home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin

Strudsholm, Karin (2004) Slagtekvalitet og sygdomsfund hos økologiske slagtesvin. Grøn Viden, Husdyrbrug (38), pp. 1-8.

[thumbnail of GV_Husdyrbrug_38_72dpi.pdf] PDF - English
794kB

Document available online at: http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.asp?action=show&id=788


Summary

Et væsentligt mål i produktionen af økologisk svinekød er at få flest mulige slagtesvin godkendt efter de økologiske kvalitetskriterier. En godkendelse af slagtekroppen medfører den bedste afregning til producenten og opfylder forbrugerens ønske om svinekød med lavt fedtindhold produceret på en gris, der har haft et liv uden belastende sygdomme og skavanker.Økologiske svin skal foruden kravet til basisvægt opfylde kvalitetskriterier for spæktykkelse, kødprocent i midterstykke og i slagtekroppen. Samtidig afstikker det økologiske regelsæt en række bestemmelser vedrørende genetik, opstaldning og fodring, der påvirker produktionen af svinene væsentligt. Viden skabt i den traditionelle produktion kan derfor ikke altid overføres til den økologiske produktionsform. I den traditionelle slagtesvineproduktion i Danmark ses en systematisk variation i kødprocenten henover året, idet der i sommerhalvåret opnås de højeste kødindhold i slagtekroppene. Tilsvarende har flere danske opgørelser vist systematiske årstidsvariationer i forekomsten af brysthindear hos både SPF-, MS- og konventionelle grise. Da stort set alle økologiske grise har en konventionel sundhedsstatus og overføres fra mark til åbne staldanlæg ved fravænning eller senere, vil det være relevant at undersøge for tilsvarende årstidsvariationer.
For at få et bedre beslutningsgrundlag for tiltag, der kan medfører flere godkendte slagtesvin, blev der gennemført analyser af slagtedata på økologiske slagtesvin. Analyserne tog særligt sigte på at undersøge 1) forskelle relateret til slagtevægt og køn, 2) forekomst af årstidsvariationer i slagtekvalitet og sygdomsforekomst og 3) forskelle mellem besætninger i slagtekvalitet og sygdomsforekomst.


EPrint Type:Journal paper
Keywords:slagtesvin, slagtekvalitet, sygdomsfund
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Pigs
Research affiliation: Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Deposited By: Hansen, Grethe
ID Code:3143
Deposited On:18 Aug 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page