home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki - Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Özelliklerine Etkisi

Duman, İbrahim and Elmacı, Ömer Lütfi (2014) Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki - Salçalık Biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Özelliklerine Etkisi. [The Effects of Combined Pre - Crops - Paste Pepper (Capsicum annum L. cv. Capya) Production on Yield Fruit and Soil Properties Under Long-Term Organic Conditions.] Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51 (3), pp. 289-296.

[thumbnail of Organik Koşullarda Uzun Süreli Önbitki-Salçalık Biber Kombinasyonu Şeklinde Yapılan Yetiştiriciliğin Verim Meyve ve Toprak Öze.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
227kB


Summary

Çalışma 2001-2010 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinin “organik” sertifikalı alanında yürütülmüştür. Ana bitki olarak Yalova Yağlık 28 kapya biber çeşidi, ön bitki olarak da fiğ, kırmızı lahana, marul, bakla, brokkoli, kereviz, karnabahar ve bezelye kullanılmıştır. Organik tarım yönetmeliğine uygun yürütülen çalışmada
9 yıllık süre içerisinde ön bitkilere göre elde edilen biber verim değerleri ile bazı kalite özellikleri belirlenmiştir. Her ön bitki üretiminden sonra alınan toprak
örneğinde de organik madde ve bitki besin elementlerindeki değişim incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre, fiğ ön bitkisi desteğindeki geçiş sürecinde yüksek oranlarda (4352 kg da-1) elde edilen biber toplam verim
değeri, organik sertifikanın başlangıç yıllarında önemli oranda azalış göstermiştir. Ancak organik sertifikalı son yıllarda ise yükselen eğilimle devam
ederek ilk geçiş yıllarında elde edilen verim değerlerine benzer seviyelere (4172 kg da-1) ulaşmıştır. Ayrıca toplam 9 yıllık süreçte diğer ön bitki türleri ile karşılaştırıldığında özellikle fiğ, bakla ve bezelye sonrasında elde edilen yüksek verim değerleri (sırasıyla 4352 kg da-1, 3666 kg da-1, 4172 kg da-1) dikkat çekici
bulunmuştur. Deneme alanına ait toprakta ilk yıllarda belirlenen % 1.66-1.77 organik madde miktarı, % 3.15-3.97’ye; toplam N içeriği de % 0.08-0.09’dan %
0.19-0.21’e yükselmiştir. Buna karşılık alınabilir P ve K miktarlarında; N içeriğindeki gibi düzenli bir artışın olmadığı, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu ve Mn içeriklerinin ise organik yetiştiricilik sürecindeki değişime paralel olarak artış gösterdiği saptanmıştır.


Summary translation

This study was conducted in organic certified farm at Ege University Faculty of Agriculture Menemen Farm between 2001 and 2010. Main crops was chosen as 'Yalova Yağlık 28' Capya pepper, whereas pre-crops were common vetch, red cabbage, lettuce, faba bean, broccoli, celeriac, cauliflower and pea.
Inputs were chosen according to organic farming rules and regulations and some quality parameters and yield values were determined in pepper according to proceeding crops for 9 years. Organic matter and plant nutrition elements were determined in soil samples taken after each proceeding plant
was grown. According to the findings of this study, total yield of pepper was high (4352 kg da-1), however decreased during the conversion process with vetch at the early years. However, pepper yield increased during organic
farming and reached again a similar value (4172 kg da-1) in final years under organic farming conditions. It was notable to point out, that during the course of 9 years, especially vetch, faba bean and pea resulted in higher pepper yields (4352 kg da-1, 3666 kg da-1, and 4172 kg da-1, respectively) as compared to other proceeding crops. The organic matter content of the soil increased from 1.66%
- 1.77% in the first years to 3.15% - 3.97%, and total nitrogen content from 0.08% - 0.09% in the first years to 0.19% - 0.21%. Available P and K did not increase regularly, as it was the case for nitrogen, whereas Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, and Mn increased in the course of organic growing.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:Organik Üretim, Ön Bitki, Kapya Biber, Verim, Toprak Besin İçeriği, Organic Production, Proceeding Crop, Capia Pepper, Yield, Soil Nutrition Content.
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Crop husbandry > Composting and manuring
Soil > Nutrient turnover
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:28153
Deposited On:28 Jan 2015 19:19
Last Modified:28 Jan 2015 19:19
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics