home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Üretiminin Araştırılması

Ulukan, İbrahim; Yilmaz, Selçuk; Akbaş, Halil Reşat and Alıcı, Harun (2010) Erzincan Yöresinde Organik Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Üretiminin Araştırılması. [Organic dry beans cultivation in Erzincan conditions.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T.C. Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, pp. 139-143.

[thumbnail of Erzincan_yöresi_Organik_Kurufasulye.pdf] PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
135kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - Other content type - Turkish/Türkiye
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Proje 2005–2007 yılları arasında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinde tarla sistemi şeklinde kurulup yürütülmüştür. Bu araştırmada; Erzincan koşullarında kuru fasulyenin organik olarak yetiştiriciliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Yetiştirme sezonu boyunca kültürel bakım işlemleri yapılmıştır. Hastalık ve zararlılar takip edilmiş ve ekonomik zarar eşiğini geçmediği için mücadele yapılmamıştır. Bitkilerde fenolojik ve morfolojik gözlemler alınmıştır.
Çalışmada organik uygulama da ortalama 201,31 kg/da, geleneksel uygulama da ise ortalama 208,01 kg/da verim alınmıştır. Baklada tane sayısı ve tane verimi bakımından farklılık çıkmış incelenen diğer özellikler bakımından farklılıkların oluşmadığı görülmüştür.
Araştırma da ele alınan farklı iki yetiştiriciliğin uygulanabilirlik durumları incelenmiş ve organik yetiştiriciliğin Erzincan bölgesinde yapılabilir olduğu tespit edilmiştir.


Summary translation

Projects between the years 2005-2007 of Erzincan Garden Cultures Research Institute was established in the form of land was carried out on the farm system. In this study, Erzincan conditions in organic farming in the dry bean is intended to investigate. Training during the season of cultural maintenance has been done. Diseases and economic damage and harmful Follow the struggle is to not exceed the threshold. Plants and morphological observations were taken fenolojik.
In this study the average organic application 201.31 kg/da, the traditional practice, the average 208.01 kg / da efficiency has been taken. Number of grains and grain yield in bean differences have been reviewed in terms of differences in terms of other features were not created.
Research also covers the two different culture conditions were examined and the feasibility of organic farming can be done in Erzincan region that has been found.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik tarım, Verim, Kuru fasulye, Phaseolus vulgaris L., Erzincan,Organic farm, Yield, Dry Bean
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Research affiliation: Turkey > Turkey National Organic Agriculture Research Institutes (TAGEM)
Turkey
Related Links:http://www.erzincanbk.gov.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:19987
Deposited On:19 Dec 2011 15:11
Last Modified:20 Dec 2011 10:46
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics