home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ingen forskel på nitratudvaskning

Berntsen, Jørgen (2004) Ingen forskel på nitratudvaskning. Økologisk Jordbrug, 2004, 316, p. 6.

[thumbnail of 4604.doc] Source file - English
27kB


Summary

Registerdata er blevet anvendt til modelberegninger med DJF’s bedriftsmodel FASSET. Beregningerne viste, at på et udsnit af typiske danske jorde var udvaskningen fra både økologiske og konventionelle planteavlere ca. 36 kg N/ha. Forskellen mellem økologisk og konventionel planteavl kom dog til udtryk i ændringer i organisk stof i jorden. Mens økologerne opbyggede ca. 13 kg N/ha om året, tærede de konventionelle ca. 6 kg N/ha om året på jordens organiske stof.
Modellen blev yderligere brugt til at gennemregne effekten af forskellig driftspraksis. Anvendelse af efterafgrøder var klart det mest effektive virkemiddel til at reducere kvælstofudvaskningen. I gennemsnit over et helt sædskifte blev udvaskningen således reduceret med ca. 9 kg N/ha. Det svarede til en reduktion på ca. 30 kg N/ha i de marker, hvor der i det pågældende år kunne bruges en efterafgrøde. En reduktion i importen af husdyrgødning, vil derimod højest reducere N udvaskningen med 2-4 kg N/ha ved de forholdsvist lave N niveauer, der bruges hos de økologiske planteavlere. Halmnedmuldning betyder heller ikke ret meget for kvælstofudvaskningen, mens jordens frugtbarhed stiger betragteligt i forhold til en situation, hvor man fjerner halmen.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Production systems
Farming Systems
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I. 3 (BIOMOD) Interaction between nitrogen dynamics, crop production and biodiversity
Deposited By: Berntsen, M.Sc. Jørgen
ID Code:4604
Deposited On:29 Mar 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:30
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics