home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

PlantyOrganic; Voortgang 2013

Hospers-Brands, A.J.T.M.; Anema, D. and Bus, Michiel (2014) PlantyOrganic; Voortgang 2013. Louis Bolk Instituut.

[thumbnail of 2972.pdf]
Preview
PDF - Dutch/Nederlands
609kB


Summary

2013 was het tweede jaar waarin de systeemontwikkeling "PlantyOrganic" in praktijk is gebracht. Op de zes percelen zijn de gewassen geteeld die voorzien waren en zijn metingen verricht aan bodem en gewas. Met uitzondering van de aardappelen hadden in 2013 alle gewassen de voorvrucht die in het ontwerp was voorzien. De gebruikte meststoffen waren geheel afkomstig vanuit het eigen systeem, zoals in het ontwerp was voorzien. De totaal gegeven hoeveelheden stikstof waren ca. 45 % hoger dan waar in het ontwerp van uit is gegaan. De bodemstikstof is getoetst met metingen die in het stikstofmodel NDICEA zijn ingevoerd. De match tussen metingen en berekeningen is voldoende tot goed, met een enkele uitzondering. De gewassen groeiden goed, met hoge opbrengsten in de peen en de haver, en een tegenvallende opbrengsten in de tarwe. De tarwe heef last gehand van stikstofgebrek, waarvoor we nog geen goede verklaring hebben. In de bloemkool heeft stikstofgebrek in de laatste groeifase een negatieve invloed gehad op de kwaliteit, waardoor het niet afgezet kon worden. Alle percelen zijn groen de winter in gegaan. Tot nu toe is geen onderzoek aan beschikbaarheid van fosfaat en kali gedaan. Door de nul-aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf is de balans negatief. Op termijn kan deze kringloop gesloten worden door regionale terugvoer van fosfaat en kali met bv. GFT compost of rioolslib. Planty Organic kan een zeer geschikte proeflocatie worden voor onderzoek naar de mobilisatie van fosfaat (en kali) onder omstandigheden van een lage aanvoer en/of een lage bodemchemisch gemeten beschikbaarheid.


Summary translation

2013 was the second year of the "PlantyOrganic" system development in practice. The six-year rotation is laid out and measurements took place at soil and crop. With the exception of the potatoes in 2013 all crops had the pre-crop as foreseen in the design. The fertilizers used were completely produced in the own system, as foreseen in the system design. The amounts of nitrogen applied were about 45 % higher than in the design. Soil nitrogen is measured and used as input in the nitrogen model NDICEA. There was a sufficient match between measured and calculated level of soil mineral nitrogen. The crops performed well, with a high yield in carrots and oats, and a disappointing yield in wheat. In wheat nitrogen was limiting for the yield, we do not yet have a satisfactory explanation. In cauliflower a lack of nitrogen ijn the last phase of the growth had a negative effect on the quality and the crop could not be sold. All plots went green into the winter. Until now no research has been done on the availability of phofphate ans potassium. Because there is no supply of these minerals from outside the system, the balance is negative. In time the circle could be closed by means of regional re-use of minerals, for example by the application of household waste compost. Planty Organic can become a very good research location for research on the mobilisation of phosphate (and potassium) in circumstances of low supply and/or low chemically analysed availability.

EPrint Type:Report
Keywords:bodemvruchtbaarheid, stikstof, maaimeststoffen, groenbemesters, kringlopen/ soil fertility,nitrogen, carry fertilizers, green manures, nutrient cycling
Subjects: Soil > Soil quality
Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry
Soil
Research affiliation: Netherlands > Louis Bolk Institute
Deposited By: Broekhuizen, Dr Roelinka
ID Code:28347
Deposited On:11 Mar 2015 17:14
Last Modified:11 Mar 2015 17:14
Document Language:Dutch/Nederlands
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page