home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği

Atasay, Adem; İşçi, Mesut; Uçgun, Kadir; Öztürk, Gökhan; Kaymak, Suat; Akgül, Hüseyin; Eren, İsa and Karamürsel, Dilek (2011) M9 Anaçlı Elma Bahçelerinde Organik Yetiştiriciliğin Uygulanabilirliği. [Applıcabılıty Oforganıc Growıng On M9 Rootstock In Apple Gardens.] In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 27-34.

[thumbnail of M9_Anaçlı_Elma_Bahçeleri_Adem_Atasay.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
765kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

M9 anacı üzerine aşılı Williams Pride, Jonafree, Rajka ve Golden Delicious elma çeşitlerinde organik tarım uygulamaları ile konvansiyonel tarım uygulaması fenolojik özellikler, verim, kalite, hastalık ve zararlılar, hasat sonrası muhafaza, pazarlama imkanları ve maliyet bakımından karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile Eğirdir (Isparta) koşulları ve benzer bölgelerde organik elma yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde kümülatif verim bakımından en yüksek değer konvansiyonel yetiştiricilikte Rajka çeşidinden elde edilirken en düşük değer organik yetiştiricilikteki 3. uygulamadaki Jonafree çeşidinden elde edilmiştir. Pazarlanabilir meyve oranı bakımından hem konvansiyonel hem de organik yetiştiricilikte en yüksek değerler Rajka çeşidinden elde edilmiştir. Yapılan ekonomik analizde, 1 kg elma maliyeti organik yetiştiricilikte daha yüksek olmasına rağmen, 2008 yılı elma satış fiyatlarına göre organik elma yetiştiriciliğinin daha karlı olduğu görülmektedir.


Summary translation

Williams Pride, Jonafree, Rajka and Golden Delicious apple varieties grafted on M9 rootstock had been compared between organic agricultural applications and conventional application. Phonological criterias, yield, quality, diseases and pests, storage after harvest and cost had been evaluated. In this study, applicability of organic apple production have been investigated for Eğirdir (Isparta) and smilar regions. According to dates highest cumulative yield had been evaluated from conventional agriculture for Rajka variety and lowest cumulative yield had been evaluated from organic agricultural application that third application for Jonafree variety. Best results for commercial trade had been obtained for Rajka variety in both organic and conventional agriculture. Economic analyses had been done 1 kg apple production cost much for organic apple production but the rantability of organic production was higher than conventional agricultural production according to 2008 selling prices.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organic growing, conventional growing, apple, Egirdir (Isparta),Organik yetiştiricilik, konvansiyonel yetiştiricilik, elma, Eğirdir (Isparta)
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Egirdir Horticultural Research Institute
Turkey
Related Links:http://www.ebkae.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:19177
Deposited On:15 Jul 2011 07:38
Last Modified:11 Aug 2011 10:27
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics