home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Projekt: OrganoFinery. Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi

{Project} OrganoFinery: Projekt: OrganoFinery. Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. [Project: OrganoFinery. Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy.] Runs 2014 - 2018. Project Leader(s): Mette, Dr. Lübeck, Aalborg University, Denmark .

[thumbnail of OrganoFinery.html] HTML - Danish/Dansk
22kB

Document available online at: http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/organofinery/


Summary

Projektet udvikler en ny platform for økologisk vækst gennem et koncept for bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Projektet vil give løsninger på centrale, økologiske udfordringer: Forsyning med økologisk proteinfoder til de enmavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og en stærkere klimaprofil. Forhold, der er vigtige for den økologiske produktionsforms troværdighed.
 Projektets aktiviteter:
Dyrkningsforsøg med grøntafgrøder finder det bedste materiale til bioraffinering
Høst og udvinding af proteinkoncentrat ved hjælp af mælkesyregæring og mekanisk opkoncentrering
Produktion og afprøvning af proteinrigt økologisk fjerkræfoder
Omdannelse af restfraktionen fra grøntafgrøder i et biogasanlæg, der udvinder energi og producerer effektiv økologisk gødning
Forretningsudvikling for foderprodukter, grøntmasseafgrøder til bioraffinering og for systemeksport
Optimering af systemet og vurdering af potentialerne for opskalering og samfundsmæssig betydning
Formidling nationalt og internationalt.


Summary translation

Through a concept for biorefinery of green herbage to protein feed, fertilizer and energy, the project develops a new platform for organic growth. The project will deliver solutions to the following key challenges to the organic sector: Supply of organic protein feed to monogastric livestock, improved, climate-friendly, and robust crop rotations in areas with a low density of livestock, better use efficiency of the nutrients, and higher yields. 
Project activities:
Identification of the best suited material for biorefinery through cropping trials
Harvest and extraction of green leaf protein through fermentation
and separation
Production, profiling and testing of organic protein feed on poultry
Treatment of the residual biomass in a biogas plant for the production of biogas and valuable organic fertilizer
Business model development for organic protein feed, fibre material for biogas and for system export
Optimizing of the system for upscaling
National and International dissemination.

EPrint Type:Project description
Subjects:"Organics" in general
Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Farming Systems
Soil
Animal husbandry > Production systems > Poultry
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 2 > OrganoFinery
Acronym:OrganoFinery
Start Date:1 February 2014
End Date:30 June 2018
Deposited By: Lübeck, Assoc Prof Mette
ID Code:31685
Deposited On:06 Jun 2018 12:34
Last Modified:06 Jun 2018 12:34

Repository Staff Only: item control page