home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language

Number of eprints: 1098.

International Federation of Organic Agriclture Movements (IFOAM), Proyecto AGROECO (2012) El Papel de los Campesinos en la Agricultura Orgánica, Posición del IFOAM. [The Role of Smallholders in Organic Agriculture, IFOAM's Position Paper.] LEISA revista de agroecologica, December 2012, 28 (4), pp. 36-39.

Proyecto AGROECO (2012) Entrevista a Manuel Ruiz, Sociedad Peruana de Derecho ambiental. [Interview with Manuel Ruiz, Peruvian Society for Environmental Law.] LEISA revista de agroecologica, May 2012, 28 (1), pp. 18-19.

Proyecto AGROECO (2011) Entrevista a Roberto Ugás,coordinador general del Proyecto AGROECO. [Interview with Roberto Ugas, general coordinator of the AGROECO Project.] LEISA revista de agroecologica, 2011, 27 (4), pp. 20-21.

Henfrey, Joana (2014) Nachbaumanagement. Alternative CG-Unterlagen. Öko-Obstbau, January 2014 (1), pp. 10-12.

Aabo, Søren and Jensen, Annette Nygaard (2013) Restricted use of antibiotics in organic pig farming. ICROFS News, March 2013, 1, p. 11.

Åbo, S. and Jensen, A.N. (2013) Can the restricted use of antibiotics in organic pig farming be documented to provide a safer, high quality meat product with less antibiotic resistant bacteria? CORE Organic newsletter, April 2013, pp. 3-4.

Ackermann, Anja; Spengler Neff, Anet and Probst, Johanna K. (2014) Enthornung verformt den Schädel. bioaktuell, 2014, 8, p. 19.

Alberta, Velimirov and Jürgen, Momsen (2009) Hybridsorten im Futterwahlversuch. Lebendige Erde, February 2009, 2, pp. 42-44.

Albiach, R.; Pérez-Piqueres, A.; Domínguez, A.; Pomares, A. and Canet, R. (2013) Manejo del suelo de una plantación de cítricos en reconversión ecológica: estrategias y cambios a corto plazo. [Soil management of a citrus orchard in convertion to organic: strategies and changes in the medium term.] AE, 2013 (14), pp. 18-19.

Alejua, Hilda Yelitza and Lopez, Ricardo Castillo (2005) INFORMACION ASIMETRICA Y ACTIVOS ESPECIFICOS EN LA AGRICULTURA ORGANICA: UNA INTERPRETACION NEOINSTITUCIONAL. [SPECIFIC INFORMATION ASIMETRICA AND ASSETS IN AGRICULTURE ORGANIC: AN INTERPRETATION NEOINSTITUCIONAL.] magazine cientifica Compendium 14, July 2005 (Compendium14), pp. 21-37.

Alrøe, Hugo (2007) Vokseværk og vidsyn for økologien. [Growing pains and far-sight for organics.] Økologisk Jordbrug, April 2007 (382), p. 16.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv. Økologisk Jordbrug, March 2004, 24 (309), p. 6.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forsker-artikler i åbent arkiv. Økologisk Jordbrug, November 2002, 22 (277), p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Miljøvurdering er mere end fakta. Information, December 2001, p. 8.

Alrøe, Hugo F. (2012) Helhedsvurderinger af økologi. [Overall assessments of organics.] Økologi & Erhverv, 9 March 2012 (496), p. 17.

Ambus, P. (2004) Kilovis af N omsættes dagligt i kløvergræs. [Kilograms of N is transformed daily in grass-clover.] Økologisk Jordbrug, August 2004 (318), p. 6.

Ambus, P. (2002) Kommer der lattergas fra kløvergræsset? [Is grass-clover a source for nitrous oxide?] Landsbladet Mark, 2002.

Ambus, Per (2009) Klimavenlig majs ved minimal tilførsel af kvælstof. [Climate change friendly maize with reduced nitrogen applications.] Landbrugsavisen, April 2009.

Ambus, Per (2009) Mindre økologisk lattergas - Økologisk planteavl belaster ikke miljøet i samme grad som konventionel planteavl. Dette udsagn gælder måske også for udslippet af lattergas. [Less organic nitrous oxide - Organic cropping systems have less impacts in the environment compared with conventional cropping systems. Perhaps this statement is true also concerning emissions of nitrous oxide.] Økologisk Jordbrug, February 2009 (426).

Ambus, Per (2007) Økologisk bioenergi og drivhusgasser. [Organic bioenergy and greenhouse gases.] Økologisk Jordbrug, November 2007 (396).

Ambus, Dr Per (2002) Undersøgelse af kvælstofbinding og lattergas fra kløvergræsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2002 (265).

Andersen, Laura Mørch (2008) Økologi med positiv klimaeffekt: Ja tak. Økologisk Jordbrug, October 2008.

Andersen, Laura Mørch (2008) Hønen eller ægget? Økologisk Jordbrug, August 2008, 413.

Andersen, Laura Mørch (2008) Er det godt for miljøet, er det også godt for mig. Landbrugsavisen, June 2008.

Andersen, Naja Steen (2005) Selvsået raps gav pænt udbytte. [Self-sown oilseed rape gave high yield.] Økologisk Jordbrug, November 2005, 348, p. 10.

Andersen, B.H. (2010) Bedre vilkår for økologiske husdyr. Praktisk Økologi, 2010, 5, pp. 20-23.

Andersen, Lillie (2013) Dynamic controlled atmosphere for storage of organic apples. ICROFS news, 1 December 2013, 4, pp. 10-11.

Andersen, Lillie and Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Lav ilt forlænger holdbarheden af økologiske æbler på lageret. Gartner Tidende, 2015. [draft]

Andersen, Peter Norholm and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) 5 hurtige til Hugo Alrøe. Magasinet økologisk, October 2013 (24), p. 51.

Andersson, Frida (2012) Rödklöver ger nyttigare mjölk. Uppsala Nya Tidning, 15 October 2012 (281), pp. 6-7.

Andersson, H.K. and Neil, M. (2012) Première for Lövsta experiments with growing and finishing pigs. Inclusion of mussel meal in pig diets. LEARN newsletter, 1 October 2012 (3), p. 2.

Arolaakso, Anu; Risku-Norja, Helmi; Nuutila, Jaakko and Paananen, Ilari (2013) Luomua lautaselle. Elintarvike ja Terveys -lehti, 2013, 27 (5), pp. 20-24.

Askegaard, Margrethe (2004) Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen. [Potassium status and balances as tools in the crop production.] Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen, January 2004, 1, p. 63.

Askegaard, Margrethe (2002) Forsøg med efterafgrøder på sandjord. Økologisk Jordbrug, November 2002 (275), p. 6.

Askegaard, Margrethe (2002) Kvælstofudvaskningen i de økologiske sædskifter (Sædskiftet holder på kvælstoffet). Økologisk Jordbrug, April 2002, 263, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2001, 247, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg (Nyt fra forsøg med de økologiske sædskifter). Økologisk Jordbrug, May 2001, 241, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2000, 223, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug – fra det økologiske sædskifteforsøg (Forår uden problemer). Økologisk Jordbrug, May 2000, 217, p. 8.

Axelsen, J (2005) Efterafgrøder gavner smådyr - og dermed landmanden. Agrologisk, April 2005, 23 (1), pp. 14-15.

Axelsen, Jørgen Aagaard (2003) Efterafgrøder og grøngødning giver masser af liv i jorden. [Nitrogen catch crops and green manuere causes a lot of life in the soil.] Tidsskriftet Praktisk Økologi, 2003 (6), pp. 18-19.

Baars, Ton (2012) Hat biodynamische Milch ein eigenes Profil? Gesunde Fettsäuremuster lassen sich durch Fütterung steuern. Lebendige Erde, May 2012, 5, pp. 42-46.

Baars, Ton (2007) Konturen einer Erfahrungswissenschaft - Praktische Elemente zur Ergänzung der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise. Lebendige Erde, May 2007, 5, pp. 44-47.

Baars, Ton; Kusche, Daniel; Wohlers, Jenifer and Mosler, Stephan (2011) Milchqualität biologisch-dynamisch - Gibt es da Unterschiede? Lebendige Erde, January 2011, 1, pp. 42-45.

Bagar, Martin (2011) Výzva pro ekologické ovocnářství. [The challenge for pomology.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Balen, Derk van (2013) ploegen of niet ploegen. [To plough or not to plough.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 14-16.

Balen, Derk van (2012) mechanisatie in dienst van bodembeheer. [mechanisation serving soil management.] Ekoland, May 2012, 32 (5), pp. 12-13.

Beck-Nielsen, Dorte (2003) Plantebaseret kompost - en erstatning for sphagnum og husdyrgødning? [Plant based compost - can it replace peat and animal manure?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003, 2, pp. 10-11.

Bengtsson, Marianne and Hockenhull, John (2002) Kampen mod frugttrækræft. Frugt & Grønt, April 2002 (4), pp. 158-159.

Bennedsgaard, Torben Werner (2008) Mindre antibiotika med samme celletal. [Reduced use of antibiotics with the samme somatic cell count.] Kvæginfo, October 2008.

Berner, Alfred; Mäder, Paul; Schaub, Daniel and Ott, Martin (2004) Feldrandkompostierung - ein Problem für das Grundwasser? Umwelt Aargau, November 2004 (26), pp. 9-12.

Berntsen, Jørgen (2004) Ingen forskel på nitratudvaskning. Økologisk Jordbrug, 2004, 316, p. 6.

Bertelsen, Marianne (2014) Nye sorter til økologisk æbleavl. ICROFSnyt, 29 September 2014, pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2014) Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. ICROFS nyt, 27 June 2014 (2), pp. 3-4.

Bertelsen, Marianne (2014) Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion. Landbrugsavisen, 16 May 2014, p. 1.

Bertelsen, Marianne (2013) Æbler under tag er pletfri. ICROFS nyt, 1 June 2013 (2), pp. 6-7.

Bertelsen, Marianne (2013) Spotless apples under roof. ICROFS news, 1 June 2013 (2), pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2012) Nye æblesorter til økologien. Økologi & Erhverv, 16 November 2012, 2012 (511), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2011) En håndsrækning til økologiske æbleavlere. Frugt og Grønt, July 2011 (7-8), p. 332.

Bertelsen , Marianne (2012) New research to support the Danish organic apple production. Danish Centre for Food and Agriculture, September 2012, p. 1.

Bestman, Monique and Wagenaar, Jan-Paul (2006) Die Besatzdichte ist ein Risikofaktor für Federpicken : Junghennenaufzucht in den Niederlanden. DGS MAGAZIN, June 2006 (Woche 22/2006), pp. 45-48.

Bestman, Monique (2103) Biovermeerdering in de lift. [Organic poultry breeding on the rise.] Pluimveehouderij, 31 May 2103, 43, p. 15.

Bestman, Monique (2014) KAT kijkt strenger. [KAT's requirements for outdoor range areas are stricter.] Pluimveehouderij, 20 June 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique (2013) In alle rust. [In peace.] Pluimveehouderij, 18 October 2013, 43, pp. 30-31.

Bestman, Monique (2013) Pluimvee en boomgaard in symbiose. [Symbiosis between poultry and orchard.] Ekoland, May 2013, 5/13, pp. 12-13.

Bestman, Monique (2013) Broer van de hen afmesten. [Fattening the brother of the laying hen.] Pluimveehouderij, 29 March 2013, 43, p. 12.

Bestman, Monique (2013) Veren tussen het fruit. [Feathers between the fruit.] Pluimveehouderij, 18 January 2013, 44, pp. 22-23.

Bestman, Monique and Boosten, M. (2013) Buitenlust. [Pleasure Outside.] Pluimveehouderij, 6 September 2013, 43, pp. 26-27.

Bestman, Monique; Verwer, C; Leenstra, Ferry; Niekerk, van, T and Reuvekamp, Berry (2013) Gelijkspel. [Feather pecking damage the same in organic and free range hens.] Pluimveehouderij, 16 August 2013, p. 29.

Bestman, Monique and Verwer, Cynthia (2014) Algen in kippenvoer. [Algae in chicken feed.] Pluimveehouderij, 28 February 2014, 44, pp. 24-25.

Bestman, Monique and Vogel, Tessa (2014) In grasland meeste risico. [AI risk greatest in outdoor range areas with grasses.] Pluimveehouderij, 30 May 2014, 44, pp. 30-31.

Bettina, Maccagnani; Roberto, Ferrari and Marco, Pozzati (2014) Combattere il colpo di fuoco con l’aiuto di Osmia cornuta. [Biological control of pear fire blight with the help of the pollinator Osmia cornuta.] Agricoltura, May 2014, 2 (April), pp. 62-63.

Bettina, Maccagnani; Roberto, Ferrari and Marco, Pozzati (2014) Fragola: le api nostre alleate nella lotta contro la botrite. [Strawberry: honey bees are useful to carry beneficial microrganisms against gray mould.] Agricoltura, February 2014, 1, pp. 71-72.

Bisgaard, Annemarie (2013) Øko-æblesorter i lange baner. Frugt & Grønt, 2013, 2013 (1), p. 12.

Bjerrum, Lotte; Fischer, Christian Holst and Nordentoft, Steen (2013) Larvae for layers. ICROFS news, May 2013, 2, pp. 14-15.

Blume, Steffen (2013) Close cooperation between cropland, farm supply and mills - Interview by Peer Grupe. Økologisk Planteavlsberetning 2013, 5 November 2013, 13, pp. 22-24.

Bocek, Stanislav (2013) Sady pro ovoce, ne pro dotace. [Orchads of fruits, not for subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (25), p. 32.

Böhler, Daniel (2009) Grosse Nachfrage nach Knospe-Zuckerrübenschnitzel. Schweizer Bauer , 3 October 2009, p. 44.

Böhm, Herwart (2014) Bedeutung von Körnerleguminosen für den Ökologischen Landbau. [Importance of grain legumes for organic farming.] Raps - Special Körnerleguminosen, 2014, 32 (3), pp. 8-9.

Böhm, Herwart (2014) Unkraut unterdrückende Wirkung von Saatwicken in Reinsaat und im Gemengeanbau mit Hafer in Abhängigkeit von Aussaatstärkenverhältnis und Wickensorte. [Weed suppressive effect of common vetches in sole and intercrops with oat depending on seed density ratio and cultivar of vetch.] Julius-Kühn-Archiv, 2014, 443, pp. 493-497.

Böhm, Herwart (2014) Unkrautregulierung durch Fruchtfolge und alternative Managementverfahren. [Weed control through crop rotation and alternative management practices.] Julius-Kühn-Archiv , 2014, 443, pp. 24-36.

Bokhorst, J.G. and Janmaat, Leen (2013) Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. [Organic agriculture well equipped for phosphate cycling: good soil structure and healthy soil life are a source of phosphate.] Ekoland, July 2013, 33 (7/8), pp. 22-23.

Bonde, M.K.; Hegelund, L. and Sørensen, J.T. (2005) Nye tal på svinesundhed. Økologisk Jordbrug, October 2005 (346), p. 8. [Unpublished]

Bonde, M.; Kongsted, A.G.; Mejer, H.; Rousing, T. and Serup, T. (2013) Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion. ICROFS nyt, November 2013 (4), pp. 10-11.

Bonde, Marianne (2011) Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa. Maskinbladet, Svinebrug, August 2011, pp. 32-36.

Bonde, Marianne (2009) Forskning skal vise vej til øget velfærd for øko-grise. Økologisk Jordbrug, 12 June 2009, 434, pp. 16-0.

Bonde, Marianne (2008) Økologiske søers sundhedstilstand. Økologisk Jordbrug, 2 May 2008, 408, 0-0.

Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine and Serup, Tove (2013) Fremtidens udfordringer i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 10, pp. 12-13.

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande. Føjo e-nyt 2005, 2005, 6, .

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Nordeuropa. Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, 2005, 2005, pp. 5-6.

Borgen, Anders (2008) Glemte værdier i gamle danske maltbygsorter. ØlentusiasteN, February 2008, 42, pp. 28-29.

Borgen, Anders (2008) Øl skal serveres med en god historie. Ølentusiaten, February 2008, 42, pp. 26-27.

Borgen, Anders (2007) Økologisk korn til malt. Ølentusiasten, December 2007, 41, pp. 24-27.

Borgen, Anders (2007) Danmark er et U-land. Økologisk Jordbrug, 13 June 2007, 386, p. 13.

Bos, Merijn M. (2011) Bloeiend Bedrijf - biodiversiteit inzetten tegen landbouwplagen. [Flowering Farm - apply biodiversity against pests.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 22-23.

Bos, Merijn M. and Luske, Boki (2012) Bijen en bestuiving: Boer en honingbij zijn onlosmakelijk verbonden. [Bees and crop pollination - Farmers and Honey bees are inextricably connected.] Ekoland, September 2012, pp. 10-11.

Bracke, Marc; Aarnink, Andrè and Vermeer, Herman M. (2014) Extra snijmais goed voor welzijn varkens. V-focus, December 2014, Decemb, pp. 34-35.

Brandt, Jacob and Kledal, Paul Rye (2008) Økologi i sandet. [Organic in the dessert.] Økologisk Jordbrug, May 2008 (409).

Brown, Rob (2011) Boffins look for way to fight organic fraud. The Grocer, 10 December 2011, p. 31.

Bruus Pedersen, Marianne; Axelsen, Jørgen Aagaard and Tybirk, Knud (2011) Er der mere liv i økologiske kornmarker? Landbrugsavisen, 22 December 2011, , - .

Buchmann, Markus and Hiss, Christian (2000) Wachsen Pflanzen ohne Boden anders? Lebendige Erde, 2000, 4/2000, pp. 46-47.

Bügel, Susanne and Dragsted, Lars (0204) Økologiske fødevarers betydning for sundheden. Økologi & Erhverv, 29 August 0204, 550, p. 11.

Bugge Henriksen, Christian (2003) Alternativ til pløjning - Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Alternative to ploughing - Experiences with ridges as an alternative to ploughing.] Økologisk Jordbrug, April 2003, 23 (287), p. 6.

Canali, S.; Riva, F.; Natalini, M. and Sequi, P. (2002) Il registro dei fertilizzanti per l'agricoltura biologica. [The Register of fertilisers and soil conditioners in organic farming.] L’ Informatore Agrario, February 2002 (11 - Supplemento n. 1), pp. 5-7.

Canet, Rodolfo (2012) Técnicas de cultivo innovadoras para incrementar la salud del suelo en el cultivo ecológico de frutales: el proyecto BIO-INCROP. AE.Agricultura y ganadería ecológica.Revista de Divulgación Técnica, April 2012, 2012 (7), p. 30.

Capounova, Katerina (2013) Spolupráce s výzkumníky se vyplácí. [Cooperation with researchers pays off.] Zemědělec, 2013, 2013 (49), p. 28.

Carlsgart, M.Sc. Josefine (2008) Parasitter hæmmes i biogasanlæg. [Parasites are inhibited in biogas plants.] Økologisk Jordbrug, January 2008, 401.

Carrouee, Benoir; Ellis, Noel; Jensen, Erik Steen and Schneider, Anne (2002) The benefits of grain legumes for an environment-friendly and sustainable European agriculture. Grain legumes, 2002 (36), pp. 21-23.

Carter, Mette S. and Ambus, Per (2009) Greenhouse gas emissions from cultivation of energy crops – is it important? ICROFS news, November 2009, 4, pp. 2-3.

Carter, Mette S. and Ambus, Per (2009) Nødvendig viden om mark-emissioner for valg af biobrændsel. [Necessary knowledge on field emissions to choose between biofuels.] ICROFS nyt, October 2009, 3, pp. 5-6.

Carter, Mette S. and Chirinda, Ngonidzashe (2009) Ingen effekt af dyrkningssystem på drivhusgassen N2O. ICROFS nyt, June 2009.

Carter, Mette S. and Chirinda, Ngonidzashe (2009) No effect of cropping system on the greenhouse gas N2O. ICROFS news, May 2009, 2, pp. 9-10.

Carter, Mette S. (2010) Stor forskel på energiafgrøders udledning af drivhusgas. [Large variation in greenhouse gas emissions from energy crops.] LandbrugsAvisen, 3 December 2010.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra energi-afgrøder. [Greenhouse gas from energy crops.] Økologi & Erhverv, 5 November 2010, 466, pp. 16-17.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra økologiske sædskifter. [Greenhouse gas from organic crop rotations.] Økologi & Erhverv, March 2010, 452, p. 16.

Carter, Mette S.; Ambus, Per; Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2013) Kløvergræs ensilage og kompost som grøngødning. [Grass-clover silage and compost as green manure.] ICROFS Nyt, 15 November 2013, 4, pp. 4-5.

CHARVÁTOVÁ, Vladimíra; OKROUHLÁ, M.; ENGLMAIEROVÁ, Michaela and TŮMOVÁ, Eva (2010) Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. [The effect of genotype and housing system on fatty acid composition of egg yolk.] Náš chov, July 2010, 70 (7), pp. 48-50.

Chevillat, Véronique (2014) Zeit nutzen für einen letzten Schliff an der Biodiversität. bioaktuell, 2014, 8, p. 21.

Chevillat, Véronique (2013) Biodiversität fördern und Massnahmen erfüllen. Schweizer Bauer, 5 October 2013, p. 48.

Chevillat, Véronique (2009) Mit neuer Hecke die Artenvielfalt erhöhen. Bauern Zeitung, 13 March 2009, p. 21.

Christensen, Tove (2009) Hvilken mælk vil forbrugerne have? Hvilken mælk vil forbrugerne have?, 11 December 2009, p. 1.

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Christensen, Tove; Denver, Sigrid and Mørkbak, Morten Raun (2007) Forbrugere er villige til merpris for kyllinger med høj dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. FOJOenyt, 2007.

Christiansen, Julie S.; Kristensen, Hanne L. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Rodsystemer hos rødbede, sukkermajs og knoldselleri efter grøngødning. [Root systems of beetroot, sweet corn and celleriac after green manure.] Forskningsnytt, 2003, 4, pp. 20-21.

Clements, Ruth (2013) Silage feed advice for pig farmers: Farmers Weekly report on ICOPP feeding trial at FAI Farms. Farmers Weekly, 29 April 2013.

Clements, Ruth (2013) Forage feeding for pigs could be beneficial. Farmers Guardian, 5 March 2013.

Clerc, Maurice (2014) Biowinzer haben wenig Interesse an einem nationalen Verband. bioaktuell, 2014, 4, p. 14.

Contreras, Catherine (2013) Jovenes Cocineros de Campo. [Young Cooks on the field.] Diario el Comercio, 2 February 2013, p. 17.

Crowley, Oliver; Showering, Jemima and Döring, Thomas (2010) Saving fuel with non-inversion tillage. Organic Research Centre Bulletin, 2010, 103, pp. 4-5.

Cuéllar Padilla, Mamen (2010) La certificación ecológica como instrumento de revalorización de lo local: los Sistemas Participativos de Garantía en Andalucía. [Organic Certification as a Tool for Empowerment of the Local: Participatory Guarantee Systems in Andalusia.] PH Cuadernos. Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza, 2010, 26, pp. 284-295.

Dalgaard, Tommy (2011) Hvordan beskytter økologisk jordbrug biodiversiteten? Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Dalgaard, Tommy (2010) Økologisk jordbrug beskytter biodiversiteten. Økologi og Erhverv, 5 February 2010, pp. 1-2.

Dalsgaard, Anders; Jensen, Annette Nygaard and Baggesen, Dorte Lau (2011) Smitstoffer fra det ydre rum. ["Infectious agents from outer space".] Økologi & Erhverv, 11 March 2011, 474, pp. 1-2.

Danek, Stanislav; Benada, Jaroslav; Benes, Stanislav; Sabatka, Jan; Taborsky, V.; Rotrekl, Jiri; Dlouhy, Josef; Bertsch, Bodo and Urban, Jiri (1992) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.7. [Alternative agriculture - information bulletin No.7.] Alternativní zemědělství, 23 March 1992 (1), pp. 1-37.

Daniel, Claudia (2014) Drosophila suzukii: Der Ernstfall ist eingetreten. Schweizer Bauer, 23 August 2014, p. 26.

Daniel, Claudia (2013) Jetzt die Rapsausaat vorbereiten. Schweizer Bauer, 10 August 2013, p. 44.

Daniel, Claudia (2013) Bioraps ist gesucht - aber anspruchsvoll im Anbau. Bauernzeitung, 2 August 2013, p. 21.

Daniel, Claudia (2013) Kirschessigfliege: Jetzt Überwachung starten. Schweizer Bauer, 25 May 2013, p. 24.

Daniel, Claudia (2013) Drosophila suzukii: Die Kirschessigfliege ist angekommen. Bauernzeitung, 10 May 2013, p. 25.

Daniel, Claudia (2013) Der Raps und Rapsglanzkäfer erwachen aus dem Winterschlaf. Bauernzeitung, 28 March 2013, p. 27.

Daniel, Claudia (2013) Gesteinsmehl gegen die Rapsglanzkäfer. Schweizer Bauer, 16 March 2013, p. 48.

Daniel, Claudia (2012) Drosophila suzukii: Ein neuer Schädling im Weichobstbau. Bauernzeitung, 1 June 2012, p. 25.

Daniel, Claudia (2012) Drosophila suzukii: Massnahmen im Bioanbau. Schweizer Bauer, 12 May 2012, p. 28.

Daniel, Claudia (2012) Regulierung des Rapsglanzkäfers mit Gesteinsmehl. Schweizer Bauer, 25 February 2012, p. 25.

Daniel, Claudia (2011) Mit Gesteinsmehl den Rapsglanzkäfer regulieren. Bauernzeitung, 18 February 2011, p. 15.

Daniel, Claudia (2010) Kirschenfliege: Tipps zur Regulierung. Bauernzeitung, 16 April 2010, p. 21.

Daniel, Claudia (2010) Steigende Temperaturen: Es fliegen die Käfer im Raps. Bauernzeitung, 26 March 2010, p. 19.

Daniel, Claudia (2009) Die Rapsglanzkäfer lassen grüßen. Brandenburger Bauernzeitung, 2009, 50 (13), pp. 26-27.

Daniel, Claudia and Baroffio, Catherine (2012) Drosophila suzukii – Un nouveau ravageur des fruits à chair tendre. bioactualités, 2012, 4, pp. 14-15.

Daniel, Claudia and Baroffio, Catherine (2012) La drosofila del ciliegio – un nuovo parassita nelle colture di frutta a polpa tenera. bioattualità, 2012, 4, pp. 7-8.

Daniel, Claudia and Bergmann, Stefanie (2011) Ernteresultate Bioraps 2011: Erträge durchschnittlich. Bauernzeitung, 5 August 2011, p. 25.

Daniel, Claudia and Clerc, Maurice (2012) Essais de régulation du méligèthe du colza avec la poudre de roche. AGRI, 2 March 2012, p. 21.

Das, Kasturi (2004) A Revolution Long Turned Brown. www.indiatogether.org, August 2004.

Das, Kasturi (2004) Transitioning to Organic. www.indiatogether.org, June 2004.

Das, Kasturi (2004) Organic: to combat pesticide residues. www.indiatogether.org, March 2004.

Daugbjerg, Carsten (2010) Why Danish Organic Farming Policy has been Successful. ICROFS News, 1 August 2010, pp. 3-4.

Daugbjerg, Carsten (2007) Økologi mellen stat og marked. Økologisk Jordbrug, 2 November 2007 (395).

Daugbjerg, Carsten and Sønderskov, Kim Mannemar (2008) Kendskab til økologi er højt. Økologisk Jordbrug , 14 November 2008 (420).

Daugbjerg, Carsten; Ingemann, Jan Holm and Sønderskov, Kim Mannemar (2012) Økologisk landbrugspolitik – komparative erfaringer og teoretiske implikationer. Tidsskrift for Landøkonomi, September 2012, 198 (2), pp. 139-158.

Daugbjerg, Carsten and Yonatan Schvartzman, Yonatan (2010) Økologi-organisationerne og dansk økologipolitik. ICROFS Nyt, 1 March 2010, p. 14.

de Visser, Richard (2013) Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug. ICROFS nyt, August 2013 (3), pp. 11-12.

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Denzler, Lukas (2015) Dezente Helfer im Untergrund - Bodenlebewesen reduzieren Nährstoffauswaschung im Ackerbau. Neue Zürcher Zeitung, 21 January 2015, p. 54.

Deru, Joachim; van der Burgt, Geert-Jan; van Eekeren, Nick and Wientjes, Harm (2010) Maïsteelt en mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof. [Growing maize and manure separation: Long-term effects on soil organic matter.] V-focus, December 2010, pp. 20-22.

Dezsény, Zoltán (2012) CSA Magyarországon. [CSA in Hungary.] Bioholmi, April 2012, 2012, p. 8.

Dezsény, Zoltán; Réthy, Katalin and Drexler, Dora (2013) KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG-Zöldségközösségek Magyarországon. [Community Supported Agriculture in Hungary - Vegetable Communities in Hungary.] Biokultúra, 2013, 2013/5, pp. 17-19.

Dickow, J.A. and Wiking, L. (2010) Nedkøling påvirker mælken. Ny Kvægforsking, August 2010, 8 (4), pp. 8-9.

Diek van Mansvelt, Jan (2003) Beobachten statt experimentieren. Lebendige Erde, January 2003, 1, pp. 50-51.

Dierauer, Hansueli (2014) Gute Weizenerträge bei durchzogener Qualität. bioaktuell, 2014, 8, pp. 12-13.

Dlouhy, Josef (2011) Diskuse o potřebě ekologických metod v zemědělství je stále aktuální. [Discussion of the need for ecological methods in agriculture is still valid.] Zemědělec, 2011, 2011 (31), p. 27.

Doltra, Jordi (2010) A better nitrogen use to improve organic wheat production. ICROFS News, November 2010, 4/2010, pp. 3-4.

Döring, Johanna; Kauer, Randolf; Meißner, Georg and Stoll, Manfred (2013) Lockere Trauben durch biodynamischen oder ökologischen Weinbau? [Loose grapes through biodynamic or organic farming?] Lebendige Erde, June 2013, 6, pp. 42-44.

Döring, Thomas (2013) Unleashing the potential of genitic diversity for organic plant breeding. CORE Organic newsletter, April 2013, p. 2.

Döring, Thomas F. (2010) Weedy science – the Arabidopsis research boom. The Organic Research Centre Bulletin, 2010, 99, pp. 12-13.

Döring, Thomas F. and Crowley, Oliver (2011) Legume Pick ‘n’ Mix. The Organic Research Centre Bulletin, 2011, 106, pp. 13-14.

Döring, Thomas F.; Crowley, Oliver; Pearce, Helen; Storkey, Jonathan; Brown, Rob and Jones, Hannah (2011) A win-win for legume mixtures. Organic Farming, 2011, 108, pp. 40-41.

Döring, Thomas F.; Crowley, Oliver and Wolfe, Martin (2011) Against the grain. Organic Farming, August 2011, 107, pp. 42-43.

Döring, Thomas F.; Haigh, Zoe; Pearce, Helen; Pearce, Bruce; Jones, Hannah; Clarke, Sarah and Wolfe, Martin (2009) Wheat trials - How reliably do wheat varieties perform under different organic farming conditions? Organic Farming, 2009, 101, pp. 42-43.

Döring, Thomas F.; Winkler, Louisa and Fradgley, Nick (2012) Oat variety characteristics for suppressing weeds. Organic Research Centre Bulletin, December 2012 (111), pp. 6-7.

Dr. Geier, Uwe (2013) Die Wirkung hinter dem Geschmack. [The effect behind the taste.] Lebendige Erde, January 2013, 1, pp. 41-43.

Dr. König, Uli Johannes (2014) Dünger - Kompost - Erde. [Fertilizer - Compost - Soil.] Lebendige Erde, February 2014, 2, pp. 40-43.

Dresbøll, Dorte Bodin (2003) Kompost til økologiske væksthuse. Økologisk Jordbrug, December 2003, 23. årgang (302), p. 6.

Dresbøll, Dorte Bodin and Thorup-Kristensen, Kristian (2015) Fra by til land – kompost som økologisk gødning. Landbrugsavisen, February 2015. [draft]

Dvorak, Petr (2013) Povrchové mulčování u brambor. [The surface mulching of potatoes.] Zemědělec, 2013, 2013 (13), p. 28.

Dvorsky, Jan (2012) Včelařství v ekologickém zemědělství. [Apiculture in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (8), p. 29.

Dvorsky, Jan (2011) Bio kozí mléko je na trhu žádané. [Organic goat milk is desired on the market.] Zemědělec, 2011, 2011 (15), p. 28.

Edelenbos, Senior Scientist Merete; Thybo, Senior Scientist Anette and Nielsen, Scientist Morten (2003) Nyt økologisk dyrkningssystem påvirker ikke tomaters kvalitet. [A new ecological growing system do not affect the quality of tomatoes.] Gartner Tidende, 2003, 11, pp. 14-15.

Eekeren, N. van; Govaerts, Wim and Smolders, Gidi (2010) Zwavelvoorziening op melkveebedrijven: Tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier. [Sulfur supply on dairy farms.] Ekoland, April 2010, pp. 24-25.

Eekeren, N. van; Kortstee, Harry; Loefs, Renske and Boxtel, Maria (2011) Geitenvlees in beweging. [Goat meat on the rise.] Ekoland, November 2011, pp. 22-23.

Egelyng, H.; Vaarst, M.; Hermansen, J.E. and Høgh-Jensen, H. (2008) Afrika – Fremtidens Økologiske Kontinent? Analyse, October 2008.

Egelyng, Henrik (2009) Certified Organic Agriculture: a new field of policy for international organizations. ICROFS News, August 2009.

Egelyng, Henrik (2009) Certified Organic Agriculture: Policy Instrument for Sustainable Development? ICROFS News 2/2009, 2009.

Egelyng, H. (2010) The Chinese Organic Export Model, Globalization and a Danish Future Perspective. ICROFS News, 2010.

Eilenberg, Jørgen and Jespersen, Jørgen B. (2008) Status og nye udfordringer: Biologisk bekæmpelse af skadedyr. [Biological control of pests: Status and new challenges.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 4-7.

El-Nagger, A.; Ounmaa, A.; Muukka, E.; Zaleckas, E.; Abraityté, G.; Jansons, I.; Rasmussen, J.; Ahnström, J.; Pirhofer-Walzl, K.; O'Doherty Jensen, K.; Jørgensen, K.F.; Sarunaite, L.; Bleidere, M.; Knudsen, M.T.; Pugliese, M.; Nielsen, M.H.M.; Muguerza, N.B.; Bakewell-Stone, P.; Hansen, P.K.; Abed-Ali Al-Kufaishi, S.A.; Kobayashi, S.; Rydberg, T.; Klubova, V.; Liorancas, V. and Høgh-Jensen, H. (2005) Udfordring eller mulighed for økologien. moMentum, 2005, 4, pp. 29-31.

Elers, Barbara and Schmidt, Reiner (2011) Biogasgülle, Boden und Lebensmittelqualität - Wirkung der Biogas-Reststoffsuspension auf Bodenfruchtbarkeit und Nahrungsqualität. Lebendige Erde, March 2011, 3, pp. 42-45.

Elmholt, S. (2005) Pas på svampegifte i dit kornlager. [Beware of mycotoxins in your grain store.] Mertz 90 års jubilæumsmagasin, 2005, p. 52.

Elmholt, S. (2005) Sådan får man en god jordstruktur. [Obtaining a proper soil structure.] Økologisk Jordbrug, 2005, 25 (340), p. 6.

Elmholt, S. (2004) Smitteveje for ochratoksin A-dannende svampe. [Epidemiology of the ochratoxin A forming Penicillium verrucosum.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 12-14.

Elmholt, S. (2004) Vandprocent vigtigere end temperatur for ochratoksin A. [Moisture more important than temperature for the formation of ochratoxin A.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 10-11.

Elmholt, S. and Forsom, K. (2005) Vådt korn skal tørres hurtigt. [Wet grain must be dried quickly.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Elmholt, Susanne (2004) Vandindhold vigtigere end temperatur. [Moisture content more important than temperature.] Økologisk Jordbrug, October 2004 (322), p. 6.

Elmholt, Susanne (2001) Forebyg svampegift i korn. Landsbladet, August 2001.

Elmholt, Susanne and Haase, Maiken (2003) Giftige svampe i tørringsanlæg. Økologisk Jordbrug, April 2003 (287), p. 13.

Elmholt, Susanne (2002) Pas godt på kornet – både under og efter høst! Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Elsgaard, Lars (2008) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. [Notes on research in organic farming.] Landbrugsavisen, February 2008 (5).

Elsgaard, Lars (2008) Landet rundt noter. Landbrugsavisen, January 2008.

Elsgaard, Lars (2007) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. LandbrugsAvisen, December 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Noter – økologi. LandbrugsAvisen, November 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Landet rundt noter. LandbrugsAvisen, October 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Økologi - Nyt om forskning. LandbrugsAvisen, September 2007.

Elsgaard, Lars (2006) Effektiv deling af økologisk viden. [Efficient sharing of organic knowledge.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (361), p. 8.

Elsgaard, Lars (2006) Økologi-kongres sidst i maj. [Organic congress in May.] Økologisk Jordbrug, February 2006, 355, p. 8.

Engberg, Ricarda M.; Riber, Anja B. and Nordentoft, Steen (2014) Fluelarver som proteinfoder til økologisk fjerkræ. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 10.

Engellyst, O.B. and Madsen, K.H. (2013) Slätte-Ekodag - et besøg værd. Økologisk Nyhedsbrev, 1 September 2013, 7 (Sept.), pp. 15-16.

Eriksen, J (2007) Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen 2. sektion Agro, 2007 (22), p. 24.

Eriksen, J (2007) Udnyt græsmarkens kvælstof. Økologisk Jordbrug, 2007 (377), p. 8.

Eriksen, J (2002) Svovl til korn. Planteavlsorientering, 2002, 07-427.

Eriksen, J (2001) Ompløjning af græsmarker kan give stor udvaskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 242, p. 6.

Eriksen, J and Askegaard, M (2002) Pas på kalium og svovl i økologiske sædskifter. Landsbladet, 2002, 36, p. 28.

Eriksen, J; Søegaard, K and Kristensen, T (2007) Afgræsning af blandinger med bælgplanter og cikorie. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, August 2007.

Eriksen, J. (2009) Græsproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. Økologisk Jordbrug 423, 2009, p. 12.

Eriksen, J. (2008) Sådan findes den optimale balance mellem øko-græsproduktion og miljø. Landbrugavisen 49, 2. sektion Agro, 2008, p. 24.

Eriksen, J. (2005) Økologiske søer med ring i trynen. Økologisk Jordbrug, 2005, 341, p. 4.

Eriksen, J. (2004) Svovl i økologiske sædskifter? Økologisk Jordbrug, January 2004 (305), p. 6.

Eriksen, J. (2004) Udvaskning før og efter ompløjning af kløvergræs. Månedsmagasinet Mark, January 2004, 1, p. 18.

Eriksen, J. (2003) Afgræsningsmarkers eftervirkning. [Residual effect of grasslands.] Økologisk Jordbrug, 2003 (283), p. 6.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Kvælstofmanagement på store økologiske kvægbrug. Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 2, 2009, p. 8.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Nitrogen management on large organic dairy farms. Newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems 2, 2009, p. 2.

Eriksen, J. (2014) Nye muligheder for at udnytte flerårige afgrøder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 20 February 2014, 561, p. 12.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter in den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, February 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2011) Mangfoldighed i marken. Økologi og Erhverv, 2011, 483, p. 21.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2012) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. Landbrugsavisen, 2. sektion På Bedriften, 11 May 2012, 19, p. 8.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Biodiversitet i græsmarken - en fordel for både natur og fødevareproduktion. Vand & Jord, 2011, 18 (2), pp. 61-63.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Ecosystem services of biodiversity in organic grasslands. ICROFS news, 2011 (2), pp. 8-9.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2011) Yield effects of grazing and red clover in white clover/grass mixtures. ICROFS news, 2011, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2010) Udbytteeffekt af afgræsning og rødkløver i hvidkløvergræs. ICROFS nyt, 2010, 4, pp. 6-7.

Eriksen, Simme (2011) NO CAST - det handler om hangrise. Økologisk Nyhedsbrev, October 2011, 9, p. 9.

Eysel, Georg (2002) Biologisch-dynamische Forschung zwischen "wissenschaftlicher Weltsicht" und "Ideologie". Lebendige Erde, June 2002, 6, pp. 44-45.

Feucht, Yvonne and Zander, Katrin (2014) Was erwarten Verbraucher von nachhaltiger Aquakultur? [What do consumers expect from sustainable aquaculture?] FischMagazin, August 2014, 07-08, pp. 86-90.

Fiala, Jiri (2011) Akvakultura – součást ekozemědělství. [Aquaculture - a part of organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (47), p. 27.

Finke, E. and Wit, J. de (2010) De harde cijfers uit de strategiegroep. [Hard figures from the strategy group.] Natuurweidekrant, July 2010, pp. 5-8.

Fischer, Jenny and Böhm, Herwart (2013) Mais-Bohnen-Gemenge: Eintopf für die Kühe. Top agrar, 2013, 100 (10), pp. 68-71.

Flores, Patricia; Loayza, Sara and Vega , Guido (2014) Testimonios de dos jóvenes rurales del Perú en el Año Internacional de la Agricultura Familiar. [Testimony of two young farmers in a rural area of Peru, in The International Year of Family Farming.] LEISA, December 2014, 29 (4), pp. 1-2.

Fog, Erik (2013) Seriøst sjov med billeder. Økologi & Erhverv, 27 September 2013 (530), p. 17.

Fog, Erik; Christensen, Tove and Noe, Egon (2013) Bedre kommunikation mellem "mark og mave". [Better communication between "field and fork".] Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 2013 (10), p. 18.

Földi, Mihály (2014) Beszámoló a szántóföldi kutatásokat bemutató szakmai találkozóról. [Report on crop research meeting in Hungary.] Őstermelő, April 2014, 2014 (2), pp. 87-88.

Forsom, K. and Elmholt, S. (2005) Målinger viser mest ochratoksin i plantørret korn. [Most ochratoxin in on-floor dried grain.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Franzke, Heidi; Zippel, Jürgen; Stielow, Gotthard and Beckmann, Jörgen (2002) Alte und neue Weizensorten im Nachbau. Alte und neue Weizensorten im Backvergleich (Ein Versuch zur Eingrenzung von Weizenqualitäten). Lebendige Erde, January 2002, 1, pp. 40-45.

Fretté, Xavier C; Sørensen, John and Nielsen, Jacob H (2008) Græsmarksafgrødernes sammensætning – en kompleks sag. Ny KvægForskning, April 2008 (1), p. 2.

Friedmann, Günter (2002) Die Pflege der Bienenköniginnen und Hofstaatbildung. Lebendige Erde, April 2002, 4, pp. 40-43.

Friland, A/S (2012) Økologiske jordskokke-grise sælges i DONG’s kantine. Friland A/S Nyheder, 15 February 2012, p. 1.

Fritz, Jürgen (2007) Zum Anwendungszeitpunkt von Hornkiesel - Einfluss des Anwendungszeitpunkts von Hornkiesel auf die Entwicklung von Buschbohnen und Pflücksalat. Lebendige Erde, April 2007, 4, pp. 42-45.

Fruekilde, Anne Mette and Bjørn, Gitte (2003) Mindre sygdom i økologisk dyrkede kepaløg. [Less diseases in oganically grown onions.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2003 (4), pp. 16-17.

Früh, Barbara (2014) Eiweißlücke in der Bio-Tierhaltung. UGBforum, 2014, pp. 172-175.

Fuchs, Jacques G. (1998) Bodenbelastung durch Feldrandkompostierung: neue Aspekte. Agrarforschung, 1998, 5 (2), pp. 81-83.

Geier, Uwe (2008) F1-Hybridsorten und Qualität. Lebendige Erde, June 2008, 5, pp. 44-48.

Geier, Uwe and Meischner, Tabea (2011) Der kleine Unterschied - Die Qualität biologisch-dynamisch und biologisch erzeugter Produkte im Vergleich. Lebendige Erde, June 2011, 5, pp. 44-49.

Gerlach, Florian and Grieb, Beatrice (2012) Biogas im Ökolandbau - was ist das? [Biogas in organic farming - what is that?] energie aus pflanzen, December 2012, 06/201, pp. 6-9.

Gerrard, Catherine L and Padel, Susanne (2011) Production costs across the EU in 2006. Organic Research Centre Bulletin, April 2011, 105, pp. 9-10.

Giannattasio, Matteo ; Vendramin, Elena; Albeghini, Sara; Zanardo, Marina; Stellin, Fabio; Concheri, Guiseppe; Stevanato, Piergiergio; Ertani, Andrea; Nardi, Serenella; Squartini, Andrea; Fornasier, Flavio; Rizzi, Valerie; Piffanelli, Pietro; Spaccini, Riccardo; Piccolo, Allesandro and Mazzei, Pierliugi (2014) Mikrobiologie und Bioaktivität des biodynamischen Präparats 500. Forschung, March 2014, 3, pp. 42-45.

Goelles , Michael; Jaensch , M.; Monney , P. and Naef , A. (2013) Nachbauprobleme bei Apfelkulturen. Früchte & Gemüse , November 2013, 2013 (11), pp. 17-19.

Graglia, Enrico (2003) Bekæmpelse af Ager-Tidsel i sædskiftet. Aktuel Økologi, September 2003 (7), pp. 4-5.

Graglia, Dr. Enrico (2003) Ager Tidsel kan bekæmpes uden kemi. Landbrugsavisen, August 2003, p. 28.

Graglia, Scientist Enrico (2003) Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel - uden kemi. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, July 2003 (3), pp. 1-2.

Graglia, Scientist Enrico and Melander, Senior Scientist Bo (2003) Tidslerne får det glatte lag. Økologisk Jordbrug, June 2003 (292), p. 15.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2014) Untersuchungen zur Unkrautunterdrückung in Rein- und Mischfruchtbeständen von Wintererbsen unterschiedlichen Wuchstyps. [Investigations on the weed suppression in sole and intercropped stands of winter peas of contrasting growth habit.] Julius-Kühn-Archiv, 2014, 443, pp. 431-440.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2013) Mehr Ertrag im Gemenge - Wintererbsen zur Auflockerung der Fruchtfolge. Landwirtschaft ohne Pflug (LOP), 2013, 19 (8), pp. 36-39.

Gronle, Annkathrin and Böhm, Herwart (2012) Kann ein Mischfruchtanbau von Erbsen und Getreide bei flachwendender Bearbeitung das im Vergleich zur tiefwendenden Bearbeitung vorhandene höhere Unkrautaufkommen im Ökologischen Landbau kompensieren? [Does a pea-cereal intercropping under shallow ploughing compensate for the higher weed growth compared to deep ploughing in organic farming?] Julius-Kühn-Archiv, 2012, 434, pp. 243-249.

Grønkjær, Arne (2012) Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns. ICROFS nyt, 1 November 2012 (2), pp. 6-7.

Guzmán Pérez, Pedro German and Ramirez Hurtado, Andres (2011) Sistemas de Garantía participativo en Bogotá. [Participatory Guarantee Systems SPG in Bogota.] The Global PGS newsletter, April 2011, 2 (6), pp. 2-3.

Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Møller, Berit E. (1998) Kvælstofregnskaber på husdyrbrug. Grøn Viden, Husdyrbrug, January 1998, 1, pp. 1-8.

Halberg, Niels (2012) Farming the future. Pan European Networks: Science & Technology, 2012 (5), pp. 194-197.

Halberg, Niels (2010) Chancen und Barrieren des ökologischen Wachstums. Kennzeichen DK, December 2010, pp. 10-11.

Halberg, Niels; Harttung, Thomas; Rebsdorf, Simon Olling and Alrøe, Hugo Fjelsted (2008) ICROFS news 1/2008 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, November 2008 (1).

Hammershoj, Marianne (2007) På sporet af økologisk ægkvalitet. [Tracing the quality of organic eggs.] Økologisk Jordbrug, October 2007, 27 (394), p. 12.

Hammershøj, M. (2010) Økologisk produktion smager godt. DJF, 2010.

Hammershøj, M. (2009) Høner med ansvar for ægkvalitet. Økologi og Erhverv nr. 444, 2009.

Hammershøj, M. and Steenfeldt, S. (2010) Karotenoider i økologiske æg. ICROFS Nyt nr. 2, 2010, pp. 3-5.

Hansen, E.M. (2010) Efterafgrøder i majs - hvor svært kan det være? Økologi & Erhverv, 26 February 2010.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitratudvaskning fra majs. ICROFSnyt, December 2009, pp. 3-4.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitrate leaching from silage maize. ICROFSnews, November 2009, pp. 4-5.

Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2004) Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs. Grøn Viden, Markbrug, November 2004.

Hansen, L.L. (2005) Rå eller tørrede cikorierødder i grisefoder har flere gode egenskaber, så som at begrænse parasitter og ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2005 (344), p. 4.

Hansen, L.M. and Boelt, B. (2002) Hvordan dyrker jeg økologisk hvidkløver - uden snudebillerne stjæler udbyttet? Økologisk Rådgivning, 2002, pp. 32-33.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed - er nematoder årsagen? ICROFSnyt, 2009, pp. 6-7.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed: Er nematoder årsagen - og hvilke? Økologisk Jordbrug , 2009 (431), p. 16.

Hansen, Laurits Lydehøj (2007) Lupin i svinefoder mindsker ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2007 (391), p. 16.

Hansen, Martin N. (2002) Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet. [Storage of solid manure improves the spreading evenness, but increases the loss of nutrients.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 16-17.

Hansen, Flemming (2013) Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier. Fødevaremagasinet, 20 September 2013, 2013 (8), pp. 16-17.

Hansen, Flemming (2013) Bær og urter til konservering af kødprodukter. Økologi & Erhverv, 8 March 2013, p. 1.

Hansen, Flemming (2012) Nye, økologiske kødprodukter med naturlig konservering. Nyhedsbrev, Danish Meat Research Institute , December 2012, , - .

Hansen, Flemming (2012) Urter kan konservere madpakkens pålæg. BT mandag den 27. februar 2012, 27 February 2012, .

Hansen, Flemming (2011) Bær og urter skal erstatte omstridte E-numre. Børsen, 3 March 2011, p. 32.

Hansen, Flemming (2011) Urter og bær skal erstatte E-numre. Forspring - Nyhedsbrev for Teknologisk Institut, February 2011, p. 2.

Hansen, Flemming; Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Fenger, Morten (2014) BerryMeat - New market perspectives using herbs and berries in organic meat products. What has been achieved? ICROFS news, 25 April 2014, . [Submitted]

Hansen, Flemming; Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Fenger, Morten (2014) BerryMeat – Nye markedsmuligheder med krydderier og bær I økologiske kødprodukter – Hvad har vi opnået? Økologi & Erhverv, 25 April 2014 ( ), . [Submitted]

Hansen, Janne (2014) Økologisk frugtproduktion får en vitaminindsprøjtning. DCA nyheder, 17 January 2014, - .

Hansen, Janne (2013) Æbler under tag er pletfrie. Nyheder fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 29 May 2013, - .

Hansen, Janne (2012) Forskere forbedrer velfærden og sundheden hos økologiske høns. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 1 March 2012, p. 1.

Hansen, Per Henrik (2012) Kemiske analyser skal afsløre snyd med økologi. Økologi & Erhverv, 13 January 2012, 32 (492), p. 3.

Hansen, Søren Tobberup (2012) Forskning skal vise værdien af økologisk svinekød. Nyheder fra Science & Technology, 29 October 2012, - .

Häseli, Andreas and Spuhler, Markus (2014) Hochstammkirschbäume verdienen Zuneigung. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 16.

Häseli, Andreas and Weibel, Franco (2013) Neue Entwicklungen im Biologischen Kirschenanbau. Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau, 2013, 11, pp. 7-10.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Økologi i stribevis. Økologisk Jordbrug, 15 May 2009, p. 14.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2002) Arealet med frøbælgplanter bør øges. Landsbladet, January 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Strip cropping system for sustainable food and energy production. ICROFS news - Newsletter from the International Centre for Research in Organic Food Systems, February 2010, pp. 2-3.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Stribedyrkning i Danmark. Effektivt Landbrug, 21 January 2010, pp. 8-9.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Stribedyrkning - nyt dyrkningskoncept for økologer? Økologi og Erhverv, 25 December 2009, 446, p. 16.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Et fremtidigt økologisk landbrug, som producerer fødevarer og energi, og samtidig bevarer eller ligefrem øger jordens frugtbarhed – men hvordan? Økologisk Planteavlsberetning 2009 Økologisk Rådgivning, 2 November 2009, pp. 14-16.

Heckendorn, Felix (2014) Neues Angebot: FiBL geht Rinderparasiten an den Kragen. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 11.

Heckendorn, Felix (2011) Fütterung von Esparsette bei Ziegen - Effekte auf innere Parasiten und Milch. [Administration of Sainfoin to goats - effects on internal parasites and milk.] Forum, 2011 (8), pp. 14-21.

Heeb, Marlene (2003) Organic Certification is now available by a Bulgarian company. Balkan Biocert, 2003.

Hegelund, L. (2006) Fjerpilning hos økologiske høns. Økologisk Jordbrug, March 2006 (357), p. 6.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2006) Ingen forskel på dødelighed mellem økologiske og konventionelle slagtesvinebesætninger, men de konventionelle havde et tre gange så stort medicinforbrug. Forskningsnytt, 2006 (1), pp. 10-11.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2005) Øko-grise får mindre antibiotika. Økologisk Jordbrug, December 2005 (351), p. 6.

Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Kjær, J. and Kristensen, I.S. (2005) Use of the range area in commercial egg production systems: effect of climatic factors, flock size, age and artificial cover. British Poultry Science, February 2005, 46 (1), pp. 1-8.

Heiske, Stefan and Østergård, Hanne (2011) Opinions on biogas in organic farming. ICROFS News, May 2011 (1), pp. 8-9.

Henfrey, J. and Baab, G. (2013) Bodenmüdigkeit beim apfel. Obstbau, 2013 (15), pp. 29-31.

Henning Høgh, Dr Jensen (2003) GMO i ulandene - en historie med mange facetter. Jord & Viden, February 2003, 148 (4), pp. 9-11.

Henriksen, Britt I. F. (2009) Slik vil kalven ha det Del 2. [This is the way the calf likes it- part 2.] Buskap, 2009 (4), pp. 50-52.

Henriksen, Britt I. F. and Lund, Vonne (2008) Slik vil kalven ha det. [This is the way the calf likes it.] Buskap, 2008 (8), pp. 52-53.

Henriksen, Christian Bugge (2004) Dybe jordløsninger i kartofler. Økologisk Jordbrug, August 2004, 24 (317), p. 6.

Hermansen, J.E. and Horsted, K. (2007) Økologisk kvalitet skal retførdiggøre merpris. Landbrugsavisen, 2007, 31, p. 41.

Hermansen, J.E. and Kongsted, A.G. (2014) Øko-kød skal være specielt for at kunne sælges dyrt. ICROFS nyt, 2014, 4, pp. 9-11.

Hermansen, N. (2014) ICROFS news 2/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, October 2014, 2, pp. 1-23.

Hermansen, N. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - Særudgave: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? ICROFS nyt, September 2014, 3 (særudg), pp. 1-17.

Hermansen, N. and Andersen, M.-L.K. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2014, 3, pp. 1-14.

Hinrichsen, Lena Karina (2012) Hvorfor dør den økologiske høne? Økologi og Erhverv, 24 February 2012, 495, p. 17.

Hinrichsen, Lena Karina and Sørensen, Jan Tind (2012) Færre døde høner i økologisk ægproduktion. Dansk Erhvervsfjerkræ, 15 January 2012, 1, pp. 20-21.

Hjelmar, Ulf and Sandøe, Peter (2011) Danskere er verdensmestre i økologi. [Danes are organics world champions.] Politiken, 13 April 2011, p. 8.

Hluchy, Milan (2011) Ekologické vinohradnictví u nás. [Local organic viticulture.] Zemědělec, 2011, 2011 (23), p. 27.

Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003 (2), pp. 26-27.

Holst Fischer, Christian (2013) Fluelarver kan bliver til hønsefoder. Landbrugsavisen, 13 September 2013, p. 1.

Horneburg, Bernd (2010) Pastinaken-Züchtung - Methoden und Erfolge zur Verbesserung der sensorischen Qualität. Lebendige Erde, February 2010, 2, pp. 42-45.

Horsted, K.; Henning, J.; Lindhard, H. and Pedersen, B. (2004) Kyllinger fra frugtplantager smager godt. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (310), p. 10.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Alder og foder vigtigt for spisekvalitet. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Smagsdommere foretrækker Øko- og Kosmos-kyllinger. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, Klaus (2012) Foulum forsker i fransk fjerkræ på friland. Midtjyllands Avis, 23 July 2012, pp. 8-9.

Hovmøller, M.S.; Berntsen, J. and Thomsen, I. (2005) Bladsygdomme på byg afhænger af sort, placering i sædskiftet og gødningstype. [Foliar diseases in barley depend on host cultivar, location in crop rotation and type of fertilization.] Føjoenyt, February 2005.

Huber, Beate and Mäder, Rolf (2008) Kontrollsysteme müssen sich weiter entwickeln. Ökologie & Landbau, 2008, pp. 23-25.

Huber, Kathrin (2014) Bildung und Forschung auf den Bauernbetrieb holen. bioaktuell, 2014, 7, p. 20.

Huber, Machteld (2012) Los alimentos ecológocos y el impacto en la salud humana y animal. [Organic food and its influence on human and animal health.] Ae, 2012 (8), pp. 48-51.

Humphrys, Clay and Daniel, Claudia (2007) Mit Schlupfwespen und Gülle gegen den Rapsglanzkäfer. Schweizer Bauer, 28 July 2007, p. 17.

Hunady, Igor (2013) Směsky v ekologickém zemědělství. [Mixes in ecological agriculture.] Zemědělec, 2013, 2013 (5), p. 24.

Husted, Søren (2012) Forskere forebygger økosvindel. Nyheder Københavns Universitet, 9 January 2012.

Husted, Søren and Bügel, Susanne (2009) Økologi og Sundhed - fornuft eller følelse. ICROFS nyt, 2009, 1, pp. 4-5.

Husted, Søren and Laursen, Kristian Holst (2010) Faglige nuancer efterlyses. Økologi og Erhverv, 2010, 469, p. 2.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Overdreven tillid til jordbundsanalysen. Agrologisk, 2008, 26 (11), pp. 18-21.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Utroværdige jordprøver. Agrologisk, 2008, 26 (1-2), pp. 12-13.

Ingemann, Jan Holm (2009) Economics, Policy, and Organic Agriculture. ICROFS News, May 2009, 2009 (2), pp. 11-12.

Ingemann, Jan Holm (2009) Landbrugspolitik - virker det? Økologisk Jordbrug, 3 April 2009, 429.

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det ufornuftige alligevel er fornuftigt. Økologi og Ervherv, 17 June 2011, 2011 (480), - .

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det alternative bliver konventionelt. Økologi og Erhverv, 25 February 2011, 2011 (473), 21- .

Ingemann, Jan Holm (2010) Økologisk landbrugspolitik virker - hvorfor og hvordan? ICROFS Nyt, 2010, 2010 (4), pp. 8-10.

Ingemann, Jan Holm (2010) Økonomi, teori og økologi. ICROFS Nyt, 2010, 2010 (3), pp. 9-11.

Ingemann, Jan Holm (2010) Markets and Institutional Capacity. ICROFS News, 2010, 2010 (4), pp. 7-8.

Ingemann, Jan Holm (2009) Hvorfor vælger forbrugerne økologisk? Økologi og Erhverv, 13 November 2009 (443), - .

Ingerslev, Hans-Christian (2013) Foder til økologisk regnbueørre-yngel. Økologi & Erhverv, 22 March 2013 (519), p. 17.

Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette and Madsen, Lone (2014) Organic rainbow trout – does the diet composition influence the fish health? ICROFS news, June 2014 (1), pp. 14-15.

Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette and Madsen, Lone (2012) Økologisk regnbueørred - hvordan påvirker fodersammensætningen fiskenes sundhed? ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 4-5.

Ingerslev, Hans-Christian and Madsen, Lone (2012) Foderet påvirker ørredernes tarmkanal. Dansk Veterinærtidsskrift, September 2012, 95 (11), p. 36.

International Innovation, (2013) Green fingers. International Innovation, 2013, pp. 76-78.

Jacobsen, A. (2011) Økologisk svinekød skal adskille sig fra konventionelt. Maskinbladet, 12 August 2011, p. 34.

Jahn, Dr. M.; Nega, E. and Werner, S. (2000) Pilzbefall an Gemüsesaatgut: Verträglichkeit und Wirkung der Heißwasserbehandlung. Gemüse, March 2000, 36 (3), pp. 17-19.

Janmaat, Leen (2013) De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld. [The ins and outs of modern hybridization of vegetable varieties: hybrid seeds can be developed through traditional methods or through genetic modification techniques.] Ekoland, 2013 (9), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2012) Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn. [Jan Bokhorst, pioneer of Louis Bolk Institute, retires: "Own identity of organic farming should be distinctive".] Ekoland, January 2012, 32 (1), pp. 22-23.

Janmaat, Leen (2011) Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit. [Farm in focus - Arnica Kwekerij manages and preserves biodiversity.] Ekoland, September 2011, pp. 18-21.

Janmaat, Leen (2011) Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo. [Agriculture, nature and the role of farmers and government - an interview with Geert de Snoo.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 12-13.

Jansonius, PieterJans; Vijver, Lucy P.L.; Bloksma, Joke and Buchmann, Markus (2012) Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Was können wir erkennen und vermitteln? [Biodynamic quality at fruit growers: What can we recognize and communicate?] Lebendige Erde, January 2012, pp. 40-44.

Jensen, A.N. (2004) Salmonellatyper i forsøg med økogrise. [Different salmonella types found in organic pig experiment.] Økologisk Jordbrug, December 2004 (327), p. 6.

Jensen, Birgit (2003) Sygdomsresistens i bælgplanter. [Disease resistance in legume crops.] Økologisk Jordbrug, October 2003, p. 8.

Jensen, Birgit (2003) Problemer med sygdomme i marken - er der sammenfald i sædskiftesygdomme mellem arter af frøbælgplanter? Økologisk Jordbrug 7.marts 2003, March 2003.

Jensen, Birgit; Jørnsgaard, Bjarne and Knudsen, Jens Chr. (2004) Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne. [Soilborne diseases in crop rotations with pea, lupin and faba bean.] MånedsMargasinet Mark, January 2004, 1, p. 61.

Jensen, Erik Steen (2002) Synspunkt - Økologisk jordbrug, fødevarer og miljøet. Søndagsavisen, June 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk dyrkning af linser i Danmark? Økologisk Jordbrug, March 2002.

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002 (36).

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Understanding the role of grain legumes in the N cycling of agroecosystems. Grain Legumes, 2002, 36 (2), pp. 12-14.

Jensen, Henning Høgh (2007) Ti ubekvemme om biobrændsler. Jord og Viden, November 2007, 14 (152), pp. 12-14.

Jensen, Henning Høgh (2006) Illusionen om kunstgødning i Afrika. http://www.jordbrugsakademikerne.dk/ShowPage.t?pageID=252, October 2006, 151 (13), pp. 10-12.

Jensen, Katherine O'Doherty (2008) Nye forbrugersegmenter. Økologisk Jordbrug, April 2008, 406.

Jensen, Lars Stoumann (2005) Lille effekt af fangafgrøder. [Little effect of catch crops.] Økologisk Jordbrug, October 2005 (345), p. 6.

Jensen, A.N. and Aabo, S. (2014) Slagterier giver bakterier til økosvin. Landbrugsavisen, 12 December 2014.

Jensen, Annette Nygaard; Mølbak, Lars and Baggesen, Dorte Lau (2011) Lupin og cikorie gavner tarmsundhed hos slagtesvin. [Lupine and chicory are beneficiary to the gut health of finisher pigs.] Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Jensen, Bent Borg (2014) Økologisk svineproduktion - uden kastration. Økologi & Erhverv, 12 September 2014, 34 (551), p. 14.

Jensen, E.S. (2006) Skal energien øverst på det økologiske jordbrugs dagsorden? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, December 2006, (4), pp. 3-4.

Jensen, Henning Høgh (2013) Fra affald til ressource. Begrebet bioøkonomi sådan rent teoretisk - og hvorfor interessere sig for det ..? Jord og Viden, January 2013, 158 (1), pp. 18-20.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter er gode for kødpølsen. Food & Culture (web page), 28 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter giver længere holdbarhed til økologiske kødprodukter. Viborg Stifts Folkeblad, 23 February 2012, p. 16.

Jensen, Martin (2012) Herbs and berry can preserve meat products naturally. thefishsite.com (web page), 21 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Tyttebær og ramsløg kan forlænge spegepølsens levetid i stedet for salt - måske. Samvirke (web-page), 21 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Ville du spise kødpølse med ribs? www.fpn.dk, 10 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Urter og bær kan konservere kødprodukter på en naturlig måde. AU -internt nyhedsbrev, 7 February 2012, pp. 1-2.

Jensen, Martin (2012) Økologiske kødprodukter med urter og bær. Økologi & Erhverv website, 13 January 2012, - .

Jensen, Martin and Hansen, Flemming (2012) Urter og bær kan konservere kød. WWW.videnskab.dk (Web-page), 26 December 2012, p. 1.

Jensen, Martin; Hansen, Flemming and Grevsen, K. (2014) Ramsons can deliver taste and antibacterial effect in food preservation: From nature to cultivation. ICROFS news, 24 April 2014 ( ), - . [Submitted]

Jensen, Søren K.; Hymøller, L.; Soegaard, Karen; Lindqvist, H. and Nadeau, E. (2010) Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage – hvad sker der vid forvejring og lagring? ICROFS nyt, 2010, 2, pp. 6-7.

Jezek, Josef; Vostrel, Josef; Krofta, Karel and Klapal, Ivo (2012) První český chmel v kvalitě bio. [The first Czech hop in organic quality.] Zemědělec, 2012, 2012 (40), p. 21.

Johansen, Anders (2009) Restprodukter fra bioenergi er velegnet som gødning. Landbrugsavisen, 2 October 2009.

Johansen, Anders; Hansen, Christian M. and Carter, Mette S. (2010) Restmaterialer fra bio-energiproduktion - kan de tilbageføres til marken? ICROFSnyt, March 2010, pp. 12-13.

Johansen, Anders (2007) Økologisk bioenergi og jordkvalitet. [Organic bioenergy and soil quality.] Økologisk Jordbrug, November 2007, 397.

Johansen, Anders; Stevenson, Bryan; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2011) Effects of bioethanol residues on the functional and genetic diversity of soil microbiota. Plant and Soil, 2011, ( ), - . [Unpublished]

Johansen, Anders; Stevenson, Bryan; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2011) Turnover of bioethanol residues in soil and effects on soil microbiota. Soil Biology and Biochemistry, 2011, ( ), - . [Unpublished]

Johansen, Niels Finn (2012) Larver er kosttilskud til høns. Dansk Erhvervsfjerkræ, 1 September 2012, 9, pp. 450-452.

Johnson, Mike (2011) Afrikaanse landbouwgigant wordt langzaam wakker. [African agriculture giant is slowly awakening.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 26-27.

Jokumsen, Alfred (2010) Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder. [Aquaculture - New challenges and new possibilities.] Økologi og Erhverv, 7 May 2010 (455), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2010) Horse bean, pea and rape protein and flax seed oil in feed for organic trout. [Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk.] ICROFSnews, May 2010, p. 7.

Jokumsen, Alfred (2010) Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk. ICROFS nyt, 15 March 2010 (1), pp. 6-7.

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske fisk. [Protein crops for organic fish.] Landbrugsavisen, February 2009 (6), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2008) Proteinfoder til økologiske ørreder. [Protein feed for organic rainbow trout.] Økologisk Jordbrug, December 2008 (422), p. 14.

Jokumsen, Alfred (2008) Flere økologiske fisk. [Increased Production of Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, March 2008, 12 (405).

Jokumsen, Alfred (2006) Gennembrud for økologiske fisk. [Break through for Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366).

Jokumsen, Alfred (2009) Research in vegetable proteins for diets for organic trout. ICROFS news, 1 February 2009, pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2015) Boosting the quality of organic trout fry. [Styrkelse af kvaliteten af økologisk ørredyngel.] Hatchery International, 29 January 2015, pp. 1-2.

Jokumsen, Alfred (2015) Danish focus on organic trout fry. [Dansk fokus på økologisk ørred yngel.] World Fishing & Aquaculture, 26 January 2015, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed. [Robust fish fry is requested.] Økologi & Erhverv 12. december 2014, 12 December 2014, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed i økologisk akvakultur. Økologi & Erhverv, 12 December 2014, 557, p. 12.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur - Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth area.] Økologi og Erhverv, 2011 (479), p. 4.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur – Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth Area.] ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2011) Organic Aquaculture - From Niche to growing Business. [Økologisk akvakultur - Fra Niche to vækst område.] ICROFSnews, 2011, Dec-11, . [Submitted]

Juin, Hervé (2014) Volailles bio: Des pistes pour une alimentation 100% AB. Connaître ses matières premières: une des clés du succès. ALTERAGRI, September 2014, pp. 5-19.

Jurjanz, Stefan and Roinsard, Antoine (2014) Valorisation de l’herbe par des truies plein-air. ALTERAGRI, May 2014 (125), pp. 25-28.

Jørgensen, Mrs. Gitte Hallengreen and Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2001) Vælg den rigtige type feromonfælde til viklere. Frugt og Bær, April 2001 (4), pp. 88-90.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Leg med store perspektiver. Land & Liv, June 2011 (25), p. 13.

Kantanen, Juha (2010) The breed of the month - Finnsheep: a northern speciality. GlobalDiv Newsletter, 24 April 2010 (14), pp. 7-10.

Kantanen, Juha (2009) Article of the month - The Yakutian cattle: a cow of the permafrost. GlobalDiv Newsletter, 30 December 2009, pp. 3-6.

Karlsson, Malin (2012) Mussel shells as a source of occupation in laying hens. LEARN newsletter, June 2012 (2), p. 4.

Kastberg, Peter (2014) På vej mod en øko-label version 2.0? Økologi & Erhverv, 7 February 2014, 538, p. 10.

Kastberg, Peter (2014) Animating Multicriteria Decision-making Processes in the Organic Value Chain. ICROFS news, 2014 ( 1), 6- 8.

Kastberg, Peter (2014) Multicriteria Assessment and Communication of Effects of Organic Food Systems. ICROFS news, 2014, 1, pp. 6-8.

Kauer, Randolf; Leopold , Jochen and Türk, Sven (2006) Zur Praxis des biologisch-dynamischen Weinbaus. Lebendige Erde, February 2006, 2, pp. 40-43.

Kelderer, M.; Casera , C.; Lardschneider , E. and Gramm, D. (2012) Neues aus dem Versuchswesen im ökologischen Obst- und Weinbau. Obst- und Weinbau , November 2012, 49 (11), pp. 374-377.

Kessler, Hans-Georg and Daniel, Claudia (2012) Bioraps ist zugleich Risiko und Chance. Schweizer Bauer, 4 August 2012, p. 25.

Kessler, Hans-Georg and Daniel, Claudia (2012) Bioraps in der Schweiz ist Risiko und Chance zugleich. Bauernzeitung, 3 August 2012, p. 25.

Kettnerova, Miloslava and Honsova, Hana (2013) Polní dny nabité zajímavostmi. [Interesting field days.] Zemědělec, 2013, 2013 (29), p. 45.

Kettnerova, Miloslava and Valeska, Jan (2012) Komunitou podporované zemědělství. [Agriculture supported by community.] Zemědělec, 2012, 2012 (44), p. 25.

Kidmose, Ulla; Edelenbos, Merete; Christensen, Lars Porskjær and Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Nyt projekt om sundhed af økologiske grøntsager. Gartner Tidende, 2007, 123 (3), pp. 34-35.

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel and Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Betydningen af komposttype for kvaliteten af økologisk hvedebrød. INyt, August 2013, 3, pp. 6-7.

Kilcher, Lukas (2007) How organic agriculture contributes to sustainable development. JARTS Witzenhausen, Supplement 89, 2007, pp. 31-49.

Kilcher, Lukas (2006) Mit Biolandbau aus der Armut. Nord - Süd - Forum, January 2006, p. 13.

Kildested, Lars (2005) Vilde merudbytter til forbavsede forskere. Agrologisk, January 2005, 23 (1), pp. 6-8.

Kjeldsen, Chris (2002) Bæredygtige producent-forbruger netværk? [Sustainable producer-consumer networks?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, May 2002.

Kledal, P.R. (2009) Corporate farming i Kinas jordbrug – også i det økologiske. ICROFS News, January 2009.

Kledal, Paul Rye (2008) Nilens vand er livsnerven i Egypten. [The water from the Nile is the lifenerve of Egypt.] Frugt og Grønt, June 2008 (6), pp. 320-321.

Kledal, Paul Rye (2007) Kina og den økologiske sektor. [The organic sector of China.] Jord og Viden, August 2007 (10), pp. 12-14.

Kledal, Paul Rye (2007) Kinesisk økologi under lup. [Investigating chinese organics.] Makinbladet international, June 2007, 27 årgang (426), pp. 16-17.

Kledal, Paul Rye (2006) Øget pres på grøntsagsavlere: Voksende forhandlermagt til supermarkederne presser de økologiske producenter af grøntsager. [Increasing pressure on the vegetable producers: Growing bargain power to the supermarkets increases pressure on the organic vegetable producers.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (352), p. 4.

Kledal, Paul Rye (2004) Fortid og fremtid for EU's landbrugspolitik. [Past and present for the European Common Agriculture policy.] SALT, August 2004, 13 (4), pp. 17-18.

Kledal, Paul Rye (2004) Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse. [The decline in farms are hitting the organic farmers with delay.] Økologisk Jordbrug, February 2004, p. 7.

Kledal, Paul Rye (2004) Naturens tid, landmandens tid og agrokapitalens cyklus. [Nature's time, the farmer's time and the time circuit of the agri-capital.] Økologisk Jordbrug, January 2004, p. 8.

Kledal, Paul Rye (2003) Mælk på den opfindsomme måde. [Milk in the creative way.] Samvirke, December 2003.

Kledal, Paul Rye (2011) Farmscrapers - fra horisontalt til vertikalt bylandbrug. Global Økologi, June 2011, 2 (2011), pp. 14-15.

Kledal, Paul Rye (2010) Fra Babylons Hængende Haver til Landbrugshøjhuse. [From the Gardens of Babylon to Modern Farmscrabers.] Momentum, 2010, 4 (2010), pp. 4-7.

Klocke, Peter and Fidelak, Christian (2010) Homöopathische Konzepte in der Eutergesundheit. Lebendige Erde, March 2010, 3, pp. 42-45.

Knage-Rasmussen, Kristian; Bonde, Marianne and Rousing, Tine (2011) Værktøjer til sundhedsstyring af søer på friland. Landbrugsavisen - Økologi, 3 June 2011, p. 20.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Mindre udvaskning fra økologer. Økologisk Jordbrug, August 2006, 365, p. 6.

Knudsen, Marie Trydeman (2003) De bedste ting i livet er gratis. Information, December 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2003) Del og hersk. Økologisk Jordbrug, June 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2002) Blandingsafgrøder giver gevinst. Nyhedsmagasinet Økologisk Jordbrug, December 2002.

Koller, Martin; Vieweger, Anja; Mäder, Paul; Total, René; Bauermeister, Regula; Baur, Robert; Suter, Daniel and Mayer, Jochen (2005) Green manuring in organic vegetable production – first results. Ekologiskt Lantbruk, 2005 (45), pp. 17-18.

Koller, Martin (2011) Die neue Saison bringt eine neue Rasse des Falschen Mehltaus am Salat: Wird das die neue Bauernregel? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011 (2), p. 27.

Koller, Martin (2011) Optifer – der Bioanbau hat wieder ein Eisen im Feuer. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 1, x-y.

Koller, Martin (2011) Sumpfkresse – ein lästiges Wurzelunkraut breitet sich aus. [Creeping Yellowcress (Rorippa sylvestris)- an important root weed.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 1, pp. 17-18.

Koller, Martin (2010) Erfahrungen mit neuen Biosorten bei Kürbissen. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 1, p. 22.

Koller, Martin (2010) Erste internationale Forschungstagung zum Ökoanbau in Gewächshäusern. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 5, pp. 49-51.

Koller, Martin (2010) Es laufen wieder fleissig Läuse über die (Salat-) Herzen! ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 24.

Koller, Martin (2010) Kaltnebeltechnik im Gewächshaus: Alles nur Schall und Rauch? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 30.

Koller, Martin (2010) Kleine Köpfe gesucht: Kopfkohlsorten im Vergleich. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 2, pp. 34-35.

Koller, Martin (2010) Mit Backpulver gegen den Echten Mehltau (De la poudre à lever pour combattre l’oïdium). Der Gemüsebau/Le Maraîcher , 2010, 3, pp. 26-27.

Koller, Martin (2010) Mit Gewächshaustechnik Geld sparen. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 2, p. 54.

Koller, Martin (2010) Wird die Produktion von Optifer eingestellt? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 3, p. 37.

Koller, Martin (2009) Biofumigationsversuche. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 1, pp. 28-29.

Koller, Martin (2009) Kupferalternativen und -minimierung zur Krautfäulebekämpfung in Kartoffeln. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 5, pp. 31-32.

Koller, Martin (2009) Pflanzenschutz in Zuckermelonen: Echter Mehltau und mehr. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 2, pp. 38-39.

Koller, Martin (2009) Spritzbeine: Die nächste Generation. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 1, pp. 45-46.

Koller, Martin (2009) Spurenelemente: Liegt die Lösung im Mist? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 4, pp. 42-43.

Koller, Martin (2009) Zuckermaissorten aus Biozüchtung. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, p. 20.

Koller, Martin; Duffy, Brion and Widmer, Franco (2011) Hofdüngereinsatz im Gemüsebau. Schweizer Bauer, 26 August 2011, p. 24.

Koller, Martin; Duffy, Brion and Widmer, Franco (2011) Vorsicht beim Hofdüngereinsatz im Gemüsebau. Bauernzeitung, 26 August 2011, p. 27.

Koller, Martin and Gallmeister, Anna (2011) Keinen Hammer gegen die Samtflecken an Tomaten gefunden. [No break-throug against grey mold on tomatos.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 3, p. 29.

Koller, Martin; Herb, Christian; Fritzsche-Martin, Andreas and Schärer, Hans-Jakob (2010) Die Erleuchtung im Kampf gegen den Falschen Mehltau an Basilikum? ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2010, 4, pp. 46-47.

Koller, Martin; Schmid, Michael ; Brankatschk, Kerstin ; Friedel, Jürgen K. and Sessitsch, Angela (2011) Hintergründe zu EHEC, Salmonellen und Co. in Gülle, Mist und Boden, Resultate des Forschungsprojektes PathOrganic. [Background information to EHEC and Salmonella in slurry and manure. Results from the research project PathOrganic.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 3, pp. 37-39.

Koller, Martin and Speiser, Bernhard (2011) Schneckenbekämpfung: Frust statt Lust im Garten. g'plus, 2011, 9, pp. 24-25.

Koller, Martin and Total , René (2011) Beetstriegel in Pflanzkulturen. [Harrowing in planted vegetable crops.] ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2011, 2, p. 45.

Kongsted, A.G. (2012) Frilandsgrise på jordskokker. Økologi & Erhverv, 15 June 2012, 502, p. 21.

Kongsted, A.G. (2011) Den fouragerende gris. Økologi og Erhverv, 12 August 2011, 482, pp. 16-17.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J. (2015) Lokalt protein kan erstatte soja. Økologi & Erhverv, 8 February 2015, 560, p. 10.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2014) Agroforestry i økologisk husdyrproduktion. Økologi & Erhverv, 4 July 2014, 548, p. 14.

König, Johannes (2002) Entwicklung von großtechnisch einsetzbaren biologisch-dynamischen Anzuchterden. Lebendige Erde, February 2002, 2, pp. 42-45.

König, Uli Johannes (2005) Komposterden zwischen Gartenbaukunst und Handelsware. Lebendige Erde, April 2005, 4, pp. 40-43.

König, Uli Johannes (1999) Eine neue Variante bei der Herstellung des Eichenrinden-Präparates. Lebendige Erde, 1999, 5, pp. 36-38.

König, Uli Johannes and Geier, Uwe (2008) Versuche zu Präparate-Rührverfahren - Aktuelle Vergleiche unterschiedlicher Verfahren mit neuen Methoden. Lebendige Erde, January 2008, 1, pp. 40-44.

Konvalina, Petr (2013) Pšenice špalda v ekozemědělství. [Spelt wheat in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (21), p. 35.

Konvalina, Petr (2011) Netradiční obilniny v ekozemědělství. [Unusual cereals in organic farming.] Zemědělec, 2011, 39 (2011), p. 21.

Konvalina, Petr; Moudry, Jan; Janovska, Dagmar and Kas, Martin (2013) Opomíjené obilniny a pseudoobilniny. [Neglected cereals and pseudocereals.] Zemědělec, 2013, 2013 (17), p. 33.

Korsgaard, M. (2015) Vand kan forebygge æbleskurv. Økologi & Erhverv, 20 March 2015, 563, p. 17.

Kostkan, Vlastimil; Lacina, Jana and Malikova, Alena (2013) Krajina - příležitost pro zemědělce. [Landscape - an opportunity for farmers.] Zemědělec, 2013, 2013 (45), p. 25.

Kotera, Jan (2013) Farma, kde se zelenině daří bez dotací. [The farm where vegetables thrive without subsidies.] Zemědělec, 2013, 2013 (1-2), p. 26.

Krarup, Signe (2007) Det økologiske forbrug i 2006. [The organic consumption in 2006.] Økologisk Jordbrug, October 2007. [In Press]

Kraus, Milena (2010) Wirtschaftsfaktor Bio. Berlin goes green. Berlin Boxx BusinessMagazin 10 (Jan./Feb. 2010), February 2010, pp. 10-15.

Krauss, Maike (2013) Pflugverzicht als Klimaschutzstrategie? Schweizer Bauer, 6 July 2013, p. 40.

Krauss, Maike; Gattinger, Andreas; Skinner, Colin and Krause, Hans-Martin (2013) Ist der Biolandbau klimafreundlicher? Zürcher Bauer, 6 September 2013, p. 4.

Krauss, Maike; Gattinger, Andreas; Skinner, Colin and Krause, Hans-Martin (2013) Ist der Biolandbau klimafreundlicher? BauernZeitung, 30 August 2013, p. 1.

Krebs, Adrian (2014) Es fehlt oft an Mut zum Minimum. bioaktuell, November 2014, 9/14, pp. 11-12.

Krebs, Adrian (2014) Mit PS aus Fleisch und Blut die Ressourcen schonen. bioaktuell, November 2014, 9/14, pp. 5-6.

Krebs, Adrian (2014) Bio 3.0: Zurück in die Zukunft? bioaktuell, 2014, 3, p. 5.

Krebs, Adrian (2014) Bio Weide-Beef ist punkto Nachhaltigkeit auf der Höhe. bioaktuell, 2014, 8, p. 20.

Krebs, Adrian (2014) Die Fahrt mit dem Güllefass kann vor dem Bezirksgericht enden. bioaktuell, 2014, 10/14, p. 13.

Krebs, Adrian (2014) Die Herstellung von Bioglace ist nicht immer ein Schleck. bioaktuell, 2014, 7, p. 21.

Krebs, Adrian (2014) Die verschmähten Biokälber. bioaktuell, 2014, 6, pp. 4-5.

Krebs, Adrian (2014) Fittere Kälber, weniger Arbeit und ein paar Probleme. bioaktuell, 2014, 1/14, pp. 14-15.

Krebs, Adrian (2014) Geschlossenes System mit Komplettangebot. bioaktuell, 2014, 6, p. 6.

Krebs, Adrian (2014) Hoher Wellengang im Milch-Auffangbecken. bioaktuell, 2014, 5, pp. 11-12.

Krebs, Adrian (2014) Letzter Halt Ertingen. bioaktuell, 2014, 2/14, p. 7.

Krebs, Adrian (2014) Mit Qualitätsbio kann man nicht die ganze Welt ernähren. bioaktuell, 2014, 3/14, pp. 8-9.

Krebs, Adrian (2014) Wo die Primarlehrerin 125 Pferdestärken zähmen lernt. Wo die Primarlehrerin 125 Pferdestärken zähmen lernt, 2014, 3, p. 19.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) Italianità in der Genfer Banlieue. bioaktuell, 2014, 6, p. 25.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) «Mit Qualitätsbio kann man nicht die ganze Welt ernähren». bioaktuell, 2014, 3, pp. 8-9.

Krebs, Adrian and Spuhler, Markus (2014) Zwei Bergler im Vorstand und viele zurückgewiesene Anträge. bioaktuell, 2014, 4, pp. 20-23.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2004) Tørring og rensning af korn. [Drying and cleaning of grain.] MånedsMagasinet Mark, January 2004 (1), p. 66.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Tromletørring god til øko-korn. Økologisk Jordbrug, June 2001, p. 9.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Ny tørringsteknik kan gøre økologisk korn bedre. JordbrugsForskning, May 2001, 5, p. 12.

Kristensen, Scientist Erik Fløjgaard (2003) Tromletørring skal sikre kvalitetskorn. [Drum drying, a method to ensure high-quality grain.] Økologisk Jordbrug, August 2003 (293), p. 6.

Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2003) Olieræddike kan optage tabt nitrat fra 2,5 meters dybde. [Fodder radish takes up lost nitrate from 2.5 meters depth.] Månedsmagasinet Mark, 2003, 7, pp. 14-15.

Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen and Søegaard, Karen (2007) Afgræsning af græsblandinger med bælgplanter og cikorie. Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 2.

Kristensen, Hanne L. (2012) Blomkål og porrer får selskab i marken. DCA nyheder 11.01.2012, 11 January 2012, .

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet – fra jord til bord. Økologi og erhverv, 13 August 2010, 460, p. 10.

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet i hele produktionskæden. Landbrugsavisen, 6 August 2010, p. 10.

Kristensen, T.; Kristensen, I.S. and Tvedegaard, N. (2011) Dårlig arrondering – konsekvenser for økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen, December 2011, pp. 1-2.

Kristensen, T. and Søegaard, K. (2013) Hay production in North Europa. ICROFS, September 2013, 3, pp. 8-9.

Kristensen, T. and Søegaard, K. (2013) Høproduktion og fodring. Landbrugsavisen, 12 July 2013, pp. 1-2.

Kuchtova, Perla (2012) Mák setý v ekologickém zemědělství. [Opium poppy in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (36), p. 31.

Kuchtova, Perla and Kettnerova, Miloslava (2013) Debaty o GM plodinách neutichají. [The debates about GM crops don´t cease.] Zemědělec, 2013, 2013 (9), p. 26.

Kuchtová, Perla; Škeřík, Josef; Kazda, Jan and Nerad, Daniel (2007) Ekologická řepka na českých polích. [Ecological rapeseed in the Czech fields.] Farmář, June 2007, 13 (6), pp. 20-22.

Kühn, Scientist Birka Falk (2001) Perspektiver for skurvresistente æble sorter. Gartner Tidende, 2001, pp. 12-13.

Kühn, Scientist Birka Falk and Thybo, Senior Scientist Anette (2000) Sådan smager de skurvresistente æblesorter. Frugt og Bær, 2000, pp. 242-243.

Kunz, Peter; Buchmann, Markus and Cuendet, Catherine (2000) Backqualität und/oder Brotqualität? Lebendige Erde, 2000, 5/2000, pp. 38-41.

Laimburg , Research Centre and Department , Fruit Tree production (2012) BIOINCROP: CAUSES OF REPLANT DISEASE. [BIOINCROP: URSACHEN MÜDER BÖDEN BIOINCROP: OORZAKEN BODEMMOEHEID.] European Fruit Magazine , 31 July 2012, 2012 (7), p. 31.

Lamandé, M. (2010) Vandtransport i græsmarker. Økologi & Erhverv, 19 November 2010, 467, p. 18.

Lamandé, M.; Eriksen, J.; Jacobsen, O.H. and Krogh, P.H. (2010) Cattle trampling reduces the risk of nitrate leaching in organic dairy rotations. ICROFS news, 2010, 1, pp. 5-6.

Lambion, Jérôme (2007) Protection phytosanitaire en culture de pomme de terre biologique - Fiche 2 : Lutte contre les ravageurs. [Crop protection in organic potato production - technical note 2 : protection against pests.] Réussir Fruits & Légumes, January 2007 (258), pp. 35-38.

Lambion, Jérôme (2006) Protection phytosanitaire en culture de pomme de terre biologique - fiche 1 : lutte contre les champignons et les bactéries pathogènes. [Crop protection in organic potato production - technical note 1 : protection against pathogenic fungi and bacteria.] Réussir Fruits & Légumes, November 2006 (256), pp. 35-38.

Lambion, Jérôme (2004) Grandes cultures : le Sclerotinia en AB : Luttez ! C'est possible. [Control of Sclerotinia spp. in organic arable crops.] Cultivar, December 2004 (587), pp. 18-19.

Lambion, Jérôme and Mazollier, Catherine (2004) Mildiou de la laitue sous abri : comment faire face ? [How to cope with downy mildew on lettuce ?] Alter Agri, September 2004 (67), pp. 4-6.

Lammerts van Bueren, E.T. (2010) A Collaborative Breeding Strategy for Organic Potatoes in the Netherlands. Ecology & Farming, February 2010, pp. 50-53.

Lammerts van Bueren, E.T. (2010) Ethics of Plant Breeding: The IFOAM Basic Principles as a Guide for the Evolution of Organic Plant Breeding. Ecology & Farming, February 2010, pp. 7-10.

Lampkin, Nic (2006) Data reveals how organic costs compare with those for conventional production. Gwlad, December 2006, 59, p. 16.

Langer, Vibeke (2014) Landmænd skal tænke som bier. Økologi & Erhverv, 29 November 2014, 556, p. 11.

Larsen, Mette Krogh (2009) Afgræsning og bælgplanter bevarer smagen i mælken. Ny Kvægforskning, August 2009, pp. 6-7.

Larsen, Mette Krogh (2009) Økologisk mælk og afgræsning. Økologisk Jordbrug, 26 June 2009.

Lassen, Jesper (2013) Udfasning - Rettidig omhu? Økologi & Erhverv, 26 April 2013, 33 (521), p. 17.

Lau Baggesen, Dorte; Nygaard Jensen, Annette and Dalsgaard, Anders (2007) Forebyggelse af smitstoffer i økologisk frugt og grønt. FØJOenyt, November 2007.

Lauridsen, Charlotte (2011) Sundhedseffekt af øko-gulerødder? Økologi Erhverv, 28 January 2011, 471, .

Lauridsen, Charlotte (2009) Er økologiske gulerødder sundere end konventionelt dyrkede? [Are organic carrots healthier than conventionally grown?] Økologi Erhverv, 30 October 2009, 442, 17 .

Laursen, Kristian Holst and Husted, Søren (2010) Økologien sætter fingeraftryk. Økologi og Erhverv, 9 April 2010, 453, p. 12.

Leach, Katharine (2012) Assessing the sustainability of EU organic and low input dairy farms. Organic Research Centre Bulletin, 2012, 111 (Winter), pp. 9-10.

Leach, Katharine and Feur, Gaelle (2013) Milk from forage on organic dairy farms. ORC , July 2013, 112, pp. 10-11.

Leach, Katharine; Smith, Jo and Padel, Susanne (2013) Sustainable grass farming. Grass and forage farmers (BGS publication), 2013, 114 (Autumn), p. 4.

Leeb, C. (2013) Organic pig farmers and researchers working in eight European countries on animal Health, welfare and Nutrition to reduce environmental impact. CORE Organic newsletter, October 2013, pp. 4-5.

Leeb, Christine and Winckler, Christoph (2008) Wegweiser für Bio-Schweinehalter. [Guidelines for organic pig husbandry.] Blick ins Land 03, 2008, pp. 34-35.

Leenstra, Ferry (2010) Participatory breeding system for laying hens. LowInputBreeds Newsletter , April 2010 (2), p. 4.

Legler, Sara Eisabetta and Rossi, Vittorio (2012) VineMan.org, nuovo slancio per la viticoltura biologica. AgroNotizie, 9 February 2012, p. 1.

Legler, Sara Elisabetta; Caffi, Tito; Gatti, Matteo and Rossi, Vittorio (2013) La difesa del vigneto biologico: l’unione fa la forza! [Organic vienyard management: united we stand, divided we fall!] BioAgricoltura, 16 April 2013, pp. 1-4. [In Press]

Legler, Sara Elisabetta and Rossi, Vittorio (2012) VineMan.org: Europe supports the research on organic viticulture. Internet Journal of Viticulture and Enology, 1 February 2012, p. 1.

Leiber, Florian (2014) Kraftfutter macht aus Kälbern keine Raufutterkuh. bioaktuell, 2014, 6, p. 7.

Lichtenhahn, Martin; Koller, Martin; Speiser, Bernhard and Dierauer, Hansueli (2009) FiBL-Tagung bringt’s an den Tag: gutes Potential für Bioanbau. ÖKOmenischer Gärtnerrundbrief, 2009, 2, pp. 30-33.

Lindhard, Hanne (2006) Langsom vækst giver gode æbler. Økologisk Jordbrug, December 2006, 26 (373).

Lindhard, Hanne (2005) Ydre og indre kvalitet af æbler. Økologisk Jordbrug, September 2005, 25 (343), p. 4.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne høstes. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (296), p. 6.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne tegner godt. Økologisk Jordbrug, 2003, p. 8.

Lindhard, Hanne (2000) Økologisk frugt og bær: Et langt, sejt træk. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 1-2.

Lindhard, Hanne and Callesen, Ole (2001) La Production fruitiere biologique en europe. [The production of organic fruit in Europe.] Le fruit belge, 2001 (492), pp. 111-114.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, 2002, p. 6.

Lindhard, Senior Scientist Hanne (2001) Dækkulturer i økologisk solbærdyrkning. Frugt og Bær, 2001, pp. 162-164.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2000) Dækkulturer og skurvresistente æblesorter. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 13-16.

Lindhard, senior scientist Hanne and Bengtsson, Scientist Marianne (2000) Genvejen bruges i kampen mod æbleskurv. Frugt og Bær, November 2000, pp. 274-275.

Lindhard, Senior seintist Hanne (2001) Gødskning med kvælstof i solbær. Frugt og Bær, April 2001, pp. 94-95.

Lindhard, Senior sientist Hanne (2000) Solbær, aktuelt nyt fra Skotland og England. Frugt og Bær, 2000, p. 115.

Lindhard Pedersen, Hanne; Olsen, A.; Korsgaard, Maren and Pedersen, Birgitte (2004) Slagtekyllinger reducerede antallet af æblebladhvepse I økologisk dyrkede "Discovery" æbler. Grobladet, 2004, 14 (58), pp. 10-11.

Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Sådan kommer du skurv til livs i øko-æbler. LandbrugsAvisen, 1 September 2014, p. 5.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Kom godt i gang med øko-æbleplantagen. Frugt & Grønt, 1 November 2013, 2013 (11/12), p. 19.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort til økologisk produktion. LandbrugsAvisen, 11 October 2013, p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort. �ologi & Erhverv, 30 August 2013 (528), p. 1.

Lubac, Sophie; Roinsard, Antoine; Dartois, Sylvie; Pourteau, Marion; Beral, Camille; Germain, Karine; Bourgade, Emilie and Guillet, Philippe (2014) Aménagements des parcours de poulets Label Rouge et Biologiques. [Free range areas management for organic and "label rouge" broilers.] TeMA, April 2014, 30, pp. 24-31.

Luik, Anne; Talgre, Liina; Eremeev, Viacheslav and Reintam, Endla (2014) Talvised vahekultuurid parandavad mulda ja saagikust. [Green manure winter cover crops improve soil quality and crop yield.] Mahepõllumajanduse Leht, 2014, 65 (2), pp. 7-8.

Lukas, Melanie; Løes, Anne-Kristin; Nölting, Benjamin and Strassner, Carola (2012) How to increase organic food consumption in schools? Ecology and Farming, February 2012, 2012 (2), pp. 25-26.

Lærke, H.N.; Jørgensen, Henry; Poulsen, H.D. and Carlson, D. (1999) Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin. [Do roughages have a nutritional value for growing pigs.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999 (8), pp. 12-14.

Læssøe, Jeppe (2013) Ny rapport fra MultiTrust projektet -udvikling af metoder til vurdering af de økologiske fødevaresystemers kvaliteter. ICROFS nyt, May 2013 (2), pp. 7-8.

Læssøe, Jeppe (2013) Tværfagligt lys på økologien. Økologi & Erhverv, 12 April 2013, p. 1.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Økobonden og byråkratiet. [The organic farmer and the bureaucracy.] Nationen, August 2008 (182), p. 20.

Løes, Anne-Kristin; Koesling, Matthias; Flaten, Ola and Lien, Gudbrand (2008) Framtid for økolandbruket? [Future for organic farming?] Nationen, May 2008 (104), p. 28.

Mäder, Paul; Berner, Alfred; Messmer, Monila; Fliessbach, Andreas; Krauss, Maike; Dierauer, Hansueli; Clerc, Maurice; Koller, Martin; Meier, Matthias and Schader, Christian (2012) Reduzierte Bodenbearbeitung - Deutliche Vorteile für Bodenfruchtbarkeit. [Reduced tillage under organic farming.] Ökologie & Landbau, 2012, 2, pp. 25-27.

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Impact of new technologies and changes in legislation on the income on organic farming. DARCOFenews, June 2004 (2).

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl. [Ban on konventional slurry and feeding will increase organic crop production.] FØJOenyt, April 2004 (2).

Madsen, K.H. (2014) Efterafgrøder sået efter høst i økologisk planteavl – resultater fra 3 års forsøg. LandbrugsInfo, 31 January 2014, pp. 1-5.

Madsen, K.H. (2013) Derfor er det økologiske sædskifteforsøg fortsat vigtigt for økologiens udvikling. LandbrugsInfo, 22 April 2013, pp. 1-4.

Madsen, Kathrine H (2012) Indtryk fra økologiske feltdage 2012. [Impressions from organic field days 2012.] Landbrugsinfo, 5 October 2012, .

Madsen, Kathrine H. (2012) Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug. Mark, 1 November 2012, 11, pp. 30-31.

Madsen, Kathrine.H (2012) Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011. [Preliminary results, field experiments with organic catch crops 2011.] Landbrugsinfo, 29 October 2012, .

Madsen, Lone (2012) Foder skal sikre økologisk ørredyngel. Økologi og Erhverv, 19 October 2012 (509), p. 17.

Madsen, Lone; Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette; Buchmann, Kurt; Chettri, Jiwan K.; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Lauritsen, Anne Hjørngaard and Henriksen, Niels Henrik (2015) Organic diets are equally good for rainbow trout fry as conventional diets. ICROFS news, January 2015, 2014 (4), pp. 12-14.

Madsen, Lone; Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette; Buchmann, Kurt; Chettri, Jiwan K.; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Lauritsen, Anne Hjørngaard and Henriksen, Niels Henrik (2014) Øko-foder lige så godt for regnbueørredyngel som konventionelt. ICROFS nyt, December 2014, 2014 (4), pp. 14-16.

Majorek, Marek B. (2003) Wissenschaft und biologisch-dynamische Forschung. Lebendige Erde, February 2003, 2, pp. 41-43.

Manici, L.; Kelderer, M.; Topp, A.; Gramm, D. and Perin, S. (2014) L'impatto di comunità microbiche associate alle radici di melo in suoli stanchi nei meleti dell'Europa centrale. Frutticoltura, March 2014, 2014 (3), pp. 32-35.

Marian, Livia (2012) Hvad synes eksperterne om økologisk kød? Økologi & Erhverv, 2 November 2012, p. 17.

Maribo, Hanne and Møller, Sønke (2013) Korn og cikorie reducerer skatoltal hos hangrise. SVIN SPECIAL 2013, 2013, 1, pp. 1-3.

Maroscheck, Nicole (2008) "Hält fit und ist gut für die Knochen!" - Wie Biokäufer auf gesundheitsbezogene Werbung reagieren. Themendienst Ökolandbau 08/2008, 2008, 08/2008.

Marthiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS news 2/2013. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, June 2013, 2/2013, pp. 1-16.

Mathiesen, C. (2013) Prioritising research areas in CORE Organic II. Newsletter from CORE Organic, October 2013, pp. 6-7.

Mathiesen, C. and Søernsen, L.S. (2013) ICROFS nyt 4/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 4/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, December 2014, pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 3/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, September 2014, pp. 1-17.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS news 1/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, June 2014, 1, pp. 1-16.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 2/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2014, 2, pp. 1-11.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 1/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2014, 1, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 3/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, August 2013, 4, pp. 1-13.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 2/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, May 2013, 2/2013, pp. 1-9.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS news 1/2013 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, March 2013, 1/2013, pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 1/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2013, 1/2013, pp. 1-10.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 2/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS news 2/2012. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, October 2012, pp. 1-17.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 1/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2012, pp. 1-15.

Matthes, Christoph; Geier, Uwe and Spieß, Hartmut (2007) Elektronenbeize und Vitalität. Lebendige Erde, March 2007, 3, pp. 44-47.

Matthes, Christoph; Spieß, Hartmut and Hacker, Matthias (2000) Keimung, Wassereffizienz, Knolle und Blatt im Einfluss des Schafgarbenpräparates. Lebendige Erde, 2000, 2/2000, pp. 36-38.

Maurer, Veronika (2011) Comment peut-on juguler les verminoses? Aviculture Suisse, 2011, pp. 1-3.

Maurer, Veronika (2011) Quelle est la meilleure pondeuse plein-air? Aviculture Suisse, 2011, p. 1.

Maurer, Veronika (2011) Wie kann man die Verwurmung eindämmen? Schweizerische Geflügelzeitung 2/11, 2011, pp. 14-16.

Maurer, Veronika; Zeltner, Esther; Zivile, Amsler; van Niekerk, Thea; Leenstra, Ferry; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Auf der Suche nach der besten Freilandhenne. Schweizerische Geflügelzeitung 2/11, 2011, pp. 17-19.

Maxin, Peter (2013) Varmt brusebad mod lagerråd. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), p. 14.

Mejer, Helena (2004) Pløjning virker mod nogle indvoldsorm. [Ploughing is effective against some intestinal parasites.] Økologisk Jordbrug, June 2004 (315), p. 7.

Mejer, Helena (2014) Kontrol af spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, 2014. [Completed]

Mejer, Helena (2013) Spolormens æg - en udfordring i økologiske svinebesætninger. ICROFS nyt, February 2013, pp. 4-5.

Mejer, Helena (2013) Spolorm tilpasser sig økologiske bedrifter. Landbrugsavisen, January 2013, p. 12.

Mejer, Helena (2012) Spolorm er en hård nød at knække. Svin, December 2012, 12, pp. 12-13.

Mejer, Helena (2012) Spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, December 2012 (513), p. 1.

Melander, Bo and Kristensen, Jens Kristian (2005) Rækkedampning bruger mindre olie. Gartnertidende, 2005 (13), pp. 8-9.

Melander, B. (2005) Rodukrudt skal tackles bedre. Økologisk Jordbrug, December 2005, p. 4.

Melander, B. and Nørremark, M. (2010) Fjern kvikudløbere og overvej kompostering. Landbrugsavisen, 1 October 2010, p. 16.

Melander, Bo (2008) Ukrudt i økologiske marker skal bekæmpes på nye måder. Landbrugsavisen, April 2008.

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Kristensen, Erik Fløjgaard (2008) Kvik skal op og væk. Økologisk Jordbrug, 14 November 2008, p. 10.

Melander, Forsker Bo (2002) Hårde betingelser for Vestaustraliens økologer. Økologisk Jordbrug, December 2002, p. 4.

Melander, Scientist Bo (2004) Ukrudtsbekæmpelse med rækkedampning. Planteproduktion 2004, Månedsmagasinet MARK, Danske Landbrugs Medier 15 januar 2004, 2004, p. 51.

Melander, Scientist Bo; Heisel, Scientist Torben and Jørgensen, Scientist Martin Heide (2001) Stribedampning mod ukrudt i højværdiafgrøder. Forskningsnytt om øekologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), p. 13.

Melander, Senior scientist Bo and Boelt, Senior scientist Birte (2003) Ukrudtsbekæmpelse ved udlæg af græsfrø på økologiske frøavlsbedrifter. Tidsskrift for Frøavl, May 2003 (5), pp. 6-7.

Melander, Senior scientist Bo and Rasmussen, Scientist Ilse A. (2001) Radrensning tager besværligt ukrudt. Økologisk Jordbrug, August 2001, p. 9.

Melander, Senior scientist Bo and Willumsen, Senior scientist Jens (2000) Striglen kan holde løg og porre rene. Økologisk Jordbrug, April 2000, p. 13.

Melander, Bo (2012) Ukrudtsbekæmpelse i mere faste rammer. Økologi & Erhverv, 1 June 2012 (501), p. 17.

Melander, Bo (2012) Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer. ICROFS nyt, 2 January 2012 (1), pp. 10-11.

Melander, Bo (2011) Voldsomt rodukrudt kræver hårde metoder. Landbrugsavisen, 2 December 2011, p. 20.

Melander, Bo (2010) Er de nye lugerobotter en gevinst? Økologi & Erhverv, 3 December 2010 (468), pp. 16-17.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2013) Kvikbekæmpelse på sandjord. Økologi & Erhverv, 8 February 2013 (516), p. 17.

Melander, Bo; Ravnskov, Sabine and Kristensen, Jens Kristian (2012) Skru bare ned for varmen. Økologi & Erhverv, 4 May 2012, p. 16.

Messmer, Monika and Wilbois, Klaus-Peter (2015) Was ist uns gute Züchtung wert? Ökologie & Landbau, 2015, 174, pp. 21-23.

Meyer, H.; Serup, T. and Thamsborg, M. (2015) Spoleorm er en udfordring for økosvin. Økologi & Erhverv, 9 January 2015, 558, p. 20.

Meyer-Glitza, Patrik (1999) Motive und Zugang zur Präparateanwendung. Lebendige Erde, 1999, 6, pp. 38-40.

Meyling, N.V.; Navntoft, S. and Eilenberg, J. (2010) Økologisk dyrkning af hvidkål fremmer biodiversitet og naturlig regulering af skadedyr. ICROFS nyt, March 2010 (1), pp. 8-9.

Meyling, N.V.; Navntoft, S. and Eilenberg, J. (2010) Organic farming systems benefit biodiversity and natural pest regulation in white cabbage. ICROFS news, February 2010 (1), pp. 4-5.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Økologisk dyrkning fremmer den naturlige regulering af skadedyr. FØJOenyt, nyhedsbrev fra FØJO, November 2007.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Diversitet af insekternes svampesygdomme i økologisk jordbrug - hvorledes kan den øges? [Diversity of insect pathogenic fungi in organic farming - how can it be increased?] Forskningsnytt, 2007 (2), pp. 18-20.

Meyling, Nicolai V. and Sigsgaard, Lene (2008) Bevar naturens egen regulering. [Conservation of natural regulation mechanisms.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 19-22.

Miloslava, Kettnerova (2011) Nové poznatky v ekozemědělství. [The new findings in organic agriculture.] Zemědělec, 2011, 2011 (51), p. 23.

Mitacek, Tomas (2011) Léčivé rostliny v ekozemědělství. [Medicinal plants in organic farming.] Zemědělec, 2011, 2011 (19), p. 25.

Mogensen, L. (2008) Vitaminer og mineraler i økologisk mælkeproduktion. Ny Kvægforskning, 2008, 4 (6), pp. 1-2.

Mogensen, Lisbeth (2010) Grovfoder med vitaminer gi’r mælk med vitaminer. Økologi og Erhverv, 2 July 2010, p. 16.

Mogensen, Lisbeth (2005) Tilpasning af den økologiske kvægbedrift til 100% økologisk foder. Ny Kvægforskning, February 2005, 1 (3), p. 1.

Mogensen, Lisbeth (2005) Økologisk mælkeproduktion baseret udelukkende på hjemmeavlet foder. Kvæg, January 2005, p. 36.

Mogensen, Lisbeth (2004) Tema om økologisk mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, December 2004, p. 6.

Mogensen, Lisbeth (2004) Bedre kvalitet af grovfoder gavner kvægbedriftens økonomi. FØJOnyt, October 2004, 5, p. 3.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring - resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter. FØJOnyt, 2003, 4.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Flere vitaminer i grovfoder giver flere vitaminer i mælken. ICROFS Nyt, June 2010, 2, pp. 12-13.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Cows fed vitamin-rich feed produce vitamin-rich milk. ICROFS News, May 2010, 2, pp. 8-9.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Studielandbrug sætter tal på mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2003, p. 8.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Mælkeproduktion på studielandbrug. Ny Kvægforskning, 2003, 2, pp. 2-3.

Möller, K. (2013) Improving the phosphorus efficiency of organic farming systems. CORE Organic newsletter, October 2013, pp. 2-3.

Morgner, Marion (2008) Die gemeinsame Stärke ausspielen. Schweizer Bauer, September 2008, p. 11.

Moudry, Jan (2011) Bioprodukty – móda nebo budoucnost? [Bioproducts - a fashion or future?] Zemědělec, 2011, 2011 (35), p. 26.

Müller, Karl-Josef (2009) Hat die Zuchtmethode Einfluss auf die Qualität von ökologisch erzeugtem Roggen? Lebendige Erde, January 2009, 1, pp. 42-47.

Müller, Karl-Josef (2003) Die Streifenkrankheit der Gerste. Lebendige Erde, February 2003, 2, pp. 38-40.

Munkholm, L.J. (2003) Genpakning af jord efter dybdeløsning. [Recompaction of mechanically loosened subsoil.] Økologisk Jordbrug, 2003 (291), p. 6.

Munkholm, L.J. (2001) Jordens smuldreevne har stor betydning. [Soil friability.] Økologisk Jordbrug, 2001 (244), p. 8.

Munkholm, L.J. and Schjønning, P. (2003) Compacted subsoils in organic farming: Mechanical loosening and the risk of recompaction. DARCOFenews, September 2003, 3, - .

Munkholm, Lars J. (2005) Jordløsning i sædskifteforsøg. [Subsoil loosening in an organic crop rotation rotation expriment.] Økologisk Jordbrug, 2005, 309, p. 6.

Munkholm, Lars J. (2002) Sådan sikres en bekvem jord. [Soil Thith.] Landsbladet, December 2002, p. 32.

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestehønne. [Faba been grown on ridges.] DJF-nyheder, March 2004, - .

Møller, Henrik Bjarne and Nielsen, Lisbeth (2008) Græs er ægte grøn energi. [Grass is real green energy.] Forskning i Bioenergi, March 2008, 23, pp. 4-6.

Naef, A. (2013) Nachbauprobleme im Apfelanbau in der Schweiz. Innofrutta - Obstbau, July 2013 (7), pp. 18-19. [In Press]

Nanna, Viereck; Helene Fast, Seefeldt; Merete Møller, Nielsen and Søren Balling, Engelsen (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: En hel ny verden for fødevareforskningen. [HR MAS NMR-spectroscopy: A new world for food science.] Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

Nauta, Wytze (2010) Possibilities for Breeding in Organic Dairy Farming. Ecology & Farming, February 2010, pp. 42-45.

Nicolay, Gian L. (2014) Am Ende bleibt alles beim Alten. Ökologie & Landbau, 2014, 4/2014, pp. 22-23.

Nieberg, Hiltrud (2002) Bundesprogramm Ökolandbau: die zweiten zehn Prozent werden anstrengend. [Federal program of organic farming: the second ten per cent will become challenging.] Schrot & Korn, 2002 (3/2002), pp. 55-57.

Niekerk, van, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2013) Database in de maak. [Developing a new database.] Pluimveehouderij, 8 February 2013, 43, pp. 26-27.

Nielebock, Sandra; Matthes, Christoph and Spieß, Hartmut (2012) Zur Strahlungswirkung der Kompostpräparate - Die Wirkung der biologisch-dynamischen Kompostpräparate auf die Triebkraft von Weizen. Lebendige Erde, February 2012, 2, pp. 40-43.

Nielsen, B.; Hockenhull, J. and Bengtsson, M.V. (2006) Planteudtræk virksomt mod skurv. [Plant extracts against apple scab.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366), p. 7.

Nielsen, Bent J. (2006) Sund udsæd til korn og bælgsæd. [Healthy seed for organic production of cereals and legumes.] Økologisk Jordbrug nr. 358, 2006.

Nielsen, Bent J. (2005) Nyt bio-middel mod bygbladplet. [Cedomon, a new biological seed treatment against Pyrenophora teres in barley.] Økologisk Jordbrug nr. 331, 2005.

Nielsen, Birte L. (2004) Siddepinde og brystblærer hos slagtekyllinger. [Perches and breast blisters in broilers.] Oekologisk Jordbrug, May 2004 (314), p. 4.

Nielsen, Birte L. (2000) Svært at finde den bedste slagtekylling. Økologisk Jordbrug, August 2000, p. 16.

Nielsen, Merete Møller; Viereck, Nanna and Engelsen, Søren Balling (2006) Fytinsyrenedbrydning ved fytase. [Degradation of phytic acid by phytase.] Dansk Kemi, 2006, 87 (11), pp. 26-29.

Nielsen, Dr. Morten (2001) Kvalitet af danske tomater. [Quality of Danish tomatoes.] Gartner Tidende, 2001 (9), pp. 4-5.

Nielsen, Susanne Strandbjerg and Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Miljømålsætninger og interessegrupper: Økologi og vind i EU. Samfundsøkonomen, June 2009 (3), pp. 4-9.

Nielsen, Thorkild (2004) Økologien og giganterne. [The organic and the giants.] Miljøsk, March 2004 (35), pp. 1-5.

Nielsen, Thorkild; Hansen, Mette Weinreich; Kristensen, Niels Heine and Hansen, Stine Rosenlund (2010) Økologiske leverandører i det offentlige indkøb. ICROFS nyt, 29 October 2010 (3/2010), pp. 11-14.

Nielsen, Thorkild; Hansen , Stine Rosenlund; Hansen, Mette Weinreich and Kristensen, Niels Heine (2010) Økologisk skolemad – betingelser for de økologiske leverandører. [Organic school food - conditions for the organic suppliers.] ICROFS news, 1 October 2010. [Submitted]

Nielsen, Henrik Bangsø (2008) Produktion af økologisk biogas. Klumme i Økologisk jordburg, 2008, 412, .

Nielsen, K.M. (2014) Økologi halverer resistens. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 7.

Nielsen, K.M. (2011) DJF tester slagtesvin på friland. Økologi & Erhverv, 3 June 2011, 479, p. 13.

Nielsen, K.M. (2011) Økologiske køer slipper for sprøjten. Økologi & Erhverv, 6 May 2011, 477, pp. 14-15.

Nielsen, Karen Munk (2014) Grise gror godt på lucerne. Økologi & Erhverv, 23 May 2014, 545, p. 16.

Nielsen, Karen Munk (2013) Dagens ret 4 gram larver. Økologi og Erhverv, 23 May 2013, 523, p. 15.

Nielsen, Karen Munk (2013) Pesticider giver færre blomster i hegn. Økologi & Erhverv, 21 March 2013.

Nielsen, Karen Munk (2012) Stor interesse for alternativt svinehold. Økologi & Erhverv, 27 September 2012, p. 39.

Nielsen, Karen Munk (2012) Grise på overlevelsestur. Økologi & Erhverv, 24 August 2012, pp. 14-15.

Niggli, Urs (2015) Biolebensmittel bieten mehr. Ökologie & Landbau, 2015, 173, pp. 39-41.

Niggli, Urs (2015) Kontroverse erwünscht! Ökologie & Landbau, 2015, 174, pp. 39-41.

Noe, Egon; Halberg, Niels and Reddersen, Jens (2005) Indicators of biodiversity and conservational wildlife quality on Danish organic farms for use in farm management. A multidisciplinary approach to indicator development and testing. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 2005 (18), pp. 383-414.

Noe, Egon (2013) Fra Forskning til Praksis. Økologi&Erhverv, 13 December 2013, p. 1.

Noe, Egon (2012) Robuste og højtydende økologiske sædskifter i praksis. Landbrugsavisen, 14 September 2012, .

Nordentoft, Steen (2013) Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 6-7.

Nordentoft, Steen (2012) Insekter - fra skadedyr til nyttedyr. Landbrugsavisen, 9 November 2012, .

Norup, Liselotte R.; Ricarda M., Engberg; Steenfeldt, Sanna; Horsted, Klaus and Juul-madsen, Helle Risdahl (2014) Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. ICROFS Nyt, February 2014, p. 11.

Norup, Liselotte Rothmann (2014) Robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. Økologi & Erhverv, Klummer, 10 January 2014, p. 536.

Nørremark, Michael and Griepentrog, Hans W. (2003) Den digitale mark. [The digital field.] magazine, July 2003 (15), pp. 10-11.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Automatiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse. Økologisk Jordbrug, 7 August 2009, p. 16.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Udvikling af automatiske redskaber til fysisk ukrudtsbekæmpelse. ICROFS Nyt, March 2009, pp. 8-9.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Development of tools for automated physical weed control. ICROF’s news, February 2009, pp. 2-3.

Olesen, J.E. and Berntsen, J. (2004) Simulating crop production and nitrate leaching losses from organic arable crop production. DARCOFenews, December 2004, 4, - .

Olesen, Jørgen E. (2009) Climate-friendly food. Momentum 2008 (4), 2009, pp. 4-8.

Olesen, Jørgen E. (2009) Organic farming and the challenges of climate change. Ecology and Farming 44, 2009, pp. 2-5.

Olesen, Jørgen E. (2009) Sådan kan økologisk planteavl sænke udledningen af drivhusgasser. Landbrugsavisen Agro, 2009, p. 20.

Olesen, Jørgen E. (2006) Pres på bæredygtigheden. Økologisk Jordbrug, 2006, 16 (359), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2003) Fabelagtig vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (295), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2003) Forberedelser til en ny vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (273), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2002) Sommer i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2002 (268).

Olesen, Jørgen E. (2001) Gunstige effekter af efterafgrøder i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, August 2001 (245), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Status i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, October 2000, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Sommeren står for døren i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2000, 243, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Europæisk forskning i sædskifter til økologisk jordbrug. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, March 2000 (2), pp. 16-17.

Olesen, Jørgen E. (2000) International forskning i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, 2000, 209, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (1999) Synlige forskelle i sædskifteforsøget. Økologisk jordbrug, August 1999, p. 8.

Olesen, Jørgen E. and Dalgaard, Tommy (2006) Kan økologisk jordbrug være med til at løse verdens klimaproblemer? Global Økologi, 2006, 13 (3), pp. 14-15.

Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Ilse A. (2007) Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg. Landbrugsavisen Agro, December 2007, p. 32.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A. and Askegaard, Margrethe (2003) Sådan er det gået med forsøgssædskifterne. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (288), p. 12. [Unpublished]

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2002) Udbytter i forsøgssædskifter til kornproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2002 (263), p. 9.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Fangafgrøder i sædskiftet øger udbyttet i vårsæd. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238).

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Planteavl uden kløvergræs mulig. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238), p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Udbytter i sædskifter til økologisk kornproduktion. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2001 (2), pp. 12-13.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Danske forskere tester sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2000 (215), p. 14.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Økologisk vinterhvede kan lykkes på god jord. Landsbladet Mark, 2000 (8), p. 26.

Olesen, Jørgen E. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Vælg det rigtige tidspunkt til nedpløjning af efterafgrøden. Agrologisk Tidsskrift Marken, 2003, 21 (3), pp. 26-27.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Agrologisk, 9 August 2013, pp. 6-8.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Kvælstofudvaskning. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (529), p. 17.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Organisk gødning udnyttes for dårligt. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (527), p. 21.

Olesen, Jørgen Eivind (2012) Økologisk planteavl kan lagre kulstof. Økologi & Erhverv, 24 August 2012 (505), p. 17.

Olsen, Lars Egelund (2012) Effekt af strategier mod rodukrudt - de nyeste forskningsresultater. [Effect of strategies against perennial weeds - the latest research.] Landbrugsinfo, 21 March 2012, 1- 3.

Ortolani, L (2011) Comunicato Stampa - InterVeg, progetto in avvio. [Press release - InterVeg, starting project.] www.greenews.info, 3 November 2011, p. 1.

Padel, Susanne (2013) Is organic Farming ‘innovative’ enough for Europe? ORC , 21 September 2013, 9 (3), pp. 14-15.

Padel, Susanne (2011) Lifting the lid on organic certification. Organic Research Centre Bulletin, December 2011, 107, pp. 8-0.

Padel, Susanne; Sanders, Jürn and Stolze, Matthias (2012) Use and efficiency of EU public policy measures for organic farming. Organic Research Centre Bulletin, June 2012, 109, pp. 10-11.

Padel, Susanne; Smith, Laurence and Janssen, Meike (2010) Are shoppers aware of Organic Certification logos? Organic Research Centre Bulletin, August 2010, pp. 4-5.

Padel, Susanne and Zander, Katrin (2011) Communicating with customers. Organic Farming, 2011, Spring (106), pp. 29-31.

Papp, Orsolya; Földi, Mihály and Allacherne Szepkuty, Katalin (2013) Ökológiai gazdálkodás melléklet - 2013. április - május. Őstermelő, April 2013, pp. 81-85.

Partanen, Kirsi (2012) Hyönteisiä lautaselle ja eläinten rehuun. [Insects on the plate and for animal feeds.] Maaseudun Tiede, 17 December 2012, p. 9.

Partanen, Kirsi (2012) Toukat tuottamaan valkuaisrehua? [Insects to produce protein feed?] MTT elo, 30 November 2012, p. 1.

Patriquin, David G. (2000) Reducing risks from E. coli 0157 on the organic farm. Eco-Farm & Garden, 2000, Summer.

Paull, John (2007) China's organic food showcased. Acres Australia, December 2007, 15 (2), pp. 31-32.

Paull, John (2007) A Choice: Standards for Sale or Open Access? Australian Certifed Organic Magazine, 2007, p. 12.

Paull, John (2013) New Zealand: Success for world's first indigenous organic verification system. Organic News, 6 March 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) Bhutan's plans to go 100% organic make progress. Organic News, 26 February 2013 (26 Feb), pp. 1-2.

Paull, John (2013) Vanuatu’s largest coconut plantation goes organic. Organic News, 7 February 2013, p. 1.

Paull, John (2013) USA: Organic demand to increase. Organic News, 28 January 2013, 2013 (28 Jan), pp. 1-2.

Paull, John (2013) Biodynamic agriculture shows steady global growth. Organic News, 23 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) UK: Organic foods win the taste test. Organic News, 22 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) USA: Leading organic CSA farm goes bankrupt. Organic News, 21 January 2013, pp. 1-2.

Paull, John (2013) Australia: Organic farming to soar in 2013. Organic News, 15 January 2013, ( ), pp. 1-2.

Paull, John (2012) Agent Orange Day: Remediating chemical trespass. Organic News, 10 August 2012, 2012 (10 Aug), pp. 1-2.

Paull, John (2012) Organics Olympiad 2012: Global Indices of Leadership in Organic Agriculture. Organic News, July 2012, 2012 (26 Jul), pp. 1-8.

Paull, John (2012) China fakes Australian premium organic wine. Organic News, 26 June 2012, 2012 (26 Jun), pp. 1-2.

Paull, John (2011) Europeʼs new logo for organic food. Acres Australia, July 2011, 19 (1), p. 44.

Paull, John (2011) The Future of Organic Agriculture: Otopia or Oblivion? Australian Certified Organic Magazine, 1 January 2011, 2011 (Autumn), pp. 22-24.

Pearce, Helen and Döring, Thomas F. (2010) There is nothing like an oat. The Organic Research Centre Bulletin, 2010, 102, p. 5.

Pedersen, Anders and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Hvornår kan udtagning af Nmin prøver betale sig? [When will it be valuable to make mineral N samples?] Frugt og Grønt, September 2006 (9), pp. 378-379.

Pedersen, Hanne Lindhard (2008) Kyllinger gør ikke så megen forskel. Økologisk jordbrug, 28 November 2008 (421), p. 10.

Pedersen, Hanne Lindhard; Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan plantekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt, 2003 (2), pp. 26-27.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Intensiv økologisk æbleproduktion kan lade sig gøre. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, September 2003 (5), pp. 1-2.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Store tab på økologiske æbler. LandbrugsAvisen, September 2003, p. 32.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2000) Æbler uden kemi. Danmarks JordbrugsForskning, Årsberetning, 2000.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Bertelsen, Senior scientist Marianne (2003) Flotte øko-æbler ved lavt kvælstofniveau. Frugt & Grønt, July 2003 (6), pp. 254-255.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Kühn, Senior scientist Birka Falk (2003) Gamle æblesorter er modtagelige for sygdom. Økologisk Jordbrug, August 2003, 23 (294), p. 10.

Pedersen, H.L. (2009) Hvordan påvirker kyllingeproduktion i æbleplantagen udbyttet og frugtkvaliteten? Økologi & Erhverv, 2009.

Pedersen, Hanne Lindhard (2011) Forskning i økologisk frugt og bær. Økologi & Erhverv, 21 October 2011, 487, p. 21.

Permin, A.; Ambrosen, T.; Maag Eigaard, N.; Folden Fensburg, M.; Bojesen, M.; Christensen, J.P. and Bisgaard, M. (2002) Sygdomme og velfærd. [Diseases and welfare.] Dansk Veterinær tidsskrift, 2002 (6), pp. 12-16.

Persson, Charlotte Price (2012) Forskere skal forebygge økosvindel. Videnskab dk, 9 January 2012.

Petersen, Jens (2005) Nedfældet kvælstof skal placeres tæt ved afgrøden. Agrologisk, January 2005, 1.

Petersen, Jens (2003) Konkurrence om gødningskvælstof. [Weed and crop competition for fertilizer N.] Økologisk Jordbrug, January 2003, 280, p. 4.

Petersen, Jens (2002) Ukrudt stjæler gødningskvælstof. [Weeds steel fertilizer N.] Landsbladet, November 2002, 47, p. 32.

Petersen, Søren O. (2009) Kvælstofdynamik i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, February 2009, p. 12.

Petersen, Søren O.; Schjønning, P. and Ambus, Per (2011) Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. Landbrugsavisen, 1 April 2011, p. 16.

Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2014) Klimaeffekten af mobil grøngødning. [Climate impact of mobile green manures.] ICROFS nyt, February 2014 (1), pp. 5-7.

Pexova-Kalinova, Jana (2011) Netradiční plodiny a pseudoobilniny. [Unusual crops and pseudocereals.] Zemědělec, 2011, 2011 (43), p. 21.

Pfiffner, Lukas (2008) Freuden und Leiden mit den Brachen. Schweizer Bauer, 29 March 2008.

Pinnschmidt, Dr. Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Dr. Henrik J. (2004) Sygdom truer økologisk udsæd. [Disease threatens organic seeds.] Økologisk Jordbrug, 2004, 313 (24), p. 6.

Platz, Henrik and Vaarst, Mette (2008) Økologi i u-lande giver højere udbytte. Information, 2 May 2008, p. 21.

Prins, Udo and Bos, Merijn M. (2011) Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. [Farming in a natural way - farmers and nature conservationalists work together in North Brabant.] Ekoland, September 2011 (9), pp. 16-17.

Probst, J. K. (2012) Scheu oder zutraulich – richtiger Umgang mit Mutterkuhkälbern. Der fortschrittliche Landwirt, September 2012, 19, pp. 16-17.

Probst, Johanna (2014) Prägende Erlebnisse zwischen Rind und Mensch. [Formative experience between cattle and human.] Lebendige Erde, April 2014, 4, pp. 42-45.

Probst, Johanna K.; Spengler, Anet; Leiber, Florian; Kreuzer, Michael and Hillmann, Edna (2012) Was positives Handling bei Rindern in den ersten Lebenstagen bewirkt. VetJournal, December 2012, 65, pp. 26-32.

Radetzki, Thomas (2009) Kleine Wabe - gesunde Biene? Forschungsprojekt zu Wabengröße und Varroa an der Fischermühle. Lebendige Erde, March 2009, 3, pp. 44-47.

Raffaele Zanoli, Raffaele; Roberta Callieris, Roberta and Simona Naspetti, Simona (2010) Anche le confezioni delle uova possono comunicare i valori etici. [BEYOND ORGANIC FARMING: COMMUNICATING ADDITIONAL ETHICAL VALUES IN THE PACKAGING.] Terra e Vita, 5 June 2010, pp. 28-29.

Rasmussen, I. (2005) Når man skal vælge vårbygsort. [How to choose spring barley variety.] Økologisk Jordbrug, April 2005, 25 (335), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Tema-artikler om økologisk forskning. [Thematic articles on organic farming research.] Økologisk Jordbrug, February 2004, 24 (307), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Spildfrø af vinterraps - er det et problem for økologerne? [Volunteer oilseed rape - is it a problem for organic farmers?] Månedsmagasinet Mark, January 2004 (1), p. 55.

Rasmussen, Ilse A. (2006) Rodukrudt i sædskifteforsøg. [Perennial weeds in organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, June 2006 (364), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2005) Økologi med alle midler. Økologisk Jordbrug, November 2005 (348), p. 12.

Rasmussen, Ilse A. (2004) Svært at holde kvikken i skak. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2003) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - hvad sker der med jordens pulje af ukrudtsfrø på de økologiske forsøgsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (289), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - effekten af økologisk sædskifte begynder at vise sig. Økologisk Jordbrug, September 2002, 22 (271), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Kløvergræsset i Jyndevad har været et smertensbarn. Økologisk Jordbrug, May 2002, 22 (264), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - alle forsøgsparceller er høstet. Økologisk Jordbrug, October 2001, 21 (249), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Sådan kan spildraps måske begrænses. Produktion - DLGs Landbrugsmagasin, June 2001.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - aktiviteter i marken lige nu. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (239), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, August 2000, 20 (221), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt. Økologisk Jordbrug, April 2000, 20 (215), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, September 1999, 19 (200), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, May 1999, 19 (194), p. 10.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skal give nye svar. [Crop rotation experiments expected to give new answers.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), p. 9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skifter retning. [Change of direction in crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), pp. 8-9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2002) Problemer med rodukrudt. Økologisk Jordbrug, April 2002, 22 (263), p. 8.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2001) Nye og bedre sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (238), p. 9.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2005) Balance i ukrudtsbestanden. Mark, November 2005 (11), p. 31.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2001) Ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vintersæd: resultater og erfaringer. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), pp. 9-11.

Rasmussen, Ilse A. and Rasmussen, Jesper (2000) Beskidte rækkeafgrøder giver ukrudt i kornet. Økologisk Jordbrug, May 2000, 20 (217), p. 14.

Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2003) Kvik volder kvaler. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (288), p. 8.

Rasmussen, Jesper (2010) Punktsåning giver mindre ukrudt. Landbrugsavisen, 2 April 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2010) Intelligent ukrudtsbekæmpelse. [Intelligent weed control.] Økologi & Erhverv, 12 March 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2008) Mindre ukrudt med punktsåning. [Less weeds with punch planting.] Maskinbladet, August 2008, 28 (447), p. 13.

Rasmussen, Jesper (2004) Falsk såbed sparer tid til roehakning. [False seed bed reduces manual weeding.] Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 8.

Rasmussen, Jesper (2002) Hvad karakteriserer god undervisning? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 6-7.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2003) Fortalere for genteknologi på vanskelig opgave blandt økologer. Økologisk Jordbrug, 2003 (284), p. 4.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2002) Ensidige holdninger i undervisningen - hvad stiller vi op med dem? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 15-17.

Rasmussen, Scientist Karsten and Melander, Scientist Bo (2004) Radrensere med automatpilot er godt på vej. Ny Viden fra Miljøstyrelsen nr. 1 - 15 januar 2004, 77-81., January 2004, pp. 77-81.

Rasmussen, I.A. (2008) Kvik og tidsler i sædskifteforsøgene. [Elytrigia repens (Couch grass) and Cirsium arvense (Canada thistle) in the organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2008 (407), p. 12.

Rasmussen, Ilse A. and Mallory, Ellen (2010) Organic bread-wheat in New England, USA. ICROFS news, November 2010 (4), pp. 12-13.

Rasmussen, Jesper and Harbo La-Cour, Anders (2011) Ukrudt i fugleperspektiv. Økologi & Erhverv, 12 August 2011, 31 (462), p. 20.

Rasmussen, Ole.W; Serup, Tove and Mejer, Helena (2014) Varme virker mod spolorm. Magasinet Svin, May 2014, pp. 44-45.

Raupp, Joachim (2001) Wirkungen der biologisch-dynamischen Präparate im Langzeit-Düngerversuch. Lebendige Erde, May 2001, 5, pp. 42-44.

Raupp, Joachim (2000) Dauerversuche Darmstadt - Die organische Substanz des Bodens unter Einfluss von Stallmistdüngung und biologischen Präparaten. Lebendige Erde, 2000, 4/2000, pp. 42-45.

Rebholz, Theresa (2014) FiBL-Restaurant - Bioverpflegung nicht nur für Bioforscher. bioaktuell, November 2014, 9/14, p. 16.

Rebholz, Theresa (2014) Biolandbau in Zahlen – 15 Jahre «The World of Organic Agriculture». bioaktuell, 2014, 3/14, p. 24.

Rebholz, Theresa (2014) Die Ackerhelden bringen Städter raus aufs Feld. bioaktuell, 2014, 4, pp. 16-17.

Rebholz, Theresa (2014) Gentechnikfreies Saatgut für indischen Biobaumwollanbau. bioaktuell, 2014, 6, p. 19.

Rebholz, Theresa (2014) Jung und bio - Ausbildung, Vernetzung und Austausch. bioaktuell, 2014, 8, pp. 8-9.

Rebholz, Theresa (2014) Wenn es zwischen den Apfelbäumchen schnattert. bioaktuell, 2014, 7, pp. 5-7.

Rebsdorf, Simon Olling (2009) ICROFS news 3/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news - newsletter from ICROFS, August 2009 (3).

Rebsdorf, Simon Olling (2009) ICROFS news 1/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, February 2009 (1).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 4/2009 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2009 (4).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 3/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2009 (3).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 2/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2009 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS news 2/2009 - newsletter from ICROFS. ICROFS news no. 2, May 2009.

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 1/2009 - nyheder fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2009 (1).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 2/2008 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2008 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 1/2008 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2008 (1).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 4/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2010 (4).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 4/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, November 2010 (4).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 3/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2010 (3).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 3/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, August 2010 (3).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 2/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, July 2010 (2).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 2/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2010 (2).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 1/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2010 (1).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS news 1/2010 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, February 2010 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 3/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2011 (3), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS news 2/2011. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, September 2011 (2), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 2/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2011 (2), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS news 1/2011. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2011 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 1/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, April 2011 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2009) ICROFS news 2/2009. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, May 2009 (2).

Rebsdorf, Simon Olling (2011) Organic for the future. Parliament Magazine, 19 December 2011 (340), pp. 106-107.

Rebsdorf, Simon Olling (2011) International økologisk forskning i Danmark. [International Organic Research in Denmark.] ICROFS Nyt - ICROFS' digitale nyhedsbrev, April 2011 (1), pp. 8-9.

Rebsdorf, Simon Olling (2011) CERTCOST News. CERTCOST Newsletter, 2011, pp. 1-6.

Rebsdorf, Simon Olling (2010) CERTCOST News. CERTCOST News, 2010 (1), pp. 1-8.

Rhümer, Thomas (2014) Wenn der Boden müde geworden ist. Neues aus dem Projekt „BIO-INCROP“ zur Nachbaukrankheit beim Apfel. Besseres Obst , June 2014 (6), pp. 13-14.

Rhümer, Thomas (2014) Die Nachbaukrankheit beim Apfel. Ein undurchsichtiges Problem wird näher beleuchtet. Haidegger Perspektiven , 2014, 2, pp. 18-19.

Richter, Toralf and Alföldi, Thomas (2003) Wachsender Biomarkt in Europa. [The growing rganic market in Europe.] Neue Zürcher Zeitung, February 2003, p. 23.

Risgaard, Marie-Louise (2006) Økologiske mælkeproducenter har lyst til udvikling. Ny KvægForskning, April 2006, 4 (2), p. 3.

Risgaard, Marie-Louise (2006) Landmænds til- og fravalg af økologi. Bovilogisk, February 2006, 20 (2), pp. 42-43.

Rohde, Benjamin; Langer, Vibeke and Hansen, Lars Monrad (2000) Økologisk hvidkløver. Hvordan kan det lade sig gøre? [Organic white clover seeds. How is it possible?] Dansk Frøavl, 2000 (9), pp. 148-149.

Rossi, Vittorio and Legler, Elisabetta (2013) How to improve disease control in European organic viticulture. CORE Organic newsletter, April 2013, pp. 5-7.

Rousing, Tine (2011) Samme lov - forskellig tolkning. Food Culture, October 2011 (8), pp. 18-19.

Rousing, Tine and Sørensen, J.T. (2015) Ny håndbog for økologiske svineproducenter viser vej til bedre dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning. Økologi & Erhverv, 6 March 2015, 562, p. 14.

Rozsypal, Roman (2012) Biopotraviny, biomed a pesticidy. [Organic food, organic honey and pesticides.] Zemědělec, 2012, 2012 (28), p. 23.

Rühmer, Thomas (2012) Neues Projekt zur Bekämpfung von Nachbauproblemen. Besseres Obst , June 2012 (6), pp. 7-8.

Salon, Christoph and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Managing crop nitrogen and soil dynamics. Grain legumes, 2001, 34 (4), pp. 18-19.

Sandøe, Peter (2007) Dyreetik i økologisk husdyrhold. Økologisk Jordbrug, December 2007, 398 (14).

Sandøe, Peter (2007) Kan vi med god samvittighed spise økologisk flæskesteg? Kristeligt Dagblad, December 2007.

Sandøe, Peter; Christiansen, Stine B. and Boesen, Kim Holm (2008) Dyreetik i økologisk husdyrhold. ICROFS nyt, 2008, 1.

Saponari, Maria; Alkowni, Raed; Driouech, Noureddin; Hassan, Mohamed; Grieco, Francesco; Pantaleo, Antonio; Biagio, Di Terlizzi; Digiaro, Michele; Savino, Vito and Martelli, P. Giovanni (2002) Detection of Olive-Infecting Viruses in the Mediterranean Basin. ISHS Acta Horticulturae: IV International Symposium on Olive Growing , October 2002, 586, pp. 787-790.

Scheifele, Michael and Gattinger, Andreas (2012) Wie verhält sich Pflanzenkohle in Ackerböden? Compost Magazine, 12 January 2012 (2), pp. 13-14.

Schjønning, P. (2008) Undgå skadelig pakning af jorden. Økologisk Jordbrug, September 2008 (415), p. 12.

Schjønning, P. (2004) Kompakt jord. Agrologisk Marken, February 2004 (2), pp. 16-18.

Schjønning, P. (2004) Alsidig drift godt for jordens poresystem. [Crop rotation effects on the soil pore system.] Økologisk Jordbrug, 2004 (323), p. 6.

Schjønning, P. (2003) Jordbearbejdning. [Soil tillage (in organic farming).] Økologisk Jordbrug, 2003 (281), p. 4.

Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E. and Greve, M.H. (2009) Effekten af økologiske driftsmetoder på ler-dispergering i kulstof-udpinte jorde. ICROFS Nyt, December 2009 (4), pp. 5-7.

Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E. and Greve, M.H. (2009) Organic farming effects on clay dispersion in carbon-exhausted soils. ICROFS News, November 2009 (4), pp. 8-10.

Schlaman, G. and Janmaat, Leen (2013) Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. [The pioneer spirit persists: Pumpkins are the driving factor of the Jonkmans family's farm.] Ekoland, July 2013 (7/8), pp. 18-21.

Schlüter, Jürgen (2001) Leitbilder der Milchviehfütterung im ökologischen Landbau. Lebendige Erde, 2001, 2/2001, pp. 44-46.

Schmidt, Reiner (2002) Baldrianpräparate im Vergleich mit verschiedenen Phosphatdüngern im Grünland. Lebendige Erde, May 2002, 5, pp. 46-47.

Schmidt, Reiner and Schmidt, Mathias (2002) Wie wirken die biologisch-dynamischen Präparate im Grünland? Lebendige Erde, May 2002, 5, pp. 44-45.

Schmutz, Res and Daniel, Claudia (2012) Gesteinsmehl gegen den Rapsglanzkäfer: Jetzt anmelden. Bauernzeitung, 9 March 2012, p. 29.

Sehested, Jakob (2010) Økokøer kan undvære tilskud af vitaminer og mineraler i foderet. [Organic dairy cows don´t need supplementation of vitamins and mineral in the feed.] Kvæg, 11 November 2010 (11), p. 16.

Sehested, Jakob (2010) Lokale urter overflødiggør importeret fodertilskud. [Local herbs makes imported feed supplements superfluous.] Maskinbladet, 9 November 2010, - .

Sehested, Jakob (2010) Urter kan dække køernes behov for vitaminer og mineraler. [Herbs kan fulfil the cows requirements for vitamins and minerals.] Grovvare-nyt, November 2010, 16 (44), p. 4.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Undgå indkøbte mineraler. Bovilogisk, 12 October 2010 (10), pp. 28-30.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer. [Selfsufficiency by organic minerals and vitamins.] Ny Kvægforskning, October 2010, 8 (5), pp. 2-3.

Serup, Tove (2011) Tager kampen op mod indvoldsormes æg. Svin, November 2011, pp. 36-37.

Sharma, Arun K. (2012) Innovative organic farming in india. ISOFAR newsletter, July 2012, 14, pp. 2-5.

Sharma, Arun K. (2011) Organic system in low rainfall areas for climate resilience and returns. Organic farming newsletter, December 2011, 7 (4), pp. 3-9.

Sigsgaard, Lene (2012) Blomsterbræmmer i æbleplantagerne. Økologi & Erhverv, 29 June 2012, 2012 (503), p. 21.

Silva, Jenevaldo Barbosa da ; Rangel, Charles Passos ; Soares, João Paulo Guimarães and Fonseca, Adivaldo Henrique da (2009) Monitoramento das helmintoses gastrintestinais em rebanho leiteiro criado em sistema de produção orgânica na Fazendinha Agroecológica. [Monitoring the gastrointestinal helminthiasis in dairy herd raised on organic production system in Fazendinha Agroecológica.] Embrapa Agrobiologia. Documentos., March 2009, 261, pp. 1-20.

Simões-Wüst, Paula; Rist, Lukas; Mueller, André; Steinhart, Hans; Huber, Machteld and Thijs, Carel (2011) Milchprodukte aus biologisch-dynamischer Herkunft führen zu einer vorteilhafteren Fettzusammensetzung der menschlichen Muttermilch. [Dairy products of biodynamic origin lead to a more favourable fat composition of human milk.] Der Merkurstab, 2011, 64 (4), pp. 298-301.

Skallerup, Per (2012) Er grisens spolorm snart en saga blot? Økologi og Erhverv, 10 August 2012 (504), 1- .

Skovsbøl, U. (2014) ICROFS news 3-4/2014 - newsletter from ICROFS. ICROFS news, December 2014, 4, pp. 1-15.

Skovsbøl, U. (2014) ICROFS nyt 4/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2014, 4, pp. 1-17.

Smed, Sinne (2009) Hvem driver stigningen i økoforbruget? [Who drives the increase in organic consumption?] Økologisk Jordbrug, March 2009.

Smith, L.G. (2009) Anaerobic digestion - it’s a gas. Organic Farming, April 2009, pp. 29-31.

Smolders, Gidi; Eekeren, N. van and Govaerts, Wim (2010) Bij geiten selenium meestal (te) hoog. [Selenium in goats usually (too) high.] V-focus, April 2010, pp. 22-23.

Sommer, Sven G.; Hansen, Martin N. and Møller, Henrik B. (2002) Fuld udnyttelse af husdyrgødning. [Optimal utilization of livestock manure.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 18-21.

Spaabaek, Nina Johanne (2012) Hvornår skal agertidsler og følfod bekæmpes? www.landbrugsinfo.dk, 26 March 2012, pp. 1-2.

Spencer, Tom (2010) Insight into organic education. International Innovation, 28 May 2010, pp. 26-28.

Spengler, Anet (2014) Zuchtwerte: Abkehr von reiner Produktion beim Braunvieh. bioaktuell, 2014, 7, p. 9.

Spieß, Hartmut (2011) Zur Wirkung biologisch-dynamischer Präparate - Evidente Forschungsergebnisse - ein Überblick. Lebendige Erde, January 2011, 2, pp. 44-48.

Spieß, Hartmut (2006) Chronobiologie und Biologisch-Dynamischer Landbau - Wer eine Wissenschaft vom Lebendigen sucht, kommt an der Chronobiologie nicht vorbei. Lebendige Erde, 2006, 1, pp. 40-45.

Spieß, Hartmut (2003) Fingerhut verbessert Kaliwirkung. Lebendige Erde, January 2003, 1, pp. 44-49.

Spieß, Hartmut (2000) Sorten- und Nachbaueignung von Hafer und Weizen. Lebendige Erde, March 2000, 3/2000, pp. 40-43.

Spieß, Hartmut and Matthes, Christoph (2010) Erfahrungen mit Luzerne- und Kleegras - Die empfindlichen Futterpflanzen unter experimentellen Bedingungen in der biologisch-dynamischen Praxis des Dottenfelderhofes. Lebendige Erde, April 2010, 4, pp. 42-45.

Spieß, Hartmut; Matthes, Christoph and Hacker, Matthias (2000) Einfluß des Schafgarbenpräparates auf Kaliumentzug und Blattwachstum. Lebendige Erde, 2000, 1/2000, pp. 34-36.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2010) Quality of foraging material and effect on hens feed intake, egg production and -quality. ICROFS News No. 3, 2010, pp. 5-6.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2009) Anvendelse af forskelligt grovfoder, sojabønner, urter og kål i økologisk ægproduktion. ICROFS Nyt 1, 2009, pp. 6-7.

Steenfeldt, S. and Horsted, K. (2013) SUMMER chickens "on herbs". ICROFS News, June 2013, 2, pp. 7-8.

Stidsen, A.N. and Tybirk, K. (2004) Gamle hegn bevarer skovbundsurter. Skoven, 2004. [In Press]

Strandberg, B. (2012) Økologiske græsmarker som fødekilde for bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2012, 499, p. 4.

Strandberg, B.; Dupont, Y. and Søegaard, K. (2013) Økologiske græsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere. ICROFS nyt, 2013, 3, pp. 8-10.

Strandberg, B.; Dupont, Y. and Søegaard, K. (2013) Organic hay fields as floral ressource for bees and other flower-visiting insects. ICROFS news, 2013, 2, pp. 11-13.

Strasser, Fredi; Zihlmann, Urs; Mäder, Paul and Pfiffner, Lukas (2014) Natur und Bewirtschaftung prägen die Bodenstruktur. bioaktuell, 2014, 1/14, pp. 8-9.

Stubsgaard, Anke (2012) Punktsåning og gasbrænding mod ukrudt i økologiske rækkeafgrøde. [Punch planting and flame weeding against weed in organic row crops.] landbrugsinfo, 14 March 2012, - .

Stumm, Christoph (2013) Wissenstransfer: Beratung nimmt eine Schlüsselposition ein. Ökologie & Landbau, 2013, 167 (3/2013), pp. 33-34.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Landmænd kan tjene penge ved handel med drivhusgasser. ICROFS nyt, June 2009, 2, pp. 4-6.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Organic farmers may gain from Green House Gas trade. ICROFS news, May 2009 (2), pp. 5-7.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Økologi og handel med CO2-kvoter. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009 (424).

Svendsen, Gert Tinggaard (2011) Landbrugspraksis og handel med drivhusgasser. ICROFSnyt, June 2011 (2), p. 3.

Svendsen, Gert Tinggaard (2011) How to include farmers in the emission trading system? ICROFS news, May 2011 (1), pp. 10-11.

Svendsen, Gert Tinggaard (2010) The Climate Heroes of the Future? ICROFS news, August 2010, pp. 9-10.

Svendsen, Gert Tinggaard (2010) Er landmænd fremtidens klimahelte? ICROFS nyt, July 2010, pp. 8-9.

Svendsen , Gert Tinggaard (2010) Er landbruget løsningen på klimaproblemet? Økologi & Erhverv (458), 18 June 2010, p. 21.

Søegaard, K. (2010) Urter i græsmarken. Danske Mælkeproducenter 2, 2010, pp. 14-16.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Herbs in grasslands. ICROFSnews, 2009.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Urter i græsmarken - konkurrenceevne. [Herbs in grasslands - competitive strenght.] ICROFSnyt, 2009.

Søegaard, Karen (2009) Urter har mange funktioner i græsmarken. LandbrugsAvisen, 14 August 2009, p. 20.

Søegaard, Karen (2008) Urter i græsmarken. [Herbs in the pasture.] Økologisk Jordbrug, February 2008 (403).

Søegaard, Karen (2004) Nyt afgræsningssystem virker. Økologisk Jordbrug, 2004 (310), p. 6.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Artssammensætningen i græsmarken afgør mineralindholdet i afgrøden. Ny KvægForskning nr 3, June 2009.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Mineraler i græsmarker – betydningen af artsvalg og høsttidspunkt. ICROFsNyt 2, 2009, pp. 6-7.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob and Mogensen, Lisbeth (2009) Mineraler i græsmarken - mulighed for selvforsyning? Økologisk Jordbrug nr. 432, 2009, p. 16.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Species competition in multispecies grass swards. ICROFS News, September 2013, 3, pp. 12-13.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter. ICROFS Nyt, August 2013, 3, pp. 4-5.

Søegaard, Karen and Kristensen, Troels (2013) Udfordringer i produktion af urtehø. Økologi & Erhverv, 5 July 2013, 526, p. 21.

Sønderskov, Kim Mannemar and Daugbjerg, Carsten (2009) Organic labbeling systems and consumer confidence. ICROFS news, 2009, pp. 2-4.

Sørensen, Poul (2001) Den faglige baggrund:Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens need ther own breeding.] Landsbladet, August 2001.

Sørensen, Prof. Poul (2001) Den faglige baggrund: Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens requires their own breeding organisation.] Landsbladet 17. august 2001, August 2001, p. 1.

Sørensen, Kaj Lund (2010) Børster erstatter bejdsning. Effektivt Landbrug, 17 June 2010, , p. 9.

Sørensen, L.S. (2012) ICROFS news 1/2012. Newsletter from ICROFS. ICROFS news, March 2012 (1), pp. 1-16.

Sørensen, Peter (2013) Mobil grøngødning bør ensileres. Lanbrugsavisen, 10 May 2013 (10 maj), p. 5.

Sørensen, Peter (2012) Udbytter i økologiske sædskifter. Økologi og Erhverv, 20 April 2012, 498, p. 21.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2012) Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter. ICROFS news, 2012 (1/2012), pp. 6-7.

Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2012) Kvælstoffikserende afgrøder kan hente 400 kg N pr. hektar. Landbrugsavisen 2. sektion 20. Juli 2012, p. 11. Landbrugsavisen, 20 July 2012, p. 11.

Tande-Nilsen, Kari (2013) Naturlig konservering av kjøtt. Ren Mat, 4 October 2013, p. 26.

Tassi, Maria Elisa von Zuben and Abreu, Lucimar Santiago de (2009) O mercado de alimentos orgânicos da Região Metropolitana de Campinas-SP. [Organic market in the Metropolitan area of Campinas-SP.] Revista Brasileira De Agroecologia, 2009, 4 (2), pp. 4273-4276.

Thamsborg, Stig Milan (2011) Når økologisk forskning viser vej. Økologi og Erhverv, 21 November 2011, .

Therkildsen, M. (2012) Økologi skal smages. Økologi og Erhverv, Klumme, 24 August 2012, 505, p. 15.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. ICROFS Nyt, November 2012, 2, pp. 8-9.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Green veal is not dark red. ICROFS news, October 2012, 2, pp. 14-16.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Ny KvægForskning, October 2012, 10 (5), pp. 6-7.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Kalveproducenten, 2012, 30 (4), pp. 17-18.

Therkildsen, M. and Vestergaard, M. (2014) Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr. ICROFS Nyt, 2 June 2014, 2, pp. 5-7.

Therkildsen, M. and Vestergaard, M. (2014) Eating quality of meat from organic beef based on crossbred animals. ICROFS news, 2014, pp. 3-5.

Thommen, A. and Fleck, M. (2008) Züchtungsmethoden in der Diskussion - Brauchen wir Kohl aus Protoplastenfusion? BNN Nachrichten, September 2008, pp. 20-21.

Thomsen, Ingrid Kaag (2003) Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg. Landbrugsmagasinet Landsbladet, June 2003, p. 32.

Thomsen, I.K.; Carcea, M. and Narducci, V. (2010) Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet men ikke kvaliteten. ICROFS nyt, December 2010, 4, pp. 3-4.

Thomsen, Morten (2014) Poppeltræer giver søer og pattegrise skygge for sommerens hårde sol. LandbrugsAvisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2014) Vil fravænne grise på 42 kg. Landbrugsavisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2012) Undersøger sammenhæng mellem tilsmudsning og skatol. Landbrugsavisen, 12 October 2012, 12 okt, p. 10.

Thomsen, Morten (2012) Øko-slagtesvin henter selv foderet på marken. Landbrugsavisen, 5 October 2012, p. 12.

Thomsen, Rikke; Jensen, Bent Borg; Eriksen, Simme and Sørensen, Jan Tind (2012) Hangrise lugter mere end forventet. Økologi og Erhverv, 19 October 2012, 2012 (509), p. 16.

Thorup-Kristensen, Kristian (2009) Gulerod, løg, salat og hvidkål i økologiske sædskifter. Frugt og Grønt, 2009, pp. 336-337.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Beregning af kvælstoftilførsel i sædskiftet. Frugt & Grønt, August 2008, pp. 354-356.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Udbytte, kvalitet og smag i økologisk grønsagsproduktion. [Yield, quality and taste i organic vegetable production.] Landbrugsavisen, August 2008.

Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Bedre sædskifter med dybe rødder. [Better rotations with deep roots.] Økologisk Jordbrug, 2007, 27 (378), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2005) Brug efterafgrøder rigtigt i sædskiftet. [Optimal use of catch crops in rotations.] Mark, December 2005 (12), pp. 16-19.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Om at vende chikanegræsset til egen fordel. [How to turn legally required catch crops to your own advantage.] Agrologisk, November 2004, pp. 8-10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Ny lovende efterafgrøde. [New promising catch crop.] Økologisk Jordbrug, 2004, 24 (309), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Efterafgrøder med mange formål. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (285), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Grønsagssædskifte uden tilførsel af gødning. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (258), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Viden om rodvækst er nyttig. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (277), p. 14.

Thorup-Kristensen, Dr. Kristian (1999) Økologisk grønsagsproduktion uden kvælstofimport. [Organic vegetable production without import of nitrogen.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999, 7, pp. 8-9.

Thorup-Kristensen, K. (2015) Sorten bestemmer planters rodvækst. Økologi & Erhverv, 23 January 2015, 559, p. 10.

Thorup-Kristensen, K. and Dresbøll, D.B. (2015) Kompost af byaffald er velegnet som P-gødning og til jordforbedring. LandbrugsAvisen, 12 February 2015.

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Rodvækst og sorter til økologi. [Root growth and cultivars for organic farming.] Økologi & erhverv, 8 May 2013, p. 12.

Thorup-Kristensen, Kristian; Andresen, Marianne and Dresbøll, Dorte Bodin (2014) Sorter med bedre rodvækst til økologisk dyrkning. [Cultivars with improved root growth for organic production.] ICROFS nyt, 31 December 2014, p. 1. [draft]

Tiemens-Hulscher, Marjolein (2010) Selectiemilieu ui. [Selection environment onions.] Biokenisbericht Uitgangsmateriaal en Veredeling, 2010, 1, p. 4.

Timmermans, Bart (2011) Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. [Blackrot in apple: Effects of the removal of fruit mummies.] Fruitteelt, 11 March 2011 (101), pp. 14-15.

Tschabold, Jean-Luc (2010) Vignes et vergers enherbés: rouler l’herbe sans la faucher. Agri, 2010, 1 2 3, p. 1.

Tybirk, Knud; Aude, Erik and Bruus Pedersen, Marianne (2003) Mere natur i økologiske hegn. [More nature in organic hedges.] Vand og Jord, September 2003, 10 (3), pp. 93-96.

Ugas, Roberto; Loayza, Sara and Chang, Agusto (2013) 11 Verduras para Diversificar la Dieta Peruana. [11 vegetables to diversify the Peruvian diet.] LEISA, March 2013, 29 (1), pp. 1-6.

Urban, Jiri (2013) Nové požadavky unie na kontrolu. [The new requirements of the European Union for the control.] Zemědělec, 2013, 2013 (33), p. 31.

Urban, Jiri (2012) Ekozemědělství a životní prostředí. [Organic agriculture and environment.] Zemědělec, 2012, 2012 (13), p. 36.

Urban, Jiri (2012) Úrodnost půdy a výživa rostlin. [Soil fertility and plant nutrition.] Zemědělec, 2012, 2012 (4), p. 26.

Urban, Jiri (2011) Bioosiva jsou šancí pro producenty. [Bio seeds are chance for producers.] Zemědělec, 2011, 2011 (7), p. 25.

Urban, Jiri (2011) Ekozemědělci – zatím nedocenění. [Organic farmers - unappreciated yet.] Zemědělec, 2011, 2011 (3), p. 23.

Urban, Jiri; Merta, Vlastimil; Plisek, Bedrich; Moudry, Jan; Vogtmann, Hartmut; Tabach, Arnost; Kvapilik, Jindrich and Pavelkova, Jirina (1994) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.10. [Alternative agriculture - information bulletin No.10.] Alternativní zemědělství, 1 August 1994 (1), pp. 1-31.

Urban, Jiri; Pavelkova, Jirina; Scheller, Edwin; Uhlik, Jan; Kvapilik, Jindrich; Sedlo, Jiri and Hons, Pavel (1991) Alternativní zemědělství - informační bulletin č.6. [Alternative agriculture-information bulletin No.6.] Alternativní zemědělství, 14 October 1991 (1), pp. 1-47.

Urban, Jiri; Plisek, Bedrich; Hradil, Radomil; Dvorsky, Jan; David, Ales and Gysi, Christian (1995) Ekologické zemědělství - informační bulletin č.11: Přímý prodej. [Ecologic agriculture - information bulletin No.11: Direct marketing.] Ekologické zemědělství, May 1995 (1), pp. 1-32.

Urban , Jiri (2012) Na pomoc ekologickému chovu prasat. [The help for ecological pig production.] Zemědělec, 2012, 2012 (32), p. 33.

Urban , Jiri (2011) Český trh biopotravin čeká růst. [Czech organic food market is waiting for growth.] Zemědělec, 2011, 2011 (27), p. 20.

Urban , Jiri; Bartak, Richard; Merhaut , Boris and Urbanek, Martin (1990) Bulletin č.1 celostátní odborné skupiny ČR ČSVTS pro alternativní zemědělství. [Bulletin No.1 of the national expert group Czech republic ČSVTS for alternative agriculture.] journal, 1990, 1 (1), pp. 1-32.

V., PAOLINI; Ph., DORCHIES and H., HOSTE (2003) Effets des tanins condensés et des plantes à tanins sur les strongyloses gastro intestinales chez le mouton et la chèvre. Alter Agri, September 2003 (61), pp. 17-19.

Vaarst, M. (2004) Dilemma og synergi i økologisk husdyrhold: Dyrevelfærd, naturlighed og fødevaresikkerhed. FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden, October 2004 (3).

Vaarst, Mette (2009) Research in Organic Animals and Livestock Production. Ecology and Farming, November 2009, pp. 32-36.

Vaarst, Mette (2009) Mere fokus vil give flere levende kalve. Økologisk Jordbrug, 4 September 2009 (438), p. 16.

Vaarst, Mette (2009) Ejerskab over egne planer. Økologisk Jordbrug, 29 May 2009, p. 1.

Vaarst, Mette (2010) Not just any plan. www.Researchmedia.eu, 2010, pp. 13-15.

Vaarst, Mette (2009) Tvungen rådgivning er selvmodsigende. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009, p. 2.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [Weed quality in organic agriculture.] Zemědělec, 16 April 2012, 2012 (16), p. 33.

Vaclavikova, Marta; Konvalina, Petr and Hajslova, Jana (2012) Kvalita pšenice v ekologickém zemědělství. [The quality of wheat in organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (16), p. 33.

Valle, Ricardo; Medrano, Marisol and Quispe, Naida (2012) Fortalecimiento Organizacional. [Organizational Strengthening.] LEISA, October 2012, 28 (3), pp. 9-16.

Van den Eeckhout, Hannes and Carrion, Daniel (2011) Fortaleciendo nuestra Organización Campesina. [Strengthening Farmer's Organization.] LEISA, September 2011, 27 (3), pp. 1-4.

Van den Eeckhout, Hannes; Vega, Guido and Carrion, Daniel (2013) Una Marca Colectiva para el Desarrollo Agroecológico. [A Collective Mark for Agroecological Development.] LEISA, June 2013, 29 (2), pp. 44-47.

van der Burgt, Geert-Jan (2010) De hoge potentie van maaimeststoffen: Vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten. [High potential of cut-and-carry fertilizers: Substitution of animal manure in different crops.] Ekoland, May 2010, pp. 10-11.

Van der Burgt, Geert-JanH.M. (2011) Maaimeststoffen, het ei van Columbus? [Cut-and-carry-fertilizers, the egg of Columbus?] Ekoland, May 2011, pp. 14-15.

van der Meer, Markus; Levite, Dominique; Weibel, Franco; Küffer-Heer, Susanna and Hurter, Ueli (2009) Biologisch-dynamische Spritzpräparate im Weinbau. Lebendige Erde, May 2009, 5, pp. 46-49.

van Eekeren, Nick; Iepema, Goaitske and Smeding, Frans (2007) Natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting. [Nature recovery in grassland by means of clover and potassium fertilization.] De Levende Natuur, January 2007, pp. 27-31.

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2014) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013. BIOpraktijk, 1 April 2014, pp. 1-3.

Van Gils, Bert; Willekens, Koen; Beeckman, Annelies and Delanote, Lieven (2013) Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2012. BIOpraktijk, 1 February 2013, pp. 1-3.

van Niekerk, Thea; Reuvekamp, Berry and Bestman, Monique (2011) Juiste kip voor uitloop. pluimveehouderij, 11 February 2011, 41, pp. 26-27.

van Ruth, Saskia (2011) Eggspection, organic egg verification tool. The Organic Standard, February 2011 (118), pp. 3-4.

Verwer, C.; Wagenaar, J.P. and Veldkamp, T. (2011) Van jongs af veel vezels. [From childhood lots of fibre.] Pluimveehouderij, 2011, 14, pp. 1-2.

Vestergaard, M. (2003) Fodringen kan påvirke fedtsyremønsteret i oksekød – og måske gøre kødet sundere. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, nr. 3, juni 2003 p. 4., 2003 (3), p. 4.

Vestergaard, M. and Andersen, H. Refsgaard (2003) Produktionssystemet kan påvirke indholdet af specielle fedtsyrer (CLA) i kød og talg fra stude. Kalveproducenten 21 (3), 10-12, 2003, 21 (3), pp. 10-12.

Vestergaard, J. S. (2007) Hvordan smager mælken? [What does the milk taste like?] Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 3.

Vestergaard, M. (2013) Er der flere økologiske bøffer på vej? (D.3.2). Økologi og Erhverv, 11 October 2013, 531, p. 16.

Vestergaard, M. (2013) Forbrugerne kan se frem til større udbud af økologiske bøffer (D.3.2). DCA, 2013, 22, pp. 1-2.

Viereck, Nanna; Seefeldt, Helene Fast; Nielsen, Merete Møller and Engelsen, Søren Balling (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: en hel ny verden for fødevareforskningen. Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

Vijver, Lucy P.L.; Bloksma, Joke and Korstanje, Piet (2013) Die Qualität der Obstanlage zeigt sich in der Fruchtqualität. [The quality of the orchyard shows itself in the apple quality.] Öko-Obstbau, April 2013 (4), pp. 4-7.

Vikram, Amit; Gupta, Meenu and Kohli, U.K. (2004) SLOW AND STEADY WINS THE ORGANIC RACE. The Tribune, May 2004, 124 (145), p. 16.

Vinkler, Pavel (2012) Sója v ekologickém zemědělství u nás. [Soya in Czech organic agriculture.] Zemědělec, 2012, 2012 (24), p. 31.

Vinther, F.P. (2004) Organisk kvælstof kan også udvaskes. [Organic nitrogen can also be leached.] Økologisk Jordbrug, November 2004 (325), p. 6.

Vinther, F.P. (2004) N-fiksering - hvor meget og hvordan? [N fixation - how much and how?] MånedsMagasinet Kvæg, January 2004, p. 19.

Vinther, F.P. (2003) Hvor bliver kvælstoffet af? [Where does the nitrogen go?] FØJOenyt, October 2003, - .

Vinther, F.P. (2003) Symbiotisk N2 fiksering i kløvergræs. [Symbiotic N2 fixation in grass-clover.] FØJOenyt, June 2003, 2, - .

Vinther, F.P. (2003) Hvor meget kvælstof henter kløvergræs fra luften? [How much nitrogen is fixed by grass-clover?] Aktuel Økologi fra Familielandbrugets Økologikonsulenter, 2003 (6), pp. 4-5.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof forsvinder. [Nitrogen disappeas.] Økologisk Jordbrug, 2003 (297), p. 8.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof fra luften. [Nitrogen from the air.] Økologisk Jordbrug, 2003 (288), p. 6.

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2005) Leaching of organic nitrogen and carbon after cultivating grass-clover pastures. DARCOFenews, June 2005, 1, - .

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Olesen, J.E. (2003) Grass-clover and catch crops - How does grass-clover and catch crops affect crop performance and soil microbiology in unfertilised organic crop rotations? DARCOFenews, September 2003, 3.

Vinther, F.P. and Laier, A.Aa. (2001) Ærter som kvælstofsamler i vintersæd. [Peas collecting nitrogen in winter cereals.] Landsbladet, December 2001.

Vos, Inge (2011) Organic School Gardens in Ghana. [Biologische schooltuinen in Ghana.] Ecology and Farming, February 2011, pp. 14-15.

Voutila, L.; Partanen, Kirsi and Siljander-Rasi, Hilkka (2012) Uudet hankkeet - ICOPP. [New projects - description of ICOPP.] Maaseudun Tiede, 22 October 2012, 3/2012, p. 14.

Wagenaar, Jan-Paul (2010) Leren van Bio-opfok. [Learning from organic rearing.] Pluimveehouderij, 26 March 2010, 40, pp. 28-29.

Wahlberg, Carolina (2012) Musselmjöl - nytt miljövänligt fodermedel. [Mussel meal - a new environmental-friendly feed ingredient.] Jordbruksaktuellt, 21 September 2012.

Waldburger, Beatrix and Spengler, Anet (2007) Konstitution von Kühen und Milchqualität. Lebendige Erde, June 2007, 6, pp. 42-45.

Walkenhorst, Michael (2014) Tierhalter behandeln gerne mit pflanzlichen Mitteln. bioaktuell, December 2014, 10/14, p. 9.

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede. ICROFS nyt, 2014 (2), pp. 1-3.

WARLOP, FRANCOIS (2010) Oléiculture moderne & enjeux agronomiques. Oléiculture moderne & enjeux agronomiques, October 2010.

WARLOP, Francois (2005) Pêchers biologiques. Sélection de variétés tolérantes à la cloque adaptées à l'AB. [Selection of peach cultivars tolerant to peach leaf curl, and adapted to organic farming.] Arboriculture Fruitière, November 2005 (598), pp. 25-28.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Er øko-gulerødderne sundere? [Are organic carrots healthier?] Dagbladet Børsen, August 2007, Sektion for Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Ny forskning skal give bedre øko-mad. [New research will give improved organic food.] Dagbladet Børsen, August 2007, Tillægget Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Weber, Roland W.S. (2013) Klimaændringer kan give sommersortråd. Frugt & Grønt, 1 June 2013, 2013 (6), pp. 20-21.

Weber, Roland W.S. (2013) Æblets gummiråd nu også i Danmark. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), pp. 8-9.

Wei , Xia and Zeng, Yinchu (2006) Consumer’s attitudes and willingness-to-pay for Green food in Beijing. Consumer’s attitudes and willingness-to-pay for Green food in Beijing, 2006, pp. 1-10.

Werne, Steffen ; Pattermann, Helene; Bieber, Anna and Zeltner, Esther (2009) Kokzidiostatikafreie Kaninchenhaltung - Zwischen Vision und Realität. DGS Das Magazin für die Geflüglewirtschaft und Schweineproduktion, 2009, 36, pp. 52-55.

Wibe, Atle and Sigsgaard, Lene (2013) Bekæmpelse af hindbærsnudebillen. [Management of the strawberry blossom weevil.] Økologi & Erhverv, 25 January 2013, 515, p. 1.

Wier, Mette (2001) Forbrugernes efterspørgsel genstand for forskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 21 (252).

Wier, Mette (2000) Dansk undersøgelse om forbrug af øko-varer. [Danish survey of consumption of oganic goods.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2000 (4), pp. 22-23.

Wier, Mette (2000) Prisfølsomt økoforbrug. [Price sensitive organic consumption.] Økologisk Jordbrug, 2000 (218).

Wier, Mette (2000) Væksten i forbrug af økovarer. [Growth in consumption of organic goods.] AKF Nyt, 2000 (2).

Wier, Mette and Andersen, Laura Mørch (2003) Consumer demand for orgnic foods : Attitudes, values and purchasing behaviour. DARCOFenews, June 2003, 2.

Wier, Mette and Andersen, Laura Mørch (2003) Forbrug af økologiske fødevarer : holdninger, værdier og faktisk købsadfærd. FØJOenyt, June 2003, 2.

Wier, Mette and Smed, Sinne (1999) Forbrugernes interesse i økologiske madvarer. Forskning i økologisk jordbrug, July 1999 (4).

Wiking, L. and Bjerring, M. (2010) Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer. Ny Kvægforskning, October 2010, 8 (5), pp. 4-5.

Wiking, L. and Bjerring, M. (2010) Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer. ICROFS nyt, October 2010 (3), pp. 7-8.

Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Sigsgaard, Lene; Andersen, Lillie; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld and Korsgaard, Maren (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFSnyt, June 2011, 2011 (2), pp. 8-9.

Winkler, Jan (2013) Plevele v ekologickém zemědělství. [Weeds in organic farming.] Zemědělec, 2013, 2013 (37), p. 34.

Wolfe, Martin and Hinchsliffe, Kay (2005) 2004 Cereals reveal an intriguing surprise: the performance of cereals on organic farms. Elm Farm Research Centre Bulletin, 2005 (76), pp. 5-8.

Woodward, Lawrence and O'Brien, Josie (2005) 100 % organic ration works for organic table birds. Elm Farm Research Centre Bulletin, 2005 (76), pp. 8-9.

Worup, Claus (2012) Forskere slår et slag for svinekød. Maskinbladet, 31 October 2012, .

Znaor, Darko (2013) Sustainable Agriculture as a path to prosperity for the Western Balkans. Green European Journal, 16 April 2013, April (16), pp. 1-3.

Znaor, Darko (1997) What Future for Sustainable Agriculture? Danube Watch, 1997, 3 (2), pp. 2-3.

Østergård, Hanne (2011) Biogas i økologisk jordbrug. Økologi & Erhverv, 20 May 2011, 478, - .

This list was generated on Thu Mar 26 20:26:50 2015 CET.