home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi

Elekçioğlu, Naime Z.; Kara, Huriye; Pala, Hülya; Temel, Nazife; Özarslandan, Adem; Aras, Yusuf; Arslan, Rasim and Balki, Kemal (2010) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Organik Turunçgil Üretiminde Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesinin Yönetimi. [Management of disease pest and weeds on organic citrus production in Eastern Mediterranean Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığ , Ankara Turkey, pp. 239-252.

[thumbnail of Organik_Turunçgil_Zararlı_Yabancı_ot_mucadelesi.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
903kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Draft Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bu çalışma, 2003-2006 yılları arasında Hatay (Dörtyol) ve Mersin (Erdemli) illerinde yürütülmüş olup, çalışmada Mars Seedless Altıntop ve Valensiya Portakal çeşidinde zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı organik tarıma uygun mücadele yöntemlerinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada her iki turunçgil çeşidinin bulunduğu alanlarda Organik Tarım ve Entegre Mücadele uygulamaları birlikte yürütülmüştür. Organik tarım yapılan bahçelerde organik ürün sertifikası alımına yönelik gerekli denetlemeler yaptırılarak ürün sertifikalandırılmıştır.
Tüm bahçelerde bulunan zararlı ve doğal düşmanlar gözle inceleme ve darbe yöntemi ile saptanmıştır. Organik tarım bahçelerinde, ekonomik zarar eşiğini aşan zararlılara (Turunçgil Unlubiti, Turunçgil Kırmızı Örümceği, Yıldız Koşnili) karşı doğal düşman salımı, kükürt ve yazlık beyaz yağ uygulaması yapılarak mücadele edilmiştir. Hastalık etmenleri makroskopik ve mikroskobik incelemelerle belirlenmiştir. Denemenin yürütüldüğü Mars Seedless Altıntop bahçesinde Gövde Zamklanma Hastalığı [Phytopthora citropthora (Sm. et Sm) Leonian] tespit edilmiştir. Bu hastalıkla mücadele için enfekteli ağaçların gövdesinde kabuk temizliği yapılmış temizlenen yara yerlerine %2 oranında Bordo Bulamacı uygulanmıştır. Yabancı otlarla organik yetiştiricilikte mücadele amacıyla örtücü bitki uygulaması yapılmıştır. Dört örtücü bitki türü; arpa, İngiliz Çimi, Adi Fiğ, Acem Üçgülü denemeye alınmıştır. Toprağı kaplama alanı yönünden en yüksek değerler, ile yabancı ot kaplama alanı ve birim alandaki yabancı ot tür ve sayısı yönünden en düşük değerler arpa ve fiğden alınırken, yaş ve kuru ağırlık yönünden en yüksek değer yine fiğ parselinden elde edilmiştir. Bahçelerde Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetrans Cobb.) da belirlenmiş ancak populasyonları zarar eşiğinin altında bulunmuştur.
Parsellerde kullanılan çiftlik gübresi ve yeşil gübre toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre uygulanmıştır. Kullanılan her türlü girdiler ve yapılan işlemler Tarım Bakanlığınca yayımlanan yönetmeliğe uygun olarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun da onayı ile seçilmiştir. Her yıl meyve hasat döneminde kalıntı analizleri ve pomolojik analizler yaptırılmış, bir üretim periyodu sonunda ağaç başına ortalama verim belirlenmiştir. Proje çalışmaları, ürüne “organik ürün” sertifikası veren danışman firma tarafından kontrol edilmiş ve çalışmada organik meyve elde edilmiştir.


Summary translation

This study including the plant protection applications to obtain organic crop in Mars Seedless Grapefruit and Valensia Orange production was conducted in Hatay (Dörtyol) and Mersin (Erdemli) during the years of 2003-2006. The applications of organic farming and integrated pest management were conducted together in the orchards containing both of the varieties. The products were certificated by providing necessary inspections in the orchards intended for organic crop certificate.
The pests and natural enemies in the all orchards were detected by visual check and stroke methods. Natural enemies were released, and sulfur and summer oil were applied for the pests (Citrus Mealybug, Citrus Red Mite, Florida Wax Scale) developing over the economic threshold. Diseases were determined by macroscopic and microscopic observations. Disease of Gummosis (Phytopthora citropthora (Sm. et Sm) Leonian) were detected in the Mars Seedless grapefruit orchard. Bark cleaning on the trunk of the infected trees was done and 2% Bordeaux mixture was applied. Cover crop (Barley, Italian rye-grass, Common vetch, Clover) trials were conducted for the aim of controlling weeds in organic production. While the highest values in terms of the covering soil space aspect were obtained from Barley and common vetch, the highest values in terms of the weed covering space, the weed species and the species number aspects were obtained from the integrated plots, and Clover in cover crop. The highest values in term of the biomass and dry weights were obtained from the Common vetch. While the orchards were infested with the Citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans Cobb.), the population levels were found under the economic threshold according to the example results.
Soil and leaf analysis were determined as appropriate organic agriculture farm and green fertilizer. Determined insects, diseases and weeds in the parcels were controlled as appropriate organic agriculture methods. All the inputs and processes were done according to the directions which was published by the Ministry of Agriculture. Remain and pomological analysis were done at harvest every year. Average yield of each tree was determined at the end of each production period. The project studies was controlled by the advisor firm which give ‘organic product’ label to the product and organic citrus fruits were obtained.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Turunçgil, Zararlı, Hastalık, Yabancıot, Biyolojik mücadele, Organik tarım, Citrus, Insect, Disease, Weed, Biological control, Organic agriculture
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Turkey > Adana Plant Protection Research Institute, ADANA
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Related Links:http://www.adanaziraimucadele.gov.tr, http://www.alata.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:21216
Deposited On:31 Aug 2012 12:25
Last Modified:26 Sep 2012 15:10
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page