home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Allelopatik Etkiye Sahip Bazı Kültür Bitkileri ve Bitki Artıklarının Organik Bağda Yabancı Otlara Karşı Kullanımı

İşçi, Burçak; Türkseven, Süleyman and Altindisli, Ahmet (2010) Allelopatik Etkiye Sahip Bazı Kültür Bitkileri ve Bitki Artıklarının Organik Bağda Yabancı Otlara Karşı Kullanımı. [Usage of Some Cultivated Plants and Plant Residuals Having Allelopathic Effect Against Weeds in Organic Vineyard.] Paper at: Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum/Türkiye, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010.

[thumbnail of Burçak İşçi.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
308kB


Summary

Çalışma 2005-2006 üretim sezonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü organik bağında gerçekleştirilmiştir. Asmalar 2.5x3 m sıra arası ve üzeri mesafede, 41B anacı üzerine aşılı, yüksek terbiye sistemine göre terbiye edilmiştir. Bağda damlama sulama sistemi bulunmaktadır. Araştırmada bazı kültür bitkileri ve bitki artıklarının allelopatik etkilerinin yabancı otlara karşı organik üretim yapılan bağ alanında kullanım olanakları araştırılmıştır. Deneme alanında Antep turpu (Raphamus raphanistrum L.), Brokkoli (Brassica oleracea L. var. İtalica), Fiğ (Vicia sativa) ve Karnabahar (Brassica oleracea L. var. Botrytis) sıra üzerinde yetiştirilmiştir. Fiğ hariç diğer bitkiler gelişimini tamamladıktan sonra toprağa karıştırılmıştır. Fiğ malç materyali olarak boğazından kesilerek toprak yüzeyine bırakılmıştır. Denemede Zakkum (Nerium oleander) bitkisinin yaprakları parçalanarak yabancı otlar çıkmadan önce diğer uygulama bitkileriyle aynı zamanda toprağa karıştırılmıştır. Yabancı otlara sezon boyunca bir daha herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Kontrol ile birlikte 6 karakter ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada her bir parsel iki sıra üzerinde toplam 6 omca düşecek şekilde oluşturulmuştur. Sezon boyunca gerçekleştirilen sayımlar sonucunda, yapılan uygulamaların yabancı otlara tür düzeyinde değişik oranlarda etkili olduğu belirlenmiştir. Brokkoli ve Zakkum tüm yabancı otlara ortalama %58’lik etki göstermiştir. Brokkoli’nin %70, Zakkum’un ortalama %80 S. halepense’ye karşı etkisi tespit edilmiştir. Organik tarımda uygulanan bu uygulamaların yabancı ot kontrolündeki bu etkinliklerinin denemede yer alan asmaların kalite ve verim kriterleri üzerine etkileri de araştırılıp, istatistiki analizlerle değerlendirilmiştir.


Summary translation

The study is carried out in organic vineyard of Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Ege University, in production season of 2005-2006. Grapevines are trained according to high training system, grafted on 41B rootstock, with a row spacing of a distance of 2,5 x 3 m and more. There is a drip irrigation system in the vineyard. The possibilities for using alleopatic effects of some cultivated plants and plant residuals against weeds in vineyard area where organic production is carried out are examined. At the examination area, Antep radish (Raphamus raphanistrum L.), Broccoli (Brassica oleracea L. var. İtalica), Fig (Vicia sativa), and cauliflower (Brassica oleracea L. var. Botrytis) were cultivated on the line. Except for Vicia sativa, other plants are mixed to the soil after having completed their development. Vicia sativa is cut from the neck and left on the soil surface as mulch material. In the experiment, Oleander (Nerium oleander) is mixed to the soil by cutting its leaves at the same time with other application plants. No intervention is carried out again for weeds during the season. Each plot is formed in a manner that a total of 6 vinestocks will fall on two lines in the study that is carried out 6 characters and 4 iterations along with the control. As a result of enumerations carried out during the season, it is determined that applications performed have influence in different ratios at species level on weeds. Broccoli and Oleander showed effect of 58% in average against all weeds. Broccoli is determined to be 70% effective and Oleander 80% in average against S. halepense. These effects of these applications applied in organic agriculture in weed control on the quality and efficiency criteria of the grapevines taking place in this experiment are examined and evaluated in statistical analyses.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Keywords:organik tarım, allelopati, organik bağcılık,organic agriculture, allelopati, organic vineyard
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:27654
Deposited On:28 Oct 2014 18:43
Last Modified:28 Oct 2014 18:43
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics