home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Parasitter spænder ben for økologisk ørredproduktion

Jokumsen, Alfred (2019) Parasitter spænder ben for økologisk ørredproduktion. [Parasites are challenging organic trout production.] Technical University of Denmark , DTU Aqua, www.aqua.dtu.dk.

[thumbnail of Parasitter spænder ben for økologisk ørredproduktion.pdf] PDF - Danish/Dansk
515kB


Summary

Opdræt af regnbueørred, især økologisk ørred, er kritisk udfordret på grund af relativt mange hud/gælle infektioner forårsaget af forskellige patogener, især parasitten Costia (Ichthyobodo necator), som ultimativt er dødelig for yngel/mindre fisk. Dette kan være en trussel mod tilstrækkelig udbud af økologisk yngel til videre produktion, da regelsættet for økologisk akvakultur kræver 100% økologisk yngel. Endvidere forårsager en såkaldt ny ”Rickettsia-lignende" bakterie “rødpletsyge” (RMS), dvs. røde pletter i huden, som medfører ned-klassificering/kassation af op til 30% af fiskene ved slagtning. Behandling ved brug af antibiotika/hjælpestoffer er kun muligt i begrænset omfang i økologisk ørred produktion. Løsninger til forebyggelse og/eller behandling af Costia og RMS er derfor strengt påkrævet – ikke kun for blot at sikre produktion af økologisk ørred i Danmark, men også for at styrke grundlaget for en større produktion af robuste økologiske fisk.
ShelterFish vil fokusere på løsninger i krydsfeltet: Fisk - Patogener – Opdrætssystem/miljø og vandkvalitet; omfattende 1) Test af skjul/skygge med henblik på at skabe bedre og robust opdrætsmiljø; 2) Test af urte ekstrakter og et nyt bakterielt overfladeaktivt stof til behandling af gæller/hud parasit infektioner; 3) Test af induceret immunitet mod ”rødpletsyge” og 4) Test af metoder til reduktion af belastning med organisk stof i økologiske dambrug og herved forbedre vandkvalitet/miljø, fiske sundhed og velfærd.


Summary translation

Trout farming and in particular organic trout farms are critically challenged by relatively high skin/gill infections caused by various pathogens, especially the parasite Costia (Ichthyobodo necator), which is ultimately lethal for fry/smaller fish. Due to new organic regulations requesting also fry to be 100% organic, this in turn compromises supply of organic fry as basic for future production of organic trout. In addition, a Rickettsiales-like bacterium causes Red Mark Syndrome (RMS) with large red patches in the skin, which results in downgrading/rejection of up to 30% of the fish at slaughter. Treatment by use of antibiotics/ auxiliary compounds is only possible to a limited extent in organic trout production. Hence, solutions to prevent and/or treat Costia and RMS are urgently needed, not only to secure production of organic rainbow trout in Denmark, but also enable a larger and more cost efficient production with high animal welfare and minimal environmental impact.
ShelterFish will focus on solutions addressing the interactions between fish - pathogens – farming environment and water quality; including 1) Test of artificial shelters (shade) to enrich environmental conditions; 2) Test of biological herb extracts and a new bacterial surfactant to treat gill/skin parasite infections; 3) Test of induced immunity to fight Red Mark Syndrome (RMS) and 4) Test of tools to reduce organic matter load in organic trout farms and hereby improve water quality, fish health/welfare.

EPrint Type:Web product
Keywords:Økologisk ørred, parasitter, rødplet syge, sundhed, velfærd, miljø
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Aquaculture
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 4 > ShelterFish
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:35557
Deposited On:01 Aug 2019 08:44
Last Modified:01 Aug 2019 08:44
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics