home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Yalova Koşullarında Organik Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi

Soyergin, Serap; Yalçınkaya, Erol; Aktepe Tangu, Nesrin; Erenoğlu, Burhan; Uysal, Erdinç and Çelikel, Fisun Gürsel (2010) Yalova Koşullarında Organik Bursa Siyahı İncir Yetiştiriciliğinde Kullanılan Farklı Bitki Besleme Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi. [Effect Of Dıfferent Plant Nutrıtıonal Applıcatıons On Yıeld And Qualıty In Organıcal Bursa Siyahı Growıng On Yalova Ecologıcal Condıtıons.] In: Alay Vural, Ayşen (Ed.) Organik Tarım Araştırma Sonuçları 2005-2010. T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara Turkey, pp. 175-182.

[thumbnail of Yalova_Organik_İncir.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Turkish/Türkiye
348kB
[thumbnail of Organik_tarim_kapak.jpg]
Preview
Image (JPEG) - English
174kB

Document available online at: http://www.tagem.gov.tr


Summary

Bursa Siyahı İnciri, Marmara Bölgesinin standart sofralık incir çeşididir. Bursa Siyahı İncirinin yetiştirme tekniği ve kültürel istekleri bakımından kanaatkâr olması, ilaçlı mücadeleyi gerektirecek önemli hastalık ve zararlılarının olmaması organik yetiştiriciliğini mümkün kılmaktadır. Ayrıca iç ve dış pazarda talebinin olması ve pazarlama sorununun olmaması bu durumu desteklemektedir. Çalışma, bu potansiyeli değerlendirmek ve yetiştirme teknikleri ve özellikle farklı bitki besleme preparatlarının verim ve kalite üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deneme, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü verim çağındaki Bursa Siyahı İncir Kalibrasyon Parselinde kurulmuştur. Denemede Yeşil Gübre (bakla), Sığır Gübresi, Organik NPK, Yeşil Gübre (bakla)+Sığır Gübresi, Yeşil Gübre (bakla)+Organik NPK, İnorganik NPK (kontrol) uygulamaları yapılmıştır. Verim bakımından yeşil gübre+sığır gübresi kombinasyonunun en iyi sonucu verdiği gözlenmiştir, bunu Organik NPK uygulamasının izlediği belirlenmiştir. En iri meyveler, Organik NPK uygulamasından elde edilmiştir.


Summary translation

Bursa Siyahı is a standart fig variety in Marmara Region. Because of ıts easy applicable agronomical technics and having no important pest and disease problems make possible organic production. Also, existing domestic and international market demand support this situation. The study was carried on in order to evaluate its potential and research of effects of different plant nutritional preparats on yield and quality. Study was carried on at Yalova Atatürk Central horticultural Research Institute’s Fig Experimental Parcel. In the study Green Manure (bean), Animal Manure (cattle), Organical NPK, Green Manure + Animal Manure, Green Manure+ Organic NPK, Inorganic NPK combinations were used. About yield, the best result was obtain from Green Manure + Animal Manure. The high sized fruits was obtain by Organic NPK application.

EPrint Type:Book chapter
Keywords:Organik İncir, Bursa Siyahı Çeşidi, Yalova, Bitki Besleme, Pomoloji, Hasat Sonrası Fizyolojisi,Organic Fig, Bursa Siyahi Variety, Yalova, Plant Nutrition, Post Harvest Physiology
Subjects:"Organics" in general
Soil > Nutrient turnover
Food systems
Research affiliation: Turkey > 19 Mayis University
Turkey > Other Organizations
Turkey > Ataturk Central Horticultural Research Institute (YALOVA)
Turkey
Related Links:http://www.tagem.gov.tr, http://www.comu.edu.tr, http://www.arastirma-yalova.gov.tr, http://www.omu.edu.tr
Deposited By: VURAL, Dr. Aysen ALAY
ID Code:20788
Deposited On:17 Aug 2012 08:13
Last Modified:17 Aug 2012 12:22
Document Language:Turkish/Türkiye
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics