home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması

Çavdar, Yahya; Serdar, Serkan; Aydın, İlhan; Aksungur, Muharrem; Alkan, Ali; Zengin, Bayram; Şahin, Temel; Ulupınar, Mehmet and Okumuş, İbrahim (2010) Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Balık Yetiştiriciliği İmkânlarının Araştırılması. [Research on the Possibilities of Organic Fish Farming in Black Sea Region.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) ORGANİK TARIM ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, Turkey, pp. 307-312.

[thumbnail of Organik Balık Doğu Karadeniz.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
364kB
[thumbnail of Organik tarim kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu illerini kapsamaktadır. Bölge illerinde kayıtlı bulunan, 3 ton/yıl kapasitenin üzerinde ve tatlı sularda (kaynak suyu ve dere suyu) alabalık yetiştiriciliği yapan işletmeler, organik su ürünleri üretimi açısından incelenmiştir.
Sektörde organik tarım konusunda önemli bilgi eksikliği olduğu gözlenmiştir. Alabalık çiftliklerinde yapılan incelemeler sonucunda işletme sahiplerinin sadece %33 lük bir kısmı organik tarımı daha önce duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca işletme sahiplerinin sadece % 4’ü organik su ürünleri yetiştiriciliğinden haberdar olduklarını belirtmişlerdir. İncelenen işletmelerin çok büyük bir kısmının (%91) yetiştiricilikle ilgili kayıt tutma özelliklerinin olmadığı görülmüştür.
Gümüşhane, Artvin ve Rize (yüksek kesimler) illerinde diğer illerimize nazaran önemli sayılabilecek bir organik yetiştiricilik potansiyeli bulunmaktadır. Bu da işletmelerin bulundukları bölgelerin kirlilik kaynaklarından uzak bakir bölgeler olmasından kaynaklanmaktadır. Giresun ve Ordu illerinde bulunan bazı işletmelerin yoğun fındık tarımından dolayı tarımsal kirlilik (gübre-pestisit) riski altında bulundukları, özellikle fındık gübreleme dönemlerinde balık ölümleri görüldüğü bazı çiftlik sahipleri tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu İllerimizin sahil kesimine yakın bölgelerde bulunan bazı işletmelerde, dere suyunun bulanması, ısınması ve çeşitli kirlilik problemleri nedeniyle yetiştiricilikte çeşitli sorunlar yaşandığı, diğer bölgelerden biraz daha yoğun hastalık görüldüğü gözlemlenmiştir.
Arazi çalışmalarında, uygun potansiyel görülen işletmelerde yapılan su analizleri sonuçlarıyla, Dünya’da organik alabalık yetiştiriciliği ile ilgili su kalite kriterlerini belirten sertifikasyon kuruluşlarının değerleri karşılaştırılmış ve incelenen birçok işletmenin su özelliklerinin bu kriterleri sağladığı görülmüştür.


Summary translation

This study was performed at Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun and ve Ordu provinces in the Black Sea Region. Having the capacities higher than 3 tons/year and registered fresh water trout fish farms were observed organic aquaculture point of view.
It was observed that an important lack of knowledge on organic production of fish in the sector. According to the research results, it was found out that 33% of the fish farmers hear about organic agriculture. Only 4% of fish farmers are aware of organic aquaculture. There is no recording system used in most of the farms (91%). In comparison to others, Gümüşhane, Artvin and Rize (high regions), where are far from the pollution sources, have considerably high potential for organic aquaculture.
Some farm owners stated that their farms were under the risk of pesticides and fertilizers used in hazelnut agriculture. Especially fertilization period of hazelnut some fish mortalities occur in their facilities. Also, some farms located at the coastal zone, have been affected by the rivers in terms of increasing water temperature, turbidity and some kind of pollutants. The intensity of diseases in their farms somewhat higher than that of farms at other locations.
During the field surveys, water analysis of the potentially candidate farms were done and the results were compared with the characteristics of water resources of many certification bodies in the world. As a result, the characteristics of the water used in the most of the observed farms were found sufficiently qualified.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik Tarım, Organik Su Ürünleri Üretimi, Organik Alabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi,Organic agriculture, Organic aquaculture, Organic Fish Culture, Organic trout, Organic fish farming, Eastern Black Sea Region, Eco-turism
Subjects:"Organics" in general
Animal husbandry
Research affiliation: Turkey > Other Organizations
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.sumae.gov.tr, http://www.tagem.gov.tr, http://www.ktu.edu.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:22084
Deposited On:26 Dec 2012 11:16
Last Modified:26 Dec 2012 11:16
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics