home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Betydningen af afgrødediversificering for forekomsten af ukrudt i økologisk vårsæd

Theilgaard, Malene (2016) Betydningen af afgrødediversificering for forekomsten af ukrudt i økologisk vårsæd. Masters thesis, Aarhus University . .

[thumbnail of malenetheilgaard-speciale.pdf]
Preview
PDF - Danish/Dansk
15MB


Summary

Økologisk landbrugsproduktion i Danmark udgør ca. 6% af det samlede landbrugsareal. Med stigende efterspørgsel på økologiske varer og øget omlægning til økologi, er der stadig brug for ny viden på området og til de udfordringer, som produktionsformen indebærer. Ukrudt er en af de store årsager til reduceret udbytte i landbruget og sædskiftet er en vigtig kulturteknisk metode til at reducere ukrudt og er hjørnestenen i ukrudtsbekæmpelsen i økologisk jordbrug. For at undersøge betydning af sædskiftet på ukrudtsforekomsten i danske økologiske marker, blev 40 marker registreret i sommeren 2015. Information om sædskiftet blev forud for registreringerne indhentet direkte fra landmændene eller fra økologikonsulenter i Jylland. En opdeling af planteavls og kvægbrugssædskifter blev lavet med en differentiering af høj og lav afgrødediversitet i sædskiftet for en 5-årig dyrkningsperiode. Differentiering af sædskiftet og jordtype for markerne gav grundlag for at undersøge forekomsten af ukrudt.
For ukrudtsdiversiteten mellem høj og lav diversitet i sædskiftet, blev der fundet signifikante forskelle. To forskellige aspekter af diversiteten blev taget i betragtning: antallet af ukrudtsarter (richness) og ligheden mellem dem (udtrykt som relativ entropi af fordelingen af ukrudtsarterne). Dog blev der fundet forskellige sammenhænge for marker afhængigt af brugstype (planteavl eller kvægbrug) med forskellig jordtype (sand eller ler). I 3 ud af 4 tilfælde var der modeksempler på hypotesen, da der ikke var nogen sammenhæng mellem høj ukrudtsdiversitet og høj diversitet i sædskiftet. Resultatet af en binomial analyse af data viste en effekt af sædskiftet på forekomst af nogle artsgrupper. 12 ud af 44 grupper var signifikant påvirket af sædskiftet, og blandt dem var der problematiske arter. Ager tidsel, kornvalmue og kornblomst var signifikant hyppigst forekommende i sædskifter med lav diversitet, mens alm. kvik og krumhals forekom hyppigst ved høj diversitet. Derudover viste det også en effekt af jordtype på nogle af arternes forekomst. Det store antal af grupper der ikke var signifikant forekommende, skyldtes formentligt de enten meget begrænsede eller adskillige observationer, eller arternes livscyklus og frøenes levedygtighed i jorden.
Dette observationsstudie resulterede i en ubalanceret fordeling af kategorierne for sædskifte og jordtype, hvilket var forventeligt med begrænset materiale til rådighed. Ydermere, er differentieringen af afgrødediversiteten er også påvirket af dette. Ukrudtsforekomst er påvirket af mange forskellige faktorer, som ikke er inkluderet i dette studie. Derfor er resultaterne fra denne undersøgelse en indikation af ukrudtsforekomsten i en enkelt vækstsæson i danske økologiske marker.


Summary translation

The thesis contains a weed survey of 40 Danish fields with spring cereals conducted in June/July 2015. The data were analysed to clarify whether previous years cropping history could explain the occurrence of weeds.

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:Masters
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: European Union > CORE Organic Plus > PRODIVA
Deposited By: Melander, Senior Sci Bo
ID Code:30647
Deposited On:25 Oct 2016 12:41
Last Modified:25 Oct 2016 12:41
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics