home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Erzurum Yöresinde Organik Tarımda Buğday ve Fiğ Yetiştiriciliği

KARADAŞ, Köksal; OLGUN, Murat; TURGUT, Bülent; KÜÇÜKÖZDEMİR, Ümran and GÜLSEVEN, Dilşat (2011) Erzurum Yöresinde Organik Tarımda Buğday ve Fiğ Yetiştiriciliği. In: ALAY VURAL, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 123-128.

[thumbnail of Erzurum_yöresinde_Buğday_ve_Fiğ_Yetiştiriciliği.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
177kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

2002 -2005 arasında yapılan çalışmada kuru tarımda geleneksel (mineral gübre ile) ve organik tarım (ahır gübresi ile) uygulamasının verim ve bazı verim unsurları yönünden nadas-buğday, buğday-buğday ve fiğ-nadas-buğday münavebe sistemlerinde oluşabilecek farklılıkların ortaya çıkma imkânları ile Brüt Kâr kriterine göre ekonomik analiz yapılarak münavebe sistemleri ve gübre uygulamalarının kârlılığı araştırılmıştır. Çalışma “Tesadüf Bloklarında Bölünen Bölünmüş Parseller" deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün kıraç deneme alanında kurulmuş, muameleler parsellere şansa bağlı olarak dağıtılmıştır.
Yapılan varyans analizinde; verim ve m² de başak sayısı yönünden yıllar, gübre kaynakları ve münavebe sistemleri arasındaki farlılık % 1 düzeyinde önemli bulunurken, mineral gübre uygulamasından elde edilen verim (261,6 kg/da), çiftlik gübre uygulamasından daha fazla olmuştur (221,9 kg/da). Diğer taraftan, en fazla verim 3.yıl (275,0 kg/da) ve F-N-B münavebe sisteminde (279,2 kg/da) alınmıştır. İncelenen topraklarda Organik madde 2.08–3.16 arasında olup çiftlik gübresi uygulanan parsellerde artmış, orta ve yeterli düzeydedir. Yapılan ekonomik analiz sonuçlarına göre mineral gübre ve Buğday-Buğday münavebe sisteminde -36.10 TL/da zarar edilirken çiftlik gübresi ve Fiğ-Nadas-Buğday münavebe sistemi en kârlı uygulama olarak belirlenmiş ve 79.95 TL/da kâr elde edilmiştir.


Summary translation

In the study performed between 2002 and 2005 the profitability of fallow-wheat, wheat-wheat, vetch-fallow-wheat rotation systems and fertilizer applications and the differences that might occur in rotation systems based on yield and some yield elements were investigated by performing economical analysis according to gross profit criteria in traditional (with mineral fertilizer) and organic (with manure fertilizer) agriculture applications in dry agriculture. The study was performed with three repetition based on split split block design pattern in dry trial field of East Anatolia Agricultural Research Institute and treatments were distributed randomly.
In the variance analysis performed, while differences among years, sources of fertilizers and rotation systems were found to be in the 1% significance level based on yield and number of grains per m² , yield obtained from mineral fertilizer application (261,6 kg/da) was more than that of farm fertilizer (221,9 kg/da). On the other hand, most yield was obtained in the 3rd year (275,0 kg/da) and F-F-W rotation system (279,2 kg/da). In the soils analyzed, organic material was between 2.08 and 3.16 and it was increased in the parcels where manure fertilizer applied and became medium and adequate. According to results of economical analysis performed while there was a loss of -36.10 TL/da in mineral fertilizer and wheat-wheat rotation system, manure fertilizer and vetch-fallow-wheat rotation system were found to be the most profitable and there was a profit of 79.95 TL/da.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Wheat, vetch, conventional and organic farm, buğday, fiğ, konvansiyonel ve organik tarım
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.datae.gov.tr, http://www.www.ogu.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:19316
Deposited On:06 Sep 2011 09:39
Last Modified:06 Sep 2011 09:39
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics