home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Naar een succesvolle boerenmarkt

Schoutsen, Maureen and Vijn, Marcel (editor): Wageningen UR, PPO (Ed.) (2011) Naar een succesvolle boerenmarkt. [To a successful agricultural fair.] Biokennis. Wageningen UR, PPO.

[thumbnail of Naar_een_succesvolle_boerenmarkt.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Dutch/Nederlands
3MB

Document available online at: http://edepot.wur.nl/164042


Summary

In 2009 heeft Wageningen UR PPO onderzoek gedaan naar de succes en faalfactoren van de biologische boerenmarkt. Begin 2010 is hiervan een rapport verschenen ‘Biologische boerenmarkten in Nederland – analyse en aanbevelingen voor verdere ontwikkelingen’.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het begrip biologische boerenmarkt aan het verwateren is, doordat de helft van de omzet op boerenmarkten door handelaren gerealiseerd wordt. Ook wordt geconcludeerd dat biologische boerenmarkten op unieke locaties kunnen rekenen op trouwe klanten die niet op prijs gefixeerd zijn: boerenmarkten op bijzondere locaties kunnen een groei realiseren.
Voor bestaande en nieuwe initiatieven is een goede organisatievorm van belang, evenals duidelijke onderlinge afspraken en aansluiting bij de wensen van de consument (bijvoorbeeld ruime openingstijden, pinfaciliteiten en parkeermogelijkheden). Daarnaast komt uit het rapport naar voren dat de branchevereniging van reguliere marktkraamhouders de biologische boerenmarkt als een goede aanvulling op het aanbod ziet. Maar geluiden op de biologische boerenmarkt laten horen dat de reguliere markt niet aansluit vanwege een ander publiek dat op deze markt afkomt. De conclusies en aanbevelingen uit bovengenoemd rapport boden aanknopingspunten voor een vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek is in opdracht van de Themawerkgroep Multifunctionele landbouw en Directe Verkoop van Bioconnect én de Taskforce Multifunctionele Landbouw uitgevoerd.


Summary translation

To a successful agricultural fair
In 2009 Wageningen UR PPO invesitgated the successes and failure factors of the organic agricultural fair. The report came out early 2010 ‘Organic agricultural fairs in the Netherlands – analyses and recommendations for further developments’.
The study proves that among other things the concept of agricultural fair is disintegrating, because half of the turnover at agricultural fairs is realised by traders. There’s also concluded that organic agricultural fairs at unique locations can count on loyal consumers how aren’t focused at the price. Agricultural fairs at special locations can realize a growth. For existing and new initiatives a good organizational form is important, just like clear mutual agreements and affiliation to the wishes of the consumer (for example broad opening hours, cashpoint facilities and parking possibilities). Besides that the report shows that the sector organization of regular market stall owners see the organic agricultural fair as a good supplement to the supply.
The conclusions and recommendations of the report mentioned above gave leads for a follow up study. The follow up study carried out by order of the Themeworkgroup Multifunctional agriculture en Direct Sales of Bioconnect and the Taskforce Multifunctional agriculture.

EPrint Type:Report
Subjects: Food systems > Markets and trade
"Organics" in general > Countries and regions > Netherlands
Research affiliation: Netherlands > Wageningen University & Research (WUR) > Applied Plant Research PPO
Netherlands > Wageningen University & Research (WUR)
Deposited By: Schoenaker, Bertine
ID Code:19082
Deposited On:01 Aug 2011 06:52
Last Modified:27 Apr 2020 11:40
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics