home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Strong EU regulations for organic trout farming

Jokumsen, Alfred (2020) Strong EU regulations for organic trout farming. [Stærke EU regler for økologisk ørred opdræt.] ICROFS News, 2 May 2020, pp. 1-3. [Submitted]

[thumbnail of Strong EU regulations for organic trout farming.pdf] PDF - Submitted Version - English
325kB


Summary

Trout farming and in particular organic trout farms are critically challenged by relatively high skin/gill infections caused by various pathogens, especially the parasite Costia (Ichthyobodo necator), which is ultimately lethal for fry/smaller fish. Due to new organic regulations requesting also fry to be 100% organic, this in turn compromises supply of organic fry as basic for future production of organic trout. In addition, a Rickettsiales-like bacterium causes Red Mark Syndrome (RMS) with large red patches in the skin, which results in downgrading/rejection of up to 30% of the fish at slaughter. Treatment by use of antibiotics/ auxiliary compounds is only possible to a limited extent in organic trout production. Hence, solutions to prevent and/or treat Costia and RMS are urgently needed, not only to secure production of organic rainbow trout in Denmark, but also enable a larger and more cost efficient production with high animal welfare and minimal environmental impact.
ShelterFish will focus on solutions addressing the interactions between fish - pathogens – farming environment and water quality; including 1) Test of artificial shelters (shade) to enrich environmental conditions; 2) Test of biological herb extracts and a new bacterial surfactant to treat gill/skin parasite infections; 3) Test of induced immunity to fight Red Mark Syndrome (RMS) and 4) Test of tools to reduce organic matter load in organic trout farms and hereby improve water quality, fish health/welfare.
Fish welfare has high focus in as well the common EU regulations for Organic aquaculture as the English Animal protection organisation RSPCA standard. RSPCA has primarily focus on fish wellfare. But are there differences between the two standards as regards fish wellfare?


Summary translation

Opdræt af regnbueørred, især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, især parasitten Costia (Ichthyobodo necator), som ultimativt er dødelig for yngel/mindre fisk. Dette kan være en trussel mod tilstrækkelig udbud af økologisk yngel til videre produktion, da regelsættet for økologisk akvakultur kræver 100% økologisk yngel. Endvidere forårsager en såkaldt ny ”Rickettsia-lignende" bakterie “rødpletsyge” (RMS), dvs. røde pletter i huden, som medfører ned-klassificering/kassation af op til 30% af fiskene ved slagtning. Behandling ved brug af antibiotika/hjælpestoffer er kun muligt i begrænset omfang i økologisk ørred produktion. Løsninger til forebyggelse og/eller behandling af Costia og RMS er derfor strengt påkrævet – ikke kun for blot at sikre produktion af økologisk ørred i Danmark, men også for at styrke grundlaget for en større produktion af robuste økologiske fisk.
ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet; omfattende 1) Test af skjul/skygge med henblik på at skabe bedre og robust opdrætsmiljø; 2) Test af urte ekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof til behandling af gæller/hud parasit infektioner; 3) Test af induceret immunitet mod ”rødpletsyge” og 4) Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug og herved forbedre vandkvalitet/miljø, fiske sundhed og velfærd. Fiskevelfærd har høj fokus i såvel det fælles EU regelsæt for økologisk akvakultur som i den engelske dyreværnsorganisations RSPCA standard. Økologisk ørred opdræt sker i dag efter fælles EU-regler. Fiskevelfærd er væsentlig for enhver akvakultur produktion og er særligt fremtrædende i det økologiske EU-regelsæt. Men der findes også andre regelsæt, der har primær fokus på fiskevelfærd som f. eks. den engelske RSPCA standard. RSPCA er forkortelsen for: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, der er en non-profit engelsk dyreværnsorganisation med sit eget “RSPCA Assured” mærke. Men tager det ene regelsæt mere hensyn til fiskevelfærd end det andet? Dette søges belyst i denne artikel i forhold til EU-regelsættet og RSPCA standarden.

EPrint Type:Newspaper or magazine article
Keywords:Organic, rainbow trout, welfare, EU regulations, RSPCA standard
Subjects: Food systems > Food security, food quality and human health
Animal husbandry > Health and welfare
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Values, standards and certification > Consumer issues
Food systems > Policy environments and social economy
Values, standards and certification > Regulation
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 4 > ShelterFish
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:37780
Deposited On:24 Mar 2020 10:08
Last Modified:24 Mar 2020 10:08
Document Language:English
Status:Submitted
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics