home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 337.

De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) (2018) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2017-2018. [Organic food and farming in Flanders: Research 2017-2018.] 5 edition. Network for Organic food and farming research (NOBL), Merelbeke.

De Cock, Lieve (Ed.) (2016) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2015-2016. [Organic Food and Farming in Flanders: Research 2015-2016.] 4 edition. Network for Organic food and farming research (NOBL), Merelbeke.

De Cock, Lieve (Ed.) (2014) De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2013-2014. [Organic food and farming in Flanders: Research 2013-2014.] 4 edition. Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL), Merelbeke.

De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) (2012) De Biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2011-2012. [Organic Food and Farming in Flanders: Research 2011-2012.] NOBL, Vlaanderen.

{Tool} Green manure and cover crops in organic agriculture: general introduction. Issuing Organisation(s): ITAB - Institute for Organic Agriculture and Food. (2012)

Brouwer, André (Ed.) (2010) Biomonitor 2009 – cijfers en trends. [Biomonitor (organic monitor) 2009 – figures and trends.] Biomonitor Jaarrapport . .

Adriaansen-Tennekes, Ruth; Bloksma, Joke; Huber, Machteld; Baars, Ton; de Wit, Jan and Baars, Erik (2005) Biologische producten en gezondheid. Resultaten melkonderzoek 2005. [Organic products and health. Results of milk research 2005.] Louis Bolk Instituut Publications, no. GVV06. Louis Bolk Instituut.

{Tool} Intercropping grain peas with barley. [Les cultures associées.] Creator(s): Alföldi, Thomas; Clerc, Maurice and Stöcklin, Milo. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. OK-Net Arable Video. (2015)

Alföldi, Thomas; Delanote, Lieven and Coopman, Franky (2020) Mechanische onkruidbestrijding - Demonstratie van de nieuwe generatie wiedeggen en schoffelmachines. Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, CH-Frick .

Bakker, Johan and Brouwer, André (editor): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Ed.) (2011) Monitor duurzaam voedsel 2010. [Monitor sustainable food 2010.] Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Balen, Derk van (2013) ploegen of niet ploegen. [To plough or not to plough.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 14-16.

Balen, Derk van (2012) mechanisatie in dienst van bodembeheer. [mechanisation serving soil management.] Ekoland, May 2012, 32 (5), pp. 12-13.

Barbry, Joran (2019) Alles over bio - Onderzoeker JORAN BARBRY van INAGRO over innovatieve technieken in de biolandbouw. [All about Organic farming - INAGRO researcher JORAN BARBRY on innovative techniques in organic farming.] VLAM, Youtube.

Barbry, Joran and De Laet, Patricia (2019) Strokenteelt en vast rijpadensysteem beloftevolle nieuwe technieken in biolandbouw. [Strip cultivation and controlled traffic farming promising new techniques in organic farming.] VLAM. Online at https://allesoverbio.be/artikels/strokenteelt-en-vast-rijpadensysteem-beloftevolle-nieuwe-technieken-in-biolandbouw, accessed on: November 2019.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2019) Strokenteelt beloftevol als nieuw teeltsysteem. [Strip cultivation as a promising new cultivation system.] Proeftuinnieuws, June 2019, 2019 (11), pp. 28-29.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) SUREVEG: Europese projectgroep bezoekt proefhoeve Inagro en workshop levert belangrijke input. [SUREVEG: European project group visits organic trial farm at Inagro and the workshop provides important input.] Biopraktijk, October 2018, p. 2.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen als nieuw teeltsysteem voor bio volleveldsgroenten. [Stripcropping and composted vegetable waste streams as a new cultivation system for organic vegetables.] Inagro vzw, Rumbeke-Beitem, Belgium. Online at https://leden.inagro.be/Artikel/guid/4364, accessed on: November 2019.

Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2013) Vlinderbloemigen tillen stikstofvoorziening naar een hoger niveau. [Legumes lift nitrogen supply to a higher level.] CCBT, Belgium.

Beeckman, Annelies; Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2014) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of peas and faba beans together with triticale.] Working paper.

Beliën, Tim (2013) Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit. [Participatory research on pests and diseases in berries.] CCBT, Belgium.

Beliën, Tim and Bangels, Eva (2018) Probleemplagen in de bio pitfruitteelt: alternatieve bestrijdingsmiddelen. [Problem pests in organic fruit orchards: alternative control products.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

{Tool} Potato Crop Management. Creator(s): Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Buchecker, Kirsten; Dierauer, Hansueli; Dresow, Jana F.; Dreyer, Wilfried; Finckh, Maria R.; Fuchs, Alexander; Keil, Sven; Kaiser, Andreas; Kühne, Stefan; Landzettel, Christian; Mahnke-Plesker, Sylvia; Six, Roswitha; Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius and Völkel, Günther. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical Guide. (2010)

Berner, Alfred; Böhm, Herwart; Buchecker, Kirsten; Dierauer, Hansueli; Dresow, Jana Franziska; Dreyer, Wilfried; Finckh, Maria; Fuchs, Alexander; Keil, Sven; Keiser, Andreas; Kühne, Stefan; Landzettel, Christian; Mahnke-Plesker, Sylvia; Six, Roswitha; Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius and Völkel, Günther (2014) Bio-aardappelen - Kwaliteit van veld tot bord. Merkblatt. BioForum Vlaanderen vzw, Bioland-Beratung, KÖN, Bio Austria, FiBL, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), NL-Antwerpen.

Bestman, Monique; Cuijpers, Willemijn and Baars, Ton (2003) Zelfmedicatie door varkens in de biologische veehouderij: Deskstudie naar een nieuw concept voor diergezondheidszorg. Ideeën voor praktijk en onderzoek. [Self-medication by pigs in organic livestock farming.] Louis Bolk Instituut Publications, no. LV50. Louis Bolk Instituut and Agro Eco Consultancy , Livestock production.

Bestman, Monique and Wagenaar, Jan-Paul (2009) Biologische leghennen: gezond, gezonder, gezondst. [Organic laying hens: healthy, healthier, healthiest.] Louis Bolk Instituut .

Bestman, Monique (2018) Verbeteren van de biologische pluimveehouderij aan de hand van de kippenuitloop. Lecture at: Presentation at Organic food & farming fair., Zwolle, the Netherlands, 17 January 2018. [Completed]

Bestman, Monique (2015) Bomen voor Buitenkippen. [Trees for chickens.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bestman, Monique (2014) KAT kijkt strenger. [KAT's requirements for outdoor range areas are stricter.] Pluimveehouderij, 20 June 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique (2013) In alle rust. [In peace.] Pluimveehouderij, 18 October 2013, 43, pp. 30-31.

Bestman, Monique (2013) Biovermeerdering in de lift. [Organic poultry breeding on the rise.] Pluimveehouderij, 31 May 2013, 43, p. 15.

Bestman, Monique (2013) Pluimvee en boomgaard in symbiose. [Symbiosis between poultry and orchard.] Ekoland, May 2013, 5/13, pp. 12-13.

Bestman, Monique (2013) Broer van de hen afmesten. [Fattening the brother of the laying hen.] Pluimveehouderij, 29 March 2013, 43, p. 12.

Bestman, Monique (2013) Veren tussen het fruit. [Feathers between the fruit.] Pluimveehouderij, 18 January 2013, 44, pp. 22-23.

Bestman, Monique; Bloksma, Joke and Manintveld, A. (2015) Kip in 't fruit, boom in de uitloop: Samenwerking fruittelers en pluimveebedrijven biedt kansen. [Opportunities for collaboration between fruit growers and poultry farmers.] Ekoland, juli/augustus 2015.

Bestman, Monique and Boosten, M. (2013) Buitenlust. [Pleasure Outside.] Pluimveehouderij, 6 September 2013, 43, pp. 26-27.

Bestman, Monique and Erisman, J.W. (2016) Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument. Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Bestman, Monique; Verwer, C and Heerkens, Jasper (2016) Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar. [Results of organic poultry study also relevant for conventional poultry systems.] Pluimveehouderij, 15 January 2016, 46 (Januar), pp. 22-24.

Bestman, Monique; Verwer, C; Leenstra, Ferry; Niekerk, van, T and Reuvekamp, Berry (2013) Gelijkspel. [Feather pecking damage the same in organic and free range hens.] Pluimveehouderij, 16 August 2013, p. 29.

Bestman, Monique and Verwer, Cynthia (2014) Algen in kippenvoer. [Algae in chicken feed.] Pluimveehouderij, 28 February 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique and Vogel, Tessa (2014) In grasland meeste risico. [AI risk greatest in outdoor range areas with grasses.] Pluimveehouderij, 30 May 2014, 44, pp. 30-31.

Bikker, P; Binnendijk, G.P. and van der Peet-Swering, C.M.C. (editor): Wageningen UR, Livestock Research (Ed.) (2011) Opname van gras- en mengkuil door dragende biologische zeugen. [Intake of grass silage or mixed grass silage of pregnant sows.] Wageningen UR, Livestock Research.

Bikker, P. and Binnendijk, G.P. (2012) Grass silage in diets for organic growingfinishing pigs. .

Bikker, P.; Harn, J.; Groenenstein, C.M.; Wit, J. de; Bruggen, C. and Luesink, H.H. (2013) Stikstof- en fosforexcretie van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen. [Nitrogen and phosphorus excretion of pigs, poultry and cattle in organic and conventional farming systems.] WOt-werkdocument , no. 347. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen.

Bikker, Paul (2013) Ingekuild gras nog geen optie voor biologische vleesvarkens. [Grass silage not yet an option for organic growing finishing pigs.] .

Bloksma, Joke (2000) Soil management in organic fruit growing. Paper at: Symposium Organic Fruit HRI / EMRA / ADAS, Wye College, Ashford (Kent), 16-17 October 2000.

Bloksma, Joke; Jansonius, PieterJans; Zanen, Marleen and Brouwer, Gerjan (2001) Informatie en literatuur voor de biologische fruitteelt : Information and literature for organic fruit growing. Louis Bolk Instituut Publications, no. LF64. Louis Bolk Instituut , Fruit growing.

Bokhorst, J.G. (2011) Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand. [Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bokhorst, J.G. and Janmaat, Leen (2013) Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. [Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 22-23.

Bokhorst, Jan G. (2010) Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand. [Fertilizer use on organic arable and horticultural farms on phosphate rich soils.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Bokhorst, Jan G. and Staps, J.J.M. (2010) Vervolgonderzoek verhoogde nikkelgehalten in grondwater in de provincie Flevoland. [Follow-up study increased nickel levels in ground water in the Flevoland province.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bont, Yoni; Magendans, Denise; van Nes, Hester; Oude Lenferink, Kirsten; Spit, Jan Jelle and Verkuijl, Marc (2009) Sturende factoren voor verhoging van vet- en eiwit gehalten in biologische geitenmelk. [Influencing fat and protein content in organic dairy goat's milk.] Biogeit rapport, no. 15. Louis Bolk Instituut .

Borsten, Jos (2012) Geitenbrij op een rij: De fokkerijpraktijk in de biologische melkgeitenhouderij nader bekeken, is er gevaar voor inteelt? [Billy goat soup : A closer look has been taken at the breeding practise of organic dairy goat farms; can inbreeding become a serious threat?] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bos, M; de Wit, Jan and Smeding, Frans (2010) Nut & Natuur Overijssel: Meerwaarde, benutting en borging van groene grondstoffen uit natuurgebieden in Overijssel; praktische bijdragen aan een bio-based economy vanuit landbouw en natuurbeheer. [Benefits from nature - Agricultural value, applicability and safe-guarding of green resources from nature reserves.] Louis Bolk Instituut .

Bos, M. (2010) Biologie van de Jacobskruidaardvlo: Longitarsus jacobaeae: en internationale ervaringen met de beheersing van Jacobskruiskruid. [Biology of the Ragwort Flea Beetle: Longitarsus jacobaeae: and international experiences in the biological control of Ragwort.] Louis Bolk Instituut .

Bos, Heleen; Mertens, L.; Diemen, van, Marcel; Janmaat, Leen and Cuijpers, Willemijn (2013) Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013. [Winter Vegetables Newsletter April 2013.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bos, Merijn M. (2011) Bloeiend Bedrijf - biodiversiteit inzetten tegen landbouwplagen. [Flowering Farm - apply biodiversity against pests.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 22-23.

Bos, Merijn M. and Dirks, Dave (2011) Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #1. [Newsletter Blooming Farm #1.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bos, Merijn M. and Luske, Boki (2012) Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. [Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected.] Ekoland, September 2012, pp. 10-11.

Bos, Merijn M.; Luske, Boki and Janmaat, Leen (2014) Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. [Field nature: recognize and stimulate useful nature.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Bracke, Marc; Aarnink, Andrè and Vermeer, Herman M. (2014) Extra snijmais goed voor welzijn varkens. V-focus, December 2014, Decemb, pp. 34-35.

Brouwer, Gerjan and Timmermans, B.G.H. (2012) Bemesting biologische fruitteelt. [Organic fruit fertilization.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Brouwer, Gerjan; Timmermans, B.G.H. and Kamp, van der, Joris (2015) Kleinfruit klimaatneutraal telen: Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers. [ Climate-neutral production of soft fruit : Nutrient and diesel use contribute most to carbon footprint of organic soft-fruit production.] Ekoland, March 2015, march, pp. 26-27.

{Tool} NDICEA - Nitrogen Planer – version 6.2. [NDICEA - stikstofplanner.] Creator(s): Burgt, G.J.H.M.. Issuing Organisation(s): LBI - Louis Bolk Institute. (2014)

Burgt, G.J.H.M.; Carina, Rietema and Bus, Michiel (2017) Plant Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie. Working paper.

Burgt, Geert-Jan H.M. (2012) PlantyOrganic: bedrijfsontwerp. [PlantyOrganic: farm design.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M. and Rietberg, P.I. (2012) Toepassing van maaimeststoffen: Van Strien 2011. [Practice of cut and carry fertilizers: Van Strien 2011.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-027 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M. and Staps, J.J.M. (2010) Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on sand. Van Lierop 2008-2010.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M.; Werkman, Douwe and Bus, Michiel (2012) PlantyOrganic: Voortgang 2012. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Burgt, Geert-Jan H.M.; Wijk, Kees and Haagsma, Wiepie (2012) Fosfaatwerking in organische mest; 13 jaar onderzoek in biologische teelt op Proefveld Mest Als Kans. [Effect of organic manures on soil phosphate availability.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Bus, C.B. and Verstegen, H.A.G. (editor): Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Vervroeging gewasgroei bij biologische aardappelen. [Acceleration organic potato crop growth.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Cuijpers, Willemijn and Hospers-Brands, Monique (2008) Helpmeststoffen: Beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe. [Additional fertilizers: Availability and uptake of nitrogen in organic spring wheat.] Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; Janmaat, Leen and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. [Soil health aspects in organic greenhouse production, part 2: disease suppression of soil fungi.] Louis Blk Instituut publications, no. LB25. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; Smeding, Frans and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 1: definitiestudie. [Soil health aspects in organic greenhouse production part 1.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB24. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt: Effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur. [Soil vitality in organic glasshouse crops.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB23. Louis Bolk Instituut .

Cuijpers, Willemijn; França, Soraya; Debode, Jane and Hospers-Brands, A.J.T.M. (2015) Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium. [Guiding soil life: Effect of lignin-rich crop residues on Verticillium.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2015) Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof. [Digestate: Making use of nitrogen in biodigester waste.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2014) Compost composities: Bodem, bemesting en ziektewering. [Compost compositions: Soil, fertilization and disease suppression.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Janmaat, Leen (2012) Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem. [Organic greenhouse intercropping: Broadening crop rotations for a healthier soil.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Cuijpers, Willemijn and Water, van de, Martin (2015) Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014. [Application of filtered digestate in organic orchards.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

{Tool} Simple building blocks for improved soil fertility – Look and judge yourself. [Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit – Zelf de bodem onderzoeken en beoordelen.] Creator(s): Danckaert, Freya and Delanote, Lieven. Issuing Organisation(s): Inagro. (2007)

De Boer, H.C. and Van Eekeren, N. (2007) Bodemverdichting door berijden bij zodebemesten: effecten op opbrengst en voederwaarde van gras-klaver, bodemstructuur en biologische bodemkwaliteit. [Soil compaction due to trafficking during slurry injection: effects on yield and nutritional value of grass-clover, soil structure and biological soil quality.] Report, no. 47. Wageningen UR , Animal Sciences Group / Veehouderij.

De Cock, L; De Meyer, P; de Wit, Jan; Lauwers, L and Wolput, B (2009) Achtergrondstudie bij de subsidies voor de biologische land- en tuinbouw in Vlaanderen. [Background study: subsidies for organic agriculture and horticulture in Flanders.] Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek ILVO , Merelbeke.

De Cock, Lieve; Lauwers, Ludwig; Van Huylenbroeck, Guido; Krosenbrink, Erik; Govaerts, Wim; Calus, Mieke; Mondelaers, Koen; Verbeke, Wim; Kerselaers, Eva and Delvaux, Lionel (2005) Biologische landbouw: Mens, Markt en Mogelijkheden. [Organic Farming: People, Market and Possibilities.] LannooCampus, Tielt.

de Gode, Ron (2018) Hoe verhoog je bodemvruchtbaarheid en hoe meet je het? Resultaten van het EU-project FertilCrop, Core Organic. [Results from the FertilCrop Project.] Poster at: WUR, LSG Bodembiologie & bodemvruchtbaarheid, Wageningen, The Netherlands, January 17, 2018. [Completed]

De Mey, Karen; De Cock, Lieve and Van Lierde, Dirk (2007) Mogelijkheden tot optimalisatie en structurering van het Vlaamse landbouwonderzoek in de biologische sector. [Opportunities for optimisation and structuring of organic food and farming research in Flanders.] ILVO-Mededelingen, no. 19. ILVO, Merelbeke.

de Vries, Anneke and de Wit, Jan (2007) Kristallisaties en biofotonen: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. [Biophotons and biocrystallisations: quality presentation of organic dairy.] Louis Bolk Publications, no. LV67. Louis Bolk Instituut .

de Vries, Anneke and de Wit, Jan (2006) Rantsoen en melkvetzuren: Verschillen in melkkwaliteit tussen biologische bedrijven in beeld gebracht. [Effect of different feed components on the fatty acid composition of organic cow milk.] Louis Bolk Publications, no. LV64. Louis Bolk Instituut .

de Wit, Jan and de Vries, Anneke (2007) Meer goede vetzuren in biologische melk: Het verhogen van het CLA en Omega-3 gehalte. [More positive fatty acids in organic milk: Increasing CLA and omega-3 fatty content.] Louis Bolk Publications, no. LV68. Louis Bolk Instituut .

Dekker, P.H.M.; van Zeeland, M. and Paauw, J.G.M. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Levenscyclusanalyse groencompost: grootschalig en zelf composteren. [Life cycle analysis green compost: large-scale and self-compost.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

{Tool} Which harrow is suitable for weed control in organic cereals? Creator(s): Delanote, Lieven; Dewaele, Karel and An, Jamart. Issuing Organisation(s): Inagro. OK-Net Arable Practice abstract, no. 026. (2018)

{Tool} Controlled traffic farming: A new track for soil and weed control in organic farming. [Vaste rijpaden: een nieuw spoor voor bodembeheer en onkruidbeheersing in biologische landbouw.] Creator(s): Delanote, Lieven; Dewaele, Karel and Jamart, An. Issuing Organisation(s): Inagro. OK-Net Arable Practice abstract, no. 044. (2018)

Deru, Joachim; Eekeren, N. van and Boer, H. de (2010) Beworteling van grasland - een literatuurstudie: Nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en - intensiteit; factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden. [Rooting of grassland: a literature review on nutrient uptake in relation to rooting depth and density, and on potential measures to stimulate deep and dense rooting of grass.] Lous Bolk Instituut, Driebergen, Netherlands.

Deru, Joachim; van der Burgt, Geert-Jan; van Eekeren, Nick and Wientjes, Harm (2010) Maïsteelt en mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof. [Growing maize and manure separation: Long-term effects on soil organic matter.] V-focus, December 2010, pp. 20-22.

Dewaele, Karel; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2015) Rassenkeuze erwten en veldbonen in combinatie met triticale. [Variety choice of pea and faba bean together with triticale.] Working paper.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) Samengestelde kruisingspopulaties bevestigen. [Composite cross populations confirm earlier results.] www.biopraktijk.be, October 2015, 5 (9), pp. 6-9.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) Erwt en veldboon voor biologische zomermengteelt. [Fodder pea and faba bean for organic summer mixed crops.] Working paper.

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Beeckman, Annelies (2015) Meer eigen eiwitproductie met mengteelten van granen en peulvruchten. [More on-farm protein production with mixed crops of cereals and grain legumes.] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Temmerman, Femke (2015) Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? [Composite cross populations: alternative breeding concept in cereals?] Poster at: TAM Agroecology in action, Leuven, Belgium, November 16th, 2015. [Completed]

Dewaele, Karel; Delanote, Lieven and Temmerman, Femke (2014) Samengestelde kruisingspopulaties doen niet onder voor wintertarwerassen. [Composite cross populations keep up with winter wheat varieties.] Working paper.

Dewaele, Karel and Dewitte, Justine (2018) Robuuste rassen, weerbare bioteelt. [Robust varieties, resilient organic crops.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

Dewaele, Karel; Jamart, An and Delanote, Lieven (2015) Studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst'. [Back to the real origin of organic seed.] www.biopraktijk.be, March 2015, 2015 (March).

Dewitte, Justine (2013) Gebruik je koepel optimaal! [Optimising the use of polytunnels during the summer.] CCBT.

Dhoore, Koen (2013) Biobedrijfsnetwerken groenten - akkerbouw. ILVO - proefvelden niet-kerende grondbewerking en compostsite. .

Dhoore, Koen (2012) Biobedrijfsnetwerk akkerbouw - vollegrondsgroenten Proefveldbezoek Tilman-org Project - ILVO Resultaten onderzoek niet-kerende grondbewerking en bemesting. .

Dierauer, Hansueli; Ebert, Ulrich and Jorek, Bettina (2009) Akkerdistel. Bioland, FiBL, Bio Austria, KÖN, PCBT, D-Mainz, CH-Frick, AT-Wien, D-Visselhövede, BE-Rumbeke-Breitern.

{Tool} Creeping thistle - Successful control in organic farming. [Ackerkratzdistel - Im Biobetrieb dauerhaft regulieren.] Creator(s): Dierauer, Hansueli; Kranzler, Andreas and Ebert, Ulrich. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical guide. (2013)

{Tool} Control of creeping thistle by stubble cultivation (OK-Net Arable Practice Abstract). [Ganzflächige Bekämpfung der Ackerkratzdistel durch Stoppelbearbeitung.] Creator(s): Dierauer, Hansueli; Siegrist, Franziska and Weidmann, Gilles. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. OK-Net Arable Practice Abstract, no. 001. (2017)

Duyvesteijn, R.G.E.; Breeuwsma, S.J.; van der Helm, F.P.M.; van der Lans, A.M. and de Boer, M. (editor): Wageningen UR, PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Ed.) (2010) Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem. [Organic controlstrategy of downy mildew in sunflower.] Biokennis. .

Eekeren, N. van; Govaerts, Wim and Smolders, Gidi (2010) Zwavelvoorziening op melkveebedrijven: Tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier. [Sulfur supply on dairy farms.] Ekoland, April 2010, pp. 24-25.

Eekeren, N. van; Beeckman, Annelies; Sobry, Luk and Govaerts, Wim (2012) Biokennisbericht #29: Zuivel en Rundvlees. Thema: Kruiden en de mineralenvoorziening. [Bioknowledge message #29: Dairy and Beef. Theme: Herbs and mineral supply.] Biokennis.

Eekeren, N. van; Delanote, Lieven; Beeckman, Annelies and Vervisch, B. (2016) Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting. [Plants feed the soil: Research shows that plants are more important for feeding the soil than fertilizers.] Ekoland, March 2016, 2016 (maart), pp. 22-23.

Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2011) Biokennisbericht #13: Geiten en schapen: Thema: Eeuwig duurmelken bij geiten? [BioKnowledge Report #13: Goats and sheep. Theme: persistent milking / Perennial dairy goats: indefinitely extended lactation.] Biokennis, Driebergen.

Eekeren, N. van; Kortstee, Harry; Loefs, Renske and Boxtel, Maria (2011) Geitenvlees in beweging. [Goat meat on the rise.] Ekoland, November 2011, pp. 22-23.

Erisman, J.W. and Hofstee, H. (2016) Biodiversiteit in de melkveehouderij – investeren in veerkracht en reduceren van risico’s: Het conceptueel kader getest op Schiermonnikoog: resultaten van een haalbaarheidsstudie. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Erisman, J.W. and Verhoeven, F.P.M. (2019) Kringlooplandbouw in de praktijk: Analyse en aanbevelingen voor beleid. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Evenhuis, Bert (editor): Wagingen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Beheersing valse meeldauw in de uienteelt. [Controlling false mildew in onion breeding.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Evers, Aart; de Haan, Michel; Water, Kees and Jager, Jakob (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Parktische kostprijs biologische melk 2010. [Practical cost price organic milk.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Finke, E. and Wit, J. de (2010) De harde cijfers uit de strategiegroep. [Hard figures from the strategy group.] Natuurweidekrant, July 2010, pp. 5-8.

Fog, Erik (2019) Gras voor varkens en pouimvee. [Grass for pigs and milking cows.] De Molenaar, March 2019, 2019 (3), pp. 32-33.

Fonteyn, Sarah (2018) Onkruidbeheersing in biologisch kleinfruit, een probleem met vele gezichten. [Weed control in organic berry production, a problem with many faces.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

{Tool} Prevent tail biting: watching – thinking – acting. [Schwanzbeissen verhindern: beobachten - erkennen - handeln.] Creator(s): Früh, Barbara; Vermeer, Herman and Dippel, Sabine. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, FBN, FLI - Friedrich Löffler Institut, WUR - Wageningen University and Research, INRAE - National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, CEA LETI, DTI - Danish Technological Institute. (2017)

Früh, Barbara; Vermeer, Herman and Dippel, Sabine (2017) Staartbijten voorkomen: observeren – herkennen – handelen. CEA LETI, DMRI, FBN, FiBL, FLI, INRA, WUR .

Govaerts, W. and van Eekeren, Nick J.M. (2011) Biokennisbericht #10: Geiten en schapen; Thema: Duurmelken bij schapen. [Bioknowledge message #10: Goats and sheep; Theme: Persistent milking of sheep.] biokennis, Wageningen.

Govaerts, Wim and Eekeren, N. van (2010) Kostprijsberekening biologische geitenmelk. [Calculation of production costs for organic goat milk.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

{Tool} PIGLOW application for animal welfare self-assessment by farmers. Creator(s): Graat, Evelien; Thys, Mirjan; Warin, Laura; Courboulay, Valérie; Meunier-Salaün, Marie-Christine; Stomp, Mathilde; Leruste, Hélène; Guesdon, Vanessa; Collin, Anne; Giersberg, Mona; Rodenburg, Bas and Tuyttens, Frank. Issuing Organisation(s): ILVO - Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, IFIP - Institut Français du Porcs, INRAE - National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, ITAVI - Institut Technique de l'Aviculture, JUNIA, Utrecht University. (2020)

Groenen, R.; Tiemens-Hulscher, Marjolein; Engelen, Christel and Nuijten, E. (2013) De zaadteelt van ui (Allium cepa) - Handleiding voor zaadteelt en selectie. [The seed production of onion (Allium cepa) - Manual for seed production and selection.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Groenenstein, C.M.; Wit, J. de and Bruggen, C. van (2015) Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015. [Nitrogen and phosphorus excretion by conventionally and organically managed livestock: Revision of the excretion coefficients in the Manure and Fertilisers Act (2015).] .

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologisch melkvee natuurlijk gezond Het stalboekje Melkvee in de praktijk. [Organic dairy natural healthy The stablebook Dairy in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologisch pluimvee natuurlijk gezond Het stalboekje Pluimvee in de praktijk. [Organic poultry natural health The stablebook Poultry in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Biologische varkens natuurlijk gezond Het stalboekje Varkenshouderij in de praktijk. [Organic pigs natural healthy The stablebook Pig breeding in practice.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Groot, Maria; Kleijer-Ligtenberg, Gerdien and Van Asseldonk, Tedje (editor): Wageningen UR RIKILT (Ed.) (2010) Stalboekje varkens: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook pigs: Natural healthy with herbs and other nature products.] Biokennis. Wageningen UR RIKILT.

Groot, Maria; Kleijer-Ligtenberg, Gerdien; Van Asseldonk, Tedje and Hansma, Hanneke (editor): Wageningen UR (Ed.) (2011) Stalboekje melkvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook dairy: natural healthy with herbs and other natural products.] Biokennis Stalboekje. RIKILT Wageningen UR.

Groot, Maria; van Asseldonk, Tedje and van der Kamp-Puls, Ineke (editor): Wageningen UR RIKILT (Ed.) (2010) Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten. [Stablebook poultry: natural healthy with herbs and other nature products.] Biokennis. Wageningen UR RIKILT.

Haveman, Erwin (2015) Alternatieve maatregelen tegen leverbot-onderzoeksrapport. Thesis, PPP-Agro Advies
Louis Bolk Instituut
InHolland Hogeschool . . [Unpublished]

Heerkens, JLT (2012) HealthyHens: bevorderen van gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa. [HealthyHens: promoting health and welfare of organic laying hens in Europe.] In: De Cock, Lieve and Van Waes, Johan (Eds.) De Biologische landbouw in Vlaanderen : Onderzoek 2011-2012. NOBL/ILVO, Merelbeke, pp. 134-135.

Hemelrijck, Wendy (2019) Schurft optimaal bestrijden met een minimale hoeveelheid koper. [Optimal control of scabies in pear with minimal Cu input.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Neefs, Sam; Fonteyn, Sarah and Vangrunderbeek, Sander (2019) Rassenkeuze biologische frambozenteelt - de zoektocht naar kwalitatief plantgoed. [Variety choice in organic raspberries - search for high-quality planting material.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Vervaeke, Ine and Jacobs, Paul (2016) Meer houvast voor de bemesting in de biologische kleinfruitteelt. [Guidelines for fertilisation in organic berry production.] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

Hendriks, dr. Karina and Stobbelaar, dr. Derk Jan (2003) Landbouw in een leesbaar landschap: hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit / Agriculture in a legible landscape: how conventional and organic farms contribute to landscape quality. Thesis, Wageningen University , Land Use Planning Group. Alterra Scientific Contributions, no. 10. Blauwdruk, Wageningen (ISBN 90-75271-09-3).

{Tool} Dock control. [Ampferregulierung (Vorbeugende Möglichkeiten ausschöpfen).] Creator(s): Hermle, Martin; Schaller, Alfred; Thalmann, Hans and Dierauer, Hansueli. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, ORC - Organic Research Centre, Elm Farm. OK-Net Arable Leaflets and guidelines. (2009)

Hoekstra, N.J.; Wit, J. de and Eekeren, N. van (2016) Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen: In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht. [Considerable differences in productivity between red clover varieties: Red clover persistence and productivity investigated in Project Red Clover 2.0.] Ekoland, January 2016, 2016 (jan), pp. 50-51.

Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara (2018) Een betere gezondheid en welzijn voor varkens. [Improving health and welfare of pigs.] Handbook. Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, FiBL, CH-Frick.

{Tool} Improving health and welfare of pigs - A handbook for organic pig farmers. Creator(s): Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; Melišová, Michala; Prunier, Armelle; Rousing, Tine; Rudolph, Gwendolyn and Früh, Barbara. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. OK-Net EcoFeed-selected tool. (2015)

Hop, M.E.C.M. and van Leijden, J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2009) Verbreding assortiment biologische boomkwekerij. [Broadening organic tree nursery assortment.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Hospers-Brands, A.J.T.M. (2016) Mest van boven: Kunnen maai- meststoffen alleen voldoende stikstof leveren en is dat rendabel? [Cut green manures: can they provide all the nitrogen needed, and is this profitable?] Ekoland, May 2016, May, pp. 14-15.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Anema, D. and Bus, Michiel (2014) PlantyOrganic; Voortgang 2013. Louis Bolk Instituut.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Baars, Erik (2014) Resistente schimmels: De bijdrage van biologische landbouw en complementaire zorginterventies aan het oplossen van deze problematiek. .

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Burgt, Geert-Jan H.M. (2013) Verkenningen organische stof: Proefbedrijf Vredepeel. [Prospective study on Organic Matter: Experimental site Vredepeel.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Burgt, Geert-Jan H.M. (2013) Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel. [Prospective study on Organic Matter: Experimental site Vredepeel.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M. and Janmaat, Leen (2015) Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk. [Cut green manures, on-farm and within the chain: Plant-based fertilizers in practice.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Burgt, Geert-Jan H.M. and Strien, J. van (2013) Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2012. [Optimalisation of the fertilisation at Van Strien: 2012.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Ji, Yongran; Struik, P.C. and Lammerts van Bueren, E.T. (2014) Perspectieven voor veredeling op stikstofefficientie bij sluitkool: Literatuuroverzicht. [Perspectives for breeding for nitrogen efficiency in head cabbage: Literature review.] Louis Bolk Instituut Publication, no. 2014-014 LbP. Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn and van den Broek, R. (2015) Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk. Louis Bolk Instituut.

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Pollema, Thomas and Bus, Michiel (2016) Planty Organic - Voortgang 2015. [Planty Organic: results 2015.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Strien, J. van (2015) Bemesting met maaimeststoffen bij Van Strien - Samenvattend eindrapport 2011 - 2015. [Fertilisation with cut-and-carry fertilisers at Van Strien - Summarising final report 2011 - 2015.] .

Hospers-Brands, A.J.T.M. and Strien, J. van (2015) Optimalisatie bemesting Van Strien: Voortgang 2014. [Optimization of fertilization Van Strien farm; results 2014.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Hoste, Robert (editor): LEI Wageningen UR (Ed.) (2011) Kostprijsberekening biologische varkensbedrijven 2009. [Calculation of the cost price organic pig business 2009.] LEI Wageningen UR.

Janmaat, Leen (2017) Wat is beter: compost of bokashi?: Bokashi is voedsel voor het bodemleven, compost is geschikt om in te planten. Ekoland, June 2017, 2017 (June), pp. 30-31.

Janmaat, Leen (2016) Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst: Natte periode actualiseert kwetsbaarheid voor phytophthera. [Rapid upscaling of resistant potato varieties needed: current wet period highlights crop susceptibility to Phytophthhora.] Ekoland, July 2016, July, pp. 32-33.

Janmaat, Leen (2015) Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. [The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management.] Ekoland, July 2015, juli, pp. 16-17.

Janmaat, Leen (2015) Op zoek naar het ideale bodemprofiel: Over kruimige aarde, rode en grauwe wormen, pendelaars en wel of niet frezen. [In search of the ideal soil profile: Crumbly soil, red and grey worms, soil crawlers and the pros and cons of rotary tillage.] Ekoland, February 2015, nov, p. 21.

Janmaat, Leen (2015) Compost power: Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest. [Compost power: Compost reduces dependence on livestock manure in arable farming and horticulture.] Ekoland, January 2015, jan , pp. 16-19.

Janmaat, Leen (2015) Digestaat, gebruik en regelgeving: Stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof. [Digestate: Usage and regulations.] Ekoland, 2015 (April), pp. 14-15.

Janmaat, Leen (2015) Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost,bokashi en bermgraskuil als meststof. [Processing cuttings for agricultural use: Value of compost, bokashi and roadside grass silage as fertilizer.] Louis Bolk Instituut .

Janmaat, Leen (2014) Op zoek naar de ideale aardappel: Introductie van nieuwe generatie resistente aardappelrassen kost veel tijd en moeite. [In search of the ideal potato: Introduction of a new resistant potato varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 30-31.

Janmaat, Leen (2014) Praktijknetwerken Nieuwsbrief Oktober 2014. [Growers' networks - Newsletter October 2014.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Janmaat, Leen (2013) KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs. [The Organics Knowledge Coalition: a new collaborative partnership in agricultural education.] Ekoland, January 2013, jan , p. 25.

Janmaat, Leen (2013) De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld. [The ins and outs of modern hybridization of vegetable varieties: hybrid seeds can be developed through traditional methods or through genetic modification techniques.] Ekoland, 2013 (9), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2013) Praktijknetwerken Nieuwsbrief December 2013. [Growers' networks - Newsletter December 2013.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Janmaat, Leen (2013) Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013. [Growers' networks - Newsletter July 2013.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Janmaat, Leen (2012) Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn. [Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive".] Ekoland, January 2012, 32 (1), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2011) Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit. [Farm in focus - Arnica Kwekerij manages and preserves biodiversity.] Ekoland, September 2011, pp. 18-21.

Janmaat, Leen (2011) Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo. [Agriculture, nature and the role of farmers and government - an interview with Geert de Snoo.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 12-13.

Janmaat, Leen; Bloemhard, C. and Kleppe, Raoul (2014) Biodiversiteit onder glas : Voedsel voor luizenbestrijders. [Biodiversity under glass: Food for plant lice control agents.] Working paper, Louis Bolk Instituut .

Janmaat, Leen and Luske, Boki (2015) Bijen horen er Bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het BoerenBedrijf. [Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity.] Ekoland, September 2015, Sept, pp. 14-15.

Janmaat, Leen; Willems, B. and Mertens, L. (2014) Wintergroenten.nl: Teelttips voor groenten onder glas. [Wintergroenten.nl: Tips for growing vegetables under glass.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp. [Urban agriculture in Almere, from future scenario towards design.] Wageingen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buk, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J. and Visser, A.J. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Bijlagen behorend bij Agromere rapport: Stadslandbouw in Almere. [Enclosure’s belonging to Urban agriculture in Almere.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Johnson, Mike (2011) Afrikaanse landbouwgigant wordt langzaam wakker. [African agriculture giant is slowly awakening.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 26-27.

Kempen, Ine and Beeckman, Annelies (2016) Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? [Regional diets for poultry: which opportunities?] Biopraktijk, 9 March 2016, pp-pp.

Kijlstra, Dr. Aize; Cornelissen, Jan; Jongert, Dr. Erik and de Craeye, Stephane (2007) Effect of rodent control on Toxoplasma gondii infections in animal friendly pig farms with a rodent problem. ASG Wageningen University and Research Centres Reports, no. 59. Animal Sciences Group of Wageningen UR , Animal Production.

Kijlstra, Prof.Dr. Aize; Hoogenboom, Dr. Ron and Traag, Dr. Wim (2008) Controlling egg dioxin levels from laying hens with outdoor run. Animal Sciences Group of Wageningen UR , Animal Production.

Klop, A.; Zonderland, J.L. and Van Riel, J.W. (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Fasevoeding met maïsmeel bij biologisch melkvee. [Phase feeding with maize with organic dairy cattle.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Koopmans, Chris and Hondebrink, Merel (2019) Bijeenkomst strokenteelt bij mts. Rozendaal in Strijen. . [Unpublished]

Koopmans, Chris and Hondebrink, Merel (2019) Kenniscafé strokenteelt. .

Koopmans, Chris and Hondebrink, Merel (2018) Bijeenkomst SUREVEG 11 juli 2018. . [Unpublished]

Koopmans, Chris; Hondebrink, Merel; Westhoek, Annet and Rossing, Walter (2018) Strokenteelt en groenbemesters. Ekoland, May 2018, 3, p. 31.

Koopmans, Chris and Hondenrink, Merel (2018) Project Diversiteit en weerbaarheid in de biologische groenteteelt (SUREVEG) van start. .

Koopmans, Chris and Janmaat, Leen (2014) Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels. [Equivalency of the EKO label: Comparative study of European 'organic-plus' labels.] Louis Bolk Instituut , Driebergen.

Koopmans, Chris; van Veluw, Kees and Wijnands, F.G. (2011) Participatieve ontwikkeling: Samenwerking in een vraaggestuurde context van de biologische landbouw. [Participatory development: Cooperation in the demand-driven context of organic farming.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Lammerts van Bueren, E.T. and Beekman-de Jonge, J. (1995) Biologisch-dynamische spuitpreparaten in ontwikkeling: 70 jaar praktijk onderzoek en visie. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Lammerts van Bueren, E.T. and Janmaat, Leen (2016) Organic 3.0. [Organic 3.0.] Ekoland, January 2016, 2016 (januar), pp. 18-19.

Lammerts van Bueren, E.T.; Nuijten, E.H.A.C.P. and Tiemens-Hulscher, Marjolein (2012) Effect van selectie onder biologische en gangbare omstandigheden bij ui. [Effect of selection of union under organic and conventional environment.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-040 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Lammerts van Bueren, E.T. and Scholten, Olga E. (2015) Groene Veredeling: Nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt. [Green crop breeding: New varieties to increase the sustainability of conventional and organic crop production.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Lauwers, Lore (2019) Omschakelen op slimme wijze: Geef een boost met compost! [Smart conversion: Boost your soil with compost!] BIOpraktijk, March 2019, pp. 1-2.

Lippens, Louis; Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) Biologische teeltsystemen herbekeken. [Organic cultivation systems reconsidered.] Proeftuinnieuws, June 2018, 11 (11), p. 19.

Loon, van, M (2018) Minder worminfecties bij optimaal gebruik uitloop. Pluimveeweb, 2018, 7 Marc.

LowInputBreeds, Partners (2009) Press articles related to subproject 4 (laying hens) of the LowInputBreeds project. Compiled by the LowInputbreeds project.

Luske, Boki (2015) Herkenkaart insecten. [Insect identification key.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Luske, Boki; Hospers-Brands, A.J.T.M. and Janmaat, Leen (2015) Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven. [Establishment and management of field margins: weed suppression.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Luske, Boki and Janmaat, Leen (2015) Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland. [Bees on the farm: Working on a bee-friendly countryside.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Luske, Boki and Nuijten, E. (2019) Diversifood: werken aan meer diversiteit in het voedselsysteem: Met een casus over De teelt en verwerking van ‘oergranen’ afkomstig van natuurakkers. Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Meeusen, Marieke; Koopmans, Chris; Stortelder, A.; Zaalmink, W. and Prins, H. (2015) Natuur & biodiversiteit in de biologische markt: Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden. [Nature, biodiversity and the organic market: Exploring opportunities for market development.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nauta, Wytze J.; Cuijpers, Willemijn J.M.; Staps, J.J.M. and Scholberg, Johannes (2010) Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief. [Adjustments in feed make utilisation of poultry manure easier: First results of pilotstudies on the effests of organic fytase positive.] Biokennis, Wageningen.

Nauta, Wytze J. and Staps, J.J.M. (2011) Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen. [Chances for poultry manure in the whole organic production chain.] Louis Bolk Institute, Driebergen.

Neijenhuis, Francesca; Verkaik, Jan; Verwer, C; Smolders, G. and Wagenaar, Jan-Paul (2014) Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot. [Integrative animal health: controlling liverfluke.] Wageningen UR Livestock Research and Louis Bolk Instituut, Wageningen.

Neijenhuis, Francesca; Verwer, Cynthia and Verkaik, Jan (2017) Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie bij melkvee te voorkomen? [What are the possebilities to prevent liver fluke infection in dairy cattle?] Wageningen Livestock Research and Louis Bolk Instituut , Wageningen and Driebergen.

Niekerk, van, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2013) Database in de maak. [Developing a new database.] Pluimveehouderij, 8 February 2013, 43, pp. 26-27.

Nuijten, E. and Groenen, R. (2014) Rassenvergelijking Regioras: Kostelijk Brabant 2013. [Comparing vegetable varieties in the project Regioras, Kostelijk Brabant 2013.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nuijten, E.; Janmaat, Leen and Lammerts van Bueren, E.T. (2012) Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten: Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten. [New ways for breeding and selecting small scale crops: key elements for fruitfull cooperation in the chain.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren. [Lupin breeding for Dutch soils: Lupin is a promising protein crop, the Louis Bolk Institute is developing improved varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 22-23.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Eindrapportage 2012-2014 Praktijknetwerk: Natuurgrond, graan en onkruid. [Final report 2012-2014. Farmers' network for "Weed management in organic cereal crops grown in conservation areas".] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Witte lupine voor kalkrijke bodems: Onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen. [White lupin for clayey soils.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Nuijten, E. and Tiemens-Hulscher, Marjolein (2014) Handleiding Zaadvermeerdering en Selectie: Algemene grondslagen. [Manual for seed production and selection: General principles.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Oosterkamp, Elsje (2011) Export Opportunities in French Organic Market. bioKennis, http://edepot.wur.nl/193441.

Pfiffner, Lukas (2017) Regenwormen – Architecten van vruchtbare grond. FiBL-Brochure. FiBL, BioForum Vlaanderen vzw, CH-Frick.

{Tool} Earthworms: architects of fertile soils. Creator(s): Pfiffner, Lukas. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical guide. (2014)

Plomp, Marleen; Prins, Udo; van Schooten, Herman and Pinxterhuis, J.B (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Regionale rantsoenen voor melkvee. [Regional feed for dairy cows.] Wageningen UR Livestock Research.

Potters, Jorieke and van Leeuwen, Michaela (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. [Image of organic agriculture among students and teachers of green education.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Prins, Udo; de Vries, Anneke and Deru, Joachim (2010) Vermindering uitspoeling nutriënten in het Drentsche Aa gebied: Verslaglegging maatregelen op bedrijfsniveau: Demopercelen grasklaver en direct zaaien snijmaïs. [Reduced nutrient leaching in the Drentsche Aa region: Reporting measures at farm level: Demomstration plots grass clover and direct sowing maize.] Louis Bolk Institute.

Prins, Udo (2016) Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten. Ekoland, March 2016, 2016 (maart), pp. 10-11.

Prins, Udo (2015) Lupine voor menselijke consumptie: teelthandleiding. [Lupin for human consumption: A growers' manual.] .

Prins, Udo (2015) Teelthandleiding Peulvruchten op natuurgronden. [Growing legumes in conservation areas: a manual.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Prins, Udo and Bos, Merijn M. (2011) Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. [Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 16-17.

Prins, Udo and Nuijten, E. (2014) Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk. [Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas.] Ekoland, November 2014, nov, pp. 14-15.

Prins, Udo and Vijver, Lucy P.L. (2011) Lupine: Een gezond alternatief voor boer en burger. [Lupine: A healthy alternative for farmer and citizen.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Pronk, Annette and Groeneveld, Roel (editor): Wageningen, Plant Research International (Ed.) (2010) Groene grondbedekking in de biologische boomkwekerij. [Green soil covering in the organic tree nursery.] Biokennis. Wageningen, Plant Research International.

Reuvekamp, B.F.J. and van Niekerk, Thea (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen. [Day light management with (breed) laying-hens.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Riemens, Marleen; Huiting, H.; Deru, Joachim; Schooten, H.A. van and Weide, R. (2017) Duurzaam bodembeheer maïs: Maïs en Bodem jaarrapport 2016. Wageningen Plant Research.

Rietberg, P.I. and ter Berg, Coen (2012) BioKennisbericht Groene maaimeststoffen. [Cut & carry fertilizers.] BioKennis, Driebergen.

Rietberg, P.I. and Timmermans, B.G.H. (2014) Naar een betere benutting van bodemfosfor. [Towards better utilization of soil phosphorus.] Ekoland, December 2014 (Dec), pp. 16-17.

Royer, E. and Lebas, N. (2010) Invloed van cadmiumconcentraties in minerale of plantaardige grondstoffen op deze gehaltes in bloed en nieren van vleesvarkens. [Influence of cadmium concentrations in mineral or vegetable raw materials on the levels in blood and kidneys of pigs.] Poster at: Mini-symposium nieuwe voedselveiligheidsrisico's, Wageningen (The Netherlands), June 23, 2010.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologisch melkvee. [Well-being organic dairy.] Biokennis Bericht. Wagningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologisch pluimvee. [Well-being organic poultry.] Biokennis Bericht. .

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologische schapen en geiten. [Well-being organic sheaps and goats.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Welzijn biologische varkens. [Well-being organic pigs.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

Ruis, Marko; Pinxterhuis, Ina and Vrolijk, Maarten (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Update welzijnsprestaties biologische veehouderij. [Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

Rutgers, M.; Schouten, T.; Bloem, J; Buis, E.; Dimmers, W.; Eekeren, N. van; Goede, R.G.M. de; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.; Keidel, H.; Korthals, Gerhard W.; Mulder, C. and Wattel-Koekkoek, E.W.J. (2014) Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem: life support functions revisited. RIVM , Bilthoven.

Schlaman, G. and Janmaat, Leen (2013) Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. [The pioneer spirit persists: Pumpkins are the driving factor of the Jonkmans family's farm.] Ekoland, July 2013 (7/8), pp. 18-21.

Scholberg, J.; Berg, C.; Staps, S. and van Strien, J. (2010) Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie - Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009. [Manuring less and different: advantages of "cut and carry" cropping systems with the cultivation of fall-grown spinach in 2009 in Ens, The Netherlands.] Louis Bolk Instituut , Driebergen, Netherlands.

Scholten, Olga E. and Lammerts van Bueren, E.T. (2013) Groene Veredeling: Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen. [Green Breeding: Lupin selection for calcareous soils - Research on promising lines.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Scholten, Olga E. and Lammerts van Bueren, E.T. (2013) Groene Veredeling: Popeye gaat duurzaam! De ontwikkeling van een integrale veredelingsstrategie voor een duurzame spinazieteelt. Louis Bolk Instituut/ Wageningen UR.

Schotman, T (2018) Minder worminfecties als kippen uitloop veel en verspreid gebruiken. Pluimveeweb, 2018.

Schouten, T.; Goede, R.G.M. de; Eekeren, N. van and Rutgers, M. (2014) De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? Bodem, December 2014, 6 (Dec), pp. 14-16.

Schoutsen, Maureen and Vijn, Marcel (editor): Wageningen UR, PPO (Ed.) (2011) Naar een succesvolle boerenmarkt. [To a successful agricultural fair.] Biokennis. Wageningen UR, PPO.

Schoutsen, Maureen; Vijn, Marcel and Dekking, Arjan (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische boerenmarkten in Nederland, analyse en aanbevelingen voor verder ontwikkeling. [Organic agricultural fairs in the Netherlands, analysis and recommendations for further development.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Schrik, Yannick and Koopmans, Chris (2015) Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost. [Sustainable use of compost: The Compost Scoring Cards.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Simeone, F.C. and van Ruth, Saskia (2015) Snelle methoden voor het testen van plantaardige, biologische producten. Speech at: Bio-Beurs, Zwolle (NL), 21-22 Janury 2015. [Completed]

Slobbe, R.B. and Bikker, A.M. (editor): Wageningen UR, LEI (Ed.) (2011) Samenwerken met biologisch. Innovatie en verbinding in de varkenshouderij. [Working together with organic; Innovation and connections in pig farming.] Wageningen UR, LEI.

Slootweg, Casper (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Ed.) (2010) Biologische bestrijding van echte meeldauw in zomerbloemen. [Organic control of real mildew in summer flowers.] Biokennis. Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

Smolders, Gidi; Bestman, Monique and Eijck, Ineke (2007) Visie gezondheid en welzijn biologische landbouwhuisdieren. [Vision health and welfare organic farm animals.] rapport, no. 55. Wageningen UR , Animal Science Groep.

Smolders, Gidi; Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2010) Bij geiten selenium meestal (te) hoog. [Selenium in goats usually (too) high.] V-focus, April 2010, pp. 22-23.

Smolders, Gidi; Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2010) Mineralenvoorziening van geiten. [Mineral supply of goats.] Louis Bolk Instituut .

Sobry, Luk (2018) Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas. [Rye as a tasty grazing crop.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

Sobry, Luk and Govaerts, Wim (2013) Goede jeugdgroei melkgeiten belangrijk voor de latere melkproductie, invloed van een kruidensupplement. [Herbs against coccidiosis: impact of the lead of growth of the lambs on the later milk production.] CCBT, Belgium.

Staps, J.J.M.; Berg, ter, Coen; Vilsteren, A.; Lammerts van Bueren, E.T. and Jetten, T.H. (2015) Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming. Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland. [From soil management dilemmas to integrated sustainability.] Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding.

Staps, J.J.M.; Tromp, S.; Axmann, H. and Janmaat, Leen (2019) Efficiënte keten: Preventie van reststromen: Rapportage 2017/2018. [Efficient food chain: waste prevention: report 2015/2016.] Louis Bolk Instituut, Bunnik.

Staps, J.J.M.; Zanen, Marleen and Berg, ter, Coen (2015) Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger. [Conserving soil fertility: contributions from farmer, food chain and consumer.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Staps, Sjef (2011) kansen voor pluimveemest. [Chances for poultry manure.] bioKennis.

Steenbruggen, Annelijn; Luske, Boki; Dirks, Dave; Erisman, J.W. and Janmaat, Leen (2015) De oogst van Bloeiend Bedrijf: Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. [The harvest of the Flourishing Farm project: Flowering field margins for natural pest control.] Louis Bolk Instituut.

Temmerman, Femke (2014) Samengestelde kruisingspopulaties: alternatief veredelingsconcept in granen? [Composite cross populations: alternative processing concept in cereals?] , Biopraktijk. Online at http://www.ccbt.be/?q=node/423, accessed on: 5 February 2015.

ter Berg, Coen and Lammerts van Bueren, Edith (editor): Louis Bolk Instituut (Ed.) (2010) Peenrassendemo 2009: vergelijking B-peenrassen voor de biologische teelt. [Carrot variety demo 2009: comparison B-carrot varieties for the organic cultivation.] Louis Bolk Instituut.

Tiemens-Hulscher, Marjolein (2010) Selectiemilieu ui. [Selection environment onions.] Biokenisbericht Uitgangsmateriaal en Veredeling, 2010, 1, p. 4.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Engelen, Christel and Nuijten, E. (2013) De zaadteelt van witte en rode sluitkool (Brassica oleracea) - Handleiding voor zaadteelt en selectie. [The seed production of white and red cabbage (Brassica oleracea) - Manual for seed production and selection.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Handleiding voor (hobby)kwekers. [Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: manual for (small) breeders.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-043 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: Onderzoeksrapport 2008 t/m 2011. [Selection strategy to develop nitrogen efficient organic potato varieties: Research report 2008 t/m 2011.] Louis Bolk Instituut Publications, no. 2012-025 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Tiemens-Hulscher, Marjolein; Lammerts van Bueren, E.T. and Struik, Paul (2012) Veredelen voor een stikstofefficiënte aardappel: Leaflet Biovelddag 2012. [Selecting a nitrogen efficient potato.] Poster at: Biovelddag 2012, Lelystad, June 27, 2012.

TILMAN-ORG, Partnership (2013) Gereduceerde bodembewerking en groenbemesters. Integreren van gereduceerde bodembewerking en groenbemesters voor duurzame biologische teeltsystemen. .

Timmermans, B.G.H. (2012) Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011. [Mechanical fruit thinning in pear cultivation, final report: Final mechanical fruit thinning in pear cultivation: Research to opportunities for application of Darwin fruit thinning in organic Conference cultivation in 2010 and 2011.] Louis Bolk Publications. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, B.G.H. and Bestman, Monique (2016) Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen. [Quality of apple trees and apples grown in outdoor ranges for chickens: growing season 2015.] .

Timmermans, B.G.H.; Eekeren, N. van and Bos, M (2010) Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting: Handreiking voor de praktijk. [Phosphate extraction on natural plots with grass / clover crop and potassium fertilization: Guide for practice.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, B.G.H.; Sukkel, Wijnand and Bokhorst, J.G. (2012) Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. [Grow at low phosphate levels in organic farming; backgrounds and literature study.] Louis Bolk Instituut Publication. Louis Bolk Instituut .

Timmermans, Bart (2011) Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. [Blackrot in apple: Effects of the removal of fruit mummies.] Fruitteelt, 11 March 2011 (101), pp. 14-15.

Timmermans, Bart G.H; van der Burgt, Geert-Jan H.M. and ter Berg, Coen (2010) Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008. [Fertilise less and differently: experimental results for horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2008.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, Bart G.H.; Burgt, Geert-Jan H.M.; Staps, J.J.M. and Berg, Coen (2010) Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, courgette 2009.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Timmermans, Bart G.H.; van der Burgt, Geert-Jan H.M. and ter Berg, Coen (2010) Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010. [Fertilise less and differently: Experimental results horticulture on clay. Rozendaal, cabbage 2010.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

van Apeldoorn, Dirk (2019) Ekoland: Onderzoek: resultaten strokenteelt 2018. Ekoland, 19 June 2019, 2019 (June), pp. 12-13.

van de Vijver, Lucy (2007) Zijn gezondheidsclaims op biologische eieren mogelijk : Deskstudie. [Literature study to investigate the potential for health claims for organic and free-range eggs.] Louis Bolk Instituut .

van de Vijver, Lucy and de Wit, Jan (2009) Koemelk: Effecten van bewerkingen op gezondheid. .

van de Vijver, Lucy (2010) Gezondheidseffecten van biologische voeding: Ervaringsverhalen. [Health effects of an organic diet - consumer experiences in the Netherlands.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

van den Berg, Isabelle (editor): LEI Wageningen UR (Ed.) (2010) Allochtonen en voeding: een literatuurverkenning. [Ethnic minority groups and nutrition; A literature study.] Biokennis. LEI Wageningen UR.

van den Broek, R.; Gruppen, R. and Kamstra, J.H. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Biologische beheersing wortelvlieg (Psila rosae) in 2009. [Organic disorientation carrot root fly (Psila rosae) in 2009.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; Rovers, J.; Gruppen, R. and Gubbels, W. (editor): Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) (Ed.) (2010) Beetle eater beheerst de aspergekever bij de oogst van groene asperges in 2010. [Beetle eater against the Asparagus beetle by harvesting green asparagus in 2010.] Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

van den Broek, R.; van den Berg, W.; Lamers, J.; Cuijpers, Willemijn; Hospers-Brands, A.J.T.M. and Smits, S. (2014) Werken aan bodemweerbaarheid. PPO Wageningen/ Louis Bolk Instituut.

van den Broek, Rob (2011) Control carrot fly. bioKennis, Wageningen.

van den Broek, Rob (editor): Wageningen UR, Communication Services (Ed.) (2011) Beheersing bonenvlieg. [Control of the beanfly.] Biokennis Bericht. Wageningen UR, Communication Services.

van den Broek, Rob and van Roozen, Klaas (2011) Beheersing Wortelvlieg. [Control Psila Rosae damage.] bioKennis, Wageningen.

van den Heuvel, Saskia and Vermeer, Loes (editor): Louis Bolk Instituut (Ed.) (2009) Automatisering in de dienst van weidegang. [Automation of grazing.] Biokennis. Louis Bolk Instituut.

van der Burgt, Geert-Jan (2010) De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten. [High potential of cut-and-carry fertilizers: Substitution of animal manure in different crops.] Ekoland, May 2010, pp. 10-11.

van der Burgt, Geert-Jan (2009) Historische kennis: Bodem en bemesting in de kasteelt van weleer. [Historic knowledge: Soil and fertility in glasshouses in the past.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB27. Louis Bolk Instituut .

van der Burgt, Geert-Jan and Bestman, Monique (2009) Mineralenbelasting van de kippenuitloop. Louis Bolk Instituut , Animal.

van der Burgt, Geert-Jan (2012) PlantyOrganic; bedrijfsontwerp. [PlantyOrganic: system design.] Louis Bolk Instituut, 2012.

van der Burgt, Geert-Jan (2012) Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen; bedrijfsontwerp. [Nitrogen supply out of cut and carry fertilizers: system design.] Louis Bolk Instituut, 2012.

van der Burgt, Geert-Jan; Dekker, P.H.M.; van Geel, Willem; Bokhorst, J.G. and van den Berg, W. (2011) Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010. [Organic matter sustainability. Report 2010.] PPO, no. 448. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Wageningen.

van der Burgt, Geert-Jan; Timmermans, Bart and Staps, S. (2012) Minder en Anders Bemesten; resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. [Less and adapted fertilizers: results of a 4-year project on innovative fertilizer strategies.] Louis Bolk Instituut, 2011.

van der Burgt, Geert-Jan H.M.; Timmermans, Bart G.H; Staps, J.J.M. and Haagsma, Wiepie (2011) Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. [Fertilise less and differently: Results of a four year project on innovative fertilisation.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Van der Burgt, Geert-JanH.M. (2011) Maaimeststoffen, het ei van Columbus? [Cut-and-carry-fertilizers, the egg of Columbus?] Ekoland, May 2011, pp. 14-15.

van der Peet-Schwering, C.M.C. and Binnendijk, G.P. (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Effect van suiker plus lactose in biologische zeugenvoer op de reproductie van zeugen en de variatie in geboortegewicht van biggen. [Effects of sugar plus lactose in organic sow diets on reproductive performance and within liter birth weight variation.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

van der Peet-Schwering, C.M.C.; Binnendijk, G.P. and van Diepen, J. Th. M. (editor): Wageningen UR, Livestock Research (Ed.) (2011) Verteerbaarheid en voederwaarde van eiwitrijke grondstoffen bij biologische biggen. [Digestibility and nutritive value of protein-rich raw materials in organically housed piglets.] Biokennis. Wageningen UR, Livestock Research.

van Dixhoorn, I; Evers, A; Janssen, A; Smolders, Gidi; Spoelstra, S; Wagenaar, Jan-Paul and Verwer, C (2010) Familiekudde State of the Art. [Family herd state of the Art.] Wageningen UR , Livestock research.

van Dixhoorn, Ingrid; Evers, Aarts; Janssen, Arni; Smolders, Gidi; Spoelstra, Sierk; Wagenaar, Jan Paul and Verwer, Cynthia (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Familiekudde State of the art. [Family herd State of the art.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

van Eekeren, Nick; Iepema, Goaitske and Smeding, Frans (2007) Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting. [Nature recovery in grassland by means of clover and potassium fertilization.] De Levende Natuur, January 2007, pp. 27-31.

Van Eekeren, Nick (2011) Increasing fat goat. bioKennis, Wageningen, NL.

van Eekeren, Nick (2011) Grazing goats. [Weidegang geiten.] bioKennis, Wageningen, NL.

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2014) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013. BIOpraktijk, 1 April 2014, pp. 1-3.

van Hamont, Jos (2011) Aardbeien: uitdaging voor de biologische teler. [Strawberries: challenge for organic growers.] biokennis, Wageningen.

van Krimpen, M.M.; van Diepen, J.T.M; Reuvekamp, B.F.J. and van Harn, J. (2011) Digestibility of organic processed feed ingredients in laying hens. Report, no. 422. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad.

van Niekerk, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Juiste kip voor uitloop. pluimveehouderij, 11 February 2011, 41, pp. 26-27.

van Schooten, H.A.; van Eekeren, N.; Hanegraaf, M.C.; van der Burgt, G.J. and de Visser, M. (2006) Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs : 2e rapport project Zorg voor Zand. [Effect of long-term application of cover crops and organic manure on soil quality in a continuous maize production system : 2nd report project Care for Sand.] Rapport, no. 01. WUR , Animal Sciences Group.

van Velzen, Thoden (editor): Wageningen UR, Food & Biobased Research (Ed.) (2011) Natuurlijk verpakt: milieueffecten van hernieuwbare, biologisch afbreekbare verpakkingen. [Natural packaged: environmental impacts of renewable and biodegradable packages.] Biokennis. Wageningen UR, Food @ Biobased Research.

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2016) Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference. [Comparison of different types of fertilization in an organic Conference orchard.] BIOpraktijk, 19 January 2016, pp-pp.

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2013) Aanpak van herinplantproblemen in de bio fruitteelt. [Tackling apple replant disease in organic tree fruit production.] CCBT, Belgium.

Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca and Verwer, Cynthia (2017) onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, July 2017, pp. 20-21.

Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca and Verwer, Cynthia (2017) Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, July 2017, pp. 20-21.

Verkaik, Jan and Verwer, Cynthia (2015) Leverbot in kaart gebracht. V-focus, June 2015, pp. 27-28.

Verwer, C (2011) Geiten: Klim- en schuurmogelijkheden in de wei en in de stal. [Environmental enrichment for dairy goats: Climbing and grooming devices.] In: Bracke, M.B.M (Ed.) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Report, no. 479. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, chapter 7, pp. 29-32.

Verwer, C and Eekeren, N. van (2011) Biokennisbericht #9: Geiten en schapen: Thema: Omgevingsverrijking van geiten. [Bioknowledge message #9: Goats and sheep; Theme: Scenery enrichment for goats.] BioKennis.

Verwer, C and Wagenaar, Jan-Paul (2011) Biokennisbericht #24: Zuivel en Rundveevlees. Thema: Kalveren bij de koe. [Bioknowledge message #24: Dairy and Beef. Theme: Prolonged suckling systems.] .

Verwer, C.; Wagenaar, J.P. and Veldkamp, T. (2011) Van jongs af veel vezels. [From childhood lots of fibre.] Pluimveehouderij, 2011, 14, pp. 1-2.

Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan and Neijenhuis, Francesca (2017) Onderzoek naar leverbot deel I: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, June 2017, pp. 24-25.

Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan and Neijenhuis, Francesca (2017) Onderzoek naar leverbot deel I: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, June 2017, pp. 24-25.

Vijver, Lucy P.L.; Verwer, C; Bondt, N and Mevius, D. (2012) Antibioticaresistentie in de biologische varkenshouderij: Komt MRSA ook voor bij biologische varkens en hun verzorgers? [Antibiotic resistance in Dutch organic pig farming: is MRSA also present within organic pigs and within pig farmers?] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Vliet, Marja and Vijver, Lucy P.L. (2012) 'Kan biologische voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen met kanker?' Ervaringen van de patiënt. ['May organic food contribute to the health of people with cancer?' Patients' experiences.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Wagenaar, Jan-Paul (2015) leverbotinfecties herkenne, genezen en voorkomen: leverbot in kaart gebracht. Ekoland, March 2015, pp. 24-25.

Wagenaar, Jan-Paul (2011) Pluimvee: aanbieden van ruwvoer. [Poultry: Providing roughage.] In: Bracke, M.B.M (Ed.) Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Report, no. 479. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, chapter 5, pp. 19-23.

Wagenaar, Jan-Paul (2010) Leren van Bio-opfok. [Learning from organic rearing.] Pluimveehouderij, 26 March 2010, 40, pp. 28-29.

Wagenaar, Jan-Paul; Janmaat, Leen; Bestman, Monique; Leenstra, Ferry; van Krimpen, M.M.; Verwer, C; Groot, Maria; Asseldonk, Tedje van and Paardekooper, R. (2012) Biologisch Ondernemen Legpluimvee. [Organic business: poultry.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

Wagenaar, Jan-Paul and Verwer, C (2012) Maatregelen t.b.v. een betere groei van opfokhennen. [Measures for the purpose of a better growth of laying hens.] Louis Bolk Instituut publications, no. 2012-039 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.

{Tool} EBENE application for poultry welfare self-assessment by farmers. Creator(s): Warin, Laura; Bouvarel, Isabelle; Mika, Amandine; Thys, Mirjan; Graat, Evelien; Courboulay, Valérie; Meunier-Salaün, Marie-Christine; Stomp, Mathilde; Leruste, Hélène; Guesdon, Vanessa; Collin, Anne; Giersberg, Mona; Rodenburg, Bas and Tuyttens, Frank. Issuing Organisation(s): ITAVI - Institut Technique de l'Aviculture, ILVO - Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food, IFIP - Institut Français du Porcs, INRAE - National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, JUNIA, Utrecht University. (2018)

Wijk, Kees; Rietberg, P.I. and Timmermans, B.G.H. (2015) Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. [Towards better utilization of soil phosphorous: project results of 2012-2013.] .

Willekens, Koen and Debode, Jane (2016) Bodemmicrobiologie als indicator voor bodemkwaliteit? [Soil microbiology as an indicator for soil quality?] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

Willekens, Koen and Van Gils, Bert (2012) TILMAN-ORG veldproef 2012-2013 Overzicht van de werkzaamheden 2012. Poster at: [Completed]

Wit, J. de and Rietberg, P.I. (2015) Niet snel te veel. [Clover content of grass-clover pastures is generally not too high.] Ekoland, 2015, jul/au, pp. 22-23.

Zanen, Marleen; Bokhorst, Jan; ter Berg, Coen and Koopmans, Chris (2008) Investeren tot in de bodem: Evaluatie van het proefveld Mest Als Kans. [Investing down to the soil.] Louis Bolk Publications, no. LD11. Louis Bolk Instituut .

Zanen, Marleen; Koopmans, Chris; Bokhorst, Jan and ter Berg, Coen (2008) Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. [Special Fertilisation: Successfull strategies for sustainable soil management.] Louis Blk Instituut publications, no. LD13. .

Zanen, Marleen and Kikkert, A. (2014) Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe. [Better farming with biodiversity in Drenthe.] Louis Bolk Instituut, Driebergen.

This list was generated on Wed Feb 24 21:50:40 2021 CET.