home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Koşullarda Uzun Süreli Sanayi Domatesi (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) Yetiştiriciliğinin Meyve ve Salça Verimine Etkileri

Duman, İbrahim; Altindisli, Ahmet and Aksoy, Uygun (2010) Organik Koşullarda Uzun Süreli Sanayi Domatesi (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) Yetiştiriciliğinin Meyve ve Salça Verimine Etkileri. [The Effects of Long-Term Growing of Organically Grown Processing Tomatoes (Lycopersicon lycopersicum L. cv. Rio Grande) on Fruit Yield and Paste Output.] Paper at: Türkiye IV Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010.

[thumbnail of İbrahim DUMAN.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
375kB


Summary

Çalışma, 2001-2009 yılları arasında E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde organiğe geçiş ve organik süreçteki alanda Yalova Rio Grande domates çeşidinin meyve ve salça verimi ile bazı kalite özelliklerindeki değişimin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 2001-2003 yılları arasında 3 yıl geçiş, 2004-2009 yılları arasında da organik sertifikalı süreçteki parseller ile konvansiyonel alanda paralel yürütülen çalışmada bakım işlemleri yönetmeliklere göre uygulanmıştır. Meyve ve salça verimi ile briks gibi kalite özellikleri açısından organik ve konvansiyonel parseller arasında istatistiki anlamda önemli fark bulunmamıştır. Her iki uygulamada da ortalama 145 kg/parsel ve 8400 kg/da meyve verimi elde edilmiştir. Organik ve konvansiyonel parsellerden elde edilen % 5.0 briks değeri ile 1500 kg/da salça verimine ulaşıldığı belirlenmiştir. Buna karşılık verim değerleri bakımından deneme yılları arasında ise istatistiki olarak önemli farklılık tespit edilmiş, organik parselde geçiş yıllarında 9.0-9.8 ton/da olan meyve verim değeri organik sertifika sürecinin ilk yıllarında 7.6-8.0 ton/da, son organik yılında da 9.00 ton/da bulunmuştur.


Summary translation

This research was conducted between the years 2001 and 2009 at Ege University Faculty of Agriculture Menemen Research, Production and Application Farm to determine yield and some quality characteristics of processing tomatoes at transition stage from conventional to organic and organic farming by using the open pollinated cultivar Rio Grande. All agricultural practices were done according to regulations in parcels transitioning from conventional to organic (between the years 2001 and 2003), certified organic (between the years 2004 and 2009), and conventional. Generally, there were no statistically significant differences between organic and conventional production systems in yield, paste output and quality properties. The average fruit yield per parcel and decar was around 145 and 8400 kg in both systems, respectively. Brix (around 5.0%) values and paste output (around 1500 kg per decar) was similar in both systems. However, there were statistically significant differences in yield depending on years. Yield varied between 9.0 and 9.8 tons per decar in the organic parcels at transition stage, while it was 7.8-8.0 tons per decar at the first year of the organic certified stage and around 9.0 ton per decar at the last experimental year of the certified organic system.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:organik tarım, sanayi domatesi, konvansiyonel, verim, kalite, organik farming, processing tomato, conventional, yield, quality
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:33404
Deposited On:26 Jun 2018 13:42
Last Modified:26 Jun 2018 13:42
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page