home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Analyse af mælkeprøver i pilotprojekt NYSundhedsrådgivning

Aarestrup, Frank Møller; Bennedsgaard, Torben Werner; Enevoldsen, Carsten; Houe, Hans; Katholm, Jørgen; Larsen, Helle Daugaard; Nylin, Britta and Pedersen, Lars Holst (2004) Analyse af mælkeprøver i pilotprojekt NYSundhedsrådgivning. .

[thumbnail of 4715.pdf] PDF - English
Limited to [Registered users only]

235kB


Summary

Under visse forudsætninger åbnes der i pilotprojektet NYSundhedsrådgivning (NYS) mulighed for, at deltagende besætningsejere kan førstegangsbehandle mastitis hos malkekøer med antibiotika. Arbejdsgruppen bag NYS har besluttet, at der altid før behandling skal udtages en mælkeprøve til bakteriologisk diagnostik. Til afklaring af spørgsmål i forbindelse hermed sendte arbejdsgruppen en række spørgsmål til faglig høring hos relevante personer. På baggrund af tre opstillede prøveudtagnings- og analysestrategier (hurtigst muligt, postforsendelse med en eller 2 dages forsinkelse eller nedfrysning af prøver til senere analyse) efterspurgtes en udtalelse angående anvendeligheden af bakteriologiske mælkeprøveanalyser som støtteværktøj til valg af hensigtsmæssige behandlingsprotokoller og til overvågnings- og dokumentationsformål.
Høringsgruppen har i besvarelsen lagt vægt på anbefalinger, der fremmer meningsfyldte behandlingsprotokoller, og som samtidig begrænser selektionspresset mod antibiotikaresistens udvikling.
Det var hensigtsmæssigt at inddele mastitis i følgende former: 1) svær klinisk mastitis, 2) moderat akut-klinisk mastitis og 3) kronisk mastitis. Denne inddeling giver mulighed for at skelne mellem tilfælde af mastitis med et akut behov for behandling, tilfælde af mastitis hvor behandling kan afvente dyrlægens besætningsbesøg og tilfælde af mastitis med forventelig begrænset behandlingseffekt.
Høringsgruppen konkluderede:
- at det generelle dyrkningskrav i NYS fordrer udfærdigelse af en af parterne anerkendt dansk standard for mastitisdyrkning.
- at mælkeprøver fra svær klinisk mastitis og moderat akut-klinisk mastitis bør undersøges hurtigst muligt. Scenario A sikrer det bedste grundlag for beslutning om valg af behandlingsprotokol herunder afbrydelse af unødvendig behandling, den bedste antibiotikabehandling og den bedste mulighed for forebyggelse af antibiotikaresistens.
- at Projektet NYS kan føre til et øget forbrug af antibiotika i projektbesætningerne på grund af øget ejeradgang til antibiotikabehandling. Der bør derfor udarbejdes generelle retningslinier for situationsbestemt tolkning af dyrkningsresultater og heraf afledte valg af antibiotikabehandlings-protokoller.
- at mængden af antibiotika til behandling af mastitis omkostningsfrit kan reduceres væsentligt ved en systematisk tilgang til behandling af mild mastitis og ved at undlade genbehandling af tilfælde af mastitis med henholdsvis negativt dyrkningsfund og lavgradige coli-infektioner under nødvendig hensyntagen til dyrevelfærdsmæssige forhold.
- at scenario A og B samt i en vis udstrækning C vil kunne danne grundlag for indsamling af en tilfredsstillende epidemiologisk viden til at kunne forebygge klinisk mastitis på besætningsniveau.
- at ingen af de beskrevne mælkeprøvestrategier sikrer det nødvendige datagrundlag til dokumentationsformål inklusiv resistensudvikling hos bakterie isolater. Til formålet skal der indsamles supplerende data og prøver, som bør analyseres på et centralt laboratorium.


EPrint Type:Report
Keywords:Antibiotic resistance, Veterinary medicine, Milk samples, Dairy cows
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 5 Use of antimicrobials and occurrence of resistance in organic cattle herds
Deposited By: Bennedsgaard, Cand med vet Torben Werner
ID Code:4715
Deposited On:06 Apr 2005
Last Modified:07 May 2013 09:48
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics