home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT

Kristensen, Troels (Ed.) (2010) Økologisk græsmarksproduktion og udnyttelse til mælkeproduktion. Bilag til temadag arrangeret i samarbejde mellem FØJO III projekterne: ORMILKQUAL, ORGGRASS og ECOVIT. Intern rapport • husdyrbrug, no. 27. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Danmark.

[thumbnail of 17872.pdf]
Preview
PDF - Danish/Dansk
3MB


Summary

I det økologiske jordbrug er den mest udbredte afgrøde kløvergræs. Kløvergræsmarken bidrager til sædskiftet direkte ved at fiksere kvælstof og indirekte som en vigtig afgrøde til at opretholde et frugtbart sædskifte. I kvægproduktionen udgør foder fra kløvergræs over halvdelen
af malkekøernes foderoptag enten via afgræsning eller som ensilage. Derfor er en optimal kløvergræs produktion og udnyttelsen essentiel indenfor det økologiske jordbrug. I 2006 blev der iværksat en række forskningsprojekter i regi af forskningscenter for økologisk jordbrug (FØJO). Tre af projekterne, ORGGRAS, ORMILKQUAL og ECOVIT havde som centralt element den økologiske græsmarksproduktion.
I projektet ORGGRASS var der fokus på de stadigt større bedrifter og de heraf afledte konsekvenser med arealer tæt på bedriften med hyppigere afgræsning og græs i sædskiftet end på de fjernere beliggende arealer for produktiviteten og udnyttelsen af næringsstofferne. I ORMILKQUAL blev der arbejdet med betydningen af græsmarkens indhold af bælgplanter og urter for mælkens smag og sammensætning, mens der i ECOVIT var fokus på effekten af græsmarkens botaniske sammensætning på indholdet af vitaminer og mineraler.
En række af aktiviteterne i projekterne blev gennemført på private kvægbrug som velvilligt stillede bedriften til rådighed for i nogle tilfælde ret omfattende ændringer i den traditionelle produktion. Vi vil her gerne takke ejerne og deres rådgivere for en meget positiv og engageret
medvirken i de gennemførte forsøg.
Formålet med temadagen er at samle nogle af resultaterne fra de tre projekter for derved at give et samlet overblik over de resulter der nået i forhold til den økologiske græsmarksproduktion og udnyttelse heraf til mælkeproduktion. Det er vores håb hermed at bidrage til en forbedret produktivitet og udnyttelse af kløvergræs i den økologiske produktion, og derved stimulere til en fortsat udvidelse af den økologiske produktion.


EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk græsmarksproduktion; mælkeproduktion
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Denmark > DARCOF III (2005-2010) > ECOVIT - Improved health in organic milk production
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > ORGGRASS - Grass-clover in organic dairy farming
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > ORMILKQUAL - High quality organic milk
Deposited By: Kirkegaard, Lene/LKI
ID Code:17872
Deposited On:15 Oct 2010 13:23
Last Modified:04 Jun 2013 07:45
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page