home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Document Language

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Authors | Refereed | EPrint Type

Number of eprints: 2295.

Kargo, Morten; Poulsen, Nina Aagaard; Lehmann, Frode; Hansen, Isabella; Munk, Arne; Jørgensen, Leif Friis; Hjortø, Line; Larson, Peter and Hansen, Morten (Eds.) (2019) Fremtidens Økologiske Mælkeproduktion. . Proceedings of SOBcows workshop, Haraldskær Sinatur Hotel, Skibetvej 140, 7100 Vejle, 5. september 2019. [Unpublished]

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) (editor): Jensen, Kirsten Lund; Ingvartsen, Klaus Lønne; Magid, Jakob; Sehested, Jakob; Andreasen, Lise; Uller-Kristensen, Helene and Studnitz, Merete (Eds.) (2019) Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 inden for Økologisk jordbrug og fødevaresystemer. [Research and Development Strategy 2019-2021 for Organic Agriculture and Food Systems.] International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

Aarhus, University (Ed.) (2018) Dyrkning i planterester gavner udbyttet og agroøkosystemet. DCA Annual report. DCA.

Christensen, Tove and Sandøe, Peter (Eds.) (2018) Øget efterspørgsel efter danske økologiske fødevarer. Tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport. Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi, KU, København.

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (Eds.) (2015) Farehytter i frilands- og økologiske besætninger 2015. [Farrowing huts for outdoor pig production.] Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Randers.

Skovsbøl, Ulla (Ed.) (2015) Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (Eds.) (2012) Forsknings- og udviklingsstrategi 2012 inden for Økologisk jordbrug og fødevarer "Vækst, troværdighed og robuste systemer". International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS).

Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) (2011) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? [Organic food - towards where do the consumers move?] Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg.

Kristensen, Troels (Ed.) (2010) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT. Intern rapport • husdyrbrug, no. 27. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Danmark.

ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (Ed.) (2010) FØJO III – Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2006-2010. Internationalt samarbejde og økologisk integritet – foreløbige resultater. [DARCOF III - Research in organic farming and food systems 2006-2010. International collaboration and organic integrity - preliminary results.] .

Alrøe, Hugo Fjelsted and Halberg, Niels (Eds.) (2008) Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter. [Development, growth and integrity in the Danish organic sector. A knowledge synthesis on the opportunities and barriers for a continued development and market-based growth in production, processing, and sale of organic products.] ICROFS-rapport, no. 1. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), Denmark.

Jørgensen, Uffe and Dalgaard, Tommy (Eds.) (2004) Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport, no. 19. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) (2002) Økologisk mælkeproduktion. Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring. FØJO-rapport, no. 17. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) (2002) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Nielsen, Bent J. and Kristensen, Lars (Eds.) (2001) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 15. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Tybirk, Knud and Alrøe, Hugo Fjelsted (Eds.) (2001) Naturkvalitet i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 9. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Hansen, Birgitte; Ernstsen, Vibeke and Henriksen, Hans Jørgen (Eds.) (2001) Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 10. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Sommer, Sven G. and Eriksen, Jørgen (Eds.) (2000) Husdyrgødning og kompost. Næringsstofudnyttelse fra stald til mark i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 7. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) (2000) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. Forskningcenter for Økologisk Jordbrug .

Alrøe, Hugo Fjelsted and Andreasen, Claus Bo (Eds.) (1999) Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 3. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Rasmussen, Ilse A. (Ed.) (1999) Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug - rapport fra en workshop. FØJO-rapport, no. 4. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Kristensen, Erik Steen and Olesen, Jørgen E. (Eds.) (1998) Kvælstofudvaskning og –balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer. FØJO-rapport, no. 2. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

{Organization} Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO).

Aagaard-Schild, Sarah-Lina (2016) Så varmt bliver det i farehytten. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 10 February 2016, pp. 16-17.

Aarestrup, Frank Møller; Bennedsgaard, Torben Werner; Enevoldsen, Carsten; Houe, Hans; Katholm, Jørgen; Larsen, Helle Daugaard; Nylin, Britta and Pedersen, Lars Holst (2004) Analyse af mælkeprøver i pilotprojekt NYSundhedsrådgivning. .

Allesen-Holm, B.H. and Gadegaard, S. (2009) QEMP forsøg 2- Sensorisk Videnskab 2009. .

Allesen-Holm, B.H. and Gadegaard, S. (2007) Sensorisk profilering af kylling (QEMP) – Sensorisk Videnskab 2007. .

Alrøe, Hugo (2007) Vokseværk og vidsyn for økologien. [Growing pains and far-sight for organics.] Økologisk Jordbrug, April 2007 (382), p. 16.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2004) Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv. Økologisk Jordbrug, March 2004, 24 (309), p. 6.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2003) Principper og værdier - hæmsko eller udviklingsgrundlag? In: Integritet i økologisk jordbrug – og i forskningen, FØJO, Intern rapport, no. nr. 53.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forsker-artikler i åbent arkiv. Økologisk Jordbrug, November 2002, 22 (277), p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) De økologiske principper og deres betydning i dag. In: Økologi-Kongres 2002: Mellem værdier og vækst. Kongresbilag, pp. 28-29.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2002) Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug. Speech at: SOAR Summer School 2002 "Research Methodologies in relation to Principles and Practice of Organic Agriculture", Sankt Helene Centeret, Tisvildeleje, 7 -11 October 2002.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Miljøvurdering er mere end fakta. Information, December 2001, p. 8.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Helhedsorienteret forskning i økologi. Global Økologi, 8 (4), pp. 9-13.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Forsigtighedsprincippet - etiske aspekter og håndfaste konsekvenser. In: Sammenfattninger av föredrag och postrar, Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 210-214.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2001) Konsekvenser af økologisk omlægning – fødevareforsyning og fødevaresikkerhed. In: Sammenfattninger av föredrag och postrar, Centrum för uthålligt lantbruk, pp. 92-96.

Alrøe, Hugo Fjelsted (2000) Helhedsorienteret forskning i jordbruget - bidrag til systemisk metodik og etik: En undersøgelse af forholdet mellem videnskab og værdier med særlig reference til økologisk jordbrug. [Wholeness-oriented research in agriculture - contributions to systemic methodology and ethics: An inquiry into the relation between science and values with particular regard to organic agriculture.] Thesis, The Royal Veterinary and Agricultural University and the Danish Research Centre for Organic Farming . .

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2007) Foreløbig evaluering af forskningsresultater i FØJO II. [Preliminary evaluation of research results in DARCOF II.] Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) . [Unpublished]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Kristensen, Erik Steen (2002) Indkredsning af de grundlæggende normative principper for økologisk jordbrug. Speech at: OASE workshop I, Aalborg Universitet, 19.sep.02.

Alrøe, Hugo Fjelsted; Vaarst, Mette and Kristensen, Erik Steen (2000) Er husdyrvelfærd i økologisk jordbrug noget særligt? In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 9, pp. 145-158.

Alrøe, Hugo F. (2012) Helhedsvurderinger af økologi. [Overall assessments of organics.] Økologi & Erhverv, 9 March 2012 (496), p. 17.

Alrøe, Hugo F.; Thorsøe, Martin H. and Læssøe, Jeppe (2012) Opsamling på projektmøde 3 i MultiTrust projektet 6-7 marts 2012. [Summary of project meeting 3 in the MultiTrust project 6-7 March 2012.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2014) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2013. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2013.] . [Submitted]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Opsamling på afsluttende projektmøde i MultiTrust projektet 11. november 2013. [Summary of final project meeting in the MultiTrust project 11 November 2013.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2012. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2012.] ICROFS. [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2012) Organic RDD statusrapport for MultiTrust projektet 2011. [Organic RDD status report for the MultiTrust project 2011.] ICROFS. [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) Opsamling på opstartsmøde i MultiTrust projektet 6-7 jan. 2011. [Summary from the kickoff meeting in the MultiTrust project 6-7 Jan. 2011.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted (2011) Multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer. [Multicriteria assessment of organic food systems.] ICROFS, Foulum, Danmark.

Alrøe, Hugo Fjelsted and Læssøe, Jeppe (2011) Opsamling på projektmøde 2 i MultiTrust projektet 16-17 aug. 2011. [Summary of project meeting 2 in the MultiTrust project 16-17 Aug. 2011.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2013) Opsamling på projektmøde 5 i MultiTrust projektet 14. juni 2013. [Summary of project meeting 5 in the MultiTrust project 14 June 2013.] . [Completed]

Alrøe, Hugo Fjelsted and Noe, Egon (2012) Analyse af normative aspekter af multikriteriel vurdering af økologiske fødevaresystemer. [Analysis of normative aspects of multicriteria assessment of organic food systems.] Aarhus University , Department of Agroecology.

Ambus, P. (2004) Kilovis af N omsættes dagligt i kløvergræs. [Kilograms of N is transformed daily in grass-clover.] Økologisk Jordbrug, August 2004 (318), p. 6.

Ambus, P. (2002) Kommer der lattergas fra kløvergræsset? [Is grass-clover a source for nitrous oxide?] Landsbladet Mark, 2002.

Ambus, Per (2009) Klimavenlig majs ved minimal tilførsel af kvælstof. [Climate change friendly maize with reduced nitrogen applications.] Landbrugsavisen, April 2009.

Ambus, Per (2009) Mindre økologisk lattergas - Økologisk planteavl belaster ikke miljøet i samme grad som konventionel planteavl. Dette udsagn gælder måske også for udslippet af lattergas. [Less organic nitrous oxide - Organic cropping systems have less impacts in the environment compared with conventional cropping systems. Perhaps this statement is true also concerning emissions of nitrous oxide.] Økologisk Jordbrug, February 2009 (426).

Ambus, Per (2007) Økologisk bioenergi og drivhusgasser. [Organic bioenergy and greenhouse gases.] Økologisk Jordbrug, November 2007 (396).

Ambus, Dr Per (2002) Undersøgelse af kvælstofbinding og lattergas fra kløvergræsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2002 (265).

Ambye-Jensen, Morten (2020) Proces optimering i pilotskala. .

Ambye-Jensen, Morten (2019) Henimod optimal produktion af græsprotein. [Towards an optimal production of grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffineringsteknologien. [The Technology of bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Ambye-Jensen, Morten (2018) Bioraffinering af græs til proteinfoder er i rivende udvikling. [Biorefining of grass protein feed is under rapid development.] Økologi & Erhverv, 9 March 2018 (628), p. 15.

Andersen, Laura Mørch (2008) Økologi med positiv klimaeffekt: Ja tak. Økologisk Jordbrug, October 2008.

Andersen, Laura Mørch (2008) Hønen eller ægget? Økologisk Jordbrug, August 2008, 413.

Andersen, Laura Mørch (2008) Er det godt for miljøet, er det også godt for mig. Landbrugsavisen, June 2008.

Andersen, Morten (2009) Mikroberne spiser gerne op. , Årsskrift for Det Frie Forskningsråd - Teknologi og Produktion.

Andersen, Naja Steen (2005) Selvsået raps gav pænt udbytte. [Self-sown oilseed rape gave high yield.] Økologisk Jordbrug, November 2005, 348, p. 10.

Andersen, Naja Steen (2005) Konsekvenser ved sameksistens mellem økologisk raps og GM raps i Danmark. [Consequences of growing genetically modified oilseed rape in coexistence with organic oilseed rape in Denmark.] Forskningsnytt om Økologisk Jordbrug i Norden. [In Press]

Andersen, Anne Holst (2009) Resumeer af empiri – 14 interviews. Working paper, National Environmental Research Institute, Aarhus University . [Completed]

Andersen, Anne Holst and Hjelmar, Ulf (2011) Økologi og kompleksitet i de daglige madindkøb. [Organics and the complexity of the daily food purchase.] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 5, pp. 79-90.

Andersen, B.H. (2010) Bedre vilkår for økologiske husdyr. Praktisk Økologi, 2010, 5, pp. 20-23.

Andersen, D.B.; Hegelund, L. and Sørensen, J.T. (2001) Faktorer med mulig indflydelse på høners benyttelse af udearealet i økologisk ægproduktion. DIAS .

Andersen, Heidi Mai-Lis (2016) Kølezoner og rodeområder giver bedre hygiejnestyring i svineproduktion. Økologi & Erhverv, 20 May 2016, 589, p. 10.

Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora and Hermansen, J.E. (2018) Økologisk svineproduktions miljøpåvirkning. .

Andersen, Heidi Mai-Lis; Dorca-preda, Teodora and Hermansen, J.E. (2018) Økologisk svineproduktions miljøpåvirkninger. Beslutningsstøttemodel til estimering af miljøpåvirkninger på bedriftsniveau. Model + Brugermanual. .

Andersen, Heidi Mai-Lis; Studnitz, Merete and Serup, Tove (2018) Faremarksmanual. [Manual for the farrowing field.] .

Andersen, Jakob Wulff and Svendsen, Mads Rømer (2014) Redesign af Insektfælde til Biologisk Skadedyrsbekæmpelse. Bachelor thesis, Danmarks Tekniske Universitet , Design & Innovation. Bachelorrapport. . [Completed]

Andersen, Kell and Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses.] .

Andersen, L.W. (2011) Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). In: Sørensen, L.S. and Rebsdorf, S.O. (Eds.) Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), pp. 50-53.

Andersen, Laura Mørch and Lund, Thomas Bøker (2011) Udviklingen i det økologiske forbrug. [The development of organic consumption.] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 2, pp. 29-46.

Andersen, Lillie and Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Lav ilt forlænger holdbarheden af økologiske æbler på lageret. Gartner Tidende, 2015. [draft]

Andersen, Lillie and Petersen, Karen Koefoed (2014) PROTECFRUIT: beskyttet produktion af økologiske æbler og pærer. Aarhus Universitet, Årslev .

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Bruus Pedersen, Marianne; Damgaard, Christian; Jensen, Thomas Secher; Olsen, Kent; Dalgaard, Tommy and Topping, C.J. (2010) Økologisk jordbrug som refugier for biodiversitet (Refugia). .

Andersen, Liselotte Wesley; Marchi, Chiara ; Strandberg, Beate; Topping, C.J.; Pedersen Bruus, Marianne; Damgaard, Christian F.; Jensen Secher, Thomas; Olsen, Kent; Dalgaard, Tommy and Bøcher Klit, Peder (2010) REFUGIA. Økologisk jordbrug og biodiversitet - effekten af økologisk jordbrug på naturen. Speech at: FØJO III Formidlingsdag, Horsens, Denmark, 4. oktober 2010. [Completed]

Andersen, Peter Norholm and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) 5 hurtige til Hugo Alrøe. Magasinet økologisk, October 2013 (24), p. 51.

Andersen, G., Nikolaj and Madsen, Lone (2016) Organic fishfarming requires robust fish. [Økologisk fiskeopdræt kræver robuste fisk.] Økologi & Erhverv, 6 October 2016, p. 1.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (2), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2002) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 5 (1), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (4), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2001) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 4 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (6), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (2/3), pp. 1-8.

Andreasen, Claus Bo (2000) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 3 (1), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (4), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (6), pp. 1-4.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (5), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (3), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (2), pp. 1-6.

Andreasen, Claus Bo (1999) Forskning i økologisk jordbrug. [Research in Organic Farming.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, 2 (1), pp. 1-6.

Askegaard, Margrethe (2006) Rodukrudt hører ikke hjemme i økologisk planteproduktion. [Perennial weeds are undesirable in organic agriculture.] Speech at: Kan høj produktion og lav miljøbelastning forenes i økologisk jordbrug?, Forskningscenter Foulum, 22. juni 2006.

Askegaard, Margrethe (2004) Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen. [Potassium status and balances as tools in the crop production.] Kaliumtal og kaliumbalancer som redskaber i planteproduktionen, January 2004, 1, p. 63.

Askegaard, Margrethe (2002) Forsøg med efterafgrøder på sandjord. Økologisk Jordbrug, November 2002 (275), p. 6.

Askegaard, Margrethe (2002) Kvælstofudvaskningen i de økologiske sædskifter (Sædskiftet holder på kvælstoffet). Økologisk Jordbrug, April 2002, 263, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2001, 247, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg (Nyt fra forsøg med de økologiske sædskifter). Økologisk Jordbrug, May 2001, 241, p. 6.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, September 2000, 223, p. 8.

Askegaard, Margrethe (2000) Nyt fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug – fra det økologiske sædskifteforsøg (Forår uden problemer). Økologisk Jordbrug, May 2000, 217, p. 8.

Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A.; Driessen, Eugene; Nielsen, Erling; Thomsen, Henning C.; Bak, Holger and Lindberg, Julie F. (2004) ØKOLOGISKE SÆDSKIFTER TIL PRODUKTION AF KORN. [Organic crop rotations for cereal production.] Grøn Viden, Markbrug (298), pp. 1-20.

Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Ilse Ankær (2002) Lokalitetens og dyrkningsvilkårenes betydning i økologisk planteavl. In: Corell, A.; Kjær, L.B. and Frederiksen, H.B. (Eds.) DJF rapport Markbrug, 78, pp. 67-70.

Askegaard, Margrethe; Rasmussen, Ilse A. and Olesen, Jørgen E. (2004) Resultater med efterafgrøder i økologiske forsøg – hvordan kan disse resultater udnyttes på økologiske og konventionelle bedrifter. Speech at: Planteproduktion 2004, Herning, 13-14 Januar.

Askegaard, M and Hermansen, S (2017) Konsulenternes erfaringer med udbyttebegrænsende faktorer på de økologiske bedrifter. SEGES , SEGES Økologi.

{Tool} Growing cover crops in organic arable crop rotations: Best practices from Denmark. Creator(s): Askegaard, Margrethe. Issuing Organisation(s): SEGES. OK-Net Arable Practice abstract, no. 036. (2017)

{Tool} Crop rotation and its ability to suppress perennial weeds. [Sædskifter.] Creator(s): Askegaard, Margrethe. Issuing Organisation(s): SEGES. (2016)

{Tool} Efficient nitrogen use from livestock manure. [Udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning.] Creator(s): Askegaard, Margrethe. Issuing Organisation(s): SEGES. (2016)

{Tool} Growing cover crops in organic arable crop rotations: best practices from Denmark. [Efterafgrøder.] Creator(s): Askegaard, Margrethe. Issuing Organisation(s): SEGES. (2016)

Askegaard, Margrethe (2011) Udfasning af konventionel husdyrgødning. [Phasing out of conventional manure.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 11-14.

Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2011) Økologiske planteavlssædskifter – erfaringer og produktivitet. [Organic crop rotations-experiences and productivity.] In: Plantekongres 2011.

Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2011) N-udvaskning fra økologiske planteavlssædskifter. [Nitrogen leaching from organic crop rotations.] In: Plantekongres 2011.

Axelsen, J (2005) Efterafgrøder gavner smådyr - og dermed landmanden. Agrologisk, April 2005, 23 (1), pp. 14-15.

Axelsen, Jørgen Aagaard (2003) Efterafgrøder og grøngødning giver masser af liv i jorden. [Nitrogen catch crops and green manuere causes a lot of life in the soil.] Tidsskriftet Praktisk Økologi, 2003 (6), pp. 18-19.

Backes, Dr. Gunter (2002) Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen. [Use of DNA marker in plant breeding.] In: Corell, Anders; Kjær, Lars Byrdal and Frederiksen, Henrik Buus (Eds.) DJF rapport Markbrug, Danmarks JorgsbrugsForskning, 78, pp. 62-66.

Badsberg, Jens Henrik; Nielsen, Lisbeth and Hansen, Hanne H. (2003) Spiser kvæg som en grønthøster, eller er de kræsne. In: DJF intern rapport. , pp. 14-26.

Bech, Gustav and Melander, Bo (2016) Sådan kan du begrænse ukrudtet på økologiske marker. Organic Today, 10 December 2016, pp. 1-2.

Beck-Nielsen, Dorte (2003) Plantebaseret kompost - en erstatning for sphagnum og husdyrgødning? [Plant based compost - can it replace peat and animal manure?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003, 2, pp. 10-11.

Bengtsson, Marianne and Hockenhull, John (2002) Kampen mod frugttrækræft. Frugt & Grønt, April 2002 (4), pp. 158-159.

Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Hans J.Lyngs and Hockenhull, John (2004) Nye midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler. [New fungicides for apple scab control in organic growing.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (5).

Bennedsgaard, Torben Werner (2008) Mindre antibiotika med samme celletal. [Reduced use of antibiotics with the samme somatic cell count.] Kvæginfo, October 2008.

Bennedsgaard, Torben Werner; Thamsborg, Stig Milan and Vaarst, Mette (2000) Anvendelse af veterinære lægemidler. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 7, pp. 125-134.

Bennedsgaard, Torben Werner (2008) Mindre antibiotika med samme celletal. [Reduced use of antibiotics with the samme somatic cell count.] . Online at http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Maelkekvalitet/Sider/Mindre_antibiotika_med_samme_celletal.aspx, accessed on: 16 April 2012.

Bergamo, Paolo; Torjusen, Hanne; Wyss, Gabriela and Brandt, Kirsten (2005) Produktion af mælk. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Milk Production. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 7. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Berntsen, J.; Petersen, B.M.; Kristensen, I.S. and Olesen, J.E. (2004) Nitratudvaskning fra økologiske og konventionalle planteavlsbedrifter - simuleringer med FASSET bedriftsmodellen. Markbrug, no. 107. Danmarks JordbrugsForskning .

Berntsen, J.; Petersen, B.M.; Kristensen, I.S. and Olesen, J.E. (2004) Nitratudvaskning fra økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter - simuleringer med FASSET bedriftsmodellen. Intern rapport, no. 56. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Berntsen, Jørgen (2004) Ingen forskel på nitratudvaskning. Økologisk Jordbrug, 2004, 316, p. 6.

Berntsen, Scientist Jørgen and Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag (2003) Egenskaber af vårbygsorter til økologisk jordbrug. [Characteristics of spring barley varieties in organic farming.] Speech at: Markvandring, Forskningscenter Foulum, 12. juni 2003.

Bertelsen, Inger (2005) Alternative jordbearbejdningsmetoder i kartofler. . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_alt_jordbearbejd.htm, accessed on: 19 April 2005.

Bertelsen, Inger (2005) Samdyrkning af kartofler og hestebønne samt dyrkning af hestebønne på kamme. . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_hestebonne_kart.htm.

Bertelsen, Inger and Rasmussen, Ilse A. (2004) Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. [Development in weed infestation in organic trials with crop rotations.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_ukrudtets_udvikl.htm.

Bertelsen, Anne Sjørup (2012) Forbedring af bagekvaliteten af økologisk mel ved forskellige tilsætninger. [Improvement of the baking quality of organic flour by different additives.] Aarhus University , Department of Food .

Bertelsen, I.; Nielsen, E.E. and Sørensen, P. (2015) Radrensninger i efterafgrøder kan begrænse rodukrudt. LandbrugsAvisen, 19 June 2015, 25 (2), p. 5.

Bertelsen, Inger (2018) VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand. .

Bertelsen, Inger (2018) VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand 2. , https://www.youtube.com/watch?v=RiotBvspt_4&feature=youtu.be.

Bertelsen, Inger (2017) Sådan etableres efterafgrøder ved radrensning. Magasinet MARK, May 2017, p. 40.

Bertelsen, Inger (2016) Vårsæd dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene - økologisk dyrkning. SEGES P/S, Aarhus C, Denmark, pp. 269-271.

Bertelsen, Inger (2016) Grønne afgrøder. In: Oversigten over Landsforsøg 2016. , pp. 296-297.

Bertelsen, Inger (2016) RowCrop forsøgsaktiviteter 2016. , www.nfts.dk.

Bertelsen, Inger (2015) Effekt af radrensning i vårsæd. SEGES , Organic Farming. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Ukrudt/Sider/Effekt_af_radrensning_i_vaarsaed.aspx, accessed on: 4 July 2019.

Bertelsen, Inger (2015) Grønne afgrøder. In: Oversigten over Landsforsøgene 2015. , p. 280.

Bertelsen, Inger and Olsen, Lars Egelund (2015) Nye maskiner - nye muligheder. Økologisk Nyhedsbrev nr. 4, maj 2015, 12 May 2015, p. 4.

Bertelsen, Marianne (2017) De vidunderlige og besværlige æbler. Økologi & Erhverv, 28 September 2017, 2017 (618), p. 14.

Bertelsen, Marianne (2017) Højværdiafgrøder rykker under tag. moMentum, 15 June 2017, 2017 (2), pp. 12-15.

Bertelsen, Marianne (2016) Overdækning giver sunde æbler og pærer. Oekologi & Erhverv, 27 October 2016, 2016 (598), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2016) En sprinklersprøjtning er hurtigt overstået. Gartnertidende, 15 January 2016, 2016 (1), pp. 36-37.

Bertelsen, Marianne (2016) Tag og markiser til overdækning af kernefrugt. .

Bertelsen, Marianne (2015) Tag over æblerne stopper svampeangreb. Gartnertidende, 1 April 2015 (5), pp. 40-41.

Bertelsen, Marianne (2014) Nye sorter til økologisk æbleavl. ICROFSnyt, 29 September 2014, pp. 9-10.

Bertelsen, Marianne (2014) Nye æblesorter til økologisk dyrkning. Poster at: Sydhavsøernes Frugtfestival, 20. og 21. september 2014. [Completed]

Bertelsen, Marianne (2014) Innovative metoder til ukrudtsbekæmpelse i frugtavl. ICROFS nyt, 27 June 2014 (2), pp. 3-4.

Bertelsen, Marianne (2014) Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion. Landbrugsavisen, 16 May 2014, p. 1.

Bertelsen, Marianne (2013) Overdækning og overbrusning mod æbleskurv. Speech at: Økologi kongres (Temamøde E9), Danmark, 28. november 2013. [Completed]

Bertelsen, Marianne (2013) Æbler under tag er pletfri. ICROFS nyt, 1 June 2013 (2), pp. 6-7.

Bertelsen, Marianne (2012) Nye æblesorter til økologien. Økologi & Erhverv, 16 November 2012, 2012 (511), p. 1.

Bertelsen, Marianne (2012) Projektet FruitGrowth præsenteret ved Food Festival 7-9 september 2012 (4 postere). .

Bertelsen, Marianne (2012) Åbent hus i økologisk frugt og bær på Institut for Fødevarer, AU. .

Bertelsen, Marianne (2011) Åbent hus i Kernefrugt - 16. august 2011. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer - Havebrugsproduktion.

Bertelsen, Marianne (2011) En håndsrækning til økologiske æbleavlere. Frugt og Grønt, July 2011 (7-8), p. 332.

Bertelsen , Marianne (2013) Tag over æblerne - Er det vejen frem for usprøjtet æbledyrkning? Poster at: Food Festival, Tangkrogen, Århus, Denmark, 6-8 September 2013.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2017) Tag over træerne hele året. Gartnertidende, 31 August 2017, 2017 (10), pp. 44-45.

Bisgaard, Annemarie (2017) Naturlige fjender er velkomne. . Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/nyheder/2017/naturlige-fjender-er-velkomne#.Wv64dORlKUk, accessed on: 23 May 2017.

Bisgaard, Annemarie (2016) Velbesøgt øko-temadag om æbler og pærer. Gartnertidende, Odense, DK. Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/nyheder/2016/velbesogt-okotemadag-om-aebler-og-paerer#.WtW97eRlK70, accessed on: 14 January 2016.

Bisgaard, Annemarie (2013) Øko-æblesorter i lange baner. Frugt & Grønt, 2013, 2013 (1), p. 12.

Bjerrum, Lotte (2012) Præsentation af status for Bioconval til Organic RDD 14.12.12. . [Completed]

Bjerrum, Lotte (2011) Nyt 100% Proteinfoder til Økologiske Æg- og Kyllingeproduktion. Teknologisk Institut .

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2014) Biokonverteret fjerkrægødning – stabilisering og gødningsanalyser. Teknologisk Institut .

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2014) Fluelarver forhindrer øko-høns i at hakke i hinanden. .

Bjerrum, Lotte and Fischer, Christian Holst (2013) Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion. Teknologisk Institut . [Completed]

Bjørn, Gitte and Fruekilde, Anne Mette (2003) Kepaløg (Allium cepa L) dyrket konventionelt og økologisk - ligheder og forskelle. [Cepa onions (Allium cepa L) grown convetniollay and organically - similarities and differences.] Grøn Viden (153), pp. 1-6.

Bloksted, Therese and Korsgaard, Maren (2017) Vildt- og bivenlige tiltag i marken. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 6-7.

Blume, Steffen (2018) Radrensning eller bredsåning? RowCrop. .

Blume, Steffen (2018) Kan radrensning erstatte ploven? Økologisk Planteavlsberetning 2017, 2017, p. 4.

Blume, Steffen (2018) Markbesøg i demonstration, Row-Crop-forsøg i vårbyg på Økologisk Plantedag 2018. Workshop at: Økologisk Plantedag 2018, Roskilde, Denmark. [Completed]

Blume, Steffen (2017) God palet af vårbygsorter. In: Økologisk Planteavlsberetning. , p. 26.

Blume, Steffen (2016) Det nyeste inden for rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2016) Radrensning - hvornår giver det mening? Økologisk Planteavlsberetning 2016, 2016, pp. 14-15.

Blume, Steffen (2016) Striglekursus og Maskindemo 31-05-2016. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og nye trends i rækkedyrkning. .

Blume, Steffen (2015) Erfaringer og foreløbige resultater med rækkedyrkning i RowCrop-projektet. Økologisk Planteavlsberetning 2015, 23 October 2015, pp. 16-17.

Blume, Steffen (2015) Markvandring, grøngødninger ifm. radrensning 20-10-2015. . [Completed]

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - et godt match. .

Blume, Steffen (2014) Rækkedyrkning og grøngødninger - en god kombination. Økologisk Planteavlsberetning 2014, 24 October 2014, pp. 10-11.

Blume, Steffen (2014) Oplev nyeste teknologi inden for radrensere. .

Blume, Steffen (2013) Close cooperation between cropland, farm supply and mills - Interview by Peer Grupe. Økologisk Planteavlsberetning 2013, 5 November 2013, 13, pp. 22-24.

Blume, Steffen (2013) Det økologiske kornmarked i 2013. [The organic grain market in 2013.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 34-35.

Blume, Steffen (2013) Havresorter. [Oat varieties.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 28-29.

Blume, Steffen (2013) Pakning af jord med store mejetærskere på bælte og hjul. [Packing the soil with large combine harvester belts and wheels.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 46-47.

Blume, Steffen (2013) Spildevandsslam er et oplagt gødningsprodukt på økologiske bedrifter! [Sewage sludge is a natural fertilizer product on organic farms!] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 3-5.

Blume, Steffen (2013) Udbyttepåvirkning ved CTF-drift. [Yield Effect by CTF-operation.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 44-45.

Blume, Steffen (2012) Agerkål og agersennep kan bekæmpes. [Wild turnip and charlock can be combated.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 40-41.

Blume, Steffen (2012) Det økologiske kornmarked 2012. [The organic grain market in 2012.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 42-43.

Blume, Steffen (2012) Nye vårbygsorter ser lovende ud. [New spring barley varieties look promising.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 26-27.

Blume, Steffen (2012) Næringsstofbalancen - tærer vi på puljerne? [The nutrient balance - Are we consuming the pools?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, pp. 7-10.

Blume, Steffen (2012) Vejen til et bedre dækningsbidrag. [Towards a better gross margin.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 46-48.

Blume, Steffen (2011) Det økologiske kornmarked 2010/2011. [The organic grain market 2010/2011.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 8-9.

Blume, Steffen (2011) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 34.

Blume, Steffen (2011) Regnskabsstatistik for økologiske jordbrug. [Accounting statistics for organic agriculture.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 5.

Blume, Steffen (2011) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 36-37.

Blume, Steffen (2011) Vårtriticalesorter. [Spring triticale varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 38.

Blume, Steffen (2010) Den rette strategi mod rodukrudt. [The right strategy against perennial weeds.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. , chapter 10, pp. 45-47.

Blume, Steffen (2010) Det økologiske kornmarked - sæsonen 2009/2010. [The organic grain market - 2009/2010 season.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 15-16.

Blume, Steffen (2010) Er det på tide at privatisere Ø-mærket? [Is it time to privatize the organic label?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 10-13.

Blume, Steffen (2010) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10 , pp. 26-27.

Blume, Steffen (2010) Regnskabsstatistik for økologiske jordbrug. [Financial Statistics for organic farming.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 9.

Blume, Steffen (2010) To års erfaringer med quinoa. [Two years of experience with quinoa.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 55-56.

Blume, Steffen (2010) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 28-29.

Blume, Steffen (2010) Vårhvedesorter. [Spring wheat varieties.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 30.

Blume, Steffen (2009) Blandingsafgrøder. [Mixing crops.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Havresorter. [Oat varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Quinoa - en afgrøde med potentiale. [Quinoa - A crop with potential.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Blume, Steffen (2009) Vårbygsorter. [Spring barley varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Blume, Steffen (2009) Vårtriticalesorter. [Spring triticale varieties.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Blume, Steffen (2013) Skårlægning af korn. [Mowing of grain.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 20.

Boelt, B. (2005) Det sværeste ved hvidkløver er afpudsningen. Agrologisk, pp. 24-25.

Boelt, B. (2005) 1.000 kg hvidkløver pr. ha! In: Plantekongres 2005, pp. 260-261.

Boelt, B. (2005) Sameksistens. In: Nye GM-planter - ny debat. , pp. 54-57.

Boelt, B. (2001) Afgræsning af frøafgrøder med får. Dansk Frøavl, 8, p. 140.

Boelt, B. (2000) Samdyrkning af græs og kløver. Dansk Frøavl, 9, pp. 150-151.

Boelt, B. and Bertelsen, I. (2002) Økologisk jordbrug nu og i fremtiden. In: Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. , chapter 3, pp. 31-43.

Boelt, B. and Bertelsen, I. (2002) Kontrolleret spredning. In: Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. , chapter 4, pp. 45-61.

Boelt, B.; Clausen, D.; Gislum, R. and Hansen, L.M. (2001) Aktuelt nyt fra Danmarks JordbrugsForskning, 2001. Tidsskrift for Frøavl, 2, pp. 7-10.

Boelt, B. and Deleuran, L.C. (2005) Økologiske grønsagsfrø - Økologisk produktion af grønsagsfrø i tunnel. Frøavleren (2), p. 30.

Boelt, B. and Deleuran, L.C. (2002) Frøgræs på rækker kan høstes i flere år. Agrologisk Tidsskrift, 3, pp. 16-17.

Boelt, B.; Deleuran, L.C. and Gislum, R. (2002) Nyt fra Danmarks JordbrugsForskning. Tidsskrift for Frøavl, 1, pp. 11-13.

Boelt, B. and Hansen, L.M. (2006) Dyrkning af hvidkløver til frø. [White clover seed production.] Paper at: NJF seminar 395 Herbage Seed Production, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Flakkebjerg, 4200 Slagelse, Denmark, 12-14 June 2006.

Boelt, Birte (2003) Økologisk produktion af grønsagsfrø i tunneller. Økologisk Jordbrug.

Boelt, Birte (2003) Produktion af økologisk hvidkløverfrø. Økologisk Jordbrug.

Boelt, Birte (2003) Frøproduktion af efter- og grøngødningsafgrøder. Tidsskrift for Frøavl, 1, pp. 7-9.

Boelt, B.; Deleuran, L.C. and Jensen, A.M.D. (2005) Havefrø i tunneler. In: Plantekongres 2005, pp. 270-271.

Boelt, Birte (2019) MOVE: Udvalgte sorter af grønsager. Working paper, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Boelt, Birte (2019) Hvad er værdien af genetisk mangfoldighed i jordbruget? Speech at: Plantekongres 2019, Herning Kongrescenter, 15.-16. januar 2019.

Boelt, Birte (2017) Hit med nye frø af gamle sorter. Økologi & Erhverv, 15 September 2017 (617), p. 14.

Boelt, Birte (2017) Identifikation af nye arter til frøproduktion - frøbehandling. Speech at: Temadag Havefrø vinter 2017, 03-02-2017.

Boelt, Birte (2003) Fåreafgræsning af græsfrøafgrøder. Frøavleren, 9, p. 130.

Boesen, Ninna (2018) Blandsæd – Et aktiv mod det ekstreme vejr. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 18-21.

Boesen, Ninna and Frank Hansen, Lisbeth (2018) Aktuel økologi i Sverige. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 50-54.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Destruktion af efterafgrøder i et pløjefri-dyrkningssystem. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 34-36.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Fokus på jordfrugtbarhed hos Nørby Grøntsager. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 16-17.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Havresorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 60-61.

Boesen, Ninna Rieper (2018) Landmand kend din jord. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 13-15.

Bonde, M.K.; Hegelund, L. and Sørensen, J.T. (2005) Nye tal på svinesundhed. Økologisk Jordbrug, October 2005 (346), p. 8. [Unpublished]

Bonde, Marianne and Serup, Tove (2009) Manual: Reduktion af pattegrisedødelighed. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2003) Kontrol af sundheds- og velfærdsproblemer i økologiske sobesætninger. [Management of health and welfare problems in organic sow herds.] . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/okt03/haccp.html.

Bonde, Marianne Kjær and Sørensen, Jan Tind (2004) Velfærds- og sundhedsproblemer i økologisk sohold: forekomst, risikofaktorer og kontrolmuligheder. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 2, pp. 7-18.

Bonde, M.; Kongsted, A.G.; Mejer, H.; Rousing, T. and Serup, T. (2013) Fremtidens udfordringer i økologisk og frilandssvineproduktion. ICROFS nyt, November 2013 (4), pp. 10-11.

Bonde, Marianne (editor): Udviklingscenter for Husdyr på Friland (Ed.) (2016) Søer og pattegrise i farefolde med pil; Adfærd og velfærd - på tværs af årstider. [Sows and piglets in farrowing paddocks with willow trees; Animal behaviour and welfare - throughout seasons.] Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Marsvej 43, 8960 Randers.

Bonde, Marianne (2011) Store forskelle på økologisk svineproduktion i Europa. Maskinbladet, Svinebrug, August 2011, pp. 32-36.

Bonde, Marianne (2011) Økologisk svineproduktion i Europa:Status på sundhed og velfærd. In: Temamøde om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Bonde, Marianne (2009) Forskning skal vise vej til øget velfærd for øko-grise. Økologisk Jordbrug, 12 June 2009, 434, pp. 16-0.

Bonde, Marianne (2008) Økologiske søers sundhedstilstand. Økologisk Jordbrug, 2 May 2008, 408, 0-0.

Bonde, Marianne; Kongsted, Anne Grete; Mejer, Helena; Rousing, Tine and Serup, Tove (2013) Fremtidens udfordringer i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 10, pp. 12-13.

Bonde, Marianne and Kyed, Sybille (2015) EU's regler for opstaldning af økologiske grise i bygninger med løbegårde. UHF og ØLF .

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande. Føjo e-nyt 2005, 2005, 6, .

Bonde, Marianne and Sørensen, Jan Tind (2005) Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Nordeuropa. Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, 2005, 2005, pp. 5-6.

Bonde, Marianne and Thomsen, Lene (2016) Test og scoring af farehytter. [Test and score of the farrowing huts.] . [Completed]

Borgen, Anders (2006) Muligheder for bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme i økologisk udsæd. [possibilities to control seed borne pathogens.] In: Graugaard, Sonja and Rasmussen, Henny (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, pp. 372-374.

Borgen, Anders (2005) Børsterensning kan reducere stinkbrand i hvede. FØJOenyt (4).

Borgen, Anders (2005) Kornrensning mod meldrøjer. [Seed cleaning against ergot.] Økologisk Jordbrug, 342, p. 8.

Borgen, Anders (2005) Størrelsessortering kan forbedre sundheden i økologisk såsæd. FØJOenyt (4).

Borgen, Anders (2003) Projekt ensilering. Dansk Fåreavl, 68 (6), pp. 10-11.

Borgen, Anders (2001) Strategier til bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme. [Strategies to control seed borne diseases.] In: Ekologiskt Lantbruk - Sammenfattninger av föredrag og postrar, pp. 134-139.

Borgen, Anders (2000) Hvedens stinkbrand - en udfordring for principperne for økologisk jordbrug. Thesis, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole , Institut for Jordbrugsvidenskab. Anders Borgen.

Borgen, Anders and Kristensen, Lars (2001) Spiringskvalitet af økologisk såsæd. [Seed vigour in organic cereal seed.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug” Ed: B.Nielsen og L.Kristensen. FØJO-rapport 15.. FØJO-rapport, no. 15. DARCOF , chapter 7, pp. 97-106.

Borgen, Anders (2020) Ny teknologi, der kan udvinde protein af græs og erstatte soja, oversælges. Greenupdata.dk, online, p. 1.

Borgen, Anders (2020) Nyhedsbrev fra Agrologica forår 2020. Argrologica, May 2020, pp. 1-7.

Borgen, Anders (2020) Protein. VinoVenue, 73, pp. 48-51.

Borgen, Anders (2017) SaaGodt. Agrologica .

Borgen, Anders (2016) De nye regler for handel med frø. Praktisk Økologi, 2, ?-?.

Borgen, Anders (2015) Udviklingstendens i kornets protein-indhold. Agrologisk, 2, pp. 26-29.

Borgen, Anders (2014) Biodiversiteten kan nedsætte pesticidforbruget. Agrologisk Agro, pp. 8-10.

Borgen, Anders (2014) Økologisk Planteforædling holder hus med vores ressourcer. Global Økologi, 2, p. 11.

Borgen, Anders (2014) Østjyske kornsorter. Østjyllands spisekammer .

Borgen, Anders (2013) Økologisk planteforædling. Økologi & Erhverv, 517, p. 17.

Borgen, Anders (2011) EU’s frølovgivning er ødelæggende for økologisk dyrkning. Maskinblade, , p. 11.

Borgen, Anders (2011) Vi har brug for gamle sorter. Frøavleren, 4, p. 14.

Borgen, Anders (2010) Pas på den ensrettede kommercielle planteavl. Politiken, , pp. 8-9.

Borgen, Anders (2010) Oplæg om økologisk sortsudvikling. Working paper, Økologisk Landsforening . [Completed]

Borgen, Anders (2010) Anders Borgen forædler flerårige kornsorter – til fremtidens permakulturlandbrug. Tidsskrift for permakultur , 1, pp. 24-27.

Borgen, Anders (2009) Alternativ sortsforsyning. In: Konferencebilag til ”Mellem Niche og Norm”, Økologikongres 18.-19. november 2009.

Borgen, Anders (2009) Økologisk planteforædling til forbedring af biodiversiteten i agerlandet. In: Frederiksson, Pelle and Ullvén, Karin (Eds.) Proceedings of the 1st Nordic Organic Confrence.

Borgen, Anders (2009) Kornets historie. In: Årbog nr. 5 fra Dansk Landbrugsmuseum. Dansk Landbrugsmuseum, Auning, pp. 79-93.

Borgen, Anders (2008) Bliv din egen planteforædler. [Become your own plant breeder.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 23-24.

Borgen, Anders (2008) Brug egen såsæd i økologisk jordbrug. [Use of own seeds in organic farming.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 17-22.

Borgen, Anders (2008) Glemte værdier i gamle danske maltbygsorter. ØlentusiasteN, February 2008, 42, pp. 28-29.

Borgen, Anders (2008) Øl skal serveres med en god historie. Ølentusiaten, February 2008, 42, pp. 26-27.

Borgen, Anders (2008) Bliv din egen planteforædler. In: Hansen, Jesper (Ed.) Planteavlsberetning fra Gefion. Gefion, Jyderup, pp. 23-24.

Borgen, Anders (2008) Brug af egen såsæd i økologisk jordbrug. In: Hansen, Jesper (Ed.) Planteavlsberetning. Ecoadvise Gefion, Jyderup, pp. 17-22.

Borgen, Anders (2008) En ny start for dansk brødhvedeproduktion. Working paper, Agrologica . [Completed]

Borgen, Anders (2007) Økologisk korn til malt. Ølentusiasten, December 2007, 41, pp. 24-27.

Borgen, Anders (2007) Danmark er et U-land. Økologisk Jordbrug, 13 June 2007, 386, p. 13.

Borgen, Anders (2007) Havre i fortid og nutid. Agrologica .

Borgen, Anders (1998) Forskning i økologisk jordbrug - en forskers erfaringer. Paper at: FØJOs workshop om forskningsmetoder i økologisk jordbrug, 27/10-'98.

Borgen, Anders (1998) Har holdningen til økologisk jordbrug konsekvenser for valget af forskningsmetoder? Landbruksøkonomisk Forum, 15 (3), pp. 51-56.

Borgen, Anders (1998) Holismen og kunsten at knække en valnød. Herba - Norsk tidskrift for jordbruk og ernæring, natur og kultur, 35 (4), pp. 3-9.

Borgen, Anders (1998) Hvad med bivirkninger? Jord og Viden, 20, pp. 6-7.

Borgen, Anders (1998) Tidsler - en gave fra himlen. Økologi & Erhverv, 180, p. 12.

Borgen, Anders and Grupe, Per (2012) Gamle kornsorter - en rapport om deres historie og om anvendelsen i økologisk landbrug. Working paper, Agrologica . [Completed]

Brandt, Jacob and Kledal, Paul Rye (2008) Økologi i sandet. [Organic in the dessert.] Økologisk Jordbrug, May 2008 (409).

Brandt, Kirsten (2002) Økologisk kost og sundhed. [Organic food and human health.] Speech at: LMC "Food Congress", KVL, Copenhagen, 17-18 Jan. 2002.

Brandt, Kirsten; Lück, Lorna; Wyss, Gabriela; Velimirov, Alberta and Torjusen, Hanne (2005) Produktion af hvidkål. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Production of White Cabbage. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 11. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Brandt, Kirsten; Lück, Lorna; Bergamo, Paolo; Whitley, Andrew and Velimirov, Alberta (2005) Forarbejdning af hvede til brød. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Processing of Wheat to Bread. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 10. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Brandt, Kirsten; Lück, Lorna; Wyss, Gabriela and Torjusen, Hanne (2005) Produktion af brødhvede. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Production of Bread Wheat.Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 9. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele.

Brandt, Kirsten; Lück, Lorna; Wyss, Gabriela; Velimirov, Alberta and Torjusen, Hanne (2005) Produktion af tomater. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Production of Tomatoes. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 12. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Brandt, Irene (2015) Jagten på den optimale løsning. Økologi & Erhverv, 11 December 2015, 579, p. 14.

Brandt, Jakob (2016) Tyskerne kender ikke de danske øko-varer. Økologi og Erhverv, October 2016, okt, p. 1.

Brandt, Jakob (2016) Hvad tænker udlandet om dansk økologi? Økologi og Erhverv, 17 March 2016, p. 1.

Brandt-Møller, Irene (2020) Rådgivning skal øge udbytterne. Økologisk Landbrug, 3 January 2020, p. 23.

Brandt-Møller, Irene (2019) Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet. Fagmediet Økologi, 10 October 2019, pp. 1-6.

Brandt-Møller, Irene (2019) Seneste nyt fra Økologisk: Endnu mere fokus på alternative gødningsformer. Økologisk Landsforening. Online at https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/endnu-mere-fokus-pa-alternative-godningsformer?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ce21888289-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ce21888289-171356197, accessed on: 7 November 2019.

Brandt-Møller, irene (2019) Projekt udvikler robuste systemer til væksthuse. . Online at https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/projekt-udvikler-robuste-systemer-til-vaeksthuse, accessed on: 2019.

Brandt-Møller, Irene (2019) Endnu mere fokus på alternative gødningsformer. Økologisk Landbrug, 30 August 2019, 647, pp. 10-11.

Brandt-Møller, Irene (2019) Projekt udvikler robuste systemer til væksthuse. Økologisk Landbrug, 30 August 2019 (647), p. 15.

Bruus Pedersen, Marianne; Axelsen, Jørgen Aagaard and Tybirk, Knud (2011) Er der mere liv i økologiske kornmarker? Landbrugsavisen, 22 December 2011, , - .

Buchmann, Kurt and Jokumsen, Alfred (2020) Nyt bæredygtigt middel kan måske fjerne parasit, som angriber regnbueørreder. [A promising sustainable agent against a tough parasite in rainbow trout.] ICROFS Nyt, 22 September 2020, pp. 1-2. [Submitted]

Bügel, Susanne and Dragsted, Lars (2014) Økologiske fødevarers betydning for sundheden. Økologi & Erhverv, 29 August 2014, 550, p. 11.

Bugge Henriksen, Christian (2003) Alternativ til pløjning - Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Alternative to ploughing - Experiences with ridges as an alternative to ploughing.] Økologisk Jordbrug, April 2003, 23 (287), p. 6.

Bugge Henriksen, Christian (2000) Er kamme et alternativ til pløjning? Speech at: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Akademiråds efterårsseminar, Foulum, Denmark, November 8. 2000.

Buitenhuis, Albert Johannes (2017) Potentiale og perspektiver - Fedtsyremålinger på enkeltkøer. Keynote presentation at: Økologikongres 2017, Comwell, Kolding, Danmark, 29. og 30. november 2017.

Bundgaard, Stig (2016) Nyt dyrkningssystem: Knæk efterafgrøden med knivtromle og så afgrøde oveni. Landbrugsavisen 14. juni 2016, 2016.

Burgt, G.J.H.M. and de Visser, Richard (2013) Manual NDICEA 6.0.16. Gartnerirådgivningen.

Buttenschøn, R.M. and Nielsen, L. (2004) Regulering af lysesiv. Park og Landskab Videnblade (6.2-13).

Buus, M.L. and Kongsted, A.G. (2015) Økologiske slagtesvin skal have mere rod i tilværelsen. Landbrugsavisen, 9 April 2015, 15, p. 12.

Buus, Marie Lund (2015) Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Working paper, Udviklingscenter for Husdyr på Friland . [draft]

Bønlykke, Camilla (2011) Tyttebær og ramsløg kan måske bedre tarmsundheden. [Lingonberries and ramsons may improve gut Health in piglets.] Effektivt Landbrug, 1 December 2011, p. 9.

Camilla, Mathiesen (2020) SaaGodt - Økologisk såsæd - starten på en sund afgrøde. ICROFS, https://www.youtube.com/watch?v=hzSrjmAzkNk.

Canibe, Nuria; Højberg, Ole; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) Ramsløg og tyttebær har markant antimikrobiel virkning. [Ramsons and lingonberries have a marked antimicrobial effect.] Økolopgi og Erhverv, 9 February 2018, 626, pp. 10-11.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Kan en cocktail af ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can a cocktail of ramsons and lingonberries replace antibiotics?] ICROFS nyt, 30 November 2017, pp. 1-5.

Canibe, Nuria and Jensen, Martin (2017) Ramsløg og tyttebær kan måske erstatte antibiotika. [Ramsons and lingonberries may replace antibiotica.] Maskinbladet net version, 30 November 2017, pp. 1-3.

Carlson, D.; Johansen, H.N.; Poulsen, H.D. and Jørgensen, Henry (1998) Fordøjelighed og udnyttelse af grovfoder til slagtesvin. In: Hermansen, J.E. (Ed.) FØJO-rapport nr. 1. Forskning i økologisk svineproduktion.. FØJO-rapport, no. 1. , chapter , pp. 13-17.

Carter, Mette S. and Ambus, Per (2009) Nødvendig viden om mark-emissioner for valg af biobrændsel. [Necessary knowledge on field emissions to choose between biofuels.] ICROFS nyt, October 2009, 3, pp. 5-6.

Carter, Mette S. and Amus, Per (2005) Kløvergræsmarker modvirker drivhuseffekten. [Grass clover fields mitigate greenhouse effect.] FØJOenyt, 6.

Carter, Mette S. and Chirinda, Ngonidzashe (2009) Ingen effekt af dyrkningssystem på drivhusgassen N2O. ICROFS nyt, June 2009.

Carter, Mette S. (2012) Find energien - fremtiden kommer. [Find the energy - the future is coming.] .

Carter, Mette S. (2010) Stor forskel på energiafgrøders udledning af drivhusgas. [Large variation in greenhouse gas emissions from energy crops.] LandbrugsAvisen, 3 December 2010.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra energi-afgrøder. [Greenhouse gas from energy crops.] Økologi & Erhverv, 5 November 2010, 466, pp. 16-17.

Carter, Mette S. (2010) Drivhusgas fra økologiske sædskifter. [Greenhouse gas from organic crop rotations.] Økologi & Erhverv, March 2010, 452, p. 16.

Carter, Mette S.; Ambus, Per; Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2013) Kløvergræs ensilage og kompost som grøngødning. [Grass-clover silage and compost as green manure.] ICROFS Nyt, 15 November 2013, 4, pp. 4-5.

Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Thomsen, Sune T.; Heiske, Stefan; Jensen, Morten; Schmidt, Jens Ejbye; Johansen, Anders and Ambus, Per (2010) Udledning af drivhusgas ved dyrkning af energiafgrøder - har det nogen betydning? [Emission of greenhouse gases during the cultivation of energy crops – does it make a difference?] Speech at: Seminar om bioenergi i økologisk landbrug, Middelfart, Denmark, 7 December 2010. [Completed]

Christensen, Bent T. (2000) Hvad forstås ved begrebet jordens frugtbarhed. Tidsskrift for Landøkonomi, 187 (4), pp. 276-279.

Christensen, Tove (2009) Hvilken mælk vil forbrugerne have? Hvilken mælk vil forbrugerne have?, 11 December 2009, p. 1.

Christensen, Tove (2008) Ansvaret for sikre fødevarer. Økologisk Jordbrug, 16 June 2008, 411.

Christensen, Tove; Denver, Sigrid and Krarup, Signe (2007) Forbruget af økologiske varer og ernæringsrigtig kost. [Consumption of organic products and a healthy diet.] Samfundsøkonomen, 5, pp. 29-33.

Christensen, Tove; Denver, Sigrid and Mørkbak, Morten Raun (2007) Forbrugere er villige til merpris for kyllinger med høj dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. FOJOenyt, 2007.

Christensen, K.K. (2008) Herbicidet Starane 180S’ effekt på pollenproduktionen hos mælkebøtte og rødkløver - påvirkninger af fødeudbudet i markhegn på konventionelle og økologiske brug. Masters thesis, Københavns Universitet & Danmarks Miljøundersøgelser . .

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex and Kærgård, N. (2011) Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser. [A literature survey over approaches for evaluating organics with emphasis on economic valuation methods and multicritiria analyses.] FOI Dokumentation, no. 2012 / 1. Københavns Universitet , Fødevareøkonomisk Institut.

Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Kærgaard, Niels and Dubgaard, Alex (2014) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug. IFRO dokumentation, no. 2014/3. IFRO, København.

Christian Bugge, Henriksen (2000) Kamme - et alternativ til pløjning? In: P. Dam, Hans (Ed.) Tidsskrift for Landøkonomi, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, 187 (4), pp. 311-314.

Christiansen, Hans Christian; Danfær, Allan and Sehested, Jakob (2005) Forlænget kælvningsinterval - kan være en fordelagtig produktionsstrategi. KvægInfo, 1475, pp. 1-4.

Christiansen, Hans Christian; Danfær, Allan and Sehested, Jakob (2005) Koens reaktion på forskelle i planlagt kælvningsinterval og energiforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. FØJO, chapter 2, pp. 13-26.

Christiansen, Julie S.; Kristensen, Hanne L. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Rodsystemer hos rødbede, sukkermajs og knoldselleri efter grøngødning. [Root systems of beetroot, sweet corn and celleriac after green manure.] Forskningsnytt, 2003, 4, pp. 20-21.

Claudi-Magnussen, C. (2008) Økologiske sæsongrise - kødkvalitet for sæson 2007. Slagteriernes Forskningsinstitut, Danish Meat Association .

Claudi-Magnussen, Chris and Hansen, Laurits Lydehøj (2005) Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed). Slagteriernes Forskningsinstitut .

Claudi-Magnussen, C. (2010) Kødkvalitet for sæson 2007 og 2008. .

{Tool} PRÆSENTATIONSHÅNDBOG MED ENKLE METODER TIL OPGØRELSE AF FUNKTIONEL BIODIVERSITET I ØKOLOGISKE FRUGTPLANTAGER. [Booklet of simplified methods for the monitoring of functional biodiversity in organic orchards.] Creator(s): D'Yvoire, Caroline; WARLOP, FRANCOIS; Świergiel, Weronika; Porcel, Mario; Jacobsen, Stine K. and Sigsgaard, Lene. Issuing Organisation(s): University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences. (2017)

{Tool} PRÆSENTATIONSHÅNDBOG MED ENKLE METODER TIL OPGØRELSE AF FUNKTIONEL BIODIVERSITET I ØKOLOGISKE FRUGTPLANTAGER. Creator(s): D'Yvoire, Caroline; WARLOP, FRANCOIS; Świergiel, Weronika; Porcel, Mario; Jacobsen, Stíne K. and Sigsgaard, Lene. Issuing Organisation(s): GRAB, France, SLU, Sweden, University of Copenhagen, Denmark. (2017)

Dahl, Majbrit Wigø (2003) Optimere egenkontrollen for primærproduktion til råmælksost. [A HACCP based food safety programme for the production of raw milk for processing og cheese.] KVL , Department of Dairy and Food Science.

Dahl-Lassen, Rasmus (2018) Betydning af kvælstoftilførsel for proteinindhold, proteinets ekstraherbarhed og proteinkvalitet ved fraktionering af græs og kløver. [Nitrogen fertilizers effect on protein content, extractability of proteins and protein quality when fractionating grass and clover.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Dahlmann-Hansen, Lisbeth (2002) Hestebønnes tidlige rodudvikling ved dyrkning i kamme. [Early root growth in faba bean grown on ridges.] Thesis, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole , Department of Agricultgural Sciences. KVL. [Unpublished]

Dalgaard, R.; Olesen, J.E.; Halberg, N. and Berntsen, J. (2004) Miljøeffekter og energibalancer ved energiproduktion på økologiske planteavlsbedrifter. In: Jørgensen, U. and Dalgaard, T. (Eds.) Energi i økologisk jordbrug. Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport, no. 19. Danish Research Centre for Organic Farming , chapter 6, pp. 103-123.

Dalgaard, T.; Kjeldsen, C. and Kristensen, I.T. (2008) Hvordan kan økologisk jordbrug være med til at styrke vækst og udvikling i landdistrikterne? In: Sammendrag af indlæg: Plantekongres 2008., Dansk Landbrugsrådgivning & Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet., 1, pp. 164-165.

Dalgaard, Tommy; Halberg, Niels and Fenger, Jes (2000) Simulering af fossilt energiforbrug og emission af drivhusgasser. Tre scenarier for omlægning til 100% økologisk jordbrug i Danmark. FØJO-rapport, no. 5. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Dalgaard, Tommy; Kjeldsen, Chris; Kristensen, Inge T. and Kristensen, Ib Sillebak (2008) Potentialet for omlægning til økologisk jordbrug i Danmark. In: Alrøe, Hugo Fjelsted and Halberg, Niels (Eds.) Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor. Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter.. Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, Foulum, chapter 3, pp. 131-152.

Dalgaard, T.; Hutchings, N. and Kjeldsen, C. (2008) Samspillet mellem landbrugets strukturudvikling og naturbeskyttelse i forskellige EU-lande. In: Sammendrag af indlæg: Plantekongres 2008., Dansk Landbrugsrådgivning & Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet., 1, pp. 288-289.

Dalgaard, Tommy (2011) Hvordan beskytter økologisk jordbrug biodiversiteten? Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Dalgaard, Tommy (2010) Økologisk jordbrug beskytter biodiversiteten. Økologi og Erhverv, 5 February 2010, pp. 1-2.

Dalsgaard, Anders; Jensen, Annette Nygaard and Baggesen, Dorte Lau (2011) Smitstoffer fra det ydre rum. ["Infectious agents from outer space".] Økologi & Erhverv, 11 March 2011, 474, pp. 1-2.

Daugaard, Senior scientist Holger (2002) Vurdering af økologisk produktion i gartneri og frugtavl. .

Daugbjerg, Carsten (2007) Økologi mellen stat og marked. Økologisk Jordbrug, 2 November 2007 (395).

Daugbjerg, Carsten and Sønderskov, Kim Mannemar (2008) Kendskab til økologi er højt. Økologisk Jordbrug , 14 November 2008 (420).

Daugbjerg, Carsten; Ingemann, Jan Holm and Sønderskov, Kim Mannemar (2012) Økologisk landbrugspolitik – komparative erfaringer og teoretiske implikationer. Tidsskrift for Landøkonomi, September 2012, 198 (2), pp. 139-158.

Daugbjerg, Carsten and Møller, Dan Kristian (2010) Økologipolitikken og de økologiske interesseorganisationernes kapaciteter i Danmark, Sverige og Tyskland. [Organic Farming Policy and the Capacities of the Organic Interest Groups in Denmark, Sweden and Germany.] Politica, 42 (1), pp. 69-89.

Daugbjerg, Carsten and Yonatan Schvartzman, Yonatan (2010) Økologi-organisationerne og dansk økologipolitik. ICROFS Nyt, 1 March 2010, p. 14.

de Visser, Richard (2019) DOB Crop. Lecture at: Open growers meeting, Årslev AU-FOOD Denmark, 5. March 2019. [Completed]

de Visser, Richard (2013) Program til bedre rådgivning om sædskifter i økologisk jordbrug. ICROFS nyt, August 2013 (3), pp. 11-12.

de Visser, Richard (2007) Skovsgaard Gods, Langeland. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 24-28.

Dejgaard, J. and Gylling, M. (2018) Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering. IFRO Dokumentation 2018 / 3. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Københavns Universitet.

Dejgaard, J. and Gylling, M. (2018) Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering. .

Deleuran, L.C. and Boelt, B. (2002) Økologisk produktion af grønsagsfrø. In: Årsberetning 2001. Danmarks JordbrugsForskning, p. 45.

Deleuran, L.C. and Boelt, B. (2002) Rækkedyrkning af frøgræs. Grøn Viden Markbrug, no. 247. .

Deleuran, L.C. and Boelt, B. (2001) Frøavl i tunnel - økologisk produktion af grønsagsfrø i tunnel. Dansk Frøavl (9).

Deleuran, Lise C.; Bach, Inga C. and Kryger, Per (2005) Guleroden i fokus - produktion af frø. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Genetics and Biotechnology.

Deleuran, Lise C. and Boelt, Birte (2002) Tunnelproduktion af gulerodsfrø. [Carrot seed production in tunnels.] Danish Institute of Agricultural Sciences , Genetics and Biotechnology.

Deleuran, L.C. (2016) MOVE: Øget udbud af frø fra gamle grøntsagssorter. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Denver, Sigrid (2008) Ø-mærket skaber høj forventning. Økologisk Jordbrug, February 2008, 402.

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2010) Dokumentation af valgeksperiment og spørgeskema, CONCEPTS. Working paper, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet . [Completed]

Denver, Sigrid; Christensen, Tove and Krarup, Signe (2007) Får økologiske forbrugere oftere 6 om dagen? Tidsskrift for Landøkonomi, 2, pp. 109-118.

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2017) Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug og sundhed – dokumentation og beskrivende statistik (OrgHealth D3.1 – internt notat). University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics. [Completed]

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2017) OrgHealth, beskrivende GfK-analyser af det økologiske forbrug og de økologiske forbrugere. University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics. [Completed]

Denver, Sigrid and Christensen, Tove (2011) Hvordan opfatter forbrugeren økologi? [How is organics perceived by the consumer?] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 3, pp. 49-61.

Denver, Sigrid; Christensen, Tove and Sandøe, Peter (2018) Sundere kost og mere økologi i indkøbskurven følges ad. Økologi & Erhverv, December 2018, 623, p. 20.

Denver, Sigrid; Ditlevsen, Kia; Lassen, Jesper; Nordström, Jonas; Sandøe, Peter and Christensen, Tove (2018) Samspil mellem økologisk forbrug og sundhed. In: Øget efterspørgsel efter danske økologiske varer – tre studier af motiver og ønsker hos forbrugerne med fokus på sundhed, lokale fødevarer og øget eksport. Københavns Universitet , Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, chapter 2, pp. 11-34.

Dickow, J.A. and Wiking, L. (2010) Nedkøling påvirker mælken. Ny Kvægforsking, August 2010, 8 (4), pp. 8-9.

Dilling, Christine (2020) Økologiforskningen blomstrer fortsat i Europa. Økologisk Landbrug, 31 January 2020, 652, p. 23.

Dilling, Christine (2019) Kan ko og kalv sammen give stærkere og sundere kalve? [Can cows and calves together give stronger and healthier calves?] ICROFS Nyt, 9 May 2019, pp. 1-2.

Dissing, Inge Lis (2008) God rådgivning virker også i Afrika. Små penge - stor effekt. [Good advice also works in Africa. Small money - big effect.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 13-14.

Dissing Odgaard, Per and O'Doherty Jensen, Katherine (2003) Det direkte salg af økologiske fødevarer i Danmark: Arbejdsrapport vedrørende første fase af en kvalitativ undersøgelse. [Direct Sales Channels for Organic Foods in Denmark: A Working Paper regarding Phase I of a Qualitative Study.] Working paper, Department of Human Nutrition and Centre for Advanced Food Studies: KVL . [Unpublished]

Ditlevsen, Kia and Lassen, Jesper (2016) Sundhed og økologi - Sundhedsbegreber og opfattelser af sammenhængen mellem økologi og sunde madvaner blandt økologiske forbrugere (Deliverable 2.1 OrgHealth). .

Dresbøll, Dorte Bodin (2003) Kompost til økologiske væksthuse. Økologisk Jordbrug, December 2003, 23. årgang (302), p. 6.

Dresbøll, Dorte Bodin (2017) Rodudviklingens betydning for planternes forsyning med vand og næringsstoffer. [The importance of root development for plant water and nutrient uptake.] Speech at: Plantekongres, Herning kongrescenter, 17-18 januar 2017. [Completed]

Dupont, Y (2017) Blomsterblandinger og bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2 November 2017, 620, p. 14.

Dupont, Y (2016) Færre slæt tilgodeser bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2016, 599, p. 10.

Dupont, YL; Madsen, HB; Rasmussen, Claus; Calabuig, I., I and Kryger, Per (2018) Bierne i Danmark In: Bliv bivenlig. Tidsskrift for Biavl, 3, pp. 6-13.

Duve, Linda Rosager (2018) Tips til at reducere pattegrisedødeligheden på øko-bedrifter. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/svin/produktionsstyring/sider/Oe-18-Tips_til_at_reducere_pattegrisedoedeligheden_paa_oeko-bedrifter.aspx, accessed on: 4 July 2018.

Duve, Linda Rosager and Studnitz, Merete (2017) Landbrugsskolelærere bedre klædt på til øko-undervisning. Effektivt Landbrug, 7 January 2017, p. 36.

Eckholdt, Anette (2010) Monokulturer bør afløses af større diversitet i afgrøderne. Grovvarenyt, 33, pp. 6-7.

Eckholdt, Anette (2009) Selvstændig forsker. Jord & Viden, 12, pp. 16-17.

Edelenbos, Senior Scientist Merete; Thybo, Senior Scientist Anette and Nielsen, Scientist Morten (2003) Nyt økologisk dyrkningssystem påvirker ikke tomaters kvalitet. [A new ecological growing system do not affect the quality of tomatoes.] Gartner Tidende, 2003, 11, pp. 14-15.

Edelenbos, Merete (2017) Bedre udnyttelse af produktionen og mindre spild. Speech at: Økologikongressen, Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, 30. november 2017.

Edelenbos, Merete (2017) Til kamp mod lagerråd i æbler. �kologi & Erhverv, 13 January 2017, 2017 (602), p. 12.

Edelenbos, Merete (2016) Forskellige postharvest strategier til at begrænse lagerråd. .

Edelenbos, Merete (2015) Æbleskader efter varmt vand kan afsløres tidligt. Gartnertidende, 13 August 2015, p. 1.

Egelyng, H. (2007) Kina spiser grønt. Den Ny Verden - Tidsskrift for internationale studier, 40, pp. 57-66.

Egelyng, H. (2007) Udviklingens metermål. Fra omsætningsvækst til ægte fremskridt? Den Ny Verden. Tidsskrift for Internationale Studier., 40, pp. 19-26.

Egelyng, H.; Vaarst, M.; Hermansen, J.E. and Høgh-Jensen, H. (2008) Afrika – Fremtidens Økologiske Kontinent? Analyse, October 2008.

Egon, Noe and Martin, Thorsøe (2017) Værdibaseret produktion og afsætning af højkvalitets skovbrynskyllinger i mobile enheder (MobiChick). .

Eilenberg, Jørgen; Jensen, Annette B. and Meyling, Nicolai V. (2008) Hvem gavner hvem i marken? University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences .

Eilenberg, Jørgen and Jespersen, Jørgen B. (2008) Status og nye udfordringer: Biologisk bekæmpelse af skadedyr. [Biological control of pests: Status and new challenges.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 4-7.

El-Nagger, A.; Ounmaa, A.; Muukka, E.; Zaleckas, E.; Abraityté, G.; Jansons, I.; Rasmussen, J.; Ahnström, J.; Pirhofer-Walzl, K.; O'Doherty Jensen, K.; Jørgensen, K.F.; Sarunaite, L.; Bleidere, M.; Knudsen, M.T.; Pugliese, M.; Nielsen, M.H.M.; Muguerza, N.B.; Bakewell-Stone, P.; Hansen, P.K.; Abed-Ali Al-Kufaishi, S.A.; Kobayashi, S.; Rydberg, T.; Klubova, V.; Liorancas, V. and Høgh-Jensen, H. (2005) Udfordring eller mulighed for økologien. moMentum, 2005, 4, pp. 29-31.

Elle, Jens Christian; Bruselius Jensen, Maria and Mikkelsen, Bent Egberg (2006) Projekt Basiskost- Sunde og økologiske fødevarer i storkøkkener. Slutrapport. [Project Basiskost - Healthy and organic foods in institutional catering.] Danish Inistute for Food & Veterinary Research , Dept of Nutrition.

Elmholt, S. (2005) Svampegift dannes i korn på trods af nedkøling. FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (1).

Elmholt, S. (2005) Pas på svampegifte i dit kornlager. [Beware of mycotoxins in your grain store.] Mertz 90 års jubilæumsmagasin, 2005, p. 52.

Elmholt, S. (2005) Sådan får man en god jordstruktur. [Obtaining a proper soil structure.] Økologisk Jordbrug, 2005, 25 (340), p. 6.

Elmholt, S. (2004) Smitteveje for ochratoksin A-dannende svampe. [Epidemiology of the ochratoxin A forming Penicillium verrucosum.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 12-14.

Elmholt, S. (2004) Vandprocent vigtigere end temperatur for ochratoksin A. [Moisture more important than temperature for the formation of ochratoxin A.] Agrologisk, December 2004, 22 (12), pp. 10-11.

Elmholt, S. (2004) Forebyggelse af mykotoksinproblemer. [Prevention of mycotoxin problems.] .

Elmholt, S. (2004) Undgå toksiner under lagring. [Advice on how to avoid formation of mycotoxins during storage.] Paper at: Økologi-Kongres 2004 Vision og virkelighed, Odense Congres Centre, 16-17 November.

Elmholt, S. and Forsom, K. (2005) Vådt korn skal tørres hurtigt. [Wet grain must be dried quickly.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Elmholt, S. and Holmstrup, M. (2003) Livet i jorden. In: Holmstrup, M. (Ed.) Økologisk landbrug og naturen - gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø?. Miljøbiblioteket, no. 1. Gads Forlag, chapter 2, pp. 21-31.

Elmholt, S. and Rasmussen, P.H. (2005) Svampegift i korn kan måles med hurtig og billig metode. [Mycotoxins can be assessed with a rapid and fairly inexpensive technique.] FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (4).

Elmholt, S.; Schjønning, P. and Munkholm, L.J. (2005) Er der krummer i din jord – eller er det bare knolde. [Does your soil form crumbs or clods?] FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (3).

Elmholt, Susanne (2004) Vandindhold vigtigere end temperatur. [Moisture content more important than temperature.] Økologisk Jordbrug, October 2004 (322), p. 6.

Elmholt, Susanne (2002) Penicillium - kursus i kornsvampenes biologi. Speech at: Landbrugets Rådgivningscenter, kursus i Kornsvampenes Biologi, Flakkebjerg, 2-4. okt. 2002.

Elmholt, Susanne (2002) Svampe i kornlagre - Et forsøg som belyser succession og kunkurrence under forhold der favoriserer forskellige organismer. . Online at http://www.farm4u.dk/sw91.asp.

Elmholt, Susanne (2001) Forebyg svampegift i korn. Landsbladet, August 2001.

Elmholt, Susanne (2001) Mykotoksinproducerende svampe på korn. Speech at: Markvandring, Forskningscenter Foulum, 14. juni 2001.

Elmholt, Susanne and Haase, Maiken (2003) Giftige svampe i tørringsanlæg. Økologisk Jordbrug, April 2003 (287), p. 13.

Elmholt, Susanne; Haase, Maiken S. and Kristensen, Erik F. (2003) Uhensigtsmæssig kornhåndtering kan give store ochratoksin forekomster - risikoen kan bl.a. forebygges ved tromletørring af kornet. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/aug03/myco.html.

Elmholt, Susanne and Krogh Mortensen, Gerda (2003) Kan OTA-dannende lagersvampe inficere kornet i marken? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2003 (1), pp. 18-20.

Elmholt, Senior Scientist Susanne and Kristensen, Scientist Erik F. (2001) Korn uden mykotoksiner (Grain without mycotoxins). DJF report, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Crop Physiology and Soil Science and Department of Agricultural Engineering.

Elmholt, Susanne (2002) Pas godt på kornet – både under og efter høst! Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Elsgaard, Lars (2008) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. [Notes on research in organic farming.] Landbrugsavisen, February 2008 (5).

Elsgaard, Lars (2008) Landet rundt noter. Landbrugsavisen, January 2008.

Elsgaard, Lars (2007) Nyt om forskning i økologisk jordbrug. LandbrugsAvisen, December 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Noter – økologi. LandbrugsAvisen, November 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Landet rundt noter. LandbrugsAvisen, October 2007.

Elsgaard, Lars (2007) Økologi - Nyt om forskning. LandbrugsAvisen, September 2007.

Elsgaard, Lars (2006) Effektiv deling af økologisk viden. [Efficient sharing of organic knowledge.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (361), p. 8.

Elsgaard, Lars (2006) Økologi-kongres sidst i maj. [Organic congress in May.] Økologisk Jordbrug, February 2006, 355, p. 8.

Elzakker, Bo van; Neuendorff, Jochen; Torjusen, Hanne; Jensen, Katherine O’Doherty and Brandt, Kirsten (2005) Troværdighed og forfalskning. Information til detailhandlere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Authenticity and Fraud. Information to Retailers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Organic HACCP, no. Nr. 3. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Elzakker, Bo van; Torjusen, Hanne; Jensen, Katherine O’Doherty and Brandt, Kirsten (2005) Troværdighed og forfalskning. Information til forbrugere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Authenticity and Fraud. Information to Consumers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Organic HACCP, no. Nr. 4. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Engberg, Ricarda M.; Nordentoft, Steen and Riber, Anja B. (2014) Fodring med fluelarvemel og levende fluelarver i økologisk hønseopdræt. .

Engberg, Ricarda M.; Riber, Anja B. and Nordentoft, Steen (2014) Fluelarver som proteinfoder til økologisk fjerkræ. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 10.

Engelbrecht, Anya (2019) Avl kan skabe fremtidens økologiske ko. Landbrugsavisen.dk, 16 September 2019, pp. 1-3.

Engelbrecht, Anya (2019) Danmark er først med fedtsyreprofiler på alle malkekøer. Landbrugsavisen, 16 September 2019, pp. 1-3.

Engellyst, O.B. and Madsen, K.H. (2013) Slätte-Ekodag - et besøg værd. Økologisk Nyhedsbrev, 1 September 2013, 7 (Sept.), pp. 15-16.

Eriksen, J ; Askegaard, M ; Søegaard, K and Hansen, E M (2008) Planteproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. In: Sammendrag af indlæg, pp. 333-334.

Eriksen, J (2007) Projekt om økonomisk og miljøvenligt kløvergræs på store økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen 2. sektion Agro, 2007 (22), p. 24.

Eriksen, J (2007) Udnyt græsmarkens kvælstof. Økologisk Jordbrug, 2007 (377), p. 8.

Eriksen, J (2002) Svovl til korn. Planteavlsorientering, 2002, 07-427.

Eriksen, J (2001) Ompløjning af græsmarker kan give stor udvaskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 242, p. 6.

Eriksen, J and Askegaard, M (2002) Pas på kalium og svovl i økologiske sædskifter. Landsbladet, 2002, 36, p. 28.

Eriksen, J and Mogensen, J (2001) Forfrugtsværdi og N-udvaskning efter ompløjning af flerårige græsmarker med forskellige forhistorier. DJF-rapport, no. 46. DJF .

Eriksen, J and Mogensen, J (2001) Ompløjning af afgræsningsmarker. Grøn Viden Markbrug, no. 237. DJF .

Eriksen, J; Søegaard, K and Kristensen, T (2007) Afgræsning af blandinger med bælgplanter og cikorie. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, August 2007.

Eriksen, J and Sørensen, P (2002) Eftervirkning af afgræsningsmarker og husdyrgødning. In: Intern DJF rapport, DJF, 157, pp. 25-30.

Eriksen, J. (2009) Græsproduktion og miljø på store økologiske kvægbrug. Økologisk Jordbrug 423, 2009, p. 12.

Eriksen, J. (2008) Sådan findes den optimale balance mellem øko-græsproduktion og miljø. Landbrugavisen 49, 2. sektion Agro, 2008, p. 24.

Eriksen, J. (2006) Management af kvælstof i grovfodersædskiftet. In: Kongresbilag, p. 108.

Eriksen, J. (2006) Miljøeffekter af trynering og græsmarksstyring. In: Kongresbilag, pp. 152-153.

Eriksen, J. (2005) Ring i trynen garanterer ikke en lav N udvaskning fra søer på græs. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (5).

Eriksen, J. (2005) Økologiske søer med ring i trynen. Økologisk Jordbrug, 2005, 341, p. 4.

Eriksen, J. (2005) Ringning af søer påvirker græsdække og potentiale for næringsstoftab. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 4, pp. 22-23.

Eriksen, J. (2004) Svovl i økologiske sædskifter. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/jan04/svovl.html.

Eriksen, J. (2004) Svovl i økologiske sædskifter? Økologisk Jordbrug, January 2004 (305), p. 6.

Eriksen, J. (2004) Udvaskning før og efter ompløjning af kløvergræs. Månedsmagasinet Mark, January 2004, 1, p. 18.

Eriksen, J. (2004) Hvordan undgås svovlmangel i økologiske sædskifter. In: Månedsmagasinet Mark (1), p. 1.

Eriksen, J. (2003) Afgræsningsmarkers eftervirkning. FØJOenyt (2).

Eriksen, J. (2003) Afgræsningsmarkers eftervirkning. [Residual effect of grasslands.] Økologisk Jordbrug, 2003 (283), p. 6.

Eriksen, J.; Askegaard, M. and Søegaard, K. (2009) Kvælstofmanagement på store økologiske kvægbrug. Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 2, 2009, p. 8.

Eriksen, J.; Hansen, E.M. and Christensen, B.T. (2005) Tilførslen af organisk stof og jordens aktuelle udbyttepotentiale. In: Sammendrag af indlæg, pp. 230-231.

Eriksen, J. and Hermansen, J.E. (2005) Slagtesvin på friland kræver optimeret driftsledelse for at mindske miljøbelastningen. FØJOenyt.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2009) Kløvergræs - management bestemmer udbyttet i din mark. In: Sammendrag af indlæg, pp. 274-275.

Eriksen, J.; Vinther, F.P. and Søegaard, K. (2004) Ældre marker med kløvergræs kan beskytte grundvandet mod nitrat. FØJOenyt (4).

Eriksen, Jørgen (2010) Produktion og næringsstofudnyttelse i kløvergræsmarker. In: Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 3, pp. 21-26.

Eriksen, J (2016) Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed. ICROFS Nyt. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fleraarige-blandinger-med-urter-oeger-jordens-frugtbarhed/, accessed on: 2016.

Eriksen, J (2015) Flerårige blandinger med urter øger jordens frugtbarhed. Økologi & Erhverv, 2015, 579, p. 15.

Eriksen, J; Dhamala, NR; Cong, W-F; Søegaard, K and Rasmussen, J (2017) Kløvergræsblandinger med urter - kulstof, kvælstof og biodiversitet. In: Bilag til Plantekongres, pp. 230-231.

Eriksen, J and Magid, J (2018) Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. ICROFS elektroniske nyhedsbrev, 25 May 2018, p. 1.

Eriksen, J; Trydeman Knudsen, M and Dupont, Y (2017) Optimal produktion af økologisk græsprotein til bioraffinering. Speech at: Økologikongres 2017, 29.-30. november 2017.

Eriksen, J. (2018) Produktion af grønne biomasser til bioraffinering. [Production of green biomass for bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Eriksen, J. (2015) Nye muligheder for at udnytte flerårige afgrøder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 20 February 2015, 561, p. 12.

Eriksen, J. (2015) Nye højværdi-afgrøder med mange funktioner på vej til økologerne. ICROFS nyt , 2015 (2).

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter in den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, February 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2012) Græsmarkernes indflydelse på jordens fertilitet og kvælstofbalance. In: Sammendrag af indlæg, pp. 46-47.

Eriksen, J. (2012) Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark. Ny Kvægforskning, 2012, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J. (2011) EcoServe. Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Eriksen, J. (2011) Mangfoldighed i marken. Økologi og Erhverv, 2011, 483, p. 21.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2012) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. Landbrugsavisen, 2. sektion På Bedriften, 11 May 2012, 19, p. 8.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Biodiversitet i græsmarken - en fordel for både natur og fødevareproduktion. Vand & Jord, 2011, 18 (2), pp. 61-63.

Eriksen, J.; Strandberg, B. and Søegaard, K. (2011) Mangfoldighed i den økologiske græsmark. ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2011) Yield effects of grazing and red clover in white clover/grass mixtures. ICROFS news, 2011, 1, pp. 6-7.

Eriksen, J.; Søegaard, K. and Askegaard, M. (2010) Udbytteeffekt af afgræsning og rødkløver i hvidkløvergræs. ICROFS nyt, 2010, 4, pp. 6-7.

Eriksen, Jørgen (2017) NutHy: Højere økologiske udbytter med flere tilgængelige næringsstoffer. .

Eriksen, Jørgen (2016) MultiPlant. [MultiPlant.] .

Eriksen, Jørgen (2014) MultiPlant: Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion. .

Eriksen, Jørgen and Thomsen, Henning C. (2011) EcoServe: Økosystem Funktioner og Services af Biodiversitet i Græsmarker. [Ecoserve: Ecosystem Functions and Services of Biodiversity in Grasslands.] Aarhus Universitet. Online at http://agro.au.dk/ecoserve/, accessed on: 25 January 2013.

Eriksen, Simme (2018) Øko-slagtegrise får det sjovere i fremtiden. Mark & Stald, 2018, p. 23.

Eriksen, Simme (2018) Rodekasser til slagtegrise. .

Eriksen, Simme (2015) Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. In: Workshop om forbedrede udearealer og staldforhold.

Eriksen, Simme (2011) NO CAST - det handler om hangrise. Økologisk Nyhedsbrev, October 2011, 9, p. 9.

Eriksen, Simme and Lambertsen, Lars (2016) Demonstration af berigede udearealer til slagtesvin. . [Submitted]

Eskildsen, Brian (2014) Økoboksforsøg nr. 10. Forbedret kødkvalitet ved kompensatorisk vækst. Videncentret for Landbrug .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om erfaringer, udfordringer og barrierer ved etablering af en dansk, økologisk rugeægsbesætning. .

Eskildsen, Hardy (2019) Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om produktiviteten i en dansk produktion af økologiske rugeæg. .

Esmann, C. (2014) Bag om den gode naturlige smag i øko-mælken. Økologisk Landforening . Online at http://youtu.be/GRyeoyaPXWc, accessed on: 23 June 2014.

Esmann, C. (2014) EcoServe: Fokusgruppe med forbrugere. Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker. , Økologisk Landsforening.

ESU, Maskinbladet (2017) Koens gener kan give nye mælketyper. Maskinbladet, February 2017, p. 24.

Fenger, Morten (2014) Betalingsvillighed for Hanegals BERRYMEAT pølser. Working paper. [Submitted]

Fenger, Morten (2013) BerryMeat forbrugerundersøgelser. Aarhus University .

Fernández, José; Danielsen, Viggo; Damgaard Poulsen, Hanne; Krogh Jensen, Søren and Søegaard, Karen (2006) Rationel anvendelse af afgræsning til drægtige søers ernæring og samspillet med kraftfodertildeling. Kløvergræs til drægtige søer, afgræsset og ensileret, og samspillet med kraftfodertildeling. DJF Rapport, no. 72. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

Fernández, José A. and Danielsen, Viggo (2006) Reduceret protein i foderet til økologiske slagtesvin fodret med forskellige mængder lupin. DJF-Rapport, no. 73. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

Fischer, Christian Holst and Friis-Holm, Lotte Bjerrum (2012) Report on completed/demonstrated rearing system - Farmergødning/Bånlev. Working paper. [Completed]

Fischer, Christian Holst and Friis-Holm, Lotte Bjerrum (2012) Report on design plan for rearing system. Working paper. [Completed]

Fog, E. (2015) ØKOLOGISK BIORAFFINERING - ERFARINGER FRA ORGANOFINERY-PROJEKTET. [Organic biorefinery - Experiences from the OrganoFinery Project.] .

Fog, E. (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. [Prospects in the OrganoFinery Project.] Møde i Æg- og Fjerkræbrancheudvalget, 8. april 2015. [Completed]

Fog, E. (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. [Prospects in the OrganoFinery Project.] .

Fog, Erik (2020) Få optimeret gødning fra biogasanlæg. [Get optimized fertilizer from biogas plants.] .

Fog, Erik (2020) Bedre klima med bedre gødning - En metode til at øge mængden og tilgængelighedden af kvælstof i økologisk planteavl. [Better climate with better fertilizers - A method to increase the amount and availability of nitrogen in organic plant production.] Økologi - Inspiration til jordbruget., November 2020, 2020 (9), p. 8.

Fog, Erik (2020) Kan nye gødningstyper forbedre økologiens klimaprofil? [Are new types of fertilizers able to improve organic farmings climate profile?] SEGES, SEGES Økologi - Facebook. Online at https://www.facebook.com/segesokologi/posts/3068509876594490, accessed on: 25 September 2020.

Fog, Erik (2020) Video-markvandring i ClimOptic markforsøg den 26. juni 2020. [Video-field day in ClimOptic field trial June 26, 2020.] SEGES.

Fog, Erik (2020) ClimOptic-gødninger Økologiske landmænds vurderinger af praktisk værdi, barrierer for anvendelse og forenelighed med de økologiske principper. Del 1. [ClimOptic-fertilizers Organic farmers evaluation of practical value, barriers for use and compatibility with the organic principles. Part 1.] SEGES , ØkologiInnovation, LandbrugsInfo.

Fog, Erik (2020) Markvandring viser effekt af nye økologiske biogasgødninger. [Field day demonstrates effects of new organic fertilizers from biogas plants.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2020) Græsprotein får sit gennembrud i 2020. [Grass protein will get its breakthrough in 2020.] Økologisk Landbrug, 3 January 2020 (651), p. 9.

Fog, Erik (2019) Bedre udbytter i økologisk planteavl med designergødninger og græs til protein. [Better yields in organic plant production with designer fertilizers and grass for protein.] Speech at: Økologimøde KHL, 03-12-2019.

Fog, Erik (2019) Er restproduktet græspulp egnet som grovfoder til søer? [Is the press cake from grass protein production suitable as roughage for pigs?] SEGES , Organic Farming.

Fog, Erik (2019) Effektive gødninger til økologer. [Effective fertilizers for organic farming.] Økologi - Inspiration til jordbruget, August 2019, 2019 (6), p. 3.

Fog, Erik (2019) Super økologisk grisekød produceret på græsprotein. [Super organic pork on grass-protein.] Poster at: ICROFS Statusmøde, 09-04-2019.

Fog, Erik (2019) International interesse for græsprotein i forbindelse med deltagelse i Bio-fach 2019 messe og kongres. [International interest in grass protein in connection with presentations at Biofach 2019 exhibition and congress.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Video: Blindsmagning: Græsprotein kan ikke smages i flæskestegen. [Video: Blind tasting . You cannot taste grass protein in the pork meat.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2019) Blindsmagning: Grøn gris smager som almindelig flæskesteg. [Blind tasting: Green pork tastes like common roast pork.] .

Fog, Erik (2019) Græsprotein - Skal det erstatte soja? [Grass protein - should it replace soya?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Fog, Erik (2019) Presseomtale af eventen: Græsprotein - Skal det erstatte soja? [Articles in the press from the event: Grass protein - Should it replace soya?] .

Fog, Erik (2019) Græsprotein til økogrise. Protein fra kløvergræs slår to fluer med et smæk. [Grass protein to organic pigs. Protein from grass clover gives double benefits.] Facebook, Facebook - SEGES Økologi. Online at https://www.facebook.com/watch/?v=397100740867034, accessed on: 4 February 2019.

Fog, Erik (2018) BILLEDVÆRKTØJ TIL OPTIMERING AF ØKOLOGISK PLANTEPRODUKTION En interview-undersøgelse om konsulenters erfaringer med værktøjet. [Picture based tool for optimization of organic plant production. An interview survey on advisors experiences with the tool.] SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N , Organic Innovation.

Fog, Erik (2018) Resultat af gruppedrøftelse om de vigtigste drivere og barrierer for grøn bioraffinering. [Results from group discussions on important drivers and barriers to green bio-refinery.] SEGES .

Fog, Erik (2018) Perspektiver, udfordringer og muligheder i grøn bioraffinering. [Perspectives, challenges and possibilities in green biorefinery.] Speech at: Møde med GUDPs bestyrelse d. 18. september 2018.

Fog, Erik (2018) Omtale i fagtidsskrifter efter seminaret: "Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser". [Reports from farmer magasins after a seminar on Local and sustainable protein feed from green biomass.] .

Fog, Erik (2018) Proteinkoncentrat fra kløvergræs. [Protein concentrate from grass clover.] Økologi - inspiration til jordbruget, August 2018, 2018 (6), p. 11.

Fog, Erik (2018) Projekt SuperGrassPork - proteinfoder af græs. [Project SuperGrassPork - protein feed from grass (a video presentation).] ICROFS.

Fog, Erik (2017) SuperGrassPork - Brug græsprotein i stedet for soja. [SuperGrassPork - Use grass protein instead of soya.] SEGES , Organic Innovation.

Fog, Erik (2017) Rapport om test af græsproteinpasta ved fremstilling af foderpiller. [Report on a test producing fodder pellets added grass protein paste.] SEGES , Økologi Innovation.

Fog, Erik (2017) Danske økogrise skifter soja ud med græs. [Danish Organic pigs Exchange Soya with Grass.] Landbrugsavisen, 15 August 2017, x-x.

Fog, Erik (2017) Testplan for tilsætning af græsproteinpasta ved fremstilling af foderpiller. [Test plan for adding grass protein paste in feed pellets production.] Working paper, Økologi Innovaton, SEGES . [Unpublished]

Fog, Erik (2017) Status på økologisk proteinforsyning fra bioraffineret græs. [Status on organic protein supply from bio-refined grass.] .

Fog, Erik (2017) Kan vi fremstille protein fra græs, og giver det nye opgaver til branchen? [Can we produce protein from grass, and will it generate new task for the contractor business?] .

Fog, Erik (2017) SuperGrassPork: Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein. SEGES .

Fog, Erik (2016) Modeller og økonomi for bioraffineret proteinproduktion. [Models and economy in bio-refined protein production.] .

Fog, Erik (2016) Bæredygtigt foderprotein fra lokalproducerede grønne biomasser - resultat af gruppedrøftelser. [Sustainable feed protein from locally produced green biomasses - results from group discussions.] .

Fog, Erik (2016) Skitse til økologisk demonstrationsanlæg. [Draft on an organic biorefining demo-plant.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering som svar på udfordringer i økologisk produktion. [Biorefinery in organic agriculture.] Speech at: Økologi-Kongres 2015, Vingsted, Danmark, 25-11-2015.

Fog, Erik (2015) Bioraffinering - et moderne kick til det naturvenlige landbrug. [Biorefinery - a modern kick to nature friendly agriculture.] .

Fog, Erik (2015) Perspektiverne i OrganoFinery-projektet. Møde i svineudvalget den 14. september 2015. [Prospects in the OrganoFinery project.] .

Fog, Erik (2015) Bioraffinering af grøn biomasse til protein, gødning og energi. [Biorefining of green biomass for protein, fertilizer and energy.] .

Fog, Erik (2013) Præsentation af MultiTrust-redskabet på Økologi-Kongres 2013. [Presentation of the MultiTrust Tool on the Danish Organic Congress 2013.] Report on the congress experiences at: Økologi-Kongres 2013, Vingsted Centret, Danmark, 27-28 november 2013.

Fog, Erik (2013) Faktaark om HighCrop Billedværktøj. [Fact sheet on HighCrop Picture Tool.] Working paper, Økologi, Videncentret for Landbrug .

Fog, Erik (2013) Gennemførelse af billedkonkurrence i projekt HighCrop. [Implementation of a Photo contest under the HighCrop project.] Working paper, Videncentret for Landbrug .

Fog, Erik (2013) HighCrop billedredskab - Et fagligt redskab til planlægning af økologisk planteproduktion. [HighCrop Picture Tool - A professional Tool for planning of organic crop production.] Videncentret for Landbrug, Denmark.

Fog, Erik (2013) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype). [Report on a pilot workshop with stakeholders from the organic industry developing the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik (2013) Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype). [Report on workshop with stakeholders from the organic industry developing the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik (2013) Roll-up om HighCrop Billedværktøj. [Roll-up on HighCrop Picture Tool.] Videncentret for Landbrug . [Unpublished]

Fog, Erik (2013) HighCrop billedværktøj – vejen til mindre ukrudt og bedre udbytter. [HighCrop Picture Planning Tool - the road to less weeds and better yield.] Speech at: Temadag om ukrudtskontrol i økologisk landbrug, 4. oktober 2013. [Unpublished]

Fog, Erik (2013) Seriøst sjov med billeder. Økologi & Erhverv, 27 September 2013 (530), p. 17.

Fog, Erik (2013) Beskrivelse af aktørernes brug af MultiTrust-Redskab (MTR). [Description of the actors utilization of the MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

{Tool} Highcrop picture tool. Creator(s): Fog, Erik. Issuing Organisation(s): SEGES. (2013)

Fog, Erik (2013) HighCrop – billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet. [HighCrop Picture Planning Tool. Report on testing.] Videncentret for Landbrug , Økologi, www.LandbrugsInfo.dk.

Fog, Erik (2012) Billeder baner vejen for nyttige forandringer. [Pictures open the way for useful innovations.] Videncentret for Landbrug , Økologi. [Completed]

Fog, Erik (2011) Noter om økologi og bæredygtighed fra møder på Biofach 2011. [Notes on organic agriculture and sustainability from meetings at Biofach 2011.] Videncentret for Landbrug , Økologi. [Completed]

Fog, Erik and Bertelsen, Inger (2018) Vurdering af udbytteniveau i økologisk kløver og kløvergræs. [Evaluation of yield levels in organic clover and grass-clover mixtures.] SEGES, Aarhus, Denmark.

Fog, Erik; Christensen, Tove and Noe, Egon (2013) Bedre kommunikation mellem "mark og mave". [Better communication between "field and fork".] Økologisk Nyhedsbrev, December 2013, 2013 (10), p. 18.

Fog, Erik and Flensborg, Ingelise (2012) Rapport om afprøvning af billedbaseret rådgivningsredskab til rådgivning om økologisk planteproduktion. [Report on testing of a picture based tool for advising in organic crop production.] Knowledge Centre for Agriculture , Organic Farming.

Fog, Erik and Hermansen, Sven (2013) Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust-redskab. [Report on the needs and wishes to a MultiTrust Tool.] Videncentret for Landbrug , Økologi.

Fog, Erik; Knage-Drangsfeldt, Kristian; Johansen, Niels Finn; Strudsholm, Finn and Petersen, Jette Søholm (2018) Bioraffineret græsprotein til økologiske Husdyr - Vurdering af foderprodukter fra bioraffinering til svin, fjerkræ og kvæg. [Bio-refined grass protein for animals in organic husbandry. Evaluation of feed products from green bio-refinery for pigs, poultry and cattle.] SEGES.

Fog, Erik and Lübeck, Mette (2017) Græsprotein er godt protein. [Grass protein is a good protein.] ICROFS nyt, 4 October 2017, p. 1.

Fog, Erik and Lübeck, Mette (2015) Grønt økologisk protein til fjerkræ og svin. [Green organic protein for poultry and pigs.] Poster at: Økologi-Kongres 2015, Vingsted, Denmark, 25-11-2015.

Fog, Erik and Lübeck, Mette (2014) Økohøns kan få glæde af proteinfoder. [Organic poultry can benefit from protein feed.] Landbrugsavisen, November 2014, p. 1.

Forsom, K. and Elmholt, S. (2005) Målinger viser mest ochratoksin i plantørret korn. [Most ochratoxin in on-floor dried grain.] Økologisk Jordbrug, July 2005, 25 (340), p. 8.

Frandsen, Torben S. (2018) Høst og udbytter. [Harvest and yields.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Frank Hansen, Lisbeth (2018) Økologisk planteavl uden husdyrgødning. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 30-32.

Frank Hansen, Lisbeth (2017) Agertidsler har fanden skabt - eller har han? In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 12-13.

Frederiksen, Pia (2004) Forvaltning af natur og landskab i økologisk jordbrug. [Management of natur and landscape in organic farming.] Speech at: Facetter af landskabsforskningen, Danish Landscape Ecological Association, National Environmental Research Institute, 16. september 2004.

Frederiksen, Pia (2004) Lokalisering af økologiske bedrifter - regional specialisering og koncentration? [Localisation of organic farms - regional specialisation and koncentration?] Speech at: Facetter af landskabsforskningen, Danish Landscape Ecological Association, National Environmental Research Institute, 16. september 2004.

Frederiksen, Pia; Ejrnæs, Rasmus and Tybirk, Knud (2004) Afrapportering af Crosscutting 1: koblinger mellem drift af vedvarende græs (wp2) og biologisk naturkvalitet (wp3). Working paper, Afd. for systemanalyse og Afd. f. Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser . [Unpublished]

Frederiksen, Pia and Langer, Vibeke (2005) Økologiske brug skaffer indtægt fra mange slags aktiviteter. [Income on organic farms comes from many different sources.] FØJOenyt.

Frederiksen, Pia and Langer, Vibeke (2004) Hvordan udvikler det økologiske jordbrug sig regionalt? [How does the organic farming develop in a regional perspective?] National Environmental Research Institute , Department of Policy Analysis. [Unpublished]

Frederiksen, Pia and Langer, Vibeke (2004) Lokalisering af økologiske jordbrug sker ikke jævnt hen over landet. [Localization of organic farms show spatial variation Denmark.] FØJOenyt (3).

Fredshavn, Jesper (2002) Naturkvalitet i økologisk jordbrug. [Nature Quality in organic farming.] Poster at: Økologi-Kongres 2002.

Fretté, Xavier C; Sørensen, John and Nielsen, Jacob H (2008) Græsmarksafgrødernes sammensætning – en kompleks sag. Ny KvægForskning, April 2008 (1), p. 2.

Friedli, Michael (2018) Nachhaltige Bioobstproduktion. Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), CH-Frick . Online at https://www.bioaktuell.ch/aktuell/meldung/nachhaltiger-bioobstbau-01-2018.html, accessed on: 1 March 2019.

Friland, A/S (2012) Et liv på marken - Økologiske græsgrise. Friland A/S.

Friland, A/S (2012) Økologiske jordskokke-grise sælges i DONG’s kantine. Friland A/S Nyheder, 15 February 2012, p. 1.

Fruekilde, Anne Mette and Bjørn, Gitte (2003) Mindre sygdom i økologisk dyrkede kepaløg. [Less diseases in oganically grown onions.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2003 (4), pp. 16-17.

{Tool} Prevent tail biting: watching – thinking – acting. [Schwanzbeissen verhindern: beobachten - erkennen - handeln.] Creator(s): Früh, Barbara; Vermeer, Herman and Dippel, Sabine. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, FBN, FLI - Friedrich Löffler Institut, WUR - Wageningen University and Research, INRAE - National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment, CEA LETI, DTI - Danish Technological Institute. (2017)

Früh, Barbara; Vermeer, Herman; Dippel, Sabine and Purnier, Armelle (2017) Forbyg halebid: observér – tænk – agér. CEA LETI, DMRI, FBN, FiBL, FLI, INRA, WUR .

Geels, Camilla; Løfstrøm, Per; Frohn, L.M.; Brandt, Jørgen and Kjellsson, Gösta (2004) Model for vindspredning af pollen. [A model of wind dispersal of pollen.] In: Tools for protection against contamination by GMO. Danmarks Miljøundersøgelser , pp. 1-47. [Unpublished]

Gislum, R.; Boelt, B. and Jensen, E.S. (2001) Grøngødningsafgrøder kan medvirke til et højt frøudbytte i økologisk dyrket almindelig rajgræs. Forskningsnytt om økologisk landbrug i Norden, 5, pp. 4-5.

Gjerulff, Lisbeth Færch (2006) "Regional Madkultur" Fødevarenetværket på Sjælland. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 18-20.

Graglia, Enrico (2004) Erfaringer med tidselbekæmpelse på Flakkebjerg. In: Månedmagasinet Mark, 1, pp. 57-58.

Graglia, Enrico (2003) Bekæmpelse af Ager-Tidsel i sædskiftet. Aktuel Økologi, September 2003 (7), pp. 4-5.

Graglia, Enrico and Melander, Bo (2004) Regulering af rodukrudt. .

Graglia, Dr. Enrico (2003) Ager Tidsel kan bekæmpes uden kemi. Landbrugsavisen, August 2003, p. 28.

Graglia, Scientist Enrico (2003) Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel - uden kemi. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, July 2003 (3), pp. 1-2.

Graglia, Scientist Enrico and Melander, Senior Scientist Bo (2003) Tidslerne får det glatte lag. Økologisk Jordbrug, June 2003 (292), p. 15.

Green, Ole ; Znova, Liubava and Nielsen, Erling E. (2016) Nyt redskab på vej til radrensning i efterafgrøder med stubrester. Økologi & Erhverv, 8 April 2016 (586), p. 12.

{Tool} RISE- Response-inducing sustainability evaluation. Creator(s): Grenz, Jan; Sereke, Firesenai; Graf, Martina; Thalmann, Christian; Heeb, Luca; Schoch, Michael; Kaufmann, Madeleine and Wyss, Rebekka. Issuing Organisation(s): Bern University of Applied Sciences / School of Agricultural, Forest and Food Sciences HAFL. (2000)

Grevsen, Kai and Jensen, Bent Borg (2015) Cikorie er egnet men endnu for dyrt til svin. Økologi og Erhverv, 28 August 2015, 572, p. 10.

Grevsen, Kai and Jensen, Bent Borg (2015) Dyrkning af økologisk rodcikorie til grisefoder. [Cultivation of organic root chicory for pig feed.] [draft]

Griepentrog, Hans W. and Nørremark, Michael (2002) Positionering af frø og afgrøderækker med RTK-GPS. [Referencing of crop plants and rows by RTK-GPS.] In: Proceedings, Landbruget Rådgivningscenter, Skejby, pp. 51-52.

Grossmann, Cand. agro. Freya (2002) Forbedring af jordkvaliteten efter jordpakning - er løsning løsningen? Thesis, KVL , Sektion for Økologisk Jordbrug. DJVB.

Grossmann, Cand. agro. Freya (1999) Betydningen af vækstregulering, bestøvning og skadedyrsangreb (hvidkløversnudebillen Apion Flavipes) for udbytterne i økologisk hvidkløverfrøavl. Thesis, KVL , Sektion for Økologisk Jordbrug. DJVB.

Grøndal, Henrik; Graglia, Enrico and Jensen, Rikke K. (2003) Har Ager-Svinemælk og Ager-Tidsel skudhvile? In: DJF rapport - Markbrug (89), pp. 357-358.

Grønkjær, Arne (2012) Dyrkning af fluelarver som kosttilskud til økologiske høns. ICROFS nyt, 1 November 2012 (2), pp. 6-7.

Gylling, M. (2018) Hvordan og hvornår bliver grøn bioraffinering rullet ud i praktisk produktion? Oplæg til en ROADMAP. [How and when will green bio-refinery be implemented in practical production. A draft to a roadmap.] Speech at:

Gylling, M. (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. [Protein from grass at a profitable price.] Grovvare-Nyt, 1 June 2018, 22, pp. 8-9.

Gylling, M. and Dejgaard, J. (2018) ”Udlån” af økologiske mælkeproducenters kløvergræs til bioraffinaderier mod betaling. Økologi & Erhverv, March 2018, 629 (1), p. 19.

Gylling, M. and Jensen, Jørgen Dejgaard (2018) Protein fra græs til en konkurrencedygtig pris. GrovvareNyt, June 2018, pp. 8-9.

Gylling, M. and Jensen, M.V. (2015) Bioraffinering af grøn biomasse til protein, gødning og energi - Internt notat. . [Completed]

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Frederik Lehmann (2020) Vurdering af det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Estimation of economic potentials in the use of organic grass protein in feed for organic pigs.] University of Copenhagen , Department of Food and Resource Economics (IFRO).

Gylling, Morten; Hagelund, Astrid and Olsen, Jesper Lehmann (2020) Det økonomiske potentiale for anvendelsen af økologisk græsprotein i foder til økologiske slagtesvin. [Economic potentials in organic grass protein in feed for organic pigs.] Tidsskrift for Landøkonomi, 31 March 2020 (Maj), pp. 1-7. [Submitted]

Haase, Maiken S. (2003) Forebyggelse af mykotoksindannelse i økologisk brødkorn - med fokus på Penicillium verrucosum og dannelse af ochratoksin A. [Prevention of Mycotoxin Problems in Organically Grown Bread Grain - with Special Focus on Penicillium verrucosum and its formation of Ochratoxin A.] Thesis, Biologisk Institut , Afd. for Mikrobiel Økologi. .

Halberg, Niels; Dalgaard, Randi and Rasmussen, Morten Dalgas (2006) Miljøvurdering af konventional og økologisk avl af grøntsager - Livscyklusvurdering af produktion i væksthuse og på friland: Tomater, agurker, løg, gulerødder. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, no. 5. .

Halberg, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Møller, Berit E. (1998) Kvælstofregnskaber på husdyrbrug. Grøn Viden, Husdyrbrug, January 1998, 1, pp. 1-8.

Halberg, Niels; Kvistgaard, Morten; Kristensen, Inge and Hermansen, John (2003) Midtvejsevaluering af det danske landdistriktsprogram. Delrapport vedr. MVJ-ordningerne, Økologi og Demonstrationsprojekter. [Medium term evaluation of the Danish rural development plan. Report on support programmes for environmental schemes and support to organic farming.] Danish Institute of Agricultural Sciences , Jordbrugsproduktion og miljø / Agroecology.

Halberg, Niels; Michelsen, Johannes and Noe, Egon (1999) Samspillet mellem landbrugsproduktion, landbrugeres værdier og regler. Økonomi og Politik, 72 (1), pp. 18-34.

Halberg, Niels; Refsgaard, Karen and Dalgaard, Tommy (1999) Energiforbrug i forskellige dyrkningssystemer. In: Nordisk Jordbrugsforskning, 81 (2), pp. 30-38.

Halberg, N.; Kledal, P.R.; Rasmussen, I.A.; Mathiesen, C.; Sørensen, L.S. and Madsen, K.H. (editor): Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (Eds.) (2012) Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år - effekter i erhverv og samfund. International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, DK.

Hamann, Karen Thorsted (2019) Markedsmuligheder og perspektiver for kommercialisering af økologisk græsprotein. [Market options and perspectives for commercialization of organic grass protein.] Speech at: Økologi-kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferfencecenter, 20-21. november 2019.

Hamann, Karen Thorsted (2018) Hvad siger kunder, virksomheder og organisationer til grøn bioraffinering? En interessentanalyse. [Customers, companies and organizations opinion on green bio-refinery - a stakeholder analyses.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Hamann, Karen Thorsted (2017) Fra kløvergræs i marken til kommerciel produktion af økologisk foderprotein. [Protein from organic clover grass – a new opportunity for organic production.] ICROFS nyt, June 2017, 6, p. 1.

Hamann, Karen Thorsted (2016) Perspektiver for afsætning af økologisk græsprotein med udgangspunkt i markedet for foder til økologiske æglæggere. [Perspectives for marketing of organic grass protein with the offset in the market for organic feed for laying hens.] .

Hamann, Karen Thorsted; Fog, Erik and Gylling, M. (2018) Forudsætninger for en succesfuld etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. En interessentanalyse. [Preconditions for a successful establishment and commercialization of organic grass protein production in Denmark. A stakeholder analyses.] SEGES .

Hamann, Karen Thorsted and Gylling, M. (2020) Perspektiver for etablering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark. Sammenfattende analyse og handlingsplan. [Perspectives for establishing a commercial production of grass protein in Denmark. Summarizing analysis and roadmap.] Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling-IFAU.

Hamann, Karen Thorsted and Gylling, M. (2018) Økologisk græsprotein til økologisk fjerkræproduktion. Markedsanalyse og Roadmap. . [Submitted]

Hammershoj, Marianne (2007) På sporet af økologisk ægkvalitet. [Tracing the quality of organic eggs.] Økologisk Jordbrug, October 2007, 27 (394), p. 12.

Hammershøj, M. (2010) Økologisk produktion smager godt. DJF, 2010.

Hammershøj, M. (2009) Høner med ansvar for ægkvalitet. Økologi og Erhverv nr. 444, 2009.

Hammershøj, M. and Steenfeldt, S. (2010) Karotenoider i økologiske æg. ICROFS Nyt nr. 2, 2010, pp. 3-5.

Hammershøj, Marianne and Steenfeldt, Sanna (2009) Grovfoder, sojabønner, urter og kål i økologisk ægproduktion. Speech at: Fjerkrækongres, Brædstrup, 4-5 February 2009.

Hanne, Lindhard; Maren, Korsgaard; Merete, Edelenbos and Vibeke, Langer (2017) Kernefrugt - Bedre økonomi frugtproduktionen gennem management og produktinnovation. Speech at: Økologi Kongressen 2017, Kolding, 30. november 2017.

Hansen, Birgitte and Kristensen, Erik Steen (2001) Grundvandsbeskyttelse ved økologisk jordbrug. In: ATV, Jord og Grundvand, pp. 61-70.

Hansen, E.M. (2010) Efterafgrøder i majs - hvor svært kan det være? Økologi & Erhverv, 26 February 2010.

Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2009) Nitratudvaskning fra majs. ICROFSnyt, December 2009, pp. 3-4.

Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2005) Stor produktion af grovfoder og lav nitratudvaskning ved dyrkning af grønbyg med italiensk rajgræs efter kløvergræs. FØJOenyt, 1.

Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Vinther, F.P. (2004) Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs. Grøn Viden, Markbrug, November 2004.

Hansen, E.M.; Thorup-Kristensen, K. and Jørgensen, J.R. (2003) Grønne marker. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 198-203.

Hansen, L.; Noe, E. and Højring, K. (2004) Økologisk jordbrug kan profilere sig gennem landskabs- og naturkvalitet. FØJOenyt (4).

Hansen, L.; Noe, E.; Langer, V.; Ejrnæs, R.; Tybirk, K. and Bruus Pedersen, M. (2004) Landmænds opfattelser af natur og aktuel naturkvalitet på bedriften. Cross cutting rapport for CC3. Working paper. [Unpublished]

Hansen, L.L. (2005) Rå eller tørrede cikorierødder i grisefoder har flere gode egenskaber, så som at begrænse parasitter og ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2005 (344), p. 4.

Hansen, L.M. (2002) Økologisk hvidkløverdyrkning, kløversnudebillens betydning og bekæmpelsesmuligheder. In: NJF-rapport nr. 341, pp. 87-93.

Hansen, L.M. (2002) Snudebillerne er kommet. Dansk Frøavl, 85, p. 6.

Hansen, L.M. and Boelt, B. (2006) Så er kløversnudebillerne her igen. Frøavleren, Juni 2006, p. 4.

Hansen, L.M. and Boelt, B. (2002) Hvordan dyrker jeg økologisk hvidkløver - uden snudebillerne stjæler udbyttet? Økologisk Rådgivning, 2002, pp. 32-33.

Hansen, Lars Monrad and Boelt, Birte (2004) Sen afpudsning begrænser angreb af kløversnudebiller. FØJOenyt (3).

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed - er nematoder årsagen? ICROFSnyt, 2009, pp. 6-7.

Hansen, Lars Monrad and Søegaard, Karen (2009) Kløvertræthed: Er nematoder årsagen - og hvilke? Økologisk Jordbrug , 2009 (431), p. 16.

Hansen, Laurits Lydehøj (2007) Lupin i svinefoder mindsker ornelugt. Økologisk Jordbrug, September 2007 (391), p. 16.

Hansen, Lene (2003) "Først med hjernen - så med hjertet". Et antropologisk speciale om konventionelle landmænds erfaringer med omlægning til økologisk jordbrug. Thesis, Institute of Anthropology, Copenhagen University . Specialerækken, no. 288. Institut for Antropologi, Københavns Universitet.

Hansen, Martin N. (2005) Reduktion af lugtgener og ammoniakfordampning ved afgasning og separering af gylle. [Reduction of odour and ammonia emission by anaerobic digestion and separation of slurry.] In: Sammendrag af indlæg ved Plantekongres 2005, 1, pp. 106-107.

Hansen, Martin N. (2002) Lagring af fast husdyrgødning forbedrer spredningen, men øger næringsstoftabet. [Storage of solid manure improves the spreading evenness, but increases the loss of nutrients.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 16-17.

Hansen, Martin N.; Birkmose, Torkild; Mortensen, Børge and Skaaning, Kent (editor): Correll, Anders (Ed.) (2004) Miljøeffekter af bioforgasning og separering af gylle - indflydelse på lugt, ammoniakfordampning og kvælstofudnyttelse. [Environmental effects of anaerobic digestion and separation of slurry - odour, ammonia emission and nitrogen utilisation.] Grøn Viden, Markbrug, no. 296. Danish Institute of Agricultural Sciences , Dep. of Agricultural Engineering.

Hansen, Martin N. and Birkmose, Torkild S. (editor): Laustesen, Michael (Ed.) (2005) Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning: betydning for ammoniakfordampning og økonomi. [Rapid incorporation of solid manure: effects on ammonia emission and economy.] Grøn Viden Markbrug, no. 311. Danmarks Jordbrugsforskning .

Hansen, Martin N.; Mortensen, Henrik S. and Sørensen, Karsten (editor): Correl, Anders (Ed.) (2003) Spredning af fast husdyrgødning - undersøgelser af kapacitet, energiforbrug og spredejævnhed. [Land spreading of solíd manure - study of capacity, energy comsumption and spreading evenness.] Grøn Viden, Markbrug, no. 275. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Agricultural Engineering.

Hansen, Preben Klarskov (2006) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2006. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , 7, 21, 27-28 & 31.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Forskelle i bygsorters tolerance overfor ukrudtsharvning. [Differences in tolerance to weed harrowing by spring barley varieties.] FØJOenyt, 2.

Hansen, Preben Klarskov (2005) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , 7, 21 & 31.

Hansen, Preben Klarskov (2004) Beregning af konkurrenceindeks i vinterhvede og vårbyg (KI). [Calculation of competitive index for winter wheat and spring barley.] Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl .

Hansen, Preben Klarskov (2003) Beregning af konkurrenceindeks (KI). [Calculation of competitive index (KI).] In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003. Korn bælgsæd og olieplanter. Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgvning, Landcentret, Planteavl , p. 7.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Rasmussen, Ilse A. (2005) Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAROF WP2 2005. [Description of the specieal field experiment BAROF WP2 2005.] Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Integrated Pest Management.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Rasmussen, Ilse A. (2004) Forsøgsbeskrivelse af specialforsøg BAR-OF WP2 2004. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Plantebeskyttelse.

Hansen, Preben Klarskov; Kristensen, Kristian and Willas, Jakob (2006) Forskellige sorters konkurrenceevne overfor ukrudt. [Competitiveness in different varieties against weeds.] In: Sammendrag af indlæg 3. Danske Plantekongres. Herrning 10.-11. Januar 2006, Danmarks JordbrugsForskning & Landcentret, pp. 342-343.

Hansen, Preben Klarskov and Rasmussen, Ilse A (2005) Sorters vekselvirkning med miljøet, betydning af mekanisk ukrudtsbekæmpelse. [Genotype*Environment interaction, importance of mechanical weed control.] Speech at: BAR-OF netværksmøde, Forskningscenter Risø, 14. december 2005.

Hansen, Preben Klarskov and Rasmussen, Ilse A. (2003) Design og sortsvalg i specialforsøg BAROF-WP2 – Ukrudtskonkurrence. Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Hansen, Preben Klarskov; Rasmussen, Ilse A.; Kristensen, Kristian and Willas, Jakob (2004) Forslag til forsøgsdesign for WP1 2004 og 2005 på Forskningscenter Flakkebjerg. [Proporsal of experimental desing for WP1 in 2004 and 2005 at Research Centre Flakkebjerg.] Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Plantebeskyttelse.

Hansen, Stine Rosenlund and Schmidt, Hannah Wirenfeldt (2008) Muligheder og barrierer for brug af økologiske ingredienser i skolemadsordninger. [Barriers and possibilities for using organic ingredients in school meal systems.] Thesis, Technical University of Denmark , Roskilde Universitetscenter. . [Unpublished]

Hansen, Alice Puk and Søndergaard, Linda (2017) Afgoldning af enkeltkirtler i økologiske malkekvægsbesætninger. Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, Denmark. Online at http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/afgoldning-af-enkeltkirtler-i-oekologiske-malkekvaegsbesaetninger/, accessed on: 2017.

Hansen, Elly Møller; Sørensen, Jørn Nygaard; Thomsen, Ingrid K.; Jørgensen, Lise Nistrup and Melander, Bo (2020) Tilføjelse af nye arter på listen over godkendte efterafgrøder. DCA report. DCA, Aarhus University.

Hansen, Flemming (2014) Antimikrobiel effekt af kombinationer af 8 udvalgte bær og urter. Teknologisk Institut .

Hansen, Flemming (2014) BerryMeat - Applikation, effekt og sensorisk påvirkning af bær og urter tilsat kødprodukter. Teknologisk Institut .

Hansen, Flemming (2013) Mikrobiologisk kvalitet/belastning af de tilsatte bær og urter til brug for HACCP. Teknologisk Institut , DMRI.

Hansen, Flemming (2013) BerryMeat workshop 26. november 2013. Danish Meat Research Institute . [Completed]

Hansen, Flemming (2013) Alternative metoder til konservering af kødprodukter. Danish Meat Research Institute .

Hansen, Flemming (2013) Bær og urter til konservering af kødprodukter. [Completed]

Hansen, Flemming (2013) Økologiske kødprodukter konserveret med bær, urter eller krydderier. Fødevaremagasinet, 20 September 2013, 2013 (8), pp. 16-17.

Hansen, Flemming (2013) Bær og urter til konservering af kødprodukter. Økologi & Erhverv, 8 March 2013, p. 1.

Hansen, Flemming (2013) Statusrapport 2012 for: Nye markedsmuligheder med krydderier og bær i økologiske kødprodukter (BERRYMEAT). . [Completed]

Hansen, Flemming (2012) Nye, økologiske kødprodukter med naturlig konservering. Nyhedsbrev, Danish Meat Research Institute , December 2012, , - .

Hansen, Flemming (2012) Urter kan konservere madpakkens pålæg. BT mandag den 27. februar 2012, 27 February 2012, .

Hansen, Flemming (2012) Statusrapport 2011: Nye markedsmuligheder med krydderier og bær i økologiske kødprodukter (BERRYMEAT). .

Hansen, Flemming (2011) Nye markedsmuligheder med urter og bær i økologiske kødprodukter. ICROFS.

Hansen, Flemming (2011) Bær og urter skal erstatte omstridte E-numre. Børsen, 3 March 2011, p. 32.

Hansen, Flemming (2011) Urter og bær skal erstatte E-numre. Forspring - Nyhedsbrev for Teknologisk Institut, February 2011, p. 2.

Hansen, Flemming; Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Fenger, Morten (2014) BerryMeat – Nye markedsmuligheder med krydderier og bær I økologiske kødprodukter – Hvad har vi opnået? Økologi & Erhverv, 25 April 2014 ( ), . [Submitted]

Hansen, Flemming; Olesen, Bent and Kern-Hansen, Ulrich (2014) Omkostningsberegning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat. Danish Meat Research Institute .

Hansen, Flemming; Olesen, Bent and Kern-Hansen, Ulrich (2014) BerryMeat - sammendrag af virksomhedernes udviklingsforløb for de nye kødprodukter. Danish Meat Research Institute .

Hansen, Janne (2019) Organic greenhouse vegetables can become sustainable and resilient. Aarhus University, Aarhus.

Hansen, Janne (2014) Skovsvin – på den gode måde. AU Nyhedsartikel, 30 January 2014.

Hansen, Janne (2014) Økologisk frugtproduktion får en vitaminindsprøjtning. DCA nyheder, 17 January 2014, - .

Hansen, Janne (2013) Æbler under tag er pletfrie. Nyheder fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 29 May 2013, - .

Hansen, Janne (2012) Forskere forbedrer velfærden og sundheden hos økologiske høns. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 1 March 2012, p. 1.

Hansen, Jesper (2013) Rækkedyrkning herunder erfaringer/forsøg med Cameleon. [Row cultivation. Experience/experiment with Cameleon.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 8-12.

Hansen, Jesper (2013) Vårbygsorter med potentiale. [Spring barley varieties with potential.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 25-27.

Hansen, Jesper (2013) Vinterhvedesorter. [Winter wheat varieties.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 30.

Hansen, Jesper (2012) Erfaringer med biogasgødning - holder den hvad den lover? [Experience with biogas manure - Does it keep what it promises?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 24-25.

Hansen, Jesper (2012) Hvorfor bøvler vi med gulrust - og hvordan kan vi undgå det? [Why we have travel with yellow rust - And how can we avoid it?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, p. 32.

Hansen, Jesper (2012) Kløver i gyllen. [Clover in the manure.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 22-23.

Hansen, Jesper (2012) Vårhvede. [Spring wheat.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 30-31.

Hansen, Jesper (2012) Vinterbyg som alternativ til triticale. [Winter barley as an alternative to triticale.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 34-35.

Hansen, Jesper (2011) Dyrkningssikre bælgplanter. [Cultivation secure legumes.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 39-41.

Hansen, Jesper (2011) Skal frø m ed i markplanen? [Shall seeds be considered in the field plan?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 49-53.

Hansen, Jesper (2011) Ukrudtskonkurrence i ærter. [Weed competition in peas.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 42-43.

Hansen, Jesper (2010) Dyrkning af sojabønner i Danmark. [The cultivation of soybeans in Denmark.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning , chapter 10, pp. 38-40.

Hansen, Jesper (2010) Frømarkedet. [Seed market.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 53-54.

Hansen, Jesper (2010) Vinterbælgsæd. [Winter legumes.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 36-37.

Hansen, Jesper (2009) Såtid i havre. [Sowing time for oats.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9.

Hansen, Jesper (2008) Hvad må konventionel gylle koste? [What must conventional slurry cost?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, pp. 36-38.

Hansen, Jesper (2007) Afgrøde- og afrealfordeling for økologiske afgrøder i Danmark i prioden 2000-2006. [Crop and land allocation for organic crops Denmark in the period 2000-2006.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 70-71.

Hansen, Jesper (2007) Sjælland. [Zealand.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 18-23.

Hansen, Jesper (2007) Vinterhvede. [Winter wheat.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 33-34.

Hansen, Jesper (2007) Vinterrug og vintertriticale. [Winter rye and winter triticale.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, p. 35.

Hansen, Jesper (2006) Artsvalg i vintersæd. [Species Elections in winter cereals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 44-46.

Hansen, Jesper (2006) Gasbrænding af ukrudt i majs. [Gas-burning weeds in corn.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 31-35.

Hansen, Jesper (2006) Vinterhvede. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 47-48.

Hansen, Jesper and Korsgaard, Maren (2008) Gør "vold" mod bladlusene. [Do "violence" against aphids.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 50-52.

Hansen, Jesper (2013) Vintertriticalesorter. In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, p. 31.

Hansen, Lisbeth F. (2013) Pas på, skræpperne kommer! [Beware, sorrel coming!] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 16-19.

Hansen, Lisbeth F. (2012) Succes med hestebønner. [Success with broad beans.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 36-38.

Hansen, Lisbeth F. (2011) Bønnehvede - en ny økologisk mutation? [Bean-wheat. A new organic mutation?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 47-48.

Hansen, Lisbeth F. (2010) Demonstrationsdyrkning af kløvergræs- og lucerneblandinger. [Demonstration cultivation of clover and alfalfa mixtures.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 41-44.

Hansen, Lisbeth F. (2007) Genopretning og pleje af enge og naturarealer ved afgræsning. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 11-13.

Hansen, Lisbeth F. (2006) MVJ-græs, guldrandet aftale med lurende katastrofer? In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 7-10.

Hansen, Per Henrik (2012) Kemiske analyser skal afsløre snyd med økologi. Økologi & Erhverv, 13 January 2012, 32 (492), p. 3.

Hansen, Preben Klarskov and Rasmussen, Ilse A. (2010) Nye resultater med bekæmpelse af følfod og tidsler. [New results on control of coltsfoot and canadian thistle.] In: Videncentret for Landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2010 12.-14. januar i Herning Kongrescenter, pp. 328-329.

Hansen, Søren Tobberup (2012) Forskning skal vise værdien af økologisk svinekød. Nyheder fra Science & Technology, 29 October 2012, - .

Hansen, Søren Tobberup (2012) Indvielse af AU-Foulums økologiske platform. . Online at http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/faa-indblik-i-den-oekologiske-husdyrforskning/ , accessed on: 12 December 2012.

Hansen, Søren Tobberup (2012) Åbent Landbrug. . Online at http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/foulum-og-kfc-aabner-doerene-til-forskning-i-heste-oekologiske-husdyr-og-hoejteknologi/ , accessed on: 12 December 2012.

Hansen, Uffe (2016) Stort økologisk potentiale i Nordtyskland. Børsen, 6 October 2016, p. 1.

Hansen, Veronika (2019) Bedre næringsstofforsyning i vårbyg ved brug af efterafgrøder. ICROFS nyheder, 13 November 2019, x.

Hansen, Veronika (2019) Flere tilgængelige næringsstoffer i vårbyg ved brug af efterafgrøder. Speech at: Økologikongressen, 20. november 2019.

Hansen, Veronika; Magid, Jakob and Müller-Stöver, Dorette (2020) Mobilisering af jordens fosfor ved hjælp af efterafgrøder. Speech at: Plantekongres, 15. januar 2020.

Hansted, L. (2015) Landmænd og frugtavlere skal tænke som bier. Tidsskrift for Biavl, 2015 (2), p. 63.

Hansted, L. and Langer, Vibeke (2015) BEEFARM avlerworkshop - Referat November 2015. [Feedback from growers on use of BEEFARM tool Year 1.] . [Completed]

Hansted, Lise (2016) Stor forskel i forekomst af bier på øko-bedrifter. Økologi & Erhverv, 21 April 2016 (587), p. 11.

Hansted, Lise and Madsen, Henning Bang (2017) Frugtavlere kan målrette tiltrækningen af vilde bier. Økologi & Erhverv, 13 January 2017, 602, p. 13.

Haug, Kirsten (2018) Udearealer og træer løser problemerne. Hyo, 2018, p. 1.

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Haug, Kirsten (2017) Pærer bliver bedst under tag. Gartnertidende, 14 December 2017, 2017 (15), pp. 28-29.

Haug, Kirsten (2017) Kan planter erstatte antibiotika? [Can plants replace antibiotics?] ICROFS nyt, 29 September 2017, pp 1-3.

Haugaard, Pernille (2011) Forbrugernes holdning til konservering med bær og urter. Speech at: [Completed]

Haugaard, Pernille (2011) Forbrugeres holdning til konservering med bær og urter. Working paper, MAPP . [Unpublished]

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Økologi i stribevis. Økologisk Jordbrug, 15 May 2009, p. 14.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2004) Blandingsforhold ved samdyrkning af hvede og ærter. [Proportion of pea and wheat when intercropped.] Speech at: Produktion af kvalitetshvede ved samdyrkning med bælgsæd, Økologiens Hus, Århus, Denmark, 29 January.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2003) Hvorfor dyrke blandinger? Speech at: Temarække: økologisk Planteavl, De Danske Landboforeninger, Agrogården, Ringe, Denmark, 14 Februar.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2003) Resultater fra forskning med dyrkning af blandingsafgrøder. Speech at: Thematic day to discuss final objectives and field protocols for the project “Produktion af kvalitetshvede ved samdyrkning med bælgsæd”, Økologisk Landsforening, Århus, Denmark, 13 Marts.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Artsblandinger, udlægsår og eftervirkning. Speech at: Talk for organics agricultural advisors arranged by the Danish Agricultural Advisory Centre, Reserach Station Jyndevad, Danish Institute of Agricultural Sciences, 19 June 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandingsafgrøder med korn og bølgsæd – erfaringer og nye udfordringer. Speech at: Thematic Field day at the Organic Research Farm Rugballegård - Protein crop production, Organic Research Farm Rugballegård, Danish Institute of Agricultural Sciences, 6 August 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandingsafgrøder og deres bidrag til bæredygtig planteproduktion. Speech at: Temadag om dyrkning af bælgplanter og selvforsyning med økologsik protein i 2005, Økologisk landsforening, Odense, Danmark, 17 December.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Blandsæd – bland afgrøderne og høst fordele. Speech at: Salg af økologiske produkter - DLG Økologi, FAF huset Odense, 16 January, 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Dyrkning af blandinger og høstteknologi. Speech at: Samdyrkning og høstteknologi - New Holland DK, NEW HOLLAND DANMARK A/S, Bibliotekvej 58, DK - 2650 HVIDOVRE, 19 April 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2002) Dyrkning af blandingsafgrøder med bælgsæd. Speech at: Temadag om dyrkning af proteinafgrøder, Økologisk landsforening/Økologisk Rådgivning, Lyngby Landbrugsskole, Roskilde, Danmark, 5 December.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Dyrkning af blandingsafgrøder med bælgsæd. Speech at: Økologiske proteinafgrøder - dyrkning og fodring, Snoghøj IT-folkehøjskole, 28 November 2001.

Hauggaard-Nielsen, Henrik; Jørnsgaard, Bjarne and Jensen, Erik Steen (2002) Arealet med frøbælgplanter bør øges. Landsbladet, January 2002.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Lav-input landbrug med et output af både fødevare og bioenergi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2010) Stribedyrkning i Danmark. Effektivt Landbrug, 21 January 2010, pp. 8-9.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Stribedyrkning - nyt dyrkningskoncept for økologer? Økologi og Erhverv, 25 December 2009, 446, p. 16.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2009) Et fremtidigt økologisk landbrug, som producerer fødevarer og energi, og samtidig bevarer eller ligefrem øger jordens frugtbarhed – men hvordan? Økologisk Planteavlsberetning 2009 Økologisk Rådgivning, 2 November 2009, pp. 14-16.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO2-udledningen? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Temadag om klimaændringer og CO2-målenes betydning for fremtidens planteavl. Landscentret, Skejby, Århus.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Bioethanol - fremtidens energi? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Forskningens døgn, Kalundborg Gymnasium.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Dansk Landbrug som leverandør af energi og konverteringsteknologier - omkostninger for jorden? Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Stevns og Omegns Frøavlerforening, Generalforsamling. Hårlev, Køge .

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2007) Landbrugsafgrøder og leverandør af energi. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Oplæg ved kursus arrangeret af Agri Nord, Aalborg.

Hauggaard-Nielsen, Henrik (2006) Korn og halm til bioethanol – råvarepotentiale, -kvalitet og konverteringsteknologier. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark , Biosystems, Årsmøde Cerealienetværket, Hotel Frederik d. II, Slagelse.

Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2010) Stribedyrkning - En metode til fremtidens produktion af fødevarer og biomasse til energiformål under hensyntagen til jordens frugtbarhed. In: Plantekongres 2010, Dansk Landbrugsrådgivning, Århus, pp. 319-321.

Hefner, M.; de Visser, Richard; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) DoubleCrop sædskifte-forsøget: Dobbeltdyrkning og jordens frugt barhed. [DoubleCrop crop rotation trial: Double cropping and soil fertility.] Speech at: [Completed]

Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard; de Visser, Richard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) DoubleCrop: Dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. Lecture at: Open growers meeting, Årslev AU-FOOD Denmark, 5. March 2019. [Completed]

Hegelund, L. (2006) Fjerpilning hos økologiske høns. Økologisk Jordbrug, March 2006 (357), p. 6.

Hegelund, L. (2006) Medicinforbrug og dødelighed i økologisk og konventionel slagtesvineproduktion. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Sundhed og medicinforbrug hos økologiske og konventionelle slagtesvin. Intern Rapport nr. 1 - Husdyrbrug. DIAS , Department of Animal health, Welfare and Nutrition, pp. 13-16.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2006) Ingen forskel på dødelighed mellem økologiske og konventionelle slagtesvinebesætninger, men de konventionelle havde et tre gange så stort medicinforbrug. Forskningsnytt, 2006 (1), pp. 10-11.

Hegelund, L.; Bonde, M.K. and Sørensen, J.T. (2005) Øko-grise får mindre antibiotika. Økologisk Jordbrug, December 2005 (351), p. 6.

Hegelund, L.; Hermansen, J.E.; Sørensen, J.T. and Horsted, K. (2006) Økologisk ægproduktion: Produktion, sundhed, ernæring og næringsstofhusholdning. DJF Rapport Husdyrbrug, no. 71. DIAS , Department of Animal Health, Welfare and Nutrition.

Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K. and Hermansen, J.E. (2004) Velfærdsvurderingsrapporter, økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd. DIAS .

Hegelund, L.; Sørensen, J.T.; Horsted, K. and Hermansen, J.E. (2002) Velfærdsvurderingsrapporter fra økologisk ægproduktion. Rapport fra afdelingen for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks Jordbrugsforskning. DIAS .

Hein, Lisa and Sørensen, Lars Peter (2017) Fedtsyremålinger i mælk har et stort potentiale. Keynote presentation at: Danmarks Mejeritekniske Selskabs 75 års fødselsdag, Agro Food Park 13-15, 8260 Aarhus N, 25. oktober 2017.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl and Steenfeldt, Sanna (2017) Indretning af udearealer – Hvor er kyllingerne? Økologi-kongres, 2017.

Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Steenfeldt, Sanna; Khanal, Tanka and Lübeck, Mette (2019) Grøn protein til æglæggere. [Green protein for laying hens.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Henning Høgh, Dr Jensen (2003) GMO i ulandene - en historie med mange facetter. Jord & Viden, February 2003, 148 (4), pp. 9-11.

Henriksen, C.B. and Rasmussen, J. (2002) Kamdyrkning (drill) – et økologisk alternativ. In: Cottis, T. (Ed.) Den nasjonale kongres for økologisk jordbrug, Rapport nr. 3 - 2002, Høgskolen i Hedmark, pp. 61-68.

Henriksen, Christian Bugge (2005) Positiv effekt af kamdyrkning. [Positive effect of ridge planting.] Økologisk Jordbrug, 25 (238), p. 4.

Henriksen, Christian Bugge (2003) Erfaringer med kamme som alternativ til pløjning. [Experiences with ridging as an alternative to ploughing.] FØJOenyt.

Henriksen, Christian Bugge; Rasmussen, Jesper; Jørgensen, Martin Heide and Thomsen, Henning Carlo (2004) Majs på kamme viser lovende merudbytte. FØJOenyt.

Henriksen, Christian Bugge (2004) Dybe jordløsninger i kartofler. Økologisk Jordbrug, August 2004, 24 (317), p. 6.

Hermansen, J.E.; Eriksen, J. and Oksbjerg, N. (2005) Slagtesvin på græs - produktionsmæssige muligheder og miljømæssige risici. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), pp. 16-18.

Hermansen, J.E. and Horsted, K. (2007) Økologisk kvalitet skal retførdiggøre merpris. Landbrugsavisen, 2007, 31, p. 41.

Hermansen, J.E.; Horsted, K.; Hegelund, L.; Frantzen, C. and Johansen, N.F. (2005) Forbedrede udearealer i økologisk ægproduktion. DJF Rapport Husdyrbrug, no. 67. DIAS , Department of animal health, welfare and nutrition.

Hermansen, John E. (editor): Hermansen, John E. (Ed.) (2000) Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO Rapport, no. 8. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Hermansen, John E. (editor): Hermansen, John E. (Ed.) (1998) Forskning i økologisk svineproduktion. FØJO-rapport, no. 1. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Hermansen, John E. and Horsted, Klaus (2007) Økologisk kvalitet skal retfærdiggøre merpris. Landbrugsavisen, 31, p. 41.

Hermansen, J.E. (2011) ICOPP. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16 November 2011. [Submitted]

Hermansen, J.E. (2011) MARKEDSDREVET, HØJVÆRDI ØKOLOGISK KØDPRODUKTION MED ROBUSTE DYR (SUMMER). Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Hermansen, J.E.; Andersen, B.H.; Bak, S.; Giersing, M.; Kongsted, A.G.; Lauritsen, H.B.; Møller, F.; Nørgaard, N.H. and Tvedegaard, N. (2000) Forskellige systemers forventede produktionsmæssige, økonomiske og miljømæssige resultater. In: Hermansen, J.E. (Ed.) Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO-rapport, no. 8. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 2.

Hermansen, J.E. and Jakobsen, M. (2014) Produktions- og miljømæssig samt økonomisk vurdering af økologiske svineproduktionssystemer baseret på slagtesvins fouragering. Aarhus University , Department of Agroecology.

Hermansen, J.E. and Kongsted, A.G. (2014) Øko-kød skal være specielt for at kunne sælges dyrt. ICROFS nyt, 2014, 4, pp. 9-11.

Hermansen, J.E.; Kongsted, Anne Grete; Dorca-preda, Teodora; Hestbjerg, Bertel and Holm, Brian (2017) 3 præsentationer fra Økologisk-Kongres 2017. Speech at: Økologi-Kongres 2017.

Hermansen, John E. (2011) SUMMER: Højværdi i Økologisk Kødproduktion. Aarhus Universitet .

Hermansen, N. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - Særudgave: Øger økologisk landbrug biodiversiteten? ICROFS nyt, September 2014, 3 (særudg), pp. 1-17.

Hermansen, N. and Andersen, M.-L.K. (2014) ICROFS nyt 3/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2014, 3, pp. 1-14.

Hermansen, Nina (2017) Dyrkning direkte i planterester giver mindre ukrudt. Magasinet Mark, December 2017, Dec, p. 15.

Hermansen, Nina (2016) Dyrk flere afgrøder i marken samtidig. DCA, Aarhus University. Online at http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/dyrk-flere-afgroeder-i-marken-samtidig/, accessed on: 2 August 2017.

Hermansen, Nina (2016) Nyt dyrkningssystem til reduceret jordbearbejdning afprøves i Danmark. DCA Newsletter, 3 June 2016, 0-0.

Hermansen, S (2019) Første års undersøgelser af udbyttebegrænsende faktorer i økologisk vårbyg. Landbrugsinfo, 2019, p. 1.

Hermansen, S (2019) Hvad begrænser udbytterne i økologisk vårsæd? Speech at: Plantekongres, Herning, 15. januar.

Hermansen, S (2019) Mikro og makronæringsstoffer der er udbyttebegrænsende. Økologisk, 2019, 02, pp. 8-9.

Hermansen, S (2019) Resultater af bedriftsanalyser inklusiv værktøjer til optimering. . [Completed]

Hermansen, S (2018) Kvælstof begrænser udbytter i kornrige sædskifter. In: Oversigt over Landsforsøgene. SEGES, Skejby, pp. 253-255.

Hermansen, S (2018) Markvandringer sommeren 2018 - annoncering. .

Hermansen, S and Askeggaard, M (2020) Oplæg i rådgivergruppe vedr. AP1. . [Unpublished]

Hermansen, Sven (2019) Mere økologi og flere næringsstoffer. [More organic farming and more nutrients.] LandbrugsAvisen, 11 May 2019, p. 21.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof er den væsentligste udbyttebegrænsende faktor. In: Oversigt over Landsforsøgene. Oversigt over Landsforsøgene 2019. Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion, Aarhus N.

Hermansen, Sven (2019) Kvælstof til planteavlsafgrøder - prioritering af en begrænset ressource. Økologi, 2019, 02, pp. 6-7.

Hermansen, Sven (2019) Plant analysis and identification of imbalances in spring barley. .

Hermansen, Sven and Fog, Erik (2014) Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust-redskab - med fokus på mulighederne i fleksible tilskudsordninger. [Report on needs and wishes for a MultiTrust tool - with focus on the possibilities in flexible support schemes.] .

Hervik, Henning (2018) Robust jord med kulstoflagring. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 10-12.

Hervik, Henning (2013) Hoeve Biesland - et hollandsk eksempel i at se muligheder. [Hoeve Biesland - a Dutch case in seeing opportunities.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 50-53.

Hervik, Henning (2012) Økologi i det tidligere Østtyskland. [Ecology in the former East Germany.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 53-57.

Hervik, Henning (2010) Grøn vækst - hvad betyder det for økologer? [Green growth - What does this mean for ecologists?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 5-8.

Hervik, Henning (2009) GMO - et spørgsmål om tillid eller mistillid? [GMO - a matter of trust or distrust?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Hilbert, Per (2015) Grise og popler - en ny kombination. Skovdyrkeren, 6 August 2015, 34, pp. 10-11.

Himmelboe, Martin (2015) Flygtige stoffer afslører skader på æbler. Økologi & Erhverv, 19 June 2015, 569, p. 17.

Himmelboe, Martin (2015) Måling af flygtige stoffer afslører skader på æbler. ICROFS nyt. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/maaling-af-flygtige-stoffer-afsloerer-skader-paa-aebler/, accessed on: 19 June 2015.

Hinrichsen, Lena Karina (2012) Hvorfor dør den økologiske høne? Økologi og Erhverv, 24 February 2012, 495, p. 17.

Hinrichsen, Lena Karina and Sørensen, Jan Tind (2012) Færre døde høner i økologisk ægproduktion. Dansk Erhvervsfjerkræ, 15 January 2012, 1, pp. 20-21.

Hjelmar, Ulf and Sandøe, Peter (2011) Danskere er verdensmestre i økologi. [Danes are organics world champions.] Politiken, 13 April 2011, p. 8.

Hjortø, Line (2016) Mælkeproducenter vægter ydelse højt i avlsmålet. Økologi & Erhverv, 5 May 2016, pp. 1-3.

Hjortø, Line (2015) Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Keynote presentation at: Brugergruppemøde i SOBcows, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele, 2. juni 2015.

Hjortø, Line; Thomasen, Jørn Rind; Kargo, Morten; Sørensen, Anders Christian and Slagboom, Margot (2016) Mælkeproducenter prioriterer forskellige egenskaber i avlen. Kvæg, June 2016, 6, pp. 48-49.

Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J.Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? [Control of apple scab in organic apple growing - can plant extracts, biological control and induced resistance be used?] . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/aug03/skurv.html.

Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans Jørgen Lyngs; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan planteekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, July 2003 (2), pp. 26-27.

Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Collinge, David B.; Pedersen, Hanne Lindhard; Nørgaard, Rikke; Larsen, Erik and Paaske, Klaus (2004) Midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler. [Fungicides for control of apple scab in organic apples.] Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Hoffmann, C.C.; Jakobsen, O.S.; Nielsen, L. and Debosz, K. (2003) Lavbundsarealerne ved Fussingø. In: DJF rapport. , pp. 15-27.

Hofmeijer, Merel A.J. and Melander, Bo (2018) Vigtige ukrudtsarter i Østersø-regionen. Status for ukrudtsforekomster i økologisk vårsæd i seks Østersølande. [Important weeds in the Baltic Sea region.] .

Hofmeijer, Merel A.J. and Melander, Bo (editor): Hofmeijer, Merel A.J. (Ed.) (2017) Vigtige ukrudtsarter i Østersø-regionen - Status for ukrudtsforekomster i økologisk vårsæd i seks Østersølande. [Geographical distribution of challenging weed species - Current knowledge in organic arable farming in the Baltic sea region.] Rostock University , Crop Health.

Holm, Sandie (2018) Eftervirkning af rødkløver i rug. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 66-67.

Holm, Sandie (2018) Såtidsforsøg i økologisk raps. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 42-43.

Holm, Sandie (2018) Vårhvedesorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 62-63.

Holm, Sandie (2017) Coatning af korn med kvælstoffikserende bakterier. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 24-25.

Holm, Sandie (2017) Kortlægning af tidsler med drone. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , p. 14.

Holm, Sandie (2017) Mange omlægningstjek i 2017. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 40-41.

Holst Fischer, Christian (2013) Fluelarver kan bliver til hønsefoder. Landbrugsavisen, 13 September 2013, p. 1.

Horsted, K.; Henning, J.; Lindhard, H. and Pedersen, B. (2004) Kyllinger fra frugtplantager smager godt. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (310), p. 10.

Horsted, K.; Hermansen, J.E. and Allesen-Holm, B.H. (2008) Produktion af kyllinger i frugtplantage kan give større spiseoplevelse. ICROFS Nyt (1), pp. 9-10.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Alder og foder vigtigt for spisekvalitet. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, K. and Kongsted, A.G. (2009) Smagsdommere foretrækker Øko- og Kosmos-kyllinger. Økologisk Jordbrug nr. 434, 12 June 2009.

Horsted, K. (2011) Rapport fra vision workshop d. 18. maj 2011 på Forskningscenter Foulum. .

Horsted, K.; Søegaard, K. and Kristensen, T. (2011) Græsmarksurter og deres indholdsstoffer. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, no. 3. Aarhus Universitet.

Horsted, Klaus (2012) Foulum forsker i fransk fjerkræ på friland. Midtjyllands Avis, 23 July 2012, pp. 8-9.

Hovmøller, M.S.; Berntsen, J. and Thomsen, I. (2005) Bladsygdomme på byg afhænger af sort, placering i sædskiftet og gødningstype. [Foliar diseases in barley depend on host cultivar, location in crop rotation and type of fertilization.] Føjoenyt, February 2005.

Hovmøller, M.S.; Thomsen, I.; Kristensen, K. and Østergård, H. (2006) Værdien af sygdomsresistens i økologisk dyrket vårbyg. [Value of disease resistance in organically grown spring barley.] In: Jespersen, J.B. and Pedersen, C.Å. (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, Dansk Landbrugsrådgivning & Danmarks JordbrugsForskning, pp. 344-346.

Husted, Søren (2012) Forskere forebygger økosvindel. Nyheder Københavns Universitet, 9 January 2012.

Husted, Søren (2010) Sensationslyst bag påstand om økologiske produkter. Videnskab.dk. Online at http://videnskab.dk/blog/sensationslyst-bag-pastand-om-okologiske-produkter, accessed on: 12 April 2010.

Husted, Søren (2009) Økologi og sundhed - videnskab eller ønsketænkning? Videnskab.dk. Online at http://videnskab.dk/blog/okologi-og-sundhed-videnskab-eller-onsketaenkning, accessed on: 13 December 2011.

Husted, Søren and Bügel, Susanne (2009) Økologi og Sundhed - fornuft eller følelse. ICROFS nyt, 2009, 1, pp. 4-5.

Husted, Søren and Laursen, Kristian Holst (2010) Faglige nuancer efterlyses. Økologi og Erhverv, 2010, 469, p. 2.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Overdreven tillid til jordbundsanalysen. Agrologisk, 2008, 26 (11), pp. 18-21.

Husted, Søren; Yngvesson, J.P.A.; Laursen, Kristian Holst and Pedas, P. (2008) Utroværdige jordprøver. Agrologisk, 2008, 26 (1-2), pp. 12-13.

Høeg Hansen, Jonas (2010) Fremstilling af økologisk fiskefoder. [Production of feed for organic fish.] Teknologisk Institut , Center for vedvarende energi og transport.

Højberg, Ole; Canibe, Nuria; Grevsen, Kai and Jensen, Martin (2018) En blanding af ramsløg og sure bær hæmmer E coli i mavetarmindhold fra grise. [A mix of ramsons and acidic berries inhibit E. coli in stomac-intestine content from pigs.] Økologi og Erhverv, 12 January 2018, 624, p. 12.

Højgaard, Kenneth S. (2004) Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost - fremstillet af råmælk og pasteuriseret mælk. [Microbiological and chemical changes in red-smeared soft cheese - prepared from raw and pasteurized milk.] Thesis, KVL , Department of Food Science. .

Højring, K. (2004) Æstetisk sansning og naturvidenskabelig naturforståelse - et eksplorativt eksperiment. [Aesthetic sensation and nature understandning in the natural sciences - an explorative experiment.] Arbejdsrapport Skov & Landskab, no. nr. 4-2004, publiceret, Urban and Rural Studies, Danish Centre for Forest, Landscape & Planning .

Højring, K.; Hansen, L. and Noe, E. (2004) Økologisk Jordbrug - Naturoplevelser, natursyn og Cross-compliance. FØJOenyt.

Ingemann, Jan Holm (2006) Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks - en historisk oversigt. [The evolution of cooperative organisation in Danish agri-industrial complex.] Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, no. 2006:3, Economics, Politics and Public Administration, Aalborg Universitet .

Ingemann, Jan Holm (2010) Den postagrare ruralitet og den rådne banan - et institutionelt, økonomisk perspektiv. Working paper, Department of Ecnomics, Politics and Publice Administration, Aalborg University .

Ingemann, Jan Holm (2009) Landbrugspolitik - virker det? Økologisk Jordbrug, 3 April 2009, 429.

Ingemann, Jan Holm (2008) Landbrug og landdistrikter før og nu. Økologisk Jordbrug, 412.

Ingemann, Jan Holm (2008) En australsk øjenåbner. Økologisk Jordbrug, 410.

Ingemann, Jan Holm (2008) Landbrugsøkonomisk teori - klassiske ræsonnementer og nutidig kontekst. Aalborg University , Department of Economics, Politics and Public Administration.

Ingemann, Jan Holm (2002) Økologisk jordbrug mellem historie og principper - Rapport fra OASE workshop I 19. september 2002. [Danish organic agriculture between history and principles.] Working Papers, no. 2003:3, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning .

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det ufornuftige alligevel er fornuftigt. Økologi og Ervherv, 17 June 2011, 2011 (480), - .

Ingemann, Jan Holm (2011) Når det alternative bliver konventionelt. Økologi og Erhverv, 25 February 2011, 2011 (473), 21- .

Ingemann, Jan Holm (2010) Økologisk landbrugspolitik virker - hvorfor og hvordan? ICROFS Nyt, 2010, 2010 (4), pp. 8-10.

Ingemann, Jan Holm (2010) Økonomi, teori og økologi. ICROFS Nyt, 2010, 2010 (3), pp. 9-11.

Ingemann, Jan Holm (2009) Hvorfor vælger forbrugerne økologisk? Økologi og Erhverv, 13 November 2009 (443), - .

Ingerslev, Hans-Christian (2013) Foder til økologisk regnbueørre-yngel. Økologi & Erhverv, 22 March 2013 (519), p. 17.

Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette and Madsen, Lone (2012) Økologisk regnbueørred - hvordan påvirker fodersammensætningen fiskenes sundhed? ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 4-5.

Ingerslev, Hans-Christian and Madsen, Lone (2013) Økologisk yngelfoder til regnbueørred - et sundere alternativ for fisken? Poster at: Økologi-kongres 2013, Vingsted, Danmark, 27-28 november 2013.

Ingerslev, Hans-Christian and Madsen, Lone (2012) Foderet påvirker ørredernes tarmkanal. Dansk Veterinærtidsskrift, September 2012, 95 (11), p. 36.

Ingvartsen, Klaus Lønne; Mogensen, Lisbeth and Larsen, Torben (2005) Koens fysiologiske status og indflydelse heraf på produktion og sundhed omkring kælvning afhængig af foderniveau og næringsstofforsyning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 3, pp. 27-40.

Jacobsen, Lars Bo (2001) Perspektiver for økologisk jordbrug. [Perspectives for organic farming.] Tidsskrift for landøkonomi, p. 256.

Jacobsen, Lars Bo; Kledahl, Paul Rye and Tvedegaard, Niels (2001) Produktion og afsætning af økologisk mælk 1995-2006. [Production and demand for organic milk 1995-2006.] Working paper, Danish Research Institute of Food Economics .

Jacobsen, O.H.; Vinther, F.P.; Schjønning, P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2004) Økologisk jordbrug til beskyttelse af grundvand. [Organic farming for protection of the ground water quality.] Speech at: Økologi-kongres 2004, Odense Kongrescenter, 16-17. November 2004.

Jacobsen, A. (2011) Økologisk svinekød skal adskille sig fra konventionelt. Maskinbladet, 12 August 2011, p. 34.

Jacobsen, Eva Lykke (2015) Bachelorrapport: Føderessourcer for bier. Thesis, Københavns Universitet , Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Københavns Universitet, København. [Completed]

Jacobsen, Stíne K. (2017) Blomsterstriber giver flere nyttedyr i økologiske æbleplantager. ICROFS nyt, 1 December 2017, 2017, p. 1.

Jeanne, Williams (2017) MAFFRA WP4 rapport - NORFEED (Fortrolig). [MAFFRA WP4 report- NORFEED (Confidential).] NORFEED A/S, Hvidovre .

Jensen, A.N. (2004) Salmonellatyper i forsøg med økogrise. [Different salmonella types found in organic pig experiment.] Økologisk Jordbrug, December 2004 (327), p. 6.

Jensen, A.N. and Baggesen, D.L. (2004) Salmonella bakterier kan spredes blandt økologiske grise. [Salmonella can spread between organic outdoor pigs.] FØJOenyt (6).

Jensen, A.N. and Baggesen, D.L. (2004) Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion. [Salmonella and Campylobacter in organic pig production.] .

Jensen, Anne Mette Dahl and Boelt, Birte (2004) Høj kvalitet af grønsagsfrø ved tunnelproduktion. FØJOenyt, 4.

Jensen, Annette Nygaard (2004) Risiko for salmonella ved økologisk griseproduktion. [Risk of salmonella in organic pig production.] Økologisk Jordbrug.

Jensen, B.; Jørnsgård, B. and Knudsen, J.C. (2003) Resistens over for sædskiftesygdomme i frøbælgplanter - er det muligt? [Resistance of grain legumes to soilborne diseases - is it possible?] FØJOenyt (5).

Jensen, Birgit (2003) Sygdomsresistens i bælgplanter. [Disease resistance in legume crops.] Økologisk Jordbrug, October 2003, p. 8.

Jensen, Birgit (2003) Er der sammenfald i sædskiftesygdomme blandt arter af frøbælgplanter. FØJOenyt (2).

Jensen, Birgit (2003) Problemer med sygdomme i marken - er der sammenfald i sædskiftesygdomme mellem arter af frøbælgplanter? Økologisk Jordbrug 7.marts 2003, March 2003.

Jensen, Birgit; Jørnsgaard, Bjarne and Knudsen, Jens Chr. (2004) Sædskiftesygdomme i lupin, ærter og hestebønne. [Soilborne diseases in crop rotations with pea, lupin and faba bean.] MånedsMargasinet Mark, January 2004, 1, p. 61.

Jensen, Erik Steen (2002) Synspunkt - Økologisk jordbrug, fødevarer og miljøet. Søndagsavisen, June 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk dyrkning af linser i Danmark? Økologisk Jordbrug, March 2002.

Jensen, Erik Steen (2002) Økologisk Jordbrug – Er det vejen til en bæredygtig fødevareproduktion? Speech at: Seminar: Mad til verden uden forurening, Ingeniørforeningen, København K, Denmark, 3 September.

Jensen, Erik Steen (2002) Research in organic farming and crop diversification. Speech at: Kandidat konference, KVL, September.

Jensen, Erik Steen and Hauggaard-Nielsen, Henrik (2001) Valg af frøbælgplantesorter for dyrkning i økologisk jordbrug. Speech at: FØJO workshop om forædling af korn og bælgsæd i økologisk jordbrug, Forskningcenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Dansk JordbrugsForskning, Foulum, Viborg, Danmark, Maj.

Jensen, Henning Høgh (2007) Ti ubekvemme om biobrændsler. Jord og Viden, November 2007, 14 (152), pp. 12-14.

Jensen, Henning Høgh (2006) Illusionen om kunstgødning i Afrika. http://www.jordbrugsakademikerne.dk/ShowPage.t?pageID=252, October 2006, 151 (13), pp. 10-12.

Jensen, Henning Høgh (2001) Tropisk Økologi. Global Økologi, 8 (5), pp. 10-12.

Jensen, Jakob Willas (2005) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2005 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 38.

Jensen, Jakob Willas (2004) Økologisk sortsafprøvning af vårbyg. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/april04/afprovning.html.

Jensen, Jakob Willas (2004) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2004 - Korn, bælgsæd og olieplanter. , p. 33.

Jensen, Jakob Willas (2003) FØJO II BAR-OF - Vårbyg 2003. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2003 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgelser og analyser. , pp. 34-35.

Jensen, Jakob Willas (2002) Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002. In: Deneken, Gerhard and Pedersen, Jon Birger (Eds.) Sortsforsøg 2002 - Korn, bælgsæd og olieplanter. Forsøg, undersøgerlser og analyser. , pp. 43-44.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2005) Results of yield trials with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/Obsparceller/foj2005.html.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2004) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2004.html.

Jensen, Jakob Willas and Deneken, Gerhard (2002) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2002.html.

Jensen, Scientist-VCU_testing Jakob Willas and Deneken, Scientist Gerhard (2003) Results of yield trails with spring barley. . Online at http://www.planteinfo.dk/obsparceller/foj2003.html.

Jensen, Katherine O'Doherty (2008) Nye forbrugersegmenter. Økologisk Jordbrug, April 2008, 406.

Jensen, Katherine O´Doherty; Larsen, Hanne Nygaard; Mølgaard, Jens Peter; Andersen, Jens-Otto; Tingstad, Annette; Marckmann, Peter and Astrup, Arne (2001) Økologiske fødevarer og menneskets sundhed. FØJO-rapport, no. 14. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Jensen, Lars Stoumann (2005) Lille effekt af fangafgrøder. [Little effect of catch crops.] Økologisk Jordbrug, October 2005 (345), p. 6.

Jensen, Lars Stoumann; Pedersen, Anders; Magid, Jakob and Nielsen, Niels Erik (2005) Efterafgrøder har ringe effekt på P og K forsyningen på udpint lerjord. [Catch crops have little effect on P and K availability of depleted soils.] FØJOenyt.

Jensen, Søren K.; Søegaard, Karen; Sehested, Jakob; Lindqvist, Hanna and Nadeau, Elisabet (2010) Indflydelse af høstmetode og konservering på vitamin- og fedtsyreindhold. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 4, pp. 27-32.

Jensen, A.N. and Aabo, S. (2014) Slagterier giver bakterier til økosvin. Landbrugsavisen, 12 December 2014.

Jensen, Annette Nygaard; Mølbak, Lars and Baggesen, Dorte Lau (2011) Lupin og cikorie gavner tarmsundhed hos slagtesvin. [Lupine and chicory are beneficiary to the gut health of finisher pigs.] Landbrugsavisen, 4 February 2011.

Jensen, B.B. (2011) NO-CAST. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011.

Jensen, Bent Borg (2015) NO-CAST - Reduktion af ornelugt hos hangrise. In: Skovsbøl, Ulla (Ed.) Ny viden om økologi - Resultater fra forskningsprogrammerne Organic RDD og CORE Organic, 2011-2015. ICROFS - Interantionalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, chapter 8, p. 37.

Jensen, Bent Borg (2014) Økologisk svineproduktion - uden kastration. Økologi & Erhverv, 12 September 2014, 34 (551), p. 14.

Jensen, Bent Borg (2013) Hangriselugt, hvad er det? Kan det reduceres i praksis? Workshop at: Temadag om økologisk svineproduktion , Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, Denmark , June 12th and 13th 2013. [Unpublished]

Jensen, Bent Borg (2011) Økologisk Svineproduktion 2014 - Uden Kastration. Aarhus Universitet .

Jensen, Bent Borg and Rebsdorf, Thomas (2012) Androstenon-indol-skatol-protokol. Working paper, Department of Animal Science, ANIS, Aarhus University, AU . [Unpublished]

Jensen, E.S. (2006) Skal energien øverst på det økologiske jordbrugs dagsorden? Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, December 2006, (4), pp. 3-4.

Jensen, Henning Høgh (2013) Fra affald til ressource. Begrebet bioøkonomi sådan rent teoretisk - og hvorfor interessere sig for det ..? Jord og Viden, January 2013, 158 (1), pp. 18-20.

Jensen, Jørgen Dejgård (2016) LOCO: Forbrugernes interesse og betalingsvillighed for lokale økologiske fødevarer. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet .

Jensen, Karsten Klint; Forkman, Björn and Sandøe, Peter (2011) Hvor mange kompromiser har økologien råd til? Ægproduktion som eksempel. [How many compromises can the organic producers afford? Egg production as a case.] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 6, pp. 93-101.

Jensen, Lars Stoumann (2010) Mere optimal udnyttelse af forfor og kalium i såvel jord som alternative gødningskilder. Keynote presentation at: Økologi Kongres, Vingsted Centret, Vejle, 23-24 november, 2011.

Jensen, Margit Bak; Lehmann, Jesper Overgaard; Mogensen, Lisbeth and Vaarst, Mette (2019) Er tidlig adskillelse af ko og kalv mest skånsomt? [Is early separation of cow and calf most gentle?] DCA News, 4 February 2019, pp. 1-4.

Jensen, Martin (2019) MAFFRA II: Plantebaseret antibakterielt fodertilskud mod fravænnings- diarré hos økologiske smågrise. Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet .

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter: Fra medicinplanter til fødevarer. Speech at: Foreningen Medicinhaverne - Tranekær, Rudkøbing, 28 sept 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Forskning i bioaktive planter - fødevarer, funktionelle fødevarer, plantemedicin. Speech at: Møde med ROTARY, Ringe, 25 september 2017. [Unpublished]

Jensen, Martin (2017) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber til grise. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper for piglets.] DCA Årsberetning 2016. DCA, Aarhus University, Foulum.

Jensen, Martin (2017) Statusrapport MAFFRA 1 februar 2017. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin (2016) Ramsløg og peberrod mod svine-diarré. Landsbyerne: Landbrug, 18 April 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2016) Planter mod diarre. [Plants against weaning diarrhea.] Økologi og Erhverv, 11 April 2016, 586, p. 11.

{Project} MAFFRA - Antibakterielle planter mod diarre hos smågrise. [MAFFRA - Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Runs 2016 - 2017. Project Leader(s): Jensen, Martin, Aarhus University .

Jensen, Martin (2016) Planteudtræk i stedet for antibiotika, zink og kobber til små-grise ved fravænning. Speech at: ICROFS statusmøde, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg, 15. marts 2016.

Jensen, Martin (2016) Alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Alternative to antibiotics, zinc and cupper.] Landbrug Fyn, 2016, p. 13.

Jensen, Martin (2012) BerryMeat: Ny smag og bedre holdbarhed af økologiske kødprodukter. Poster at: Food Festival, Århus, Denmark, 7 September 2012.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter er gode for kødpølsen. Food & Culture (web page), 28 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Bær og urter giver længere holdbarhed til økologiske kødprodukter. Viborg Stifts Folkeblad, 23 February 2012, p. 16.

Jensen, Martin (2012) Tyttebær og ramsløg kan forlænge spegepølsens levetid i stedet for salt - måske. Samvirke (web-page), 21 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Ville du spise kødpølse med ribs? www.fpn.dk, 10 February 2012, p. 1.

Jensen, Martin (2012) Urter og bær kan konservere kødprodukter på en naturlig måde. AU -internt nyhedsbrev, 7 February 2012, pp. 1-2.

Jensen, Martin (2012) Økologiske kødprodukter med urter og bær. Økologi & Erhverv website, 13 January 2012, - .

Jensen, Martin and Canibe, Nuria (2016) Jensen, M. 2016 Antibakterielle planter kan måske begrænse diarre hos smågrise. Økologi og Erhverv, 583. [Antibacterial plants may reduce diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, 19 February 2016, 583, p. 11.

Jensen, Martin and Grevsen, K. (2014) Rapport over dyrkning af 5 arter af urter og bær. Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin and Grevsen, K. (2013) Dyrkning og forarbejdning af urter og bær med antibakterielle egenskaber. Aarhus Universiet .

Jensen, Martin and Grevsen, Kai (2017) Antibakterielle planter mod diarré i smågrise. [Antibacterial plants against diarrhea in piglets.] Økologi og Erhverv, July 2017, 614, p. 12.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2018) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika eller zink til fravænningsgrise. Speech at: Tema-dag Udendørs svineproduktion, Svinerådgivningen SEGES og SAGRO, Billund, 6. marts 2018.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) Antibakterielle planter som fodertilsætning som erstatning for antibiotika, zink og kobber til fravænningsgrise. Speech at: Økologi Kongressen 2017, Kolding, 30. november 2017.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Canibe, Nuria and Højberg, Ole (2017) MAFFRA status rapport for 2016. Intern rapport (fortrolig). [MAFFRA status report for 2016. Internal report (confidential).] Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet , Institut for Fødevarer.

Jensen, Martin; Grevsen, Kai and Hansen, Flemming (2014) Metoder til at opnå stabile antibakterielle plantebaserede produkter med reproducerbar antibakteriel effekt og indhold af aktivstoffer. Aarhus Universitet og Danmarks Teknologiske Institut .

Jensen, Martin; Grevsen, Kai; Højberg, Ole and Canibe, Nuria (2018) Kan løgarter og sure bær erstatte antibiotika? [Can onion species and acidic berries replace antibiotics?] DCA annnual report 'Perspektiv', no. 2018. DCA, Aarhus universitet, Foulum.

Jensen, Martin and Hansen, Flemming (2012) Urter og bær kan konservere kød. WWW.videnskab.dk (Web-page), 26 December 2012, p. 1.

Jensen, Martin and Hansen, Flemming (2011) BerryMeat - bruttoliste over bær og urter til indledende screening for antimikrobiel aktivitet. Working paper.

Jensen, Per (2018) Snegle på agerjord. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 44-46.

Jensen, Per (2018) Vårbygsorter 2019. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 58-59.

Jensen, S.K. (2017) Hvor skal de bæredygtige proteiner og livsnødvendige aminosyrer komme fra? Økologi & Erhverv, 2017, 609, p. 12.

Jensen, Søren K.; Hymøller, L.; Soegaard, Karen; Lindqvist, H. and Nadeau, E. (2010) Vitaminer og fedtsyrer i hø og ensilage – hvad sker der vid forvejring og lagring? ICROFS nyt, 2010, 2, pp. 6-7.

Jensen, Søren Krogh (2018) PROTEIN og MILJØ fra GRÆS. Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? [Protein and environment improvement from grass. Can we feed cattle, pigs and poultry with grass?] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Jespersen, Lizzie Melby; Sørensen, Linda S. and Rebsdorf, Simon Olling (2009) Bedre økologisk kontrol og certificering i Europa. [Improved organic control and certification in Europe.] Poster at: Danish Organic Congress, Odense, Denmark, 17.-18. November 2009.

JOHANNSEN, METTE GEBAUER (2013) NYT ELEKTRONISK VÆRKTØJ SKAL VIDEREUDVIKLE DANSK ØKOLOGI. . Online at http://bcom.au.dk/da/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-elektronisk-vaerktoej-skal-videreudvikle-danske-oekologi/ , accessed on: December 2013.

Johansen, Anders (2009) Restprodukter fra bioenergi er velegnet som gødning. Landbrugsavisen, 2 October 2009.

Johansen, Anders; Hansen, Christian M. and Carter, Mette S. (2010) Restmaterialer fra bio-energiproduktion - kan de tilbageføres til marken? ICROFSnyt, March 2010, pp. 12-13.

Johansen, Anders (2007) Økologisk bioenergi og jordkvalitet. [Organic bioenergy and soil quality.] Økologisk Jordbrug, November 2007, 397.

Johansen, Anders and Carter, Mette S. (2011) Hvad har jordens kvalitet med klodens klima at gøre? Klimaændringer og landbrug – hvordan hænger det sammen? Folkeuniversitet, Hurup, Thy.

Johansen, Anders; Carter, Mette S.; Hauggaard-Nielsen, Henrik; Nielsen, Henrik Bangsø; Andreasen, Christian; Hansen, Christian M.; Carlsgart, Josefine and Roepstorff, Allan (2010) Biogasproduktionens effekter på parasitter, ukrudtsfrø og jordens mikroorganismer. Speech at: Seminar om bioenergi i økologisk landbrug, Middelfart, Danmark, 7 December 2010.

Johansen, Mette Gebauer (2013) Pressemeddelelse om MultiTrust-projektet, december 2013. AU Kommunikation, .

Johansen, Niels Finn (2014) Fodring af økologiske høner med fluelarver, praksisforsøg. Videncentret for Landbrug .

Johansen, Niels Finn (2014) BIOCONVAL - praksisforsøg. Keynote presentation at: Slutmøde, 9. maj 2014. [Completed]

Johansen, Niels Finn (2013) Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver. Keynote presentation at: Økologi-Kongres 2013, 27-28 november 2013. [Completed]

Johansen, Niels Finn (2013) Inspirationstur 31. oktober 2013. Keynote presentation at: [Completed]

Johansen, Niels Finn (2012) Forsøgsprotokol for praksisafprøvning af larvefodring v2. Working paper, Videncentret for Landbrug . [Completed]

Johansen, Niels Finn (2012) Larver er kosttilskud til høns. Dansk Erhvervsfjerkræ, 1 September 2012, 9, pp. 450-452.

Johansen, Niels Finn (2012) Forsøgsprotokol for praksisafprøvning af larvefodring v1. Working paper, Videncentret for Landbrug . [Completed]

Jokumsen, Alfred (2010) Akvakultur - Nye udfordringer og nye muligheder. [Aquaculture - New challenges and new possibilities.] Økologi og Erhverv, 7 May 2010 (455), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2010) Hestebønne-, ærte- og raps-protein samt hørfrøolie i foder til økologiske fisk. ICROFS nyt, 15 March 2010 (1), pp. 6-7.

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske fisk. [Protein crops for organic fish.] Landbrugsavisen, February 2009 (6), p. 16.

Jokumsen, Alfred (2008) Forskning i planteproteiner til økologisk fiskefoder. [Research in plant proteins for feed for organic fish.] ICROFSnyt (2), pp. 2-3.

Jokumsen, Alfred (2008) Proteinfoder til økologiske ørreder. [Protein feed for organic rainbow trout.] Økologisk Jordbrug, December 2008 (422), p. 14.

Jokumsen, Alfred (2008) Flere økologiske fisk. [Increased Production of Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, March 2008, 12 (405).

Jokumsen, Alfred (2006) Gennembrud for økologiske fisk. [Break through for Organic Fish.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366).

Jokumsen, Alfred (2006) Vidensyntese om økologisk fiskeopdræt. [Synthesis of scientific knowledge in organic fish farming.] FØJOenyt.

Jokumsen, Alfred; Larsen, Villy J.; Dalsgaard, Inger; Nielsen, Henrik Hauch; Jessen, Peter and Kold, John (editor): Jokumsen, Alfred (Ed.) (2006) Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark. [Organic fish farming. A synthesis of science with perspectives within organic fish farming in Denmark.] FOEJO Report, no. 21. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevarer, Danmark.

Jokumsen, Alfred and Larsen, Villy Juul (2010) Fodringsforsøg på Skravad Mølle Dambrug: Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt. [Feed experiments at Skravad Mølle Fishfarm: Growth and feed utilization in Organic rainbow trout fed 2 types of fish feed.] .

Jokumsen, Alfred (2020) Synergi og samarbejde i økologisk produktion. [Synergy and cooperation in organic farming.] Århus Universitet . [Submitted]

Jokumsen, Alfred (2019) Parasitter spænder ben for økologisk ørredproduktion. [Parasites are challenging organic trout production.] Technical University of Denmark , DTU Aqua, www.aqua.dtu.dk.

Jokumsen, Alfred (2019) Re-thinking Organic Trout Production /(ShelterFish). [Ny-tænkning af økologisk ørred produktion ShelterFish).] Poster at: ICROFS statusmøde, Middelfart, 9. april 2019.

Jokumsen, Alfred (2019) Ny-tænkning af økologisk ørredproduktion (ShelterFish). [Re-thinking organic Trout Production (ShelterFish).] ICROFS.

Jokumsen, Alfred (2019) ShelterFish: Nye metoder til håndtering af sygdomproblemer for bedre dyrevelfærd og reduceret miljø- påvirkning i økologisk akvakultur. .

Jokumsen, Alfred (2018) Vækst og robusthed i økologisk akvakultur. [Growth and Robustness in Organic Aquaculture.] . [draft]

Jokumsen, Alfred (2014) RobustFish: Nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur. DTU, Aqua .

Jokumsen, Alfred and Gesto, Manuel (2020) Fiskevelfærd i økologisk ørred opdræt i Danmark. [Fish welfare in organic trout farming in Denmark.] ICROFS Nyt, 18 June 2020, pp. 1-2.

Jokumsen, Alfred and Gesto, Manuel (2020) Fiskevelfærd i økologisk ørred opdræt Er der forskel på EU-regelsættet og RSPCA standarden? [Fish welfare in organic trout farming. Are there differences between the EU regulation and the RSPCA standard?] .

Jokumsen, Alfred and Gesto, Manuel (2020) Stærke EU-regler for økologisk ørred opdræt. [Strong EU regulations for Organic Trout.] ICROFS Newsletter, 30 January 2020, pp. 1-3.

Jokumsen, Alfred; Gesto, Manuel; Lund, Ivar; Madsen, Lone; Andersen R., Nikolaj; Pedersen, Lars-Flemming; Larsen, Erling P.; Nielsen, Max; Nielsen, Thorkild and Larsen, Villy J. (2018) Rapport fra RobustFish temadag d. 5. april 2018. [Report from RobustFish workshop 5th April 2018.] .

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed. [Robust fish fry is requested.] Økologi & Erhverv 12. december 2014, 12 December 2014, p. 1.

Jokumsen, Alfred (2014) Robust fiskeyngel en nødvendighed i økologisk akvakultur. Økologi & Erhverv, 12 December 2014, 557, p. 12.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur - Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth area.] Økologi og Erhverv, 2011 (479), p. 4.

Jokumsen, Alfred (2011) Økologisk akvakultur – Fra niche til vækstområde. [Organic Aquaculture - From Niche to Growth Area.] ICROFS nyt, 2011 (2), pp. 4-5.

Jokumsen, Alfred (2010) Økologisk Fiskeproduktion. [Organic Fish Production.] .

Jokumsen, Alfred (2009) Proteinafgrøder til økologiske regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss). [Protein crops for organic rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).] Poster at: Økologikongres, Odense, Denmark 2009, Odense, Denmark, 18. November 2009.

Jokumsen, Alfred and Larsen, Villy Juul (2010) Fodringsforsøg på Todbøl Dambrug: Vækst og foderudnyttelse hos økologiske regnbueørreder fodret med 2 typer fiskefoder til økologisk opdræt. [Feed experiments at Todbøl Fishfarm: Growth and feed utilization in Organic rainbow trout fed 2 types of fish feed.] .

Jorgensen, K.F.; Kjeldsen, A.M. and Strudsholm, F. (2004) Leverbylder hos økologiske slagtekøer - resultater fra en spørgeundersøgelse. [Liver abscesses in organic dairy cattle- results from a survey.] . Online at http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1289.htm.

Jorgensen, K.F.; Kjeldsen, A.M. and Strudsholm, F. (2004) Leverbylder hos økologiske slagtekøer - sammenhæng med race, alder og andre forhold ved den enkelte ko. [Liver abscesses in organic dairy cattle- relation between breed, age and other individual cow data.] . Online at http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1292.htm.

Justesen, A.F.; Pinnschmidt, H. and Hansen, H.J. (2006) Nye diagnosemetoder til udsædsbårne sygdomme. [New diagnostic methods for seed-borne diseases.] Paper at: Plantekongres 2006, Herning, Denmark, 10-11 January 2006.

Jørgensen, Mrs. Gitte Hallengreen and Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2001) Vælg den rigtige type feromonfælde til viklere. Frugt og Bær, April 2001 (4), pp. 88-90.

Jørgensen, Hans J. Lyngs; Bengtsson, Marianne; Wulff, Ednar and Hockenhull, John (2004) Bekæmpelse af æbleskurv ved brug af plantens egne forsvarsmekanismer. [Control of apple scab by use of the plants own defence mechanisms.] Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (3).

Jørgensen, J.R. (2003) Kvalitetsmål i korndyrkningen. Speech at: Studiebesøg: Bestyrelse for Landbrugets Kornforædlingsfond, Forskningscenter Flakkebjerg, 31. juli 2003.

Jørgensen, J.R. (2003) Kvalitetsmål i korndyrkningen. Speech at: Forsøgsstrategimøde 2003, Scandinavian Congress Center, Århus, 16. januar 2003.

Jørgensen, J.R. (2003) Tidlig såning af vintersæd. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 76-81.

Jørgensen, J.R. (2002) Variation i indholdsstoffer i korn. Speech at: Workshop om "Frø- og kornkvalitet", Forskningscenter Flakkebjerg, 18. december 2002.

Jørgensen, J.R. (2001) Dyrkning af nøgen havre og højlysin byg. Speech at: Proteinafgrøder i økologisk jordbrug - dyrkning og fodring, Snoghøj IT-højskole, 28 November 2001.

Jørgensen, J.R. (2001) Handels- og forbrugsmønstre i Danmark. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 2, pp. 22-24.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af hvede til produktion af brød og andre produkter. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 3, pp. 25-32.

Jørgensen, J.R. (2001) Kvalitet af sidstindlejret protein i kernen ved ekstra kvælstofgødskning. In: Waagepetersen, J.; Petersen, J.B.; Knudsen, L.; Deneken, G. and Jørgensen, J.R. (Eds.) Produktion af kvalitetshvede i Danmark, en oversigt over problemer og muligheder. DJF rapport Markbrug, no. 53. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Plant Biology, chapter 10, pp. 67-70.

Jørgensen, J.R. (2001) Proteinafgrøder i økologisk jordbrug - nøgen havre og højlysin byg. Speech at: Møde vedr. demonstrationsprojekt om proteinafgrøder i økologisk jordbrug, Økologiens Hus, 5 April 2001.

Jørgensen, J.R. (2000) Er der lighedstegn mellem proteinprocent og kvalitet af hvede til human konsum? In: Bilag til Efterårskonference 2000, p. 36.

Jørgensen, Johannes Ravn (2009) Brug af ny teknologi til kvalitetsbestemmelse af frø. Speech at: DanSeed Symposium 2009, Skælskør. [Completed]

Jørgensen, Johannes Ravn (2008) Ny metode til bestemmelse af korns foderværdi hurtigt og billigt. In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2008, pp. 21-22.

Jørgensen, Johannes Ravn (2007) Eksisterende og mulige nye kvalitetsmål ved dyrkning og handel med korn. In: Sammendrag af indlæg Plantekongres, pp. 420-423.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Hvor stor forskel er der i kvaliteten på de dyrkede sorter - er nye sorter bedre end gamle? Speech at: Økologiske feltdage på Forskningscenter Flakkebjerg 2004, DJF, Forskningscenter Flakkebjerg, 15. juni – 17. juni 2004.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Kvalitet, variation mellem sorter, marker og i marker. In: Månedsmagasinet Mark, 1, p. 16.

Jørgensen, Johannes Ravn (2004) Muligheder for dansk brødkorn af god kvalitet. Vision og virkelighed. In: Fog, Erik and et al., (Eds.) Vision og virkelighed - kongresbilag, pp. 163-164.

Jørgensen, K.F.; Kjeldsen, A.M. and Strudsholm, F. (2004) Leverbylder hos økologiske slagtekøer - sammenhæng til mælkeanalyser og andre besætningsdata. [Liver abscesses in organic dairy cattle- relation between milk data and other herd data.] . Online at http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1290.htm.

Jørgensen, L.N.; Pinnschmidt, H.; Nielsen, B.J. and Nielsen, G.C. (2004) Bygbladplet, biologi og bekæmpelse. [Biology and control of Barley Net Blotch (Pyrenophora teres).] Grøn Viden Markbrug, no. 289. Danish Institute of Agricultural Sciences .

Jørgensen, Martin H. and Melander, Bo (2004) Stribedampning virker mod ukrudt. FØJOenyt (3).

Jørgensen, Line Daa (2019) Effekter på udbytte og kvælstofdynamik af hestebønner og spidskål dyrket som grønsag i samdyrkning og monokultur. Masters thesis, Aarhus Universitet , Food Science. Aarhus Universitet.

Jørgensen, Line Daa (2016) Bacheloropgave: Værktøj til vurdering af føderessourcer for bier på landbrugsbedrifter. [Bachelor thesis: Tool for assessment of food resources for bees on farms.] Thesis, Aarhus Universitet , Science and Technology. Aarhus Universitet, Aarhus. [Completed]

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Ugens Harddisk: Robotbyggernes værktøjskasse. Danmarks Radio. Online at http://www.dr.dk/harddisken/blog/2011/11/16/robotbyggernes-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse/, accessed on: 16 November 2011.

Jørgensen, Rasmus N. (2011) Leg med store perspektiver. Land & Liv, June 2011 (25), p. 13.

Jørgensen, Uffe (2018) Proteiner for fremtiden – græsproteiner. Det nationale bioøkonomispanels anbefalinger. [Future proteins - from grass. Recommendations from the Danish Bio-economy Panel.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Jørnsgård, B. (2002) Sorter af lupin og sygdomme i lupin. Speech at: Temadag - Økologisk Landsforening, Lyngby Landbrugsskole, December 2002.

Jørnsgård, B. (2001) Erfaringer med dyrkning og kvalitet af lupin. Speech at: Efterårskonference, Hotel Nyborg Strand, Oktober 2001.

Jørnsgård, B. (2001) Proteinafgrøder - status og potentiale. Speech at: Ideforum for Planteavlsudvikling- og forskning, Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby, 19 april 2001.

Jørnsgård, Bjarne (2004) Dyrkning af lupin. Podning af lupin hvor meget betyder det? Hvordan dyrkes hestebønne? [Growing lupins? Innoculation of lupins, how important is it? How to grow faba beans?] Speech at: Fremad med økologisk jordbrug, Kalø Landbrugsskole, 20-21 januar 2004.

Jørnsgård, Bjarne (2004) Valg af lupinsort ved samdyrkning med korn. [Ideotypes of lupins in mixture with barley.] Speech at: Møde i økologiens hus om samdyrkning, Økologiens Hus Århus, 29 januar 2004.

Kaltoft, Pernille and Risgaard, Marie-Louise (2004) Notat til Det Økologiske Fødevareråd om økologiske landmænds tilbagelægning til konventionelt landbrug. National Environmental Research Institute , Policy Analysis. [Unpublished]

Kargo, Morten (2019) SOBcows posterpræsentation til statusmøde. Poster at: SOBcows statusmøde, Haraldskær Sinatur Hotel, Skibetvej 140, 7100 Vejle, 20190904. [Unpublished]

Kargo, Morten (2017) Fremtidens Øko-ko – hvad kan og vil vi avle efter. Keynote presentation at: Økologikongres 2017, Comwell, Kolding, Danmark, 29. og 30. november 2017.

Kargo, Morten (2017) Fedtsyremålinger på enkeltkøer – potentiale og perspektiver. Keynote presentation at: Kvægkongres, Herning, 27.02.2017 - 28.02.2017.

Kargo, Morten (2017) Koens gener kan afgøre mælkens sundhed. DCA nyhedsbrev, 12 January 2017, p. 1.

Kargo, Morten (2015) Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Keynote presentation at: Økologi-Kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25. - 26. november 2015.

Kargo, Morten (2015) Gamle kvægracer på nyt græs. .

Kargo, Morten (2015) NTM – Avlsmål for kvæg. Keynote presentation at: Brugergruppemøde i SOBcows, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, DK-8830 Tjele, 2. juni 2015.

Kargo, Morten; Buitenhuis, Albert Johannes and Munk, Arne (2016) Fedtsyreprofilen i mælk fra malkekøer - potentiale og perspektiver. .

Kargo, Morten and Hjortø, Line (2015) Økologer lægger vægt på høj mælkeydelse som avlsmål. Økologi & Erhverv, 2015, 570, p. 14.

Kargo, Morten and Munk, Arne (2018) Aktuel formidling fra SOBcows – Nicheproduktion af oste med særlig fedtsyresammensætning. Workshop at: Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic, Middelfart, 14 May 2018. [Unpublished]

Kargo, Morten and Thomasen, Jørn Rind (2015) Undersøgelsen om fremtidens malkeko er afsluttet. Landmand.dk, 20 November 2015, p. 1.

Kastberg, Peter (2014) På vej mod en øko-label version 2.0? Økologi & Erhverv, 7 February 2014, 538, p. 10.

Kastberg, Peter (2014) Multikriteriel vurdering og kommunikation af effekterne af økologiske fødevaresystemer. Working paper. [draft]

Kidmose, Ulla; Edelenbos, Merete; Christensen, Lars Porskjær and Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Nyt projekt om sundhed af økologiske grøntsager. Gartner Tidende, 2007, 123 (3), pp. 34-35.

Kidmose, Ulla; Jensen, Sidsel and Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Betydningen af komposttype for kvaliteten af økologisk hvedebrød. INyt, August 2013, 3, pp. 6-7.

Kildested, Lars (2005) Vilde merudbytter til forbavsede forskere. Agrologisk, January 2005, 23 (1), pp. 6-8.

Kjaer, Katrine Heinsvig (2017) Overdækning forbedrer frugttræers helbred. Gartnertidende, 11 May 2017, 2017 (6), pp. 40-41.

Kjeldsen, A.M.; Jørgensen, K.F.; Mortensen, B.Ø.; Steffensen, M. and Pedersen, S.S. (2004) Slagtefund hos økologiske og konventionelle slagtekøer. [Veterinary registrations on organic and conventional slaughter cows.] . Online at http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1303.htm.

Kjeldsen, Chris (2004) Modernitet, tid, rum og økologiske fødevarenetværk. [Modernity, time, space and organic food networks.] PhD thesis, Aalborg Universitet , Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. .

Kjeldsen, Chris (2002) Samfundsvidenskabelig bæredygtighedsteori. [Social science theories on sustainability.] Working paper, Landbrugsøkonomi, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning . [Unpublished]

Kjeldsen, Chris (2002) Bæredygtige producent-forbruger netværk? [Sustainable producer-consumer networks?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, May 2002.

Kjeldsen, Chris and Alrøe, Hugo Fjelsted (2012) Hvad kan tegneserier gøre for videnskaben? [What can comics do for science?] Unge Pædagoger, 2012 (2), pp. 27-38.

Kjellsson, Gösta (2004) Retningslinier for overvågning af GMP spredning til økologiske marker. In: Tools for protection against contamination by GMO. . [Unpublished]

Kjersgaard, Vivi and Knudsen, Marie Trydeman (2020) De mest almindelige fødevarer og fødevaregrupper. [The most common food items and food groups.] Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Kledal, P.R. (2009) Corporate farming i Kinas jordbrug – også i det økologiske. ICROFS News, January 2009.

Kledal, Paul Rye (2008) Opbrud i Landdistrikterne. [Changes in the rural areas.] Momentum theme edition on rural China (3), pp. 10-13.

Kledal, Paul Rye (2008) Nilens vand er livsnerven i Egypten. [The water from the Nile is the lifenerve of Egypt.] Frugt og Grønt, June 2008 (6), pp. 320-321.

Kledal, Paul Rye (2008) Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten - eksportsamarbejdsmuligheder for danske frugt- og grønsagsproducenter. [organic and conventional farming in Egypt - Export opportunities for Danish fruit- and vegetable producers.] Speech at: Danidas Business to business program og mulighederne i Egypten, Økologisk Landsforening, Århus, 24th of April 2008.

Kledal, Paul Rye (2007) Kina og den økologiske sektor. [The organic sector of China.] Jord og Viden, August 2007 (10), pp. 12-14.

Kledal, Paul Rye (2007) Kinesisk økologi under lup. [Investigating chinese organics.] Makinbladet international, June 2007, 27 årgang (426), pp. 16-17.

Kledal, Paul Rye (2006) Øget pres på grøntsagsavlere: Voksende forhandlermagt til supermarkederne presser de økologiske producenter af grøntsager. [Increasing pressure on the vegetable producers: Growing bargain power to the supermarkets increases pressure on the organic vegetable producers.] Økologisk Jordbrug, May 2006 (352), p. 4.

Kledal, Paul Rye (2006) Voksende forhandlermagt til supermarkederne presser de økologiske grøntsags producenter på pris og leverance vilkår. [Growing bargain power to the supermarkets are putting pressure on the organic vegetables producers in terms of price and deliverance conditions.] In: conference magazine.

Kledal, Paul Rye (2004) Fortid og fremtid for EU's landbrugspolitik. [Past and present for the European Common Agriculture policy.] SALT, August 2004, 13 (4), pp. 17-18.

Kledal, Paul Rye (2004) Strukturudvikling rammer økologer med forsinkelse. [The decline in farms are hitting the organic farmers with delay.] Økologisk Jordbrug, February 2004, p. 7.

Kledal, Paul Rye (2004) Naturens tid, landmandens tid og agrokapitalens cyklus. [Nature's time, the farmer's time and the time circuit of the agri-capital.] Økologisk Jordbrug, January 2004, p. 8.

Kledal, Paul Rye (2003) Mælk på den opfindsomme måde. [Milk in the creative way.] Samvirke, December 2003.

Kledal, Paul Rye (2003) Nye forskningsmodeller og et anderledes helhedssyn. [New research models and a different holistic approach.] Forskningsnytt nr. 1/2003, pp. 15-16.

Kledal, Paul Rye (2002) Økologi, marked og magt. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2002 (3).

Kledal, Paul Rye (2001) Økologi For Fremtiden. Jord og Viden, 2001 (11).

Kledal, Paul Rye (2001) Melklister, billefangere og økologisk raps. Jord og Viden, 2001 (15).

Kledal, Paul Rye and Meldgaard, Mette (2008) Den Økologiske Forarbejdningssektor i Danmark. [The Organic processing Industry in Denmark.] In: Icrofs knowledge synthesis. International Center for Research in Organic Food Systems , chapter 8. [In Press]

Kledal, Paul Rye (2011) Farmscrapers - fra horisontalt til vertikalt bylandbrug. Global Økologi, June 2011, 2 (2011), pp. 14-15.

Kledal, Paul Rye (2010) Fra Babylons Hængende Haver til Landbrugshøjhuse. [From the Gardens of Babylon to Modern Farmscrabers.] Momentum, 2010, 4 (2010), pp. 4-7.

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2018) Produktionsresultater 2015 og 2016 og brugen af arealet på økologiske svinebedrifter. Working paper.

Knage-Drangsfeldt, Kristian (2017) Græsprotein til svin bliver virkelighed. [Grass protein for pigs become reality.] Magasinet Svin, October 2017, Okt (2017), pp. 36-37.

Knage-Rasmussen, Kristian; Bonde, Marianne and Rousing, Tine (2011) Værktøjer til sundhedsstyring af søer på friland. Landbrugsavisen - Økologi, 3 June 2011, p. 20.

Knudsen, Inge M.B.; Jensen, Dan Funck and Jensen, Birgit (2006) Gulerodens farefulde vej fra marken til forbrugeren. NATURENS VERDEN, 7/8/2006, pp. 52-59.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Økologer udvasker mindre kvælstof. [Less N leaching at organic farms.] FØJOenyt, 1.

Knudsen, Marie Trydeman (2006) Mindre udvaskning fra økologer. Økologisk Jordbrug, August 2006, 365, p. 6.

Knudsen, Marie Trydeman (2004) Økologisk jordbrugs rolle i globalisering, handel og bæredygtighed. [The role of organic agriculture within globalization, trade and sustainability.] Speech at: Økologi-Kongres 2004, Odense Congress Center, 16.-17. November 2004.

Knudsen, Marie Trydeman (2003) De bedste ting i livet er gratis. Information, December 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2003) Del og hersk. Økologisk Jordbrug, June 2003.

Knudsen, Marie Trydeman; Hauggaard-Nielsen, Henrik and Jensen, Erik Steen (2002) Blandingsafgrøder giver gevinst. Nyhedsmagasinet Økologisk Jordbrug, December 2002.

Knudsen, Marie Trydeman and Kristensen, Erik Steen (2006) Globaliseringen og økologiske fødevarer. [Globalization and organic agricultural products.] Speech at: Årsmøde i Økologiudvalget for Landbrugsrådgivning Syd, Rødding Højskole, 7. marts 2006.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Fødevarevalget betyder noget for klimaet og miljøet. [Food choices are important for the climate and the environment.] Fagmediet Økologisk, 12 May 2020, pp. 1-4.

Knudsen, Marie Trydeman (2020) Livscyklusvurderinger og zero emission agriculture. [Life cycle assessment and zero emission agriculture.] Speech at: Zero Emission Agriculture Workshop, AU Foulum, 8. januar 2020.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Bæredygtighed og Økologi. Keynote presentation at: Økologi Kongres 19 - Jorden Kalder, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20.-21. november 2019.

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Økologi og bæredygtighed - er der en konflikt? [Organic agriculture and sustainability - is there a conflict?] Speech at: Fødevaredagen, Hindsgavl Slot, 24. september 2019. [Completed]

Knudsen, Marie Trydeman (2019) Klimaet bliver hvad vi spiser – fødevarernes påvirkning af miljøet. [The climate is affected by our food choices - the environmental impact of food.] Speech at: Alumnedag, 11. april 2019.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Bæredygtigheden i at fodre med økologisk græsprotein. [Sustainability in feeding with organic grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 23.

Knudsen, Marie Trydeman (2018) Miljømæssig bæredygtighed af grønt protein. [Environmental sustainability of green protein.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Knudsen, Marie Trydeman (2016) Produktion af dansk økologisk græsprotein: Kan det betale sig? [Production of Danish organic grass protein - is it worth it?] �ologi & Erhverv, 9 September 2016, 595, p. 9.

Knudsen, Marie Trydeman; Andersen, Heidi Mai-Lis; Eriksen, Jørgen; Ambye-Jensen, Morten; Stødkilde-Jørgensen, Lene and Dupont, Y.L. (2019) Bæredygtighed af økologisk græsprotein. [Sustainability of organic grass protein.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Knudsen, Marie Trydeman; Olesen, Jørgen E.; Hermansen, John E. and Meyer-Aurich, Andreas (2011) Livscyklusvurdering af økologiske og konventionelle planteavlssædskifter - fokus på drivhusgasemissioner. [Life cycle assessment of organic and conventional arable crop rotations - focusing on greenhouse gas emissions.] Speech at: Faglige følgegruppemøder med Fødevareministeriet, Aarhus University, 5.-6. September 2011. [Completed]

Kokkedal, Hanne (2014) 2 øko-planter sviner mindre end én. DR-viden. Kig på videnskab, 23 June 2014.

Kongsted, A.G. (2008) Sortbrogede grise i økologi. Økologisk Jordbrug, 416, p. 12.

Kongsted, A.G. (2019) Proven welfare and resilience in organic pig production - POWER. Poster at: The National CORE Organic and Organic RDD project meeting organized by ICROFS, April 2019.

Kongsted, A.G. (2018) Stærke grise fravænnet af søer ved godt huld. Økologi & Erhverv, 8 June 2018 (634), p. 14.

Kongsted, A.G. (2018) Senere fravænning i øko-sohold. .

Kongsted, A.G. (2016) Svin og fjerkræ i energiafgrøder. Poster at: FarmerTech 2016.

Kongsted, A.G. (2014) pECOSYSTEM. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Kongsted, A.G. (2012) Frilandsgrise på jordskokker. Økologi & Erhverv, 15 June 2012, 502, p. 21.

Kongsted, A.G. (2011) Den fouragerende gris. Økologi og Erhverv, 12 August 2011, 482, pp. 16-17.

Kongsted, A.G. and Bonde, Marianne (2018) Fokus på indretning af løbegårde. Økologisk Landbrug, February 2018, p. 8.

Kongsted, A.G.; Claudi-Magnussen, C.; Hermansen, J.E. and Andersen, B.H. (2011) Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion. In: Sørensen, J.T. and Hermansen, J.E. (Eds.) TEMAMØDE OM ØKOLOGISK OG KONVENTIONEL FRILANDSSVINEPRODUKTION, Aarhus Universitet, 106, Intern Rapport, no. 106, pp. 8-12.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J. (2015) Lokalt protein kan erstatte soja. Økologi & Erhverv, 8 February 2015, 560, p. 10.

Kongsted, A.G. and Hermansen, J.E. (2014) Agroforestry i økologisk husdyrproduktion. Økologi & Erhverv, 4 July 2014, 548, p. 14.

Kongsted, A.G.; Hermansen, J.E.; Hammershøj, M.; Horsted, K.; Roepstorff, A.; Hansen, L.L.; Steenfeldt, S.; Baggesen, D.L.; Andersen, B.H.; Pedersen, H.L.; Karlsson, A.H.; Claudi-Magnussen, C.; Allesen-Holm, B.H.; Mølbak, L.; Jensen, T.K.; Jensen, A.N.; Byrne, D.V.; Stolzenbach, S.; Thamsborg, S.M. and Meyer, H. (2010) Kvalitet og integritet i økologiske æg, kyllinge- og svinekødsprodukter (QEMP). . [Completed]

Kongsted, A.G.; Jakobsen, Malene; Lambertsen, Lars; Andersen, Heidi Mai-Lis; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2018) Træer i svinefolde. .

Kongsted, A.G. and Jørgensen, U. (2015) Træer i svinefolden kan være vejen til mindre kvælstoftab. Økoglogi & Erhverv, 30 October 2015, 576, p. 14.

Kongsted, A.G.; Lambertsen, Lars; Jakobsen, M.; Hermansen, J.E.; Andersen, Heidi Mai-Lis; Markussen, Carsten; Kyed, Sybille; Eriksen, Simme; Serup, Tove and Jørgensen, Uffe (2018) Træer i svinefolde. .

Kongsted, A.G. and Therkildsen, M. (2013) Forsøg med frilandsgrise på kløvergræs, urter, kål og jordskokker. In: Food Festival, Aarhus 2013.

Kongsted, A.G. and Therkildsen, M. (2013) KAN SLAGTESVIN VOKSE PÅ DET DE FINDER I MARKEN OG HVORDAN SMAGER KØDET. Workshop at: Temadag om økologisk svineproduktion, Hovborg Kro, 13. juni 2013. [Unpublished]

Kongsted, Anne Grete (2014) Økologiske svin bliver sendt i skoven. Aarhus Universitet , Institut for Agroøkologi. [Completed]

Kongsted, Anne Grete and Hermansen, John E. (2015) Er agroforestry en mulig udviklingsvej i økologisk svine- og fjerkræproduktion? Workshop at: ØL Generalforsamling 2015. [Completed]

Kongsted, Hanne (2017) Norsk genetik viser gode takter i faremarken. [Norwegian genes may be useful in the farrowing field.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, p. 14.

Korsgaard, M. (2015) Vand kan forebygge æbleskurv. Økologi & Erhverv, 20 March 2015, 563, p. 17.

Korsgaard, Maren (2018) Bierne, har de det godt hos dig? In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 24-29.

Korsgaard, Maren (2018) Den usædvanlige vækstsæson 2017/2018. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 3-5.

Korsgaard, Maren (2018) Forskning og forsøg i frugt og bær. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 55-57.

Korsgaard, Maren (2018) Hold dine frugttræer sunde - økologiske tip til sunde æbler og pærer. .

Korsgaard, Maren (2018) Gamle og nye robuste sorter af frugt og bær. Speech at: Frøsamlernes årsmøde, 2. marts 2018.

Korsgaard, Maren (2018) Det er svært at snyde æbleskurven. . Online at http://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/faglig/2018/det-er-svaert-at-snyde-aebleskurven#.WmHhHU2oupo, accessed on: 19 January 2018.

Korsgaard, Maren (2017) Alternativer til sprøjtning af æbler. Speech at: Økologi Kongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017.

Korsgaard, Maren (2017) Frugt og bær i en udfordrende sæson. Økologisk Planteavlsberetning, 1 November 2017, 2017, pp. 42-44.

Korsgaard, Maren (2017) Frugt og bær i en udfordrende sæson. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 42-44.

Korsgaard, Maren (2017) Vejret i vækstsæsonen 2016-2017. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 45-46.

Korsgaard, Maren (2017) Milde vintre giver pletfrie æbler. Økologi & Erhverv, 27 January 2017, 603, p. 9.

Korsgaard, Maren (2015) Nyt fra forskning og forsøg i frugt. .

Korsgaard, Maren (2012) Forebyggelse af æbleskurv. [Prevention of apple scab.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning. Økologisk Rådgivning, pp. 49-50.

Korsgaard, Maren (2012) Fosfor og kalium holdes levende i grøngødninger og efterafgrøder. [Phosphorus and potassium are kept alive in green manures and cover crops.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 17-18.

Korsgaard, Maren (2012) Grøngødning som kvælstofkilde. [Green manure as a nitrogen source.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12.

Korsgaard, Maren (2012) Internationale tips om økologisk frugt- og bærdyrkning. [International advice on organic fruit and berry cultivation.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 51-52.

Korsgaard, Maren (2012) Hold dine frugttræer sunde. .

Korsgaard, Maren (2011) Strategisk vanding mod æbleskurv. [Strategic watering against apple scab.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 54-57.

Korsgaard, Maren (2010) Forsøg med bestøvning af solbær. [Experiments with pollination of black currant.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Plantealvsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 49-50.

Korsgaard, Maren (2010) Frugtsæsonen 2010. [Fruit Season 2010.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 51-52.

Korsgaard, Maren (2009) Humlebier og rovsvampe til forbedring af udbyttet i økologiske solbær. [Bumblebees and fungi to improve yield in organic blackcurrant.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Korsgaard, Maren (2009) Internationale frugtavlertips. [International fruit grower tips.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Korsgaard, Maren (2008) Biologisk bekæmpelse af gråskimmel i solbær. [Biological control of gray mold in blackcurrant.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, 45 -46.

Korsgaard, Maren (2008) Æbler for enhver smag. [Apples for every taste.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning, chapter 8, pp. 47-49.

Korsgaard, Maren (2007) Ukrudtet ud af rækkerne. [The weeds out of the rows.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning, chapter 7, pp. 45-50.

Korsgaard, Maren (2006) En rigtig Ø-afgrøde? In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 24-27.

Korsgaard, Maren and Hervik, Henning (2011) Inspiration fra Tyskland. [Inspiration from Germany.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 58-59.

Korsgaard, Maren and Lund, Ole Søgaard (2013) Ny viden om "Topazplet" - et problem i usprøjtede æbler. [New knowledge about "Topazplet" -a problem in unsprayed apples.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 42-43.

{Tool} Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer. [Guidelines for growing organic apple and pear.] Creator(s): Korsgaard, Maren and Pedersen, Hanne Lindhard. Issuing Organisation(s): Økologisk VKST. (2020)

Krarup, Signe (2007) Det økologiske forbrug i 2006. [The organic consumption in 2006.] Økologisk Jordbrug, October 2007. [In Press]

Kristenseen, Troels (editor): Kristensen, Troels (Ed.) (2005) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. .

Kristensen, Erik Fløjgaard (2004) Tørring og rensning af korn. [Drying and cleaning of grain.] MånedsMagasinet Mark, January 2004 (1), p. 66.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Tromletørring god til øko-korn. Økologisk Jordbrug, June 2001, p. 9.

Kristensen, Erik Fløjgaard (2001) Ny tørringsteknik kan gøre økologisk korn bedre. JordbrugsForskning, May 2001, 5, p. 12.

Kristensen, Erik Fløjgaard; Kristensen, Jens Kristian and Melander, Bo (2006) Rækkedampning, effekter og økonomi. [Band steaming, effect and economy.] In: Økologi-kongres 2006 - Indblik og udsyn. Kongresbilag, pp. 74-75.

Kristensen, Scientist Erik Fløjgaard (2003) Tromletørring skal sikre kvalitetskorn. [Drum drying, a method to ensure high-quality grain.] Økologisk Jordbrug, August 2003 (293), p. 6.

Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2003) Olieræddike kan optage tabt nitrat fra 2,5 meters dybde. [Fodder radish takes up lost nitrate from 2.5 meters depth.] Månedsmagasinet Mark, 2003, 7, pp. 14-15.

Kristensen, Hanne L. and Thorup-Kristensen, Kristian (2005) Grønkål optager nitrat fra mere end 2 meters dybde. [Curly kale takes up nitrate from more than 2 meters depth.] FØJOenyt, 4.

Kristensen, Hanne L. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Geotekstiler som rodspærre. [Geotextiles as root barriers.] Miljøprojekt, no. 773. Miljøstyrelsen .

Kristensen, Ib Sillebak; Dalgaard, Randi and Kristensen, Troels (2002) Indirekte beregning af N-fiksering. In: Kvælstofbalancer på landbrugsbedriften – status og perspektiv. Temamøde på Forskningscenter Foulum, 24. april 2002. Intern Rapport, no. 157. Danmarks JordbrugsForskning, pp. 31-40.

Kristensen, K.; Willas, J.; Jørgensen, L.N. and Gislum, R. (2003) Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg. [Use of incomplete block designs.] In: Intern rapport, Danmarks JordbrugsForskning, Danish Institute of Agricultural Sciences, Foulum, Denmark, 184, pp. 69-77.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Forædlingsmål og forædlingsopgaver i økologisk korn og bælgsæd. [Breeding objectives and breeding activities in organic cereals and grainlegumes.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug.. FØJO-rapport, no. 15/2001. DIAS , chapter 8, pp. 109-137.

Kristensen, Lars; Østergård, Hanne and Jørnsgård, Bjarne (2001) Sortsafprøvning i korn og bælgsæd i økologisk jordbrug. [Variety testing in cereals and grain legumes in organic farming.] In: Nielsen, Bent and Kristensen, Lars (Eds.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk Jordbrug. FØJO-rapport, no. 15/2001. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 9, pp. 141-161.

Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen and Søegaard, Karen (2007) Afgræsning af græsblandinger med bælgplanter og cikorie. Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 2.

Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak and Sehested, Jakob (2002) Malkekvæg som dynamo for en alsidig udvikling af økologisk jordbrug. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk Mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 4, pp. 43-57.

Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Introduktion - perspektiver ved 100 pct. økologisk fodring. In: Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 1, pp. 9-13.

Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2001) Mælkeproduktion baseret på 100 procent økologisk dyrket foder. Landsbladet.

Kristensen, Troels and Søegaard, Karen (2010) Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Working paper. [Completed]

Kristensen, Hanne L. (2016) Samdyrkning er en lovende strategi. Økologi & Erhverv, 9 December 2016, 601, p. 14.

Kristensen, Hanne L. (2012) Blomkål og porrer får selskab i marken. DCA nyheder 11.01.2012, 11 January 2012, .

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet – fra jord til bord. Økologi og erhverv, 13 August 2010, 460, p. 10.

Kristensen, Hanne L. (2010) Økologisk kvalitet i hele produktionskæden. Landbrugsavisen, 6 August 2010, p. 10.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden - dyrk dem og spis dem! Speech at: Møde med Syddjurs Bæredygtighedsudvalg, Rønde, 12. dec. 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landsforening. Online at https://nyheder.okologi.dk/mennesker-og-meninger/grontsager-er-fremtiden?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ce21888289-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ce21888289-171356197, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grønsager er fremtiden. ICROFS. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/groentsager-er-fremtiden/, accessed on: 26 June 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Grøntsager er fremtiden. [Vegetables are the future.] Økologisk Landbrug, 19 August 2019, 647, p. 26.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder - DoubleCrop. Poster at: ICROFS status meeting, Sixtus Hotel, Middelfart DK, 9. April 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Nyt fra forskningen i plantebaseret gødning, efterafgrøder og dyrkningssystemer i øko-grønsager. Lecture at: Open growers meeting, Årslev AU-FOOD Denmark, 5. March 2019. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Partnerskaber for en bæredygtig fremtid, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus, 4. February 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) SUREVEG – recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Aarhus University Sustainability Conference, Aarhus, 4. Feb. 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) DCA Newsletter AU: Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. DCA AU, http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/intensiv-groentsagsproduktion-paa-plantebaseret-goedning/. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/intensiv-groentsagsproduktion-paa-plantebaseret-goedning/, accessed on: 29 May 2019.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) Intensiv grøntsagsproduktion på plantebaseret gødning. Økologi & Erhverv, 11 May 2018, 632, p. 15.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) Unpublished leaflet distributed at field visit 30 Oct 2017_SoilVeg_AU-FOOD. Aarhus University , FOOD. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) DoubleCrop - dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. ICROFS, DoubleCrop's hjemmeside. Online at http://icrofs.auinstallation31.cs.au.dk/fileadmin/icrofs/Organic_RDD/Organic_RDD3/DoubleCrop_Final1.pdf, accessed on: 13 May 2018.

Kristensen, Hanne Lakkenborg (2017) DoubleCrop - dobbeltdyrkning og plantebaserede gødninger til dyrkning af rækkeafgrøder. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-3/doublecrop/, accessed on: 4 June 2018.

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Sørensen, Jørn Nygaard and Hefner, M. (2019) Mere organisk stof og liv i din jord More organic matter and life in your soil. Speech at: Økologikongressen 2019 Vingsted. [Completed]

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Shanmugam, Sindhuja; Sørensen, Jørn Nygaard and Hefner, Margita (2020) Økologiske dyrkningssystemer til grønsager med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, rodvækst, kulstof og kvælstof. Keynote presentation at: Norges økologikongres 2020, Oslo, 22. januar 2020.

Kristensen, Hanne Lakkenborg; Sørensen, Jørn Nygaard and de Visser, Richard (2017) Årslev-forsøget DoubleCrop4_D1.1. Working paper, FOOD, AU . [Completed]

Kristensen, Helene (2018) Faglig sparring ved temadage om robuste grise i robuste systemer. ICROFS nyt, 26 June 2018, pp. 1-2.

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar d. 12. - 13. juni 2018 (Invitation). .

Kristensen, Helene (2018) Økologisk svineproduktion: Praktikerdag og forskerseminar 12-13 juni 2018. ICROFS nyt, 9 April 2018, pp. 1-5.

Kristensen, Helene (2018) Flyer invitation til praktikerdag og forskerseminar om grise - temadage 12.-13. juni 2018. ICROFS , ICROFS.

Kristensen, Helene (2017) En super-ko er en sund ko. ICROFS' hjemmeside, March 2017, p. 1.

Kristensen, Helene (2016) Åbent Hus: Forbedret udnyttelse af jord og ressourcer i økologiske dyrkningssystemer. [Field walk: Improved exploitation of soil and resources in organic cropping systems.] ICROFS, Denmark. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/aabent-hus-forbedret-udnyttelse-af-jord-og-ressourcer-i-oekologiske-dyrkningssystemer/, accessed on: 2 August 2017.

Kristensen, Helene (2015) Troværdighed er afgørende for afsætningen af økologisk kylling. ICROFS . Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/workshop-om-oeget-afsaetning-af-oekologiske-kyllinger/, accessed on: 19 May 2015.

Kristensen, Kristian (2014) Notat om valg af primær afgrøde til proteinekstraktion m.v. i OrganoFinery projektet. Working paper, Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen . [Completed]

Kristensen, Pernille Kjeldgaard (2019) Butikshylderne bugner af økologisk grøntsager, men gavner de egentlig miljøet? DR Viden - Natur. Online at https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/butikshylderne-bugner-af-oeko-groentsager-men-gavner-de-egentlig-miljoeet, accessed on: 7 November 2019.

Kristensen, T.; Kristensen, I.S. and Tvedegaard, N. (2011) Dårlig arrondering – konsekvenser for økologiske kvægbrug. Landbrugsavisen, December 2011, pp. 1-2.

Kristensen, T. and Søegaard, K. (2013) Høproduktion og fodring. Landbrugsavisen, 12 July 2013, pp. 1-2.

Kristensen, Troels (2015) Arealforbrug og emission af drivhusgas ved græsbaserede oksekødsproduktionssystemer. Aarhus University , Department of Agroecology.

Kristensen, Troels; Eriksen, Jørgen and Søegaard, Karen (2008) Græsmarkens sammensætning og mælkens smag. .

Krogh, Anne Kjærsgaard (2015) Stort boom i økokyllinger. [Large demand for organic broilers.] Landbrug Nord, 24 May 2015, p. 21.

Krogh Jensen, Søren (2001) Kvægets vitaminbehov og –forsyning. In: Temadag om aktuele fodringsspørgsmål. Landbrugets rådgivningscenter , pp. 80-86.

Krogh Jensen, Søren (2001) Vitaminforsyningen hos økologiske kvæg. In: Bilag til temadag om Økologisk Mælkeproduktion. FØJO , pp. 35-37.

Krogh-Jensen, S. (2019) Grønne proteinkilder - perspektiver og udfordringer. [Green protein sources - perspectives and challenges.] Speech at: Fodringsseminar, SEGES, Kolding, 10-04-2019.

Krogh-Jensen, S. (2019) Hvorfor og hvordan laver man græsprotein til grisefoder? [Why and how are we producing grass protein for pig feed?] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Kühn, Scientist Birka Falk (2001) Perspektiver for skurvresistente æble sorter. Gartner Tidende, 2001, pp. 12-13.

Kühn, Scientist Birka Falk and Thybo, Senior Scientist Anette (2000) Sådan smager de skurvresistente æblesorter. Frugt og Bær, 2000, pp. 242-243.

Kyed, Sybille; Kongsted, Anne Grete; Jørgensen, Uffe and Hermansen, John E. (2015) Oplæg til afgrødekode der kan anvendes til græsarealer med vedagtig bevoksning til svin på friland. Working paper, Økologisk Landsforening . [Completed]

Kærgård, N.; Rasmussen, M.M. and Egelyng, H. (2007) At måle udvikling. Hvordan økonomer måler nytte, bæredygtighed og lykke. Den Ny Verden. Tidsskrift for Internationale Studier, 40, pp. 27-38.

Lahrmann, Helle Pelant; Bonde, Marianne; Nielsen, Maj Britt Friis and Buus, Marie Lund (2015) Økologiske hangrise: Effekt af reduceret slagtevægt kombineret med fire dages kornfodring på hangriselugt. Meddelelse, no. nr. 1020. Videncenter for Svineproduktion - Den rullende afprøvning, Videncenter for Svineproduktion.

Lahrmann, Helle Pelant; Petersen, Danielle K.F.; Brogaard, Lisbeth; Andersen, Heidi Mai-Lis; Bonde, Marianne; Buus, Marie Lund; Thomsen, Rikke and Eriksen, Simme (2018) Nye staldkoncepter for økologiske slagtesvin - Afrapportering fra arbejdspakke 3. .

Lahrmann , Helle Pelant ; Jensen, Torben; Lund, Ole; Skovgaard , Johan and Andersen, Knud Overgaard (2014) Produktionssikre Stalde til økologiske grise og frilandsgrise. Landbrug & Fødevarer , Videncenter for Svineproduktion.

Lamandé, M. (2010) Vandtransport i græsmarker. Økologi & Erhverv, 19 November 2010, 467, p. 18.

Lambertsen, Lars (2017) Beplantning i farefolden. .

Lambertsen, Lars (2017) Rodekummer til slagtesvin. .

Lambertsen, Lars (2016) Succes med økologi. Poster at: Agromek, 29. nov. - 2. dec. 2016.

Langer, Vibeke; Dalgaard, Tommy; Heidmann, Tove; Elmegaard, Niels; Mogensen, Lisbeth; Odderskær, Peter and Hasler, Berit (editor): Langer, Vibeke (Ed.) (2002) Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur miljø og produktion. [Conversion to organic farming in a local area. Scenarios for nature, encviroment and production.] DARCOF Reports, no. 12. .

Langer, Vibeke; Dalgaard, Tommy; Mogensen, Lisbeth; Heidmann, Tove; Elmegaard, Niels; Odderskær, Peter and Hasler, Berit (2002) Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde Scenarier for natur, miljø og produktion. FØJO-rapport, no. 12. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

{Tool} BeeFarm Registreringsværktøj - Konsulentpakke. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

{Tool} BeeFarm Registreringsværktøj - Landmandspakke. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

Langer, Vibeke (2018) Partnerskaber og målrettet indsamling af viden kan hjælpe bestøvere. Økologi & Erhverv, 23 February 2018 (627), p. 16.

{Tool} BeeFarm registreringsværktøj - Baggrund: Udvikling af værktøjet, metoder og resultater. Creator(s): Langer, Vibeke. Issuing Organisation(s): Københavns Universitet. (2018)

Langer, Vibeke (2017) Flere blomster til de vilde bier, tak. Økologi & Erhverv, 23 June 2017 (613), p. 14.

Langer, Vibeke (2015) Atten landmænd har kortlagt bedriften fra bierne synsvinkel. Økologi&Erhverv, 13 October 2015, 577, p. 10.

Langer, Vibeke (2015) Økologiske frø- og frugtavlere "tænker som vilde bier". Poster at: Open House, The Pometum, University of Copenhagen, Taastrup, Denmark, September 27, 2015. [Unpublished]

Langer, Vibeke (2014) Landmænd skal tænke som bier. Økologi & Erhverv, 29 November 2014, 556, p. 11.

Langer, Vibeke and Frederiksen, Pia (2008) Strukturudviklingen i økologisk jordbrug - "is small beautiful?". [The structural development of organic farming - "Small is beautiful?".] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 10-12.

Larsen, Lone Urbrand (2003) Langtidseffekter af dyb jordløsning. [Long-term effects of deep soil loosening.] Institut for Jordbrugsvidenskab , Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Larsen, Mette Krogh (2009) Afgræsning og bælgplanter bevarer smagen i mælken. Ny Kvægforskning, August 2009, pp. 6-7.

Larsen, Mette Krogh (2009) Økologisk mælk og afgræsning. Økologisk Jordbrug, 26 June 2009.

Larsen, Mette Krogh; Nielsen, Jacob Holm; Kristensen, Troels; Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2010) Mælkens indholdsstoffer ved afgræsning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 7, pp. 48-55.

Larsen, Erling P.; Larsen, Villy J.; Møller, Jens and Aaris, Malene (2017) Robustfisk Analyse af markedsmuligheder for økologiske ørredprodukter på det danske, tyske, østrigske, schweiziske og franske seafood marked. [Robustfish Analysis of market potentials for organic trout products on the Danish, German, Austrian, Swiss and French seafood market.] .

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max and Larsen, Villy Juul (2016) Danmark er nu Europamester i økologisk regnbueørred. [Denmark has become European champion in organic Rainbow trout.] Økologi & Erhverv, 7 January 2016 (580), p. 1.

Larsen, Erling P.; Nielsen, Max; Nielsen, Thorkild and Larsen, Villy J. (2015) Markedet for økologiske fisk. [Market for organic fish.] Dansk Akvakultur .

Larsen, Mette Krogh (2010) ORMILKQUAL, presentation of project. Speech at: Formidlingsdag , 4 October 2010. [Unpublished]

Larsen, Villy J. (2011) ”Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg – med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 – 2010)”. [Comparison of three danish organic fish farms with specific reference to advantages and disadvantages using different methodologies (2007 - 2010).] .

Larsen, Villy J. ; Henriksen, Niels Henrik; Pedersen, Lars-Flemming and Jokumsen, Alfred (2015) Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt. [Development of production of organic trout fry in Denmark.] .

Lassen, Jesper (2013) Er jeg klam, hvis jeg er til slam? Hvad siger forbrugerne? Hvordan kommunikeres genbrug af affald til fødevareproduktion? Speech at: Økologi-Kongres 2013, Vingsted hotel og konferencecenter, 27. november 2013.

Lassen, Jesper (2013) Udfasning - Rettidig omhu? Økologi & Erhverv, 26 April 2013, 33 (521), p. 17.

Lassen, Jesper (2013) Mellem bedrag og den rette kurs. Speech at: Oplæg ved Økologisk Landsforenings generalforsamling 2013, Horsens, 2. marts 2013.

Lassen, Jesper (2012) En velbevaret hemmelighed - Forbrugernes og de økologiske landmænds syn på udfasning af konventionel husdyrgødning. Speech at: Årsmøde for økologikonsulenter, Kaløvig Center, dec. 6. 2012.

Lau Baggesen, Dorte; Nygaard Jensen, Annette and Dalsgaard, Anders (2007) Forebyggelse af smitstoffer i økologisk frugt og grønt. FØJOenyt, November 2007.

Lauridsen, Charlotte (2011) Sundhedseffekt af øko-gulerødder? Økologi Erhverv, 28 January 2011, 471, .

Lauridsen, Charlotte (2009) Er økologiske gulerødder sundere end konventionelt dyrkede? [Are organic carrots healthier than conventionally grown?] Økologi Erhverv, 30 October 2009, 442, 17 .

Lauridsen, Charlotte; Halekoh, Ulrich; Jacobsen, Maja and Jørgensen, Henry (2011) Gør økologisk mad dig sundere - Hovedkonklusioner fra Ernæringsforskningen. Speech at: Plantekongres 2011, Herning, 11.-13. januar 2011.

Lauridsen, Charlotte; Kristensen, Hanne L. and Jørgensen, Henry (2011) Optimering af økologiske produkters kvalitet (Qaccp). In: Resultater fra den økologiske forskning 2006-2010. , pp. 88-91.

Lauridsen, K. (2014) Økosystem, funktioner og services af biodiversitet i græsmarker. , Økologisk Landsforening.

Laursen, C (2017) Urter I kløvergræsmarken- en god forretning. Økologi - inspiration til jordbruget, 2017, April (nr. 3), p. 14.

Laursen, Casper (2017) Urter i kløvergræsmarken. Poster at: Økologikongressen 2017, Denmark, 29. - 30. november.

Laursen, Klaus Brønd (2015) Partnerskabet – hvorfor og hvordan virker det? Overordnede overvejelser og perspektiver. PowerPoint presentation at: Økologi-Kongres 2015, Vingsted Hotel & Konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Laursen, Kristian Holst (2010) Dopingkontrol af økologiske planter med isotoper. Videnskab.dk. Online at http://videnskab.dk/blog/dopingkontrol-af-okologiske-planter-med-isotoper, accessed on: 7 March 2010.

Laursen, Kristian Holst (2009) På sporet af det økologiske fingeraftryk II. Videnskab.dk. Online at http://videnskab.dk/blog/pa-sporet-af-det-okologiske-fingeraftryk-del-ii, accessed on: 13 December 2011.

Laursen, Kristian Holst (2009) På sporet af det økologiske fingeraftryk. Videnskab.dk. Online at http://videnskab.dk/blog/pa-sporet-af-det-okologiske-fingeraftryk, accessed on: 13 December 2011.

Laursen, Kristian Holst and Husted, Søren (2010) Økologien sætter fingeraftryk. Økologi og Erhverv, 9 April 2010, 453, p. 12.

Lehmann, Jesper Overgaard; Vaarst, Mette and Holm, Sara (2019) Ko og kalv sammen - det er ligetil. Økologisk Landbrug, March 2019 (642), p. 14.

Lilleør, Karen (2006) Nye støttemuligheder i sigte. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 11-13.

Lindedam, J.; Jensen, K.S.; Luxhøi, J. and Magid, J. (2006) Østrogener fra human urin i miljøet. [Oestrogens from human urine in the environment.] Jord og Vand, 13 (2), pp. 44-46.

Lindhard, Hanne (2006) Langsom vækst giver gode æbler. Økologisk Jordbrug, December 2006, 26 (373).

Lindhard, Hanne (2005) Ydre og indre kvalitet af æbler. Økologisk Jordbrug, September 2005, 25 (343), p. 4.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne høstes. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (296), p. 6.

Lindhard, Hanne (2003) Æblerne tegner godt. Økologisk Jordbrug, 2003, p. 8.

Lindhard, Hanne (2000) Økologisk frugt og bær: Et langt, sejt træk. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 1-2.

Lindhard, Hanne; Paaske, Klaus; Bengtsson, Marianne and Hockenhull, John (2004) Alternativ bekæmpelse af æbleskurv i økologisk æbledyrkning. FØJOenyt (2).

Lindhard, Senior scientist Hanne (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, 2002, p. 6.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2001) Plant et frugttræ. Grøn Viden, Havebrug, no. 142. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2001) Vurdering af mulighederne for forebyggelse og alternativ bekæmpelse i frugt og bær. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture.

Lindhard, Senior Scientist Hanne (2001) Dækkulturer i økologisk solbærdyrkning. Frugt og Bær, 2001, pp. 162-164.

Lindhard, Senior scientist Hanne (2000) Dækkulturer og skurvresistente æblesorter. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, August 2000, pp. 13-16.

Lindhard, senior scientist Hanne and Bengtsson, Scientist Marianne (2000) Genvejen bruges i kampen mod æbleskurv. Frugt og Bær, November 2000, pp. 274-275.

Lindhard, Senior Scientist Hanne and Callesen, Senior Scientist Ole (2002) Rapport om skudafmodning i æble. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Horticulture.

Lindhard, Senior seintist Hanne (2001) Gødskning med kvælstof i solbær. Frugt og Bær, April 2001, pp. 94-95.

Lindhard, Senior sientist Hanne (2000) Solbær, aktuelt nyt fra Skotland og England. Frugt og Bær, 2000, p. 115.

Lindhard, Hanne (2017) Svampe- og insektbekæmpelse med økologiske midler. .

Lindhard, Hanne (2016) Markise over æbler øger udbytte, kvalitet og overskud. Økologi & Erhverv, 17 March 2016, 2016 (585), p. 11.

Lindhard, Hanne; Bertelsen, Marianne and Jørgensen, Jens (2018) Markiser - dyre men interessante. Gartnertidende, 1 February 2018, 2018 (2), pp. 22-23.

Lindhard Pedersen, Hanne (2006) Økologisk æbledyrkning. In: FØJO II - Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2000-2005. , pp. 12-15.

Lindhard Pedersen, Hanne; Olsen, A.; Korsgaard, Maren and Pedersen, Birgitte (2004) Slagtekyllinger reducerede antallet af æblebladhvepse I økologisk dyrkede "Discovery" æbler. Grobladet, 2004, 14 (58), pp. 10-11.

Lindhard Pedersen, Hanne (2017) Bedre økonomi i økologisk frugtproduktion. Speech at: Økologi Kongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017.

Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Fornuftig økonomi i markiser over øko-æbler. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2015) Øko-æbler dyppes i varmt vand i Østrig. Gartnertidende, 1 October 2015, 12, pp. 20-21.

Lindhard Pedersen, Hanne (2014) Sådan kommer du skurv til livs i øko-æbler. LandbrugsAvisen, 1 September 2014, p. 5.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Kom godt i gang med øko-æbleplantagen. Frugt & Grønt, 1 November 2013, 2013 (11/12), p. 19.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort til økologisk produktion. LandbrugsAvisen, 11 October 2013, p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Vælg den rigtige æblesort. �ologi & Erhverv, 30 August 2013 (528), p. 1.

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Temadag om økologisk kernefrugt. .

Lindhard Pedersen, Hanne (2013) Plantagevandringer i økologiske æbler. .

Lisborg, Lone; Vaarst, Mette and Nissen, Thorkild Bülow (2005) Staldskolehåndbogen. Økologisk Landsforening .

Lodal, J.; Knorr, M. and Leirs, H. (2003) Gode ideer til giftfri muse- og rottebekæmpelse. [Good ideas of how to perform non-poisonous control of rodents.] FØJOenyt.

Lodal, Jens; Knorr, Mette and Leirs, Herwig (2004) Strategier til giftfri bekæmpelse af rotter og mus. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 4, pp. 27-34.

Lübeck, Mette (2016) Bioraffinaderier kan mindske import af miljøbelastende soja. Videnskab.dk, 22 November 2016, p. 1.

Lübeck, Mette (2016) OrganoFinery. [OrganoFinery.] .

Lübeck, Mette (2014) OrganoFinery: Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Aalborg Universitet .

Lübeck, Mette and Ambye-Jensen, Morten (2017) Storskala produktion af græsprotein og krav til raffineringsteknik. Speech at: Økologi-kongres 2017, Comwell, Kolding, Danmark, 29.-30. november 2017.

Lübeck, Mette; Molinuevo-Salces, Beatriz; Fog, Erik and Kiel, Pauli (2014) Grønne økologiske afgrøder kan erstatte importeret protein til høns. ICROFS nyt, December 2014, 2014 (4), pp. 7-8.

Lund, Thomas Bøker; Jensen, Katherine O’Doherty and Andersen, Laura Mørch (2011) Økologiske forbrugere i Danmark – hvem er de? [Organic consumers in Denmark - who are they?] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 1, pp. 13-26.

Lundh, Dorte and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Fra kotelet til kål. AU Bæredygtig Viden series , Aarhus Universitet. Online at https://tech.au.dk/om-fakultetet/nyheder/vis/artikel/fra-kotelet-til-kaal-vejen-til-en-groennere-foedevareproduktion-1/, accessed on: 2 December 2019.

Lynge, Mariane (2019) Evaluering af overvintrende grønsager i økologisk jordbrug. Masters thesis, Aarhus University , Dept. Food Science. Master thesis Aarhus University. Aarhus University, Aarhus University.

Lærke, H.N. (1999) Hvad sker der i fordøjelseskanalen med fiberrige fodermidler? In: Jakobsen, K. and Danielsen, Viggo (Eds.) Temamøde vedr. grovfoder og fiberrige fodermidler til svin. , Intern rapport, Danmarks Jordbrugsforskning, no. 117, pp. 21-24.

Lærke, H.N.; Jørgensen, Henry; Poulsen, H.D. and Carlson, D. (1999) Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin. [Do roughages have a nutritional value for growing pigs.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999 (8), pp. 12-14.

Læssøe, Jeppe (2013) Ny rapport fra MultiTrust projektet -udvikling af metoder til vurdering af de økologiske fødevaresystemers kvaliteter. ICROFS nyt, May 2013 (2), pp. 7-8.

Læssøe, Jeppe (2013) Tværfagligt lys på økologien. Økologi & Erhverv, 12 April 2013, p. 1.

Læssøe, Jeppe; Alrøe, Hugo Fjelsted; Noe, Egon; Christensen, Tove; Olsen, Søren Bøye; Dubgaard, Alex; Kærgård, Niels; Rittenhofer, Iris and Povlsen, Karen Klitgaard (2012) Multikriteriel vurdering og kommunikation af økologiske fødevaresystemer - Fem perspektiver på udfordringer og muligheder samt tværfaglige overvejelser: Tværgående rapport fra MultiTrust projektets Work Package 2. Aarhus University and University of Copenhagen .

Læssøe, Jeppe; Breiting, Søren; Ljungdalh, Anders and Nielsen, Karoline Enevold (2011) Håndtering af kompleks information. Belyst fra psykologiske, mikrosociologiske og pædagogiske synsvinkler med henblik på at identificere problemer og muligheder for kommunikation og læring i relation til multikriteriel vurdering. Working paper, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet . [Completed]

Madsen, Niels (2003) En driftsøkonomisk analyse af økologisk jordbrug - med fokus på teknologi og regelændringer. [Farm management analysis of organic farming - with focus on teknology and new legislation.] Thesis, Institute of economics, forestry and landscape , Department of economics. . [Unpublished]

Madsen, Niels and Jacobsen, Brian (2004) Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl. [Ban on konventional slurry and feeding will increase organic crop production.] FØJOenyt, April 2004 (2).

Madsen, Per and Villumsen, Trine (2005) Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængig af produktionssystemet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 5, pp. 51-62.

Madsen, K.H. (2014) Efterafgrøder sået efter høst i økologisk planteavl – resultater fra 3 års forsøg. LandbrugsInfo, 31 January 2014, pp. 1-5.

Madsen, K.H. (2013) Derfor er det økologiske sædskifteforsøg fortsat vigtigt for økologiens udvikling. LandbrugsInfo, 22 April 2013, pp. 1-4.

Madsen, K.H. (2012) Temamøde om økologiske efterafgrøder. Videncentret for Landbrug , Økologi.

Madsen, K.H.; Askegaard, M. and Bertelsen, I. (2013) Blandsæd, højere udbytter i vårbyg og efterafgrøder. In: Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2013, pp. 90-91.

Madsen, Kathrine H (2012) Indtryk fra økologiske feltdage 2012. [Impressions from organic field days 2012.] Landbrugsinfo, 5 October 2012, .

Madsen, Kathrine H. (2012) Økologisk dyrkning. [Organic farming.] In: Petersen, Jon B. (Ed.) Oversigt over landsforsøgene 2012. 2012 edition. Oversigt over landsforsøgene, no. 2012. Videncentret for Landbrug, Oversigt over landsforsøgene, pp. 307-330.

Madsen, Kathrine H. (2012) Vælg vårbygsorter med god ukrudtskonkurrence i økologisk jordbrug. Mark, 1 November 2012, 11, pp. 30-31.

Madsen, Kathrine.H (2012) Foreløbige resultater af efterafgrødeforsøg i økologiske markforsøg 2011. [Preliminary results, field experiments with organic catch crops 2011.] Landbrugsinfo, 29 October 2012, .

Madsen, L. (2011) OPTIFISH. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Madsen, Lone (2012) Foder skal sikre økologisk ørredyngel. Økologi og Erhverv, 19 October 2012 (509), p. 17.

Madsen, Lone (2012) OptiFish: Probiotika og foders betydning for sundheden hos økologisk regnbueørred. [OptiFish: Influence of probiotics and feed on organic rainbow trout health.] . Online at http://www.vet.dtu.dk/Forskning/Projekter/OptiFish.aspx, accessed on: 31 January 2013.

Madsen, Lone (2011) OPTIFISH: Probiotika og foders betydning for sundheden hos økologisk regnbueørred. DTU veterinærinstituttet .

Madsen, Lone; Ingerslev, Hans-Christian; Dalsgaard, Inger; Boye, Mette; Buchmann, Kurt; Chettri, Jiwan K.; Jørgensen, Louise von Gersdorff; Lauritsen, Anne Hjørngaard and Henriksen, Niels Henrik (2014) Øko-foder lige så godt for regnbueørredyngel som konventionelt. ICROFS nyt, December 2014, 2014 (4), pp. 14-16.

Madsen, Sophie Tandrup (2018) Afgræsningsrug. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 22-23.

Madsen, Sophie Tandrup (2018) Græsmælk: Klima- og kvalitetsfokuseret mælkeproduktion. Økologisk Planteavlsberetning, 19 October 2018, pp. 8-9.

Magid, Assoc. Prof. Jakob (2002) Byernes affaldshåndtering og næringsstofkredsløb. [Urban waste management and nutrient cycles.] In: Jensen, E.S.; Vejre, H.; Højbjerg Bügel, S. and Emanuelsson, J. (Eds.) Visioner for Fremtidens Jordbrug. Gads forlag, chapter 10, pp. 181-202.

Magid, Jakob (2019) Alternative næringsstofkilder via restprodukter. [Alternative nutrient sources from waste and residue streams.] . [Completed]

Maren, Korsgaard (2013) Ekstensiv frugtavl i skovlandbrug. [Extensive fruit production in agroforestry.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 38-41.

Marian, Livia (2012) Hvad synes eksperterne om økologisk kød? Økologi & Erhverv, 2 November 2012, p. 17.

Maribo, Hanne (2013) Hangriselugt - reduktion i praksis. Workshop at: Temadag om økologisk svineproduktion , Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, Denmark , 13. juni 2013. [Unpublished]

Maribo, Hanne; Jensen, Bent Borg and Nielsen, Mai Britt Friis (2014) Hangriselugt: Effekt af slagtevægt samt fodring med cikorie og lupin. Videncenter for Svineproduktion - Meddelelse, no. 1010. Videncenter for Svineproduktion - Den rullende afprøvning.

Maribo, Hanne; Jensen, Bent Borg and Thoning, Henrik (2015) Fibre reducerer skatol i hangrise. Meddelelse. Videncenter for Svineproduktion - Den rullende afprøvning.

Maribo, Hanne and Møller, Sønke (2013) Korn og cikorie reducerer skatoltal hos hangrise. SVIN SPECIAL 2013, 2013, 1, pp. 1-3.

Maribo, Hanne; Thoning, Henrik and Jensen, Bent Borg (2014) Screening af hangrise - meddelelse nr. 996. Videncenter for Svineproduktion - Meddelelse, no. Den rullende afprøvning: 996. Videncenter for Svineproduktion.

Marstal, Kirsten Foss (2015) Nu skal der avles køer til økologisk mælkeproduktion. Landmand.dk, 27 January 2015, p. 1.

Martinussen, Henrik and Kargo, Morten (2020) Hvad fedtsyrermålinger i mælken fortæller om koen og foderrationen. Speech at: Kvægkongres 2020, MCH Herning.

Mathiasen, Helle and Korsgaard, Maren (2016) På jagt efter flere nyttedyr. [Hunting for more beneficial insects.] Gartnertidende, 19 May 2016, 2016 (7), pp. 20-21.

Mathiasen, Jens (2017) Et økologisk avlsprogram kan blive en realitet. Effektivt Landbrug, 6 December 2017, p. 9.

Mathiesen, C. (2017) Skygge til frilandsgrise er vigtig. [Shadow is important for freerange pigs.] . Online at http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/06/skygge-til-frilandsgrise-er-vigtig, accessed on: 5 July 2017.

Mathiesen, C. and Søernsen, L.S. (2013) ICROFS nyt 4/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 2/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2014, 2, pp. 1-11.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2014) ICROFS nyt 1/2014. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2014, 1, pp. 1-14.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 3/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, August 2013, 4, pp. 1-13.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 2/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, May 2013, 2/2013, pp. 1-9.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2013) ICROFS nyt 1/2013. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, February 2013, 1/2013, pp. 1-10.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 2/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, November 2012 (2), pp. 1-15.

Mathiesen, C. and Sørensen, L.S. (2012) ICROFS nyt 1/2012. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2012, pp. 1-15.

Mathiesen, Camilla (2020) Økologisk såsæd skal være af høj kvalitet. Økologisk Landbrug, 6 January 2020, p. 1.

Mathiesen, Camilla (2019) Ny forskning skaber mulighed for øget kontakt mellem kalv og ko. [New research creates possibility to increased contact between calf and cow.] DCA News, 2 February 2019, pp. 1-4.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Alt udsolgt på Norges første økologikongres. ICROFS, ICROFS news. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/alt-udsolgt-paa-norges-foerste-oekologikongres/, accessed on: 14 May 2020.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2020) Stor interesse for grøntsager på Norges økologikongres. ICROFS, ICROFS news. Online at https://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/stor-interesse-for-groentsager-paa-den-norske-oekologikongres/, accessed on: 14 May 2020.

Mathiesen, Camilla and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Dobbeltdyrkning - samdyrkning af økologiske grøntsager og plantebaseret gødning. ICROFS, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw. Online at https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VldKevBKHnw, accessed on: 24 June 2020.

Mathiesen, Camilla and Tersbøl, Michael (2011) Supply Chain Workshop afdækkede både muligheder og barrierer. Working paper.

Matthiesen, Torben (2007) Er kernemajs en ny afgrøde i vækst? [Is core corn a new crop in growth?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 58-60.

Maxin, Peter (2013) Varmt brusebad mod lagerråd. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), p. 14.

Meinert Nielsen, Per (2002) Systemer til styring af græsoptagelsen hos køer og kvier. Thesis, KVL , Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed. .

Mejer, Helena (2004) Pløjning virker mod nogle indvoldsorm. [Ploughing is effective against some intestinal parasites.] Økologisk Jordbrug, June 2004 (315), p. 7.

Mejer, Helena and Roepstorff, Allan (2004) Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 3, pp. 19-26.

Mejer, Helena and Roepstorff, Allan (2003) Ikke-medicinsk kontrol af indvoldsorm i grise. [Non-medical control of parasitic worms in pigs.] FØJOenyt.

Mejer, H.; Serup, T. and Thamsborg, S.M. (2015) Spolorm er en udfordring for økosvin. Økologi & Erhverv, 558, p. 20.

Mejer, Helena (2015) NOCAST - cikorie i foderet er godt for grisen. ICROFS nyt, July 2015.

Mejer, Helena (2014) Kontrol af spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, 2014. [Completed]

Mejer, Helena (2013) Parasitter - hvordan bekæmper vi dem? Workshop at: Temadag om økologisk svineproduktion , Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, Denmark , June 12th and 13th 2013. [Unpublished]

Mejer, Helena (2013) Spolormens æg - en udfordring i økologiske svinebesætninger. ICROFS nyt, February 2013, pp. 4-5.

Mejer, Helena (2013) Spolorm tilpasser sig økologiske bedrifter. Landbrugsavisen, January 2013, p. 12.

Mejer, Helena (2012) Spolorm er en hård nød at knække. Svin, December 2012, 12, pp. 12-13.

Mejer, Helena (2012) Spolorm i økologiske svinebesætninger. Økologi og Erhverv, December 2012 (513), p. 1.

Mejer, Helena; Katakam, Kiran Kumar; Gautam, Susmita; Thamsborg, Stig Milan; Christiansen, Lise-Lotte and Serup, Tove (2014) Spolorm – forekomst og kontrol. , Undervisning på Det Økologiske Akademi. [Completed]

Mejer, Helena; Katakam, KIran Kumar; Serup, T. and Thamsborg, Stig Milan (2013) ØKOLOGISKE GRISE HAR MANGE SPOLORM. .

Mejer, Helena; Roepstorff, Allan and Thamsborg, Stig Milan (2011) Parasitter i udegående grise. . [Completed]

Mejer, Helena; Serup, Tove; Katakam, Kiran Kumar; Gautam, Susmita and Thamsborg, Stig Milan (2014) KONTROL AF SPOLORM I ØKOLOGISKE SVIN. Resultater fra PAROL projektet: Parasitter i økologiske produktionsdyr: innovative løsninger til nye udfordringer. Københavns Universitet , Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. [Completed]

Mejnertsen, Peter (2004) Benyt efterafgrøder i økologisk jordbrug. [Use catch crops in organic farming.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oe_vaerk_efterafgr.htm.

Mejnertsen, Peter (2004) Blandsæd giver dig flere muligheder i dit markbrug. [Intercropping gives you more posibilities in your arable crop production.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_blandsaed.htm.

Mejnertsen, P (2019) Indtryk fra Plantekongres 2019. Økologisk, 2019, pp. 10-11.

Mejnertsen, Peter (2014) Planlæg det økologiske sædskifte med ØkoMark. Peter Mejnertsen, LandbrugsInfo. Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/sider/Planlaeg_oekosaedskifte_OekoMark.aspx#, accessed on: 13 June 2014.

Melander, Bo and Kristensen, Jens Kristian (2005) Rækkedampning bruger mindre olie. Gartnertidende, 2005 (13), pp. 8-9.

Melander, B. (2005) Rodukrudt skal tackles bedre. Økologisk Jordbrug, December 2005, p. 4.

Melander, B. and Nørremark, M. (2010) Fjern kvikudløbere og overvej kompostering. Landbrugsavisen, 1 October 2010, p. 16.

Melander, Bo (2009) Almindelig kvik. . Online at http://www.okologi.dk/Landmand/Projekter/Rodukrudt/Rodukrudt-typer/kvik.asp.

Melander, Bo (2009) Kruset skræppe. . Online at http://www.okologi.dk/Landmand/Projekter/Rodukrudt/Rodukrudt-typer/skraeppe.asp.

Melander, Bo (2008) Ukrudt i økologiske marker skal bekæmpes på nye måder. Landbrugsavisen, April 2008.

Melander, Bo; Jørgensen, Martin H. and Elsgaard, Lars (2004) Effekter af damp på ukrudt og mikroliv. FØJOenyt (1).

Melander, Bo; Nørremark, Michael and Kristensen, Erik Fløjgaard (2008) Kvik skal op og væk. Økologisk Jordbrug, 14 November 2008, p. 10.

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A and Bertelsen, Inger (2004) Nye strategier til at bekæmpe kvik. DARCOFenews (6).

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse Ankjær; Holst, Niels and Bertelsen, Inger (2004) Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse - mekanisk og termisk. In: Ukrudtsbogen. Danmarks JordbrugsForskning, chapter 4, pp. 207-226.

Melander, Forsker Bo (2002) Hårde betingelser for Vestaustraliens økologer. Økologisk Jordbrug, December 2002, p. 4.

Melander, Scientist Bo (2004) Ukrudtsbekæmpelse med rækkedampning. Planteproduktion 2004, Månedsmagasinet MARK, Danske Landbrugs Medier 15 januar 2004, 2004, p. 51.

Melander, Scientist Bo; Heisel, Scientist Torben and Jørgensen, Scientist Martin Heide (2002) Stribedampning og andre teknologiske nyheder til bekæmpelse af ukrudt i økologiske grønsager. In: Thomas Cottis, (Ed.) Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2002, Høgskolen i Hedmark, no. 3-2002, pp. 9-16.

Melander, Scientist Bo; Heisel, Scientist Torben and Jørgensen, Scientist Martin Heide (2001) Stribedampning mod ukrudt i højværdiafgrøder. Forskningsnytt om øekologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), p. 13.

Melander, Senior scientist Bo (2001) Radrensning med og uden ukrudtsharvning i vintersæd om foråret i samspil med forskellige dyrkningsfaktorer. [Row hoeing followed by weed harrowing in winter cereals in spring under the influence of different cropping factors.] Paper at: 18. Danske Planteværnskonference, Marts.

Melander, Senior scientist Bo (1998) Anvendelse af falsk såbed, blindharvning og flammebehandling i højværdiafgrøder. [Pre-emergence weed control in crops of high value by means of a false seedbed techniques, weed harrowing, and flaming.] Paper at: 15 Danske Planteværnskonference / Ukrudt, Marts.

Melander, Senior scientist Bo and Boelt, Senior scientist Birte (2003) Ukrudtsbekæmpelse ved udlæg af græsfrø på økologiske frøavlsbedrifter. Tidsskrift for Frøavl, May 2003 (5), pp. 6-7.

Melander, Senior scientist Bo; Korsgaard, Konsulent Maren and Willumsen, Senior scientist Jens (1999) Resultater og erfaringer med ukrudtsbekæmpelse i økologiske frilandsgrønsager. [Results and experiences with weed control in organic outdoor vegetables.] Paper at: 16 Danske Planteværnskonference / Ukrudt, Nyborg, Danmark, 4-5 marts.

Melander, Senior scientist Bo and Rasmussen, Scientist Ilse A. (2001) Radrensning tager besværligt ukrudt. Økologisk Jordbrug, August 2001, p. 9.

Melander, Senior scientist Bo and Willumsen, Senior scientist Jens (2000) Striglen kan holde løg og porre rene. Økologisk Jordbrug, April 2000, p. 13.

Melander, Bo (2017) En vellykket afgrøde er den bedste ukrudtsbekæmpelse. ICROFS. Online at http://icrofs.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/en-vellykket-afgroede-er-den-bedste-ukrudtsbekaempelse/, accessed on: 24 November 2017.

Melander, Bo (2017) Stål mod ukrudt i vårsæd –er det nødvendigt og er det nok? Speech at: Økologisk Inspirationsdag, VKST, Sorø, 15. november 2017.

Melander, Bo (2017) Radrensning i korn – resultater med vårbyg og vårhvede. Speech at: Markdag, Stenalt Gods, Randers, 21. september 2017.

Melander, Bo (2017) Kløvergræs og afhugning nedsætter ukrudtsmængden. Økologi & Erhverv, 2017 (608), p. 6.

Melander, Bo (2017) Sædskifte og afgrødeetablering -sådan undgår du opformering af ukrudt. In: Plantekongressen 2017.

Melander, Bo (2016) Lektor: Fem tips til at begrænse ukrudtet i økologiske marker. Landbrugsavisen, 14 December 2016, pp. 1-3.

Melander, Bo (2016) Fem tips til at begrænse ukrudtet i økologiske marker. Maskinbladet dagens landbrug, 13 December 2016, p. 1.

Melander, Bo (2016) Rodukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug i Danmark. Avslutningsseminar, Økokorn 2012-2016, 27. oktober 2016. [Completed]

Melander, Bo (2016) Bedre styr på ukrudtet. Aarhus University , Agroecology.

Melander, Bo (2016) Markvandring og demonstration: Bedre Styr på Ukrudtsbekæmpelsen. .

Melander, Bo (2015) Økologiske Feltdage, 8-9 juni, 2015 Nyt dyrkningssystem med øget rækkeafstand i kornafgrøder. .

Melander, Bo (2015) Radrenseren er bedre end striglen i korn. Økologi & Erhverv, 24 April 2015 (565), p. 14.

Melander, Bo (2013) Resultater med bekæmpelse af tidsler og blandede rodukrudstbestande. Speech at: Temadag om rodukrudt, Nilles Kro, 4 October 2013. [Completed]

Melander, Bo (2013) Kan ukrudtet styres, når ploven parkeres? In: Plantekongres 2013.

Melander, Bo (2012) Prototype til beslutningsstøttesystem til ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Ukrudtsbekæmpelse i mere faste rammer. Økologi & Erhverv, 1 June 2012 (501), p. 17.

Melander, Bo (2012) Baggrundsnotat for ukrudtseffekter. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Principper for ukrudtsbekæmpelse, strategier og tiltag. Working paper, Department of Agroecology, Aarhus University . [Completed]

Melander, Bo (2012) Bring ukrudtsbekæmpelsen i fastere rammer. ICROFS nyt, 2 January 2012 (1), pp. 10-11.

Melander, Bo (2011) Voldsomt rodukrudt kræver hårde metoder. Landbrugsavisen, 2 December 2011, p. 20.

Melander, Bo (2010) Er de nye lugerobotter en gevinst? Økologi & Erhverv, 3 December 2010 (468), pp. 16-17.

Melander, Bo; Green, Ole and Znova, Liubava (2016) Gå til stålet mod ukrudtet i korn. AGRO, January 2016 (Jan 16), pp. 11-12.

Melander, Bo and Rasmussen, Ilse A. (2013) Kvikbekæmpelse på sandjord. Økologi & Erhverv, 8 February 2013 (516), p. 17.

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A. and Hansen, Preben Klarskov (2011) Nye danske resultater med bekæmpelse af Kveke (Elytrigia repens), Hestehov (Tussilago farfara) og Åkertistel (Cirsium arvense) i økologisk jordbrug. Speech at: National seminar, “Flerårige ugras i eng og åker”, Sarpsborg, d. 8 feb. 2011, Sarpsborg, Norge.

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A. and Holst, Niels (2011) Resultater og erfaringer med rodukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion ved AU. Speech at: Økologi-Kongres 2011, Vingstedcentret, 23.-24. november 2011. [Completed]

Melander, Bo; Rasmussen, Ilse A. and Holst, Niels (2011) Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse – mekanisk og termisk. In: Ukrudtsbogen. Aarhus University, Flakkebjerg, chapter 4, pp. 205-228.

Melander, Bo; Ravnskov, Sabine and Kristensen, Jens Kristian (2012) Skru bare ned for varmen. Økologi & Erhverv, 4 May 2012, p. 16.

Melander, Bo and Theilgaard, Malene (2016) Ukrudtsproblemer kræver større sædskifteforskelle. Økologi & Erhverv, 23 September 2016 (596), p. 10.

Melander, Bo; Ørum, Jens Erik and Thomsen, Henning C. (2011) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Paper at: Plantekongres 2011, 11 January - 12 January.

Merete Møller, Nielsen (2006) Fytaseaktivitet og fytinsyrenedbrydning under fremstilling af fuldkornsrugbrød. [Activity of phytase and degradation of phytic acid during whole meal rye bread.] Speech at: Cerealienetværkets årsmøde, Slagelse, 2. november 2006.

Meyer, C. (2014) ER BIODIVERSITET ØKOLOGIENS 2.0? Meyers Madhus. Online at http://www.clausmeyer.dk/da/aktuelt_/biodiversitet.html, accessed on: March 2014.

Meyer, H.; Serup, T. and Thamsborg, M. (2015) Spoleorm er en udfordring for økosvin. Økologi & Erhverv, 9 January 2015, 558, p. 20.

Meyling, N.V.; Navntoft, S. and Eilenberg, J. (2010) Økologisk dyrkning af hvidkål fremmer biodiversitet og naturlig regulering af skadedyr. ICROFS nyt, March 2010 (1), pp. 8-9.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Økologisk dyrkning fremmer den naturlige regulering af skadedyr. FØJOenyt, nyhedsbrev fra FØJO, November 2007.

Meyling, Nicolai V. and Eilenberg, Jørgen (2007) Diversitet af insekternes svampesygdomme i økologisk jordbrug - hvorledes kan den øges? [Diversity of insect pathogenic fungi in organic farming - how can it be increased?] Forskningsnytt, 2007 (2), pp. 18-20.

Meyling, Nicolai V. and Sigsgaard, Lene (2008) Bevar naturens egen regulering. [Conservation of natural regulation mechanisms.] moMentum, Jord og Viden Tema, May 2008, 6 (2), pp. 19-22.

Mogens, Lund; Jesper, Graversen; Janus, Søndergaard and Paul, Kledal (2003) Analyse af fødevarekæder. [Analysis of food chains.] FØI working papers, no. 16/2003, Farm Management and Production System Division, Danish Research Institute of Food economics .

Mogensen, L. (2008) Vitaminer og mineraler i økologisk mælkeproduktion. Ny Kvægforskning, 2008, 4 (6), pp. 1-2.

Mogensen, Lisbeth (2010) Grovfoder med vitaminer gi’r mælk med vitaminer. Økologi og Erhverv, 2 July 2010, p. 16.

Mogensen, Lisbeth (2005) Tilpasning af den økologiske kvægbedrift til 100% økologisk foder. Ny Kvægforskning, February 2005, 1 (3), p. 1.

Mogensen, Lisbeth (2005) Økologisk mælkeproduktion baseret udelukkende på hjemmeavlet foder. Kvæg, January 2005, p. 36.

Mogensen, Lisbeth (2004) Tema om økologisk mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, December 2004, p. 6.

Mogensen, Lisbeth (2004) Bedre kvalitet af grovfoder gavner kvægbedriftens økonomi. FØJOnyt, October 2004, 5, p. 3.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring. Danmarks JordbrugsForskning , Jordbrugsproduktion og Miljø.

Mogensen, Lisbeth (2003) Hvordan søger de økologiske mælkeproducenter at sammensætte en 100% økologisk fodring - resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter. FØJOnyt, 2003, 4.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2005) Bedriftens økonomi, produktivitet og ressourceforbrug ved forskellige strategier for selvforsyning med foder. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 7, pp. 75-76.

Mogensen, Lisbeth and Kristensen, Troels (2001) Økologisk mælkeproduktion: Resultater fra forsøg med selvforsyning med økologisk foder. In: Økologisk kvægproduktion. Bilag til temadag. FØJO , pp. 9-12.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 6, pp. 40-47.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Flere vitaminer i grovfoder giver flere vitaminer i mælken. ICROFS Nyt, June 2010, 2, pp. 12-13.

Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels and Sehested, Jakob (2002) Tilskudsfoder til vinterfodringen af økologiske malkekøer. In: Sehested, Jacob and Kristensen, Troels (Eds.) Økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 17. FØJO, chapter 3, pp. 27-42.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Studielandbrug sætter tal på mælkeproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2003, p. 8.

Mogensen, Lisbeth and Nielsen, Anders Højlund (2003) Mælkeproduktion på studielandbrug. Ny Kvægforskning, 2003, 2, pp. 2-3.

Mogensen, Peter W (2019) Data er klar: Økologer gør klar til at avle efter sundere fedt i mælken. LandbrugsAvisen, 31 August 2019, p. 33.

Moth-Poulsen, B.Sc.stud. Agnete (2003) Biologisk bekæmpelse af æbleskurv forårsaget af Venturia inaequalis, med særlig fokus på sommerstadiet. [Biological control of apple scab, caused by Venturia inaequalis, with focus on the summer stage.] KVL , Department of Plant Biology, Plant Pathology Section.

Munk, Arne (2020) Forretningsplan for produktion af ost med specielt fedtsyreindhold. .

Munk, Arne (2020) Forretningsplan for salg af mælk med sundhedsfremmende egenskaber. .

Munk, Arne (2018) Vejen er banet for den økologiske malkeko. Økologi - inspiration til jordbruget, March 2018, 2, p. 10.

Munk, Arne (2015) Avlsplaner inden for malkekvæg. [Breeding schemes for dairy cattle.] Økologisk Nyhedsbrev, 16 February 2015, pp. 11-12.

Munk, Arne; Buitenhuis, Albert Johannes and Kargo, Morten (2017) Viden om mælkens fedtsyreindhold giver nye muligheder. Økologi & Erhverv nr. 604, February 2017, p. 1.

Munk, Arne and Jørgensen, Leif Friis (2019) Forretningsplan for mælkeproduktion baseret på oprindelige danske racer. Workshop at: Workshop i projektet SOBcows, Haraldskær Sinatur Hotel, Vejle, 5. september 2019.

Munk, Arne and Kargo, Morten (2019) Forretningsplan for salg af mælk fra gamle husdyrracer. . [draft]

Munk, Arne and Kargo, Morten (2016) Fedtsyreregistrering i Danmark. In: RYK Registrering og ydelsekontroll 2016 årsberetning. , pp. 6-8.

Munk, Arne; Vestergaard, Mogens and Kristensen, Troels (2014) Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem. Videncentret for Landbrug / Aarhus Universitet .

Munkholm, L.J. (2003) Genpakning af jord efter dybdeløsning. [Recompaction of mechanically loosened subsoil.] Økologisk Jordbrug, 2003 (291), p. 6.

Munkholm, L.J. (2001) Jordens smuldreevne har stor betydning. [Soil friability.] Økologisk Jordbrug, 2001 (244), p. 8.

Munkholm, L.J.; Schjønning, P.; Heckrath, G. and Jørgensen, M.H. (2000) Pløjefri dyrkning: effekter på jordens frugtbarhed. [Ploughless tillage: impact on soil quality.] In: Tidsskrift for Landøkonomi, Landhusholdningsselskabet, 4, pp. 306-309. [Unpublished]

Munkholm, Lars J. (2005) Jordløsning i sædskifteforsøg. [Subsoil loosening in an organic crop rotation rotation expriment.] Økologisk Jordbrug, 2005, 309, p. 6.

Munkholm, Lars J. (2004) Jordløsning. [Subsoil loosening.] In: Planteproduktion 2004, Herning Kongrescenter 13-14 January 2004., Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks JordbrugsForskning, p. 81.

Munkholm, Lars J. (2002) Sådan sikres en bekvem jord. [Soil Thith.] Landsbladet, December 2002, p. 32.

Munkholm, Lars J. and Andersen, Mathias N. (2006) Effekt af tekstur og struktur på roddybden. [Effect of soil texture and structure on deep rooting.] In: Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks JordbrugsForskning.

Munkholm, Lars J. and Olesen, Jørgen E. (2004) Mekanisk jordløsning fjernede pløjesål men gav varierende effekt på udbyttet. [Subsoil loosening eliminated plough pan but had variable effect on crop yield.] FØJOenyt.

Mølgaard, Jens Peter (2004) Dyrkning på kamme en interessant mulighed i økologien. [Ridge tillage is a interesting prospect in organic farming.] FORVM (14).

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestehønne. [Faba been grown on ridges.] DJF-nyheder, March 2004, - .

Mølgaard, Jens Peter (2004) Kamdyrkning af hestebønner. FØJOenyt.

Møller, J.; Backlund, A.; Jørgensen, L.T.; Forslund, A. and Dalsgaard, A. (2003) OVERLEVELSE AF INDIKATORORGANISMER OG SMITSTOFFER I KOMPOSTTOILETTER OG VED SIMULERET CENTRALISERET EFTERKOMPOSTERING AF AFFØRING FRA MENNESKER. [SURVIVAL OF INDICATOR ORGANISMS AND PATHOGENS IN COMPOST TOILETS AND DURING SIMULATED CENTRALISED COMPOSTING OF FAECES FROM HUMANS.] Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. KVL , Dept. of Agricultural Sciences.

Møller, J.; Backlund, A.; Jørgensen, L.T.; Forslund, A. and Dalsgaard, A. (2002) OVERLEVELSE AF INDIKATORORGANISMER OG SMITSTOFFER I KOMPOSTTOILETTER OG VED SIMULERET CENTRALISERET EFTERKOMPOSTERING AF AFFØRING FRA MENNESKER. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. The Royal Veterinary and Agricultural University , Dept. of Agricultural Sciences.

Møller, Henrik B. (2019) Recirkulering af næringsstoffer via biogasanlægget. Speech at: Økologikongres 2019, Vingstedcenteret, 20-21. November 2019.

Møller, Henrik B.; Ward, A.; Falconi, S. and Mejnertsen, P. (2011) Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug. Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet. Intern rapport., no. 105. Aarhus Universitet, Aarhus.

Møller, Henrik Bjarne and Nielsen, Lisbeth (2008) Græs er ægte grøn energi. [Grass is real green energy.] Forskning i Bioenergi, March 2008, 23, pp. 4-6.

Møller, Sønke and Marbibo, Hanne (2015) 2 dages slutfodring med korn reducerer ikke skatol hos hangrise. Den rullende afprøvning, no. Meddelelse nr. 1018. Videncenter for Svineproduktion - Den rullende afprøvning.

Nanna, Viereck; Helene Fast, Seefeldt; Merete Møller, Nielsen and Søren Balling, Engelsen (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: En hel ny verden for fødevareforskningen. [HR MAS NMR-spectroscopy: A new world for food science.] Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

{Tool} Making poultry feed more sustainable. [Making poultry feed more sustainable.] Creator(s): Nelder, Rebecca. Issuing Organisation(s): ORC - Organic Research Centre, Elm Farm. OK-Net EcoFeed-selected tool. (2012)

Niels Finn, Johansen (2015) Kvaliteten af bioraffineret protein i forhold til de økologiske høners behov. [Quality of biorefined protein as feed for organic hens.] Speech at: Økologi-kongres 2015, Vingsted, Denmark, 25-11-2015.

Nielsen, A.L.; Hansen, H.H.; Badsberg, J.H. and Søegaard, K. (2002) Planteproduktion og fødevalg. In: DJF intern rapport. , pp. 7-13.

Nielsen, B.; Hockenhull, J. and Bengtsson, M.V. (2006) Planteudtræk virksomt mod skurv. [Plant extracts against apple scab.] Økologisk Jordbrug, August 2006 (366), p. 7.

Nielsen, B.J. (2005) Resistens mod stinkbrand i vinterhvede. [Resistance to common bunt (Tilletia tritici) in winter wheat.] Danmarks JordbrugsForskning, Dansk Landbrugsrådgivning .

Nielsen, B.J. (2004) Resistens mod stinkbrand i vinterhvede. [Resistance to common bunt (Tilletia tritici) in winter wheat.] Danmarks JordbrugsForskning, Landbrugets Rådgivningscenter .

Nielsen, B.J. (2003) Resistens mod stinkbrand i vinterhvede. [Resistance to common bunt (Tilletia tritici) in winter wheat.] Danmarks JordbrugsForskning, Landbrugets Rådgivningscenter .

Nielsen, B.J. (2002) Resistens mod stinkbrand i vinterhvede & resistens mod stribesyge i vårbyg. [Resistance against common bunt (Tilletia tritici) in winter wheat and resistance against leaf stripe (Pyrenophora graminea) in spring barley.] Danmarks JordbrugsForskning, Landbrugets Rådgivningscenter .

Nielsen, B.J. (2002) Udsædsbårne sygdomme i korn – bejdsemidler og andre behandlingsmetoder. 19. Danske Planteværnskonference 2002, Sygdomme og Skadedyr. In: DJF rapport Markbrug. , pp. 43-58.

Nielsen, B.J.; Nielsen, G.C.; Pinnschmidt, H.; Wolffhechel, H.; Justesen, A.F.; Hansen, H.J.; Borgen, A.; Bødker, L. and Kristensen, E.F. (2006) Udsædsbårne sygdomme i økologisk såsæd - betydning og skadetærskler. [Seed-borne diseases in organic seed - importance and thresholds.] Paper at: Plantekongres 2006, Herning, Denmark, 10-11 January.

Nielsen, Bea; Thamsborg, professor Stig Milan; Hermansen, senior researcher John; Kristensen, senior researcher Troels and Enemark, Peter Stamp (2001) Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger. [Organic beef production based on dairy breed bull calves.] FØJO-rapport, no. 13. Danish Research Centre for Organic Farming .

Nielsen, Bent J. (2009) Resistens mod stinkbrand (Tilletia tritici) i hvede og triticale. Resultater af markforsøg 2009. [Resistance against common bunt (Tilletia tritici) in wheat and triticale. Results of field trials 2009.] Sortsforsøg 2009. Korn, bælgsæd og olieplanter, p. 52.

Nielsen, Bent J. (2008) Resistens mod stinkbrand (Tilletia tritici) i hvede og triticale. [Resultater af markforsøg 2008Resistance against common bunt (Tilletia tritici) in winter and spring types of wheat and triticale. Result of field trials 2008.] Sortsforsøg 2008. Korn, bælgsæd og olieplanter.

Nielsen, Bent J. (2007) Resistens mod stinkbrand (Tilletia tritici) i hvede og triticale. Resultater af markforsøg 2007. [Resistance against common bunt (Tilletia tritici) in winter and spring types of wheat and triticale. Results of field trials 2007.] Sortsforsøg 2007, p. 53.

Nielsen, Bent J. (2006) Resistens mod stinkbrand (Tilletia tritici) i hvede og triticale. Resultater af markforsøg 2006. [Resistance against common bunt (Tilletia tritici) in winter and spring types of wheat and triticale. Results of field trials 2006.] Sortsforsøg 2006, p. 53.

Nielsen, Bent J. (2006) Sund udsæd til korn og bælgsæd. [Healthy seed for organic production of cereals and legumes.] Økologisk Jordbrug nr. 358, 2006.

Nielsen, Bent J. (2005) Nyt bio-middel mod bygbladplet. [Cedomon, a new biological seed treatment against Pyrenophora teres in barley.] Økologisk Jordbrug nr. 331, 2005.

Nielsen, Bent J. (2005) Resistens hos sorter af hvede og triticale mod stinkbrand og stængelbrand. [Resistance in wheat and triticale against common bunt (Tilletia tritici) and stripe smut (Urocystis occulta).] FØJOenyt.

Nielsen, Birte L. (2004) Siddepinde og brystblærer hos slagtekyllinger. [Perches and breast blisters in broilers.] Oekologisk Jordbrug, May 2004 (314), p. 4.

Nielsen, Birte L. (2000) Svært at finde den bedste slagtekylling. Økologisk Jordbrug, August 2000, p. 16.

Nielsen, G.C. (2006) Undersøg økologisk vårsæd og bælgsæd for udsædsbårne svampe. .

Nielsen, G.C. (2006) Kassationsprocenter som følge af udsædsbåne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd i 1999-2005. .

Nielsen, G.C. (2005) Oversigt over Landsforsøgene 2005. In: Oversigt over Landsforsøgene 2005. , pp. 269-270.

Nielsen, G.C. (2005) Oversigt over Landsforsøgene 2005. In: Oversigt over Landsforsøgene 2005. , pp. 260-261.

Nielsen, G.C. (2004) Betydning af udsædsbåren angreb af ærtesyge. .

Nielsen, G.C. (2004) Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd. Landbrugets Rådgivningscenter .

Nielsen, G.C. (2004) Undersøgelse af ærtesyge ved økologisk dyrkning. FØJOenyt.

Nielsen, G.C. (2004) Oversigt over Landsforsøgene 2004. In: Oversigt over Landsforsøgene 2004. , pp. 251-254.

Nielsen, G.C. (2003) Kassationsprocenter som følge af udsædsbårne svampe i økologisk udsæd af korn og bælgsæd. Landbrugets Rådgivningscenter .

Nielsen, G.C. (2003) Oversigt over Landsforsøgene 2003. In: Oversigt over Landsforsøgene 2003. , pp. 230-233.

Nielsen, G.C. (2002) Oversigt over Landsforsøgene 2002. In: Oversigt over Landsforsøgene 2002. , pp. 251-253.

Nielsen, G.C.; Hansen, L.M. and Boelt, B. (2005) Snudebiller i hvidkløver til frø. Planteavlsorientering nr. 09-718 .

Nielsen, Jeppe Østergaard (2008) Metabolsk aktivitet i gulerødder og sammenhæng til produktkvalitet og holdbarhed. Thesis, Syddansk Universitet/Århus Universitet , Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi/Institut for Råvarekvalitet. .

Nielsen, L and Buttenschøn, R.M. (2002) Naturpleje på enge baseret på stude. Park og Landskab Videnblade (6.2-12).

Nielsen, Merete Møller; Viereck, Nanna and Engelsen, Søren Balling (2006) Fytinsyrenedbrydning ved fytase. [Degradation of phytic acid by phytase.] Dansk Kemi, 2006, 87 (11), pp. 26-29.

Nielsen, Dr. Morten (2001) Kvalitet af danske tomater. [Quality of Danish tomatoes.] Gartner Tidende, 2001 (9), pp. 4-5.

Nielsen, N.E.; Thomsen, I.K. and Berntsen, J. (2004) Sortsforskelle i næringsstofoptagelse, vækst og kerneudbytter af vårbyg til økologisk dyrkning. [Differences in spring barley cultivars as regards nutrien utilization, growth and yields in organic farming.] FØJOenyt. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Nielsen, Susanne Strandbjerg and Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Miljømålsætninger og interessegrupper: Økologi og vind i EU. Samfundsøkonomen, June 2009 (3), pp. 4-9.

Nielsen, Thorkild (2004) Økologien og giganterne. [The organic and the giants.] Miljøsk, March 2004 (35), pp. 1-5.

Nielsen, Thorkild; Hansen, Mette Weinreich; Kristensen, Niels Heine and Hansen, Stine Rosenlund (2010) Økologiske leverandører i det offentlige indkøb. ICROFS nyt, 29 October 2010 (3/2010), pp. 11-14.

Nielsen, Thorkild; Hansen , Stine Rosenlund; Hansen, Mette Weinreich and Kristensen, Niels Heine (2010) Økologisk skolemad – betingelser for de økologiske leverandører. [Organic school food - conditions for the organic suppliers.] ICROFS news, 1 October 2010. [Submitted]

Nielsen, Tina Skau; Straarup, Ellen Marie and Sejrsen, Kristen (2005) CLA og andre stoffer i mælk relateret til den humane sundhed - hvordan kan primærproducenten påvirke indholdet. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. , chapter 4, pp. 41-50.

Nielsen, V.; Sørensen, C.G. and Mortensen, H.S. (2003) Scenarieanalyser vedr. driftsteknisk indsats i økologisk jordbrug. [Scenario analsysis regarding labour and machinery input in organic farming.] Intern rapport, no. 188. Danmarks JordbrugsForskning , Jordbrugsteknik.

Nielsen, B.J.; Borgen, Anders; Scheel, Christiane and Nielsen, G.C. (1998) Vurdering af konsekvenser ved afvikling af bejdsemidler. Miljøstyrelsen .

Nielsen, Eva (2007) Økologisk forsker med speciale i korn. Hobro Avis, 7/8/07, p. 6.

Nielsen, Henrik Bangsø (2008) Produktion af økologisk biogas. Klumme i Økologisk jordburg, 2008, 412, .

Nielsen, K.M. (2014) Økologi halverer resistens. Økologi & Erhverv, 14 November 2014, 555, p. 7.

Nielsen, K.M. (2011) DJF tester slagtesvin på friland. Økologi & Erhverv, 3 June 2011, 479, p. 13.

Nielsen, K.M. (2011) Økologiske køer slipper for sprøjten. Økologi & Erhverv, 6 May 2011, 477, pp. 14-15.

Nielsen, Karen Munk (2018) Liggevægge, badekar og rodekummer - virker det? Økologi & Erhverv, 6 July 2018 (635), p. 17.

Nielsen, Karen Munk (2018) Grise gider ikke stangtennis. Økologi & Erhverv, 2018, p. 18.

Nielsen, Karen Munk (2015) Få indflydelse på fremtidens økologiske ko. Økologi & Erhverv, 23 April 2015, p. 1.

Nielsen, Karen Munk (2014) Grise gror godt på lucerne. Økologi & Erhverv, 23 May 2014, 545, p. 16.

Nielsen, Karen Munk (2013) Dagens ret 4 gram larver. Økologi og Erhverv, 23 May 2013, 523, p. 15.

Nielsen, Karen Munk (2013) Pesticider giver færre blomster i hegn. Økologi & Erhverv, 21 March 2013.

Nielsen, Karen Munk (2012) Stor interesse for alternativt svinehold. Økologi & Erhverv, 27 September 2012, p. 39.

Nielsen, Karen Munk (2012) Grise på overlevelsestur. Økologi & Erhverv, 24 August 2012, pp. 14-15.

Nielsen, Max (2017) Økologisk fiskeopdræt er en god investering – prisgevinsten holder. [Organic fish farming is a good investment.] ICROFS Nyt, 29 May 2017, pp. 1-2.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2019) Nye muligheder i øko grønsagssædskifter. Gartnertidende, 11 April 2019, 5, pp. 49-50.

Nielsen, Stig Feodor (2017) DoubleCrop - et intensivt økodyrkningssystem. Gartnertidende, 15 November 2017, 14, pp. 34-35.

Nielsen, Stig Feodor (2017) DoubleCrop - et intensivt økodyrkningssystem. GartneriRådgivningen, GartnerTidendes Nyhedsbrev. Online at https://www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2017/doublecrop-et-intensivt-oko-dyrkningssystem#.WxfiaEiFOUk, accessed on: 13 May 2018.

Nielsen, Stig Feodor (2016) Direkte dyrkning i tromlede. Gartnertidende, 2016, 14, pp. 26-27.

Nielsen, Thorkild (2018) Innovativ udvikling af (potentielle) nye produkter: En eksplorativ undersøgelse af kvalitet i økologisk fisk. [Innovative development of (potential) new products: An explorative investigation of quality of organic fish.] .

Nielsen, Thorkild (2018) Perspektiver for økologisk fisk. [Perspectives of organic fisk.] .

Nielsen, Thorkild (2018) Produktudvikling og kommunikation af det økologiske fiske-mærke. [Product development of organic fish and communication of the organic label.] .

Nielsen, Thorkild (2017) Kan opdrættede fisk være økologiske? ICROFS Nyt, 16 June 2017, pp. 1-2.

Noe, Egon (2002) Folks oplevelser af naturen og ønsker til biodiversitet? [Peoples experiences with nature and desires of biodiversity.] Speech at: Status konference: Biodiversitet i det dyrkede land og dets omgivelser, Nyborg Strand, Danmark, 6. marts 2002. [Unpublished]

Noe, Egon (2002) Natur- og miljøforvaltning baseret på frivillige aftaler. In: Bjørnsen, Peter Koefoed; Frich, Povl and Johansen, Pia (Eds.) Natur og Miljøforskningskonference - Resumé af foredrag og posters H.C. Ørstedinstitutet, den 22.-23. august 2002, Miljøministeriet - Danmarks Miljøundersøgelser.

Noe, Egon (2016) Biobaseret økonomi en drivkraft for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne? Abstract at: Sociologkongres 2016, Aalborg, 28/1 2016.

Noe, Egon (2015) Samfundsnyttig økologi og borgerne. Workshop at: Workshop – Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår , Smedien Aarhus, 26 August 2015. [Completed]

Noe, Egon (2015) Øget afsætning af økologiske kyllinger - hvad skal der til? Aarhus Universitet , Institut for agroøkologi. [Completed]

Noe, Egon (2013) Fra Forskning til Praksis. Økologi&Erhverv, 13 December 2013, p. 1.

Noe, Egon (2013) Opsamling på projektmøde 4 i MultiTrust projektet 7-8 november 2012. [Summary of project meeting 4 in the MultiTrust project 7-8 november 2012.] . [Completed]

Noe, Egon (2012) Hvordan tager landmænd beslutninger om deres sædskifte? Aarhus University , Department of Agroecology. [Completed]

Noe, Egon (2012) Robuste og højtydende økologiske sædskifter i praksis. Landbrugsavisen, 14 September 2012, .

Noe, Egon and Alrøe, Hugo F. (2014) Jordbrug, strukturelle koblinger og bæredygtighed. [Agriculture, structural couplings and sustainability.] In: Harste, Gorm and Knudsen, Morten (Eds.) Systemteoretiske analyser – at anvende Luhmann. Nyt fra samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur, Frederiksberg, chapter 4, pp. 89-107.

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Hvordan kan vi vide, om økologi bliver bedre? Workshop for Organic RDD projekterne m.fl. [How can we know if organics becomes better? Workshop for the Organic RDD projects and others.] Aarhus Universitet . [Completed]

Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Hvordan kan vi vide om økologi er godt? Offentlige foredrag i naturvidenskab, Søauditorierne, Aarhus Universitet, 9., 10. og 11. april 2013. [How can we know if organics is good? Public lectures in science, The Lake Auditorium, Aarhus University, 9., 10. and 11. April 2013.] .

Noe, Egon; Brodersen, Svend and Rebecka, Milestad (2015) Partnerskaber – vejen til mere bæredygtighed og bedre afsætning (1). Speech at: Økologikongressen, Vingsted Hotel & Konferencecenter, 25/11 2015.

Noe, Egon; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Olesen, Jørgen E.; Hermansen, Sven; Bertelsen, Inger and Fog, Erik (2012) Muligheder og barrierer for implementering af principper for robuste og højtydende planteavlssædskifter i praksis – Grundlagsrapport for barrierer undersøgelsen. Aarhus University , Department of Agroecology.

Nordentoft, S. (2011) BIOCONVAL. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Nordentoft, Steen (2013) Stuefluens larver kan inaktivere uønskede bakterier i gødning. ICROFS nyt, November 2013, 4, pp. 6-7.

Nordentoft, Steen (2012) Insekter - fra skadedyr til nyttedyr. Landbrugsavisen, 9 November 2012, .

Nordentoft, Steen (2012) Beskrivelse af en fluelarveinfektionsmodel. Working paper, DTU Fødevareinstiuttet . [Completed]

Norup, Liselotte R.; Ricarda M., Engberg; Steenfeldt, Sanna; Horsted, Klaus and Juul-madsen, Helle Risdahl (2014) Fokus på robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. ICROFS Nyt, February 2014, p. 11.

Norup, Liselotte Rothmann (2014) Robusthed i økologisk slagtekyllingeproduktion. Økologi & Erhverv, Klummer, 10 January 2014, p. 536.

Nørfelt, Tomas Fibiger (2012) Video med interview af Anne Grete Kongsted om forsøg på Risbjerg og økologisk svinekød. Demonstrationsdag på Risbjerg Landbrug. .

Nørremark, Michael and Griepentrog, Hans W. (2003) Den digitale mark. [The digital field.] magazine, July 2003 (15), pp. 10-11.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Automatiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse. Økologisk Jordbrug, 7 August 2009, p. 16.

Nørremark, Michael and Melander, Bo (2009) Udvikling af automatiske redskaber til fysisk ukrudtsbekæmpelse. ICROFS Nyt, March 2009, pp. 8-9.

O'Doherty Jensen, Katherine (2003) Hvad er "rigtig mad"? [What is "Proper" Food?] In: Holm, Lotte (Ed.) Mad, mennesker og måltider - samfundsvidenskabelige perspektiver. Munksgaard, chapter 4, pp. 51-64.

O'Doherty Jensen, Katherine (2003) SPØRGEGUIDE TIL FOKUSGRUPPER: PROJEKT 'DISTRUSTING' (FØJO II). [THE FOCUS GROUP INTERVIEW SCHEDULE: PROJECT 'DISTRUSTING'(DARCOF II).] KVL , Dept. of Human Nutrition. [Unpublished]

Offenberg, Joachim (2020) Myrer skal sikre bæredygtig frugtproduktion. Økologisk Landbrug, 29 May 2020, 655, p. 26.

Offenberg, Joachim (2016) MothStop: Skovmyrer skal sikre økologiske æbler. Institut for Bioscience, Aarhus Universitet .

Ogden, Iain; Lück, Lorna; Wyss, Gabriela and Brandt, Kirsten (2005) Produktion af æg.Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Egg Production and Packaging. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 8. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Ogden, Iain; Rosa, Eduardo; Wyss, Gabriela and Brandt, Kirsten (2005) Fødevaresikkerhed og fo-rurening Information til detailhandlere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Safety & Contamination Information to Retailers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Organic HACCP, no. Nr. 5. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Ogden, Iain; Rosa, Eduardo; Wyss, Gabriela and Brandt, Kirsten (2005) Fødevaresikkerhed og forurening. Information til forbrugere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Safety and Contamination. Information to Consumers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 6. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Olesen, J.E. (2004) Hvordan holder økologisk jordbrug føringen på beskyttelse af vandressourcerne? [How can organic farming maintain the lead in protection of water resources?] In: Økologi kongres 2004. Vision og virkelighed. Kongresbilag, Dansk Landbrugsrådgivning, pp. 104-105.

Olesen, Jørgen E. (2009) Dyrkningssystemernes effekt på produktion og miljø. Paper at: 1st Nordic Organic Conference, Göteborg, Sweden, 18-20 May 2009.

Olesen, Jørgen E. (2009) Sådan kan økologisk planteavl sænke udledningen af drivhusgasser. Landbrugsavisen Agro, 2009, p. 20.

Olesen, Jørgen E. (2006) Pres på bæredygtigheden. Økologisk Jordbrug, 2006, 16 (359), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2004) Sommer, udlæg og grøngødning. [Summer, undersown crops and green manure crops.] Økologisk Jordbrug, 24 (315), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2003) Fabelagtig vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (295), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2003) Forberedelser til en ny vækstsæson. Økologisk Jordbrug, 2003 (273), p. 6.

Olesen, Jørgen E. (2002) Sommer i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2002 (268).

Olesen, Jørgen E. (2001) Gunstige effekter af efterafgrøder i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, August 2001 (245), p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Status i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, October 2000, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Sommeren står for døren i sædskifteforsøget. Økologisk Jordbrug, June 2000, 243, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (2000) Europæisk forskning i sædskifter til økologisk jordbrug. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, March 2000 (2), pp. 16-17.

Olesen, Jørgen E. (2000) International forskning i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, 2000, 209, p. 8.

Olesen, Jørgen E. (1999) Synlige forskelle i sædskifteforsøget. Økologisk jordbrug, August 1999, p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse A. (2008) Sædskiftets og gødskningens betydning for udbytte i vårbyg. In: Strand, Einar (Ed.) Plantemøtet 2008, Bioforsk Fokus, no. 3 (1), pp. 80-81.

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse A. (2006) Kløvergræs som omdrejningspunkt. [Grass-clover as the key issue.] In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, Danmarks JordbrugsForskning and Dansk Landbrugsrådgivning, pp. 218-219.

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse A. (2002) Økologisk planteavl uden husdyr. [Organic crop production without animals.] Paper at: Næringsstofforsyning i økologiske dyrkningssystem med lite husdyrgjødsel, Honne, Norge.

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse Ankær (2002) Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl. In: Corell, A.; Kjær, L.B. and Frederiksen, H.B. (Eds.) Djf rapport Markbrug, 78, pp. 71-74.

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse Ankær (2000) Udnyttelse af husdyrgødning i sædskifter til økologisk planteavl. In: Sommer, Sven G. and Eriksen, Jørgen (Eds.) FØJO rapport, FØJO, 7, pp. 75-82.

Olesen, Jørgen E.; Chatskikh, Dmitri; Berntsen, Jørgen and Hutchings, Nicholas J. (2004) Udledning af lattergas fra græsmarker øges ved afgræsning og gødskning. FØJOenyt (4).

Olesen, Jørgen E. and Dalgaard, Tommy (2006) Kan økologisk jordbrug være med til at løse verdens klimaproblemer? Global Økologi, 2006, 13 (3), pp. 14-15.

Olesen, Jørgen E. and Rasmussen, Ilse A. (2007) Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg. Landbrugsavisen Agro, December 2007, p. 32.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse A. and Askegaard, Margrethe (2003) Sådan er det gået med forsøgssædskifterne. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (288), p. 12. [Unpublished]

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2002) Udbytter i forsøgssædskifter til kornproduktion. Økologisk Jordbrug, April 2002 (263), p. 9.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Fangafgrøder i sædskiftet øger udbyttet i vårsæd. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238).

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Planteavl uden kløvergræs mulig. Økologisk Jordbrug, April 2001 (238), p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2001) Udbytter i sædskifter til økologisk kornproduktion. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2001 (2), pp. 12-13.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Danske forskere tester sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2000 (215), p. 14.

Olesen, Jørgen E.; Rasmussen, Ilse Ankær and Askegaard, Margrethe (2000) Økologisk vinterhvede kan lykkes på god jord. Landsbladet Mark, 2000 (8), p. 26.

Olesen, Jørgen E. and Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Vælg det rigtige tidspunkt til nedpløjning af efterafgrøden. Agrologisk Tidsskrift Marken, 2003, 21 (3), pp. 26-27.

Olesen, J.E. (2014) Slutrapport HighCrop: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion. Aarhus University , Institut for Agroøkologi.

Olesen, J.E. (2011) HighCrop. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Olesen, Jørgen E. (2020) Efterafgrøder er undervurderede i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 28 February 2020, 653, p. 25.

Olesen, Jørgen E. (2019) ClimOptic: Ny klimaeffektiv gødning til økologisk planteavl. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Olesen, Jørgen E. (2018) Gode perspektiver for rækkedyrkning i økologisk planteavl. Økologi og Erhverv, 31 August 2018, 636, p. 26.

Olesen, Jørgen E. (2017) Rækkedyrkning giver nye muligheder i planteavlen. Økologi & Erhverv, 2017 (619), p. 14.

Olesen, Jørgen E. (2007) Varmere klima gavner økologisk jordbrug. [Warmer climate benefits organic farming.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 55-57.

Olesen, Jørgen E. and Askegaard, Margrethe (2011) Økologiske planteavlssædskifter – jordfrugtbarhed og miljø. In: Plantekongres 2011: Sammendrag af indlæg, Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug, pp. 112-114.

Olesen, Jørgen E. and Sørensen, Peter (2016) Kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl kan reduceres. [Nitrate leaching from organic arable farming can be reduced.] Økologi & Erhverv, 2016, 591, p. 8.

Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter; Melander, Bo; Bertelsen, Inger and Nielsen, Erling (2018) RowCrop workshop til Store Markdag 2017. .

Olesen, Jørgen E.; Sørensen, Peter; Thorup-Kristensen, Kristian and Theilgaard, Malene (2017) RowCrop workshop. Workshop at: Økologikongressen 2017, 30. november 2017. [Completed]

Olesen, Jørgen E. (2009) Klimabelastningen fra økologisk landbrug - hvad kan der gøres. [Climate change impact of organic farming - What can be done?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Olesen, Jørgen Eivind (2014) Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter. In: Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, pp. 288-290.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Agrologisk, 9 August 2013, pp. 6-8.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Kvælstofudvaskning. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (529), p. 17.

Olesen, Jørgen Eivind (2013) Organisk gødning udnyttes for dårligt. Økologi og Erhverv, 2013, 33 (527), p. 21.

Olesen, Jørgen Eivind (2012) Økologisk planteavl kan lagre kulstof. Økologi & Erhverv, 24 August 2012 (505), p. 17.

Olesen, Jørgen Eivind (2010) Fødevarernes andel af klimabelastningen. In: Vores mad og det globale klima – Etik til en varmere klode. Det Etiske Råd, Copenhagen, pp. 21-32.

Olsen, Lars Egelund (2015) Video - Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. .

Olsen, Lars Egelund (2012) Effekt af strategier mod rodukrudt - de nyeste forskningsresultater. [Effect of strategies against perennial weeds - the latest research.] Landbrugsinfo, 21 March 2012, 1- 3.

Olsen, Lars Egelund; Bertelsen, Inger; Mariegaard Pedersen, Tove; Pødenphant, Lars; Thomsen, Darran Andrew; Askegaard, Margrethe and Oudshoorn, Frank (2016) Økologisk dyrkning. [Organic culture.] In: Oversigten over Landsforsøgene 2016. SEGES .

Olsen, Lars Egelund; Thomsen, Darran Andrew; Bertelsen, Inger; Pedersen, Tove Mariegaard; Madsen, Katrine Hauge and Askegaard, Margrethe (2015) Økologisk dyrkning. In: Oversigt over landsforsøgene 2015. SEGES P/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, Danmark, pp. 261-281.

Oudshoorn, Frank (2020) SEGES rapport. [Climate effects using ammonia enriched fertilizers in organic plant production.] SEGES , Organic Innovation, LandbrugsInfo.

Oudshoorn, Frank (2017) Erfaringer med ukrudtsbekæmpelse hos økologiske planteavlere. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Jordbearbejdning/Sider/Oe-17-3811-Erfaringer-med-ukrudtsbekaempelse-hos-oeokologisk-planteavlere.aspx, accessed on: 2017.

Oudshoorn, Frank (2016) Referat af workshop om fremtidens mekaniske ukrudtsbekæmpelse. SEGES , Organic Agriculture. [Submitted]

Pedersen, Anders and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Hvornår kan udtagning af Nmin prøver betale sig? [When will it be valuable to make mineral N samples?] Frugt og Grønt, September 2006 (9), pp. 378-379.

Pedersen, Hanne Lindhard (2008) Kyllinger gør ikke så megen forskel. Økologisk jordbrug, 28 November 2008 (421), p. 10.

Pedersen, Hanne Lindhard; Hockenhull, John; Bengtsson, Marianne; Jørgensen, Hans J. Lyngs; Nørbæk, Rikke and Paaske, Klaus (2003) Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl - kan plantekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes? Forskningsnytt, 2003 (2), pp. 26-27.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Intensiv økologisk æbleproduktion kan lade sig gøre. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, September 2003 (5), pp. 1-2.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Store tab på økologiske æbler. LandbrugsAvisen, September 2003, p. 32.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2003) Studierejse angående økologisk æbleforskning i Europa med fokus på frugtkvalitet. Sommeren 2003. Danmarks JordbrugsForskning, Forskningsceter Årslev , Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2002) Nye æbler på vej. Økologisk Jordbrug, August 2002, p. 6.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard (2000) Æbler uden kemi. Danmarks JordbrugsForskning, Årsberetning, 2000.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Bertelsen, Senior scientist Marianne (2003) Flotte øko-æbler ved lavt kvælstofniveau. Frugt & Grønt, July 2003 (6), pp. 254-255.

Pedersen, Senior scientist Hanne Lindhard and Kühn, Senior scientist Birka Falk (2003) Gamle æblesorter er modtagelige for sygdom. Økologisk Jordbrug, August 2003, 23 (294), p. 10.

Pedersen, L. (2003) Dyrkningsforholdenes indflydelse på bagekvaliteten. Speech at: Møde vedr. demonstrationsprojekter i Økologisk Landsforening, Økologiens Hus, 13. marts 2003.

Pedersen, L. (2003) Kvalitet af hvede til brød - Kvalitetsmål og indflydelse af dyrkningsbetingelser. Speech at: Økologiske feltdage, Landscentret, Planteavl, Forskningscenter Årslev, 20. juni 2003.

Pedersen, Marianne Bruus; Aude, Erik and Tybirk, Knud (2004) Flora og insekter i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter. [Hedgerow flora and insect fauna on organic and conventional farms.] In: DJF Markbrug. .

Pedersen, H.L. (2009) Hvordan påvirker kyllingeproduktion i æbleplantagen udbyttet og frugtkvaliteten? Økologi & Erhverv, 2009.

Pedersen, Hanne Lindhard (2011) Forskning i økologisk frugt og bær. Økologi & Erhverv, 21 October 2011, 487, p. 21.

Pedersen, Hanne Lindhard; Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Andersen, Lillie; Paaske, Klaus; Sigsgaard, Lene; Korsgaard, Mare; Jørgensen, Rasmus Nyholm and Bertelsen, Keld (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. Poster at: HorTeam-Expo 2011 - The Scandinavian Horticultural Exhibition for Machinery and Technology, Research Centre Aarslev, 7 June 2011.

Pedersen, L.J. (2014) Et betydeligt løft til den økologiske svineproduktion. Nyhedsbrev, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, 14 May 2014.

Pedersen, L.J.; Schild, Sarah-Lina Aagaard; Bonde, Marianne and Serup, Tove (2017) Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion? Økologi & erhverv, 14 December 2017, 12, x-x.

Pedersen, Lars-Flemming (2021) Mindre organisk materiale i dambrug giver sundere fisk. [Less organic material in organic trout farms makes more healthy fish.] www.icrofs.dk; Økologisk Landbrug, 31 January 2021, pp. 1-2.

Pedersen, Lars-Flemming (2020) Rent vand på økologiske dambrug. [Clean water in organic trout farms.] .

Pedersen, Lars-Flemming (2020) Forhold omkring vandkvalitet på økologiske dambrug. [Issues of water quality in organic trout farms.] .

Pedersen, Lars-Flemming (2017) Effekt af pereddikesyre-dosering på ørreders stressrespons. [Effects of peracetic acid application on trout stress response.] Working paper. [Unpublished]

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants for organic fish farms.] ICROFS Nyt, 16 June 2016, pp. 1-3.

Pedersen, Lars-Flemming (2016) Nye miljøvenlige desinfektionsmidler til økologiske dambrug. [New environmental friendly desinfectants to organic fish farms.] Økologi & Erhverv, 2 June 2016 (590), pp. 1-4.

Pedersen, Lars-Flemming (2015) Pereddikesyre er et trumfkort for økologiske dambrug. [Peracetic acid is a trump card for organic farms.] ICROFS nyt, 8 May 2015.

Pedersen, Susanne (2017) Deliverable 1.2(b) Popular article: Troværdighed kan være økoeksportens nøgle til Asien - SOMDwIT. Økologi og Erhverv, 31 August 2017, 8 (616), p. 10.

Pedersen, Susanne (2017) Troværdighed kan være økoeksportens nøgle til Asien. Økologi og Erhverv, 31 August 2017, 616, p. 1.

Pedersen, Susanne (2016) Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport. ICROFS, 30 November 2016, p. 1.

Pedersen, Susanne (2016) Deliverable 1.2 (a): Popular article: Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport, SOMDwIT. Økologi & Erhverv, November 2016, 11 (600), x-x.

Pedersen, Susanne (2016) Styrket dansk image kan fremme tysk øko-eksport. Økologi & Erhverv, November 2016, 11 (600), x-x.

Pedersen, Susanne (2016) Tyskland vilde med dansk økologi. Ecolove, October 2016, Octobe, p. 1.

Permin, A.; Ambrosen, T.; Maag Eigaard, N.; Folden Fensburg, M.; Bojesen, M.; Christensen, J.P. and Bisgaard, M. (2002) Sygdomme og velfærd. [Diseases and welfare.] Dansk Veterinær tidsskrift, 2002 (6), pp. 12-16.

Persson, Charlotte Price (2012) Forskere skal forebygge økosvindel. Videnskab dk, 9 January 2012.

Persson, Charlotte Price (2012) Økologiske grise skal vise deres værd. . Online at http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/okologiske-grise-skal-vise-deres-vaerd , accessed on: 12 December 2012.

Petersen, B.M. and Berntsen, J. (2002) Omsætning i jordpuljen på forskellige bedriftstyper. Speech at: Kvælstofbalancer på landbrugsbedriften - status og perspektiv, Foulum, Denmark, 24-04-2002.

Petersen, B.M. and Berntsen, J. (2002) Omsætning i jordpuljen på forskellige bedriftstyper. In: Kvælstofbalancer på landbrugsbedriften - status og perspektiver. DJF intern rapport 157.. DIAS internal report, no. 157. , pp. 41-47.

Petersen, B.M.; Berntsen, J.; Kristensen, I.S. and Olesen, J.E. (2004) Samme udvaskning af kvælstof ved økologisk og konventionel planteavl. FØJOenyt.

Petersen, J. and Eskesen, K. (2002) Afgrøde og ukrudt konkurrerer om kvælstof. Poster at: Åbent hus, Foulumgård, 13 june 2002. [Unpublished]

Petersen, Jens (2005) Nedfældet kvælstof skal placeres tæt ved afgrøden. Agrologisk, January 2005, 1.

Petersen, Jens (2005) Kvælstofoptagelse i afgrøde og ukrudt ved placeret handels- og husdyrgødning. Paper at: Plantekongres 2005.

Petersen, Jens (2003) Konkurrence om gødningskvælstof. [Weed and crop competition for fertilizer N.] Økologisk Jordbrug, January 2003, 280, p. 4.

Petersen, Jens (2002) Ukrudt stjæler gødningskvælstof. [Weeds steel fertilizer N.] Landsbladet, November 2002, 47, p. 32.

Petersen, Jens (2002) Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt om tilført husdyrgødningskvælstof. In: DJF-rapport nr. 64 Markbrug, Danmarks JordbrugsForskning, pp. 119-127.

Petersen, Søren O. (2009) Kvælstofdynamik i økologiske sædskifter. Økologisk Jordbrug, February 2009, p. 12.

Petersen, Jette Søholm (2017) Anvendelse af afskallet havre som foder til økologiske slagtekyllinger. Økologi & Erhverv, 9 March 2017 (606), p. 14.

Petersen, Jette Søholm (2015) SWOT analyse for økologisk slagtekylligeproduktion i Danmark. [Swot analysis on organic broiler production in Denmark.] .

Petersen, Karen Koefoed (2019) Tomater i et agroøkologisk system. Gartner Tidende, 19 September 2019, 135 (11), pp. 16-17.

Petersen, Karen Koefoed (2019) Greenresilient - innovativ og robust produktion i lavenergivæksthuse. Poster at: Food Festival, Aarhus, 05 - 07 September 2019.

Petersen, Karen Koefoed (2019) Greenresilient flyer. Aarhus University , Food Science. [draft]

Petersen, Karen Koefoed (2019) Agroøkologiske principper til tomater. Gartnertidende, 25 June 2019, 135 (8), p. 31.

Petersen, Lisbeth B. and Petersen, Danielle K.F. (2015) GØDNINGSAFSÆTNING I UDE- OG INDEOMRÅDET I EN STALD TIL ØKOLOGISKE SLAGTESVIN. Erfaring, no. 1516. Seges VSP.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) Øko-slagtesvin kvitterer for udendørs rodeområder. Magasinet Svin, June 2017, pp. 38-39.

Petersen, Lisbeth Brogaard (2017) ”Rodekasser med flis” reducerede arealet med gødningsafsætning på udearealer i to økologiske besætninger. .

Petersen, Maja Eline (2018) Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand. Seges, www.landbrugsinfo.dk.

Petersen, Maja Eline (2017) Kan ramsløg og tyttebær erstatte antibiotika? [Can ramsons and lingonberries replace antibiotics?] Økologi og Erhverv, 15 December 2017, 623, p. 8.

Petersen, Maja Eline (2017) Der skal mere græs i sædskiftet. Økologi&Erhverv, 1 December 2017, 622 (622), pp. 9-0. [In Press]

Petersen, Maja Eline (2017) Nytænkning skal øge udbytterne. Økologi & Erhverv, 17 November 2017, 621 (621), p. 11. [In Press]

Petersen, Maja Eline (2017) Det er godt at være skovsvin. Økologi & Erhverv, 3 November 2017, pp. 12-13.

Petersen, Maja Eline (2017) Høns æder gerne kløverprotein. [Laying hens like clover protein.] Økologi & Erhverv, 24 February 2017, 605, p. 10.

{Tool} Faktaark RowCrop. Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): Seges. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Catch crops - tolerance and regrowth. [Rækkedyrkning – Efterafgrøde - tolerance og genvækst.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – cereals with catch crops. [Rækkedyrkning – Korn med efterafgrøde.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): SEGES, AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Nitrogen fixation by catch crops and their effect on yield. [Rækkedyrkning – Efterafgrødens kvælstoffiksering og effekt på udbytte.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): SEGES, AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Sowing time for catch crops. [Rækkedyrkning – Såtid for efterafgrøder.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Weed control between stubble rows. [Rækkedyrkning – Radrensning af stubben.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

{Tool} Cultivation in rows – Weed control in spring cereal grains. [Rækkedyrkning – Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.] Creator(s): Petersen, Maja Eline and Bertelsen, Inger. Issuing Organisation(s): AU - Aarhus University, KU - Copenhagen University, AgroIntelli, Økologisk VKST, Barritskov Land- og Skovbrug, SEGES. ROWCROP – Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder. (2018)

Petersen, Søren O.; Schjønning, P. and Ambus, Per (2011) Afgrøderester og sædskifte har stor betydning for udledning af lattergas. Landbrugsavisen, 1 April 2011, p. 16.

Petersen, Søren O. and Sørensen, Peter (2014) Klimaeffekten af mobil grøngødning. [Climate impact of mobile green manures.] ICROFS nyt, February 2014 (1), pp. 5-7.

Pfiffner, Lukas (2017) Regnorme - Den frugtbare jords arkitekter. Teknisk Vejledning. FiBL, CH-Frick.

{Tool} Earthworms: architects of fertile soils. Creator(s): Pfiffner, Lukas. Issuing Organisation(s): FiBL - Research Institute of Organic Agriculture. Technical guide. (2014)

Pfiffner, Lukas; Laurent, Jamar; Cahenzli, Fabian; Maren, Korsgaard; Weronika, Swiergiel and Lene, Sigsgaard (2018) Flerårige blomsterstriber – et værktøj til bedre skadedyrskontrol i æbleplantager. 2018 edition. Teknisk vejledning. FiBL, CH-Frick.

Phan, Hong TT (2019) An organic cereal row cropping system − A combination of relay undersown cover crop and inter-row hoeing for a balanced Nitrogen and weed management. PhD thesis, Copenhagen University , Department of Plant and Environmental Sciences. , Denmark. [Submitted]

Pinnschmidt, H.O. (2006) Øget udsædsmængde til kompensation af skadevirkning af udsædsbåren Fusarium culmorum og Microdochium nivale på fremspiring i vinterhvede. Working paper, Plant Protection, Danish Institute of Agricultural Sciences . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2006) Skadetærskler for bygbladplet, stribesyge og spiringsfusariose. [Damage thresholds for net blotch and leaf stripe on barley and seedling blight on wheat.] Working paper, Crop Protection, DJF . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2006) Tærskler til udsædsbåren bygbladplet. [Thresholds for seed-borne barley net blotch.] Working paper, Plant Protection, Danish Institute of Agricultural Sciences . [Unpublished]

Pinnschmidt, H.O. (2005) Vårbygsorters resistens mod stribesyge og nøgenbrand. [Resistance of spring barley varities to leaf stripe and loose smut.] FØJOenyt (2).

Pinnschmidt, Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Henrik J. (2004) Resistente bygsorter begrænser problemer med bladplet i økologisk såsæd. [Resistent barley varieties limit the problems related to net blotch in organic seed production.] FØJOenyt (3).

Pinnschmidt, Dr. Hans O.; Nielsen, Bent J. and Hansen, Dr. Henrik J. (2004) Sygdom truer økologisk udsæd. [Disease threatens organic seeds.] Økologisk Jordbrug, 2004, 313 (24), p. 6.

Pirhofer-Walzl, Karin and Korsgaard, Maren (2011) Næringsstofdynamik i græsmarker med kløver og urter. [Nutrient dynamics in grassland with clover and herbs.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 15-19.

Plantener, Pernille (2011) Velfærdsdelikatesser - nyt brand for små økologer. [Welfare Delicatesses - New brand for young ecologists.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 26-27.

Plantener, Pernille (2009) Rene marker uden udvaskning. [Clean fields without leaching.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning , chapter 9, p. 1.

Plantener, Pernille (2012) Hvad kan jordbundsanalyser bruges til? [What can soil analysis used for?] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, p. 11.

Plantener, Pernille (2010) Kvalitetskorn - mulighederne styrkes. [Quality Grain - the possibilities strengthened.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. , chapter 10, pp. 17-19.

Platz, Henrik and Vaarst, Mette (2008) Økologi i u-lande giver højere udbytte. Information, 2 May 2008, p. 21.

Poulsen, Signe Herbers (2010) Communicating Science Online - A study of the international use of organic research communication online. PhD thesis, University of Aarhus . . [Completed]

Poulsen, Nina Aagaard (2017) Muligheder for nye mælketyper. Keynote presentation at: Økologikongres 2017, Comwell, Kolding, Danmark, 29. og 30. november 2017.

Poulsen, Nina Aagaard (2015) Muligheder for at fremme en sundere fedtsyresammensætning via avlsarbejde. Keynote presentation at: Økologi-Kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25. - 26. november 2015.

Povlsen, Karen Klitgaard; Holst, Ursula Gabriel and Poulsen, Anders (2012) Kompleksitetsreduktion i medier. Tillid, troværdighed og økologiske fødevarer. [Mediated reduction of complexity: Trust, Credibility and organic food.] Working paper, Medievidenskab, Aarhus Universitet . [Completed]

Quitzau, Maj-Britt (2005) Badeværelser i dag - mellem oplevelse og ritual. [Bathrooms today - between treat and ritual.] Speech at: Annual meeting of the Society of History of Technology (Danish Society), Odense Tekniske Skole, Odense, Denmark, 19th August 2005.

Quitzau, Maj-Britt (2004) Kultur i badeværelset: om integrationen af kultur, teknologi og samfund. [Culture in the bathroom: On the interplay of culture, technology and society.] NordNytt (90), pp. 135-150.

Quitzau, Maj-Britt; Moeller, Jacob and Magid, Jakob (2004) Attitudes towards utilization of composted domestic waste, sludge, urine and faeces as manure in agriculture. National Environmental Research Institute of Denmark, Dept. of Policy Analysis .

Rangstrup-Christensen, Lena (2016) Flere dødsfødsler om sommeren i danske økologiske besætninger. [More stillbirths in the summer in Danish organic sow herds.] , ICROFS hjemmeside og Nyhedsbrev.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Obduktioner af økologiske pattegrise. Keynote presentation at: Økologi-kongres, Vingsted hotel og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Stor variation i dødsårsag blandt økologiske pattegrise. Magasinet SVIN, November 2015, ---.

Rangstrup-Christensen, Lena (2015) VIPiglets – de første tal. Keynote presentation at: Internal Workshop, Skarrildhus, Denmark, 12-13 March 2015. [Completed]

Rasmussen, I. (2005) Når man skal vælge vårbygsort. [How to choose spring barley variety.] Økologisk Jordbrug, April 2005, 25 (335), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Tema-artikler om økologisk forskning. [Thematic articles on organic farming research.] Økologisk Jordbrug, February 2004, 24 (307), p. 6.

Rasmussen, I. (2004) Temasider om forskning i økologisk jordbrug. [Thematic webpages on research in organic agriculture.] FØJOenyt (1).

Rasmussen, I. (2004) Spildfrø af vinterraps - er det et problem for økologerne? [Volunteer oilseed rape - is it a problem for organic farmers?] Månedsmagasinet Mark, January 2004 (1), p. 55.

Rasmussen, I. and Askegaard, M. (2004) Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. [The development of weeds in the Danish organic crop rotation experiments.] FØJOenyt (6).

Rasmussen, I.A.; Askegaard, M. and Olesen, J.E. (2004) Økologiske sædskifter til korn - kan produktionen øges? [Organic crop rotations for cereal production - is it possible to increase the yield?] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (4), pp. 16-18.

Rasmussen, Ilse A. (2006) Rodukrudt i sædskifteforsøg. [Perennial weeds in organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, June 2006 (364), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2006) Følfod og agertidsel. Speech at: Temadag om Sædskifte og Rodukrudt, Den økologiske Landbrugsskole, Kalø, 23. november 2005.

Rasmussen, Ilse A. (2006) Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug. Speech at: Beder Gartnerskole, Forskningscenter Flakkebjerg, 28 Februar 2006.

Rasmussen, Ilse A. (2005) Økologi med alle midler. Økologisk Jordbrug, November 2005 (348), p. 12.

Rasmussen, Ilse A. (2004) Svært at holde kvikken i skak. Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2003) Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. FØJO enyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (3).

Rasmussen, Ilse A. (2003) Ukrudtsfloraens udvikling i de økologiske sædskifteforsøg. FØJO enyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (3).

Rasmussen, Ilse A. (2003) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - hvad sker der med jordens pulje af ukrudtsfrø på de økologiske forsøgsmarker. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (289), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2003) Organic Eprints - spiren til succes. FØJOenyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (2).

Rasmussen, Ilse A. (2003) Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - effekten af økologisk sædskifte begynder at vise sig. Økologisk Jordbrug, September 2002, 22 (271), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2002) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Kløvergræsset i Jyndevad har været et smertensbarn. Økologisk Jordbrug, May 2002, 22 (264), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - alle forsøgsparceller er høstet. Økologisk Jordbrug, October 2001, 21 (249), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Sådan kan spildraps måske begrænses. Produktion - DLGs Landbrugsmagasin, June 2001.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - aktiviteter i marken lige nu. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (239), p. 6.

Rasmussen, Ilse A. (2001) Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk vinterhvede. In: DJF-rapport nr. 40, Markbrug. 18. Danske Planteværnskonference, Danmarks JordbrugsForskning, pp. 197-210.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg. Økologisk Jordbrug, August 2000, 20 (221), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (2000) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Vintersæden har overvintret rimeligt. Økologisk Jordbrug, April 2000, 20 (215), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, September 1999, 19 (200), p. 8.

Rasmussen, Ilse A. (1999) Nyt fra de økologiske sædskifteforsøg - Lige nu i marken. Økologisk Jordbrug, May 1999, 19 (194), p. 10.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skal give nye svar. [Crop rotation experiments expected to give new answers.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), p. 9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Sædskifteforsøg skifter retning. [Change of direction in crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2006 (359), pp. 8-9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2003) Konsekvenser af at nedsætte input af næringsstoffer på bedriften. Speech at: Konventionel husdyrgødning i det økologiske sædskifte, Den økologiske Landbrugsskole, Kalø, 25. sept. 2003.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2002) Problemer med rodukrudt. Økologisk Jordbrug, April 2002, 22 (263), p. 8.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2001) Nye og bedre sædskifter. Økologisk Jordbrug, April 2001, 21 (238), p. 9.

Rasmussen, Ilse A.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (1999) Ukrudt i økologiske kornsædskifteforsøg. In: 16. Danske Planteværnskonference, Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug, Sygdomme og skadedyr. DJF-rapport, Markbrug, no. 10. Danmarks JordbrugsForskning, pp. 17-28.

Rasmussen, Ilse A.; Halberg, Niels; Hermansen, John and Østergård, Hanne (2005) Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi-kongres i Australien. FØJOenyt (5).

Rasmussen, Ilse A. and Hansen, Preben Klarskov (2005) Index beregner hvor godt økologisk vårbyg konkurrerer med ukrudt. [An index calculates how well organic spring barley competes against weeds.] FØJOenyt, 3.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2005) Balance i ukrudtsbestanden. Mark, November 2005 (11), p. 31.

Rasmussen, Ilse A. and Melander, Bo (2001) Ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vintersæd: resultater og erfaringer. Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, November 2001 (6), pp. 9-11.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Hansen, Preben Klarskov and Holst, Niels (2004) Langsigtet balance i ukrudtsbestanden. [Long-Term balance in the weed population.] In: Seminar om Planteværn 2004, Landbrugsafgrøder, Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret, Planteavl, pp. 12-15.

Rasmussen, Ilse A.; Melander, Bo; Rasmussen, Karsten and Rasmussen, Jesper (1997) Regulering af ukrudt. In: Kristensen, Erik Steen (Ed.) Økologisk Planteproduktion. SP rapport, no. 15. Danmarks JordbrugsForskning, chapter 5, pp. 63-86.

Rasmussen, Ilse A. and Rasmussen, Jesper (2000) Beskidte rækkeafgrøder giver ukrudt i kornet. Økologisk Jordbrug, May 2000, 20 (217), p. 14.

Rasmussen, Ilse A. and Rasmussen, Karsten (2003) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler. [Mechanical weed control in potatoes.] In: DJF-rapport, Markbrug: 20. Danske Planteværnskonference - Korn, kartofler, skadedyr, miljø og postere, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum (89), DJF-rapport, Markbrug, no. 89, pp. 91-104.

Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2003) Kvik volder kvaler. Økologisk Jordbrug, May 2003, 23 (288), p. 8.

Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning C.; Askegaard, Margrethe and Olesen, Jørgen E. (2006) Den langsigtede effekt af kløvergræsgrøngødning og efterafgrøder på udviklingen af kvik og tidsler. In: Jespersen, Jørgen B. and Pedersen, Carl Åge (Eds.) Sammendrag af indlæg Plantekongres 2006, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning, pp. 358-359.

Rasmussen, Ilse A.; Thomsen, Henning C. and Melander, Bo (2004) Erfaringer med kvikbekæmpelse på Jyndevad Forsøgsstation. In: Sørensen, Henning Laen (Ed.) Månedsmagasinet Mark, Dansk Landbrugs Medier (1).

Rasmussen, Ilse A.; Østergård, Hanne; Willas, Jakob; Nielsen, Niels Erik; Hansen, Preben Klarskov; Hovmøller, Mogens and Backes, Gunter (editor): Rasmussen, Ilse A. (Ed.) (2004) Hvad er en god vårbyg til økologisk jordbrug? Danish Institute of Agricultural Sciences , Dept. of Crop Protection.

Rasmussen, Ilse Ankjær; Holst, Niels; Graglia, Enrico; Hansen, Preben Klarskov; Melander, Bo; Mathiassen, Solvejg Kopp; Kudsk, Per; Jensen, Peter; Boelt, Birte and Madsen, Katrine Hauge (2004) Ukrudtsøkologi og -biologi. In: Ukrudtsbogen. Danmarks JordbrugsForskning, chapter 2, pp. 19-42.

Rasmussen, Jesper (2010) Ukrudtsharven kan afløse kemi. [Weed harrows can replace herbicides.] Agrologisk, 28, pp. 22-23.

Rasmussen, Jesper (2010) Ukrudtsharvning - effektiv i økologisk landbrug. www.videnskab.dk, www.videnskab.dk. Online at http://www.videnskab.dk/composite-4297.htm.

Rasmussen, Jesper (2010) Punktsåning giver mindre ukrudt. Landbrugsavisen, 2 April 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2010) Intelligent ukrudtsbekæmpelse. [Intelligent weed control.] Økologi & Erhverv, 12 March 2010, p. 16.

Rasmussen, Jesper (2010) Økologisk forskning er troværdig. [Research in organic agriculture is not more value laden than other applied research.] www.videnskab.dk. Online at http://www.videnskab.dk/composite-3700.htm.

Rasmussen, Jesper (2009) Ukrudt - en del af helheden. [Weeds - a part of the whole.] www.videnskab.dk, http://www.videnskab.dk. Online at http://www.videnskab.dk/composite-2892.htm.

Rasmussen, Jesper (2009) Ukrudtsharvning - mod et mere nuanceret vejledningsgrundlag. [Post-emergence weed harrowing - working on better guidelines.] In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2009, pp. 286-288.

Rasmussen, Jesper (2008) Mindre ukrudt med punktsåning. [Less weeds with punch planting.] Maskinbladet, August 2008, 28 (447), p. 13.

Rasmussen, Jesper (2004) Falsk såbed sparer tid til roehakning. [False seed bed reduces manual weeding.] Økologisk Jordbrug, April 2004, 24 (311), p. 8.

Rasmussen, Jesper (2002) Hvad karakteriserer god undervisning? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 6-7.

Rasmussen, Jesper (2000) Alternative jordbearbejdningsmetoder. Speech at: Seminaret "Jordbearbejdning og jordfrugtbarhed", Landsforeningen Økologisk Jordbrug, Bygholm Landbrugsskole, 19. september 2000.

Rasmussen, Jesper and Henriksen, Christian Bugge (2002) Kamdyrkning i stedet for pløjning. Speech at: Nasjonal kongress for økologisk landbruk, Hamar, Norge, 21.-22. februar.

Rasmussen, Jesper and Henriksen, Christian Bugge (2000) Jordløsninger - er det svaret? Speech at: Økologikongres 2000. Troværdighed og succes, Hotel Pejsegården i Brædstrup, 1. og 2. november 2000.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2003) Holdninger præger jordbrugsvidenskaben. Jord og Viden, 148 (8), pp. 10-12.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2003) Fortalere for genteknologi på vanskelig opgave blandt økologer. Økologisk Jordbrug, 2003 (284), p. 4.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2002) Ensidige holdninger i undervisningen - hvad stiller vi op med dem? KVL-Mosaik, October 2002, 11 (3), pp. 15-17.

Rasmussen, Jesper and Kaltoft, Pernille (2002) De nye konsulenter og deres holdninger til økologisk jordbrug. In: Kongresbilag Økologi-Kongres 2002, Landbrugets Rådgivningscenter & Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, pp. 31-33.

Rasmussen, Jesper and Langer, Vibeke (2010) Økodebatten: En cocktail af viden og holdninger. www.videnskab.dk. Online at http://www.videnskab.dk/composite-4824.htm.

Rasmussen, Jesper and Nørremark, Michael (2009) På vej mod den intelligente ukrudtsharve. [Approaching the intelligent weed harrow.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden (1), pp. 26-28.

Rasmussen, Jesper and Nørremark, Michael (2007) Forskning i ukrudtsharvning får nyt liv med digital billedbehandling. [Digital image analysis offers new possibilities in weed harrowing research.] FØJOenyt.

Rasmussen, Scientist Karsten and Melander, Scientist Bo (2004) Radrensere med automatpilot er godt på vej. Ny Viden fra Miljøstyrelsen nr. 1 - 15 januar 2004, 77-81., January 2004, pp. 77-81.

Rasmussen, Camilla Ruø (2019) Dybe rødder hjælper afgrøder med at overleve – men ikke nødvendigvis med at trives. [Deep roots help crop to survive - but not necessarily to thrive.] .

Rasmussen, Henrik (2007) Artsvalg og gødskning i vårsæd. [Species Selection and fertilization in spring cereals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 63-65.

Rasmussen, Henrik (2007) Gødskning af vinterspelt. [Fertilization of winter spelt.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 37-39.

Rasmussen, Henrik (2007) Ukrudtsbekæmpelse i lupin. [Weed control in lupine.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 43-44.

Rasmussen, Henrik (2007) Vårbyg. [Spring barley.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, p. 66.

Rasmussen, Henrik (2006) Efterafgrøder efter kløvergræs før vårhvede. [Cover crops after grass-clover before spring wheat.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 63-65.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårspelt og våremmer. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 62.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårtriticale. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 60-61.

Rasmussen, Henrik (2006) Ukrudtsbekæmpelse og sygdomme i lupin. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 66-67.

Rasmussen, Henrik (2006) Vårbyg. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 58-59.

Rasmussen, Henrik (2006) Vinterspelt. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 52.

Rasmussen, I.A. (2008) Kvik og tidsler i sædskifteforsøgene. [Elytrigia repens (Couch grass) and Cirsium arvense (Canada thistle) in the organic crop rotation experiments.] Økologisk Jordbrug, April 2008 (407), p. 12.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Agertidsel. [Canadian thistle - Cirsium arvense.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/beskrivelse-af-rodukrudt/agertidsel.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Følfod. [Coltsfoot - Tussilago farfara.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/beskrivelse-af-rodukrudt/foelfod.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Om rodukrudt. [On perennial weeds.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/om-rodukrudt.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Ilse Ankjær (2009) Rodukrudtsbekæmpelse. [Management and control of perennial weeds.] Økologisk Landsforening. Online at http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/rodukrudt/bekaempelse-af-rodukrudt.aspx, accessed on: 4 May 2011.

Rasmussen, Jesper (2011) Erfaringer med nye teknologier i rækkeafgrøder. [Experiences with new technologies in row crops.] Speech at: Plantekongres, Herning Kongrescenter, 11.-13. januar 2011.

Rasmussen, Jesper and Harbo La-Cour, Anders (2011) Ukrudt i fugleperspektiv. Økologi & Erhverv, 12 August 2011, 31 (462), p. 20.

Rasmussen, Ole.W; Serup, Tove and Mejer, Helena (2014) Varme virker mod spolorm. Magasinet Svin, May 2014, pp. 44-45.

Rasmussen, Thomas B. and Hansen, Lisbeth F. (2008) Økologisk planteavl med egen gødningsproduktion. [Organic crop production with its own fertilizer production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 39-42.

Rasmussen., Thomas B. (2008) Økologi her og nu. [Ecology here and now.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 7-9.

Ravnskov, Sabine and Larsen, John (2007) Mykorrhiza i økologisk planteproduktion. [Mycorrhiza in organic crop production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 51-54.

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 4/2009 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2009 (4).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 3/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2009 (3).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 2/2009 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2009 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2009) ICROFS nyt 1/2009 - nyheder fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2009 (1).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 2/2008 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2008 (2).

Rebsdorf, Simon Olling and Sørensen, Linda S. (2008) ICROFS nyt 1/2008 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, September 2008 (1).

Rebsdorf, S.O. (2010) Offentlig formidlingsdag om resultater fra FØJO III. ICROFS . [Completed]

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 4/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2010 (4).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 3/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, October 2010 (3).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 2/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, July 2010 (2).

Rebsdorf, S.O. and Søndergaard, L.S. (2010) ICROFS nyt 1/2010 - Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, March 2010 (1).

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 3/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2011 (3), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 2/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, June 2011 (2), - .

Rebsdorf, S.O. and Sørensen, L.S. (2011) ICROFS nyt 1/2011. Nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, April 2011 (1).

Rebsdorf, Simon Olling (2011) International økologisk forskning i Danmark. [International Organic Research in Denmark.] ICROFS Nyt - ICROFS' digitale nyhedsbrev, April 2011 (1), pp. 8-9.

Refsgaard Andersen, Henning; Sejrsen, Kristen; Sørensen, Martin Tang; Kristensen, Troels and Straarup, Else Marie (2003) CLA-indhold i komælk. . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/aug03/cla.html.

Reiten, Mari (2017) Stor variation i råmælkskvalitet mellem køer og mellem besætninger. Institut for Husdyrvidenskab. Aarhus Universitet., 1 May 2017, ?-?.

Rendtorff, Janne and Holm, Høgni (2004) Påvirkninger af ukrudt og sygdom på udbyttet af økologiske sortsblandinger. [The effects on yield of oprganically grown variety mixtures by weed and disease.] Thesis, Roskilde Universitetscenter , Hus 13.2. . [Unpublished]

Risgaard, Marie-Louise (2006) Økologiske mælkeproducenter har lyst til udvikling. Ny KvægForskning, April 2006, 4 (2), p. 3.

Risgaard, Marie-Louise (2006) Landmænds til- og fravalg af økologi. Bovilogisk, February 2006, 20 (2), pp. 42-43.

Risgaard, Marie-Louise (2005) Drivkræfter bag til- og fravalg af økologisk drift i Danmark - resultater fra casestudier. [Driving Forces Behind Farmers’ Choice of Organic or Conventional Farming in Denmark – Results From Case Studies.] Thesis, Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL . .

Risgaard, Marie-Louise; Kaltoft, Pernille and Frederiksen, Pia (2005) Drivkræfter bag landmænds til- og fravalg af økologisk drift. FØJOenyt (6).

Risgaard, Marie-Louise; Langer, Vibeke and Frederiksen, Pia (2006) Økologisk jordbrug - struktur, produktion og naturforvaltning. [Organic Farming - structure, production and nature management.] Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Miljøundersøgelser .

Roepstorff, Allan; Mejer, Helena; Thomsen, Lisbeth E.; Thamsborg, Stig M.; Byrne, Derek V.; Hansen, Laurits L.; Bach Knudsen, Knud Erik and Møller, Kristian (2005) Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød. [Chicory root improves the taste and odour of organic pork.] FØJOenyt, 3.

Rohde, B. (2001) Tjek bestøvningen. Dansk Frøavl (5).

Rohde, B.; Langer, V. and Hansen, L.M. (2000) Økologisk hvidkløver - hvordan kan det lade sig gøre? Dansk Frøavl, 9, pp. 148-149.

Rohde, Benjamin; Langer, Vibeke and Hansen, Lars Monrad (2000) Økologisk hvidkløver. Hvordan kan det lade sig gøre? [Organic white clover seeds. How is it possible?] Dansk Frøavl, 2000 (9), pp. 148-149.

{Tool} Using local raw material for broiler feed in organic farming. [Valorisation de matières premières locales pour l’alimentation des poulets en agriculture biologique.] Creator(s): Roinsard, Antoine; Bordeaux, Célia; Lubac, Stanislas; Brachet, Mathilde; German, Karine and Juin, Hervé. Issuing Organisation(s): ITAB - Institute for Organic Agriculture and Food, Chambres d’agriculture Pays de la Loire, IBB - Initiative Bio Bretagne, INRAE - National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment. Journal Tema, no. 40. (2016)

Rosager, Linda Duve and Laursen, Casper (2018) Video: Sår urter i kløvergræsset - skal give bedre biodiversitet. Seges, Landbrugsavisen.

Rousing, T. (2015) Ny håndbog i øko-svins velfærd kan nu bestilles. Økologi & Erhverv, 15 September 2015, 574, p. 11.

Rousing, Tine (2011) Samme lov - forskellig tolkning. Food Culture, October 2011 (8), pp. 18-19.

Rousing, Tine; Knage-Rasmussen, Kristian and Bonde, Marianne (2011) Værktøjer til sundhedsstyring i frilandsbesætninger. In: Temadag om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Rousing, Tine and Sørensen, J.T. (2015) Ny håndbog for økologiske svineproducenter viser vej til bedre dyrevelfærd og mindre miljøpåvirkning. Økologi & Erhverv, 6 March 2015, 562, p. 14.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. �kologi & Erhverv, 1 December 2017, 622, p. 12.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt. MASKINBLADET, 21 November 2017, p. 1.

Rystedt, Lotte (2017) Dyrkning i planterester giver mindre ukrudt giver mindre ukrudt. DCA, Aarhus University.

Sandøe, Peter (2007) Dyreetik i økologisk husdyrhold. Økologisk Jordbrug, December 2007, 398 (14).

Sandøe, Peter (2007) Kan vi med god samvittighed spise økologisk flæskesteg? Kristeligt Dagblad, December 2007.

Sandøe, Peter; Christiansen, Stine B. and Boesen, Kim Holm (2008) Dyreetik i økologisk husdyrhold. ICROFS nyt, 2008, 1.

Sandøe, Peter; Denver, Sigrid; Ditlevsen, Kia; Lassen, Jesper and Christensen, Tove (2018) Er der en sammenhæng mellem at spise økologisk og at leve sundt? Dagbladet Politiken 18. februar 2018, 18 February 2018, p. 6.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 30 March 2020, p. 1.

Santamaria-Fernandez, Maria; Stødkilde-Jørgensen, Mette and Lübeck, Mette (2020) Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise. Økologi og Erhverv, 2020, pp. 1-4. [Submitted]

Schild, Sarah-Lina Aagaard (2015) Sammenhæng mellem smågrises død og hytteklima kortlægges. Økologi & Erhverv, 27 November 2015 (578), p. 19.

Schjønning, P. (2008) Undgå skadelig pakning af jorden. Økologisk Jordbrug, September 2008 (415), p. 12.

Schjønning, P. (2004) Kompakt jord. Agrologisk Marken, February 2004 (2), pp. 16-18.

Schjønning, P. (2004) Alsidig drift godt for jordens poresystem. [Crop rotation effects on the soil pore system.] Økologisk Jordbrug, 2004 (323), p. 6.

Schjønning, P. (2004) Jordkvalitet, jordbrug og EU-planlægning af jordbeskyttelse – et eksempel på en proces med dansk indflydelse. Poster at: Danmark i Verden, Forskningscenter Foulum, 29. november 2004. [Unpublished]

Schjønning, P. (2003) Jordbearbejdning. [Soil tillage (in organic farming).] Økologisk Jordbrug, 2003 (281), p. 4.

Schjønning, P. (2000) Jordens frugtbarhed og kvalitet. [Soil quality and soil fertility.] In: Tidsskrift for Landøkonomi, Landhusholdningsselskabet, 4, pp. 290-292.

Schjønning, P.; Iversen, B.V. and Jacobsen, O.H. (2004) Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet. FØJOenyt (5).

Schjønning, P.; Iversen, B.V. and Jacobsen, O.H. (2004) Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet. [Crop rotation and animal manuring only slightly influence the soil's water holding capacity.] FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden, 4, pp. 19-20.

Schjønning, P.; Jørgensen, M.H.; Olesen, J.E.; Rasmussen, G.; Munkholm, L.J. and Melander, B. (2001) Forsknings- og udviklingsaktiviteter på området reduceret jordbearbejdning. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department of Crop Physiology and Soil Science.

Schjønning, P. and Munkholm, L.J. (2004) Organisk stof i jord - hvor meget er nok og hvor lidt er kritisk? . Online at http://www.foejo.dk/enyt2/enyt/april04/ostof.html.

Schjønning, P.; Munkholm, L.J. and Elmholt, S. (2004) En bekvem jord: hvad betyder det og hvordan opnås det. [A good soil tilth: what does it mean and how to obtain it.] Speech at: Økologi-kongres 2004, Odense Kongrescenter, 16-17. November 2004.

Schjønning, P.; Munkholm, L.J. and Elmholt, S. (2003) Jordkvalitet og dyrkningsmetoder. [Soil quality and management.] In: Holmstrup, M. (Ed.) Økologisk landbrug og naturen - gør økologisk landbrug en forskel for natur og miljø?. Miljøbiblioteket, no. 1. Gads Forlag, chapter 1, pp. 9-19.

Schjønning, P.; Munkholm, L.J.; Elmholt, S.; Debosz, K.; Mikkelsen, G.H. and Trautner, A. (2000) Den danske dyrkningsjords tilstand og kvalitet - konsekvenser af trafik og jordbearbejdning. [The quality of Danish agricultural soils - impact of traffic and tillage.] In: Tidsskrift for Landøkonomi, Landhusholdningsselskabet, 4, pp. 293-300. [Unpublished]

Schjønning, Per; Rasmussen, Karl J.; Munkholm, Lars J. and Nielsen, Peter S. (2002) Jordbearbejdning i økologisk jordbrug – pløjedybde og ikke-vendende jordløsning [Soil tillage in organic farming – ploughing depth and non-inversion deep tillage]. DJF Rapport, Markbrug, no. 82. Danish Institute of Agricultural Science , Department of Crop Physiology and Soil Science.

Schjønning, P.; de Jonge, L.W.; Olesen, J.E. and Greve, M.H. (2009) Effekten af økologiske driftsmetoder på ler-dispergering i kulstof-udpinte jorde. ICROFS Nyt, December 2009 (4), pp. 5-7.

Schjønning, Per and Lamandé, M. (2012) Bæredygtig trafik i marken. [Sustainable transport in the field.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 3-6.

Schou, Anders (2013) Egen gødningsproduktion - er det rentabelt? [Own fertilizer production - is it profitable?] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 13-15.

Schou, Anders (2013) Hestebønner - sortsvalg og etablering. [Broad beans - Sort selection and and establishment.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 32-33.

Schou, Anders (2013) Højere udbytte i vårhvede og vårbyg. [Higher yield of spring wheat and spring barley.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 26-27.

Schou, Anders (2012) Affald - fremtidens gødning. [Waste - future fertilizer.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 19-21.

Schou, Anders (2012) Havre - det naturlige valg i et økologisk sædskifte. [Oats - the natural choice for organic crop rotation.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 28-29.

Schou, Anders (2012) Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug. [Financial Statistics for organic farming.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2012. Økologisk Rådgivning, chapter 12, pp. 44-45.

Schou, Anders (2011) Grøngødskning af vintersæd. [Green fertilization of winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, p. 33.

Schou, Anders (2011) Gødskning af vintersæd. [Fertilization winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 30-32.

Schou, Anders (2011) Vinterhvedesorter til sæsonen 2012/2013. [Winter wheat varieties for the season 2012/2013.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2011. Økologisk Rådgivning, chapter 11, pp. 28-29.

Schou, Anders (2010) Gødskning af vintersæd. [Fertilizing winter cereals.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, pp. 21-24.

Schou, Anders (2010) Vinterhvedesorter til foder eller brød. [Winter wheat varieties for feed or bread.] In: Blume, Steffen (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2010. Økologisk Rådgivning, chapter 10, p. 20.

Schou, Anders (2009) Fugleskader i majs - hvor langt er vi nået. [Bird damage in corn - how far we have come.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Schou, Anders (2009) Gødskning af vintersæd. [Fertilizing winter cereals.] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Schou, Anders (2008) Dyrkning af grynhavre - optimal udsædsmængde. [The cultivation of oats - Optimum seed rate.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, p. 25.

Schou, Anders (2008) Gødskning af vårsædarter. [Fertilization of spring cereal species.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 29-31.

Schou, Anders (2008) Gødskning af vinterspelt. [Fertilizing of winter spelled.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 33-35.

Schou, Anders (2008) Ukrudtsbekæmpelse i lupin. [Weed control in lupine.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 43-44.

Schou, Anders (2008) Vårbyg. [Spring barley.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, pp. 26-27.

Schou, Anders (2008) Vårtriticale. [Spring triticale.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2008. Økologisk Rådgivning , chapter 8, p. 28.

Schou, Anders (2007) Fugleskader i majs - kan der gøres noget? [Bird damage in corn - can something be done?] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 61-62.

Schou, Anders (2007) Strategisk planlægning for økologer. [Strategic Planning for ecologists.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 29-30.

Schou, Tore Munk (2019) Stort samarbejdsprojekt til gavn for økologiske kyllinger. FjerkræNyt, 31 May 2019, 4.

Schvartzman, Yonatan (2012) Metastyring af markedsudvikling: Policystrategier og netværkskoordinering i udvikling af nye markeder. Et komparativt studie af udviklingen af det danske og det svenske økologimarkeder. [Metasteering of market development: Policy-strategies and network-kooedination in marketdevelopment. A comparative study of the development of the Danish and the Swedish organic food market.] PhD thesis, Aarhus University , Political Science and Government . .

Schvartzman, Yonatan (2008) Mellem stat og marked: Danske økologiske landbrugsorganisationers rolle i implementering af økologipolitik. [Between stat and marked: the danish organic interest groups part in the implementation of organic policy.] University of Aarhus , Department of Political Science. [Unpublished]

Seested, Susanne (2001) Økologisk mælkeproduktion baseret på 100% økologisk fodring og 100% selvforsyning - konsekvenser på malkekøers fodring, produktion og sundhed i tidlig laktation med fokus på subklinisk ketose. Thesis, KVL , Husdyrbrug og husdyrsundhed. .

{Tool} Use of a robot to feed roughage, improving welfare of broilers. [Grovfoderrobot øger velfærden hos økologiske slagtekyllinger.] Creator(s): SEGES, . Issuing Organisation(s): SEGES. (2018)

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Effekt af mineral- og vitaminrige, grønne fodermidler på malkekoens produktion og sundhed. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 5, pp. 33-39.

Sehested, Jakob and Kristensen, Troels (2001) Økologisk mælkeproduktion - reduceret foderniveau og strategisk anvendelse af tilskudsfoder. In: Økologisk kvægproduktion. Bilag til Temadag, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, pp. 13-16.

Sehested, Jakob (2010) Økokøer kan undvære tilskud af vitaminer og mineraler i foderet. [Organic dairy cows don´t need supplementation of vitamins and mineral in the feed.] Kvæg, 11 November 2010 (11), p. 16.

Sehested, Jakob (2010) Lokale urter overflødiggør importeret fodertilskud. [Local herbs makes imported feed supplements superfluous.] Maskinbladet, 9 November 2010, - .

Sehested, Jakob (2010) Urter kan dække køernes behov for vitaminer og mineraler. [Herbs kan fulfil the cows requirements for vitamins and minerals.] Grovvare-nyt, November 2010, 16 (44), p. 4.

Sehested, Jakob (2010) Lokalt dyrket grønt til køerne – helt i økologiens ånd. [Forage for the cows locally grown - the organic way.] Aarhus universitet. Online at http://agrsci.au.dk/nyheder/artikel/lokalt-dyrket-groent-til-koeerne-helt-i-oekologiens-aand/, accessed on: 16 April 2012.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Undgå indkøbte mineraler. Bovilogisk, 12 October 2010 (10), pp. 28-30.

Sehested, Jakob; Jensen, Søren K. and Søegaard, Karen (2010) Selvforsyning med øko-mineraler og -vitaminer. [Selfsufficiency by organic minerals and vitamins.] Ny Kvægforskning, October 2010, 8 (5), pp. 2-3.

Sehested, Jakob and Uller-Kristensen, Helene (2019) Grobund for innovation, værkst og troværdighed. Økologisk Landbrug, 29 March 2019, 643, p. 22.

Sennov, Sacha (2016) Rapport: Dansk økologi er ukendt for tyske forbrugere. FødevareWatch, 6 October 2016, p. 1.

Serup, Tove (2018) Norske gener - en mulighed til øko-svineproduktion. ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, 22 May 2018, 4, pp. 14-15. [In Press]

Serup, Tove (2016) Program til Workshop og Netværksmøde. .

Serup, Tove (2015) Avl i svineproduktionen. Økologisk Nyhedsbrev, januar/februar 2015, February 2015, p. 10.

Serup, Tove (2011) Tager kampen op mod indvoldsormes æg. Svin, November 2011, pp. 36-37.

Serup, Tove and Rangstrup-Christensen, Lena (2015) Data i stakkevis om døde grise. Landbrugsinfo, 29 May 2015, pp. 1-3.

Seuri, Pentti (2009) Kender vi vores lokale økologiske bæreevne? [Do we know our local ecological carrying capacity?] In: Blume, Steffen and Hansen, Jesper (Eds.) Økologisk Planteavlsberetning 2009. Økologisk Rådgivning, chapter 9.

Sigsgaard, Lene (2018) Blomsterstriber og naturlige fjender - forsøg og observationer i æble. Speech at: Kernefrugt Temadag, GartneriRådgivningen A/S, Odense, 30. januar 2018.

Sigsgaard, Lene (2017) Kan vi helt undvære pesticider? .

Sigsgaard, Lene (2017) IPM strategier. [IPM strategies.] Momentum, 2 June 2017 (2), pp. 16-19.

Sigsgaard, Lene (2013) Blomsterbræmmers betydning for nyttedyr. Københavns Univesitet , Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Sigsgaard, Lene (2012) Åbent hus på Pometet - Blomsterbræmmer i æbleplantager og strategisk vanding mod skurv. Københavns Universitet , Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Sigsgaard, Lene (2012) Blomsterbræmmer i æbleplantagerne. Økologi & Erhverv, 29 June 2012, 2012 (503), p. 21.

Sigsgaard, Lene (2011) Åbent hus på Pometet. .

Sigsgaard, Lene and Kollmann, Johannes (2006) Hegn for flere nyttedyr. [Fences for more beneficials animals.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 28-30.

Sigsgaard, Lene and Korsgaard, Maren (2013) Åbent hus på Pometet 2013. Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Sigsgaard, Lene; Philipsen, Holger; Jakobsen, Henrik Byrial and Korsgaard, Maren (2013) Mekanisk og biologisk bekæmpelse af frostmålere, viklere og ribsbredvingemøl i økologisk solbær og ribs. [Mechanical and biological control of winter moth, tortricids and Lampronia capitella in black and red currant.] University of Copenhagen, Faculty of Science, Department of Plant and Environmental Sciences.

Simonsen, Vibeke and Kjellsson, Gösta (2004) Metoder til påvisning af uønsket plantemateriale i afgrøder og frøpartier. In: Tools for protection against contamination by GMO. Danmarks Miljøundersøgelser , Afd. for Terrestrisk Økologi, pp. 1-30. [Unpublished]

Skallerup, Per (2012) Er grisens spolorm snart en saga blot? Økologi og Erhverv, 10 August 2012 (504), 1- .

Skarbye, Alice P.; Krogh, Mogens A. and Sørensen, Jan Tind (2018) Afgoldning af enkeltkirtler som strategi til håndtering af mild yverbetændelse. [Quarter Dry-off as a strategy for handling mild mastitis.] Økologi & Erhverv, 11 May 2018, 632, pp. 12-13.

Skouboe, Line (2016) Tyske forbrugere skal have bedre kendskab til dansk økologi. Økologisk Landsforening, 4 October 2016, p. 1.

Skovgaard, Henrik (2014) Overlevelse af æg fra stueflue Musca domestica udsat for konstante køletemperaturer. Aarhus Universitet .

Skovsbøl, U. (2016) Ramsløg og tyttebær skal erstatte zink til smågrise. [Ramsons and lingonberries to replace zinc for weaning piglets.] Organic Today, 9 April 2016, p. 1.

Skovsbøl, U. (2014) ICROFS nyt 4/2014 - nyhedsbrev fra ICROFS. ICROFS nyt, December 2014, 4, pp. 1-17.

Skovsbøl, Ulla (2016) Plantecocktail kan blive et alternativ til antibiotika, zink og kobber. [Plant cocktail may be an alternative to antibiotics, zinc and copper.] DCA Nationalt Center for Fødevarer og jordbrug - Nyhedsbrev, 4 April 2016, pp. 1-4.

Skovsbøl, Ulla (2016) Skovmyrer skal gøre det af med æblernes fjender. [The use of ants as means of biological pest control in apples.] Økologi & Erhverv, 5 February 2016 (582), p. 12.

Skovsbøl, Ulla (2015) Køer af gamle racer skal testes i moderne øko-besætninger. ICROFS nyt, 13 August 2015, pp. 1-2.

Smed, Sinne (2009) Hvem driver stigningen i økoforbruget? [Who drives the increase in organic consumption?] Økologisk Jordbrug, March 2009.

Smed, Sinne (2009) Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi. [The role of the media in the increased consumption of organic products.] ICROFS nyt.

Smed, Sinne (2011) Forbrug af økologisk frugt og grønt. [The consumption of organic fruits and vegetables.] In: Tveit, Geir and Sandøe, Peter (Eds.) Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen?. Center for Bioetik og Risikovurdering, Frederiksberg, chapter 4, pp. 63-76.

Smith, Peter; Lykke-Olesen, Andreas; Fog, Erik; Noe, Egon and Alrøe, Hugo Fjelsted (2013) Et nyt redskab til kommunikation af multikriterielle vurderinger i den økologiske værdikæde - en animationsfilm. [A new tool to communicate multicriteria assessments in the organic value chain - an animated film.] MultiTrust, Tumblehead.

Sommer, Sven G. and Hansen, Martin N. (editor): Laustsen, Michael (Ed.) (2004) Ammoniakfordampning fra udbragt gylle. [Ammonia emission following slurry application.] Grøn Viden Markbrug, no. 303. Danmarks JordbrugsForskning .

Sommer, Sven G.; Hansen, Martin N. and Møller, Henrik B. (2002) Fuld udnyttelse af husdyrgødning. [Optimal utilization of livestock manure.] Forskningsnytt, 2002, 2, pp. 18-21.

Spaabaek, Nina Johanne (2012) Hvornår skal agertidsler og følfod bekæmpes? www.landbrugsinfo.dk, 26 March 2012, pp. 1-2.

Stacey, Julia Rolsted (2016) Ny forskning: Dansk økologi er ukendt for tyske forbrugere. Aarhus BSS , Department of management.

Stage, Mie (2016) En blanding af peberrod, ramsløg og salvie kan måske erstatte antibiotika til grise. [A mixture of horseradish, ramsons and sage may replace antibiotics to piglets.] Ingeniøren - Online, 12 August 2016, pp 1.

Steenfeldt, S. (2013) Åbent Landbrug hos Aarhus Universitet i Foulum. Landbrug & Fødevarer.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2010) Proteinforsyning i økologisk ægproduktion. In: Intern Rapport, Markbrug 27. , pp. 21-24.

Steenfeldt, S. and Hammershøj, M. (2009) Anvendelse af forskelligt grovfoder, sojabønner, urter og kål i økologisk ægproduktion. ICROFS Nyt 1, 2009, pp. 6-7.

Steenfeldt, S. and Horsted, K. (2013) Slagtekyllinger på friland. Poster at: Åbent Landbrug, AU Foulum, 15. september 2013. [Completed]

Steenfeldt, S. and Horsted, K. (2013) Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Lecture at: Fjerkrækongressen 2013, Brædstrup, 6. februar 2013. [Unpublished]

Steenfeldt, S.; Horsted, K. and Therkildsen, M. (2013) Økologiske kyllinger på urter - vejen til høj dyrevelfærd (D.5.4). In: Food Festival, Aarhus 2013.

Steenfeldt, S. and Lübeck, Mette (2018) Kløvergræs som foderprotein til økologiske æglæggere. Økologi & Erhverv, 12 April 2018, 630, p. 1.

Steenfeldt, Sanna (2019) Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, March 2019, Nr. 3 (48), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2016) Attraktive udearealer øger økologiske kyllingers aktivitet. Økologi & Erhverv, 16 June 2016 (592), p. 11.

Steenfeldt, Sanna (2015) Bedre øko-kyllinger med nye genotyper og fodringsstrategier. Økologi & Erhverv, 9 October 2015, 575, p. 11.

Stensgaard, Anna-Sofie; Takeuchi-Storm, Nao and Sengupta, Mita Eva (2018) Leverikten: en gammel kending i fremgang. [Liver flukes: an old fame in progress.] Kaskelot, 2018, 219, pp. 24-28.

Stidsen, A.N. and Tybirk, K. (2004) Gamle hegn bevarer skovbundsurter. Skoven, 2004. [In Press]

Stoltenberg Hansen, Martin and Petersen, Maja Eline (2018) Rækkedyrkning fortjener at blive videreudviklet. ØKOLOGI inspiration til jordbruget, 2018 (nr. 2), pp. 9-10.

Stoltz, Jørgen and Danica, Silva (2007) Når landskabspleje og naturpleje går hånd i hånd. [When landscaping and conservation go hand in hand.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 7-9.

Strandberg, B. (2014) Review af eksisterende viden om føde-, rede- og overvintringsresourcer i landbrugslandskabet til brug ved udvikling af BeeFarm registreringsværktøj. . [Completed]

Strandberg, B. (2014) Bestøvning og biodiversitet. Speech at: Foredrag for Vestjyske biavlerforeninger, Herning, Februar 2014. [Completed]

Strandberg, B. (2012) Bees and other pollinators – a vulnerable guild. Speech at: Biodiversity seminar: Species conservation, challenges & opportunities, Mols Bjerge , 25. Oct. 2012. [Completed]

Strandberg, B. (2012) Økologiske græsmarker som fødekilde for bestøvende insekter. Økologi og Erhverv, 2012, 499, p. 4.

Strandberg, B.; Dupont, Y. and Søegaard, K. (2013) Økologiske græsmarker som fødekilde for bier og andre bestøvere. ICROFS nyt, 2013, 3, pp. 8-10.

Strandberg, B.; Dupont, Y.; Sørensen, P.B. and Bruus, M. (2012) Bestøvere fremmer produktiviteten i landbruget. Faktaark for STEP-projekt. .

Strudsholm, Karin (2004) Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Grøn Viden, Husdyrbrug (38), pp. 1-8.

Strudsholm, Karin (2003) Nye produktionssystemer til økologiske slagtesvin. Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 6.

Strudsholm, Karin and Hermansen, John E. (2004) Opdrætningsstrategier for økologiske svin - produktion og slagtekvalitet. Grøn Viden, Husdyrbrug (37), pp. 1-6.

Strudsholm, Finn (2016) Tips til Opstaldning af Øko-kalve i Grupper. Kvæg Special. Landbrugsmedierne, 2016 (2), p. 50.

Strudsholm, Finn; Gregersen, Sandra Beyer; Larsen, Lotte Bach; Poulsen, Nina Aagaard; Hein, Lisa; Sørensen, Lars Peter; Buitenhuis, Albert Johannes; Kargo, Morten and Munk, Arne (editor): Kargo, Morten; Buitenhuis, Albert Johannes and Munk, Arne (Eds.) (2016) Fedtsyreprofilen i mælk fra malkekøer – Potentiale og perspektiver. DCA rapport, no. 088. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Tjele, Danmark.

Stubsgaard, Anke (2012) Punktsåning og gasbrænding mod ukrudt i økologiske rækkeafgrøde. [Punch planting and flame weeding against weed in organic row crops.] landbrugsinfo, 14 March 2012, - .

Studnitz, Merete (2002) Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning? Landsbladet SVIN (8), p. 32.

Studnitz, Merete (2002) Forsøg med slagtesvin. UdendørsNyt (2), pp. 10-11.

Studnitz, Merete (2002) Nytter trynering overhovedet? UdendørsNyt (2), p. 8.

Studnitz, Merete; Eriksen, Jørgen and Strudsholm, Karin (2002) Har søers rodeintensitet indflydelse på udvaskning - eller nytter tryneringning overhovedet. Økologi-Kongres 2002 - Mellem værdier og vækst, pp. 209-210.

Studnitz, Merete (2015) Workshop om næringsstof-flow i økologisk svineproduktion. StoreRegnedag. Workshop at: [Completed]

Studnitz, Merete and Lambertsen, Lars (2016) Lyngflis som rodemateriale til økologiske slagtesvin. Økologisk Landsforening. Online at https://okologi.dk/landbrug/projekter/svin/lyngflis-som-stroeelses-og-rodemateriale-til-svin/lyngflis-som-rodemateriale, accessed on: 18 January 2019.

Styczen, M.; Poulsen, R.N.; Gudbjerg, J. and Gjettermann, B. (2005) Simulering af DOC og DON i indsatsområde "Søndersø" på Fyn: Endelig rapport for Arbejdspakke 6 i projektet "Regional Grundvandsbeskyttelse ved hjælp af optimerede Økologiske Dyrkningssystemer". [Simulation of DOC and DON in groundwater protection area "Søndersø" on Funen: Final report for work package 6 of the project "Regional Groundwater Protection by optimised organic farming systems".] DHI Water & Environment , Hydrology, Soil and Waste.

Stødkilde, L (2019) Kan grisene lide græsprotein? - Erfaringer fra fodringsforsøg. [Do pigs like grass protein? Knowledge from feeding trials.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Stødkilde, L (2019) Foderværdien af kløvergræsprotein til slagtesvin. [Feed value og grass protein fed to slaughtering pigs.] Økologisk Landbrug, 1 March 2019 (642), p. 22.

Stødkilde, L (2019) Nu skal græsprotein stå sin prøve i svinestalden. [Now grass protein will be on test in the piggery.] DCA, News.

Stødkilde-Jørgensen, Lene (2018) Proteinudbytter og kvalitet af produkter. [Protein yield and quality of products.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Stødkilde-Jørgensen, Lene; Ambye-Jensen, Morten; Therkildsen, Margrethe and Krogh Jensen, Søren (2019) Græsprotein til grise. [Grass protein for pigs.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Støier, Susanne and Maribo, Hanne (2014) Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018. Power point presentation at: Kongres for svineproducenter 2014, Herning kongrescenter, 21-22 October, 2014. [Completed]

Støier , Susanne and Maribo, Hanne (2012) Hangrise produktion - hvad sker der? Power point presentation at: VSP Kongres for Svineproducenter, 23. October 2012.

Suhr, Erik (2017) Økologisk mælkeproduktion står ved en skillevej. Maskinbladet - Kvægbrug, 15 December 2017, p. 27.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Landmænd kan tjene penge ved handel med drivhusgasser. ICROFS nyt, June 2009, 2, pp. 4-6.

Svendsen, Gert Tinggaard (2009) Økologi og handel med CO2-kvoter. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009 (424).

Svendsen, Gert Tinggaard (2011) Landbrugspraksis og handel med drivhusgasser. ICROFSnyt, June 2011 (2), p. 3.

Svendsen, Gert Tinggaard (2010) Er landmænd fremtidens klimahelte? ICROFS nyt, July 2010, pp. 8-9.

Svendsen, Gert Tinggaard and Pedersen, Karin Hilmer (2011) Bønder som klimahelte: Kan og vil landbruget bidrage? Politica, 43 (4), pp. 459-477.

Svendsen, Gert Tinggaard and Pedersen, Karin Hilmer (2011) Klima på frihjul? Global opvarmning og klimapolitik. Politica, 43 (4), pp. 409-416.

Svendsen , Gert Tinggaard (2010) Er landbruget løsningen på klimaproblemet? Økologi & Erhverv (458), 18 June 2010, p. 21.

Søegaard, K. (2010) Urter i græsmarken. Danske Mælkeproducenter 2, 2010, pp. 14-16.

Søegaard, K.; Eriksen, J. and Askegaard, M. (2009) Urter i græsmarken - konkurrenceevne. [Herbs in grasslands - competitive strenght.] ICROFSnyt, 2009.

Søegaard, K.; Kristensen, T. and Eriksen, J. (2009) Dyrkning af lucerne. In: Sammendrag af indlæg Plantekongers 2009, pp. 26-27.

Søegaard, Karen (2009) Urter har mange funktioner i græsmarken. LandbrugsAvisen, 14 August 2009, p. 20.

Søegaard, Karen (2009) Urter der duer. In: Bilag dansk kvæg Kongres, pp. 70-71.

Søegaard, Karen (2008) Urter i græsmarken. [Herbs in the pasture.] Økologisk Jordbrug, February 2008 (403).

Søegaard, Karen (2005) Græsmarken - afgræsningssystem, artssammensætning og kløvertræthed. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk mælkeproduktion. Fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport, no. 20. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 6, pp. 63-74.

Søegaard, Karen (2004) Leder-følge system til græssende køer. FØJOenyt (2).

Søegaard, Karen (2004) Nyt afgræsningssystem virker. Økologisk Jordbrug, 2004 (310), p. 6.

Søegaard, Karen; Jensen, Søren K. and Sehested, Jakob (2010) Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 2, pp. 15-20.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Artssammensætningen i græsmarken afgør mineralindholdet i afgrøden. Ny KvægForskning nr 3, June 2009.

Søegaard, Karen; Mogensen, Lisbeth and Sehested, Jakob (2009) Mineraler i græsmarker – betydningen af artsvalg og høsttidspunkt. ICROFsNyt 2, 2009, pp. 6-7.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob; Eriksen, Jørgen; Askegaard, Margrethe; Mogensen, Lisbeth and Jensen, Søren K. (2010) Urter i græsmarken. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. , chapter 1, pp. 5-14.

Søegaard, Karen; Sehested, Jakob and Mogensen, Lisbeth (2009) Mineraler i græsmarken - mulighed for selvforsyning? Økologisk Jordbrug nr. 432, 2009, p. 16.

Søegaard, K. (2011) Sorter af afgræsningslucerne. Aarhus Universitet , Institut for Agroøkologi.

Søegaard, K. and Eriksen, J. (2012) Perspektiver for blanding af mange arter i kløvergræs. Paper at: Plantekongres 2012: Sammendrag af indlæg, Herning Kongrescenter, 10.-12. Januar 2012.

Søegaard, K.; Rasmussen, J.; Sehested, J.; Jensen, S.K. and Eriksen, J (2011) Dyrkning af kløvergræs. Paper at: Grovfoderseminar 2011, 8/2-9/2 2011.

Søegaard, Karen (2014) IQ - Energiske Planter. TVoj2. 18. marts 2014.

Søegaard, Karen and Eriksen, Jørgen (2015) Design af kløvergræsmarker med urter til kvægfoder. Ny kvægForskning, April 2015, 13 (2), pp. 4-5.

Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen and Mortensen, Tine B. (2013) Konkurrenceforhold i græsmarker med mange arter. ICROFS Nyt, August 2013, 3, pp. 4-5.

Søegaard, Karen and Kristensen, Troels (2013) Udfordringer i produktion af urtehø. Økologi & Erhverv, 5 July 2013, 526, p. 21.

Søgaard, Lone Sylvest (2015) Hvordan skal fremtidens ko se ud? Landmand.dk, 21 August 2015, p. 1.

{Tool} Sortsblandinger som redskab i ukrudtsbekæmpelse Vårbyg. [Mixtures of spring barley varieties for weed management.] Creator(s): Sønderskov, Mette and Melander, Bo. Issuing Organisation(s): Aarhus University. (2018)

Sørensen, C.G. (2001) Økologisk teknologi:indikationer vedr. eksisterende samt innovative teknologier. [Organic technology: indications on current and innovative technologies.] Working paper, Department of Agricultural Engineering, Danish Institute of Agricultural Sciences .

Sørensen, Dr. Jørn Nygaard (2003) Dyrkningssystem til økologiske tomater. Økologisk Jordbrug, 23 (286), p. 6.

Sørensen, Dr. Jørn Nygaard and Thorup-Kristensen, Dr. Kristian (2003) Miljøvenligt dyrkningssystem til økologiske tomater. Nyhedsbrevet JordbrugsForskning, 2.

Sørensen, Dr. Jørn Nygaard and Thorup-Kristensen, Dr. Kristian (2003) Undersåning af bælgplanter til grøngødskning. Frugt & Grønt, 2 (4), pp. 164-166.

Sørensen, Seniorforsker Jørn Nygaard and Thorup-Kristensen, Forskningsleder Kristian (2003) Økologisk dyrkningssystem til tomat. Gartner Tidende, 119 (9), pp. 34-35.

Sørensen, Linda S. and Andreasen, Claus Bo (2006) FØJO II. Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer 2000-2005. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Sørensen, Martin T.; Kristensen, Jane; Vestergaard, Ellen-Margrethe and Jensen, Søren K. (2005) E-vitamin til økologiske smågrise efter fravænning. Grøn Viden, Husdyrbrug, no. 46. .

Sørensen, Poul (2005) Tendens til forskel i fjerpilning og brug af udeareal blandt afstamninger af høns. [Tendency to difference in feather pecking and use of filds among breeds of laying hens.] FØJOenyt.

Sørensen, Poul (2001) Den faglige baggrund:Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens need ther own breeding.] Landsbladet, August 2001.

Sørensen, Prof. Poul (2001) Den faglige baggrund: Økohøns kræver eget avlsarbejde. [Organic hens requires their own breeding organisation.] Landsbladet 17. august 2001, August 2001, p. 1.

Sørensen, Prof. Poul; Kjaer, Dr. Jørgen B.; Jensen, Mr. Arne Bæk; Steenfeldt, Dr. Sanna; Engberg, Dr. Ricarda M.; Johansen, Mr. Niels Finn; Permin, Dr. Anders; Bisgaard, Prof. Magne; Priesholm, Mr. Morten and Søeberg, Mr. Hans Peter (2001) Forskning og udvikling i økologisk ægproduktion. [Research and development in organic egg production in Denmark.] FØJO-rapport, no. 11. DARCOF .

Sørensen, A.C. (2015) Økologer sætter nyt avlsmål for søer. Landbrugsavisen, 10 April 2015 (564).

Sørensen, Bent Højgaard (2017) Vejen fra Arla til kinesiske børns maver går gennem tusindvis af børnebutikker. Berlingske Business, 2 November 2017, p. 1.

Sørensen, Christian (2016) Den perfekte øko-so forudsætter uafhængigt avlsarbejde. Økologi og Erhverv, 4 March 2016, 584, p. 12.

Sørensen, Frederik Lund (2015) Bacheloropgave: En undersøgelse af muligheden for anvendelse af videokamera til registrering af føderessourcer for vilde bier. Thesis, Københavns Universitet . .

Sørensen, Hans Henning (2007) Afpudsning af græsmarker. [Trimming of pastures.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 14-17.

Sørensen, J.T. (2015) Økologiske køer skal gøres endnu sundere gennem forbedret pasning og avl. Økologi & Erhverv, 22 May 2015, 567, p. 12.

Sørensen, J.T. (2011) HelthyHens. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16 November 2011. [Submitted]

Sørensen, John (2006) Øhavet - Syltetøj fra Strynø. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, pp. 16-17.

Sørensen, Jørn Nygaard (2019) DoubleCrop: Gødningseffekt af blå biomasse. Lecture at: [Completed]

Sørensen, Jørn Nygaard (2019) DoubleCrop: Såtidsforsøg med efterafgrøder. Lecture at: Åbent avlermøde, 5. Marts 2019. [Completed]

Sørensen, Jørn Nygaard (2017) DoubleCrop gødskning Plan. Working paper, FOOD, Aarhus University . [draft]

Sørensen, Jørn Nygaard (2017) DoubleCrop forsøgsplan hos 3 avlere. Working paper, FOOD, Aarhus University . [draft]

Sørensen, K L (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 2015, 574, p. 10.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Højværdiafgrøder løser problemer. Økologi & Erhverv, 25 September 2015 (574), -10.

Sørensen, Kaj Lund (2015) Projekt vil fravænne en gris mere. Økologi & Erhverv, 11 September 2015, 573, p. 12.

Sørensen, Kaj Lund (2010) Børster erstatter bejdsning. Effektivt Landbrug, 17 June 2010, , p. 9.

Sørensen, Peter (2014) Gødningsvirkning og håndtering af mobil grøngødning. In: Sammendrag af indlæg Plantekongres 2014 14.-15. januar i Herning Kongrescenter, pp. 292-293.

Sørensen, Peter (2013) Mobil grøngødning bør ensileres. Lanbrugsavisen, 10 May 2013 (10 maj), p. 5.

Sørensen, Peter (2012) Udbytter i økologiske sædskifter. Økologi og Erhverv, 20 April 2012, 498, p. 21.

Sørensen, Peter; De Notaris, Chiara; Hansen, E.M.; Thomsen, Ingrid Kaag and Rasmussen, Jim (2020) Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder. Aarhus Universitet , Agroøkologi.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2014) Udbytter i det økologiske planteavlssædskifteforsøg. ICROFS-nyt, 2014 (1), pp. 8-10.

Sørensen, Peter; Nielsen, Erling and Olesen, Jørgen E. (2012) Udbytter i langvarige økologiske planteavlssædskifter. ICROFS news, 2012 (1/2012), pp. 6-7.

Sørensen, Peter and Olesen, Jørgen E. (2012) Kvælstoffikserende afgrøder kan hente 400 kg N pr. hektar. Landbrugsavisen 2. sektion 20. Juli 2012, p. 11. Landbrugsavisen, 20 July 2012, p. 11.

Sørensen, Rie (2011) BERRYMEAT. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Sørensen , Jan Tind (2015) Produktion af økologiske hangrise - økonomiske konsekvenser ved mulige tiltag for deduktion af frasortering af ornelugt. DCA Rapport, no. 059. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Takeuchi-Storm, Nao; Denwood, Matt; Enemark, Heidi L. and Thamsborg, Stig Milan (2015) LEVERIKTER OG KVÆG PÅ FUGTIGE AREALER - fokus på management i økologiske besætninger. [Liver flukes and cattle on the wet areas - focus on management on organic farms.] Poster at: Økologi-Kongres, Danmark, 25-26 Nov 2015.

Takeuchi-Storm, Nao; Kolthoff, Ida; Denwood, Matt and Enemark, Heidi Larsen (2017) Usynlige omkostninger når kvæg har leverikter. [Unseen costs when cattle has liverflukes.] KvægNyt, 2017 (6), p. 3.

Tamsborg, Stig Milan (2011) PAROL: Parasitter i økologiske svin innovative løsninger til nye udfordringer. KU-LIFE .

Tandrup Madsen, Sophie (2017) Et mangfoldigt landbrug. In: kologisk Planteavlsberetning. , pp. 38-39.

Tandrup Madsen, Sophie and Holm, Sandie (2017) Nye forsøgsresultater med Øgro. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 15-18.

Tersbøl, Michael (2004) Betydning af efterafgrøder:erfaringer fra sædskifteforsøgene. [Impact of catch crops:experiences from crop rotation trials.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_betyd_efter.htm.

Tersbøl, Michael (2004) Kalium til økologiske afgrøder. [Potasium in organic crops.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_kaliumforsoeg.htm.

Tersbøl, Michael (2004) Udbytte og økonomi i sædskifter – erfaringer fra sædskifteforsøgene. . Online at http://www.lr.dk/planteavl/diverse/oekovaerk_udbyt_okonomi.htm.

Tersbøl, Michael and Andreasen, Claus Bo (2002) Økologisk planteproduktion. Resultater af forskning i FØJO I. FØJO-rapport, no. 18. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug .

Tersbøl, Michael and Bertelsen, Inger (2007) Biogas fra energiafgrøder giver bedre sædskifter og højere udbytter. [Biogas from energi crops gives better crop rotations and higher yields.] . Online at http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/planteavlsorientering/pl02-173.htm.

Tersbøl, Michael; Bertelsen, Inger; Mejnertsen, Peter; Petersen, Jon Birger and Nielsen, Ghita Cordsen (2006) Økologisk dyrkning. [Organic farming.] In: Petersen, Carl Åge (Ed.) Oversigt over Landsforsøgene 2006. Oversigt over Landsforsøgene, no. 2006. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl, chapter P, pp. 266-304.

Tersbøl, Michael; Bertelsen, Inger; Mejnertsen, Peter; Petersen, Jon Birger and Nielsen, Ghita Cordsen (2005) Økologisk dyrkning. [Organic farming.] In: Petersen, Carl Åge (Ed.) Oversigt over Landsforsøgene 2005. Oversigt over Landsforsøgene, no. 2005. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl, chapter P, pp. 245-288.

Tersbøl, Michael (2017) Knivtromle i økologisk pløjefri dyrkning. Økologisk Landsforening. Online at http://okologi.dk/oekologi-og-erhverv/nyheder/2017/05/fagligt-talt-oekologi-erhverv-nr-610, accessed on: 2 August 2017.

Tersbøl, Michael (2007) Økologisk gødning producerer man da selv. [Organic manure of own production.] In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2007. Økologisk Rådgivning , chapter 7, pp. 40-43.

Tersbøl, Michael and Petersen, Peter (2012) HighCrop-workshop viste sædskifters styrker, udfordringer og muligheder. Working paper.

Tesdorpf, Marianne (2018) Hvad tjente økologerne i 2017. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 70-71.

Tesdorpf, Marianne (2017) Hvad tjente økologerne i 2016? In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 32-33.

Tesdorpf, Marianne (2013) Din bedrift er økologisk - er den også bæredygtig? [Your farm is organic - Is it also sustainable?] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 6-7.

Tesdorpf, Marianne (2013) Hvad tjente økologerne i 2012? In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 36-37.

Tesdorpf, Marianne (2013) Low input mælkeproduktion. [Low input milk production.] In: Økologisk Planteavlsberetning 2013. Økologisk Rådgivning, pp. 48-49.

Thamsborg, S.M. (2011) PAROL. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Submitted]

Thamsborg, Stig Milan (2011) Når økologisk forskning viser vej. Økologi og Erhverv, 21 November 2011, .

Thamsborg, Stig MIlan (2011) Parasitter i økologiske svin - innovative løsninger til nye udfodringer. ICROFS.

Thamsborg, Stig Milan; Katakam, Kiran Kumar; Pedersen, Heidi Huus and Mejer, Helena (2014) Overlevelse af sundhedsskadelige mikroorganismer (bakterier/vira) eller parasitter ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Workshop at: Temadag: Optimal udbringning og udnyttelse af gylle, Århus Universitet, Foulum.

Thapa, Sundar; Meyling, Nicolai V.; Thamsborg, Stig Milan and Mejer, Helena (2013) NYT ØKOLOGISK TILTAG OVERFOR PARASITTER: Mikrosvampe kan bruges til biologisk kontrol af parasittiske spolorm i økologiske æglæggere. .

Theilgaard, Malene (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd - resultater fra 2016. . Online at https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/jordbearbejdning/sider/Oe-17-3811-Radrensning-giver-merudbytte-i-vaarsaed.aspx, accessed on: 14 August 2017.

Theilgaard, Malene (2017) Invitation ØKOLOGISKE FELTDAGE DEN 12.-13. JUNI 2017. , https://www.landbrugsinfo.dk.

Theilgaard, Malene (2016) Betydningen af afgrødediversificering for forekomsten af ukrudt i økologisk vårsæd. Masters thesis, Aarhus University . .

Theilgaard, Malene and Bertelsen, Inger (2017) Radrensning giver merudbytte i vårsæd. Magasinet Mark, March 2017, pp. 42-43.

Theilgaard, Malene and Nielsen, Erling E (2015) Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af efterafgrøder. SEGES , Organic farming.

{Tool} Plants and planting designs for organic poultry ranges. [Beplantning i økologiske hønsegårde.] Creator(s): Thejsen, Jens. Issuing Organisation(s): Økologisk Landsforening (Danish Organic National Association). OK-Net EcoFeed-selected tool. (2015)

Therkildsen, M. (2019) GreenPork - Økologisk svinekød produceret med græsprotein. [GreenPork - Organic pork produced with grass protein.] Speech at: Græsprotein - Skal det erstatte soja?, Herning, 14-03-2019.

Therkildsen, M. (2014) Økologisk kødproduktion og kvalitet - resultater fra GUDP projekt. In: Kødudvalget Økologisk Landsforening, pp. 1-26.

Therkildsen, M. (2012) Økologi skal smages. Økologi og Erhverv, Klumme, 24 August 2012, 505, p. 15.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. ICROFS Nyt, November 2012, 2, pp. 8-9.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Ny KvægForskning, October 2012, 10 (5), pp. 6-7.

Therkildsen, M.; Jensen, S.K. and Vestergaard, M. (2012) Grønt kalvekød er ikke mørkerødt. Kalveproducenten, 2012, 30 (4), pp. 17-18.

Therkildsen, M. and Vestergaard, M. (2014) Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr. ICROFS Nyt, 2 June 2014, 2, pp. 5-7.

Therkildsen, Susanne and Steenfeldt, Sanna (2019) Nye foderstrategier til økologiske kyllinger. Dansk Erhvervs Fjerkræ, June 2019, pp. 36-37.

Thodberg, L.; Bauer, B.; Weidema, B.; Cederberg, C.; Søndergaard, H.A.; Løber, M.; Halberg, N.; Madsen, N.L.; Nielsen, P.H.; Kofoed, S. and Hvid, S.K. (2004) Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger. Miljøstyrelsen (Miljøprojekt 900).

Thomasen, Jørn Rind and Kargo, Morten (2015) Fremtidens ko – sammenhæng imellem avlsmæssige ændringer og nye staldsystemer. Keynote presentation at: Workshop: Fremtidens kostald, Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele, 2. december 2015.

Thomsen, Henning C. (2001) Kan hestebønner forsinke skimmelangreb. Kartoffelproduktion, 27 (4), pp. 6-7.

Thomsen, Henning C. and Rasmussen, Ilse A. (2008) Anlæggelse af forsøg på Jyndevad Forsøgsstation. [Treatment of experiments at Jyndevad Experimental Station.] . Online at http://www.youtube.com/watch?v=4yIesFh1ZcU&feature=BFa&list=PL7CE1EC63C17D0A6B&lf=results_main, accessed on: 24 October 2011.

Thomsen, I. K. (2002) Kan kvælstofmineraliseringen styres ved jordløsning? Poster at: Markvandring Foulumgaard, Foulumgaard, 13. juni 2002. [Unpublished]

Thomsen, Ingrid Kaag (2003) Kun lille N-effekt af jordløsning i vårbyg. Landbrugsmagasinet Landsbladet, June 2003, p. 32.

Thomsen, Ingrid Kaag; Berntsen, Jørgen and Nielsen, Niels Erik (2005) Kerneudbytte af vårbygsorter og sortsblandinger under forskellige gødningsniveauer. [Grain yield of spring barley cultivars as influenced by nutrient availability.] FØJOenyt.

Thomsen, Ingrid Kaag and Sørensen, Peter (2004) Jordløsning i vækstsæsonen øger ikke N mineraliseringenen. FØJOenyt (4).

Thomsen, Senior scientist Ingrid Kaag (2003) Kvælstofmineralisering efter jordløsning i vinterhvede. [Nitrogen mineralization as affected by soil disturbance in winter wheat.] Speech at: Markvandring, Forskningscenter Foulum, 12. juni 2003.

Thomsen, Darran (2018) Hestebønner hårdt ramt af tørke. In: Økologisk Planteavlsberetning. , pp. 64-65.

Thomsen, Darran (2018) Økologiske sukkerroer 2018. Økologisk Planteavlsberetning, 19 October 2018, pp. 40-41.

Thomsen, Darran (2017) Første år med økologiske sukkerroer. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 8-9.

Thomsen, Darran Andrew (2017) Havresorter 2018. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , p. 27.

Thomsen, Darran Andrew (2017) Store merudbytter for svovlgødskning af økoraps. In: Økologisk Planteavlsberetning 2017. , pp. 19-20.

Thomsen, Darran Andrew (2015) Vilde bier på økologiske bedrifter. LandbrugsAvisen, 11 December 2015, p. 5.

Thomsen, Darran Andrew; Madsen, K.H. and Sørensen, Peter (2013) Mobile Grøngødninger. Videncentret for Landbrug.

Thomsen, Darran Andrew; Melander, Bo and Madsen, K.H. (2013) Kvikbestandens udvikling i det økologiske sædskifteforsøg på Jyndevad. Videncentret for Landbrug.

Thomsen, Henning C. (2012) Video med præsentation af forsøg på AU-Foulum. .

Thomsen, I.K.; Carcea, M. and Narducci, V. (2010) Vinterhvede og vårhvede - efterafgrøder påvirkede udbyttet men ikke kvaliteten. ICROFS nyt, December 2010, 4, pp. 3-4.

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2018) Hvordan kan hytteklimaet forbedres i sommervarmen? .

Thomsen, Lene and Bonde, Marianne (2015) Potentialer i forskellige hyttedesign. Keynote presentation at: Økologi-kongres 2015, Vingsted hotel- og konferencecenter, 25.-26. november 2015.

Thomsen, Morten (2014) Poppeltræer giver søer og pattegrise skygge for sommerens hårde sol. LandbrugsAvisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2014) Vil fravænne grise på 42 kg. Landbrugsavisen, 8 August 2014, 32 (2), p. 8.

Thomsen, Morten (2012) Undersøger sammenhæng mellem tilsmudsning og skatol. Landbrugsavisen, 12 October 2012, 12 okt, p. 10.

Thomsen, Morten (2012) Øko-slagtesvin henter selv foderet på marken. Landbrugsavisen, 5 October 2012, p. 12.

Thomsen, Rikke (2015) Økologiske metoder giver god velfærd for hangrise. Økologi & Erhverv, 15 August 2015, 571, p. 12.

Thomsen, Rikke and Buus, Marie Lund (2015) Tilsmudsningsskala. Working paper, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet .

Thomsen, Rikke; Jensen, Bent Borg; Eriksen, Simme and Sørensen, Jan Tind (2012) Hangrise lugter mere end forventet. Økologi og Erhverv, 19 October 2012, 2012 (509), p. 16.

Thomsen, Rikke; Kongsted, Anne Grete; Rousing, Tine and Bonde, Marianne (2011) Økologisk hangriseproduktion: Er dyrevelfærden i orden? In: Temadag om økologisk og konventionel frilandssvineproduktion. Intern Rapport, no. 106. Århus Universitet.

Thorsen, Cecilie (2016) Demodag for VIPiglets. [Demonstration of the VIPiglets project.] . [Completed]

Thorsøe, Martin H. (2013) Viden, værdier og tillid i økologiske fødevarenetværk. Qualifying exam dokument thesis, Aarhus University , Agroecology. . [Completed]

Thorsøe, Martin H.; Laursen, Klaus Brønd and Noe, Egon (2015) Nye udviklingsveje for afsætning af økologiske kyllinger. Working paper, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet .

Thorsøe, Martin H. and Noe, Egon (2017) Røre i hønsegården? Økologi & Erhverv, 18 August 2017, p. 14.

Thorsøe, Martin H. and Steenfeldt, S. (2018) Forskere: Øko-kyllingen står ved en skillevej. Altinget, February 2018, 0-0.

Thorup-Kristensen, Kristian (2009) Gulerod, løg, salat og hvidkål i økologiske sædskifter. Frugt og Grønt, 2009, pp. 336-337.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Beregning af kvælstoftilførsel i sædskiftet. Frugt & Grønt, August 2008, pp. 354-356.

Thorup-Kristensen, Kristian (2008) Udbytte, kvalitet og smag i økologisk grønsagsproduktion. [Yield, quality and taste i organic vegetable production.] Landbrugsavisen, August 2008.

Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Bedre sædskifter med dybe rødder. [Better rotations with deep roots.] Økologisk Jordbrug, 2007, 27 (378), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2007) Hvad bestemmer afgrøders roddybde, og hvordan kan vi bruge det til at opnå bedre udnyttelse af kvælstof? [What determines crop rooting detph, and how can we use this to achive improved nitrogen efficiency in rotations?] In: Plantekongress 2007: Sammendrag af indlæg, pp. 62-63.

Thorup-Kristensen, Kristian (2005) Brug efterafgrøder rigtigt i sædskiftet. [Optimal use of catch crops in rotations.] Mark, December 2005 (12), pp. 16-19.

Thorup-Kristensen, Kristian (2005) Kapitel 1: Grøngødning og efterafgrøder, Kapitel 2: Grøngødningens biologi, og Kapitel 3: Grøngødningens virkninger. In: Bjerg, Anna-Christa (Ed.) Grøngødning, efterafgrøder og dækafgrøder. Landbrugsforlaget, chapter 1-2-3, pp. 1-37.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Om at vende chikanegræsset til egen fordel. [How to turn legally required catch crops to your own advantage.] Agrologisk, November 2004, pp. 8-10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Forslag til øget kvælstofeffekt af efterafgrøder ved optimeret artsvalg, management og placering. In: Jørgensen, Uffe (Ed.) Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i mark og effekt på kvælstoftab. , chapter 4.5, pp. 100-110.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Ny lovende efterafgrøde. [New promising catch crop.] Økologisk Jordbrug, 2004, 24 (309), p. 10.

Thorup-Kristensen, Kristian (2004) Plantedække øger udnyttelsen af N i økologiske grønsager. [Crop cover improves the nitrogen status in vegetable crop rotations.] FØJOenyt.

Thorup-Kristensen, Kristian (2003) Efterafgrøder med mange formål. Økologisk Jordbrug, 2003, 23 (285), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Grønsagssædskifte uden tilførsel af gødning. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (258), p. 6.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Økologisk grønsagssædskifte uden kvælstofimport. In: Bakkegard, Mikkel (Ed.) Plantemøtet Østlandet 2002 (2), Grønn Forskning, pp. 139-144.

Thorup-Kristensen, Kristian (2002) Viden om rodvækst er nyttig. Økologisk Jordbrug, 2002, 22 (277), p. 14.

Thorup-Kristensen, Kristian and Tersbøl, Michael (2005) Grøngødning og efterafgrøder. Landbrugsforlaget, Århus.

Thorup-Kristensen, Dr. Kristian (1999) Økologisk grønsagsproduktion uden kvælstofimport. [Organic vegetable production without import of nitrogen.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 1999, 7, pp. 8-9.

Thorup-Kristensen, K. (2015) Sorten bestemmer planters rodvækst. Økologi & Erhverv, 23 January 2015, 559, p. 10.

Thorup-Kristensen, K. and Dresbøll, D.B. (2015) Kompost af byaffald er velegnet som P-gødning og til jordforbedring. LandbrugsAvisen, 12 February 2015.

Thorup-Kristensen, Kristian (2016) Rækkedyrkning af korn med efterafgrøde tegner lovende. Økologi og erhverv, January 2016, p. 8.

Thorup-Kristensen, Kristian (2014) Rødder og kompost, økologisk planteproduktion under begrænset næringsstofforsyning. [Roots and Compost - organic crop production under reduced nutrient availability.] In: Ny viden om økologi. Resultater fra forskningsprogrammerne RDD 1 (Danmark) og CORE Organic (EU). . [draft]

Thorup-Kristensen, Kristian (2013) Rodvækst og sorter til økologi. [Root growth and cultivars for organic farming.] Økologi & erhverv, 8 May 2013, p. 12.

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo. Presentation at: Statusmøde Organic RDD og CORE Organic II, Horsens, Denmark, 16. november 2011. [Completed]

Thorup-Kristensen, Kristian (2011) RoCo 2011-2013: Rødder og kompost, økologisk dyrkning med begrænset tilgængelighed af næringsstoffer. [RoCo 2011-2013: Roots and compost, organic crop production with limited access to plant nutrients.] ICROFS.

Thorup-Kristensen, Kristian; Andresen, Marianne and Dresbøll, Dorte Bodin (2014) Sorter med bedre rodvækst til økologisk dyrkning. [Cultivars with improved root growth for organic production.] ICROFS nyt, 31 December 2014, p. 1. [draft]

Thorup-Kristensen, Kristian and Thi Thuy, Hong Phan (2017) Arter af efterafgrøder og deres egnethed til rækkedyrkning. Speech at: Økologikongres 2017, Kolding, 29. - 30. november 2017. [Unpublished]

Toft, Lars Villadsgaard (2019) Grøn bioraffinering - Økonomien for planteavlere og bioraffinaderi. [Green biorefinery - Economy for plant producers and the biorefinery plant.] Speech at: Økologi-Kongres 2019, Vingsted Hotel og Konferencecenter, 20-21. november 2019.

Tvedegaard, Niels (2005) Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer. Fødevareøkonomisk Institut (FØI) .

Tvedegaard, Niels (2002) Økologisk mælkeproduktion - økonomiske analyser. FOI report, no. 137. Danish Research Institute of Food Economics , Department of Farm Management and Production Systems.

Tvedegaard, Niels (2002) Notat om kvælstof. .

Tvedegaard, Niels (2002) Notat om økonomien ved økologisk mælkeproduktion. [The economics of organic milkproduction.] .

Tvedegaard, Niels (2002) Notat vedrørende økologitilskud. .

Tvedegaard, Niels (2002) Notat om økonomien i konventionel og økologisk jordbrug. .

Tvedegaard, Niels; Kristensen, Ib Sillebak and Kristensen, Troels (2010) Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universitet, chapter 9, pp. 59-64.

Tvedegaard, Niels (2019) Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet? Økologisk Nyhedsbrev, 28 January 2019, p. 1.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomien i produktion af økologisk svinekød fodret med græsprotein. [Economy in producing organic pork feeding with grass protein.] Økologisk Landbrug, 30 November 2018 (639), p. 21.

Tvedegaard, Niels (2018) Økonomi ved kløvergræs i sædskiftet. Herunder salg til bioraffinering. [Economic contribution from grass clover in the rotation including sale for bio-refining.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Tvedegaard, Niels (2017) Økologisk græsprotein og økonomi. [Organic grass protein and economy.] Speech at: Økologi-Kongres 2017, Vejle, 29-11-2017.

Tvedegaard, Niels (2016) Eksempler på økonomien ved produktion af grønt protein. [Examples on the production economy of green protein.] .

Tvedegaard, Niels (2014) Hømælk. Hvad koster det?? Københavns Universitet .

Tvedegaard, Niels and Kristensen, Troels (2014) Så meget koster øko-hømælk at producere. Landsbladet, Kvæg, pp. 1-15. [Submitted]

Tybirk, K.; Ejrnæs, R.; Elmegaard, N.; Langer, V. and Holmstrup, M. (2003) Naturkvalitet og biodiversitet. In: Holmstrup, M. (Ed.) Gør økologisk jordbrug en forskel?. Miljøbiblioteket, no. 1. Gads Forlag, chapter 3, pp. 33-41.

Tybirk, K.; Fredshavn, J.; Aude, E. and Petersen, S. (2003) Naturen er bedre i økologiske hegn og skel. FØJO-e-nyt - Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 5.

Tybirk, K.; Hald, A.B.; Pedersen, M.B. and Sønderskov, M. (2004) Ukrudt i et kulturlandskab. In: Madsen, K.H. (Ed.) Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. DJF, chapter 12. [In Press]

Tybirk, Knud; Aude, Erik and Bruus Pedersen, Marianne (2003) Mere natur i økologiske hegn. [More nature in organic hedges.] Vand og Jord, September 2003, 10 (3), pp. 93-96.

Tybirk, Knud; Aude, Erik and Pedersen, Marianne Bruus (2003) Naturindholdet i hegn på økologiske og konventionelle bedrifter. [Plants and arthropods in organic and conventional hedges.] In: DJF rapport Markbrug, nr. 89. .

Tybirk, Knud and Fredshavn, Jesper (2003) Naturkvalitet i økologisk jordbrug – koncept og foreløbige resultater. [Nature Quality in organic farming - concept andpreliminary resxults.] In: DJF rapport, Danmarks JordbrugsForskning, 89, pp. 189-198.

Uellendahl, Hinrich (2018) Biogaspotentialet i græspulp og restvæske fra et grønt bioraffinaderi. [Biogas potential in grass pulp and brown juice from green bio-refinery.] Speech at: Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra grønne biomasser, Aarhus University, Foulum, 17-09-2018.

Uellendahl, Hinrich (2015) Biogas kan øge bæredygtigheden i økologisk landbrug. Økologi & Erhverv, 15 September 2015, 573, p. 15.

Uller-Kristensen, H (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene (2019) Når næste generation tager over. Økologisk Landbrug, 29 November 2019, 650, p. 14.

Uller-Kristensen, Helene (2019) Avl af oprindelige racer kan skabe fundament for ny nicheproduktion. Fagmediet Økologisk, 10 October 2019, pp. 1-4.

Uller-Kristensen, Helene (2018) Nye koncepter for inkluderende rådgivning i økologisk planteavl. Økologisk Landbrug, 2 November 2018, 638, p. 8.

Uller-Kristensen, Helene and Sehested, Jakob (2019) Grobund for innovation, vækst og troværdighed. 'Økologisk Landbrug' og www.icrofs.dk, 26 March 2019, pp. 1-2. [In Press]

Vaarst, M. (2004) Dilemma og synergi i økologisk husdyrhold: Dyrevelfærd, naturlighed og fødevaresikkerhed. FORSKNINGSNYTT om økologisk landbruk i Norden, October 2004 (3).

Vaarst, M. and Bennedsgaard, T.W. (2010) Lavt forbrug af antibiotika i økologiske malkekvægsbesætninger. Det Jorbrugsvidenskabelige Fakultet , Institut for Husdyrbiologi og -sundhed.

Vaarst, M.; Ingvartsen, K.L.; Vestergaard, E.M. and Maddox-Hyttel, C. (2003) Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger. .

Vaarst, M.; Maddox-Hyttel, C.; Thamsborg, S. M.; Bennedsgaard, T.W.; Vestergaard, E.M.; Fossing, C. and Ingvartsen, K.L. (2004) Sundhed og velfærd i kalveholdet. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) .

Vaarst, M. and Nissen, T.B. (2003) Manual til Kalveliv 100. – Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger. .

Vaarst, Mette (2009) Mere fokus vil give flere levende kalve. Økologisk Jordbrug, 4 September 2009 (438), p. 16.

Vaarst, Mette (2009) Ejerskab over egne planer. Økologisk Jordbrug, 29 May 2009, p. 1.

Vaarst, Mette (2006) Sundhed frem for medicin - Erfaringer med udfasning af antibiotika i økologiske malkekvægsbesætninger. Økologisk Landsforening .

Vaarst, Mette (2000) Landmændenes oplevelse af omlægning til økologisk drift. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 3, pp. 47-63.

Vaarst, Mette (2000) Omlægning til økologisk drift set fra dyrlægers og konsulenters synsvinkel. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 2, pp. 15-46.

Vaarst, Mette; Alban, Lis; Jensen, Margit Bak and Mogensen, Lisbeth (2000) Sundhed og velfærd hos kalve og opdræt. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 5, pp. 93-123.

Vaarst, Mette and Kristensen, Erik Steen (2000) Muligheder for forbedringer. In: Kristensen, Erik Steen and Thamsborg, Stig Milan (Eds.) Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport, no. 6. FØJO , chapter 8, pp. 135-143.

Vaarst, Mette and Nissen, Thorkild Bülow (2006) Manual til Koliv 100. Økologisk Landsforening .

Vaarst, Mette and Nissen, Thorkild Bülow (2004) Farvel til antibiotika. Økologisk Landsforening .

Vaarst, Mette; Nissen, Thorkild Bülow and Lauridsen, Kirstine (2008) Manual til Kvieliv 100. Økologisk Landsforening .

Vaarst, Mette (2019) KALVvedKO: Kalve hos køer i økologiske malkekvægbesætninger. Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet .

Vaarst, Mette (2009) Tvungen rådgivning er selvmodsigende. Økologisk Jordbrug, 23 January 2009, p. 2.

Vaarst, Mette; Jensen, Margit Bak; Mogensen, Lisbeth; Lehmann, Jesper Overgaard and Christiansen, Iben Alber (2019) Køer og kalve går sammen i Holland. Kronik. [Cows and calves are together in The Netherlands. Chronicle.] Fagmediet Økologisk - nyt om udviklingen, 8 January 2019, pp. 1-5.

Vaarst, Mette and Sørensen, Jan Tind (2017) Muligheder for antibiotikafri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark. DCA Rapport, no. 106. DCA, DCA.

van der Werf, Hayo M.G.; Knudsen, Marie and Cederberg, Christel (2020) Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere. [Comparisons betwwen organic and conventional agriculture should be better, says scientists.] DCA newsletter, 17 March 2020, pp. 1-3.

{Tool} Database of soilborne pathogens of arable and horticultural crops. Creator(s): vanasperen, paulien. Issuing Organisation(s): Best4Soil. (2020)

Velimirov, Alberta; Bergamo, Paolo; Lück, Lorna and Brandt, Kirsten (2005) Smag, friskhed og næringsstoffer. Information til detailhandlere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Taste, Freshness and Nutrients. Information to Retailers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Organic HACCP, no. Nr. 1. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Velimirov, Alberta; Bergamo, Paolo; Lück, Lorna and Brandt, Kirsten (2005) Smag, friskhed og næringsstoffer. Information til forbrugere om kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Taste, Freshness and Nutrients. Information to Consumers regarding Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 2. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Velimirov, Alberta; Brandt, Kirsten; Lück, Lorna; Wyss, Gabriela and Torjusen, Hanne (2005) Produktion af æbler. Kontrol af kvalitet og sikkerhed i økologiske produktionskæder. [Production of Apples. Control of Quality and Safety in Organic Production Chains.] Info Organic HACCP, no. Nr. 13. Forschungsinstitut für biologischen Landbau, CH-5070 Frick; University of Newcastle, UK-NE1 7RU,Newcastle upon Tyne; Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO), Foulum, DK-8830 Tjele. [Unpublished]

Vestergaard, Jannie (2010) Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder. In: Kristensen, Troels (Ed.) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Intern rapport • husdyrbrug Nr. 27, Aarhus Universtiet, chapter 8, pp. 56-58.

Vestergaard, M. (2003) Fodringen kan påvirke fedtsyremønsteret i oksekød – og måske gøre kødet sundere. Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning, nr. 3, juni 2003 p. 4., 2003 (3), p. 4.

Vestergaard, M. and Andersen, H. Refsgaard (2003) Produktionssystemet kan påvirke indholdet af specielle fedtsyrer (CLA) i kød og talg fra stude. Kalveproducenten 21 (3), 10-12, 2003, 21 (3), pp. 10-12.

Vestergaard, J. S. (2007) Hvordan smager mælken? [What does the milk taste like?] Ny Kvægforskning, April 2007, 5 (2), p. 3.

Vestergaard, M. (2013) Er der flere økologiske bøffer på vej? (D.3.2). Økologi og Erhverv, 11 October 2013, 531, p. 16.

Vestergaard, M. (2013) Forbrugerne kan se frem til større udbud af økologiske bøffer (D.3.2). DCA, 2013, 22, pp. 1-2.

Vesterholt, Lasse Lillevang (2018) SUREVEG - recirkulering af planteaffald og samdyrkning af grønsager. .

Vesterholt, Lasse Lillevang and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2018) SUREVEG - recirkulering af planteaffald som kompost og samdyrkning af grøntsager. Poster at: Klintholm open house event, Klintholm, 30. May 2018.

Vesterholt, Lasse Lillevang; Shanmugam, Sindhuja; Hefner, M.; Sørensen, Jørn Nygaard and Kristensen, Hanne Lakkenborg (2019) Er dine grøntsager veganske? Poster at: Food festivallen Århus, Tangkrogen Århus, 6.-8. Sept. 2019. [Completed]

Viereck, Nanna; Seefeldt, Helene Fast; Nielsen, Merete Møller and Engelsen, Søren Balling (2005) HR MAS NMR-spektroskopi: en hel ny verden for fødevareforskningen. Dansk Kemi, 2005, 86 (11), pp. 30-37.

Vinther, F.P. (2005) Ærter som kvælstofsamler i vinterafgrøder. [Field peas as collector of nitrogen in winter cereals.] Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø.

Vinther, F.P. (2004) Organisk kvælstof kan også udvaskes. [Organic nitrogen can also be leached.] Økologisk Jordbrug, November 2004 (325), p. 6.

Vinther, F.P. (2004) N-fiksering - hvor meget og hvordan? [N fixation - how much and how?] MånedsMagasinet Kvæg, January 2004, p. 19.

Vinther, F.P. (2004) N-fiksering - hvor meget og hvordan? [N fixation - how much and how?] Speech at: Plantekongres 2004, Messecenter Herning, Danmark, 13.-14. januar 2004. [Unpublished]

Vinther, F.P. (2003) Hvor bliver kvælstoffet af? [Where does the nitrogen go?] FØJOenyt, October 2003, - .

Vinther, F.P. (2003) Symbiotisk N2 fiksering i kløvergræs. [Symbiotic N2 fixation in grass-clover.] FØJOenyt, June 2003, 2, - .

Vinther, F.P. (2003) Hvor meget kvælstof henter kløvergræs fra luften? [How much nitrogen is fixed by grass-clover?] Aktuel Økologi fra Familielandbrugets Økologikonsulenter, 2003 (6), pp. 4-5.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof forsvinder. [Nitrogen disappeas.] Økologisk Jordbrug, 2003 (297), p. 8.

Vinther, F.P. (2003) Kvælstof fra luften. [Nitrogen from the air.] Økologisk Jordbrug, 2003 (288), p. 6.

Vinther, F.P.; Hansen, E.M. and Eriksen, J. (2005) Udvaskning af organisk kulstof efter kløvergræs. [Leaching of organic carbon and nitrogen.] In: Olesen, J.E. (Ed.) Drivhusgasser fra jordbruget - reduktionsmuligheder. DJF rapport, no. Markbrug nr. 113. Danmarks JordbrugsForskning , Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, chapter 11, pp. 129-140.

Vinther, F.P.; Hansen, E.M.; Eriksen, J. and Jacobsen, O.H. (2004) Udvaskning af organisk bundet kvælstof og kulstof. [Leaching of organic nitrogen and carbon.] FØJOenyt (6).

Vinther, F.P. and Laier, A.Aa. (2001) Ærter som kvælstofsamler i vintersæd. [Peas collecting nitrogen in winter cereals.] Landsbladet, December 2001.

Vinther, Finn P. and Hansen, Søren (2004) SimDen - en simpel model til kvantificering af N2O-emission og denitrifikation. [SimDen - a simple model for quantification of N2O-emission and denitrification.] DJF rapport, no. 104. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department for Agroecology.

Visser, Anne Mette (2006) Ø ma' - Frisk økologi fra Fyn. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning , chapter 6, pp. 21-23.

Vollmer, J.H.; Østergård, H.; Pinnschmidt, H. and Munk, L. (2005) Vekselvirkning mellem plantesygdomme påvirker sygdomsudviklingen. [Interaction between plant pathogens influences development of disease.] FØJOenyt, 6.

{Tool} Roughage for organic laying hens. [Økologisk grovfoder til høns.] Creator(s): Volmar, Jan. Issuing Organisation(s): Økologisk Landsforening (Danish Organic National Association). (2009)

Wang, Yaosheng; Thorup-Kristensen, Kristian; Jensen, Lars Stoumann and Magid, Jakob (2014) Genetisk variation af rødder og rodhår mellem sorter af vårhvede. ICROFS nyt, 2014 (2), pp. 1-3.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Er øko-gulerødderne sundere? [Are organic carrots healthier?] Dagbladet Børsen, August 2007, Sektion for Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Warrer Knudsen, Jette (2007) Ny forskning skal give bedre øko-mad. [New research will give improved organic food.] Dagbladet Børsen, August 2007, Tillægget Fødevarer og Sundhed, p. 2.

Weber, Roland W.S. (2013) Klimaændringer kan give sommersortråd. Frugt & Grønt, 1 June 2013, 2013 (6), pp. 20-21.

Weber, Roland W.S. (2013) Æblets gummiråd nu også i Danmark. Frugt & Grønt, 1 January 2013, 2013 (1), pp. 8-9.

Wibe, Atle and Sigsgaard, Lene (2013) Bekæmpelse af hindbærsnudebillen. [Management of the strawberry blossom weevil.] Økologi & Erhverv, 25 January 2013, 515, p. 1.

Wier, M.; Christensen, T. and Jacobsen, L.B. (2004) Økologisk jordbrug i Danmark. [Organic Agriculture in Denmark.] In: Landbrugets økonomi. .

Wier, Mette (2004) Moderne økologi er afhængig af stærke Ø-mærker. FØJOenyt (5).

Wier, Mette (2001) Forbrugernes efterspørgsel genstand for forskning. Økologisk Jordbrug, 2001, 21 (252).

Wier, Mette (2001) Markedspotentiale og merpriser. In: Chrstensen, J. and Frandsen, S.E. (Eds.) Økonomiske perspektiver for økologisk jordbrug. SJFI report no. 124, SJFI, Copenhagen.

Wier, Mette (2000) Dansk undersøgelse om forbrug af øko-varer. [Danish survey of consumption of oganic goods.] Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden, 2000 (4), pp. 22-23.

Wier, Mette (2000) Prisfølsomt økoforbrug. [Price sensitive organic consumption.] Økologisk Jordbrug, 2000 (218).

Wier, Mette (2000) Væksten i forbrug af økovarer. [Growth in consumption of organic goods.] AKF Nyt, 2000 (2).

Wier, Mette and Andersen, Laura Mørch (2003) Forbrug af økologiske fødevarer : holdninger, værdier og faktisk købsadfærd. FØJOenyt, June 2003, 2.

Wier, Mette and Andersen, Laura Mørch (2002) Spørgeskema: Forbrug af dagligvarer, juni 2002. [Questionnaire June 2002.] . [Unpublished]

Wier, Mette; Christensen, Tove and Jacobsen, Lars Bo (2004) Økologisk landbrug – miljøpolitisk virkemiddel eller mål i sig selv? In: Miljøøkonomisk debatbog. Miljøøkonomisk debatbog.

Wier, Mette and Smed, Sinne (2002) Forbrug af økologiske fødevarer. Nationaløkonomisk tidsskrift, pp. 1-19. [Unpublished]

Wier, Mette and Smed, Sinne (1999) Forbrugernes interesse i økologiske madvarer. Forskning i økologisk jordbrug, July 1999 (4).

Wiking, L. and Bjerring, M. (2010) Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer. Ny Kvægforskning, October 2010, 8 (5), pp. 4-5.

Wiking, L. and Bjerring, M. (2010) Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer. ICROFS nyt, October 2010 (3), pp. 7-8.

Williams, Michelle (2011) Projektbrochure - Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFS.

Williams, Michelle (2011) FruitGrowth - Nye Økologiske løsninger sikrer fremtidig vækst. [FruitGrowth - Novel organic solutions securing future growth.] Aarhus University , Department of Food Science. Online at https://djfextranet.agrsci.dk/SITES/FRUITGROWTH/OFFENTLIGT/Sider/front.aspx, accessed on: 6 January 2012.

Williams, Michelle; Bertelsen, Marianne; Sigsgaard, Lene; Andersen, Lillie; Pedersen, Hanne Lindhard; Paaske, Klaus; Jørgensen, Rasmus Nyholm; Bertelsen, Keld and Korsgaard, Maren (2011) Nye løsninger sikrer fremtidig vækst i økologisk æbledyrkning. ICROFSnyt, June 2011, 2011 (2), pp. 8-9.

Winters, Jeanet (2016) Gødeadfærd hos økologiske søer i farefolde med energiafgrøder/træer. Thesis, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi . .

Wollenweber, B. and Jørgensen, J.R. (2003) Ændret sortsvalg i korn. In: I Forberedelse af Vandmiljøplan III. Rapport fra Kvælstofgruppen (F10). Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab. , pp. 70-75.

Worup, Claus (2012) Forskere slår et slag for svinekød. Maskinbladet, 31 October 2012, .

Wyss, Eric (2003) Teknikker til planteforædling. [Plant Breeding Techniques.] Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Denmark.

Young, Jette (2017) Antibakterielle planter - fødevarekonservering - fodertilsætning. Speech at: Møde med forskningsminister Søren Pind, AU Foulum, 9 november 2017. [Unpublished]

Ytting, Nanna Karkov (2017) Hyppige slæt i kløvergræs giver højt proteinudbytte. ICROFS nyt, 27 March 2017 (3), p. 1.

Ytting, Nanna Karkov (2017) Bioraffinering af kløvergræs og andre afgrøder - kvalitet og udbytte. Speech at: Plantekongres 2017, Herning, 17.01.2017.

Yue, Xie and Kristensen, Hanne L. (2013) Dyrkning af flere afgrøder sammen reducerer kvælstoftabet til vandmiljøet i økologisk grønsagsdyrkning. In: Dyrkning af flere afgrøder sammen reducerer kvælstoftabet.

Østergaard Nielsen,, Henrik (2006) Tanker om lupiners dyrknings(u)sikkerhed. In: Hansen, Jesper (Ed.) Økologisk Planteavlsberetning 2006. Økologisk Rådgivning, chapter 6, p. 68.

Østergård, H. and Jensen, J. Willas (2006) Sortsblandingers udbyttestabilitet og udbyttepotentiale. In: Proceedings Plantekongres 2006, Herning 10-11. januar 2006, pp. 340-341.

Østergård, Hanne; Bardtrum, Lars and Jensen, Jakob Willas (2004) Sortsblandinger af byg til økologisk jordbrug. [Variety mixtures of barley for organic farming.] FØJOenyt, Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (2).

Østergård, Hanne; Kristensen, Kristian; Willas, Jakob and Deneken, Gerhard (2002) Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning. Forskningsnytt om økologisk landbruk, 2002 (5), pp. 7-8.

Østergård, Hanne (2011) Biogas i økologisk jordbrug. Økologi & Erhverv, 20 May 2011, 478, - .

This list was generated on Mon Mar 1 12:47:23 2021 CET.