home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vækst og robusthed i økologisk akvakultur

Jokumsen, Alfred (2018) Vækst og robusthed i økologisk akvakultur. [Growth and Robustness in Organic Aquaculture.] . [draft]

[thumbnail of RobustFish afsluttende publikation_FINAL_web.pdf] PDF - Published Version - Danish/Dansk
1MB


Summary

Formålet med RobustFish projektet var at:
• Styrke udviklingen af økologisk ørredproduktion i Danmark men også til gavn for konventionelt opdræt
• Undersøge ørredyngels robusthed i forhold til start-fodrings adfærd, fedtsyreindholdet i foderet og følsomhed over for yngeldødeligheds-syndromet (YDS)
• Effekt af vandbehandling med hjælpestoffer
• Viden om markedsforhold, forbrugerkendskab, produktudvikling og øget afsætning.
Robustfish har adresseret ovennævnte problemstillinger, og på grundlag af opnåede resultater kan der drages følgende konklusioner og deraf følgende anbefalinger og perspektiver for styrkelse af det økologiske opdræt af regnbueørred i Danmark.
• Yngel med tidlig fødesøgnings adfærd (swim-up) viste tendens til større robusthed over for de anvendte stress påvirkninger.
• Der var ingen statistisk forskel mellem dødelighed forårsaget af YDS-bakterien Flavobacterium psychrophilum og ”Tidlig”, ”Mellem” og ”Sen” swim-up adfærd.
• Udskiftning af marine protein kilder (kun 10 % fiskemel i diæterne) med vegetabilske viste negativ effekt på foderindtag, vækst og dødelighed i regnbueørred yngel.
• Lavt indhold af flerumættede fedtsyrer (HUFA) i foderet (> 1 % af total fedtsyrer (TFA)) havde tilsyneladende kun lille påvirkning på vækst, foderkonvertering (FK) og enzymatisk aktivitet indtil 100 dage efter startfodring – i foder med optimal marin proteinkilde.
• Fedtsyre resultater indikerede, at ørred tilsyneladende kan syntetisere kortere kædede fedtsyrer til HUFA.
• De godkendte hjælpestoffer anvendes med større sikkerhed og dambrugerne er blevet fortrolige med produkterne, ligesom fiskene tilsyneladende tilpasser sig de grønne hjælpestoffer.
• Behov for optimering af driften med henblik på dels at sikre en bedre og mere stabil vandkvalitet – og derved reducere brugen af hjælpestoffer og dels sikre fiskevelfærd, herunder også vandcirkulation, beluftning, overdækning, mm.).
• Det vurderes at der vil være gode muligheder for at opretholde en merpris (20 – 30 %) på økologiske ørreder, og at markedsføring skal fokusere mere på dyrevelfærd end miljø.
• Forbrugerne havde en negativ opfattelse af opdrættet fisk, der blev forbundet med noget negativt - på linje med industrialiseret landbrug og i modsætning til ”vile fisk”.
• Kun få forbrugere var i stand til at identificere regler for økologisk fisk og
ofte sammenblandedes de med MSC, ASC og andre certificeringer.
• Der behov for en systematisk kommunikations-/forbrugeroplysningskampagne med fokus på større bevidsthed om ”Økologisk fisk”, der er opdrættet og kontrolleret i forhold til specifikke regler for økologisk akvakultur og at økomærket adskiller sig fra f. eks. miljømærkerne MSC og ASC.
• Stigende efterspørgsel efter økologiske produkter i Europa vil være et godt afsætningsmæssigt grundlag for at fastholde målsætningen i regeringens 2020-plan for dansk akvakultur. Det anbefales at der skabes yderligere incitament til omlægning af dambrug til økologisk produktion.


Summary translation

According to the EU Regulation on Organic Aquaculture, organic fish production must be based on 100 % organic fry. However, medication in organic farming is only allowed within very strict limits. Therefore, the robustness of the fry to diseases is crucial. Especially, this concerns the most serious trout fry disease in Danish aquaculture, Rainbow Trout Fry Syndrome (RTFS). Previous studies have indicated, that robustness of the fry could be related to larval developmental rate and to the dietary content of specific Ω-3 fatty acids (HUFAs). Stress and RTFS tests have been performed to investigate if these two factors might be included in strategies to increase the robustness of the fry. Further, the effect on health and welfare of water treatments using approved agents in organic aquaculture has been tested. Further, RobustFish has provided new knowledge about market conditions and consumer attitudes, including the competitive effect of increased production. Mapping the existing types of organic aquaculture products in European markets will pave the way for product development and increasing the Danish market share.
The aim of RobustFish was to,
• Strengthen the development of organic trout production in Denmark with spin-off to conventional farming
• Investigate robustness of trout fry with regard to start-feeding behaviour, dietary fatty acid content and rainbow trout fry syndrome (RTFS)
• Effect of water treatment with auxiliary substances
• Knowledge about market conditions, consumer knowledge, product development and increased marketing.
Main Conclusions - Recommendations - Perspectives
• Early swim-up feeding behaviour indicated improved robustness to some stress impact, except to RTFS.
• Differences in first feeding behavior in farmed fish compared to wild fish may be due to domestication, i.e. breeding and environment has made rainbow trout become livestock.
• Low dietary inclusion of marine protein sources (10 % fish meal) exchanged with vegetable sources may have negative impact on feed intake, growth and mortality of trout fry.
• Indicated that rainbow trout is able to synthesize shorter chained fatty acids into HUFA.
• The approved auxiliary substances are being used with high security and the farmers are familiar with – and the fish adapt to - the green products.
• Good opportunities to market value added products (20 – 30 % higher price) of organic trout, with more focus on fish welfare than environment.
• Need of a consumer targeted communication plan with focus on awareness of organic fish, which is farmed and controlled following specific regulations on organic aquaculture, and that the organic label is different from the ecological labels MSC, ASC etc.
• Denmark is currently among the World biggest producers of organic trout and among the biggest producers in EU – and with potential for increasing the production to fill the gap from the increased demand for organic products in the European markets.

EPrint Type:Other
Keywords:Økologisk ørred, robusthed, yngel, selektering, foderkomponenter, desinfektionsmidler, investering, forbrugerkendskab
Subjects: Farming Systems > Farm economics
Animal husbandry > Feeding and growth
Farming Systems > Social aspects
Animal husbandry > Health and welfare
Environmental aspects
Research affiliation: Denmark > Organic RDD 2 > RobustFish
Deposited By: Jokumsen, Senior Advisory Scientist Alfred
ID Code:33733
Deposited On:12 Sep 2018 08:56
Last Modified:08 Oct 2018 14:08
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics