home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

PRÆSENTATIONSHÅNDBOG MED ENKLE METODER TIL OPGØRELSE AF FUNKTIONEL BIODIVERSITET I ØKOLOGISKE FRUGTPLANTAGER.

{Tool} PRÆSENTATIONSHÅNDBOG MED ENKLE METODER TIL OPGØRELSE AF FUNKTIONEL BIODIVERSITET I ØKOLOGISKE FRUGTPLANTAGER. [Booklet of simplified methods for the monitoring of functional biodiversity in organic orchards.] Creator(s): D'Yvoire, Caroline; WARLOP, FRANCOIS; Świergiel, Weronika; Porcel, Mario; Jacobsen, Stine K. and Sigsgaard, Lene. Issuing Organisation(s): University of Copenhagen, Department of Plant and Environmental Sciences. (2017)

[thumbnail of Metodehåndbog_EcoOrchard_2018_DK_med nye fotos.pdf] PDF - English
1MB

Document available online at: https://ebionetwork.julius-kuehn.de/


Summary

A handbook for growers and advisors to assess the natural enemies in the orchard with photo illustrations and a form to use for own recordings


Summary translation

Formål med opgørelsesmetoderne:
-At gøre frugtavlere bekendte med simple metoder til at opgøre naturlige fjender
- Øge frugtavleres opmærksomhed på den naturlige regulering af skadedyr der foregår i deres plantage
 Tilpasse plantebeskyttelsesmetoder så den naturlige regulering udnyttes bedst muligt og de naturlige fjender skånes
- At observere effekten af de agroøkologiske infrastrukturer i plantagen på den naturlige regulering af skadedyr over sted og over tid, når muligt.
- At få grundlag for at indarbejde naturlige fjender i de skadetærskler der bruges til beslutningsstøtte for skadedyrsbekæmpelse
Håndbogen er et resultat af EU CORE Organic + projektet EcoOrchard. Projektet koordineres af Københavns Universitet, og den danske del er financieret med støtte fra GUDP, (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet) og ICROFS.
Håndbogen er baseret på:
D'Yvoire, Caroline; Warlop, Francois; Świergiel, Weronika; Sigsgaard, Lene and Porcel, Mario (2016) Booklet of simplified methods for the monitoring of functional biodiversity in organic orchards. , revideret i 2017. Den findes oversat til 8 sprog på EBIO-Network : http://ebionetwork.julius-kuehn.de/.
Den danske version er tilpasset danske forhold: D'Yvoire, Caroline; Warlop, Francois; Świergiel, Weronika; Porcel, Mario; Stine Kramer Jacobsen; Lene Sigsgaard, 2017.

EPrint Type:Practice tool
What problem does the tool address?:Simple tools to assess the natural enemies in orchards
What solution does the tool offer?:Increase awareness of the natural control happening in the orechard
Adjust pest management methods to best conserve the natural enemies in the orchard
Allow growers to observe the effect of agroecological infrastructures in the orchard and their effect on pest numbers in time and space
Provide the basis to incorporate natural enemies in control decisions
Country:Denmark
Type of Practice Tool:Leaflets & guidelines
Theme:Pest and disease control
Keywords:functional biodiversity; ecological infrastructures;
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
natural enemies
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5085
English
biodiversity conservation
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33955
English
assessment
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330990
Subjects: Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Knowledge management > Education, extension and communication
Environmental aspects
Research affiliation: Denmark
European Union > CORE Organic > CORE Organic Plus > ECOORCHARD
Related Links:https://ebionetwork.julius-kuehn.de/
Deposited By: Sigsgaard, Assoc. Prof. Lene
ID Code:35008
Deposited On:20 Jun 2019 12:43
Last Modified:15 Mar 2023 10:41
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Additional Publishing Information:A result of the EU CORE Organic project EcoOrchard

Repository Staff Only: item control page