home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Nyt fra sædskifteforsøg

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2000, 223, p. 8.

[thumbnail of A2000-2.pdf] PDF - English
72kB


Summary

Nyt fra sædskifteforsøg.
Af Margrethe Askegaard, forsker ved Danmarks JordbrugsForskning
Marken nu
I skrivende stund er høsten i hus på Foulum og Holeby og på Jyndevad mangler kun lupin. Udbytterne er ikke gjort op, men meget tyder på at niveauet i Foulum og Jyndevad bliver det samme som sidste år mens Holeby melder om høje udbytter, i vinterhvede op over 80 hkg kerne/ha. De nye udlæg af kløvergræs og efterafgrøder står generelt pænt. På Foulum ligger den snittede halm visse steder i et tykt lag over udlægget. Det bliver derfor nødvendigt med en ekstra overkørsel med snitter for undgå kvælning af udlægget.
Problemer med kløveren
Sidste års udlæg af kløvergræs i vårbyggen på Foulum resulterede i meget forskellig udvikling af afgrøden, fra meget kløverrige parceller til parceller næsten uden kløver. Værst så det ud i de gødede parceller hvor vårbyggen sammen med en stor ukrudtsmængde udøvede en alt for hård konkurrence overfor kløveren. I et forsøg på at reparere på skaden opfræsede vi, midt juni, 14 cm brede bånd i 5-6 cm dybde. I disse striber blev isået en blanding af fodervikke og persisk kløver. Fremspiringen var nogenlunde i orden, men efterfølgende har desværre kun få planter udviklet sig.
Resultatet af næsten rene rajgræs-parceller som forfrugt til vinterhvede vil sandsynligvis kunne mærkes i form af ringere udbytter til næste år.
På Jyndevad observerede vi sidste efterår, i forsøgsled uden husdyrgødning, nogle kløvergræs-parceller med meget ringe kløverbestand. Mistanken gik på kalium-mangel, men kløveren havde ikke de karakteristiske hvide pletter på bladene og analyser af kalium-indhold i de tiloversblevne kløverplanter tydede heller ikke på at der var tale om kalium-mangel. I foråret blev der anlagt et kalium-gødningsforsøg. Forsøget er endnu ikke opgjort, men der ses tydeligt mere kløver i udlægget i de kalium-gødede parceller end i de parceller som ikke er tilført kalium.
Tidlig såning af vintersæden
Efter en fuld rotation på 4 år med sædskifterne har vi foretaget nogle justeringer med henblik på den næste rotation. Blandt andet erstattes vinterhveden på Jyndevad med rug, og såtidspunkterne af vintersæden rykkes frem på både Jyndevad og Foulum.
På Jyndevad blev rugen sået midt i august og den var spiret frem 5 dage senere. Rugen sås på normal rækkeafstand med 250 planter/m2. Begrundelsen for at så tidligt på Jyndevad er ønsket om at udnytte rugen som en effektiv fangafgrøde efter kløvergræsset. Det vurderes, at ukrudtsharvninger i kombination med rugens gode konkurrenceevne kan klare ukrudtet således at radrensning kan undværes.
På Foulum skal vi have etableret både rug og hvede i dette efterår. Rugen og hveden sås i første uge af september på dobbelt rækkeafstand og med 250 planter/m2. Begrundelsen for at så tidligt på Foulum er primært ønsket om en tidligere vækststart i foråret. Foulum ligger i et koldt område hvilket medvirker til at planterne kommer sent i gang med væksten om foråret. Da vejrforholdene kan drille mere på Foulum end i Jyndevad med hensyn til at kunne køre i marken anvendes dobbelt rækkeafstand i vintersæden. Dette muliggør radrensning i både efterår og forår.
På Flakkebjerg og Holeby er klimaet noget mildere end i Foulum, og der er ikke åbenlyse fordele ved en væsentlig fremrykning af såningen. Tværtimod kan der være den ulempe at ukrudtet i fugtige efterår ikke kan reguleres på grund af det højere lerindhold. Vi rykker dog såtiden en lille smule frem til omkring den 25. september. På Flakkebjerg anvendes fortsat dobbelt rækkeafstand, så vi kan forsøge at bekæmpe tidsler med radrensning.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Farming Systems
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > IV.1 (EXUNIT) Experimental units for research in organic farming systems
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > CROPSYS - The effect of cropping systems on production and the environment
Denmark > CROPSYS
Deposited By: Askegaard, Margrethe
ID Code:395
Deposited On:27 Jan 2003
Last Modified:06 Jun 2022 15:58
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics