home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Çiftlik Yönetim Modeli

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2011) Organik Çiftlik Yönetim Modeli. [Model of Management Organic Farm.] Paper at: I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17-20 Kasım, 2009.

[thumbnail of ORGANİK_ÇİFTLİK_MODELİ_İBRAHİM_DUMAN.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
421kB


Summary

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde 2003 yılında başlatılan “Organik Üretim Projesi” ile organik tarımın temel ilkelerinden olan ve bir işletmenin kendi kaynaklarının kullanıldığı, işletmenin kendine yeterli olabildiği “kapalı sistem” tarım şekli hedeflenmiştir. Bu amaçla, 20 da sebze, 55 da bağ, 35 da zeytin ve 406 da fıstık çamı alanında “Organik Üretim Projesi” araştırma, üretim ve uygulama çalışmaları başlatılmıştır. Proje çalışmaları, 2006- 2007 yıllarında projeye dahil edilen 61 da yonca ve 248 da buğday ve mısır üretim alanı ile birlikte yem bitkilerinin de programa alınmasıyla halen toplam 1064 da alanda sürdürülmektedir. Bugün büyük parsellerde üretilen meyve, sebze, kuru üzüm, çam fıstığı ve yonca ile 50 da alandaki mısır ve buğday ürünleri için “Organik Ürün Sertifikası” alınmıştır. Önümüzdeki yıllarda geçiş sürecinin tamamlanması ile 194 da alanda üretim yapılan buğday, fiğ+arpa ve mısır için “organik ürün sertifikası” alınabilecektir. Proje faaliyetlerinin başlaması ile birlikte günümüze kadar bitkisel üretim faaliyetleri açısından proje hedefine ulaşılmıştır. Projenin bundan sonraki ilk hedefi ise organik hayvancılık faaliyetlerine başlanmasıdır. Organik hayvan üretimi ile birlikte “organik süt ve süt ürünleri” ile “organik tarhana” üretimi de gelecekteki hedefler arasında yer almaktadır.


Summary translation

In 2003, “Organic Agriculture Project” was initiated at Menemen Research, Application and Production Farm of Ege University Faculty of Agriculture with the aim of developing a self-sufficient closed system farm which is accepted as one of the basic approaches in organic agriculture. Research, production and application activities were implemented within the context of “Organic Production Project” on 2 ha of vegetable garden, 5.5 ha of vineyard, 3.5 ha of olive grove and 40.6 ha of pine nut plantation. Project activities were extended to include fodder crops as clover (6.1 ha) and wheat and maize (24.8 ha). Today, the total area under organic management is 106.4 ha. Fruit, vegetables, raisin, pine nut kernels, clover and wheat and maize (5.0 ha) are already certified as organic. After completion of the transition period, organic certificate is expected to be received for wheat, vetch+barley and maize occupying an area of 19.4 ha. Project aims are all achieved in terms of plant production. The major goal at this stage is to initiate organic animal production. Once animal production starts the expected outcomes are to produce “organic milk and milk products” and “organic tarhana” (a traditional Turkish soup).

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:organik üretim, kapalı sistem çiftlik, yönetim, bahçe bitkileri,organic production, closed system, farm management, horticulture
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:18573
Deposited On:05 Jul 2011 18:24
Last Modified:13 Feb 2013 19:41
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page