home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Phosphorus supply to organic agriculture:WHAT DOES THE ORGANIC SECTOR THINK ABOUT DIFFERENT PHOSPHORUS FERTILIZERS?

Løes, Anne-Kristin (2016) Phosphorus supply to organic agriculture:WHAT DOES THE ORGANIC SECTOR THINK ABOUT DIFFERENT PHOSPHORUS FERTILIZERS? NORSØK RAPPORT | NORSØK REPORT, no. VOL.1/NR. 3 / 2016. NORSØK.

[thumbnail of NORSØK RAPPORT nr 3 2016 P FERTILIZERS.pdf]
Preview
PDF - English
4MB


Summary

Workshops were held in sixEuropean countries participating in the CORE Organic-project IMPROVE-P, to explore the opinions among organic agriculture (OA) stakeholders on recycled fertilizer products. Phosphorus (P) will be depleted over time in soil via export of farm products, and needs replacement to maintain soil fertility. Green waste was the most popular fertilizer product, accepted by more than 90% of the respondents. Least popular was conventional manure from fur animals, but even for this material, more than 30% of the stakeholders were willing to accept its use in OA. There is a large interest among organic stakeholders in fertilizer products derived from human excreta, provided these can be controlled to be safe with respect to food safety issues (pathogens, pharmaceuticals, heavy metals and other pollutants). More than 60% of the respondents accepted the use of human urine and sewage sludge in OA. The results of this study indicate that organic stakeholders are ready to accept more recycled P fertilizers into OA, as long as means are taken to ensure sufficient purity, safety and environmental efficiency of such products. This calls for adaptations in the regulations for authorization of fertilizers and soil amendments to certified organic production.


Summary translation

Prosjektet «Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering» (IMPROVE-P) var et samarbeid mellom Danmark, Norge, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike i regi av det europeiske forskningssamarbeidet CORE Organic.
Det fjernes næringsstoffer fra matjorda gjennom salg av produkter, og med mindre reservene er store bør disse erstattes for at jordas fruktbarhet skal opprettholdes. Fosfor (P) er av stor betydning for planteveksten, og mange jordtyper har begrensede reserver. Muligheten til å erstatte solgt P med innkjøpt P er begrenset i økologisk landbruk, siden det ikke er tillatt å bruke lettløselig mineralgjødsel. Næringsstoff og organisk materiale i ulike typer avfall bør tilbakeføres til jordbruksarealer. En stor andel av det fosforet som er tilgjengelig for resirkulering befinner seg i materiale som mennesker skiller ut – urin og ekskrementer. Dette er foreløpig ikke tillatt å bruke i økologisk dyrking, men det er økende interesse for å resirkulere både næringsstoff og organisk materiale fra kloakkslam og avløpsvann. Med forbedringer i renseteknologi kan kanskje gjødsel fra mennesker være en måte å tilbakeføre P til økologisk dyrking? Konvensjonell husdyrgjødsel og kompost av kildesortert husholdningsavfall og/eller parkavfall er de vanligste kildene til resirkulert P i dag, sammen med råfosfat og kjøttbeinmel. P fra råfosfat frigjøres imidlertid svært sakte, særlig i jord med pH >6, og kjøttbeinmel er ofte ikke tilgjengelig fordi det brukes til fôr. Gjennom konvensjonell gjødsel gjør økologisk landbruk seg avhengig av konvensjonelt landbruk. Kompost og råtnerest fra ulike typer organisk materiale er aktuelle P-kilder i økologisk dyrking, men i praksis er det ofte blandet inn substrater som ikke er tillatt etter dagens økologiregelverk.
IMPROVE-P prosjektet gjennomførte en spørreundersøkelse i hvert land for å kartlegge hva aktører innen økologisk landbruk mener om hvilke typer tilleggsgjødsel som er best egnet når jorda har behov for P-tilførsel. Kompost fra parkavfall var førstevalg; mer enn 90% av deltakerne mente at dette var en akseptabel gjødsel i økologisk dyrking. På sisteplass i en lang liste med mulige gjødselprodukter kom konvensjonell husdyrgjødsel fra pelsdyr, men til og med dette gjødselslaget ble akseptert av mer enn 30% av deltakerne. Det var gjennomgående stor interesse for gjødsel framstilt av avløpsvann og kloakkslam, forutsatt at man kan garantere at produktene er trygge mht. patogener, medisinrester, tungmetaller og andre miljøgifter. Mer enn 60% av deltakerne aksepterte bruk av human urin og kloakkslam i økologisk dyrking.

EPrint Type:Report
Keywords:MANURE, COMPOST, DIGESTATE, RECYCLING, GJØDSEL, KOMPOST, RÅTNEREST, RESIRKULERING, Improve-P, Improve P, IMPROVE-P
Subjects:"Organics" in general
Soil > Soil quality
Farming Systems
Soil > Soil quality > Soil biology
Soil > Nutrient turnover
Soil
Research affiliation: European Union > CORE Organic II > IMPROVE-P
European Union
European Union > CORE Organic II
Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-020-6
Deposited By: Land, Anita
ID Code:30368
Deposited On:07 Jul 2016 07:08
Last Modified:13 Sep 2016 12:43
Document Language:English
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics