home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Bağcılıkta Yaprak Alma ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Külleme Hastalığı ve Üzüm Verim-Kalitesi Üzerine Etkileri

ÇETİNKAYA, Nedim and ATEŞ, Fadime (2016) Organik Bağcılıkta Yaprak Alma ve Yeşil Aksam Uygulamalarının Külleme Hastalığı ve Üzüm Verim-Kalitesi Üzerine Etkileri. [Effect of Leaf Removal and FoliarApplications on Powdery Mildew and Yield/Quality of Grape in Organic Viticulture.] The Journal of Turkish Phytopathology, 45, pp. 73-86.

[thumbnail of 4. MAK 73-86-NEDIM HOCA ORT  YAYIN.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
558kB

Document available online at: http://www.fitopatoloji.org.tr/the-journal-of-turkish-phytopathology/arsiv/item/75-yil2016-cilt45-sayi1-2-3.html


Summary

Organik tarımda hastalık kontrolü, doğrudan müdahil olmaktan çok ileri yetiştiricilik tekniklerinin öncelikli uygulanması esasına dayanmaktadır. Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) ülkemizde yıllara göre değişen yakalanma oranları ve şiddetleri ile zarar yapan bir hastalıktır. Bu çalışma ile organik tarım koşullarında bağcılığın önemli sorunlarından olan külleme hastalığının kontrolüne yönelik olarak kültürel işlemlerin, alternatif kimyasalların hem hastalık etmeni üzerine ve hem de ürün verim-kalitesine yansıyan etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonuna ait Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki Sultani Çekirdeksiz parselinde 3 yıllık sürede yürütülmüştür. Hastalık kontrolü yaprak alma uygulamalarının yürütüldüğü organik parsellerde yaprak alınmayan organik parsellere ve konvansiyonel kontrole göre istatistikî öneme sahip farklılıklar belirlenmiştir. Yaprak alma işlemi ile hastalık şiddeti arasında araştırma süresi boyunca tekrarlanan kuvvetli negatif ilişki (r=-0,85) saptanmıştır. Kükürt ve yemek sodası uygulanan parsellerde külleme hastalık şiddeti yıllar bazında konvansiyonel kontrole göre istatistiki öneme sahip düzeyde azalma göstermiştir. Külleme hastalık şiddeti ile verim değerleri arasında kuvvetli negatif ilişki (r=-0,82/-0,87) hesaplanmıştır. Yaprak alma işlemi sonucunda verime yönelik kriterlerde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır. Yaprak alma işlemleri ile verim arasında kuvvetli pozitif interaksiyon (r=+79/+93) belirlenmiştir.


Summary translation

Disease control in organic agriculture is based on preferential treatment of advanced cultivation techniques rather than to be involved directly applications to pathogens. Powdery mildew (Erysiphe necator Schwein syn Uncinula necator (Schwein.) Burrill) is a destructive disease with its variable disease incidence and severity depending upon years. With this study; we aimed to determine the effect of cultural practice and alternative chemicals on E. necator and yield/quality; intended for control of powdery mildew which is an important problem of vine cultivation in the organic agriculture conditions. The research was carried out for 3 years in “Sultana Seedless Grape” fields in Alaşehir-Yeşilyurt foundation which is belong to Manisa Viticulture Research Station. It was determined that there is an disease control in fields in which leaf removal are conducted when compared with organic fields and conventional control in which leaf removal are not conducted. The repeated strong negative relationship (r = -0.85) has been determined between leaf removal and disease severity during research. Powdery mildew disease severity show statistically significant reduction in fields which is treated with sulfur and sodium bicarbonate dependent on years when compared with conventional controls. Strongly negative relationship (r=-0,82/-0,87) was determined between powdery mildew disease severity and yield values. There were no significant adverse effects on criteria of yield quality as a consequence of leaf removal process. Strong positive interaction (r = + 79 / + 93) was determined between leaf removal process and yield quality.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:Grapevine, Erysiphe necator, leaf removal, sodium bicarbonate, sulphur dioxide, organic viticulture, disease control, grape yield, quality,Bağ, Erysiphe necator, yaprak alma, sodyum bikarbonat, kükürt, organik bağcılık, hastalık kontrolü, verimi, kalite
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey > Viticulture Research Insitute, Manisa
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:31089
Deposited On:12 Jan 2017 17:53
Last Modified:12 Jan 2017 17:53
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics