikolaos; Sørensen, Claus Grøn; Malinska, Krystyna; Postawa, Przemyslaw; Stachowiak, Tomasz; de Cara, Miguel; Kir, Alev; Oudshoorn, Frank; Cirvilleri, Gabriella and Valleix, Sophie (2021) Deliverable 6.3: Environmental sustainability report (LCA). Aarhus University , Department of Electrical and Computer Engineering.

Anzalone, Guilhem (2016) Séparer la bonne de la mauvaise concurrence : Biocoop et la distribution de produits biologiques. In: Faire la concurrence: retour sur un phénomène social et économique. Presses des Mines, pp. 157-174.

Anzalone, Guilhem (2014) Militer par l’action commerciale ? Biocoop et l’agriculture biologique française. Lien social et Politiques, pp. 189-208.

Anzalone, Guilhem (2012) LES ÉCONOMIES POLITIQUES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE Production et commercialisation de la viande bovine biologique en France. [The political economies of organic farming. Production and commercialization of organic beef meat in France.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Apeldoorn, D. Van; Cuperus, F.; Singh Sondh, H.; Sukkel, W. and Rossing, W. (2018) Strokenteelt vraagt denkwerk : vermindering bladluizen in erwt geteeld in de stroken. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (5), 26 - 27.

Apeldoorn, D. Van; Rossing, W. and Oomen, G. (2017) Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2017 (5), 10 - 11.

Apeldoorn, D. Van; Rossing, W. and Oomen, G. (2015) Hoe meer diversiteit hoe beter? : onderzoek naar de effecten van biodiversiteit lijken veelbelovend: wordt vervolgd. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2015 (2), 26 - 27.

Apeldoorn, M. Van and Vijver, L. Van De (2012) Biologische voeding op kinderdagverblijven : een inventarisatie. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Appéré, Gildas and Travers, Muriel (2021) The sum of all the fears: the role of attitude towards health and environmental risks in the WTP a premium for organic foods. [La somme de toutes les peurs : le rôle de l'attitude face aux risques sanitaires et environnementaux dans le CAP une prime pour les aliments biologiques.] Working paper.

Appéré, Gildas; Travers, Muriel and Dupont, Frédéric (2017) The sum of all the fears: the role of attitude towards health and environmental risk in the WTP a premium for organic foods. AFSE 2017, Nice, France.

Aquino, Adriana Maria de and Assis, Renato Linhares de (2007) Agricultura orgânica em áreas urbanas e periurbanas com base na agroecologia. [Challenges of organic agriculture in urban and suburban areas.] Ambiente & sociedade, 10 (1), pp. 137-150.

Araújo Neto, Sebastião Elviro de; Ferreira, Regina Lécia Félix; Pontes, Frederico Silva Thé and Negreiros, Jacson Rondinelli da Silva (2008) Rentabilidade econômica do maracujazeiro-amarelo plantado em covas e em plantio direto sob manejo orgânico. [Economical rentability of the yellow passion fruit tree planted in holes and in no-tillage under organic cultivation.] Revista Brasileira de Fruticultura, 30 (4), pp. 940-945.

Araújo Neto, Sebastião Elviro de; Souza, Suzana Rodrigues de; Saldanha, Cristina Szilagyi ; Fontinele, Yrle da Rocha ; Negreiros, Jacson Rondinelli da Silva; Mendes, Roberval; Azevedo, José Marlo Araújo de and Oliveira, Elizangela Barboza de Lima (2009) Produtividade e vigor do maracujazeiro-amarelo plantado em covas e plantio direto sob manejo orgânico. [Yield and vigor of the yellow passion fruit tree planted in holes and in no-tillage under organic cultivation.] Ciência Rural, 39 (3), pp. 678-683.

Arbenz, Markus (2024) Agroecologia, Regenerativa, Natural i Ecològica: competència o família harmònica? Bioeco Actual, 2024 (123), p. 23.

Arbenz, Markus (2024) Agroecología, Regenerativa, Natural y Ecológica: ¿competencia o familia armónica? Bioeco Actual, 2024 (120), p. 23.

Arbenz, Markus (2024) Agroecology, Regenerative, Natural and Organics. Competition or one harmonic family? A controversial debate. Bioeco Actual, 2024, p. 12.

Arbenz, Markus (2023) Organics in international development cooperation. Bioeco Actual, 2023, p. 20.

Arbona, Charlotte (2010) Evaluation du comportement des variétés d'abricotiers sous faible niveau d'intrants phytosanitaires. HAL CCSD.

Ardakani, M. Reza; Pietsch, Gabriele; Moghaddam, Ali; Raza, Amir and Friedel, Juergen K. (2009) Response of Root Properties to Tripartite Symbiosis between Lucerne (Medicago sativa L.), Rhizobia and Mycorrhiza Under Dry Organic Farming Conditions. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 4 (4), pp. 266-277.

Arendse, P.W and Regouin, E.J.M. (2005) Volledige toegang of volledige zekerheid? : bijdrage aan de opzet van een nieuw Europees regime voor individuele importen van biologische producten uit derde landen. Rapport / DK nr. 2005/017. Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ede, NL.

Arendse, P.W. (2004) Duurzaamheid en voortrekkersrol biologische keten : achtergronddocument bij ex-post evaluatie beleidsnota 'een biologische markt te winnen'. Rapport / EC-LNV nr. 2004/321. Expertisecentrum LNV, Ede, NL.

Arendse, W.; Leferink, J. and Regouin, E. (2002) Trekken of duwen aan het biologisch product : antwoorden op evaluatievragen omtrent de Regeling stimulering biologische productiemethode en de ketenaanpak zoals geformuleerd in de LNV-beleidsnota 'Een biologische markt te winnen'. Rapport EC-LNV nr. 2002/168. Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ede , NL.

Arendt, Christoph and Lozan, Andrei (editor): Lenz, Joachim and Neumann, Claudia (Eds.) (2020) Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Moldova. Country Report Organic. EkoConnect e.V., D-Dresden .

Arfini, Filippo; Amilien, Virginie; Bellassen, Valentin; Bodini, Antonio; Boehm, Michael; Brečić, Ruzica; Chiussi, Sara; Csillag, Peter; Cozzi, Elena; Curzi, Daniele; Donati, Michele; Dries, Liesbeth; Drut, Marion; Duboys De Labarre, Matthieu; Ferrer, Hugo; Filipović Jelena, -; Guareschi, Marianna; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Gorton, Matthew; Hoang, Viêt; Hilal, Mohamed; Knutsen Steinnes, Kamilla; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agatha; Majewski, Edward; Monier-Dilhan, Sylvette; Mancini, Maria-Cecilia; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Nikolaou, Kalliroi; Nguyễn Quỳnh, An; Olper, Alessandro; Papadopoulos, Ioannis; Pascucci, Stefano; Peerlings, Jack; Raimondi, Valentina; Poméon, Thomas; Ristic, Bojan; Stojanovic, Zaklina; Tomic Maksan, Marina; Veneziani, Mario; Vitterso, Gunnar and Wilkinson, Adam (2019) Assessing the contribution of food quality schemes to rural economies and territorial cohesion based on the case study analysis. HAL CCSD.

Arfini, Filippo and Bellassen, Valentin (2019) UNSPECIFIED [Sustainability of European Food Quality Schemes: Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems.] Springer Nature Switzerland AG.

Arkesteijn, M. (2020) Paprikateler Numan zoekt steeds de duurzame weg, ook bij keuze substraat : Extra hoge steenwolmatten levert meerproductie op. Onder glas, 2020, 17 (8), 18 - 19.

Arkesteijn, M. (2014) Project Netwerk Biogreenhouse: Internationaal kennisplatform opmaat naar duurzame biologische tuinbouw. Onder glas, 2014, 11 (10), p. 19.

Arkesteijn, M. (2010) BiJo teelt als eerste biologische en duurzame bladgewassen : op jaarbasis 3.500.000 kg minder CO2-uitstoot : bijlage Kom in de kas 2010. Onder glas, 2010, 7 (Kom in), 17 - 19.

Arkesteijn, M. (2009) Beerling : 'GNO vergt een langduriger toepassing voor een goed effect : gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO). Onder glas, 2009, 6 (3), 27 - 29.

Arkesteijn, M. (2008) 'Bugline is een makkelijke manier van roofmijten inzetten' : geïntegreerde aanpak succesvol tegen tripsprobleem in chrysant. Onder glas, 2008, 5 (3), 32 - 33.

Arkesteijn, M. (2008) 'Je moet alert blijven, want het gaat om levend materiaal' : geïntegreerde aanpak houdt de spint op laag niveau. Onder glas, 2008, 5 (3), 8 - 9.

Arkesteijn, M. (2006) Ellen Klein: 'bij start nieuwe teelt met geïntegreerde bestrijding beginnen': resistentiemanagement belangrijke drijfveer. Onder glas, 2006, 3 (3), 18 - 19.

Arkesteijn, M. (2006) Joeke Postma: 'Bacterie Lysobacter verslaat Pythium op drie fronten: Pythium biologisch te lijf taan. Onder glas, 2006, 3 (3), p. 13.

Arkesteijn, M. (2005) Amblyseius swirskii wint aan krediet bij groenten èn bij bloemen; roofmijt eet behalve trips en spint ook wittevlieg. Onder glas, 2005, 2 (10), 7 - 9.

Arkesteijn, M.C.M. and Mierlo, B.C. Van (2008) Stromingen en methoden van monitoring en evaluatie. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2008 (17), 9 - 11.

Armengot; José-María; Blanco-Moreno, José; Bassa; Chamorro and Sans, F. (2011) A novel index of land use intensity for organic and conventional farming of Mediterranean cereal fields. Agronomy for Sustainable Development, pp. 699-707.

Armengot, Laura; Berner, Alfred; Blanco-Moreno, José M.; Mäder, Paul and Sans, F. Xavier (2015) Long-term feasibility of reduced tillage in organic farming. Agronomy for Sustainable Development, pp. 339-346.

Armengot, Laura; José-María, Laura; Chamorro, Lourdes and Sans, Francesc (2013) Weed harrowing in organically grown cereal crops avoids yield losses without reducing weed diversity. Agronomy for Sustainable Development, pp. 405-411.

Armengot, Laura; Ferrari, Leone; Milz, Joachim; Velásquez, Fortunato; Hohmann, Pierre and Schneider, Monika (2020) Cacao agroforestry systems do not increase pest and disease incidence compared with monocultures under good cultural management practices. Crop Protection, 130, p. 105047.

Arnault, Ingrid; Aveline, N.; Bardin, Marc; Brisset, Marie-Noëlle; Carriere, J.; Chovelon, M.; Delanoue, G.; Furet, A.; Frerot, Brigitte; Lambion, Jérôme; Ondet, S.; Marchand, P.; Desmoucaux, N.; Romet, L.; Thibord, J.B. and Trouvelot, Sophie (2021) SWEET - Optimisation des stratégies de biocontrôle par la stimulation de l’immunité des plantes avec des applications d’infra-doses de sucres simples. Innovations Agronomiques, pp. 411-423.

Arnault, Ingrid; Bardin, Marc; Ondet, S; Furet, Arnaud; Chovelon, Marc; Kasprick, A.-C.; Marchand, P.; Clerc, Henri; Davy, Maxime; Roy, G.; Romet, L.; Auger, J.; Mançois, A. and Derridj, Sylvie (2015) Utilisation de micro-doses de sucres en protection des plantes. [Using micro doses of soluble carbohydrates in crop protection.] Innovations Agronomiques, pp. 1-10.

Arogundade, Oluwasefunmi; Abayomi-Alli, Adebayo; Adesemowo, Kayode; Bamigbade, Taiwo; Odusami, Modupe and Olowe, Victor (2020) An Intelligent Marketspace Mobile Application for Marketing Organic Products. Lecture Notes in Computer Science, Skukuza, South Africa.

Arolaakso, Anu; Risku-Norja, Helmi; Nuutila, Jaakko and Paananen, Ilari (2013) Luomua lautaselle. Elintarvike ja Terveys -lehti, 2013, 27 (5), pp. 20-24.

ARPACI, Bekir Bülent; KISAKÜREK, M. Nefi; GÖZCÜ, Doğan and AKINCI, İrfan Ersin (2010) Kahramanmaraş’ta Organik Kırmızıbiber Üretiminde Ekim Nöbetinde Kullanılabilecek Ürünlerin Araştırılması. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarim ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 153-159.

ARSLAN, Kılıç Fehmi and Karaca, Ahmet Ali (2009) A SURVEY OF ORGANIC AGRICULTURAL SECTOR IN THE WORLD IN COMPARISON WITH THE EUROPEAN UNION AND TURKEY PRACTICES. Masters thesis, MARMARA UNİVERSİTESİ , AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ . . [Completed]

Arthurson, V.; Baggesen, D.; Brankatschk, K.; Dalsgaard, A.; Duffy, B.; Fenzl, C.; Friedel, J.K.; Hackl, E.; Hartmann, A.; Hedin, F.; Hofmann, A.; Jäderlund, L.; Jansson, J.; Jensen, A.N.; Koller, M.; Mäder, P.; Rinnofner, T.; Schmid, M.; Storm, C.; van Bruggen, A.H.C.; Widmer, F.; Wyss, G.S.; Zijlstra, C.A. and Sessitsch, A. (2009) PathOrganic – Risks and Recommendations Regarding Human Pathogens in Organic Vegetable Production Chains. Poster at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.

Artru, Sidonie; Garré, Sarah; Dupraz, Christian; Hiel, Marie-Pierre; Blitz-Frayret, Céline and Lassois, Ludivine (2017) Impact of spatio-temporal shade dynamics on wheat growth and yield, perspectives for temperate agroforestry. European Journal of Agronomy, pp. 60-70.

Arts, H. (2016) Derk Klein Bramel : ‘Verbreding kan helpen om werkelijk een cultuuromslag te maken’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (5), 8 - 10.

Arun kumar, Sharma (2017) MISSION POSSIBLE: A 100% ORGANIC WORLD. Pure and Eco INDIA, 17 October 2017, 2 (3), pp. 50-51.

Asai, Masayasu; Moraine, Marc; Ryschawy, Julie; De Wit, Jan; Hoshide, Aaron K. and Martin, Guillaume (2018) Critical factors for crop-livestock integration beyond the farm level: a cross-analysis of worldwide case studies. Land Use Policy, pp. 184-194.

{Project} Nachgefragt: 25 Fragen und Antworten zum Stand des Wissens rund um Öko-Landbau und Bio-Lebensmittel - Argumentationsleitfaden zum Ökologischen Landbau für Multiplikatoren. [Inquired: 25 questions and answers to the standard of knowledge around organic agriculture and organic food - argumentation manual on organic agriculture for multiplicators.] Runs 2005 - 2006. Project Leader(s): Röhrig, Peter, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), D-Berlin .

Aschemann, Jessica; Borowski, Bianca; Damm, Thomas; Gerber, Alexander; Haccius, Manon; Hamm, Ulrich; Häring, Anna Maria; Knierim, Ute; Köpke, Ulrich; Lehmann, Iris; Müller, Torsten; Niggli, Urs; Reuter, Katharina; Riefer, Angelika; Röhrig, Peter; Schack, Pirjo Susanne; Schmid, Hanspeter; Schumacher, Ulrich; van Elsen, Thomas and Wilbois, Klaus-Peter (2006) Nachgefragt: 25 Fragen und Antworten zum Stand des Wissens rund um Öko-Landbau und Bio-Lebensmittel - Argumentationsleitfaden zum Ökologischen Landbau für Multiplikatoren. [Inquired: 25 questions and answers to the standard of knowledge around organic agriculture and organic food - argumentation manual on organic agriculture for multiplicators.] Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), D-Berlin .

ASLAN, Burcay; Kaya, Seçkin; Duman, İbrahim; Aksoy, Uygun and Düzyaman, Eftal (2013) ORGANİK TARIMDA UZUN DÖNEM EKİM NÖBETİ VE YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ TOPRAK İÇERİĞİNE VE DOMATES İLE KABAĞIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. [THE EFFECTS OF LONG TERM CROP ROTATION AND GREEN MANURING ON SOIL COMPOSITION AND YILD AND QUALITY OF TOMATO AND SQUASH IN ORGANIC AGRICULTURE.] Paper at: 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, 25-27 Eylül 2013.

Asperen, P. Van and Klein Swormink, B. (2002) Onkruid; groenten en biet vragen veel tijd. In: Biologische akkerbouw : Noordoost Nederland.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Asperen, P. Van and Klein Swormink, B. (2002) Ziekten en plagen; aardappel en prei problematisch. In: Biologische akkerbouw : Noordoost Nederland.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Asperen, P. Van and Olijve, A.J. (2002) Bemesting; gericht op opbrengst en milieu. In: Biologische akkerbouw : Noordoost Nederland.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Asperen, P. Van and Olijve, A.J. (2002) Onderzoek biologische landbouw op Kooijenburg. In: Biologische akkerbouw : Noordoost Nederland.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Asperen, P. Van and Olijve, A.J. (2002) Resultaten biologisch op Kooijenburg wisselend. In: Biologische akkerbouw : Noordoost Nederland.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Asseldonk, A.G.M. Van (2012) inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen : adviesrapport. IEZ, Beek-Ubbergen, NL.

Asseldonk, T. Van and Puls, I. (2008) Kruiden voor kippen? Wageningen UR, Wageningen , NL.

Assen, R. (2013) Kunstmest maakt de bodem lui. Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk, 2013, 6 (1), 24 - 27.

Assis, Renato Linhares de and Romeiro, Ademar Ribeiro (2007) O processo de conversão de sistemas de produção de hortaliças convencionais para orgânicos. [Converting conventional horticulture into organic.] Revista de Administração Pública, 41 (5), pp. 863-885.

Atasay, Adem (2011) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investıgatıon On The Applıcatıon Of Organıc Strawberry Productıon In Egırdır (Isparta) Condıtıons.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 19-26.

Atasay, Adem; İşçi, Mesut; Uçgun, Kadir; Öztürk, Gökhan; Kaymak, Suat; Akgül, Hüseyin; Eren, İsa and Karamürsel, Dilek (2011) M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği. [Applıcabılıty Oforganıc Growıng On M9 Rootstock In Apple Gardens.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 27-34.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2014) Effects of Some Nutrition Experiments on Ellagic Acid end Nitrate Contents in Fruit in Organic Strawberry Production. Paper at: Building Organic Bridges, at the Organic World Congress, Istanbul, Turkey, 2014, 13-15 Oct.

Atasay, Adem and Türemiş, Nurgül (2008) Eğirdir (Isparta) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions.] Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 18 (3), pp. 72-81.

ATEŞ, Fadime; ALTINDİŞLİ, Özlem; OKUR, Nur; ÖZSEMERCİ, Fatma; ÇAKIR, Engin; ÇETİNKAYA, Nedim; KAYIKÇIOĞLU, Hüsnü; ALTINDİŞLİ, Ahmet; YAĞCI, Adem; TAKMA, Çiğdem; YAĞMUR, Bülent; GÜLER , Ali; KARABAT, Selçuk; YALÇIN, Harun; ILGIN , Cemal; YÜKSEL, İsmail; ÜNAL, Akay; İLTER, Ertan; ÖZ, Serpil; İLHAN, Gülcan and ÖZCAN, Berrin (2011) Organik Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliği. [Organic Sultani Çekirdeksiz Grapes Growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 65-72.

ATEŞ, Fadime and KARABAT, Selçuk (2016) ORGANİK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE KLİNOPTİLOLİT MİNERALİ UYGULAMASININ ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. [EFFECTS OF CLINOPTILOLITE MINERAL APPLICATIONS ON ORGANIC SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ RAISIN PRODUCTION COST.] In: XII. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, pp. 1741-1746.

ATEŞ, Fadime; ÜNAL, Akay; ÇAKIR, Engin and YAĞCI, Adem (2016) The effects of different tillage methods on mineral substance of raisins in organic grape growing. Acta Horticulturae, 1115, pp. 155-160.

Athanasiadou, S. (2017) Tackling the parasitological challenges arising from organic farming practices. Lecture at: Organic Research Centre, Organic Producers conference, Birmingham, February 2017. [draft]

Atoma, Charity; Anyoha, Ndidi; Ubochioma, Chikaire and Uyoyuo, Sidney (2021) Comparative Study Of Organic Farming Practices Amongst Rural Household Livestock, Crop And Fish Farmers: The Case Of South- South, Nigeria. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Aubert, Magali and Enjolras, Geoffroy (2017) French labour-force participation in organic farming. Human Systems Management, pp. 163-172.

Aubert, Magali and Enjolras, Geoffroy (2016) Do short food supply chains go hand in hand with environment-friendly practices ? An analysis of French farms. International Journal of Agricultural Resources Governance and Ecology, pp. 189-213.

Aubert, Magali and Enjolras, Geoffroy (2014) Do short food supply chains go hand in hand with environment-friendly practices? An analysis of French farms. 8. Journées de recherches en sciences sociales (JRSS), Grenoble, France.

Aubert, Magali; Enjolras, Geoffroy and Bouhsina, Zouhair (2016) How does the choice of a marketing channel influence the adoption of organic farming ? 10. Journées de recherches en sciences sociales (JRSS), Paris, France.

Aubert, Magali and Perrier-Cornet, Philippe (2009) Is there a future for small farms in developed countries? Evidence from the French case. [Quel avenir pour les petites exploitations ? Analyse du cas français.] Agricultural Economics, pp. 773-787.

Aubert, Magali; Piot-Lepetit, Isabelle; Saïsset, Louis-Antoine and Temri, Leila (2016) L'agriculture biologique : quelles spécificités d'exploitation ? 10. Journées de recherches en sciences sociales (JRSS), Paris, France.

Aubert, Michaël; Banas, Damien; Bernier, Nicolas; Blouin, Manuel; Bolzonella, Cristian; Bonneval, Karine; Brun, Jean-Jacques; Fritz, Ines; Giannini, Raffaello; Hager, Herbert; Katzensteiner, Klaus; Lowenfels, Jeff; Menta, Cristina; Micheloni, Cristina; Paoletti, Maurizio; Pelosi, Céline; Piccolo, Alessandro; Ponge, Jean-François; Singh, Kukal; Tassinato, Efrem; Teo, Gianni; Tomasi, Mauro and Zanella, Augusto (2019) Organic food “Yes”, organic food “No”: a discussion between specialists with the Italian Parliament in the fray. Working paper.

Aubert, Michael; Banas, Damien; Blouin, Manuel; Bolzonella, Cristian; Bonneval, Karine; Brun, Jean-Jacques; Fritz, Ines; Giannini, Raffaello; Hager, Herbert; Katzensteiner, Klaus; Lowenfels, Jeff; Menta, Cristina; Micheloni, Cristina; Paoletti, Maurizio Guido; Pelosi, Céline; Piccolo, Alessandro; Ponge, Jean-François; Singh Kukal, Surinder; Tassinato, Efrem; Teo, Gianni; Tomasi, Mauro and Zanella, Augusto (2020) Organic food “yes”, organic food “no”: a discussion between specialists with the Italian Parliament in the fray. Austin Anthropology, p. 1012.

Aubert, Serge (2008) Légumes et fruits biologiques : caractéristiques alimentaires. Médecine & Nutrition, pp. 101-112.

Aupinel, Pierrick; Fortini, Dominique; Odoux, Jean Francois; Feuillet, Dalila and Mateescu, Cristina (2011) Evaluation des effets d'ingestion d'extraits polliniques sur larves d'abeilles. Colloque apicole international Franco-Roumain : La flore mellifère et le déclin des abeilles, Bucarest, Romania.

Aurich, Katharina and Reents, Hans Jürgen (2001) Von Leit-Bildern zu Leit-Linien. [From a model to guidelines.] Ökologie & Landbau, 2001, 119 (3/2001), pp. 51-52.

Autret, Bénédicte; Beaudoin, Nicolas; Rakotovololona, Lucia; Bertrand, Michel; Grandeau, Gilles; Gréhan, Eric; Ferchaud, Fabien and Mary, Bruno (2019) Can alternative cropping systems mitigate nitrogen losses and improve ghg balance? Results from a 19-yr experiment in northern France. Geoderma, pp. 20-33.

Autret, Bénédicte; Mary, Bruno; Chenu, Claire; Balabane, May; Girardin, Cyril; Bertrand, Michel; Grandeau, Gilles and Beaudoin, Nicolas (2016) Alternative arable cropping systems: A key to increase soil organic carbon storage? Results from a 16 year field experiment. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 150-164.

Autret, Bénédicte (2017) Quantification and modelling of carbon and nitrogen fate in alternative cropping systems experiments on the long term. [Quantification et modélisation du devenir du carbone et de l'azote de systèmes de culture alternatifs en situation expérimentale de longue durée.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Aveline, Nicolas; Jonis, Monique; Bellon, Stephane; Sautereau, Natacha; Doughty, R.; Fourrié, Laetitia; Fleury, Philippe; Goudounèche, J.L.; Gerber, M.; Fontaine, L. and Cresson, C. (2009) Vignes biologiques : s'appuyer sur la fertilité des sols et la biodiversité. In: AB et innovation. HAL CCSD.

Aventurier, Pascal and Le Henaff, Diane (2011) Repositório Virtual de Acesso Aberto em Agricultura & Aquicultura: compartilhar e valorizar pesquisas científicas e acadêmicas relacionadas com a agricultura, aquicultura, alimentação e meio ambiente. (http://voa3r.eu). [VOA3R. Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: sharing scientific and scholarly research related to agriculture, food, and environment.] CONFOA 2011; 2. Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto, Rio de Janeiro, Brazil.

Aviron, Stéphanie; Monteiro, Alexandre; Baudry, Jacques; Djoudi, El Aziz; Petillon, Julien; Plantegenest, Manuel and Puech, Camille (2017) Effects of organic farming at different spatial scales on natural enemies of crop pests and pest predation levels. IOBC WPRS Bulletin, pp. 74-78.

Aviron, Stéphanie; Monteiro, Alexandre; Baudry, Jacques; Djoudi, El Aziz; Petillon, Julien; Plantegenest, Manuel and Puech, Camille (2016) Landscape heterogeneity related to organic and conventional farming systems: effects on natural enemies of crop pests and pest predation levels. International conference on Ecological Sciences (SFE Ecologie 2016), Marseille, France.

Aviron, Stéphanie; Poggi, Sylvain; Varennes, Yann-David and Lefevre, Amélie (2016) Effect of local landscape heterogeneity on crop colonization by natural predators of pests in protected horticultural cropping systems. International conference on Ecological Sciences (SFE Ecologie 2016), Marseille, France.

Aviron, Stéphanie; Poggi, Sylvain; Varennes, Yann-David and Lefevre, Amélie (2016) Local landscape heterogeneity affects crop colonization by natural enemies in protected horticultural cropping systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 1-10.

Axmann, H. (2018) Food waste : ketensamenwerking en acties voorkomen verliezen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (11), 30 - 31.

Ay, Jean-Sauveur; Chakir, Raja and Marette, Stephan (2016) Distance Decay in the Willingness to Pay for Wine: Disentangling Local and Organic Attributes. Environmental and Resource Economics.

Ayenor, G.K.; Röling, N.; Padi, B.; Huis, A. Van and Obeng-Ofori, D. (2004) Converging farmers'and scientists'perspectives on researchable contraints on organic cocoa production in Ghana: results of a diagnostic study. NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences, 2004, 52 (3/4), 261 - 284.

Azeez, Ms G (2001) MYTH AND REALITY:ORGANIC VS NON-ORGANIC. Soil Association .

Baar, J. and Amsing, J.G.M. (2004) Biologisch geteelde bijzondere paddestoelen. PPO nr. 2004-27. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Paddestoelen, Wageningen, NL.

Baar, J.; Amsing, J.G.M.; Berg, I. Van Den and Deneux, S. (2004) Biologische geteelde bijzondere paddestoelen : teelt- en consumentenonderzoek. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Paddestoelen, Horst, NL.

Baars, T. (2010) Melk met terroir : het melkvet van extensieve biologische veehouderij maakt het verschil. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2010 (2), 18 - 21.

Baars, T. and Deru, J. (2004) Patroonherkenning bij homeopathie. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Baars, T. and Ellinger, L. (2004) cliché: homeopathie is kwakzalverij! : ervaringsevaluaties en eerste experimenten wijzen uit dat homeopathie werkt. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (9), 14 - 15.

Baars, T.; Iepema, G.; Eekeren, N. Van and Baars, E. (2005) Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak. Rapport / Bioveem 11.. Animal Sciences Group, Divisie Praktijkonderzoek, Lelystad, NL.

Baars, T. and Oort, W. Van (2022) Waarom de integriteit van het dier zo belangrijk is. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (2), 12 - 15.

Baars, T. and Winkel, E. (2017) Leven in de hoorns : hoorns spelen een rol bij warmteregulering en stofwisseling. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (2), 18 - 21.

Baars, Ton (2012) Hat biodynamische Milch ein eigenes Profil? Gesunde Fettsäuremuster lassen sich durch Fütterung steuern. Lebendige Erde, May 2012, 5, pp. 42-46.

Baars, Ton (2007) Konturen einer Erfahrungswissenschaft - Praktische Elemente zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise. Lebendige Erde, May 2007, 5, pp. 44-47.

Baarslag, L. (2007) Wortel- en knolgewassen als alternatief voor bietenpulp. Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut 6.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Baas, C. (2006) Stimulering biologische catering : ‘overheid geeft het goede voorbeeld’. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Industrie en Handel, Den Haag, NL.

Baayen, Robert P.; Baltussen, Willy H.M.; Beldman, Alfons C.G.; Galen, Michiel Van; Jongeneel, Roel; Logatcheva, Katja; Schebesta, Hanna and Schrijver, Raymond (2023) Duurzaamheidsafspraken in de landbouw : horizontale en verticale overeenkomsten in de landbouw ten behoeve van natuur, milieu, klimaat, dierenwelzijn en het verdienvermogen van de agrarisch ondernemer. Rapport / Wageningen Environmental Research 3239.. Wageningen Environmental Research, Wageningen, NE.

Baeza-Romero, María Teresa; Gaie-Levrel, Francois; Mahjoub, Ahmed; López-Arza, Vicente; Garcia, Gustavo A. and Nahon, Laurent (2016) A smog chamber study coupling a photoionization aerosol electron/ion spectrometer to VUV synchrotron radiation: organic and inorganic-organic mixed aerosol analysis. The European Physical Journal D : Atomic, molecular, optical and plasma physics, p. 154.

Baken, A. (2009) Hansketien zet grie en chevon op de kaart. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2009 (4), 3 - 7.

Baker, BP; Benbrook, CM; Benbrook, KL and Groth, E III (2002) Pesticide residues in conventional, IPM-grown and organic foods: Insights from three U.S. data sets. Food Additives and Contaminants, 19 (5), pp. 427-446.

Baker, Brian (2014) Approaches and Methods. Paper at: TIPI Workshop "Practitioners’ research agenda" at the Organic World Congress, Yeditepe University, Istanbul, Turkey, October 12, 2014. [Completed]

Baker, Brian P.; Green, Thomas A. and Loker, Ali J. (2020) Biological Control and Integrated Pest Management in Organic and Conventional Systems. Biological Control, 140, pp. 1-9. [In Press]

Bakker, J. (2009) Toenemende biologische internationale handel biedt kansen voor Nederland. Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO, 2009 (juli), 1 - 2.

Bakker, J.H. (2008) Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten. Rapport / LEI. Werkveld 3, Consumenten en ketens 2008-006. LEI, Den Haag, NL.

Bakker, J.H. (2005) Regionale indelingen van biologisch bedrijven en consumptiebestedingen. Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO, 2005, 2005 (novemb), p. 3.

Bakker, J.H. and Bunte, F.H.J. (2009) Biologische internationale handel. Rapport / LEI. Werkveld 3, Consumenten en ketens 2009-003. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Bakker, K. (2004) Overheid moet biologische consument belonen. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2004 (1), 14 - 15.

Bakker, Natalie L.; Burgt, Geert Jan Van Der and Koopmans, Chris J. (2020) Evaluatie van de méérjarige effecten van verschillende typen organische stof op de opbrengststabiliteit, mineralenbalansen en uitspoelingsverliezen : resultaten van 20 jaar Mest als Kans. Publication number 2020-041 LbP.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NE.

Bakker, O. (2007) De imme, een organisch geheel. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2007 (3), 3 - 5.

Bakker, O. (2004) Biologische honing: eisen en keurmerken Thema Kwaliteit. Bijen : maandblad voor imkers, 2004, 13 (10), p. 267.

Bakker, T. (2009) autonomous robot for weed control : design, navigation and control. PhD thesis. . [Unpublished]

Bakker, T. (2006) Pleidooi voor een biologisch-dynamische economie: Wie waagt de stap en wordt Pergola-bedrijf? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2006 (2), 14 - 16.

Balandraud, Nathan; Mosnier, Claire; Delaby, Luc; Dubief, François; Goron, Jean-Philippe; Martin, Bruno; Pomiès, Dominique and Cassard, Anaël (2018) Holstein ou Montbéliarde : des différences phénotypiques aux conséquences économiques à l’échelle de l’exploitation. INRA Productions Animales, pp. 337-352.

Balasubramanian, A.V.; Saini, J.P. and Hoffman, U. (2014) Policies and joint activities. Workshop at: 18th IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Baldinger, Lisa (2014) Aus der Forschung. Ferkel: Samen von Esparsette/Platterbse. [Research news. Piglets: Seeds of sainfoin and grass pea.] Bio Austria-Zeitung, 4/2014, p. 20.

Baldinger, Lisa; Hagmüller, Werner; Minihuber, Ulrike; Matzner, Marlene and Zollitsch, Werner (2014) Esparsetten- und Platterbsen-Samen für das Schwein. [Sainfoin and grasspea seeds as feed for pigs.] Oekologie & Landbau, 2 (170), pp. 30-32.

Baldinger, Lisa; Hagmüller, Werner; Minihuber, Ulrike and Zollitsch, Werner (2013) To toast or not to toast – Grass peas for weaned piglets. Poster at: XXI Animal Science Days, Padua, 18 - 20 September 2013.

Baldinger, Lisa and Weissensteiner, Roswitha (2012) Entwicklung von Handlungsoptionen für die Bio-Schweinefütterung in Zeiten knapper Futterressourcen. [Development of policy options for organic pig feeding in times of scarce feed resources.] In: Universität für Bodenkultur Wien (Ed.) Quo vadis, Universität(en)? Festschrift 140 Jahre Universität für Bodenkultur, Eigenverlag, Wien, pp. 127-128.

Baldinger, Lisa; Wlcek, Sonja; Hagmüller, Werner; Minihuber, Ulrike; Matzner, Marlene and Zollitsch, Werner (2014) La production porcine biologique en Autriche – les défis actuels et les activités de recherche. [Organic pig production in Austria - current challenges and research activities.] In: ITAB (Ed.) ITAB: Vers une alimentation 100 % AB en élevage porcin biologique, pp. 29-35.

Balen, D. Van (2018) Grasklaver in vaste bedden : meer opbrengst en meer winst door vaste rijpaden bij teelt van grasklaver. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (5), 10 - 11.

Balen, D. Van (2010) Niet kerende grondbewerking in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1949756.

Balen, D. Van (2009) fundament is gelegd : De plus- en minpunten van niet-ploegen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (6), 25 - 27.

Balen, D. Van; Asperen, P. Van; Haagsma, W.; Wesselink, M. and Cuperus, F. (2019) Aardappels telen zonder ploegen of spitten. University & Research/Beter bodembeheer, Wageningen.

Balen, D. Van; Bernaerts, S. and Iperen, C. Van (2008) Bouwvoorverbetering door middel van diepe grondbewerking. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Burgers, J. (2021) Kringlooplandbouw - Bodem akkerbouw. WUR, Wageningen.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2017) effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2017 (5), 12 - 13.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2015) Teelt van biologische aardappel in NKG. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2015) Teelt van biologische peen in NKG. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2015) Teelt van biologische zomertarwe in NKG. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2014) Opbrengsten 2009-2013. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Haagsma, W. (2011) Zonder ploegen altijd groen? : kansen en knelpunten bij het telen van groenbemesters in systemen zonder ploegen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Balen, D. Van and Janmaat, L. (2017) Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2017 (1), p. 17.

Balineau, Gaëlle and Dufeu, Ivan (2010) Are Fair Trade Goods Credence Goods? A New Proposal, with French Illustrations. [Les produits du Commerce Equitable sont-ils des biens de croyance ?] Journal of Business Ethics, pp. 331-345.

Balkanski, Yves; Monfray, Patrick; Battle, Mark and Heimann, Martin (1999) Ocean primary production derived from satellite data: An evaluation with atmospheric oxygen measurements. Global Biogeochemical Cycles, pp. 257-271.

Balkema-Boomstra, A. (2004) Nieuwe eiwitgewassen voor de voeding van varkens in de biologische houderij. Nota / Plant Research International 311.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Balla, Krisztina; Karsai, Ildikó; Bónis, Péter; Kiss, Tibor; Berki, Zita; Horváth, Ádám; Mayer, Marianna; Bencze, Szilvia and Veisz, Ottó (2019) Heat stress responses in a large set of winter wheat cultivars (Triticum aestivum L.) depend on the timing and duration of stress. PLOS ONE, 14 (9), e0222639.

Ballot, Rémy; Loyce, Chantal; Jeuffroy, Marie-Helene; Ronceux, Aïcha; Gombert, Julie; Lesur-Dumoulin, Claire and Guichard, Laurence (2018) First cropping system model based on expert-knowledge parameterization. Agronomy for Sustainable Development, p. 33.

Ballot, Rémy; Soulié, Marion; Guichard, Laurence; Mignolet, Catherine; Pelzer, Elise; Picaud, Calypso; Puech, Thomas and Schott, Céline (2018) La place des légumineuses dans les systèmes de culture d'aujourd'hui et de demain. Colloque final ANR LEGITIMES, Paris, France.

Baltissen, A.H.M.C.; Derkx, M.P.M.; Leijden, J.P.H. Van; Wekken, J.W. Van Der; Wijnker, J.P.M.; Schuring, W. and Gruyter, A.H. De (2006) Biologische boomteelt op veen : resultaten en achtergronden van het bedrijfssysteemonderzoek 2004 en 2005. PPO publicatie nr. 423. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Lisse, NL.

Baltissen, A.H.M.C.; Reuler, H. Van and Sluis, B.J. Van Der (2008) Stand van zaken afbreekbare materialen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, Lisse, NL.

Baltussen, W.H.M.; Wertheim-Heck, S.C.O.; Bunte, F.H.J.; Tacken, G.M.L.; Galen, M.A. Van; Bakker, J.H. and Winter, M.A. De (2006) biologisch prijsexperiment : grenzen in zicht? Rapport / LEI. Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving 7. LEI, Den Haag, NL.

Bannink, A. and Valk, H. (2003) Uit de mest- en mineralenprogramma's : analyse van voerstrategie en productiekenmerken op enkele biologische melkveehouderijbedrijven. Animal Sciences Group, Lelystad, NL.

Bär, Markus (2011) Zwei grosse Kleine treten ab. bioaktuell, 10, pp. 6-8.

Bär, Markus (2007) Benzin aus Pflanzen soll das Klima retten. bioaktuell, 9/2007, pp. 4-5.

Bär, Markus (2006) Warum ich Biobauer bin. bioaktuell, 2006, 8/06, pp. 4-7.

Baranski, Marcin; Srednicka-Tober, Dominika; Volakakis, Nikolaos; Seal, Chris; Sanderson, Roy; Stewart, Gavin B.; Benbrook, Charles; Biavati, Bruno; Markellou, Emilia; Giotis, Charilaos; Gromadzka-Ostrowska, Joanna; Rembialkowska, Ewa; Skwarlo-Sonta, Krystyna; Tahvonen, Raija; Janovska, Dagmar; Niggli, Urs; Nicot, Philippe C. and Leifert, Carlo (2014) Higher antioxidant concentrations, and less cadmium and pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition, pp. 794-811.

Barataud, Fabienne; Aubry, Christine; Wezel, Alexander and Mundler, Patrick (2014) Management of drinking water catchment areas in cooperation with agriculture and the specific role of organic farming. Experiences from Germany and France: Experiences from Germany and France. Land Use Policy, pp. 585-594.

Barataud, Fabienne; Aubry, Christine; Wezel, Alexander; Mundler, Patrick and Fleury, Philippe (2013) L'agriculture biologique pour préserver la qualité de l'eau ? Comparaison de trois cas emblématiques, en France et en Allemagne. Innovations Agronomiques, pp. 481-495.

Barataud, Fabienne; Durpoix, Amandine; Fèche, Romain; Garcia-Parrilla, Tiffany; Mignolet, Catherine and Schott, Céline (2019) Produire et s’alimenter localement en bio : histoires d’engagements et de compromis collectifs. [Local production and consumption of organic foods : accounts of commitments and collective compromises.] Géocarrefour - Revue de géographie de Lyon, pp. 1-16.

Barataud, Fabienne; Durpoix, Amandine and Mignolet, Catherine (2013) Captages Grenelle : au-delà de leur diversité, quels caractères structurants pour guider l'action ? ONEMA.

Barataud, Fabienne; Foissy, Damien; Burel, Enguerrand; Beaudoin, Nicolas; Garnier, Josette and Billen, Gilles (2011) Agriculture biologique et qualité de l'eau : une évaluation des effets de la reconception de systèmes de polyculture élevage. Colloque 2011 du PIREN-Seine, Paris, France.

Barataud, Fabienne; Foissy, Damien; Fiorelli, Jean-Louis; Beaudoin, Nicolas and Billen, Gilles (2015) Conversion of a conventional to an organic mixed dairy farming system : consequences in terms of N fluxes. Agroecology and Sustainable Food Systems, pp. 978-1002.

Barataud, Fabienne; Hellec, Florence and Martin, Laura (2011) La protection de l'eau potable à Lons-le-Saunier : Un cas exemplaire de négociation avec les agriculteurs ? Colloque National Unité Ecodéveloppement, Avignon, France.

Baray, Jérôme (2012) Localisation commerciale multiple: une application du traitement du signal et du modèle p-médian au développement d'un réseau de magasins de produits biologiques. [Optimization of commercial locations : an application of signal processing and p-median model.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Barbaro, Luc; Assandri, Giacomo; Brambilla, Mattia; Castagneyrol, Bastien; Froidevaux, Jérémy; Giffard, Brice; Pithon, Joséphine; Puig‐Montserrat, Xavier; Torre, Ignasi; Calatayud, François; Gaüzère, Pierre; Guenser, Josépha; Macià‐Valverde, Francesc‐Xavier; Mary, Séverine; Raison, Laurent; Sirami, Clélia and Rusch, Adrien (2021) Organic management and landscape heterogeneity combine to sustain multifunctional bird communities in European vineyards. Journal of Applied Ecology.

Barbier, Jean Marc; Mouret, Jean-Claude; Hammond, Roy and Delmotte, Sylvestre (2013) Une plateforme de recherche-développement pour stimuler les apprentissages et accompagner l’agriculture biologique en Camargue (France). [A research-development platform and a learning scheme to support organic rice farmers in Camargue (France).] Symposium International sur l’Agriculture Biologique Méditerranéenne et les Signes Distinctifs de Qualité liée à l’Origine, Agadir, Morocco.

Barbieri, Pietro (2018) Can the availability of mineral nutrient be an obstacle to the development of organic agriculture at the global scale ? [La disponibilité en éléments minéraux pourrait-elle contraindre le développement de l'Agriculture Biologique à l'échelle mondiale ?] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Barbieri, Pietro; Pellerin, Sylvain and Nesme, Thomas (2017) Comparing crop rotations between organic and conventional farming. Scientific Reports, pp. 1-10.

Barbieri, Pietro; Pellerin, Sylvain; Seufert, Verena and Nesme, Thomas (2019) Changes in crop rotations would impact food production in an organically farmed world. Nature Sustainability, pp. 378-385.

Barbieri, Pietro; Pellerin, Sylvain; Seufert, Verena; Smith, Laurence; Ramankutty, Navin and Nesme, Thomas (2021) Global option space for organic agriculture is delimited by nitrogen availability. Nature Food, pp. 363-372.

Bardaine, Clémence (2020) La fabrique des paysages et des savoir-faire agroforestiers dans le bassin francilien : acteurs, processus et projets. [The making of landscapes and agroforestry know-how in the Ile-de-France Basin : Actors, processes and projects.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bardin, N.; Duprat, J.; Slodzian, G.; Wu, T.-D.; Baklouti, D.; Dartois, E.; Brunetto, R.; Engrand, C. and Guerquin-Kern, J.-L. (2015) Hydrogen isotopic fractionation in secondary ion mass spectrometry using polyatomic ions. International Journal of Mass Spectrometry, pp. 17-24.

Barik, AK; Chatterjee, Ashis Kumar; Mondal, B; Datta, Anupam; Saha, S; Nath, R; Bera, R and Seal, A (2014) Adoption of Rational Farming Technology for Development of a Model for Exploring Sustainable Farming Practice in Farmer’s Field. The International Journal Of Science & Technoledge, 4 (2), pp. 147-155.

Barik, Arun Kumar (2017) Organic Farming in India : Present Status, Challenges and Technological Breakthrough. In: 3rd Conference on Bio-resource and Stress Management International, Jaipur, pp. 101-110.

Barik, Arun Kumar; Chatterjee, Ashis Kumar; Datta, A; Saha, S; Bera, R and Seal, A (2014) Evaluation of Inhana Rational Farming (IRF) Technology as an Effective Organic Option for Large Scale Paddy Cultivation in Farmer’s Field – A Case Study from Kowgachi-II Gram Panchayat, North 24 Parganas, West Bengal. The International Journal Of Science & Technoledge, 5 (2), pp. 183-197.

Barik, Arun Kumar; Chatterjee, Ashis Kumar; Seal, A; Datta, A; Saha, S and Bera, R (2015) Evaluation of Inhana Rational Farming (IRF) Technology as a Cost Effective Organic Cultivation Method in Farmer’s Field. Research & Reviews: Journal of Crop Science and Technology, 5 (1), pp. 1-16.

Barlagne, Carla; Bazoche, Pascale; Thomas, Alban; Ozier-Lafontaine, Harry; Causeret, François and Blazy, Jean-Marc (2015) Promoting local foods in small island states: The role of information policies. Food Policy, pp. 62-72.

Barlagne, Carla; Blazy, Jean-Marc; Le Bail, Marianne; Soler, Louis Georges; Thomas, Alban and Ozier-Lafontaine, Harry (2013) Local market food sector analysis and design: the example of the yam sector in Guadeloupe. 1. Global Conference on Yam, Accra, Ghana.

Barloggio, G.; Tamm, L.; Nagel, P. and Luka, H. (2018) Selective flowers to attract and enhance Telenomus laeviceps (Hymenoptera: Scelionidae): a released biocontrol agent of Mamestra brassicae (Lepidoptera: Noctuidae). Bulletin of Entomological Research, online, pp. 1-9.

Barnhoorn, R. (2012) Duurzaam bouwen aan bodemvruchtbaarheid : focus niet alleen op maximale gewasopbrengsten, maar ook op duurzaamheid. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (4), 14 - 15.

Barnier, L. (2012) Team Groenhorst college : mbo Dronten, Warmonderhof. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2012, 54 (7), 22 - 23.

Barnier, L. (2009) Met een blije koe aan tafel : Kigo-project over biologisch produceren en consumeren. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2009, 51 (7), 26 - 28.

Barnier, L. (2009) Zorg in de wei : met een zorgvraag naar de boerderij. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2009, 51 (2), 14 - 15.

Barnier, L. (2008) Beestjes tellen : functionele agrobiodiversiteit in het veld en op school. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2008, 50 (18), 16 - 18.

Barré, Kévin; Le Viol, Isabelle; Julliard, Romain; Chiron, François and Kerbiriou, Christian (2018) Tillage and herbicide reduction mitigate the gap between conventional and organic farming effects on foraging activity of insectivorous bats. Ecology and Evolution, pp. 1496-1506.

Barret, Philippe; Marq, Pascal; Mayer, Carolin and Padel, Susanne (2015) Research for transition: Europeans deserve a better agricultural and food policy. Université catholique de Louvain and Organic Research Centre commissioned bythe Greens/EFA in the European Parliament , Brussel.

Barré, Kévin (2017) Mesurer et compenser l’impact de l’éolien sur la biodiversité en milieu agricole. [Measure and offset the impact of wind power on biodiversity in agricultural areas.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Barrios, E.Dmundo; Ndiaye, Gora; Loconto, Allison Marie and Cluset, Remi (2019) Agroecology: Fostering improved access to land and natural resources. 4.World Congress on Agroforestry, Montpellier, France.

Barroso, Renata Moreira ; Reis, Ademir and Hanazaki, Natalia (2010) Etnoecologia e etnobotânica da palmeira juçara (Euterpe edulis Martius) em comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, São Paulo. [Ethnoecology and ethnobotany of the juçara palm (Euterpe edulis Martius) in "quilombola" communities of the Ribeira River Valley, São Paulo.] Acta Botanica Brasilica, 24 (2), pp. 518-528.

Barroso‐Bergada, Didac; Pauvert, Charlie; Vallance, Jessica; Deliere, Laurent; Bohan, David; Buee, Marc and Vacher, C. (2020) Microbial networks inferred from environmental DNA data for biomonitoring ecosystem change: strengths and pitfalls: Microbial networks for biomonitoring. Molecular Ecology Resources.

Barry, Pat and Swan , Brendan (2008) Managing the conversion process successfully. In: Teagasc (Ed.) Teagasc Organic Production Research Conference Proceedings, Teagasc, Oakpark, Ireland, pp. 21-25.

Bart, Sylvain (2016) Avoidance behaviour and survival of two annelid oligochaetes exposed to two fungicides. 12 eme international symposium on enchytraeidae, Tihany, Hungary.

Bart, Sylvain; Laurent, Céline; Pery, Alexandre R.R.; Mougin, Christian and Pelosi, Céline (2017) Differences in sensitivity between earthworms and enchytraeids exposed to two commercial fungicides. Ecotoxicology and Environmental Safety, pp. 177-184.

Bartels, C. and Hulst, P. Van Der (2004) Biologische teelt en afzetbevordering van (kas)asperge. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw, Naaldwijk, NL.

Bartels, J. (2007) Consumer-company-identification and consumer innovativeness : MAPP workshop on consumer behaviour and food marketing, May 8-9, 2007, Middelfart, Denmark. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Bartels, J. and Berg, I. Van Den (2008) Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen: een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch. LEI Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bartels, J.; Engelsman, V.; Hendriks, R.; Ruyter, P. De; Zeelenberg, A.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H. and Schmidt, M. (2008) Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Bartels, J.; Onwezen, M.C.; Ronteltap, A.; Fischer, A.R.H.; Kole, A.P.W.; Veggel, R.J.F.W. Van and Meeusen, M.J.G. (2009) Eten van waarde : peiling consument en voedsel. Rapport / LEI. Werkveld 3, Consument en ketens 2009-059. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Bartels, P.V.; Broek, W.H. Van Den; Scheer, F.-P.; Snels, J.C.M.A.; Soethoudt, J.M. and Tromp, S. (2010) Inventarisatie van logistiek in biologische ketens: logistieke knelpunten. FBR rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1111.. Wageningen UR Food & Biobased Research, Wageningen, NL.

Bartels, P.V. and Snels, J.C.M.A. (2011) Biologistiek: vermindering van knelpunten in de kleinschalige logistiek van biologische ketens : EL&I BO-04-13. Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1294.. Wageningen UR Food & Biobased Research, Wageningen, NL.

Bartsch, Sofia (2023) Ein halbes Jahrhundert im Dienst des Ökolandbau. Ökologie & Landbau, 2023 (3), pp. 48-50.

Barwegen, M. (2010) Onderscheidend met biologisch rundvlees : beter inspelen op de marktvraag en innoveren door kritisch te luisteren naar de maatschappij. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2010, 9 (5), 6 - 8.

Bashirat, O.O. (2012) Feasibility study on the import of fresh organic coconut from Nigeria to Germany : a case study of BioTropic import company, Germany. Masters thesis. . [Unpublished]

Basset-Mens, Claudine (2005) Propositions pour une adaptation de l'Analyse de Cycle de Vie aux systèmes de production agricole. Mise en œuvre pour l'évaluation environnementale de la production porcine. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Basset-Mens, Claudine and Van Der Werf, Hayo (2005) Scenario-based environmental assessment of farming systems: the case of pig production in France. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 127-144.

Basset-Mens, Claudine; Van Der Werf, Hayo; Robin, Paul; Morvan, Thierry; Hassouna, Melynda; Paillat, Jean-Marie and Vertès, Francoise (2007) Methods and data for the environmental inventory of contrasting pig production systems. Journal of Cleaner Production, pp. 1395-1405.

Bastiaans, L.; Reijnierse, T.H. and Wevers, J.D.A. (2005) Rijafstand als de sleutel tot efficiënt onkruidbeheer in de biologische suikerbietenteelt: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak. Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO, 2005, 36 (2), 59 - 62.

Baszynski, Sophie and Bérion, Pascal (2001) L'agriculture biologique en Franche-Comté: de l'herbe, des montbéliardes et des fromages. Images de Franche-Comté, pp. 14-17.

Bataillard, Carole (2017) Facteurs influençant la compréhension et l’intégration de la RSE dans la stratégie d’entreprise. Management & Avenir, pp. 15-38.

Bataković, Ratko and Matavulj, Miodrag (editor): Lenz, Joachim and Neumann, Claudia (Eds.) (2022) Report on the Status of Organic Agriculture and Industry in Montenegro. Country Report Organic. EkoConnect e.V., D-Dresden .

Bäthge, Juliane (2015) Ökologischer Landbau: Beitrag oder Bedrohung für die Welternährung? Analyse der Argumentationsstruktur. [Organic farming: Contribution or thread for the global food supply? Discourse analysis.] Masters thesis, Universität Rostock, Universität Göttingen . . [Submitted]

Battelli, Giovanna; Bongiorno, Valentina; Gai, Francesco; Zambotto, Valeria; Gariglio, Marta; Gasco, Laura; Schiavone, Achille; Biasato, Ilaria and Ferrocino, Ilario (2022) Cecal volatilome and microbiota profile of organic chickens supplemented with black soldier fly live larvae. In: Book of Abstracts, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany, 106, Bornimer Agrartechnische Berichte.

Battjes-Fries, Marieke; Vijver, Lucy Van De; Jong, Miek; Koopmans, Chris; Sijtsema, Siet and Verain, Muriël (2017) Impact biologische boodschappenmand. Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NE.

Baudry, Jacques; Alomar, Oscar; Begg, Graham; Büren, Christoph; Chenaux, Barthélémy; Elmquist, Helena; Flamm, Clemens Walter; Gosme, Marie; Guerin, Olivier; Jeanneret, Philippe; Keena, Catherine; Korevaar, -; Oppermann, Rainer; Palma, Francisco; Reubens, Bert; Robinson, Claire; Schönhart, Martin; Theocharopoulos, Sideris; Wäckers, Felix; Winspear, Richard; Dubois, Gaetan; Deberg, Ann-Sophie and Stubbe, Franck (2016) EIP-AGRI Focus Group Benefits of landscape features for arable crop production. HAL CCSD.

Baudry, Julia; Allès, Benjamin; Peneau, Sandrine; Touvier, Mathilde; Méjean, Caroline; Hercberg, Serge; Galan Hercberg, Maria Del Pilar; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2017) Dietary intakes and diet quality according to levels of organic food consumption by French adults: cross-sectional findings from the NutriNet-Sante Cohort Study. Public Health Nutrition, pp. 638-648.

Baudry, Julia; Assmann, Karen E.; Touvier, Mathilde; Alles, Benjamin; Seconda, Louise; Latino-Martel, Paule; Ezzedine, Khaled; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2018) Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk Findings From the NutriNet-Sante Prospective Cohort Study. JAMA Internal Medicine, pp. 1597-1606.

Baudry, Julia; Debrauwer, Laurent; Durand, Gaël; Limon, Gwendolina; Delcambre, Adéline; Vidal, Rodolphe; Taupier-Letage, Bruno; Druesne-Pecollo, Nathalie; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Lairon, Denis; Cravedi, Jean Pierre and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2019) Urinary pesticide concentrations in French adults with low and high organic food consumption: results from the general population-based NutriNet-Santé. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, pp. 366-378.

Baudry, Julia; Ducros, Véronique; Druesne Pecollo, Nathalie; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Debrauwer, Laurent; Amiot, Marie-Josèphe; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2019) Some differences in nutritional biomarkers are detected between consumers and non-consumers of organic foods: findings from the BioNutriNet Project. Current Developments in Nutrition, p. 3.

Baudry, Julia; Lelong, Helene; Adriouch, Solia; Julia, Chantal; Allès, Benjamin; Hercberg, Serge; Touvier, Mathilde; Lairon, Denis; Galan, Pilar and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2017) Association between organic food consumption and Metabolic Syndrome: cross-sectional results from the NutriNet-Santé study. European Journal of Nutrition, pp. 2477-2488.

Baudry, Julia; Mejean, Caroline; Allès, Benjamin; Péneau, Sandrine; Touvier, Mathilde; Hercberg, Serge; Lairon, Denis; Galan, Maria Del Pilar and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2015) Contribution of organic food to the diet in a large sample of French adults (the NutriNet-Santé cohort study). Nutrients, pp. 8615-8632.

Baudry, Julia; Mejean, Caroline; Péneau, Sandrine; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2015) Health and dietary traits of organic food consumers: results from the NutriNet-Sante study. British Journal of Nutrition, pp. 2064-2073.

Baudry, Julia; Peneau, Sandrine; Allès, Benjamin; Touvier, Mathilde; Hercberg, Serge; Galan, Pilar; Amiot-Carlin, Marie Josephe; Lairon, Denis; Méjean, Caroline and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2017) Food Choice Motives When Purchasing in Organic and Conventional Consumer Clusters: Focus on Sustainable Concerns (The NutriNet-Sante Cohort Study). Nutrients.

Baudry, Julia; Pointereau, Philippe; Seconda, Louise; Vidal, Rodolphe; Taupier-Letage, Bruno; Langevin, Brigitte; Allès, Benjamin; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Amiot, Marie-Josèphe; Boizot-Szantai, Christine; Hamza, Oualid; Cravedi, Jean Pierre; Debrauwer, Laurent; Soler, Louis-Georges; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2019) Improvement of diet sustainability with increased level of organic food in the diet: findings from the BioNutriNet cohort. American Journal of Clinical Nutrition, pp. 1173-1188.

Baudry, Julia; Rebouillat, Pauline; Allès, Benjamin; Cravedi, Jean-Pierre; Touvier, Mathilde; Hercberg, Serge; Lairon, Denis; Vidal, Rodolphe and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2021) Estimated dietary exposure to pesticide residues based on organic and conventional data in omnivores, pesco-vegetarians, vegetarians and vegans. Food and Chemical Toxicology, p. 112179.

Baudry, Julia; Touvier, Mathilde; Allès, Benjamin; Péneau, Sandrine; Mejean, Caroline; Galan, Pilar; Hercberg, Serge; Lairon, Denis and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2016) Typology of eaters based on conventional and organic food consumption: results from the NutriNet-Santé cohort study. British Journal of Nutrition, pp. 700-709.

Bauer , Robert; Voit, Benno; Killermann, Berta and Hülsbergen, K.-J- (2013) Nachweis über die Dauer der Infektionsfähigkeit von Steinbrand- (Tilletia caries) und Zwergsteinbrandsporen (Tilletia controversa) im Boden und Stallmist in Biobetrieben. Paper at:

Baumgart, Lukas and van Elsen, Dr. Thomas (2009) Fallstudie über die partizipative Zusammenarbeit von Landwirten und Wissenschaftlern in einem Naturschutzprojekt – am Beispiel der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.

Baup, Stéphane (2012) Caractérisation et Intensification de Procédés sous l'effet d'une Contribution Externe. HAL CCSD.

Baur, Bruno; Joschi , Jasmin; Schmid, Bernhard; Hänggi, Ambros; Borcard, Daniel; Stary, Josef; Pedroli-Christen, Ariane; Thommen, G. Heinrich; Luka, Henryk; Rusterholz, Hans-Peter; Oggier, Peter; Ledergerber, Stephan and Erhardt, Andreas (1996) Variation in species richness of plants and diverse groups of invertebrates in three calcareous grasslands of the Swiss Jura mountains. Revue suisse de Zoologie, 103 (4), pp. 801-833.

Bautista, Karen; Tenorio, Jovette; Bernardino, Renel and Escalona, Jenny Anne (2014) Documentation of Soil Fertility Management Practices in Outstanding Certified Organic Farms. Poster at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Bautze, Lin and Müller, Adrian (2021) From the individual to society – a holistic perspective on climate change. Paper at: ’Breathing with the Climate Crisis’ - Agriculture and Youth Conference 2021, Online, February 12, 2021. [Completed]

Bayiha, Gerard; Mathe, Syndhia and Temple, Ludovic (2016) Diversité des trajectoires vers l'agriculture biologique dans les pays en développement: Le cas du Cameroun. [Diversity of Pathways to Organic Agriculture in Developing Countries: The Case of Cameroon.] 10ème journées de recherche en sciences sociales (IESIEG),, Paris, France.

Bayiha, Gérard De La Paix (2020) Développement de l'agriculture biologique au Cameroun : une analyse par l'approche des transitions sociotechniques. [Development of organic agriculture in Cameroon: an analysis using the sociotechnical transition approach.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bayiha, Gérard De La Paix; Temple, Ludovic and Mathe, Syndhia (2020) Diversité des trajectoires de l’agriculture biologique au Cameroun. [Diversity of pathways of organic farming in Cameroon.] Systèmes alimentaires / Food Systems, pp. 181-204.

Bayiha, Gérard De La Paix; Temple, Ludovic; Mathé, Syndhia and Nesme, Thomas (2019) Typologie et perspective d’évolution de l’agriculture biologique au Cameroun. [Typology and perspective of evolution of organic farming in Cameroon.] Cahiers Agricultures, p. 3.

Bayot, Mathieu; Mouret, Jean-Claude; Hammond, Roy and Nougarèdes, Brigitte (2008) Formation professionnelle et recherche participative : Actions combinées pour développer la riziculture biologique en Camargue (France). [Professional training and participatory research: Combined actions for developing organic rice farming in the Camargue region of France.] DinABio-Colloque national sur les recherches en Agriculture Biologique, Montpellier, France.

Bazoche, Pascale; Berjano, Manuela; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Hannus, Caroline; Maia, Raquel and Seabra Pinto, Alexandra (2009) Evaluation of different instruments for signalling the reduction of pesticides, survey of the literature about the role of extrinsic cues which include the pesticide reduction in their production requirements for improving the WTP. HAL CCSD.

Bazoche, Pascale; Berjano, Manuela; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Maia, Raquel; Seabra Pinto, Alexandra and Hannus, Caroline (2009) Estimation of consumers’ willingness to pay to reduce pesticides, based on experimental markets. HAL CCSD.

Bazoche, Pascale; Bunte, Frank; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Seabra Pinto, Alexandra and Tsakiridou, Efthimia (2011) A report on the efficient way to take into account the consumer WTP in order to improve the European regulation of pesticides for fresh and processed agricultural products. HAL CCSD.

Bazoche, Pascale; Bunte, Frank; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Seabra-Pinto, Alexandra and Tsakiridou, Efthimia (2012) Willingness to pay for pesticides’ reduction in European union: nothing but organic? Working paper.

Bazoche, Pascale; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Seabra Pinto, Alexandra; Bunte, Franck and Tsakiridou, Efthimia (2014) Willingness to pay for pesticide reduction in the EU: nothing but organic? European Review of Agricultural Economics, pp. 87-109.

Bazoche, Pascale; Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric; Seabra Pinto, Alexandra and Tsakiridou, Efthimia (2010) Consumers’ willingness to pay for organic products, both with existing brands as the exclusive signal of quality and with additional signals incorporated. HAL CCSD.

Beauchet, Sandra; Rouault, Anthony; Thiollet-Scholtus, Marie; Renouf, Marguerite; Jourjon, Frédérique and Renaud-Gentié, Christel (2019) Inter-annual variability in the environmental performance of viticulture technical management routes—a case study in the Middle Loire Valley (France). International Journal of Life Cycle Assessment, pp. 1-13.

Beban-France, Alice (2008) Organic agriculture: an empowering development strategy for small-scale farmers? A Cambodian case study. Thesis, Massey University, Aotearoa New Zealand , Institute of Development Studies. . [Unpublished]

Becker, Konstantin and Gengenbach, Heinz (2007) Das Anbauverfahren Weite Reihe. [The "wide row" cultivation method.] Fachinformationen - Ökologische Landwirtschaft und ökologischer Gartenbau, no. 1/2007. Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH), DE-Kassel in Zusammenarbeit mit der Justus-Liebig-Universität Giessen (Professur für Organischen Landbau) und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)..

Beckmann, Volker; Tiemann, Silja; Reuter, Katharina and Hagedorn, Konrad (2003) Kosten der Erreichung von Umweltqualitätszielen in ausgewählten Regionen durch Umstellung auf Ökologischen Landbau im Vergleich zu anderen Agrarumweltmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung von Administrations- und Kontrollkosten. [Investigating the costs of achieving environmental objectives in selected regions through organic farming or other agri-environmental measures with particular attention to administration and control costs.] Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn , Geschäftsstelle Bundesprogramm Ökologischer Landbau.

Bedoussac, Laurent; Journet, Etienne-Pascal; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Naudin, Christophe; Corre-Hellou, Guenaelle; Jensen, Erik Steen; Prieur, Loïc and Justes, Eric (2015) Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, pp. 911-935.

Bedoussac, Laurent; Journet, Etienne-Pascal; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Naudin, Christophe; Corre-Hellou, Guénaëlle; Prieur, Loïc; Jensen, Erik Steen and Justes, Eric (2014) Eco-functional intensification by cereal-grain legume intercropping in organic farming systems for increased yields, reduced weeds and improved grain protein concentration. In: Organic Farming, prototype for sustainable agricultures?. Springer, Dordrecht, 47- 63.

Beeckman, A. (2011) Biologische bemestingsstrategieën voeden plant en bodem. CCBT nieuwsbrief, 2011 (3), 9 - 10.

Beek, R. Van (2009) herkenbaarheid van Nederlandse wijn : een onderzoek naar de herkenbaarheid van Nederlandse wijn en de beïnvloeding hiervan door visuele toevoegingen en zoektaken. Masters thesis. . [Unpublished]

Beekman, W. (2021) termietenkoningin als resonant leader : Openbaar geheim. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2021 (2), 14 - 16.

Beerda, D. and Beerda, D.P. (2005) Permacultuur : ontwerpen met de natuur. Beerda, Groningen, NL.

Beeren, J. (2007) Mengen en verpakken van 300 producten : strenge controle op biologische producten. Solids processing Benelux, 2007 (5), 54 - 55.

Beerling, W. (2020) Theo Nieuwenhuis: ‘Met goede voeding maak je goede drijfmest’. V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, 2020, 17 (6), 11 - 13.

Beermann, Anke; Filipović, Jelena; Heusser, Jan; Kübler, Theresia and Kündig, Sandro (2022) Unterschiedliche Wege, ein Ziel – gemeinsam für ein nachhaltiges Ernährungssystem | FiBL Focus Talk. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/11248215, accessed on: March 2023.

Beermann, Anke; Hämmerli, Franziska; Rügge, Willy; Lusti, Marcel and Schmidtke, Knut (2023) Freche Fragen? Landwirte und FiBL Direktor geben Antworten | FiBL Focus. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/12639268-freche-fragen-landwirte-und-fibl-direktor-geben-antworten-schweizer-und-hochdeutsch, accessed on: November 2023.

Beermann, Anke; Hämmerli, Franziska; Rügge, Willy; Lusti, Marcel and Schmidtke, Knut (2023) Wieviel Ökologie brauchen unsere Agrarsysteme? | FiBL Focus. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/12593059-wieviel-okologie-brauchen-unsere-agrarsysteme-schweizer-und-hochdeutsch, accessed on: November 2023.

Beermann, Anke; Hämmerli, Franziska and Schader, Christian (2022) Nachhaltigkeit – alles nur Greenwashing? | FiBL Focus Talk. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/10180822-nachhaltigkeit-alles-nur-greenwashing-fibl-focus-talk, accessed on: March 2023.

Beermann, Anke and Müller, Adrian (2023) Der klimapositive Biolandbau – eine politische Mär? | FiBL Focus. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/12353027-der-klimapositive-biolandbau-eine-politische-mar, accessed on: November 2023.

Beermann, Anke; Oehen, Bernadette; Grüter, Roman; Ineichen, Lorin and Vidic, Mariella (2023) Ausbildungsmöglichkeiten für den landwirtschaftlichen Nachwuchs | FiBL Focus. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick . Online at https://www.buzzsprout.com/1774931/12721613-ausbildungsmoglichkeiten-fur-den-landwirtschaftlichen-nachwuchs, accessed on: November 2023.

Beers, P.J. (2012) Veel boeren benutten kennis uit onderzoek. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2012 (30), 8 - 9.

Behrens, Martina; Moeller, Prof. Dr. Detlef; Haase, Dr. Thorsten and Hess, Prof. Dr. Juergen (2009) Ökonomische Bewertung der Integration temporärer Naturschutzmaßnahmen im Ökologischen Landbau - Beispiel Blühstreifen -. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.

Beijer, L.; Goey, J. De and Schroën, F. (2004) zwakste schakel : ontheffingenstructuur gangbaar uitgangsmateriaal voor de biologische landbouw. Rapport EC-LNV nr. 2004/249. Expertisecentrum LNV, Ede, NL.

Beiküfner, Mareike; Kühling, Insa and Trautz, Dieter (2021) Strategies For Water Protection By Optimised N Management. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

BEKYÜREK, Yeşim (2014) Kayseri Organic Agriculture Was Introduced. [Kayseri Organik Tarımla Tanıştı.] Paper at: IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Beland, Rémy (2013) Développement d'un biocapteur couplant la résonance des plasmons de surface et la microcalorimétrie pour le suivi des interactions moléculaires à l'interface liquide/solide. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Belaubre, Pascal (2003) Conception et réalisation d'un microsystème robotisé de dépôt de liquide biologiques par microleviers en silicium pour l'élaboration de biopuces. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Belder, E. Den; Elderson, J.; Schelling, G. and Guldemond, J.A. (2007) functionele landschap : de invloed van landschap en bedrijfsvoering op natuurlijke plaagonderdrukking in spruitkool. Entomologische berichten : maandblad, 2007, 67 (6), 209 - 212.

Beldman, A. (2011) Strengthening entrepreneurship through coaching and developing competencies. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2011 (summer), 24 - 27.

Beldman, A. (2009) Schaalvergroting en kostprijs : Is het wenselijk of mogelijk om te groeien? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (1), 40 - 41.

Belhache, Maud; Djoudi, El Aziz; Aviron, Stéphanie; Pétillon, Julien and Plantegenest, Manuel (2015) Influence of farming system on ground beetle communities at local and landscape scales. Learning about carabid ha bits and habitats – a continuous process in a continuously changing environment, Primosten, Croatia.

Bellassen, Valentin (2018) Manger moins mais manger mieux - Ressorts économiques et conséquences environnementales de l’arbitrage entre quantité et qualité dans les systèmes alimentaires. HAL CCSD.

Bellassen, Valentin; Arfini, Filippo; Amilien, Virginie; Antonioli, Federico; Bodini, Antonio; Boehm, Michael; Brečić, Ruzica; Chiussi, Sara; Csillag, Peter; Diallo, Abdoul; Donati, Michele; Dries, Liesbeth; Drut, Marion; Duboys De Labarre, Matthieu; Ferrer, Hugo; Filipović Jelena, -; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Gorton, Matthew; Hoang, Viêt; Hilal, Mohamed; Knutsen Steinnes, Kamilla; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agatha; Majewski, Edward; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Nikolaou, Kalliroi; Nguyễn Quỳnh, An; Papadopoulos, Ioannis; Pascucci, Stefano; Peerlings, Jack; Poméon, Thomas; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Stojanovic, Zaklina; Tomic Maksan, Marina; Veneziani, Mario; Vitterso, Gunnar and Wilkinson, Adam (2019) Report on assessment of the social, environmental and economic sustainability of food quality schemes. HAL CCSD.

Bellassen, Valentin; Arfini, Filippo; Amilien, Virginie; Antonioli, Federico; Bodini, Antonio; Boehm, Michael; Brečić, Ruzica; Chiussi, Sara; Csillag, Peter; Diallo, Abdoul; Donati, Michele; Dries, Liesbeth; Drut, Marion; Duboys De Labarre, Matthieu; Ferrer, Hugo; Filipović Jelena, -; Gauvrit, Lisa; Gil, Chema; Gorton, Matthew; Hoang, Viêt; Hilal, Mohamed; Knutsen Steinnes, Kamilla; Lilavanichakul, Apichaya; Malak-Rawlikowska, Agatha; Majewski, Edward; Monier-Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Napasintuwong, Orachos; Nikolaou, Kalliroi; Nguyễn Quỳnh, An; Papadopoulos, Ioannis; Pascucci, Stefano; Peerlings, Jack; Poméon, Thomas; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Stojanovic, Zaklina; Tomic Maksan, Marina; Veneziani, Mario; Vitterso, Gunnar and Wilkinson, Adam (2019) Report on the determinants of the social, environmental and economic impact of food quality schemes on food chains and rural areas based on cross-case analysis. HAL CCSD.

Bellassen, Valentin; Arfini, Filippo; Antonioli, Federico; Bodini, Antonio; Brennan, Mary; Courbou, Rémi; Delesse, Lisa; Drut, Marion; Donati, Michele; Duboys De Labarre, Matthieu; Dupont, Orane; Filipovic, Jelena; Gauvrit, Lisa; Giraud, Georges; Gorton, Matthew; Hilal, Mohamed; Husson, Elisa; Laitala, K. M.; Majewski, Edward; Malak-Rawlikowska, Agatha; Monier Dilhan, Sylvette; Muller, Paul; Poméon, Thomas; Ristic, Bojan; Sayed, M.; Schaer, Burkhart; Stojanovic, Zaklina; Paget, Amaury; Tocco, Barbara; Toque, Emilie; Tregear, Angela; Veneziani, Mario; Vergote, Marie-Hélène; Vitterso, G. and Wilkinson, Adam (2017) Results and lessons from pilot studies and final set of verified indicators for impact measurement of FQS, PSFP and SFSC: Evidence from the Comté PDO cheese, Parmigiano Reggiano PDO cheese, Serbian organic raspberries, County Durham school meals, Locavorium shop and Korycin Cheese. HAL CCSD.

Bellassen, Valentin; Martin, Elsa and Villaverde, Ludivine (2019) Organic farming in the vicinity of conventional arable crops: which impact on revenues and costs. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, p. 195.

Bellec-Gauche, Agnès; Chiffoleau, Yuna and Maffezzoli, Camille (2015) Case study: multidimensional comparison of local and global fresh tomato supply chains in France (task 3.5). Institut National de la Recherche Agronomique.

BELLEIL, Aurélie; COULOMBEL, Aude; MAZOLLIER, Catherine and et al., . (2014) Dossier - Agriculture biodynamique. [Folder - Biodynamic agriculture.] Alter Agri, 1 May 2014 (125), pp. 5-16.

Bellerby, R. G. J.; Schulz, K. G.; Riebesell, U.; Neill, C.; Nondal, G.; Johannessen, T. and Brown, K. R. (2007) Marine ecosystem community carbon and nutrient uptake stoichiometry under varying ocean acidification during the PeECE III experiment. Biogeosciences Discussions, pp. 4631-4652.

Bellet, Vincent; Experton, Catherine; Gac, Armelle; Laignel, Gabriel and Morin, E. (2016) Les systèmes ovins biologiques sont-ils plus durables que les conventionnels ? [Are sheep organic farming systems more sustainable than conventional ones?] Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, Paris, France.

Bellon, Stephane (2016) Contributions croisées de l’agriculture biologique à la transition agroécologique. Innovations Agronomiques, pp. 121-138.

Bellon, Stephane (2009) Enjeux du développement de l'agriculture biologique. Université d'Eté de Nutrition, Clermont-Ferrand, France.

Bellon, Stephane (2009) Agriculture biologique: quels atouts pour nourrir l'humanité ? Colloque Alsace Nature. Agricultures en Alsace : quelles voies d'avenir ?, Colmar, France.

Bellon, Stephane (2009) Processus de transition vers l'agriculture biologique et état des recherches. Diaporama. Séminaire DIM ASTREA (Agrosciences Territoires Ecologie Alimentation). Agriculture biologique en Ile de France: enjeux pour la recherche, Paris, France.

Bellon, Stephane; Bertrand, Cyril; Bétencourt, Elodie; Billen, Gilles; Desquilbet, Marion; Faïq, Chahin; Ferment, Gilles; Fouilleux, Eve; Lairon, Denis; Le Pichon, Vianney; Pointereau, Philippe; Prache, Sophie; Rey, Frédéric; Sautereau, Natacha; Taupier-Letage, Bruno and Tchamitchian, Marc (2017) Programme cadre français pour la recherche et l’innovation en Agriculture Biologique : 100 objectifs. HAL CCSD.

Bellon, Stephane; Bockstaller, Christian; Fauriel, Joel; Geniaux, Ghislain and Lamine, Claire (2007) To design or to redesign : how can indicators contribute. [Créer ou recréer : que disent les indicateurs?] Farming systems design 2007:an international symposium on methodologies for integrated analysis of farm production systems, Catania, Italy.

Bellon, Stephane; Bressoud, Frederique; Fauriel, Joel; Jonis, Monique; Lamine, Claire and Navarrete, Mireille (2008) Conversion to organic horticulture: a multidimensional issue and an example for transitions towards sustainability. Book of Abstracts (Symposium on Horticulture in Europe), Vienna, Austria.

Bellon, Stephane; Cabaret, Jacques; Debaeke, Philippe; Ollivier, Guillaume and Penvern, Servane (2014) Promoting organic research and development: lessons from an interdisciplinary group from France (2000-2013). 4. ISOFAR Scientific Conference, Istanbul, Turkey.

Bellon, Stephane; Cabaret, Jacques; Ollivier, Guillaume and Robin, Paul (2011) Bio, fausse promesses et vrai marketing: Gil Rivière-Wekstein. Courrier de l'Environnement de l'INRA, pp. 129-133.

Bellon, Stephane; Codron, Jean Marie; Bertin, Nadia; Granatstein, David; Malézieux, Eric; Peck, Gregory; Penvern, Servane; Simon, Sylvaine; Tchamitchian, Marc and Urban, Laurent (2015) International symposium on innovation in integrated and organic horticulture (INNOHORT 2015). Chronica Horticulturae, pp. 35-36.

Bellon, Stephane and De Abreu, Lucimar Santiago (2006) Rural social development: small-scale horticulture in Sao Paulo, Brazil. In: Sociological perspectives of organic agriculture: from pioneer to policy. CABI Publishing, p. 309.

Bellon, Stephane; Fauriel, Joel; Hemptine, J.L.; Jamar, Laurent; Lauri, Pierre-Eric; Lateur, M.; Libourel, Gilles and Simon, Sylvaine (2009) Eco-design and co-design : application to fruit production in Europe. Farming Systems Design 2009 : an international symposium on Methodologies for Integrated Analysis of Farm Production Systems, Monterey CA, United States.

Bellon, Stephane and Lamine, Claire (2009) Conversion to organic farming: A multidimensional research object at the crossroads of agricultural and social sciences - A review. In: Sustainable Agriculture. Springer-Verlag, pp. 653-672.

Bellon, Stephane; Perrot, Nathalie; Navarrete, Mireille; Fauriel, Joel and Lamine, Claire (2007) Converting to organic horticulture as socio-technical trajectories. New questions and challenges for rural Europe.Mobilities, vulnerabilities and sustainabilities. Book of abstracts and programme, Wageningen, Netherlands.

Bellon, Stephane; Poudou, Stanislas and Sautereau, Natacha (2009) UNSPECIFIED [Back to the future: long-term trajectories in organic farms in the south of France.] 23. Congress of the European Society for Rural Sociology (ESRS), Vaasa, France.

Bellon, Stephane; Prache, Sophie; Benoit, Marc and Cabaret, Jacques (2009) Recherches en élevage biologique : enjeux, acquis et développements. [Research in organic livestock husbandry: stakes, acquisitions and developments.] INRA Productions Animales, pp. 271-284.

Bellora, Cecilia (2014) International trade in agriculture: land use changes, biodiversity and environmental sustainability. [Echanges internationaux en agriculture : changements d'utilisation des sols, biodiversité et durabilité environnementale.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Belluz, Mathilde and Hellec, Florence (2018) UNSPECIFIED [Confier des veaux à des nourrices. Expériences d'éleveurs laitiers biologiques français.] HAL CCSD.

Belluz, Mathilde and Hellec, Florence (2018) Confier des veaux à des nourrices. Expériences des éleveurs laitiers biologiques. HAL CCSD.

Belmin, Raphael (2016) Construction de la qualité de la clémentine de Corse sous Indication Géographique Protégée. Analyse des pratiques agricoles et du système sociotechnique. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Belmin, Raphael (2016) Construction de la qualité de la clémentine de Corse sous Indication Géographique Protégée. Analyse des pratiques agricoles et du système sociotechnique. [Construction of quality of Corsican Clementine in a Protected Geographical Indication. Analysis of agricultural practices and sociotechnical system.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bénard, Marc; Baudry, Julia; Méjean, Caroline; Lairon, Denis; Giudici, Kelly Virecoulon; Etilé, Fabrice; Reach, Gérard; Hercberg, Serge; Kesse-Guyot, Emmanuelle; Péneau, Sandrine and Giudici, Kelly (2018) Association between time perspective and organic food consumption in a large sample of adults. Nutrition Journal, pp. 1-10.

Benbrook, Charles M. and Baker, Brian P. (2014) Perspective on Dietary Risk Assessment of Pesticide Residues in Organic Food. Sustainability, 6, pp. 3552-3570.

Bendjebbar, Pauline (2018) Vers un modèle bio africain? : trajectoires comparées d’institutionnalisation de l’agriculture biologique au Bénin et en Ouganda. [Towards an african organic model ? : compared trajectory of institutionalization of organic agriculture in Benin and in Uganda.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bénéteau, Jocelyn (2020) Une fiscalité différenciée en faveur de l’agriculture biologique. In: M.-L. Demesteer, V. Mercier, (Dir.), L’agriculture durable. L’entreprise agricole, les ressources alimentaires et la santé humaine, Tome III. PUAM, pp. 551-570.

Benhamou, Nicole and Rey, Patrice (2012) Stimulateurs des défenses naturelles des plantes : une nouvelle stratégie phytosanitaire dans un contexte d’écoproduction durable. II. Intérêt des SDN en protection des cultures. [Elicitors of natural plant defense mechanisms: a new management strategy in the context of sustainable production. II. Interest for SDN in crop protection.] Phytoprotection, pp. 24-35.

Benoit, M.; Garnier, J.; Billen, G.; Tournebize, Julien; Gréhan, Eric and Mary, B. (2015) Nitrous oxide emissions and nitrate leaching in an organic and a conventional cropping system (Seine basin, France). Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 131-141.

Benoit, M.; Garnier, J.; Mercier, B.; Abdelkader, A.; Ansart, P. and Tournebize, Julien (2012) Mise en place d’un observatoire du lessivage du nitrate en AB dans le bassin de la Seine. PIREN SEINE.

Benoit, M. and Laignel, Gabriel (2002) Constraints under organic farming on French sheepmeat production : a legal and economic point of view with an emphasis on farming systems and veterinary aspects. [Les contraintes en production ovine allaitante biologique en France : cadre réglementaire et économique, fonctionnement des systèmes et aspects sanitaires.] Veterinary Research, pp. 613-624.

Benoit, Marc (2018) Le Bio peut-il nourrir le monde ? HAL CCSD.

Benoit, Marc (2018) Quelles recherches de l’INRA pour l’Agriculture Biologique ? Réflexion sur les enjeux de l’AB vis-à-vis des grandes cultures. Conseil Scientifique ARVALIS. HAL CCSD.

Benoit, Marc (2018) Recherches et enjeux en Agriculture Biologique. Focus sur les productions d’élevage. Conseil scientifique IFIP. HAL CCSD.

Benoit, Marc (2017) Quelle Bio demain ? Anticiper les opportunités et adaptations associées au changement d'échelle de l'AB. Assemblée Générales Pole AB Massif Central, Lempdes, France.

Benoit, Marc (2017) Quelle bio pour demain ? Changement d'échelle de l'AB : Anticiper les opportunités et adaptations. Assemblée générale Bio63, clermont-ferrand, France.

Benoit, Marc (2017) Les enjeux de la transition agricole des territoires : Anticiper les opportunités et adaptations associées au changement d’échelle de l’AB. Accompagner la transition agricole des territoires, Paris, France.

Benoit, Marc (2017) Le Bio peut-il nourrir le monde ? HAL CCSD.

Benoit, Marc; Dumont, Bertrand; Barbieri, Pietro and Nesme, Thomas (2020) Une agriculture durable pour nourrir la planète : l'élevage au coeur du débat. Innovations Agronomiques, pp. 23-32.

Benoit, Marc and Fiorelli, Jean-Louis (2012) Organisation, atouts et performances de systèmes d'élevage fondés sur l'utilisation de prairies permanentes : analyse d'expérimentation en productions bovine et ovine. Les Journées de l'AFPF, Paris, France.

Benoit, Marc and Laignel, Gabriel (2012) Evaluation de la sensibilité aux aléas techniques et économiques en élevage ovin biologique. Sommet de l'élevage, Clermont-ferrand, France.

Benoit, Marc and Laignel, Gabriel (2009) Technical and economic performances in organic sheep meat production:observations of breeding networks and experimental farms. [Performances techniques et économiques en élevage ovin viande biologique : observations en réseaux d’élevage et fermes expérimentales.] Innovations Agronomiques, pp. 151-163.

Benoit, Marc and Laignel, Gabriel (2002) Constraints under organic farming on French sheepmeat production: a legal and economic point of view with an emphasis on farming systems and veterinary aspects. Veterinary Research, pp. 613-624.

Benoit, Marc; Laignel, Gabriel; Roulenc, Marielle and Fromont, Bernard (2013) Analyse du fonctionnement et des performances d'un groupe de fermes en ovins viande et en agrobiologie du Massif-Central. 22. Sommet de l'Elevage, Aubière, France.

Benoit, Marc and Méda, Bertrand (2017) Official signs of quality in livestock production systems: Multi-performance from farm to society. Annual meeting of the EAAP, tallinn, Estonia.

Benoit, Marc; Sabatier, Rodolphe; Lasseur, Jacques; Creighton, Philip and Dumont, Bertrand (2019) Optimising economic and environmental performances of sheep-meat farms does not fully fit with the meat industry demands. Agronomy for Sustainable Development, p. 40.

Benoit, Marc; Tchamitchian, Marc; Penvern, Servane; Bellon, Stephane and Savini, Isabelle (2015) Le Bio peut-il nourrir le monde ? Exposition Universelle Milan 2015, Milan, Italy.

Benoit, Marc; Tchamitchian, Marc; Penvern, Servane; Savini, Isabelle and Bellon, Stephane (2015) Le Bio peut-il nourrir le monde ? 9. Journées de recherches en sciences sociales (JRSS), Nancy, France.

Benoit, Marc; Tchamitchian, Marc; Penvern, Servane; Savini, Isabelle and Bellon, Stephane (2015) - Le Bio peut-il nourrir le monde ? HAL CCSD.

Benoit, Marc; Tournadre, Hervé; Dulphy, J Pierre; Laignel, Gabriel; Prache, Sophie and Cabaret, Jacques (2009) Comparaison de deux systèmes d'élevage biologique d'ovins allaitants différant par le rythme de reproduction : une approche expérimentale pluridisciplinaire. [Comparison of two dairy sheep breeding systems with animals with different reproduction rhythms: a multidisciplinary experimental approach.] INRA Productions Animales, pp. 207-220.

Benoit, Marc; Tournadre, Hervé; Dulphy, Jean-Pierre; Laignel, Gabriel; Prache, Sophie and Cabaret, Jacques (2009) Is intensification of ewe reproduction rhythm sustainable in an organically managed sheep production system? A 4-year interdisciplinary study. animal, pp. 753-763.

Benoit, Marie (2014) Les fuites d'azote en grandes cultures céréalières : Lixiviation et émissions atmosphériques dans des systèmes biologiques et conventionnels du bassin de la Seine (France). [Nitrogen losses in arable cropping systems : nitrate leaching and nitrous oxide emissions in organic and conventional systems in the Seine basin (France).] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Benoit, Marie (2014) Les fuites d'azote en grandes cultures céréalières: Lixiviation et émissions atmosphériques dans les systèmes biolgoiques et conventionnels du bassin de la Seine (France). [Nitrogen losses in arable cropping systems: Nitrate leaching and nitrous oxide emissions in organic and conventional systems in the Seine basin (France).] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Benoit, Marie; Garnier, Josette; Anglade, Juliette and Billen, Gilles (2014) Nitrate leaching from organic and conventional arable crop farms in the Seine Basin (France). Nutrient Cycling in Agroecosystems, pp. 285-299.

Benoit, Marie; Garnier, Josette; Beaudoin, Nicolas and Billen, Gilles (2016) A participative network of organic and conventional crop farms in the Seine Basin (France) for evaluating nitrate leaching and yield performance. Agricultural Systems, pp. 105-113.

Benoît-Moreau, Florence; Larceneux, Fabrice and Parguel, Béatrice (2010) La communication sociétale : entre opportunités et risques d'opportunisme. Décisions Marketing, pp. 75-78.

Bento De Carvalho, Lucas (2016) WWOOFing et droit du travail : le bonheur est-il dans le pré ? Droit Social, p. 71.

Bera, R; Seal, A; Chowdhury, R. Roy; Datta, A; Saha, S and Sengupta, K (2017) An Innovative Approach towards Organic Management of Late Blight in Potato under Inhana Rational Farming Technology. Research & Reviews: Journal of Crop Science and Technology, 6 (2), pp. 13-24.

Bérard, Céline; Bruyere, Christelle and Saleilles, Séverine (2015) Les PME axées sur la durabilité et à forte croissance : une approche par les paradoxes. [Las PYME de sostenibilidad impulsada y el alto crecimiento: Un enfoque por las paradojas.] Revue Internationale PME, pp. 195-223.

Bérard, Céline and Saleilles, Séverine (2016) Sustainability-driven entrepreneurship and high-growth SME: How to combine Davids’ and Goliaths’ worlds? International Journal of Organisational Design and Engineering, pp. 195-212.

Berendsen, S. (2022) Verbinding houden tussen wat je doet en wilt : De zes nevenoefeningen van Steiner. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (4), 22 - 24.

Berg, A. Van Den (2006) Sloterland bestaat 70 jaar!; BD-tuinderij bij Amsterdam. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2006 (4), 26 - 27.

Berg, C. Ter and Lammerts Van Bueren, E. (2010) Peenrassendemo 2009 : vergelijking B-peenrassen voor de biologische teelt. Louis Bolk Instituut, NL.

Berg, I. Van Den (2010) Allochtonen en voeding : een literatuurverkenning. Rapport / LEI. Onderzoeksveld Consument & gedrag 2010-023. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Berg, I. Van Den and Bartels, J. (2008) Consumer perceptions of fresh fruit and vegetables and the added value of antioxidants; differences between non, ligth and heavy organic food users, Monterey, June 14th 2008. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Berg, I. Van Den; Jukema, N.J. and Zimmerman, K.L. (2007) Consumentenonderzoek biologische cranberry's : onderdeel van project "Ketenontwikkeling biologische cranberry's in Nederland". Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Berg, I. Van Den and Voordouw, J. (2013) Aardappeleters in de 21e eeuw : mogelijkheden en kansen voor de biologische aardappel. Rapport / LEI. Onderzoeksveld Consument & gedrag 2013-015. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Berg, I. Van Den and Voordouw, J. (2013) Marktverkenning van biologische diervoeding : hoe denken de baasjes over biologisch honden- en kattenvoer? Rapport / LEI. Onderzoeksveld Consument & gedrag 2013-021. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Berg, T. Van Den (2023) Naar een levende, gezonde landbouw in boerenhanden. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2023 (1), 12 - 14.

Berg, T. Van Den (2019) Landbouw wordt weer cultuurdrager. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2019 (3), 16 - 18.

Berge, H. Ten and Postma, J. (2011) Bodem is belangrijk voor de hele maatschappij. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2011 (29), 3 - 5.

Berge, H. Ten and Postma, J. (2010) Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda. Plant Research International, Wageningen, NL.

Berge, H. Ten; Sukkel, W. and Postma, J. (2011) Duurzaam bodembeheer in de landbouw : samen de schouders onder duurzaam bodembeheer : 'een gezonde bodem is in belang van de hele maatschappij'. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bergen, M. Van (2009) Schonere kip dankzij fagen. Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV, 2009, 6 (august), p. 10.

Bergevoet, R. (2010) Aandacht voor ziekten op bedrijf. Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV, 2010, 7 (novemb), p. 9.

Bergevoet, R.; Benus, M.; Puister, L.; Hoste, R.; Hoffmans, Y. and Asselt, E. Van (2022) NVWA-ketens. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Bergset, Nils Øyvind (2005) Prioritering av forskning på økologisk produksjon og omsetning. [Prioritising research in organic production and distribution.] Research Council of Norway (RCN) .

Bergstra, T.J.; Hogeveen, H. and Stassen, E.N. (2013) 'Zorgen over zorg' : maatschappelijke zorgen over de varkenshouderij in Nederland. Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen, NL, , UR.

Berkhout, P.; Meulen, H. Van Der and Ramaekers, P. (2022) Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel : editie 2022. Rapport / Wageningen Economic Research 2022-076.. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Berkhout, Petra; Helming, John; Blokland, Pieter-Willem; Smit, Bert; Polman, Nico and Greijdanus, Auke (2021) Conditionaliteit in het GLB : onderzoeksvarianten voor een verkenning van de deelnamebereidheid bij ondernemers in de primaire landbouw. Rapport / Wageningen Economic Research 2021-027.. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Berkhout, Petra; Meulen, Harold Van Der and Ramaekers, Pascal (2022) Staat van Landbouw en Voedsel. Rapport / Wageningen Economic Research 2022-013.. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Berlach, Natalia (2009) Organic agriculture certification as factor of proper development of Ukraine AIC. Organic agriculture certification as factor of proper development of Ukraine AIC.

Berling, Marie; Sauphanor, Benoit; Bonhomme, Antoine; Siegwart, Myriam and Lopez-Ferber, Miguel (2013) A single sex-linked dominant gene does not fully explain the codling moth's resistance to granulovirus. Pest Management Science, pp. 1261-1266.

Bermond, Michaël; Guillemin, Pierre and Maréchal, Gilles (2019) Quelle géographie des transitions agricoles en France ? Une approche exploratoire à partir de l’agriculture biologique et des circuits courts dans le recensement agricole 2010. [Which geography of agricultural transitions in France? An exploratory approach from organic farming and short food supply chains in the 2010 agricultural census.] Cahiers Agricultures, p. 16.

Bernaerts, S. (2010) Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S. (2010) Kleinere biologische bedrijven. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1954357.

Bernaerts, S.; Balen, D. Van; Hamont, J. Van; Iperen, C. Van; Danckaert, F. and Delanote, L. (2008) Kleinere biologische bedrijven. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S. and Delanote, L. (2012) Haalbaarheid van RTK-GPS voor biologische tuinbouwbedrijven. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S.; Hamont, J. Van; Balen, D. Van and Iperen, C. Van (2007) Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S. and Janmaat, L. (2010) Bemesten op biologische bedrijven. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S.; Muijtjens, S. and Iperen, C. Van (2008) Niet kerende grondbewerking (NKG). Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bernaerts, S. and Vermeulen, B. (2010) Vaste rijpaden in de akkerbouw. , S.l., NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1946786.

{Tool} Organic farming: Basic principles and good practices. Creator(s): Bernet, Thomas; Weidmann, Gilles; Dierauer, Hansueli; Niggli, Jeremias; Thanner, Sophie and van de Berge, Paul. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. (2021)

Bernet, Thomas (2018) Visto. Bioattualità, 2018 (6), p. 3.

Bernet, Thomas; Kurbanalieva, Shakhnoza; Pittore, Katherine; Zilly, Barbara; Luttikholt, Louise; Eyhorn, Frank; Batlogg, Verena and Arbenz, Markus (2018) Nutrition-Sensitive Agriculture Interventions in Mountain Areas-Lessons Learned From a 5-Country Project to Upscale Best Practices. Mountain Research and Development, 38 (4), pp. 278-287.

Bernet, Thomas and Weidmann, Gilles (2019) Органическое сельское хозяйство. FiBL-Merkblatt. Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED), FiBL, CH-Frick.

Bernet, Thomas and Weidmann, Gilles (2019) Agricultura ecologică. FiBL-Merkblatt. Asociația Educație pentru Dezvoltare (AED), FiBL, CH-Frick.

Bernhardt, Theresa; Braun, Annemarie and Heß, Jürgen (2013) Ökologischer Landbau in der Evangelischen und Katholischen Kirche in Deutschland – ein Überblick. Paper at: 12. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 5. bis 8. März 2013.

Bernicot, Marie-Hélène; Desclaux, Dominique; Fontaine, Laurence and Renard, Michel (2021) Encouraging Registration Of Varieties For Organic Agriculture In France. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Bérodier, Marie; Brochard, Mickael; Boichard, Didier; Dezetter, Charlotte; Bareille, Nathalie and Ducrocq, Vincent (2019) Use of sexed semen and female genotyping affects genetic and economic outcomes of Montbéliarde dairy herds depending on the farming system considered. Journal of Dairy Science, pp. 10073-10087.

Berset, Estelle; Kaiser, Franziska; Messmer, Monika and Mäder, Paul (2011) Förderung von arbuskulären Mykorrhizapilzen in einer Chenopodiaceae - Mais Fruchtfolge durch Untersaaten. Poster at: 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Gießen, 16.-18. März 2011.

Bertalot, Maria José Alves ; Carvalho-Pupatto, Juliana Garcia ; Furtado, Edson Luiz ; Mendoza, Eduardo ; Mendes, Robson Dias and Buso, Débora R. (2012) Controle alternativo de Mycosphaerella fragariae na cultura de morango orgânico(Fragaria vesca). [Alternative control of Mycosphaerella fragariae in organic strawberry (Fragaria vesca).] Revista Brasileira de Agroecologia, 7 (2), pp. 170-177.

Bertheau, Yves (2018) "Nouvelles techniques" de modification des génomes et épigénomes (NTMGE). Réunion Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), Paris, France.

Bertheau, Yves (2017) "New techniques" of modification of the genomes and epigenomes (NTMGE). IFOAM-EU Workshop, Echzell, Germany.

Bertheau, Yves (2012) OGM : de la traçabilité et de la coexistence des filières à l’aménagement du territoire…. [GMOs : from traceabilty and supply chain’s coesistence toward country planning.] Territoire en mouvement.Revue de Géographie et d'Aménagement, pp. 56-80.

Bertheau, Yves and Davison, John (2012) GM and non-GM supply chains : coexistence issues. In: Encyclopedia of Biotechnology in Agriculture and Food. CRC Press (Taylor \& Francis Group), p. 784.

Bertolini, Gérard (2001) Les résidus organiques fermentescibles en quête de réhabilitation. Déchets Sciences et Techniques, pp. 16-24.

Bertrand, Cyril; Lesturgeon, Audrey; Amiot, Marie-Josephe; Dimier-Vallet, Claire; Dufeu, Ivan; Habersetzer, Thomas; Lairon, Denis; Majou, Didier; Mondejar, Guillaume; Taupier-Letage, Bruno; Tchamitchian, Marc and Vidal, Rodolphe (2018) Organic food : State of the art and perspectives. [Alimentation Biologique : état des lieux et perspectives.] Cahiers de Nutrition et de Diététique, pp. 141-150.

BEŞİRLİ, Gülay; SOYERGİN, Serap; SÖNMEZ, İbrahim; PEZİKOGLU, Filiz; HANTAŞ, Cemil and ERDOGAN, Seçil (2011) Organik Pırasa Yetiştiriciliği. [Organic leek growing.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları . Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 9-18.

Bessaoud, O. (2008) Dynamique de l'offre de produits de qualité, marchés et organisations des producteurs en Méditerranée. Les produits de terroir, les indications géographiques et le développement local durable des pays méditerranéens, Antalya, Turkey.

Besson, Théo; Lalot, Fanny; Bochard, Nicolas; Flaudias, Valentin and Zerhouni, Oulmann (2019) The calories underestimation of “organic” food: Exploring the impact of implicit evaluations. Appetite, pp. 134-144.

Best, Henning (2006) Are the motives of recent adopters in line with the conventionalisation hypothesis? Paper at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Beste, Andrea (2020) Hybridlandwirtschaft als Alternative? Ökologie & Landbau, 2020 (3), pp. 32-33.

Beste, Andrea (2016) Zum Zustand der Böden in Europas Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Nachhaltigkeit! Bodenschutz, 2016 (2), pp. 58-63.

Beste, Andrea (2007) Klimaschutz auf Kosten des Bodenschutzes? [Climate protection at the expense of soil conservation?] Local Land and Soil News (22/23), pp. 28-29.

Beste, Andrea (2000) Ökologischer Landbau - wie funktioniert er und was kann er leisten? [Organic agriculture - how does it work and what can it achieve?]. In: Spiess-Wallbaum, Holger; Zepf, Christian and Bockelmann, Anna-Christina (Eds.) Ökologischer Landbau und regionale Vermarktungsstrategien - eine Chance für Klimaschutz und Beschäftigung. Arbeitspapier, no. 26. Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf, p. 117.

Besteman, R. (2007) aardappelziekte : hide and seek in de polder. Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO, 2007, 38 (5), 207 - 210.

Besten, J. Den; Hoekstra, N.; Eekeren, N. Van and Verhoeff, T. (2021) Zonder wormen geen eitjes: Droogte beperkt beschikbaarheid regenwormen voor weidevogels. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2021 (4), 16 - 17.

Bestman, M. (2017) Lessons learnt- agroforestry for organic and free-range egg production in the Netherlands. Agforward, NL.

Bestman, M. (2010) Kruiden voor kippen? BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1949799.

Bestman, M. (2007) Praktische tips ter bevordering van de gezondheid bij leghennen : voorkomen is beter dan genezen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bestman, M. (2004) Hogere productie door gescheiden aanbieden van gras en klaver. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M. (2004) Spenen van kalveren in twee stappen diervriendelijker. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M. (2004) Wat onderzoeken internationale gedragsonderzoekers aan melkkoeien? Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M. (2002) Denken zoals dieren: tips voor de omgang met dieren. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M. (2002) Goed met dieren kunnen omgaan : aangeboren of aangeleerd? Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M.; Fiks-Van Niekerk, T.; Wagenaar, J.P.; Iepema, G.; Methorst, R. and Janmaat, L. (2005) Ekopluim nieuwsbrief nummer 10 - juli 2005. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2005 (10), 1 - 4.

Bestman, M.; Iepema, G.; Janmaat, L.; Methorst, R. and Rodenburg, B. (2004) Ekopluim nieuwsbrief nummer 6. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2004 (6), 1 - 4.

Bestman, M.; Iepema, G.; Wagenaar, J.P.; Fiks, T.; Rodenburg, B.; Methorst, R. and Janmaat, L. (2004) Ekopluim nieuwsbrief nummer 8 - december 2004. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2004 (8), 1 - 6.

Bestman, M. and Keppler, C. (2005) Jong geleerd is oud gedaan : opfok van leghennen voor alternatieve systemen. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bestman, M.; Kwakkel, R.; Methorst, R.; Loefs, R. and Janmaat, L. (2005) Ekopluim nieuwsbrief nummer 9 - april 2005. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2005 (9), 1 - 5.

Bestman, M. and Wagenaar, J.P. (2004) Ekopluim nieuwsbrief nummer 4 - december 2003. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2004 (4), 1 - 4.

Bestman, M. and Wagenaar, J.P. (2004) Nieuwsbrief nummer 1 - maart 2003. Ekopluim nieuwsbrief / Louis Bolk Instituut, 2004 (1), 1 - 2.

Bestman, M.W.P. (2005) Ook de ouders lopen buiten: biologische houderij in Zwitserland. pluimveehouderij, 2005, 35 (35), p. 19.

Bestman, Monique Willempje Pieternella; Rodenburg, T.B. and Arndt, S.S. (2022) Welfare and health aspects of free ranges for laying hens. PhD thesis. . [Unpublished]

Bett, K. E. and Freyer, B. (2007) Recognizing and realizing the potential of organic agriculture in Kenya. Poster at: Zwischen Tradition und Globalisierung - 9. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland, 20-23 March 2007.

Bettina, Maccagnani; Roberto, Ferrari and Marco, Pozzati (2014) Combattere il colpo di fuoco con l’aiuto di Osmia cornuta. [Biological control of pear fire blight with the help of the pollinator Osmia cornuta.] Agricoltura, May 2014, 2 (April), pp. 62-63.

Beurskens, I. (2018) Op zoek naar de verbindende schakel tussen vegetarisme & antroposofie. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (2), 26 - 29.

Beurskens - Van Den Bosch, I. (2018) Vitale grond onder je voeten, ruimte om te leven. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (4), 20 - 23.

Beurskens - Van Den Bosch, I. (2018) Wat voedt de mens? : hoe werkt onze spijsvertering? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (3), 28 - 31.

Beurskens - Van Den Bosch, I. (2011) antroposofische keuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (5), 24 - 27.

Beurskens - Van Den Bosch, I. and Hartog, J. (2011) Aan tafel bij de zorgboerderij : dynamische keuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (4), 22 - 27.

Beurskens- Van Den Bosch, I. (2012) Smaak telen. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (1), 20 - 24.

Beurskens-Van Den Bisch, I. (2012) Zilte groenten. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (4), 20 - 23.

Beurskens-Van Den Bosch, E. (2012) Demetervlees : verleden en toekomst. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (3), 26 - 29.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2018) Lokale samenwerking : leven doorgeven. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (1), 30 - 31.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2018) Vertrouwen als humus : de blauwe bloem. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (1), 4 - 8.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2017) Druivenkwekerij Nieuw Tuinzigt : ode aan de Westlandse tafeldruif. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (3), 26 - 29.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2017) Geitenboerderij Ridammerhoeve: spelen, levenskracht en rust. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (3), 4 - 8.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2017) Halal biologisch vlees. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (2), 28 - 31.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2017) ‘Scheppend denken genereert levenskrachten’ : Peter Vandermeersch van kookschool De Zonnekeuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (1), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2017) Voeding van ver. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (3), 26 - 29.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2016) Dynamische keuken : ganzenvleeskroket, kraaienborstpaté en zwanenbouillon : plaagdieren als lekkernij. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (5), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2016) Dynamische keuken : lichtwortel biedt voeding voor de geest. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (3), 24 - 28.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2016) Dynamische keuken : Rascha Wisse: ‘elke wilde plant die ik leer eten, maakt mij meer onafhankelijk’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (4), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2016) Pionieren met lupine. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (2), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) De eerste verpakkingsvrije winkel in Nederland : Opgeweckt Noord. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (4), 26 - 29.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) De Groene Luwte: ‘we willen mensen deelgenoot maken van de plek die ons gegund is’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (2), 37 - 40.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) Fytinezuur zet ons aan het denken : tegenstrijdige informatie over gezonde voeding. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (1), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) Hoe kun je de vitaliteit behouden? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (3), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) Is een weerbaar gewas gezond? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (5), 22 - 25.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2015) Smakelijk vlees van mannelijk vee. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (6), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2014) Gezamenlijke zelfoogst-tuin schept vertrouwen en verbinding : De Nieuwe Akker. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (5), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2014) Hebben zeeboerderijen de toekomst? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (1), 20 - 23.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2014) Klanten helpen mee een droom te realiseren : koeientuin op De Buitenplaats. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (3), 22 - 25.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2014) ‘Leren snoeien past bij richting kiezen’ : tuinbouwleerbedrijf Vrij Waterland. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (6), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2013) Eiwitkwaliteit in melk : dynamische keuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (3), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2013) "Ik wil mensen confronteren". Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (5), 6 - 9.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2013) Reinigende voeding : dynamische keuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (1), 22 - 25.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2013) ‘Voeding die heel is, biedt omhulling’ : natuurvoedingskundigen passen goed in natuurvoedingswinkels. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (4), 22 - 25.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2012) Hoe de bakker zijn brood bakt. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (2), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2012) Zen in de keuken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (5), 24 - 27.

Beurskens-Van Den Bosch, I. (2010) Goede vissers in slechte tijden. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2010 (3), 22 - 25.

Beurskens-Van Den Bsoch, I. (2014) Granen bekeken vanuit het oerdieet en de antroposofie : de menselijke natuur is cultuur. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (4), 24 - 27.

Beuze, M. De (2004) Werkgebieden Praktijkonderzoek Plant & Omgeving : wat doet PPO voor de biologische sectoren? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (10), 26 - 27.

Beuze, M. De; Kool, S. De; Reuter, H. Van and Geers, F. (2005) Duurzame sierteelt in de vollegrond. PPO Publicatie nr. 715. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Lisse , NL.

Beuze, M. De; Pittens, H.W.J.M. and Reuler, H. Van (2004) Biologische boomteelt op zand : biologische boomteelt bedrijfssysteem Meterik 2001 t/m. 2003. PPO, Sector Bomen, Boskoop, NL.

Beuze, M. De; Pronk, A.A. and Pittens-Van Der Heijden, H.J.W.M. (2002) Op weg naar biologische boomteelt. PPO 410.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Boskoop, NL.

Bevk, Danilo (2014) Čebele lahko pomagajo pri varstvu rastlin pred boleznimi. Kmečki glas, 31 July 2014, p. 9.

Bevk, Danilo (2014) S čebelami do zdravih rastlin. Delo, 22 May 2014, p. 15.

Bevk, Danilo (2013) Čebele - včeraj, danes, jutri. [Bees- yesterday, today, tomorrow.] GEA, May 2013, 23 (5), pp. 20-33.

Bevk, Danilo and Čokl, Andrej (2014) Using honeybees to improve pollination of strawberries and to deliver biological fungicide for protection from grey mould (Botrytis cinerea). Lecture at:

Bevk, Danilo and Mazi, Blaž (2013) Tudi čebele imajo krizo. , http://videolectures.net/znanostnacesti_bevk_cebele/.

Bevk, Danilo; Pirc, Manca; Dreo, Tanja; Treven, Vinko and Čokl, Andrej (2014) Use of honeybees (Apis mellifera) to protect strawberry from grey mould (Botrytis cinerea). Lecture at:

Bevk, Danilo; Zaplotnik, Špela; Treven, Vinko and Čokl, Andrej (2014) Effects of biocontrol agent Gliocladium catenulatum on the behaviour of honeybee, Apis mellifera. Speech at:

Bevk, Danilo; Zaplotnik, Špela; Treven , Vinko and Čokl, Andrej (2014) Honeybee as vector of biological fungicide in organic strawberry production. Lecture at:

Bevk , Danilo and Petrič, Ina (2014) Dr. DANILO BEVK, Nacionalni inštitut za biologijo… Le pestre združbe opraševalcev zagotavljajo zanesljiv servis opraševanja. . Online at http://www.tromba.si/dr-danilo-bevk-nacionalni-institut-za-biologijo-le-pestre-zdruzbe-oprasevalcev-zagotavljajo-zanesljiv-servis-oprasevanja/, accessed on: 21 July 2014.

Bezemer, J. (2010) Meer weerstand tegen ziekteverwekkers door sturen op bodemleven : weerstand tegen Pythium afhankelijk van aanwezigheid bodemorganismen. Onder glas, 2010, 7 (4), 40 - 41.

Bezemer, J. (2008) Bij goed en gevarieerd voedselaanbod veel sterkere populatie swirskii : plaagdiversiteit wordt nieuw onderdeel van de strategie. Onder glas, 2008, 5 (3), 20 - 21.

Bezemer, J. (2005) Biologische teler Van Schie: 'goed en goedkoper het juiste klimaat'. Onder glas, 2005, 2 (12), 36 - 37.

Bezemer, J. (2004) verantwoorde greep in de gereedschapskist: PPO Naaldwijk werkt aan complexe beheersstrategieën in gewasbescherming. Onder glas, 2004, 1 (2), 18 - 19.

Bezemer, J. (2004) Zoeken naar het optimum : bestuiving en biologische gewasbescherming in belichte tomatenteelt. Onder glas, 2004, 1 (5), 26 - 27.

Bezemer, J. and Fatouros, N. (2016) De bestrijding van hyperparasieten: zoeken naar het lekkerste geurtje : biologische gewasbescherming ernstig bemoeilijkt. Onder glas, 2016, 13 (9), 28 - 29.

Bhatta, G.D. and Doppler, W. (2010) Farming Differentiation in the Rural-urban Interface of the Middle Mountains, Nepal: Application of Analytic Hierarchy Process (AHP)Modeling. Journal of Agricultural Science, 2 (4), pp. 37-51.

Bhatta, G.D. and Doppler, W. (2010) SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF FARMING PRACTICES IN THE PERI-URBAN HINTERLANDS OF NEPAL. Journal of Agriculture and Environment, 11, pp. 26-39.

Bhatta, G.D.; Doppler, W. and KC, K.B. (2010) Urban demands for organic tomatoes in the Kathmandu Valley, Nepal. Middle East Journal of Scientific Research, 5 (4), pp. 199-209.

Bhatta, G.D. and Neupane, N. (2010) Simulating farm income under the current soil management regime in the mid-hills of Nepal. Himalayan Journal of Sciences, 6 (8), pp. 27-34.

Bhullar, Gurbir S. (2013) Talking Agricultural Sustainability Issues - an Interview with Dr. Gurdev Khush. In: Bhullar, G.S. and Bhullar, N.K. (Eds.) Agricultural Sustainability – Progress and Prospects in Crop Research. Elsevier Inc., USA, chapter 12, pp. 247-251.

Bhullar, Gurbir S.; Riar, A.; Adamtey, N.; Bautze, D.; Schneider, M.; Armengot, L.; Harun, C. and Huber, B. (2019) Can organic agriculture contribute to sustainable development in the tropics? In: Agroscope, FiBL, ETH (Eds.) Program and abstract book. Comparing organic and conventional agricultural cropping systems - What can be learned from the DOK and other long-term trials? Congressi Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, Switzerland, October 6-10, 2019, p. 62.

Biasio, Ania (2023) Die Info-Drehscheibe für den Biolandbau. Schweizer Bauer, 9 September 2023, p. 40.

Bibic, Vanessa and Bartsch, Sofia (2023) Inspirationen und Impulse auf der WiTa. Ökologie & Landbau, July 2023, 1/2023, pp. 52-53.

Bichard, M. (2010) YOUNG BULL systeem : veeverbetering gebaseerd op jonge stieren. , S.l., NL.

Bierman, M.N. (2016) Dynamisch portret : kruidenkwekerij Het Blauwe Huis : ‘teelt in levende grond is een voorwaarde voor goede kwaliteit'. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (6), 3 - 7.

Bierman, M.N. (2016) Marten Nico Bierman: natuurwezens in de jaarrekening? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (4), 14 - 15.

Biezenaar, P. (2002) Groninger blaarkoppen in Drenthe. Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente, 2002, 26 (2), 33 - 35.

Bigot, Céline (2015) Discrimination des fruits issus de l’agriculture biologique par analyse comparative de leurs communautés microbiennes. [Discrimination of organic fruits by comparative analysis of their microbial communities.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bikker, P.; Aarnink, A.; Ellen, H. and Krimpen, M.M. Van (2017) Excretie van biologisch gehouden leghennen, zeugen en vleesvarkens onder praktijkomstandigheden : bouwstenen voor berekening van de stalbalans. Wageningen Livestock Research rapport 1072.. Wageningen Livestock Research, Wageningen, NE.

Bikker, P.; Šebek, L.B.; Bruggen, C. Van and Oenema, O. (2019) Stikstof-en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019. WOt-technical report 152.. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen, NE.

Bikker, Paul; Tije, Naomi Ten and Tijkorte, Achim (2017) Fosforbenutting bij biologisch gehouden vleesvarkens. Wageningen Livestock Research rapport 1069.. Wageningen Livestock Research, Wageningen, NE.

Bilen, Emre; Nazik, Ceren Ayşe; Unal, Mehmet; Bteich, Marie Reine; Al-Bitar, Lina and Aksoy, Uygun (2010) Economic Performance of Pre-Crops in a Three-Year Rotation Program for Organic Vegetable Production. In: Acta Horticulturae, ISHS.

Billen, Gilles; Garnier, Josette; Thieu, V.; Silvestre, M.; Barles, S. and Chatzimpiros, Petros (2012) Localising the nitrogen imprint of the Paris food supply: the potential of organic farming and changes in human diet. Biogeosciences, p. 607.

Billen, Gilles; Le Noë, Julia; Anglade, Juliette and Garnier, Josette (2019) Polyculture-élevage ou hyper-spécialisation territoriale ? Deux scénarios prospectifs du système agro-alimentaire français. [Mixed crop and livestock farming or hyper-specialization of terriories ? Two prospective scenari of French agro-food system.] Innovations Agronomiques, pp. 31-44.

Billen, Gilles; Le Noë, Julia and Garnier, Josette (2018) Two contrasted future scenarios for the French agro-food system. Science of the Total Environment, pp. 695-705.

Billen, Gilles; Noë, Julia Le and Garnier, Josette (2018) Two contrasted future scenarios for the French agro-food system. Science of the Total Environment, pp. 695-705.

Bingen, Jim; Sage, Julie and Sirieix, Lucie (2011) Consumer coping strategies: a study of consumers committed to eating local. International Journal of Consumer Studies, pp. 410-419.

Binnekamp, M.H.A. and Ingenbleek, P.T.M. (2006) Market barriers to welfare product innovations. NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences, 2006, 54 (2), 169 - 178.

Binnendijk, G.P.; Mul, M.F. and Vermeer, H.M. (2007) Groepsgrootte en technische resultaten van biologische vleesvarkens = Group size and performance of organic growing-finishing pigs. Rapport / Animal Sciences Group 92.. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Binnendijk, G.P. and Peet-Schwering, C.M.C. Van Der (2006) Mogelijkheden ter verbetering van de gezondheid van gespeende biologische biggen = Possibilities of improving health of organic weaned piglets. PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij. Varkens 51. Animal Sciences Group, Veehouderij, Lelystad, NL.

Binnendijk, G.P. and Peet-Schwering, C.M.C. Van Der (2006) Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs. PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij 50. Varkens. Animal Sciences Group, Veehouderij, Lelystad, NL.

Biondi, Antonio; Desneux, Nicolas; Siscaro, Gaetano and Zappala, Lucia (2012) Using organic-certified rather than synthetic pesticides may not be safer for biological control agents: Selectivity and side effects of 14 pesticides on the predator Orius laevigatus. Chemosphere, pp. 803-812.

Biondi, Antonio; Mommaerts, Veerle; Smagghe, Guy; Vinuela, Elisa; Zappala, Lucia and Desneux, Nicolas (2012) The non-target impact of spinosyns on beneficial arthropods. Pest Management Science, pp. 1523-1536.

BİRCAN, Mustafa; ASLAN, Rasim; DEMİRTAŞ, Bekir; SON, Levent; ÖZTÜRK, Naim and CANIHOŞ, Ercan (2011) Mut Yöresinde Organik Kayısı Yetiştirciliği. [Organic Apricot Cultivation Region of Mut.] In: Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 103-108.

Birkhofer, Klaus; Bezemer, T. Martijn; Bloem, Jaap; Bonkowski, Michael; Christensen, Søren; Dubois, David; Ekelund, Fleming; Fließbach, Andreas; Gunst, Lucie; Hedlund, Katarina; Mäder, Paul; Mikola, Juha; Robin, Christophe; Setälä, Heikki; Tatin-Froux, Fabienne; Van Der Putten, Wim H. and Scheu, Stefan (2008) Long-term organic farming fosters below- and aboveground biota: Implications for soil quality, biological control, and productivity. Soil Biology and Biochemistry, pp. 2297-2308.

Birrer, Simon; Balmer, Oliver; Chevillat, Véronique; Fischer, Judith; Graf, Roman; Jenny, Markus; Pfiffner, Lukas and Rudmann, Christine (2009) Mit Vielfalt punkten Jahresbericht 2009. Schweizerische Vogelwarte, Sempach und Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Frick .

Birrer, Simon; Balmer, Oliver; Chevillat, Véronique; Graf, Roman; Hagist, Dominik; Jahrl, Ingrid; Jenny, Markus; Pfiffner, Lukas and Zellweger-Fischer, Judith (2012) Mit Vielfalt punkten Jahresbericht 2011. [Scoring with diversity - Summary 2011.] Schweizerische Vogelwarte, CH-Sempach und Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-Frick .

Birrer, Simon; Balmer, Oliver; Chevillat, Véronique; Graf, Roman; Hagist, Dominik; Jahrl, Ingrid; Rudmann, Christine; Jenny, Markus and Pfiffner, Lukas (2010) Mit Vielfalt punkten Jahresbericht 2010. Schweizerische Vogelwarte, CH-Sempach und Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-Frick .

Bjerrum, Lotte (2012) Præsentation af status for Bioconval til Organic RDD 14.12.12. . [Completed]

Björkman, Maria; Båth, Birgitta; Hambäck, Peter; Rämert, Birgitta and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Intercropping systems - Optimising crop protection and reducing competition. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

BJØRKHAUG, HILDE (2006) Is there a Female Principle in Organic Farming? An Interpretation of Data for Norway. [Bjørkhaug, H. (2006): Organic farming in Norway: a way to express the female principle? In Reed, M and G. Holt, Sociological Perspectives of Organic Agriculture: From Pioneer to Policy. Wallingford: CABI.] In: HOLT, G and REED, M (Eds.) Sociological Perspectives of Organic Agriculture: From Pioneer to Policy. CABI PUBLISHERS, chapter 12, pp. 195-209.

Bjørkhaug, Hilde; Kvam, Gunn-Turid; Knickel, Karlheinz; Milestad, Rebecka and Skulskis, Virgilijus (2016) Growing values and growing business. Paper at: IRSA Congress 2016, Toronto, Canada, 2016-08-10 - 2016-08-14.

Bjørkhaug, Hilde; Kvam, Gunn-Turid and Thanem, Alezander (2016) Hvorfor ikke produsere økologisk? Nationen (Newspaper), 13 July 2016, p. 1.

Blake, F.; Bowen, J.; Qingdong, L. and Ferrigno, S. (2014) Textiles, body care products, amenity horticulture and energy production. Workshop at: 18th IFOAM Organic World Congress 2014, Istanbul, Turkey, 13-15 October 2014. [Completed]

Blakemore, R.J. (2017) Veni, Vidi, Vermi... I. On the contribution of Darwin’s ‘humble earthworm’ to soil health, pollution-free primary production, organic ‘waste’ management & atmospheric carbon capture for a safe and sustainable global climate. VermEcology Occasional Papers, 2 (1), pp. 1-36. [Submitted]

Blakemore, Robert (2020) Global SOC, Annual NPP & CO2 Turnover Time (τ). Veop, 2020 (4), pp. 1-8.

Blanc, Julien (2012) Construire l'alternative agro-alimentaire : Ressorts sociaux et politiques du déploiement des AMAP en Île-de-France. Norois, pp. 21-34.

Blanc, Julien; Darnhofer, Ika and Bellon, Stephane (2009) Conventionalisation? Organic farmers bite back. 23. Congress of the European Society for Rural Sociology (ESRS), Vaasa, Finland.

Blanc, Julien and Kledal, Paul (2012) The Brazilian organic food sector: Prospects and constraints of facilitating the inclusion of smallholders. Journal of Rural Studies, pp. 142-154.

Blanc, Julien and Kledal, Paul (2012) The organic sector of Brazil: prospects and constraints of facilitating smallholder inclusion. Journal of Rural Studies, pp. 142-154.

Blanck, Gaëtan (2013) Utilisation de produits non traditionnels pour le traitement des matériaux de terrassement : impact sur les propriétés géotechniques et bilan environnemental. [Soil treatment with non-traditional additives: impact on geotechnical properties and environmental assessment.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Blanck, Gaëtan; Cuisinier, Olivier and Masrouri, Farimah (2016) Life cycle assessment of non-traditional treatments for the valorisation of dry soils in earthworks. International Journal of Life Cycle Assessment, pp. 1035-1048.

Blanco, Julien; Vandenbroucke, Henri and Carrière, Stéphanie (2016) A novel index to quantify agrobiodiversity in a biocultural perspective: the case of shifting cultivation gardens in Vanuatu (Pacific). Agroecology and Sustainable Food Systems, pp. 190-214.

Blanco-Penedo, Isabel; Alonso, Marta López; Miranda, Marta; Hernández, Joaquin; Benedito, José Luis and Shore, Richard Frederick (2009) Non-essential and essential trace element concentrations in meat in cattle reared under organic, intensive or conventional production systems. Food Additives and Contaminants, pp. 36-42.

Blanco-Penedo, Isabel; Sjöström, Karin; Jones, Philip; Krieger, Margret; Duval, Julie; Van Soest, Felix; Sundrum, Albert and Emanuelson, Ulf (2019) Structural characteristics of organic dairy farms in four European countries and their association with the implementation of animal health plans. Agricultural Systems, pp. 244-253.

Blanken, K. and Dooren, H.J. Van (2004) Gesorteerde mest op Aver Heino. Praktijkkompas. Rundvee, 2004, 18 (1), 18 - 19.

Blanquart, Corinne; Gonçalves, Amélie; Vandenbossche, Ligdwine; Kebir, Leila; Petit, Caroline and Traversac, Jean-Baptiste (2010) The logistic leverages of short food supply chains performance in terms of sustainability. Proceedings of the 12th WCTR conference, Lisbonne, Portugal.

Bleeker, P. (2011) Mechanische onkruidbestrijding. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Bleeker, P. (2011) Onkruid mechanisch de baas blijven : van eg tot cameragestuurde intra-rijwieder. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2011 (4), 46 - 47.

Bleeker, P. (2009) Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt, Lelystad, NL.

Bleeker, P. (2008) Kvik-up helpt bij beheersing wortelonkruiden. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2008, 28 (1), 30 - 31.

Bleeker, P. (2008) Wat kan RTK-GPS doen voor onkruidbestrijding? Dichter bij de gewasrij schoffelen, levert voordelen op. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2008, 28 (1), 36 - 37.

Bleeker, P. (2003) Aantal handwieduren kan omlaag : mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (3), 18 - 19.

Bleeker, P.; Jukema, A.; Weide, R. Van Der and Schoorlemmer, H. (2002) Bedrijfseconomische beoordeling van onkruidbestrijdingsstrategieën. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV, Lelystad, NL.

Bleeker, P. and Weide, R. Van Der (2011) Stroken bewerken voor zaaien. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Blockmans, K. and Moerman, E. (2004) Nieuwe roofmijt verandert bestrijding in paprika. Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw., 2004, Algeme (41), 24 - 25.

Bloem, Jaap; Koopmans, Chris and Schils, René (2017) Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw. Wageningen Environmental Research rapport 2843.. Wageningen Environmental Research, Wageningen, NE.

Bloemhard, C. (2004) Biologische telers gaan tot het uiterste : Gewasbescherming. In: Biologisch telen onder glas : minder zekerheid maar meer voldoening. Biokas magazine 2004.. Biokas, Nijmegen, NL.

Bloemhard, C. and Linde, A. Van Der (2008) Eindrapportage gele rozeluis in de teelt van aardbei onder glas. Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 193.. Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk, NL.

Bloemhard, C. and Messelink, G. (2007) Beheersing bladluis in biologische teelten. Glastuinbouw, Wageningen, NL, , UR.

Blok, A. and Veluw, K. Van (2019) Agroforestry - Klimaatneutraal voedsel produceren? : plant je een boom dan plant je duurzaamheid. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2019 (1), 62 - 63.

Blok, C. (2013) Are growing media a must in organic greenhouse production? Wageningen UR Greenhouse Horticulture, Wageningen, NL.

Blok, H.; Visser, L. De and Broek, R. Van Den (2009) Voorkomen en beheersen van Fusarium in uien. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt, Lelystad, NL.

Blok, J. De (2008) Milieuwinst biologische boomkwekerij : vergelijking van de milieubelasting door gewasbescherming in enkele biologische en gangbare teelten van boomkwekerijgewassen. PPO 426.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit, Lisse, NL.

Blok, J. De (2007) Natuurlijke vijanden: hulp bij plaagbeheersing op boomkwekerijen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL, , UR.

Blok, J. De (2007) Plaagbestrijding als teamsport : een inleiding over natuurlijke vijanden. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL, , UR.

Bloksma, J. (2022) Aandacht met vallen en opstaan : Werken met aandacht in 10 punten. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (4), 8 - 11.

Bloksma, J. (2022) Inlevend waarnemen van kwaliteit. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (1), 4 - 7.

Bloksma, J. (2017) wereldwijde Demeter markt. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (3), 22 - 23.

Bloksma, J. (2014) Werkboek gezond landbouwbedrijf : inspiratie voor inrichting met samenhang en identiteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bloksma, J. (2008) Werkboek Gezond Landbouwbedrijf : inspiratie voor inrichting met samenhang en identiteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bloksma, J. (2006) Identiteit: laat zien wie je bent. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2006 (3), 14 - 17.

Bloksma, J. (2005) Hoe kom je tot een 'Gezond Agrarisch Bedrijf'? : Ruimtelijke inrichting als kapstok voor bezinning Thema: Vitaliteit. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2005, 25 (5), 14 - 15.

Bloksma, J. and Griffioen, G. (2010) Helende tuin bij zorgboerderij De Hoge Born. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2010 (1), 18 - 21.

Bloksma, J. and Huber, M. (2005) Vitaliteit: Een inleiding. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2005, 25 (5), p. 9.

Bloksma, J. and Jansonius, P.J. (2005) Het valt niet mee om te bewijzen dat bd-preparaten werken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2005 (2), 26 - 28.

Bloksma, J.R. and Struik, P.C. (2007) Coaching the process of designing a farm: using the healthy human as a metaphor for farm health: Theme: Values in Organic Agriculture. NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences, 2007, 54 (4), 413 - 430.

Blom, G. (2006) biologische kringloopkas van de toekomst : een scenariostudie. Rapport / Plant Research International 129.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Blom, G. (2004) Biologische kringloopkas. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Blom, G.; Janmaat, L.; Os, E. Van and Ruijs, M. (2008) Samen zoeken naar lange termijn oplossingen voor de biologische glastuinbouw. Rapport / Plant Research International 168.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Blom, G.; Janmaat, L.; Os, E. Van and Ruijs, M. (2007) Productiesystemen met teeltwisseling voor de biologische glasteelt : gebruiksmogelijkheden en perspectief : een eerste verkenning. Nota / Plant Research International 488.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Blom, G. and Marcelis, L. (2005) Kasteelt. In: Nieuwe landbouw : inventarisatie van kansen. Nota / Plant Research International 330.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Blom, G.; Os, E. Van; Lans, C. Van Der; Ruijs, M.; Janmaat, L. and Koopmans, C. (2007) biologische kringloopkas : toekomstbeelden voor 2020. Glastuinbouw, Wageningen, NL, , UR.

Blom, M. (2019) Kennisvragen over plaagbeheersing in de biologische spruitkoolteelt. Bionext, Ede, NL.

Blom, M. (2018) Studiereis naar biologische bedekte teelt in Almeria : vruchtbare gesprekken over het belang van de bodem. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (3), 20 - 21.

Blom, M. (2004) Kennisbank Biologische Landbouw en Voeding : bibliografische gegevens en volledige teksten via internet opvraagbaar. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (1), 16 - 17.

Blom, M.; Brandemann Ter Beek, J.; Huiting, H. and Maarl, C. Van Der (2019) Plaagbeheersing in de biologische spruitkoolteelt. Wageningen University & Research, Wageningen, NL.

Blondel, Serge; Joffre, Olivier; Planchais, Gaël and Simon, Eric (2012) Should Sustainable Development Rely on Financial Incentives? Lessons from the CTE Experiment in the Loire Valley. International Business Research, pp. 56-64.

Blotevogel, Simon; Oliva, Priscia; Sobanska, Sophie; Viers, Jérôme; Vezin, Hervé; Audry, Stephane; Prunier, Jonathan; Darrozes, José; Orgogozo, Laurent; Courjault-Radé, Pierre and Schreck, Eva (2018) The fate of Cu pesticides in vineyard soils: A case study using δ65Cu isotope ratios and EPR analysis. Chemical Geology, pp. 35-46.

Blouet, André (2003) La structuration de la recherche en agriculture biologique dans l'Est : une démarche en cours. Les recherches en Agriculture biologique INRA-ACTA, Draveil, France.

Blow, Laura; Browning, Martin and Crawford, Ian (2005) Revealed preference analysis of characteristics models. Review of Economic Studies. [Unpublished]

Blow, Laura and Crawford, Ian (2005) Valuing a new good. [Submitted]

Bluemling, B. and Horstkoetter, M. (2006) Agricultural Groundwater Protection through Groundwater Co-operations in Lower Saxony, Germany, – a multi stakeholder task. L'avenir de l'agriculture irriguée en Méditerranée. Nouveaux arrangements institutionnels pour une gestion de la demande en eau, Cahors, France.

Bocci, Riccardo and Chable, Veronique (2008) Semences paysannes en Europe : enjeux et perspectives. Cahiers Agricultures, pp. 216-221.

Bochard, Nicolas (2018) Effet de halo santé : une explication en termes de fausse attribution affective. [Health halo effect : an explanation in term of affective misattribution.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bochu, Jean-Luc; Risoud, Bernadette and Mousset, Jerome (2008) Consommation d'énergie et émissions de GES des exploitations en agriculture biologique : synthèse des résultats PLANETE 2006. Colloque international : Agriculture biologique et changement climatique. Contribution de l’agriculture biologique et de nos choix alimentaires à l’effet de serre, Lempdes, France.

Bocquet, Anne-Marie (2015) La mise en œuvre d’une stratégie durable - le cas Biolait, une PME engagée dans le développement durable de la filière laitière biologique. Recherches en sciences de gestion, pp. 133-155.

Bocquet, Anne-Marie and Jameux, Claude (2011) Le rôle des partenariats distributeurs / producteurs dans le développement des filières agroalimentaires durables. Économies et sociétés, pp. 1737-1761.

Bocquier, Francois; Benoit, Marc; Laignel, Gabriel; Dedieu, Benoit; Cournut, Sylvie; Fiorelli, Cécile; Jouven, Magali; Moulin, Charles-Henri; Aubron, Claire; Lurette, Amandine; Lapeyronie, Paul; Hassoun, Philippe; Meuret, Michel; Agreil, Cyril; Napoléone, Martine; Hoste, Hervé; Friggens, Nicolas; Tichit, Muriel; González García, Eliel; Hazard, Dominique; François, Dominique; Pellicer-Rubio, Maria-Teresa; Guillouet, Philippe; Boissard, Karine; Fabre-Nys, Claude; Debus, Nathalie; Teyssier, Jacques; Tournadre, Hervé; Migaud, Martine; Malpaux, Benoit; Chemineau, Philippe; Bodin, Loys; Prache, Sophie; Bouix, Jacques; Barillet, Francis; Boutonnet, Jean-Pierre; Chia, Eduardo; Lasseur, Jacques; Etienne, Michel; Gibon, Annick; Choisis, Jean-Philippe; Labatut, Julie; Paoli, Jean-Christophe and Santucci, Pierre-Mathieu (2011) Innovations et performances environnementales en production caprine et ovine : Expertise Elevage-Environnement à l’INRA. Innovations Agronomiques, pp. 29-52.

Bodapati, Subrahmanyeswari and Chander, Mahesh (2011) ORGANIC AGRICULTURE: A WAY FORWARD TO ACHIEVE GENDER EQUALITY IN INDIA. Journal of Organic systems, 6 (3), pp. 13-19.

Bodapati, Subrahmanyeswari and Chander, Mahesh (2008) A scale to measure attitude of registered organic farmers towards organic livestock farming. Livestock Research for Rural Development, 20 (2), pp. 1-9.

Bodapti, Subrahmanyeswari and Chander, Mahesh (2013) Integrating indigenous knowledge of farmers for sustainable organic farming: An assessment in Uttarakhand state of India. Indian Journal of Traditional Knowledge, 12 (2), pp. 259-264.

Bodiguel, Luc (2017) Les alternatives aux pesticides au prisme du droit de l’exploitation agricole. [Alternatives to Pesticides and French Agricultural Law.] HAL CCSD.

Boecking, Otto and Kubersky, Ulrike (2010) Förderung von Wildbienen in Heidelbeerkulturanlagen. Natur in NRW, 3/10, pp. 16-20.

Boekhoff, M. (2004) Meer samenwerking kans en karwei voor biologische landbouw van morgen! Praktijkkompas. Varkens, 2004, 18 (4), 10 - 11.

Boekhoff, M. and Pinxterhuis, I. (2008) Rebalancing nature & food production in Overijssel. Animal Sciences Group, Lelystad, NL, , UR.

Boer, E. De and Wit, B. (2007) Onverhit vlees en gevogelte nog steeds besmet met pathogene bacteriën. Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2007, 18 (4), 130 - 133.

Boer, H. De (2005) Onderzoek vruchtwisseling: geen bemesting snijmaïs na scheuren van gras-klaver. V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, 2005, 2 (decemb), 30 - 31.

Boer, H. De; Eekeren, N. Van and Deru, J. (2010) Effecten van een diepere en dichtere beworteling van gras op de N- en P- opname = Effects of higher root depth and root density of ryegrass on its N and P uptake. Rapport / Wageningen UR Livestock Research 413.. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Boer, H.C. De and Eekeren, N. Van (2017) Mogelijke oorzaken van een dalende opbrengst van witte klaver (Trifolium repens L.) in de tijd. Wageningen Livestock Research rapport 1025.. Wageningen Livestock Research, Wageningen, NE.

Boer, H.C. De and Eekeren, N. Van (2007) Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten : effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit = Soil compaction due to trafficking during slurry injection : effects on yield and nutritional value of grass-clover, soil structure and biological soil quality. Rapport / Animal Sciences Group 47. Divisie Veehouderij. Animal Sciences Group, Lelystad, NL.

Boer, H.C. De; Eekeren, N. Van and Hanegraaf, M.C. (2007) Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest. Rapport / Animal Sciences Group 69. Divisie Veehouderij. Animal Sciences Group, Lelystad, NL, , UR.

Boer, M. (2003) Ondernemen met biodiversiteit : werkboek voor ondernemers in de landbouw. CLM 556-2003.. CLM, Utrecht , NL.

Boer, M. De; Breeuwsma, S.; Werd, R. De; Bent, J. Van Der and Helm, F. Van Der (2008) Informatiekaart: valse meeldauw in Zonnebloem. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lisse, NL, , UR.

Boer, M. De; Breeuwsma, S.J.; Baar, J. and Hiddink, G.A. (2005) Inzet van mycorrhiza’s in de bollenteelt. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, Lisse, NL.

Boer, M. De; Molendijk, L.P.G.; Gastel, W. Van; Thoden, T. and Visser, J.H.M. (2011) Bodem : bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Boerema, L. (2021) Compostweetjes. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2021 (1), 20 - 21.

Boers, I.; Huber, M.; Apeldoorn, M. Van; Vijver, L. Van De and Jong, M. (2013) Evaluatie van een voedingsconcept gebaseerd op streekgebonden, biologische voeding en aandacht voor ambiance in een woonzorgcentrum voor ouderen : Zijn er veranderingen betreffende gezondheid, ondervoeding, smaakbeleving en tevredenheid bij de bewoners? : samenvatting. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Boesen, Ninna and Frank Hansen, Lisbeth (2018) Aktuel økologi i Sverige. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 50-54.

Boetzkes, P. (2003) Mozes komt naar de berg : onderwijs en onderzoek maken samen kennisproducten. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2003, 45 (6), 14 - 16.

Bogert, A. Vd; Vermeer, H. and Leeuwen, P. Van (2011) Bigvitaliteit biologische varkenshouderij. Livestock Research Wageningen UR, Lelystad, NL.

Bohanec, Marko; Messean, Antoine; Scatasta, Sara; Angevin, Frédérique; Griffiths, Bryan; Krogh, Paul Henning; Znidarsic, Martin and Dzeroski, Saso (2008) UNSPECIFIED [A qualitative multi-attribute model for economic and ecological assessment of genetically modified crops.] Ecological Modelling, pp. 247-261.

Boichard, Didier (2014) Sélection, systèmes de production et qualité des produits des vaches laitières. Actes Journées Sélection Animale, Chateauroux, France.

Boinot, Sébastien; Fried, Guillaume; Storkey, Jonathan; Metcalfe, Helen; Barkaoui, Karim; Lauri, Pierre-Eric and Meziere, Delphine (2019) Alley cropping agroforestry systems: Reservoirs for weeds or refugia for plant diversity? Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 1-13.

Boinot, Sébastien; Mézière, Delphine; Poulmarc'h, Jouanel; Saintilan, Alexis; Lauri, Pierre-Éric and Sarthou, Jean-Pierre (2020) Promoting generalist predators of crop pests in alley cropping agroforestry fields: farming system matters. Ecological Engineering.

Boireau, Pascal (2003) Des virus entéritiques au nématode parasite Trichinella; aller et retour entre recherche et expertises. [From enteritic virus to Trichinella worm; go and return between research and expertise.] HAL CCSD.

Boisdon, Isabelle; Capitaine, Mathieu; Dulphy, J Pierre; Andanson, Laurence and Agabriel, Claire (2009) La valeur nutritive des fourrages n’est pas liée au mode de conduite, biologique ou conventionnel, des exploitations agricoles. [The feeding value of forages is not linked to the type of management (organic or otherwise) applied by the farmers.] Fourrages, pp. 389-392.

Boisdon, Isabelle; Cubizolles, F.; Perochon, Laurent and Poix, Christophe (2018) Méthode d’identification des raisonnements des éleveurs laitiers: cas de la conversion à l’agriculture biologique en moyenne montagne. Working paper.

Boivin, Nicolas (2011) Agriculture biologique, proximité et paysage: Du vouloir-voir au vouloir-exister, apport d'une géographie foucaldienne. Projets de paysage : revue scientifique sur la conception et l'aménagement de l'espace.

Boivin, Nicolas; Torre, André and Traversac, Jean Baptiste (2010) La fabrique alternative des territoires de l'agriculture biologique : le cas francilien. ASRDLF-AISReCongrès joint de l'Association de Sciences Régionales de Langue Française et de l'Association Italienne de Sciences Régionales, Aoste, Italy.

Boizot-Szantaï, Christine (2005) Calcul de moyennes périodiques et annuelles sur un sous ensemble des produits enregistrés dans le panel Secodip 2002. HAL CCSD.

Bokhorst, J. (2019) moestuin bemesten. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2019 (4), 12 - 14.

Bokhorst, J. (2018) Landbouw en chemie. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (3), 14 - 17.

Bokhorst, J. (2014) kracht van een levende bodem : hoe veranderen bodems door biologisch-dynamische landbouw? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (2), 8 - 15.

Bokhorst, J. (2014) Wisselwerking van stikstof en koolstof. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2014 (2), 20 - 23.

Bokhorst, J. (2008) Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als Kans. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bokhorst, J. (2008) Wat kan men met bodemanalyse bij duurzaam bodembeheer. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2008, 28 (5), 11 - 13.

Bokhorst, J. (2005) Bodem als basis voor biologische teelt. In: Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt.. DLV, NL.

Bokhorst, J. and Burgt, G.-J. Van Der (2012) Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw. Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012 017 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bokhorst, J. and Janmaat, L. (2018) Telen voor opbrengst of kwaliteit : ondernemen betekent keuzes maken. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (4), 22 - 23.

Bokhorst, J. and Janmaat, L. (2016) De kostbare balans van koolstof & stikstof : overvloedige stikstofbemesting verbruikt koolstofbron. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2016 (5), 10 - 11.

Bokhorst, J. and Janmaat, L. (2016) Voor lucht in de bodem en licht in de plant : de balans tussen calcium en magnesium. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2016 (7/8), 22 - 24.

Bokhorst, J.; Leeuwen, Y. Van and Berg, C. Ter (2008) Bodem en bemesting in de bollenteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bokhorst, J.G. (2007) Compostering van natuurgras in het gebied van de Drentsche Aa. Rapport / LBI nr. 15. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bokkers, Eddie and De Boer, Imke (2009) Economic, ecological, and social performance of conventional and organic broiler production in the Netherlands. British Poultry Science, pp. 546-557.

Bokma, M. (2011) Naar een antibiotica-arme keten. Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV, 2011, 8 (novemb), p. 10.

Bokma, M. and Eijck, I. (2014) Via diergezondheidsmanagement naar minimaliseren van antibioticumgebruik werkt! : ervaringen van biologische varkenshouders. Livestock Research, Wageningen, NL, , UR.

Bokma, M.; Eijck, I.; Leeijen, J. and Wielen, E. Ban Der (2014) Flyer waterkwaliteit bij biologische varkens. Wageningen Livestock Research, Lelystad, NL.

Bokma, M.; Kluivers, M.; Peet, C. Van Der; Eijck, I.; Kolpa, B.; Kleijer, G.; Willems, E. and Leeijen, J. (2014) Weetjes en praktische tips over de aanpak van Brachyspira pilosicoli bij biologische varkens. Livestock Research, NL, Wageningen, Wageningen UR, NL, , UR.

Bokma, M.; Vermeer, H. and Houwers, W. (2014) Via diergezondheidsmanagement naar minimalisering van antibioticagebruik : weetjes en praktische tips voor de biologische varkenshouder. Livestock Research Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bokma, M.H.; Eijck, I.; Houwers, H.W.J.; Vermeer, H.M. and Vijver, L.P.L. Van De (2013) Via (diergezondheids-)management naar minimalisering van antibioticagebruik : resultaten van een experimentele fase met biologische varkensbedrijven. Rapport / Wageningen UR Livestock Research 721.. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Bokma-Bakker, M.H.; Hierden, Y.M. Van; Houwers, H.W.J.; Rodenburg, T.B. and Kijlstra, A. (2006) Welzijnsbevorderende houderijsystemen en voedselveiligheid : een studie naar kansen, bedreigingen en oplossingsrichtingen = Animal friendly housing systems and food safety : a study on opportunities, threats and solutions. Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek. Pluimvee 18. Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek, Lelystad, NL.

Bolck, C. (2006) Bioplastics. Groene grondstoffen.. Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen, NL.

Bonde, M.K.; Hegelund, L. and Sørensen, J.T. (2005) Nye tal på svinesundhed. Økologisk Jordbrug, October 2005 (346), p. 8. [Unpublished]

Bonde, Marianne (2011) Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa. Maskinbladet, Svinebrug, August 2011, pp. 32-36.

Bonde, Marianne (2011) Økologisk svineproduktion i Europa:Status på sundhed og velfærd. In: Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Bonde, Marianne (2009) Forskning skal vise vej til øget velfærd for øko-grise. Økologisk Jordbrug, 12 June 2009, 434, pp. 16-0.

Bonde, Marianne (2008) Økologiske søers sundhedstilstand. Økologisk Jordbrug, 2 May 2008, 408, 0-0.

Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine and Serup, Tove (2013) Fremtidens udfordringer i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 10, pp. 12-13.

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2006) Animal health and welfare in organic European pig production: State of the art and challenges for the future, based on a Northwestern European questionnaire survey. Paper at: Organic Farming and European Rural Development, 30/5-31/5 2006.

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande. Føjo e-nyt 2005, 2005, 6, .

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Nordeuropa. Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, 2005, 2005, pp. 5-6.

Bondt, N.; Delen, J. Van; Sengers, H.H.W.J.M. and Vlieger, J.J. De (2004) Biologisch rundvlees: vraag en aanbod in evenwicht. Rapport / LEI. Domein 5, Ketens 5. LEI, Den Haag, NL.

Bongen, J. (2014) Eerste ronde stal voor melkvee : Albert Blommestijn uit De Kwakel (NH) bouwt Round House. Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker, 2014, 13 (8), 14 - 17.

Bonger, W. (2013) 35.000 hoorns vullen : Franse preparatenmakers. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (3), 18 - 21.

Bongiorno, Valentina; Gariglio, Marta; Zambotto, Valeria; Cappone, Eleonora Erika; Biasato, Ilaria; Renna, Manuela; Forte, Claudio; Coudron, Carl; Bergagna, Stefania; Gai, Francesco and Schiavone, Achille (2022) Black soldier fly larvae used for environmental enrichment purposes: Can they affect the growth, slaughter performance, and blood chemistry of medium-growing chickens? Frontiers in Veterinary Science, 9, pp. 1-13.

Boniface, Maxime (2017) Nanoscale evolution of silicon electrodes for Li-ion batteries by low-loss STEM-EELS. [Suivi à l'échelle nanométrique de l'évolution d'une électrode de silicium dans un accumulateur Li-ion par STEM-EELS.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bonnet, Céline and Bouamra-Mechemache, Zohra (2016) Organic Label, Bargaining Power, and Profit-sharing in the French Fluid Milk Market. American Journal of Agricultural Economics, pp. 113-133.

Bonnet, Pascal; Roche, Mathieu and Kirchner, Hélène (2021) Vers une agriculture numérique en Afrique : enjeux et perspectives. Journal of Interdisciplinary Methodologies and Issues in Science.

Bonny, Sylvie and Le Pape, Yves (1984) L'agriculture biologique : quelques éléments d'étude de sa viabilité et reproductibilité. Bulletin Technique d'Information du Ministère de l'agriculture, pp. 17-39.

Bonny, Sylvie and Le Pape, Yves (1984) L'agriculture biologique : quelques éléments d'étude de sa viabilité et reproductibilité. [Organic farming: some aspects of its viability and sustainability.] Bulletin Technique d'Information - Ministère de l'Agriculture, pp. 17-39.

Bonny, Sylvie and Le Pape, Yves (1983) L'agriculture biologique : une solution pour quels agriculteurs ? [Organic farming: a solution for which farmers?]

Bont, C.J.A.M. De (2003) Biologische landbouw in Denemarken: lessen voor Nederland. Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO, 2003 (4), 1 - 2.

Bont, C.J.A.M. De; Bolhuis, J.; Boone, J.A.; Everdingen, W.H.; Jager, J.H. and Oltmer, K. (2005) Market signals for organic farming. Report / LEI. Domain 2, Business development and competitive position 2. LEI, The Hague, NL.

Bonvillain, Thomas; Foucherot, Claudine and Bellassen, Valentin (2020) Will the obligation of environmental results green the CAP? A comparison of the costs and effectiveness of six instruments for the transition to sustainable agriculture. HAL CCSD.

Bonvoisin, Jacques (2003) 'Des électrons localisés aux électrons délocalisés et réciproquement…’. HAL CCSD.

Bonvoisin, Jacques; Launay, Jean-Pierre; Rovira, Concepció and Veciana, Jaume (1994) Purely Organic Mixed-Valence Molecules with Nanometric Dimensions Showing Long-Range Electron Transfer. Synthesis, and Optical and EPR Studies of a Radical Anion Derived from a Bis(triarylmethyl)Diradical. Angewandte Chemie International Edition, pp. 2106-2109.

Boo, M. De (2019) ‘Je moet snappen wat de inkoper en de consument beweegt’. Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven, 2019 (4), 40 - 43.

Boo, M. De (2019) ‘You’ve got to understand the motives of the supermarket buyer and the consumer’ : Gerjan Snippe, co-founder of Bio Brass. Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life, 2019 (4), 40 - 43.

Booij, A. (2012) Biologisch met focus op exterieur : familie Krijger installeerde een 24 stands carrousel met het oog op de aansluitrobot. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2012, 29 (17), 58 - 59.

Booij, A. (2011) Biologisch is geitenwollensokkenimago ontgroeid. V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, 2011, 8 (1), 20 - 21.

Booij, A. (2011) Méér dan biologisch vlees : vlees met Pure Graze-label binnenkort in 34 filialen van Boni-supermarkten. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2011, 10 (2), 22 - 23.

Booij, A. (2010) Adviseur moet 'wat van bio' weten. V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, 2010, 7 (3), 30 - 31.

Booij, A. (2009) Overstap op biologisch : met de QuickScanBio snel rekenen of omschakelen interessant is. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2009, 26 (19), 54 - 55.

Booij, A. (2008) Zelf krachtvoer verbouwen : vooral biologische vleesveehouders speuren naar alternatieven voor dure eiwit- en energierijke bijvoermiddelen. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2008, 7 (3), 24 - 25.

Booij, A. (2007) Geen interesse voor de boer : Britse OMSCo realiseert een vijftig procent hogere prijs voor biologische melk. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2007, 24 (5), 36 - 37.

Booij, A. (2003) Van nul naar bijna 700.000 kilo : ex-ecologisch bedrijf biedt perspectief in Denemarken voor Dandy van Lenthe en Hanna Schipper. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2003, 20 (8), 54 - 55.

Booij, K.; Brink, W. Van Den and Vierbergen, B. (2003) Meer zicht op trips in aardbeienteelt : elk bedrijf zijn eigen dierentuin; biodiversiteit speelt een duidelijke rol. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (5), 22 - 23.

Booij, K. and Weide, R. Van Der (2005) andere kijk op onkruid : interacties tussen onkruidbeheer, onkruid, plagen en natuurlijke vijanden. Rapport / Plant Research International 108.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Booijink, E. and Marsman, G. (2009) Project biologische landbouw. Landstede Raalte Veehouderij, NL.

Boom, N. Van Der (2021) Ondernemers ontwikkelen één oogstmachine voor vier gewassen. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2021, Editie (42), p. 39.

Boom, N. Van Der (2016) Gebrand op onkruid : Vanhoucke-gasbrander. Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers, 2016, 67 (6), 50 - 54.

Boomkens, M. (2016) mens dient zichzelf te maken tot een integraal bestanddeel van de ecologie' : kasteeltuinderij Huis Sevenaer. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (1), 13 - 15.

Boonekamp, P.M. and Ende, J.E. Van Der (2006) Gewasbescherming: resultaten van vier jaar gewasbeschermingsonderzoek : gewasbeschermingsprogramma’s DWK 397. Plant Research International, Wageningen, NL.

Boonstra, C. (2009) Japanse markt voor biologische producten : voedselbewustzijn Japanse consument stimuleert groei. Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness, 2009, 35 (9-10), 8 - 10.

Bopp, Marie-Charlotte; Grasselly, Dominique; Colleu, Sylvie; Lescourret, Françoise; Bergère, Denis; Demange, Emmanuel; Guérin, Anne; Guillermin, Pascale; Hutin, Christian; Laurens, Francois; Plénet, Daniel; Prat, Stéphanie; Sautereau, Natacha; Varlet, Pierre and Serrurier, Matthieu (2019) Les services rendus par les cultures fruitières: Rapport complet. HAL CCSD.

Bopp, Marie-Charlotte; Grasselly, Dominique; Lescourret, Françoise; Colleu, Sylvie; Bergère, Denis; Demange, Emmanuel; Guérin, Anne; Guillermin, Pascale; Prat, Stéphanie; Sautereau, Natacha and Varlet, Pierre (2019) Les services rendus par les cultures fruitières: Synthèse du rapport final - Septembre 2019. HAL CCSD.

Borbélyné Dr. Hunyadi, Éva (2016) Szója fajtabemutató Héderváron. [Introduction of soybean varieties in Hédervár.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 122.

Borbélyné Dr. Hunyadi, Éva (2016) Szakmai napok az ökológiai gazdálkodásrol és az ökológiai szójatermesztéről. [Professional days on organic farming and organic soya production.] Őstermelő, October 2016 (2016/5), pp. 77-79.

Borbélyné Hunyadi, Éva (2015) Beszámoló az osztrák Bioszója Szakmai Napról. [Report of the Austrian Organic Soy Day.] Őstermelő, 1 June 2015, 2015 (június), pp. 67-68.

Bordeaux, C.; Roinsard, A.; Morinière, F.; Germain, Karine; Brachet, Mathilde and Bourin, M. (2017) Quelles solutions et outils techniques pour accompagner le passage à une alimentation 100 % biologique en élevage avicole? Innovations Agronomiques, pp. 155-169.

Boreau De Roincé, Catherine (2012) Biodiversité et aménagements fonctionnels en verger de pommiers : Implication des prédateurs généralistes vertébrés et invertébrés dans le contrôle des ravageurs. [Biodiversity and functional spatial structures in apple orchards : Potential of vertebrate and invertebrate generalist predators in pest control.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Boreau De Roince, Catherine (2012) Biodiversité et aménagements fonctionnels en vergers de pommiers: Implication des prédateurs généralistes vertébrés et invertébrés dans le contrôle des ravageurs. [Biodiversity and functional spatial structures in apple orchards : Potential of vertebrate and invertebrate generalist predators in pest control.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Borec, Andreja and Prišenk, Jernej (2015) From niche to volume with integrity and trust. Case study Fact sheet. Ekodar - Slovenia. University of Maribor , Faculty of Agriculture and Life Sciences.

Borek, Robert and Syp, Alina (editor): Holzner, Valerie; Herder, Michael; Consalvo, Claudia; Wustenberghs, Hilde; Gliga, Adrian and Smith, Laurence (Eds.) (2022) D1.2_Report on reference farming system. IUNG-PIB, Poland .

Borgen, Anders (2014) Det konventionelle landbrug er på tålt ophold. Global Økologi, 2014, 2, p. 11.

Borghuis, J.; Marks, I.; Meijer, L. and Zebeda, S. (2005) Jongeren en biologisch voedsel : een onderzoek naar de biologische consument en de jongere consument in het bijzonder. Masters thesis. . [Unpublished]

Börlin, Marine; Miot-Sertier, Cécile; Vinsonneau, Emmanuel; Becquet, Stéphane; Salin, Franck; Bely, Marina; Lucas, Patrick; Albertin, Warren; Legras, Jean-Luc and Masneuf-Pomarède, Isabelle (2020) The "pied de cuve" as an alternative way to manage indigenous fermentation: impact on the fermentative process and Saccharomyces cerevisiae diversity. OENO One, pp. 435-442.

Borm, G. (2002) Graszaadteelt : Nederlandse teelt boekt goede resultaten, maar buitenlandse productie is voordeliger. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2002, 22 (10), 20 - 21.

Borm, G.E.L.; Geel, W. Van; Vermei, I. and Voort, M.P.J. Van Der (2005) Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: perspectieven biologisch koolzaad in Overijssel. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Born, T. Van Den (2011) In een dynamische wereld. Vakblad groen onderwijs : onafhankelijke uitgave, 2011, 53 (6), 8 - 9.

Borowski, Bianca; Gerber, Alexander and Röhrig, Peter (2006) Argumentationsleitfaden zum Ökologischen Landbau für Multiplikatoren „Nachgefragt: 25 Antworten zum Stand des Wissens rund um Öko-Landbau und Bio-Lebensmittel“. [Argumentation manual on organic agriculture for multiplicators Inquired: 25 Questions and Answers on Organic Farming and Organic Food.] Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), D-Berlin .

Bos, B.; Cornelissen, J.; Groot Koerkamp, P.; Mittelmeijer, M. and Ursinus, W.W. (2009) Kracht van Koeien : springplank naar een duurzame veehouderij : hoe dierenwelzijn, milieu en economie elkaar kunnen versterken in de melkveehouderij. Animal Sciences Group, Lelystad, NL, , UR.

Bos, J. and Wit, J. De (2004) Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk! : de verschillende sectoren staan voor hun eigen uitdagingen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (3), 16 - 17.

Bos, J.F.F.P. (2006) Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : mengvoergrondstoffen met binnen- of buitenlandse oorsprong: effect op energieverbruik van mengvoerproductie. Rapport / Plant Research International 114.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Bos, J.F.F.P.; Wit, J. De; Baars, T.; Smeding, F.W; Prins, U.; Osman, A.; Wolf, P.L. De; Bruinsma, A.; Lans, M.H.C. Van Der; Leeuwen-Haagsma, W.K. Van; Boekhoff, M.; Vermeij, I.; Meeusen, M.J.G. and Bavel, M.A.H.J. Van (2005) Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: knelpunteninventarisatie. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bos, J.F.F.P.; Wit, J. De; Smeding, F.W.; Prins, U.; Wolf, P.L. De; Spruijt-Verkerke, J.; Lans, M.H.C. Van Der; Boekhoff, M.; Vermeij, I.; Sengers, H. and Ven, G.W.J. Van Der (2005) Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : bouwstenen voor een zelfvoorzienende biologische landbouw. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bos, L.; Wee, L. Van and Steenis, J. (2003) Boer en water op Texel : waterbeheer op Waddeneiland heeft zijn eigen regels. H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling, 2003, 36 (8), 36 - 37.

Bos, M. and Smeding, F. (2008) Biologische boer als natuurbeheerder. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Bos, M.; Zanen, M.; Weide, R. Van Der and Vlaswinkel, M. (2009) Kennis en ervaring minimale grondbewerking : verslag van de "FAB-II bodem" bijenkomst 16 februari 2009. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bos, Merijn M.; Luske, Boki and Janmaat, Leen (2014) Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. [Field nature: recognize and stimulate useful nature.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bosch, H. (2004) Raalte als brug tussen producent en consument. Praktijkkompas. Varkens, 2004, 18 (4), 14 - 15.

Bosch, H. (2003) Praktijkcentrum Raalte bijna klaar met nieuwbouw. Praktijkkompas. Varkens, 2003, 17 (3), 14 - 15.

Bosch, H. (2002) Aver Heino bewijst dat biologische melkveehouderij op moderne manier kan. Praktijkkompas. Rundvee, 2002, 16 (3), 16 - 17.

Bosch, H. (2002) Raalte: het verschil tussen gangbaar, scharrel en biologisch. Praktijkkompas. Varkens, 2002, 16 (2), 12 - 13.

Bosch, I. Van Den (2022) Hoe biodynamische herrineringsbeelden ons voeden. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (1), 26 - 29.

Bosch, I. Van Den (2022) ‘Juist het soorteigene voedt ons’. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (1), 16 - 17.

Bosch, I. Van Den (2022) Kringloop van aandacht. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (1), 22 - 24.

Bosch, I. Van Den and Bramel, D.K. (2022) Wat landbouwprocessen ons voordoen : 'Het verzorgen van wat je hebt meegemaakt is net zo belangrijk als het verzorgen van compost'. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2022 (1), 30 - 33.

Boschloo, D. (2011) Groote Voort wint Innovatieprijs. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (1), p. 14.

Bosma, A.J.J. and Enting, J. (2003) Huisvestingskosten biologische varkenshouderij = Investment costs on organic pig farms. Praktijkrapport. Varkens / Praktijkonderzoek Veehouderij 20. Animal Sciences Group/Praktijkonderzoek, Lelystad, NL, , UR.

Bosma, B. (2003) Hoe hoog zijn de huisvestingskosten op biologische varkensbedrijven? Praktijkkompas. Varkens, 2003, 17 (1), p. 7.

Bosma, R.H. (2022) kwart van EU’s aquacultuur biologisch? : Dat wordt zo niks. Aquacultuur, 2022, 37 (3), 25 - 32.

Bosse, Antonia (2017) Development and experimental comparison of peat-free potting media for organic horticulture. Masters thesis. . [Unpublished]

Bosseaux, Jessica (2020) Impacts of official quality signs on market value : the case of agrifood products. [Les influences des signes officiels de qualité sur la valeur de marché : Le cas des produits agroalimentaires.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bosseaux, Jessica; Aurier, Philippe and François-Heude, Alain (2019) The official quality signs influence on prices and volumes: the case of organic fresh eggs. [L’influence du label Bio sur les prix et les ventes : Le cas des oeufs.] Journée du Marketing Agroalimentaire Montpellier, Montpellier, France.

Bosseaux, Jessica; Aurier, Philippe and François-Heude, Alain (2019) The Effects of Organic Label on Marketing Performance (Prices, Sales, and Margins). [Les Effets du Label Bio sur la Performance Marketing (Prix, ventes et marges).] 170th European Association of Agricultural Economists Seminar (EAAE170), Montpellier, France.

Bostan, Saim Zeki and kan, Tuncay (2010) Farklı Uygulamaların Organik ve Geleneksel Kayısı Örneklerinde Nem Düzeylerine Etkisi. [Effect of Different Practices on Moisture Levels in Organic and Conventional Apricot Fruits.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

Bot, E. De (2012) Genezende plek voor mens en aarde : De Noorderhoeve: één van de oudste zorgboerderijen in Nederland. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (5), 3 - 7.

Böttcher, Hannes and Grachen, Jakob (2015) Impact on the EU 2030 climate target of including LULUCF in the climate and energy policy Framework. Report prepared for Fern and IFOAM. Öko-Institut e.V., Freiburg, Germany .

Bougherara, Douadia; Grolleau, Gilles; Mzoughi, Naoufel; Association De Science Régionale De Langue Française, . and Groupe De Recherche Sur Les Espaces Et Les Réseaux Du Bassin Méd, . (2006) UNSPECIFIED [L’agriculture locale sous contrat direct : une opportunité de développement durable pour les territoires périurbains ?] 42. Colloque de l'ASRDLF: Développement local, compétitivité et attractivité des territoires, Sfax, Tunisia.

Bougherara, Douadia; Ropars-Collet, Carole and Saint-Gilles, Jude (2020) Impact of private labels and information campaigns onorganic and fair trade food demand. Journal of Agricultural and Food Industrial Organization.

Bougherara, Douadia; Ropars-Collet, Carole and Saint-Gilles, Jude (2018) Impact of private labels and information campaigns on organic and fair trade food demand. Working paper.

Bougherara, Douadia; Ropars-Collet, Carole and Saint-Gilles, Jude (2018) Impact of private labels and information campaigns on organic and fair trade food demand. Working paper.

Bouilhol, M.; Morin, J.M.; Boulet, L.; Gauchard, V.; Müller, A.; Parcoret, G.; Polkwiarteck, C.; Pouget, C.; Zerbib, B. and Petel, G. (2009) Licence professionnelle nationale : agriculture biologique, conseil et développement (ABCD). [The ABCD (agriculture biologique, conseil et développement), a French professional degree in organic farming, consulting and development.] Innovations Agronomiques, pp. 467-471.

Boulestreau, Yann; Casagrande, Marion and Navarrete, Mireille (2021) Analyzing barriers and levers for practice change: a new framework applied to vegetables’ soil pest management. Agronomy for Sustainable Development.

Boulot, Sylviane; Aubry, A; Maupertuis, Florence; Roinsard, Antoine and Goudet-Guitton, Ghylène (2018) l'étalement de la mise à la reproduction des cochettes en élevage biologique : impacts techniques et organisationnels. JRP, Paris, France.

Bouma, R. (2015) Betwist boeren : waarom homeopathie alleen in de praktijk werkt. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2015 (4), 24 - 25.

Bourdais, J.L. (1999) Utilisation d'indicateurs pour évaluer l'impact sur l'environnement de l'agriculture - Application à l'agriculture biologique en Aquitaine. Ingénieries eau-agriculture-territoires, pp. 3-15.

Bourlet, Céline; Cocoual, C.; Lehérissey, S. and Vandewalle, A. (2019) L’association de plantes compagnes aux protéagineux grains pour sécuriser leur production en agriculture conventionnelle et biologique. Innovations Agronomiques, pp. 155-166.

Bournet, Barbara; Souque, Anny; Senesse, Pierre; Assénat, Eric; Barthet, Marc; Lesavre, Nathalie; Aubert, Ariane; O'toole, Dermot; Hammel, Pascal; Levy, Philippe; Ruszniewski, Philippe; Bouisson, Michèle; Escourrou, Jean; Cordelier, Pierre and Buscail, Louis (2009) Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy coupled with KRAS mutation assay to distinguish pancreatic cancer from pseudotumoral chronic pancreatitis. Endoscopy, pp. 552-7.

Bouttes, Maëlys (2018) UNSPECIFIED [Evolution de la vulnérabilité des élevages laitiers permise par leur conversion à l’agriculture biologique.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Bouttes, Maëlys; Bancarel, Alexandre; Doumayzel, Stéphane; Viguié, Sandrine; San Cristobal, Magali and Martin, Guillaume (2020) Conversion to organic farming increases dairy farmers’ satisfaction independently of the strategies implemented. Agronomy for Sustainable Development, p. 12.

Bouttes, Maëlys; Bize, Niels; Maréchal, Goulven; Michel, Guillaume; San Cristobal, Magali and Martin, Guillaume (2019) Conversion to organic farming decreases the vulnerability of dairy farms. Agronomy for Sustainable Development, p. 19.

Bouttes, Maëlys; Darnhofer, Ika and Martin, Guillaume (2018) Converting to organic farming as a way to enhance adaptive capacity. Organic Agriculture, p. 13.

Bouttes, Maëlys; San Cristobal, Magali and Martin, Guillaume (2018) Vulnerability to climatic and economic variability is mainly driven by farmers’ practices on French organic dairy farms. European Journal of Agronomy, pp. 89-97.

Bouwman, A. (2009) "Winst is meer dan de som der delen" : Coöperatie De Eendracht gaat voor zelfstandigheid. molenaar : weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie, 2009, 112 (3), 8 - 10.

Bouwman-Van Velden, P. (2009) 'Volledige resistentie tegen alle aaltjes is een utopia' : Jan Jansen bestudeert onderstammen bij komkommer, tomaat en paprika. Onder glas, 2009, 6 (6/7), 56 - 57.

Bouwman-Van Velden, P. (2009) Volledige resistentie tegen alle aaltjes is een utopie. Onder glas, 2009, 6 (6/7), 56 - 57.

Bouwmeester, R. (2020) Biokennis moet consument verleiden tot overstap. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2020, Editie (53), p. 15.

Bouwmeester, R. (2020) Bionext vraagt kabinet btw op biologisch af te schaffen. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2020, Editie (32), p. 3.

Bouwmeester, R. (2015) 'Omschakeling naar biologische teelt kan snel gaan'. BloembollenVisie, 2015 (319), 10 - 11.

Boxtel, M. Van (2017) Leerboerderijen in Frankrijk : "wij maken nu de start van jonge boeren mogelijk". Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (4), 12 - 14.

Boxtel, M. Van (2016) Creatief financieren : ontwikkelingen in continuïteit van duurzame landbouw. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (1), 24 - 26.

Boxtel, M. Van (2013) Gluren bij de buren : gemeenschap draagt de boerderij van de toekomst. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2013 (4), 17 - 19.

Boxtel, M. Van (2011) Grondfondsen: burgers dragen de landbouw. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (5), 14 - 17.

Boxtel, M. Van (2011) Mobiele slachterij haalbaar? : veehouders tonen interesse in mobiele slachtsystemen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2011, 32 (11), p. 27.

Boxtel, M. Van (2009) Dynamisch Portret De Genneper Hoeve: genneper goud. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2009 (2), 3 - 7.

Boxtel, M. Van; Kasper, L. and Vijn, M. (2020) Routekaart start en overname : Begeleiding verbetert de kans op succes bij bedrijfsoverdracht : Wordt vervolgd : Bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (12), 26 - 27.

Boxtel, M. Van and Palmboom, A. (2008) 'Het land is koning' : Studiedag van het Pergolaproject. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2008 (3), 18 - 20.

Boxtel, M. Van and Schlaman, G. (2008) Samenwerken op de Wassende Maan. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2008 (3), 3 - 7.

Boxtel, M. Van; Schlaman, G. and Graaf, I. Van De (2008) Handboek directe verkoop boerderijproducten : inspiratie voor boeren en tuinders over directe verkoop van boerderijproducten via de boerderijwinkel, boerenmarkt, webwinkel, abonnementen en andere verkoopsystemen. Stichting Biologica, Utrecht, NL.

Boxtel, M. Van; Schlaman, G. and Veluw, K. Van (2012) Ekoland Innovatieprijs 2012 : jury bezoekt de vier genomineerden. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (1), 13 - 17.

Boxtel, M. Van and Vijn, M. (2021) Niet kopen, wel gebruiken : Toegang tot land : Hoe kom je aan grond? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2021 (1), 54 - 55.

Boxtel, M. Van and Vijn, M. (2019) Startersbeurs voor schaapherder : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2019 (11), 28 - 29.

Boxtel, M. Van and Vijn, M. (2013) Buitengewone varkens : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw : deel 28. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2013, 33 (10), 26 - 27.

Boxtel, M. Van and Vos, J (2009) Bedrijfsopvolging : hoe verandert het wezenlijke van het bedrijf - de bedrijfsindividualiteit - met de komst van de jonge boer? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2009 (3), 16 - 17.

Boxtel, M. Van and Winkel, E. (2012) BD: inspiratiebron voor vernieuwing : kiemplantjes groeien op. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (3), 18 - 21.

Boyer, James and Touzard, Jean-Marc (2021) To what extent do an innovation system and cleaner technological regime affect the decision-making process of climate change adaptation? Evidence from wine producers in three wine clusters in France. Journal of Cleaner Production, pp. 1-13.

BOZ, Yılmaz; GÜNDÜZ, Arzu; ÖZER, Cengiz; KİRACI, Mehmet Ali; AVCI, Gürkan Güvenç and YAYLA, Fehmi (2011) Trakya Bölgesinde Organik Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği ve Şarap Yapımı. [Organic Grape Growing In Thrace Region.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 57-64.

Boziné Pullai, Krisztina (2016) Legjobb ifjúsági előadó elismerés járt az ÖMKi tájfajta paradicsom kísérletének bemutatásáért. [Presentation of ÖMKi's local tomato varieties experiment got a best youth performer appreciation.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), p. 90.

Braake, R. Ten (2007) visie naar normen: eigenheid van het vee. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2007 (2), 16 - 18.

Braake, R. Ter (2012) Wetten als zandkastelen : de dynamiek van Demeter. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2012 (3), 23 - 25.

Braake, R. Ter (2010) Coöperatie Hermes opgericht : samenwerken aan een eerlijke prijs voor Demeter-melk. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2010 (2), 22 - 23.

Braake, R. Ter (2010) Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker! Collegiale toetsing. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2010 (1), 12 - 14.

Braake, R. Ter (2007) Van visie naar normen : Demetercertificering. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2007 (3), 20 - 21.

Braake, R. Ter (2007) Van visie naar normen: levende bodem. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2007 (1), 12 - 15.

Braake, R. Ter (2006) Van visie naar normen: bedrijfsindividualiteit. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2006 (5), 12 - 14.

Bracke, M. (2011) 'Biologisch' moet zich beraden op toekomst : dier & welzijn. V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector, 2011, 8 (5A), 11 - 13.

Bracke, M. (2010) ideale modderbad voor varkens. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1954363.

Bracke, M. (2010) ideale modderbad voor varkens. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Bracke, M.; Alphen, J. Van and Leeijen, J. (2011) Hokverrijking : van de buitenuitloop van biologische varkens. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, NL.

Bracke, M.; Vermeer, H.; Bokma, M.; Peet, C. Van Der; Bolhuis, L. and Leeijen, J. (2012) Checklist aanpak staartbijten bij (biologische) varkens. Wageningen Livestock Research, Lelystad, NL.

Bracke, M.B.M. (2011) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie = Improving welfare performance in organic farming: short term priorities and longe term vision. Rapport / Wageningen UR Livestock Research 479.. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Bracke, M.B.M. (2010) Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare. Rapport / Wageningen UR Livestock Research 381.. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Braker, M. and Durksz, D. (2006) Weidevogelcentrum : Nij Bosma Zathe. Animal Science Group, Wageningen, NL.

Braker, M. and Kasper, G. (2004) Niewsbrief nummer 4. Nieuwsbrief nieuwe veehouderij in het veenweidegebied / Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group, 2004, 2 (4), 1 - 2.

Branca, Ferdinando (2023) POLICY BRIEF ON ORGANIC VEGETABLE PRODUCTIONIN EUROPE. .

Branca, Ferdinando; Catara, Vittoria; Prohens, Jaime; Yusen, Shen; Nigro, Sebastian; Herforth-Rahmé, Joelle and Hamon, Céline (2019) Review of the detection tools for seed-borne pathogens and the seed treatments that are applicable in organic seed production. .

{Tool} Seed germination protocol for small seed lots of cauliflower and broccoli. Creator(s): Branca, Ferdinando; Rizzo, Giulio Flavio and Detterbeck, Amelie. Issuing Organisation(s): University of catania, euroseeds. (2021)

{Tool} Tomato: Seed treatment for organic agriculture. Creator(s): Branca, Ferdinando; rizzo, giulio flavio and Lefebvre du Prey, Vincent. Issuing Organisation(s): university of catania, itaka crop solution. (2021)

Branca, Ferdinando (2019) What do bean, broccoli and tomatoes have in common? European Seed, February 2019, Vol. 6 (1), pp. 10-11.

Branco, Telma Branco and Marra, José Felipe (2004) A agroecologia promovendo a segurança alimentar: um estudo de caso do semi-árido brasileiro. [Agroecology promoting food security: case study of the brazilian semi-arid.] Revista Agriculturas: experiências em agroecologia, 1, pp. 15-16.

Brandemann Ter Beek, J. (2018) Meer aandacht voor bio in groen onderwijs : groeiende vraag naar biologisch geschoolde mensen stimulans voor onderwijs. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2018 (4), 10 - 12.

Branderhorst, A. (2015) Op de bres voor lekker en eerlijk voedsel : biologische landbouwwetenschappers 13 jaar later. Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven, 2015 (3), 40 - 43.

Brandsma, E.M.; Binnendijk, G.P.; Buisonjé, F.E. De; Mul, M.F.; Bokma-Bakker, M.H.; Hoogenboom, L.A.P.; Traag, W.A.; Kan, C.A.; Bree, J. De and Kijlstra, A. (2004) Factoren die het dioxinegehalte in biologische eieren kunnen beïnvloeden. Animal Sciences Group, Lelystad, NL.

Brandt-Møller, Irene (2019) Projekt udvikler robuste systemer til væksthuse. Økologisk Landbrug, 30 August 2019 (647), p. 15.

Braun, Charis Linda; Köhler, Gerald and Häring, Anna Maria (2015) Innovative Finanzierungsformen entlang der Wertschöpfungskette. [Innovative financing for food enterprises along the value chain.] Workshop at: 13. Wissenschaftstagung - Workshops „Dialog Praxis, Beratung, Wissenschaft“, Eberswalde, 17.-20.3.2015. [Completed]

Braun, Annemarie; Bernhardt, Theresa and Heß, Jürgen (2013) Ökologischer Land- und Gartenbau und ökologische Ernährung in Klöstern in Deutschland. Poster at: 12. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 5. bis 8. März 2013.

Brčić-Stipčević, Vesna; Petljak, Kristina and Guszak, Irena (2010) Što utječe na kupovinu ekoloških prehrambenih proizvoda? [What influences organic food purchase?] In: Katalinić, Branko (Ed.) Proceedings of 2nd International Conference "Vallis Aurea - focus on: Regional Development" , Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAM International Vienna, Austria, Pozega, ( ), , no. , 0149-0155.

Bréchet, Jean-Pierre and Le Velly, Ronan (2010) Le marché comme rencontre d'activités de régulation. Innovations pour l'approvisionnement bio et local de la restauration collective. Working paper.

Brechet, Jean-Pierre and Schieb-Bienfait, Nathalie (2006) PROJETS ET POUVOIRS DANS LES REGULATIONS CONCURRENTIELLESLA QUESTION DE LA MORPHOGENESE D’UNE FILIERE BIOLOGIQUERevue d'économie industrielle 113 (1er trimestre 2006) Varia. Revue d'économie industrielle, pp. 9-32.

Bréchet, Jean‐Pierre; Dufeu, Ivan; Le Velly, Ronan; Bréchet, Jean-Pierre and Loconto, Allison (2020) Can standards save organic farming from conventionalisation? Dynamics of collective projects and rules in a French organic producers’ organisation. Sociologia Ruralis, pp. 621-638.

Breedveld, P. (2008) Bio Brass: biologisch telen met beleid. In sector special: biologisch. Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness, 2008 (10), 8 - 9.

Breedveld, P. (2008) Het zakelijke idealisme van Ariza. Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness, 2008 (10), 22 - 23.

Bremer, Andrea and Bohne, Heike (2001) Wachstum und Qualität einiger Gehölze bei ökologischer Anzucht. Paper at: 38. Gartenbauwissenschaftliche Tagung, Osnabrück, 28.2.-2.3.2002.

Bremmer, Johan; Gonzalez-Martinez, Ana; Jongeneel, Roel; Huiting, Hilfred; Stokkers, Rob and Ruijs, Marc (2021) Impact assessment of EC 2030 Green Deal Targets for sustainable crop production. Report / Wageningen Economic Research 2021-150.. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Bremmer, Johan; Janssens, Bas; Ruijs, Marc; Benninga, Jan; Stokkers, Robert; Splinter, Gerben; Smit, Pepijn; Puister-Jansen, Linda and Lakner, Dóra (2019) Plantaardige ketens in beeld. Wageningen Economic Research 2019-069.. Wageningen Economic Research, Wageningen, NE.

Bressoud, Frederique and Arrufat, Alain (2009) Amendement organiques et maraîchage biologique sous abri : Observations après 6 années d'apport. Innovations Agronomiques, pp. 15-21.

Brethouwer, M. (2005) Cultural creatives in Nederland : een tweede verkenning, van kijken naar kopen. Marketresponse, NL.

Bretin, Lucile (2015) Les systèmes de cultures favorables à l'expression de la régulation biologique: Caractérisation de ces systèmes et de leur complexité de mise en oeuvre. HAL CCSD.

Bretscher, D.; Keel, S.; Langmeiser, D.; Leimgruber, M.; Lieberherr, S.; Müller, A.; Küchler, F.; Rogger, J.; Taverna, H.; Schmidt, M.; Jungbluth, N. and Obrist, L. (2021) Agriculture and Food System. In: Klimaaktionsplan. Climatestrike Switzerland , chapter 6, pp. 192-231.

Breure, A.M.; Rutgers, M.; Bloem, J.; Brussaard, L.; Didden, W.; Jagers Op Akkerhuis, G.; Mulder, Ch.; Schouten, A.J. and Wijnen, H.J. Van (2003) Ecologische kwaliteit van de bodem. RIVM rapport 607604005 / 2003.. RIVM, Bilthoven, NL.

Bricas, Nicolas; Lamine, Claire and Casabianca, François (2013) Agricultures et alimentations, des relations à réinterroger ? [Agriculture and food: a relationship to be reconsidered?] Natures Sciences Sociétés, pp. 66-70.

Brink, L. Van Den and Versluis, H.P. (2005) Perspectieven van ozonbehandelingen ter bestrijding van schadelijke organismen op plantaardig uitgangsmateriaal, literatuurstudie. PPO nr. 510477. PPO, Wageningen , NL.

Brinks, H. (2012) Vier rassen bleven goed overeind : twintigtal aardappelrassen op demonstratievelden biologisch getest. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (11), 12 - 13.

Brock, Christopher and Leithold, Günter (2013) Bringt „Öko“ mehr Humus? Einschätzung der aktuellen Humusbilanzen der ökologisch und der konventionell bewirtschafteten Ackerfläche in Deutschland. Poster at: 12. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 5. bis 8. März 2013.

Brock, Christopher; Oltmanns, Meike; Spiess, Hartmut; Matthes, Christoph and Schmehe, Ben (2020) Grünschnittkompost anstatt Stallmist? Ein neuer Langzeit-Feldversuch zu Bodenfruchtbarkeit und Lebendmittelqualität im Biodynamischen Landbau. Lebendige Erde, 1 November 2020, 2020 (6), pp. 40-43.

Broek, G. Van Den (2023) Toine Janssen: 'Biologische teelt begint met gezonde grond'. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2023, Editie (5), p. 10.

Broek, R. Van De (2008) Naar een optimaal teeltsysteem voor biologische zaaiuien. Wageningen UR et, Wageningen, NL.

Broek, R. Van Den (2011) Bonenvlieg beheersen. , S.l., NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1967723.

Broek, R. Van Den (2010) Functionele agrobiodiversiteit. , S.l., NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1946779.

Broek, R. Van Den (2010) Koolmot voorkomen en bestrijden. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1949796.

Broek, R. Van Den (2010) Optimaal teeltsysteem ui. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1949762.

Broek, R. Van Den (2010) Ritnaalden en kniptorren in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1954343.

Broek, R. Van Den (2007) Biologische beheersing erwtenluis (Acyrthosiphon pisum). Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV, Wageningen.

Broek, R. Van Den and Alebeek, F. Van (2009) Het hoe, wat en waarom van : Functionele agrobiodiversiteit. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (9), 12 - 13.

Broek, R. Van Den; Alebeek, F. Van; Gruppen, R.; Kamstra, J.H. and Vlaswinkel, M. (2008) Beetle Eater: perspectieven van een stofzuiger in de koolteelt. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV, Wageningen, NL.

Broek, R. Van Den; Alebeek, F. Van; Verstegen, H.; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (2009) Biologische tripsbeheersing in prei in 2008. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Broek, R. Van Den; Alebeek, F. Van and Visser, A. (2009) Functionele agrobiodiversiteit, wat werkt? Wageningen UR, Wageningen , NL.

Broek, R. Van Den; Berg, W. Van Den; Lamers, J.; Cuijpers, W.J.M.; Hospers-Brands, A.J.T.M. and Smits, S. (2014) Werken aan bodemweerbaarheid. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Sector Akkerbouw Groene Ruimte en vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Broek, R. Van Den; Broek, H. Van Den; Verstegen, H.; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (2011) Biologische tripsbeheersing in prei in 2008-2010. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Broek, R. Van Den; Gruppen, R. and Hootegem, A. Van (2012) Biologische beheersing bonenvlieg 2010-2011. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO-AGV), Lelystad, NL.

Broek, R. Van Den; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (2010) Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Broek, R. Van Den and Hamont, J. Van (2013) Vollegrondsgroente: beheersing van trips. , S.l., NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2028219.

Broek, R. Van Den and Hamont, J. Van (2011) Trips: moeilijk biologisch te beheersen. Communication Services, Wageningen, NL, , UR.

Broek, R. Van Den; Pullemans, M. and Sukkel, W. (2011) Weerbare landbouwsystemen voor de akkerbouw : teelt op stroken kan biodiversiteit binnen een perceel verhogen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2011 (5), 22 - 23.

Broek, R. Van Den; Rovers, J.; Willems, J. and Bax, J. (2011) Beetle eater: beheersing aspergekever. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Broek, R. Van Den and Rozen, K. Van (2013) Dossier beheersing van wortelvlieg. , S.l., NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/2028220.

Broek, R. Van Den; Stilma, W.; Alebeek, F. Van and Sukkel, W. (2011) Weerbaar landbouwsysteem : 'stabiliteit door diversiteit’. PPO-agv, Wageningen, NL.

Broek, R. Van Den and Sukkel, W. (2013) Werken aan weerbare landbouwsystemen : kunnen weerbaarheid en biodiversiteit samengaan met het bedrijfsrendement van monocultuur? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2013, 33 (7/8), p. 17.

Broek, R. Van Den; Verstegen, H.; Zanen, M.; Janmaat, L. and Smit, S. (2013) Werken aan bodemweerbaarheid. Louis Bolk Instituut, Driebergen , NL.

Broek, R. Van Der (2010) Beheers bonenvlieg in uw biologische teelt! PPO, Lelystad, NL, , UR.

Broek, W. Van Den (2008) Asse Aukes rijdt al 14 jaar op pure biodiesel. Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers, 2008, 59 (3), 36 - 37.

Brok, P. Den (2014) Exotische runderen in Nederland. Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk, 2014 (4), 34 - 36.

Brommer, E.; Beers, T. Van and Molendijk, L. (2002) Aaltjes in biologische peenteelt : schadedrempel in Zuidoost Nederland te risicomijdend en toe aan herziening. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2002, 22 (4), 30 - 31.

Brooshooft, S. (2014) Economic optimization of animal welfare in the Dutch broiler sector using the Welfare Quality® assessment protocol for poultry. Masters thesis. . [Unpublished]

Bross, Péter; Csuja, László; Erdélyi, Tibor; Rádi, Tibor and Szabó, György (2015) Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben. [Professional tasks in the organic apiculture.] ÖMKi, Budapest.

Brouwer, F.M.; Bont, C.J.A.M. De; Leneman, H. and Meulen, H.A.B. Van Der (2004) Duurzame landbouw in beeld. LEI, Den Haag, NL.

Brouwer, G. (2011) schurftresistente ras Natyra : aanpassingen in de teelt. fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 2011, 101 (48), p. 24.

Brouwer, G. (2008) Vruchtbare samenwerking. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2008, 28 (10), 24 - 25.

Brouwer, G. (2005) Eindeverslag 'Effecten alternatieven chemische grondontsmetting' : bodemmoeiheid op Philips fruittuin Wielewaal. DLV Plant, Horst, NL.

Brouwer, G.; Timmermans, B. and Jansonius, P.J. (2020) Verband tussen bladvertering & schurftaantasting in hard fruit. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (3), 20 - 21.

Brouwer, H.; Werf, J Van Der; Weering, H. Van and Kijlstra, A. (2004) Paratuberculose in de biologische melkveehouderij : omvang en gehanteerde management maatregelen omtrent paratuberculose. Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Brouwers, T. (2004) Samen werken aan winst : maatschappelijk verantwoord ondernemen loont! Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, NL.

Brouwers, T. and Booij, A. (2005) Dossier: Rouveen onderscheidend dankzij melkveehouders. Zuivelzicht : officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, 2005, 97 (18), 16 - 23.

Brüggemann, Judith; Moschitz, Heidrun and Krämer, Christine (2018) Landwirtschaft - quo vadis? Nachhaltigkeitsbewertung ausgewählter Entwicklungspfade in der Landwirtschaft. Texte, no. 94/2018. Umweltbundesamt, D-Dessau-Roßlau .

Bruggen, A. Van; Blok, W.; Vos, O. De; Volker, D. and Diepen, G. Van (2008) EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM). Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 245.. Wetenschapswinkel Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bruggen, A.H.C. Van (2003) Enteric pathogens in the vegetable production chain : is the risk higher in the organic than in the conventional chain? Wageningen University, Plant Sciences, Wageningen, NL.

Bruin, J. De (2003) Verkassen? : studie naar de betekenis van Tuinderij Groenland voor de 'Duivenvoorde Corridor' in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 187.. Wetenschapswinkel, Wageningen UR, Wageningen, NL.

Bruin, R. De and Oostindie, H. (2005) Openbare rapportage van het koepelproject Kennisontwikkeling Streekgebonden Productie en Vermarkting ACB/ACD 03.045 : binnen de co-innovatieprogramma's Professionalisering Biologische Afzetketen en Duurzame Agro FoodKetens. Wageningen Universiteit, Wageningen , NL.

Bruinenberg, M.; Eekeren, N. Van; Agtmaal, M. Van; Klop, A.; Boerboom, N.; Kuenen, R.; Maas, L.; Summeren, T. Van and Milliano, W.A.J. De (2023) Teeltbrochure Sorghum : Sorghum als potentieel voedergewas in de melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Bruins, H. (2021) Klank in de landbouw : Wetenschapper. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2021 (2), 4 - 6.

Bruinsma, A. (2004) Boeren en hun boekhouding : kosten worden over het hoofd gezien. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (5), 26 - 27.

Bruinsma, H. (2009) Elementaire rotatie : resultaten van onderzoek Stichting Agrikos (3 slot). Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2009 (1), 20 - 24.

Bruinsma, H. (2008) Grondbewerking als cultivering van bodem en plant : Resultaten van onderzoek Stichting Agrikos (2). Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2008 (5), 18 - 22.

Bruinsma, H. (2008) Phytophthora terugdringen door grondbewerking. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2008 (4), 12 - 14.

Brun, Laurent; Lemarquand, Arnaud; Orain, Gilles; Gros, Christophe; Combe, Freddy; Didelot, Frédérique; Parveaud, Claude Eric; Gomez, Christelle and Parisi, Luciana (2014) Effects of a cultivar mixture on scab control in apple orchards. 16. International conference on organic fruit growing, Hohenheim, Germany.

Brunet, Nicolas; Debaeke, Philippe; Delos, Marc; Volay, Therese; Guérin, Olivier; Guichard, Laurence; Guinde, Loic; Mischler, Pierre; Munier-Jolain, Nicolas; Omon, Bertrand; Rolland, Bernard; Viaux, Philippe and Villard, Antoine (2009) Ecophyto R&D. Vers des systèmes de culture économes en pesticides. Volet 1. Tome II : analyse comparative de différents systèmes en grandes cultures. HAL CCSD.

Brunori, Gianluca; Barjolle, Dominique; Dockes, Anne-Charlotte; Hemle, Simone; Ingram, Julie; Klerkx, Laurens; Moschitz, Heidrun; Nemes, Gustáv and Tisenkopfs, Talis (2013) CAP Reform and Innovation: The Role of Learning and Innovation Networks. EuroChoices, , - .

Brussaard, L. (2011) Bodemleven koesteren loont. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2011 (29), 8 - 9.

Brussaard, L.; Govers, F.P.M. and Buiter, R.M. (2016) Leve(n)de bodem! : de basis onder ons bestaan. Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 2016, kwartaal 3.. Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, Den Haag, NE.

Brusselaers, J.; Benninga, J. and Hennen, W. (2011) Risk management in organic coffee supply chains : testing the usefulness of critical risk models. LEI Wageningen UR, Den Haag, NL.

Büchi, Lucie; Walder, Florian; Banerjee, Samiran; Colombi, Tino; Hirte, Juliane; Mayer, Jochen; Keller, Thomas; Six, Johan; van der Heijden, Marcel and Charles, Raphael (2018) No Till and Organic Farming Improve Soil Properties but Reduce Crop Yield Compared to Conventional Farming in a Swiss Farm Network. In: Abstract Book - ESA2018. XVe European Society for Agronomy Congress (ESA), 27.-31.8.2019, Geneva, Switzerland, p. 36.

Buck, A. De (2022) Baktarwe voor boer en bakker : Duitse rassen presteren goed bij vergelijking op akkerbouwbedrijven. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2022 (septem), 22 - 23.

Buck, A. De (2009) Tactiek voor de ondernemer : Maatschappelijke effecten van de multifunctionele landbouw. Thema multifunctionele landbouw. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (7/8), 12 - 13.

Buck, A. De; Bolt, F. Van Der and Wijk, T. Van (2010) Zuiverend riet in sloten : veelbelovende aanpak voor betere waterkwaliteit. Alterra, Wageningen , NL.

Buck, Abco De; Wiel, Clemens Van De and De Long, Jonathan R. (2021) Veredeling voor de ecosysteemdiensten plaagonderdrukking en bestuiving in voedingsgewassen. Louis Bolk Instituut, Bunnik, NE.

Bueren, E.T. Van and Raaijmakers, M. (2004) Biologisch zaai- en plantgoed in wereldperspectief : Wereldconferentie te Rome, juli 2004. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (9), 12 - 13.

Bugday, Association (2013) How to submit a paper for OWC 2014. Paper submission

Bügel, Susanne and Dragsted, Lars (2014) Økologiske fødevarers betydning for sundheden. Økologi & Erhverv, 29 August 2014, 550, p. 11.

Bügel, Susanne ; Almer, Kamille; Zalecka, A.; Ploeger, A.; Huber, Machteld and Kahl, J. (2013) Can Functional Food and Organic Food be Supporting Concepts in Europe? Poster at: IUNS 2013, Granada Spain, 15-20 September 2013. [Completed]

Bui, Sibylle (2015) Pour une approche territoriale des transitions écologiques. Analyse de la transition vers l’agroécologie dans la Biovallée (1970-2015). [For a territorial approach of ecological transitions. Analysis of an on-going transition towards agroecology in Biovallée (1970-2015).] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Buijs, Jelmer and Samwel-Mantingh, Margriet (2019) onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland. Buijs Agro-Services, Bennekom, NE.

Buisonjé, F.E. De; Hannink, N.G.J.; Vunderink, G.; Pouls, F.; Mosquera Losada, J. and Aarnink, A.J.A. (2009) Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; effect van een oliefilm op het strooisel in volièrehuisvesting voor leghennen = Measures to reduce fine dust emissions from poultry houses; effect of an oil film on the litter in aviary housing for layers. Animal Sciences Group 195, Lelystad, NL, , UR.

Buiter, W.J. (2004) Scheiding van biologische varkensmest met een decanteercentrifuge. ZLTO, NL.

Buizer, B. (2015) Biologische landbouw heeft de beste papieren voor een toereikende duurzame voedselvoorziening : Sterke jaarlijkse groei consumentenvraag naar biologische producten. , NL.

Buizer, B. (2010) Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa : mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven : veredeling en kweek van granen en veevoedergewassen mogen nog wel een tandje meer. Buizer Advies, NL.

Buizer, B. (2006) Handleiding beheersing schade door schimmels, insecten en slakken in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. DLV Biologische Landbouw, Wageningen, NL.

Buizer, B. (2006) Nieuwsbrief Mechanisch Schoon, nummer 8, september 2006. Mechanisch schoon / DLV Plant Groep, 2006 (8), 1 - 2.

Bujor, Oana-Crina; Dobrin, Aurora; Stan, Andreea and Badulescu, Liliana (2019) Bioactive compounds and quality parameters in different organic apple varieties. Poster at: 4th International Conference on Natural Products Utilisation, Albena, Bulgaria, May 29 to June 2nd, 2019. [Completed]

Bulk, R.W. Van Den (2004) Gezond en vitaal uitgangsmateriaal voor de biologische en andere vormen van duurzame landbouw : resultaten van LNV onderzoeksprogramma 388 (2001-2004). Rapport / Plant Research International 87.. Plant Research International, Wageningen, NL, , UR.

Bulk, R.W. Van Den; Groot, S.P.C.; Hospers, M.; Jalink, H.; Köhl, J.; Veerman, A.; Wenneker, M. and Wolf, J.M. Van Der (2005) Biologisch uitgangsmateriaal. Plant Research International, Wageningen, NL.

Bulk, R.W. Van Den; Groot, S.P.C.; Jalink, H.; Langerak, C.J.; Stevens, L.H. and Wolf, J.M. Van Der (2004) Gezond en vitaal biologisch uitgangsmateriaal. Plant Research International, Wageningen, NL, , UR.

Bulle, A.; Broertjes, B.; Bruin, J. and Beerling, E. (2006) Biologische bestrijding van bladluis : toepassingen van gedragsbeïnvloedende stoffen voor de beheersing van bladluisplagen in de bloemisterij onder glas. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw, Aalsmeer, NL, , UR.

Bulle, A.; Broertjes, B.; Bruin, J.; Boogaard, M.; Scholte-Wassink, G. and Beerling, E. (2006) Biologische bestrijding trips in de bloemisterij : gedragsbeïnvloedende stoffen en roofmijten voor de beheersing van trips in de bloemisterij onder glas. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw, Aalsmeer, NL, , UR.

Buning, S. (2016) vele gezichten van de Noord-Duitse akkerbouw : hellingen, vruchtbare koolgrond en weidse graanvelden. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2016, 12 (7), 12 - 15.

Buning, S. (2011) ‘Gezonde plant is het halve werk’ : proefboerderij Kollumerwaard test 28 soorten groenbemesters. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2011 (8), 14 - 17.

Buning, S. (2007) Ziek van phytophthora. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2007 (6), 10 - 11.

Bunne, Inga; Kluß, Christof; Loges, Ralf; Herrmann, Antje and Taube, Friedhelm (2015) Lachgasemission und Nitratauswaschung verschiedener Futterproduktionssysteme in Abhängigkeit von der Vornutzung. Paper at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.

Bunte, F.; Galen, M. Van; Kuiper, E. and Bakker, J. (2007) Limits to growth in organic sales : price elasticity of consumer demand for organic food in Dutch supermarkets. Report / LEI. Domain 7, Institutions, people and perceptions 7. LEI, The Hague, NL.

Burgers, R. (2017) Biomeerwaarde Ei toont nut tijdens fipronilcrisis : 'we vinden altijd wel een pakstation dat bij de pluimveehouder past'. Pluimveeweb : onafhankelijk vakblad voor pluimveehouder, 2017, 4 (5), 10 - 13.

Burgers, R. (2015) ‘Goed verhaal is verkoopargument’ : studieclub huisverkoop varkensvlees. Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij, 2015, 9 (1), 8 - 10.

Burgers, R. (2011) Biologisch groeit hard : enorm groeipotentieel bij biologische zuivel. Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker, 2011 (6), 18 - 21.

Burgt, G. Vander and Eekeren, N. Van (2009) Kringlopen sluiten met 100% biologische mest. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (3), 16 - 17.

Burgt, G.-J. Van Der (2011) Maaimeststoffen, het ei van Columbus? : veldproeven met grasklaver en luzerne als meststof laten gunstige resultaten zien. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2011 (5), 14 - 15.

Burgt, G.-J. Van Der (2011) Onkruid beheren : inlevend waarnemen als inspiratie. Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-033 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.-J. Van Der (2011) Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen : bedrijfsontwerp. Publicatie / Louis Bolk Instituut.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.-J. Van Der (2009) Historische kennis: bodem en bemesting in de kasteelt van weleer. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.-J. Van Der and Havenga De Poel, H. (2021) Stikstof Telen : voortgang 2020. European Union, Luxembourg.

Burgt, G.-J. Van Der and Staps, S. (2008) Minder en anders bemesten : naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie : literatuurstudie. Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. LD16. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.J. Van Der (2008) Stikstofdynamiek belicht: NDICEA. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Burgt, G.J. Van Der (2007) Stikstofdynamiek Proefbedrijf 't Kompas : modellering met NDICEA. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.J. Van Der (2003) Ndicea : stikstofplanner en organische stof planner voor vruchtwisselingen. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1724292.

Burgt, G.J. Van Der (2002) Stikstofdynamiek OBS ; niet rechtstreeks stuurbaar, toch efficiënt. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Burgt, G.J. Van Der and Bestman, M. (2009) Mineralenbelasting van de kippenuitloop : kippenuitloop gezond en groen. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, G.J. Van Der and Dijk, W. Van (2005) Toetsing en verspreiding van een telersversie van het model Ndicea ten behoeve van N-management op biologische akkerbouwbedrijven. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

Burgt, G.J. Van Der and Eekeren, N. Van (2006) Fosfaatbemesting van grasklaver : hoe fosfaat te bemesten op grasklaver in de biologische veehouderij? Rapport / Bioveem 17.. Animal Sciences Group, Lelystad, NL.

Burgt, G.J. Van Der; Timmermans, B. and Havenga De Poel, H. (2021) Evaluatie Planty Organic 2012-2020 : Plantaardige bemesting: stikstof en organische stof. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Burgt, G.J. Van Der; Timmermans, B. and Havenga De Poel, H. (2021) Evaluation Planty Organic 2012-2020 : plant-based fertilizer: nitrogen and organic matter. Louis Bolk Instituut, Bunnik, NE.

Burgt, G.J. Van Der; Verkerke, W.; Weening, K.; Werthheim-Heck, S. and Janmaat, L. (2006) Biokas: kiezen voor kwaliteit. Biokas, NL.

Burgt, G.J.H.M. Van Der; Dekker, P.H.M.; Geel, W.C.A. Van; Bokhorst, J.G. and Berg, W. Van Den (2011) Duurzaamheid organische stof in mest : analysemethoden om de stabiliteit van organische stof van verschillende organische meststoffen inclusief digestaat te beoordelen : eindrapportage 2010. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groente Ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

Burgt, G.J.H.M. Van Der and Timmermans, B.G.H. (2009) Fusarium in wheat : effects of soil fertility strategies and nitrogen levels on mycotoxins and seedling blight. LBI publication / Bolk Instituut no. LB29. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Burgt, Geert Jan Van Der and Hanegraaf, Marjoleine (2021) Scenarioberekeningen met NDICEA : modeltoepassing in de systeemproeven Bodemkwaliteit op Zand en BASIS. Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-880.. Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten, Lelystad, NE.

Bus, C.B. (2011) Control of Phytophthora infestans with low copper amounts in potatoes in 2010. PPO publication 404.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research), Lelystad, NL.

Bus, C.B. (2009) Comparing low rate copper formulations against Phytophthora infestans in potatoes. Applied Plant Research, Lelystad, NL.

Bus, C.B. (2009) Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen : kennisuitwisseling en onderzoek naar vervroeging van de gewasgroei en kieming van verschillende rassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Bus, C.B.; Boeringa, R. and Schepers, H.T.A.M. (2011) PK2 als biologisch (bestrijdings)middel tegen Phytophthora infestans in aardappel. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten, Lelystad, NL.

Bus, C.D.; Bos, D. and Veerman, A. (2006) Literatuuronderzoek biologische bestrijding zilverschurft. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business-unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

Buscail, Camille; Chevrier, Cécile; Serrano, Tania; Pelé, Fabienne; Monfort, Christine; Cordier, Sylvaine and Viel, Jean-François (2015) Prenatal pesticide exposure and otitis media during early childhood in the PELAGIE mother-child cohort. Occupational and Environmental Medicine, pp. 837-844.

Busch, Claudia (2020) Akzeptanz Ökologischer Landwirtschaft im Sozialraum Dorf. [Recognition of Organic Farming in Village Population.] Universität Kassel, Fachbereich 11 Ökologische Agrarwissenschaften, Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing, D-Witzenhausen .

Busch, Selina (2021) Classification of non-compliances in the organic certification system of the EU regarding imported products : an analysis of audit reports from the European Commission and the new organic Regulation (EU) 2018/848. Masters thesis. . [Unpublished]

Busi, Roberto; Michel, Séverine; Powles, Stephen B. and Delye, Christophe (2011) Gene flow increases the initial frequency of herbicide resistance alleles in unselected Lolium rigidum populations. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 403-409.

Butault, Jean-Pierre; Delame, Nathalie; Jacquet, Florence; Rio, Patrick; Zardet, Guillaume; Benoit, Marc; Blogowski, Alain; Bouhsina, Zouhair; Carpentier, Alain; Desbois, Dominique; Dupraz, Pierre; Guichard, Laurence; Rousselle, Jean-Marc; Ruas, Jean-François and Varchavsky, Marc (2009) Ecophyto R&D. Vers des systèmes de culture économes en pesticides. Volet 1. Tome VI : analyse ex ante de scénarios de rupture dans l'utilisation des pesticides. HAL CCSD.

Butault, Jean-Pierre and Zardet, Guillaume (2008) Les possibilités de réduire l’emploi des phytosanitaires et des engrais dans l’agriculture conventionnelle (l’exemple des grandes cultures dans la Meuse). HAL CCSD.

Buurma, J.; Visser, A. and Migchels, G. (2011) Facilitating innovations. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2011 (summer), 16 - 17.

Buurma, J.S.; Buck, A.J. De; Klein Swormink, B.W.; Stokkers, R. and Munneke, F.J. (2006) Innovatieprocessen in de praktijk : vorming van socio-technische netwerken. Rapport / LEI. Domein 6, Beleid 6. LEI, Den Haag, NL.

Cabaret, Jacques (2004) Parasitisme helminthique en élevage biologique ovin : réalités et moyens de contrôle. [Parasitism management in organic sheep production.] Productions animales, pp. 145-154.

Cabaret, Jacques; Benoit, Marc and Laignel, Gabriel (2017) Sustainability of meat sheep production in relation to health and reproduction traits. Journal of Dairy, Veterinary and Animal Research.

Cabaret, Jacques; Benoit, Marc; Laignel, Gabriel and Nicourt, Christian (2011) UNSPECIFIED [Health advisors in organic meet sheep farms : the role of the veterinarians.] Open Veterinary Science Journal, pp. 7-11.

Cabaret, Jacques; Benoit, Marc; Laignel, Gabriel and Nicourt, Christian (2009) Current management of farms and internal parasites by conventional and organic meat sheep French farmers and acceptance of targeted selective treatments. Veterinary Parasitology, pp. 21-29.

Cabaret, Jacques; Bouilhol, Marie and Mage, C. (2002) Managing helminths of ruminants in organic farming. [Gestion des helminthes de ruminants en agriculture biologique.] Veterinary Research, pp. 625-640.

Cabaret, Jacques; Bouilhol, Michel and Mage, Christian (2002) Managing helminths of ruminants in organic farming. Veterinary Research, pp. 625-640.

Cabaret, Jacques; Chylinski, Caroline; Meradi, Salah; Laignel, Gabriel; Nicourt, Christian; Bentounsi, Bourhane and Benoit, Gérard (2015) The trade-off between farmers' autonomy and the control of parasitic gastro-intestinal nématodes of sheep in conventional and organic farms. Livestock Science, pp. 108-113.

Cabaret, Jacques and Nicourt, Christian (2011) La maladie animale entre visions ontologique et fonctionnelle : jachère des croyances ou culture de l'interdisciplinarité en élevage biologique. [Ontologic or functional views on animal disease: fallow of beliefs or interdisciplinarity boost in organic farming?] Les transversabilités de l'Agriculture Biologique, Strasbourg, France.

Cabaret, Jacques and Nicourt, Christian (2009) Les problèmes sanitaires en élevage biologique : réalités, conceptions et pratiques. [Sanitary problems in organic farming: facts, conceptions and practises.] INRA Productions Animales, pp. 235-244.

Cabaret, Jacques; Simon, Fanny and Nicourt, Christian (2011) Élevage de volaille biologique en circuit court et intégré : la pathologie vue par le filtre de l'autonomie (Alteravibio). Séminaire Inter-projets PSDR GO "Pour et Sur le Développement Régional dans le Grand Ouest", Rennes, France.

Cabaret, Jacques; Chylinski, Caroline and Vaarst, Mette (2014) The Freedoms and Capabilities of Farm Animals: How Can Organic Husbandry Fulfill Them? In: Bellon, Stéphane and Penvern, Servane (Eds.) Organic Farming, Prototype for Sustainaible Agricultures. Springer, Dordrecht, chapter 14, pp. 261-278.

Cabon, Elisabeth (2012) EFFET DES PRATIQUES AGRICOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT PAYSAGER DES CULTURES DE BLÉ EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR LES COMMUNAUTÉS DE CARABES AUXILIAIRES (COLEOPTERES: CARABIDAE). HAL CCSD.

Caillat, Hugues and Verdier, Géraldine (2016) FLECHE : Fromages et laits issus d’élevages de chèvres conduits à l’herbe. HAL CCSD.

Cakmakci, Ramazan; Donmez, M.Figen and Erdogan, Ummugulsum (2007) The Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Barley Seedling Growth, Nutrient Uptake, Some Soil Properties, and Bacterial Counts. [Bitki Geliflmesini Teflvik Eden Bakterilerin Arpa geliflimi, Besin Al›m›, Baz› Toprak Özellikleri ve Bakteri Say›s›na Etkisi.] TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Turk J Agric For, 31, pp. 189-199.

Calker, K.J. Van (2003) Krachtvoerprijs bepaalt economische duurzaamheid biologisch bedrijf. Praktijkkompas. Rundvee, 2003, 17 (6), p. 30.

Calker, K.J. Van; Berentsen, P.B.M.; Galama, P.J.; Giesen, G.W.J. and Huirne, R.B.M. (2005) Biologisch niet per se duurzaam : praktijkbedrijven ASG onthullen duurzaamheidsverschillen biologisch versus gangbaar. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2005, 22 (23), 80 - 81.

Callens, G. (2013) Voedselbos. Rivendel village, NL.

Campo, Javier; Not, Fabrice; Forn, Irene; Sieracki, Michael E. and Massana, Ramon (2013) Taming the smallest predators of the oceans. ISME Journal, pp. 351-358.

Canali, S. (2016) SOILVEG. Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of Agro-ecological Service Crops (ASC). [Introduzione e gestione di Colture di Servizio Agro-ecologico per migliorare la conservazione del suolo e l’utilizzo delle risorse in sistemi orticoli biologici.] Poster at:

Canali, S. (2011) InterVeg. CORE Organic Research Seminar, Paris, France, 29 November 2011. [Submitted]

Canali, S. and D'Oppido, D. (2015) 1st Press release: SOILVEG project kicked off in Italy, in the European Capital of Culture 2019. newletters, websites and newspapers, March 2015, pp. 1-2.

Canali, Stefano (2015) SOILVEG - Introduzione e gestione di Colture di Servizio Agro-ecologico per migliorare la conservazione del suolo e l’utilizzo delle risorse in sistemi orticoli biologici. Poster at:

Canali , S. (2015) INTERVEG - Enhancing multifunctional benefits of cover crops − vegetables intercropping. AIAB - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica , Italy.

Canavari, Prof. Maurizio; Cantore, Dr. Nicola and Lombardi, Dr. Pamela (2008) Factors explaining farmers’ behaviours and intentions about agricultural methods of production. Organic vs. conventional comparison. Poster at: Cultivating the Future Based on Science: 2nd Conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR, Modena, Italy, June 18-20, 2008.

Canler, J.P.; Alary, G.; Perret, J.M. and Racault, Y. (1998) Traitement biologique aérobie par bassins en série des effluents vinicoles. Ingénieries eau-agriculture-territoires, pp. 69-79.

Cannavo, Patrice; Recous, Sylvie; Parnaudeau, V. and Reau, R. (2008) Modeling N dynamics to assess environmental impacts of cropped soils. Advances in Agronomy, pp. 131-174.

Cannavo, Patrice; Vidal Beaudet, Laure; Grosbellet, C.; Yilmaz, D.; Séré, Geoffroy; Legret, M.; Damas, O. and Peyneau, P.E (2015) Construction de sols végétalisés à partir de déchets afin de préserver la ressource naturelle «sol ». Innovations Agronomiques, pp. 73-81.

Cantarel, Amélie; Allard, Vincent; Andrieu, Bruno; Barot, Sébastien; Enjalbert, Jérôme; Gervaix, Jonathan; Goldringer, Isabelle; Pommier, Thomas; Saint-Jean, Sébastien and Le Roux, Xavier (2021) Plant functional trait variability and trait syndromes among wheat varieties: the footprint of artificial selection. Journal of Experimental Botany, pp. 1166-1180.

Capitaine, Mathieu (2014) Bio : Un marché en constante progression. La Montagne.

Capitaine, Mathieu and Le Bideau, E (2015) Contribution d'élevages en agriculture biologique au développement durable des territoires : point de vue d'éleveurs. [How organic breeders speak about sustainable development?] 22èmes Rencontres Recherche Ruminants, Paris, France.

Cappellen, J. Van (2016) Werken tussen wind en water. boerin, 2016, 6 (oktobe), 14 - 19.

Cappellen, J. Van (2011) Dineren op de voergang : topkoks bereiden 'boergondisch' feestmaal met streekeigen producten : boer in beeld. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2011, 28 (11), p. 15.

Cappellen, J. Van (2010) Anders dan anderen : Rutger Woolderink : 'maar weinig mensen weten hoe lekker het vlees van de Angus is'. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2010, 9 (11), 12 - 13.

Cappello, Vincenzo (2020) Scale-up of gas-liquid agitated bioreactors Three-dimensional modeling of hydrodynamics, mass transfer and kinetics. [Extrapolation des réacteurs agités gaz-liquide par modélisation tridimensionnelle de l'hydrodynamique, transferts et cinétique.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Cappone, Eleonora Erika; Biasato, Ilaria; Gariglio, Marta and Bongiorno, Valentina (2022) The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare in organic chicken production. Masters thesis, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO , DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI. .

Capuano, E.; Boerrigter-Eenling, R.; van der Veer, G. and van Ruth , S.M. (2013) Analytical authentication of organic products: an overview of markers. Science of Food and Agriculture, 93, pp. 12-28.

Cardona, Aurélie; Chrétien, Fanny; Leroux, Benoît and Ripoll, Fabrice (2014) Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations : Introduction. In: Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations. Editions Quae Educagri Editions, p. 260.

Cardona, Aurélie; Chrétien, Fanny; Leroux, Benoît; Ripoll, Fabrice and Thivet, Delphine (2014) Dynamiques des agricultures biologiques. Effets de contexte et appropriations. Editions Quae.

Cardona, Aurélie and Lamine, Claire (2011) L’agriculture biologique : mouvement social pour le développement d’un certain type d’agriculture ou pour un changement plus global. Congrès SFER. Les transversalités de l’agriculture biologique, Strasbourg, France.

Cardona, Aurélie and Lamine, Claire (2010) Projets multi-acteurs et politiques publiques : un moyen de développer les systèmes à bas intrants et l’agriculture biologique. [Multi-actor projects and participative policies: a way of developing sustainable and organic farming.] ISDA 2010 Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Cardona, Aurélie and Lamine, Claire (2010) PROJETS MULTI-ACTEURS ET POLITIQUES PUBLIQUES : UN MOYEN DE DEVELOPPER LES SYSTEMES BAS INTRANTS ET L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ? Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Carimentrand, Aurélie (2008) Les enjeux de la certification biologique et équitable du quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) du consommateur au producteur. [: Lo que se pone en juego sobre la certificación orgánica y del comercio justo de la quinua (Chenopodium Quinoa Willd.) desde el consumidor hastael productor.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Carimentrand, Aurélie; Baudoin, Andrea; Lacroix, Pierril; Bazile, Didier and Chia, Eduardo (2015) Quinoa trade in Andean countries: opportunities and challenges for family. In: State of the art report on quinoa around the world in 2013. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Food and Agriculture Organization of the United Nations, p. 589.

Carl, A. (2016) ‘Ik dacht, ik wil stadsboer worden, dus ging ik het doen'. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (1), 22 - 23.

Carlin, A.; Mouret, J.C.; Dreyfus, Fabrice and Hammond, Roy (2004) Riziculture biologique et maîtrise des mauvaises herbes en Camargue : questionnements et débats techniques, diversité des pratiques et premiers résultats de recherche. HAL CCSD.

Carneiro Neto, José Alves; Andrade, Eunice Maia de; Rosa, Morsyleide de Freitas; Mota, Francisco Suetônio Bastos and Lopes, José Frédson Bezerra (2008) Índice de sustentabilidade agroambiental para o perímetro irrigado Ayres de Souza. [Environmental sustainability index for Ayres de Souza irrigated district.] Ciência e Agrotecnologia, 32 (4), pp. 1272-1279.

Caro, Gael; Marrec, Ronan; Gauffre, Bertrand; Marilyn, Roncoroni; Augiron, Steve and Bretagnolle, Vincent (2016) Multi-scale effects of agri-environment schemes on carabid beetles in intensive farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 48-56.

Carof, Matthieu; Colomb, Bruno and Aveline, A. (2013) A guide for choosing the most appropriate method for multi-criteria assessment of agricultural systems according to decision-makers' expectations. Agricultural Systems, pp. 51-62.

Carof, Matthieu; Godinot, Olivier and Ridier, Aude (2019) Diversity of protein-crop management in western France. [Diversity of protein-crop management in western France.] Agronomy for Sustainable Development, p. 15.

Carr, Patrick M.; Mäder, Paul; Creamer, Nancy D. and Beeby, John S. (2011) Editorial: Overview and comparison of conservation tillage practices and organic farming in Europe and North America. Renewable Agriculture and Food Systems, 27 (1), pp. 2-6.

Carrasco, Nathalie; Gautier, Thomas; Es-Sebbar, Et-Touhami; Pernot, Pascal and Cernogora, Guy (2012) Volatile products controlling Titan's tholins production. Icarus, pp. 230-240.

Carrier, Marion; Besson, M.; Guillard, C. and Gonze, E. (2009) Removal of herbicide diuron and thermal degradation products under Catalytic Wet Air Oxidation conditions. Applied Catalysis B: Environmental, pp. 275-283.

Carrier, Marion; Loppinet-Serani, Anne; Absalon, Christelle; Aymonier, Cyril and Mench, Michel (2012) Degradation pathways of holocellulose, lignin and a-cellulose from Pteris vittata fronds in sub- and super critical conditions. Biomass and Bioenergy, pp. 65-71.

Carvalho, Edinilton Muniz; Rechignat, Lionel; Sousa, Eduardo Henrique Silva De; Lopes, Luiz Gonzaga De França; Chauvin, Rémi and Bernardes-Génisson, Vania (2020) Mechanistic insights into the in vitro metal-promoted oxidation of (di)azine hydroxamic acids: evidence of HNO release and N , O -di(di)azinoyl hydroxylamine intermediate. New Journal of Chemistry, pp. 11965-11973.

Casagrande; Joly; Jeuffroy; Bouchard and David (2012) Evidence for weed quantity as the major information gathered by organic farmers for weed management. Agronomy for Sustainable Development, pp. 715-726.

Casagrande, Marion (2008) Early assessment of organic winter wheat performances (yield and grain protein content): a combination of regional agronomic diagnosis, modelling with weed indicators and analysing information sampled by farmers to manage their technical practices. [Evaluation précoce des performances du blé biologique (rendement et teneur en protéines) : une approche combinée de diagnostic agronomique, de modélisation à l'aide d'indicateurs de nuisibilité et d'études des pratiques dans les exploitations agricoles.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Casagrande, Marion; Alletto, Lionel; Naudin, Christophe; Lenoir, Arthur; Siah, Ali and Celette, Florian (2017) Enhancing planned and associated biodiversity in French farming systems. Agronomy for Sustainable Development, p. 57.

Casagrande, Marion; Makowski, David; Jeuffroy, Marie-Helene; Morison, Muriel and David, Christophe (2010) The benefits of using quantile regression for analysing the effect of weeds on organic winter wheat. Weed Research, pp. 199-208.

Casagrande, Marion; Peigne, Joséphine; Payet, Vincent; Mäder, Paul; Sans, F. Xavier; Blanco-Moreno, José Manuel; Antichi, Daniele; Barberi, Paolo; Beeckmann, Annelies; Bigongiali, Federica; Cooper, Julia; Dierauer, Hansueli; Gascoyne, Kate; Grosse, Meike; Heß, Jürgen; Kranzler, Andreas; Luik, Anne; Peetsmann, Elen; Surböck, Andreas; Willekens, Koen and David, Christophe (2015) Organic farmers’ motivations and challenges for adopting conservation agriculture in Europe. Organic Agriculture, online, pp. 1-15.

Castellazzi, M.S.; Perry, J.N.; Colbach, Nathalie; Monod, Hervé; Adamczyk, Katarzyna; Viaud, Valérie and Conrad, K.F. (2007) New measures and tests of temporal and spatial pattern of crops in agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 339-349.

Castellini, C.; Berri, Cécile; Le Bihan-Duval, Elisabeth and Martino, G. (2008) Qualitative attributes and consumer perception of organic and free-range poultry meat. World's Poultry Science Journal, pp. 500-512.

Casteran, Gauthier and Ruspil, Thomas (2021) How can an organic label help a private label? Journal of Consumer Marketing, pp. 191-200.

Castro, Nilmar Eduardo Arbex de; Pinto, José Eduardo Brasil Pereira; Cardoso, Maria das Graças; Morais, Augusto Ramalho de; Bertolucci, Suzan Kelly V.; Silva, Fabiano Guimarães da and Delú Filho, Nelson (2004) Planting time for maximization of yield of vinegar plant calyx (Hibiscus sabdariffa L.). [Época de plantio para maximização da produção de cálices de vinagreira (Hibiscus sabdariffa L.).] Ciência e Agrotecnologia, 28 (3), pp. 542-551.

Catalogna, Maxime; Dubois, Muriel and Navarrete, Mireille (2018) Diversity of experimentation by farmers engaged in agroecology. Agronomy for Sustainable Development, p. 50.

Catarino, Rui; Gaba, Sabrina and Bretagnolle, Vincent (2019) Experimental and empirical evidence shows that reducing weed control in winter cereal fields is a viable strategy for farmers. Scientific Reports, p. 9004.

Cate, R. Ten (2017) doel van de aarde is om één groot kunstwerk te worden’ : beeldhouwer Rik ten Cate. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2017 (1), 22 - 23.

Cauderon, A. (1981) Sur les approches écologiques de l’agriculture. [On the ecological approaches to agriculture.] Agronomie, pp. 611-616.

Çavdar, Yahya; Serdar, Serkan; Aydın, İlhan; Aksungur, Muharrem; Alkan, Ali; Zengin, Bayram; Şahin, Temel; Ulupınar, Mehmet and Okumuş, İbrahim (2010) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması. [Research on the Possibilities of Organic Fish Farming in Black Sea Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) ORGANİK TARIM ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 307-312.

Cazals, Clarisse and Bélis-Bergouignan, Marie-Claude (2009) Mondes de production et protection de l'environnement dans deux filières agricoles.

Cederberg, Christel and Van Der Werf, Hayo (2020) In defence of organic food. New scientist, p. 25.

Célérier, Frédérique (2016) Vins et vignerons biologiques en France, une approche territoriale : les exemples du Bordelais et de la Vallée du Rhône. [A territorial approach of organic wines and winemakers in France : Case studies of the Bordelais and the Rhône Valley.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Célérier, Frédérique and Schirmer, Raphaël (2012) Hommes, femmes et territoires du vin (1960-2010). Les Appellations d'Origine Contrôlée (AOC), modèle de développement local à la française.: L'exemple de la vigne et du vin. Working paper.

Çelik, Zerrin; Erdal, Ulfet and Etöz, Merve (2017) Türkiye’de Ekolojik Tarımın Ekonomik Boyutu ve İklim Değişimine Etkisi. [Economic Dimension of Ecological Agriculture in Turkey and Impact on Climate Change.] Paper at: I.Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Bayburt Turkey, 27-29 Eylül 2017.

Cerveira, Ricardo (2002) Agroecologia & desenvolvimento: estudo de caso do Grupo Curupira, Jaboti-PR. [Agroecology & development: case Study Group Curupira, Jaboti-PR.] Masters thesis, Universidade de São Paulo - USP , Departamento de Geografia. , São Paulo.

Česonienė, Laima; Masaitis, Gediminas; Mozgeris, Gintautas; Gadal, Sébastien; Šileikienė, Daiva and Karklelienė, Rasa (2019) Visible and Near-Infrared Hyperspectral Imaging to Describe Properties of Conventionally and Organically Grown Carrots. Journal of Elementology, pp. 421-435.

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Organik Bağcılıkta Yaprak Alma ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Külleme Hastalığı ve Üzüm Verim-Kalitesi Üzerine Etkileri. [Effect of Leaf Removal and FoliarApplications on Powdery Mildew and Yield/Quality of Grape in Organic Viticulture.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 73-86.

Cevat, Yılmaz; Mesut , Ural; Erdem, Memişoğlu; Tunay, Şeker; Nevim, Birinci and Songül, Yüce (2010) GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi Projesi. In: Alay, Vural (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005- 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 295-303.

Chaabani, Chaima; Weiss-Hortala, Elsa and Soudais, Yannick (2016) Impact of subcritical and supercritical water on both depolymerization kinetics of nylon 6 and recycling carbon fibers from waste composite. Extrait de : WasteEng 16- ISBN 979-10-91526-05-0, Albi, France.

Chabasse, Dominique and Pihet, Marc (2008) Les dermatophytes : les difficultés du diagnostic mycologique. Revue Francophone des Laboratoires, pp. 29-38.

Chabé-Ferret, S. and Subervie, J. (2010) UNSPECIFIED [How much green for the buck ? Estimating additional and windfall effects of the french agro-environmental schemes by DID-Matching.] 4èmes Journées INRA-SFER-CIRAD de Recherches en Sciences Sociales, Rennes, France.

Chabe-Ferret, Sylvain and Subervie, Julie (2013) How much green for the buck? Estimating additional and windfall effects of French agro-environmental schemes by DID-matching. Journal of Environmental Economics and Management, pp. 12-27.

Chabe-Ferret, Sylvain and Subervie, Julie (2011) Estimating the causal effects of the French agro-environmental schemes on farmers' practices by difference in difference matching. OECD Workshop on Evaluation of Agri-Environmental Policies, Braunschweig, Germany.

Chabe-Ferret, Sylvain and Subervie, Julie (2010) How much green for the buck? Estimating additional and windfall effects of the French agro-environmental schemes by DID-matching. 4èmes journées de recherches en sciences sociales INRA-SFER-CIRAD, Rennes, France.

Chabe-Ferret, Sylvain and Subervie, Julie (2010) Evaluating agro-environmental schemes by DID matching: theoretical justification, robustness tests and application to a French program. 4. World congress of environmental and resource economists, Montréal, Canada.

Chabert, Ariane; Marchand, Damien and Sarthou, Jean-Pierre (2020) Data from extensive comparative measurements of conventional, conservation and organic agricultures in southwestern France. Data in Brief.

Chabert, Ariane and Sarthou, Jean-Pierre (2020) Conservation agriculture as a promising trade-off between conventional and organic agriculture in bundling ecosystem services. Agriculture, Ecosystems and Environment, p. 106815.

Chable, Veronique; Conseil, Mathieu; Serpolay-Besson, Estelle and Le Lagadec, Françoise (2008) Organic varieties for cauliflowers and cabbages in Brittany: from genetic resources to participatory plant breeding. Euphytica, pp. 521-529.

Chable, Veronique; Goldringer, Isabelle; Wolfe, Martin; Barberi, Paolo; Kovacs, Geza; Grando, Stefania; Rakszegi, Marianna; Ostergard, Hanne and Bocci, Riccardo (2010) Strategies for organic and low input breeding and management, a European programme (2010-2014). Colloque Eucarpia, Paris, France.

Chable, Veronique; Louwaars, Niels; Hubbard, Kristina; Baker, Brian and Bocci, Riccardo (2012) Plant breeding, variety release and seed commercialisation: laws and policies applied to the organic sector. In: Organic Crop Breeding. Wiley-Blackwell.

Chable, Véronique and Serpolay, Estelle (2016) Recherche multi-acteurs et transdisciplinaire pour des systèmes alimentaires bio et locaux. [A multi-actors and transdisciplinary research for organic and local food systems.] Techniques de l'Ingénieur. Eco-Conception et Innovation Responsable.

Chable, Veronique; Vindras, Camille; Dalmon, Frédéric; Conseil, Mathieu; Taupier-Letage, Bruno and Rey, Frédéric (2012) How to implement organoleptic quality assessment in a participatory plant breeding approach. SOLIBAM 1st Stakeholder congress, Rome, Italy.

Chable, Veronique; Vindras, Camille; Dalmon, Frédéric; Conseil, Mathieu; Taupier-Letage, Bruno and Rey, Frédéric (2012) Innovation for organic Broccoli: Breeding for diversity and quality in France. SOLIBAM 1st Stakeholder congress, Rome, Italy.

Chacon, G.; Durand, Jérôme; Favier, I.; Teuma, E. and Gomez, M. (2016) Ionic liquids in catalysis: molecular and nanometric metal systems. French-Ukrainian Journal of Chemistry, pp. 23-26.

Chambaut, Hélène; Moussel, Erika; Pavie, Jérôme; Coutard, Jean Paul; Galisson, Bertrand; Fiorelli, Jean-Louis and Leroyer, Joannie (2011) Profils environnementaux des exploitations d'élevage bovins lait et viande en agriculture biologique et conventionnelle : enseignements du projet CedABio. [Environmental profiles of dairy and meet cattle farms in Organic farming : a lesson from the CedABio project.] Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, Paris, France.

Champeil, Agnès; Fourbet, Jean-Francois; Doré, Thierry and Rossignol, Laure (2004) Influence of cropping system on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat. Crop Protection, pp. 531-537.

Chance, Quentin; Le Velly, Ronan and Goulet, Frédéric (2018) How to influence the trajectory of organic agriculture's development when you are not in the driver's seat? The case of the French National Federation of Organic Farming. Open Agriculture, pp. 632-643.

Chanev, Milen (2021) REDUCED TILLAGE IN ORGANIC FRMING. In: Mardirosian, Garo (Ed.) proceedings, pp. 322-327.

Chanev, Milen (2021) PROBLEMS AND PERSPECTIVES IN ORGANIC CULTIVATION OF CEREALS – OVERVIEW. Ecological Engineering and Environment Protection, 2021 (2/2021), pp. 66-75.

Chanev, Milen and Filchev, Lachezar (2024) REVIEW OF THE APPLICATIONS OF SATELLITE REMOTE SENSING IN ORGANIC FARMING – PART II. Aerospace Research in Bulgaria, 36 (1), pp. 201-209.

Chanev, Milen and Filchev, Lachezar (2023) Review of the Applications of Satellite Remote Sensing in Organic Farming (Part I). Aerospace Research in Bulgaria., 35, pp. 183-191.

Chanev, Milen; Filchev, Lachezar; Kamenova, Ilina and Miteva, Nevena (2023) Determining organic barley yields from Sentinel-2 data. Paper at: COPE4BG 2022 3rd National Workshop with International Participation on EU Copernicus Programme, Sofia, Bulgaria, 14-15 December 2022.

Chang, Marina and Morel, Kevin (2018) Reconciling economic viability and socio-ecological aspirations in London urban microfarms. Agronomy for Sustainable Development, p. 9.

Chantre, Emilia; Cerf, Marianne and Le Bail, Marianne (2015) Transitional pathways towards input reduction on French field crop farms. International Journal of Agricultural Sustainability, pp. 69-86.

Chantre, Emilia; Cerf, Marianne and Le Bail, Marianne (2010) Diagnostic agronomique des trajectoires de changements de pratiques en vue de la réduction d'utilisation de pesticides en grande culture : Cas de la Champagne Berrichonne de l'Indre. Colloque SFER : La Réduction des Pesticides : Enjeux, Modalités et Conséquences, Lyon, France.

Charles, Raphael (2022) De la reconversion à la transition. AgriHebdo, 23 December 2022, p. 8.

Charles, Raphael (2018) Les agronomes européens réunis en Suisse pour parler des systèmes agricoles de demain. Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL), CH-Frick . Online at https://www.bioactualites.ch/actualites/nouvelle/les-agronomes-europeens-reunis-en-suisse-pour-parler-des-systemes-agricoles-de-demain.html, accessed on: 6 March 2019.

Charlier, Christophe and Rufini, Alexandra (2013) Le face-à-face OGM - agriculture biologique en Europe : entre réglementation et recommandation. Revue d'Economie Politique, pp. 573-592.

Charmet, Gilles; Lemarié, Stephane; Gaunand, Ariane; Département Bap, . and Asirpa (Analyse Socio‐Économique Des Impacts De La Recherche Pub, . (2015) UNSPECIFIED [Dissemination of low-input wheat varieties and genetic material from the INRA-AO breeding programme.] HAL CCSD.

Charon, Mathilde; Deniau, Marie; Robin, Diane and Marchand, Patrice A. (2021) The Constant And Necessary Reduction Of Residues In Eu From Of/Op Plant Protection. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Chateil, Carole; Goldringer, Isabelle; Tarallo, Léa; Kerbiriou, Christian; Le Viol, Isabelle; Ponge, Jean-François; Salmon, Sandrine; Gachet, Sophie and Porcher, Emmanuelle (2013) Crop genetic diversity benefits farmland biodiversity in cultivated fields. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 25-32.

Chateil, Carole and Porcher, Emmanuelle (2015) LANDSCAPE FEATURES ARE A BETTER CORRELATE OF WILD PLANT POLLINATION THAN AGRICULTURAL PRACTICES IN AN INTENSIVE CROPPING SYSTEM. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 51-57.

Chatellier, Vincent (2020) La compétitivité du secteur agroalimentaire français face à la concurrence européenne et mondiale. Commission agriculture du Conseil Economique, Social, et Environnemental (CESE) des Pays de la Loire., Nantes, France.

Chavarochette, Carine and Rodríguez, Tania (2020) Les territoires du cacao biologique, alternatives productives et femmes indigènes, Talamanca, Costa Rica. Etudes Caribéennes.

Chemineau, Philippe; Khaldi, G.; Lassoued, N.; Cognie, Juliette; Thimonier, Jacques; Poindron, Pascal; Malpaux, Benoit and Delgadillo, José A. (2017) Des apports originaux sur l’« effet mâle », une technique agro-écologique de maîtrise de la reproduction des brebis et des chèvres, fruits d’une longue collaboration scientifique. [Original outputs on the "male effect", an agro-ecological technique to control sheep and goat reproduction, as a consequence of long-term scientific collaborations between Tunisia, Mexico and France.] INRA Productions Animales, pp. 427-438.

Chevillat, Véronique (2018) Blühstreifen statt Spritze! Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick . Online at https://www.bioaktuell.ch/aktuell/meldung/bluehstreifen-4-2018.html, accessed on: 18 July 2018.

Chevillat, Véronique (2018) Auch Ackerbaulandschaften sollen blühen. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick . Online at https://www.bioaktuell.ch/aktuell/meldung/bluehstreifen-3-2018.html, accessed on: 1 July 2018.

Chevrier, Cécile; De Rudnicki, V.; Ruelle, B. and Crété, X. (2013) Les nouvelles technologies pour réduire les quantités de produits phytosanitaires et leurs impacts sur l'environnement. [New technologies to reduce the use of pesticides and their environmental impacts.] Innovations Agronomiques, pp. 101-111.

Chhuo, V.; Roussey, Catherine; Soulignac, V.; Bernard, Stéphan and Chanet, J.P. (2012) UNSPECIFIED [Une nouvelle méthode d'appariement entre deux vocabulaires d'annotation.] Actes du 4ème atelier Recherche d'Information Sémantique associé à la conférence EGC 2012, Bordeaux, France.

Chialue, Lytoua; Moustier, Paule and Manivong, Phengkhouane (2018) Laotian consumer perceptions of rice quality: Insights from a conjoint analysis. Systèmes alimentaires / Food Systems, pp. 61-87.

Chiara, Di Pietro; Riccardo, Massantini and Roberto, Moscetti (2016) DEVELOPMENT OF PREDICTIVE MODELS FOR QUALITY CONTROL OF CARROTS DURING DRYING. Masters thesis, University of Tuscia (Italy) , Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest systems. . [Unpublished]

Chiffoleau, Yuna (2006) La sélection participative, du Sud au Nord : enjeux et conditions d'un "transfert". Dossiers de l'Environnement de l'INRA, pp. 145-151.

Chizallet, Marie; Prost, Lorène and Barcellini, Flore (2021) Naviguer dans les « moments du temps » pour concevoir sa transition agroécologique. 11e colloque EPIQUE. 10 ans d’ARPEGE et 20 ans d’EPIQUE. Comment la Psychologie Ergonomique et l’Ergonomie contribuent-elles aux évolutions sociétales ?, Lille, France.

Chizallet, Marie; Prost, Lorène and Barcellini, Flore (2019) Comprendre l’activité de conception d’agriculteurs en transition agroécologique : vers un modèle trilogique de la conception. Psychologie Française, pp. 119-139.

Chopin, Pierre; Tirolien, Jérôme and Blazy, Jean-Marc (2016) Ex-ante sustainability assessment of cleaner banana production systems. Journal of Cleaner Production, pp. 15-24.

Choudhury, Sugyan (2016) Organic manures boost productivity, prevents soil property loss. The Pioneer, 5 January 2016, pp. 1-2.

Chouzenoux, Emilie; Moussaoui, Saïd; Idier, Jérôme and Mariette, François (2009) Reconstruction d'un spectre RMN 2D par maximum d'entropie. Proc. GRETSI 2009, Dijon, France.

Chrétien, Fanny (2016) Apprendre le métier d'agriculteur bio : quelles transmissions pour quelles acquisitions? Innovations Agronomiques, pp. 105-120.

Chrétien, Fanny and Daneau, Alain (2013) La relation particulière de tutorat dans les espaces-test agricoles. Congrès AREF 2013 : Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation, Montpellier, France.

Christensen, Soren; Alphei, Jörg; Vestergård, Mette and Vestergaard, Peter (2007) Nematode migration and nutrient diffusion between vetch and barley material in soil. Soil Biology and Biochemistry, 39, pp. 1410-1417.

Christensen, Soren; Bjornlund, Lisa and Vestergård, Mette (2007) Decomposer biomass in the rhizosphere to assess rhizodposition. Oikos, 116, pp. 65-74.

Christensen, Tove (2009) Hvilken mælk vil forbrugerne have? Hvilken mælk vil forbrugerne have?, 11 December 2009, p. 1.

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgaard, Niels and Dubgaard, Alex (2014) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug. IFRO dokumentation, no. 2014/3. IFRO, København.

Cino, B.J. (2004) Duurzame landbouw: de praktijk onderweg. Alterra-rapport 1005.. Alterra, Wageningen, NL.

Čižek, Jan and Znaor, Darko (1994) Ekološka poljoprivreda u razvoju hrvatskog sela. [The role of ecological agriculture in development of Croatian rural areas.] In: roceedings of the scientific conference "Agriculture and food production in new European surroundings", Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, pp. 75-84.

Claassen, A. (2008) Bijzonder functioneel : verkenning naar de mogelijkheden voor biologische landbouw op terreinen van de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Brabantse Milieufederatie, Tilburg, NL.

Clarke, Dr Sarah M.; Hinchsliffe, Miss Kay E.; Haigh, Miss Zoe; Jones, Dr Hannah; Pearce, Dr Bruce; Wolfe, Prof Martin S and Thomas, Dr Jane (2006) A participatory approach to variety trials for organic systems. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Clavin, Dan (2009) Financial Planning for a Farmer Undergoing Organic Conversion. In: Teagasc (Ed.) Teagasc Organic Conference - Opportunities for Organic Producers Proceedings.

Clément, Bruno; Duyckaerts, Charles; Hauw, Jean-Jacques and Ardaillou, Raymond (2019) Rapport 19-01. Pérenniser les centres de ressources biologiques : un enjeu majeur pour la recherche biomédicale. [Sustainability of biological resource centers: A major challenge for biomedical research.] Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, pp. 2-8.

Clements, Ruth (2013) Silage feed advice for pig farmers: Farmers Weekly report on ICOPP feeding trial at FAI Farms. Farmers Weekly, 29 April 2013.

Clements, Ruth (2013) Forage feeding for pigs could be beneficial. Farmers Guardian, 5 March 2013.

Clerc, Maurice and Schmutz, Res (2010) Suisse-Bilanz-Änderungen 2011 treffen auch Biobetriebe. Zürcher Bauer, 17 September 2010, p. 12.

Clerc, Maurice and Taramarcaz, Josy (2011) Gute Gründe für den Biolandbau. FiBL-Merkblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick.

Clevering, O. (2008) Slimme maatregelen voor schoon oppervlaktewater. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Clevering, O. and Haan, J. De (2006) Boeren voor schoon oppervlaktewater : perspectieven voor inrichtingsmaatregelen in het agrarische gebied. Praktijkonderzoek Plant & OMgeving, Wageningen, NL.

Clevering, O.; Oppedijk Van Veen, J.; Buck, A. De and Hoving, I. (2008) Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Sciences Group, Wageningen, NL, , UR.

Codron, Jean Marie; Sirieix, Lucie and Reardon, Thomas (2006) Social and environmental attributes of food products in an emerging mass market : challenges of signaling and consumer perception, with European illustrations. [Les attributs sociaux et environnementaux des produits alimentaires dans un marché en pleine expansion : illustrations européennes des défis posés par la signalisation et les perceptions des consommateurs.] Agriculture and Human Values, pp. 283-297.

Çolak, Ayşegül; Çelikel, Gülendam; Ekmekçi, Uğur; Özarslandan, Adem; Aksoy, Eda; Karataş, Ali; Yurtmen, Melike; Sezen, Metin; DEMİRTAŞ, Bekir; Arslan, Rasim; Türkay, Cengiz; Subaşı, Sedat and Öztürk , Cahit (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Örtü Altı Organik Domates Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease pest and weeds on organic tomato grown under greenhouse in Eastern Mediterranean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 253-264.

Colbach, Nathalie; Kurstjens, D.A.G.; Munier-Jolain, Nicolas; Dalbiès, A. and Doré, Thierry (2010) Assessing non-chemical weeding strategies through mechanistic modelling of blackgrass (Alopecurus myosuroides Huds.) dynamics. European Journal of Agronomy, pp. 205-218.

Colbach, Nathalie; Tschudy, C.; Meunier, Dominique; Houot, Sabine and Nicolardot, Bernard (2013) Weed seeds in exogenous organic matter and their contribution to weed dynamics in cropping systems. A simulation approach. European Journal of Agronomy, pp. 7-19.

Colenbrander, E. (2017) Goede toekomst voor biologisch varkensvlees : beschikbaarheid biologisch voer knelpunt. Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij, 2017, 10 (8), 36 - 37.

Coll, Patrice; Le Cadre, Edith; Blanchart, Eric; Hinsinger, Philippe and Villenave, Cecile (2011) Organic viticulture and soil quality: a long-term study in Southern France. Applied Soil Ecology, pp. 37-44.

Coll, Patrice; Villenave, Cecile and Le Cadre, Edith (2012) How are nematode communities affected during a conversion from conventional to organic farming in southern French vineyards? Nematology, pp. 665-676.

Colleu, Sylvie (2020) Etude REVE : Reconnexion verger - élevage, dossier documentaire: Informations sur les travaux achevés ou en cours concernant la reconnexion élevage/végétal en arboriculture. INRAE.

Collin, Samuel; Bensoussan, Sandy; Courboulay, Valérie; Kling-Eveillard, Florence; Meunier-Salaün, Marie-Christine and Tallet, Céline (2016) Enquête sur les pratiques de communication des éleveurs de porcs avec leurs animaux. 48. Journées de la Recherche Porcine, Paris, France.

Colomb, Bruno; Angevin, Frédérique; Bergez, Jacques-Eric; Blouin, Marine; Glandières, Anne and Prieur, Loïc (2009) Using MASC to evaluate the sustainability of cropping systems: Application to multicriteria assessment of organic cropping systems in Southern France. Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development (AgSAP) : Setting the Agenda for Science and Policy, Egmond aan Zee, Netherlands.

Colomb, Bruno; Aveline, Anne and Carof, Matthieu (2011) Une évaluation multicritère qualitative de la durabilité de systèmes de grandes cultures biologiques, Quels enseignements ? HAL CCSD.

Colomb, Bruno and Bergez, Jacques-Eric (2013) Construire une image globale des performances des systèmes de cultures par le biais d’une évaluation multicritère. Buts, principes généraux et exemple. Innovations Agronomiques, pp. 45-60.

Colomb, Bruno; Carof, Matthieu; Aveline, Anne and Bergez, Jacques-Eric (2013) Stockless organic farming: strengths and weaknesses evidenced by a multicriteria sustainability assessment model. Agronomy for Sustainable Development, pp. 593-608.

Colomb, Bruno and Gafsi, Mohamed (2011) UNSPECIFIED [CITODAB. Le développement de l’Agriculture biologique en Midi‐Pyrénées : les diagnostics du projet CITODAB.] HAL CCSD.

Colomb, Bruno and Gafsi, Mohamed (2011) CITODAB. Le développement de l’Agriculture biologique en Midi‐Pyrénées : les diagnostics du projet CITODAB. HAL CCSD.

Colomb, Bruno and Glandières, Anne (2014) Évaluation multicritère de la durabilité de systèmes de grande culture spécialisés en agriculture biologique dans le Sud-Ouest de la France (région Midi-Pyrénées). [Sustainability assessment of organic arable cropping systems of the French Midi-Pyrenees region.] Cahiers Agricultures, pp. 108-119.

Colomb, Bruno; Glandières, Anne; Aveline, Anne; Carof, Matthieu; Fontaine, Laurence and Craheix, Damien (2010) L'évaluation multicritère qualitative des systèmes de grandes cultures. Appropriation du modèle MASC par des conseillers agricoles pour le repérage des systèmes de culture biologiques innovants. Conseil en agriculture : acteurs, marchés, mutations, Dijon (FR), France.

Colomb, Bruno; Glandières, Anne; Carpy-Goulard, Françoise; Lecat, Nicolas; Pelletier, Adrien and Prieur, Loïc (2009) Analyse énergétique des systèmes de grandes cultures biologiques : Impact du niveau d’intensification. Innovations Agronomiques, pp. 176-181.

Colomb, Bruno; Glandières, Anne; Carpy-Goulard, Françoise; Lecat, Nicolas; Pelletier, Adrien and Prieur, Loïc (2008) Analyse énergétique des systèmes de grandes cultures biologiques : Impact du niveau d’intensification. Dinabio, Dijon, France.

Colombino, Elena; Biasato, Ilaria; Bongiorno, Valentina; Gai, Francesco; Zambotto, Valeria; Gariglio, Marta; Prai, Federico; Cardello, Mattia; Gasco, Laura; Schiavone, Achille and Capucchio, Maria Teresa (2022) Can black soldier fly live larvae supplementation modify gut histomorphology of organic chickens? In: Book of Abstracts, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, Germany, 106, Series Bornimer Agrartechnische Berichte.

Colon, L. (2006) Aaltjesresistentie in klaver : perspectieven voor aaltjesresistente klaver als stikstofleverancier in biologische teelten. Rapport / Plant Research International 117.. Plant Research International, Wageningen, NL.

Colon, L.; Visker, M.; Budding, D.; Keizer, P. and Thissen, J. (2003) Vierjarig Phytophthora-onderzoek afgerond : wordt Phytophthora een beheersbare factor in de biologische aardappelteelt? : deel 2: resistente rassen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (11), 12 - 13.

Combris, Pierre; Giraud-Heraud, Eric and Seabra Pinto, Alexandra (2015) Relative willingness to pay and surplus comparison mechanism in experimental auctions. [Consentements à payer relatifs et mécanisme de comparaison des surplus dans les enchères expérimentales.] Cahiers du GREThA, pp. 1-25.

Cömert Acar, Muazzez and Kir, Alev (2022) 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANIC AGRICULTURE IN MEDITERRANEAN CLIMATES: THREATS AND SOLUTIONS. This conference abstract e‐book was pressed by ETO Derneği., Ecology Fair Izmir (Gaziemir / Izmir/ Türkiye).

Compagnone, Claude and Pribetich, Justine (2017) Quand l’abandon du labour interroge les manières d’être agriculteur: Changement de norme et diversité des modèlesd’agriculture. Revue Française de Socio-Economie, p. 101.

Compagnone, Claude; Prévost, Philippe; Simonneaux, Laurence; Levite, Dominique; Meyer, Maurice and Barbot, Christophe (2016) L’agronomie : une science normale interrogée par la biodynamie ? "Agronomie Environnement et Société". Savoirs agronomique pour l’action, 2016, 6 (2), pp. 107-112.

Concaro, Frederico (2017) Risk assessment in the conversion from conventional to organic production: case studies of the potato and tomato farming in the Netherlands and in Italy? Masters thesis. . [Unpublished]

Conijn, C. (2008) Biologische bestrijding in bloembolgewassen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL, , UR.

Conijn, C. (2008) Middel tegen gladiolentrips is er, nu de toelating nog. BloembollenVisie, 2008 (131), p. 23.

Conijn, C. and Breedeveld, M. (2005) ULO-behandeling krijgt tulpen galmijtvrij. BloembollenVisie, 2005 (66), 22 - 23.

Conijn, C.; Breedeveld, M. and Bulle, A. (2006) Schimmel pakt galmijt aan, maar laat bollenmijt lopen : onderzoek mijten. BloembollenVisie, 2006 (84), 24 - 25.

Conijn, C.; Breedeveld, M. and Zuilichem, H. Van (2003) Tulpengalmijt, binnenkort met schimmels bestreden? BloembollenVisie, 2003 (21), p. 20.

Conseil, Mathieu and Chable, Veronique (2008) Variétés et semences pour l'Agriculture Biologique : une réponse pour les choux par la sélection participative en Bretagne. Colloque Dinabio, Montpellier, France.

Cop, N.; Lippens, L.; Temmerman, F.; Mey, J. De; Ebrahimi, N. and Verbruggen, L. (2020) Preimineervlieg vraagt een veelzijdige aanpak. V/d grond : kool, lof, sla & prei, 2020, 9 (33), 34 - 35.

Coquil, Xavier; Anglade, Juliette; Barataud, Fabienne; Brunet, Laurent; Durpoix, Amandine and Godfroy, Matthieu (2019) TEASER-lab : concevoir un territoire pour une alimentation saine, localisée et créatrice d’emplois à partir de la polyculture - polyélevage autonome et économe. La diversification des productions sur le dispositif expérimental ASTER-Mirecourt. Innovations Agronomiques, pp. 61-75.

Coquil, Xavier; Blouet, André; Fiorelli, Jean-Louis; Bazard, Claude and Trommenschlager, Jean-Marie (2009) Conception de systèmes laitiers en agriculture biologique : une entrée agronomique. [Designing organic dairy systems based on agronomic principles.] INRA Productions Animales, pp. 221-234.

Coquil, Xavier; Fiorelli, Jean-Louis; Bazard, Claude; Foissy, Damien; Trommenschlager, Jean-Marie and Blouet, André (2006) Prototyping organic mixed crop-dairy systems at a local scale: a multi-attribute approach. Joint Organic Congress, Odense, Denmark.

Coquil, Xavier; Fiorelli, Jean-Louis; Blouet, André; Bazard, Claude and Trommenschlager, Jean-Marie (2009) L'agriculture biologique testée à l'INRA-ASTER de Mirecourt. Cultivar l'Elevage, pp. 2-8.

Coquil, Xavier; Fiorelli, Jean-Louis; Blouet, André; Mignolet, Catherine; Foissy, Damien; Bazard, Claude and Trommenschlager, Jean-Marie (2007) Des systèmes de production laitiers biologiques comme prototypes de systèmes laitiers durables. [Organic dairy systems used as prototypes of sustainable dairy systems.] Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, Paris, France.

Coquil, Xavier; Fiorelli, Jean-Louis; Blouet, André; Trommenschlager, Jean-Marie; Bazard, Claude and Mignolet, Catherine (2011) Conception de systèmes de polyculture élevage laitiers en agriculture biologique : Synthèse de la démarche pas à pas centrée sur le dispositif expérimental INRA ASTER-Mirecourt. [Experiencing organic mixed-crop dairy systems : a step by step assessment and redesign centred on a long term experiment.] Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants, Paris, France.

Coquil, Xavier; Fiorelli, Jean-Louis; Trommenschlager, Jean-Marie; Bazard, Claude and Blouet, André (2011) Des prairies permanentes, unique ressource d'un système laitier biologique en Lorraine. [An organic dairy grazing system exclusively based on permanent pasture in Lorraine.] Séminaire de clôture de l'Appel à Projet Prairies Permanentes, Mirecourt, France.

Coquil, Xavier; Foissy, Damien; Trommenschlager, Jean-Marie; Bazard, Claude; Delaby, Luc and Despres, Ségolène (2008) Towards nitrogen self-sufficiency in mixed crop organic dairy systems: legumes and protein-rich plants contributions. Grassland Science in Europe, Uppsala, Sweden.

Coquil, Xavier; Trommenschlager, Jean-Marie; Bazard, Claude; Despres, Ségolène and Delaby, Luc (2009) Valorisation par les vaches laitières de mélanges céréales/protéagineux fermiers dans une ration hivernale. [Use of farm grown cereal/protein mixes by lactatin g dairy cows in a winter diet.] Innovations Agronomiques, pp. 145-149.

Cordeau, Stéphane; Triolet, Marion; Wayman, Sandra; Steinberg, Christian and Guillemin, Jean-Philippe (2016) Bioherbicides: dead in the water? A review of the existing products for integrated weed management. Crop Protection, pp. 44-49.

Corfdir, Vincent (2011) Comparaison de trois variétés de blé tendre de types génétiques différents dans des environnements contrastés d’agriculture paysanne dans l’Ouest de la France. HAL CCSD.

Cormouls-Houles, Mathilde (2018) Underlying factors influencing the technical parameters of organic rabbit farms in France. PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Cornelisen, K.; Hogendonk, L. and Steenbergen, P. (2003) Rassen trostomaat vergeleken : grote verschillen tussen de diverse rassen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (11), 28 - 29.

Cornelissen, J.; Greef, K. De; Kaal-Lansbergen, L.; Lauwere, C. De; Ursinus, N.; Vermeer, H.; Weeghel, E. Van and Zonderland, J. (2009) Wat wil het varken? : van behoeften naar stalontwerpen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Corporaal, A. and Stortelder, A. (2009) Positieve relatie met EHS : 'Biolandbouw en Ecologische Hoofdstructuur bijten elkaar niet'. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2009, 29 (9), 18 - 19.

Corrales, Mariana (2017) Analyse d’un réseau territorial pour soutenir la durabilité des exploitations agricoles : rôle de processus collectifs d'innovation. [Analysis of a territorial network to support farms sustainability : role of collective innovation process.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Corre, Tifenn; Monier-Dilhan, Sylvette and Regolo, Julie (2021) La qualité à quel prix ? La disposition à payer des consommateurs pour les fromages AOP et AB. [Quality at what price? Consumers' willingness to pay for PDO and organic labeled cheeses.] Working paper.

Corre-Hellou, Guénaëlle; Bedoussac, Laurent; Bousseau, David; Chaigne, Gaëtan; Chataigner, Claude; Celette, Florian; Cohan, Jean-Pierre; Coutard, Jean-Paul; Emile, Jean Claude; Floriot, Mathieu; Foissy, Damien; Guibert, Stéphanie; Hemptinne, Jean-Louis; Le Breton, M.; Lecomte, Christophe; Marceau, C.; Mazoué, Frédéric; Mérot, Emmanuel; Métivier, Thierry; Morand, Paul; Naudin, Christophe; Omon, B.; Pambou, Innocent; Pelzer, Elise; Prieur, Loïc; Rambaut, Gilles and Tauvel, O. (2013) Associations céréale-légumineuse multi-services. Innovations Agronomiques, pp. 41-57.

Corsi, Alessandro and Novelli, Silvia (2011) Willingness-to-pay in terms of price: an application to organic beef during and after the “mad cow” crisis. Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement - Review of agricultural and environmental studies, pp. 25-46.

Costa, Sandrine; Zepeda, Lydia and Sirieix, Lucie (2014) Exploring the social value of organic food: a qualitative study in France. International Journal of Consumer Studies, pp. 228-237.

Costa, Sandrine; Zepeda, Lydia and Sirieix, Lucie (2012) Exploring the status value of organic food. 8. Congrès de l'Association Française de Marketing, Brest, France.

Costa, Sandrine; Zepeda, Lydia and Sirieix, Lucie (2011) Exploring the social value of organic food. 5. International Consumer Sciences Research Conference (ICSRC), Bonn, Germany.

Costa Guzzatti, Thaise; Alécio Turnes , Valério and Bastezini, Daiana Andréia (editor): Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, Centro de Inteligência em Orgânicos (Eds.) (2012) Cooperagreco: seus desafios e suas conquistas. [Cooperagreco: challenges and achievements.] Estudo de caso. Sociedade Nacional de Agricultura, Rio de Janeiro, Brazil.

Costantini, Edoardo A.C.; Priori, Simone; Giffard, Brice; Fulchin, Emma; Tardaguila, Javier; Schroers, Hans-Josef; Pelengic, Radojko; Akça, Erhan; Tangolar, Semih and Valboa, Giuseppe (2018) Causes of soil malfunctioning in degraded areas of european and turkish vineyards. EQA (Imola) : environmental quality;qualité de l'Environnement;qualità ambientale, pp. 15-22.

Costanzo, Ambrogio and Bàrberi, Paolo (2014) Functional agrobiodiversity and agroecosystem services in sustainable wheat production. A review. Agronomy for Sustainable Development, pp. 327-348.

Costigan, Peter (2002) UK organic research funding – scope and aims. In: Powell, Jane and et al. (Eds.) Proceedings of the UK Organic Research 2002 Conference, Organic Centre Wales, Institute of Rural Studies, University of Wales Aberystwyth, pp. 1-6.

Cotinet, P.; Dupont, A.; Giteau, Jean-Luc and Pourias, Jeanne (2019) SGC Bretagne - Expérimenter et évaluer des systèmes de grandes cultures économes en intrants phytosanitaires (de l’intégré au biologique). Innovations Agronomiques, pp. 205-217.

Coumans, L. (2005) Hennen houden met hele snavels : ervaringen en praktijktips van de Studiegroep hele snavels. Eko Pluim, NL.

Courbois, Aymeric (2014) État des lieux des formations ligneuses du domaine du Joly de l'unité de recherche INRA ASTER-Mirecourt (88). HAL CCSD.

Courboulay, Valerie; Meunier-Salaün, Marie-Christine; Dubois, Aude; Caille, Marie-Estelle and Michel, Virginie (2012) Les outils d'évaluation et de gestion du bien-être en élevage: quelles démarches pour quels objectifs ? [Tool design for assessment and management of welfare in animal husbandry: what action for what purpose?] Journées de la Recherche Porcine en France, Paris, France.

Cournut, Sylvie and Chauvat, Sophie (2021) Taking work into account in the production of benchmarks in organic livestock farming. 2nd International Symposium on Work in Agriculture. Thinking the future of work in agriculture, Clermont-Ferrand, France.

Cournut, Sylvie; Teyssier, E. and Chauvat, S. (2018) Prise en compte du travail dans la production de références en élevage biologique. [Taking into account the work in the production of references for organic livestock.] Rencontre Recherche Rumnant, Paris, France.

Court, J. De La (2023) Vers van dichtbij en gezond lokaal is motto van Ekonoom. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2023, Editie (7), p. 10.

Cozzi, Giulio; Gottardo, Flaviana; Brscic, M.; Contiero, B.; Irrgang, N.; Knierim, Ute; Pentelescu, O.; Windig, Jack; Mirabito, Luc; Eveillard, F.; Dockes, Anne-Charlotte; Veissier, Isabelle; Velarde, Antonio; Fuentes Castro, Daniel; Dalmau, Antoni and Winckler, Christoph (2015) Dehorning of cattle in the EU Member States: A quantitative survey of the current practices. Livestock Science, pp. 4-11.

Craens, J.A. and Verstappen, H.P.S. (2008) Verslag studiereis melkschapenhouderij, Sardinië, 5 tot en met 7 februari 2008. Craens Consultancy, NL.

Cranen, I. and Abeelen, E. Van (2002) Natuurontwikkeling. In: Themaboek biologische varkenshouderij 2002.. SBV, Gemert, NL.

Criado, Marco; Plaza, Javier; Muñoz Centeno, Luz María; Delgado, Luis; Palacios, Carlos; Amor, Angel and Nilda Sanchez, Maria (2021) Bioecological Function As An Added Value Of Agrosilvopastoral Ecosystems. Case Study In A Spanish Dehesa. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Crittenden, S.J.; Eswaramurthy, T.; Goede, R.G.M. De; Brussaard, L. and Pulleman, M.M. (2012) Effect of tillage on earthworms over short- and medium-term in conventional and organic farming. Wageningen University, Department of Soil Quality, Wageningen, NL.

Crommert, F. Van De (2009) Samenwerking Wageningen UR met: Bejo Zaden. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2009 (21), p. 24.

Crooijmans, S. (2015) Biologische tomatenteler verrast de markt met bruin snacktomaatje : investering in kleinverpakking geeft meerwaarde. Onder glas, 2015, 12 (9), 44 - 45.

Crossland, Mary and Westaway, Sally (2015) Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations (OSCAR)-farm Testing of Cover Crop Species Mixes. Poster at: AAB: Getting the Most out of Cover Crops, Marston Lincs, UK, 24-25 June 2015.

Csáki, Tamás (2014) Vajdasági méhészek szakmai tanulmányúton, Magyarországon. [Vojvodina beekeepers are on study tour in Hungary.] ostermelo, 1 August 2014, 2014 (4), p. 121.

Csambalik, Laszlo; Papp, Orsolya and Drexler, Dora (2013) Közép-magyarországi paradicsom tájfajták vizsgálata ökológiai gazdálkodásban. [Monitoring of the central hungarian tomato landraces in organic farms.] .

Cseperkálóné Mirek, Barbara (2014) Ökológiai paradicsomtermesztés technológiai és beltartalmi bemutató. [Organic tomato production - technological and nutritional value demonstration.] ostermelo, 1 October 2014, 2014 (5), p. 74.

Cuijpers, W. (2020) Companion cropping in de kas - Verkenning van mogelijkheden. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Cuijpers, W. (2016) Biologisch bodembeheer: werken aan veerkracht in de bodem. Louis Bolk Instituut, Dronten, NL.

Cuijpers, W.; Burgt, G.-J. Van Der; Voogt, W.; Winkel, A. Van; Smeding, F.; Bokhorst, J. and Kaku, E. (2007) Bodemvruchtbaarheid : bemestingsstrategie voor vruchtbare en levende bodem, verslag 2005. Verslag bodem en bemesting / Biokas 2005.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Cuijpers, W. and Keijzer, P. (2022) Rassenonderzoek zomerveldboon : Pilot FlevoVeldboon 2021-2022. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Cuijpers, W. and Koopmans, C. (2004) Balanceren tussen plantenvoeding en bodemverzorging. In: Biologisch telen onder glas : minder zekerheid maar meer voldoening. Biokas magazine 2004.. Biokas, Nijmegen, NL.

Cuijpers, W.; Koopmans, C. and Voogt, W. (2004) Hulpmeststoffen in de biologische glastuinbouw : noodzaak en discussie. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2004, 24 (9), 26 - 27.

Cuijpers, W.; Postma, J.; Messelink, G. and Janmaat, J. (2004) Nieuwsbrief Biokas nummer 10 - december 2004. Nieuwsbrief / Biokas, 2004 (10), 1 - 4.

Cuijpers, Willemijn; Keijzer, Peter; Heupink, Dennis; Stap, Diane; Bonestroo, Gert-Jan and Noort, Mariët Van De (2021) FlevoVeldboon : eindrapportage 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik, NE.

Cullen, E.M. and Holm, K.M. (2013) Aligning Insect IPM Programs With a Cropping Systems Perspective: Cover Crops and Cultural Pest Control in Wisconsin Organic Corn and Soybean. Journal of Sustainable Agriculture, 37 (5), pp. 550-577.

Cuperus, F. (2018) Alles wat ik hier nu doe is mijn droom! Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (2), 12 - 15.

Cuperus, F.; Apeldoorn, D. Van; Stella, J.D.; Osei, B.; Noren, I.S.; Ditzler, L.; Rossing, W. and Sukkel, W. (2019) Onderzoek strokenteelt : resultaten 2018 : meer diversiteit, meer biodiversiteit en betere gewaskwaliteit in strokenteeltproeven. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2019 (6), 12 - 13.

Cuperus, F. and Winkel, E. (2015) herdersstaf werd een symbool voor vertrouwen : uitwisselen van succesverhalen. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2015 (2), 22 - 23.

Cuperus, Fogelina (2016) explorative case study on soil micronutrient availability in the province Groningen, The Netherlands. Masters thesis. . [Unpublished]

Cuperus, Fogelina; Fuchs, Lennart; Haagsma, Wiepie; Smit, Elsbeth; Voort, Marcel Van Der and Sukkel, Wijnand (2023) Inventarisatie naar onderzoek, kennisverspreiding, innovatie en educatie in de biologische landbouw in Nederland. Rapport / Wageningen University & Research, Business unit Open Teelten WPR-OT 1002.. Wageningen University & Research, Business unit Open Teelten, Wageningen, NE.

Cuppen, J.G.M.; Heijerman, T.; Wielink, P. and Loomans, A.J.M. (2004) lieveheersbeestje Harmonia axyridis in Nederland : een aanwinst voor onze fauna of een ongewenste indringer (Coleoptera: coccinellidae)? Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum, 2004 (20), 1 - 12.

Cuya Gavilano, Alvaro Andrés (2018) Contribution à une détermination de la valeur perçue de l’offre biologique par la mesure du consentement à payer : une application au cas du vin. [Contribution to a determination of the organic attribute by the mesure of consumer willingness to pay : the case of Bordeaux wine.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Cuypere, T. De (2018) Impact van vals zaaibed op de zaadbank en veldopkomst van knopkruiden (Galinsoga spp.) en andere zaadonkruiden op biologische groentenpercelen. Masters thesis. . [Unpublished]

D'Alessandro, Cecilia (2018) Participatory Guarantee Systems for the development of small-scale organic agriculture: The case of Ogiek honey in Kenya. [Sistemi di garanzia partecipata per lo sviluppo dell'agricoltura biologica su piccola scala: Il caso del miele Ogiek in Kenya.] Masters thesis, Università degli Studi di Firenze , Economics and Management. . [Submitted]

D'hulster, J. (2011) Tuinder Johan D'Hulster : wetenschap en beleid, we kunnen uw keuze niet aanvaarden. Wij moeten uw ggo's niet. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2011 (4), 12 - 16.

da Silva, Jenevaldo Barbosa; Rangel, Charles Passos ; da Fonseca, Adivaldo Henrique and Soares, João Paulo Guimarães (2012) Gastrointestinal helminths in calves and cows in an organic milk production system. Revista Brasileira de Parasitologia Veteterinária, Jaboticabal, 21 (2), pp. 87-91.

da Silva, Jenevaldo Barbosa; Soares, João Paulo Guimarães and da Fonseca, Adivaldo Henrique (2012) Avaliação da carga parasitária de helmintos e protozoários em bezerros manejados em sistema orgânico. [Strategic management of pastures to control helminths and coccidia of calves in organic system.] Semina: Ciências Agrárias, 33 (3), pp. 1103-1112.

Dabbert, S.; Häring, A.M. and Zanoli, R. (2002) Politik für den Öko-Landbau. [Policy for organic agriculture.] Eugen Ulmer Verlag GmbH, Stuttgart.

Dabbert, S.; Zanoli, R. and Lampkin, N. (2001) Elements of a European Action Plan for Organic Farming. In: Proceedings of the European Conference – Organic Food and Farming, The Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, pp. 149-161.

Dabbert, Stephan and Häring, Anna (2003) Vom Aschenputtel zum Lieblingskind - zur politischen Förderung des Ökolandbaus. [Organic farming: A grassroots movement taken over by policy?] GAIA, 12 (2), pp. 100-106.

Dabbert, Stephan and Häring, Anna Maria (2004) Förderung des Öko-Landbaus - Vom Aschenputtel zum Lieblingskind. Ökologie & Landbau, 2004, 129, pp. 14-16.

Dagevos, Hans; Wijnands, Frank and Meeusen, Marieke (2017) Verbindend ondernemen : betekenisvolle biologische sector, vandaag en (over)morgen. Wageningen University & Research, Wageningen, NE.

Dagnogo, Olefongo (2018) Polymorphisme des gènes Chloroquine Resistance Transporter (crt), dihydrofolate reductase (dhfr) et Kelch13 propeller (K13 propeller) de Plasmodium falciparum dans la salive et les urines chez le sujet atteint de paludisme. [Polymorphism of the Chloroquine Resistance Transporter (Crt), Dihydrofolate Reductase (dhfr) and Kelch13 Propeller (K13 Propeller) Genes of Plasmodium falciparum in Saliva and Urine in Malaria Patients.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Daher, Céline and Bellot-Gurlet, Ludovic (2013) Non-destructive characterization of archaeological resins: seeking alteration criteria through vibrational signatures. Analytical Methods, pp. 6583-6591.

Dakpo, Herve; Laignel, Gabriel; Roulenc, Marielle and Benoit, Marc (2014) Ex-post evaluation of GHG emissions and energy consumption in organic and conventional meat SHEEP farms in France over 26 years. 18. IFOAM Organic World Congress, Istanbul, Turkey.

Dalfsen, P. Van (2009) Geïntegreerde en biologische teelt vaste planten. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Dalgaard, T.; Halberg, N. and Kristensen, I.S. (1998) Can organic farming help to reduce N-losses? Experiences from Denmark. Nutrient Cycling in Agroecosystems (52), pp. 277-287.

Dalgaard, T.; Halberg, N. and Porter, J.R. (2001) A model for fossil energy use in Danish agriculture used to compare organic and conventional farming. Agriculture, Ecosystems & Environment, 87 (1), pp. 51-65.

Dalle Zotte, A.; Cullere, M.; Rémignon, Hervé; Alberghini, L. and Paci, G. (2016) Meat physical quality and muscle fibre properties of rabbit meat as affected by the sire breed, season, parity order and gender in an organic production system. World Rabbit Science, pp. 145-154.

Dam, A.M. Van (2010) Composteren van organisch afval in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1953052.

Dam, G. Van (2021) 'Mijn zorgen over de biologische ambitie van de EU' : Opinie. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2021, Editie (39), p. 8.

Dam, H. (2015) Van alle markten thuis. Slow food magazine : lekker, puur & eerlijk, 2015 (2), 14 - 19.

Dam, M. Van (2009) Screening van enkele houdbaarheidsmiddelen voor biologische tulpen. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse, NL.

Dam, Van A.M.; Boer, De H.C.; Beuze, De M.; Klooster, A. Van Der; Kater, L.J.M.; Geel, W. Van and Steeg, P. Van Der (2006) Duurzaam bodemgebruik in de landbouw: advies uit de praktijk. PPO nr. 340101. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen, NL.

Damgaard, Christian; Kjellsson, Gösta and Haldrup, Christian (2007) Prediction of the combined effect of various GM contamination sources of seed: a case study of oilseed rape under Danish conditions. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 57 (3), pp. 247-253.

Damgaard, PhD Christian and Kjellsson, PhD Gösta (2003) Gene Flow Between Rapeseed Fields: A Meta-analysis of Available Data. Working paper, Terrestrial Ecology, National Environmental Research Institute . [Unpublished]

Teagasc (Ed.) (2008) Teagasc Organic Production Research Conference Proceedings 2008. Teagasc, Oakpark, pp. 1-121. Proceedings of Teagasc Organic Production Research Conference, Tullamore Court Hotel, Tullamore, Co. Offaly, Ireland, 2 December 2008.

Danek, Stanislav; Benada, Jaroslav; Benes, Stanislav; Sabatka, Jan; Taborsky, V.; Rotrekl, Jiri; Dlouhy, Josef; Bertsch, Bodo and Urban, Jiri (1992) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.7. [Alternative agriculture - information bulletin No.7.] Alternativní zemědělství, 23 March 1992 (1), pp. 1-37.

Daniel, Maud (2013) L’engagement des individus pour le développement durable : une étude quantitative des achats et des usages durables. Management et Avenir, pp. 185-203.

Daniels, L. and Hornikx, K. (2006) Onderzoek naar multifunctionele landbouw. Biologica, Utrecht, NL.

Daniels, L. and Janmaat, L. (2017) Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid : van docent biologische teelt naar hoogleraar veredeling. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2017 (11), 22 - 23.

Dardonville, Manon; Bockstaller, Christian; Legrand, Baptiste and Therond, Olivier (2019) Quantifying ecosystem capacity, modulation by agricultural practices and actual use of ecosystem services by farmers. World conference of Ecosystem Services Partnership, Hannover, France.

Darduin, Ugo; Delanoe, Marine; Nicourt, Christian and Cabaret, Jacques (2015) L’élevage biologique de poulets au risque de la vente en circuits courts. INRA Productions Animales, pp. 271-280.

Darnhofer, Ika; D'amico, Simona and Fouilleux, Eve (2018) A relational perspective on the dynamics of the organic sector in Austria, Italy, and France. Journal of Rural Studies, pp. 200-212.

Darnhofer, Ika; Lindenthal, Thomas; Bartel-Kratochvil, Ruth and Zollitsch, Werner (2010) Conventionalisation of organic farming practices: from structural criteria towards an assessment based on organic principles. A review. Agronomy for Sustainable Development.

Datema, Marieke (2021) effect of grass mulch and strip cropping on Phytophthora infections and Colorado Potato Beetle infestation in potato. Masters thesis. . [Unpublished]

Daugbjerg, Carsten and Halpin, Darren (2008) Governing growth in organic farming: The evolving capacities of organic groups in the United Kingdom and Denmark. Paper at: 58th PSA annual conference, Swansea University, 1-3 April 2008. [Completed]

Daugbjerg, Carsten; Tranter, Richard and Holloway, Garth (2008) Organic farming policies and the growth of the organic sector in Denmark and the UK: a comparative analysis. Paper at: XIIth EAAE Congress, Ghent, Belgium, August 26-29, 2008. [Unpublished]

Daugbjerg, Carsten and Sønderskov, Kim Mannemar (2009) Environmental Policy Performance Revisited: Do Organic Food Policies Matter for Sustainable Consumption-5th ECPR General Conference. In: Environmental Policy Performance Revisited: Do Organic Food Policies Matter for Sustainable Consumption. [Unpublished]

Daugbjerg, Carsten and Halpin, Darren (2008) Sharpening Up Research on Organics: Why We Need to Integrate Sectoral Policy Research into Mainstream Policy Analysis. Policy Studies, 29 (4), pp. 393-404.

David, C.; Abecassis, Joel; Carcea, M.; Celette, Florian; Corre-Hellou, G.; Friedel, J.; Hiltbrunner, J.; Mader, P.; Messmer, M.; Narducci, V.; Peigné, J. and Thomsen, I.K. (2013) Améliorer la qualité technologique, nutritionnelle et sanitaire du bléiologique. Principaux leviers agronomiques et technologiques. Innovations Agronomiques, pp. 1-13.

David, Christophe; Jeuffroy, Marie-Helene; Henning, John and Meynard, Jean Marc (2005) Yield variation in organic winter wheat: a diagnostic study in the Southeast of France. Agronomy for Sustainable Development, pp. 213-223.

David, Christophe; Jeuffroy, Marie-Hélène; Henning, John and Meynard, Jean-Marc (2005) Yield variation in organic winter wheat: a diagnostic study in the Southeast of France. Agronomy for Sustainable Development, pp. 213-223.

David, Christophe; Mundler, Patrick; Demarle, Olivier and Ingrand, Stéphane (2010) Long-term strategies and flexibility of organic farmers in southeastern France. International Journal of Agricultural Sustainability, pp. 305-318.

David, L. (2019) Samen tuinieren in een samentuin. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2019 (4), 26 - 27.

David, C. (2011) AGTEC-Org. CORE Organic Research Seminar, Paris, France, 29 November 2011. [Submitted]

Daviron, Benoit and Vagneron, Isabelle (2010) From commoditisation to de-commoditisation... and back again. Discussing the role of sustainability standards for agricultural products. [De la standardisation à la dé-standardisation.... et retour : le rôle des normes de durabilités sur les produits agricoles.] Working paper.

Davoult, Dominique; Harlay, Jerome and Gentil, Franck (2009) Contribution of a Dense Population of the Brittle Star Acrocnida brachiata (Montagu) to the Biogeochemical Fluxes of CO2 in a Temperate Coastal Ecosystem. Estuaries and Coasts, pp. 1103-1110.

Davoult, Dominique; Stagnol, Doriane and Renaud, Michel (2013) Effects of commercial harvesting of intertidal macroalgae on ecosystem biodiversity and functioning. Estuarine, Coastal and Shelf Science, pp. 99-110.

Davy, Anne Laure; Chiffoleau, Yuna; Desclaux Boury Esnault, Dominique; Raynaud, C. and Gasselin, Pierre (2006) Production et valorisation en partenariat de blé dur biologique dans la zone Grand Sud. Alter Agri, pp. 23-25.

Dawson, Julie; Berthellot, Jean-François; Mercier, Florent; Kochko, Patrick; Galic, Nathalie; Giuliano, Simon; Serpolay-Besson, Estelle; Thomas, Mathieu and Goldringer, Isabelle (2010) Sélection participative des blés pour l’agriculture biologique en Europe. Innovation & sustainable development in agriculture and food, Montpellier, France.

Dawson, Julie; Rivière, Pierre; Berthellot, Jean-François; Mercier, Florent; De Kochko, Patrick; Galic, Nathalie; Pin, Sophie; Serpolay, Estelle; Thomas, Mathieu; Giuliano, Simon and Goldringer, Isabelle (2011) Collaborative plant breeding for organic agricultural systems in developed countries. Sustainability, pp. 1206-1223.

Dawson, Julie; Serpolay-Besson, Estelle; Giuliano, Simon; Schermann, Nicolas; Galic, Nathalie; Chable, Veronique and Goldringer, Isabelle (2012) Multi-trait evolution of farmer varieties of bread wheat after cultivation in contrasting organic farming systems in Europe. Genetica.

Dawson, Julie C.; Serpolay-Besson, Estelle; Giuliano, Simon; Schermann, Nicolas; Galic, Nathalie; Berthellot, J. F.; Chesneau, V.; Ferte, H.; Mercier, Florian; Osman, A.; Pino, S. and Goldringer, I. (2013) Phenotypic diversity and evolution of farmer varieties of bread wheat on organic farms in Europe. Genetic Resources and Crop Evolution, pp. 145-163.

De Almeida, Olivier; Feuillerat, Lisa; Nouri, Vivien and Choquet, Karim (2021) Influence of composite preform fabrication on the integrity of poly‐aryl‐ether‐ketone matrices. Journal of Applied Polymer Science, pp. 1-1550719.

De Beir, Jean; L'horty, Yannick; Emond, Céline and Tufféry, Laetitia (2012) Quelles politiques publiques pour protéger la biodiversité ? [: Une analyse spatiale.] Working paper.

De Beir, Jean; Tufféry, Laetitia; L'horty, Yannick and Emond, Céline (2011) Quelles politiques publiques pour protéger la biodiversité ? Une analyse spatiale. HAL CCSD.

De Bon, Hubert; Temple, Ludovic; Malézieux, Eric; Bendjebbar, Pauline; Fouilleux, Eve and Silvie, Pierre (2018) L'agriculture biologique en Afrique : un levier d'innovations pour le développement agricole. Perspective - Cirad, pp. 1-4.

De Bon, Hubert; Temple, Ludovic; Malézieux, Éric; Bendjebbar, Pauline; Fouilleux, Eve and Silvie, Pierre (2018) L’agriculture biologique en Afrique : un levier d’innovations pour le développement agricole. HAL CCSD.

De Bon, Hubert; Temple, Ludovic; Malézieux, Eric; Bendjebbar, Pauline; Fouilleux, Eve and Silvie, Pierre (2018) Organic agriculture in Africa: A source of innovation for agricultural development. Perspective, pp. 1-4.

de Diego, Rocio del Rio (2018) Phytochemicals and anti-nutritional factors in green biorefineries. . [draft]

De Fatima Cardoso, Jaqueline; Casarotto Fihlo, Nelson; Cardoso, Jaqueline De Fátima; Casarotto Filho, Nelson and Marcon, Christian (2020) Small Business Networks in the filed of organic farming: strategies and management tools. Gestão & Produção.

de Figueiredo, Elsio Antônio Pereira and Soares, João Paulo Guimarães (2012) Sistemas orgânicos de produção animal: dimensões técnicas e econômicas. Paper at: Anais da 49a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. A produção animal no mundo em transformação. , Brasília – DF, 23 a 26 de Julho de 2012 .

De Geeter, H. (2016) Kiezen voor bio : aandacht voor gezondheid staat centraal. Nutrinews / Nutrition Information Center, 2016 (1), 11 - 15.

De Lauzon-Guillain, Blandine; Gaudfernau, Fleur; Camier, Aurore; Davisse-Paturet, Camille; Lioret, Sandrine; Nicklaus, Sophie; Charles, Marie-Aline and Kesse-Guyot, Emmanuelle (2021) Characteristics associated with feeding organic foods during complementary feeding: the nationwide Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance (ELFE) birth cohort. British Journal of Nutrition, pp. 1-10.

De Long, Jonathan R.; Fry, Ellen L.; Bloemhard, Chantal; Blok, Chris; Duhamel, Marie; Messelink, Gerben; Persijn, Ariyati; Pham, Khanh; Snoek, L. Basten and Leeuwen, Paul Van (2021) Beheer beïnvloedt relaties tussen bodemeigenschappen en het tulpenmicrobioom. Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw - Bollen WPR-1057.. Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw - Bollen, Bleiswijk, NE.

De Long, Jonathan R.; Streminska, Marta; Persijn, Ariyati; Huisman, Ming and Salm, Caroline Van Der (2020) Green Challenges: bestrijding van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) in chrysant met biologische bestrijdingsmiddelen en biostimulanten. Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw WPR-944.. Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw, Wageningen, NE.

De Lourdes Corrêa Figueiredo, Maria; Cruz, Ivan; Da Silva, Rafael Braga and Foster, John Edward (2015) Biological control with Trichogramma pretiosum increases organic maize productivity by 19.4%. Agronomy for Sustainable Development, pp. 1175-1183.

De Oliveira, Tatiana (2012) Dynamique des communautés lombriciennes dans les parcelles conduites en Agriculture Biologique. Modélisation de la dynamique des populations d'Aporrectodea caliginosa. [Dynamics of the earthworm communities in organic farming fields. Modeling of the population dynamics of Aporrectodea caliginosa.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

De Oliveira, Tatiana; Bertrand, Michel and Roger-Estrade, Jean (2012) Short-term effects of ploughing on the abundance and dynamics of two endogeic earthworm species in organic cropping systems in northern France. Soil and Tillage Research, pp. 76-84.

de Porras Acuna, Miguel Angel; Niggli, Urs; Love, Nicola; Moeskops, Bram; Padel, Susanne; Schmutz, Ulrich; Lehejček, Jiří; Beck, Alexander; Müller, Adrian; Ulmer, Karin; Chable, Véronique; Levidow, Les and Mulvany, Patrick (2018) Scientific evidence on how organic food and farming contributes to sustainable food security. TP Organics Research Briefing. TP Organics - European Technology Platform for Organic Food and Farming, B-Brussels .

De Sainte Agathe, Maïté (2020) Étude des performances agronomiques de cultures conduites en agriculture biologique et à destination de l'alimentation humaine dans un contexte de marais. HAL CCSD.

De Santis, Giuseppe (2021) Participatory Research As A Key Factor For The Transition Of Farming In Organic Rice. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

De Simone, Ambra and Moeskops, Bram (2021) News stories 3rd project year (Deliverable 3.5 OK-Net EcoFeed Project). .

De Simone, Ambra and Moeskops, Bram (2021) Press release at the final conference (Deliverable 1.12 OK-Net EcoFeed Project). .

De Simone, Ambra and Moeskops, Bram (2020) News stories 2nd project year (Deliverable 3.4 OK-Net EcoFeed Project). .

De Tourdonnet, Stéphane; Triomphe, Bernard and Scopel, Eric (2010) Ecological, technical and social innovation processes in conservation agriculture research position and first results of the ANR funded program PEPITES. ISDA 2010 Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

De Tourdonnet, Stéphane; Triomphe, Bernard and Scopel, Eric (2010) ECOLOGICAL, TECHNICAL AND SOCIAL INNOVATION PROCESSES IN CONSERVATION AGRICULTURE RESEARCH POSITION AND FIRST RESULTS OF THE ANR FUNDED PROGRAM PEPITES. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Debaeke, Philippe; Casadebaig, Pierre and Langlade, Nicolas (2021) New challenges for sunflower ideotyping in changing environments and more ecological cropping systems. OCL Oilseeds and fats crops and lipids, pp. 1-23.

Debergh, A. (2019) Witblauwe melkkoe met een dubbel doel. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2019 (maart ), 46 - 47.

Debergh, A. (2017) Blondekoeien als deel van het geheel. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2017 (mei), 14 - 16.

Debergh, A. (2016) Bewuste omslag naar biologisch : Pieter Van Poucke en Annelies Marchand kiezen bewust voor lokale afzet van biovlees. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2016, 15 (5), 24 - 25.

Debergh, A. (2016) Kansen voor biozuivel : omschakeltraject Vlaamse biologische melkveehouderij aanzienlijk korter. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2016, 33 (2), p. 43.

Debergh, A. (2012) Vleesvee past perfect voor ecologisch grasbeheer : Damien Depraetere schakelde over naar biologisch vleesvee : bedrijfsreportage. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2012, 11 (5), 10 - 12.

Debergh, A. (2011) Kruidig gras bron van mineralen : François Meschy: 'Traditionele ruwvoersoorten bevatten steeds minder mineralen'. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2011, 28 (7), 48 - 49.

Debergh, A. (2010) Groeien op biologische basis : omschakeling naar biologische melkveehouderij bracht nieuwe kansen voor bedrijfsuitbreiding. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2010, 27 (10), 38 - 40.

Debergh, A. (2010) Groeien op gras : permanent gras goed te rijmen met limousin bij biologisch vleeshouder Johan Meeus : bedrijfsreportage. VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie, 2010, 9 (5), 10 - 11.

Debergh, A. (2009) Liever weiden dan bossen : Koen Vangelder past natuurgebieden in bij biologische bedrijfsvoering : kerstspecial: De boer als natuurondernemer. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2009, 26 (20), 96 - 97.

Debergh, A. (2008) Biozuivel in beweging : markt voor biozuivel groeit met tien procent. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2008, 25 (8), p. 39.

Debergh, A. (2008) Liever gras dan mais : Ronny Aerts: "Mais is niet de meest milieuvriendelijke plant". Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2008, 25 (9), 34 - 35.

Debergh, A. (2006) Keuze voor biologisch boeren : Deense veehouder Palle Trads: "Na al die jaren was topfokkerij voor mij geen uitdaging meer". Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2006, 23 (15), 22 - 23.

Debergh, A. (2006) Zoeken naar alternatieven : Antoon Devreese: "Keuze voor biologische melkveehouderij al twintig jaar geleden gemaakt". Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2006, 23 (5), 16 - 17.

Debergh, A. (2005) Bodem vol leven : Joris Willems: "Zonder bodemleven ga ik failliet" : special: Bodem en gras. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2005, 22 (4), p. 60.

debode, Frédéric and burny, Philippe (2013) Development of organic farming in Wallonia : past, present and perspectives. Paper at: VI International scientific symposium "Farm machinery and processes management in sustainable agriculture, Lublin, Poland, 2013.

DEBODE, Frédéric and BURNY, Philippe (2013) Organic farming, a business perspective. Paper at: Advanced study school "The emergence of green businesses by the activation of economic competitiveness' innovative potential within the matrix of sustainable development, Bucharest, Roumanie, 23/10/2013 - 06/11/2013.

Debode, Frédéric; Van Damme, Julie and Lateur, Marc (2016) Plus ou moins de mycotoxines en bio qu’en conventionnel ? Itinérares bio, 30, pp. 30-31.

Déchaux, C. and Pradel, M. (2016) LCA applied to residual organic fertilizing materials - An overview of emission inventory data at the spreading operation. [ACV appliquée aux matières fertilisantes d'origine résiduaire - Aperçu des données d'émission à l'étape d'épandage.] Life Cycle Assessment and Other Assessment Tools for Waste Management and Resource Optimization, Cetraro, Italy.

Deffuant, Guillaume; Roozmand, Omid; Huet, Sylvie; Khamzina, Kamilla; Nugier, Armelle and Guimond, Serge (2020) Can biases in perceived attitudes explain anti-conformism? Working paper.

Défoukouémou Himbé, Lamine; Rognan, Loic; De Monicault, Laetitia and Demange, Vincent (2016) Petites exploitations agricoles : quels soutiens de la puissance publique ? HAL CCSD.

Defrancesco, Edi; Perito, Maria Angela; Bozzolan, Irene; Cei, Leonardo and Stefani, Gianluca (2017) Testing consumers' preferences for environmental attributes of pasta. Insights from an ABR approach. Sustainability, pp. 1-13.

Deguine, J.P.; Augusseau, X.; Insa, G.; Jolet, M.; Le Roux, K.; Marquier, M.; Rousse, P.; Roux, E.; Soupapoullé, Y. and Suzanne, W. (2013) Gestion agroécologique des mouches des légumes à La Réunion. [Agroecological management of cucurbit fruit flies in the Reunion Island.] Innovations Agronomiques, pp. 59-74.

Deguine, Jean-Philippe; Atiama-Nurbel, Toulassi; Aubertot, Jean-Noël; Augusseau, Xavier; Atiama, Morguen; Jacquot, Maxime and Reynaud, Bernard (2015) Agroecological management of cucurbit-infesting fruit fly: a review. Agronomy for Sustainable Development, pp. 937-965.

Deguine, Jean-Philippe; Muru, David and Plessix, S. (2019) Interactions Between Flowering Plants and Arthropods in Organic Agroecosystems. In: Organic Farming : Global Perspectives and Methods. Woodhead Publishing.

Deguine, Jean-Philippe; Robin, Marie-Hélène; Corrales, David Camilo; Vedy-Zecchini, Marie-Anne; Doizy, Anna; Chiroleu, Frédéric; Quesnel, Gauthier; Païtard, Isaure; Bohanec, Marko and Aubertot, Jean-Noël (2021) Qualitative modeling of fruit fly injuries on chayote in Réunion: Development and transfer to users. Crop Protection, p. 105367.

Deinum, W.; Deinum, S. and Ensing, J. (2018) Op weg naar een natuurinclusieve landbouw : de Graasboerderij. RVO, Utrecht, NL.

Dejgaard, J. and Gylling, M. (2018) Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering. IFRO Dokumentation 2018 / 3. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Københavns Universitet.

Dekker, P.H.M.; Bus, C.B. and Geel, W.C.A. Van (2009) Retourstromen van nutriënten en organische stof naar de biologische landbouw. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groente Ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

Dekker, P.H.M.; Stilma, E.S.C.; Geel, W.C.A. Van and Kool, A. (2009) LCA meststoffen : levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groente Ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

Dekker, S.E.M. (2012) Exploring ecological sustainability in the production chain of organic eggs. PhD thesis. . [Unpublished]

Dekkers, Maria-Franca; Haagsma, Wiepie; Geel, Willem Van; Berg, Wim Van Den and Haan, Janjo De (2023) Groenbemesters en groenbemestermengsels bij niet-kerende grondbewerking. Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-OT 975.. Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten, Wageningen, NE.

Dekking, A. (2003) Gras-klaver als turbomotor : teelttechnische en economische voordelen blijken aanzienlijk. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (2), 24 - 25.

Dekking, A. (2003) Onkruidbestrijding op OBS : door optimalisatie onkruidbestrijding is nog veel winst te behalen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (7/8), 26 - 27.

Dekking, A. (2003) Organische stof verdient meer aandacht : rekenmodel op internet geeft inzicht in uw eigen situatie. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (12), 18 - 19.

Dekking, A. (2002) Biologisch bedrijfssystemenonderzoek op het OBS. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. (2002) Goede vruchtwisseling en klavers, basis voor bemesting. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. (2002) Perspectieven en vooruitblik. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. (2002) Samenvatting van de resultaten van het BD-bedrijfssysteem. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. (2002) Uien en peen nog probleem bij onkruidbestrijding. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. (2002) Ziekten en plagen; biologisch niet schadevrij. In: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei.. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Lelystad, NL.

Dekking, A. and Jansma, J.E. (2015) Op zoek naar klanten dichtbij : website brengt in Flevoland aanbod en vraag bij elkaar. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2015 (5), p. 25.

Dekking, A.; Jansma, J.E.; Smit, B. and Janssens, B. (2020) succes verklaard : Biologische landbouw in Flevoland bloeit en groeit. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2020 (5), 26 - 27.

Dekking, A.J.G.; Jong, D. De; Vijn, M.P. and Jansma, J.E. (2011) Verkenning grondconstructies voor de biologische landbouw : pilot Harenkarspel. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Busines Unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente, Lelystad, NL.

del Río, Rocío; Fernando, Clara and Grassino, María (2016) The Organofinery: A Green Biorefinery for Animal Feed, Biogas and Fertilizer: An Industrial Scale feasibility Study. Working paper, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg University . [Unpublished]

Delanote, L. (2006) Nieuwsbrief augustus 2006. Bio nieuwtjes : nieuwsbrief ter informatie van de biotelers in Vlaanderen / Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (PCBT), 2006, 6 (7), 1 - 9.

Delanote, L.; Beeckman, A. and Rapol, J. (2013) Verschillende biologische bemestingsstrategieën leveren mooie broccoli : meerjarige bemestingsproef seizoen 2012. Proeftuin nieuws, 2013, 23 (12), 28 - 29.

Delanoue, Elsa; Roguet, Christine and Dockès, Anne-Charlotte (2021) Livestock Farming Systems And The French Society: Key Controversies And Expectations. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Delay, Etienne; Reulier, Romain; Gaudieux, Aurélie; Thierry, Hugo; Amalric, Marion; Debolini, Marta and Banos, Arnaud (2014) Modèle SISBIO. In: Recueil de fiches pédagogiques du réseau MAPS. Réseaux National des Systèmes Complexes, pp. 195-217.

Delen, J. Van (2004) Is er voor biologische uitstootkoeien een markt te winnen? Praktijkkompas. Rundvee, 2004, 18 (3), p. 9.

Delen, J. Van; Prins, H.; Zaalmink, B.W. and Heeres-Van Der Tol, J.J. (2002) Verwaarding van rundvlees uit de Nederlandse biologische melkveehouderij = Increasing the value of beef production on Dutch organic dairy farms. PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij. Rundvee 12. Praktijkonderzoek Veehouderij, Lelystad, NL.

Delhez, Laura; Dumont, Clément; Vandewattyne, Félix and Longdoz, Bernard (2020) TADA, a mechanistic model for carbon, nitrogen and water cycle in cropland and grassland ecosystems. ICROPM2020: Second International Crop Modelling Symposium, Montpellier, France.

Delmotte, Sylvestre (2011) Evaluation participative de scénarios : quelles perspectives pour les systèmes agricoles camarguais ? [Participatory assessment of scenarios: perspectives for agricultural systems in Camargue, South of France.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Delmotte, Sylvestre; Barbier, Jean Marc; Mouret, Jean-Claude; Le Page, Christophe; Wéry, Jacques; Chauvelon, Phillipe; Sandoz, Alain and Lopez Ridaura, Santiago (2016) Participatory integrated assessment of scenarios for organic farming at different scales in Camargue, France. Agricultural Systems, pp. 147-158.

Delmotte, Sylvestre; Couderc, Vincent; Mouret, Jean-Claude; Lopez Ridaura, Santiago; Barbier, Jean Marc and Hossard, Laure (2017) From stakeholders narratives to modelling plausible future agricultural systems: integrated assessment of scenarios for Camargue, Southern France. European Journal of Agronomy, pp. 292-307.

Delmotte, Sylvestre; Lacombe, Camille; Mailly, Florine; Mouret, Jean-Claude and Lopez Ridaura, Santiago (2012) Conversion régionale à l’agriculture biologique en Camargue, sud de la France. [Regional conversion to organic farming in Camargue, South of France.] 1. Conférence internationale sur les systèmes de production rizicole biologique, Montpellier, France.

Delmotte, Sylvestre; Lopez Ridaura, Santiago; Barbier, Jean Marc and Wéry, Jacques (2012) Combining modeling approaches for participatory integrated assessment of scenarios for agricultural systems: an application to cereal production systems in Camargue, South of France. 10. European IFSA Symposium : Producing and reproducing farming systems. New modes of organisation for sustainable food systems of tomorrow, Aarhus, Denmark.

Delmotte, Sylvestre; Lopez Ridaura, Santiago; Barbier, Jean Marc and Wery, Jacques (2010) Integrated analysis of the extension of organic agriculture in the Camargue: a participatory approach for model-based indicators at different scales. 9. European IFSA Symposium, Vienne, Austria.

Delmotte, Sylvestre; Lopez Ridaura, Santiago; Barbier, Jean Marc and Wery, Jacques (2010) How to evaluate the impacts of the extension of alternative farming systems at regional scale? Scenario analysis of organic agriculture in the Camargue. ISDA 2010 Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Delmotte, Sylvestre; Lopez Ridaura, Santiago; Goulevant, Gaël; Mouret, Jean-Claude; Le Page, Christophe; Chauvelon, Philippe; Sandoz, Alain; Barbier, Jean Marc and Wéry, Jacques (2011) Combining different modelling approaches for a participative assessment of alternative agricultural systems at different scales. 5. World Congress on Conservation Agriculture, Brisbane, Australia.

Delmotte, Sylvestre; Lopez-Ridaura, Santiago; Barbier, Jean-Marc and Wery, Jacques (2010) HOW TO EVALUATE THE IMPACTS OF THE EXTENSION OF INNOVATIVE FARMING SYSTEMS AT THE REGIONAL SCALE? SCENARIO ANALYSIS OF ORGANIC AGRICULTURE IN THE CAMARGUE. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Delmotte, Sylvestre; Tittonell, Pablo; Mouret, Jean-Claude; Hammond, Roy and Lopez Ridaura, Santiago (2011) On farm assessment of rice yield variability and productivity gaps between organic and conventional cropping systems under Mediterranean climate. European Journal of Agronomy, pp. 223-236.

Demeulenaere, Elise and Bonneuil, Christophe (2011) Des Semences en partage: Construction sociale et identitaire d'un collectif "paysan" autour de pratiques semencières alternatives. [Sharing Seeds: The moral economy of a French farmers' collective involved in on-farm conservation and breeding.] Techniques et culture, pp. 202-221.

Demeulenaere, Elise and Goulet, Frédéric (2012) Du singulier au collectif. Agriculteurs et objets de la nature dans les réseaux d'agricultures " alternatives ". Terrains et Travaux : Revue de Sciences Sociales, pp. 121-138.

Denaix, Laurence; Ouédraogo, Frédéric; Pierdet, Manon; Cornu, Jean-Yves; Bussiere, Sylvie and Coriou, Cécile (2019) UNSPECIFIED [Contamination cuprique des sols viticoles en agriculture biologique ou conventionnelle.] Colloque de la Société Française d'Ecotoxicologie Fondamentale et Appliquée, Lyon, France.

Denis, Antoine and Tychon, Bernard (2015) Remote sensing enables high discrimination between organic and non-organic cotton for organic cotton certification in West Africa. Agronomy for Sustainable Development.

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2014) Consumers’ grouping of organic and conventional food products—implications for the marketing of organics. Journal of food products marketing, 20 (4), 408- 428.

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2010) Dokumentation af valgeksperiment og spørgeskema, CONCEPTS. Working paper, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet . [Completed]

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2007) Organic consumption in three European countries. Paper at: 3rd QLIF Congress: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, University of Hohenheim, Germany, March 20-23, 2007.

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2017) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug og sundhed – dokumentation og beskrivende statistik (OrgHealth D3.1 – internt notat). University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics. [Completed]

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2012) Health and cost implications of choosing an organic diet - empirical insights from Danish household panel data. Food Policy, , - . [Submitted]

Derkx, M.P.M. (2003) Onderzoek lost stekprobleem in bioteelt op. boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs", 2003, 16 (15), 8 - 9.

Derkx, R. and Baltissen, T. (2006) Kostprijs belangrijkst bij biologische boomteelt op veen. boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs", 2006 (45), 10 - 11.

Derkzen, P. (2016) Kalfjes bij de koe : willen we 'terug naar de natuur'? Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (6), 16 - 17.

Derkzen, P. (2016) LONK – Leren Ondernemen op Nagele Kavel : nachtwerk. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2016 (6), 20 - 22.

Deru, J.; Eekeren, N. Van; Wit, J. De and Boer, H. De (2011) Effect van grassoort en N-bemestingsniveau op productie, beworteling en N-mineraal in de herfst : veldproef op zandgrond met Engels Raaigras, Kropaar en Rietzwenkgras. Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2011-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Deru, J.; Ellinger, L. and Eekeren, N. Van (2005) Homeopathie bij geiten : ervaringen van biologische geitenhouders. Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut 1.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Dervilly-Pinel, Gaud; Guérin, Thierry; Minvielle, Brice; Travel, Angélique; Normand, Jérôme; Bourin, Marie; Royer, Eric; Dubreil, Estelle; Mompelat, Sophie; Hommet, Frédéric; Nicolas, Marina; Hort, Vincent; Inthavong, Chanthadary; Saint-Hilaire, Mailie; Chafey, Claude; Parinet, Julien; Cariou, Ronan; Marchand, Philippe; Le Bizec, Bruno; Verdon, Eric and Engel, Erwan (2017) Micropollutants and chemical residues in organic and conventional meat. Food Chemistry, pp. 218-228.

Desclaux, D.; Nolot, J.M.; Triboulet, P.; Lorentz, B. and Chiffoleau, Yuna (2010) NEEDED COMPLEMENTARITY OF ACTORS FOR VARIETY INNOVATION. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Desclaux, Dominique (2021) Agroforestry - Organic - ParticipatoryHow To Cluster These Terms In A Plant Breeding Program? Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Desclaux, Dominique (2020) Organic seeds of the future: simple material? Organic Agriculture, pp. 23-26.

Desclaux, Dominique and Bernicot, Marie-Hélène (2021) Organic Seeds And Varieties In France: An Offer To Be Developed. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Desclaux, Dominique; Chiffoleau, Yuna; Mathieu, Jean-Jacques; Jouniaux, Michelle; Dufau, François; Gardey De Soos, François and Haefliger, Max (2005) Co-construction d'un programme de sélection participative pour la création et la gestion de variétés adaptées à une agriculture biologique territorialisée : cas du blé dur en région méditerranéenne. [Participatory plant breeding program for the improvement and management of organic varieties: a case study of durum wheat in the Mediterranean area.] Actes de l’atelier recherche, Cotonou, Benin.

Desclaux, Dominique; Chiffoleau, Yuna and Nolot, Jean Marie (2013) Du concept d’Ideotype à celui de Realtype : gestion dynamique des Innovations Variétales par une approche transdisciplinaire et partenariale. Exemple du blé dur pour l’AB. DinABio : Développement & innovation en agriculture biologique. Colloque national, Tours, France.

Desclaux, Dominique; Chiffoleau, Yuna and Nolot, Jean Marie (2008) Pluralité des agricultures biologiques: Enjeux pour la construction des marchés, le choix des variétés et les schémas d’amélioration des plantes. [Diversity of organic farming systems: Challenges for the construction of markets, varieties and plant breeding techniques.] DINABIO : Développement & innovation en agriculture biologique, Montpellier, France.

Desclaux, Dominique; Chiffoleau, Yuna; Raynaud, Christophe; Nolot, Jean Marie; Gasselin, Pierre; Mathieu, Jean-Jacques; Dufau, François; Jouniaux, Michèle; Dewelle, Denis; Haefliger, Max; Chiron, A. and Bui Van Minh, - (2006) Des producteurs de blé dur aux consommateurs de pâtes : rôle dans un programme de sélection participative. [From durum wheat producers to pasta consumers: roles in participatory plant breeding.] ECO-PB Workshop on Participatory Plant Breeding: Relevance for Organic Agriculture, Camon, France.

Desclaux, Dominique and Nolot, Jean Marie (2014) Does the seed sector offer meet the needs of organic cropping diversity? Challenges for organic crop varieties. In: Organic Farming, Prototype for Sustainable Agricultures. Springer Verlag, p. 489.

Desclaux, Dominique; Nolot, Jean Marie and Chiffoleau, Yuna (2009) La sélection participative pour élaborer des variétés de blé dur pour l’agriculture biologique. [Participative breeding of durum wheat for organic farming.] Innovations Agronomiques, pp. 65-78.

Desclaux, Dominique; Nolot, Jean Marie; Triboulet, Pierre; Lorentz, Bruno and Chiffoleau, Yuna (2010) Needed complementarity of actors for variety innovation. ISDA 2010 Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food, Montpellier, France.

Desjeux, Yann; Dupraz, Pierre; Kuhlman, Tom; Paracchini, Maria Luisa; Michels, Rolf; Maigne, Elise and Reinhard, Stijn (2015) Evaluating the impact of rural development measures on nature value indicators at different spatial levels: Application to France and The Netherlands. Ecological Indicators, pp. 41-61.

Desmond-Le Quéméner, Elie; Bridier, Arnaud; Tian, Jiang-Hao; Madigou, Celine; Bureau, Chrystelle; Qi, Yujiao and Bouchez, Théodore (2019) Biorefinery for heterogeneous organic waste using microbial electrochemical technology. Bioresource Technology.

Desquilbet, Marion; Maigne, Elise and Monier Dilhan, Sylvette (2018) Organic Food Retailing and the Conventionalisation Debate. Ecological Economics, pp. 194-203.

Detterbeck, Amelie; Infurna, Matteo Giuseppe; Di Bella, Maria Concetta; Nigro, Sebastian; Lefebvre du Prey, Vincent and Branca, Ferdinando (2021) The effect of microorganism application on organic seed production of broccoli and cauliflower cultivars grown in Sicily. Poster at: III International Organic Fruit Symposium and I Organic Vegetable Symposium, Catania (Italy), December 14-17, 2021.

Detterbeck, Amelie; Rizzo, Giulio Flavio; Herforth-Rahmé, Joelle; Schwitter, Patricia; Lefebvre du Prey, Vincent; Danan, Sarah; Chernokova, Darya and Branca, Ferdinando (2023) BRESOV: best agronomic practices for organic seed production in broccoli, tomato and snap bean. .

Devide, Antonio Carlos Pries; Ribeiro, Raul de Lucena Duarte; Valle, Teresa Losada; Almeida, Dejair Lopes de; Castro, Cristina Maria de and Feltran, José Carlos (2009) Produtividade de raízes de mandioca consorciada com milho e caupi em sistema orgânico. [Yield of cassava roots intercropped with corn and cowpea in an organic system.] Bragantia, 68 (1), pp. 145-153.

Devy, Michel (2018) Du devenir de nos paysans dans une campagne contaminée par la technologie. In: Dimension Technosciences @venir. Rivière Blanche.

Deytieux, Violaine; Vivier, C.; Minette, Sebastien; Nolot, Jean Marie; Piaud, S.; Schaub, A.; Lande, N.; Petit, M.S.; Reau, Raymond; Fourrié, L. and Fontaine, L. (2012) Expérimentation de systèmes de culture innovants : avancées méthodologiques et mise en réseau opérationnelle. Innovations Agronomiques, pp. 49-78.

Dezsény, Zoltán (2016) OK-Net Arable projekt – Hamarosan indul az online ökotermesztési tudásbázis (2). [OK-Net Arable project – Online knowledge base of organic farming will start soon (2).] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), pp. 91-92.

Dezsény, Zoltán (2016) Innovatív megoldások a kisléptékű ökológiai zöldségtermesztésben - alternatív mulcsanyagok gyomosodást gátló hatásának vizsgálata 1. [Innovative solutions for the small-scale organic vegetable cultivation - examining the inhibitory effects of alternative mulch materials for weediness 1.] Őstermelő, February 2016, 2016 (1), pp. 83-85.

Dezsény, Zoltán (2015) OK-NET Arable - Európai léptékű szakmai hálózatépítési és kutatási projekt indult. [Professional networking and research project was launched on European level called OK-NET Arable.] őstermelő, 1 August 2015, p. 101.

Dezseny, Zoltan (2013) Zöldségközösség - Alternatív értékesítési lehetőségek kisgazdaságoknak. [Community Supported Agriculture - Alternatives marketing opportunities for small-scale vegetable farmers.] Keynote presentation at: Fiatal Gazda 3.0, Gödöllő, 2013.08.23..

Dezsény, Zoltán and Drexler, Dora (2014) Organic in Europe. Prospects and Developments. IFOAM, 2014/1, p. 1.

Dezsény, Zoltán and Drexler, Dora (2012) Present, past and future. Organic agriculture in Hungary. Ecology & Farming, 2012, pp. 1-4.

Dezseny, Zoltan; Papp, Orsolya; Drexler, Dora; Solti, Gabor; Havasi, Csaba and Allacherne Szepkuti, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. október - november. Őstermelő, October 2012, pp. 86-91.

Diallo, Falilou; Masse, Dominique; Diarra, Karamoko and Feder, Frédéric (2020) Impact of organic fertilisation on lettuce biomass production according to the cultivation duration in tropical soils. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science, pp. 215-223.

Diallo, Ibrahima (2019) Potentiels anti-oxydants et anti-inflammatoires de sporophores de Lentinula edodes (Shiitake) sous différentes conditions de culture. [Antioxidant and anti-inflammatory potentials of Lentinula edodes (Shiitake) sporophores under different growing conditions.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Diasso, Yankou and Mainguy, Claire (2017) Organic and fair-trade cotton production issues in Africa: a value chain approach applied to Burkina Faso and Mali. International Journal of Agricultural Resources Governance and Ecology.

Dib, Hazem (2010) Rôle des ennemis naturels dans la lutte biologique contre le puceron cendré, Dysaphis plantaginea Passerini (Hemiptera aphididae) en vergers de pommiers. [Role of natural enemies in biological pest control against rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea) in apple orchards.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Dib, Hazem; Sauphanor, Benoit and Capowiez, Yvan (2017) Report on the life history traits of the generalist predator Forficula auricularia (Dermaptera: Forficulidae) in organic apple orchards in southeastern France. Canadian Entomologist, pp. 56-72.

Dib, Hazem; Sauphanor, Benoit and Capowiez, Yvan (2016) Effect of management strategies on arthropod communities in the colonies of rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea Passerini (Hemiptera: Aphididae) in south-eastern France. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 203-206.

Dib, Hazem; Siegwart, Myriam and Capowiez, Yvan (2020) Spiders (Arachnida: Araneae) in organic apple (Rosaceae) orchards in southeastern France. Canadian Entomologist, pp. 1-13.

Dib, Hazem; Simon, Sylvaine; Sauphanor, Benoit and Capowiez, Yvan (2010) The role of natural enemies on the population dynamics of the rosy apple aphid, Dysaphis plantaginea Passerini (Hemiptera: Aphididae) in organic apple orchards in south-eastern France. Biological Control, pp. 97-109.

Dicke, M. (2009) Plant vertroetelt zijn lijfwachten. In: Natuur als bondgenoot : biologische bestrijding van ziekten en plagen. Cahier bio-wetenschappen en maatschappij 27e jrg. (2008), nr. Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, Den Haag, NL.

Dickhoefer, Uta; Werner, Jessica; Weber, Jonas F. and Egle, Bettina (2021) Digitales Weidemanagement | Praxisforschungsprojekt GrazyDaiSy | Teil 2. , Mainz.

Diepeningen, A.D. Van; Bruggen, A.H.C. Van; Termorshuizen, A.J. and Korthals, G.W. (2005) Bodemgezondheid en ziektewering in biologische bedrijfssystemen; thema bodemweerbaarheid. Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO, 2005, 36 (5), 219 - 221.

Diepingen, A.D. Van; Vos, O.J. De; Korthals, G.W. and Bruggen, A.H.C. Van (2005) Bodemgezondheid, gesloten nutriënten kringlopen, biodiversiteit en veerkracht van het systeem : een vergelijking tussen biologische en gangbare landbouwgronden. Leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen, Wageningen, NL, , UR.

Dierauer, Hansueli (2019) Weg vom Pflug - auch im Biolandbau möglich. LANDFreund, 2019 (10), pp. 2-5.

Dierauer, Hansueli (2013) Beiträge von Dierauer Hansueli im Zürcher Bauer 2013. Zürcher Bauer, 2013, - .

Dierauer, Hansueli and Böhler, Daniel (2013) Alternativen zum Pflug im Bioackerbau gesucht. azFricktal, 21 January 2013, p. 5.

Dierauer, Hansueli; Niggli, Jeremias; Thanner, Sophie and van den Berge, Paul (2021) Biologischer Landbau - Grundprinzipien und gute Praxis. 1 edition. Dossier / Faktenblatt. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick.

Dierauer, Hansueli; Niggli, Jeremias; Thanner, Sophie and van den Berge, Paul (2021) Organic farming - Basic principles and good practices. 1 edition. Dossier / Faktenblatt. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, CH-Frick.

Dietemann, Lauren; Rueger, Madelaine; Basler, Andreas and Willer, Helga (2023) Organic Farm Knowledge – connecting science and practice. Poster at: National Meeting on Integrated Protection, Portugal, 30 - 31 October, 2023. [Completed]

Dietemann, Lauren; Willer, Helga; Basler, Andreas and De Simone, Ambra (2020) Practice abstracts (Deliverable 5.3 OK-Net EcoFeed Project). .

Dietvorst, J. and Kamphorst, M. (2003) Salmonella and Campylobacter on Broiler Farms : a kinetic research of Salmonella and Campylobacter contamination's on organic and conventional commercial broiler frams in relation to farm management in the Netherlands. WUR, Wageningen, NL.

Dijk, C. Van (2003) Biomonitoring: brug tussen industrie en landbouw : indicator-planten als middel om uitstoot schadelijke componenten te signaleren. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2003, 23 (4), 20 - 21.

Dijk, G. (2002) Aver Heino klaar voor de toekomst : nieuwbouw in het teken van innovatie. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2002, 22 (5), 13 - 15.

Dijk, G. (2002) Innovaties kenmerken nieuwbouw Aver Heino. Praktijkkompas. Rundvee, 2002, 16 (2), 24 - 25.

Dijk, G. (2002) Jongvee op het hellende en ronde vlak. Praktijkkompas. Rundvee, 2002, 16 (3), 8 - 9.

Dijk, G. (2002) Jongveehuisvesting op Aver Heino : tentstal en hellingstal innovatief en concurrerend. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2002, 22 (9), 22 - 23.

Dijk, G.J. (2002) Kelderplan voor natuurlijke ontmenging. Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector, 2002, 12 (2), 10 - 11.

Dillo, G.-J. (2006) Zwavel goede bestrijder meeldauw, maar beïnvloedt wel de biologie: positieve, maar ook negatieve kanten. Onder glas, 2006, 3 (3), 48 - 49.

Dillo, G.J. (2004) Sterke opkomst van tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) : wittevlieg steeds vaker een probleem. Onder glas, 2004, 1 (7), 12 - 13.

Dinteren, L. Van and Haaij, A. De (2008) effect van pre- en probiotica op de groei en gezondheid van geitenlammeren. Biogeit rapport / Louis Bolk Instituut 14.. Louis Bolk Instituut, Driebergen, NL.

Dinu, M.M.; Bloemhard, C.M.J.; Holstein-Saj, R. Van and Messelink, G.J. (2016) Exploring opportunities to induce epizootics in greenhouse aphid populations. Wageningen University and Research, Wageningen, NL.

Dippel, Sabine; Leeb, Christine; Bochicchio, Davide; Bonde, Marianne; Dietze, Klaas; Gunnarsson, Stefan; Lindgren, Kristina; Sundrum, Albert; Wiberg, Sofia; Winckler, Christoph and Prunier, Armelle (2014) Health and welfare of organic pigs in Europe assessed with animal-based parameters. Organic Agriculture, pp. 149-161.

ITAB, . and GRAB, . (Eds.) (2009) Actes des journées Techniques Fruits & Légumes Biologiques ITAB/GRAB 2009. [Proceedings of the annual technical conference on organic Fruits and Vegetables.] . Proceedings of Journées Techniques Fruits & Légumes Biologiques ITAB/GRAB, Paris, 8-9/12/2009.

Dixhoorn, I. Van (2011) familiekudde : een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij : ontwerpen voor systeeminnovatie. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad , NL.

Dixhoorn, I. Van (2010) Familiekudde. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1950615.

Dixhoorn, I. Van (2010) Melkkoe wil familie in de buurt. Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV, 2010, 7 (novemb), p. 13.

Dixhoorn, I. Van (2008) Familiekudde verhoogt welzijn van koeien. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2008 (20), 16 - 17.

Dixhoorn, I. Van; Evers, A.; Janssen, A.; Smolders, G.; Spoelstra, S.; Wagenaar, J.P. and Verwer, C. (2010) Familiekudde state of the art. Rapport / Wageningen UR Livestock Research 268.. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, NL.

Dixhoorn, I. Van; Smolders, G.; Verwer, C. and Wagenaar, J.P. (2011) Familiekudde : een duurzame, natuurlijke melkveehouderij. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen, NL.

Djokoto, Justice, Gameli (2015) Technical efficiency of organic agriculture: A quantitative review. Studies in Agricultural Economics, 117 (2), pp. 67-71.

Djoudi, E.A.; Marie, A.; Mangenot, A.; Puech, Camille; Aviron, S.; Plantegenest, Manuel and Pétillon, J. (2018) Farming system and landscape characteristics differentially affect two dominant taxa of predatory arthropods. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 98-110.

Djoudi, E.A.; Plantegenest, Manuel; Aviron, Stéphanie and Pétillon, Julien (2019) Local vs. landscape characteristics differentially shape emerging and circulating assemblages of carabid beetles in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment, pp. 149-158.

Dlouhy, Josef and Urban, Jiri (2011) Ekologické zemědělství bez mýtů: Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média. ČTPEZ, Bioinstitut, Olomouc, Czech Republic.

Dobben, H.F. Van; Cappelle, J.M.P.; Wamelink, G.W.W.; Slim, P.A. and Dirkse, G.M. (2002) Gevolgen van de vestiging van een veehouderijbedrijf in de gemeente Hoogeloon op de omringende natuur : een toets in het kader van de Habitatrichtlijn. Alterra-rapport 834.. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte, Wageningen, NL.

Dodde, H. (2022) Biologische landbouw moet focussen op sociale bijdrage. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2022, Editie (25), p. 30.

Dodde, H. (2022) Focus op voeding maakt plant weerbaarder. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2022, Editie (48), p. 35.

Dodde, H. (2022) WeGrowOrganic levert bijna jaarrond Nederlandse bio-uien. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2022, Editie (2), p. 37.

Dodde, H. (2021) Robuuste aardappelen buigen ook voor phytophthora. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2021, Editie (30), 22 - 23.

Dodde, H. and Rossum, M. Van (2023) Zware tijden voor biologische afzet, maar het perspectief lonkt. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2023, Editie (2), 1 - 3.

Dodde, H.; Rossum, M. Van; Smit, P. and Vries, I. De (2022) Brussel brengt realisme terug in plan voor biologische landbouw. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2022, Editie (18), 1 - 3.

Doherty, A. (2021) Op weg naar solidariteit : Community Supported Agriculture. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2021 (4), 30 - 33.

Dokter, B. and Bestman, M. (2014) Zo doen de Denen het. pluimveehouderij, 2014, 44 (17 okt), 28 - 29.

Dolci, Paola and Perrin, Coline (2018) Neo-farmers: drivers of farming systems innovation and of the transition to agro-ecology? The case of Alentejo (Portugal). 13. European IFSA Symposium, Chania, Greece.

Dolmans, L. (2018) De betekenis van bomen en hagen in het landbouwbedrijf : natuurlijk boeren met bomen en struiken. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (3), 4 - 8.

Dong, J. (2014) Country-of-origin effect on consumer’s product preference of labelled organic food. Masters thesis. . [Unpublished]

Donkers, H.W.J.; Immink, V.M.; Graaff, R.P.M. De; Roelofs, P.F.M.M. and Vlieger, J.J. De (2004) Kwaliteit en imago van biologisch varkensvlees : percepties over product en productiewijze = Quality and image of organic porc meat : perceptions about products and ways of production. Report / Agrotechnology and Food Innovations 061.. Agrotechnology and Food Innovations, Wageningen, NL.

Donkó, Ádám (2016) FAO delegáció járt Badacsonyban. [FAO delegation in Badacsony.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), pp. 119-120.

Donkó, Ádám (2015) Ökológiai szőlőtermesztés a Tokaji borvidéken. [Organic viticulture in Tokaji wine-region.] őstermelő, 1 August 2015, p. 100.

Donnat, Emilie; Vivien, E.; Crouzet, Olivier; Budzinski, Hélène; Devier, Marie-Hélène; Pinson-Gadais, Laetitia; Taupier-Letage, Bruno; Dauguet, S.; Meleard, Benoit; Thunot, Stéphane and Denaix, Laurence (2020) Quasagro - Gestion agronomique des sols et des résidus : quels impacts sur la qualité sanitaire des productions végétales de grande culture ? [Quasagro - Agronomic management of soils and residues: what are the impacts on the sanitary quality of crop production?] Innovations Agronomiques, pp. 121-146.

Dooren, H.J. Van (2010) Mestvergisting in energiekringloop varkenshouderij. BioKennis, NL. Online at https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis/1954353.

Dooren, H.J. Van (2007) Naar een energieneutrale landbouw : mogelijkheden voor energieproductie in de biologische landbouw. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2007, 27 (9), 26 - 27.

Dooren, H.J.C. Van; Biewenga, G.; Evers, A.G. and Galama, P.J. (2009) Economische aspecten van de vrijloopstal = Costs and benefits of alternative noose housing systems for dairy cows. Rapport / Animal Sciences Group 238.. Animal Sciences Group, Wageningen UR, Lelystad, NL.

Dooren, H.J.C. Van and Galama, P.J. (2009) Internationale verkenning van ervaringen met vrijloopstallen = International experiences with alternative loose housing systems for dairy cattle. Rapport / Animal Sciences Group 244.. Animal Sciences Group, Wageningen UR, Lelystad, NL.

Dooren, H.J.C. Van; Voort, M.P.J. Van Der and Timmermans, B.G.H. (2007) Opties voor duurzame energieproductie in de biologische landbouw = Production of renewable energy in organic farming. Rapport / Animal Sciences Group 54. Divisie Veehouderij. Animal Sciences Group, Wageningen UR, Lelystad, NL.

Doorn, Anne Van; Schutt, Jeroen; Erisman, Jan Willem; Kleijn, David; Melman, Dick; Sukkel, Wijnand; Migchels, Gerard; Lotz, Bert; Westerik, Judith; Schmidt, Anne; Roessink, Ivo; Groot, Arjen De; Boonstra, Froukje; Blijdorp, Janneke and Hilgen, Peter (2019) Herstel & benutten van biodiversiteit in de kringlooplandbouw : programmeringsstudie voor de kennis en innovatie agenda. Wageningen University & Research, Wageningen, NE.

Doorn, Anne Van; Waenink, Rik; Heupink, Dennis; Luske, Boki; Wit, David De; Bruijnes, Jeroen; Sukkel, Wijnand; Koopmans, Chris and Weebers, Carleen (2023) BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk : resultaten van de praktijktoets. Rapport / Wageningen Environmental Research 3254.. Wageningen Environmental Research, Wageningen, NE.

Doorn, D. Van (2015) ‘Sector moet gezamenlijk marketing vlees oppakken'. Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders, 2015, 19 (2), 20 - 21.

Doorn, D. Van (2014) Aparte stal voor BD-vee. Veehouderij Techniek, 2014, 17 (5), 36 - 37.

Doorn, D. Van (2013) Bokken van topfokker : 'Eiwitgehalte 3,75% is haalbaar'. Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders, 2013, 17 (1), 14 - 15.

Doornewaard, G.J.; Beldman, A.C.G.; Elzen, G.J.F. Van Den and Daatselaar, C.H.G. (2004) Economie op Bioveem-bedrijven. Rapport / Bioveem 5.. Animal Sciences Group, Divisie Praktijkonderzoek, Lelystad, NL.

Doornewaard, Gerben; Hoogeveen, Marga; Prins, Henri and Daatselaar, Co (2019) Prestaties melkveebedrijven op economie en mineralenmanagement. Wageningen University & Research, Wageningen, NE.

Dorais, Martine; Alsanius, Beatrix W..; Voogt, Wim; Pepin, Steeve; Tüzel, Hakki; Tüzel, Yüksel and Möller, Kurt (2016) Impact of water quality and irrigation management on organic greenhouse horticulture. BioGreenhouse, Netherlands, NE.

Doré, Thierry; Fourbet, J Francois; Calaora, Viviane; Bonnault, Amélie and Seng, Jean-Marc (2007) Analyse des effets des systèmes de culture sur la flore fongique de l'épi de blé par une approche métagénomique. Progrès et perspectives de la recherche sur les mycotoxines de Fusarium dans les céréales, Arcachon, France.

Döring, Johanna; Meißner, Georg; Stoll, Manfred and Kauer, Randolf (2015) Ökologischer und biodynamischer Weinbau in der Forschung – Langzeitversuch INBIODYN. Paper at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.

Döring, T F; Baddeley, J. A.; Brown, R; Collins, R; Crowley, O; Cuttle, S P; Howlett, S A; Jones, H E; McCalman, H; Measures, M; Pearce, B D; Pearce, H; Roderick, S; Stobart, R; Storkey, J; Tilston, E; Topp, K; Watson, C A; Winkler, L and Wolfe, M S (2013) Using legume-based mixtures to enhance the nitrogen use efficiency and economic viability of cropping systems - Final report (LK09106/HGCA3447). HGCA PROJECT REPORT, no. 513. HGCA, Kenilworth.

Döring, Thomas F. and Piepho, Hans Peter (2015) Ertragsstabilität im Ökolandbau: Wo steht die Forschung? [Status quo of yield stability research in organic agriculture.] Poster at: 13. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 17. - 20. März 2015.

DOSSA, K. F. and MIASSI, Y. E. S. (2018) Facteurs socio-économiques influençant l’adoption du coton biologique au Nord- Est du Bénin: Cas de la commune de Kandi. [Socio-economic factors affecting organic cotton adoption in North-East of Benin : case study of Kandi district.] Journal of organic agriculture and environnement, 6, pp. 2437-2021. [Submitted]

Dourmad, Jean-Yves; Salaün, Y.; Lebret, Bénédicte and Riquet, Juliette (2018) Diversité des productions porcines en France. Innovations Agronomiques, pp. 151-170.

Drabbe, J.-P. (2015) Biologische oorlogsvoering : het winnende keurmerk. P+ : people, planet, profit, 2015, 13 (3), 48 - 49.

Drãghici, Mihaela; Popescu, Paul; Baicu, Adina and Popa, Mona Elena (2017) MARKET RESEARCH REGARDING THE DEMANDS OF THE BUSINESS OPERATORS ON THE SUPPLY CHAIN LOGISTICS. Scientific Bulletin. Series F. Biotechnologies, 21, pp. 260-264.

Dragieva, Y. (2015) Possible effects of social proof and commitment and consistency on consumption and purchase intention towards organic products. Masters thesis. . [Unpublished]

Dragomir, Nela; Nicolae, Carmen Georgeta; Bujor, Oana-Crina; Popa, Elisabeta Elena; Petre, Andrei and Badulescu, Liliana (2020) Organic grissini with organic dill powders – innovative products. Current Trends in Natural Sciences, 9 (18), pp. 57-63.

Dragomir, Nela; Nicolae, Carmen Georgeta; Stan, Andreea; Ion, Violeta Alexandra and Badulescu, Liliana (2020) Sensorial evaluation of new developed biscuits enriched with organic apple and basil powders: preliminary study. Scientific Papers. Series D. Animal Science, LXIII (1), pp. 428-434.

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Drakopoulos, D. (2014) Influence of reduced tillage and organic amendments on an organic potato production system. Masters thesis. . [Unpublished]

Dransfield, Eric; Ngapo, Tania; Nielsen, Niels-Asger; Bredahl, Lone; Sjöden, Per-Olow; Magnusson, Maria; Campo, Mari-Mar and Nute, Geoffrey (2005) Consumer choice and suggested price for pork as influenced by its appearance, taste and information concerning country of origin and organic pig production. Meat Science, pp. 61-70.

Drapela, T.; Markut, T.; Meier, M. S.; Pfiffner, L. and Schader, C. (2018) Biodiversity performance of organic farms in Austria - results from eight years of biodiversity assessment. In: Book of Abstracts. 6th International Conference on Organic Agriculture Sciences (ICOAS), 7 - 9 November 2018, Eisenstadt, Austria, p. 18.

Drapier, S and Vérin, M (2012) Les mouvements anormaux psychogènes Psychogenic movement disorders. Revue Neurologique, pp. 662-7.

Drenth, H. (2008) Keuze voor biologisch is ideologie voorbij. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2008 (2), 32 - 35.

Drenth, H. (2007) Biologische akkerbouwer maakt doorstart. Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw, 2007 (2), 10 - 11.

Dresbøll, Dorte Bodin (2023) Er der potentiale og plads til ærterne? Keynote presentation at: FOOD DAY 2023 (https://science.ku.dk/kalender/2022/food-day-2023/), Copenhagen, 09-03-2023. [Completed]

Dresbøll, Dorte Bodin (2022) Dyrkningsstabilitet, smag og kvalitet - potentialet i gamle ærtesorter for en øget økologisk ærteproduktion. Keynote presentation at: Fra muld til mund - Sådan sikrer vi salget af danske økologiske planteproteiner, 23-05-22. [Completed]

Drexler, Dora and Borbélyné Hunyadi, Éva (2016) Megjelent az "Ökológiai szójatermesztés Európában" című termesztéstechnológiai kiadványunk. [Our production technology publication on "Organic soybean production in Europe" was issued.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 119.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2014) Organic in Europe - Hungary. In: Organic in Europe. Prospects and Developments. 2014 edition. IFOAM EU Group, Brussels, pp. 41-43.

Drexler, Dora and Dezsény, Zoltán (2012) Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete és fejlesztési lehetőségei. [State and Opportunities of Organic Farming in Hungary.] Őstermelő, 2012, pp. 88-91.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2012) Új színfolt a biogazdálkodásban, biokutatásban. Vidék és Gazdaság, 2012, pp. 54-57.

Drexler, Dora and Dezsény, Zoltán (2011) A hazai ökológiai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés aktuális helyzete és fejlődési lehetőségei. .

Drexler, Dora; Dezseny, Zoltan and Allacherne Szepkuty, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. augusztus - szeptember. Őstermelő, August 2012, pp. 88-95.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2012) Új színfolt az ökológiai gazdálkodásban – Bemutatkozik az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. [New wind in organic agriculture – the Hungarian Research Institute of Organic Agriculture introduces itself.] Vidék és Gazdaság, April 2012, 2012 (2), pp. 1-6.

Drexler, Dora; Hegedus, Boglarka; Gyuricza, Csaba; Sardi, Katalin; Jung, Andras and Vohland, Michael (2014) Rapid Monitoring of Organic Foliar Fertilizer Treatments on Organic Spelt by a Portable SPAD Meter and Field Spectroscopy. Poster at: Gemeinsame Jahrestagung 2014, Germany, Hamburg.

Drexler, Dora; Papp, Orsolya and Csáki, Tamás (2013) Az ÖMKi on-farm kutatási hálózata. [The ÖMKI’s on-farm research network.] .

Drie, I. Van (2020) Hooi als hoofdmoot in rantsoen koeien én geiten : Bedrijfsreportage. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2020 (oktobe), 16 - 19.

Drie, I. Van (2020) Van rijtjeshuis naar eigen melkveebedrijf. boerin, 2020, 10 (novemb), 14 - 19.

Drie, I. Van (2017) Van topfokker naar kringlooppionier. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2017, 34 (maart ), 12 - 15.

Drie, I. Van (2003) biologische koe bestaat niet' : 'Groene' stierenkaart eerste actiepunt rapport biologisch fokken. Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS, 2003, 20 (9), 22 - 23.

Dries, D. Van Den; Muitjens, S.; Brinks, H.; Balen, D. Van and Sukkel, W. (2004) Biom nieuwsbrief nummer 8. Nieuwsbrief / Biom, 2004 (8), 1 - 4.

Dries, K. Van Den (2022) 'Steun pioniers voor vitale landbouw' : Opinie. Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB., 2022, Editie (2), p. 7.

Dries, K. Van Den (2016) Inspiratiesessie 'Van groenteclub tot pieperboetiek'. KC Agro CAH Vilentum, Dronten, NL.

Driessen, E. (2011) Biologisch ondernemen : zuivel en vlees. Land & Co, Wageningen, NL.

Drieu, Léa (2017) Fabrication et usages des poteries durant le Néolithique et la Protohistoire en Europe : les apports de l’archéologie biomoléculaire. [Biomolecular investigation of organic substances related to the manufacture and use of Prehistoric and Protohistoric European ceramic vessels.] PhD thesis. HAL CCSD. [Unpublished]

Drion, S. (2018) Es: pioniers in alternatieve financiering : financieringspioniers. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2018 (4), 24 - 31.

Drion, Susan; Boxtel, Maria Van; Vijn, Marcel and Meulen, Harold Van Der Meulen (2020) Financiering voor duurzame landbouwbedrijven : geld aantrekken op de sociale en ecologische waarden die jij als boer creëert. Wageningen University & Research, Wageningen, NE.

Drouet, Jean-Louis; Duretz, Sylvia; Fiorelli, Jean-Louis; Gabrielle, Benoit; Blanfort, Vincent; Cellier, Pierre; Capitaine, Mathieu and Soussana, Jean-François (2008) A farm level tool coupling farm, cropland and grassland models to assess the effect of farming practices on reactive nitrogen emissions and greenhouse gas balance and to define mitigation strategies. Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance, Ghent, Belgium.

Dubbeldam, R. (2015) Biologisch en gangbaar duurzaam in 2030? Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2015 (2), 18 - 20.

Dubbeldam, R. (2012) Exportkansen op de Franse markt : Frankrijk nog steeds interessant als afzetgebied. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (2), 32 - 33.

Dubbeldam, R. (2012) Verder verduurzamen met BoerenKlimaat.nl. : stapsgewijs werken aan duurzaam bodembeheer en vermindering van CO2-uitstoot. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2012, 32 (4), 16 - 17.

Dubbeldam, R. (2010) gangbare sector als nieuwe bondgenoot : dertig jaar biologisch landbouwonderzoek. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2010, 30 (10), 20 - 21.

Dubbeldam, R. (2010) goed begin... Biologische sector maakt werk van uitgangsmateriaal. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2010, 30 (1), 23 - 25.

Dubbeldam, R. (2010) Veehouderij zonder antibiotica : met natuurlijke weerstand zijn medicijnen niet langer nodig. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2010, 30 (1), 26 - 27.

Dubbeldam, R. (2010) warm nest : het ontwerpen van een nieuwe stal vereist veel doorzettingsvermogen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2010, 30 (1), 28 - 29.

Dubbeldam, R. (2008) Productinnovatie voor nichemarkten. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Dubbeldam, R. (2008) Uitdagingen voor verduurzaming van de biologische keten. Wageningen UR, Wageningen , NL.

Dubbeldam, R. (2007) Beheersing van fusarium in zomertarwe. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Dubbeldam, R. (2007) Valse meeldauw in ui: beheersen en voorkomen. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Dubbeldam, R. (2003) Biologische landbouw bij Wageningen UR (2): aanbevelingen voor onderzoek en onderwijs 2004-2008. Wageningen UR, Wageningen, NL.

Dubbeldam, R. and Bracke, M. (2011) Fitness of computergames voor varkens : via automatisering dierenwelzijn beter waarborgen. Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding, 2011, 32 (10), 18 - 19.

Dubbeldam, R. and Ferwerda, R. (2010) ideale zorgboerderij met dieren. Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR, 2010 (28), 22 - 23.

Dubbeldam, R.; Wijnands, F.; Asperen, P. Van and Monteny, A. (2013) Klimaatneutraal in de praktijk : ervaringen en resultaten van de deelnemers van BoerenKlimaat.nl. nl.. BoerenKlimaat, NL.

Dubey, A. and Dubey, D. (2010) EVALUATION OF COST EFFECTIVE ORGANIC FERTILIZERS. Working paper, Research & development, Kilpest India Ltd. . [Submitted]

Dubois, Aude; Ferchaud, Stéphane; Manceau, Patrick; Bahon, Damien; Lefebvre, Sylvain; Couboulay, Valérie; Meunier-Salaün, Marie-Christine and Maupertuis, Florence (2012) Recherche de types génétiques femelles mieux adaptés à l'élevage biologique. Rendez-vous Tech&Bio du Grand Ouest, Château-Gontier, France.

Dubs, Florence; Le Roux, X.; Allard, Vincent; Andrieu, B.; Barot, S.; Cantarel, A.; Vallavielle-Pope, C. De; Gauffreteau, A.; Goldringer, I.; Montagnier, C.; Pommier, T.; Porcher, E.; Saint-Jean, Sébastien; Borg, J.; Bourdet-Massein, S.; Carmignac, D.; Duclouet, A.; Forst, E.; Galic, N.; Gerard, L.; Hugoni, M.; Hure, A.; Larue, A.; Lata, J-C.; Lecarpentier, C.; Leconte, M.; Saux, E. Le; Viol, I. Le; L'hote, P.; Lusley, P.; Mouchet, M.; Niboyet, A.; Perronne, Rémi; Pichot, E.; Pin, S.; Salmon, S.; Tropée, D.; Vergnes, A.; Vidal, Thierry and Enjalbert, J. (2018) An experimental design to test the effect of wheat variety mixtures on biodiversity and ecosystem services. HAL CCSD.

Duchet-Suchaux, Marion (2017) Monde agricole : espèces ovine et caprine. HAL CCSD.

Dufeu, Ivan; Duchaine, Sibylle; Mcnamara, Tom and Morvant, Cécile (2016) L’agriculture biologique contribue-t-elle au bien-être ? [Does organic farming contribute towell-being?] Éthique et économique/Ethics and economics, pp. 39-57.

Dufeu, Ivan; Ferrandi, Jean-Marc; Gabriel, Patrick and Le Gall-Ely, Marine (2014) Socio-environmental multi-labelling and consumer willingness to pay. [Multi-labellisation socio-environnementale et consentement à payer du consommateur.] Recherche et Applications en Marketing (English Edition), pp. 35-56.

Dufeu, Ivan; Le Grel, Laurent; Noel, Julien and Margetic, Christine (2014) Valorisation des Productions Alimentaires ligériennes et Réseaux d'acteurs. HAL CCSD.

Dufeu, Ivan and Le Velly, Ronan (2016) Quelle régulation pour les filières biologiques ? Innovations Agronomiques, pp. 67-76.

Dufeu, Ivan; Le Velly, Ronan; Bréchet, Jean-Pierre and Loconto, Allison (2020) Can standards save organic farming from conventionalisation? Dynamics of collective projects and rules in a French organic producers’ organisation. [Les standards peuvent-ils sauver l'agriculture de la conventionnalisation ? Dynamiques de projets collectifs et de règles dans une organisations françaises de producteurs biologiques.] Sociologia Ruralis, pp. 621-638.

Dufour, A.; Alavoine-Mornas, F.; Godet, J. and Madelrieux, S. (2016) Diversité des cheminements en agriculture biologique : le sens du métier en question ? [Diversity of paths in organic farming: a question of professional patterns?] Innovations Agronomiques, pp. 19-28.

Duhamel, Michel and Ferrandiz, Pedro (2021) Genodics - A New Musical And Scientific Approach To The Growing Of Fruit And Vegetables. Paper at: Organic World Congress 2021, Science Forum: 6th ISOFAR Conference co-organised with INRA, FiBL, Agroecology Europe, TP Organics and ITAB, Rennes, France, 8 - 10 September, 2021. [Completed]

Dühn, Theresa (2020) Impulse zur Weiterentwicklung der ‚Zukunftsstrategie ökologischer Landbau‘ (ZöL) im Kontext von Aktionsplänen für mehr Bio in Europa. [Impulses for the further development of the future strategy of organic farming (ZöL) in the context of action plans for more organic farming in Europe.] Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW), D-Berlin .

Duijndam, J. (2012) boerderij als superorganisme : Hoeve Biesland. DLV Rundvee Advies, Heerenveen , NL.

Duinhoven, G. Van (2020) Interviews 1-4 : special natuurinclusieve landbouw. Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap, 2020, 17 (164).

Duinhoven, G. Van; Lommen, J.; Kleijn, D. and Bakker, T. (2021) Stelling: “Biologisch boeren is niet per definitie goed voor de biodiversiteit”. Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap, 2021, 18 (177), 12 - 13.

Duinisveld, I. (2021) Regeneratieve tuinbouw. Dynamisch perspectief / Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw, 2021 (4), 16 - 20.

Duinisveld, I. (2021) Therapeutisch Composteren.