home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Nyt bæredygtigt middel kan måske fjerne parasit, som angriber regnbueørreder

Buchmann, Kurt and Jokumsen, Alfred (2020) Nyt bæredygtigt middel kan måske fjerne parasit, som angriber regnbueørreder. [A promising sustainable agent against a tough parasite in rainbow trout.] ICROFS Nyt, 22 September 2020, pp. 1-2. [Submitted]

[thumbnail of D1.13a_Costia_August_2020.pdf] PDF - Danish/Dansk
295kB


Summary

Hudsnylteren Ichthyobodo (Costia) og dens betydning og kontrol i økologisk ørredopdræt.
I Shelterfish projektet er der særligt fokus er på at bekæmpe infektioner med især hudsnylteren Ichthyobodo necator – også ofte benævnt Costia necatrix.
Den ydre overflade på en fisk omfatter hud, finner og gæller, og alle dele kan tjene som fasthæftnings- og opholdssted for en lang række parasitter. Økologisk opdrættet regnbueørred angribes af flere typer af disse hudsnyltere, men den parasitiske flagellat Ichthyobodo necator er en af de værste. Der findes ikke vacciner mod denne infektion, hvorfor tilsætning af aktive stoffer til opdrætsvandet oftest benyttes. I Shelterfish-projektet undersøges et nyt bakterielt overflade aktivt stof mod hudsnylteren. Det bakterielle overfladestof har vist gode resultater mod fiskedræber og amøber i gæller hos regnbueørred.


Summary translation

The ectoparasite Ichthyobodo (Costia) - significance and control in organic trout farming
Shelterfish project in particular focus´ to control infections with the ectoparasite Ichthyobodo necator – also often termed Costia necatrix.
The external surfaces of a fish includes skin, fins and gills and all parts may serve as attachment and living place for several parasites. Organic farmed rainbow trout are attacked by several types of these ectoparasites, but Ichthyobodo necator is one of the worst. No vaccines are available against the infection, hence active substances are most often added to the water. In Shelterfish project a new bacterial surfactant is investigated to control the ectoparasitic infection. This surfactant has shown good results against Ichthyophtirius (white spot disease) and against amoebae.

EPrint Type:Newspaper or magazine article
Keywords:Ichthyobodo necator, Costia necatrix, freshwater, gills, skin, ecto-parasites, rainbow trout
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 4 > ShelterFish
DOI:10.1111/jfd.13162
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:38403
Deposited On:28 Sep 2020 09:34
Last Modified:28 Sep 2020 09:34
Document Language:Danish/Dansk
Status:Submitted
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics