home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekologické zemědělství

Moudry, Jan; Konvalina, Petr; Moudry, Jan (Jr.) and Kalinova, Jana (2007) Ekologické zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ediční středisko.

Full text not available from this repository.


Summary

Publikace předkládá problematiku ekologického zemědělství. Je rozdělena na pět hlavních částí. Základní principy ekologického zemědělství rozebírají problematiku trvale udržitelného rozvoje a zahrnují vymezení základních pojmů, popis cílů a principů ekologického zemědělství, jeho vývoj v České republice, Evropské Unii a ve světě. Část věnovaná pěstování rostlinje rozdělena na problematikupěstování hlavních plodin na orné půdě a trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství. Pěstování rostlin je rozděleno do skupin dle hospodářského významu (obilniny, pseudoobilniny, luskoviny, okopaniny, olejniny, pícniny a meziplodiny na orné půdě). Zahradnictví předkládá zásady pěstování hlavních druhů zeleniny. Jsou zdůrazněny zásady základní agrotechniky a uvedeny konkrétní příklady pěstování vybraných plodin. Část ochrany rostlin zpracovává problematiku ochrany rostlin proti škodlivým organismům v ekologickém zemědělství. Podává stručnou charakteristiku jednotlivých skupin škůdců, chorob i plevelů a udává hlavní příznaky poškození, které hlavní skupiny škůdců a chorob způsobují, a zabývá se metodami regulace škodlivých činitelů. Chov zvířat v ekologickém zemědělství popisuje obecné zásady a předpisy vztahující se k chovu zvířat. Popisuje chovatelské technologie, postupy a chov jednotlivých druhů zvířat.


Summary translation

Publication dealswith problematics of organic farming. It's divided into the main five parts. The first is basic principles of organic farming. This part describe sustainable development of organic farming in Czech Republic, European Union and world. The second part put the subject of plan growing the main crop on arable land and graslands in organic farming. Part of plan growing is divided into groups according to agriculture importance (cereals, pseudocereals, legumes, root crops, oil crops, fodder crops on the arreble land). The third part deals with the agrotechnology of the main sorts of vegetables in organic farming. The last part is focused on main fundamentals of breeding and on regulations of breeding and on detailed description of breeding of concrete animal subbreeds in organic farming.

EPrint Type:Book
Keywords:sustainable development, principles of organic farming, crop husbandry, animal husbandry, plant protection, horticulture, trvale udržitelný rozvoj, principy ekologického zemědělství,pěstování rostlin, chov zvířat, ochrana rostlin, zahradnictví
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Animal husbandry
Crop husbandry
Research affiliation: Czech Republic > University of South Bohemia (JU)
ISBN:978-80-7394-046-1
Deposited By: Předotová, Pavla
ID Code:21065
Deposited On:07 Aug 2012 09:36
Last Modified:07 Aug 2012 09:36
Document Language:Czech/Česky
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page