home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie

Timmermans, B.G.H.; Sukkel, Wijnand and Bokhorst, J.G. (2012) Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. [Grow at low phosphate levels in organic farming; backgrounds and literature study.] Louis Bolk Instituut Publication. Louis Bolk Instituut .

[thumbnail of 2760.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Dutch/Nederlands
520kB


Summary

Fosfor bevindt zich in anorganische en organische vorm in de bodem. Beide lijken van belang voor plantenvoeding, maar over de verhouding waarin deze bronnen een rol spelen voor akkerbouw op kalkhoudende klei en zavelgronden is nog onvoldoende bekend. De huidige bodemanalyses worden verbeterd, maar er wordt vooral anorganisch fosfaat geanalyseerd. Planten hebben veel mechanismen om fosfaat op te nemen, maar het speelt zich allemaal heel dicht bij de wortel af en de meeste potentieel beschikbare fosfaat is daarom toch niet effectief beschikbaar. De bodemstructuur en beworteling bepalen het deel van de bodem dat toegankelijk is. Verzorging van de bodemstructuur en stimulering van het bodemleven zijn belangrijke maatregelen om bij lage fosfaatniveau ’s te kunnen telen. Dat biologische bedrijven die dit goed verzorgden langere tijd zonder fosfaatgebrek goed konden telen is gezien de aard van de processen aannemelijk.


Summary translation

Soil phosphorus exists in inorganic and organic form. Both seem important for plant nutrition, but the ratio in which these resources play a role for arable farming on calcareous clay as well as on loamy soils is still insufficiently known. The current soil analysis are being improved, but mainly inorganic phosphate is analyzed. Plants have many mechanisms to take up phosphate but it happens all very close to the root, and therefore, most potentially available phosphate is not effective available yet. The soil structure and rooting determine the part of the soil that is accessible. Maintenance of soil structure and stimulating soil life are important measures to cultivate at low phosphate levels. It's plausible -due to the nature of the processes- that organic farms, which well cared for this maintenance and simulation over a long period of time , could cultivale crops well without phosphate deficiency .

EPrint Type:Report
Keywords:fosfaat voorraad, opbrengst, bodemfosfaat meten, organisch fosfaat, beworteling
Subjects: Soil > Soil quality
Soil > Nutrient turnover
Soil
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR)
Deposited By: Broekhuizen, Dr Roelinka
ID Code:26454
Deposited On:30 Jun 2014 09:27
Last Modified:30 Jun 2014 09:27
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page