home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

FØJO III – Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2006-2010. Internationalt samarbejde og økologisk integritet – foreløbige resultater

ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Ed.) (2010) FØJO III – Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2006-2010. Internationalt samarbejde og økologisk integritet – foreløbige resultater. [DARCOF III - Research in organic farming and food systems 2006-2010. International collaboration and organic integrity - preliminary results.] .

[thumbnail of FOEJOIIIbrochure_okt2010_.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Danish/Dansk
3MB

Document available online at: http://www.icrofs.dk/pdf/foejoIII/FOEJOIIIbrochure_okt2010.pdf


Summary

Om FØJO III - internationalt samarbejde og økologisk
integritet.
Du sidder lige nu med sidste nyt fra forskningsprogrammet FØJO III, som løber i perioden 2006-2010. Projektlederne for de 15 FØJO III projekter har bidraget med de seneste forskningsresultater, og ICROFS har samlet det hele i denne brochure.
Målet med FØJO III er at skabe mere viden om potentialet for at øge kvaliteten og konkurrencedygtigheden af økologiske fødevarer samt for at styrke hensyntagen til natur og miljø, dyrevelfærd samt de sociale betingelser
i den økologiske produktion. Forskningsprogrammet FØJO III har fra starten haft til hensigt at udføre forskning, der dækker hele den økologiske værdikæde/fødevarekæde – fra produktionen i marken og stalden til forarbejdningen og til forbrugerne. Forskningen skal frembringe ny brugbar viden om det økologiske jordbrugs muligheder for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling.
Forskningsprogrammet består af 15 projekter med et totalt budget på ca. 170 millioner, som er finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. De 15 projekters forskningsemner udmærker sig ved at være både
brede og samordnede, og de udnytter synergi mellem de fremmeste/bedste forskningsmiljøer i Danmark.
FØJO III-programmet er koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Hvis du vil vide mere om forskningsarbejdet, er du velkommen til at besøge www.icrofs.dk/danskforskning.
Her kan du blandt andet få direkte adgang til de cirka 400 rapporter, artikler og nyhedsbreve, som indtil videre er udgivet som følge af FØJO IIIprojekterne.


Summary translation

About DARCOF III - international collaboration and organic integrity.
This report is the latest news from the research programme DARCOF III, running 2006-2010. The project leaders from each of the 15 projects have contributed with the latest results from the research, and ICROFS has collected it all here.
The aim of DARCOF III is to create more knowledge about the potential to increase the quality and competitiveness of organic food and to increase the consideration of nature and environment, animal welfare and the social conditions in organic production. The research programme DARCOF III has from the beginning had the goal to carry out research, which covers all of the organic value chain/food chain - from the production in the field and stable to processing and the consumers. The research should introduce new applicable knowledge about the possibilities of organic farming to contribute to a sustainable development of society.
The research programme consists of 15 projects with a total budget of app. DKR 170 million, funded by the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries. The research areas of the 15 projects are characterised by being broad and coordinated at the same time, and they utilize the synergy between the best research environments in Denmark.
The DARCOF III-programme is coordinated by the International Centre for Research in Organic Food Systems, ICROFS. If you want to know more about the research, please visit www.icrofs.org. This will give you direct access to app. 400 reports, articles and newsletter, which until now have been published from the DARCOF III projects.

EPrint Type:Report
Keywords:researach, DARCOF III, FØJO III, international collaboration, organic integrity, quality,
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Animal husbandry
Crop husbandry
Food systems
Environmental aspects
Research affiliation: Denmark > ICROFS - International Centre for Research in Organic Food Systems
Denmark > DARCOF III (2005-2010)
Related Links:http://www.icrofs.dk/, http://www.icrofs.dk/Sider/Forskning/forskning_foejoIII.html, http://www.icrofs.org/index.html
Deposited By: Rasmussen, Ilse Ankjær
ID Code:18749
Deposited On:10 May 2011 13:20
Last Modified:10 May 2011 13:20
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics