home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 1: definitiestudie

Cuijpers, Willemijn; Smeding, Frans and van der Burgt, Geert-Jan (2008) Bodemgezondheid in de biologische kasteelt Deel 1: definitiestudie. [Soil health aspects in organic greenhouse production part 1.] Louis Bolk Instituut publications, no. LB24. Louis Bolk Instituut .

[thumbnail of 2092.pdf] PDF - English
186kB


Summary

Bodemkwaliteit is een containerbegrip dat biologische, chemische en fysische componenten omvat. Bodemgezondheid is een nauwer begrip dat beschreven kan worden vanuit een ecosysteem benadering. De begrippen stabiliteit en zelfregulatie, vitaliteit, ecologische veerkracht, organisatiegraad en biodiversiteit worden ten opzichte van elkaar gepositioneerd.
Ziektewerendheid is een weer nauwere invulling van het begrip bodemkwaliteit en heeft uitsluitend betrekking op het vermogen van gronden om, ondanks de aanwezigheid van pathogenen, de expressie van de pathogeen in het gewas laag te houden. Negen mechanismen waarop de ziektewerendheid gebaseerd kan zijn worden beschreven.
Het feitelijk vaststellen (meten) van ziektewerendheid gebeurt in biotoetsen met specifieke plant-pathogeen combinaties. Dat is duur en tijdrovend. Daarom wordt gezocht naar afgeleide indicatoren en parameters. Resultaten uit de literatuur worden gepresenteerd.
Uiteindelijk is het van belang of telers de ziektewerendheid daadwerkelijk kunnen sturen door teeltmaatregelen. Vijf (groepen van) teeltmaatregelen worden besproken.
In deel 2, ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels, worden zes schimmelziektes meer gedetailleerd besproken.


Summary translation

Soil quality is a container term with soil biological, chemical and physical components. Soil health is a more narrow term which can be defined based on an ecosystem approach. The terms stability and self regulation, vigor, resilience, organisation and biodiversity, all related to soil health, are discussed.
The term disease suppressive is even more specific than soil health, defined as a situation where the presence of pathogens in the soil does not lead to severe expression of the pathogen in the crop. Nine mechanisms which might play a role in this suppression of diseases are described.
The assessment of disease suppressive quality of a soil is usually done by bioassays with specific plant-pathogen combinations. This is expensive and time-consuming, so a search is going on towards cheaper and faster indicators and parameters. Results from literature are given.
At the and the question rises how growers can influence this disease suppressive quality of their soils. Five (clusters of) agronomic measures are discussed.
In part 2, disease suppressive soil quality related to soil pathogenic fungi, six fungal diseases are discussed more in detail.

EPrint Type:Report
Keywords:bodemkwaliteit, bodemgezondheid, ziektewerendheid
Subjects: Soil > Soil quality > Soil biology
Crop husbandry > Greenhouses and coverings
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Deposited By: Steinbuch, Luc
ID Code:15034
Deposited On:08 Dec 2008
Last Modified:12 Apr 2010 07:38
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page