home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Leverbylder hos økologiske slagtekøer - resultater fra en spørgeundersøgelse

Jorgensen, K.F.; Kjeldsen, A.M. and Strudsholm, F. (2004) Leverbylder hos økologiske slagtekøer - resultater fra en spørgeundersøgelse. [Liver abscesses in organic dairy cattle- results from a survey.] . Online at http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1289.htm.

[thumbnail of 3740.doc] Source file - English
Limited to [Depositor and staff only]

72kB

Document available online at: http://www.lr.dk/kvaeg/informationsserier/lk-meddelelser/1289.htm


Summary

En spørgeundersøgelse blandt 91 økologiske mælkeproducenter vedrørende fodringsmæssige forhold af betydning for forekomst af leverbylder viste, at økologiske foderrationer er karakteriseret ved et hø-jere indhold af kornstivelse, end der typisk ses i konventionelle rationer. Desuden viser undersøgelsen, at besætninger karakteriseret ved en høj frekvens af leverbylder typisk har en lav andel af kraftfoder og høj andel korn i rationen. Derudover anvender besætninger med mange leverbylder en høj grad af af-græsning. Desuden var der tendens til, at besætninger, der fodrer med fuldfoder – enten TMR1 eller en basis TMR med supplerende korn/kraftfoder – har lavere frekvens af leverbylder end besætninger, der fodrer separat.
SÅDAN FODRER DE ØKOLOGSIKE BESÆTNINGER - UDVIKLING FRA 2001 TIL 2003:
I 2003 fodrede 39% af besætningerne med majsensilage, 42% om sommeren og 35% om vinteren. Til-svarende fodrede kun 11% med majs i 2001. Byg er den mest populære kornsort, som anvendes i 80% af besætningerne. Havre, som er det næsthyppigste, anvendes i 25% af besætningerne.
I årene 2001-2003, hvor 90% af de deltagende besætninger har omlagt til 100% økologisk fodring, er der sket en udvikling mod mindre rapskage og pulpetter og mere korn, grønpiller, græsensilage og majsensilage. I samme periode er der sket en lille stigning i foderniveauet (+0,3 FE pr. dag) og i niveau-et af stivelse pr. FE (+10 gram). Siden 2001 er der en tendens til, at besætningerne anvender mindre græs, mere græsensilage, og til at færre besætninger bruger døgnafgræsning. Fundne sammenhænge mellem fodermidler/næringsstoffer og frekvens af leverbylder: Besætninger, der anvender mindre kraft-foder og dermed mere korn, er karakteriseret ved en højere frekvens af leverbylder. Besætninger, der har høj andel af afgræsning i rationen (> 9,0 FE pr. dag), havde flere leverbylder end besætninger, der anvender moderat niveau af afgræsning (< 6,0 FE pr. dag). Der blev ikke fundet nogen klare sammen-hænge mellem rationens indhold af sukker, stivelse og fordøjelige cellevægge og forekomsten af lever-bylder. Besætninger med et højt og lavt niveau af fedtsyrer havde færre leverbylder end besætninger med et middel niveau af fedtsyre.
ANDRE SAMMENHÆNGE OG FORHOLD:
Der var tendens til, at besætninger, der fodrer med fuldfoder – enten TMR1 eller fuldfoder i kombina-tion med supplerende korn/kraftfoder - havde færre leverbylder end besætninger, der tildeler de enkelte fodremidler separat. Der var ingen virkning af antallet af udfodringer eller mængde kraftfoder udfodret ad gangen. Der var ingen sammenhæng til slutfedning af slagtekøer og forekomsten af leverbylder.
SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS BEGRÆNSNINGER:
En spørgeundersøgelse har som metode den begrænsning, at den ikke kan belyse alle vigtige forhold relateret til management og praktisk fodring i besætningerne. Mulige betydende faktorer som for ek-sempel dag-til-dag variationer, køers sortering, ædeforhold, stressniveau og forhold, som påvirker køer-nes individuelle ration og foderoptagelse, ligger udenfor, hvad der kan afdækkes.


EPrint Type:Web product
Keywords:fodring, sundhed, leverbylder, malkekøer
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Health and welfare
"Organics" in general > Countries and regions > Denmark
Research affiliation: Denmark > Other organizations
Deposited By: Jørgensen, Ms. Kirstine Flintholm
ID Code:3740
Deposited On:28 Oct 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:30
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed
Additional Publishing Information:Accessed 08.03.2004
KvægInfo nr. 1289. Dansk Kvæg|Landscentret, Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby
Fonden for Økologisk Jordbrug

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics