home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet

Hansen, Martin N. (2002) Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet. [Storage of solid manure improves the spreading evenness, but increases the loss of nutrients.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 16-17.

[thumbnail of 5620.pdf] PDF - English
Limited to [Registered users only]

118kB


Summary

Under lagring af fast husdyrgødning sker der en kraftig omsætning af husdyrgødningen, hvil-ket forøger muligheden for at opnå en mere ensartet spredefordeling ved udbringning. Lagrin-gen forøger dog risikoen for, at en betydelig andel af husdyrgødningens kvælstofindhold tabes ved ammoniakfordampning, denitrifikation og udvaskning. Tabet reducerer gødningsværdien af husdyr¬gødningen og kan medføre uønskede miljøpåvirkninger. Ammoniaktabet i forbindel-se med udbringning er dog lavere fra lagret fast husdyrgødning, hvilket dog ikke modsvarer det forøgede tab af kvælstof, der finder sted under lagring.


EPrint Type:Newspaper or magazine article
Subjects: Environmental aspects
Research affiliation: Denmark > SOAR - Research School for Organic Agriculture and Food Systems
Deposited By: Hansen, Scientist Martin N
ID Code:5620
Deposited On:21 Sep 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics