home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Update welzijnsprestaties biologische veehouderij

Ruis, Marko; Pinxterhuis, Ina and Vrolijk, Maarten (editor): Wageningen UR Livestock Research (Ed.) (2010) Update welzijnsprestaties biologische veehouderij. [Update animal welfare status of organic farming in the Netherlands.] Biokennis. Wageningen UR Livestock Research.

[thumbnail of Update_welzijnsprestaties_biologische_veehouderij.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Dutch/Nederlands
2MB

Document available online at: http://edepot.wur.nl/139973


Summary

Dit rapport geeft een actuele weergave van de werkelijke welzijnsprestaties van de biologische
veehouderijsectoren, en welke ontwikkelingen er gaande zijn. Aan de hand van verbeteragenda's
wordt aangegeven waar en hoe nog welzijnswinst te behalen is.
De biologische veehouderij wil laten zien dat ze staat voor een maatschappelijk verantwoorde en
duurzame productie, met aandacht voor milieu, klimaat, natuur en landschap, voedselkwaliteit,
inkomen en dierenwelzijn. Dierenwelzijn als één van de thema’s van duurzaamheid staat centraal in
deze rapportage. De bestaande kennis over dit onderwerp is geïnventariseerd voor de melkvee-,
varkens-, pluimvee-, schapen- en geitensectoren. De welzijnsprestaties zijn gebaseerd op dierkenmerken
en zijn ingedeeld in vier welzijnsklassen: gedrag, gezondheid, comfort en voeding (Welfare
Quality®, 2009). Omdat geen algemeen geaccepteerde en geldende manier bestaat om welzijnscriteria
tegen elkaar af te wegen, zijn voor de uiteenzetting van welzijnsprestaties alleen individuele
welzijnscriteria gehanteerd.


Summary translation

This report gives an overview of the current animal welfare status in Dutch organic livestock
farming. On the basis of improvement points an agenda has been formulated to (further) improve animal welfare in organic farming.
Organic farming intends to farm in a socially responsible manner, with attention for, among others,
environment, climate, nature and landscape, food quality, income and animal welfare. This report
focuses on animal welfare, as one of the sustainability themes. The existing knowledge about the
subject is listed for the dairy cow, pig, poultry, sheep and goat sectors. Welfare performance is based
on animal characteristics and is categorised under four welfare classes: behaviour, health, comfort
and feeding (Welfare Quality®, 2009). Because no generally accepted and valid way exists to weigh
welfare criteria against one another, only individual ones are used for explaining welfare performance.

EPrint Type:Report
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Health and welfare
"Organics" in general > Countries and regions > Netherlands
Research affiliation: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR)
Deposited By: Schoenaker, Bertine
ID Code:19145
Deposited On:04 Aug 2011 14:54
Last Modified:27 Apr 2020 11:10
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics