home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Slutrapport HighCrop: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion

Olesen, J.E. (2014) Slutrapport HighCrop: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion. Aarhus University , Institut for Agroøkologi.

[thumbnail of 26631.pdf] PDF - Danish/Dansk
Limited to [Depositor and staff only]

683kB


Summary

Den forventede udvidelse af det økologisk dyrkede areal i Danmark er betinget af øget planteproduktion, som kræver højere og mere stabile udbytter. Denne udfordring skal kunne løses samtidig med at importen af konventionel husdyrgødning udfases og miljøpåvirkningen, f.eks. udledningen af drivhusgasser, reduceres væsentligt. HighCrop har to hoved-hypoteser: 1) Højere udbytter og mindre miljøpåvirkning kan opnås ved at inddrage flerårige energiafgrøder og forbedre styring af kvælstof (N) frigivet fra efterafgrøder, grøngødninger og afgrøderester; og 2) Lave udbytter i praktisk økologisk jordbrug skyldes et vidensgab mellem forskning og praksis, som kræver nye strategiske planlægningsværktøjer for at løse. HighCrop bygger på et tæt samarbejde mellem forskning, udvikling og formidling. Forskningen vil øge kendskabet til effekter af N-dynamik og ukrudtstryk på afgrødeproduktivitet, N-udvaskning, drivhusgasemissioner og biodiversitet. Udvikling og formidling vil bygge på nye koncepter for beslutningsstøtte og vidensformidling baseret på en detaljeret analyse af barrierer på bedriften samt i produkt- og videnskæderne. De nye koncepter og værktøjer vil blive testet på økologiske bedrifter og formidlet til danske økologiske rådgivere og landmænd. HighCrop vil også analysere og syntetisere viden gennem afholdelse af en serie workshops med fokus på forskellige værdikæder.


Summary translation

The projected expansion of organic farming in Denmark is conditioned on increased arable crop production, which requires higher and more stable crop yields. This must be achieved while also phasing out the use of imported conventional manure and reducing environmental impacts, such as greenhouse gas (GHG) emissions. HighCrop has two main hypotheses: 1) Higher yields and reduced environmental impact can be achieved by introduction of energy crops and improved management of nitrogen (N) in catch crops, green manure and crop residues; and 2) Low yields in practical arable organic farming are caused by a knowledge gap that requires new strategic management tools to overcome. HighCrop applies a comprehensive approach linking research, development and demonstration. Research will improve our understanding of effects of N dynamics and weed pressure on crop productivity, N leaching, GHG emissions and soil biodiversity to derive essential models for N and weed management in organic arable cropping systems. The key to development and dissemination will be new knowledge transfer tools which will be targeted by identification of real and perceived barriers on the farm, as well as in supply and knowledge chains. These concepts and tools will be tested on organic farms and disseminated to Danish organic advisers and farmers. HighCrop will also make use of participatory approaches to synthesize and disseminate knowledge by organising workshops focusing on different supply chains.

EPrint Type:Report
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Environmental aspects > Air and water emissions
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 1 > HighCrop
Denmark > CROPSYS
Deposited By: Hansen, Grethe
ID Code:26631
Deposited On:15 Aug 2014 10:02
Last Modified:06 Jun 2022 16:03
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics