home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Which harrow is suitable for weed control in organic cereals? (OK-Net Arable Practice abstract)

{Tool} Which harrow is suitable for weed control in organic cereals? (OK-Net Arable Practice abstract). Creator(s): Delanote, Lieven; Dewaele, Karel and An, Jamart. Issuing Organisation(s): Inagro. OK-Net Arable Practice abstract, no. 026. (2018)

[thumbnail of Which harrow is suitable for weed control in organic cereals?]
Preview
PDF - English (Which harrow is suitable for weed control in organic cereals?)
550kB
[thumbnail of Welke wiedeg is het best geschikt voor onkruidbestrijding in biologische graanteelt?]
Preview
PDF - Dutch/Nederlands (Welke wiedeg is het best geschikt voor onkruidbestrijding in biologische graanteelt?)
538kB

Document available online at: https://orgprints.org/32612


Summary in the original language of the document

The precision tined harrow had the best impact on soil and weeds, as each tine leaves its own trace. The rotary hoe just created small holes, but broke up the soil crust. Two successive treatments doubled the efficiency against weeds.
Practical recommendations
• Weed management in organic farming requires an integrated approach, taking into account rotation, soil, available tools, prevalent weeds, etc.
• The smaller the weeds, the more sensitive they are to mechanical treatment with the harrow. The best results are achieved between the ‘sprout’ and ‘first leaf’ stage of the weeds. However, for mechanical weed management, the crop must be well established. Therefore, between the rising of the crop and the 3-leaves growth stage, mechanical control is not recommended.
• Soil conditions are crucial, especially in case of crust (e.g., after winter). An early harrowing or hoeing, when soil is ‘drying white’, is needed to break up the crust. The rotary hoe has proved to be the most effective tool for this.
• Do not be afraid of damaging your cereal crop from the 3-leaves stage onwards. Cereals are capable of recovering. Adjust speed and drive rather slowly in young crops. The rotary hoe and the precision tine harrow allow earlier treatments than the traditional tined harrow.
• If the results are not sufficient over the years, it is recommended to sow cereals with a row spacing of 30 cm. This allows the combination of hoeing and harrowing for better weed control.
• If you intend to buy a new harrow, inform yourself about the different devices available. Ask colleagues and advisors about their experiences.


Summary translation

De precisiewiedeg van Treffler had de beste impact op bodem en onkruid, omdat elke tand zijn eigen spoor volgt. De roterende eg creëerde enkel kleine ‘putjes’, maar brak wel de bodemkorst open. Twee opeenvolgende behandelingen verdubbelden de efficiëntie tegen onkruid.
Praktische tips
- Onkruidbeheer in de biologische landbouw vereist een geïntegreerde aanpak, rekening houdend met vruchtwisseling, bodem, beschikbare machines, overheersend onkruid, enz.
- Hoe kleiner het onkruid, hoe gevoeliger voor mechanische behandeling met de eg. De beste resultaten worden behaald tussen de fase ‘witte draad' en 'eerste blad' van het onkruid. Voor mechanisch onkruidbeheer moet het gewas echter goed gevestigd zijn. Daarom wordt mechanische controle niet aanbevolen tussen de opkomst van het gewas en het 3 bladstadium.
- Bodemomstandigheden zijn cruciaal, vooral in het geval van korstvorming (bijvoorbeeld na de winter). Vroeg eggen of schoffelen, wanneer de grond 'witdroog' is, is nodig om de korst open te breken. De ro-tatieve eg blijkt hiervoor het meest effectieve gereedschap.
- Wees niet bang om uw graangewas te beschadigen vanaf het 3 bladstadium. Granen zijn in staat te herstellen. Pas de snelheid aan en rij vrij langzaam in jonge gewassen. De rotatieve eg en de precisiewiedeg maken vroegere behandelingen mogelijk dan de klassieke wiedeg.
- Als de resultaten over de jaren niet voldoende zijn, wordt het aanbevolen om granen te zaaien met een rijafstand van 30 cm. Dit maakt de combinatie van schoffelen en eggen mogelijk voor betere onkruidbestrijding.
- Als u van plan bent een nieuwe eg te kopen, informeer over de verschillende beschikbare types.
- Vraag collega's en adviseurs naar hun ervaringen.

EPrint Type:Practice tool
What problem does the tool address?:To achieve good yields and high grain quality, and to avoid increased weed pressure in subsequent crops, weeds must be controlled efficiently in organic cereal production. Different mechanical devices are available for weed control.
What solution does the tool offer?:The tined harrow and the rotary hoe are two commonly used mechanical tools for weed control. In recent years, the Treffler Company re-invented the concept of the harrow and introduced the precision tined harrow. Inagro tested the tined harrow, the rotary hoe and the precision tined harrow to determine the most effective device.
Country:Belgium
Type of Practice Tool:Practice abstracts
Theme:Weed management
Keywords:cereal crop, weed management
Keywords:cereal crop, weed management
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
cereal crops
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25512
English
weed control
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8345
English
arable farming
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36528
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation:Belgium > Flanders > INAGRO, Department for Organic Crop Production (Rumbeke)
European Union > Horizon 2020 > OK-Net Arable > OK-Net-Arable Tools
Belgium > Flanders > Bioforum Vlaanderen
European Union > Horizon 2020 > OK-Net Arable
International Organizations > International Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM > IFOAM Organics Europe
European Union > Organic Farm Knowledge
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:652654
Related Links:https://organic-farmknowledge.org/tool/32612
Project ID:ofk
Deposited By: Basler, Andreas
ID Code:32612
Deposited On:01 Feb 2018 13:20
Last Modified:02 May 2024 10:31
Document Language:English, Dutch/Nederlands
Status:Published

Repository Staff Only: item control page