home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] ’na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması

Ruşen, Mine; Tuncer, Celal; Turan, Ali and Ak, Kibar (2010) Fındık Kurdu [Balaninus(= Curculio) Nucum L. Colertera: Curculionidae)] ’na Karşı Organik Kökenli Preparatlarla Mücadele İmkanlarının Araştırılması. [Investıgatıon Of Strugle Possıbılıtıes By Usıng Organıc Preparatus Agaınst To Balanınus (Curculio) Nucum L.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 265-270.

[thumbnail of Fındıkurdu.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
535kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Published Version - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bu proje 2003- 2004 yıllarında Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü deneme bahçesinde yürütülmüştür. Organik kökenli preparatların (Neemazal T/S, Laser, Kül+kükürt+kireç) fındığın ana zararlısı olan Fındık Kurduna karşı etkinliği araştırılmıştır. Deneme 2003 yılında kafes ve parsel, 2004 yılında ise parsel denemesi şeklinde yürütülmüştür
Kafes denemesi sonucunda Laser’in 20ml-30ml-40ml dozları %100 etkili bulunmuştur. Nemazal T/S ise ilaçlamadan 1gün ve 3 gün sonra 200-300-400ml/ 100lt suya dozunun etkili olmadığı tespit edilmiştir. Fakat 7.günden ve 10. günden sonra Neemazal T/S dozlarının etkili olduğu belirlenmiştir. Kül+kükürt+kireç karışımının %1 etkili olduğu tespit edilmiştir.
Kafes denemesi sonucunda etkili olan preparatlar fındık meyvesinin 2-3 ml olduğu dönemde parsel denemesine alınmıştır. Parsel denemesi sonucunda Laser’in %100, Kül+kükürt+kireç karışımının %73, Neemazal’ın ise %55-91 etkili olduğu tespit edilmiştir.
Denemelerde Neemazal T/S nin 300 ml dozunda fitotoksite gözlenmiş, diger uygulamalarda, fitotoksisiteye raslanılmamıştır. Faydalılar yönünden yapılan gözlemlerde herhanki bir olumsuz yan etki gözlenmemiştir.
Hasada yakın dönemde her ocaktan 20 çotanaklı meyve toplanıp kontrol edilmiştir. Kontrol edilen meyvelerde delikli meyve, sarı karamuk, kara karamuk,sağlam meyveler sayılmış ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Uygulamalar sonucunda Laser’de %68-72, Neemazal’da T/S %74-87, Kül karışımında %72 oranında sağlam meyve tespit edilmiştir.
2004 yılı parsel denemesi sonuçlarına göre Laser %100, kül karışımı ise %73.4 oranında fındık kurduna karşı etkili olduğu gözlenmiştir. Normal fındık hasadından bir hafta önce (09.08.2004 Sahil kol fındık hasat tarihi, 03.08.2004 tarihinde deneme hasadı yapılmıştır). Delikli fındık, sarı karamuk ,kara karamuk ve sağlam meyve oranına bakılmış, sağlam meyvenin Laser %79-85, kül karışımında %69 oranında olduğu tespit edilmiştir.


Summary translation

The project was carried out in Hazelnut Research İnstitues research area in Giresun. The aim of the reserach was to investigate the effects organic preparat (Neemazal T/S, Laser, The whole+Lime+Sulphur)to hazelnut wevel which is main damages in the area.
Laser doses (20ml / 30ml / 40ml) 100 percent was effective after kafes experiment while nemazel t/s was effective 1 day and 3 days (200ml, 300ml, 400ml / 100lt) after disinfect to water. However, it was non effective of namazal doses after 7 and 10. days. The whole+Lime+Sulphur mixing was effected at ratio 1%.
After kafes experiment, preparats which is effective has been taken parcel experiment at the term that is 2-3 ml of nut fruits. Effectivite of preparets was examined. The results of experiment was obtained that laser 100 percent, Kül+kükürt+kireç mixing 73 % ,neemazal 55-91 % was effective.
Fitotoxite was observed during the experiment and fitotoxite was observed at 400ml doses of neemazol t/s of applications but other applications did not show any fitotoksite.
Observation done with helpful were not observed any negative effects to the helpful 20 cluster fruit from each ocak collected harvest timeing that is colisin the harvest time. Controlled fruits counted and numered defect fruit, yellow corncockle, black corncockle , good kernel. After treatments, it was understood that laser %68-72, have given healty nut.
It was cocnluded that according to 2004 years results obtained the effectiveness % 100 with laser, %73,4 with the whole mixing against hazelnut weevel. Experiment was harvested before nuts harvest which is done normally date (03.08.2004). At the nuts harvested investigated defect nut, black corncockle, yellow corncockle, good kernel, It has been that in the fruits were % 79-85 with laser and %69 with the whole mixing of healty fruits.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik preparat, fındıkkurdu, Giresun, fındık, organic preparat, hazelnut weevil, hazelnut
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Crop husbandry
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Turkey > 19 Mayis University
Turkey > Other Organizations
Turkey > Ataturk Central Horticultural Research Institute (YALOVA)
Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.arastirma-yalova.gov.tr, http://www.omu.edu.tr, http://www.giresun.edu.tr, http://www.ktae.gov.tr, http://www.tagem.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:21430
Deposited On:26 Sep 2012 15:09
Last Modified:26 Sep 2012 15:09
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics