home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

Mejer, Helena and Roepstorff, Allan (2004) Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin. In: Sørensen, Jan Tind (Ed.) Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger: Rapport fra workshop afholdt på Hotel Bygholm Park 23. april 2003. FØJO Intern rapport, no. 54. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug , chapter 3, pp. 19-26.

[thumbnail of 3243.pdf] PDF - English
364kB


Summary

De fleste almindelige indvoldsorm i danske svin er helt afhængige af værtsdyrenes nærmiljø, fordi en del af deres livscyklus skal gennemføres uden for værtsdyret. Ormene udskiller æg, som deponeres med værtens gødning i dennes omgivelser, hvor æggene dernæst udvikler sig til mere eller mindre hårdføre infektive stadier, som enten kan gensmitte værten eller smitte nye værtsdyr.
Danske svin er gennem mange år blevet koncentreret i stadig større og mere intensive besætninger. Sammen med en udbredt brug af medicinering har dette forårsaget en markant reduktion i forekomsten og intensiteten af parasitter. Den økologiske driftsform, hvor forebyggende medicinsk behandling ikke er tilladt, og hvor dyrene skal have rigelig strøelse og adgang til udendørs faciliteter, er imidlertid en tilbagevenden til mere parasitfavorable betingelser. En undersøgelse i 1990-91 af 12 danske økologiske svinebesætninger påviste således en moderat til meget høj ormebelastning sammenlignet med konventi-onelle besætninger (Roepstorff et al., 1992), mens en nyere undersøgelse af 9 økologiske besætninger i 1999 (Carstensen et al., 2002) viste, at flere besætninger her havde et mere moderat infektionsniveau. Denne forskel mellem de to undersøgelser kan muligvis skyldes bedre faciliteter og øget viden og der-med en bedre håndtering af parasitproblemet i 1999. Det skal dog bemærkes, at besætningerne i begge undersøgelser generelt var forholdsvis nyetablerede. Vi har derfor kun ringe kendskab til eventuelle langsigtede problemer, da infektionerne muligvis ikke havde nået at blive opformeret på de benyttede arealer. I begge undersøgelser blev der kun påvist få arter af indvoldsorm, nemlig spolorm (Ascaris suum, 15-30 cm lang), knudeorm (Oesophagostomum spp., ca. 1 cm), piskeorm (Trichuris suis, ca. 5 cm) og tråd-orm (Strongyloides ransomi, ca. 0,5 -1 cm) - den sidstnævnte blev kun fundet sporadisk i den første under-søgelse. Normalt resulterer infektionerne i nedsat foderudnyttelse og tilvækst, men i værste tilfælde kan for eksempel piskeorm give utrivelighed og dødsfald.
For konventionelle svineproducenter er kontrol med orm hos svin sædvanligvis synonym med orme-behandling, men dette er i strid med lovningen og de økologiske idealer, og der findes adskillige andre muligheder for at holde parasitinfektioner nede på et acceptabelt niveau i økologiske besætninger. Disse er kort præsenteret og kommenteret i tabel 1. Desværre er disse kontrolforanstaltninger kun undersøgt i relativt begrænset omfang, og det er derfor umuligt at drage klare konklusioner vedrørende de enkelte kontrolforanstaltningers potentiale, endsige give en anbefaling af et godt kontrolprogram, som kombinerer disse muligheder.


EPrint Type:Report chapter
Keywords:økologisk svineproduktion; spolorm; piskeorm; knudeorm; kontrol af parasitter; smitteoptagelse; overlevelse af fritlevende parasitstadier
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Pigs
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 8 (MANORPIG) Health management in organic pig production
Denmark > SOAR - Research School for Organic Agriculture and Food Systems
Related Links:http://www.foejo.dk/publikation/rapport/ir_54.pdf
Deposited By: Bonde, Dr Marianne
ID Code:3243
Deposited On:04 Oct 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics