home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

YEREL SOFRALIK DOMATES POPULASYONLARININ ORGANİK TARIMA UYGUNLUKLARI VE ORGANİK ÇEŞİT GELİŞTİRME AMACIYLA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Kaya, Seçkin and Düzyaman, Eftal (2012) YEREL SOFRALIK DOMATES POPULASYONLARININ ORGANİK TARIMA UYGUNLUKLARI VE ORGANİK ÇEŞİT GELİŞTİRME AMACIYLA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. [RESEARCHES ON DETERMINING LOCAL TABLE TOMATO POPULATIONS AVAILABLE FOR ORGANIC FARMING AND USAGE OPPORTUNITIES TO IMPROVE ORGANIC CULTIVARS.] PhD thesis, Ege Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü/ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. . [Completed]

[thumbnail of Seçkin KAYA.pdf]
Preview
PDF - Accepted Version - Turkish/Türkiye
2MB

Document available online at: https://tez.yok.gov.tr


Summary

Bu çalışma, 2008 ve 2009 yıllarında Bornova ve Menemen
lokasyonlarında, yerel sofralık domates populasyonlarının organik tarıma
uygunlukları ve organik çeşit geliştirme amacıyla kullanım olanaklarının
araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, çeşitli kaynaklardan elde
edilen 33 farklı domates genotipi taranmıştır.
Domates genotipleri iki lokasyonda da açık tarla koşullarında,
tesadüf blokları deneme desenine göre, her tekerrürde 30 bitki olacak
şekilde organik tarım şartlarında yetiştirilmiştir. Bitkiler damla sulama
yöntemi ile sulanmış ve gübreleme kompost çayı kullanılarak yapılmıştır.
2 yıl ve 2 ayrı lokasyonda kurulan denemelerde, verim, meyve çap
ve boyu, meyve rengi, toplam suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir
asit, C vitamini miktarı, meyve suyunda pH ve EC, bitkilerin yaprak alanı
indeksi değerleri, oluşturulan biyokütle, nispi büyüme oranı, parsellerdeki
yabancı ot miktarları, bitki vejetatif aksamındaki azot, fosfor ve potasyum
miktarları belirlenmiştir.
Elde edilen ortalama değerlere göre; verim açısından kontrol
çeşitleri genellikle üstün performans sergilemişlerdir. Ancak, TR49646, vi
PI6203302 GI, TR72500 ve Ege-3 genotipleri gösterdikleri yüksek ve
kararlı verim değerleri ile bu özellik açısından umutvar bulunmuştur. Bu
çeşitler sahip oldukları bu genetik potansiyel bakımından ileride
yürütülecek organik ıslah programlarında kullanılabilir. Diğer yandan,
genotipler çok çeşitli meyve kalite özellikleri sergilemişlerdir. TR69155
genotipi, sahip olduğu suda çözünebilir kuru madde ve C vitamini miktarı
bakımından umutvar olarak belirlenmiştir TR40581 yaprak alanı
bakımından, TR62573 vejetatif biyokütle ve nispi büyüme oranı
bakımından, Ege-5 ve Ege-6 genotipleri ise besin maddelerinin etkin
kullanımı bakımından umutvar özellikler sergilemişlerdir. Çalışmada,
genotip × lokasyon ve genotip × yıl interaksiyonları önemli bulunmuştur.
Ancak bu önem seviyesi genotiplerin önem seviyesine göre çok düşük
kalmaktadır.


Summary translation

This research was conducted to determine the local table tomato
populations available for organic farming and usage opportunities to
improve organic cultivars in 2008 and 2009 in two different locations. For
this purpose, 33 different tomato genotypes obtained from different
sources, were studied.
Tomato genotypes were cultivated in open land conditions according
to randomized block design, with 30 plants in each repetition, under
organic conditions. Trials were irrigated using trickle irrigation systems
and fertilized with compost tea.
Total yield, yield per plant, size of the fruits, fruit color, total soluble
solid content of fruits, titrable acidity, pH and EC of fruit juice, vitamin C,
leaf area index of the plants, biomass, relative growth rate, and weed in
the parcels, total nitrogen, total potassium and phosphorus in the plant
vegetative parts were determined both in two locations and years.
According to the results obtained, control cultivars gave the best
yield performance, generally. But, TR49646, PI6203302 GI, TR72500 and
Ege-3 genotypes showed high and stable yields and found promising.
These populations may be used in breeding programmes, according to

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:PhD
Keywords:Domates, yerel populasyonlar, organik tarım, organik ıslah, çeşit geliştirme,Tomato, local populations, organic farming, organic breeding, cultivar development
Subjects:"Organics" in general
Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: Turkey > Ege University
Turkey
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:23362
Deposited On:21 Sep 2013 22:12
Last Modified:21 Sep 2013 22:12
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Unpublished
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page