home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Lavbundsarealerne ved Fussingø

Hoffmann, C.C.; Jakobsen, O.S.; Nielsen, L. and Debosz, K. (2003) Lavbundsarealerne ved Fussingø. In: DJF rapport. , pp. 15-27.

[thumbnail of 4284.pdf] PDF - English
1MB


Summary

På engene ved Fussingø Hovedgård blev der i 1997-2001 gennemført en tværfaglig undersøgelse af forskellige græsmarksstrategier, som afgræsning, slæt eller driftsophør, ud fra ønsket om at kunne øge naturkvaliteten under miljøvenlig græsmarksdrift og samtidig forbedre landbrugsproduktionen under sådanne forhold. Med henblik på at få en generel beskrivelse af engarealerne er der indsamlet nøgledata vedrørende geologi, afstrømningsforhold, arealernes driftshistorie, klima, hydrologi og vegetationen på arealerne. Der er benyttet en kombination af ældre beskrivelser og nye registreringer. Engområdet er beliggende i en tunneldal, som stort set følger Skals å forløbet. Der er tørveaflejringer med mindre lag af ler og kalkgytje indlejret lokalt. I den øverste meter af jordlaget er humusindholdet ca. 60%. Der var et højt N-indhold i jorden, men med stor variation indenfor området (1,8-2,7%). Den potentielle netto kvælstof mineralisering var betydeligt højere end det niveau man normalt finder på mineraljord. Afstrømningsoplandet ved Fussingø er på 1948 ha, og det består af fire del-oplande, der afvander til Skals å systemet. Lavbundsarealet på 411 ha udgør 21% af det samlede oplandsareal. Lavbundsarealet består bl.a. af 44% vådområder, som ikke udnyttes landbrugsmæssigt, og af 20% vedvarende græsningsarealer. Engarealerne, som indgik i forsøget, blev i perioden før 1955 og i perioden efter 1987 drevet med græsmarksdrift. I den mellemliggende periode var der mere eller mindre intensiv drift af arealerne med både græsmarksdrift og salgsafgrøder.
Klimaet i forsøgsperioden var specielt ved at nedbøren i forårsperioden var stigende gennem de år forsøget varede, og arealerne blev mere og mere fugtige i vækstperioden. Med hensyn til fugtighed var der betydelige forskelle i vandstand fra græsningsfold til græsningsfold. Vegetationen var kulturpræget på østarealet og naturpræget på vestarealet. En forklaring på dette forhold kan være, at der på østarealet var en højere N-mineralisering og et højere indhold af plantetilgængeligt K.
Danske lavbundsarealer kan variere meget, og der er ikke grundige beskrivelser af alle lavbundsarealer som af arealerne på Fussingø. Man kan derfor ikke sige, hvor stor en del af de danske lavbundsarealer, der har samme forhold som arealerne, der indgik i undersøgelsen. Ud fra gamle kortoptegnelser er det tidligere vurderet, at en tredjedel af Danmarks lavbundsarealer har humusjord og dermed tilsvarende jordtype som engene ved Fussingø.


EPrint Type:Report chapter
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 3 (PROSBIO) Production of steers and use of bioactive forages
Deposited By: Søegaard, Senior scientist Karen
ID Code:4284
Deposited On:24 Feb 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:30
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics