home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi Projesi

Cevat, Yılmaz; Mesut , Ural; Erdem, Memişoğlu; Tunay, Şeker; Nevim, Birinci and Songül, Yüce (2010) GAP Bölgesi Mevcut Su Kaynakları ve Tesislerinin Organik Balık Yetiştiriciliği Bakımından İncelenmesi Projesi. In: Alay, Vural (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005- 2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 295-303.

[thumbnail of Organik su ürünleri.pdf]
Preview
PDF - English
788kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bu projede, GAP Bölgesi’nde bulunan klasik su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler ve su kaynakları organik balık yetiştiriciliği açısından incelenmiştir.
Araştırma, GAP Bölgesi’ nde ki 9 ilde yer alan su ürünleri işletmelerinde ve organik balıkçılık için uygun olabilecek su kaynaklarında yapılmıştır.
Halkın beslenme alışkanlığını ve organik tarım konusunda bilgisini, düşüncesini ve potansiyelini ortaya koymak amacıyla; Bölgede bulunan 9 ilde 881 kişiyle, konuyla ilgili anket formu doldurularak, değerlendirilmiştir.
Bölgede mevcut 26 adet klasik su ürünleri tesisinde araştırmalar yapılarak, işletme sahipleriyle anket çalışmasında bulunulmuştur. Tesiste kullanılan su kaynağının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine de bakılmıştır. GAP Bölgesi’nde klasik balıkçılık yapan su ürünleri tesisinden, 9’u kafes balıkçılığı, 17’si havuz balıkçılığı yapmaktadır. Bölgenin toplam su ürünleri yetiştiricilik miktarı 310 ton/yıl’dır. Bu ürünün; 105 ton/yıl’ı havuz balıkçılığı, 205 ton/yıl’ı kafes balıkçılığı ile elde edilmektedir. Su ürünleri işletmelerinin faaliyet yerine, çevresine, su kalitesine, havuz veya kafes yapısına, dizaynına, kuluçkahanesine, hayvan refahına, diğer klasik işletmelere yakınlığına ve işletme sahibinin bilgisine bakılarak; organik balıkçılıkla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler neticesinde, Bölgede mevcut durumda faaliyet gösteren tesislerin, organik su ürünleri yetiştiriciliğine uygun şartları taşımadığı sonucuna varılmıştır. Klasik balıkçılık için dahi yetersiz olan bu işletmelerde, mevcut durumda organik balıkçılığın yapılması mümkün değildir.
Bölgede bulunan ve ön araştırmalar sonucu debisi yeterli olup, organik balıkçılık için uygun olabilecek özellikteki 17 adet su kaynağının çevresel, fiziksel ve kimyasal özelliklerine mevsimsel olarak bakılarak, değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmeler neticesinde; organik balık yetiştiriciliği yapılabilecek su kaynaklarının Tavaş, Hapşeri, Zebran ve Fırat Irmağı (Atatürk ve Birecik Barajı çıkış suyu)’ nın olduğu belirlenmiştir.


Summary translation

In this project, traditional fish farms and surface water resources in GAP Region researched for organic fish production.
Project carried on existing fish farms and appropriate water resources for organic fish production in nine cities of GAP Region. A public survey made with 881 people for determination of eating habits of society and their knowledge, ideas and potential about organic fisheries. Fish farms of 26 numbers and some physical and chemical properties of their water resources researched in study and also poll made with fish farmers.
In Region, 9 of all farms carry on cage and 17 of them carry on pool to fish production. Annual total fisheries yield by aquaculture is 310 tones. Contribution of aquaculture in pools about 105 tones and of aquaculture in cage about 205 tons per year. Possibility of organic fish culture in region have been interpreted depend on action area, environment, water quality, pool/cage forms and design of fish farms, exist and status of hatchery, distance with other farms and knowledge of fish farmers. At result, there are decided that organic aquaculture can’t carry on existing fish farm in Region. While even these farms are insufficient for traditional aquaculture, success of organic aquaculture is seen to possible.
Water resources with enough flows and appropriate properties for organic aquaculture have been monitored seasonally. As a result; it interpreted that Tavaş, Hapşeri, Zebran and Euphrates River (especially dam lakes outlets) are adequate water resources for organic aquaculture.

EPrint Type:Book chapter
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
English
UNSPECIFIED
UNSPECIFIED
Subjects:"Organics" in general
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Environmental aspects
Research affiliation: Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.elazigsuurunleri.gov.tr/, http://www.tagem.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:21759
Deposited On:30 Nov 2012 18:49
Last Modified:30 Nov 2012 18:49
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page