home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Type

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language

Number of eprints: 3033.

International Federation of Organic Agriclture Movements (IFOAM), Proyecto AGROECO (2012) El Papel de los Campesinos en la Agricultura Orgánica, Posición del IFOAM. [The Role of Smallholders in Organic Agriculture, IFOAM's Position Paper.] LEISA revista de agroecologica, December 2012, 28 (4), pp. 36-39.

Proyecto AGROECO (2012) Entrevista a Manuel Ruiz, Sociedad Peruana de Derecho ambiental. [Interview with Manuel Ruiz, Peruvian Society for Environmental Law.] LEISA revista de agroecologica, May 2012, 28 (1), pp. 18-19.

Proyecto AGROECO (2011) Entrevista a Roberto Ugás,coordinador general del Proyecto AGROECO. [Interview with Roberto Ugas, general coordinator of the AGROECO Project.] LEISA revista de agroecologica, 2011, 27 (4), pp. 20-21.

Henfrey, Joana (2014) Nachbaumanagement. Alternative CG-Unterlagen. Öko-Obstbau, January 2014 (1), pp. 10-12.

Aabo, Søren and Jensen, Annette Nygaard (2013) Restricted use of antibiotics in organic pig farming. ICROFS News, March 2013, 1, p. 11.

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2016) Så varmt bliver det i farehytten. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 10 February 2016, pp. 16-17.

Åbo, S. and Jensen, A.N. (2013) Can the restricted use of antibiotics in organic pig farming be documented to provide a safer, high quality meat product with less antibiotic resistant bacteria? CORE Organic newsletter, April 2013, pp. 3-4.

Ackermann, Anja; Spengler Neff, Anet and Probst, Johanna K. (2014) Enthornung verformt den Schädel. Bioaktuell, 2014 (8), p. 19.

Ackermann, Nadine (2008) Biolandbau und Naturschutz sind ein Paar mit Potential. bioaktuell, 2008, 7/08, pp. 14-15.

Ackermann, Nadine and Morgner, Marion (2006) Bioemmentaler im Exil. bioaktuell, 2006, 8/06, p. 19.

Adler, Steffen A. and Løes, Anne-Kristin (2014) Vet du hva som er i kraftfôret? Økologisk landbruk, 2014, 33 (2), pp. 20-23.

Ahuja, Ishita; de Boer, Anne and Løes, Anne-Kristin (2020) Forsøk med gjødsel fra havet. [Research with fertilizer from the sea.] Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 26-29.

Alberta, Velimirov and Jürgen, Momsen (2009) Hybridsorten im Futterwahlversuch. Lebendige Erde, February 2009, 2, pp. 42-44.

Albiach, R.; Pérez-Piqueres, A.; Domínguez, A.; Pomares, A. and Canet, R. (2013) Manejo del suelo de una plantación de cítricos en reconversión ecológica: estrategias y cambios a corto plazo. [Soil management of a citrus orchard in convertion to organic: strategies and changes in the medium term.] AE, 2013 (14), pp. 18-19.

Alejua, Hilda Yelitza and Lopez, Ricardo Castillo (2005) INFORMACION ASIMETRICA Y ACTIVOS ESPECIFICOS EN LA AGRICULTURA ORGANICA: UNA INTERPRETACION NEOINSTITUCIONAL. [SPECIFIC INFORMATION ASIMETRICA AND ASSETS IN AGRICULTURE ORGANIC: AN INTERPRETATION NEOINSTITUCIONAL.] magazine cientifica Compendium 14, July 2005 (Compendium14), pp. 21-37.

Alexander, Sigrid (2020) Auftrieb für die Bio-Hofverarbeitung. Schweizer Bauer, 26 September 2020, p. 28.

Alexander, Sigrid (2020) Neuer Auftrieb für die Bio-Hofverarbeitung. BauernZeitung, 25 September 2020, p. 31.

Alexander, Sigrid (2020) FiBL-Praxiskurse zur Bio-Knospe-Verarbeitung. Schweizer Bauer, 22 February 2020, p. 34.

Alexander, Sigrid (2019) Zukunftsmotor traditionelle Biohofprodukte. Schweizer Bauer, 31 August 2019, p. 28.

Alfoeldi, Thomas and Bär, Markus (2010) Wohin steuert das Bioforum Schweiz? bioaktuell, 2010, 4, pp. 6-9.

Alföldi, Thomas (2012) Milchproduktion ohne Kraftfutter? FiBL präsentiert Ergebnisse. Thurgauer Bauer, 13 April 2012, p. 18.

Alföldi, Thomas (2012) Milchproduktion ohne Kraftfutter? FiBL präsentiert Ergebnisse. Bioaktuell, 2012, 3, p. 17.

Alföldi, Thomas (2005) Mediensturm im Biomilchglas. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 9.

Allacherne Szepkuthy, Katalin (2016) Növényvédőszerek felhasználása ökológiai gazdálkodásban. [Usage of pesticides in organic farming.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), pp. 92-93.

Allacherne Szepkuthy, Katalin (2016) A GlobalG.A.P. tanúsítási rendszer bemutatása és néhány gondolat a kockázatokról. [Presentation of the GlobalG.A.P. certification system and some thoughts of the risks.] Őstermelő, February 2016, 2016 (1), pp. 86-88.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) A tételazonosítók használata. [The use of the batch identifiers.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 123.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) Az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése merre tovább? [Certification of organic farms which way to go?] Őstermelő, October 2016 (2016/5), p. 123.

Allacherne Szepkuty, Katalin (2016) Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható vetőmagokkal, szaporítóanyagokkal kapcsolatos szabályokról, eljárásrendről és kivételekről. [Regulations, formal procedures and exceptions concerning the seeds and reproductive materials which can be used in organic farming.] Őstermelő, April 2016, 2016 (2), pp. 99-101.

Almekinders, C.; Mertens, L.; Loon, van, J. and Lammerts van Bueren, E.T. (2016) Potato breeding in the Netherlands: successful collaboration between farmers and commercial breeders. Farming Matters: special issue on Access and Benefit Sharing, April 2016, april, pp. 34-37.

Almohamad, Waed; Böhm, Herwart and Dittmann, Lisa (2012) Wirkung von Pflanzenstärkungsmitteln. [Effect of plant strengtheners.] Kartoffelbau, 2012, 63 (11), pp. 20-24.

Alrøe, Hugo (2007) Vokseværk og vidsyn for økologien. [Growing pains and far-sight for organics.] Økologisk Jordbrug, April 2007 (382), p. 16.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv. Økologisk Jordbrug, March 2004, 24 (309), p. 6.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forsker-artikler i åbent arkiv. Økologisk Jordbrug, November 2002, 22 (277), p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Miljøvurdering er mere end fakta. Information, December 2001, p. 8.

Alrøe, Hugo F. (2012) Helhedsvurderinger af økologi. [Overall assessments of organics.] Økologi & Erhverv, 9 March 2012 (496), p. 17.

Altner, Günther; Engert, Eckhard; Ganzert, Christian; Hamm, Ulrich; Hess, Jürgen; Knickel, Karlheinz; Köpke, Ulrich; Meier-Ploeger, Angelika; Niggli, Urs; Oppermann, Rainer; Plachter, Harald; Schubert, Dirk; Stachow, Ulrich; Vogtmann, Hartmut and Werner, Armin (2002) Forschung für eine naturgerechte Landwirtschaft. [Research for an ecologically compatible agriculture.] Ökologie & Landbau, 2002, 2/2002 (123), pp. 22-25.

Ambus, P. (2004) Kilovis af N omsættes dagligt i kløvergræs. [Kilograms of N is transformed daily in grass-clover.] Økologisk Jordbrug, August 2004 (318), p. 6.

Ambus, P. (2002) Kommer der lattergas fra kløvergræsset? [Is grass-clover a source for nitrous oxide?] Landsbladet Mark, 2002.

Ambus, Per (2009) Klimavenlig majs ved minimal tilførsel af kvælstof. [Climate change friendly maize with reduced nitrogen applications.] Landbrugsavisen, April 2009.

Ambus, Per (2009) Mindre økologisk lattergas - Økologisk planteavl belaster ikke miljøet i samme grad som konventionel planteavl. Dette udsagn gælder måske også for udslippet af lattergas. [Less organic nitrous oxide - Organic cropping systems have less impacts in the environment compared with conventional cropping systems. Perhaps this statement is true also concerning emissions of nitrous oxide.] Økologisk Jordbrug, February 2009 (426).

Ambus, Per (2007) Økologisk bioenergi og drivhusgasser. [Organic bioenergy and greenhouse gases.] Økologisk Jordbrug, November 2007 (396).

Ambus, Dr Per (2002) Undersøgelse af kvælstofbinding og lattergas fra kløvergræsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2002 (265).

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffinering af græs til proteinfoder er i rivende udvikling. [Biorefining of grass protein feed is under rapid development.] Økologi & Erhverv, 9 March 2018 (628), p. 15.

Ammer, Stefanie; Quander, Nele; Posch, Julia; Maurer, Veronika and Leiber, Florian (2017) Mastleistung von Bruderhähnen bei Fütterung mit unterschiedlichen Proteinquellen. [Fattening performance of male layer hybrids fed different protein sources.] Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (4), pp. 120-125.

Ammer, Stefanie; Quander, Nele; Posch, Julia; Maurer, Veronika and Leiber, Florian (2017) Performance d’engraissement de poulets mâles nourris avec différentes sources de protéines. [Fattening performance of male layer hybrids fed different protein sources.] Recherche Agronomique Suisse, 2017, 8 (4), pp. 120-125.

Andersen, Laura Mørch (2008) Økologi med positiv klimaeffekt: Ja tak. Økologisk Jordbrug, October 2008.

Andersen, Laura Mørch (2008) Hønen eller ægget? Økologisk Jordbrug, August 2008, 413.

Andersen, Laura Mørch (2008) Er det godt for miljøet, er det også godt for mig. Landbrugsavisen, June 2008.

Andersen, Naja Steen (2005) Selvsået raps gav pænt udbytte. [Self-sown oilseed rape gave high yield.] Økologisk Jordbrug, November 2005, 348, p. 10.

Andersen, B.H. (2010) Bedre vilkår for økologiske husdyr. Praktisk Økologi, 2010, 5, pp. 20-23.

Andersen, Heidi Mai-Lis (2016) Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion. Økologi & Erhverv, 20 May 2016, 589, p. 10.

Andersen, Jens-Otto (2019) Vitalität oder Zerfall? Der Gurkentest - eine neue Methode. Lebendige Erde, November 2019 (6), pp. 34-38.

Andersen, Lillie (2013) Dynamic controlled atmosphere for storage of organic apples. ICROFS news, 1 December 2013, 4, pp. 10-11.

Andersen, Lillie and Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Lav ilt forlænger holdbarheden af økologiske æbler på lageret. Gartner Tidende, 2015. [draft]

Andersen, Peter Norholm and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) 5 hurtige til Hugo Alrøe. Magasinet økologisk, October 2013 (24), p. 51.

Andersen, G., Nikolaj and Madsen, Lone (2016) Organic fishfarming requires robust fish. [Økologisk fiskeopdræt kræver robuste fisk.] Økologi & Erhverv, 6 October 2016, p. 1.

Andersson, Frida (2012) Rödklöver ger nyttigare mjölk. Uppsala Nya Tidning, 15 October 2012 (281), pp. 6-7.

Andersson, H.K. and Neil, M. (2012) Première for Lövsta experiments with growing and finishing pigs. Inclusion of mussel meal in pig diets. LEARN newsletter, 1 October 2012 (3), p. 2.

Annen, Thomas (2015) Auswertung betriebswirtschaftlicher Daten aus Öko-Betrieben (Testbetriebe). Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 111-116.

Anonymous, Anonymous (2018) Türkiye AB Organik Sür Sığırcılığı Projesi. [Turkey in EU Organic Dairy Cattle Project.] Sut Kardeşi Dergisi, Sayı, 2018, 8, pp. 48-49.

Arbeitsgruppe Versuchsansteller im ökologischen Landbau (2003) Versuchsansteller im ökologischen Landbau (Adressen). [Experimenters in organic agriculture (addresses).] SÖL-Berater-Rundbrief, 2003, 1/2003, p. 14.

Arncken, Christine (2020) Hoffnungsvolle neue Sorten. UFA-Revue, 2020 (11), pp. 42-43.

Arncken, Christine (2020) Neue Lupinensorten machen Hoffnung. Bioaktuell, 2020 (9), p. 19.

Arncken, Christine (2020) Nouvelles variétés prometteuses. Revue UFA, 2020 (11), pp. 42-43.

Arncken, Christine (2016) Blaue Lupinen: 2015 top, 2016 passabel. Bioaktuell, 2016, 2016 (10), p. 30.

Arncken, Christine and Wendling, Marina (2019) Blaue Lupinen: Jetzt Saatgut und Impfmittel bestellen. Schweizer Bauer, 23 February 2019, p. 32.

Arncken, Christine and Wendling, Marina (2019) Blaue Lupine: Jetzt Saatgut und Impfmittel bestellen. Schweizer Bauer, 2019, p. 32.

Arolaakso, Anu; Risku-Norja, Helmi; Nuutila, Jaakko and Paananen, Ilari (2013) Luomua lautaselle. Elintarvike ja Terveys -lehti, 2013, 27 (5), pp. 20-24.

Arun kumar, Sharma (2017) MISSION POSSIBLE: A 100% ORGANIC WORLD. Pure and Eco INDIA, 17 October 2017, 2 (3), pp. 50-51.

Askegaard, Margrethe (2004) Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen. [Potassium status and balances as tools in the crop production.] Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen, January 2004, 1, p. 63.

Askegaard, Margrethe (2002) Forsøg med efterafgrøder på sandjord. Økologisk Jordbrug, November 2002 (275), p. 6.

Askegaard, Margrethe (2002) Kvælstofudvaskningen i de økologiske sædskifter (Sædskiftet holder på kvælstoffet). Økologisk Jordbrug, April 2002, 263, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2001, 247, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg (Nyt fra forsøg med de økologiske sædskifter). Økologisk Jordbrug, May 2001, 241, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2000, 223, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug – fra det økologiske sædskifteforsøg (Forår uden problemer). Økologisk Jordbrug, May 2000, 217, p. 8.

Athmann, Miriam; Fritz, Jürgen and Köpke, Ulrich (2018) Produktqualität von Salatrauke. Wie wirken Einstrahlungsintensität, N-Angebot, Düngungsart und Hornkieselapplikation auf Wachstum und Differenzierung? Lebendige Erde, 2018 (3), pp. 36-40.

Aurbacher, Joachim and Häring, Anna (2004) Einheitsprämie - ein Gewinn für Biobetriebe? Lebendige Erde, January 2004 (1/2004), p. 41.

Aurbacher, Joachim and Häring, Anna (2003) Biobetriebe gewinnen mit der Einheitsprämie. Landpost, 2003 (49/03), pp. 12-13.

Aurich, Katharina and Reents, Hans Jürgen (2001) Von Leit-Bildern zu Leit-Linien. [From a model to guidelines.] Ökologie & Landbau, 2001, 119 (3/2001), pp. 51-52.

Autio, Sari; Pulkkinen, Hannele and Savikko, Riitta (2018) Luomutuotannolla ilmastonmuutosta vastaan? [Tackling climate change with organic production?] Nauta, 2018, 2018 (2), pp. 13-17.

Awater-Esper, Stefanie (2018) Biobauern und konventionelle Landwirte teilen Probleme und Lösungen. [Organic and conventional farmers share common Problems and solutions.] TOP Agrar, 21 February 2018, pp. 1-3.

Axelsen, J (2005) Efterafgrøder gavner smådyr - og dermed landmanden. Agrologisk, April 2005, 23 (1), pp. 14-15.

Axelsen, Jørgen Aagaard (2003) Efterafgrøder og grøngødning giver masser af liv i jorden. [Nitrogen catch crops and green manuere causes a lot of life in the soil.] Tidsskriftet Praktisk Økologi, 2003 (6), pp. 18-19.

Ayrle, Hannah (2018) Arzneipflanzen für die Stallapotheke. Bioaktuell, 2018 (4), p. 12.

Ayrle, Hannah (2018) Gesündere Ferkel dank Knoblauch. Bioaktuell, 2018 (10), p. 39.

Ayrle, Hannah (2018) Piante medicinali per gli animali. Bioattualità, 2018 (4), p. 9.

Ayrle, Hannah (2018) Plantes médicinales pour la ferme. Bioactualités, 2018 (4), p. 9.

Ayrle, Hannah (2018) Porcelets en meilleure santé grâce à l’ail. Bioactualités, 2018 (10), p. 15.

Baars, Ton (2020) Rohmilchkefir und Gesundheit - Verbraucherumfrage zu möglichen Gesundheitswirkungen. Lebendige Erde, 1 May 2020, 2020 (3), pp. 36-39.

Baars, Ton (2019) Fettsäuren in Demeter-Milch - Differenzierung und Europäischer Vergleich mit konventioneller Milch. Lebendige Erde, 2019 (5), pp. 38-42.

Baars, Ton (2019) Kuhhorn, Milchqualität und Wärmeregulierung - Die Analyse von Stoffwechselprodukten in der Milch klärt Zusammenhänge. Lebendige Erde, 2019 (4), pp. 38-42.

Baars, Ton (2016) Antibiotikafreie Milchproduktion - Erfahrungen aus der Praxis. Lebendige Erde, January 2016, 2016 (1), pp. 39-41.

Baars, Ton (2016) Hörner und Wärmeregulierung - Schlüsse aus Hornformen und Wärmebildern. Lebendige Erde, 2016, 3/2016, pp. 36-39.

Baars, Ton (2012) Hat biodynamische Milch ein eigenes Profil? Gesunde Fettsäuremuster lassen sich durch Fütterung steuern. Lebendige Erde, May 2012, 5, pp. 42-46.

Baars, Ton (2007) Konturen einer Erfahrungswissenschaft - Praktische Elemente zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise. Lebendige Erde, May 2007, 5, pp. 44-47.

Baars, Ton; Kusche, Daniel; Wohlers, Jenifer and Mosler, Stephan (2011) Milchqualität biologisch-dynamisch - Gibt es da Unterschiede? Lebendige Erde, January 2011, 1, pp. 42-45.

Bagar, Martin (2011) Výzva pro ekologické ovocnářství. [The challenge for pomology.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Balen, Derk van (2013) ploegen of niet ploegen. [To plough or not to plough.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 14-16.

Balen, Derk van (2012) mechanisatie in dienst van bodembeheer. [mechanisation serving soil management.] Ekoland, May 2012, 32 (5), pp. 12-13.

Balmer, Oliver; Luka, Henryk and Pfiffner, Lukas (2012) Blühstreifen für Nützlinge. BioAustria, 2012, 2, p. 44.

Bapst, Beat (2015) LowInputBreeds: Ein grosses Projekt – vielfältige Erkenntnisse. CHBraunvieh, 2015, 4, pp. 4-5.

Bär, Markus (2008) Andreas Höhener, "Höheners, der Basler Bioladen", 4051 Basel. bioaktuell, 2008, 9/08, p. 15.

Bär, Markus (2008) Coop will mit Naturaplan an der Biospitze bleiben. bioaktuell, 2008, 4/08, pp. 10-11.

Bär, Markus (2008) Schweiz-EU: Wandel des Handels. bioaktuell, 2008, 8/08, p. 10.

Bär, Markus (2007) Die MKI, Wächterin über den Ursprung der Knospe-Importe. bioaktuell, 2007, 5/07, pp. 14-15.

Bär, Markus (2007) Mit Spitzentechnik an der Spitze bleiben. bioaktuell, 2007, 4/07, p. 14.

Bär, Markus (2007) Schritt für Schritt zur Bioschweiz. bioaktuell, 2007, 5/07, p. 9.

Bär, Markus (2006) Biolücken der Grossverteiler kompetent besetzen. bioaktuell, 2006, 10/06, p. 7.

Bär, Markus (2006) Die Saat geht auf. bioaktuell, 2006, 7/06, pp. 14-15.

Bär, Markus (2006) Warum ich Biobauer bin. bioaktuell, 2006, 8/06, pp. 4-7.

Bär, Markus (2005) Auch Bierideen setzen sich durch. bioaktuell, 2005, 6/05, pp. 4-7.

Bär, Markus (2005) Knospe soll auch für Fairness stehen. bioaktuell, 2005, 9/05, pp. 12-14.

Bär, Markus (2005) Wir ernähren die Welt. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 15.

Bär , Markus (2007) Helden der Natur erobern Stadt und Land. bioaktuell, 2007, 8/07, pp. 16-17.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2019) Strokenteelt beloftevol als nieuw teeltsysteem. [Strip cultivation as a promising new cultivation system.] Proeftuinnieuws, June 2019, 2019 (11), pp. 28-29.

Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) SUREVEG: Europese projectgroep bezoekt proefhoeve Inagro en workshop levert belangrijke input. [SUREVEG: European project group visits organic trial farm at Inagro and the workshop provides important input.] Biopraktijk, October 2018, p. 2.

Bareille, Nathalie (2018) Un programme de recherche Europeen qui se penche sur les vaches nourrices en systemes bio. Voix Biolactée, 2018, 94 (Dec.18), p. 19.

Basler, Andreas (2020) Mit Lupinen und Soja in den Startlöchern. Schweizer Bauer, 7 March 2020, p. 28.

Bauer, Dietrich (2018) Winterkräfte und Nahrungspflanzen. Wirken diese Kräfte? Und wie können sie für die Züchtung nutzbar gemacht werden? Lebendige Erde, 2018 (2), pp. 38-41.

Bech, Gustav and Melander, Bo (2016) Sådan kan du begrænse ukrudtet på økologiske marker. Organic Today, 10 December 2016, pp. 1-2.

Beck, Alexander and Dylla, Renate (2008) Herstellung von Bio-Fleisch- und Wurstwaren ohne Einsatz von Pökelstoffen. [Manufacturing Organic Meat and Sausage Products without the Use of Curing Agents.] Der fortschrittliche Landwirt, 2008 (11/2008), pp. 48-51.

Beck, Alexander and Neuendorff, Jochen (2021) Analyse mit dem Blick aufs Ganze. ÖKOLOGIE & LANDBAU, 2021 (02), pp. 45-46.

Beck, Alexander and Schmid, Otto (2004) Zusatzsstoffe in ökologischen Lebensmitteln: Wie können die Zulassungsverfahren verbessert werden? Ökologie & Landbau, 2004, 130 (2/2004), pp. 44-49.

Beck, Margit M. and Rampold, Christine (2018) Mehr Potenzial für Biogeflügel? DGS Magazin für die Geflügelwirtschaft, 2018 (18), pp. 36-37.

Beck-Nielsen, Dorte (2003) Plantebaseret kompost - en erstatning for sphagnum og husdyrgødning? [Plant based compost - can it replace peat and animal manure?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003, 2, pp. 10-11.

BECQUET, Stéphane; LE GUILLOU, G.; CHOVELON, Marc and Et al., . (2015) Dossier - Vinification en AB. [Thematic folder - Winemaking in organic farming.] Alter Agri, 1 September 2015 (133), pp. 5-25.

Behrendt, Ulrike and Gärber, Ute (2017) Mit Bio-Züchtung gegen Mehltau? Neue Strategien zur Salatzüchtung in der Zusammenarbeit von Kultursaat e.V. und Julius-Kühn-Institut. Lebendige Erde, 2017 (2), pp. 38-41.

Beliën, Tim and Bangels, Eva (2018) Probleemplagen in de bio pitfruitteelt: alternatieve bestrijdingsmiddelen. [Problem pests in organic fruit orchards: alternative control products.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

BELLEIL, Aurélie; COULOMBEL, Aude; MAZOLLIER, Catherine and et al., . (2014) Dossier - Agriculture biodynamique. [Folder - Biodynamic agriculture.] Alter Agri, 1 May 2014 (125), pp. 5-16.

Benecke, Christin (2019) Klee statt Soja? [Kløver i stedet for soja?] DLG-Mitteliungen, February 2019, 2019 (2), p. 71.

Bengtsson, Marianne and Hockenhull, John (2002) Kampen mod frugttrækræft. Frugt & Grønt, April 2002 (4), pp. 158-159.

Bennedsgaard, Torben Werner (2008) Mindre antibiotika med samme celletal. [Reduced use of antibiotics with the samme somatic cell count.] Kvæginfo, October 2008.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2021) Norge på langs med møkk. Buskap, 10 January 2021, 2 (73), pp. 36-39.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Full fart på fellesbeite i førti år. Ringreven, 2018, 36 (3), pp. 38-39.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2017) Fra Molde til Marokko med møkk. Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft https://www.vof.no/, 11 March 2017, 3, p. 8.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2016) Bonden er den beste jordverneren. Ringreven, 17 December 2016, 36 (4), p. 52.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2019) Penger å tjene på å ta i bruk jordbruksarealer ute av drift. Landbrukstidende, 6 March 2019 (nr. 2), p. 11.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Ebbesvik, Martha (2017) Fra tap til verdifullt fôr. Landbrukstidende, 10 November 2017 (nr. 8), p. 18.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøva, Lise (2018) Bærekraftig utmarksmote. Økologisk Landbruk, 2018, 37 (3), pp. 7-9.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Grøva, Lise (2018) Fra karbon til klær. Ringreven, 2018, 36 (4), pp. 45-47.

Bergslid, Ildri (Rose) Kristine and Hansen, Sissel (2016) Driftsopplegget påvirker kuas klimaavtrykk. Økologisk landbruk, 12 November 2016, 35 (3), pp. 8-9.

Berk, Jutta; Lindenwald, Rebecca; Kaiser, Helen and Maurer, Veronika (2019) Damit es die Hennen weniger juckt. DGS Magazin, 2019 (14), pp. 42-45.

Berk, Jutta and Maurer, Veronika (2019) Der schlimmste Hühner-Plagegeist im Visier. Schweizer Geflügelzeitung, 2019 (5), pp. 14-16.

Berk, Jutta and Maurer, Veronika (2019) La pire nuisance de la volaille dans le collimateur. Aviculture Suisse, 2019 (5), pp. 10-11.

Berner, Alfred; Mäder, Paul; Schaub, Daniel and Ott, Martin (2004) Feldrandkompostierung - ein Problem für das Grundwasser? Umwelt Aargau, November 2004 (26), pp. 9-12.

Berner, Nina; Stockebrand, Nina and Spiller, Achim (2008) Regionalvermarktung im Naturkostfachhandel. Bio-Markt.Info, 2008.

Bernet, Thomas (2018) Une huile de palme digne de confiance. Bioactualités, 2018 (6), p. 5.

Bernet, Thomas (2018) Vertrauenswürdiges Palmöl. Bioaktuell, 2018 (6), p. 5.

Bernet, Thomas (2018) Visto. Bioattualità, 2018 (6), p. 3.

Bernet, Thomas and Willer, Helga (2012) Market strategies in different stages - How to stimulate organic market development. Ecology and Farming, 2012, 3/2012, pp. 29-31.

Berntsen, Jørgen (2004) Ingen forskel på nitratudvaskning. Økologisk Jordbrug, 2004, 316, p. 6.

Bertelsen, I.; Nielsen, E.E. and Sørensen, P. (2015) Radrensninger i efterafgrøder kan begrænse rodukrudt. LandbrugsAvisen, 19 June 2015, 25 (2), p. 5.

Bertelsen, Inger (2017) Sådan etableres efterafgrøder ved radrensning. Magasinet MARK, May 2017, p. 40.

Bertelsen, Inger and Olsen, Lars Egelund (2015) Nye maskiner - nye muligheder. Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015, 12 May 2015, p. 4.

Bertelsen, Marianne (2017) De vidunderlige og besværlige æbler. Økologi & Erhverv, 28 September 2017, 2017 (618), p. 14.

Bertelsen, Marianne (2017) Højværdiafgrøder rykker under tag. moMentum, 15 June 2017, 2017 (2), pp. 12-15.

Bertelsen, Marianne (2016) Overdækning giver sunde æbler og pærer. Oekologi & Erhverv, 27 October 2016, 2016 (598), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2016) En sprinklersprøjtning er hurtigt overstået. Gartnertidende, 15 January 2016, 2016 (1), pp. 36-37.

Bertelsen, Marianne (2015) Tag over æblerne stopper svampeangreb. Gartnertidende, 1 April 2015 (5), pp. 40-41.

Bertelsen, Marianne (2014) Nye sorter til økologisk æbleavl. ICROFSnyt, 29 September 2014, pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2014) Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. ICROFS nyt, 27 June 2014 (2), pp. 3-4.

Bertelsen, Marianne (2014) Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion. Landbrugsavisen, 16 May 2014, p. 1.

Bertelsen, Marianne (2013) Æbler under tag er pletfri. ICROFS nyt, 1 June 2013 (2), pp. 6-7.

Bertelsen, Marianne (2013) Spotless apples under roof. ICROFS news, 1 June 2013 (2), pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2012) Nye æblesorter til økologien. Økologi & Erhverv, 16 November 2012, 2012 (511), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2011) En håndsrækning til økologiske æbleavlere. Frugt og Grønt, July 2011 (7-8), p. 332.

Bertelsen , Marianne (2012) New research to support the Danish organic apple production. Danish Centre for Food and Agriculture, September 2012, p. 1.

Beste, Andrea (2020) Hybridlandwirtschaft als Alternative? Ökologie & Landbau, 2020 (3), pp. 32-33.

Beste, Andrea (2016) Zum Zustand der Böden in Europas Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Nachhaltigkeit! Bodenschutz, 2016 (2), pp. 58-63.

Beste, Andrea (2002) Das Problem mit dem Wasser ist ein Bodenproblem. [The water problem is a soil problem.] Ökologie & Landbau, 2002, 124 (4/2002), pp. 24-26.

Beste, Andrea (1999) Ernährungssicherung durch ökologische und sozialverträgliche Bodennutzung [Securing adequate food supply by ecologically and socially responsible land use]. Ökologie & Landbau, 1999, 4/1999 (112), pp. 40-42.

Beste, Dr Andrea (2007) Klimaschutz auf Kosten des Bodens? [Protecting Climate versus Soil Quality?] Lebendige Erde, 2007 (05), p. 19.

Bestman, Monique and Wagenaar, Jan-Paul (2006) Die Besatzdichte ist ein Risikofaktor für Federpicken : Junghennenaufzucht in den Niederlanden. DGS MAGAZIN, June 2006 (Woche 22/2006), pp. 45-48.

Bestman, Monique (2014) KAT kijkt strenger. [KAT's requirements for outdoor range areas are stricter.] Pluimveehouderij, 20 June 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique (2013) In alle rust. [In peace.] Pluimveehouderij, 18 October 2013, 43, pp. 30-31.

Bestman, Monique (2013) Biovermeerdering in de lift. [Organic poultry breeding on the rise.] Pluimveehouderij, 31 May 2013, 43, p. 15.

Bestman, Monique (2013) Pluimvee en boomgaard in symbiose. [Symbiosis between poultry and orchard.] Ekoland, May 2013, 5/13, pp. 12-13.

Bestman, Monique (2013) Broer van de hen afmesten. [Fattening the brother of the laying hen.] Pluimveehouderij, 29 March 2013, 43, p. 12.

Bestman, Monique (2013) Veren tussen het fruit. [Feathers between the fruit.] Pluimveehouderij, 18 January 2013, 44, pp. 22-23.

Bestman, Monique and Boosten, M. (2013) Buitenlust. [Pleasure Outside.] Pluimveehouderij, 6 September 2013, 43, pp. 26-27.

Bestman, Monique; Niekerk, van, Thea; Haas, de, Elske; Ferrante, Valentina and Gunnarsson, Stefan (2019) Role of range use in infections with parasites in laying hens. CORE Organic Newsletter October 2019, 2019.

Bestman, Monique; Verwer, C and Heerkens, Jasper (2016) Resultaten onderzoek bio ook interessant voor gangbaar. [Results of organic poultry study also relevant for conventional poultry systems.] Pluimveehouderij, 15 January 2016, 46 (Januar), pp. 22-24.

Bestman, Monique; Verwer, C; Leenstra, Ferry; Niekerk, van, T and Reuvekamp, Berry (2013) Gelijkspel. [Feather pecking damage the same in organic and free range hens.] Pluimveehouderij, 16 August 2013, p. 29.

Bestman, Monique and Verwer, Cynthia (2014) Algen in kippenvoer. [Algae in chicken feed.] Pluimveehouderij, 28 February 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique and Vogel, Tessa (2014) In grasland meeste risico. [AI risk greatest in outdoor range areas with grasses.] Pluimveehouderij, 30 May 2014, 44, pp. 30-31.

Bettina, Maccagnani; Roberto, Ferrari and Marco, Pozzati (2014) Combattere il colpo di fuoco con l’aiuto di Osmia cornuta. [Biological control of pear fire blight with the help of the pollinator Osmia cornuta.] Agricoltura, May 2014, 2 (April), pp. 62-63.

Bettina, Maccagnani; Roberto, Ferrari and Marco, Pozzati (2014) Fragola: le api nostre alleate nella lotta contro la botrite. [Strawberry: honey bees are useful to carry beneficial microrganisms against gray mould.] Agricoltura, February 2014, 1, pp. 71-72.

Bevk, Danilo (2014) Čebele lahko pomagajo pri varstvu rastlin pred boleznimi. Kmečki glas, 31 July 2014, p. 9.

Bevk, Danilo (2014) S čebelami do zdravih rastlin. Delo, 22 May 2014, p. 15.

Bevk, Danilo (2013) Čebele - včeraj, danes, jutri. [Bees- yesterday, today, tomorrow.] GEA, May 2013, 23 (5), pp. 20-33.

Biasio, Ania (2020) Die Lupine bringts dank neuer Sorten. Bioaktuell, 2020 (1), pp. 10-11.

Biasio, Ania (2020) Lupin: Nouvelles variétés prometteuses. Bioactualités, 2020, 1, pp. 10-11.

Biasio, Ania (2020) Lupino vincente grazie a nuove varietà. Bioattualità, 2020, 1, pp. 8-9.

Bickel, Regula (2017) Décisions épineuses pour la qualité du Bourgeon. Bioactualites, 2017, 9/2017, p. 12.

Bickel, Regula (2017) Knifflige Entscheide zur Qualität der Knospe. Bioaktuell, 2017, 9, p. 20.

Bickel, Regula and Hämmerli, Franziska (2018) «Metzger und Konsumentin ist die PUFA-Zahl ziemlich wurst». Bioaktuell, 2018 (7), p. 8.

Bickel, Regula and Meier, Matthias (2017) Klimaschutz und vegane Ernährung. Bioaktuell, 2017, 3, p. 25.

Bickel, Regula and Meier, Matthias (2017) Protection du climat et véganisme. Bioactualités, 2017, 3, p. 21.

Bickel, Regula and Meier, Matthias (2017) Protezione del clima e dieta vegana. Bioattualità, 2017, 3, p. 13.

Bieber, Anna (2015) Weidegang und Genetik beeinflussen die Milchqualität. CHbraunvieh - Magazin der Braunviehzucht, 30 April 2015, p. 13.

Bieber, Anna (2010) Genetische Selektion-Revolution in der Viehzucht? agil - Bull. für Beratung und Bildung, 2010, p. 7.

Bilau, Arne; Böhm, Herwart and Gerowitt, Bärbel (2006) Unkrautunterdrückende Wirkung von Mischfruchtbeständen mit Blauer Süßlupine (L. angustifolius) im Ökologischen Landbau. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2006, 18, pp. 72-73.

Binder, Sören (2019) Kühe lernen im Rhythmus - Lösungen für Melkrobotor und Weide. Bioland Fachmagazin, 1 September 2019, pp. 34-35.

Bindi, Gabriele (2020) Allevamenti e sfruttamento, un’epidemia da fermare. Terra Nuova, October 2020, pp. 61-67.

Bisgaard, Annemarie (2021) Gartnertidende 2, 2021: Gødning fra ny komposteringsmetode. Gartnertidende, February 2021, 2, pp. 21-22.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2013) Øko-æblesorter i lange baner. Frugt & Grønt, 2013, 2013 (1), p. 12.

Bjerrum, Lotte; Fischer, Christian Holst and Nordentoft, Steen (2013) Larvae for layers. ICROFS news, May 2013, 2, pp. 14-15.

Bjørkhaug, Hilde; Kvam, Gunn-Turid and Thanem, Alezander (2016) Hvorfor ikke produsere økologisk? Nationen (Newspaper), 13 July 2016, p. 1.

Blakemore, Robert (2010) Wonder Worm to the Rescue. Our World 2.0 brought to you by the United Nations University, 2 July 2010, 2010, p. 1.

Blatter, Simon and Stolz, Hanna (2016) Baromètre Bio pour la Suisse: Enquête nationale sur la consommation bio. Bioactualités, 2016 (7), pp. 16-17.

Blatter, Simon and Stolz, Hanna (2016) Biobarometer Schweiz: Landesweite Umfrage zum Biokonsum. Bioaktuell, 2016, 7, pp. 20-21.

Blatter, Simon and Stolz, Hanna (2016) Biobarometro Svizzera: sondaggio su scala nazionale sul consumo bio. Bioattualità, 2016 (7), pp. 10-11.

Bloch, Ralf and Bachinger, Johann (2012) Entwicklung klimaangepasster Anbauverfahren für den Öko-Landbau. Naturland Nachrichten, February 2012, 01, pp. 25-27.

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og foreløbige resultater med rækkedyrkning i RowCrop-projektet. Økologisk Planteavlsberetning 2015, 23 October 2015, pp. 16-17.

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - en god kombination. Økologisk Planteavlsberetning 2014, 24 October 2014, pp. 10-11.

Blume, Steffen (2013) Close cooperation between cropland, farm supply and mills - Interview by Peer Grupe. Økologisk Planteavlsberetning 2013, 5 November 2013, 13, pp. 22-24.

Bocek, Stanislav (2013) Sady pro ovoce, ne pro dotace. [Orchads of fruits, not for subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (25), p. 32.

Böcker, H. and Röder, U. (2003) Sortenversuche 2002 im ökologischen Landbau in Deutschland: Hafer - Bundesweite Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Ökologischer Versuchsansteller. [Organic variety trials in Germany in 2002: oats - nationwide evaluation of the results of the working group of organic experimental stations.] SÖL-Berater-Rundbrief, 2003 (1/03), pp. 9-13.

Böcker, H. and Röder, U. (2003) Sortenversuche 2002 im ökologischen Landbau in Deutschland: Sommerweizen - Bundesweite Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Ökologischer Versuchsansteller. [Organic variety trials in Germany in 2002: summer wheat - nationwide evaluation of the results of the working group of organic experimental stations.] SÖL-Berater-Rundbrief, 2003 (1/03), pp. 15-21.

Böcker, Hermann (2001) Bundesweiter Vergleich der Landessortenversuche Sommergerste, Sommerweizen und Hafer im ökologischen Landbau. [Variety trials in organic agriculture in Germany - summer barley, summer wheat and oats.] SÖL-Berater-Rundbrief, 2001 (3/2001), pp. 51-64.

Boehncke, E (2000) Welche Wissenschaft für den Ökolandbau? [What kind of science for organic agriculture?] Ökologie & Landbau, 2000, 116 (4), pp. 55-58.

Boelt, Birte (2017) Hit med nye frø af gamle sorter. Økologi & Erhverv, 15 September 2017 (617), p. 14.

Bögli, Sarah; Bickel, Regula and Rebholz, Theresa (2019) Durchblick im Milchdschungel. Bioaktuell, 2019 (2), pp. 20-21.

Bögli, Sarah and Speiser, Bernhard (2019) Mögliche Rückstände von Phosphonaten auch nach der Umstellung auf Bioweinbau. Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (9), pp. 344-345.

Bögli, Sarah and Speiser, Bernhard (2019) Résidus potentiels de phosphonates même après conversion à l’agriculture biologique. Recherche Agronomique Suisse, 2019, 10 (9), pp. 344-345.

Böhler, Daniel (2009) Grosse Nachfrage nach Knospe-Zuckerrübenschnitzel. Schweizer Bauer , 3 October 2009, p. 44.

Böhler, Daniel (2006) Biozuckerrüben verlangen gesunden Boden. bioaktuell, 2006, 8/06, p. 15.

Böhler, Daniel (2005) Schweizer Biozucker wieder gefragt. bioaktuell, 2005, 10/05, p. 15.

Böhler, Daniel and Dierauer, Hansueli (2017) Messerwalze statt Glyphosat. LOP, 2017, 5/2017, pp. 39-43.

Böhler, Klaus (2008) Aufbruch zum Umbruch - Mut tut gut. bioaktuell, 2008, 4/08, pp. 6-7.

Böhler, Klaus and Schädeli, Alfred (2006) Bald 100 Prozent Biofutter für die Kühe? bioaktuell, 2006, 9/06, pp. 8-9.

Böhm, Herwart (2009) Körnerleguminosen in Bedrägnis. Ökologie & Landbau, 2009, 152 (4/2009), pp. 14-17.

Böhm, Herwart (2007) Raps mit Weißklee-Untersaat. bioland, 2007 (03/2007), pp. 8-9.

Böhm, Herwart (2005) Ampfer ohne Chemie bekämpfen. Top agrar, 2005 (3/2005), pp. 100-103.

Böhm, Herwart (2002) Anspruchsvolle Knolle: Ökologischer Anbau von Speisekartoffeln. Neue Landwirtschaft, 2002, 13 (9), pp. 26-30.

Böhm, Herwart and Alvermann, Gustav (2009) Masterplan Körnerleguminosen. bioland, 2009 (08/2009), pp. 8-9.

Böhm, Herwart and Bilau, Arne (2004) Süßlupine auch im Gemenge geeignet? [Blue Lupin - adapted for mixed culivation?] Bioland Fachzeitschrift für den ökologischen Landbau, 2004 (2), pp. 24-25.

Böhm, Herwart and Neuhoff, Daniel (2001) Ohne Kupfer gegen Kraut- und Knollenfäule? Ökologie & Landbau, 2001, 3/2001 (119), pp. 37-38.

Böhm, Herwart (2017) Saatwicke: unterschätze Körnerleguminose. bioland, February 2017, 2/2017, pp. 8-10.

Böhm, Herwart (2016) Entwicklung eines Prüfsystems zur Erfassung und Bewertung der Unkraut unterdrückenden Wirkung für Blaue Lupinen. [Developing of a testing system for detection and assessment of the weed-suppressing effect for blue lupines.] Julius-Kühn-Archiv, 2016, 452, pp. 464-470.

Böhm, Herwart (2014) Bedeutung von Körnerleguminosen für den Ökologischen Landbau. [Importance of grain legumes for organic farming.] Raps - Special Körnerleguminosen, 2014, 32 (3), pp. 8-9.

Böhm, Herwart (2014) Rapsanbau im ökologischen Landbau - Probleme und Perspektiven. Raps, 2014, 32 (4/2014), pp. 2-6.

Böhm, Herwart (2014) Unkraut unterdrückende Wirkung von Saatwicken in Reinsaat und im Gemengeanbau mit Hafer in Abhängigkeit von Aussaatstärkenverhältnis und Wickensorte. [Weed suppressive effect of common vetches in sole and intercrops with oat depending on seed density ratio and cultivar of vetch.] Julius-Kühn-Archiv, 2014, 443, pp. 493-497.

Böhm, Herwart (2014) Unkrautregulierung durch Fruchtfolge und alternative Managementverfahren. [Weed control through crop rotation and alternative management practices.] Julius-Kühn-Archiv , 2014, 443, pp. 24-36.

Böhm, Herwart (2010) Heimische Körnerleguminosen – Grundlage für Ackerbau und Tierernährung. Lebendige Erde, 2010 (4), pp. 20-23.

Böhm, Herwart (2007) Integration von Raps in Fruchtfolgen des ökologischen Landbaus. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2007, 19, pp. 298-299.

Böhm, Herwart; Aulrich, Karen; Alpers, Gerd and Sauermann, Wolfgang (2011) Sorten für den Öko-Rapsanbau. bioland, 2011 (6), pp. 8-9.

Böhm, Herwart and Berk, Andreas (2006) Bewertung ausgewählter Leguminosen- und Leguminosen-Getreide-Gemenge im Ökologischen Landbau hinsichtlich der Ertragsleistung und des Futterwertes. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2006, 18, pp. 266-267.

Böhm, Herwart and Bilau, Arne (2007) Auswirkungen unterschiedlicher Aussaatstärkenverhältnisse von Gemengen mit der Schmalblättrigen Süßlupine (L. angustifolius) auf den Kornertrag. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2007, 19, pp. 70-71.

Böhm, Herwart; Buchecker, Kirsten; Dreyer, Wilfried; Landzettel, Christian; Mahnke-Plesker, Sylvia and Westhues, Franz (2014) Der lange Weg zum zufriedenen Verbraucher: Kartoffeln in Qualität und Geschmack verbessern. ForschungsReport Spezial Ökologischer Landbau , 2014 (3), pp. 8-9.

Böhm, Herwart; Dresow, Jana F.; Landzettel, Christian; Buchecker, Kirsten and Mahnke-Plesker, Sylvia (2010) Management für geschmackvolle Kartoffeln. bioland, 2010 (4), pp. 7-8.

Böhm, Herwart; Dreyer, Wilfried and Landzettel, Christian (2010) Gesundes Pflanzgut – wichtig wie nie. bioland, 2010 (10), pp. 8-9.

Böhm, Herwart; Dreyer, Wilfried and Landzettel, Christian (2010) Wege zu einer besseren Qualität von ökologisch erzeugtem Pflanzgut. Kartoffelbau, 2010, 61 (11), pp. 482-484.

Böhm, Herwart; Fischer, Jenny; Aulrich, Karen; Kälber, Tasja; Barth, Kerstin and Höppner, Frank (2017) Mais und Bohnen im Gemenge. Landwirtschaft ohne Pflug (LOP), November 2017 (11), pp. 16-21.

Bokhorst, J.G. and Janmaat, Leen (2013) Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. [Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 22-23.

Bolliger, Conradin (2005) Unkraut zum Essen: Trend oder Irrsinn? bioaktuell, 2005, 3/05, pp. 12-15.

Bonde, M.K.; Hegelund, L. and Sørensen, J.T. (2005) Nye tal på svinesundhed. Økologisk Jordbrug, October 2005 (346), p. 8. [Unpublished]

Bonde, M.; Kongsted, A.G.; Mejer, H.; Rousing, T. and Serup, T. (2013) Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion. ICROFS nyt, November 2013 (4), pp. 10-11.

Bonde, Marianne (2011) Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa. Maskinbladet, Svinebrug, August 2011, pp. 32-36.

Bonde, Marianne (2009) Forskning skal vise vej til øget velfærd for øko-grise. Økologisk Jordbrug, 12 June 2009, 434, pp. 16-0.

Bonde, Marianne (2008) Økologiske søers sundhedstilstand. Økologisk Jordbrug, 2 May 2008, 408, 0-0.

Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine and Serup, Tove (2013) Fremtidens udfordringer i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 10, pp. 12-13.

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande. Føjo e-nyt 2005, 2005, 6, .

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Nordeuropa. Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, 2005, 2005, pp. 5-6.

Borbélyné Dr. Hunyadi, Éva (2016) Szója fajtabemutató Héderváron. [Introduction of soybean varieties in Hédervár.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 122.

Borbélyné Dr. Hunyadi, Éva (2016) Szakmai napok az ökológiai gazdálkodásrol és az ökológiai szójatermesztéről. [Professional days on organic farming and organic soya production.] Őstermelő, October 2016 (2016/5), pp. 77-79.

Borbélyné Hunyadi, Éva (2016) 2016-ban is folytatódnak az ÖMKi ökológiai szójatermesztési kísérletei. [Organic soybean cultivation experiments at the Hungarian Research Institute of Organic Agriculture (ÖMKi) will be continued in 2016 as well.] Őstermelő, April 2016, 2016 (2), pp. 97-98.

Borbélyné Hunyadi, Éva (2015) Beszámoló az osztrák Bioszója Szakmai Napról. [Report of the Austrian Organic Soy Day.] Őstermelő, 1 June 2015, 2015 (június), pp. 67-68.

Borer, Matthias; Germann, Christoph; Coray, Armin and Luka, Henryk (2018) Kommentierte Artenliste der Käfer (Coleoptera) am GEO-Tag der Natur in den Merian Gärten in Basel 2017. [Commented species list of beetles (Coleoptera) at the GEO nature day at Merian Gardens in Basel 2017.] Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel, 2018, 18, pp. 39-52.

Borgen, Anders (2014) Det konventionelle landbrug er på tålt ophold. Global Økologi, 2014, 2, p. 11.

Borgen, Anders (2020) Nyhedsbrev fra Agrologica forår 2020. Argrologica, May 2020, pp. 1-7.

Borgen, Anders (2008) Glemte værdier i gamle danske maltbygsorter. ØlentusiasteN, February 2008, 42, pp. 28-29.

Borgen, Anders (2008) Øl skal serveres med en god historie. Ølentusiaten, February 2008, 42, pp. 26-27.

Borgen, Anders (2007) Økologisk korn til malt. Ølentusiasten, December 2007, 41, pp. 24-27.

Borgen, Anders (2007) Danmark er et U-land. Økologisk Jordbrug, 13 June 2007, 386, p. 13.

Bos, Merijn M. (2011) Bloeiend Bedrijf - biodiversiteit inzetten tegen landbouwplagen. [Flowering Farm - apply biodiversity against pests.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 22-23.

Bos, Merijn M. and Luske, Boki (2012) Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. [Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected.] Ekoland, September 2012, pp. 10-11.

Botterli, Vegard and Pommeresche, Reidun (2021) Hva skjer når karbon tilføres norsk landbruksjord? Bonde og Småbruker, 4 June 2021, 108 (5), p. 50.

Bougouin, Hélène (2019) Formation d'un groupe d'échange autour de la rentabilité des microfermes. AgriHebdo, 31 May 2019, p. 9.

Bougouin, Hélène (2017) Une microferme à Marcelin inspirée de la permaculture fait ses preuves. AgriHebdo, 22 December 2017, p. 27.

Bougouin, Hélène and Dind, Alice (2019) Épiceries participatives, mode d'emploi. AgriHebdo, 29 November 2019, p. 12.

Bougouin, Hélène and Dorier, Amélie (2020) Renforcer la communication au sein d’une même chaîne de valeur. AgriHebdo, 10 April 2020, p. 9.

Bougouin, Hélène and Dorier, Amélie (2020) La microferme, une nouvelle structure qui concilie agriculture et permaculture. AgriHebdo, 21 February 2020, p. 25.

Bougouin, Hélène and Suss, Hélène (2016) Le Biodiverger, un outil pour produire des fruits, des légumes et de l'équilibre. AgriHebdo, 1 July 2016, p. 20.

BOUY, Michel; EXPERTON, Catherine and RUAULT, Claire (2015) Des intelligences collectives pour la santé des troupeaux. [Collective intelligences for herd health.] Alter Agri, 1 November 2015 (134), pp. 21-25.

Boziné Pullai, Krisztina (2016) Legjobb ifjúsági előadó elismerés járt az ÖMKi tájfajta paradicsom kísérletének bemutatásáért. [Presentation of ÖMKi's local tomato varieties experiment got a best youth performer appreciation.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), p. 90.

Bracke, Marc; Aarnink, Andrè and Vermeer, Herman M. (2014) Extra snijmais goed voor welzijn varkens. V-focus, December 2014, Decemb, pp. 34-35.

Branca, Ferdinando (2019) What do bean, broccoli and tomatoes have in common? European Seed, February 2019, Vol. 6 (1), pp. 10-11.

Brandt, Jacob and Kledal, Paul Rye (2008) Økologi i sandet. [Organic in the dessert.] Økologisk Jordbrug, May 2008 (409).

Brandt, Irene (2015) Jagten på den optimale løsning. Økologi & Erhverv, 11 December 2015, 579, p. 14.

Brandt, Jakob (2016) Tyskerne kender ikke de danske øko-varer. Økologi og Erhverv, October 2016, okt, p. 1.

Brandt, Jakob (2016) Hvad tænker udlandet om dansk økologi? Økologi og Erhverv, 17 March 2016, p. 1.

Brandt-Møller, Irene (2020) Bioetiker: Spørgsmålet er, om de negative oplevelser, vi påfører dyret, kan retfærdiggøres. Nyheder Økologi, 14 December 2020, p. 1.

Brandt-Møller, Irene (2020) Rådgivning skal øge udbytterne. Økologisk Landbrug, 3 January 2020, p. 23.

Brandt-Møller, Irene (2019) Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet. Fagmediet Økologi, 10 October 2019, pp. 1-6.

Brandt-Møller, Irene (2019) Endnu mere fokus på alternative gødningsformer. Økologisk Landbrug, 30 August 2019, 647, pp. 10-11.

Brandt-Møller, Irene (2019) Projekt udvikler robuste systemer til væksthuse. Økologisk Landbrug, 30 August 2019 (647), p. 15.

Braun, Janine (2021) Des taureaux bio chez Swissgenetics. Bioactualités, 2021 (2), pp. 20-21.

Braun, Janine (2021) Erste Biostiere im Katalog. Bioaktuell, 2021 (2), pp. 18-19.

Braun, Janine (2021) Primi tori bio da Swissgenetics. Bioattualità, 2021 (2), pp. 10-11.

Braun, Sepp; Hermanowski, Robert; Kempkens, Karl; Klöble, Ulrike; Neuerburg, Wolfgang; Radu, Frank and Williges, Ute (2017) Äthiopien - ein Reisebericht. Ökologie & Landbau, 2017, 3/2017, pp. 44-46.

Brock, Christopher (2020) Partizipative Praxisforschung im Demeter-Verband. Praktiker und Wissenschaftler forschen gemeinsam. Lebendige Erde, 1 September 2020, 2020 (5), pp. 40-43.

Brock, Christopher; Oltmanns, Meike; Spiess, Hartmut; Matthes, Christoph and Schmehe, Ben (2020) Grünschnittkompost anstatt Stallmist? Ein neuer Langzeit-Feldversuch zu Bodenfruchtbarkeit und Lebendmittelqualität im Biodynamischen Landbau. Lebendige Erde, 1 November 2020, 2020 (6), pp. 40-43.

Brouwer, Gerjan; Timmermans, B.G.H. and Kamp, van der, Joris (2015) Kleinfruit klimaatneutraal telen: Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers. [ Climate-neutral production of soft fruit : Nutrient and diesel use contribute most to carbon footprint of organic soft-fruit production.] Ekoland, March 2015, march, pp. 26-27.

Brown, Rob (2011) Boffins look for way to fight organic fraud. The Grocer, 10 December 2011, p. 31.

Bruder, Vera; Gatzert, Xenia; Hermanowski, Robert and Wirz, Axel (2015) Beratung für "Grüne Werkstätten". B&B Agrar, 2015, 3/2015, pp. 22-23.

Bruhn, Maike (2002) Warum kaufen Verbraucher Bioprodukte (nicht)? [Why buy consumer organic products or why don't they buy them?] Ökologie & Landbau, 2002, 1 (121), pp. 15-18.

Bruins, Marcel (2017) The seed sector in Latvia. European seed, 19 September 2017, 4 (3), pp. 64-66.

Brunberg, Emma; Grøva, Lise and Serikstad, Grete Lene (2014) Gener viktig for dyrevelferden i økologisk egg- og kyllingproduksjon. [Genes are important for animal welfare in production of organic eggs and broilers.] Fjørfe, 2014, 131 (11), pp. 24-25.

Brunes, Arne (2020) Rett mengde husdyrgjødsel til riktig tidspunkt - en utfordring. Landbrukstidende, 2 September 2020 (5), p. 12.

Brunner, Birgit (2002) Qualität von Ökobrotgetreide weiter verbessern. [Further improvement of the quality of organic bread grain.] Ökologie & Landbau, 2002, 1/2002 (121), pp. 35-37.

Bruus Pedersen, Marianne; Axelsen, Jørgen Aagaard and Tybirk, Knud (2011) Er der mere liv i økologiske kornmarker? Landbrugsavisen, 22 December 2011, , - .

Büchi, Lucie; Valsangiacomo, Alain; Burel, Enguerrand and Charles, Raphaël (2017) Agrarumweltindikator für die Bodenbedeckung auf Landwirtschaftsbetrieben. [Agri-environmental indicator for soil cover on Swiss farms.] Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (2), pp. 48-55.

Büchi, Lucie; Valsangiacomo, Alain; Burel, Enguerrand and Charles, Raphaël (2017) Indicateur agro-environnemental de la couverture du sol dans les exploitations agricoles. [Agri-environmental indicator for soil cover on Swiss farms.] Recherche Agronomique Suisse, 2017, 8 (2), pp. 48-55.

Buchmann, Kurt (2020) A promising sustainable agent against a tough parasite in rainbow trout. [Et lovende bæredygtigt middel mod en alvorlig parasit sygdom hos regnbueørred.] ICROFS News August 2020, 25 August 2020, pp. 1-3.

Buchmann, Kurt and Jokumsen, Alfred (2020) Nyt bæredygtigt middel kan måske fjerne parasit, som angriber regnbueørreder. [A promising sustainable agent against a tough parasite in rainbow trout.] ICROFS Nyt, 22 September 2020, pp. 1-2. [Submitted]

Buchmann, Markus and Hiss, Christian (2000) Wachsen Pflanzen ohne Boden anders? Lebendige Erde, 2000, 4/2000, pp. 46-47.

Buck, Holger (2008) Zwiebeln säen oder pflanzen? – Bewertung und Rentabilitätsvergleich der beiden Anbauverfahren. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2008 (1/2008).

Bügel, Susanne and Dragsted, Lars (2014) Økologiske fødevarers betydning for sundheden. Økologi & Erhverv, 29 August 2014, 550, p. 11.

Bugge Henriksen, Christian (2003) Alternativ til pløjning - Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Alternative to ploughing - Experiences with ridges as an alternative to ploughing.] Økologisk Jordbrug, April 2003, 23 (287), p. 6.

Bundgaard, Stig (2016) Nyt dyrkningssystem: Knæk efterafgrøden med knivtromle og så afgrøde oveni. Landbrugsavisen 14. juni 2016, 2016.

Bünemann-Koenig, Else; Symanczik, Sarah; Mäder, Paul and Loes, A.-K. (2016) Rezyklierte Phosphordünger - was die Branche davon hält. Bioaktuell, 2016 (5), p. 13.

Bünemann-König, Else; Symanczik, Sarah; Mäder, Paul and Løes, Anne-Kristin (2016) Doppelt! Für einen anderen Eintrag verwenden. Rezyklierte Phosphordünger - was die Branche davon hält. Bioaktuell, 2016 (5), p. 13.

Bünemann-König, Else; Symanczik, Sarah; Mäder, Paul and Løes, Anne-Kristin (2016) Engrais phosphatés de recyclage - Ce que le secteur bio en pense. Bioactualités, 2016, 6, p. 12.

Busch, Claudia and Henryson, Ann-Sofie (2019) Lebensabend in der Landwirtschaft. Ökologie & Landbau, 2019, pp. 43-45.

Bussemas, Ralf; Weißmann, Friedrich and Brandt, Horst (2011) Wohngemeinschaft im Sauenstall. [Group housed sows in organic pig production.] bioland, November 2011, 11, pp. 23-24.

Bütfering, Ludger (2000) Einsatz heimischer Eiweißfuttermittel in der ökologischen Schweinemast [Use of domestic protein feeds in organic pig fattening]. SÖL-Berater-Rundbrief, 2000 (4/2000), pp. 15-19.

Buus, M.L. and Kongsted, A.G. (2015) Økologiske slagtesvin skal have mere rod i tilværelsen. Landbrugsavisen, 9 April 2015, 15, p. 12.

Bysveen, Kari; Ebbesvik, Martha and McKinnon, Kirsty (2015) Økonomi i økologisk løkproduksjon. Gartneryrket, 2015, 113 (3), pp. 10-13.

Bysveen, Kari and Serikstad, Grete Lene (2019) Velg fangvekster etter formål. Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), pp. 16-18.

Bønlykke, Camilla (2011) Tyttebær og ramsløg kan måske bedre tarmsundheden. [Lingonberries and ramsons may improve gut Health in piglets.] Effektivt Landbrug, 1 December 2011, p. 9.

CADILLON, Adeline; LAFON, Aubin; BACHEVILLIER, Yves and Et al., . (2015) Dossier - L'agroforesterie en France : panorama. [Thematic folder - Agroforestry in France: panorama.] Alter Agri, 1 July 2015 (131), pp. 5-25.

Cahenzli, Fabian; Schärer, Hans-Jakob; Pfiffner, Lukas and Daniel, Claudia (2018) Interaktionen zwischen Blattläusen und ihren Gegenspielern. Öko-Obstbau, 2018 (3), pp. 12-13.

Cahenzli, Fabian; Schärer, Hans-Jakob; Pfiffner, Lukas and Daniel, Claudia (2018) Selbstregulierende Apfelanlage: Erfahrungen aus sieben Versuchsjahren in der Schweiz. Öko-Obstbau, 2018 (3), pp. 7-11.

Caldbeck, Janie and Sumption, Phil (2016) Mind the gap – exploring the yield gaps between conventional and organic arable and potato crops. Organic Research Centre Bulletin, December 2016 (121), pp. 9-15.

Canali, S.; Riva, F.; Natalini, M. and Sequi, P. (2002) Il registro dei fertilizzanti per l'agricoltura biologica. [The Register of fertilisers and soil conditioners in organic farming.] L’ Informatore Agrario, February 2002 (11 - Supplemento n. 1), pp. 5-7.

Canali, S. and D'Oppido, D. (2015) 1st Press release: SOILVEG project kicked off in Italy, in the European Capital of Culture 2019. newletters, websites and newspapers, March 2015, pp. 1-2.

Canet, Rodolfo (2012) Técnicas de cultivo innovadoras para incrementar la salud del suelo en el cultivo ecológico de frutales: el proyecto BIO-INCROP. AE.Agricultura y ganadería ecológica.Revista de Divulgación Técnica, April 2012, 2012 (7), p. 30.

Canibe, Nuria; Højberg, Ole; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) Ramsløg og tyttebær har markant antimikrobiel virkning. [Ramsons and lingonberries have a marked antimicrobial effect.] Økolopgi og Erhverv, 9 February 2018, 626, pp. 10-11.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can a cocktail of ramsons and lingonberries replace antibiotics?] ICROFS nyt, 30 November 2017, pp. 1-5.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Ramsløg og tyttebær kan måske erstatte antibiotika. [Ramsons and lingonberries may replace antibiotica.] Maskinbladet net version, 30 November 2017, pp. 1-3.

Capounova, Katerina (2013) Spolupráce s výzkumníky se vyplácí. [Cooperation with researchers pays off.] Zemědělec, 2013, 2013 (49), p. 28.

Carlsgart, M.Sc. Josefine (2008) Parasitter hæmmes i biogasanlæg. [Parasites are inhibited in biogas plants.] Økologisk Jordbrug, January 2008, 401.

Carrouee, Benoir; Ellis, Noel; Jensen, Erik Steen and Schneider, Anne (2002) The benefits of grain legumes for an environment-friendly and sustainable European agriculture. Grain legumes, 2002 (36), pp. 21-23.

Carter, Mette S. and Ambus, Per (2009) Greenhouse gas emissions from cultivation of energy crops – is it important? ICROFS news, November 2009, 4, pp. 2-3.

Carter, Mette S. and Ambus, Per (2009) Nødvendig viden om mark-emissioner for valg af biobrændsel. [Necessary knowledge on field emissions to choose between biofuels.] ICROFS nyt, October 2009, 3, pp. 5-6.

Carter, Mette S. and Chirinda, Ngonidzashe (2009) Ingen effekt af dyrkningssystem på drivhusgassen N2O. ICROFS nyt, June 2009.

Carter, Mette S. and Chirinda, Ngonidzashe (2009) No effect of cropping system on the greenhouse gas N2O. ICROFS news, May 2009, 2, pp. 9-10.

Carter, Mette S. (2010) Stor forskel på energiafgrøders udledning af drivhusgas. [Large variation in greenhouse gas emissions from energy crops.] LandbrugsAvisen, 3 December 2010.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra energi-afgrøder. [Greenhouse gas from energy crops.] Økologi & Erhverv, 5 November 2010, 466, pp. 16-17.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra økologiske sædskifter. [Greenhouse gas from organic crop rotations.] Økologi & Erhverv, March 2010, 452, p. 16.

Carter, Mette S.; Ambus, Per; Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2013) Kløvergræs ensilage og kompost som grøngødning. [Grass-clover silage and compost as green manure.] ICROFS Nyt, 15 November 2013, 4, pp. 4-5.

Casanova, Luca and Schmitz, Fritz (2015) Was sagen die Industriepartner zu LowInputBreeds? CHBraunvieh, 2015, 4, p. 8.

CHABLE, Véronique; SERPOLAY-BESSON, Estelle; REY, Frédéric and Et al., . (2015) Dossier – Sélection, diversité et qualité des produits en AB. [Thematic folder - Selection, diversity and quality of products in organic agriculture.] Alter Agri, 1 March 2015 (130), pp. 5-25.

Chakroun, Leila; Nicolet, Mélanie and Bougouin, Hélène (2017) Des systèmes de culture innovants. AgriHebdo, 5 May 2017, p. 23.

Chang, Chul-Lee and Hoffmann, Heide (2003) „Umweltfreundlicher Landbau“ in Südkorea. [Non-polluting farming in south Korea.] Ökologie & Landbau, 2003, 126 (3/2003), pp. 33-35.

Charles, Raphaël (2020) Des céréales rustiques de qualité. Agri, 19 June 2020, 26, p. 16.

Charles, Raphaël (2020) Une large palette de sujets abordés lors des cours en grandes cultures. Agri, 28 February 2020, 9, p. 21.

Charles, Raphael (2019) Allons compter les vers de terre. Bioactualités, 2019 (9), p. 28.

Charles, Raphaël (2019) Augen auf beim Dünger. Bioaktuell, 2019 (6), p. 25.

CHARVÁTOVÁ, Vladimíra; OKROUHLÁ, M.; ENGLMAIEROVÁ, Michaela and TŮMOVÁ, Eva (2010) Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. [The effect of genotype and housing system on fatty acid composition of egg yolk.] Náš chov, July 2010, 70 (7), pp. 48-50.

CHAUVIN, A. (2009) Le risque parasitaire au pâturage et sa maîtrise. [Parasitic risks linked to grazing and their control.] Fourrages, 1 September 2009 (199), pp. 255-264.

Chevillat, Véronique (2021) Die letzte Gelegenheit, Nistkästen zu putzen. Schweizer Bauer, 27 February 2021, p. 24.

Chevillat, Véronique (2020) Heckenpflege: An die Motorsäge – fertig – los! Schweizer Bauer, 14 November 2020, p. 28.

Chevillat, Véronique (2020) Im Winter neue Gewässer für Amphibien anlegen. Schweizer Bauer, 17 October 2020, p. 26.

Chevillat, Véronique (2020) Wiesenbewohner vor der Mahd schützen. Schweizer Bauer, 13 June 2020, p. 26.

Chevillat, Véronique (2020) Vorsicht beim Mähen von Ökowiesen. Schweizer Bauer, 23 May 2020, p. 24.

Chevillat, Véronique (2020) Traditionelle Blumenwiesen anlegen, die Vielfalt erhalten. BauernZeitung, 22 May 2020, p. 27.

Chevillat, Véronique (2020) Jetzt Blühelemente ansäen und profitieren. Schweizer Bauer, 4 April 2020, p. 32.

Chevillat, Véronique (2020) Neue Hecken pflanzen für den Neuntöter, Vogel des Jahres. Schweizer Bauer, 15 February 2020, p. 52.

Chevillat, Véronique (2020) Connaître et maîtriser les invasives. Bioactualités, 2020 (4), pp. 12-13.

Chevillat, Véronique (2020) Invasive Arten kennen und bekämpfen. Bioaktuell, 2020 (4), pp. 12-13.

Chevillat, Véronique (2019) Heckenpflege: An die Motorsäge - fertig - los! Schweizer Bauer, 2 November 2019, p. 28.

Chevillat, Véronique (2019) Wiesenbewohner schonen. BauernZeitung, 24 May 2019, p. 29.

Chevillat, Véronique (2019) Mit Heublumensaat Blumenwiesen anlegen. Schweizer Bauer, 4 May 2019, p. 30.

Chevillat, Véronique (2019) Rettung für Insekten. BauernZeitung, 29 March 2019, p. 32.

Chevillat, Véronique (2019) Bienvenue, chères hirondelles! Bioactualités, 2019 (3), p. 14.

Chevillat, Véronique (2019) Le cheni, c’est la vie. Bioactualités, 2019 (9), p. 11.

Chevillat, Véronique (2018) Biodiversität für die Zukunft planen. Bauernzeitung, 24 August 2018, p. 29.

Chevillat, Véronique (2018) Heublumensaat für traditionelle Wiesenvielfalt. Schweizer Bauer, 5 May 2018, p. 30.

Chevillat, Véronique (2018) Wenn es blüht. Bauernzeitung, 4 May 2018, p. 26.

Chevillat, Véronique (2018) Blühstreifen helfen beim Pflanzenschutz. Schweizer Bauer, 14 April 2018, p. 32.

Chevillat, Véronique (2018) Blühende Landschaften. Bauernzeitung, 29 March 2018, p. 29.

Chevillat, Véronique (2014) Zeit nutzen für einen letzten Schliff an der Biodiversität. bioaktuell, 2014, 8, p. 21.

Chevillat, Véronique (2013) Biodiversität fördern und Massnahmen erfüllen. Schweizer Bauer, 5 October 2013, p. 48.

Chevillat, Véronique (2011) Beiträge von Véronique Chevillat im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer, 2011, - .

Chevillat, Véronique (2010) Beiträge von Véronique Chevillat im Schweizer Bauer 2010. Schweizer Bauer, 2010, - .

Chevillat, Véronique (2009) Mit neuer Hecke die Artenvielfalt erhöhen. Bauern Zeitung, 13 March 2009, p. 21.

Chevillat, Véronique (2009) Beiträge von Véronique Chevillat im Schweizer Bauer 2009. Schweizer Bauer, 2009, - .

Chevillat, Véronique (2008) Beiträge von Véronique Chevillat im Schweizer Bauer 2008. Schweizer Bauer, 2008, .

Chevillat, Véronique (2008) Körbeweise gute Ideen. bioaktuell, 2008, 5/08, pp. 12-13.

Chevillat, Véronique; Balmer, Oliver; Birrer, Simon; Doppler, Verena; Graf, Roman; Jenny, Markus; Pfiffner, Lukas; Rudmann, Christine and Zellweger-Fischer, Judith (2012) Gesamtbetriebliche Beratung steigert Qualität und Quantität von Ökoausgleichsflächen. [Whole-farm advisory increases quality and quantity of ecological compensation areas.] Agrarforschung Schweiz, 2012, 3 (2), pp. 104-111.

Chevillat, Véronique; Stoeckli, Sibylle; Birrer, Simon; Jenny, Markus; Graf, Roman; Pfiffner, Lukas and Zellweger-Fischer, Judith (2017) Mehr und qualitativ wertvollere Biodiversitätsförderflächen dank Beratung. [Agricultural extension gives rise to greater proportions of biodiversity priority areas of higher quality.] Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (6), pp. 232-239.

Choudhury, Sugyan (2016) Organic manures boost productivity, prevents soil property loss. The Pioneer, 5 January 2016, pp. 1-2.

Christen-Clottu, Ophélie (2019) Misteltherapie bei Hauttumoren der Tiere. Schweizer Bauer, 2 March 2019, p. 28.

Christensen, Tove (2009) Hvilken mælk vil forbrugerne have? Hvilken mælk vil forbrugerne have?, 11 December 2009, p. 1.

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Christensen, Tove; Denver, Sigrid and Mørkbak, Morten Raun (2007) Forbrugere er villige til merpris for kyllinger med høj dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. FOJOenyt, 2007.

Christiansen, Julie S.; Kristensen, Hanne L. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Rodsystemer hos rødbede, sukkermajs og knoldselleri efter grøngødning. [Root systems of beetroot, sweet corn and celleriac after green manure.] Forskningsnytt, 2003, 4, pp. 20-21.

Clavin, Dan; Fox, Paul and Coyne, Mark (2012) Reap the rewards from reseeding. Organic Matters, 2012, pp. 1-13.

Clavin, Dan and Nolan, Stephen (2015) Introducing white clover into existing swards and getting variety choice right. Organic Matters, April 2015, pp. 15-19.

Clements, Ruth (2013) Silage feed advice for pig farmers: Farmers Weekly report on ICOPP feeding trial at FAI Farms. Farmers Weekly, 29 April 2013.

Clements, Ruth (2013) Forage feeding for pigs could be beneficial. Farmers Guardian, 5 March 2013.

Clerc, Maurice (2014) Biowinzer haben wenig Interesse an einem nationalen Verband. bioaktuell, 2014, 4, p. 14.

Clerc, Maurice (2013) Beiträge von Maurice Clerc im Zürcher Bauer 2013. Zürcher Bauer, 2013, - .

Clerc, Maurice (2013) Contributions de Maurice Clerc dans l'Agri 2013. Agri, 2013, .

Clerc, Maurice (2012) Schwerere Hühner für Betriebe mit Direktverkauf. Schweizer Bauer, 29 September 2012, p. 28.

Clerc, Maurice (2012) Les défis de la production d'oeufs bio en Suisse. Aviculture Suisse, 5 May 2012, p. 11.

Clerc, Maurice (2012) Beiträge von Maurice Clerc im Zürcher Bauer 2012. Zürcher Bauer, 2012, .

Clerc, Maurice (2012) Contributions de Maurice Clerc dans l' Agri 2012. Agri , 2012, .

Clerc, Maurice (2011) Beiträge von Maurice Clerc im Zürcher Bauer 2011. Zürcher Bauer, 2011, - .

Clerc, Maurice (2011) Contributions de Maurice Clerc dans l'Agri 2011. Agri, 2011, - .

Clerc, Maurice (2010) Beiträge von Maurice Clerc im Schweizer Bauer 2010. Schweizer Bauer , 2010, .

Clerc, Maurice (2010) Contribitions de Maurice Clerc dan l'Agri 2010. Agri , 2010, - .

Clerc, Maurice (2009) Contributions de Maurice Clerc dans l'Agri 2009. Agri, 2009, - .

Clerc, Maurice and Klaiss, Matthias (2018) Erbsen-Gerste-Mischkultur erfolgreich anbauen. Schweizer Bauer, 13 October 2018, p. 28.

Clerc, Maurice; Klaiss, Matthias; Messmer, Monika; Arncken, Christine; Dierauer, Hansueli; Hegglin, Django and Böhler, Daniel (2015) Amélioration de l’approvisionnement en protéines indigènes avec des cultures associées. Recherche Agronomique Suisse, 2015, 6 (11-12), pp. 508-515.

Clerc, Maurice; Klaiss, Matthias; Messmer, Monika; Arncken, Christine; Dierauer, Hansueli; Hegglin, Django and Böhler, Daniel (2015) Mit Mischkulturen die inländische Eiweissversorgung verbessern. Agrarforschung Schweiz, 2015, 6 (11-12), pp. 508-515.

Clerc, Maurice and Schmutz, Res (2010) Suisse-Bilanz-Änderungen 2011 treffen auch Biobetriebe. Zürcher Bauer, 17 September 2010, p. 12.

Clerc, Maurice and Schmutz, Res (2010) Beiträge von Maurice Clerc und Res Schmutz in der BauernZeitung 2010. BauerZeitung, 2010, - .

Clerc, Maurice and Schmutz, Res (2010) Beiträge von Res Schmutz in der BauernZeitung 2010. BauernZeitung, 2010, -.

Compagnone, Claude; Prévost, Philippe; Simonneaux, Laurence; Levite, Dominique; Meyer, Maurice and Barbot, Christophe (2016) L’agronomie : une science normale interrogée par la biodynamie ? "Agronomie Environnement et Société". Savoirs agronomique pour l’action, 2016, 6 (2), pp. 107-112.

Contreras, Catherine (2013) Jovenes Cocineros de Campo. [Young Cooks on the field.] Diario el Comercio, 2 February 2013, p. 17.

Cooper, Julia (2014) TILMAN - the final report. Organic Farming Magazine, 2014 (117), pp. 35-37.

Cooper, Julia and Liddon, Anne (2016) Reduced tillage. Rics Land Journal, 2016, pp. 18-19.

Costantini, E.A.C. (2017) EFFETTI DELLA RIDOTTA FUNZIONALITÀ DEL SUOLO IN VIGNETI EUROPEI. Georgofili, 20 December 2017, pp. 1-2.

Costantini, E.A.C. and Priori, S. (2016) ReSolVe: come ripristinare la funzionalità ottimale dei suoli. [ReSolVe: how to recover optimal soil functionality.] Il Corriere Vinicolo, July 2016, 25, pp. 20-21.

Costantini, E.A.C.; Priori, S. and Fantappiè, M. (2016) HOW TO RESTORE SOIL FUNCTIONALITY IN DEGRADED AREAS OF VINEYARDS. Georgofili World, 16 June 2016, p. 1.

COULOMBEL, Aude; FOURRIÉ, Laetitia and VINDRAS, Camille (2011) Dossier : Recherche-expérimentation en AB. [Folder: Research-experimentation in organic agriculture.] Alter Agri, 1 May 2011 (107), pp. 14-22.

Crowley, Oliver; Showering, Jemima and Döring, Thomas (2010) Saving fuel with non-inversion tillage. Organic Research Centre Bulletin, 2010, 103, pp. 4-5.

Cruz, Antonio Barrientos; Ubierna, Constantino Valero; Giner, Jaime del Cerro; Krus, Anne; Roldan, Juan Jesús and Lima, Matheus C. (2019) Robotización del cultivo en hileras para la agricultura ecológica. Proyecto SUREVEG. [Robotisation of strip cropping for organic farming. Sureveg Project.] Horticultura, June 2019, 342, pp. 14-16.

Csáki, Tamás (2015) Beszámoló - Méhészeti on-farm kísérleti hálózat 2014. [Report of the Hungarian apicultural on-farm research network 2014.] Őstermelő, 1 June 2015, 2015 (június), p. 65.

Csáki, Tamás (2014) Vajdasági méhészek szakmai tanulmányúton, Magyarországon. [Vojvodina beekeepers are on study tour in Hungary.] ostermelo, 1 August 2014, 2014 (4), p. 121.

Cseperkálóné Mirek, Barbara (2014) Ökológiai paradicsomtermesztés technológiai és beltartalmi bemutató. [Organic tomato production - technological and nutritional value demonstration.] ostermelo, 1 October 2014, 2014 (5), p. 74.

Cuéllar Padilla, Mamen (2010) La certificación ecológica como instrumento de revalorización de lo local: los Sistemas Participativos de Garantía en Andalucía. [Organic Certification as a Tool for Empowerment of the Local: Participatory Guarantee Systems in Andalusia.] PH Cuadernos. Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza, 2010, 26, pp. 284-295.

D'Avino, L. (2018) COME RIPRISTINARE LE AREE DEGRADATE NEI VIGNETI. Georgofili info, 5 September 2018, pp. 1-2.

Dabbert, Stephan and Häring, Anna (2004) Förderung des Öko-Landbaus - Vom Aschenputtel zum Lieblingskind. Ökologie & Landbau, 2004, 129, pp. 14-16.

Dalgaard, Tommy (2011) Hvordan beskytter økologisk jordbrug biodiversiteten? Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Dalgaard, Tommy (2010) Økologisk jordbrug beskytter biodiversiteten. Økologi og Erhverv, 5 February 2010, pp. 1-2.

Dalsgaard, Anders; Jensen, Annette Nygaard and Baggesen, Dorte Lau (2011) Smitstoffer fra det ydre rum. ["Infectious agents from outer space".] Økologi & Erhverv, 11 March 2011, 474, pp. 1-2.

Danek, Stanislav; Benada, Jaroslav; Benes, Stanislav; Sabatka, Jan; Taborsky, V.; Rotrekl, Jiri; Dlouhy, Josef; Bertsch, Bodo and Urban, Jiri (1992) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.7. [Alternative agriculture - information bulletin No.7.] Alternativní zemědělství, 23 March 1992 (1), pp. 1-37.

Daniel, Götz (2002) Analyseergebnisse: Rohprotein und Aminosäuren in Erbsen [Crude protein and amino acids in peas: results of an analysis]. SÖL-Berater-Rundbrief, 2002 (4/2002), p. 27.

Daniel, Götz (2002) Schweinemast - Fütterungsversuch [Pig fattening - Feeding trial]. SÖL-Berater-Rundbrief, 2002 (2/2002), pp. 41-43.

Daniel, Claudia (2016) Einfluss von mineralischen Mitteln gegen Drosophila suzukii auf die Vinifizierung. Der Zürcher Bauer, 26 August 2016, 34, p. 4.

Daniel, Claudia (2016) Grands troncs et petites mouches – Cerisiers haute-tige en difficulté. Bioactualités, August 2016, 2016 (8), p. 5.

Daniel, Claudia (2016) Hohe Stämme, kleine Fliegen – Hochstammkirchen in Bedrängnis. Bioaktuell, August 2016, 2016 (8), p. 5.

Daniel, Claudia (2015) Und täglich grüsst die Kirschessigfliege…. Ökumenischer Gärtnerrundbrief, 2015, 2015 (02), pp. 39-41.

Daniel, Claudia (2014) Drosophila suzukii: Der Ernstfall ist eingetreten. Schweizer Bauer, 23 August 2014, p. 26.

Daniel, Claudia (2013) Jetzt die Rapsausaat vorbereiten. Schweizer Bauer, 10 August 2013, p. 44.

Daniel, Claudia (2013) Bioraps ist gesucht - aber anspruchsvoll im Anbau. Bauernzeitung, 2 August 2013, p. 21.

Daniel, Claudia (2013) Kirschessigfliege: Jetzt Überwachung starten. Schweizer Bauer, 25 May 2013, p. 24.

Daniel, Claudia (2013) Drosophila suzukii: Die Kirschessigfliege ist angekommen. Bauernzeitung, 10 May 2013, p. 25.

Daniel, Claudia (2013) Der Raps und Rapsglanzkäfer erwachen aus dem Winterschlaf. Bauernzeitung, 28 March 2013, p. 27.

Daniel, Claudia (2013) Gesteinsmehl gegen die Rapsglanzkäfer. Schweizer Bauer, 16 March 2013, p. 48.

Daniel, Claudia (2012) Drosophila suzukii: Ein neuer Schädling im Weichobstbau. Bauernzeitung, 1 June 2012, p. 25.

Daniel, Claudia (2012) Drosophila suzukii: Massnahmen im Bioanbau. Schweizer Bauer, 12 May 2012, p. 28.

Daniel, Claudia (2012) Regulierung des Rapsglanzkäfers mit Gesteinsmehl. Schweizer Bauer, 25 February 2012, p. 25.

Daniel, Claudia (2011) Mit Gesteinsmehl den Rapsglanzkäfer regulieren. Bauernzeitung, 18 February 2011, p. 15.

Daniel, Claudia (2010) Kirschenfliege: Tipps zur Regulierung. Bauernzeitung, 16 April 2010, p. 21.

Daniel, Claudia (2010) Steigende Temperaturen: Es fliegen die Käfer im Raps. Bauernzeitung, 26 March 2010, p. 19.

Daniel, Claudia (2009) Die Rapsglanzkäfer lassen grüßen. Brandenburger Bauernzeitung, 2009, 50 (13), pp. 26-27.

Daniel, Claudia and Baroffio, Catherine (2012) Drosophila suzukii – Un nouveau ravageur des fruits à chair tendre. bioactualités, 2012, 4, pp. 14-15.

Daniel, Claudia and Baroffio, Catherine (2012) La drosofila del ciliegio – un nuovo parassita nelle colture di frutta a polpa tenera. Bioattualità, 2012, 4/12, pp. 7-8.

Daniel, Claudia and Bergmann, Stefanie (2011) Ernteresultate Bioraps 2011: Erträge durchschnittlich. Bauernzeitung, 5 August 2011, p. 25.

Daniel, Claudia and Cahenzli, Fabian (2016) Vorbeugen statt Heilen. Bauernzeitung, 29 July 2016, p. 21.

Daniel, Claudia and Cahenzli, Fabian (2016) Kirschessigfliege macht Wein und Weinbauern sauer. Schweizer Bauer, 23 July 2016, p. 26.

Daniel, Claudia and Cahenzli, Fabian (2016) Massnahmen planen gegen die Kirschessigfliege. Schweizer Bauer, 7 May 2016, p. 26.

Daniel, Claudia and Cahenzli, Fabian (2016) Kleine Fliege – grosse Plage. Bauernzeitung, 6 May 2016, p. 25.

Daniel, Claudia and Clerc, Maurice (2012) Essais de régulation du méligèthe du colza avec la poudre de roche. AGRI, 2 March 2012, p. 21.

Daniel, Claudia; Dierauer, Hansueli; Schärer, Franziska; Ramseier, Hans; Bovigny, Christian; Jossi, Werner and Humphrys, Clay (2008) Raps - die Königsdisziplin im Bioackerbau. bioaktuell, 2008, 6/08, pp. 10-12.

Das, Kasturi (2004) A Revolution Long Turned Brown. www.indiatogether.org, August 2004.

Das, Kasturi (2004) Transitioning to Organic. www.indiatogether.org, June 2004.

Das, Kasturi (2004) Organic: to combat pesticide residues. www.indiatogether.org, March 2004.

Daugbjerg, Carsten (2010) Why Danish Organic Farming Policy has been Successful. ICROFS News, 1 August 2010, pp. 3-4.

Daugbjerg, Carsten (2007) Økologi mellen stat og marked. Økologisk Jordbrug, 2 November 2007 (395).

Daugbjerg, Carsten and Sønderskov, Kim Mannemar (2008) Kendskab til økologi er højt. Økologisk Jordbrug , 14 November 2008 (420).

Daugbjerg, Carsten; Ingemann, Jan Holm and Sønderskov, Kim Mannemar (2012) Økologisk landbrugspolitik – komparative erfaringer og teoretiske implikationer. Tidsskrift for Landøkonomi, September 2012, 198 (2), pp. 139-158.

Daugbjerg, Carsten and Yonatan Schvartzman, Yonatan (2010) Økologi-organisationerne og dansk økologipolitik. ICROFS Nyt, 1 March 2010, p. 14.

De Notaris, C.; Sørensen, P.; Møller, H.B.; Wahid, R. and Eriksen, J. (2018) Anaerobically digested green manure is a valuable fertilizer. ICROFS news, 14 September 2018, 0-0.

De Simone, Ambra and Dietemann, Lauren (2021) 100% Organic and regional feed for pigs and poultry. Organic Matters, June 2021 (145), pp. 37-38.

de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2021) DOUBLE CROP med højere N-effektivitet. Gartnertidende, January 2021, 0-0. [Submitted]

de Visser, Richard (2013) Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug. ICROFS nyt, August 2013 (3), pp. 11-12.

Deleuran, L.C. (2016) MOVE - Marketing of Organic VintagE plant material. SAVE e-News, 2016 (2), p. 6.

Denneler, Albrecht (2015) Obstbäume auf Wällen - Bericht von einem Langzeitversuch auf dem Dottenfelderhof. Lebendige Erde, 2015, 1/2015, pp. 36-40.

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Denver, Sigrid; Christensen, Tove and Sandøe, Peter (2018) Sundere kost og mere økologi i indkøbskurven følges ad. Økologi & Erhverv, December 2018, 623, p. 20.

Denzler, Lukas (2015) Dezente Helfer im Untergrund - Bodenlebewesen reduzieren Nährstoffauswaschung im Ackerbau. Neue Zürcher Zeitung, 21 January 2015, p. 54.

Deru, Joachim; van der Burgt, Geert-Jan; van Eekeren, Nick and Wientjes, Harm (2010) Maïsteelt en mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof. [Growing maize and manure separation: Long-term effects on soil organic matter.] V-focus, December 2010, pp. 20-22.

Dewaele, Karel and Delanote, Lieven (2015) Samengestelde kruisingspopulaties bevestigen. [Composite cross populations confirm earlier results.] www.biopraktijk.be, October 2015, 5 (9), pp. 6-9.

Dewaele, Karel and Dewitte, Justine (2018) Robuuste rassen, weerbare bioteelt. [Robust varieties, resilient organic crops.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

Dewaele, Karel; Jamart, An and Delanote, Lieven (2015) Studienamiddag ‘Uitgangsmateriaal in de biologische akkerbouw en groenteteelt vandaag en in de toekomst'. [Back to the real origin of organic seed.] www.biopraktijk.be, March 2015, 2015 (March).

Dezsény, Zoltán (2016) OK-Net Arable projekt – Hamarosan indul az online ökotermesztési tudásbázis (2). [OK-Net Arable project – Online knowledge base of organic farming will start soon (2).] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), pp. 91-92.

Dezsény, Zoltán (2016) Innovatív megoldások a kisléptékű ökológiai zöldségtermesztésben - alternatív mulcsanyagok gyomosodást gátló hatásának vizsgálata 1. [Innovative solutions for the small-scale organic vegetable cultivation - examining the inhibitory effects of alternative mulch materials for weediness 1.] Őstermelő, February 2016, 2016 (1), pp. 83-85.

Dezsény, Zoltán (2015) OK-NET Arable - Európai léptékű szakmai hálózatépítési és kutatási projekt indult. [Professional networking and research project was launched on European level called OK-NET Arable.] őstermelő, 1 August 2015, p. 101.

Dezsény, Zoltán (2014) Nemzetközi on-farm workshop Bécsben az ökológai zöldségtermesztésről. [International on-farm workshop in Vienna about the ecological vegetables production.] ostermelo, 1 August 2014, 2014 (4), pp. 122-123.

Dezsény, Zoltán (2014) A közvetlen értékesítés francia mintái. [French examples for direct sale.] ostermelo, 1 June 2014, 2014 (3), pp. 91-92.

Dezsény, Zoltán (2013) Fiatal Gazda képzés: Ökológiai Kertészet és Közösség Alapú Értékesítés. [Report on the Young Farmer Training program.] Őstermelő, 2013, p. 104.

Dezsény, Zoltán (2013) SZSZK minősítést nyert az ÖMKi. [ÖMKI received Professional Advisory Center qualification.] Őstermelő, 2013, p. 137.

Dezsény, Zoltán (2012) CSA Magyarországon. [CSA in Hungary.] Bioholmi, April 2012, 2012, p. 8.

Dezsény, Zoltán (2012) A Közösség Által Támogatott Mezőgazdaság (Community Supported Agriculture) helyzete és lehetőségei Magyarországon. [Current state and opportunities of Community Supported Agriculture in Hungary.] Őstermelő, 2012, pp. 114-115.

Dezsény, Zoltán and Drexler, Dora (2013) Lezajlott a X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés. [10th Sárközy Péter Scientific Memorial Meeting.] Őstermelő, 2013, pp. 88-89.

Dezseny, Zoltan; Papp, Orsolya; Drexler, Dora; Solti, Gabor; Havasi, Csaba and Allacherne Szepkuti, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. október - november. Őstermelő, October 2012, pp. 86-91.

Dezsény, Zoltán; Réthy, Katalin and Drexler, Dora (2013) KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG-Zöldségközösségek Magyarországon. [Community Supported Agriculture in Hungary - Vegetable Communities in Hungary.] Biokultúra, 2013, 2013/5, pp. 17-19.

Dezsény, Zoltán (2014) Beszámoló a közösségi értékesítési rendszerek második európai találkozójáról. [Review of the 2nd European meeting about community sales systems.] ostermelo, 1 August 2014, 2014 (4), p. 122.

Dickow, J.A. and Wiking, L. (2010) Nedkøling påvirker mælken. Ny Kvægforsking, August 2010, 8 (4), pp. 8-9.

Diek van Mansvelt, Jan (2003) Beobachten statt experimentieren. Lebendige Erde, January 2003, 1, pp. 50-51.

Dierauer, Hansueli (2021) Körnerleguminosen sind gefragt und verbessern die Fruchtfolge. Schweizer Bauer, 9 January 2021, p. 30.

Dierauer, Hansueli and Vetterli, David (2021) FiBL testet neue Produkte gegen Erdfloh in Rüben. Schweizer Bauer, 17 March 2021, p. 26.

Dierauer, Hansueli (2020) Neue Bio-Rübenproduzenten für 2021 gesucht. Schweizer Bauer, 5 December 2020, p. 26.

Dierauer, Hansueli (2020) Bioweizen mit guten Erträgen bei mittlerer Qualität. Schweizer Bauer, 12 September 2020, p. 44.

Dierauer, Hansueli (2020) Pflanzenschutzstrategien für Biorüben weiterentwickeln. Schweizer Bauer, 29 August 2020, p. 28.

Dierauer, Hansueli (2020) Weiterhin auf Qualität statt Quantität setzen. Schweizer Bauer, 4 January 2020, p. 28.

Dierauer, Hansueli (2019) 2019 war ein gutes Jahr für Biozuckerrüben. Schweizer Bauer, 21 December 2019, p. 30.

Dierauer, Hansueli (2019) Ein gutes Jahr. BauernZeitung, 6 September 2019, p. 36.

Dierauer, Hansueli (2019) Weizen wählen. BauernZeitung, 23 August 2019, p. 32.

Dierauer, Hansueli (2019) Frühe Rübensaat vermindert Erdflohschäden. Schweizer Bauer, 1 June 2019, p. 26.

Dierauer, Hansueli (2019) Der Humusaufbau ist zentral. Schweizer Bauer, 5 January 2019, p. 30.

Dierauer, Hansueli (2019) Arracher davantage d’adventices à un stade précoce. Bioactualités, 2019 (7), p. 28.

Dierauer, Hansueli (2019) Controllo delle infestanti nel granoturco. Bioattualità, 2019, 3, p. 1.

Dierauer, Hansueli (2019) Mehr Unkraut erwischen in frühem Stadium. Bioaktuell, 2019 (7), p. 27.

Dierauer, Hansueli (2019) Quand vaut-il la peine de sarcler dans les céréales ? Revue UFA, 2019, 9, pp. 40-41.

Dierauer, Hansueli (2019) Régulation des adventices dans le maïs. Bioactualités, 2019 (3), p. 14.

Dierauer, Hansueli (2019) Vermarktung von Ackerkulturen gut planen. Bioaktuell, 2019 (10), p. 18.

Dierauer, Hansueli (2019) Vor der Ernte auf Disteln und Blacken kontrollieren. Bioaktuell, 2019 (5), p. 19.

Dierauer, Hansueli (2019) Wann lohnt sich das Hacken in Getreide? UFA-Revue, 2019, 9, pp. 40-41.

Dierauer, Hansueli (2019) Weg vom Pflug - auch im Biolandbau möglich. LANDFreund, 2019 (10), pp. 2-5.

Dierauer, Hansueli (2019) Wetterextreme puffern. Lebendige Erde, 2019, 1, pp. 34-35.

Dierauer, Hansueli (2018) Gute Qualität und Erträge. Bauernzeitung, 7 September 2018, p. 35.

Dierauer, Hansueli (2018) Biozuckerrüben: Jetzt den Anbau prüfen. Schweizer Bauer, 17 February 2018, p. 60.

Dierauer, Hansueli (2018) Die Bodenfruchtbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Schweizer Bauer, 6 January 2018, p. 40.

Dierauer, Hansueli (2018) Dürreperioden abfedern heisst an vielen Schrauben drehen. Bioaktuell, 2018 (7), pp. 10-11.

Dierauer, Hansueli (2018) Kartoffeln. Bioaktuell, 2018 (3), p. 27.

Dierauer, Hansueli (2018) Neue Hacksysteme: Präzise, aber noch nicht überall einsetzbar. Bioaktuell, 2018 (9), pp. 10-11.

Dierauer, Hansueli (2018) Nouveaux systèmes de sarclage: Précis, mais pas encore utilisables partout. Bioactualités, 2018 (9), pp. 14-15.

Dierauer, Hansueli (2018) Per attutire gli effetti della siccità occorre agire su diversi livelli. Bioattualità, 2018 (7), pp. 8-9.

Dierauer, Hansueli (2018) Pommes de terre. Bioactualités, 2018 (3), p. 28.

Dierauer, Hansueli (2018) Surmonter les périodes de sec implique de nombreuses petites modifications. Bioactualités, 2018 (7), pp. 14-15.

Dierauer, Hansueli (2017) Antico metodo riscoperto. Bioattualità, 2017, 5, pp. 4-5.

Dierauer, Hansueli (2017) Eine neue alte Methode. Bioaktuell, 2017, 4, pp. 6-7.

Dierauer, Hansueli (2017) Frühjahrssaaten für Anfang März. Bioaktuell, 2017, 2017 (1), p. 24.

Dierauer, Hansueli (2017) Gewinn für alle (Vorwort Bioaktuell 9/2017). Bioaktuell, 2017, 9/2017, p. 3.

Dierauer, Hansueli (2017) Semine primaverili da inizio marzo. Bioattualità, 2017, 1, p. 14.

Dierauer, Hansueli (2017) Semis de printemps: Début mars. Bioactualités, 2017, 1, p. 20.

Dierauer, Hansueli (2017) Tous y gagnent. Bioactualités, 2017 (9), p. 3.

Dierauer, Hansueli (2017) Une ancienne méthode remise au goût du jour. Bioactualités, 2017, 5, pp. 6-7.

Dierauer, Hansueli (2017) Vantaggio per tutti. Bioattualita, 2017, 9/2017, p. 2.

Dierauer, Hansueli (2017) Verbreitung der reduzierten Bodenbearbeitung über Bio-Vorzeigebetriebe. Kultur und Politik, 2017, 2/17, pp. 10-11.

Dierauer, Hansueli (2015) Kartoffelsorten: Die ersten toleranten sind nächstes Jahr zu erwarten. Bioaktuell, 2015, 2015 (5), p. 27.

Dierauer, Hansueli (2014) Gute Weizenerträge bei durchzogener Qualität. bioaktuell, 2014, 8, pp. 12-13.

Dierauer, Hansueli (2013) Beiträge von Dierauer Hansueli im Zürcher Bauer 2013. Zürcher Bauer, 2013, - .

Dierauer, Hansueli (2013) Beiträge von Hansueli Dierauer im Schweizer Bauer 2013. Schweizer Bauer, 2013, - .

Dierauer, Hansueli (2013) Beiträge von Hanuseli Dierauer in der BauernZeitung 2013. BauernZeitung, 2013, - .

Dierauer, Hansueli (2012) Beiträge von Hansueli Dierauer im Zürcher Bauer 2012. Zürcher Bauer, 2012, - .

Dierauer, Hansueli (2012) Beiträge von Hansueli Dierauer in der Schweizer Landtechnik 2012. Schweizer Landtechnik, 2012, - .

Dierauer, Hansueli (2012) Beiträge von Hanuseli Dierauer im Schweizer Bauer 2012. Schweizer Bauer, 2012, - .

Dierauer, Hansueli (2012) Contributions de Hansueli Dierauer dans la Technique Agricole 2012. Technique Agricole, 2012, - .

Dierauer, Hansueli (2011) Désherbage : rangez la pompe, sortez l'étrille ! Technique Agricole, 6 October 2011, p. 33.

Dierauer, Hansueli (2011) Unkrautregulierung: striegeln statt spritzen. Schweizer Landtechnik, 6 October 2011, p. 40.

Dierauer, Hansueli (2011) Beiträge von Hansueli Dierauer im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer , 2011, - .

Dierauer, Hansueli (2011) Beiträge von Hansueli Dierauer im Zürcher Bauer 2011. Zürcher Bauer, 2011, - .

Dierauer, Hansueli (2011) Beiträge von Hansueli Dierauer in der BauernZeitung 2011. BauernZeitung, 2011, - .

Dierauer, Hansueli (2010) Beiträge von Hansueli Dierauer im Schweizer Bauer 2010. Schweizer Bauer , 2010, - .

Dierauer, Hansueli (2010) Beiträge von Hansueli Dierauer im Zürcher Bauer 2010. Zürcher Bauer, 2010, .

Dierauer, Hansueli (2010) Beiträge von Hansueli Dierauer in der BauernZeitung 2010. Bauernzeitung, 2010, .

Dierauer, Hansueli (2009) Beiträge von Hansueli Dierauer im Schweizer Bauer 2009. Schweizer Bauer , 2009, - .

Dierauer, Hansueli (2009) Beiträge von Hansueli Dierauer in der BauernZeitung 2009. BauernZeitung, 2009, - .

Dierauer, Hansueli (2008) Rhizome in Stoppeln nicht zerstückeln. die grüne, 7 July 2008, p. 43.

Dierauer, Hansueli (2008) Engrais organiques. Agri, 9 May 2008, p. 23.

Dierauer, Hansueli (2008) Beiträge von Hansueli Dierauer im Schweizer Bauer 2008. Schweizer Bauer, 2008, .

Dierauer, Hansueli (2008) Beiträge von Hansueli Dierauer in der BauernZeitung 2008. BauernZeitung, 2008, .

Dierauer, Hansueli (2007) Kartoffelkäfer im Auge behalten. bioaktuell, 2007, 4/07, p. 13.

Dierauer, Hansueli (2005) Bioraps: Eine interessante, aber heikle Kultur. bioaktuell, 2005, 2/05, pp. 18-19.

Dierauer, Hansueli (2005) Roggen: Hybriden ertragsstark. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 20.

Dierauer, Hansueli (2005) Weizen: Keine neuen Trends. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 21.

Dierauer, Hansueli and Böhler, Daniel (2017) Des pois au lieu de glyphosate: Le semis direct du maïs bio, ça peut marcher. Bioactualités, 2017, 4, pp. 10-11.

Dierauer, Hansueli and Böhler, Daniel (2017) Erbsen statt Glyphosat: Die Direktsaat von Biomais kann funktionieren. Bioaktuell, 2017, 5, pp. 14-15.

Dierauer, Hansueli and Böhler, Daniel (2013) Alternativen zum Pflug im Bioackerbau gesucht. azFricktal, 21 January 2013, p. 5.

Dierauer, Hansueli and Böhler, Daniel (2010) Wer möchte 2011 wieder Biozuckerrüben anbauen? Schweizer Bauer, 6 November 2010, p. 28.

Dierauer, Hansueli; Clerc, Maurice; Böhler, Daniel and Christine, Arncken-Karutz (2015) Die Erbse kommt zurück. Ökologie & Landbau, 2015, 4/2015, pp. 34-35.

Dierauer, Hansueli and Daniel, Claudia (2017) Rapsglanzkäfer im Auge behalten. Schweizer Bauer, 1 April 2017, p. 32.

Dierauer, Hansueli and Gelencsér, Tobias (2019) Des Bio-Bauers feinstes Gerät. Landwirt bio, 2019, 2, pp. 44-47.

Dierauer, Hansueli and Hegglin, Django (2015) Weniger intensiv ist der Trend bei der Bodenbearbeitung. Bioaktuell, 2015, 2015 (1), pp. 17-19.

Dierauer, Hansueli; Hiltbrunner, Jürg and Thommen, Andreas (2008) Bald kommt nur noch top ins Töpfchen. bioaktuell, 2008, 7/08, pp. 8-9.

Dierauer, Hansueli and Klaiss, Matthias (2018) Körnerleguminosen fördern, aber wie? LANDfreund, 2018 (3), pp. 16-18.

Dierauer, Hansueli and Niggli, Jeremias (2020) Untersaat als Stolperstein im Bio. LANDfreund, 2020 (7), p. 24.

Dilling, Christine (2020) Økologiforskningen blomstrer fortsat i Europa. Økologisk Landbrug, 31 January 2020, 652, p. 23.

Dilling, Christine (2019) Kan ko og kalv sammen give stærkere og sundere kalve? [Can cows and calves together give stronger and healthier calves?] ICROFS Nyt, 9 May 2019, pp. 1-2.

Dlouhy, Josef (2011) Diskuse o potřebě ekologických metod v zemědělství je stále aktuální. [Discussion of the need for ecological methods in agriculture is still valid.] Zemědělec, 2011, 2011 (31), p. 27.

Doltra, Jordi (2010) A better nitrogen use to improve organic wheat production. ICROFS News, November 2010, 4/2010, pp. 3-4.

Donkó, Ádám (2016) EIP-AGRI fókuszcsoport ülés Portóban. [EIP-AGRI focus group meeting in Porto.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), pp. 120-121.

Donkó, Ádám (2016) FAO delegáció járt Badacsonyban. [FAO delegation in Badacsony.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), pp. 119-120.

Donkó, Ádám (2016) Szőlő növényvédelem újragondolva. [Plant protection of grape rethought.] Őstermelő, October 2016 (2016/5), pp. 75-76.

Donkó, Ádám (2015) Ökológiai szőlőtermesztés a Tokaji borvidéken. [Organic viticulture in Tokaji wine-region.] őstermelő, 1 August 2015, p. 100.

Donkó, Ádám (2014) Ökológiai szőlőművelés fajgazdag takarónövényzettel – Leonardo tanulmányút. [Organic viticulture with species rich cover vegetation - Leonardo study tour.] Ostermelo, 1 October 2014, 2014 (5), p. 73.

Döring, Johanna; Kauer, Randolf; Meißner, Georg and Stoll, Manfred (2013) Lockere Trauben durch biodynamischen oder ökologischen Weinbau? [Loose grapes through biodynamic or organic farming?] Lebendige Erde, June 2013, 6, pp. 42-44.

Döring, Thomas (2013) Unleashing the potential of genitic diversity for organic plant breeding. CORE Organic newsletter, April 2013, p. 2.

Döring, Thomas F. (2010) Weedy science – the Arabidopsis research boom. The Organic Research Centre Bulletin, 2010, 99, pp. 12-13.

Döring, Thomas F. and Crowley, Oliver (2011) Legume Pick ‘n’ Mix. The Organic Research Centre Bulletin, 2011, 106, pp. 13-14.

Döring, Thomas F.; Crowley, Oliver; Pearce, Helen; Storkey, Jonathan; Brown, Rob and Jones, Hannah (2011) A win-win for legume mixtures. Organic Farming, 2011, 108, pp. 40-41.

Döring, Thomas F.; Crowley, Oliver and Wolfe, Martin (2011) Against the grain. Organic Farming, August 2011, 107, pp. 42-43.

Döring, Thomas F.; Haigh, Zoe; Pearce, Helen; Pearce, Bruce; Jones, Hannah; Clarke, Sarah and Wolfe, Martin (2009) Wheat trials - How reliably do wheat varieties perform under different organic farming conditions? Organic Farming, 2009, 101, pp. 42-43.

Döring, Thomas F.; Winkler, Louisa and Fradgley, Nick (2012) Oat variety characteristics for suppressing weeds. Organic Research Centre Bulletin, December 2012 (111), pp. 6-7.

Dr. Geier, Uwe (2013) Die Wirkung hinter dem Geschmack. [The effect behind the taste.] Lebendige Erde, January 2013, 1, pp. 41-43.

Dr. König, Uli Johannes (2014) Dünger - Kompost - Erde. [Fertilizer - Compost - Soil.] Lebendige Erde, February 2014, 2, pp. 40-43.

Dresbøll, Dorte Bodin (2003) Kompost til økologiske væksthuse. Økologisk Jordbrug, December 2003, 23. årgang (302), p. 6.

Dresow, Jana F. and Böhm, Herwart (2010) Optimierung der ökologischen Kartoffelproduktion – Teil 1: Wie entsteht der Geschmack von Kartoffeln und kann er durch Anbaumaßnahmen beeinflusst werden? [Optimization of organic potato production. Part 1. How does potato flavour develop and can it be influenced by cultivation methods?] Kartoffelbau, 2010, 61 (9/10), pp. 440-443.

Dresow, Jana F. and Böhm, Herwart (2010) Vergleichende Bewertung der N-Versorgung von Kartoffeln im Ökologischen Landbau mittels Blatt- und Stängelsaftanalyse. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2010, 22, pp. 223-224.

Drexler, Dora and Borbélyné Hunyadi, Éva (2016) Megjelent az "Ökológiai szójatermesztés Európában" című termesztéstechnológiai kiadványunk. [Our production technology publication on "Organic soybean production in Europe" was issued.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 119.

Drexler, Dora and Dezsény, Zoltán (2012) Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete és fejlesztési lehetőségei. [State and Opportunities of Organic Farming in Hungary.] Őstermelő, 2012, pp. 88-91.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2012) Új színfolt a biogazdálkodásban, biokutatásban. Vidék és Gazdaság, 2012, pp. 54-57.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2012) Organic Agriculture in Hungary. Ecology & Farming, 2012, pp. 20-23.

Drexler, Dora; Dezseny, Zoltan and Allacherne Szepkuty, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. augusztus - szeptember. Őstermelő, August 2012, pp. 88-95.

Drexler, Dora and Dezseny, Zoltan (2012) Új színfolt az ökológiai gazdálkodásban – Bemutatkozik az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. [New wind in organic agriculture – the Hungarian Research Institute of Organic Agriculture introduces itself.] Vidék és Gazdaság, April 2012, 2012 (2), pp. 1-6.

DUHAMEL, Michel (2013) La musique et ses effets magiques : Une nouvelle approche du vivant. [Music and its magical effects: A new approach to life.] La voix biolact�e, 1 January 2013 (71), pp. 16-18.

Dupont, Y (2017) Blomsterblandinger og bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2 November 2017, 620, p. 14.

Dupont, Y (2016) Færre slæt tilgodeser bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2016, 599, p. 10.

Duve, Linda Rosager and Studnitz, Merete (2017) Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning. Effektivt Landbrug, 7 January 2017, p. 36.

Dvorak, Petr (2013) Povrchové mulčování u brambor. [The surface mulching of potatoes.] Zemědělec, 2013, 2013 (13), p. 28.

Dvorsky, Jan (2012) Včelařství v ekologickém zemědělství. [Apiculture in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (8), p. 29.

Dvorsky, Jan (2011) Bio kozí mléko je na trhu žádané. [Organic goat milk is desired on the market.] Zemědělec, 2011, 2011 (15), p. 28.

Ebbesvik, Martha (2018) Definisjonar og forklaringar på fôrkvalitet. TYRmagasinet, 2018, 4, p. 14.

Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildri (Rose) Kristine; Grøva, Lise; Lande, Unni Støbet and Steinshamn, Håvard (2018) Reetablering av nedlagt innmarksbeite kan redusere kraftfôrkostnadene med 65 %. Sau og Geit, 2018, 71 (2), pp. 14-15.

Ebbesvik, Martha and Wiik, Julie (2020) Pelletert fosforgjødsel fra eget gjødselforedlingsanlegg. Økologisk landbruk, July 2020, 39 (2), pp. 16-17.

ECHEVARRIA, Laurence (2004) Maîtrise des infections mammaires dans les élevages agrobiologiques. [Control of breast infections in organic farming.] AlterAgri, 1 May 2004 (65), pp. 14-17.

Edelenbos, Senior Scientist Merete; Thybo, Senior Scientist Anette and Nielsen, Scientist Morten (2003) Nyt økologisk dyrkningssystem påvirker ikke tomaters kvalitet. [A new ecological growing system do not affect the quality of tomatoes.] Gartner Tidende, 2003, 11, pp. 14-15.

Edelenbos, Merete (2017) Til kamp mod lagerråd i æbler. �kologi & Erhverv, 13 January 2017, 2017 (602), p. 12.

Edelenbos, Merete (2015) Æbleskader efter varmt vand kan afsløres tidligt. Gartnertidende, 13 August 2015, p. 1.

Eekeren, N. van; Govaerts, Wim and Smolders, Gidi (2010) Zwavelvoorziening op melkveebedrijven: Tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier. [Sulfur supply on dairy farms.] Ekoland, April 2010, pp. 24-25.

Eekeren, N. van; Delanote, Lieven; Beeckman, Annelies and Vervisch, B. (2016) Plant voedt bodem: Uit onderzoek blijkt dat planten belangrijker zijn voor het voeden van de bodem dan bemesting. [Plants feed the soil: Research shows that plants are more important for feeding the soil than fertilizers.] Ekoland, March 2016, 2016 (maart), pp. 22-23.

Eekeren, N. van; Kortstee, Harry; Loefs, Renske and Boxtel, Maria (2011) Geitenvlees in beweging. [Goat meat on the rise.] Ekoland, November 2011, pp. 22-23.

Egelyng, H.; Vaarst, M.; Hermansen, J.E. and Høgh-Jensen, H. (2008) Afrika – Fremtidens Økologiske Kontinent? Analyse, October 2008.

Egelyng, Henrik (2009) Certified Organic Agriculture: a new field of policy for international organizations. ICROFS News, August 2009.

Egelyng, Henrik (2009) Certified Organic Agriculture: Policy Instrument for Sustainable Development? ICROFS News 2/2009, 2009.

Egelyng, H. (2010) The Chinese Organic Export Model, Globalization and a Danish Future Perspective. ICROFS News, 2010.

Eichert, Christian; Zorn, Alexander and Dabbert, Stephan (2006) Geplante Neufassung der EU-Öko-Verordnung in der Kritik. Ökologie & Landbau, June 2006, 139 (3/2006), pp. 55-57.

Eilenberg, Jørgen and Jespersen, Jørgen B. (2008) Status og nye udfordringer: Biologisk bekæmpelse af skadedyr. [Biological control of pests: Status and new challenges.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 4-7.

Eisenring, Tobias; Richter, Toralf and Prokopchuk, Natalie (2019) Ukraine – mehr als eine Biokornkammer Europas. Ukraine-Analysen, 10 October 2019 (223), pp. 2-8.

El-Nagger, A.; Ounmaa, A.; Muukka, E.; Zaleckas, E.; Abraityté, G.; Jansons, I.; Rasmussen, J.; Ahnström, J.; Pirhofer-Walzl, K.; O'Doherty Jensen, K.; Jørgensen, K.F.; Sarunaite, L.; Bleidere, M.; Knudsen, M.T.; Pugliese, M.; Nielsen, M.H.M.; Muguerza, N.B.; Bakewell-Stone, P.; Hansen, P.K.; Abed-Ali Al-Kufaishi, S.A.; Kobayashi, S.; Rydberg, T.; Klubova, V.; Liorancas, V. and Høgh-Jensen, H. (2005) Udfordring eller mulighed for økologien. moMentum, 2005, 4, pp. 29-31.

Elers, Barbara and Schmidt, Reiner (2011) Biogasgülle, Boden und Lebensmittelqualität - Wirkung der Biogas-Reststoffsuspension auf Bodenfruchtbarkeit und Nahrungsqualität. Lebendige Erde, March 2011, 3, pp. 42-45.

Elmholt, S. (2005) Pas på svampegifte i dit kornlager. [Beware of mycotoxins in your grain store.] Mertz 90 års jubilæumsmagasin, 2005, p. 52.

Elmholt, S. (2005) Sådan får man en god jordstruktur. [Obtaining a proper soil structure.] Økologisk Jordbrug, 2005, 25 (340), p. 6.

Elmholt, S. (2004) Smitteveje for ochratoksin A-dannende svampe. [Epidemiology of the ochratoxin A forming Penicillium verrucosum.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 12-14.

Elmholt, S. (2004) Vandprocent vigtigere end temperatur for ochratoksin A. [Moisture more important than temperature for the formation of ochratoxin A.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 10-11.

Elmholt, S. and Forsom, K. (2005) Vådt korn skal tørres hurtigt. [Wet grain must be dried quickly.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Elmholt, Susanne (2004) Vandindhold vigtigere end temperatur. [Moisture content more important than temperature.] Økologisk Jordbrug, October 2004 (322), p. 6.

Elmholt, Susanne (2001) Forebyg svampegift i korn. Landsbladet, August 2001.

Elmholt, Susanne and Haase, Maiken (2003) Giftige svampe i tørringsanlæg. Økologisk Jordbrug, April 2003 (287), p. 13.

Elmholt, Susanne (2002) Pas godt på kornet – både under og efter høst! Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Elsgaard, Lars (2008) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. [Notes on research in organic farming.] Landbrugsavisen, February 2008 (5).

Elsgaard, Lars (2008) Landet rundt noter. Landbrugsavisen, January 2008.

Elsgaard, Lars (2007) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. LandbrugsAvisen, December 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Noter – økologi. LandbrugsAvisen, November 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Landet rundt noter. LandbrugsAvisen, October 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Økologi - Nyt om forskning. LandbrugsAvisen, September 2007.

Elsgaard, Lars (2006) Effektiv deling af økologisk viden. [Efficient sharing of organic knowledge.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (361), p. 8.

Elsgaard, Lars (2006) Økologi-kongres sidst i maj. [Organic congress in May.] Økologisk Jordbrug, February 2006, 355, p. 8.

Engberg, Ricarda M.; Riber, Anja B. and Nordentoft, Steen (2014) Fluelarver som proteinfoder til økologisk fjerkræ. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 10.

Engelbrecht, Anya (2019) Avl kan skabe fremtidens økologiske ko. Landbrugsavisen.dk, 16 September 2019, pp. 1-3.

Engelbrecht, Anya (2019) Danmark er først med fedtsyreprofiler på alle malkekøer. Landbrugsavisen, 16 September 2019, pp. 1-3.

Engellyst, O.B. and Madsen, K.H. (2013) Slätte-Ekodag - et besøg værd. Økologisk Nyhedsbrev, 1 September 2013, 7 (Sept.), pp. 15-16.

Eriksen, J (2007) Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen 2. sektion Agro, 2007 (22), p. 24.

Eriksen, J (2007) Udnyt græsmarkens kvælstof. Økologisk Jordbrug, 2007 (377), p. 8.

Eriksen, J (2002) Svovl til korn. Planteavlsorientering, 2002, 07-427.

Eriksen, J (2001) Ompløjning af græsmarker kan give stor udvaskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 242, p. 6.

Eriksen, J and Askegaard, M (2002) Pas på kalium og svovl i økologiske sædskifter. Landsbladet, 2002, 36, p. 28.

Eriksen, J; Søegaard, K and Kristensen, T (2007) Afgræsning af blandinger med bælgplanter og cikorie. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, August 2007.

Eriksen, J. (2009) Græsproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. Økologisk Jordbrug 423, 2009, p. 12.

Eriksen, J. (2008) Sådan findes den optimale balance mellem øko-græsproduktion og miljø. Landbrugavisen 49, 2. sektion Agro, 2008, p. 24.

Eriksen, J. (2005) Økologiske søer med ring i trynen. Økologisk Jordbrug, 2005, 341, p. 4.

Eriksen, J. (2004) Svovl i økologiske sædskifter? Økologisk Jordbrug, January 2004 (305), p. 6.

Eriksen, J. (2004) Udvaskning før og efter ompløjning af kløvergræs. Månedsmagasinet Mark, January 2004, 1, p. 18.

Eriksen, J. (2003) Afgræsningsmarkers eftervirkning. [Residual effect of grasslands.] Økologisk Jordbrug, 2003 (283), p. 6.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Kvælstofmanagement på store økologiske kvægbrug. Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 2, 2009, p. 8.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Nitrogen management on large organic dairy farms. Newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems 2, 2009, p. 2.

Eriksen, J (2015) Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed. Økologi & Erhverv, 2015, 579, p. 15.

Eriksen, J and Magid, J (2018) Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. ICROFS elektroniske nyhedsbrev, 25 May 2018, p. 1.

Eriksen, J. (2015) Nye muligheder for at udnytte flerårige afgrøder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 20 February 2015, 561, p. 12.

Eriksen, J. (2015) Nye højværdi-afgrøder med mange funktioner på vej til økologerne. ICROFS nyt , 2015 (2).

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter in den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, February 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2011) Mangfoldighed i marken. Økologi og Erhverv, 2011, 483, p. 21.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2012) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. Landbrugsavisen, 2. sektion På Bedriften, 11 May 2012, 19, p. 8.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Biodiversitet i græsmarken - en fordel for både natur og fødevareproduktion. Vand & Jord, 2011, 18 (2), pp. 61-63.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Ecosystem services of biodiversity in organic grasslands. ICROFS news, 2011 (2), pp. 8-9.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2011) Yield effects of grazing and red clover in white clover/grass mixtures. ICROFS news, 2011, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2010) Udbytteeffekt af afgræsning og rødkløver i hvidkløvergræs. ICROFS nyt, 2010, 4, pp. 6-7.

Eriksen, Simme (2018) Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden. Mark & Stald, 2018, p. 23.

Eriksen, Simme (2011) NO CAST - det handler om hangrise. Økologisk Nyhedsbrev, October 2011, 9, p. 9.

ESU, Maskinbladet (2017) Koens gener kan give nye mælketyper. Maskinbladet, February 2017, p. 24.

EXPERTON, Catherine; DARTOIS, Sylvie; FRAPPAT, Brigitte and Et al., . (2015) Maîtriser la reproduction des petits ruminants. [Controlling the reproduction of small ruminants.] Alter Agri, 1 July 2015 (132), pp. 22-26.

Eysel, Georg (2002) Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie". Lebendige Erde, June 2002, 6, pp. 44-45.

FAVÉ, Marie-Christine (2010) Approches orientales globales de la santé. [Global oriental approaches to health.] Alter Agri, 1 July 2010 (102), pp. 17-18.

Félix, Georges (2015) From slash and burn to 'slash and mulch'. Farming Matters, March 2015, pp. 14-17.

FERCHAUD, Stéphane; CLOPEAU, Armand; BAILLY, Yoann and et al., . (2016) L'huile essentielle de lavande pour induire la puberté chez la cochette ? [Lavender essential oil to induce puberty to the gilt ?] Alter Agri, 1 March 2016 (136), pp. 24-25.

FERCHAUD, Stéphane; MAUPERTUIS, Florence and ROINSARD, Antoine (2014) Quels besoins de recherche en élevage porcin bio ? [What are the research needs in organic pig farming?] Alter Agri, 1 January 2014 (123), pp. 20-22.

FERRARI, LORENZO; FERRARI, PAOLO; MANTOVI, PAOLO; GRILLI, GUIDO and FERRANTE, VALENTINA (2020) Più benessere per polli e galline. [More welfare for hens and broiler.] AGRONOTIZIE, 2 July 2020, p. 1.

Feucht, Yvonne and Zander, Katrin (2014) Was erwarten Verbraucher von nachhaltiger Aquakultur? [What do consumers expect from sustainable aquaculture?] FischMagazin, August 2014, 07-08, pp. 86-90.

Fiala, Jiri (2011) Akvakultura – součást ekozemědělství. [Aquaculture - a part of organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (47), p. 27.

FiBL (2020) Il contributo del bio per l’alimentazione globale. EcoNaturaSi, 2020 (05/06), pp. 40-41.

Finckh, Maria (2002) Mit System gegen Phytophtora. [With strategy against phytophtora.] Ökologie & Landbau, 2002, 3/2003 (123), p. 18.

Finckh, Maria R.; Bacanovic, Jelena; Junge, Stephan; Wedemeyer, Rainer; Schmidt, Jan Henrik; Hallmann, Johannes and Baresel, Jörg Peter (2016) Das EU-Projekt OSCAR (Optimising Subsidiary Crop Applications in Rotations): Ergänzende Pflanzen zur Systemoptimierung in der pfluglosen Landwirtschaft: Neue Genotypen gesucht. Landwirtschaft ohne Pflug (LOP), February 2016 (1/2), pp. 32-39.

Finckh, Maria R.; Bruns, Christian; Bacanovic, Jelena; Junge, Stephan and Schmidt, Jan Henrik (2015) Organic potatoes, reduced tillage and mulch in temperate climates. The Organic Grower, 2015, 33 (Winter), pp. 20-22.

Finke, E. and Wit, J. de (2010) De harde cijfers uit de strategiegroep. [Hard figures from the strategy group.] Natuurweidekrant, July 2010, pp. 5-8.

Fischer, Jenny and Böhm, Herwart (2015) Mais und Bohnen im Gemenge. [Mixture of silage maize and climbing beans.] bioland, 2015, 4/2015, pp. 22-24.

Fischer, Jenny and Böhm, Herwart (2013) Mais-Bohnen-Gemenge: Eintopf für die Kühe. Top agrar, 2013, 100 (10), pp. 68-71.

Fischinger, Stephanie A.; Möller, Kurt; Römer, Wilhelm and Steffens, Diedrich (2014) Phosphor im Kreislauf. [Phosphorus Cycling.] bioland, December 2014 (12), pp. 11-13.

Fisel, Thomas (2018) Das Rennen um die besten Köpfe. Ökologie & Landbau, 2018 (1), pp. 27-29.

Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Hansen, Sissel and Veidal, Asbjørn (2019) Går lønnsom og miljøvennlig drift overens? [Is it possible to combine profitable and environmentally friendly farm management?] Buskap, 2019, 71 (8), pp. 40-42.

Fliessbach, Andreas (2019) Capire meglio i sistemi agricoli con test a lungo termine. Bioattualità, 2019 (9), p. 12.

Fliessbach, Andreas (2019) Comprendre l’agriculture grâce aux essais de longue durée. Bioactualités, 2019 (9), p. 28.

Fliessbach, Andreas; Dierauer, Hansueli and Krauss, Maike (2019) Reduzierte Bodenbearbeitung - geht das im Ökolandbau? Rheinische Bauernzeitung, 2019 (22), pp. 22-24.

Fliessbach, Andreas; Dierauer, Hansueli and Kundel, Dominika (2020) Das Vorsorgeprinzip: Handlungsfähigkeit erhalten. Schweizer Bauer, 18 April 2020, p. 36.

Fliessbach, Andreas; Mäder, Paul; Mayer, Jochen; Oehl, Fritz; Pfiffner, Lukas; Hartmann, Martin and Widmer, Franco (2015) Welche landwirtschaftlichen Anbausysteme fördern das Bodenleben? HOTSPOT, 2015, 32, pp. 8-9.

Fliessbach, Andreas; Mäder, Paul and Willer, Helga (2017) Den Boden besser verstehen. Ökologie & Landbau, 2017, 1/2017, pp. 32-33.

Flores, Patricia; Loayza, Sara and Vega , Guido (2014) Testimonios de dos jóvenes rurales del Perú en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. [Testimony of two young farmers in a rural area of Peru, in The International Year of Family Farming.] LEISA, December 2014, 29 (4), pp. 1-2.

Flöter, Anne and Fuchs, Nikolai (2010) Warum Demeter-Betriebe Tiere halten. Lebendige Erde, May 2010, 5/2010, pp. 42-45.

Flügel, Hans-Joachim and Luka, Henryk (2017) Nützlinge fördern und nutzen. LEBBIMUK, Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald, 2017, 15, pp. 118-135.

Fog, Erik (2020) Bedre klima med bedre gødning - En metode til at øge mængden og tilgængelighedden af kvælstof i økologisk planteavl. [Better climate with better fertilizers - A method to increase the amount and availability of nitrogen in organic plant production.] Økologi - Inspiration til jordbruget., November 2020, 2020 (9), p. 8.

Fog, Erik (2020) Græsprotein får sit gennembrud i 2020. [Grass protein will get its breakthrough in 2020.] Økologisk Landbrug, 3 January 2020 (651), p. 9.

Fog, Erik (2019) Effektive gødninger til økologer. [Effective fertilizers for organic farming.] Økologi - Inspiration til jordbruget, August 2019, 2019 (6), p. 3.

Fog, Erik (2019) Gras voor varkens en pouimvee. [Grass for pigs and milking cows.] De Molenaar, March 2019, 2019 (3), pp. 32-33.

Fog, Erik (2018) Proteinkoncentrat fra kløvergræs. [Protein concentrate from grass clover.] Økologi - inspiration til jordbruget, August 2018, 2018 (6), p. 11.

Fog, Erik (2017) Danske økogrise skifter soja ud med græs. [Danish Organic pigs Exchange Soya with Grass.] Landbrugsavisen, 15 August 2017, x-x.

Fog, Erik (2013) Seriøst sjov med billeder. Økologi & Erhverv, 27 September 2013 (530), p. 17.

Fog, Erik; Christensen, Tove and Noe, Egon (2013) Bedre kommunikation mellem "mark og mave". [Better communication between "field and fork".] Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 2013 (10), p. 18.

Fog, Erik and Lübeck, Mette (2017) Græsprotein er godt protein. [Grass protein is a good protein.] ICROFS nyt, 4 October 2017, p. 1.

Fog, Erik and Lübeck, Mette (2014) Økohøns kan få glæde af proteinfoder. [Organic poultry can benefit from protein feed.] Landbrugsavisen, November 2014, p. 1.

Földi, Mihály (2016) 2016-ban is folytatódnak az ÖMKi ökológiai búzafajta összehasonlító kísérletei, minden eddiginél több fajtával és még több helyszínen. [Wheat species' comparative experiments at Hungarian Research Institute of Organic Agriculture (ÖMKi) are continued in 2016 as well with more varieties and locations than ever.] Őstermelő, April 2016, 2016 (2), pp. 96-97.

Földi, Mihály (2014) Beszámoló a szántóföldi kutatásokat bemutató szakmai találkozóról. [Report on crop research meeting in Hungary.] Őstermelő, April 2014, 2014 (2), pp. 87-88.

Foldi, Mihaly; Benedek, Szilveszter; Jakab, Péter; Papp, Orsolya; Csambalik, Laszlo; Laszlo, Gyula; Illyes, Eszter; Tarnai, Maria and Allacherne Szepkuty, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. április - május. Őstermelő, April 2012, pp. 99-104.

Földi, Mihály and Drexler, Dora (2013) Növénykondicionáló készítmények tesztelése ökológiai gabonában. [Testing of biostimulators on organic arable crops.] Őstermelő, 2013, pp. 82-84.

Földi, Mihály and Heim, Ildikó (2015) Összefoglaló a 2015-ös szántóföldi szakmai napokról. [Summary of the Hungarian Organic Arable Land Prodfessional Days 2015.] Őstermelő, 1 June 2015, 2015 (június), p. 66.

Fonteyn, Sarah (2018) Onkruidbeheersing in biologisch kleinfruit, een probleem met vele gezichten. [Weed control in organic berry production, a problem with many faces.] BIOpraktijk, March 2018, pp. 1-2.

Forslund, Elisabeth (2020) SLU deltar i EU-projekt för robustare växthusodling. Viola, 2020 (8), pp. 30-31.

Forsom, K. and Elmholt, S. (2005) Målinger viser mest ochratoksin i plantørret korn. [Most ochratoxin in on-floor dried grain.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Franzke, Heidi; Zippel, Jürgen; Stielow, Gotthard and Beckmann, Jörgen (2002) Alte und neue Weizensorten im Nachbau. Alte und neue Weizensorten im Backvergleich (Ein Versuch zur Eingrenzung von Weizenqualitäten). Lebendige Erde, January 2002, 1, pp. 40-45.

Frei, Ulrich and Schädeli, Alfred (2008) Biobauern durchlöchern Impfpflicht. bioaktuell, 2008, 9/08, pp. 4-6.

Fretté, Xavier C; Sørensen, John and Nielsen, Jacob H (2008) Græsmarksafgrødernes sammensætning – en kompleks sag. Ny KvægForskning, April 2008 (1), p. 2.

Frey, David; Young, Christopher; Zanetta, Andrea; Tresch, Simon; Fliessbach, Andreas; Bauer, Nicole; Lewis, Olivia; Home, Robert and Moretti, Marco (2017) Bettergardens: Biodiversität, Bodenqualität und sozialer Wert von Stadtgärten. [Bettergardens: Biodiversité, qualité du sol et valeur sociale des jardins urbains.] N+L Inside, 2017 (2), pp. 27-31.

FRIC, Denis (2005) Bovins laitiers : Mammites et qualité du lait. [Dairy Cattle: Mastitis and Milk Quality.] Biofil, 1 March 2005 (39), pp. 40-42.

Frick, Rebekka; Obrist, Robert and Schmid, Otto (2021) Im Ausland greift die öffentliche Hand nach Bioprodukten. Bioaktuell, 2021 (3), pp. 20-21.

Frick, Rebekka; Obrist, Robert and Schmid, Otto (2021) À l’étranger, les pouvoirs publics achètent des produits bio. Bioactualités, 2021 (3), pp. 20-21.

Frick, Claudia (2019) Gesunde Kälber dank Ammen. Bioaktuell, 2019 (9), p. 17.

Frick, Claudia (2019) Nourrices pour veaux en bonne santé. Bioactualités, 2019 (9), p. 19.

Frick, Claudia (2019) Téter à la mamelle est bon pour la santé et la croissance des veaux. Bioactualités, 2019 (9), p. 18.

Frick, Claudia (2019) Trinken am Euter ist gut für die Kälber. Bioaktuell, 2019 (9), p. 16.

Frick, Claudia; Haug, Benedikt; Messmer, Monika; Enjalbert, Jérôme; Forst, Emma; Mary-Huard, Tristan; Goldringer, Isabelle and Hohmann, Pierre (2020) Die Erbsensorte entscheidet über den Erfolg der Mischung. Bioaktuell, 2020 (1), pp. 12-13.

Frick, Claudia; Hohmann, Pierre and van der Heijden, Marcel (2020) Mehr als ein Nährstofflieferant. Bioaktuell, 2020, 9, pp. 12-13.

Frick, Rebekka; Huber, Kathrin; Moschitz, Heidrun and Alföldi, Thomas (2019) Facteurs de réussite des événements de démonstration dans le domaine agricole. [Agricultural demonstration events: what matters.] Recherche Agronomique Suisse, 2019, 10 (9), pp. 330-337.

Frick, Rebekka; Huber, Kathrin; Moschitz, Heidrun and Alföldi, Thomas (2019) Landwirtschaftliche Demonstrationsanlässe: Worauf es ankommt. [Agricultural demonstration events: what matters.] Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (9), pp. 330-337.

Friedel, Jürgen K. and Möller, Kurt (2015) Wie soll der Biolandbau mit Phosphor versorgt werden? – Gibt es geeignete Recyclingdünger? [How to supply organic farming with phosphorus? - Are suitable recycled fertilisers available?] Bio Austria Fachzeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie, June 2015, 2015/3, p. 23.

Friedli, Michael (2019) Biozwetschgenanbau unter Witterungsschutz. Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 2019 (11), pp. 8-9.

Friedli, Michael (2019) Éclaircir les fleurs sur les pommiers. Bioactualités, 2019 (3), p. 14.

Friedli, Michael (2018) Biobeeren sind bei den Konsumenten beliebter denn je. Schweizer Bauer, 28 July 2018, p. 28.

Friedli, Michael (2018) Chancen einer nachhaltigen Bio-Obstproduktion. Schweizer Bauer, 13 January 2018, p. 30.

Friedmann, Günter (2002) Die Pflege der Bienenköniginnen und Hofstaatbildung. Lebendige Erde, April 2002, 4, pp. 40-43.

Friis Pedersen, Susanne and Løes, Anne-Kristin (2021) Alternativ gjødsel. [Alternative fertilizers.] Økologisk Landbruk, 20 February 2021, 40 (1), pp. 44-48.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Kjernen i økologisk er belgvekster. [Pulses are the core of organic agriculture.] Økologisk Landbruk, 15 March 2016, 35 (1), pp. 14-16.

Friis Pedersen, Susanne (2016) Blest om belgfrukter - storm om lupiner? [Blowing breeze around legumes- blowing storm around lupines?] Sopp og nyttevekster, 15 February 2016, 12 (1), pp. 36-37.

Friis Pedersen, Susanne and Ebbesvik, Martha (2019) Drivhus i fjøset? Fjøs i drivhuset? Ja, hvorfor ikke! [Greenhouse in the barn? Barn in the greenhouse? Yes, why not!] Gartneryrket, 2019, 116 (8), pp. 10-14.

Friland, A/S (2012) Økologiske jordskokke-grise sælges i DONG’s kantine. Friland A/S Nyheder, 15 February 2012, p. 1.

Fritz, Jürgen (2018) Die Wirkung biologisch-dynamischer Präparate - Aktuelle Versuchsergebnisse. Lebendige Erde, September 2018 (5), pp. 38-41.

Fritz, Jürgen (2007) Zum Anwendungszeitpunkt von Hornkiesel - Einfluss des Anwendungszeitpunkts von Hornkiesel auf die Entwicklung von Buschbohnen und Pflücksalat. Lebendige Erde, April 2007, 4, pp. 42-45.

Fruekilde, Anne Mette and Bjørn, Gitte (2003) Mindre sygdom i økologisk dyrkede kepaløg. [Less diseases in oganically grown onions.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2003 (4), pp. 16-17.

Früh, Barbara (2021) Projekt «Bioschwein 100.0» liefert Erkenntnisse für Stall und Teller. Bioaktuell, 2021 (1), pp. 16-17.

Früh, Barbara (2021) Projet «Porc bio 100.0»: Résultats et constats techniques et alimentaires. Bioactualités, 2021 (1), pp. 16-17.

Früh, Barbara (2019) So sind Schweine auch im Freiland sicher. Schweizer Bauer, 9 November 2019, p. 30.

Früh, Barbara (2019) Attention: Aliment ou médicament? Bioactualités, 2019 (4), p. 23.

Früh, Barbara (2019) Attenzione: mangime o medicina? Bioattualità, 2019 (4), p. 19.

Früh, Barbara (2019) Biokonformes Vitamin B2 aktuell nur bedingt verfügbar. Bioaktuell, 2019 (2), p. 16.

Früh, Barbara (2019) Vitamina B2 bioconforme attualmente disponibile solo in misura limitata. Bioattualità, 2019 (2), p. 10.

Früh, Barbara (2019) Vitamine B2 bioconforme: Disponibilité actuelle très limitée. Bioactualités, 2019 (2), p. 19.

Früh, Barbara (2018) Die Bioschweinebranche macht vorwärts. Schweizer Bauer, 10 November 2018, p. 32.

Früh, Barbara (2018) Die Zukunft der Schweine: 100 Prozent Bio. Bioaktuell, 2018, 8 (7), pp. 6-7.

Früh, Barbara (2018) Il futuro dei maiali: 100 per cento bio. Bioattualità, 2018 (7), pp. 4-5.

Früh, Barbara (2018) L’avenir des cochons: 100 pourcents bio. Bioactualités, 2018, 2018, pp. 6-7.

Früh, Barbara (2017) Des fourrages grossiers pour les cochons bio. Bioactualités, 2017 (10), p. 16.

Früh, Barbara (2017) Foraggio grezzo per maiali bio. Bioattualità, 2017, 10/17, p. 3.

Früh, Barbara (2017) Raufutter für Bioschweine. Bioaktuell, 2017, 10, p. 24.

Früh, Barbara (2014) Eiweißlücke in der Bio-Tierhaltung. UGBforum, 2014, pp. 172-175.

Früh, Barbara (2013) Futter nicht an Spulwürmer vergeuden. Zürcher Bauer, 1 November 2013, p. 4.

Früh, Barbara (2013) Beiträge von Barbara Früh im Schweizer Bauer 2013. Schweizer Bauer , 2013, - .

Früh, Barbara (2013) Beiträge von Barbara Früh in der BauernZeitung 2013. BauernZeitung, 2013, - .

Früh, Barbara (2012) Welser-Abferkelbucht: Abferkeln im Aussenklimastall. BauernZeitung, 14 September 2012, p. 31.

Früh, Barbara (2012) Beiträge von Barbara Früh im Schweizer Bauer 2012. Schweizer Bauer, 2012, - .

Früh, Barbara (2011) Entwicklung auf dem Bioschweinemarkt ist positiv. BauernZeitung, 4 April 2011, p. 27.

Früh, Barbara (2011) Beiträge von Barbara Früh im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer, 2011, - .

Früh, Barbara (2011) Beiträge von Barbara Früh im Zürcher Bauer 2011. Zürcher Bauer, 2011, - .

Früh, Barbara (2010) Superfruchtbare Sauen: Segen oder Fluch? BauernZeitung, 22 October 2010, p. 19.

Früh, Barbara (2010) Beiträge von Barbara Früh im Schweizer Bauer 2010. Schweizer Bauer, 2010, - .

Früh, Barbara (2009) Aufstockung in der Zuchtsauenhaltung. Schweizer Bauer, 21 November 2009, p. 32.

Früh, Barbara (2008) Tränkewasser - ein wichtiges Futtermittel. Schweizer Bauer, 14 June 2008, p. 28.

Früh, Barbara (2008) Worauf der Biohalter achten sollte. BauernZeitung, 6 June 2008, p. 27.

Früh, Barbara (2008) Ebermast - schon heute realisiert! UFA Revue, 8 May 2008, p. 48.

Früh, Barbara (2006) Zukauf und Eingliederung von Jungsauen. bioaktuell, 2006, 9/06, p. 7.

Frøseth, Randi Berland; Kristoffersen, Annbjørg; Olsen, Anne Kari Bergjord and Ebbesvik, Martha (2019) Avfallsprodukter frå storsamfunnet som gjødsel til korn. Grønt i Fokus, 2019, 6 (3), pp. 29-30.

Fuchs, Jacques G. (1998) Bodenbelastung durch Feldrandkompostierung: neue Aspekte. Agrarforschung, 1998, 5 (2), pp. 81-83.

Fuchs, rene (2014) EU-Projekt VineMan.org – Forschung für den ökologischen Weinbau. Der Badische Winzer, 2014, pp. 24-25.

Fuchs, rene (2014) VineMan.org - Europäisches Projekt zur Verbesserung des Pflanzenschutzes im ökologischen Weinbau. Landinfo, 2014, pp. 33-34.

Fuchs, rene and Kassemeyer, Hanns-Heinz (2014) Projekt “VineMan.org” – biologische Bekämpfung von Rebkrankheiten. AGRO journal , 2014, 6, pp. 10-12.

Fulchin, E. (2018) L’agroécologie en viticulture: où en sommes-nous? Union Girondine des Vins de Bordeaux, February 2018, pp. 47-50.

Fulchin, E.; Giffard, B. and Van Helden, M. (2016) Le projet RESOLVE, dédié à la restauration du sol en viticulture biologique. [The RESOLVE project, dedicated to soil restoration in organic viticulture.] Union Girondine des vins de Bordeaux, January 2016, 1128, p. 54.

Gabel, Vanessa M.; Home, Robert; Birrer, Simon; Steinemann, Beatrice and Stolze, Matthias (2018) Kann Biodiversitätsberatung die Einstellung zur Biodiversität von Schweizer Landwirten und Landwirtinnen beeinflussen? [La vulgarisation agricole peut-elle infuencer le rapport des agriculteurs suisse à la biodiversité?] N&L Inside, 2018, pp. 30-35.

Garibay, Salvador (2019) Den Bienen beim Saisonstart helfen. Schweizer Bauer, 6 April 2019, p. 30.

Garibay, Salvador (2017) Bienenfallen vermeiden. Bioaktuell, 2017 (8), p. 5.

Garibay, Salvador (2017) Evitare trappole per api. Bioattualità, 2017 (8), p. 3.

Garibay, Salvador (2017) Ne pas piéger les abeilles. Bioactualités, 2017 (8), p. 5.

Garibay, Salvador V. (2019) La première récolte de miel s’approche. Bioactualités, 2019 (4), p. 24.

Garibay, Salvador V. (2019) Prima raccolta di miele imminente. Bioattualità, 2019 (4), p. 20.

Garlant, Emma Mary and Løes, Anne-Kristin (2014) Vil kalke med eggeskall. Bondebladet, 13 February 2014, p. 12.

Gattinger, Andreas and Menzler, Minou (2015) Bioboden - gut fürs Klima. Ökologie & Landbau, 2015, 4/2015, p. 22.

Gattinger, Andreas; Weckenbrock, Philipp and Müller, Adrian (2019) Beiträge des Ökolandbaus zum Klimaschutz. BioTOPP, 2019, 1, pp. 57-59.

Gatzert, Xenia; Messmer, Monika; Schäfer, Freya; Klaiss, Matthias; Aigner, Magdalena; Kurrig, Magdalena and Mészáros, Dóra (2018) Seed databases boosting organic production. Rural Connections Magazine, Spring/Summer 2018 Edition, July 2018, KF-AN- (18-001), pp. 22-23.

Geier, Uwe (2014) Bio-Möhren und Geschmack: Auf die Sorte kommt es an. Lebendige Erde, 2014, 5/2014, pp. 36-39.

Geier, Uwe (2008) F1-Hybridsorten und Qualität. Lebendige Erde, June 2008, 5, pp. 44-48.

Geier, Uwe and Meischner, Tabea (2011) Der kleine Unterschied - Die Qualität biologisch-dynamisch und biologisch erzeugter Produkte im Vergleich. Lebendige Erde, June 2011, 5, pp. 44-49.

Gelencsér, Tobias (2021) Wer gut sät, kann auf eine gute Ernte hoffen. Schweizer Bauer, 13 March 2021, p. 26.

Gelencsér, Tobias (2021) Protéger les patates contre leur ennemi zébré. Bioactualités, 2021 (3), p. 14.

Gelencsér, Tobias (2021) Schutz der Kartoffeln gegen den gestreiften Käfer. Bioaktuell, 2021 (3), p. 15.

Gelencsér, Tobias (2020) Kartoffelkäfer zum idealen Zeitpunkt regulieren. Schweizer Bauer, 30 May 2020, p. 28.

Gelencsér, Tobias (2020) Den Grund für gute Kartoffeln schaffen. Schweizer Bauer, 29 February 2020, p. 30.

Gelencsér, Tobias (2020) Kartoffelkäfer kontrollieren. Bioaktuell, 2020 (3), p. 15.

Gelencsér, Tobias (2020) Maîtriser le doryphore. Bioactualités, 2020 (3), p. 15.

Gelencsér, Tobias (2020) Quale tubero scegliere? Bioattualità, 2020 (9), pp. 4-5.

Gelencsér, Tobias (2020) Quelle patate sera la plus adéquate? Bioactualités, 2020 (9), pp. 6-7.

Gelencsér, Tobias (2020) Welche Knolle in die Scholle? Bioaktuell, 2020 (9), pp. 6-7.

Gelencsér, Tobias (2019) Novodor gegen Kartoffelkäfer steht auf der Kippe. Schweizer Bauer, 20 July 2019, p. 30.

Gelencsér, Tobias (2019) Kartoffeln: Heuer gilt Vorsicht beim Pflanzgut. Schweizer Bauer, 16 February 2019, p. 52.

Gelencsér, Tobias (2018) Spannende Nischensorten für den Biokartoffelanbau. Schweizer Bauer, 17 November 2018, p. 32.

Gelencsér, Tobias (2018) Neue Methoden der Unkrautkontrolle. Bauernzeitung, 9 March 2018, p. 31.

Gelencsér, Tobias and Dierauer, Hansueli (2019) Den Bioraps optimal in den Winter bringen. Schweizer Bauer, 28 September 2019, p. 30.

Gelencsér, Tobias and Hohmann, Pierre (2018) Wenn der Boden müde wird. [When soil gets tired.] UFA-Revue, 2018 (12), pp. 34-35.

Gelencsér, Tobias and Klaiss, Matthias (2018) Verwendung bestimmt die Anbautechnik. Schweizer Bauer, 7 April 2018, p. 19.

Gerlach, Florian and Grieb, Beatrice (2012) Biogas im Ökolandbau - was ist das? [Biogas in organic farming - what is that?] energie aus pflanzen, December 2012, 06/201, pp. 6-9.

Germann, Christoph; Geiser, Michael; Luka, Henryk; Sprecher, Eva and Schatz, Irene (2014) Käfer (Coleoptera) im Gebiet des Furkapasses, Kantone Uri und Wallis. Entomo Helvetica, 2014, 8, pp. 29-37.

Gerrard, Catherine L and Padel, Susanne (2011) Production costs across the EU in 2006. Organic Research Centre Bulletin, April 2011, 105, pp. 9-10.

Gesto, Manuel (2020) Welfare and Health in Danish Organic Trout Farming. [Velfærd og sundhed i dansk økologisk ørred opdræt.] ICROFS News, 29 May 2020, pp. 1-2. [Submitted]

Gesto, Manuel (2016) First feeding behavior: A potential tool to select robust trout for organic aquaculture. [Fødesøgnings adfærd som et muligt redskab til at udvælge robuste ørreder til økologisk akvakultur.] ICROFS News, 13 October 2016, pp. 1-2.

Giannattasio, Matteo ; Vendramin, Elena; Albeghini, Sara; Zanardo, Marina; Stellin, Fabio; Concheri, Guiseppe; Stevanato, Piergiergio; Ertani, Andrea; Nardi, Serenella; Squartini, Andrea; Fornasier, Flavio; Rizzi, Valerie; Piffanelli, Pietro; Spaccini, Riccardo; Piccolo, Allesandro and Mazzei, Pierliugi (2014) Mikrobiologie und Bioaktivität des biodynamischen Präparats 500. Forschung, March 2014, 3, pp. 42-45.

Giffard, B. and Fulchin, E. (2017) Projet Resolve - Caractérisation de la dégradation et du fonctionnement biologique du sol. [Resolve project - Caracterization of soil degradation and biological functioning.] Union Girondine des Vins de Bordeaux, August 2017, pp. 59-62.

Goelles , Michael; Jaensch , M.; Monney , P. and Naef , A. (2013) Nachbauprobleme bei Apfelkulturen. Früchte & Gemüse , November 2013, 2013 (11), pp. 17-19.

GOMEZ, Christelle (2009) Alternative au cuivre : Des pistes intéressantes - Bilan de 4 années de programme européen REPCO, 2004-2007. [Alternative to copper: interesting leads - Assessment of 4 years of European REPCO program, 2004-2007.] ARBO BIO INFOS, 1 July 2009, 139, pp. 5-6.

GOMEZ, Christelle (2009) Bilan du projet européen REPCO 2004-2007 : Alternative au cuivre dans la maîtrise du mildiou de la vigne. [Review of the European project REPCO 2004-2007: Alternative to copper in the control of downy mildew.] AlterAgri, 1 March 2009 (94), pp. 15-16.

GOMEZ, Christelle; WARLOP, François; ONDET, Sophie-Joy and Et al., . (2013) Zoom recherche arboriculture. [Zoom arboriculture research.] Alter Agri, 1 January 2013 (117), pp. 22-25.

GOMEZ, Laurent and ONDET, Sophie-Joy (2011) Stratégie de maîtrise de la cloque du pêcher par phytothérapie. [Strategy to control peach blister by herbal medicine.] ARBOS BIO INFOS, 1 June 2011, 160, pp. 5-6.

GOUEREC, Nathalie (2011) Les huiles essentielles sont efficaces contre les mammites, mais il n'y a pas de recette unique ! [Essential oils are effective against mastitis, but there is no single recipe!] ECHO DU CEDAPA ET DE L'ADAGE (L'), 1 January 2011 (93), pp. 2-3.

Graglia, Enrico (2003) Bekæmpelse af Ager-Tidsel i sædskiftet. Aktuel Økologi, September 2003 (7), pp. 4-5.

Graglia, Dr. Enrico (2003) Ager Tidsel kan bekæmpes uden kemi. Landbrugsavisen, August 2003, p. 28.

Graglia, Scientist Enrico (2003) Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel - uden kemi. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, July 2003 (3), pp. 1-2.

Graglia, Scientist Enrico and Melander, Senior Scientist Bo (2003) Tidslerne får det glatte lag. Økologisk Jordbrug, June 2003 (292), p. 15.

Granstedt, Artur and Kjellenberg, Lars (2019) Der Landwirtschaftsorganismus als Forschungsgegenstand. Langzeitversuche zum Biologisch-Dynamischen Anbau in Skandinavien 1958-1990. Lebendige Erde, May 2019, 2019 (3), pp. 42-45.

GRASTEAU, Alain; GABORIT, Marion; RELAVE, Maxime and Et al., . (2015) Dossier : Les cellules. [Thematic folder: Cells.] La voix biolactée, 1 October 2015 (82), pp. 3-32.

Green, Ole ; Znova, Liubava and Nielsen, Erling E. (2016) Nyt redskab på vej til radrensning i efterafgrøder med stubrester. Økologi & Erhverv, 8 April 2016 (586), p. 12.

GRESSIER, Estelle (2016) De la gestion des semences à l'amélioration agro-écologique du système. [From seed management to agro-ecological improvement of the system.] Alter Agri, 1 March 2016 (136), pp. 21-23.

Grevsen, Kai and Jensen, Bent Borg (2015) Cikorie er egnet men endnu for dyrt til svin. Økologi og Erhverv, 28 August 2015, 572, p. 10.

Grevsen, Kai and Jensen, Bent Borg (2015) Dyrkning af økologisk rodcikorie til grisefoder. [Cultivation of organic root chicory for pig feed.] [draft]

Grieb, Beatrice; Hofmann, Frank and Blumenstein, Benjamin (2015) Fruchtbarer Boden auch im viehlosen Biolandbau. [Fertile soils also in stockless farming.] Ökologie & Landbau, April 2015, 2/2015, pp. 34-36.

Griese, Sigrid (2016) Gut beraten in Sachen Nachhaltigkeit. Ökologie & Landbau, 2016, 2/2016, pp. 16-17.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2017) Erbsen flach gewendet. bioland, 2017 (4), pp. 12-13.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2017) Trumpf gegen Erbsenblattläuse. bioland, 2017 (1/2017), pp. 14-15.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2014) Untersuchungen zur Unkrautunterdrückung in Rein- und Mischfruchtbeständen von Wintererbsen unterschiedlichen Wuchstyps. [Investigations on the weed suppression in sole and intercropped stands of winter peas of contrasting growth habit.] Julius-Kühn-Archiv, 2014, 443, pp. 431-440.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2013) Mehr Ertrag im Gemenge - Wintererbsen zur Auflockerung der Fruchtfolge. Landwirtschaft ohne Pflug (LOP), 2013, 19 (8), pp. 36-39.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2012) Kann ein Mischfruchtanbau von Erbsen und Getreide bei flachwendender Bearbeitung das im Vergleich zur tiefwendenden Bearbeitung vorhandene höhere Unkrautaufkommen im Ökologischen Landbau kompensieren? [Does a pea-cereal intercropping under shallow ploughing compensate for the higher weed growth compared to deep ploughing in organic farming?] Julius-Kühn-Archiv, 2012, 434, pp. 243-249.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2010) Anbau von Wintererbsen in Rein- und Mischsaat mit Raps und Triticale bei kurzfristig variierter Intensität der Bodenbearbeitung. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2010, 22, pp. 183-184.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2010) Wintererbsen im Gemenge. bioland, 2010 (8), pp. 8-9.

GROSMOND, Gilles (2014) Essais kéfir : des solutions pour la prévention. [Kefir tests: solutions for prevention.] Alter Agri, 1 July 2014 (126), pp. 20-21.

Grosse, Meike and Heß, Jürgen (2016) Mit Zwischenfrüchten den Ertrag fördern. Ökologie & Landbau, April 2016 (02), pp. 34-35.

Grosse, Meike and Heß, Jürgen (2016) N-Lieferung und Beikrautunterdrückung dreier Zwischenfruchtarten. Naturland Nachrichten, February 2016 (01), pp. 39-40.

Grosse, Meike and Heß, Jürgen (2016) Zwischenfrüchte im pfluglosen System. bioland, January 2016 (01/201), pp. 8-9.

Grossniklaus, Ueli; Messmer, Monika; Peter, Roland; Romeis, Jörg and Studer, Bruno (2020) Pflanzenzüchtung – von klassischer Kreuzung bis Genom-Editierung. Swiss Academic Factsheet, 2020, 15 (3), pp. 1-5.

Grossniklaus, Ueli; Messmer, Monika; Peter, Roland; Romeis, Jörg and Studer, Bruno (2020) Plant breeding-from cross breeding to genome editing. Swiss Academics Factsheets, 2020, 15 (3), pp. 1-5.

Grossrieder, Beat (2021) Bovins: Savoir soigner les onglons. Bioactualités, 2021 (4), p. 9.

Grossrieder, Beat (2021) En Suisse, des paysans bio découvrent les pseudocéréales des Incas. Bioactualités, 2021 (4), pp. 12-13.

Grossrieder, Beat (2021) Le changement climatique fera-t-il de nous des amandiculteurs? Bioactualités, 2021 (2), pp. 14-15.

Grossrieder, Beat (2021) Macht uns der Klimawandel zu Mandelbauern? Bioaktuell, 2021 (2), pp. 16-17.

Grossrieder, Beat (2021) Schweizer Biobauern entdecken Pseudogetreide der Inkas. Bioaktuell, 2021 (4), pp. 12-13.

Grossrieder, Beat (2021) Warum Rinder Fusspflege brauchen. Bioaktuell, 2021 (4), p. 9.

Grossrieder, Beat (2021) Wenn die Ernte keine Umwege macht. Bioaktuell, 2021 (5), pp. 18-19.

Grossrieder, Beat (2020) Das Geschäft mit Schweizer Knospe-Honig blüht. Bioaktuell, 2020 (6), pp. 18-19.

Grossrieder, Beat (2020) Hautes-tiges: Une branche encore plus verte pour les producteurs bio. Bioactualités, 2020 (5), pp. 18-19.

Grossrieder, Beat (2020) Hochstamm: So kommen Produzenten auf einen grünen Zweig. Bioaktuell, 2020 (5), pp. 18-19.

Grossrieder, Beat (2020) Le commerce du miel Bourgeon suisse est en pleine floraison. Bioactualités, 2020 (6), pp. 16-17.

Grossrieder, Beat (2020) L’arte della coltivazione di erbe. Bioattualità, 2020 (7), pp. 6-7.

Grossrieder, Beat (2020) Plantes aromatiques: Tout un art! Bioactualités, 2020 (7), pp. 8-9.

Grossrieder, Beat (2020) Quand le paysan plante des légumes et récolte de la solidarité. Bioactualités, 2020 (6), pp. 20-21.

Grossrieder, Beat (2020) Von der Kunst des Kräuteranbaus. Bioaktuell, 2020 (7), pp. 8-9.

Grossrieder, Beat (2020) Wenn der Bauer Gemüse pflanzt und Solidarität erntet. Bioaktuell, 2020 (6), pp. 16-17.

Gruber, Harriet and Burmann, Birgit (2015) Entwicklung der Nährstoff- und Humusgehalte am Standort Gülzow nach langjähriger ökologischer Bewirtschaftung. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 17-24.

Gruber, Harriet and Burmann, Birgit (2015) Ertragsentwicklung wichtiger Ackerbaukulturen nach langjähriger ökologischer Bewirtschaftung am Standort Gülzow. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 8-16.

Gruber, Harriet; Titze, Andreas and Wegner, Carolina (2015) Schwefeldüngung von Leguminosen im Öko-Landbau. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 62-70.

Gruber, Harriet and Wegner, Carolina (2015) Einfluss der Sorte auf Ertrag und Qualität bei Mähdruschfrüchten im Öko-Landbau. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 32-44.

Gruber, Harriet; Wegner, Carolina and Titze, Andreas (2015) Einfluss der organischen Düngung mit Gärresten auf Ertrag und Qualität von Getreide. Beiträge zum Ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 53-61.

Grundmann, Eckart; Baumgartner, Tanja; Bolliger, Niklaus and Buchmann, Markus (2018) Geschmacksentwicklung bei Äpfeln durch eurythmische Behandlungen. Lebendige Erde, 2018 (4), pp. 40-44.

Grønkjær, Arne (2012) Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns. ICROFS nyt, 1 November 2012 (2), pp. 6-7.

Grønmyr, Frode (2019) Vekst landet rundt, Møre og Romsdal: NORSØK Sunndalspotet og Landbruk Nordvest samarbeider om prosjektet Mermold. Nationen, 13 July 2019, p. 14.

GUILHOU, Robin (2016) Lupins et sojas : des essais encourageants ! [Lupins and soybean: encouraging trials!] Alter Agri, 1 January 2016 (135), pp. 24-27.

GUIOUILLIER, Loïc; SEYCHAL, Yannick and GICQUEL, Rémy (2013) Dossier : Médecine vétérinaire en AB. [Thematic Folder: veterinary medicine in organic farming.] La voix biolactée, 1 January 2013 (71), pp. 5-13.

Gunst, Lucie; Richner, Walter; Mäder, Paul and Mayer, Jochen (2013) DOK-Versuch: Nährstoffversorgung in Winterweizen – Wo wird es eng? Agrarforschung Schweiz, 2013, 4 (2), pp. 74-81.

Guyer, Urs; Conder, Malgorzarta and Strasser, Fredi (2018) Les vrais défis pour le secteur bio. Bioactualités, 2018, 1, p. 24.

Guzmán Pérez, Pedro German and Ramirez Hurtado, Andres (2011) Sistemas de Garantía participativo en Bogotá. [Participatory Guarantee Systems SPG in Bogota.] The Global PGS newsletter, April 2011, 2 (6), pp. 2-3.

Gylling, M. (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. [Protein from grass at a profitable price.] Grovvare-Nyt, 1 June 2018, 22, pp. 8-9.

Gylling, M. and Dejgaard, J. (2018) ”Udlån” af økologiske mælkeproducenters kløvergræs til bioraffinaderier mod betaling. Økologi & Erhverv, March 2018, 629 (1), p. 19.

Gylling, M. and Jensen, Jørgen Dejgaard (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. GrovvareNyt, June 2018, pp. 8-9.

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Jesper Lehmann (2020) Det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Economic potentials in organic grass protein in feed for organic pigs.] Tidsskrift for Landøkonomi, 31 March 2020 (Maj), pp. 1-7. [Submitted]

Gylling, Morten and Jakobsen, Anders B. (2017) Can organic crops increase the economic potential for biorefineries? ICROFS News, 21 February 2017, p. 1.

Gyukli, Krisztián; Donkó, Ádám and Drexler, Dora (2014) Rezisztens Füredgyöngye szőlőfajta kísérleti telepítése Balatonfüreden. [Experimental planting of the resistant Füredgyöngye vines in Balatonfüred.] ostermelo, 1 June 2014, 2014 (3), pp. 90-91.

Haack, Michaela and Münchhausen, von, Susanne (2017) Bio und Regional in der Gemeinschaftsverpflegung: Die Reform des Vergaberechts als Chance nutzen. [Organic and Regional in Public Catering: Taking the Chance of the Amendment of the EU public procurement rules.] Ländlicher Raum, September 2017, 3/2017, pp. 56-59.

Haberstroh, Lea; Titze, Andreas and Müller, Jürgen (2015) Untersuchungen zum Nachsaaterfolg auf ökologisch bewirtschafteten Niedermoorstandorten. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 79-86.

Hagara-Nagy, Nóra; Tarnai, Mária; Papp, Orsolya; Dezseny, Zoltan and Allacherne Szepkuty, Katalin (2013) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2013. február - március. Őstermelő, February 2013, pp. 134-138.

Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Møller, Berit E. (1998) Kvælstofregnskaber på husdyrbrug. Grøn Viden, Husdyrbrug, January 1998, 1, pp. 1-8.

Halberg, Niels (2012) Farming the future. Pan European Networks: Science & Technology, 2012 (5), pp. 194-197.

Halberg, Niels (2010) Chancen und Barrieren des ökologischen Wachstums. Kennzeichen DK, December 2010, pp. 10-11.

Halberg, Niels; Harttung, Thomas; Rebsdorf, Simon Olling and Alrøe, Hugo Fjelsted (2008) ICROFS news 1/2008 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, November 2008 (1).

Haller, Lisa; de Porras Acuna, Miguel Angel; Willer, Helga and Trávníček, Jan (2021) Producció ecològica i com assolir els objectius de “De la Granja a la Taula”. [Producción ecológica y cómo alcanzar los objetivos de “De la Granja a la Mesa”.] BIOECO Actual, 2021 (90), pp. 22-24.

Haller, Lisa; de Porras Acuna, Miguel Angel; Willer, Helga and Trávníček, Jan (2021) Producción ecológica y cómo alcanzar los objetivos de “De la Granja a la Mesa”. [Producció ecològica i com assolir els objectius de “De la Granja a la Taula”.] BIOECO Actual, 2021 (87), pp. 22-24.

Hamann, Karen Thorsted (2017) Fra kløvergræs i marken til kommerciel produktion af økologisk foderprotein. [Protein from organic clover grass – a new opportunity for organic production.] ICROFS nyt, June 2017, 6, p. 1.

Hamann, Karen Thorsted (2017) Protein from organic clover grass – a new opportunity for organic production. ICROFS News, June 2017, p. 1.

Hämmerli, Franziska (2019) Schlichtungsstelle für die Biobranche. Schweizer Bauer, 11 May 2019, p. 26.

Hämmerli, Franziska (2019) Gemüsebau bleibt praxisnah. Bioaktuell, 2019 (5), p. 24.

Hämmerli, Franziska (2019) La lutte contre le «Dragon Jaune» nécessite de nouvelles méthodes. Bioactualités, 2019 (8), pp. 20-21.

Hämmerli, Franziska (2019) Les courgettes prospèrent bien dans les mulchs roulés. Bioactualités, 2019 (6), pp. 20-21.

Hämmerli, Franziska (2019) Un pareur d’onglons raconte. Bioactualités, 2019 (3), pp. 6-7.

Hämmerli, Franziska (2018) «Ai macellai e ai consumatori i valori PUFA non interessano». Bioattualità, 2018 (7), p. 6.

Hämmerli, Franziska (2018) Al banco di prova di professionisti: strisce fiorite per le colture di cavolo. Bioattualità, 2018 (9), p. 6.

Hämmerli, Franziska (2018) Al servizio della patata. Bioattualità, 2018 (5), p. 13.

Hämmerli, Franziska (2018) Alles begann mit einem Käser. Bioaktuell, 2018 (6), pp. 20-21.

Hämmerli, Franziska (2018) Au banc d’essai de la pratique: Bandes fleuries pour les cultures de choux. Bioactualités, 2018 (9), p. 9.

Hämmerli, Franziska (2018) Au service de la pomme de terre. Bioactualités, 2018 (5), p. 30.

Hämmerli, Franziska (2018) Bio-Viehtag - Erfolgreich gestartet. Bioaktuell, 2018 (6), pp. 12-13.

Hämmerli, Franziska (2018) Blumen im Kohl: Von der Idee zum Produkt. Bioaktuell, 2018 (9), pp. 6-7.

Hämmerli, Franziska (2018) A braccetto: ricerca e selezione. Bioattualità, 2018 (8), p. 10.

Hämmerli, Franziska (2018) Buon abbinamento: mele e fiori. Bioattualità, 2018 (7), pp. 10-11.

Hämmerli, Franziska (2018) «Contre le stress, un bon menu!». Bioactualités, 2018 (9), p. 19.

Hämmerli, Franziska (2018) C’est la vache qui sait le mieux. Bioactualités, 2018 (3), pp. 14-15.

Hämmerli, Franziska (2018) Décomposition anaérobie – peut-elle protéger le climat? Bioactualités, 2018 (5), pp. 12-13.

Hämmerli, Franziska (2018) Die Kuh kanns am besten. Bioaktuell, 2018 (3), p. 12.

Hämmerli, Franziska (2018) Die meisten Mängel sind reine Papiertiger. Bioaktuell, 2018 (2), p. 12.

Hämmerli, Franziska (2018) Ein Kraut der besonderen Art. Bioaktuell, 2018 (9), p. 9.

Hämmerli, Franziska (2018) Fiori fra i cavoli: dall'idea al prodotto. Bioattualità, 2018 (9), pp. 4-5.

Hämmerli, Franziska (2018) Fleurs dans les choux: De l’idée au produit. Bioactualités, 2018 (9), pp. 6-8.

Hämmerli, Franziska (2018) Forscher und Züchter arbeiten Hand in Hand. Bioaktuell, 2018 (8), pp. 14-15.

Hämmerli, Franziska (2018) Fourrages grossiers pour des porcs sains. Bioactualités, 2018 (9), p. 18.

Hämmerli, Franziska (2018) «Gegen Stress hilft ein gutes Menü». Bioaktuell, 2018 (9), p. 17.

Hämmerli, Franziska (2018) Grossandrang am Tag der offenen Tür. Bioaktuell, 2018 (7), p. 25.

Hämmerli, Franziska (2018) Gutes Duo: Äpfel und Blumen. Bioaktuell, 2018 (7), pp. 12-13.

Hämmerli, Franziska (2018) Hält Schweinemägen gesund: Raufutter. Bioaktuell, 2018 (9), p. 16.

Hämmerli, Franziska (2018) Im Angesicht des «Gelben Drachens» braucht es neue Anbaumethoden. Bioaktuell, 2018 (10), pp. 36-37.

Hämmerli, Franziska (2018) Im Dienst der Kartoffel. Bioaktuell, 2018 (5), p. 25.

Hämmerli, Franziska (2018) Im Prüfstand der Praktiker: Blühstreifen für den Kohlanbau. Bioaktuell, 2018 (9), p. 8.

Hämmerli, Franziska (2018) Journée du Bétail Bio - Un démarrage réussi. Bioactualités, 2018 (6), pp. 14-15.

Hämmerli, Franziska (2018) La plupart des lacunes sont des tigres de papier. Bioactualités, 2018 (2), p. 12.

Hämmerli, Franziska (2018) «Les bouchers et les consommateurs se fichent de l’indice PUFA». Bioactualités, 2018 (7), p. 10.

Hämmerli, Franziska (2018) Main dans la main: Recherche et sélection pour l'agriculture biologique. Bioactualités, 2018 (8), pp. 14-15.

Hämmerli, Franziska (2018) Merci beaucoup pour les fleurs. Bioactualtiés, 2018 (1), p. 14.

Hämmerli, Franziska (2018) Rotte ohne Luftzufuhr - kann sie das Klima schützen? Bioaktuell, 2018 (5), pp. 10-11.

Hämmerli, Franziska (2018) Tout a commencé avec un fromager. Bioactualités, 2018 (6), pp. 22-23.

Hämmerli, Franziska (2018) Ukraine: Bio fällt auf fruchtbaren Boden. Bioaktuell, 2018 (8), p. 27.

Hämmerli, Franziska (2018) Ukraine: L’agriculture biologique y profite de sols fertiles. Bioactualités, 2018 (8), p. 27.

Hämmerli, Franziska (2018) Un bon duo: Pommes et fleurs. Bioactualités, 2018 (7), pp. 12-13.

Hämmerli, Franziska (2018) Un chou d’un genre particulier. Bioactualités, 2018 (9), p. 10.

Hämmerli, Franziska (2018) Una coltura molto particolare. Bioattualità, 2018 (9), p. 7.

Hämmerli, Franziska (2018) Vielen Dank für die Blumen. Bioaktuell, 2018 (1), p. 12.

Hämmerli, Franziska (2017) Auf der Spur einer kleinen Wespe mit grossem Potenzial. Bioaktuell, 2017, 3/2017, pp. 18-19.

Hämmerli, Franziska (2017) Comment les vaches laitières deviennent vaches nourrices. Bioactualités, 2017 (3), pp. 8-9.

Hämmerli, Franziska (2017) Wie Milchkühe zu Ammenkühen werden. Bioaktuell, 2017 (3), pp. 8-9.

Hämmerli, Franziska and Koller, Martin (2019) Als Gesellschaft sind wir zu weit weg von der Scholle. Bioaktuell, 2019 (5), p. 25.

Hämmerli, Franziska and Zimmermann, Roman (2019) Un podologo bovino racconta. Bioattualità, 2019, 3, pp. 4-5.

Hammershoj, Marianne (2007) På sporet af økologisk ægkvalitet. [Tracing the quality of organic eggs.] Økologisk Jordbrug, October 2007, 27 (394), p. 12.

Hammershøj, M. (2010) Økologisk produktion smager godt. DJF, 2010.

Hammershøj, M. (2009) Høner med ansvar for ægkvalitet. Økologi og Erhverv nr. 444, 2009.

Hammershøj, M. and Steenfeldt, S. (2010) Karotenoider i økologiske æg. ICROFS Nyt nr. 2, 2010, pp. 3-5.

Hansen, E.M. (2010) Efterafgrøder i majs - hvor svært kan det være? Økologi & Erhverv, 26 February 2010.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitratudvaskning fra majs. ICROFSnyt, December 2009, pp. 3-4.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitrate leaching from silage maize. ICROFSnews, November 2009, pp. 4-5.

Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2004) Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs. Grøn Viden, Markbrug, November 2004.

Hansen, L.L. (2005) Rå eller tørrede cikorierødder i grisefoder har flere gode egenskaber, så som at begrænse parasitter og ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2005 (344), p. 4.

Hansen, L.M. and Boelt, B. (2002) Hvordan dyrker jeg økologisk hvidkløver - uden snudebillerne stjæler udbyttet? Økologisk Rådgivning, 2002, pp. 32-33.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed - er nematoder årsagen? ICROFSnyt, 2009, pp. 6-7.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed: Er nematoder årsagen - og hvilke? Økologisk Jordbrug , 2009 (431), p. 16.

Hansen, Laurits Lydehøj (2007) Lupin i svinefoder mindsker ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2007 (391), p. 16.

Hansen, Martin N. (2002) Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet. [Storage of solid manure improves the spreading evenness, but increases the loss of nutrients.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 16-17.

Hansen, Flemming (2013) Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier. Fødevaremagasinet, 20 September 2013, 2013 (8), pp. 16-17.

Hansen, Flemming (2013) Bær og urter til konservering af kødprodukter. Økologi & Erhverv, 8 March 2013, p. 1.

Hansen, Flemming (2012) Nye, økologiske kødprodukter med naturlig konservering. Nyhedsbrev, Danish Meat Research Institute , December 2012, , - .

Hansen, Flemming (2012) Urter kan konservere madpakkens pålæg. BT mandag den 27. februar 2012, 27 February 2012, .

Hansen, Flemming (2011) Bær og urter skal erstatte omstridte E-numre. Børsen, 3 March 2011, p. 32.

Hansen, Flemming (2011) Urter og bær skal erstatte E-numre. Forspring - Nyhedsbrev for Teknologisk Institut, February 2011, p. 2.

Hansen, Flemming; Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Fenger, Morten (2014) BerryMeat - New market perspectives using herbs and berries in organic meat products. What has been achieved? ICROFS news, 25 April 2014, . [Submitted]

Hansen, Flemming; Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Fenger, Morten (2014) BerryMeat – Nye markedsmuligheder med krydderier og bær I økologiske kødprodukter – Hvad har vi opnået? Økologi & Erhverv, 25 April 2014 ( ), . [Submitted]

Hansen, Hella (2017) Öko-Feldtage 2017: Premiere mit großer Resonanz. Ökologie & Landbau, 2017, 2/2017, pp. 18-21.

Hansen, Janne (2014) Skovsvin – på den gode måde. AU Nyhedsartikel, 30 January 2014.

Hansen, Janne (2014) Økologisk frugtproduktion får en vitaminindsprøjtning. DCA nyheder, 17 January 2014, - .

Hansen, Janne (2013) Æbler under tag er pletfrie. Nyheder fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 29 May 2013, - .

Hansen, Janne (2012) Forskere forbedrer velfærden og sundheden hos økologiske høns. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 1 March 2012, p. 1.

Hansen, Per Henrik (2012) Kemiske analyser skal afsløre snyd med økologi. Økologi & Erhverv, 13 January 2012, 32 (492), p. 3.

Hansen, Sissel (2019) Økologiske klimaavtrykk. Klassekampen, 3 January 2019, p. 22.

Hansen, Sissel (2016) Vi trenger gode agronomer. Nationen (Newspaper), 13 August 2016, p. 19.

Hansen, Søren Tobberup (2012) Forskning skal vise værdien af økologisk svinekød. Nyheder fra Science & Technology, 29 October 2012, - .

Hansen, Uffe (2016) Stort økologisk potentiale i Nordtyskland. Børsen, 6 October 2016, p. 1.

Hansen, Veronika (2019) Bedre næringsstofforsyning i vårbyg ved brug af efterafgrøder. ICROFS nyheder, 13 November 2019, x.

Hansted, L. (2015) Landmænd og frugtavlere skal tænke som bier. Tidsskrift for Biavl, 2015 (2), p. 63.

Hansted, L. and Madsen, Henning Bang (2016) Growers can do something to attract bees to orchards. ICROFS news, 19 December 2016, pp. 1-2.

Hansted, Lise (2016) Stor forskel i forekomst af bier på øko-bedrifter. Økologi & Erhverv, 21 April 2016 (587), p. 11.

Hansted, Lise and Madsen, Henning Bang (2017) Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier. Økologi & Erhverv, 13 January 2017, 602, p. 13.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Blautgjødsel og meitemark i eng. [Cattle slurry and earthworms in ley.] Bondevennen, 2020 (16), pp. 22-23.

Harestad, Ane and Pommeresche, Reidun (2020) Verknad av blautgjødsel på meitemark. Fagbladet Økologisk landbruk, 2020, 39 (1), pp. 21-23.

Häring, A. M. and Dabbert, S. (2002) Nicht mehr am Katzentisch. [Not at the side table anymore.] Bioland, 2002 (2/2002), pp. 16-17.

Häseli, Andreas (2021) Erste Pflanzenschutzmassnahmen beim Biohochstamm. Schweizer Bauer, 6 March 2021, p. 24.

Häseli, Andreas; Stefani, Patrick; Christen, Danilo; Del Cueto Chocano, Jorge-Luis; Lebleu, Flore and Friedli, Michael (2020) Lösungsansätze für den Bioaprikosenanbau. Obst- und Weinbau. Die Rote Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW), 2020, online.

Häseli, Andreas; Stefani, Patrick; Christen, Danilo; Del Cueto Chocano, Jorge-Luis; Lebleu, Flore and Friedli, Michael (2020) Neue Impulse für den Bioaprikosenanbau. Obst- und Weinbau. Die Rote Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau (SZOW), 2020, online.

Haseli, Andi (2019) Bioobstbau auf dem Weg in die Zukunft. Schweizer Bauer, 26 January 2019, xx.

Häseli, Andreas (2020) Mostobstproduktion rationell und wirtschaftlich gestalten. Schweizer Bauer, 8 August 2020, p. 26.

Häseli, Andreas (2020) Marssonina beim Hochstamm früh bekämpfen. Schweizer Bauer, 27 June 2020, p. 26.

Häseli, Andreas (2020) Hochstamm: Mit wenig Pflanzenschutz viel erreichen. Schweizer Bauer, 2 May 2020, p. 24.

Häseli, Andreas (2019) In den Hochstammanbau investieren. Schweizer Bauer, 3 August 2019, p. 24.

Häseli, Andreas (2019) Grosse Dynamic bei den Biobeeren. Schweizer Bauer, 15 June 2019, p. 40.

Häseli, Andreas (2019) Schorf ist ein Problem. BauernZeitung, 3 May 2019, p. 27.

Häseli, Andreas (2018) Mit Prognosesystemen mehr Erfolg im Pflanzenschutz. Schweizer Bauer, 12 May 2018, p. 30.

Häseli, Andreas (2017) Coltivazione di bacche redditizia grazie a nuovi metodi di produzione. Bioattualità, 2017, 5, pp. 11-12.

Häseli, Andreas (2017) Manca frutta per mosto sul mercato - occorre promuovere la coltivazione. Bioattualità, 2017 (10), pp. 8-9.

Häseli, Andreas (2017) Trop peu de fruits à cidre sur le marché - Il faut en produire davantage. Bioactualités, 2017 (10), pp. 12-13.

Häseli, Andreas (2017) Wirtschaftlicher Beerenanbau dank neuen Anbaumethoden. Bioaktuell, 2017, 5, pp. 20-21.

Häseli, Andreas (2017) Zu wenig Mostobst auf dem Markt – mehr Förderung für den Anbau. Bioaktuell, 2017 (10), pp. 16-17.

Häseli, Andreas (2011) Beiträge von Andreas Häseli im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer, 2011, - .

Häseli, Andreas (2010) Kampf gegen Feuerbrand geht weiter. BauernZeitung, 2 February 2010, p. 15.

Häseli, Andreas (2010) Beiträge von Andreas Häseli im Schweizer Bauer 2010. Schweizer Bauer, 2010, - .

Häseli, Andreas (2009) Biokirschenanbau: Jetzt den Einstieg prüfen. Schweizer Bauer, 13 June 2009, p. 30.

Häseli, Andreas (2008) Mit Backpuler Mehltau und Apfelschorf bekämpfen. Zürcher Bauer, 18 July 2008, p. 11.

Häseli, Andreas (2008) Feuerbrandregulierung im Bioobstbau. BauernZeitung, 11 April 2008, p. 21.

Häseli, Andreas (2008) Beiträge von Andreas Häseli im Schweizer Bauer 2008. Schweizer Bauer, 2008, - .

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2018) Cerises: En général peu de pourriture. Bioactualités, 2018 (8), p. 19.

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2018) Der Biokirschenanbau wächst aus den Kinderschuhen. Bioaktuell, 2018 (8), pp. 20-21.

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2018) La production de cerises bio sort de ses limbes. Bioactualités, 2018 (8), pp. 16-17.

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2018) Wenig Fäulnis bei Kirschensorten. Bioaktuell, 2018 (8), p. 23.

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2014) Hochstammkirschbäume verdienen Zuneigung. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 16.

Häseli, Andreas and Stefani, Patrick (2020) Praxisversuche zur Regulierung der Kirschfruchtfliege in der Schweiz. Öko-Obstbau, 2020 (4), pp. 22-23.

Häseli, Andreas and Weibel, Franco (2013) Neue Entwicklungen im Biologischen Kirschenanbau. Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 2013, 11, pp. 7-10.

Häseli, Andreas and Weibel, Franco (2010) Biokirschen: eine Kultur mit Ausbaupotenzial. Obst- und Weinbau , 9 July 2010, p. 17.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco and Burger, Gertrud (2006) Wieder gesucht: Tafelobst von alten Apfelsorten. bioaktuell, 2006, 6/06, p. 13.

Häseli, Andreas; Weibel, Franco and Daniel, Claudia (2007) Aufbruchstimmung im Biokirschenanbau. Bioaktuell, 2007 (5), pp. 4-7.

Hauenstein, Samuel and Vieweger, Anja (2021) Zellfusionssorten im Gemüsebau: das gilt. Schweizer Bauer, 24 April 2021, p. 40.

Hauenstein, Samuel (2020) Wintereiweisserbsen liefern dem Gemüse Stickstoff. Schweizer Bauer, 3 October 2020, p. 36.

Hauenstein, Samuel (2020) Nachhaltigkeit im Gewächshaus - das Forschungsprojekt Greenresilient. Bioland Fachmagazin, 1 October 2020, p. 18.

Hauenstein, Samuel (2020) Für Schatten sorgen. BauernZeitung, 7 August 2020, p. 31.

Hauenstein, Samuel (2020) Echtem Mehltau vorbeugen in Melisse oder Salbei. Schweizer Bauer, 25 July 2020, p. 19.

Hauenstein, Samuel (2020) Bedarfsgerechtes Düngen reduziert Lachgase. BauernZeitung, 3 July 2020, p. 28.

Hauenstein, Samuel (2020) Blütenendfäule an Tomaten und Peperoni. Gmüsblatt, 2020 (3), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2020) Sortensichtungen von zellfusionsfreiem Wirsing und Brokkoli in der Schweiz. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2020 (02), pp. 36-37.

Hauenstein, Samuel (2020) Werren im Gemüsebau. Gmüsblatt, 2020 (5), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2019) Fruchtfolgeoptimierung im Biogewächshausanbau. Schweizer Bauer, 27 July 2019, xx.

Hauenstein, Samuel (2019) Vielfältige Fruchtfolge. BauernZeitung, 5 July 2019, p. 31.

Hauenstein, Samuel (2019) Bioabbaubare Mulchfolien im Biogemüsebau. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2019 (04), pp. 48-50.

Hauenstein, Samuel (2019) Borverorgung bei Gemüse. Gemüseblatt, 2019 (3), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2019) Fünf einfache Methoden zur Beurteilung der Bodenqualität. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2019 (02), pp. 57-59.

Hauenstein, Samuel (2019) Herbstputz auf dem Gemüsefeld. Bioaktuell, 2019 (8), p. 17.

Hauenstein, Samuel (2019) Herbstputz auf dem Gemüsefeld. Gemüseblatt, 2019 (5), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2019) Karotten sind kein Käse. Gemüseblatt, 2019 (6), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2019) Massnahmen gegen Erdflähe im Biogemüsebau. Gemüseblatt, 2019 (4), p. 4.

Hauenstein, Samuel (2019) Mit Bor gegen hohles Gemüse. Bioaktuell, 2019 (5), p. 19.

Hauenstein, Samuel (2019) Poutze d’automne dans les champs de légumes. Bioactualités, 2019 (8), p. 22.

Hauenstein, Samuel (2019) Zwei Klatschen für eine Fliege. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2019 (03), pp. 27-29.

Hauenstein, Samuel and Schwitter, Patricia (2020) Kupferfreier Pflanzenschutz im Bio-Sellerieanbau? Gmüsblatt, 2020 (1), p. 4.

Hauenstein, Samuel and Schwitter, Patricia (2020) Schwefeldünger im Biogemüsebau. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2020 (05), pp. 54-55.

Hauenstein, Samuel and Schwitter, Patricia (2020) Schwefeldüngung im Bio-Gemüsebau. Gmüsblatt, 2020 (6), p. 4.

Hauenstein, Samuel and Schwitter, Patricia (2020) Wirksam Kupfer reduzieren bei Knollensellerie. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2020 (01), pp. 21-23.

Hauenstein, Samuel and Sommer, Lea (2020) Kerbelrübe - eine Nischenkultur. Gmüsblatt, 2020 (4), p. 4.

Hauenstein, Samuel and Sommer, Lea (2020) Kerbelrübe – eine Nischenkultur, welche diese Bezeichnung noch verdient. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2020 (04), pp. 10-11.

Haug, Benedikt; Messmer, Monika; Hohmann, Pierre; Enjalbert, Jérôme; Goldringer, Isabelle; Forst, Emma and Mary-Huard, Tristan (2019) Partnerwahl für die Erbse. GZPK aktuell - Jahresbericht der Getreidezüchtung Peter Kunz 2018-19, 10 January 2019, p. 27.

Haug, Kirsten (2018) Organic pig production is finding solutions to challenges. ICROFS news, 2018, pp. 1-5.

Haug, Kirsten (2018) Udearealer og træer løser problemerne. Hyo, 2018, p. 1.

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Haug, Kirsten (2017) Kan planter erstatte antibiotika? [Can plants replace antibiotics?] ICROFS nyt, 29 September 2017, pp 1-3.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Økologi i stribevis. Økologisk Jordbrug, 15 May 2009, p. 14.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2002) Arealet med frøbælgplanter bør øges. Landsbladet, January 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Strip cropping system for sustainable food and energy production. ICROFS news - Newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems, February 2010, pp. 2-3.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Stribedyrkning i Danmark. Effektivt Landbrug, 21 January 2010, pp. 8-9.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Stribedyrkning - nyt dyrkningskoncept for økologer? Økologi og Erhverv, 25 December 2009, 446, p. 16.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Et fremtidigt økologisk landbrug, som producerer fødevarer og energi, og samtidig bevarer eller ligefrem øger jordens frugtbarhed – men hvordan? Økologisk Planteavlsberetning 2009 Økologisk Rådgivning, 2 November 2009, pp. 14-16.

Heckendorn, Felix (2018) Quali piante aiutano a sconfiggere i vermi? Bioattualità, 2018, 2, pp. 4-5.

Heckendorn, Felix (2018) Quelles plantes peut-on utiliser contre les vers? Bioactualités, 2018, 2, pp. 6-7.

Heckendorn, Felix (2018) Welche Pflanzen helfen gegen Würmer? Bioaktuell, 2018, 2, pp. 6-7.

Heckendorn, Felix (2014) Neues Angebot: FiBL geht Rinderparasiten an den Kragen. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 11.

Heckendorn, Felix (2011) Fütterung von Esparsette bei Ziegen - Effekte auf innere Parasiten und Milch. [Administration of Sainfoin to goats - effects on internal parasites and milk.] Forum, 2011 (8), pp. 14-21.

Heeb, Marlene (2003) Organic Certification is now available by a Bulgarian company. Balkan Biocert, 2003.

Hegelund, L. (2006) Fjerpilning hos økologiske høns. Økologisk Jordbrug, March 2006 (357), p. 6.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2006) Ingen forskel på dødelighed mellem økologiske og konventionelle slagtesvinebesætninger, men de konventionelle havde et tre gange så stort medicinforbrug. Forskningsnytt, 2006 (1), pp. 10-11.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2005) Øko-grise får mindre antibiotika. Økologisk Jordbrug, December 2005 (351), p. 6.

Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Kjær, J. and Kristensen, I.S. (2005) Use of the range area in commercial egg production systems: effect of climatic factors, flock size, age and artificial cover. British Poultry Science, February 2005, 46 (1), pp. 1-8.

Heim, Ildikó (2016) A mezőgazdasági sokféleségért - 1 éves a nemzetközi Diversifood projekt. [For the agricultural diversity – the international Diversifood project is one year old.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), p. 91.

Heim, Ildikó (2016) BIOFACH és VIVANESS 2016: újra rekordszámú kiállítóval és érdeklődővel. [BIOFACH and VIVANESS 2016: with a record number of exhibitors and interested people again.] Őstermelő, April 2016, 2016 (2), pp. 136-137.

Heim, Ildikó (2015) Az ÖMKi is részt vesz a nyertes Horizon 2020 pályázatban. [ÖMKi also participates in Horizon 2020.] őstermelő, 1 August 2015, pp. 100-101.

Heiske, Stefan and Østergård, Hanne (2011) Opinions on biogas in organic farming. ICROFS News, May 2011 (1), pp. 8-9.

Helmle, Simone (2015) Demeter-Beratung mit Fachkompetenz und Vertrauen. Lebendige Erde, 2015, 4/2015, pp. 36-38.

Hemelrijck, Wendy (2019) Schurft optimaal bestrijden met een minimale hoeveelheid koper. [Optimal control of scabies in pear with minimal Cu input.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Neefs, Sam; Fonteyn, Sarah and Vangrunderbeek, Sander (2019) Rassenkeuze biologische frambozenteelt - de zoektocht naar kwalitatief plantgoed. [Variety choice in organic raspberries - search for high-quality planting material.] BIOpraktijk, February 2019, pp. 1-2.

Hendrickx, Yves; Vervaeke, Ine and Jacobs, Paul (2016) Meer houvast voor de bemesting in de biologische kleinfruitteelt. [Guidelines for fertilisation in organic berry production.] BIOpraktijk, 17 February 2016, pp-pp.

Henfrey, J. and Baab, G. (2013) Bodenmüdigkeit beim apfel. Obstbau, 2013 (15), pp. 29-31.

Henning Høgh, Dr Jensen (2003) GMO i ulandene - en historie med mange facetter. Jord & Viden, February 2003, 148 (4), pp. 9-11.

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Henriksen, Christian Bugge (2004) Dybe jordløsninger i kartofler. Økologisk Jordbrug, August 2004, 24 (317), p. 6.

Hermanowski, Robert (2018) Die Zukunft der Agrarsysteme - welche Rolle spielt der Ökolandbau? Der Kritische Agrarbericht, 2018, pp. 119-126.

Hermanowski, Robert (2018) Mut zum vielteiligen Ganzen. Ökologie & Landbau, 2018 (3), pp. 12-15.

Hermanowski, Robert and Nefzger, Nicole (2020) Marke, Siegel und Zeichen. LandInForm, 2020 (1), p. 15.

Hermanowski, Robert; Nefzger, Nicole; Spory, Kerstin and Schwab, Bernhard (2018) Ein langer Atem zahlt sich aus. Ökologie & Landbau, 2018 (04), pp. 27-30.

Hermansen, J.E. and Horsted, K. (2007) Økologisk kvalitet skal retførdiggøre merpris. Landbrugsavisen, 2007, 31, p. 41.

Hermansen, S (2021) Økologiske arealer skal vedligeholdes med kalk og grundgødning. Landbrugsinfo, 6 January 2021, pp. 1-9.

Hermansen, S (2021) Gødskning på økologiske bedrifter efter en ekstremt mild og våd vinter. Landbrugsinfo, 2021, 6 jan, pp. 1-3.

Hermansen, S (2021) Ny status på kalk & grundgødning i økomarker. Magasinet Mark, 2021, Januar, pp. 40-41.

Hermansen, S and Weigelt Pedersen, D (2020) Indblik i økologiske planteavlskonsulenter og økologiske landmænds tilgang til udfordringer, videnopsamling og løsninger. Landbrugsinfo, December 2020, pp. 1-21.

Hermansen, J.E. and Kongsted, A.G. (2014) Øko-kød skal være specielt for at kunne sælges dyrt. ICROFS nyt, 2014, 4, pp. 9-11.

Hermansen, N. (2014) ICROFS news 2/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, October 2014, 2, pp. 1-23.

Hermansen, N. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - Særudgave: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? ICROFS nyt, September 2014, 3 (særudg), pp. 1-17.

Hermansen, N. and Andersen, M.-L.K. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2014, 3, pp. 1-14.

Hermansen, Nina (2017) Dyrkning direkte i planterester giver mindre ukrudt. Magasinet Mark, December 2017, Dec, p. 15.

Hermansen, Nina (2016) Nyt dyrkningssystem til reduceret jordbearbejdning afprøves i Danmark. DCA Newsletter, 3 June 2016, 0-0.

Hermansen, S (2019) Første års undersøgelser af udbyttebegrænsende faktorer i økologisk vårbyg. Landbrugsinfo, 2019, p. 1.

Hermansen, S (2019) Mikro og makronæringsstoffer der er udbyttebegrænsende. Økologisk, 2019, 02, pp. 8-9.

Hermansen, Sven (2019) Mere økologi og flere næringsstoffer. [More organic farming and more nutrients.] LandbrugsAvisen, 11 May 2019, p. 21.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof til planteavlsafgrøder - prioritering af en begrænset ressource. Økologi, 2019, 02, pp. 6-7.

Herpergel, Zoltán Péter and Illyés, Eszter (2012) Takarónövények alkalmazásának lehetőségei szőlőültetvényekben. Szőlő-levél elektronikus folyóirat, May 2012, 2 (5), pp. 10-13.

Herz, Annette; Sharifova, Hadil; Penvern, Servane; Sigsgaard, Lene; Warlop, Francois and Pfiffner, Lukas (2017) EBIO-Network – a new knowledge platform on functional agrobiodiversity in European Orchards. Core Organic Newsletter, May 2017, pp. 1-4.

Herzog, Simone; Früh, Barbara and Notz, Christophe (2006) Schweinehaltung: Beratung zurzeit dringlicher als Forschung. bioaktuell, 2006, 8/06, pp. 12-13.

Hilbert, Per (2015) Grise og popler - en ny kombination. Skovdyrkeren, 6 August 2015, 34, pp. 10-11.

Himanen, Sari (2018) Kaistasekaviljelyllä monipuolisuutta pellolle ja tukea hyötyeliöille. Luomulehti, 2018 (2), pp. 44-46.

Himanen, Sari and Kivijärvi, Pirjo (2019) Lisää elämää pellolle kaistaviljelyllä ja orgaanisilla lannoitteilla. Puutarha & Kauppa, 22 February 2019 (4), pp. 30-31.

Himanen, Sari; Kivijärvi, Pirjo; Nissinen, Anne and Suojala-Ahlfors, Terhi (2019) Kaistasekaviljelyllä tavoitellaan monia hyötyjä. Luomulehti, 31 May 2019 (3), pp. 40-41.

Himmelboe, Martin (2015) Flygtige stoffer afslører skader på æbler. Økologi & Erhverv, 19 June 2015, 569, p. 17.

Hind, Liv Jorunn (2016) Kvalitet i baksten. [Bread quality.] Nationen, 8 September 2016, pp. 12-13.

Hinrichs-Berger, Jan; Hörner, Gabi; Reetz, Jana; Polzin, Frederik Gunnar and Herr, Alena (2020) Kontaminierte Erde in Verletzungen vermeiden - Chalara-Belastung des Bodens ohne Einfluss auf die Lagerfäule der Möhre. Gemüse, 2020 (4), pp. 15-17.

Hinrichs-Berger, Jan; Reetz, Jana; Herr, Alena; Krug, Dennis; Polzin, Frederik Gunnar and Hörner, Gabi (2020) Chalara-Fäule an Möhre. Landinfo, 2020 (2), pp. 39-41.

Hinrichsen, Lena Karina (2012) Hvorfor dør den økologiske høne? Økologi og Erhverv, 24 February 2012, 495, p. 17.

Hinrichsen, Lena Karina and Sørensen, Jan Tind (2012) Færre døde høner i økologisk ægproduktion. Dansk Erhvervsfjerkræ, 15 January 2012, 1, pp. 20-21.

Hirschi, Christian (2019) Dalla biotica integrata alla Gemma. Bioattualità, 2019 (1), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2019) De la «biotique intégrée» au Bourgeon. Bioactualités, 2019 (1), pp. 14-15.

Hirschi, Christian (2019) Den Knospe-Raufuttermarkt ankurbeln. Bioaktuell, 2019 (1), p. 11.

Hirschi, Christian (2019) Des conseils vétérinaires en homéopathie, jour et nuit. Bioactualités, 2019 (4), p. 15.

Hirschi, Christian (2019) Des cultivateurs interconnectés. Bioactualités, 2019 (4), p. 22.

Hirschi, Christian (2019) Die grüne Fee ist jetzt noch grüner. Bioaktuell, 2019 (6), pp. 22-23.

Hirschi, Christian (2019) Dynamiser le marché des fourrages grossiers Bourgeon. Bioactualités, 2019 (1), p. 26.

Hirschi, Christian (2019) Et si on remettait le couvert ... Bioactualités, 2019 (4), pp. 12-13.

Hirschi, Christian (2019) Il pragmatismo di uno «smart farmer». Bioattualità, 2019 (9), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2019) Landmaschinen per Smartphone teilen. Bioaktuell, 2019 (8), pp. 18-19.

Hirschi, Christian (2019) Landtechnik im Do-it-yourself-Prinzip. Bioaktuell, 2019 (2), pp. 18-19.

Hirschi, Christian (2019) Le machinisme agricole en mode do-it-yourself. Bioactualités, 2019 (2), pp. 16-18.

Hirschi, Christian (2019) Opportunità e rischi di nuove tecnologie. Bioattualità, 2019 (9), pp. 4-5.

Hirschi, Christian (2019) Partager des machines agricoles via son smartphone. Bioactualités, 2019 (8), pp. 16-17.

Hirschi, Christian (2019) Relever le défi de la betterave sucrière. Bioactualités, 2019 (2), pp. 20-21.

Hirschi, Christian (2019) Schafe und Käserei in Familienhand. Bioaktuell, 2019 (7), pp. 10-11.

Hirschi, Christian (2019) Tech & Bio: L’innovation par tradition. Bioactualités, 2019 (9), p. 12.

Hirschi, Christian (2019) Tecnologie agricole Secondo il principio del fai da te. Bioattualità, 2019 (2), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2019) Un succès avec le sol à l’honneur. Bioactualités, 2019 (6), p. 12.

Hirschi, Christian (2019) Un «smart farmer» pragmatique. Bioactualités, 2019 (9), pp. 8-10.

Hirschi, Christian (2019) Une efficacité encore mystérieuse. Bioactualités, 2019 (4), p. 14.

Hirschi, Christian (2019) Une famille tout entière passionnée par les brebis. Bioactualités, 2019 (7), pp. 10-13.

Hirschi, Christian (2019) Une fée encore plus verte. Bioactualités, 2019 (6), pp. 24-25.

Hirschi, Christian (2019) Vers une usine à ciel ouvert. Bioactualités, 2019 (9), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2019) Von der integrierten Biotik zur Knospe. Bioaktuell, 2019 (1), pp. 12-13.

Hirschi, Christian (2019) Zuckerrüben: Anspruchsvoll, aber toll. Bioaktuell, 2019 (2), p. 17.

Hirschi, Christian (2018) Alte Sorten für Feld, Mühle und Backstube. Bioaktuell, 2018 (3), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Antiche varietà per campi, mulini e panifici. Bioattualità, 2018 (3), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Auf neuen Pfaden mit altem Brotgetreide. Bioaktuell, 2018 (3), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Bauern - ein Traum, der kostet. Bioaktuell, 2018 (1), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Beim Silieren das Unheil abwenden. Bioaktuell, 2018 (6), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Bricoler et souder ensemble pour gagner en autonomie. Bioactualités, 2018 (10), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Construire ses propres machines agricoles. Bioactualités, 2018 (10), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Contadini: un sogno che costa. Bioattualità, 2018 (1), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Dans la formation bio aussi, l’union fait la force. Bioactualités, 2018 (5), p. 11.

Hirschi, Christian (2018) Den Hof übergeben: Eine grosse Herausforderung. Bioaktuell, 2018 (1), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) «Der Erhalt eines lebendigen Bodens ist entscheidend». Bioaktuell, 2018 (4), p. 19.

Hirschi, Christian (2018) Des céréales anciennes pour de nouveaux défis. Bioactualités, 2018 (3), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Des partenariats appelés à essaimer. Bioactualités, 2018 (6), p. 12.

Hirschi, Christian (2018) «Devo tutto ai contadini». Bioattualità, 2018 (10), p. 17.

Hirschi, Christian (2018) «Eine geeignete Bodenbedeckung ist extrem wichtig». Bioaktuell, 2018 (4), p. 18.

Hirschi, Christian (2018) «En agriculture bio, les couverts végétaux sont très importants». Bioactualités, 2018 (4), p. 10.

Hirschi, Christian (2018) Ensiler en mettant toutes les chances de son côté. Bioactualités, 2018 (6), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Erster Chocolatier mit Knospe-Zertifizierung. Bioaktuell, 2018 (7), pp. 18-19.

Hirschi, Christian (2018) FiBL setzt in Frankreich auf Praxisnähe. Bioaktuell, 2018 (1), p. 23.

Hirschi, Christian (2018) Gemeinsam tüfteln und schweissen für mehr Unabhängigkeit. Bioaktuell, 2018 (10), pp. 10-11.

Hirschi, Christian (2018) In Francia il FiBL punta sulla pratica. Bioattualità, 2018 (1), p. 11.

Hirschi, Christian (2018) Insilamento: come evitare i disastri. Bioattualità, 2018 (6), pp. 4-5.

Hirschi, Christian (2018) «Je dois tout aux agriculteurs!». Bioactualités, 2018 (10), p. 24.

Hirschi, Christian (2018) Junge Firma, frischer Käse. Bioaktuell, 2018 (2), p. 17.

Hirschi, Christian (2018) La grande sfida del passaggio aziendale. Bioattualità, 2018 (1), pp. 4-5.

Hirschi, Christian (2018) La passion des céréales anciennes au champ, au four et au moulin. Bioactualités, 2018 (3), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) «Landwirten verdanke ich alles». Bioaktuell, 2018 (10), p. 35.

Hirschi, Christian (2018) Le premier artisan chocolatier certifié Bourgeon. Bioactualités, 2018 (7), pp. 20-21.

Hirschi, Christian (2018) Les ficelles d’un bon ensilage. Bioactualités, 2018 (6), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Les herbages ont tenu salon. Bioactualités, 2018 (8), pp. 20-21.

Hirschi, Christian (2018) «L’important est de maintenir le sol vivant». Bioactualités, 2018 (4), p. 11.

Hirschi, Christian (2018) Macchine e attrezzi costruiti da sé. Bioattualità, 2018 (10), pp. 4-5.

Hirschi, Christian (2018) Maschinen und Geräte selbst bauen. Bioaktuell, 2018 (10), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Nuove opportunità grazie a antichi cereali. Bioattualità, 2018 (3), pp. 4-5.

Hirschi, Christian (2018) Per insilare come si deve. Bioattualità, 2018 (6), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Remise d'exploitation: le grand écart. Bioactualités, 2018 (1), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) Saldare e escogitare soluzioni insieme per una maggiore indipendenza. Bioattualità, 2018 (10), pp. 6-7.

Hirschi, Christian (2018) So gelingt das Silieren. Bioaktuell, 2018 (6), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) S’installer en agriculture: un rêve qui a son prix. Bioactualités, 2018 (1), pp. 8-9.

Hirschi, Christian (2018) Un délice de fromage qui s’étale. Bioactualités, 2018 (2), p. 17.

Hirschi, Christian (2018) Un lieu d’échanges autour du sol. Bioactualités, 2018 (8), p. 16.

Hirschi, Christian (2018) Un succès retentissant pour la foire Bio Agri et le salon Bio Vino. Bioactualités, 2018 (5), pp. 24-25.

Hirschi, Christian (2018) Une antenne France résolument orientée vers la pratique. Bioactualités, 2018 (1), p. 25.

Hirschi, Christian (2018) Une vitrine de choix pour l’agriculture de conservation en bio. Bioactualités, 2018 (6), p. 13.

Hirschi, Christian and Klaiss, Matthias (2017) Hanf: eine Pflanze mit (zu) vielen Eigenschaften. Bioaktuell, 2017, 6, pp. 10-11.

Hirschi, Christian and Klaiss, Matthias (2017) Une plante aux vertus - (un peu trop) nombreuses. Bioactualités, 2017, 6, pp. 12-13.

Hirt, Helen (2005) Braucht es Licht zum Ausbrüten von Bioküken? bioaktuell, 2005, 1/05, p. 15.

Hjelmar, Ulf and Sandøe, Peter (2011) Danskere er verdensmestre i økologi. [Danes are organics world champions.] Politiken, 13 April 2011, p. 8.

Hjortø, Line (2016) Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet. Økologi & Erhverv, 5 May 2016, pp. 1-3.

Hjortø, Line; Thomasen, Jørn Rind; Kargo, Morten; Sørensen, Anders Christian and Slagboom, Margot (2016) Mælkeproducenter prioriterer forskellige egenskaber i avlen. Kvæg, June 2016, 6, pp. 48-49.

Hluchy, Milan (2011) Ekologické vinohradnictví u nás. [Local organic viticulture.] Zemědělec, 2011, 2011 (23), p. 27.

Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003 (2), pp. 26-27.

Hoekstra, N.J.; Wit, J. de and Eekeren, N. van (2016) Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen: In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht. [Considerable differences in productivity between red clover varieties: Red clover persistence and productivity investigated in Project Red Clover 2.0.] Ekoland, January 2016, 2016 (jan), pp. 50-51.

Hofmeijer, Merel A.J. and Gerowitt, Bärbel (2018) Die Mischung Macht's. LandInform, December 2018 (4), pp. 46-48.

Hohmann, Pierre (2020) Key traits and cultivar selection for superior mixed cropping systems. ReMIX WP4 Newsletter, 2020 (3), pp. 1-3.

Hohmann, Pierre (2016) Ertragseinbusse beim Anbau von Erbsen und anderen Leguminosen? Bioaktuell, 2016, 10/16, p. 5.

Höhne, Anja and Baldinger, Lisa (2018) Saatwickenkörner in der Masthuhnfütterung - Ist die Zubereitung entscheidend? Bio-Nachrichten: Zeitschrift für ökologischen Landbau und gesunde Ernährung, 2018, pp. 36-37.

Holinger, Mirjam (2021) Des plaisirs mouillés pour les jours chauds. Bioactualités, 2021 (4), p. 10.

Holinger, Mirjam (2021) Nasses Vergnügen für heisse Tage. Bioaktuell, 2021 (4), p. 10.

Holinger, Mirjam (2019) Magengeschwüre bei Schweinen verhindern. Schweizer Bauer, 25 May 2019, p. 26.

Holle, R. and Keppler, C. (2003) Gibt es geeignete Legehybriden für die Öko-Haltung? Ökologie & Landbau, 2003 (4), pp. 21-22.

Holst Fischer, Christian (2013) Fluelarver kan bliver til hønsefoder. Landbrugsavisen, 13 September 2013, p. 1.

Holtz, Thomas and Kelderer, Markus (2018) Mehr Nachhaltigkeit dank DOMINO. SÜDTIROLER LANDWIRT, November 2018, 20, pp. 68-70.

Holz, Thomas; Kelderer, Markus; Casera, Claudio and Topp, A. (2018) Mehr Nachhaltigkeit dank DOMINO. SÜDTIROLER LANDWIRT, 11 November 2018, 20, pp. 68-70.

Home, Robert and Stolze, Matthias (2016) Umstellung beginnt im Kopf. Ökologie & Landbau, 2016, 3/2016, pp. 12-15.

Höppner, Frank; Fischer, Jenny and Böhm, Herwart (2016) Gemengeanbau von Mais mit Stangenbohne. Landwirtschaft Braunschweiger Land, 2016 (2016), pp. 10-14.

Horneburg, Bernd (2010) Pastinaken-Züchtung - Methoden und Erfolge zur Verbesserung der sensorischen Qualität. Lebendige Erde, February 2010, 2, pp. 42-45.

Horsted, K.; Henning, J.; Lindhard, H. and Pedersen, B. (2004) Kyllinger fra frugtplantager smager godt. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (310), p. 10.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Alder og foder vigtigt for spisekvalitet. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Smagsdommere foretrækker Øko- og Kosmos-kyllinger. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, Klaus (2012) Foulum forsker i fransk fjerkræ på friland. Midtjyllands Avis, 23 July 2012, pp. 8-9.

Hospers-Brands, A.J.T.M. (2016) Mest van boven: Kunnen maai- meststoffen alleen voldoende stikstof leveren en is dat rendabel? [Cut green manures: can they provide all the nitrogen needed, and is this profitable?] Ekoland, May 2016, May, pp. 14-15.

HOSTE, Hervé; GUITARD, Jean-Paul and PONS, JC. (2003) Pâturage mixte entre ovins et bovins: Intérêt dans la gestion des strongyloses gastro-intestinales. [Mixed grazing between sheep and cattle: Interest in the management of gastrointestinal strongylosis.] Fourrages, 1 December 2003 (176), pp. 425-436.

Hovmøller, M.S.; Berntsen, J. and Thomsen, I. (2005) Bladsygdomme på byg afhænger af sort, placering i sædskiftet og gødningstype. [Foliar diseases in barley depend on host cultivar, location in crop rotation and type of fertilization.] Føjoenyt, February 2005.

Huber, Beate and Mäder, Rolf (2008) Kontrollsysteme müssen sich weiter entwickeln. Ökologie & Landbau, 2008, pp. 23-25.

Huber, Kathrin (2020) Réduire la tourbe dans la pratique. Bioactualités, 2020 (2), p. 18.

Huber, Kathrin (2020) Torfreduktion in der Praxis erprobt. Bioaktuell, 2020 (2), p. 16.

Huber, Kathrin (2019) Torfreduktion bei Zierpflanzen jetzt anpacken. Schweizer Bauer, 7 December 2019, p. 28.

Huber, Kathrin (2019) Moins de tourbe pour les plantes d’ornement. Bioactualités, 2019 (9), p. 28.

Huber, Kathrin (2018) Die Faustregel für den richtigen Kompost-Cocktail. Schweizer Bauer, 14 July 2018, p. 28.

Huber, Kathrin (2015) Umweltbildungsprojekt "Lernfeld": Schüler forschen auf Bauernhöfen. Bioaktuell, 2015, 9/2015, p. 23.

Huber, Kathrin (2014) Bildung und Forschung auf den Bauernbetrieb holen. bioaktuell, 2014, 7, p. 20.

Huber, Kathrin and Fliessbach, Andreas (2016) Den Boden unter den Füssen kennen - Spatenprobe sei Dank! Bioaktuell, 2016, 10/16, pp. 20-21.

Huber, Machteld (2012) Los alimentos ecológocos y el impacto en la salud humana y animal. [Organic food and its influence on human and animal health.] Ae, 2012 (8), pp. 48-51.

Hübner, Severin and Barth, Kerstin (2020) Ein Broilerleben unter Rindern. [Life as a broiler among cattle.] Naturland Nachrichten, December 2020 (6), pp. 54-55.

Humphrys, Clay and Daniel, Claudia (2007) Mit Schlupfwespen und Gülle gegen den Rapsglanzkäfer. Schweizer Bauer, 28 July 2007, p. 17.

Hunady, Igor (2013) Směsky v ekologickém zemědělství. [Mixes in ecological agriculture.] Zemědělec, 2013, 2013 (5), p. 24.

Hunyadi Borbélyné, Éva (2014) Szakmai nap a szántóföldi ökotermesztésről. [Professional day about organic arable farming.] ostermelo, 1 October 2014, 2014 (5), pp. 77-78.

Husted, Søren (2012) Forskere forebygger økosvindel. Nyheder Københavns Universitet, 9 January 2012.

Husted, Søren and Bügel, Susanne (2009) Økologi og Sundhed - fornuft eller følelse. ICROFS nyt, 2009, 1, pp. 4-5.

Husted, Søren and Laursen, Kristian Holst (2010) Faglige nuancer efterlyses. Økologi og Erhverv, 2010, 469, p. 2.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Overdreven tillid til jordbundsanalysen. Agrologisk, 2008, 26 (11), pp. 18-21.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Utroværdige jordprøver. Agrologisk, 2008, 26 (1-2), pp. 12-13.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) En blanding af ramsløg og sure bær hæmmer E coli i mavetarmindhold fra grise. [A mix of ramsons and acidic berries inhibit E. coli in stomac-intestine content from pigs.] Økologi og Erhverv, 12 January 2018, 624, p. 12.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2017) Cocktails of ramsons and acidic berries kill E. coli in a piglet gastrointestinal model: an alternative to antibiotics? [Cocktails af ramsløg og sure bær dræber E. coli i en smågrise mave-tarm model: alternativ til antibiotika?] ICROFS News, 2 November 2017, pp. 1-6.

Inderfurth, Lukas and Hämmerli, Franziska (2018) «Die hohen Standards machen die Knospe stark und wertvoll». Bioaktuell, 2018 (1), pp. 18-19.

Inderfurth, Lukas and Hämmerli, Franziska (2018) «Ses normes élevées rendent le Bourgeon fort et précieux». Bioactualités, 2018 (1), pp. 20-21.

Inderfurth, Lukas and Hämmerli, Franziska (2018) «Una Gemma forte e preziosa grazie a standard rigorosi». Bioattualità, 2018 (1), p. 10.

Ingemann, Jan Holm (2009) Economics, Policy, and Organic Agriculture. ICROFS News, May 2009, 2009 (2), pp. 11-12.

Ingemann, Jan Holm (2009) Landbrugspolitik - virker det? Økologisk Jordbrug, 3 April 2009, 429.

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det ufornuftige alligevel er fornuftigt. Økologi og Ervherv, 17 June 2011, 2011 (480), - .

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det alternative bliver konventionelt. Økologi og Erhverv, 25 February 2011, 2011 (473), 21- .

Ingemann, Jan Holm (2010) Økologisk landbrugspolitik virker - hvorfor og hvordan? ICROFS Nyt, 2010, 2010 (4), pp. 8-10.

Ingemann, Jan Holm (2010) Økonomi, teori og økologi. ICROFS Nyt, 2010, 2010 (3), pp. 9-11.

Ingemann, Jan Holm (2010) Markets and Institutional Capacity. ICROFS News, 2010, 2010 (4), pp. 7-8.

Ingemann, Jan Holm (2009) Hvorfor vælger forbrugerne økologisk? Økologi og Erhverv, 13 November 2009 (443), - .

Ingerslev, Hans-Christian (2013) Foder til økologisk regnbueørre-yngel. Økologi & Erhverv, 22 March 2013 (519), p. 17.

Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette and Madsen, Lone (2014) Organic rainbow trout – does the diet composition influence the fish health? ICROFS news, June 2014 (1), pp. 14-15.

Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette and Madsen, Lone (2012) Økologisk regnbueørred - hvordan påvirker fodersammensætningen fiskenes sundhed? ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 4-5.

Ingerslev, Hans-Christian and Madsen, Lone (2012) Foderet påvirker ørredernes tarmkanal. Dansk Veterinærtidsskrift, September 2012, 95 (11), p. 36.

International Innovation, (2013) Green fingers. International Innovation, 2013, pp. 76-78.

Isensee, Anne (2015) Methoden der BCS-Beurteilung im Vergleich. CHBraunvieh, 2015, 4, pp. 10-11.

Ivemeyer, Silvia; Simantke, Christel and Ebinghaus, Asja (2018) Ruhige Stimmung - gesunde Kühe. Einflüsse von Mensch-Tier-Beziehung, Stressbelastung und Management auf die Eutergesundheit. Lebendige Erde, 2018 (6), pp. 38-41.

Jacobi, Johanna; Schneider, Monika and Rist, Stephan (2014) Agroforstwirtschaft als ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Landnutzungsform: Fallbeispiel Kakaoanbau in Bolivien. Elemente der Naturwissenschaft, 2014, 100, pp. 4-25.

Jacobsen, A. (2011) Økologisk svinekød skal adskille sig fra konventionelt. Maskinbladet, 12 August 2011, p. 34.

Jacobsen, Stíne K. (2017) Blomsterstriber giver flere nyttedyr i økologiske æbleplantager. ICROFS nyt, 1 December 2017, 2017, p. 1.

Jacot, Katja; Junge, Xenia; Bosshard, Andreas and Luka, Henryk (2005) Lisières, nouvel élément de compensation écologique. Hotspot, 2005, 11, pp. 10-11.

Jahn, Dr. M.; Nega, E. and Werner, S. (2000) Pilzbefall an Gemüsesaatgut: Verträglichkeit und Wirkung der Heißwasserbehandlung. Gemüse, March 2000, 36 (3), pp. 17-19.

Jahn, Gundula (2017) Lernen zum Wohle des Tieres. Ökologie & Landbau, 2017, 184 (4/2017), p. 15.

Jahrl, Ingrid (2014) In den Familiengärten ist Bio nicht gleich Bio. Der Gartenfreund, 2014 (3), pp. 10-11.

Jahrl, Ingrid; Rudmann, Christine; Pfiffner, Lukas and Balmer, Oliver (2012) Motivationen für die Umsetzung von Ökoausgleichsmassnahmen. Agrarforschung Schweiz, 2012, 3 (4), pp. 208-215.

Jahrl, Ingrid and Schmid, Otto (2015) Policies Fostering Multifunctional Urban Agriculture in the City of Zurich. Urban Agriculture Magazine - RUAF, May 2015 (29), pp. 30-31.

Jamar, Laurent (2012) Tavelure - Réduire ses traitements. [Apple scab - To reduce the treatments.] L’Arboriculture Fruitière , April 2012, 665, pp. 38-40.

Jancáryová, Danica; Fuchs, Nikolai and Leiber, Florian (2006) Bodennahe Wärmeprozesse und vegetatives Wachstum bei Sonnenblumen. Lebendige Erde, 2006, 6/2006, pp. 40-43.

Jancso, Leonhardt; Lazzarini, Gianna A.; Tennhardt, Lina; Schader, Christian and Niggli, Urs (2018) Wie können globale Lieferketten stabiler, resilienter und nachhaltiger gestaltet werden? Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, 2018, pp. 79-80.

Janett, Rut and Oehen, Bernadette (2019) Commerce et santé des veaux «excédentaires» en zone de montagne: une étude des Grisons. [Dealing with «surplus» calves in the mountain regions: A study from Grisons, Switzerland.] Recherche Agronomique Suisse, 2019, 10 (6), pp. 228-235.

Janett, Rut and Oehen, Bernadette (2019) Handel und Gesundheit von «überzähligen» Kälbern im Berggebiet: eine Studie aus Graubünden. [Dealing with «surplus» calves in the mountain regions: A study from Grisons, Switzerland.] Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (6), pp. 228-235.

Janmaat, Leen (2017) Wat is beter: compost of bokashi?: Bokashi is voedsel voor het bodemleven, compost is geschikt om in te planten. Ekoland, June 2017, 2017 (June), pp. 30-31.

Janmaat, Leen (2016) Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst: Natte periode actualiseert kwetsbaarheid voor phytophthera. [Rapid upscaling of resistant potato varieties needed: current wet period highlights crop susceptibility to Phytophthhora.] Ekoland, July 2016, July, pp. 32-33.

Janmaat, Leen (2015) Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. [The International Year of Soils is a constant source of inspiration: Agri-businesses also committed to sustainable soil management.] Ekoland, July 2015, juli, pp. 16-17.

Janmaat, Leen (2015) Op zoek naar het ideale bodemprofiel: Over kruimige aarde, rode en grauwe wormen, pendelaars en wel of niet frezen. [In search of the ideal soil profile: Crumbly soil, red and grey worms, soil crawlers and the pros and cons of rotary tillage.] Ekoland, February 2015, nov, p. 21.

Janmaat, Leen (2015) Compost power: Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest. [Compost power: Compost reduces dependence on livestock manure in arable farming and horticulture.] Ekoland, January 2015, jan , pp. 16-19.

Janmaat, Leen (2015) Digestaat, gebruik en regelgeving: Stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof. [Digestate: Usage and regulations.] Ekoland, 2015 (April), pp. 14-15.

Janmaat, Leen (2014) Op zoek naar de ideale aardappel: Introductie van nieuwe generatie resistente aardappelrassen kost veel tijd en moeite. [In search of the ideal potato: Introduction of a new resistant potato varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 30-31.

Janmaat, Leen (2013) KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs. [The Organics Knowledge Coalition: a new collaborative partnership in agricultural education.] Ekoland, January 2013, jan , p. 25.

Janmaat, Leen (2013) De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld. [The ins and outs of modern hybridization of vegetable varieties: hybrid seeds can be developed through traditional methods or through genetic modification techniques.] Ekoland, 2013 (9), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2012) Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn. [Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive".] Ekoland, January 2012, 32 (1), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2011) Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit. [Farm in focus - Arnica Kwekerij manages and preserves biodiversity.] Ekoland, September 2011, pp. 18-21.

Janmaat, Leen (2011) Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo. [Agriculture, nature and the role of farmers and government - an interview with Geert de Snoo.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 12-13.

Janmaat, Leen and Luske, Boki (2015) Bijen horen er Bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het BoerenBedrijf. [Where would we be without bees? Bees take care of pollination and contribute to on-farm biodiversity.] Ekoland, September 2015, Sept, pp. 14-15.

Jansonius, PieterJans; Vijver, Lucy P.L.; Bloksma, Joke and Buchmann, Markus (2012) Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Was können wir erkennen und vermitteln? [Biodynamic quality at fruit growers: What can we recognize and communicate?] Lebendige Erde, January 2012, pp. 40-44.

Jenni, Anna (2021) Schlaue Schweinehaltung im Vergleich. Bioaktuell, 2021 (6), pp. 14-15.

Jenni, Anna (2020) Bunt ist das neue Rosa. Bioaktuell, 2020 (6), pp. 8-9.

Jenni, Anna (2020) Neues Beratungsangebot zu Freilandschweinen. Bioaktutell, 2020 (9), p. 23.

Jenni, Anna (2020) Non solo rosa. Bioattualità, 2020 (6), pp. 6-7.

Jenni, Anna (2020) Plein d’autres couleurs que le rose. Bioactualités, 2020 (6), pp. 8-9.

Jenni, Anna (2018) Conigli al pascolo. Bioattualità, 2018 (9), pp. 10-11.

Jenni, Anna (2018) Des porcs en vadrouille. Bioactualités, 2018, 1, p. 13.

Jenni, Anna (2018) Les lapins, ça broute! Bioactualités, 2018 (9), pp. 18-19.

Jenni, Anna (2018) Von Hasen die grasen. Bioaktuell, 2018 (9), pp. 14-15.

Jenni, Anna (2017) Sau auf Durchreise. Bioaktuell, 2017 (10), p. 20.

Jensen, A.N. (2004) Salmonellatyper i forsøg med økogrise. [Different salmonella types found in organic pig experiment.] Økologisk Jordbrug, December 2004 (327), p. 6.

Jensen, Birgit (2003) Sygdomsresistens i bælgplanter. [Disease resistance in legume crops.] Økologisk Jordbrug, October 2003, p. 8.

Jensen, Birgit (2003) Problemer med sygdomme i marken - er der sammenfald i sædskiftesygdomme mellem arter af frøbælgplanter? Økologisk Jordbrug 7.marts 2003, March 2003.

Jensen, Birgit; Jørnsgaard, Bjarne and Knudsen, Jens Chr. (2004) Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne. [Soilborne diseases in crop rotations with pea, lupin and faba bean.] MånedsMargasinet Mark, January 2004, 1, p. 61.

Jensen, Erik Steen (2002) Synspunkt - Økologisk jordbrug, fødevarer og miljøet. Søndagsavisen, June 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk dyrkning af linser i Danmark? Økologisk Jordbrug, March 2002.

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002 (36).

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in the N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002, 36 (2), pp. 12-14.

Jensen, Henning Høgh (2007) Ti ubekvemme om biobrændsler. Jord og Viden, November 2007, 14 (152), pp. 12-14.

Jensen, Henning Høgh (2006) Illusionen om kunstgødning i Afrika. http://www.jordbrugsakademikerne.dk/ShowPage.t?pageID=252, October 2006, 151 (13), pp. 10-12.

Jensen, Katherine O'Doherty (2008) Nye forbrugersegmenter. Økologisk Jordbrug, April 2008, 406.

Jensen, Lars Stoumann (2005) Lille effekt af fangafgrøder. [Little effect of catch crops.] Økologisk Jordbrug, October 2005 (345), p. 6.

Jensen, Martin; Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2020) Forskelle i hvidløgssorters antibakterielle effekt. [Variation in antibacterial effect of garlic cultivars.]

Jensen, Martin; Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2020) Forskelle i hvidløgssorters antibakterielle effekt. [Differences in antibacterial activity of garlic cultivars.] Økologisk Landbrug, 25 September 2020, 658, p. 27.

Jensen, A.N. and Aabo, S. (2014) Slagterier giver bakterier til økosvin. Landbrugsavisen, 12 December 2014.

Jensen, Annette Nygaard; Mølbak, Lars and Baggesen, Dorte Lau (2011) Lupin og cikorie gavner tarmsundhed hos slagtesvin. [Lupine and chicory are beneficiary to the gut health of finisher pigs.] Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Jensen, Bent Borg (2014) Økologisk svineproduktion - uden kastration. Økologi & Erhverv, 12 September 2014, 34 (551), p. 14.

Jensen, E.S. (2006) Skal energien øverst på det økologiske jordbrugs dagsorden? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, December 2006, (4), pp. 3-4.

Jensen, Henning Høgh (2013) Fra affald til ressource. Begrebet bioøkonomi sådan rent teoretisk - og hvorfor interessere sig for det ..? Jord og Viden, January 2013, 158 (1), pp. 18-20.

Jensen, Margit Bak; Lehmann, Jesper Overgaard; Mogensen, Lisbeth and Vaarst, Mette (2019) Er tidlig adskillelse af ko og kalv mest skånsomt? [Is early separation of cow and calf most gentle?] DCA News, 4 February 2019, pp. 1-4.

Jensen, Martin (2016) Ramsløg og peberrod mod svine-diarré. Landsbyerne: Landbrug, 18 April 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2016) Planter mod diarre. [Plants against weaning diarrhea.] Økologi og Erhverv, 11 April 2016, 586, p. 11.

Jensen, Martin (2016) Alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Alternative to antibiotics, zinc and cupper.] Landbrug Fyn, 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter er gode for kødpølsen. Food & Culture (web page), 28 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter giver længere holdbarhed til økologiske kødprodukter. Viborg Stifts Folkeblad, 23 February 2012, p. 16.

Jensen, Martin (2012) Herbs and berry can preserve meat products naturally. thefishsite.com (web page), 21 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Tyttebær og ramsløg kan forlænge spegepølsens levetid i stedet for salt - måske. Samvirke (web-page), 21 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Ville du spise kødpølse med ribs? www.fpn.dk, 10 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Urter og bær kan konservere kødprodukter på en naturlig måde. AU -internt nyhedsbrev, 7 February 2012, pp. 1-2.

Jensen, Martin (2012) Økologiske kødprodukter med urter og bær. Økologi & Erhverv website, 13 January 2012, - .

Jensen, Martin and Canibe, Nuria (2016) Jensen, M. 2016 Antibakterielle planter kan måske begrænse diarre hos smågrise. Økologi og Erhverv, 583. [Antibacterial plants may reduce diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, 19 February 2016, 583, p. 11.

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Antibakterielle planter mod diarré i smågrise. [Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, July 2017, 614, p. 12.

Jensen, Martin and Hansen, Flemming (2012) Urter og bær kan konservere kød. WWW.videnskab.dk (Web-page), 26 December 2012, p. 1.

Jensen, Martin; Hansen, Flemming and Grevsen, K. (2014) Ramsons can deliver taste and antibacterial effect in food preservation: From nature to cultivation. ICROFS news, 24 April 2014 ( ), - . [Submitted]

Jensen, S.K. (2017) Hvor skal de bæredygtige proteiner og livsnødvendige aminosyrer komme fra? Økologi & Erhverv, 2017, 609, p. 12.

Jensen, Søren K.; Hymøller, L.; Soegaard, Karen; Lindqvist, H. and Nadeau, E. (2010) Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage – hvad sker der vid forvejring og lagring? ICROFS nyt, 2010, 2, pp. 6-7.

Jezek, Josef; Vostrel, Josef; Krofta, Karel and Klapal, Ivo (2012) První český chmel v kvalitě bio. [The first Czech hop in organic quality.] Zemědělec, 2012, 2012 (40), p. 21.

Johansen, Anders (2009) Restprodukter fra bioenergi er velegnet som gødning. Landbrugsavisen, 2 October 2009.

Johansen, Anders; Hansen, Christian M. and Carter, Mette S. (2010) Restmaterialer fra bio-energiproduktion - kan de tilbageføres til marken? ICROFSnyt, March 2010, pp. 12-13.

Johansen, Anders (2007) Økologisk bioenergi og jordkvalitet. [Organic bioenergy and soil quality.] Økologisk Jordbrug, November 2007, 397.

Johansen, Anders; Stevenson, Bryan; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2011) Effects of bioethanol residues on the functional and genetic diversity of soil microbiota. Plant and Soil, 2011, ( ), - . [Unpublished]

Johansen, Anders; Stevenson, Bryan; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2011) Turnover of bioethanol residues in soil and effects on soil microbiota. Soil Biology and Biochemistry, 2011, ( ), - . [Unpublished]

Johansen, Niels Finn (2012) Larver er kosttilskud til høns. Dansk Erhvervsfjerkræ, 1 September 2012, 9, pp. 450-452.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Tre-årig prosjekt - Saktevoksende kyllinger på uteområder. Fjørfe, 29 October 2019, 136 (8), pp. 42-43.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Flis som dypstrø til storfe. Buskap, 1 July 2019, 71 (5), pp. 100-101.

Johanssen, Juni Rosann E. (2019) Hvordan skille ku og kalv? Buskap, 1 July 2019, 71 (5), pp. 84-85.

Johanssen, Juni Rosann E. and Sørheim, Kristin (2019) Vil reglene for økologisk fjørfeproduksjon bli endret? Fjørfe, 1 July 2019, 136 (6), pp. 30-31.

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin and Adler, Steffen A. (2019) Grønt protein og uteområde til fjørfe - Bli med på spørreundersøkelse! Fjørfe, November 2019, 136 (9), p. 37.

Johnson, Mike (2011) Afrikaanse landbouwgigant wordt langzaam wakker. [African agriculture giant is slowly awakening.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 26-27.

Jokumsen, Alfred (2010) Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder. [Aquaculture - New challenges and new possibilities.] Økologi og Erhverv, 7 May 2010 (455), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2010) Horse bean, pea and rape protein and flax seed oil in feed for organic trout. [Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk.] ICROFSnews, May 2010, p. 7.

Jokumsen, Alfred (2010) Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk. ICROFS nyt, 15 March 2010 (1), pp. 6-7.

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske fisk. [Protein crops for organic fish.] Landbrugsavisen, February 2009 (6), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2008) Proteinfoder til økologiske ørreder. [Protein feed for organic rainbow trout.] Økologisk Jordbrug, December 2008 (422), p. 14.

Jokumsen, Alfred (2008) Flere økologiske fisk. [Increased Production of Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, March 2008, 12 (405).

Jokumsen, Alfred (2006) Gennembrud for økologiske fisk. [Break through for Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366).

Jokumsen, Alfred (2009) Research in vegetable proteins for diets for organic trout. ICROFS news, 1 February 2009, pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2020) Strong EU regulations for organic trout farming. [Stærke EU regler for økologisk ørred opdræt.] ICROFS News, 2 May 2020, pp. 1-3. [Submitted]

Jokumsen, Alfred and Gesto, Manuel (2020) Fiskevelfærd i økologisk ørred opdræt i Danmark. [Fish welfare in organic trout farming in Denmark.] ICROFS Nyt, 18 June 2020, pp. 1-2.

Jokumsen, Alfred and Gesto, Manuel (2020) Stærke EU-regler for økologisk ørred opdræt. [Strong EU regulations for Organic Trout.] ICROFS Newsletter, 30 January 2020, pp. 1-3.

Jokumsen, Alfred (2015) Boom in Production of Organic Line Mussels in Denmark. [Stor øgning i produktionen af økologiske linemuslinger i Danmark.] World Aquaculture, September 2015, p. 63.

Jokumsen, Alfred (2015) Organic Trout Ova/Fry is already available from danish Hatcheries. [Økologisk æg/yngel er allerede tilgængelig på danske klækkerier.] ICROFSNews, 15 April 2015.

Jokumsen, Alfred (2015) Boom in production of organic line mussels in Denmark. [Stærk vækst i produktion af linemuslinger i Danmark.] Aquaculture Europe, April 2015, p. 3.

Jokumsen, Alfred (2015) Organic Trout Ova/Fry also available from Danish Hatcheries. [Økologiske ørredæg/yngel er også tilgængelig fra danske klækkerier.] Aquaculture Europe, March 2015, 40 (1), pp. 27-36.

Jokumsen, Alfred (2015) Boosting the quality of organic trout fry. [Styrkelse af kvaliteten af økologisk ørredyngel.] Hatchery International, 29 January 2015, pp. 1-2.

Jokumsen, Alfred (2015) Danish focus on organic trout fry. [Dansk fokus på økologisk ørred yngel.] World Fishing & Aquaculture, 26 January 2015, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed. [Robust fish fry is requested.] Økologi & Erhverv 12. december 2014, 12 December 2014, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed i økologisk akvakultur. Økologi & Erhverv, 12 December 2014, 557, p. 12.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur - Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth area.] Økologi og Erhverv, 2011 (479), p. 4.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur – Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth Area.] ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2011) Organic Aquaculture - From Niche to growing Business. [Økologisk akvakultur - Fra Niche to vækst område.] ICROFSnews, 2011, Dec-11, . [Submitted]

JOURDAIN, Pierre (1998) Huiles essentielles : quels intérêts pour les mammites ? [Essential oils: what are the benefits for mastitis?] AlterAgri, 1 September 1998 (31), pp. 23-26.

Juin, Hervé (2014) Volailles bio: Des pistes pour une alimentation 100% AB. Connaître ses matières premières: une des clés du succès. ALTERAGRI, September 2014, pp. 5-19.

Jürgens, Karin; Poppinga, Onno and Sperling, Urs (2015) Wirtschaftlich mit weniger Kraftfutter? Eine Auswertung von Bio-Milchviehbetrieben im Vergleich. Lebendige Erde, 2015, 5/2015, pp. 38-42.

Jurjanz, Stefan and Roinsard, Antoine (2014) Valorisation de l’herbe par des truies plein-air. ALTERAGRI, May 2014 (125), pp. 25-28.

Jørgensen, Mrs. Gitte Hallengreen and Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2001) Vælg den rigtige type feromonfælde til viklere. Frugt og Bær, April 2001 (4), pp. 88-90.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Leg med store perspektiver. Land & Liv, June 2011 (25), p. 13.

Kachel, Kai-Uwe (2015) Öko-Kompetenz Mecklenburg-Vorpommern 2020 Das neue Landesprogramm zur Stärkung und Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus in Mecklenburg-Vorpommern. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 1-7.

Kalliomäki, Helka and Jokinen, Kari (2018) Ruokaa, hyvinvointia ja riippumattomuutta kaupunkeihin. [Food, well-being and independency to cities.] Tieteessä tapahtuu, 2018 (3), pp. 17-23.

Kantanen, Juha (2010) The breed of the month - Finnsheep: a northern speciality. GlobalDiv Newsletter, 24 April 2010 (14), pp. 7-10.

Kantanen, Juha (2009) Article of the month - The Yakutian cattle: a cow of the permafrost. GlobalDiv Newsletter, 30 December 2009, pp. 3-6.

Kape, Hans-Eberhard; Pöplau, Ralf and Nawotke, Christian (2015) Entwicklung und Niveau des Bodenreaktionszustandes und der Grundnährstoffversorgung auf dem Ackerland von ökologisch wirtschaftenden Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern. Beiträge zum Ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 45-52.

Kargo, Morten (2017) Koens gener kan afgøre mælkens sundhed. DCA nyhedsbrev, 12 January 2017, p. 1.

Kargo, Morten (2016) Possibilities and requirements for organic dairy breeding lines. News from ICROFS, 1 September 2016, pp. 1-2.

Kargo, Morten and Hjortø, Line (2015) Økologer lægger vægt på høj mælkeydelse som avlsmål. Økologi & Erhverv, 2015, 570, p. 14.

Kargo, Morten and Thomasen, Jørn Rind (2015) Undersøgelsen om fremtidens malkeko er afsluttet. Landmand.dk, 20 November 2015, p. 1.

Karise, Reet (2015) Hahkhallituse vastu saab mesilastega. [Fighting gray mould with honeybees.] Saarte Hääl, 2015, 03, 00-00.

Karlsson, Malin (2012) Mussel shells as a source of occupation in laying hens. LEARN newsletter, June 2012 (2), p. 4.

Kastberg, Peter (2014) På vej mod en øko-label version 2.0? Økologi & Erhverv, 7 February 2014, 538, p. 10.

Kastberg, Peter (2014) Animating Multicriteria Decision-making Processes in the Organic Value Chain. ICROFS news, 2014 ( 1), 6- 8.

Kastberg, Peter (2014) Multicriteria Assessment and Communication of Effects of Organic Food Systems. ICROFS news, 2014, 1, pp. 6-8.

Kauer, Randolf; Leopold , Jochen and Türk, Sven (2006) Zur Praxis des biologisch-dynamischen Weinbaus. Lebendige Erde, February 2006, 2, pp. 40-43.

Kelderer, M.; Casera , C.; Lardschneider , E. and Gramm, D. (2012) Neues aus dem Versuchswesen im ökologischen Obst- und Weinbau. Obst- und Weinbau , November 2012, 49 (11), pp. 374-377.

Kempen, Ine and Beeckman, Annelies (2016) Regionaal voeder in een pluimveerantsoen: welke mogelijkheden? [Regional diets for poultry: which opportunities?] Biopraktijk, 9 March 2016, pp-pp.

Kemper, Laura (2020) Organic Greenhouse Production: Towards an Agroecological Approach in the Framework of the New European Regulation. Core Organic Cofund Newsletter, February 2020, pp. 1-2.

Kessler, Hans-Georg and Daniel, Claudia (2012) Bioraps ist zugleich Risiko und Chance. Schweizer Bauer, 4 August 2012, p. 25.

Kessler, Hans-Georg and Daniel, Claudia (2012) Bioraps in der Schweiz ist Risiko und Chance zugleich. Bauernzeitung, 3 August 2012, p. 25.

Kettnerova, Miloslava and Honsova, Hana (2013) Polní dny nabité zajímavostmi. [Interesting field days.] Zemědělec, 2013, 2013 (29), p. 45.

Kettnerova, Miloslava and Valeska, Jan (2012) Komunitou podporované zemědělství. [Agriculture supported by community.] Zemědělec, 2012, 2012 (44), p. 25.

Khangan, Milind (2020) Organic Sugar Market Share Predicted to Reach USD 4,317 Million By 2027. Food, 15 December 2020, pp. 1-220.

Khangan, Milind (2020) Organic Food And Beverages Market Size to Reach USD 620.00 Billion by 2026, Globally. Food & Beverages, 18 September 2020, pp. 1-220.

Kidmose, Ulla; Edelenbos, Merete; Christensen, Lars Porskjær and Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Nyt projekt om sundhed af økologiske grøntsager. Gartner Tidende, 2007, 123 (3), pp. 34-35.

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel and Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Betydningen af komposttype for kvaliteten af økologisk hvedebrød. INyt, August 2013, 3, pp. 6-7.

Kilcher, Lukas (2007) How organic agriculture contributes to sustainable development. JARTS Witzenhausen, Supplement 89, 2007, pp. 31-49.

Kilcher, Lukas (2006) Mit Biolandbau aus der Armut. Nord - Süd - Forum, January 2006, p. 13.

Kilchsperger, Rahel and Schmid, Otto (2005) Warum bin ich Biobäuerin? bioaktuell, 2005, 4/05, pp. 12-15.

Kildested, Lars (2005) Vilde merudbytter til forbavsede forskere. Agrologisk, January 2005, 23 (1), pp. 6-8.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2017) Overdækning forbedrer frugttræers helbred. Gartnertidende, 11 May 2017, 2017 (6), pp. 40-41.

Kjeldsen, Chris (2002) Bæredygtige producent-forbruger netværk? [Sustainable producer-consumer networks?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, May 2002.

Klaiss, Matthias (2021) Mit der Aussaat die Grundlage für den Sojaanbau legen. Schweizer Bauer, 10 April 2021, p. 26.

Klaiss, Matthias (2019) Ein guter Start. BauernZeitung, 18 April 2019, p. 32.

Klaiss, Matthias (2019) Neue Marktchancen für Soja und Lupinen. Bioaktuell, 2019 (5), pp. 14-15.

Klaiss, Matthias (2019) Soia: tenere le infestanti sotto controllo. Bioattualità, 2019 (4), p. 20.

Klaiss, Matthias (2019) Soja: Maîtriser les mauvaises herbes. Bioactualités, 2019 (4), p. 24.

Klaiss, Matthias (2017) Le soja suisse prend son essor. Bioactualités, 2017, 3, p. 14.

Klaiss, Matthias (2017) Raus aus der Nische: Schweizer Soja. Bioaktuell, 2017, 3, p. 16.

Kledal, P.R. (2009) Corporate farming i Kinas jordbrug – også i det økologiske. ICROFS News, January 2009.

Kledal, Paul Rye (2008) Nilens vand er livsnerven i Egypten. [The water from the Nile is the lifenerve of Egypt.] Frugt og Grønt, June 2008 (6), pp. 320-321.

Kledal, Paul Rye (2007) Kina og den økologiske sektor. [The organic sector of China.] Jord og Viden, August 2007 (10), pp. 12-14.

Kledal, Paul Rye (2007) Kinesisk økologi under lup. [Investigating chinese organics.] Makinbladet international, June 2007, 27 årgang (426), pp. 16-17.

Kledal, Paul Rye (2006) Øget pres på grøntsagsavlere: Voksende forhandlermagt til supermarkederne presser de økologiske producenter af grøntsager. [Increasing pressure on the vegetable producers: Growing bargain power to the supermarkets increases pressure on the organic vegetable producers.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (352), p. 4.

Kledal, Paul Rye (2004) Fortid og fremtid for EU's landbrugspolitik. [Past and present for the European Common Agriculture policy.] SALT, August 2004, 13 (4), pp. 17-18.

Kledal, Paul Rye (2004) Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse. [The decline in farms are hitting the organic farmers with delay.] Økologisk Jordbrug, February 2004, p. 7.

Kledal, Paul Rye (2004) Naturens tid, landmandens tid og agrokapitalens cyklus. [Nature's time, the farmer's time and the time circuit of the agri-capital.] Økologisk Jordbrug, January 2004, p. 8.

Kledal, Paul Rye (2003) Mælk på den opfindsomme måde. [Milk in the creative way.] Samvirke, December 2003.

Kledal, Paul Rye (2011) Farmscrapers - fra horisontalt til vertikalt bylandbrug. Global Økologi, June 2011, 2 (2011), pp. 14-15.

Kledal, Paul Rye (2010) Fra Babylons Hængende Haver til Landbrugshøjhuse. [From the Gardens of Babylon to Modern Farmscrabers.] Momentum, 2010, 4 (2010), pp. 4-7.

Kley, Ronald (2015) Bereitstellung von Planungsrichtwerten für den ökologischen Landbau. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 100-110.

Klocke, Peter and Fidelak, Christian (2010) Homöopathische Konzepte in der Eutergesundheit. Lebendige Erde, March 2010, 3, pp. 42-45.

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2017) Græsprotein til svin bliver virkelighed. [Grass protein for pigs become reality.] Magasinet Svin, October 2017, Okt (2017), pp. 36-37.

Knage-Rasmussen, Kristian; Bonde, Marianne and Rousing, Tine (2011) Værktøjer til sundhedsstyring af søer på friland. Landbrugsavisen - Økologi, 3 June 2011, p. 20.

Knoll, Maximilian (2020) Wühlareal für mehr Tierwohl bei den Schweinen. Schweizer Bauer, 4 July 2020, p. 26.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) The choice of food matters to the climate and the environment. ICROFS news, 8 July 2020, p. 1.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Mindre udvaskning fra økologer. Økologisk Jordbrug, August 2006, 365, p. 6.

Knudsen, Marie Trydeman (2003) De bedste ting i livet er gratis. Information, December 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2003) Del og hersk. Økologisk Jordbrug, June 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2002) Blandingsafgrøder giver gevinst. Nyhedsmagasinet Økologisk Jordbrug, December 2002.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Fødevarevalget betyder noget for klimaet og miljøet. [Food choices are important for the climate and the environment.] Fagmediet Økologisk, 12 May 2020, pp. 1-4.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein. [Sustainability in feeding with organic grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 23.

Knudsen, Marie Trydeman (2016) Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig? [Production of Danish organic grass protein - is it worth it?] �ologi & Erhverv, 9 September 2016, 595, p. 9.

Koechling, Florianne and Willer, Helga (2012) "Pflanzen bilden Allianzen und kommunizieren untereinander". Ökologie & Landbau, 2012, 4/2012 (164), pp. 36-37.

Koefoed Petersen, Karen (2019) Greenresilient at the Food Festival in Aarhus. Core Organic Cofund Newsletter, October 2019, pp. 1-2.

Kokkedal, Hanne (2014) 2 øko-planter sviner mindre end én. DR-viden. Kig på videnskab, 23 June 2014.

Kolláth, Péter (2015) Egy tanulmányút margójára II. Luxemburg, 2015. június 4-5. [To the margins of a study trip II. Luxembourg, 4-5 June 2015.] őstermelő, 1 August 2015, pp. 97-99.

Kolláth , Péter (2014) Egy tanulmányút margójára - luxemburgi gazdaságlátogatás a Leonardo projekt keretében. [Farm visiting in Luxemburg in frame of Leonardo OFEOF project.] Őstermelo, 1 June 2014, 2014 (3), pp. 92-93.

Koller, Martin; Vieweger, Anja; Mäder, Paul; Total, René; Bauermeister, Regula; Baur, Robert; Suter, Daniel and Mayer, Jochen (2005) Green manuring in organic vegetable production – first results. Ekologiskt Lantbruk, 2005 (45), pp. 17-18.

Koller, Martin (2019) Recyclingdünger erfolgreich im Gemüsebau einsetzen. Schweizer Bauer, 12 January 2019, p. 44.

Koller, Martin (2018) Saatgutbestellung: Achtung bei Kohlarten! Gemüseblatt, December 2018 (6), p. 4.

Koller, Martin (2018) Sicher ins Lager: Darauf achten bei der Ernte. Gemüseblatt, October 2018 (5), p. 4.

Koller, Martin (2018) Aufgepasst bei der Karottenernte. Bauernzeitung, 28 September 2018, p. 29.

Koller, Martin (2018) Keine weisse Watte am Lager! Gemüseblatt, August 2018 (04), p. 4.

Koller, Martin (2018) Unkraut bekämpfen: Handeln, bevor man das Problem sieht. Schweizer Bauer, 2 June 2018, p. 28.

Koller, Martin (2018) Am "Gjätt" eine Nasenlänge voraus. Gemüseblatt, June 2018 (3), p. 4.

Koller, Martin (2018) Test für torfreduzierte und torffreie Substrate. GPlus, 2018, 1/2018, pp. 20-21.

Koller, Martin (2017) Ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Züchtung gegen Krankheiten. Bioaktuell, 2017, 10, p. 21.

Koller, Martin (2017) Plantes en pots: Le substrat est la clé du succès. Bioactualités, 2017, 8, p. 5.

Koller, Martin (2017) Testa a testa: selezione contro malattie. Bioattualità, 2017 (10), p. 11.

Koller, Martin (2017) Topfpflanzen: Substrat ist Grundlage des Erfolgs. Bioaktuell, 2017 (8), p. 25.

Koller, Martin (2017) Une course au coude-à-coude: La sélection contre les maladies. Bioactualités, 2017 (10), p. 17.

Koller, Martin (2013) Beiträge von Martin Koller im Schweizer Bauer 2013. Schweizer Bauer, 2013, - .

Koller, Martin (2013) Beiträge von Martin Koller im Zürcher Bauer 2013. Zürcher Bauer, 2013, - .

Koller, Martin (2012) "Pflanzenschutzempfehlungen für den Biogemüsebau" aktualisiert und erweitert. Zürcher Bauer, 27 April 2012, p. 12.

Koller, Martin (2012) Pflanzenschutz im Biogemüse: Stufenweise zum Erfolg. Schweizer Bauer, 31 March 2012, p. 30.

Koller, Martin (2012) Pflanzenschutz im Biogemüsebau: An Fruchtfolgen denken. BauernZeitung, 30 March 2012, p. 27.

Koller, Martin (2011) Beiträge von Martin Koller im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer , 2011, - .

Koller, Martin (2011) Beiträge von Martin Koller in der BauernZeitung 2011. Bauernzeitung, 2011, - .

Koller, Martin (2011) Die neue Saison bringt eine neue Rasse des Falschen Mehltaus am Salat: Wird das die neue Bauernregel? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011 (2), p. 27.

Koller, Martin (2011) Optifer – der Bioanbau hat wieder ein Eisen im Feuer. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 1, x-y.

Koller, Martin (2011) Sumpfkresse – ein lästiges Wurzelunkraut breitet sich aus. [Creeping Yellowcress (Rorippa sylvestris)- an important root weed.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 1, pp. 17-18.

Koller, Martin (2010) Leguminosen-Gründüngung als Stickstoffdünger. Schweizer Bauer, 14 August 2010, p. 28.

Koller, Martin (2010) Stickstoff über den Winter wachsen lassen. BauernZeitung, 30 July 2010, p. 17.

Koller, Martin (2010) Erfahrungen mit neuen Biosorten bei Kürbissen. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 1, p. 22.

Koller, Martin (2010) Erste internationale Forschungstagung zum Ökoanbau in Gewächshäusern. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 5, pp. 49-51.

Koller, Martin (2010) Es laufen wieder fleissig Läuse über die (Salat-) Herzen! ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 24.

Koller, Martin (2010) Kaltnebeltechnik im Gewächshaus: Alles nur Schall und Rauch? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 30.

Koller, Martin (2010) Kleine Köpfe gesucht: Kopfkohlsorten im Vergleich. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 2, pp. 34-35.

Koller, Martin (2010) Mit Backpulver gegen den Echten Mehltau (De la poudre à lever pour combattre l’oïdium). Der Gemüsebau/Le Maraîcher , 2010, 3, pp. 26-27.

Koller, Martin (2010) Mit Gewächshaustechnik Geld sparen. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 2, p. 54.

Koller, Martin (2010) Wird die Produktion von Optifer eingestellt? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 37.

Koller, Martin (2009) Beiträge von Martin Koller in der BauernZeitung 2009. BauernZeitung, 2009, - .

Koller, Martin (2009) Biofumigationsversuche. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 1, pp. 28-29.

Koller, Martin (2009) Kupferalternativen und -minimierung zur Krautfäulebekämpfung in Kartoffeln. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 5, pp. 31-32.

Koller, Martin (2009) Pflanzenschutz in Zuckermelonen: Echter Mehltau und mehr. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 2, pp. 38-39.

Koller, Martin (2009) Spritzbeine: Die nächste Generation. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 1, pp. 45-46.

Koller, Martin (2009) Spurenelemente: Liegt die Lösung im Mist? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 4, pp. 42-43.

Koller, Martin (2009) Zuckermaissorten aus Biozüchtung. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, p. 20.

Koller, Martin (2008) Beiträge von Martin Koller im Schweizer Bauer 2008. Schweizer Bauer, 2008, - .

Koller, Martin (2007) Zwiebeln säen? Stecken? Oder pflanzen? bioaktuell, 2007, 2/07, pp. 14-15.

Koller, Martin and Billmann, Bettina (2008) Neuste Erkenntnisse im Anbau von Bio-Zierpflanzen. g'plus, 26 August 2008, p. 47.

Koller, Martin; Duffy, Brion and Widmer, Franco (2011) Hofdüngereinsatz im Gemüsebau. Schweizer Bauer, 26 August 2011, p. 24.

Koller, Martin; Duffy, Brion and Widmer, Franco (2011) Vorsicht beim Hofdüngereinsatz im Gemüsebau. Bauernzeitung, 26 August 2011, p. 27.

Koller, Martin and Gallmeister, Anna (2011) Keinen Hammer gegen die Samtflecken an Tomaten gefunden. [No break-throug against grey mold on tomatos.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 3, p. 29.

Koller, Martin and Gonzales, Alvaro (2008) Düngen mit Erbsen als Vorfrucht. bioaktuell, 2008, 7/08, pp. 10-11.

Koller, Martin and Hauenstein, Samuel (2019) Gärgut tut dem Sellerie gut. Gemüseblatt, 2019 (2), p. 4.

Koller, Martin and Hauenstein, Samuel (2019) Neues für Bioproduzenten. Gemüseblatt, 2019 (1), p. 4.

Koller, Martin; Hauenstein, Samuel and Fuchs, Jacques (2019) Gärgut tut dem Sellerie gut. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2019 (01), pp. 58-59.

Koller, Martin; Herb, Christian; Fritzsche-Martin, Andreas and Schärer, Hans-Jakob (2010) Die Erleuchtung im Kampf gegen den Falschen Mehltau an Basilikum? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 4, pp. 46-47.

Koller, Martin and Herforth, Joelle (2017) Topfpflanzen biologisch düngen. Bioaktuell, 2017, 2/17, p. 17.

Koller, Martin and Huber, Kathrin (2018) Regenwürmer machen unsere Böden fruchtbar. Gemüseblatt, 2018 (1), p. 6.

Koller, Martin and Lichtenhahn, Martin (2013) Mit Spätsaat und Netz gegen den Möhrenblattfloh. Zürcher Bauer, 5 July 2013, p. 4.

Koller, Martin and Lichtenhahn, Martin (2013) Beiträge von Koller Martin in der BauernZeitung 2013. BauernZeitung, 2013, - .

Koller, Martin and Luka, Henryk (2018) Mit den richtigen Blumen Nützlinge fördern. Gemüseblatt, 2018 (2), p. 4.

Koller, Martin; Schmid, Michael ; Brankatschk, Kerstin ; Friedel, Jürgen K. and Sessitsch, Angela (2011) Hintergründe zu EHEC, Salmonellen und Co. in Gülle, Mist und Boden, Resultate des Forschungsprojektes PathOrganic. [Background information to EHEC and Salmonella in slurry and manure. Results from the research project PathOrganic.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 3, pp. 37-39.

Koller, Martin and Speiser, Bernhard (2011) Im Bio-Anbau eine Daueraufgabe. UFA Revue, 9 June 2011, p. 14.

Koller, Martin and Speiser, Bernhard (2011) Frust statt Lust im Garten? g'plus, 3 May 2011, p. 24.

Koller, Martin and Speiser, Bernhard (2011) Schneckenbekämpfung: Frust statt Lust im Garten. g'plus, 2011, 9, pp. 24-25.

Koller, Martin and Total , René (2011) Beetstriegel in Pflanzkulturen. [Harrowing in planted vegetable crops.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 2, p. 45.

Koller, Martin; Vieweger, Anja; Total, René; Bauermeister, Regula; Suter, Daniel and Mäder, Paul (2008) Stickstoffwirkung von Gründüngungen auf Bio-Wiesskohl. AGRARForschung, 7 June 2008, pp. 264-269.

Kongsted, A.G. (2018) Stærke grise fravænnet af søer ved godt huld. Økologi & Erhverv, 8 June 2018 (634), p. 14.

Kongsted, A.G. (2012) Frilandsgrise på jordskokker. Økologi & Erhverv, 15 June 2012, 502, p. 21.

Kongsted, A.G. (2011) Den fouragerende gris. Økologi og Erhverv, 12 August 2011, 482, pp. 16-17.

Kongsted, A.G. and Bonde, Marianne (2018) Fokus på indretning af løbegårde. Økologisk Landbrug, February 2018, p. 8.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J. (2015) Lokalt protein kan erstatte soja. Økologi & Erhverv, 8 February 2015, 560, p. 10.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2014) Agroforestry i økologisk husdyrproduktion. Økologi & Erhverv, 4 July 2014, 548, p. 14.

Kongsted, A.G. and Jørgensen, U. (2015) Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab. Økoglogi & Erhverv, 30 October 2015, 576, p. 14.

Kongsted, Hanne (2017) Norsk genetik viser gode takter i faremarken. [Norwegian genes may be useful in the farrowing field.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, p. 14.

König, Johannes (2002) Entwicklung von großtechnisch einsetzbaren biologisch-dynamischen Anzuchterden. Lebendige Erde, February 2002, 2, pp. 42-45.

König, Uli Johannes (2005) Komposterden zwischen Gartenbaukunst und Handelsware. Lebendige Erde, April 2005, 4, pp. 40-43.

König, Uli Johannes (1999) Eine neue Variante bei der Herstellung des Eichenrinden-Präparates. Lebendige Erde, 1999, 5, pp. 36-38.

König, Uli Johannes and Geier, Uwe (2008) Versuche zu Präparate-Rührverfahren - Aktuelle Vergleiche unterschiedlicher Verfahren mit neuen Methoden. Lebendige Erde, January 2008, 1, pp. 40-44.

Konvalina, Petr (2013) Pšenice špalda v ekozemědělství. [Spelt wheat in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (21), p. 35.

Konvalina, Petr (2011) Netradiční obilniny v ekozemědělství. [Unusual cereals in organic farming.] Zemědělec, 2011, 39 (2011), p. 21.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar and Kas, Martin (2013) Opomíjené obilniny a pseudoobilniny. [Neglected cereals and pseudocereals.] Zemědělec, 2013, 2013 (17), p. 33.

Koopmans, Chris; Hondebrink, Merel; Westhoek, Annet and Rossing, Walter (2018) Strokenteelt en groenbemesters. Ekoland, May 2018, 3, p. 31.

Köppen, Detloff (2000) Agrarökologische Folgerungen für einen umweltgerechten Pflanzenbau: Leistungen des ökologischen Landbaus – ein Betriebsvergleich. unpublished, 2000. [Unpublished]

Korsgaard, M. (2015) Vand kan forebygge æbleskurv. Økologi & Erhverv, 20 March 2015, 563, p. 17.

Korsgaard, Maren (2017) Frugt og bær i en udfordrende sæson. Økologisk Planteavlsberetning, 1 November 2017, 2017, pp. 42-44.

Korsgaard, Maren (2017) Milde vintre giver pletfrie æbler. Økologi & Erhverv, 27 January 2017, 603, p. 9.

Kostkan, Vlastimil; Lacina, Jana and Malikova, Alena (2013) Krajina - příležitost pro zemědělce. [Landscape - an opportunity for farmers.] Zemědělec, 2013, 2013 (45), p. 25.

KÖSZ, . (2016) XIV. Sárközy Péter Tudományos Emlékülésen tartottak szakmai előadásokat az ÖMKi munkatársai. [Presentations given by colleagues of ÖMKi on XIV. Peter Sarkozy Scientific Memorial Meeting.] Őstermelő, December 2016, XX (2016/6), p. 121.

Kotera, Jan (2013) Farma, kde se zelenině daří bez dotací. [The farm where vegetables thrive without subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (1-2), p. 26.

Kramer, Michael (2015) Werden Verhaltensmerkmale vererbt? CHBraunvieh, 2015, 4, pp. 6-7.

Krarup, Signe (2007) Det økologiske forbrug i 2006. [The organic consumption in 2006.] Økologisk Jordbrug, October 2007. [In Press]

Kraus, Milena (2010) Wirtschaftsfaktor Bio. Berlin goes green. Berlin Boxx BusinessMagazin 10 (Jan./Feb. 2010), February 2010, pp. 10-15.

Krause, Hans-Martin (2021) Der Biolandbau ist anpassungsfähig. Ökologie & Landbau, 2021 (03), pp. 14-15.

Krause, Hans-Martin (2018) Il carbone vegetale aiuta a proteggere il clima. Bioattualità, 2018 (3), p. 12.

Krause, Hans-Martin (2018) Pflanzenkohle hilft beim Klimaschutz. Bioaktuell, 2018 (3), p. 26.

Krause, Tanja; Haase, Thorsten; Böhm, Herwart; Heß, Jürgen; Loges, Ralf and Haase, Norbert U. (2006) Pflanzenbauliche Strategien für die ökologischer Erzeugung von Verarbeitungskartoffeln: Teil 4: Sortenwahl und Standort. [Crop management strategies for organic cultivation of potato for processing. Part 4: cultivar choice and location.] Kartoffelbau, 2006, 57 (5), pp. 208-214.

Krauss, Maike (2021) De la ténacité pour des sols vivants. Bioactualités, 2021 (2), pp. 12-13.

Krauss, Maike (2021) Mit Ausdauer für lebendigen Boden. Bioaktuell, 2021 (2), pp. 12-13.

Krauss, Maike (2017) Coltivare senza aratro - giova al suolo e al clima. Bioattualità, 2017, 6, p. 13.

Krauss, Maike (2017) Cultiver sans labourer: Bon pour le sol, bon pour le climat. Bioactualités, 2017, 6, p. 22.

Krauss, Maike (2013) Pflugverzicht als Klimaschutzstrategie? Schweizer Bauer, 6 July 2013, p. 40.

Krauss, Maike; Berner, Alfred; Fliessbach, Andreas; Pfiffner, Lukas and Mäder, Paul (2015) Bodenorganismen mögen es ruhig. HOTSPOT, 2015, 32, pp. 10-11.

Krauss, Maike; Gattinger, Andreas; Skinner, Colin and Krause, Hans-Martin (2013) Ist der Biolandbau klimafreundlicher? Zürcher Bauer, 6 September 2013, p. 4.

Krauss, Maike; Gattinger, Andreas; Skinner, Colin and Krause, Hans-Martin (2013) Ist der Biolandbau klimafreundlicher? BauernZeitung, 30 August 2013, p. 1.

Krauss, Maike; Kundel, Dominika; Böhler, Daniel and Fliessbach, Andreas (2020) Ackern im Klimawandel. BWagrar, 2020, 14, pp. 2-4.

Krauss, Maike; Kundel, Dominika; Böhler, Daniel and Fliessbach, Andreas (2020) Ackern im Klimawandel. #Ö - ökologisch erfolgreich, unabhängiges Magazin für den deutschsprachigen Raum, 2020 (3), pp. 18-19.

Krauss, Maike and Mäder, Paul (2019) Geerdet - wie kommt der Ackerbau wieder in Balance? FondsGoetheanum, 2019, p. 5.

Krauss, Maike; Perrochet, Frederic; Lori, Martina; Ruser, Reiner; Müller, Torsten; Zikeli, Sabine; Gruber, Sabine; Claupein, Wilhelm; Mäder, Paul and Gattinger, Andreas (2017) Reduzierte Bodenbearbeitung im Biolandbau – Klimaaspekte. Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (6), pp. 226-231.

Krebs, Adrian (2015) Bio 3.0 soll Quantität mit Qualität kombininieren. Bioaktuell, 2015, 2015 (2), p. 23.

Krebs, Adrian (2015) Euro drückt den Milchpreis - Für Bio sind die Folgen (noch) begrenzt. Bioaktuell, 2015, 2015 (2), p. 13.

Krebs, Adrian (2015) Grosses Interesse, aber es braucht noch mehr Wissen. Der Gartenfreund, 2015 (11), p. 11.

Krebs, Adrian (2015) Strukturwandel: Wie gross ist gross genug? Bioaktuell, 2015, 2015 (2), pp. 6-7.

Krebs, Adrian (2015) Weiter viel Wachstum in der Biobranche - USA legen stärker zu als in Europa. Bioaktuell, 2015, 2015 (2), p. 22.

Krebs, Adrian (2014) Es fehlt oft an Mut zum Minimum. bioaktuell, November 2014, 9/14, pp. 11-12.

Krebs, Adrian (2014) Mit PS aus Fleisch und Blut die Ressourcen schonen. bioaktuell, November 2014, 9/14, pp. 5-6.

Krebs, Adrian (2014) Bio 3.0: Zurück in die Zukunft? bioaktuell, 2014, 3, p. 5.

Krebs, Adrian (2014) Bio Weide-Beef ist punkto Nachhaltigkeit auf der Höhe. bioaktuell, 2014, 8, p. 20.

Krebs, Adrian (2014) Die Fahrt mit dem Güllefass kann vor dem Bezirksgericht enden. bioaktuell, 2014, 10/14, p. 13.

Krebs, Adrian (2014) Die Herstellung von Bioglace ist nicht immer ein Schleck. bioaktuell, 2014, 7, p. 21.

Krebs, Adrian (2014) Die verschmähten Biokälber. bioaktuell, 2014, 6, pp. 4-5.

Krebs, Adrian (2014) Fittere Kälber, weniger Arbeit und ein paar Probleme. bioaktuell, 2014, 1/14, pp. 14-15.

Krebs, Adrian (2014) Geschlossenes System mit Komplettangebot. bioaktuell, 2014, 6, p. 6.

Krebs, Adrian (2014) Hoher Wellengang im Milch-Auffangbecken. bioaktuell, 2014, 5, pp. 11-12.

Krebs, Adrian (2014) Letzter Halt Ertingen. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 7.

Krebs, Adrian (2014) Mit Qualitätsbio kann man nicht die ganze Welt ernähren. bioaktuell, 2014, 3/14, pp. 8-9.

Krebs, Adrian (2014) Preisentwicklung gibt im Moment keinen Anlass zur Beunruhigung. bioaktuell, 2014, 5/14, pp. 12-13.

Krebs, Adrian (2014) Wann ist ein Pflug ein Pflug? bioaktuell, 2014, 5/14, pp. 5-6.

Krebs, Adrian (2014) Wo die Primarlehrerin 125 Pferdestärken zähmen lernt. Wo die Primarlehrerin 125 Pferdestärken zähmen lernt, 2014, 3, p. 19.

Krebs, Adrian (2013) "Bei mir war jede schon einmal Mutter- und Milchkuh". Zürcher Bauer, 20 December 2013, p. 4.

Krebs, Adrian (2013) Der Biokartoffelbau im Höhenflug. BauernZeitung, 20 December 2013, p. 31.

Krebs, Adrian (2013) "Jede war mal Mutter- und Milchkuh". Schweizer Bauer, 14 December 2013, p. 31.

Krebs, Adrian (2013) Tomatissima - die Königin der Fruchtgemüse im Mittelpunkt der FiBL-Tagung. Zürcher Bauer, 29 November 2013, p. 4.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) Italianità in der Genfer Banlieue. bioaktuell, 2014, 6, p. 25.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) «Mit Qualitätsbio kann man nicht die ganze Welt ernähren». bioaktuell, 2014, 3, pp. 8-9.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) Wir wollen uns beim Menuplan von der Natur leiten lassen. bioaktuell, 2014, 4/14, p. 24.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) Zwei Bergler im Vorstand und viele zurückgewiesene Anträge. bioaktuell, 2014, 4, pp. 20-23.

Krebs, Adrian and Würsch, Hubert (2014) Rätisches Grauvieh braucht mehr Stiere und gute Zusammenarbeit. bioaktuell, December 2014, 10/14, p. 16.

Kretzschmar, Ursula and Bickel, Regula (2020) Welche Verfahren sind "biotauglich"? alimenta, 2020 (05), pp. 20-21.

Kretzschmar, Ursula and Kerbage, Laurent (2007) Keine Schädlichen Transfette bei Knospe und Demeter. bioaktuell, 2007, 3/07, p. 16.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2004) Tørring og rensning af korn. [Drying and cleaning of grain.] MånedsMagasinet Mark, January 2004 (1), p. 66.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Tromletørring god til øko-korn. Økologisk Jordbrug, June 2001, p. 9.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Ny tørringsteknik kan gøre økologisk korn bedre. JordbrugsForskning, May 2001, 5, p. 12.

Kristensen, Scientist Erik Fløjgaard (2003) Tromletørring skal sikre kvalitetskorn. [Drum drying, a method to ensure high-quality grain.] Økologisk Jordbrug, August 2003 (293), p. 6.

Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2003) Olieræddike kan optage tabt nitrat fra 2,5 meters dybde. [Fodder radish takes up lost nitrate from 2.5 meters depth.] Månedsmagasinet Mark, 2003, 7, pp. 14-15.

Kristensen, Pernille Kjeldgaard (2021) Danmark har fået klimavenlige kostråd: Du kan mindske din CO2-udledning med op til 50 procent. [Denmark has got climate-friendly dietary guidelines: You can reduce your greenhouse gas emissions from food by up to 50 percent.] DR Viden, 7 January 2021, pp. 1-5.

Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen and Søegaard, Karen (2007) Afgræsning af græsblandinger med bælgplanter og cikorie. Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 2.

Kristensen, Hanne L. (2016) Samdyrkning er en lovende strategi. Økologi & Erhverv, 9 December 2016, 601, p. 14.

Kristensen, Hanne L. (2012) Blomkål og porrer får selskab i marken. DCA nyheder 11.01.2012, 11 January 2012, .

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet – fra jord til bord. Økologi og erhverv, 13 August 2010, 460, p. 10.

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet i hele produktionskæden. Landbrugsavisen, 6 August 2010, p. 10.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landbrug, 19 August 2019, 647, p. 26.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. Økologi & Erhverv, 11 May 2018, 632, p. 15.

Kristensen, Helene (2018) Designing resilient organic greenhouse production systems for Europe. Core Organic Cofund Newsletter, November 2018, pp. 1-3.

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar 12-13 juni 2018. ICROFS nyt, 9 April 2018, pp. 1-5.

Kristensen, Helene (2018) Pig health and welfare in eco-efficient organic systems discussed at research seminar. ICROFS news, 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2017) En super-ko er en sund ko. ICROFS' hjemmeside, March 2017, p. 1.

Kristensen, T.; Kristensen, I.S. and Tvedegaard, N. (2011) Dårlig arrondering – konsekvenser for økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen, December 2011, pp. 1-2.

Kristensen, T. and Søegaard, K. (2013) Hay production in North Europa. ICROFS, September 2013, 3, pp. 8-9.

Kristensen, T. and Søegaard, K. (2013) Høproduktion og fodring. Landbrugsavisen, 12 July 2013, pp. 1-2.

Krogh, Anne Kjærsgaard (2015) Stort boom i økokyllinger. [Large demand for organic broilers.] Landbrug Nord, 24 May 2015, p. 21.

Kuchtova, Perla (2012) Mák setý v ekologickém zemědělství. [Opium poppy in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (36), p. 31.

Kuchtova, Perla and Kettnerova, Miloslava (2013) Debaty o GM plodinách neutichají. [The debates about GM crops don´t cease.] Zemědělec, 2013, 2013 (9), p. 26.

Kuchtová, Perla; Škeřík, Josef; Kazda, Jan and Nerad, Daniel (2007) Ekologická řepka na českých polích. [Ecological rapeseed in the Czech fields.] Farmář, June 2007, 13 (6), pp. 20-22.

Kühn, Scientist Birka Falk (2001) Perspektiver for skurvresistente æble sorter. Gartner Tidende, 2001, pp. 12-13.

Kühn, Scientist Birka Falk and Thybo, Senior Scientist Anette (2000) Sådan smager de skurvresistente æblesorter. Frugt og Bær, 2000, pp. 242-243.

Kummer, Susanne; Petrasek, Richard and Bartel-Kratochvil, Ruth (2020) Ein kleines Land hat Großes vor. Ökologie & Landbau, 2020 (1), pp. 32-33.

Kunz, Peter; Buchmann, Markus and Cuendet, Catherine (2000) Backqualität und/oder Brotqualität? Lebendige Erde, 2000, 5/2000, pp. 38-41.

Kupferschmid, Cornelia and Dierauer, Hansueli (2013) Die Sortenliste Biogetreide für die Aussaat 2013 (Ernte 2014) ist da! Thurgauer Bauer, 26 July 2013, p. 9.

Kuprat, Vera; Böhm, Herwart and Taube, Friedhelm (2003) Qualitätsbeurteilung von Kartoffeln. [Quality assessment of potatoes.] Kartoffelbau, 2003, 54 (9/10), pp. 381-385.

Kvande, Ingvar (2019) Solceller i landbruket gir muligheter og utfordringer. Bondebladet, 28 March 2019, pp. 38-39.

Laimburg , Research Centre and Department , Fruit Tree production (2012) BIOINCROP: CAUSES OF REPLANT DISEASE. [BIOINCROP: URSACHEN MÜDER BÖDEN BIOINCROP: OORZAKEN BODEMMOEHEID.] European Fruit Magazine , 31 July 2012, 2012 (7), p. 31.

Lamandé, M. (2010) Vandtransport i græsmarker. Økologi & Erhverv, 19 November 2010, 467, p. 18.

Lamandé, M.; Eriksen, J.; Jacobsen, O.H. and Krogh, P.H. (2010) Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations. ICROFS news, 2010, 1, pp. 5-6.

Lambion, Jérôme (2007) Protection phytosanitaire en culture de pomme de terre biologique - Fiche 2 : Lutte contre les ravageurs. [Crop protection in organic potato production - technical note 2 : protection against pests.] Réussir Fruits & Légumes, January 2007 (258), pp. 35-38.

Lambion, Jérôme (2006) Protection phytosanitaire en culture de pomme de terre biologique - fiche 1 : lutte contre les champignons et les bactéries pathogènes. [Crop protection in organic potato production - technical note 1 : protection against pathogenic fungi and bacteria.] Réussir Fruits & Légumes, November 2006 (256), pp. 35-38.

Lambion, Jérôme (2004) Grandes cultures : le Sclerotinia en AB : Luttez ! C'est possible. [Control of Sclerotinia spp. in organic arable crops.] Cultivar, December 2004 (587), pp. 18-19.

Lambion, Jérôme and Mazollier, Catherine (2004) Mildiou de la laitue sous abri : comment faire face ? [How to cope with downy mildew on lettuce ?] Alter Agri, September 2004 (67), pp. 4-6.

Lambion, Jérôme; Dietemann, Lauren and Willer, Helga (2020) Greenresilient experimental site visit: Innovative greenhouse practices in France. Core Organic Cofund Newsletter, September 2020, pp. 1-2.

Lambion, Jérôme and VEDIE, Hélène (2020) Video from Greenresilient. Core Organic Cofund Newsletter, February 2020, p. 1.

LAMBION, Jérôme; DAMIDAUX, R. and BEZERT, J. (2003) Lutte contre le mildiou et les bactérioses en culture biologique de tomate de plein champ : Recherche d'alternatives au cuivre. [Control against mildew and bacterial diseases in organic field tomato cultivation: Searching for alternatives to copper.] MARAICHAGE BIO INFOS, 1 May 2003, 24, pp. 1-3.

Lammerts van Bueren, E.T. (2010) A Collaborative Breeding Strategy for Organic Potatoes in the Netherlands. Ecology & Farming, February 2010, pp. 50-53.

Lammerts van Bueren, E.T. (2010) Ethics of Plant Breeding: The IFOAM Basic Principles as a Guide for the Evolution of Organic Plant Breeding. Ecology & Farming, February 2010, pp. 7-10.

Lammerts van Bueren, E.T. and Janmaat, Leen (2016) Organic 3.0. [Organic 3.0.] Ekoland, January 2016, 2016 (januar), pp. 18-19.

Lampkin, Nic (2006) Data reveals how organic costs compare with those for conventional production. Gwlad, December 2006, 59, p. 16.

Land, Anita Marlene (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Bonde og småbruker, 3 May 2019, 106 (4), p. 10.

Land, Anita Marlene (2019) Godt brød med moderne hvetesorter. Nationen, 15 April 2019, p. 17.

Land, Anita Marlene and Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2018) Bønder sparer mye på å samarbeide om møkka. [Farmers collaborating on manure spreading.] Bonde og Småbruker, January 2018, 105 (1), p. 11.

Land, Anita Marlene and Løes, Anne-Kristin (2017) Marmor i møkk er bra for plantene. [Marble in manure is good for the plants.] Nationen (Newspaper), 7 August 2017, pp. 16-17.

Lange, G.; Böhm, H. and Berendonk, C. (2010) Etablierung ausgewählter Arten zur Nachsaat in ökologisch bewirtschafteten Grünlandbeständen in Abhängigkeit von Nachsaattechnik und Standort. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, 2010, 22, pp. 273-274.

Langer, Vibeke (2018) Partnerskaber og målrettet indsamling af viden kan hjælpe bestøvere. Økologi & Erhverv, 23 February 2018 (627), p. 16.

Langer, Vibeke (2017) Flere blomster til de vilde bier, tak. Økologi & Erhverv, 23 June 2017 (613), p. 14.

Langer, Vibeke (2017) Two seasons of "thinking like a bee" increase farmer awareness. ICROFS news, 16 June 2017, pp. 1-2.

Langer, Vibeke (2016) Beefarm: Meeting the complex challenges of food and lodging to wild bees. ICROFS news, 15 April 2016, pp. 1-3.

Langer, Vibeke (2015) Atten landmænd har kortlagt bedriften fra bierne synsvinkel. Økologi&Erhverv, 13 October 2015, 577, p. 10.

Langer, Vibeke (2014) Landmænd skal tænke som bier. Økologi & Erhverv, 29 November 2014, 556, p. 11.

Larsen, Mette Krogh (2009) Afgræsning og bælgplanter bevarer smagen i mælken. Ny Kvægforskning, August 2009, pp. 6-7.

Larsen, Mette Krogh (2009) Økologisk mælk og afgræsning. Økologisk Jordbrug, 26 June 2009.

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max; Larsen, Villy J. and Jokumsen, Alfred (2016) Denmark – European champion in organic rainbow trout. [Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred.] ICROFS news, 1 February 2016, pp. 1-2.

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max and Larsen, Villy Juul (2016) Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred. [Denmark has become European champion in organic Rainbow trout.] Økologi & Erhverv, 7 January 2016 (580), p. 1.

Lassen, Jesper (2013) Udfasning - Rettidig omhu? Økologi & Erhverv, 26 April 2013, 33 (521), p. 17.

Lau Baggesen, Dorte; Nygaard Jensen, Annette and Dalsgaard, Anders (2007) Forebyggelse af smitstoffer i økologisk frugt og grønt. FØJOenyt, November 2007.

Laura, Henryk and Pfiffner, Lukas (2012) Kohl-Nützlinge bevorzugen Kornblumen. BauernZeitung, 5 October 2012, p. 27.

Lauridsen, Charlotte (2011) Sundhedseffekt af øko-gulerødder? Økologi Erhverv, 28 January 2011, 471, .

Lauridsen, Charlotte (2009) Er økologiske gulerødder sundere end konventionelt dyrkede? [Are organic carrots healthier than conventionally grown?] Økologi Erhverv, 30 October 2009, 442, 17 .

Laursen, C (2017) Urter I kløvergræsmarken- en god forretning. Økologi - inspiration til jordbruget, 2017, April (nr. 3), p. 14.

Laursen, Kristian Holst and Husted, Søren (2010) Økologien sætter fingeraftryk. Økologi og Erhverv, 9 April 2010, 453, p. 12.

Lauwers, Lore (2019) Omschakelen op slimme wijze: Geef een boost met compost! [Smart conversion: Boost your soil with compost!] BIOpraktijk, March 2019, pp. 1-2.

Leach, Katharine (2012) Assessing the sustainability of EU organic and low input dairy farms. Organic Research Centre Bulletin, 2012, 111 (Winter), pp. 9-10.

Leach, Katharine and Feur, Gaelle (2013) Milk from forage on organic dairy farms. ORC , July 2013, 112, pp. 10-11.

Leach, Katharine; Smith, Jo and Padel, Susanne (2013) Sustainable grass farming. Grass and forage farmers (BGS publication), 2013, 114 (Autumn), p. 4.

Leavy, Elaine and Nolan, Stephen (2015) Winter grazing forage crops - An introduction. Organic Matters, 15 June 2015, pp. 1-6.

Lebleu, Flore (2019) Die Produktion von Bioaprikosen kommt voran. Bioaktuell, 2019 (6), p. 15.

Lebleu, Flore (2019) La production suisse d’abricots bio progresse. Bioactualités, 2019 (6), p. 15.

Lebleu, Flore (2018) Produire des abricots biologiques: nouvelles variétés prometteuses! Bioactualités, 2018 (7), p. 11.

Lebleu, Flore; Delabays, Nicolas; Hugon, Florent and Marchand, David (2020) Des solutions pour la gestion de l’enherbement en viticulture bio. Agri Hebdo, 20 April 2020, p. 16.

Leeb, C. (2013) Organic pig farmers and researchers working in eight European countries on animal Health, welfare and Nutrition to reduce environmental impact. CORE Organic newsletter, October 2013, pp. 4-5.

Leeb, Christine and Winckler, Christoph (2008) Wegweiser für Bio-Schweinehalter. [Guidelines for organic pig husbandry.] Blick ins Land 03, 2008, pp. 34-35.

Leenstra, Ferry (2010) Participatory breeding system for laying hens. LowInputBreeds Newsletter , April 2010 (2), p. 4.

Legler, Sara Eisabetta and Rossi, Vittorio (2012) VineMan.org, nuovo slancio per la viticoltura biologica. AgroNotizie, 9 February 2012, p. 1.

Legler, Sara Elisabetta; Caffi, Tito; Gatti, Matteo and Rossi, Vittorio (2013) La difesa del vigneto biologico: l’unione fa la forza! [Organic vienyard management: united we stand, divided we fall!] BioAgricoltura, 16 April 2013, pp. 1-4. [In Press]

Legler, Sara Elisabetta and Rossi, Vittorio (2012) VineMan.org: Europe supports the research on organic viticulture. Internet Journal of Viticulture and Enology, 1 February 2012, p. 1.

Lehmann, Jesper Overgaard; Vaarst, Mette and Holm, Sara (2019) Ko og kalv sammen - det er ligetil. Økologisk Landbrug, March 2019 (642), p. 14.

Lehmann, Katrin and Oehen, Bernadette (2016) Ein ganz besonderes Korn. Ökologie & Landbau, 2016, 2/2016, pp. 40-41.

Leiber, Florian (2020) Vitamin B2 in organic poultry nutrition - an update. Organic matters, 2020, 143, pp. 24-25.

Leiber, Florian (2020) Wo ist der faire Deal? Vertrauen und Vertrauensbruch bei der Domestikation. zalp, 2020 (31), pp. 7-9.

Leiber, Florian (2014) Kraftfutter macht aus Kälbern keine Raufutterkuh. bioaktuell, 2014, 6, p. 7.

Leiber, Florian and Hämmerli, Franziska (2016) Kräuter und Laub im Rindviehfutter. Bioaktuell, 2016, 3/16, p. 12.

Leiber, Florian and Werne, Steffen (2015) Vorteile des intensiven Weidemanagementes für Vegetation und Tiere. [Avantages d’une gestion intensive des pâtures pour la végétation et les animaux.] Forum für Kleinwiederkäuer, 2015, 4, pp. 12-17.

Leifeld, Jens; Müller, Adrian and Steffens, Markus (2019) Critères de certification pour les puits de carbone dans les sols agricoles. Recherche Agronomique Suisse, 2019, 10 (9), pp. 346-349.

Leifeld, Jens; Müller, Adrian and Steffens, Markus (2019) Kriterien für die Zertifizierung von Kohlenstoffsenken in Landwirtschaftsböden. [Criteria for the Certification of Carbon Sinks in Agricultural Soil.] Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (9), pp. 346-349.

Leifert, Irene; Wirz, Axel; Rettner, Stefan and Maier, Carmen (2020) Kenne Deine Zahlen! - Betriebswirtschaft für Hofläden. Bioland Fachmagazin, July 2020, pp. 44-45.

Leming, Ragnar (2018) Käivitus mahepiimakarjakasvatuse rahvusvaheline koostööprojekt. [Initiation of international project on organic dairy production.] Mahepõllumajanduse Leht, October 2018, 3 (82), p. 16.

LEROYER, Joannie (2008) Conférence ISOFAR à Modène : Aspect sanitaire en élevage de vaches laitières. [ISOFAR Conference in Modena: Health Aspects in Dairy Cattle Farming.] Alter Agri, 1 September 2008 (91), p. 9.

Leumann, Sammy and Hauenstein, Samuel (2020) Fertig lustig – Lachgasemissionen bei verschiedenen Bio-Düngeverfahren. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2020 (03), pp. 34-36.

Levy, L.; Courvoisier, N.; Rechsteiner, S.; Herrara, J.; Brabant, C.; Hund, A.; Weissflog, Th.; Dierauer, H. and Pellet, D. (2017) Winterweizen: Bilanz aus 15 Jahren Sortenprüfung unter extensiven Anbaubedingungen. Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (7+08), pp. 300-309.

Lichtenhahn, Martin (2011) Beiträge von Martin Lichtenhahn im Schweizer Bauer 2011. Schweizer Bauer, 2011, .

Lichtenhahn, Martin (2010) Klimaleistung wird wichtiger. Schweizer Bauer, 9 January 2010, p. 36.

Lichtenhahn, Martin (2009) Beiträge von Martin Lichtenhahn im Schweizer Bauer 2009. Schweizer Bauer , 2009, - .

Lichtenhahn, Martin (2009) Beiträge von Martin Lichtenhahn in der BauernZeitung 2009. BauernZeitung , 2009, , - .

Lichtenhahn, Martin (2008) Beiträge von Martin Lichtenhahn im Schweizer Bauer 2008. Schweizer Bauer , 2008, - .

Lichtenhahn, Martin and Koller, Martin (2008) Mit Erbsen viel Stickstoff produzieren. BauernZeitung, 10 October 2008, p. 17.

Lichtenhahn, Martin; Koller, Martin; Speiser, Bernhard and Dierauer, Hansueli (2009) FiBL-Tagung bringt’s an den Tag: gutes Potential für Bioanbau. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 2, pp. 30-33.

Lichtenhahn, Martin; Koller, Martin and Thommen, Andreas (2006) Neue Sortenlisten und neue Lenkungsabgabe. bioaktuell, 2006, 9/06, pp. 10-11.

Lichtsteiner, Stéphanie; Home, Robert; Moretti, Marco; Frey, David; Fliessbach, Andreas; Tresch, Simon; Young, Christopher and Bauer, Nicole (2016) Der ökologische und soziale Wert von Stadtgärten. HOTSPOT, 2016, 33, p. 22.

Lindhard, Hanne (2006) Langsom vækst giver gode æbler. Økologisk Jordbrug, December 2006, 26 (373).

Lindhard, Hanne (2005) Ydre og indre kvalitet af æbler. Økologisk Jordbrug, September 2005, 25 (343), p. 4.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne høstes. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (296), p. 6.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne tegner godt. Økologisk Jordbrug, 2003, p. 8.

Lindhard, Hanne (2000) Økologisk frugt og bær: Et langt, sejt træk. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 1-2.

Lindhard, Hanne and Callesen, Ole (2001) La Production fruitiere biologique en europe. [The production of organic fruit in Europe.] Le fruit belge, 2001 (492), pp. 111-114.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, 2002, p. 6.

Lindhard, Senior Scientist Hanne (2001) Dækkulturer i økologisk solbærdyrkning. Frugt og Bær, 2001, pp. 162-164.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2000) Dækkulturer og skurvresistente æblesorter. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 13-16.

Lindhard, senior scientist Hanne and Bengtsson, Scientist Marianne (2000) Genvejen bruges i kampen mod æbleskurv. Frugt og Bær, November 2000, pp. 274-275.

Lindhard, Senior seintist Hanne (2001) Gødskning med kvælstof i solbær. Frugt og Bær, April 2001, pp. 94-95.

Lindhard, Senior sientist Hanne (2000) Solbær, aktuelt nyt fra Skotland og England. Frugt og Bær, 2000, p. 115.

Lindhard, Hanne (2016) Markise over æbler øger udbytte, kvalitet og overskud. Økologi & Erhverv, 17 March 2016, 2016 (585), p. 11.

Lindhard, Hanne; Bertelsen, Marianne and Jørgensen, Jens (2018) Markiser - dyre men interessante. Gartnertidende, 1 February 2018, 2018 (2), pp. 22-23.

Lindhard Pedersen, Hanne; Olsen, A.; Korsgaard, Maren and Pedersen, Birgitte (2004) Slagtekyllinger reducerede antallet af æblebladhvepse I økologisk dyrkede "Discovery" æbler. Grobladet, 2004, 14 (58), pp. 10-11.

Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Øko-æbler dyppes i varmt vand i Østrig. Gartnertidende, 1 October 2015, 12, pp. 20-21.

Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Sådan kommer du skurv til livs i øko-æbler. LandbrugsAvisen, 1 September 2014, p. 5.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Kom godt i gang med øko-æbleplantagen. Frugt & Grønt, 1 November 2013, 2013 (11/12), p. 19.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort til økologisk produktion. LandbrugsAvisen, 11 October 2013, p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort. �ologi & Erhverv, 30 August 2013 (528), p. 1.

Linnemann, Ludger (2015) Kriterien für den Anbau von Weizen Rubrik Forschung Forschung aus biologisch-dynamischer Züchtung. Die Back- oder Verarbeitungsqualität. Lebendige Erde, 2015, 2/2015, pp. 40-44.

Lippens, Louis; Barbry, Joran and Willekens, Koen (2018) Biologische teeltsystemen herbekeken. [Organic cultivation systems reconsidered.] Proeftuinnieuws, June 2018, 11 (11), p. 19.

Loon, van, M (2018) Minder worminfecties bij optimaal gebruik uitloop. Pluimveeweb, 2018, 7 Marc.

Lubac, Sophie; Roinsard, Antoine; Dartois, Sylvie; Pourteau, Marion; Beral, Camille; Germain, Karine; Bourgade, Emilie and Guillet, Philippe (2014) Aménagements des parcours de poulets Label Rouge et Biologiques. [Free range areas management for organic and "label rouge" broilers.] TeMA, April 2014, 30, pp. 24-31.

Lübeck, Mette (2016) Bioraffinaderier kan mindske import af miljøbelastende soja. Videnskab.dk, 22 November 2016, p. 1.

Lübeck, Mette; Molinuevo-Salces, Beatriz; Fog, Erik and Kiel, Pauli (2014) Grønne økologiske afgrøder kan erstatte importeret protein til høns. ICROFS nyt, December 2014, 2014 (4), pp. 7-8.

Luik, Anne and Talgre, Liina (2017) Maheviljelus koos vahekultuuridega parandab mullaomadusi. [Organic management with winter cover crops improves soil properties.] Mahep�llumajanduse Leht / Organic farming magazine, 2017 (79), pp. 5-6.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja saagikust. [Green manure winter cover crops improve soil quality and crop yield.] Mahepõllumajanduse Leht, 2014, 65 (2), pp. 7-8.

Luka, Henryk; Knecht, Michelle; Whiting, Luana; Studer, Michael; Luka-Stan, Agata; Forlin, Lukas and Cahenzli, Fabian (2021) Blühstreifen und Ackerbegleitflora fördern Nützlinge im Kohlanbau. Agrarforschung Schweiz, 2021 (12), pp. 90-96.

Luka, H.; Schmid, A. and Klausnitzer, B. (2012) Auftreten von Larven des Pinselkäfers Trichius· Jascialus (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera, Scarabaeidae, Trichiinae) in verschiedenen, fiir den ökologischen Heidelbeerenanbau getesteten Substraten. Entomologische Nachrichten und Berichte, 2012, 56 (2), pp. 161-162.

Luka, H.; Uehlinger, G.; Pfiffner, L.; Mühlethaler, R. and Blick, T. (2006) Säume wirken sich positiv auf die Gliedertiere aus. Agrarforschung, 2006, 13 (9), pp. 368-373.

Luka, Henryk (2015) Biodiversität fördern und nutzen - Schädlingsregulierung im Kohl. Biogemüsefibel 2015, 2015, pp. 13-17.

Luka, Henryk (2004) Ökologische Bewertung von Landschaftselementen mit Arthropoden. [Ecological evaluation of landscape elements with anthropods.] Band 4 von Opuscula biogeographica basileensia, 2004, pp. 1-253.

Luka, Henryk; Barloggio, Guendalina and Pfiffner, Lukas (2016) Blühstreifen regulieren Schädlinge im Gemüsebau und werten Kulturland ökologisch auf. Agrarforschung Schweiz, 2016, 7 (6), pp. 268-275.

Lukas, Melanie; Løes, Anne-Kristin; Nölting, Benjamin and Strassner, Carola (2012) How to increase organic food consumption in schools? Ecology and Farming, February 2012, 2012 (2), pp. 25-26.

Lüscher, Aline (2021) Auxiliaires assidus pour les troupeaux. Bioactualités, 2021 (2), pp. 22-23.

Lüscher, Aline (2021) En route pour les contrôles bio. Bioactualités, 2021 (5), pp. 8-9.

Lüscher, Aline (2021) Esperimenti pratici: pianificare bene. Bioattualità, 2021 (1), p. 9.

Lüscher, Aline (2021) Fleissige Helfer mit Herdentrieb. Bioaktuell, 2021 (2), pp. 20-21.

Lüscher, Aline (2021) Praxisversuche richtig planen. Bioaktuell, 2021 (1), p. 13.

Lüscher, Aline (2021) Savoir planifier les essais pratiques. Bioactualités, 2021 (1), p. 13.

Lüscher, Aline (2021) Unterwegs mit der Biokontrolle. Bioaktuell, 2021 (5), pp. 8-9.

Lüscher, Aline (2020) La nouvelle "étable à deux fins" du FiBL. Bioactualités, 2020 (10), pp. 10-11.

Lüscher, Aline (2020) Neuer «Zweinutzungsstall» am FiBL. Bioaktuell, 2020 (10), pp. 12-13.

Lüscher, Aline (2020) Nuova «stalla a duplice uso» del FiBL. Bioattualità, 2020 (10), pp. 8-9.

Lysiak, Opaline and Clement, Corentin (2020) DES RÉSULTATS SUR LES RACINES PROFONDES VIENNENT RENFORCER L’AVENIR DE L’AC. Techniques Culturales Simplifiées, December 2020, pp. 4-10.

Lærke, H.N.; Jørgensen, Henry; Poulsen, H.D. and Carlson, D. (1999) Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin. [Do roughages have a nutritional value for growing pigs.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999 (8), pp. 12-14.

Læssøe, Jeppe (2013) Ny rapport fra MultiTrust projektet -udvikling af metoder til vurdering af de økologiske fødevaresystemers kvaliteter. ICROFS nyt, May 2013 (2), pp. 7-8.

Læssøe, Jeppe (2013) Tværfagligt lys på økologien. Økologi & Erhverv, 12 April 2013, p. 1.

Løes, Anne-Kristin (2020) Økologisk landbruk i Norge er under press. [Organic agriculture in Norway is under pressure.] Nationen, 12 September 2020, p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Løes, Anne-Kristin (2019) Ta fosforet tilbake! Økologisk landbruk trenger resirkulering. Økologisk landbruk, December 2019, 4/2019, pp. 8-9.

Løes, Anne-Kristin (2016) Å strebe etter gode regler. [To search for reasonable regulations.] Økologisk landbruk, December 2016, 4-2016, pp. 39-41.

Løes, Anne-Kristin (2016) Hva slags korn trenger vi å foredle i Norge? [What should we aim for in breeding of varieties for organic cereal growing in Norway?] Hamar Arbeiderblad, 16 July 2016, p. 34.

Løes, Anne-Kristin; Almås, Åsgeir and Bernhoft, Aksel (2020) Stor satsing på tare – men hva med restene? Nationen, 16 July 2020, p. 18.

Løes, Anne-Kristin; Cooper, Julia and Gascoyne, Kate (2015) Facing up to the phosphorus challenge. Organic Farming magazine of Soil Association, UK, September 2015 (2), pp. 36-37.

Løes, Anne-Kristin and Eikås, Sondre (2019) Ta fosforet tilbake. [Take back the phosphorus.] Nationen (daily newspaper), 24 September 2019, p. 18.

Løes, Anne-Kristin; Friedel, Jürgen K.; Weissengruber, Lina; Hörtenhuber, Stefan Josef and Möller, Kurt (2016) Begrenzte Phosphor-Ressourcen. [Limited phosphorus resources.] BIO AUSTRIA Fachzeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie, 2016, 2016 (Juni), pp. 46-47.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland and Dieseth, Jon Arne (2019) Passer moderne hvetesorter for økobonden? Del 2. Økologisk landbruk, 2019, 3/2019, pp. 30-31.

Løes, Anne-Kristin; Frøseth, Randi Berland and Dieseth, Jon Arne (2019) Passer moderne vårhvetesorter for økobonden? Økologisk landbruk, 2019, 2/2019, pp. 31-33.

Mäder, Paul; Berner, Alfred; Messmer, Monila; Fliessbach, Andreas; Krauss, Maike; Dierauer, Hansueli; Clerc, Maurice; Koller, Martin; Meier, Matthias and Schader, Christian (2012) Reduzierte Bodenbearbeitung - Deutliche Vorteile für Bodenfruchtbarkeit. [Reduced tillage under organic farming.] Ökologie & Landbau, 2012, 2, pp. 25-27.

Mäder, Paul; Fliessbach, Andreas and Berner, Alfred (2005) Aufbereiteter Mist ist des Biobauern List. bioaktuell, 2005, 2/05, pp. 14-15.

Mäder, Paul; Fliessbach, Andreas; Willer, Helga and Krauss, Maike (2015) Reduzierte Bodenbearbeitung weiterentwickeln. Ökologie & Landbau, 2015, 4/2015, pp. 26-28.

Mäder, Paul; Krause, Hans-Martin and Fliessbach, Andreas (2019) Ein Solitär wird 40 Jahre alt. Ökologie & Landbau, 2019 (04), pp. 32-34.

Mäder, Paul and Krauss, Maike (2017) Bodenfruchtbarkeit verbessern. Lebendige Erde, 2017, 4/2017, pp. 38-41.

Mäder, Paul and Steffens, Markus (2020) Biolandbau ist nachweislich klimafreundlich. Schweizer Bauer, 25 July 2020, p. 26.

Mäder, Rolf and Werchez Peral, Gabriel (2019) Hürden für Vitamin-B2-Produkt. Ökologie & Landbau, 2019 (04), pp. 44-45.

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Impact of new technologies and changes in legislation on the income on organic farming. DARCOFenews, June 2004 (2).

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl. [Ban on konventional slurry and feeding will increase organic crop production.] FØJOenyt, April 2004 (2).

Madsen, K.H. (2014) Efterafgrøder sået efter høst i økologisk planteavl – resultater fra 3 års forsøg. LandbrugsInfo, 31 January 2014, pp. 1-5.

Madsen, K.H. (2013) Derfor er det økologiske sædskifteforsøg fortsat vigtigt for økologiens udvikling. LandbrugsInfo, 22 April 2013, pp. 1-4.

Madsen, Kathrine H (2012) Indtryk fra økologiske feltdage 2012. [Impressions from organic field days 2012.] Landbrugsinfo, 5 October 2012, .

Madsen, Kathrine H. (2012) Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug. Mark, 1 November 2012, 11, pp. 30-31.

Madsen, Kathrine.H (2012) Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011. [Preliminary results, field experiments with organic catch crops 2011.] Landbrugsinfo, 29 October 2012, .

Madsen, Lone (2012) Foder skal sikre økologisk ørredyngel. Økologi og Erhverv, 19 October 2012 (509), p. 17.

Madsen, Lone; Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette; Buchmann, Kurt; Chettri, Jiwan K.; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Lauritsen, Anne Hjørngaard and Henriksen, Niels Henrik (2015) Organic diets are equally good for rainbow trout fry as conventional diets. ICROFS news, January 2015, 2014 (4), pp. 12-14.

Madsen, Lone; Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette; Buchmann, Kurt; Chettri, Jiwan K.; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Lauritsen, Anne Hjørngaard and Henriksen, Niels Henrik (2014) Øko-foder lige så godt for regnbueørredyngel som konventionelt. ICROFS nyt, December 2014, 2014 (4), pp. 14-16.

Madsen, Sophie Tandrup (2018) Græsmælk: Klima- og kvalitetsfokuseret mælkeproduktion. Økologisk Planteavlsberetning, 19 October 2018, pp. 8-9.

Maeschli, Ariane (2021) Ansteckend für Mensch und Tier. Bioaktuell, 2021 (3), pp. 10-11.

Maeschli, Ariane (2021) Contagieuses pour l’homme et l’animal. Bioactualités, 2021 (3), pp. 10-11.

Magid, Jakob (2020) Den økologiske forbruger og recirkulering. Økologisk Landbrug, August 2020, p. 13.

Magid, Jakob (2020) Forskere blåstempler brug af biogødning i økologisk landbrug. Økologisk.nu, August 2020, p. 6.

Majorek, Marek B. (2003) Wissenschaft und biologisch-dynamische Forschung. Lebendige Erde, February 2003, 2, pp. 41-43.

Malusa, Eligio and Tartanus, Małgorzata (2019) W sadach ekologicznych. [In organic orchards.] Hasło Ogrodnicze, January 2019, 2019 (1), pp. 37-40.

Manici, L.; Kelderer, M.; Topp, A.; Gramm, D. and Perin, S. (2014) L'impatto di comunità microbiche associate alle radici di melo in suoli stanchi nei meleti dell'Europa centrale. Frutticoltura, March 2014, 2014 (3), pp. 32-35.

MARCHAND, Patrice (2016) L'huile de tournesol, un insecticide naturel ! [Sunflower oil, a natural insecticide!] Alter Agri, 1 March 2016 (136), p. 31.

Marian, Livia (2012) Hvad synes eksperterne om økologisk kød? Økologi & Erhverv, 2 November 2012, p. 17.

Maribo, Hanne and Møller, Sønke (2013) Korn og cikorie reducerer skatoltal hos hangrise. SVIN SPECIAL 2013, 2013, 1, pp. 1-3.

Marion, Schild (2017) Kartoffelkäfer: Notfallmassnahmen. Bioaktuell, 2017, 6, p. 13.

Maroscheck, Nicole (2008) "Hält fit und ist gut für die Knochen!" - Wie Biokäufer auf gesundheitsbezogene Werbung reagieren. Themendienst Ökolandbau 08/2008, 2008, 08/2008.

Marstal, Kirsten Foss (2015) Nu skal der avles køer til økologisk mælkeproduktion. Landmand.dk, 27 January 2015, p. 1.

Marthiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS news 2/2013. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, June 2013, 2/2013, pp. 1-16.

Martin, Jörg (2015) Ökologische Ochsenmast – leistungsgerecht und qualitätsorientiert. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 94-99.

Martin, Jörg and Blum, Elke (2015) Rationelle Fütterung - Voraussetzung wirtschaftlicher ökologischer Lammfleischerzeugung. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 87-93.

Mathiasen, Helle and Korsgaard, Maren (2016) På jagt efter flere nyttedyr. [Hunting for more beneficial insects.] Gartnertidende, 19 May 2016, 2016 (7), pp. 20-21.

Mathiasen, Jens (2017) Et økologisk avlsprogram kan blive en realitet. Effektivt Landbrug, 6 December 2017, p. 9.

Mathiesen, C. (2020) Organic seeds must be of high quality. ICROFS News, 23 April 2020, p. 1.

Mathiesen, C. (2013) Prioritising research areas in CORE Organic II. Newsletter from CORE Organic, October 2013, pp. 6-7.

Mathiesen, C. and Søernsen, L.S. (2013) ICROFS nyt 4/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 4/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, December 2014, pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 3/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, September 2014, pp. 1-17.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 1/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, June 2014, 1, pp. 1-16.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 2/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2014, 2, pp. 1-11.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 1/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2014, 1, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 3/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, August 2013, 4, pp. 1-13.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 2/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, May 2013, 2/2013, pp. 1-9.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS news 1/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, March 2013, 1/2013, pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 1/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2013, 1/2013, pp. 1-10.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 2/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS news 2/2012. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, October 2012, pp. 1-17.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 1/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2012, pp. 1-15.

Mathiesen, Camilla (2020) Økologisk såsæd skal være af høj kvalitet. Økologisk Landbrug, 6 January 2020, p. 1.

Mathiesen, Camilla (2019) Ny forskning skaber mulighed for øget kontakt mellem kalv og ko. [New research creates possibility to increased contact between calf and cow.] DCA News, 2 February 2019, pp. 1-4.

Matthes, Christoph; Geier, Uwe and Spieß, Hartmut (2007) Elektronenbeize und Vitalität. Lebendige Erde, March 2007, 3, pp. 44-47.

Matthes, Christoph; Spieß, Hartmut and Hacker, Matthias (2000) Keimung, Wassereffizienz, Knolle und Blatt im Einfluss des Schafgarbenpräparates. Lebendige Erde, 2000, 2/2000, pp. 36-38.

MAUPERTUIS, Florence (2015) Des aliments porcelets 100% bio sans tourteau de soja…. [100% organic piglet food without cattle soybean cake...] Alter Agri, 1 March 2015 (130), pp. 26-30.

Maurer, Veronika (2020) Mouches des étables: La prévention peut vraiment être très efficace. Bioactualités, 2020 (4), p. 10.

Maurer, Veronika (2020) Stallfliegen: Mit vorbeugenden Massnahmen viel bewirken. Bioaktuell, 2020 (4), p. 10.

Maurer, Veronika (2019) Hühner ertragen ein paar Würmer. Bioaktuell, 2019 (5), p. 9.

Maurer, Veronika (2019) Milben im Stall unter Kontrolle halten. Bioaktuell, 2019 (5), p. 15.

Maurer, Veronika (2018) Ausweg aus dem Kükentöten. Der Zürcher Bauer, 12 January 2018 (1/2), p. 11.

Maurer, Veronika (2018) Acari predatori contro parassiti delle galline. Bioattualità, 2018 (3), p. 3.

Maurer, Veronika (2018) Acariens prédateurs contre parasites des volailles. Bioactualités, 2018 (3), p. 5.

Maurer, Veronika (2018) Raubmilben gegen Hühnerparasiten. Bioaktuell, 2018 (3), p. 5.

Maurer, Veronika (2017) Cavalli: sverminazione mirata. Bioattualità, 2017, 1, p. 14.

Maurer, Veronika (2017) Cibler le vermifugeage des chevaux. Bioactualités, 2017, 1, p. 20.

Maurer, Veronika (2017) Pferde gezielt entwurmen. Bioaktuell, 2017, 2017 (1), p. 24.

Maurer, Veronika (2011) Comment peut-on juguler les verminoses? Aviculture Suisse, 2011, pp. 1-3.

Maurer, Veronika (2011) Quelle est la meilleure pondeuse plein-air? Aviculture Suisse, 2011, p. 1.

Maurer, Veronika (2011) Wie kann man die Verwurmung eindämmen? Schweizerische Geflügelzeitung 2/11, 2011, pp. 14-16.

Maurer, Veronika and Werne, Steffen (2019) Biologische Kontrolle von Magen-Darmwürmern mit dem Pilz Duddingtonia flagrans. [Contrôle biologique des vers gastro-intestinaux avec le champignon Duddingtonia flagrans.] Forum für Kleinwiederkäuer, 2019 (4), pp. 6-11.

Maurer, Veronika; Zeltner, Esther; Zivile, Amsler; van Niekerk, Thea; Leenstra, Ferry; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Auf der Suche nach der besten Freilandhenne. Schweizerische Geflügelzeitung 2/11, 2011, pp. 17-19.

Maxin, Peter (2013) Varmt brusebad mod lagerråd. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), p. 14.

Mayr, Ulrich; Ruess, Franz and Friedli, Michael (2020) 'Rustica' / 'Rusticana' – eine neue Apfelsorte für den ökologischen Anbau? Öko-Obstbau, 2020 (4), pp. 14-17.

McKinnon, Kirsty; Løes, Anne-Kristin and Killian, Katinka (2021) Insektmøkk som gjødsel - en test på Undeland gård. Gartneryrket, May 2021, 119 (5), pp. 30-35.

McKinnon, Kirsty (2020) Prosjektet Nisser på lasset. Økologisk landbruk, 2020 (2), pp. 8-9.

McKinnon, Kirsty (2016) Tips til godt planteoppal. [Tips for good transplants.] Økologisk Landbruk, 1 March 2016, 35 (1), pp. 44-46.

Mehofer, martin (2015) Entblätterung vor der Blüte: eine Möglichkeit zur Reduktion von Botrytis, Traubendichte und Ertrag. Der Winzer, 2015, pp. 10-12. [In Press]

Meier, Claudia; Stolz, Hanna and Oehen, Bernadette (2020) Schonend verarbeitet: Kennzeichnung wäre wichtig. Schweizer Bauer, 15 August 2020, p. 40.

Meier, Julia and Veller, Carsten (2018) Brücken bauen, statt Gräben ziehen. Ökologie & Landbau, 2018 (1), pp. 18-19.

Meier, Matthias (2012) Ökobilanzen vorerst nur bedingt aussagekräftig. Bioaktuell, 2012 (9), pp. 13-14.

Meier, Susanne (2016) Grünes Licht für die Blaue Lupine. Schweizer Bauer, 2016, online.

Meili, Eric (2020) Hof- und Weidetötungen: Erste Erfahrungen mit Gesuchen. Schweizer Bauer, 19 December 2020, p. 28.

Meili, Eric (2020) Kein Lebendtiertransport - kein Stress für die Tiere. Schweizer Bauer, 18 July 2020, p. 26.

Meili, Eric (2019) Hof- und Weideschlachtung - Alternative zu Tiertransport. Schweizer Bauer, 5 October 2019, p. 52.

Meili, Eric (2019) Kurz vor dem Ziel. BauernZeitung, 27 September 2019, p. 31.

Meili, Eric (2019) Vendre en bio ses veaux de races laitières. Bioactualites, 2019 (10), p. 29.

Meili, Eric (2018) Mit Kuhmast die Fleischimporte halbieren. Schweizer Bauer, 20 October 2018, p. 28.

Meili, Eric (2018) Milchrassenkälber ausmästen. Bauernzeitung, 25 May 2018, p. 28.

Meili, Eric (2018) Weideschlachtung - wie geht es weiter? Schweizer Bauer, 18 March 2018, p. 44.

Meili, Eric (2018) Engraissement au pâturage des races laitières. Bioactualités, 2018 (4), p. 5.

Meili, Eric (2018) Ingrasso al pascolo di razze da latte agli inizi. Bioattualità, 2018 (4), p. 5.

Meili, Eric (2018) Weidemast von Milchrassen ist am Start. Bioaktuell, 2018 (4), p. 15.

Meili, Eric (2013) Biotränker gehören zur Ausmast auf Biobetriebe. Zürcher Bauer, 4 April 2013, p. 4.

Meili, Eric (2013) Beiträge von Eric Meili im Schweizer Bauer 2013. SchweizerBauer, 2013, - .

Meili, Eric (2012) Beiträge von Eric Meili im Schweizer Bauer 2012. Schweizer Bauer, 2012, - .

Meili, Eric (2011) Eine Nische mit Zukunft? Zürcher Bauer, 28 January 2011, p. 12.

Meili, Eric (2011) Wasserbüffel als Nische mit Zukunft. Schaffhauser Nachrichten, 27 January 2011, p. 27.

Meili, Eric (2011) Beiträge von Eric Meili im Schweizer Bauer 2011. SchweizerBauer, 2011, - .

Meili, Eric (2010) Ausbau von Bio-Weide-Beef. St. Galler Bauer, 8 October 2010, p. 22.

Meili, Eric (2010) Bio-Weide-Beef - die Migros startet durch. Thurgauer Bauer, 8 October 2010, p. 24.

Meili, Eric (2010) Bio-Weide-Beef - Die Migros startet durch. Zürcher Bauer, 1 October 2010, p. 12.

Meili, Eric (2010) Tipps zum Umgang mit Mutterkühen und Kälbern. Schweizer Bauer, 24 July 2010, p. 24.

Meili, Eric (2010) Beiträge von Eric Meili in der BauernZeitung 2010. BauernZeitung, 2010, - .

Meili, Eric (2009) Low-Cost-Milchproduktion im Biolandbau. Thurgauer Bauer, 13 November 2009, p. 21.

Meili, Eric (2009) Pferde artgerecht halten. BauernZeitung, 25 September 2009, p. 19.

Meili, Eric (2009) Beiträge von Eric Meili im Schweizer Bauer 2009. Schweizer Bauer , 2009, - .

Meili, Eric (2009) Beiträge von Eric Meili im Zürcher Bauer 2009. Zürcher Bauer, 2009, .

Meili, Eric (2008) Buffle d'eau: une niche pour l'avenir? Agri, 7 March 2008, p. 20.

Meili, Eric (2008) Beiträge von Eric Meili in der BauernZeitung 2008. BauernZeitung, 2008, .

Meili, Eric (2008) Schweine in der Fruchtfolge. bioaktuell, 2008, 7/08, p. 13.

Meili, Eric (2005) Arbeitskreis für grosse Milchbetriebe. bioaktuell, 2005, 6/05, p. 17.

Meili, Eric (2005) Lieber Nebenerwerb als Wachstumstraum. bioaktuell, 2005, 3/05, p. 21.

Meili, Eric and Lombard, Hubert (2010) Bio Weide-Beef - Die Migros startet durch. Bündner Bauer, 1 October 2010, p. 47.

Meissner, Georg (2017) Zur Wirkung der biodynamischen Präparate im Weinbau Ergebnisse aus den ersten vier Jahren des INBIODYN- Versuchs. Lebendige Erde, 2017, 1/17, pp. 36-41.

Mejer, Helena (2004) Pløjning virker mod nogle indvoldsorm. [Ploughing is effective against some intestinal parasites.] Økologisk Jordbrug, June 2004 (315), p. 7.

Mejer, Helena (2015) NOCAST - cikorie i foderet er godt for grisen. ICROFS nyt, July 2015.

Mejer, Helena (2014) Kontrol af spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, 2014. [Completed]

Mejer, Helena (2013) Spolormens æg - en udfordring i økologiske svinebesætninger. ICROFS nyt, February 2013, pp. 4-5.

Mejer, Helena (2013) Spolorm tilpasser sig økologiske bedrifter. Landbrugsavisen, January 2013, p. 12.

Mejer, Helena (2012) Spolorm er en hård nød at knække. Svin, December 2012, 12, pp. 12-13.

Mejer, Helena (2012) Spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, December 2012 (513), p. 1.

Mejnertsen, P (2019) Indtryk fra Plantekongres 2019. Økologisk, 2019, pp. 10-11.

Melander, Bo and Kristensen, Jens Kristian (2005) Rækkedampning bruger mindre olie. Gartnertidende, 2005 (13), pp. 8-9.

Melander, B. (2005) Rodukrudt skal tackles bedre. Økologisk Jordbrug, December 2005, p. 4.

Melander, B. and Nørremark, M. (2010) Fjern kvikudløbere og overvej kompostering. Landbrugsavisen, 1 October 2010, p. 16.

Melander, Bo (2008) Ukrudt i økologiske marker skal bekæmpes på nye måder. Landbrugsavisen, April 2008.

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Kristensen, Erik Fløjgaard (2008) Kvik skal op og væk. Økologisk Jordbrug, 14 November 2008, p. 10.

Melander, Forsker Bo (2002) Hårde betingelser for Vestaustraliens økologer. Økologisk Jordbrug, December 2002, p. 4.

Melander, Scientist Bo (2004) Ukrudtsbekæmpelse med rækkedampning. Planteproduktion 2004, Månedsmagasinet MARK, Danske Landbrugs Medier 15 januar 2004, 2004, p. 51.

Melander, Scientist Bo; Heisel, Scientist Torben and Jørgensen, Scientist Martin Heide (2001) Stribedampning mod ukrudt i højværdiafgrøder. Forskningsnytt om øekologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), p. 13.

Melander, Senior scientist Bo and Boelt, Senior scientist Birte (2003) Ukrudtsbekæmpelse ved udlæg af græsfrø på økologiske frøavlsbedrifter. Tidsskrift for Frøavl, May 2003 (5), pp. 6-7.

Melander, Senior scientist Bo and Rasmussen, Scientist Ilse A. (2001) Radrensning tager besværligt ukrudt. Økologisk Jordbrug, August 2001, p. 9.

Melander, Senior scientist Bo and Willumsen, Senior scientist Jens (2000) Striglen kan holde løg og porre rene. Økologisk Jordbrug, April 2000, p. 13.

Melander, Bo (2018) A successful grain crop is the best weed management. ICROFS news, 4 April 2018, p. 1.

Melander, Bo (2017) Kløvergræs og afhugning nedsætter ukrudtsmængden. Økologi & Erhverv, 2017 (608), p. 6.

Melander, Bo (2016) Lektor: Fem tips til at begrænse ukrudtet i økologiske marker. Landbrugsavisen, 14 December 2016, pp. 1-3.

Melander, Bo (2016) Fem tips til at begrænse ukrudtet i økologiske marker. Maskinbladet dagens landbrug, 13 December 2016, p. 1.

Melander, Bo (2016) CROP DIVERSITY PREVENTS SERIOUS WEED PROBLEMS. Core Organic Plus News, 6 May 2016, pp. 1-2.

Melander, Bo (2015) Radrenseren er bedre end striglen i korn. Økologi & Erhverv, 24 April 2015 (565), p. 14.

Melander, Bo (2012) Ukrudtsbekæmpelse i mere faste rammer. Økologi & Erhverv, 1 June 2012 (501), p. 17.

Melander, Bo (2012) Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer. ICROFS nyt, 2 January 2012 (1), pp. 10-11.

Melander, Bo (2011) Voldsomt rodukrudt kræver hårde metoder. Landbrugsavisen, 2 December 2011, p. 20.

Melander, Bo (2010) Er de nye lugerobotter en gevinst? Økologi & Erhverv, 3 December 2010 (468), pp. 16-17.

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Gå til stålet mod ukrudtet i korn. AGRO, January 2016 (Jan 16), pp. 11-12.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2013) Kvikbekæmpelse på sandjord. Økologi & Erhverv, 8 February 2013 (516), p. 17.

Melander, Bo; Ravnskov, Sabine and Kristensen, Jens Kristian (2012) Skru bare ned for varmen. Økologi & Erhverv, 4 May 2012, p. 16.

Melander, Bo and Theilgaard, Malene (2016) Ukrudtsproblemer kræver større sædskifteforskelle. Økologi & Erhverv, 23 September 2016 (596), p. 10.

Messelink, Gerben (2019) Greenresilient: Functional biodiversity with soil borne fungi to suppress greenhouse pests. Core Organic Cofund Newsletter, June 2019, pp. 1-2.

Messmer, Monika and Wilbois, Klaus-Peter (2015) Was ist uns gute Züchtung wert? Ökologie & Landbau, 2015, 174, pp. 21-23.

Mészáros, Dóra and Gatzert, Xenia (2019) Organic seeds: towards a transparent European market. Bioeco Actual - BioFach Special Edition, February 2019, pp. 12-13.

Mészáros, Dóra and Werchez Peral, Gabriel (2017) Ein FiBL für Europa. Ökologie & Landbau, 2017, 3/2017, p. 43.

Meyer, H.; Serup, T. and Thamsborg, M. (2015) Spoleorm er en udfordring for økosvin. Økologi & Erhverv, 9 January 2015, 558, p. 20.

Meyer, Katharina; Nefzger, Nicole and Schaer, Burkhard (2020) 30 Prozent - ein realistisches Etappenziel? Ökologie & Landbau, 2020 (1), pp. 30-31.

Meyer-Glitza, Patrik (1999) Motive und Zugang zur Präparateanwendung. Lebendige Erde, 1999, 6, pp. 38-40.

Meyling, N.V.; Navntoft, S. and Eilenberg, J. (2010) Økologisk dyrkning af hvidkål fremmer biodiversitet og naturlig regulering af skadedyr. ICROFS nyt, March 2010 (1), pp. 8-9.

Meyling, N.V.; Navntoft, S. and Eilenberg, J. (2010) Organic farming systems benefit biodiversity and natural pest regulation in white cabbage. ICROFS news, February 2010 (1), pp. 4-5.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Økologisk dyrkning fremmer den naturlige regulering af skadedyr. FØJOenyt, nyhedsbrev fra FØJO, November 2007.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Diversitet af insekternes svampesygdomme i økologisk jordbrug - hvorledes kan den øges? [Diversity of insect pathogenic fungi in organic farming - how can it be increased?] Forskningsnytt, 2007 (2), pp. 18-20.

Meyling, Nicolai V. and Sigsgaard, Lene (2008) Bevar naturens egen regulering. [Conservation of natural regulation mechanisms.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 19-22.

Miloslava, Kettnerova (2011) Nové poznatky v ekozemědělství. [The new findings in organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (51), p. 23.

Minarsch, Eva-Maria L.; Gattinger, Andreas; Skinner, Colin and Mäder, Paul (2020) Potenziale des Ökolandbaus in Zeiten des Klimawandels - Geringere Lachgas-Emissionen vor allem auf biodynamischen Ackerböden. Lebendige Erde, March 2020 (2), pp. 40-45.

Mitacek, Tomas (2011) Léčivé rostliny v ekozemědělství. [Medicinal plants in organic farming.] Zemědělec, 2011, 2011 (19), p. 25.

MOERMAN, Marie (2020) ANNUAL MEETING 2020 DU PROJET CORE ORGANIC MIX-ENABLE. [Annual Meeting 2020 of Mix-Enable Core organic project.] journal, July 2020, 65, p. 4.

MOERMAN, Marie and Moerman, Marie (2021) L'élevage des monogastriques au sein des systèmes de poly-élevage. [Monogastric production in mixed farming systems.] Pleinchamp 04/02/2021, 4 February 2021, p. 10.

MOERMAN, Marie (2020) Introduire la diversité dans les ateliers d’élevage, une enquête menée dans 16 fermes wallonnes. [Introducing diversity in livestock production farms, a survey conducted in 16 Walloon farms.] Le Sillon belge, 13 August 2020 (3927), pp. 6-7.

Mogensen, L. (2008) Vitaminer og mineraler i økologisk mælkeproduktion. Ny Kvægforskning, 2008, 4 (6), pp. 1-2.

Mogensen, Lisbeth (2010) Grovfoder med vitaminer gi’r mælk med vitaminer. Økologi og Erhverv, 2 July 2010, p. 16.

Mogensen, Lisbeth (2005) Tilpasning af den økologiske kvægbedrift til 100% økologisk foder. Ny Kvægforskning, February 2005, 1 (3), p. 1.

Mogensen, Lisbeth (2005) Økologisk mælkeproduktion baseret udelukkende på hjemmeavlet foder. Kvæg, January 2005, p. 36.

Mogensen, Lisbeth (2004) Tema om økologisk mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, December 2004, p. 6.

Mogensen, Lisbeth (2004) Bedre kvalitet af grovfoder gavner kvægbedriftens økonomi. FØJOnyt, October 2004, 5, p. 3.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring - resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter. FØJOnyt, 2003, 4.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Flere vitaminer i grovfoder giver flere vitaminer i mælken. ICROFS Nyt, June 2010, 2, pp. 12-13.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Cows fed vitamin-rich feed produce vitamin-rich milk. ICROFS News, May 2010, 2, pp. 8-9.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Studielandbrug sætter tal på mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2003, p. 8.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Mælkeproduktion på studielandbrug. Ny Kvægforskning, 2003, 2, pp. 2-3.

Mogensen, Peter W (2019) Data er klar: Økologer gør klar til at avle efter sundere fedt i mælken. LandbrugsAvisen, 31 August 2019, p. 33.

Möller, Kurt (2002) Auswirkungen von Krautfäulebefall und N-Ernährung auf das Wachstumsverhalten von Kartoffeln. [Effect of Phytophthora and N-nutrition on the growth of potatoes.] [Submitted]

Möller, K. (2013) Improving the phosphorus efficiency of organic farming systems. CORE Organic newsletter, October 2013, pp. 2-3.

Morau, Alain and Fritz, Jürgen (2018) Präparatewirksamkeit in Laborbedingungen - Zur Entwicklung eines Labortests für das Hornmistpräparat. Lebendige Erde, January 2018, 2018 (1), pp. 38-41.

Morgner, Marion (2008) Die gemeinsame Stärke ausspielen. Schweizer Bauer, September 2008, p. 11.

Moschitz, Heidrun (2017) Eine neue Beziehung zwischen Stadt und Land? Ökologie & Landbau, 2017, 3/2017, pp. 16-19.

Moudry, Jan (2011) Bioprodukty – móda nebo budoucnost? [Bioproducts - a fashion or future?] Zemědělec, 2011, 2011 (35), p. 26.

Mück, Ulrich (2018) Kopfschmuck mit vielfältiger Funktion. BWagrar, October 2018 (10), pp. 36-37.

Mück, Ulrich (2018) Horntragende Milchkühe im Laufstall - Der Einfluss von Stall und Herdenführung. Lebendige Erde, 2018 (3), pp. 30-33.

Mück, Ulrich (2018) Horntragende Milchkühe im Laufstall - Einzelbetriebliche Gestaltungsmöglichkeiten. Lebendige Erde, 2018 (4), pp. 32-36.

Mück, Ulrich (2018) Rang und Vorrechte bei Rindern - Ein Blick auf Herde und Herdenführung. Lebendige Erde, 2018 (2), pp. 34-36.

Muljar, Riin (2010) Mesilastega hahkhallituse vastu. [Fighting gray mould with honeybees.] Maakodu, 2010, 12, pp. 60-61.

Mullender, Samantha (2017) Are organic arable rotations mining the soil? Organic Research Centre Bulletin, December 2017, 123, pp. 8-9.

Müller, Adrian (2020) Klimawandel und Ernährungssysteme. Natur & Land, 2020, 106 (3), pp. 49-52.

Müller, Adrian (2019) Am Tisch entscheidet sich das Wohl der Erde. [The Earth's well-being is determined at the table.] FondsGoetheanum, 2019, Herbst, pp. 1-2.

Müller, Adrian (2018) Wenn weniger mehr ist. Überlegungen zur Suffizienz bei der Lebensmittelherstellung. Themenheft der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller AÖL, 2018 (6), pp. 40-41. [Unpublished]

Müller, Adrian (2016) Das FAO-Modell: Kostenberechnung der Nahrungsmittelproduktion. Ökologie & Landbau, 2016 (04), p. 29.

Müller, Adrian and Müller, Moritz (2018) Was tun, wenn der Boden verschwindet? Bauernzeitung, 9 March 2018, x-x.

Müller, Adrian and Schader, Christian (2018) Bio kann einen wichtigen Beitrag zur Welternährung leisten. Agrarforschung Schweiz, 2018, 9 (1), pp. 30-31.

Müller, Adrian and Schader, Christian (2018) Le bio peut fortement contribuer à nourrir le monde. Recherche Agronomique Suisse, 2018, 9 (1), pp. 30-31.

Müller, Adrian and Schader, Christian (2017) Kann der Biolandbau die Welt ernähren? SGA-Jahrbuch 2017. Rundschau Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie, 2017, pp. 94-95.

Müller, Karl-Josef (2009) Hat die Zuchtmethode Einfluss auf die Qualität von ökologisch erzeugtem Roggen? Lebendige Erde, January 2009, 1, pp. 42-47.

Müller, Karl-Josef (2003) Die Streifenkrankheit der Gerste. Lebendige Erde, February 2003, 2, pp. 38-40.

Munk, Arne (2018) Vejen er banet for den økologiske malkeko. Økologi - inspiration til jordbruget, March 2018, 2, p. 10.

Munk, Arne (2015) Avlsplaner inden for malkekvæg. [Breeding schemes for dairy cattle.] Økologisk Nyhedsbrev, 16 February 2015, pp. 11-12.

Munk, Arne; Buitenhuis, Albert Johannes and Kargo, Morten (2017) Viden om mælkens fedtsyreindhold giver nye muligheder. Økologi & Erhverv nr. 604, February 2017, p. 1.

Munkholm, L.J. (2003) Genpakning af jord efter dybdeløsning. [Recompaction of mechanically loosened subsoil.] Økologisk Jordbrug, 2003 (291), p. 6.

Munkholm, L.J. (2001) Jordens smuldreevne har stor betydning. [Soil friability.] Økologisk Jordbrug, 2001 (244), p. 8.

Munkholm, L.J. and Schjønning, P. (2003) Compacted subsoils in organic farming: Mechanical loosening and the risk of recompaction. DARCOFenews, September 2003, 3, - .

Munkholm, Lars J. (2005) Jordløsning i sædskifteforsøg. [Subsoil loosening in an organic crop rotation rotation expriment.] Økologisk Jordbrug, 2005, 309, p. 6.

Munkholm, Lars J. (2002) Sådan sikres en bekvem jord. [Soil Thith.] Landsbladet, December 2002, p. 32.

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestehønne. [Faba been grown on ridges.] DJF-nyheder, March 2004, - .

Møller, Henrik Bjarne and Nielsen, Lisbeth (2008) Græs er ægte grøn energi. [Grass is real green energy.] Forskning i Bioenergi, March 2008, 23, pp. 4-6.

Naef, A. (2013) Nachbauprobleme im Apfelanbau in der Schweiz. Innofrutta - Obstbau, July 2013 (7), pp. 18-19. [In Press]

NAËL, Maëla (2015) Dossier – La recherche en AB en Europe. [Thematic folder - Research in organic agriculture in Europe.] Alter Agri, 1 July 2015 (132), pp. 5-13.

Nanna, Viereck; Helene Fast, Seefeldt; Merete Møller, Nielsen and Søren Balling, Engelsen (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: En hel ny verden for fødevareforskningen. [HR MAS NMR-spectroscopy: A new world for food science.] Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

Nathusius, Hermann and Leiber, Florian (2006) Vorstudien zur Geschichte und Zucht der Hausthiere. Zunächst am Schweineschädel. Elemente der Naturwissenschaft, 2006, 85, pp. 5-39.

Nauta, Wytze (2010) Possibilities for Breeding in Organic Dairy Farming. Ecology & Farming, February 2010, pp. 42-45.

Neri, Davide (2018) Analizada la relación entre árbol y suelo en la X Jornada de fruticultura ecológica de Alfarràs. Revista de Fruticultura, August 2018 (63), pp. 88-92.

Neri, Davide; Polverigiani, Serena; Zucchini, Matteo and Marchionni, Fabio (2019) Pacciamature vive per la gestione del sottofila: un caso applicativo. Vigne, Vini & Qualità, November 2019, 7, pp. 34-37.

Neuendorff, Jochen (2020) Den Biobetrug intelligent bekämpfen! Ökologie & Landbau, 2020 (01), pp. 49-51.

Neuendorff, Jochen (2020) Mehr Sicherheit bei Ökoimporten. Ökologie & Landbau, 2020 (04), pp. 33-35.

Neuendorff, Jochen and Krawinkel, Jutta (2018) Wird Import-Bio jetzt sicherer? [Better integrity for organic imports?] Ökologie & Landbau, 2018 (04), pp. 44-45.

Neuerburg, Wolfgang and Neuendorff, Jochen (2020) Alles gut im Ökostall? Ökologie & Landbau, 2020 (02), pp. 37-39.

Nicolay, Gian L. (2014) Am Ende bleibt alles beim Alten. Ökologie & Landbau, 2014, 4/2014, pp. 22-23.

Nieberg, Hiltrud (2002) Bundesprogramm Ökolandbau: die zweiten zehn Prozent werden anstrengend. [Federal program of organic farming: the second ten per cent will become challenging.] Schrot & Korn, 2002 (3/2002), pp. 55-57.

Niekerk, van, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2013) Database in de maak. [Developing a new database.] Pluimveehouderij, 8 February 2013, 43, pp. 26-27.

Nielebock, Sandra; Matthes, Christoph and Spieß, Hartmut (2012) Zur Strahlungswirkung der Kompostpräparate - Die Wirkung der biologisch-dynamischen Kompostpräparate auf die Triebkraft von Weizen. Lebendige Erde, February 2012, 2, pp. 40-43.

Nielsen, B.; Hockenhull, J. and Bengtsson, M.V. (2006) Planteudtræk virksomt mod skurv. [Plant extracts against apple scab.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366), p. 7.

Nielsen, Bent J. (2006) Sund udsæd til korn og bælgsæd. [Healthy seed for organic production of cereals and legumes.] Økologisk Jordbrug nr. 358, 2006.

Nielsen, Bent J. (2005) Nyt bio-middel mod bygbladplet. [Cedomon, a new biological seed treatment against Pyrenophora teres in barley.] Økologisk Jordbrug nr. 331, 2005.

Nielsen, Birte L. (2004) Siddepinde og brystblærer hos slagtekyllinger. [Perches and breast blisters in broilers.] Oekologisk Jordbrug, May 2004 (314), p. 4.

Nielsen, Birte L. (2000) Svært at finde den bedste slagtekylling. Økologisk Jordbrug, August 2000, p. 16.

Nielsen, Merete Møller; Viereck, Nanna and Engelsen, Søren Balling (2006) Fytinsyrenedbrydning ved fytase. [Degradation of phytic acid by phytase.] Dansk Kemi, 2006, 87 (11), pp. 26-29.

Nielsen, Dr. Morten (2001) Kvalitet af danske tomater. [Quality of Danish tomatoes.] Gartner Tidende, 2001 (9), pp. 4-5.

Nielsen, Stig Feodor (2020) L4.1a.Gartnertidende 11, 2020: Åbent hus i økogrønsager. Gartnertidende, 17 September 2020, 11, pp. 36-37.

Nielsen, Susanne Strandbjerg and Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Miljømålsætninger og interessegrupper: Økologi og vind i EU. Samfundsøkonomen, June 2009 (3), pp. 4-9.

Nielsen, Thorkild (2004) Økologien og giganterne. [The organic and the giants.] Miljøsk, March 2004 (35), pp. 1-5.

Nielsen, Thorkild; Hansen, Mette Weinreich; Kristensen, Niels Heine and Hansen, Stine Rosenlund (2010) Økologiske leverandører i det offentlige indkøb. ICROFS nyt, 29 October 2010 (3/2010), pp. 11-14.

Nielsen, Thorkild; Hansen , Stine Rosenlund; Hansen, Mette Weinreich and Kristensen, Niels Heine (2010) Økologisk skolemad – betingelser for de økologiske leverandører. [Organic school food - conditions for the organic suppliers.] ICROFS news, 1 October 2010. [Submitted]

Nielsen, Henrik Bangsø (2008) Produktion af økologisk biogas. Klumme i Økologisk jordburg, 2008, 412, .

Nielsen, K.M. (2014) Økologi halverer resistens. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 7.

Nielsen, K.M. (2011) DJF tester slagtesvin på friland. Økologi & Erhverv, 3 June 2011, 479, p. 13.

Nielsen, K.M. (2011) Økologiske køer slipper for sprøjten. Økologi & Erhverv, 6 May 2011, 477, pp. 14-15.

Nielsen, Karen Munk (2018) Liggevægge, badekar og rodekummer - virker det? Økologi & Erhverv, 6 July 2018 (635), p. 17.

Nielsen, Karen Munk (2018) Grise gider ikke stangtennis. Økologi & Erhverv, 2018, p. 18.

Nielsen, Karen Munk (2015) Få indflydelse på fremtidens økologiske ko. Økologi & Erhverv, 23 April 2015, p. 1.

Nielsen, Karen Munk (2014) Grise gror godt på lucerne. Økologi & Erhverv, 23 May 2014, 545, p. 16.

Nielsen, Karen Munk (2013) Dagens ret 4 gram larver. Økologi og Erhverv, 23 May 2013, 523, p. 15.

Nielsen, Karen Munk (2013) Pesticider giver færre blomster i hegn. Økologi & Erhverv, 21 March 2013.

Nielsen, Karen Munk (2012) Stor interesse for alternativt svinehold. Økologi & Erhverv, 27 September 2012, p. 39.

Nielsen, Karen Munk (2012) Grise på overlevelsestur. Økologi & Erhverv, 24 August 2012, pp. 14-15.

Nielsen, Max (2017) Organic fish farming is a good investment – the price premium is maintained All. [Økologisk fiskeopdræt er en god investering - prisgevinsten holder.] ICROFS News, 27 September 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Max (2017) Økologisk fiskeopdræt er en god investering – prisgevinsten holder. [Organic fish farming is a good investment.] ICROFS Nyt, 29 May 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2017) DoubleCrop - et intensivt økodyrkningssystem. Gartnertidende, 15 November 2017, 14, pp. 34-35.

Nielsen, Stig Feodor (2016) Direkte dyrkning i tromlede. Gartnertidende, 2016, 14, pp. 26-27.

Nielsen, Thorkild (2017) Does organic farmed fish exist? ICROFS News, 16 June 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Thorkild (2017) Kan opdrættede fisk være økologiske? ICROFS Nyt, 16 June 2017, pp. 1-2.

Niemi, Elisa (2015) Hollantilaistutkijoiden menetelmät paljastaa väärennökset. Luomulehti, January 2015, 2015 (1), p. 7.

Niggli, Jeremias (2020) Biomais vor Krähenfrass schützen. Schweizer Bauer, 9 May 2020, p. 28.

Niggli, Jeremias (2020) Die Maisaussaat steht vor der Tür. BauernZeitung, 17 April 2020, p. 26.

Niggli, Jeremias (2020) Gülle(n) im Winter – da ist Vorsicht geboten. Schweizer Bauer, 11 January 2020, p. 40.

Niggli, Jeremias (2020) Den Boden regenerieren. Bioaktuell, 2020 (3), p. 7.

Niggli, Jeremias (2020) Gründüngungen pfluglos umbrechen und einarbeiten. Bioaktuell, 2020 (5), pp. 12-13.

Niggli, Jeremias (2020) Il suolo rigenerato. Bioattualità, 2020 (3), pp. 4-5.

Niggli, Jeremias (2020) Prairies et engrais verts: Les détruire et les incorporer sans les labourer. Bioactualités, 2020 (5), pp. 12-13.

Niggli, Jeremias (2020) Régénérer la terre nourricière. Bioactualités, 2020 (3), pp. 6-7.

Niggli, Jeremias (2019) In den Boden schauen nicht vergessen. Schweizer Bauer, 14 September 2019, p. 44.

Niggli, Jeremias (2019) Zwischenfrüchte jetzt anlegen. Schweizer Bauer, 10 August 2019, p. 36.

Niggli, Urs (2020) Wegbereiter eines lösungsorientierten Dialogs. Ökologie & Landbau, 2020 (3), pp. 15-17.

Niggli, Urs (2018) Die Nase vorn. Ökologie & Landbau, 2018 (3), pp. 23-25.

Niggli, Urs (2017) Mäßigung als Alleinstellungsmerkmal. Ökologie & Landbau, 2017, 2/2017, pp. 12-13.

Niggli, Urs (2015) Biolebensmittel bieten mehr. Ökologie & Landbau, 2015, 173, pp. 39-41.

Niggli, Urs (2015) Kontroverse erwünscht! Ökologie & Landbau, 2015, 174, pp. 39-41.

Niggli, Urs (2009) Ein wissenschaftliches Fundament für den Öko-Landbau. Ökologie & Landbau, 2009, 151 (3), pp. 52-54.

Niggli, Urs (2007) Otto Stich legt das FiBL-Präsidium in jüngere Hände. bioaktuell, 2007, 4/07, p. 15.

Niggli, Urs and Yussefi-Menzler, Minou (2020) "Ich mache natürlich weiter". Ökologie & Landbau, 2020 (2), pp. 49-50.

Niggli, Urs (2007) Wer hat die längste Biocchio-Nase? bioaktuell, 2007, 9/07, pp. 8-9.

Niggli, Urs (2005) Facts zur Qualität der Biomilch. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 8.

Niggli, Urs and Stich, Otto (2007) Heinrich Schalcher, Pionier des Biolandbaus. bioaktuell, 2007, 1/07, p. 14.

Noe, Egon; Halberg, Niels and Reddersen, Jens (2005) Indicators of biodiversity and conservational wildlife quality on Danish organic farms for use in farm management. A multidisciplinary approach to indicator development and testing. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2005 (18), pp. 383-414.

Noe, Egon (2013) Fra Forskning til Praksis. Økologi&Erhverv, 13 December 2013, p. 1.

Noe, Egon (2012) Robuste og højtydende økologiske sædskifter i praksis. Landbrugsavisen, 14 September 2012, .

Nordentoft, Steen (2013) Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 6-7.

Nordentoft, Steen (2012) Insekter - fra skadedyr til nyttedyr. Landbrugsavisen, 9 November 2012, .

Norup, Liselotte R.; Ricarda M., Engberg; Steenfeldt, Sanna; Horsted, Klaus and Juul-madsen, Helle Risdahl (2014) Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. ICROFS Nyt, February 2014, p. 11.

Norup, Liselotte Rothmann (2014) Robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. Økologi & Erhverv, Klummer, 10 January 2014, p. 536.

Notz, Christophe (2021) Trockenstellen: Es geht auch ohne Antibiotika. Schweizer Bauer, 16 January 2021, p. 28.

Notz, Christophe (2020) Das gibts zu beachten beim Start in die neue Weidesaison. Schweizer Bauer, 28 March 2020, p. 28.

Notz, Christophe (2020) Für gute Fruchtbarkeit im Milchviehstall. Schweizer Bauer, 25 January 2020, p. 30.

Notz, Christophe (2020) Mut zum Grundfutter. BWagrar Sonderpublikation 28/2020, 2020, pp. 7-9.

Notz, Christophe (2019) Fütterungsbewertung: Obsalim erobert die Schweiz. Schweizer Bauer, 6 July 2019, p. 32.

Notz, Christophe (2019) Für eine gute Euterqualität auf der Alp sorgen. Schweizer Bauer, 29 June 2019, p. 28.

Notz, Christophe (2019) Gute Milch, guter Käse. BauernZeitung, 14 June 2019, p. 33.

Notz, Christophe (2019) Gras: Bewährt und gut. BauernZeitung, 8 March 2019, p. 29.

Notz, Christophe (2019) Contre la faim dans le monde: Affourager de l’herbe aux bovins. Bioactualités, 2019 (2), p. 15.

Notz, Christophe (2019) Gegen den Welthunger hilft Gras für das Rindvieh. Bioaktuell, 2019 (2), p. 13.

Notz, Christophe (2019) Salute degli unghioni – prevenire anziché curare. Bioattualtà, 2019, 3, pp. 6-7.

Notz, Christophe (2019) Santé des onglons – Mieux vaut prévenir que guérir. Bioactualités, 2019 (3), pp. 8-9.

Notz, Christophe (2018) Der Krux mit dem Eiweiss. Bauernzeitung, 19 October 2018, p. 33.

Notz, Christophe (2018) Heu vor dem Weiden mindert das Risiko von Blähungen. Schweizer Bauer, 1 September 2018, p. 30.

Notz, Christophe (2018) Mit Schweizer Bioprodukten auf dem Weltmarkt bestehen. Schweizer Bauer, 26 May 2018, p. 36.

Notz, Christophe (2018) Kühe, wollt ihr ewig leben? Bauernzeitung, 20 April 2018, p. 28.

Notz, Christophe (2017) Bovine grasse al parto – rischio chetosi. Bioattualità, 2017 (10), p. 10.

Notz, Christophe (2017) Embonpoint au vêlage: acétonémie! Bioactualités, 2017 (10), p. 15.

Notz, Christophe (2017) Nicht zu fett abkalben – Ketosegefahr. Bioaktuell, 2017 (10), p. 19.

Notz, Christophe (2013) Graslandbasierte Produktion fordert auch Biobauern. Schweizer Bauer, 7 September 2013, p. 30.

Notz, Christophe (2013) Repenser l'ultilistaion des concentrés pour les vaches laitières élevées en bio. Agri, 11 January 2013, p. 14.

Notz, Christophe (2013) Beiträge von Christophe Notz im Zürcher Bauer 2013. Zürcher Bauer, 2013, .

Notz, Christophe (2012) Es geht auch mit weniger Kraftfutter! Bündner Bauer, 11 May 2012, p. 40.

Notz, Christophe (2012) Es geht auch mit weniger Kraftfutter! Zürcher Bauer, 4 May 2012, p. 12.

Notz, Christophe (2010) "Feed no Food" - Gras und Heu statt Kraftfutter fürs Rind. Zürcher Bauer, 29 January 2010, p. 12.

Notz, Christophe (2007) pro-Q ist unterwegs - aufspringen erwünscht. bioaktuell, 2007, 6/07, p. 15.

Notz, Christophe (2005) Dichtung und Wahrheit zur Biomilch. bioaktuell, 2005, 9/05, pp. 6-7.

Nowack, Karin and Epple, Rolf (2018) Fermes Bourgeon sous la loupe. Bioactualités, 2018 (4), pp. 26-27.

Nowack, Karin and Epple, Rolf (2018) Knospe-Betriebe unter der Lupe. Bioaktuell, 2018 (4), pp. 36-37.

Nowack, Karin and Landau, Bettina (2010) Empêcher les résidus pendant le transport et le stockage. Bioactualité, 2010 (10), pp. 12-13.

Nowack, Karin and Speiser, Bernhard (2010) Résidus: Comment faire pour les éviter. Bioactualités, 2010 (9), pp. 10-12.

Nuijten, E. and Prins, Udo (2014) Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren. [Lupin breeding for Dutch soils: Lupin is a promising protein crop, the Louis Bolk Institute is developing improved varieties.] Ekoland, December 2014, dec, pp. 22-23.

Nørremark, Michael and Griepentrog, Hans W. (2003) Den digitale mark. [The digital field.] magazine, July 2003 (15), pp. 10-11.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Automatiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse. Økologisk Jordbrug, 7 August 2009, p. 16.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Udvikling af automatiske redskaber til fysisk ukrudtsbekæmpelse. ICROFS Nyt, March 2009, pp. 8-9.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Development of tools for automated physical weed control. ICROF’s news, February 2009, pp. 2-3.

Obrist, Robert (2018) Biofeldtage in Österreich: Ein starker Nachbar. Bauernzeitung, 27 July 2018, p. 28.

Obrist, Robert (2013) Beiträge von Robert Obrist im Schweizer Bauer 2013. Schweizer Bauer, 2013, - .

Obrist, Robert (2010) Bauern - warum? Schweizer Bauer, 23 January 2010, p. 26.

Obrist, Robert (2008) Neue Lehre für künftige Biobauern und Biobäuerinnen. Schweizer Bauer, 8 August 2008, p. 28.

Obrist, Robert (2008) Bio Suisse konnte Massstäbe setzen. bioaktuell, 2008, 10/08, pp. 12-13.

Obrist, Robert (2007) Bioschule steigt als Phönix aus der Asche. bioaktuell, 2007, 2/07, pp. 4-5.

Obrist, Robert; Schmid, Otto and Frick, Rebekka (2017) Aus dem Flirt von Bio mit Regio soll ein Traumpaar werden. Bioaktuell, 2017, 3/2017, p. 20.

Oehen, Bernadette (2018) Es gibt viel zu tun. Bio Austria - Fachzeitschrift für Landwirtschaft und Ökologie, 2018 (2), pp. 24-25.

Oehen, Bernadette (2017) Veaux laitiers à engraisser en bio. Bioactualités, 2017, 1, p. 10.

Oehen, Bernadette (2017) Vitelli di razze da latte per ingrasso bio. Bioattualità, 2017, 1, p. 10.

Oehen, Bernadette; Jahrl, Ingrid and Rudmann, Christine (2013) ALPIS – Konzept für ein alpwirtschaftliches Informationssystem. Agrarforschung Schweiz, 2013, 4 (3), pp. 116-123.

Oehen, Bernadette; Meier, Claudia and Felder, Tamina (2020) Agrobiodiversität als Verkaufsargument? Agrarforschung Schweiz, 2020, 11, pp. 34-40.

Oehen, Bernadette; Meier, Claudia and Stolz, Hanna (2018) Vom unbewussten Konsumieren zum verantwortungsvollen Mitgestalten. Collage, 2018 (4), pp. 9-11.

Oehen, Bernadette and Schneider, Claudia (2017) Retour à la nature avec les bonnes vaches nourrices. Bioactualités, 2017, 3, pp. 6-7.

Oehen, Bernadette and Schneider, Claudia (2017) Ritorno alla natura con il sistema vacche nutrici. Bioattualità, 2017, 3, pp. 4-5.

Oehen, Bernadette and Schneider, Claudia (2017) Zurück zur Natur mit dem System Ammenkuh. Bioaktuell, 2017, 3, pp. 6-7.

Oehl, Fritz; Jansa, Jan; Ineichen, Kurt; Mäder, Paul and van der Heijden, Marcel (2011) Arbuskuläre Mykorrhizapilze als Bioindikatoren in Schweizer Landwirtschaftsböden. [Arbuscular mycorrhizal fungi as bio-indicators in Swiss agricultural soils.] Agrarforschung Schweiz, 2011, 2 (7-8), pp. 304-311.

Offenberg, Joachim (2020) Myrer skal sikre bæredygtig frugtproduktion. Økologisk Landbrug, 29 May 2020, 655, p. 26.

Olesen, J.E. and Berntsen, J. (2004) Simulating crop production and nitrate leaching losses from organic arable crop production. DARCOFenews, December 2004, 4, - .

Olesen, Jørgen E. (2009) Climate-friendly food. Momentum 2008 (4), 2009, pp. 4-8.

Olesen, Jørgen E. (2009) Organic farming and the challenges of climate change. Ecology and Farming 44, 2009, pp. 2-5.

Olesen, Jørgen E. (2009) Sådan kan økologisk planteavl sænke udledningen af drivhusgasser. Landbrugsavisen Agro, 2009, p. 20.

Olesen, Jørgen E. (2006) Pres på bæredygtigheden. Økologisk Jordbrug, 2006, 16 (359), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2003) Fabelagtig vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (295), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2003) Forberedelser til en ny vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (273), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2002) Sommer i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2002 (268).

Olesen, Jørgen E. (2001) Gunstige effekter af efterafgrøder i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, August 2001 (245), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Status i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, October 2000, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Sommeren står for døren i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2000, 243, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Europæisk forskning i sædskifter til økologisk jordbrug. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, March 2000 (2), pp. 16-17.

Olesen, Jørgen E. (2000) International forskning i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, 2000, 209, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (1999) Synlige forskelle i sædskifteforsøget. Økologisk jordbrug, August 1999, p. 8.

Olesen, Jørgen E. and Dalgaard, Tommy (2006) Kan økologisk jordbrug være med til at løse verdens klimaproblemer? Global Økologi, 2006, 13 (3), pp. 14-15.

Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Ilse A. (2007) Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg. Landbrugsavisen Agro, December 2007, p. 32.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A. and Askegaard, Margrethe (2003) Sådan er det gået med forsøgssædskifterne. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (288), p. 12. [Unpublished]

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2002) Udbytter i forsøgssædskifter til kornproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2002 (263), p. 9.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Fangafgrøder i sædskiftet øger udbyttet i vårsæd. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238).

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Planteavl uden kløvergræs mulig. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238), p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Udbytter i sædskifter til økologisk kornproduktion. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2001 (2), pp. 12-13.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Danske forskere tester sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2000 (215), p. 14.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Økologisk vinterhvede kan lykkes på god jord. Landsbladet Mark, 2000 (8), p. 26.

Olesen, Jørgen E. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Vælg det rigtige tidspunkt til nedpløjning af efterafgrøden. Agrologisk Tidsskrift Marken, 2003, 21 (3), pp. 26-27.

Olesen, Jørgen E. (2020) Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 28 February 2020, 653, p. 25.

Olesen, Jørgen E. (2018) Gode perspektiver for rækkedyrkning i økologisk planteavl. Økologi og Erhverv, 31 August 2018, 636, p. 26.

Olesen, Jørgen E. (2017) Rækkedyrkning giver nye muligheder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 2017 (619), p. 14.

Olesen, Jørgen E. and Sørensen, Peter (2016) Kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl kan reduceres. [Nitrate leaching from organic arable farming can be reduced.] Økologi & Erhverv, 2016, 591, p. 8.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Agrologisk, 9 August 2013, pp. 6-8.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Kvælstofudvaskning. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (529), p. 17.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Organisk gødning udnyttes for dårligt. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (527), p. 21.

Olesen, Jørgen Eivind (2012) Økologisk planteavl kan lagre kulstof. Økologi & Erhverv, 24 August 2012 (505), p. 17.

Olga, Dvořáčková and Vladimíra, Horáková (2021) Zkoušení odrůd ječmene jarního a pšenice jarní pro ekologické zemědělství. [Testing of spring barley and spring wheat varieties for organic farming.] Zemědělec, 2021, 6, p. 28.

Olsen, Lars Egelund (2012) Effekt af strategier mod rodukrudt - de nyeste forskningsresultater. [Effect of strategies against perennial weeds - the latest research.] Landbrugsinfo, 21 March 2012, 1- 3.

Oltmanns, Meike (2014) Können Pflanzenkomposte Rindermist ersetzen? Lebendige Erde, 2014, 6/2014, pp. 38-41.

ÖMKi, . (2015) Újabb hiánypótló ÖMKi méhészeti kiadványok. [New ÖMKi publications again in organic apiculture.] Őstermelő, 1 August 2015, 2015 (augusz), p. 102.

ÖMKi, . (2015) Új, hiánypótló ÖMKi kiadványok. [New ÖMKi publications, which fill the gap.] Őstermelő, 1 June 2015, 2015 (június), p. 68.

Ortolani, L (2011) Comunicato Stampa - InterVeg, progetto in avvio. [Press release - InterVeg, starting project.] www.greenews.info, 3 November 2011, p. 1.

Ortolani, L. and D'Oppido, D. (2015) INTERVEG - press releases. Press releases, 2015, pp. 1-6.

Padel, Susanne (2020) Arbeiten in der Landwirtschaft:(K)Eine Frauensache? Ökologie & Landbau, 2020 (2), pp. 12-14.

Padel, Susanne (2013) Is organic Farming ‘innovative’ enough for Europe? ORC , 21 September 2013, 9 (3), pp. 14-15.

Padel, Susanne (2011) Lifting the lid on organic certification. Organic Research Centre Bulletin, December 2011, 107, pp. 8-0.

Padel, Susanne; Sanders, Jürn and Stolze, Matthias (2012) Use and efficiency of EU public policy measures for organic farming. Organic Research Centre Bulletin, June 2012, 109, pp. 10-11.

Padel, Susanne; Smith, Laurence and Janssen, Meike (2010) Are shoppers aware of Organic Certification logos? Organic Research Centre Bulletin, August 2010, pp. 4-5.

Padel, Susanne and Zander, Katrin (2011) Communicating with customers. Organic Farming, 2011, Spring (106), pp. 29-31.

Palme, Wolfgang (2020) Reiche Winterernte - Frisches Gemüse aus dem Kalthaus. Bioland, 2020, 10, pp. 20-21.

PAOLINI, Virginie; DORCHIES, Philippe and HOSTE, Hervé (2003) Effets des tanins condensés et des plantes à tanins sur les strongyloses gastro-intestinales chez le mouton et la chèvre. [Effects of condensed tannins and tannin plants on gastrointestinal strongylosis in sheep and goats.] AlterAgri, 1 September 2003 (61), pp. 17-19.

Paponov, Ivan Alekseevic and Dietemann, Lauren (2020) Optimising organic vegetable greenhouse production in Denmark. Core Organic Cofund Newsletter, September 2020, pp. 1-2.

Papp, Orsolya (2016) Különböző talaj-mikrobiológiai oltóanyagok hatásának vizsgálata ökológiai burgonyatermesztésben. [Effects of different soil microbial vaccines in organic potato cultivation.] Őstermelő, June 2016, 2016 (3), pp. 89-90.

Papp, Orsolya (2013) Hazai burgonyafajták 2012-es teljesítménye ökológiai gazdaságokban. [The performance of local varieties of potatos in organic farms in 2012.] Őstermelő, 2013, pp. 81-82.

Papp, Orsolya (2013) Integrált és ökológiai gyümölcstermesztési szakmai találkozó. [Professional day of organic and integrated pomolgy.] Őstermelő, 2013, p. 89.

Papp, Orsolya (2013) ÖMKi Bioburgonya termesztési kísérletek évzáró találkozója. [Year-end meeting of bio potato experiments.] Őstermelő, 2013, pp. 136-137.

Papp, Orsolya (2012) Amikor beszél a burgonyagumó. [When potato starts to speak.] Biokultúra Évszakok, 2012, p. 1.

Papp, Orsolya (2012) Biogazdálkodási együttműködés Hejőszalontán. [Organic farming cooperation at Hejőszalonta.] Őstermelő, 2012, pp. 99-100.

Papp, Orsolya (2012) Permakultúra - magas fokon. [Permaculture- on high level.] Őstermelő, 2012, pp. 99-100.

Papp, Orsolya and Csambalik, László (2012) Paradicsom tájfajták összehasonlító vizsgálata. [Comparison of the tomato landraces.] Őstermelő, 2012, p. 100.

Papp, Orsolya and Drexler, Dora (2016) Vegyszermaradvány-mentes és környezetbarát védekezési módok a cseresznyelégy ellen. [Chemical residue-free and environmentally friendly modes of defense against cherry fruit fly.] Östermelö, December 2016, XX (2016/6), pp. 110-111.

Papp, Orsolya and Földi, Mihály (2012) Biokutatás a gyakorlatban: "on-farm" kutatási hálózat. [Organic research in practice: the „on-farm research network.] Őstermelő, 2012, pp. 116-117.

Papp, Orsolya; Földi, Mihály and Allacherne Szepkuty, Katalin (2013) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2013. április - május. Őstermelő, April 2013, pp. 81-85.

Papp, Orsolya; Illyés, Eszter; Tarnai, Mária; Kodobocz, Laszlo; Muranyi, Attila and Allacherne Szepkuty, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. június - július. Őstermelő, June 2012, pp. 99-104.

Partanen, Kirsi (2012) Hyönteisiä lautaselle ja eläinten rehuun. [Insects on the plate and for animal feeds.] Maaseudun Tiede, 17 December 2012, p. 9.

Partanen, Kirsi (2012) Toukat tuottamaan valkuaisrehua? [Insects to produce protein feed?] MTT elo, 30 November 2012, p. 1.

PARVEAUD, Claude-Eric (2015) Fruits bio: quoi de neuf côté recherche? [Organic fruit: what's new in research?] AlterAgri, 1 September 2015 (133), pp. 26-28.

PATOUT, Olivier (2014) La maîtrise des facteurs de risques ou comment maintenir un état d’équilibre. [The control of risk factors or how to maintain a state of equilibrium.] AlterAgri, 1 July 2014 (126), pp. 9-10.

Patriquin, David G. (2000) Reducing risks from E. coli 0157 on the organic farm. Eco-Farm & Garden, 2000, Summer.

Patzel, Nikola and Dierauer, Hansueli (2018) Dabei sein und mitreden, wenn es um Roboterisierung der Landwirtschaft geht. Kultur und Politik, 2018 (4), pp. 6-7.

Paull, John (2007) China's organic food showcased. Acres Australia, December 2007, 15 (2), pp. 31-32.

Paull, John (2007) A Choice: Standards for Sale or Open Access? Australian Certifed Organic Magazine, 2007, p. 12.

Paull, John (2017) Invisible Farmer - Australia’s first woman organic farmer discovered in Switzerland: The story of Ileen Macpherson. Invisible Farmer Project, 2 August 2017, Aug, pp. 1-11.

Paull, John (2013) New Zealand: Success for world's first indigenous organic verification system. Organic News, 6 March 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) Bhutan's plans to go 100% organic make progress. Organic News, 26 February 2013 (26 Feb), pp. 1-2.

Paull, John (2013) Vanuatu’s largest coconut plantation goes organic. Organic News, 7 February 2013, p. 1.

Paull, John (2013) USA: Organic demand to increase. Organic News, 28 January 2013, 2013 (28 Jan), pp. 1-2.

Paull, John (2013) Biodynamic agriculture shows steady global growth. Organic News, 23 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) UK: Organic foods win the taste test. Organic News, 22 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) USA: Leading organic CSA farm goes bankrupt. Organic News, 21 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) Australia: Organic farming to soar in 2013. Organic News, 15 January 2013, ( ), pp. 1-2.

Paull, John (2012) USA: California rejects mandatory GMO labelling. Organic News, 14 November 2012, pp. 1-2.

Paull, John (2012) Agent Orange Day: Remediating chemical trespass. Organic News, 10 August 2012, 2012 (10 Aug), pp. 1-2.

Paull, John (2012) Organics Olympiad 2012: Global Indices of Leadership in Organic Agriculture. Organic News, July 2012, 2012 (26 Jul), pp. 1-8.

Paull, John (2012) China fakes Australian premium organic wine. Organic News, 26 June 2012, 2012 (26 Jun), pp. 1-2.

Paull, John (2011) Europeʼs new logo for organic food. Acres Australia, July 2011, 19 (1), p. 44.

Paull, John (2011) The Future of Organic Agriculture: Otopia or Oblivion? Australian Certified Organic Magazine, 1 January 2011, 2011 (Autumn), pp. 22-24.

Pearce, Helen and Döring, Thomas F. (2010) There is nothing like an oat. The Organic Research Centre Bulletin, 2010, 102, p. 5.

Pedersen, Anders and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Hvornår kan udtagning af Nmin prøver betale sig? [When will it be valuable to make mineral N samples?] Frugt og Grønt, September 2006 (9), pp. 378-379.

Pedersen, Hanne Lindhard (2008) Kyllinger gør ikke så megen forskel. Økologisk jordbrug, 28 November 2008 (421), p. 10.

Pedersen, Hanne Lindhard; Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan plantekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt, 2003 (2), pp. 26-27.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Intensiv økologisk æbleproduktion kan lade sig gøre. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, September 2003 (5), pp. 1-2.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Store tab på økologiske æbler. LandbrugsAvisen, September 2003, p. 32.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2000) Æbler uden kemi. Danmarks JordbrugsForskning, Årsberetning, 2000.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Bertelsen, Senior scientist Marianne (2003) Flotte øko-æbler ved lavt kvælstofniveau. Frugt & Grønt, July 2003 (6), pp. 254-255.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Kühn, Senior scientist Birka Falk (2003) Gamle æblesorter er modtagelige for sygdom. Økologisk Jordbrug, August 2003, 23 (294), p. 10.

Pedersen, H.L. (2009) Hvordan påvirker kyllingeproduktion i æbleplantagen udbyttet og frugtkvaliteten? Økologi & Erhverv, 2009.

Pedersen, Hanne Lindhard (2011) Forskning i økologisk frugt og bær. Økologi & Erhverv, 21 October 2011, 487, p. 21.

Pedersen, L.J. (2018) Lower prolificacy and more robust piglets in Topigs Norsvin compared to Danbred. ICROFS news, 26 April 2018, pp. 1-2.

Pedersen, L.J. (2014) Et betydeligt løft til den økologiske svineproduktion. Nyhedsbrev, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 14 May 2014.

Pedersen, L.J.; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Bonde, Marianne and Serup, Tove (2017) Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion? Økologi & erhverv, 14 December 2017, 12, x-x.

Pedersen, Lars-Flemming (2021) Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk. [Less organic material in organic trout farms makes more healthy fish.] www.icrofs.dk; Økologisk Landbrug, 31 January 2021, pp. 1-2.

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants for organic fish farms.] ICROFS Nyt, 16 June 2016, pp. 1-3.

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants to organic fish farms.] Økologi & Erhverv, 2 June 2016 (590), pp. 1-4.

Pedersen, Lars-Flemming (2015) Pereddikesyre er et trumfkort for økologiske dambrug. [Peracetic acid is a trump card for organic farms.] ICROFS nyt, 8 May 2015.

Pedersen, Lars-Flemming and Jokumsen, Alfred (2017) Los pros y los contras del percarbonato de sodio. [Fordele og ulemper ved brugen af natriumpercarbonat.] Global aquaculture alliance, 2 May 2017, pp. 4-7.

Pedersen, Susanne (2017) Trust – the key to organic export to Asia. ICROFS News, 12 October 2017, p. 1.

Pedersen, Susanne (2017) Deliverable 1.2(b) Popular article: Troværdighed kan være økoeksportens nøgle til Asien - SOMDwIT. Økologi og Erhverv, 31 August 2017, 8 (616), p. 10.

Pedersen, Susanne (2017) Troværdighed kan være økoeksportens nøgle til Asien. Økologi og Erhverv, 31 August 2017, 616, p. 1.

Pedersen, Susanne (2017) German consumers are not familiar with Danish organic products. ICROFS News, 8 June 2017, p. 1.

Pedersen, Susanne (2016) Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport. ICROFS, 30 November 2016, p. 1.

Pedersen, Susanne (2016) Deliverable 1.2 (a): Popular article: Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport, SOMDwIT. Økologi & Erhverv, November 2016, 11 (600), x-x.

Pedersen, Susanne (2016) Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport. Økologi & Erhverv, November 2016, 11 (600), x-x.

Pedersen, Susanne (2016) Tyskland vilde med dansk økologi. Ecolove, October 2016, Octobe, p. 1.

Permin, A.; Ambrosen, T.; Maag Eigaard, N.; Folden Fensburg, M.; Bojesen, M.; Christensen, J.P. and Bisgaard, M. (2002) Sygdomme og velfærd. [Diseases and welfare.] Dansk Veterinær tidsskrift, 2002 (6), pp. 12-16.

Persson, Charlotte Price (2012) Forskere skal forebygge økosvindel. Videnskab dk, 9 January 2012.

Petersen, Jens (2005) Nedfældet kvælstof skal placeres tæt ved afgrøden. Agrologisk, January 2005, 1.

Petersen, Jens (2003) Konkurrence om gødningskvælstof. [Weed and crop competition for fertilizer N.] Økologisk Jordbrug, January 2003, 280, p. 4.

Petersen, Jens (2002) Ukrudt stjæler gødningskvælstof. [Weeds steel fertilizer N.] Landsbladet, November 2002, 47, p. 32.

Petersen, Søren O. (2009) Kvælstofdynamik i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, February 2009, p. 12.

Petersen, Jette Søholm (2017) Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger. Økologi & Erhverv, 9 March 2017 (606), p. 14.

Petersen, Karen Koefoed (2019) Tomater i et agroøkologisk system. Gartner Tidende, 19 September 2019, 135 (11), pp. 16-17.

Petersen, Karen Koefoed (2019) Agroøkologiske principper til tomater. Gartnertidende, 25 June 2019, 135 (8), p. 31.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) Øko-slagtesvin kvitterer for udendørs rodeområder. Magasinet Svin, June 2017, pp. 38-39.

Petersen, Maja Eline (2017) Kan ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can ramsons and lingonberries replace antibiotics?] Økologi og Erhverv, 15 December 2017, 623, p. 8.

Petersen, Maja Eline (2017) Der skal mere græs i sædskiftet. Økologi&Erhverv, 1 December 2017, 622 (622), pp. 9-0. [In Press]

Petersen, Maja Eline (2017) Nytænkning skal øge udbytterne. Økologi & Erhverv, 17 November 2017, 621 (621), p. 11. [In Press]

Petersen, Maja Eline (2017) Det er godt at være skovsvin. Økologi & Erhverv, 3 November 2017, pp. 12-13.

Petersen, Maja Eline (2017) Høns æder gerne kløverprotein. [Laying hens like clover protein.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, 605, p. 10.

Petersen, Søren O.; Schjønning, P. and Ambus, Per (2011) Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. Landbrugsavisen, 1 April 2011, p. 16.

Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2014) Klimaeffekten af mobil grøngødning. [Climate impact of mobile green manures.] ICROFS nyt, February 2014 (1), pp. 5-7.

Pexova-Kalinova, Jana (2011) Netradiční plodiny a pseudoobilniny. [Unusual crops and pseudocereals.] Zemědělec, 2011, 2011 (43), p. 21.

Pfiffner, Lukas (2008) Freuden und Leiden mit den Brachen. Schweizer Bauer, 29 March 2008.

Pfiffner, Lukas (2019) Blühstreifen in Obstanlagen zur Nützlingsförderung. Schweizer Bauer, 9 March 2019, xx.

Pfiffner, Lukas (2018) Wildbienen fördern – Erträge sichern. Bioaktuell, 2018 (4), p. 40.

Pfiffner, Lukas (2017) Bioagricoltura per gli insetti utili. Bioattualità, 2017 (8), p. 9.

Pfiffner, Lukas (2017) Biolandbau fördert Nützlinge enorm. Bioaktuell, 2017, 8, p. 15.

Pfiffner, Lukas (2017) L’agriculture bio favorise énormément les auxiliaires. Bioactualités, 2017 (8), p. 15.

Pfiffner, Lukas and Birrer, Simon (2017) Contadini vincenti con la biodiversità. Bioattualità, 2017, 4, p. 21.

Pfiffner, Lukas and Birrer, Simon (2017) Les agriculteurs et la biodiversité. BIOACUALITÉS, 2017, 4/2017, p. 29.

Pfiffner, Lukas and Luka, Henryk (1999) Faunistische Erfolgskontrolle von unterschiedlichen Anbausystemen und naturnahen Flächen im Feldbau - Bedeutung des ökologischen Landbaus. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, 1999, 368, pp. 57-67.

Pfiffner, Lukas and Luka, Henryk (1996) Laufkäfer-Förderung durch Ausgleichsflächen. Naturschutz und Landschaftsplanung, 1996, 28 (5), pp. 145-151.

Pfiffner, Lukas; Ostermaier, Miriam; Stoeckli, Sibylle and Müller, Andreas (2018) Wild bees respond complementarily to ‘high-quality’ perennial and annual habitats of organic farms in a complex landscape. Journal of Insect Coservation, 2018, 22 (3-4), pp. 551-562.

Pfiffner, Lukas and Tresch, Simon (2017) Regenwürmer – Baumeister der Bodenfruchtbarkeit. Bioaktuell, 2017, 8, pp. 18-19.

Pfiffner, Lukas and Tresch, Simon (2017) Vers de terre - Les vrais architectes de la fertilité des sols. Bioactualités, 2017 (8), pp. 20-21.

Pinnschmidt, Dr. Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Dr. Henrik J. (2004) Sygdom truer økologisk udsæd. [Disease threatens organic seeds.] Økologisk Jordbrug, 2004, 313 (24), p. 6.

Platz, Henrik and Vaarst, Mette (2008) Økologi i u-lande giver højere udbytte. Information, 2 May 2008, p. 21.

Poldervaart, Pieter and Bär, Markus (2006) Biosupermärkte laufen gar nicht super. bioaktuell, 2006, 10/06, pp. 4-6.

Polverigiani, Serena; Ceccarelli, Danilo and Neri, Davide (2019) Migliorare la biodiversità di frutteti e vigneti collinari in biologico. Rivista di Frutticoltura e ortofloricoltura, May 2019, 4, pp. 46-50.

Polverigiani, Serena and Marchionni, Fabio (2019) Il Progetto Fragolina Collestefano: le fragoline usate per limitare le infestanti nel sottofila delle vigne. vino da bere, July 2019, published on line.

Pommeresche, Reidun (2018) Matjordlagets økosystem. [draft]

Pommeresche, Reidun (2017) Slik påvirker ugrasmiddel livet i jorda. Plantevernstoffet glyfosat gjør livet vanskeligere for meitemarkene våre. Forskning.no, 12 November 2017, pp. 1-2.

Pommeresche, Reidun (2016) Åkerproduksjon uten pløying. www.agropub, March 2016, p. 1.

Pommeresche, Reidun (2016) Matjordas økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 15-17.

Pommeresche, Reidun and Berit, Swensen (2016) Humusmysteriet - fra stoff til økosystem. Økologisk Landbruk, 2016, 3, pp. 12-14.

Pötsch, Johanna; Hörning, Bernhard and Hoffmann, Heide (2015) Zur wesensgemäßen Haltung von Schweinen auf Demeter-Betrieben. Ergebnisse einer Praxiserhebung zum Wesen und zur Bedeutung der Schweine. Lebendige Erde, 2015, 6/2015, pp. 36-39.

POYADE, Gaëlle (2013) Elevage ovin et mouches à myiases : Une solution de contrôle. [Sheep breeding and myiasis flies: A control solution.] Biofil, 1 March 2013 (86), pp. 34-35.

POYADE, Gaëlle (2012) Films plastiques agricoles : Les enjeux du biodégradable. [Agricultural plastic films: The challenges of biodegradable.] Biofil, 1 September 2012 (83), pp. 53-55.

POYADE, Gaëlle (2009) Elevage caprin : "Si vix pacem, parasitum". [Goat breeding: "Si vix pacem, parasitum".] Biofil, 1 November 2009 (67), pp. 37-39.

Pretty, Jules N; Brett, Craig; Gee, David; Hine, Rachel; Mason, Chris; Morison, James; Rayment, Matthew; van der Bijl, Gert and Dobbs, Thomas (2002) Externe Kosten in der Landwirtschaft - Herausforderung für die Politik. Ökologie & Landbau, 2002, 2/2002 (122), pp. 19-24.

PRIEUR, Loïc (2016) Gestion des adventices : essais de faux-semis. [Weed control : false seed bed trials.] Alter Agri, 1 March 2016 (136), pp. 26-28.

Prins, Udo (2016) Zoektocht naar de betere boon: Moderne consument vraagt om nieuwe plantaardige eiwitproducten. Ekoland, March 2016, 2016 (maart), pp. 10-11.

Prins, Udo and Bos, Merijn M. (2011) Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. [Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 16-17.

Prins, Udo and Nuijten, E. (2014) Brood van natuurakkers: Maatwerk maakt het telen van broodtarwe op natuurakkers mogelijk. [Bread from conservation areas: Tailored approach makes it possible to grow baking-quality wheat in conservation areas.] Ekoland, November 2014, nov, pp. 14-15.

Probst, J. K. (2012) Scheu oder zutraulich – richtiger Umgang mit Mutterkuhkälbern. Der fortschrittliche Landwirt, September 2012, 19, pp. 16-17.

Probst, Johanna (2014) Prägende Erlebnisse zwischen Rind und Mensch. [Formative experience between cattle and human.] Lebendige Erde, April 2014, 4, pp. 42-45.

Probst, Johanna K.; Spengler, Anet; Leiber, Florian; Kreuzer, Michael and Hillmann, Edna (2012) Was positives Handling bei Rindern in den ersten Lebenstagen bewirkt. VetJournal, December 2012, 65, pp. 26-32.

Prömper, Martin (2019) Leben und Arbeiten in Hofgemeinschaften. Erkenntnisse einer Feldstudie. Lebendige Erde, 2019 (1), pp. 36-39.

Quander, Nele (2018) Kräftige Ferkel trotz Verzicht auf Kartoffelprotein. Bioaktuell, 2018 (7), p. 9.

Quander, Nele (2018) Porcelets vigoureux malgré l’absence de protéine de pomme de terre. Bioactualités, 2018 (7), pp. 8-9.

Quander, Nele (2018) Suinetti vigorosi anche senza proteine di patate. Bioattualità, 2018 (7), p. 7.

Quander-Stoll, Nele; Leubin, Markus; Holinger, Mirjam; Früh, Barbara and Leiber, Florian (2020) Die richtige Ration für Bioferkel – ist eine 100 % Biofütterung umsetzbar? Agrarforschung Schweiz, 2020, 11, pp. 82-90.

Radetzki, Thomas (2009) Kleine Wabe - gesunde Biene? Forschungsprojekt zu Wabengröße und Varroa an der Fischermühle. Lebendige Erde, March 2009, 3, pp. 44-47.

Raffaele Zanoli, Raffaele; Roberta Callieris, Roberta and Simona Naspetti, Simona (2010) Anche le confezioni delle uova possono comunicare i valori etici. [BEYOND ORGANIC FARMING: COMMUNICATING ADDITIONAL ETHICAL VALUES IN THE PACKAGING.] Terra e Vita, 5 June 2010, pp. 28-29.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Stor variation i dødsårsag blandt økologiske pattegrise. Magasinet SVIN, November 2015, ---.

Rasmussen, I. (2005) Når man skal vælge vårbygsort. [How to choose spring barley variety.] Økologisk Jordbrug, April 2005, 25 (335), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Tema-artikler om økologisk forskning. [Thematic articles on organic farming research.] Økologisk Jordbrug, February 2004, 24 (307), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Spildfrø af vinterraps - er det et problem for økologerne? [Volunteer oilseed rape - is it a problem for organic farmers?] Månedsmagasinet Mark, January 2004 (1), p. 55.

Rasmussen, Ilse A. (2006) Rodukrudt i sædskifteforsøg. [Perennial weeds in organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, June 2006 (364), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2005) Økologi med alle midler. Økologisk Jordbrug, November 2005 (348), p. 12.

Rasmussen, Ilse A. (2004) Svært at holde kvikken i skak. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2003) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - hvad sker der med jordens pulje af ukrudtsfrø på de økologiske forsøgsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (289), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - effekten af økologisk sædskifte begynder at vise sig. Økologisk Jordbrug, September 2002, 22 (271), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Kløvergræsset i Jyndevad har været et smertensbarn. Økologisk Jordbrug, May 2002, 22 (264), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - alle forsøgsparceller er høstet. Økologisk Jordbrug, October 2001, 21 (249), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Sådan kan spildraps måske begrænses. Produktion - DLGs Landbrugsmagasin, June 2001.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - aktiviteter i marken lige nu. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (239), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, August 2000, 20 (221), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt. Økologisk Jordbrug, April 2000, 20 (215), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, September 1999, 19 (200), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, May 1999, 19 (194), p. 10.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skal give nye svar. [Crop rotation experiments expected to give new answers.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), p. 9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skifter retning. [Change of direction in crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), pp. 8-9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2002) Problemer med rodukrudt. Økologisk Jordbrug, April 2002, 22 (263), p. 8.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2001) Nye og bedre sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (238), p. 9.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2005) Balance i ukrudtsbestanden. Mark, November 2005 (11), p. 31.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2001) Ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vintersæd: resultater og erfaringer. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), pp. 9-11.

Rasmussen, Ilse A. and Rasmussen, Jesper (2000) Beskidte rækkeafgrøder giver ukrudt i kornet. Økologisk Jordbrug, May 2000, 20 (217), p. 14.

Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2003) Kvik volder kvaler. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (288), p. 8.

Rasmussen, Jesper (2010) Punktsåning giver mindre ukrudt. Landbrugsavisen, 2 April 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2010) Intelligent ukrudtsbekæmpelse. [Intelligent weed control.] Økologi & Erhverv, 12 March 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2008) Mindre ukrudt med punktsåning. [Less weeds with punch planting.] Maskinbladet, August 2008, 28 (447), p. 13.

Rasmussen, Jesper (2004) Falsk såbed sparer tid til roehakning. [False seed bed reduces manual weeding.] Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 8.

Rasmussen, Jesper (2002) Hvad karakteriserer god undervisning? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 6-7.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2003) Fortalere for genteknologi på vanskelig opgave blandt økologer. Økologisk Jordbrug, 2003 (284), p. 4.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2002) Ensidige holdninger i undervisningen - hvad stiller vi op med dem? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 15-17.

Rasmussen, Jim (2020) Bælgplanters mange bidrag til klimakampen. Økologisk Landbrug, 17 November 2020, 659, p. 10.

Rasmussen, Scientist Karsten and Melander, Scientist Bo (2004) Radrensere med automatpilot er godt på vej. Ny Viden fra Miljøstyrelsen nr. 1 - 15 januar 2004, 77-81., January 2004, pp. 77-81.

Rasmussen, I.A. (2008) Kvik og tidsler i sædskifteforsøgene. [Elytrigia repens (Couch grass) and Cirsium arvense (Canada thistle) in the organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2008 (407), p. 12.

Rasmussen, Ilse A. and Mallory, Ellen (2010) Organic bread-wheat in New England, USA. ICROFS news, November 2010 (4), pp. 12-13.

Rasmussen, Jesper and Harbo La-Cour, Anders (2011) Ukrudt i fugleperspektiv. Økologi & Erhverv, 12 August 2011, 31 (462), p. 20.

Rasmussen, Ole.W; Serup, Tove and Mejer, Helena (2014) Varme virker mod spolorm. Magasinet Svin, May 2014, pp. 44-45.

Rath, Florentina; Simantke, Christel and Ivemeyer, Silvia (2018) Heilsame Melkpause. bioland, 2018 (06), pp. 34-35.

Raupp, Joachim (2001) Wirkungen der biologisch-dynamischen Präparate im Langzeit-Düngerversuch. Lebendige Erde, May 2001, 5, pp. 42-44.

Raupp, Joachim (2000) Dauerversuche Darmstadt - Die organische Substanz des Bodens unter Einfluss von Stallmistdüngung und biologischen Präparaten. Lebendige Erde, 2000, 4/2000, pp. 42-45.

Rebholz, Theresa (2021) À propos de la protéine et du prix du blé. Bioactualités, 2021 (2), pp. 6-7.

Rebholz, Theresa (2021) Proteine e prezzo dei cereali. Bioattualità, 2021 (2), p. 4.

Rebholz, Theresa (2021) Von Protein und Weizenpreis. Bioaktuell, 2021 (2), pp. 6-7.

Rebholz, Theresa (2019) Colture speciali, orto speciale. Bioattualità, 2019 (4), p. 7.

Rebholz, Theresa (2019) Cultures spéciales, jardins spéciaux. Bioactualités, 2019 (4), p. 9.

Rebholz, Theresa (2019) Des pièges pour tuer les campagnols. Bioactualités, 2019 (8), pp. 12-13.

Rebholz, Theresa (2019) Eiskalter Biogenuss. Bioaktuell, 2019 (5), pp. 20-21.

Rebholz, Theresa (2019) Kleine, aber feine Hofbäckerei. Bioaktuell, 2019 (1), pp. 20-21.

Rebholz, Theresa (2019) Mit Fallen auf der Mäusejagd. Bioaktuell, 2019 (8), pp. 12-13.

Rebholz, Theresa (2019) Molto più di una macelleria regionale. Bioattualità, 2019 (3), p. 11.

Rebholz, Theresa (2019) Petite mais super boulangerie fermière. Bioactualités, 2019 (1), pp. 20-21.

Rebholz, Theresa (2018) Alimenti: imballaggi sicuri. Bioattualità, 2018 (10), p. 16.

Rebholz, Theresa (2018) Approfondir le bio. Bioactualités, 2018 (5), pp. 6-7.

Rebholz, Theresa (2018) Bio da studiare. Bioattualità, 2018 (5), pp. 4-5.

Rebholz, Theresa (2018) Bio vertiefen. Bioaktuell, 2018 (5), pp. 6-7.

Rebholz, Theresa (2018) Bodenmikroben steigern Erträge. Bioaktuell, 2018 (2), p. 20.

Rebholz, Theresa (2018) Das geht runter wie Öl: Bio Gourmet Knospe mit Sonderauszeichnung. Bioaktuell, 2018 (4), p. 28.

Rebholz, Theresa (2018) Des champignons toujours de saison. Bioactualités, 2018 (9), pp. 11-12.

Rebholz, Theresa (2018) Des microbes pour augmenter les rendements. Bioactualités, 2018 (2), p. 21.

Rebholz, Theresa (2018) Emballages sûrs pour les aliments. Bioactualités, 2018 (10), pp. 16-17.

Rebholz, Theresa (2018) Funghi coltivati: sempre di stagione. Bioattualità, 2018 (9), pp. 8-9.

Rebholz, Theresa (2018) I microbi del suolo aumentano le rese. Bioattualità, 2018 (2), p. 11.

Rebholz, Theresa (2018) Lebensmittel sicher verpacken. Bioaktuell, 2018 (10), pp. 24-25.

Rebholz, Theresa (2018) Mit Know-how zu konformen Verpackungen. Bioaktuell, 2018 (10), pp. 26-27.

Rebholz, Theresa (2018) Savoir-faire pour emballages conformes. Bioactualités, 2018 (10), pp. 18-19.

Rebholz, Theresa (2018) Schon in der Lehre auf Bio fokussieren. Bioaktuell, 2018 (5), pp. 8-9.

Rebholz, Theresa (2018) Se focaliser tout de suite sur le bio. Bioactualités, 2018 (5), pp. 8-9.

Rebholz, Theresa (2018) Tirocinio incentrato sul biologico. Bioattualità, 2018 (5), pp. 6-7.

Rebholz, Theresa (2018) Una vita per la protezione del suolo. Bioattualità, 2018 (7), p. 13.

Rebholz, Theresa (2018) Une vie de chercheur pour le bien du sol. Bioactualités, 2018, 2018 (7), p. 28.

Rebholz, Theresa (2018) Zuchtpilze haben immer Saison. Bioaktuell, 2018 (9), pp. 12-13.

Rebholz, Theresa (2016) Bioimkerei: Grundkurs und Konferenz. Bioaktuell, 2016, 10/16, p. 30.

Rebholz, Theresa (2014) FiBL-Restaurant - Bioverpflegung nicht nur für Bioforscher. bioaktuell, November 2014, 9/14, p. 16.

Rebholz, Theresa (2014) Biolandbau in Zahlen – 15 Jahre «The World of Organic Agriculture». bioaktuell, 2014, 3/14, p. 24.

Rebholz, Theresa (2014) Die Ackerhelden bringen Städter raus aufs Feld. bioaktuell, 2014, 4, pp. 16-17.

Rebholz, Theresa (2014) Gentechnikfreies Saatgut für indischen Biobaumwollanbau. bioaktuell, 2014, 6, p. 19.

Rebholz, Theresa (2014) Ich koche mich durchs Jahr. bioaktuell, 2014, 5/14, p. 24.

Rebholz, Theresa (2014) Jung und bio - Ausbildung, Vernetzung und Austausch. bioaktuell, 2014, 8, pp. 8-9.

Rebholz, Theresa (2014) Wenn es zwischen den Apfelbäumchen schnattert. bioaktuell, 2014, 7, pp. 5-7.

Rebholz, Theresa and Fliessbach, Andreas (2018) Ein Forscherleben für den Bodenschutz. Bioaktuell, 2018 (7), p. 24.

Rebholz, Theresa and Krebs, Adrian (2015) Hafen, Roggen, Dinkel, Einkorn, Emmer: Mehr machen aus kleinem Getreide. Bioaktuell, 2015, 2015 (1), p. 39.

Rebholz, Theresa and Schulte, René (2020) Im Trio für den Biolandbau. Bioaktuell, 2020 (7), pp. 22-23.

Rebsdorf, Simon Olling (2009) ICROFS news 3/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news - newsletter from ICROFS, August 2009 (3).

Rebsdorf, Simon Olling (2009) ICROFS news 1/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, February 2009 (1).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 4/2009 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2009 (4).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 3/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2009 (3).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 2/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2009 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS news 2/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news no. 2, May 2009.

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 1/2009 - nyheder fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2009 (1).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 2/2008 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2008 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 1/2008 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2008 (1).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 4/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2010 (4).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 4/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, November 2010 (4).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 3/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2010 (3).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 3/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, August 2010 (3).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 2/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, July 2010 (2).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 2/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2010 (2).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 1/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2010 (1).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 1/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, February 2010 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 3/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2011 (3), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS news 2/2011. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, September 2011 (2), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 2/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2011 (2), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS news 1/2011. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2011 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 1/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, April 2011 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2009) ICROFS news 2/2009. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2009 (2).

Rebsdorf, Simon Olling (2011) Organic for the future. Parliament Magazine, 19 December 2011 (340), pp. 106-107.

Rebsdorf, Simon Olling (2011) International økologisk forskning i Danmark. [International Organic Research in Denmark.] ICROFS Nyt - ICROFS' digitale nyhedsbrev, April 2011 (1), pp. 8-9.

Rebsdorf, Simon Olling (2011) CERTCOST News. CERTCOST Newsletter, 2011, pp. 1-6.

Rebsdorf, Simon Olling (2010) CERTCOST News. CERTCOST News, 2010 (1), pp. 1-8.

Reiten, Mari (2017) Stor variation i råmælkskvalitet mellem køer og mellem besætninger. Institut for Husdyrvidenskab. Aarhus Universitet., 1 May 2017, ?-?.

Rhümer, Thomas (2014) Wenn der Boden müde geworden ist. Neues aus dem Projekt „BIO-INCROP“ zur Nachbaukrankheit beim Apfel. Besseres Obst , June 2014 (6), pp. 13-14.

Rhümer, Thomas (2014) Die Nachbaukrankheit beim Apfel. Ein undurchsichtiges Problem wird näher beleuchtet. Haidegger Perspektiven , 2014, 2, pp. 18-19.

Richter, Toralf and Alföldi, Thomas (2003) Wachsender Biomarkt in Europa. [The growing rganic market in Europe.] Neue Zürcher Zeitung, February 2003, p. 23.

Richter, Ruth and Wirz, Johannes (2008) Ein Merkmal kommt selten allein. Lebendige Erde, 2008, 4/2008, pp. 44-49.

Richter, Ruth and Wirz, Johannes (2007) Gentechnisch veränderte Pflanzen - Punktueller Eingriff mit unbeabsichtigten Effekten. Lebendige Erde, January 2007, 1/2007, pp. 42-45.

Richter, Toralf (2017) Den Nerv getroffen. Ökologie & Landbau, 2017, 184 (4/2017), pp. 43-45.

Riedel, Judith; Meyer, Simone and Guyer, Urs (2019) Bioforschungstagung 2018: Den Pflanzenschutz neu denken. Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (1), pp. 36-39.

Rietberg, P.I. and Timmermans, B.G.H. (2014) Naar een betere benutting van bodemfosfor. [Towards better utilization of soil phosphorus.] Ekoland, December 2014 (Dec), pp. 16-17.

Ripoche, Frederic and Prache, Sophie (2019) Systèmes mixtes d'élevage. Ovin-bovin : quels bénéfices ? [Mixed livestock systems. Sheep and cattle: what benefits?] BioFil, March 2019, 122, pp. 53-55.

Ripoche, Frédéric and Veysset, Patrick (2019) Génétique bovine. En viande : un cycle plus court. [Cattle genetics. In meat: a shorter cycle.] Biofil, July 2019, 124, pp. 53-55.

Risgaard, Marie-Louise (2006) Økologiske mælkeproducenter har lyst til udvikling. Ny KvægForskning, April 2006, 4 (2), p. 3.

Risgaard, Marie-Louise (2006) Landmænds til- og fravalg af økologi. Bovilogisk, February 2006, 20 (2), pp. 42-43.

RIVRY-FOURNIER, Christine (2011) Dossier : Pommes de terre. [Thematic folder: Potatoes.] Biofil, 1 March 2011 (75), pp. 23-31.

RIVRY-FOURNIER, Christine (2009) Aromathérapie : Le pouvoir des huiles essentielles. [Aromatherapy: The power of essential oils.] Biofil, 1 July 2009 (65), pp. 43-45.

Rodas-Gaitán, Heberto A (2016) Hornkiesel zu Gurkenpflanzen im Gewächshaus. Einfluss der Anwendungshäufigkeit auf Produktion und Nährstoffaufnahme – ein Praxisversuch. Lebendige Erde, 2016, 2/2016, pp. 36-39.

Roesch, Andreas; Marton, Silvia; Thalmann, Christian; Schader, Christian; Grenz, Jan and Gaillard, Gérard (2018) Messung der Nachhaltigkeit auf Betriebsebene: welches Instrument für welchen Zweck? [Measuring sustainability at farm level: what tool for what purpose?] Agrarforschung Schweiz, 2018, 9 (10), pp. 332-339.

Roesch, Andreas; Marton, Silvia; Thalmann, Christian; Schader, Christian; Grenz, Jan and Gaillard, Gérard (2018) Mesure de la durabilité à l’échelle de l’exploitation: quel instrument dans quel but? Recherche Agronomique Suisse, 2018, 9 (10), pp. 332-339.

ROFFET, Catherine (2015) Nouvelles approches du parasitisme. [New approaches to parasitism.] La voix biolact�e, 1 January 2015 (79), pp. 31-34.

Rohde, Benjamin; Langer, Vibeke and Hansen, Lars Monrad (2000) Økologisk hvidkløver. Hvordan kan det lade sig gøre? [Organic white clover seeds. How is it possible?] Dansk Frøavl, 2000 (9), pp. 148-149.

Rossi, Vittorio and Legler, Elisabetta (2013) How to improve disease control in European organic viticulture. CORE Organic newsletter, April 2013, pp. 5-7.

Rousing, T. (2015) Ny håndbog i øko-svins velfærd kan nu bestilles. Økologi & Erhverv, 15 September 2015, 574, p. 11.

Rousing, Tine (2011) Samme lov - forskellig tolkning. Food Culture, October 2011 (8), pp. 18-19.

Rousing, Tine and Sørensen, J.T. (2015) Ny håndbog for økologiske svineproducenter viser vej til bedre dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning. Økologi & Erhverv, 6 March 2015, 562, p. 14.

Rozsypal, Roman (2012) Biopotraviny, biomed a pesticidy. [Organic food, organic honey and pesticides.] Zemědělec, 2012, 2012 (28), p. 23.

Rühmer, Thomas (2012) Neues Projekt zur Bekämpfung von Nachbauproblemen. Besseres Obst , June 2012 (6), pp. 7-8.

Rusterholz, Felix; Brack, Florian and Koller, Martin (2018) Bio-Dünger für Sportrasen: Gute Eignung wiederholt bestätigt. Neue Landschaft, 2018 (5), pp. 30-33.

Rusterholz, Felix; Koller, Martin and Brack, Florian (2018) Naturdünger für Sportrasen. GPLUS, 2018 (8), pp. 12-14.

Rystedt, Lotte (2021) Klimahensyn er for første gang en del af de officielle kostråd. [Climate impact is for the first time considered in the official dietary guidelines.] DCA, 13 January 2021, pp. 1-2.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. �kologi & Erhverv, 1 December 2017, 622, p. 12.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. MASKINBLADET, 21 November 2017, p. 1.

Salon, Christoph and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Managing crop nitrogen and soil dynamics. Grain legumes, 2001, 34 (4), pp. 18-19.

Salonen, Jukka (2017) Pitkäjänteistä rikkakasvien torjuntaa luomutiloilla. [Persevering weed management in organic farms.] Kasvinsuojelulehti, 21 December 2017, 50 (4), pp. 114-117.

Salonen, Jukka (2017) Vertailussa biohajoavat katteet. [Biodegradable mulches in test.] Puutarha & kauppa, 9 March 2017, 20 (5), pp. 12-13.

Sanders, Jürn and Lampkin, Nicolas (2020) Impulse für mehr Bio. Ökologie & Landbau, 2020 (2), pp. 46-48.

Sandøe, Peter (2007) Dyreetik i økologisk husdyrhold. Økologisk Jordbrug, December 2007, 398 (14).

Sandøe, Peter (2007) Kan vi med god samvittighed spise økologisk flæskesteg? Kristeligt Dagblad, December 2007.

Sandøe, Peter; Christiansen, Stine B. and Boesen, Kim Holm (2008) Dyreetik i økologisk husdyrhold. ICROFS nyt, 2008, 1.

Sandøe, Peter; Denver, Sigrid; Ditlevsen, Kia; Lassen, Jesper and Christensen, Tove (2018) Er der en sammenhæng mellem at spise økologisk og at leve sundt? Dagbladet Politiken 18. februar 2018, 18 February 2018, p. 6.

Sans Serra, Xavier F (2015) Fertilcrop y Soilveg - Dos nuevos proyectos de investigación en agricultura ecológica al servicio del desarrollo y la innovación del sector. Revista Ae-SEAE, 2015, 21, pp. 26-27.

Sans Serra, Xavier F (2015) Fertilcrop y Soilveg - Dos nuevos proyectos de investigación en agricultura ecológica al servicio del desarrollo y la innovación del sector. Investigación Desarrollo, 2015, 21, pp. 26-27.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) How wet grass protein concentrate can be stored and used for feeding organic pigs. ICROFS News, 14 April 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 30 March 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 2020, pp. 1-4. [Submitted]

Saponari, Maria; Alkowni, Raed; Driouech, Noureddin; Hassan, Mohamed; Grieco, Francesco; Pantaleo, Antonio; Biagio, Di Terlizzi; Digiaro, Michele; Savino, Vito and Martelli, P. Giovanni (2002) Detection of Olive-Infecting Viruses in the Mediterranean Basin. ISHS Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing , October 2002, 586, pp. 787-790.

Särkkä-Tirkkonen, Marjo (2013) Pikamenetelmiä luomutuotteiden valvontaan. Kehittyvä Elintarvike, 2013, 2013 (3), p. 16.

Särkkä-Tirkkonen, Marjo and Husted, Søren (2011) Luomutuotteiden aitouden varmistamiseen kehitteillä analyyttisiä menetelmiä. Kehittyvä elintarvike, October 2011 (5), p. 18.

Sauter, Moritz; Perrochet, Frederic; Mäder, Paul; Brack, Ernst; Gunst, Lucie and Mayer, Jochen (2016) Auf lange Dauer gute Erträge in Bio. Bioaktuell, 2016, 8/2016, pp. 14-15.

Sauter, Moritz; Perrochet, Frederic; Mäder, Paul; Brack, Ernst; Gunst, Lucie and Mayer, Jochen (2016) Bons rendements bio sur la durée. Bioactualités, 2016, 8/2016, pp. 14-15.

Schaack, Diana and Beck, Margit M. (2017) Bio-Geflügel: Starkes Wachstum in der Nische. [Organic poultry: Tremendous growth in a niche.] DGS Magazin, 4 July 2017, 22 (2017), pp. 35-37.

Schaack, Diana and Quaing, Henriette (2019) Wie viele sind es denn? Bio-Direktvermarktung und Handwerk. bioland, February 2019 (02/19), pp. 20-21.

Schädeli, Alfred (2009) Mit Kalk und Hanf gegen Bakterien und Behörden. Bioaktuell, 2009 (4), pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2008) Bio ist top für Biotope. bioaktuell, 2008, 9/08, p. 7.

Schädeli, Alfred (2008) Bundesbiobauern willkommen. bioaktuell, 2008, 4, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2008) Fluids für den grünen Durst. bioaktuell, 2008, 5/08, pp. 4-7.

Schädeli, Alfred (2008) Gipfelwind bremst Gipfelstürmer. bioaktuell, 2008, 6/08, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2008) Hamonie der horntragenden Herterenherde. bioaktuell, 2008, 10/08, p. 7.

Schädeli, Alfred (2008) Lorbeeren für Urs Niggli. bioaktuell, 2008, 8/08, p. 11.

Schädeli, Alfred (2008) Manchmal habe ich zuviel gearbeitet. bioaktuell, 2008, 10/08, pp. 18-19.

Schädeli, Alfred (2008) Stabiles Hoch am Biomilchmarkt. bioaktuell, 2008, 8/08, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2008) Stacheldraht muss weg. bioaktuell, 2008, 10/08, p. 9.

Schädeli, Alfred (2007) 2500 Gäste erlebten Bioforschung. bioaktuell, 2007, 7/07, p. 19.

Schädeli, Alfred (2007) 70 Jahre höchste Ansprüche. bioaktuell, 2007, 5/07, pp. 10-11.

Schädeli, Alfred (2007) Bals Knospe mit Schweizerkreuz. bioaktuell, 2007, 10/07, p. 14.

Schädeli, Alfred (2007) Bei Ankunft auf dem Lande soll heitere Empfindung erwachen. bioaktuell, 2007, 6/07, pp. 4-6.

Schädeli, Alfred (2007) Bekenntnis zu starker Bio Suisse. bioaktuell, 2007, 4/07, pp. 8-9.

Schädeli, Alfred (2007) Bio ist durchaus ein Thema. bioaktuell, 2007, 8/07, pp. 4-6.

Schädeli, Alfred (2007) Fachgruppe will Lust am Boden wieder wecken. bioaktuell, 2007, 1/07, p. 11.

Schädeli, Alfred (2007) Gemeinsam säen wird zum Fest. bioaktuell, 2007, 8/07, p. 13.

Schädeli, Alfred (2007) Klimainitiative will Emissionen senken. bioaktuell, 2007, 7/07, p. 11.

Schädeli, Alfred (2007) Kunden wollen alles aus einer Hand. bioaktuell, 2007, 7/07, p. 17.

Schädeli, Alfred (2007) Landschaftsinitiative will Kulturland schützen. bioaktuell, 2007, 7/07, p. 10.

Schädeli, Alfred (2007) Laufstall eines Laufstall-Skeptikers. bioaktuell, 2007, 1/2007, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2007) Mit der Öffnung wird sich nicht viel ändern. bioaktuell, 2007, 7/07, pp. 14-15.

Schädeli, Alfred (2007) Verteilkampf in nächster Runde. bioaktuell, 2007, 1/07, p. 15.

Schädeli, Alfred (2006) Die Zeit reif für Bio Schwand. bioaktuell, 2006, 1/06, pp. 16-17.

Schädeli, Alfred (2006) Jubiläum ist Rückblick und Ausblick. bioaktuell, 2006, 3/06, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2006) Knospe reorganisiert Kontrolle. bioaktuell, 2006, 7/06, pp. 6-7.

Schädeli, Alfred (2006) Machtwechsel bei Biofarm. bioaktuell, 2006, 7/06, p. 11.

Schädeli, Alfred (2006) Markus Arbenz: "Freue mich auf die Arbeit für die Biobewegung". bioaktuell, 2006, 6/06, pp. 8-9.

Schädeli, Alfred (2006) Metzgergriffe am Sündenbock. bioaktuell, 2006, 4/06, pp. 6-7.

Schädeli, Alfred (2006) Schlanke Strukturen für den Biofleischmarkt. bioaktuell, 2006, 1/06, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2006) Schweizer Biohöfe melken für Amerkia. bioaktuell, 2006, 2/06, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2006) Silberstreifen am Milch-Horizont. bioaktuell, 2006, 5/06, pp. 8-9.

Schädeli, Alfred (2006) Vom Rayon ins Gewächshaus. bioaktuell, 2006, 5/06, pp. 12-13.

Schädeli, Alfred (2005) Bioschule als Pilot erfolgreich gestartet. bioaktuell, 2005, 1/05, pp. 4-6.

Schädeli, Alfred (2005) Bronya Dehlinger, "Bürogummi", 4460 Gelterkinden BL. bioaktuell, 2005, 8/05, p. 20.

Schädeli, Alfred (2005) Ein Sonntag, der reiche Ernte brachte. bioaktuell, 2005, 10/05, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2005) Eine Zertifizierung und zwei Linien. bioaktuell, 2005, 4/05, pp. 10-11.

Schädeli, Alfred (2005) Gen Au wirft Stein in den Rhein. bioaktuell, 2005, 5/05, p. 25.

Schädeli, Alfred (2005) Immer mehr Regionen werden gentechfrei. bioaktuell, 2005, 2/05, pp. 6-7.

Schädeli, Alfred (2005) Krisenstab für Kraut und Müesli. bioaktuell, 2005, 6/05, pp. 8-10.

Schädeli, Alfred (2005) Maria Thun: "Die Planeten können über die zu wenig belebten Böden nicht mehr wirken. bioaktuell, 2005, 2/05, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2005) Mit der Macht auf Augenhöhe. bioaktuell, 2005, 9/05, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2005) Molkerei läuft im gleichen Geist weiter. bioaktuell, 2005, 3/05, pp. 8-11.

Schädeli, Alfred (2005) Rezept für Knospe-Marketing. bioaktuell, 2005, 6/05, p. 15.

Schädeli, Alfred (2005) Simonetta Sommaruga, Ständerätin, 3095 Spiegel b. Bern. bioaktuell, 2005, 4/05, pp. 4-5.

Schädeli, Alfred (2005) Wir sind Mister Schweiz! bioaktuell, 2005, 5/05, p. 7.

Schädeli, Alfred and Schiess, Christophe (2005) Das Land braucht mehr Biometzgereien. bioaktuell, 2005, 3/05, pp. 4-7.

Schader, Christian (2020) Gesund & nachhaltig. Markantes, 2020 (12), pp. 14-16.

Schader, Christian (2016) Nachhaltigkeit messen und bewerten. Ökologie & Landbau, 2016, 2/2016, pp. 12-15.

Schaedeli, Alfred (2008) Bring en hei, den Geschmack. bioaktuell, 2008, 5/08, p. 11.

Schanz, Lisa; MISCHLER, PIERRE and Winckler, Christoph (2021) Spezialisierung oder gemischte Bio-Tierhaltung? LANDWIRT bio, March 2021, pp. 64-67.

Schanz, Lisa; Werne, Steffen and Winckler, Christoph (2021) Rotierende oder gemeinsame Beweidung mit zwei Tierarten - eine Chance? LANDWIRT bio, May 2021, pp. 60-62.

Schanz, Lisa and Winckler, Christoph (2021) Bio-Betriebe mit mehreren Tierarten. BIO AUstria, February 2021, pp. 18-19.

Schärer, Hans-Jakob and Ludwig, Mathias (2021) Verbesserter Pflanzenschutz mit Prognosemodellen. Schweizer Bauer, 8 May 2021, p. 26.

Schärer, Hans-Jakob and Ryu, Young-Hyun (2018) Corée du Sud: La pomme à huit francs. Bioactualités, 2018 (4), pp. 24-25.

Schärer, Hans-Jakob and Ryu, Young-Hyun (2018) Sud Corea: una mela per otto franchi. Bioattualità, 2018 (4), pp. 20-21.

Schärer, Hans-Jakob and Ryu, Young-Hyun (2018) Südkorea: Ein Apfel für acht Franken. Bioaktuell, 2018 (4), pp. 20-21.

Schärer, Hansjakob; Tamm, Lucius; Häseli, Andreas and Weibel, Franco (2008) Biostrategie gegen Feuerbrand. bioaktuell, 2008, 3/08, pp. 24-25.

Scheifele, Michael and Gattinger, Andreas (2012) Wie verhält sich Pflanzenkohle in Ackerböden? Compost Magazine, 12 January 2012 (2), pp. 13-14.

Scheper, Carsten (2018) Horntragende Rinderzucht sichern. Überblick zur aktuellen Struktur der Demeter-Milchviehzucht. Lebendige Erde, September 2018, 2018 (5), pp. 30-33.

Scheper, Carsten (2017) Horntragende Rinderzucht sichern. Eine Status-Quo-Analyse der Zucht hornloser Milchrinder. Lebendige Erde, January 2017, 2017 (1), pp. 30-33.

Schermer, Markus (2016) Vertrauen stärken. [Supporting trust.] Bio Austria, 2016, 2016 (3), p. 22.

Schiess, Christophe and Schaedeli, Alfred (2004) Neuer Trend: Bio ohne Knospe. Bioaktuell, 2004, 6, pp. 4-5.

Schiess, Christophe and Schädeli, Alfred (2005) Mit Biostrom gegen den Strom. bioaktuell, 2005, 6/05, pp. 4-7.

Schild, Marion and Tong, Bennan (2017) Contamination par des adventices. Bioactualités, 2017, 4, pp. 8-9.

Schild, Marion and Tong, Bennan (2017) Giftige Ernte durch Beikräuter? Bioaktuell, 2017, 5, pp. 12-13.

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2015) Sammenhæng mellem smågrises død og hytteklima kortlægges. Økologi & Erhverv, 27 November 2015 (578), p. 19.

Schjønning, P. (2008) Undgå skadelig pakning af jorden. Økologisk Jordbrug, September 2008 (415), p. 12.

Schjønning, P. (2004) Kompakt jord. Agrologisk Marken, February 2004 (2), pp. 16-18.

Schjønning, P. (2004) Alsidig drift godt for jordens poresystem. [Crop rotation effects on the soil pore system.] Økologisk Jordbrug, 2004 (323), p. 6.

Schjønning, P. (2003) Jordbearbejdning. [Soil tillage (in organic farming).] Økologisk Jordbrug, 2003 (281), p. 4.

Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E. and Greve, M.H. (2009) Effekten af økologiske driftsmetoder på ler-dispergering i kulstof-udpinte jorde. ICROFS Nyt, December 2009 (4), pp. 5-7.

Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E. and Greve, M.H. (2009) Organic farming effects on clay dispersion in carbon-exhausted soils. ICROFS News, November 2009 (4), pp. 8-10.

Schlaman, G. and Janmaat, Leen (2013) Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. [The pioneer spirit persists: Pumpkins are the driving factor of the Jonkmans family's farm.] Ekoland, July 2013 (7/8), pp. 18-21.

Schlüter, Jürgen (2001) Leitbilder der Milchviehfütterung im ökologischen Landbau. Lebendige Erde, 2001, 2/2001, pp. 44-46.

Schmid, Beat and Dierauer, Hansueli (2018) "Ich empfehle, rotierende Geräte nur bei geringem Unkrautdruck einzusetzen". die grüne, 2018 (7), pp. 40-43.

Schmid, Otto (2017) Acqua pulita nel lago di Zugo? 25 per cento di aziende biologiche! Bioattualità, 2017 (8), p. 12.

Schmid, Otto (2017) De l’eau propre dans le Lac de Zoug? 25 pourcents de fermes bio! Bioactualités, 2017 (8), p. 26.

Schmid, Otto (2017) Sauberes Wasser im Zugersee? 25 Prozent Biobetriebe! Bioaktuell, 2017, 8, p. 25.

Schmidt, Jacob (2021) Naturlig immunitet mod rødpletsyge (RMS) kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion. [Natural immunity against RMS may prevent economic loss in organic trout production.] Økonu.dk - ICROFS, 6 March 2021, pp. 1-3.

Schmidt, Jacob Günther (2021) Use of natural immunity for controlling red mark syndrome in farmed rainbow trout. [Naturlig immunitet som en metode til forebyggelse af rødpletsyge i opdrættede regnbueørreder.] ICROFS News, 23 March 2021, pp. 1-3.

Schmidt, Jacob Günther (2021) Use of natural immunity for controlling red mark syndrome in farmed rainbow trout. [Naturlig immunitet som en metode til forebyggelse af rødpletsyge i opdrættede regnbueørreder.] Organi E-print, 12 January 2021, pp. 1-3. [Submitted]

Schmidt, Reiner (2002) Baldrianpräparate im Vergleich mit verschiedenen Phosphatdüngern im Grünland. Lebendige Erde, May 2002, 5, pp. 46-47.

Schmidt, Reiner and Schmidt, Mathias (2002) Wie wirken die biologisch-dynamischen Präparate im Grünland? Lebendige Erde, May 2002, 5, pp. 44-45.

Schmidtke, Knut and Yussefi-Menzler, Minou (2020) "Die Gesellschaft einbeziehen". Ökologie & Landbau, 2020 (2), p. 51.

Schmutz, Res (2013) Blackenprobleme an der Wurzel packen. Schweizer Bauer, 21 September 2013, p. 28.

Schmutz, Res (2013) Richtlinien, Betriebsmittelliste und Sortenlisten 2013 stehen zur Verfügung. Zürcher Bauer, 18 January 2013, p. 4.

Schmutz, Res (2012) Dürfen Knospe-Silorundballen von einem nichtzertifizierten Futtermittelhändler zugekauft werden? Schweizer Bauer, 7 December 2012, p. 12.

Schmutz, Res (2012) Gesteinsmehl gegen den Rapsglanzkäfer: Jetzt anmelden! BauernZeitung, 9 March 2012, p. 29.

Schmutz, Res (2009) Bio-Stallmasse aktualisiert. Schweizer Bauer, 12 December 2009, p. 32.

Schmutz, Res (2008) Neuerungen für Biobetriebe auf Anfang 2009. Schweizer Bauer, 24 December 2008, p. 30.

Schmutz, Res (2008) Rapsglanzkäfer hassen Steinmehl. BauernZeitung, 31 July 2008, p. 19.

Schmutz, Res (2006) Kamera ersetzt Steuermann. bioaktuell, 2006, 5/06, p. 7.

Schmutz, Res and Daniel, Claudia (2012) Gesteinsmehl gegen den Rapsglanzkäfer: Jetzt anmelden. Bauernzeitung, 9 March 2012, p. 29.

Schmutz, Res and Weidmann, Gilles (2007) Merkblätter kommen gut an. bioaktuell, 2007, 6/07, p. 21.

Schneeweiss, Anke; Junghans, Marion; Segner, Helmut; Stadtlander, Timo and Werner, Inge (2019) Ökotoxikologische Risiken vom PSM für Fische. Aqua & Gas, 2019 (11), pp. 74-80.

Schneeweiss, Anke; Werner, Inge; Segner, Helmut and Stadtlander, Timo (2019) Ökotoxikologische Wirkungen von PMS auf Fische. Aqua & Gas, 2019 (11), pp. 82-91.

Schneider, Claudia (2020) Selenmangel führt bei Kälbern zu Muskelschwäche. Schweizer Bauer, 10 October 2020, p. 26.

Schneider, Claudia (2020) Nur biokonforme Futtermittel einsetzen. Bioaktuell, 2020 (3), p. 13.

Schneider, Claudia (2020) Utiliser seulement des fourrages bioconformes. Bioactualités, 2020 (3), p. 13.

Schneider, Claudia (2020) Utilizzare solo mangimi bioconformi. Bioattualita, 2020 (3), p. 9.

Schneider, Claudia (2019) Pâturage et allaitement à la mamelle: Nouvelle méthode d’engraissement. Bioactualités, 2019 (2), pp. 12-14.

Schneider, Claudia (2019) Weidegang und Saugen am Euter: Neue Milchvieh-Kälbermast im Test. Bioaktuell, 2019 (2), pp. 14-15.

Schneider, Claudia (2018) Problemkühe als Ammen benutzen. Schweizer Bauer, 27 January 2018, p. 28.

Schneider, Claudia (2013) Sanfte Eingliederung in die Laufstallherde. Zürcher Bauer, 18 January 2013, , p. 4.

Schneider, Claudia (2009) Wichtig: Wahl des Fressgitters. BauernZeitung, 13 February 2009, p. 21.

Schneider, Claudia (2009) Beiträge von Claudia Schneider im Schweizer Bauer 2009. Schweizer Bauer, 2009, - .

Schneider, Claudia (2008) In der Not kann die Kuh ihre Liegeboxe vorne verlassen. Schweizer Bauer, 15 November 2008, p. 32.

Schneider, Claudia (2008) Denkbare Alternativen in der Fütterung. bioaktuell, 2008, 7/08, p. 21.

Schneider, Claudia (2008) Fütterung: Die Würfel sind gefallen. bioaktuell, 2008, 7/08, pp. 4-7.

Schneider, Claudia (2008) Hörner im Laufstall - ein Leitfaden für Manager. bioaktuell, 2008, 10/08, pp. 4-6.

Schneider, Claudia (2005) Mastrinder können Hörner tragen. bioaktuell, 2005, 9/05, p. 19.

Schotman, T (2018) Minder worminfecties als kippen uitloop veel en verspreid gebruiken. Pluimveeweb, 2018.

Schou, Tore Munk (2019) Stort samarbejdsprojekt til gavn for økologiske kyllinger. FjerkræNyt, 31 May 2019, 4.

Schouten, T.; Goede, R.G.M. de; Eekeren, N. van and Rutgers, M. (2014) De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem: Leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem? Bodem, December 2014, 6 (Dec), pp. 14-16.

Schürmann, Stefan (2018) Grünlandnutzung sanft anpassen. Schweizer Bauer, 11 August 2018, p. 28.

Schürmann, Stefan (2018) Stechende Insekten im Stall in Schach halten. Schweizer Bauer, 4 August 2018, p. 30.

Schürmann, Stefan (2017) Grauvieh für Nordkorea. Bioaktuell, 2017, 10/17, pp. 36-37.

Schürmann, Stefan (2013) Ungenügende Kapitalbindung macht zu schaffen. Schweizer Bauer, 11 May 2013, p. 26.

Schürmann, Stefan (2012) Beiträge von Stefan Schürrmann im Schweizer Bauer 2012. Schweizer Bauer, 2012, - .

Schürmann, Stefan (2011) Beiträge von Stefan Schürmann im Schweizer Bauer 2011. SchweizerBauer, 2011, - .

Schuster, Martina; Kolbe, Hartmut; Bauer, Katharina and Jäckel, Ulf (2015) Berichte aus dem Ökolandbau. [Reports from organic farming.] Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Dresden, 2015, Heft 2, pp. 1-58.

Sehested, Jakob (2010) Økokøer kan undvære tilskud af vitaminer og mineraler i foderet. [Organic dairy cows don´t need supplementation of vitamins and mineral in the feed.] Kvæg, 11 November 2010 (11), p. 16.

Sehested, Jakob (2010) Lokale urter overflødiggør importeret fodertilskud. [Local herbs makes imported feed supplements superfluous.] Maskinbladet, 9 November 2010, - .

Sehested, Jakob (2010) Urter kan dække køernes behov for vitaminer og mineraler. [Herbs kan fulfil the cows requirements for vitamins and minerals.] Grovvare-nyt, November 2010, 16 (44), p. 4.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Undgå indkøbte mineraler. Bovilogisk, 12 October 2010 (10), pp. 28-30.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer. [Selfsufficiency by organic minerals and vitamins.] Ny Kvægforskning, October 2010, 8 (5), pp. 2-3.

Sehested, Jakob and Uller-Kristensen, Helene (2019) Grobund for innovation, værkst og troværdighed. Økologisk Landbrug, 29 March 2019, 643, p. 22.

Seidel, Kathrin and Nowack, Karin (2008) Thema Verpackung anpacken. bioaktuell, 2008, 7/08, pp. 16-19.

Seidel, Kathrin and Nowack, Karin (2008) Vermeiden statt Entsorgen. bioaktuell, 2008, 6/08, p. 17.

Sennov, Sacha (2016) Rapport: Dansk økologi er ukendt for tyske forbrugere. FødevareWatch, 6 October 2016, p. 1.

Serikstad, Grete Lene (2021) Økologisk formeringsmateriale. Gartneryrket, 2021, 119 (5), p. 29.

Serikstad, Grete Lene (2019) Dansk økofrukt i medvind. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 24-25.

Serikstad, Grete Lene (2019) Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking. Norsk Frukt og Bær, 2019, 22 (5), p. 16.

Serikstad, Grete Lene (2019) Gode gulrotavlinger i Troms. Økologisk landbruk, 2019, 38 (4), pp. 32-33.

Serikstad, Grete Lene (2019) Økologisk landbruk må bli mer økologisk. [Organic agriculture must be more ecological.] Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2019) Økologiske mjølkebruk er mer effektive enn konvensjonelle! Økologisk landbruk, 2019, 38 (1), p. 23.

Serikstad, Grete Lene (2019) Mer kunnskap om engbelgvekster. Økologisk landbruk, 2019, 38 (3), pp. 18-20.

Serikstad, Grete Lene (2019) Midt mellom mold og marked. Gartneryrket, 2019, 117 (2), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2019) Miljøvennlig drift - kan det være lønnsomt også? Bonde og Småbruker, 2019, 106 (3), p. 2.

Serikstad, Grete Lene (2019) Tindved - Nordens pasjonsfrukt. Økologisk landbruk, 2019, 38 (4), pp. 34-35.

Serikstad, Grete Lene (2018) Biodiversitet er viktig i økologisk frukt- og bærdyrking. [Biodiversity important in organic fruit and berry production.] Økologisk landbruk, March 2018, 37 (1), pp. 21-23.

Serikstad, Grete Lene (2018) Hvordan hindre nematodeangrep? Buskap, 2018, 70 (3), p. 38.

Serikstad, Grete Lene (2018) Økt behov for økologisk korndyrking. Bonde og Småbruker, 2018, 104 (3), p. 16.

Serikstad, Grete Lene (2018) Midt mellom mold og marked. Økologisk Landbruk, 2018, 37 (3), pp. 40-41.

Serikstad, Grete Lene (2018) Produsentsamarbeid for økt økologisk produksjon. Gartneryrket, 2018, 116 (5), pp. 33-37.

Serikstad, Grete Lene (2018) Vær på vakt mot kløvertretthet. Ringreven, 2018, 38 (1), pp. 44-45.

Serikstad, Grete Lene (2017) Biodiversitet som støtte i bærdyrkinga. [Support of biodiversity in berry production.] Gartneryrket, December 2017, 115 (12), pp. 6-11.

Serikstad, Grete Lene (2017) Biodiversitet som støtte i fruktdyrkinga. [Biodiversity support in fruit growing.] Norsk Frukt og Bær, December 2017, 20 (6), pp. 12-14.

Serikstad, Grete Lene (2017) Vær på vakt mot kløvertretthet. Bondevennen, December 2017, 119 (50/52), pp. 12-13.

Serikstad, Grete Lene (2017) Kløvertretthet - hvordan hindre avlingstap? [Clover fatigue - how to avoid crop failure?] Økologisk landbruk, June 2017, 36 (2), pp. 31-32.

Serikstad, Grete Lene (2016) Hva råtnerest er. Økologisk landbruk, 2016, 35 (4), pp. 15-16.

Serikstad, Grete Lene (2014) Plantevern tillatt i økologisk landbruk. [Plant protection in organic agriculture.] Økologisk landbruk, 2014, 33 (4), pp. 24-27.

Serikstad, Grete Lene and Ebbesvik, Martha (2019) Grovfôr er det viktigste proteinfôret. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 10-11.

Serikstad, Grete Lene; Løes, Anne-Kristin; Dörsch, Peter; Hansen, Sissel; Johansen, Anders; Pommeresche, Reidun; Riley, Hugh and Rivedal, Synnøve (2013) Råtnerest er under test. [Testing biogas digestate.] Økologisk landbruk, 2013, 32 (3), pp. 28-30.

Serikstad, Grete Lene and Renna, Ragnhild (2020) Økodyrking i nord. Økologisk landbruk, 2020, 39 (4), pp. 6-8.

Serikstad, Grete Lene and Thorbjørnsen, Elin (2019) Resultater i toppklasse for trønderske produsenter av økomjølk. Økologisk landbruk, 2019, 38 (2), pp. 12-13.

Serup, Tove and Schild, Sarah-Lina Aagaard (2021) VÆRDIFULDE RESTPRODUKTER. Økologi, 1 March 2021, Nr 2, p. 17.

Serup, Tove (2018) Norske gener - en mulighed til øko-svineproduktion. ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, 22 May 2018, 4, pp. 14-15. [In Press]

Serup, Tove (2015) Avl i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, januar/februar 2015, February 2015, p. 10.

Serup, Tove (2011) Tager kampen op mod indvoldsormes æg. Svin, November 2011, pp. 36-37.

Serup, Tove and Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Data i stakkevis om døde grise. Landbrugsinfo, 29 May 2015, pp. 1-3.

Sharma, Arun K. (2015) Organic certification-a dream for poor farmers. Pure and Eco India, 17 July 2015, 1 (2), pp. 70-71.

Sharma, Arun K. (2015) Prospecting Organic production of spices in Rajasthan. Spice India, 17 June 2015, 28 (6), pp. 16-21.

Sharma, Arun K. (2012) Innovative organic farming in india. ISOFAR newsletter, July 2012, 14, pp. 2-5.

Sharma, Arun K. (2011) Organic system in low rainfall areas for climate resilience and returns. Organic farming newsletter, December 2011, 7 (4), pp. 3-9.

Sigsgaard, Lene (2017) IPM strategier. [IPM strategies.] Momentum, 2 June 2017 (2), pp. 16-19.

Sigsgaard, Lene (2012) Blomsterbræmmer i æbleplantagerne. Økologi & Erhverv, 29 June 2012, 2012 (503), p. 21.

Sigsgaard, Lene; Herz, Annette; Warlop, Francois; Pfiffner, Lukas and Tchamitchian, Marc (2016) EcoOrchard -Innovative design and management to boost functional biodiversity of organic orchards. CORE Organic News, 4 May 2016, p. 1.

Sigsgaard, Lene; Warlop, Francois; Pfiffner, Lukas and Herz, Annette (2018) New tools to manage and assess orchard Functional Agrobiodiversity (FAB). CORE Organic Plus news, 27 August 2018, p. 13134.

Silva, Jenevaldo Barbosa da ; Rangel, Charles Passos ; Soares, João Paulo Guimarães and Fonseca, Adivaldo Henrique da (2009) Monitoramento das helmintoses gastrintestinais em rebanho leiteiro criado em sistema de produção orgânica na Fazendinha Agroecológica. [Monitoring the gastrointestinal helminthiasis in dairy herd raised on organic production system in Fazendinha Agroecológica.] Embrapa Agrobiologia. Documentos., March 2009, 261, pp. 1-20.

Simões-Wüst, Paula; Rist, Lukas; Mueller, André; Steinhart, Hans; Huber, Machteld and Thijs, Carel (2011) Milchprodukte aus biologisch-dynamischer Herkunft führen zu einer vorteilhafteren Fettzusammensetzung der menschlichen Muttermilch. [Dairy products of biodynamic origin lead to a more favourable fat composition of human milk.] Der Merkurstab, 2011, 64 (4), pp. 298-301.

Sixt, Dieter (2018) Mehr Raum für die Königin. Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, 2018 (1), pp. 26-28.

Skallerup, Per (2012) Er grisens spolorm snart en saga blot? Økologi og Erhverv, 10 August 2012 (504), 1- .

Skarbye, Alice P.; Krogh, Mogens A. and Sørensen, Jan Tind (2018) Afgoldning af enkeltkirtler som strategi til håndtering af mild yverbetændelse. [Quarter Dry-off as a strategy for handling mild mastitis.] Økologi & Erhverv, 11 May 2018, 632, pp. 12-13.

Skouboe, Line (2016) Tyske forbrugere skal have bedre kendskab til dansk økologi. Økologisk Landsforening, 4 October 2016, p. 1.

Skovsbøl, U. (2016) Ramsløg og tyttebær skal erstatte zink til smågrise. [Ramsons and lingonberries to replace zinc for weaning piglets.] Organic Today, 9 April 2016, p. 1.

Skovsbøl, U. (2014) ICROFS news 3-4/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, December 2014, 4, pp. 1-15.

Skovsbøl, U. (2014) ICROFS nyt 4/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2014, 4, pp. 1-17.

Skovsbøl, Ulla (2016) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper.] DCA Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug - Nyhedsbrev, 4 April 2016, pp. 1-4.

Skovsbøl, Ulla (2016) Skovmyrer skal gøre det af med æblernes fjender. [The use of ants as means of biological pest control in apples.] Økologi & Erhverv, 5 February 2016 (582), p. 12.

Skovsbøl, Ulla (2015) Køer af gamle racer skal testes i moderne øko-besætninger. ICROFS nyt, 13 August 2015, pp. 1-2.

Smed, Sinne (2009) Hvem driver stigningen i økoforbruget? [Who drives the increase in organic consumption?] Økologisk Jordbrug, March 2009.

Smith, L.G. (2009) Anaerobic digestion - it’s a gas. Organic Farming, April 2009, pp. 29-31.

Smolders, Gidi; Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2010) Bij geiten selenium meestal (te) hoog. [Selenium in goats usually (too) high.] V-focus, April 2010, pp. 22-23.

Sobry, Luk (2018) Rogge als ‘graasgraan’ levert smakelijk gewas. [Rye as a tasty grazing crop.] BIOpraktijk, February 2018, pp. 1-2.

Sola, Liv Kristin (2018) Stikk nasen i jorda di. Bondevennen, 2018 (26), pp. 18-19.

Solemdal, Liv and Ebbesvik, Martha (2015) Økologisk landbruk "mellom bakkar og berg". Landbrukstidende, 2015 (1), pp. 18-19.

Sommer, Sven G.; Hansen, Martin N. and Møller, Henrik B. (2002) Fuld udnyttelse af husdyrgødning. [Optimal utilization of livestock manure.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 18-21.

Sommer, Lea and Hauenstein, Samuel (2019) Greenresilient experimental site visit: Optimizing Crop rotation in organic greenhouse cultivation in Switzerland. Core Organic Cofund Newsletter, October 2019, p. 1.

Spaabaek, Nina Johanne (2012) Hvornår skal agertidsler og følfod bekæmpes? www.landbrugsinfo.dk, 26 March 2012, pp. 1-2.

Speiser, Bernhard (2016) Comment un nouveau produit peut-il arriver sur la Liste des intrants? BIOACTUALITÉS, 2016 (1/2016), p. 9.

Speiser, Bernhard (2016) Wie schafft es ein neues Produkt in die Betriesmittelliste? Bioaktuell, 2016 (1/2016), p. 11.

Speiser, Bernhard; Mieves, Esther and Tamm, Lucius (2015) Kupfereinsatz von Schweizer Biobauern in verschiedenen Kulturen. [Crop-specific copper applications by Swiss organic farmers.] Agrarforschung Schweiz, 2015, 6 (4), pp. 160-165.

Speiser, Bernhard; Mieves, Esther and Tamm, Lucius (2015) Utilisation de cuivre par les paysans bio suisses dans différentes cultures. [Crop-specific copper applications by Swiss organic farmers.] Recherche Agronomique Suisse, 2015, 6 (4), pp. 160-165.

Speiser, Bernhard; Tamm, Lucius and Mieves, Esther (2017) Kupferfungizide: Wo ist das Limit? [Les fongicides à base de cuivre: où est la limite?] Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 2017, 18, pp. 4-7.

Spencer, Tom (2010) Insight into organic education. International Innovation, 28 May 2010, pp. 26-28.

Spengler, Anet (2014) Zuchtwerte: Abkehr von reiner Produktion beim Braunvieh. bioaktuell, 2014, 7, p. 9.

Spengler Neff, Anet (2021) Bonne sélection pour vaches en santé. Bioactualités, 2021 (4), p. 8.

Spengler Neff, Anet (2021) Gesunde Kühe durch gute Auswahl. Bioaktuell, 2021 (4), p. 8.

Spengler Neff, Anet (2021) Kraftfutter reduzieren mit Fokus auf die Körperkondition. Bioaktuell, 2021 (6), p. 17.

Spengler Neff, Anet (2019) Kälber mit viel Milch und ohne Kraftfutter aufziehen. Schweizer Bauer, 30 March 2019, p. 32.

Spengler Neff, Anet (2017) Anciens taureaux pour la sélection bio. Bioactualités, 2017, 7, p. 18.

Spengler Neff, Anet (2017) Neue und alte Stiere für die Biozucht. Bioatkuell, 2017, 7, p. 24.

Spengler Neff, Anet (2017) Tori nuovi e vecchi per la selezione bio. Bioattualità, 2017, 7, p. 9.

Spengler Neff, Anet (2008) Pflanzen sind nicht sprachlos. bioaktuell, 2008, 10/08, p. 15.

Spengler Neff, Anet (2007) Klein, aber fein: Milchvieh muss nicht riesig sein. bioaktuell, 2007, 3/07, pp. 8-11.

Spengler Neff, Anet (2005) Es kommt nicht nur auf die Genetik an. bioaktuell, 2005, 8/05, pp. 4-7.

Spengler Neff, Anet; Baki, Cem and Leiber, Florian (2019) Élevage des veaux: remplacer les concentrés par du lait? Recherche Agronomique Suisse, 2019, 10 (2), pp. 68-73.

Spengler Neff, Anet; Baki, Cem and Leiber, Florian (2019) Milch statt Kraftfutter in der Kälberaufzucht. Agrarforschung Schweiz, 2019, 10 (2), pp. 68-73.

Spengler Neff, Anet and Ivemeyer, Silvia (2016) Künstliche Besamung versus Natursprung. Unterscheiden sich die nachkommenden Milchkühe? Lebendige Erde, 2016, 5/2016, pp. 34-37.

Spieß, Hartmut (2011) Zur Wirkung biologisch-dynamischer Präparate - Evidente Forschungsergebnisse - ein Überblick. Lebendige Erde, January 2011, 2, pp. 44-48.

Spieß, Hartmut (2006) Chronobiologie und Biologisch-Dynamischer Landbau - Wer eine Wissenschaft vom Lebendigen sucht, kommt an der Chronobiologie nicht vorbei. Lebendige Erde, 2006, 1, pp. 40-45.

Spieß, Hartmut (2003) Fingerhut verbessert Kaliwirkung. Lebendige Erde, January 2003, 1, pp. 44-49.

Spieß, Hartmut (2000) Sorten- und Nachbaueignung von Hafer und Weizen. Lebendige Erde, March 2000, 3/2000, pp. 40-43.

Spieß, Hartmut and Matthes, Christoph (2016) Wirkung unterschiedlicher Hornkiesel und Hornorthoklas-Präparate. Versuche mit Kartoffeln und Sommerweizen. Lebendige Erde, July 2016, 4/2016, pp. 34-39.

Spieß, Hartmut and Matthes, Christoph (2010) Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras - Die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottenfelderhofes. Lebendige Erde, April 2010, 4, pp. 42-45.

Spieß, Hartmut; Matthes, Christoph and Hacker, Matthias (2000) Einfluß des Schafgarbenpräparates auf Kaliumentzug und Blattwachstum. Lebendige Erde, 2000, 1/2000, pp. 34-36.

Spieß, Hartmut; Matthes, Christoph; Horst, Hartmut and Schaaf, Harald (2017) Kompost und Kaliversorgung. Düngungsstrategie zur Verbesserung des Nährstoff- und Humusstatus im biodynamischen Anbau mit Einsatz von Grünschnitt-Kompost und Kali. Lebendige Erde, 2017 (6), pp. 36-40.

Springer, Bettina (2007) Der Andbindestall - ein Auslaufmodell? bioaktuell, 2007, 1/2007, pp. 6-9.

Stadtlander, Timo (2018) Aquakultur - Produktion von Lebensmitteln im Wasser. [Aquaculture - aquatic food production.] Umwelt & Gesundheit, 2018, 2, pp. 52-56.

Stadtlander, Timo (2017) Wasserlinsen als Forellenfutter. Bioatkuell, April 2017, 3, p. 25.

Stadtlander, Timo (2017) Des lentilles d’eau pour les truites. Bioactualités, 2017, 3, p. 21.

Stadtlander, Timo (2017) Des poissons qui mangent du poisson – bientôt fini avec la farine d’insectes. Bioactualités, 2017, 6, p. 9.

Stadtlander, Timo (2017) Fisch frisst Fisch – das soll sich dank Insektenmehl ändern. Bioaktuell, 2017, 6, p. 9.

Stadtlander, Timo (2017) Lenticchie d’acqua, cibo per trote. Bioattualità, 2017, 3, p. 13.

Stadtlander, Timo (2017) Pesce mangia pesce – la farina di insetti è un’alternativa. Bioattualità, 2017, 6, p. 7.

Stadtlander, Timo and Gerber, Barbara (2014) Nachhaltige Aquakultur - Kleine, aber feine Aquakultur in der Schweiz. Aqua & Gas, 2014 (5/2014), pp. 55-60.

Stage, Mie (2016) En blanding af peberrod, ramsløg og salvie kan måske erstatte antibiotika til grise. [A mixture of horseradish, ramsons and sage may replace antibiotics to piglets.] Ingeniøren - Online, 12 August 2016, pp 1.

Stan, Andreea and Badulescu, Liliana (2018) Procesare produselor ecologice. [Organic product processing.] AgriCultura365, 20 February 2018, 27, pp. 54-55.

Starz, Walter (2017) Gülle als wertvoller Wirtschaftsdünger im BioGrünland. Österreichische Arbeitsgemeinschaft, 2017, pp. 1-5.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2010) Quality of foraging material and effect on hens feed intake, egg production and -quality. ICROFS News No. 3, 2010, pp. 5-6.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2009) Anvendelse af forskelligt grovfoder, sojabønner, urter og kål i økologisk ægproduktion. ICROFS Nyt 1, 2009, pp. 6-7.

Steenfeldt, S. and Horsted, K. (2013) SUMMER chickens "on herbs". ICROFS News, June 2013, 2, pp. 7-8.

Steenfeldt, S. and Lübeck, Mette (2018) Kløvergræs som foderprotein til økologiske æglæggere. Økologi & Erhverv, 12 April 2018, 630, p. 1.

Steenfeldt, Sanna (2019) Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, March 2019, Nr. 3 (48), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2016) Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet. Økologi & Erhverv, 16 June 2016 (592), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2015) Bedre øko-kyllinger med nye genotyper og fodringsstrategier. Økologi & Erhverv, 9 October 2015, 575, p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2014) Chickens foraging in the woods. DCA's monthly external newsletter, June 2014.

Stefani, Patrick (2021) Kompost, der Bodenverbesserer in Obstkulturen. Schweizer Bauer, 23 January 2021, p. 24.

Stefani, Patrick (2020) Mehr Flächen für einen attraktiven Markt. Professionalisierung des Bio-Beeranbau in der Schweiz. Besseres Obst, 4 March 2020 (3), pp. 16-19.

Stefani, Patrick (2019) Hochstammobstbau: Mechanisierung steigert Rentabilität. Schweizer Bauer, 16 November 2019, p. 52.

Stefani, Patrick (2019) Bio-Tafelkirschenanbau: Erhöhte Ertragssicherheit. Schweizer Bauer, 18 April 2019, xx.

Stefani, Patrick (2019) Endlich: Genug Schweizer Biobeerenpflanzgut. Bioaktuell, 2019 (5), p. 19.

Stefani, Patrick (2019) Mauerbienen jetzt pflegen und einlagern. Bioaktuell, 2019 (10), p. 18.

Steffens, Markus (2021) Eine Chance für Klima und Landwirtschaft. Ökologie & Landbau, 2021 (03), pp. 24-25.

Stein, Brigitte (2017) Die Herde klar führen. bioland, 2017 (12), pp. 34-35.

Steinemann, Beatrice (2019) Mit innovativen Rebsorten fit für die Zukunft. Schweizer Bauer, 17 August 2019, p. 28.

Steiner, Franz (2020) Neue Produzenten für Bio-Weide-Rinder gesucht. Schweizer Bauer, 7 November 2020, p. 24.

Steiner, Franz (2019) Problempflanzen auf Alpen frühzeitig entfernen. Schweizer Bauer, 13 April 2019, p. 30.

Steiner, Franz and Oehen, Bernadette (2017) Milchrassenkälber für die Biomast. Bioaktuell, 2017, 2017 (1), p. 15.

Steiner, Franz J. (2019) Bio-Weide-Beef - seit 20 Jahren auf Erfolgskurs. Schweizer Bauer, 19 October 2019, p. 30.

Steiner, Franz J. (2019) Pianta problematica o paradiso per insetti? Bioattualità, 2019 (4), p. 20.

Steiner, Franz J. (2019) Plante problématique ou paradis pour les insectes? Bioactualités, 2019 (4), p. 24.

Steiner, Franz J. (2019) Stacheldraht richtig anwenden. Bioaktuell, 2019 (10), p. 18.

Steiner, Franz J. (2019) Utiliser correctement les fils de fer barbelés. Bioactualités, 2019 (10), p. 14.

Steiner, Franz J. (2018) Eine giftige Pflanze. Bauernzeitung, 6 July 2018, p. 31.

Steiner, Franz J. (2018) Es herrscht Lungenwurm-Wetter. Schweizer Bauer, 30 June 2018, p. 26.

Steiner, Franz J. (2018) Blacken-Brot. Bioaktuell, 2018 (4), p. 41.

Steiner, Franz J. (2018) Lungenwurm-Wetter. Bioaktuell, 2018 (6), p. 4.

Steiner, Franz J. (2018) Tempo da vermi polmonari. Bioattualità, 2018 (6), p. 3.

Steiner, Franz J. (2018) Vers pulmonaires. Bioactualités, 2018 (6), p. 4.

Steiner, Franz J. (2017) «Ja» zu Herbizid-Alpen. Bioaktuell, 2017, 10, p. 24.

Steiner, Franz J. (2016) Dauernd im Freien: Tipps und Tricks zum Weidestall für Wiederkäuer. Bioaktuell, 2016, 2016 (3), p. 13.

Steiner, Franz J. (2016) Saugschutz: Vorbeugen ist einfacher als heilen. Bioaktuell, 2016, 10/16, p. 22.

Steiner, Franz J. and Hirschi, Martin (2017) Geheimnisvoller Tod des Weissen Germers. Bioaktuell, 2017, 9/2017, p. 5.

Steiner, Franz J. and Hirschi, Martin (2017) La mort silencieuse du vératre blanc. Bioactualités, 2017, 2017 (9), p. 5.

Steiner, Franz J. and Hirschi, Martin (2017) Morte misteriosa del veratro bianco. Bioattualità, 2017, 2017 (9), p. 3.

Steiner, Franz Josef (2020) Bei Abkalbungen auf Alpen Vorsicht walten lassen. Schweizer Bauer, 31 October 2020, p. 26.

Stensgaard, Anna-Sofie; Takeuchi-Storm, Nao and Sengupta, Mita Eva (2018) Leverikten: en gammel kending i fremgang. [Liver flukes: an old fame in progress.] Kaskelot, 2018, 219, pp. 24-28.

Stevenel, Pierre and Charles, Raphaël (2020) Concilier le choix de la variété de blé et de la parcelle pour assurer la qualité. Agri, 4 September 2020, 36, p. 21.

Stidsen, A.N. and Tybirk, K. (2004) Gamle hegn bevarer skovbundsurter. Skoven, 2004. [In Press]

Stöckli, Sibylle (2021) Ein invasiver Käfer mit Heisshunger. Bioaktuell, 2021 (6), pp. 10-11.

Stoltenberg Hansen, Martin and Petersen, Maja Eline (2018) Rækkedyrkning fortjener at blive videreudviklet. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 2018 (nr. 2), pp. 9-10.

Stolz, Hanna and Meier, Claudia (2019) Das Biobarometer fühlt den Puls der Bevölkerung. Bioaktuell, 2019 (4), p. 39.

Stolz, H.; Blattert, S.; Rebholz, Th. and Stolze, M. (2017) Biobarometer Schweiz: Wovon die Kaufentscheidung für Biolebensmittel abhängt. [Swiss organic barometer: Determinants of organic food buying behaviour.] Agrarforschung Schweiz, 2017, 8 (2), pp. 62-69.

Stolz, Hanna; Blattert, Simon; Rebholz, Theresa and Stolze, Matthias (2017) Baromètre bio Suisse: de quoi dépend la decision d'achat d'aliments bio? Recherche Agronomique Suisse, 2017, 8 (2), pp. 62-69.

Stolz, Hanna and Rebholz, Theresa (2019) Un coup d’oeil dans la jungle du lait. Bioactualités, 2019 (2), pp. 22-23.

Strandberg, B. (2012) Økologiske græsmarker som fødekilde for bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2012, 499, p. 4.

Strandberg, B.; Dupont, Y. and Søegaard, K. (2013) Økologiske græsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere. ICROFS nyt, 2013, 3, pp. 8-10.

Strandberg, B.; Dupont, Y. and Søegaard, K. (2013) Organic hay fields as floral ressource for bees and other flower-visiting insects. ICROFS news, 2013, 2, pp. 11-13.

Sträßer, Cornelius (2017) Biodynamik, Anthroposophie und Wissenschaft. Zur Integration der Ganzheitlichkeit in die Forschung. Lebendige Erde, 2017 (3), pp. 36-39.

Strasser, Fredi; Zihlmann, Urs; Mäder, Paul and Pfiffner, Lukas (2014) Natur und Bewirtschaftung prägen die Bodenstruktur. bioaktuell, 2014, 1/14, pp. 8-9.

Strudsholm, Finn (2016) Tips til Opstaldning af Øko-kalve i Grupper. Kvæg Special. Landbrugsmedierne, 2016 (2), p. 50.

Stubsgaard, Anke (2012) Punktsåning og gasbrænding mod ukrudt i økologiske rækkeafgrøde. [Punch planting and flame weeding against weed in organic row crops.] landbrugsinfo, 14 March 2012, - .

Stumm, Christoph (2013) Wissenstransfer: Beratung nimmt eine Schlüsselposition ein. Ökologie & Landbau, 2013, 167 (3/2013), pp. 33-34.

Stødkilde, L (2019) Foderværdien af kløvergræsprotein til slagtesvin. [Feed value og grass protein fed to slaughtering pigs.] Økologisk Landbrug, 1 March 2019 (642), p. 22.

Stødkilde, L; Ambye-Jensen, M; Krogh Jensen, S and Eriksen, J (2018) Grass-clover protein can partly substitute traditional feed protein for broilers. ICROFS news, 30 November 2018.

Suhr, Erik (2017) Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej. Maskinbladet - Kvægbrug, 15 December 2017, p. 27.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Landmænd kan tjene penge ved handel med drivhusgasser. ICROFS nyt, June 2009, 2, pp. 4-6.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Organic farmers may gain from Green House Gas trade. ICROFS news, May 2009 (2), pp. 5-7.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Økologi og handel med CO2-kvoter. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009 (424).

Svendsen, Gert Tinggaard (2011) Landbrugspraksis og handel med drivhusgasser. ICROFSnyt, June 2011 (2), p. 3.

Svendsen, Gert Tinggaard (2011) How to include farmers in the emission trading system? ICROFS news, May 2011 (1), pp. 10-11.

Svendsen, Gert Tinggaard (2010) The Climate Heroes of the Future? ICROFS news, August 2010, pp. 9-10.

Svendsen, Gert Tinggaard (2010) Er landmænd fremtidens klimahelte? ICROFS nyt, July 2010, pp. 8-9.

Svendsen , Gert Tinggaard (2010) Er landbruget løsningen på klimaproblemet? Økologi & Erhverv (458), 18 June 2010, p. 21.

Symanczik, S. and Lori, M. (2018) Boden als Grundlage unserer Ernährung. Anthos, 2018 (4), pp. 31-33.

Symanczik, Sarah (2019) Grow your own mycorrhizal fungi. The Organic Grower, 2019 (49), p. 36.

Søegaard, K. (2010) Urter i græsmarken. Danske Mælkeproducenter 2, 2010, pp. 14-16.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Herbs in grasslands. ICROFSnews, 2009.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Urter i græsmarken - konkurrenceevne. [Herbs in grasslands - competitive strenght.] ICROFSnyt, 2009.

Søegaard, Karen (2009) Urter har mange funktioner i græsmarken. LandbrugsAvisen, 14 August 2009, p. 20.

Søegaard, Karen (2008) Urter i græsmarken. [Herbs in the pasture.] Økologisk Jordbrug, February 2008 (403).

Søegaard, Karen (2004) Nyt afgræsningssystem virker. Økologisk Jordbrug, 2004 (310), p. 6.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Artssammensætningen i græsmarken afgør mineralindholdet i afgrøden. Ny KvægForskning nr 3, June 2009.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Mineraler i græsmarker – betydningen af artsvalg og høsttidspunkt. ICROFsNyt 2, 2009, pp. 6-7.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob and Mogensen, Lisbeth (2009) Mineraler i græsmarken - mulighed for selvforsyning? Økologisk Jordbrug nr. 432, 2009, p. 16.

Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2015) Design af kløvergræsmarker med urter til kvægfoder. Ny kvægForskning, April 2015, 13 (2), pp. 4-5.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Species competition in multispecies grass swards. ICROFS News, September 2013, 3, pp. 12-13.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter. ICROFS Nyt, August 2013, 3, pp. 4-5.

Søegaard, Karen and Kristensen, Troels (2013) Udfordringer i produktion af urtehø. Økologi & Erhverv, 5 July 2013, 526, p. 21.

Søgaard, Lone Sylvest (2015) Hvordan skal fremtidens ko se ud? Landmand.dk, 21 August 2015, p. 1.

Sønderskov, Kim Mannemar and Daugbjerg, Carsten (2009) Organic labbeling systems and consumer confidence. ICROFS news, 2009, pp. 2-4.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Efterafgrøder og grøngødning. GartnerTidende, 2020, 136 (14), pp. 44-45.

Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Tang og grøde som gødning. Gartnertidende, 2020, 136 (12), pp. 44-45.

Sørensen, Kaj Lund (2010) Børster erstatter bejdsning. Effektivt Landbrug, 17 June 2010, ukendt, p. 9.

Sørensen, Poul (2001) Den faglige baggrund:Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens need ther own breeding.] Landsbladet, August 2001.

Sørensen, Prof. Poul (2001) Den faglige baggrund: Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens requires their own breeding organisation.] Landsbladet 17. august 2001, August 2001, p. 1.

Sørensen, A.C. (2015) Økologer sætter nyt avlsmål for søer. Landbrugsavisen, 10 April 2015 (564).

Sørensen, Bent Højgaard (2017) Vejen fra Arla til kinesiske børns maver går gennem tusindvis af børnebutikker. Berlingske Business, 2 November 2017, p. 1.

Sørensen, Christian (2016) Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde. Økologi og Erhverv, 4 March 2016, 584, p. 12.

Sørensen, J.T. (2015) Økologiske køer skal gøres endnu sundere gennem forbedret pasning og avl. Økologi & Erhverv, 22 May 2015, 567, p. 12.

Sørensen, K L (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 2015, 574, p. 10.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 25 September 2015 (574), -10.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Projekt vil fravænne en gris mere. Økologi & Erhverv, 11 September 2015, 573, p. 12.

Sørensen, Kaj Lund (2010) Børster erstatter bejdsning. Effektivt Landbrug, 17 June 2010, , p. 9.

Sørensen, L.S. (2012) ICROFS news 1/2012. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, March 2012 (1), pp. 1-16.

Sørensen, Peter (2013) Mobil grøngødning bør ensileres. Lanbrugsavisen, 10 May 2013 (10 maj), p. 5.

Sørensen, Peter (2012) Udbytter i økologiske sædskifter. Økologi og Erhverv, 20 April 2012, 498, p. 21.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2012) Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter. ICROFS news, 2012 (1/2012), pp. 6-7.

Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2012) Kvælstoffikserende afgrøder kan hente 400 kg N pr. hektar. Landbrugsavisen 2. sektion 20. Juli 2012, p. 11. Landbrugsavisen, 20 July 2012, p. 11.

Sørheim, Kristin (2019) Berekraftig verdiskaping i verdsarvområde? Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten, 30 August 2019, pp. 30-31.

Sørheim, Kristin (2016) Planter som medisin. Nationen (Newspaper), 2 November 2016, p. 19.

Sørheim, Kristin (2016) Ikkje gje opp økosauen. Nationen (Newspaper), 15 October 2016, pp. 19-20.

Sørheim, Kristin (2016) Økomat har fordeler. www. forskning.no, 10 May 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin (2016) Hvorfor så mye motstand mot økologisk landbruk? www.forskning.no, 23 February 2016, p. 1.

Sørheim, Kristin and Ebbesvik, Martha (2019) Vil utrede kvote på kraftfôr: Matproduksjon på lokale ressurser. Sunnmørsposten, 19 March 2019, pp. 20-21.

Sørheim, Kristin and Solemdal, Liv (2014) Bærekraftig matproduksjon. Nordlys, 8 March 2014, B3-B3.

Sørheim, Kristin Marie; Ebbesvik, Martha; Bergslid, Ildrid Kristine and Serikstad, Grete Lene (2015) Sikori som haustbeite til lam? Sau og geit, 2015, p. 1.

Tahamtani, Fernanda and Riber, Anja B. (2019) Finding the best laying hens for organic farms - CORE Organic Cofund newsletter. CORE Organic Newsletter, October 2019, October 2019, p. 4.

Takeuchi-Storm, Nao; Kolthoff, Ida; Denwood, Matt and Enemark, Heidi Larsen (2017) Usynlige omkostninger når kvæg har leverikter. [Unseen costs when cattle has liverflukes.] KvægNyt, 2017 (6), p. 3.

Tamm, Luciu; Häseli, Andreas; Schärer, Hans-Jakob and Weibel, Franco (2008) Gegen den Feuerbrand mit intensiver Forschung. St. Galler Tagblatt, 2 February 2008, p. 2.

Tamm, Lucius (2018) Meno 98 per cento. Bioattualità, 2018 (3), p. 12.

Tamm, Lucius (2018) Minus 98 Prozent. Bioaktuell, 2018 (3), p. 26.

Tamm, Lucius; Niggli, Urs and Speiser, Bernhard (2018) Réduction des produits phytosanitaires en Suisse: la contribution de l'agriculture biologique. Recherche Agronomique Suisse, 2018, 2, pp. 52-59.

Tamm, Lucius; Schärer, Hans-Jakob and Speiser, Bernhard (2018) Kupfer: Wo stehen wir heute? Ökologie & Landbau, 2018 (02/18), pp. 15-17.

Tamm, Lucius; Speiser, Bernhard and Niggli, Urs (2018) Reduktion von Pflanzenschutzmitteln in der Schweiz: Beitrag des Biolandbaus. [The contribution of organic farming to reducing plant protection products in Switzerland.] Agrarforschung Schweiz, 2018, 9 (2), pp. 52-59.

Tande-Nilsen, Kari (2013) Naturlig konservering av kjøtt. Ren Mat, 4 October 2013, p. 26.

Tangolar, Semih (2016) ÇUKUROVA ÜZÜM BAGLARINI DÜNYA ILE TANISTIRACAK. Adana Bes Ocak, Adana Çukurova Barıs, Adana Çukurova Press, Adana Egemen Gazetesi, Adana Güney Haber Gazetesi,, 30 September 2016, pp. 1-4.

Taramarcaz, Josy and Clerc, Maurice (2013) Grandes cultures bio sans bétail: résultats après 12 ans sur la ferme pilote de Mapraz. [Organic farming without cattle: results after 12 years on the pilot farm Mapraz.] Recherche Agronomique Suisse, 15 March 2013, p. 124.

Taramarcaz, Josy and Clerc, Maurice (2013) Viehloser Bio-Ackerbau: Resultate aus zwölf Beobachtungsjahren des Versuchsbetriebs Mapraz. [Organic farming without cattle: results after 12 years on the pilot farm Mapraz.] Agrarforschung Schweiz, 15 March 2013, p. 124.

Tarnai, Maria (2012) Az ökológiai szőlőtermesztés elmélete és gyakorlata. Bor és Piac, November 2012, pp. 16-18.

Tarnai, Mária; Dezseny, Zoltan; Papp, Orsolya and Allacherne Szepkuty, Katalin (2012) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2012. február - március. Őstermelő, February 2012, pp. 113-118.

Tassi, Maria Elisa von Zuben and Abreu, Lucimar Santiago de (2009) O mercado de alimentos orgânicos da Região Metropolitana de Campinas-SP. [Organic market in the Metropolitan area of Campinas-SP.] Revista Brasileira De Agroecologia, 2009, 4 (2), pp. 4273-4276.

Telfser, Josef and Kelderer, Markus (2016) Das Projekt Ecoorchard. Südtiroler Landwirt, 24 June 2016, 70, p. 62.

Telfser, Josef and Kelderer, Markus (2015) Bio-Vielfalt für gesunde Anlage. Südtiroler Landwirt, 3 March 2015, 69, p. 57.

Terrones, C.; Gelencsér, T.; Hauenstein, S.; Sommer, L.; Schwitter, P.; Bünemann, E.; Koller, M. and Mäder, P. (2020) Testing polyhalite as a tool to overcome nutrient deficiencies in organic cabbage culture. Electronic International Fertilizer Correspondent, 2020 (60), pp. 23-30.

Thamsborg, Stig Milan (2011) Når økologisk forskning viser vej. Økologi og Erhverv, 21 November 2011, .

Theilgaard, Malene and Bertelsen, Inger (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd. Magasinet Mark, March 2017, pp. 42-43.

Therkildsen, M. (2012) Økologi skal smages. Økologi og Erhverv, Klumme, 24 August 2012, 505, p. 15.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. ICROFS Nyt, November 2012, 2, pp. 8-9.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Green veal is not dark red. ICROFS news, October 2012, 2, pp. 14-16.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Ny KvægForskning, October 2012, 10 (5), pp. 6-7.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Kalveproducenten, 2012, 30 (4), pp. 17-18.

Therkildsen, M. and Vestergaard, M. (2014) Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr. ICROFS Nyt, 2 June 2014, 2, pp. 5-7.

Therkildsen, M. and Vestergaard, M. (2014) Eating quality of meat from organic beef based on crossbred animals. ICROFS news, 2014, pp. 3-5.

Therkildsen, Susanne and Steenfeldt, Sanna (2019) Nye foderstrategier til økologiske kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, June 2019, pp. 36-37.

Thi Thuy, Hong Phan and Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Post-harvest effect of cover crops on creeping thistle Circium arvense. ICROFS news, 4 November 2016, pp. 1-4.

Thommen, A. and Fleck, M. (2008) Züchtungsmethoden in der Diskussion - Brauchen wir Kohl aus Protoplastenfusion? BNN Nachrichten, September 2008, pp. 20-21.

Thommen, Andreas (2006) Koexistenz ist eine Illusion! bioaktuell, 2006, 1/06, p. 15.

Thommen, Andreas (2005) Bund will bei Bioprüfung sparen. bioaktuell, 2005, 8/05, pp. 8-9.

Thommen, Andreas (2005) Glöckner: "Ich würde ja stimmen!". bioaktuell, 2005, 9/05, p. 11.

Thomsen, Ingrid Kaag (2003) Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg. Landbrugsmagasinet Landsbladet, June 2003, p. 32.

Thomsen, Darran (2018) Økologiske sukkerroer 2018. Økologisk Planteavlsberetning, 19 October 2018, pp. 40-41.

Thomsen, Darran Andrew (2015) Vilde bier på økologiske bedrifter. LandbrugsAvisen, 11 December 2015, p. 5.

Thomsen, I.K.; Carcea, M. and Narducci, V. (2010) Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet men ikke kvaliteten. ICROFS nyt, December 2010, 4, pp. 3-4.

Thomsen, Mette G.; Riley, Hugh; Molteberg, Eldrid L.; Johansen, Tor J.; Løes, Anne-Kristin; Wold, Anne Berit; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Indergård, Erlend; Hermansen, Arne and Guren, Gerd (2019) Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres? [Storage Quality of carrots- can we do something about it?] Gartneryrket, September 2019, 2019 (9), pp. 30-33.

Thomsen, Morten (2014) Poppeltræer giver søer og pattegrise skygge for sommerens hårde sol. LandbrugsAvisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2014) Vil fravænne grise på 42 kg. Landbrugsavisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2012) Undersøger sammenhæng mellem tilsmudsning og skatol. Landbrugsavisen, 12 October 2012, 12 okt, p. 10.

Thomsen, Morten (2012) Øko-slagtesvin henter selv foderet på marken. Landbrugsavisen, 5 October 2012, p. 12.

Thomsen, Rikke (2015) Økologiske metoder giver god velfærd for hangrise. Økologi & Erhverv, 15 August 2015, 571, p. 12.

Thomsen, Rikke; Jensen, Bent Borg; Eriksen, Simme and Sørensen, Jan Tind (2012) Hangrise lugter mere end forventet. Økologi og Erhverv, 19 October 2012, 2012 (509), p. 16.

Thorsøe, Martin H. and Noe, Egon (2017) Røre i hønsegården? Økologi & Erhverv, 18 August 2017, p. 14.

Thorsøe, Martin H. and Steenfeldt, S. (2018) Forskere: Øko-kyllingen står ved en skillevej. Altinget, February 2018, 0-0.

Thorup-Kristensen, Kristian (2009) Gulerod, løg, salat og hvidkål i økologiske sædskifter. Frugt og Grønt, 2009, pp. 336-337.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Beregning af kvælstoftilførsel i sædskiftet. Frugt & Grønt, August 2008, pp. 354-356.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Udbytte, kvalitet og smag i økologisk grønsagsproduktion. [Yield, quality and taste i organic vegetable production.] Landbrugsavisen, August 2008.

Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Bedre sædskifter med dybe rødder. [Better rotations with deep roots.] Økologisk Jordbrug, 2007, 27 (378), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2005) Brug efterafgrøder rigtigt i sædskiftet. [Optimal use of catch crops in rotations.] Mark, December 2005 (12), pp. 16-19.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Om at vende chikanegræsset til egen fordel. [How to turn legally required catch crops to your own advantage.] Agrologisk, November 2004, pp. 8-10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Ny lovende efterafgrøde. [New promising catch crop.] Økologisk Jordbrug, 2004, 24 (309), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Efterafgrøder med mange formål. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (285), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Grønsagssædskifte uden tilførsel af gødning. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (258), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Viden om rodvækst er nyttig. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (277), p. 14.

Thorup-Kristensen, Dr. Kristian (1999) Økologisk grønsagsproduktion uden kvælstofimport. [Organic vegetable production without import of nitrogen.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999, 7, pp. 8-9.

Thorup-Kristensen, K. (2015) Sorten bestemmer planters rodvækst. Økologi & Erhverv, 23 January 2015, 559, p. 10.

Thorup-Kristensen, K. and Dresbøll, D.B. (2015) Kompost af byaffald er velegnet som P-gødning og til jordforbedring. LandbrugsAvisen, 12 February 2015.

Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende. Økologi og erhverv, January 2016, p. 8.

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Rodvækst og sorter til økologi. [Root growth and cultivars for organic farming.] Økologi & erhverv, 8 May 2013, p. 12.

Thorup-Kristensen, Kristian; Andresen, Marianne and Dresbøll, Dorte Bodin (2014) Sorter med bedre rodvækst til økologisk dyrkning. [Cultivars with improved root growth for organic production.] ICROFS nyt, 31 December 2014, p. 1. [draft]

Tiemens-Hulscher, Marjolein (2010) Selectiemilieu ui. [Selection environment onions.] Biokenisbericht Uitgangsmateriaal en Veredeling, 2010, 1, p. 4.

Timmermans, Bart (2011) Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. [Blackrot in apple: Effects of the removal of fruit mummies.] Fruitteelt, 11 March 2011 (101), pp. 14-15.

Tittarelli, Fabio (2020) Designing resilient organic greenhouse production systems for Europe. Core Organic Cofund Newsletter, February 2020, pp. 1-3.

Tittarelli, Fabio (2020) Food Citizenship in Capua – a joint event by Greenresilient and ProOrg projects. Core Organic Cofund Newsletter, February 2020, pp. 1-2.

Titze, Andreas (2015) Einfluss des Zwischenfruchtanbaus auf den Nmin-Gehalt im Boden und den Ertrag der Nachfrucht Kartoffeln. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 25-31.

Titze, Andreas (2015) Ertrags- und Futterwerteigenschaften trockenheitsverträglicher Leguminosen-Gras-Gemenge unter ökologischer Bewirtschaftung. Beiträge zum ökologischen Landbau. Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, December 2015, 56, pp. 71-78.

Tompe, Anna (2012) Génbankból a gazdaságba. Kertészet és Szőlészet, 5 September 2012, pp. 6-9.

Törner, Maria (2016) Solcellsvågar synar ungdjuren. Land Lantbruk, 16 June 2016, p. 15.

Tresch, Simon and Fliessbach, Andreas (2016) Bodenorganismen haben lieber Grüntee. Bioaktuell, 2016, 9/2016, p. 25.

Tresch, Simon; Haefelfinger, Daniel; Stehle, Bernhard; Fliessbach, Andreas; Le Bayon, Renée-Claire; Zanetta, Andrea; Frey, David and Moretti, Marco (2018) Artenvielfalt von Pflanzen und Bodentieren fördert den Abbau von organischem Material in Stadtgärten. [Potagers Urbans: Plus de diversité pour moins de matière organique.] N+L Inside, 2018 (3), p. 14.

Tresch, Simon and Pfiffner, Lukas (2017) Regenwürmer - Baumeister der Bodenfruchtbarkeit. Bioaktuell, 2017, 184 (4/2017), pp. 18-19.

Tschabold, Jean-Luc (2012) Rouler l'herbe sans la faucher dans les vignes et les vergers. Agri, 27 July 2012, p. 17.

Tschabold, Jean-Luc (2011) Prévenir les maladies de conservation en arboriculture bio. Agri, 2011, 1 2 3, p. 1.

Tschabold, Jean-Luc (2010) Vers und charte pour des vergers générateurs de biodiversité. Agri , 28 May 2010, p. 24.

Tschabold, Jean-Luc (2010) On cherche davantage de poires bio. l'Agri, 2010, p. 1. [Submitted]

Tschabold, Jean-Luc (2010) Vignes et vergers enherbés: rouler l’herbe sans la faucher. Agri, 2010, 1 2 3, p. 1.

Tschabold, Jean-Luc (2008) Produire des cerises de table bio avec les bonnes techniques. Agri, 11 July 2008, p. 22.

Tschabold, Jean-Luc; Häseli, Andi and Tamm, Lucius (2008) Un nouveau produit contre la tavelure et la fumagine. l'Agri, 2008, p. 1. [Submitted]

Tvedegaard, Niels (2019) Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet? Økologisk Nyhedsbrev, 28 January 2019, p. 1.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein. [Economy in producing organic pork feeding with grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 21.

Tybirk, Knud; Aude, Erik and Bruus Pedersen, Marianne (2003) Mere natur i økologiske hegn. [More nature in organic hedges.] Vand og Jord, September 2003, 10 (3), pp. 93-96.

Uellendahl, Hinrich (2015) Biogas kan øge bæredygtigheden i økologisk landbrug. Økologi & Erhverv, 15 September 2015, 573, p. 15.

Ugas, Roberto; Loayza, Sara and Chang, Agusto (2013) 11 Verduras para Diversificar la Dieta Peruana. [11 vegetables to diversify the Peruvian diet.] LEISA, March 2013, 29 (1), pp. 1-6.

Uller-Kristensen, H (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene (2019) Når næste generation tager over. Økologisk Landbrug, 29 November 2019, 650, p. 14.

Uller-Kristensen, Helene (2019) Avl af oprindelige racer kan skabe fundament for ny nicheproduktion. Fagmediet Økologisk, 10 October 2019, pp. 1-4.

Uller-Kristensen, Helene (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene and Sehested, Jakob (2019) Grobund for innovation, vækst og troværdighed. 'Økologisk Landbrug' og www.icrofs.dk, 26 March 2019, pp. 1-2. [In Press]

Urban, Jiri (2013) Nové požadavky unie na kontrolu. [The new requirements of the European Union for the control.] Zemědělec, 2013, 2013 (33), p. 31.

Urban, Jiri (2012) Ekozemědělství a životní prostředí. [Organic agriculture and environment.] Zemědělec, 2012, 2012 (13), p. 36.

Urban, Jiri (2012) Úrodnost půdy a výživa rostlin. [Soil fertility and plant nutrition.] Zemědělec, 2012, 2012 (4), p. 26.

Urban, Jiri (2011) Bioosiva jsou šancí pro producenty. [Bio seeds are chance for producers.] Zemědělec, 2011, 2011 (7), p. 25.

Urban, Jiri (2011) Ekozemědělci – zatím nedocenění. [Organic farmers - unappreciated yet.] Zemědělec, 2011, 2011 (3), p. 23.

Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich and Pavelkova, Jirina (1994) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10. [Alternative agriculture - information bulletin No.10.] Alternativní zemědělství, 1 August 1994 (1), pp. 1-31.

Urban, Jiri; Pavelkova, Jirina; Scheller, Edwin; Uhlik, Jan; Kvapilik, Jindrich; Sedlo, Jiri and Hons, Pavel (1991) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.6. [Alternative agriculture-information bulletin No.6.] Alternativní zemědělství, 14 October 1991 (1), pp. 1-47.

Urban, Jiri; Plisek, Bedrich; Hradil, Radomil; Dvorsky, Jan; David, Ales and Gysi, Christian (1995) Ekologické zemědělství - informační bulletin č.11: Přímý prodej. [Ecologic agriculture - information bulletin No.11: Direct marketing.] Ekologické zemědělství, May 1995 (1), pp. 1-32.

Urban , Jiri (2012) Na pomoc ekologickému chovu prasat. [The help for ecological pig production.] Zemědělec, 2012, 2012 (32), p. 33.

Urban , Jiri (2011) Český trh biopotravin čeká růst. [Czech organic food market is waiting for growth.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Urban , Jiri; Bartak, Richard; Merhaut , Boris and Urbanek, Martin (1990) Bulletin č.1 celostátní odborné skupiny ČR ČSVTS pro alternativní zemědělství. [Bulletin No.1 of the national expert group Czech republic ČSVTS for alternative agriculture.] journal, 1990, 1 (1), pp. 1-32.

V., PAOLINI; Ph., DORCHIES and H., HOSTE (2003) Effets des tanins condensés et des plantes à tanins sur les strongyloses gastro intestinales chez le mouton et la chèvre. Alter Agri, September 2003 (61), pp. 17-19.

Vaarst, M. (2004) Dilemma og synergi i økologisk husdyrhold: Dyrevelfærd, naturlighed og fødevaresikkerhed. FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden, October 2004 (3).

Vaarst, Mette (2009) Research in Organic Animals and Livestock Production. Ecology and Farming, November 2009, pp. 32-36.

Vaarst, Mette (2009) Mere fokus vil give flere levende kalve. Økologisk Jordbrug, 4 September 2009 (438), p. 16.

Vaarst, Mette (2009) Ejerskab over egne planer. Økologisk Jordbrug, 29 May 2009, p. 1.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Forskning og fælles læring om ko og kalv sammen i malkekvægbesætninger. ICROFS Nyt, 4 May 2020, p. 1.

Vaarst, Mette and Christiansen, Iben Alber (2020) Research and common learning about cow-calf contact systems in dairy herds. ICROFS News, 4 May 2020, p. 1.

Vaarst, Mette (2010) Not just any plan. www.Researchmedia.eu, 2010, pp. 13-15.

Vaarst, Mette (2009) Tvungen rådgivning er selvmodsigende. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009, p. 2.

Vaarst, Mette; Jensen, Margit Bak; Mogensen, Lisbeth; Lehmann, Jesper Overgaard and Christiansen, Iben Alber (2019) Køer og kalve går sammen i Holland. Kronik. [Cows and calves are together in The Netherlands. Chronicle.] Fagmediet Økologisk - nyt om udviklingen, 8 January 2019, pp. 1-5.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [Weed quality in organic agriculture.] Zemědělec, 16 April 2012, 2012 (16), p. 33.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [The quality of wheat in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (16), p. 33.

Vahle, Hans- Christoph (2015) Die Glatthaferwiese von Hof Sackern. Erfolgreiche Neueinsaat einer kräuterreichen Heuwiese. Lebendige Erde, 2015, 3/2015, pp. 38-42.

Valle, Ricardo; Medrano, Marisol and Quispe, Naida (2012) Fortalecimiento Organizacional. [Organizational Strengthening.] LEISA, October 2012, 28 (3), pp. 9-16.

van Apeldoorn, Dirk (2019) Ekoland: Onderzoek: resultaten strokenteelt 2018. Ekoland, 19 June 2019, 2019 (June), pp. 12-13.

Van den Eeckhout, Hannes and Carrion, Daniel (2011) Fortaleciendo nuestra Organización Campesina. [Strengthening Farmer's Organization.] LEISA, September 2011, 27 (3), pp. 1-4.

Van den Eeckhout, Hannes; Vega, Guido and Carrion, Daniel (2013) Una Marca Colectiva para el Desarrollo Agroecológico. [A Collective Mark for Agroecological Development.] LEISA, June 2013, 29 (2), pp. 44-47.

van der Burgt, Geert-Jan (2010) De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten. [High potential of cut-and-carry fertilizers: Substitution of animal manure in different crops.] Ekoland, May 2010, pp. 10-11.

Van der Burgt, Geert-JanH.M. (2011) Maaimeststoffen, het ei van Columbus? [Cut-and-carry-fertilizers, the egg of Columbus?] Ekoland, May 2011, pp. 14-15.

van der Meer, Markus; Levite, Dominique; Weibel, Franco; Küffer-Heer, Susanna and Hurter, Ueli (2009) Biologisch-dynamische Spritzpräparate im Weinbau. Lebendige Erde, May 2009, 5, pp. 46-49.

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie and Cederberg, Christel (2020) Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere. [Comparisons betwwen organic and conventional agriculture should be better, says scientists.] DCA newsletter, 17 March 2020, pp. 1-3.

van Eekeren, Nick; Iepema, Goaitske and Smeding, Frans (2007) Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting. [Nature recovery in grassland by means of clover and potassium fertilization.] De Levende Natuur, January 2007, pp. 27-31.

van Elsen, Thomas; Stark, Gloria; Kleinheitz, Rebecca and Hermanowski, Robert (2018) Inklusion: Perspektiven für die soziale Landwirtschaft. Ökologie & Landbau, 2018 (1), pp. 40-41.

van Elsen, Thomas and Wahle, Maria (2020) Erfolgsfaktoren von solidarisch wirtschaftenden Gemüsebaubetrieben. Lebendige Erde, 1 July 2020, 2020 (4), pp. 38-41.

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2014) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013. BIOpraktijk, 1 April 2014, pp. 1-3.

van Niekerk, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Juiste kip voor uitloop. pluimveehouderij, 11 February 2011, 41, pp. 26-27.

van Ruth, Saskia (2011) Eggspection, organic egg verification tool. The Organic Standard, February 2011 (118), pp. 3-4.

Vercammen, Jef and Gomand, Ann (2016) Vergelijking van verschillende types bemesting in een bio fruitaanplanting van Conference. [Comparison of different types of fertilization in an organic Conference orchard.] BIOpraktijk, 19 January 2016, pp-pp.

Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca and Verwer, Cynthia (2017) onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, July 2017, pp. 20-21.

Verkaik, Jan; Neijenhuis, Francesca and Verwer, Cynthia (2017) Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, July 2017, pp. 20-21.

Verkaik, Jan and Verwer, Cynthia (2015) Leverbot in kaart gebracht. V-focus, June 2015, pp. 27-28.

Verwer, C.; Wagenaar, J.P. and Veldkamp, T. (2011) Van jongs af veel vezels. [From childhood lots of fibre.] Pluimveehouderij, 2011, 14, pp. 1-2.

Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan and Neijenhuis, Francesca (2017) Onderzoek naar leverbot deel I: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, June 2017, pp. 24-25.

Verwer, Cynthia; Verkaik, Jan and Neijenhuis, Francesca (2017) Onderzoek naar leverbot deel I: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren - leverbotbestrijding, risico's & kansen. Ekoland, June 2017, pp. 24-25.

Vestergaard, M. (2003) Fodringen kan påvirke fedtsyremønsteret i oksekød – og måske gøre kødet sundere. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, nr. 3, juni 2003 p. 4., 2003 (3), p. 4.

Vestergaard, M. and Andersen, H. Refsgaard (2003) Produktionssystemet kan påvirke indholdet af specielle fedtsyrer (CLA) i kød og talg fra stude. Kalveproducenten 21 (3), 10-12, 2003, 21 (3), pp. 10-12.

Vestergaard, J. S. (2007) Hvordan smager mælken? [What does the milk taste like?] Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 3.

Vestergaard, M. (2013) Er der flere økologiske bøffer på vej? (D.3.2). Økologi og Erhverv, 11 October 2013, 531, p. 16.

Vestergaard, M. (2013) Forbrugerne kan se frem til større udbud af økologiske bøffer (D.3.2). DCA, 2013, 22, pp. 1-2.

Viaene, Nicole (2019) Nematodes as indicators of soil biodiversity in Greenresilient. Core Organic Cofund Newsletter, October 2019, p. 1.

Viereck, Nanna; Seefeldt, Helene Fast; Nielsen, Merete Møller and Engelsen, Søren Balling (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: en hel ny verden for fødevareforskningen. Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

Vijver, Lucy P.L.; Bloksma, Joke and Korstanje, Piet (2013) Die Qualität der Obstanlage zeigt sich in der Fruchtqualität. [The quality of the orchyard shows itself in the apple quality.] Öko-Obstbau, April 2013 (4), pp. 4-7.

Vikram, Amit; Gupta, Meenu and Kohli, U.K. (2004) SLOW AND STEADY WINS THE ORGANIC RACE. The Tribune, May 2004, 124 (145), p. 16.

Vilander, Annamarja (2018) Luomukokeet kiinnostivat Mikkelissä. Puutarha & Kauppa, 2018 (13), p. 26.

Vinkler, Pavel (2012) Sója v ekologickém zemědělství u nás. [Soya in Czech organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (24), p. 31.

Vinther, F.P. (2004) Organisk kvælstof kan også udvaskes. [Organic nitrogen can also be leached.] Økologisk Jordbrug, November 2004 (325), p. 6.

Vinther, F.P. (2004) N-fiksering - hvor meget og hvordan? [N fixation - how much and how?] MånedsMagasinet Kvæg, January 2004, p. 19.

Vinther, F.P. (2003) Hvor bliver kvælstoffet af? [Where does the nitrogen go?] FØJOenyt, October 2003, - .

Vinther, F.P. (2003) Symbiotisk N2 fiksering i kløvergræs. [Symbiotic N2 fixation in grass-clover.] FØJOenyt, June 2003, 2, - .

Vinther, F.P. (2003) Hvor meget kvælstof henter kløvergræs fra luften? [How much nitrogen is fixed by grass-clover?] Aktuel Økologi fra Familielandbrugets Økologikonsulenter, 2003 (6), pp. 4-5.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof forsvinder. [Nitrogen disappeas.] Økologisk Jordbrug, 2003 (297), p. 8.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof fra luften. [Nitrogen from the air.] Økologisk Jordbrug, 2003 (288), p. 6.

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2005) Leaching of organic nitrogen and carbon after cultivating grass-clover pastures. DARCOFenews, June 2005, 1, - .

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Olesen, J.E. (2003) Grass-clover and catch crops - How does grass-clover and catch crops affect crop performance and soil microbiology in unfertilised organic crop rotations? DARCOFenews, September 2003, 3.

Vinther, F.P. and Laier, A.Aa. (2001) Ærter som kvælstofsamler i vintersæd. [Peas collecting nitrogen in winter cereals.] Landsbladet, December 2001.

Von Diest, Saskia (2019) Intuitive Landwirtschaft und der Biodynamische Einfluss. Ein neues Forschungsfeld. Lebendige Erde, 2019 (2), pp. 44-47.

Vos, Inge (2011) Organic School Gardens in Ghana. [Biologische schooltuinen in Ghana.] Ecology and Farming, February 2011, pp. 14-15.

Voutila, L.; Partanen, Kirsi and Siljander-Rasi, Hilkka (2012) Uudet hankkeet - ICOPP. [New projects - description of ICOPP.] Maaseudun Tiede, 22 October 2012, 3/2012, p. 14.

Vresak, Martina (2016) Összefoglaló a Healthy Minor Cereals (HMC) projekt 3. éves találkozójáról (Potsdam, 2016. május 10-11.). [Summary of Healthy Minor Cereals Project (HMC) 3rd annual meeting (Potsdam, 10 to 11 May 2016.).] Őstermelő, October 2016 (2016/5), p. 126.

Waeyenberge, Lieven (2020) Leaflet on nematodes as suitable indicators for soil health. Core Organic Cofund Newsletter, May 2020, pp. 1-2.

Wagenaar, Jan-Paul (2015) leverbotinfecties herkenne, genezen en voorkomen: leverbot in kaart gebracht. Ekoland, March 2015, pp. 24-25.

Wagenaar, Jan-Paul (2010) Leren van Bio-opfok. [Learning from organic rearing.] Pluimveehouderij, 26 March 2010, 40, pp. 28-29.

Wahlberg, Carolina (2012) Musselmjöl - nytt miljövänligt fodermedel. [Mussel meal - a new environmental-friendly feed ingredient.] Jordbruksaktuellt, 21 September 2012.

Waldburger, Beatrix and Spengler, Anet (2007) Konstitution von Kühen und Milchqualität. Lebendige Erde, June 2007, 6, pp. 42-45.

Walkenhorst, Michael (2020) Kamille & Co. richtig einsetzen. Bioaktuell, August 2020 (8), pp. 8-9.

Walkenhorst, Michael (2020) Camomilla & co. e il loro uso corretto. Bioattualità, 2020 (8), pp. 6-7.

Walkenhorst, Michael (2020) Utiliser correctement camomille & Cie. Bioactuelités, 2020 (8), pp. 8-9.

Walkenhorst, Michael (2018) Blacke in den Top Ten der Pflanzen-Hausmittel für Tiere. Schweizer Bauer, 7 April 2018, p. 32.

Walkenhorst, Michael (2018) Fleurs pour trayons. Bioactualités, 2018 (3), p. 5.

Walkenhorst, Michael (2014) Tierhalter behandeln gerne mit pflanzlichen Mitteln. bioaktuell, December 2014, 10/14, p. 9.

Walkenhorst, Michael (2007) Melken, alles Routine? pro-Q geht ins Detail. bioaktuell, 2007, 6/07, p. 12.

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede. ICROFS nyt, 2014 (2), pp. 1-3.

WARLOP, FRANCOIS (2010) Oléiculture moderne & enjeux agronomiques. Oléiculture moderne & enjeux agronomiques, October 2010.

WARLOP, Francois (2005) Pêchers biologiques. Sélection de variétés tolérantes à la cloque adaptées à l'AB. [Selection of peach cultivars tolerant to peach leaf curl, and adapted to organic farming.] Arboriculture Fruitière, November 2005 (598), pp. 25-28.

Warlop, Francois (2015) Projet européen Eco-Orchard Biodiversité : quels auxiliaires dans mes pommiers ? Arboriculture Fruitière, 30 June 2015, p. 1.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Er øko-gulerødderne sundere? [Are organic carrots healthier?] Dagbladet Børsen, August 2007, Sektion for Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Ny forskning skal give bedre øko-mad. [New research will give improved organic food.] Dagbladet Børsen, August 2007, Tillægget Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Weber, Roland W.S. (2013) Klimaændringer kan give sommersortråd. Frugt & Grønt, 1 June 2013, 2013 (6), pp. 20-21.

Weber, Roland W.S. (2013) Æblets gummiråd nu også i Danmark. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), pp. 8-9.

Wei , Xia and Zeng, Yinchu (2006) Consumer’s attitudes and willingness-to-pay for Green food in Beijing. Consumer’s attitudes and willingness-to-pay for Green food in Beijing, 2006, pp. 1-10.

Weibel, Franco; Suter, Francisco; Tschabold, Jean-Luc; Häseli, Andreas and Thommen, Andreas (2007) Kernobst: Jetzt Sorten wählen und Bäume bestellen. Bioaktuell, 2007 (6), pp. 12-14.

Weibel, Franco; Tschabold, Jean-Luc; Suter, Francisco and Häseli, Andreas (2005) Welche Sorten sind am besten? Bioaktuell, 2005 (5), pp. 8-11.

Weiss, Ingmar; Blick, Theo; Luka, Henryk; Pfiffner, Lukas and Walther, Barbara (1998) Trogulus martensi CHEMINI, 1983 im Raum Basel (Arachnida, Opiliones, Trogulidae). Arachnol. Mitt., 1998, 16, pp. 21-30.

Weisshaidinger, Rainer and Müller, Adrian (2020) Weniger Kraftfutter als Chance. Bäuerliche Zukunft, 2020 (362), pp. 6-8.

Weisshaidinger, Rainer; Müller, Adrian; Petrasek, Richard; Frick, Rebekka; Moakes, Simon and Stolze, Matthias (2020) Milch und Fleisch regenerativ erzeugen. Ökologie & Landbau, 2020, 4, p. 44.

Wendling, Marina (2020) Gare aux substances antinutritionnelles présentes dans les légumineuses. Agri Hebdo, 10 July 2020 (28), p. 16.

Wendling, Marina (2020) Bien choisir et planifier les couverts végétaux à vocation fourragère. Agri Hebdo, 12 June 2020 (24), p. 16.

Wendling, Marina (2019) Böden im Auge behalten. Bioaktuell, 2019 (8), p. 17.

Wendling, Marina (2019) Observez votre sol.<