home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Resultater og erfaringer med ukrudtsbekæmpelse i økologiske frilandsgrønsager

Melander, Senior scientist Bo; Korsgaard, Konsulent Maren and Willumsen, Senior scientist Jens (1999) Resultater og erfaringer med ukrudtsbekæmpelse i økologiske frilandsgrønsager. [Results and experiences with weed control in organic outdoor vegetables.] Paper at: 16 Danske Planteværnskonference / Ukrudt, Nyborg, Danmark, 4-5 marts.

[thumbnail of Plantev_konf_BM_991.pdf] PDF - English
223kB


Summary

Nærværende artikel beskriver de senere års erfaringer og resultater med bekæmpelse af ukrudt i rækken i økologiske frilandsgrønsager, som kendes fra praksis og fra de markforsøg, som i forskningsmæssigt regi er gennemført nationalt og i nærmeste udland.
Udplantning fremfor udsåning af grønsager fører almindeligvis til færre ukrudtsproblemer. Behovet for manuel lugning er betydeligt mindre, og det er i dag muligt at gennemføre mekanisk ukrudtsbekæmpelse med et rimeligt resultat i kulturer som kål og knoldselleri. I andre kulturer som f.eks. plantede porre og løg kan udplantning kombineret med ukrudtsharvning også føre til et meget lille håndlugningsbehov, men erfaringsgrundlaget stadig er ret begrænset.
Ukrudtsbekæmpelsen i såede kulturer - og her tænkes der primært på gulerødder, såløg og såporre - er særlig krævende og dyr, fordi de 3 arter har et stort bekæmpelsesbehov, og fordi meget af bekæmpelsen er baseret på tidskrævende håndlugning. Tidsforbruget til lugning ligger typisk på 100-400 timer ha-1 alt afhængig af ukrudtstrykket. I de senere år er der fra forskningsmæssig side arbejdet en del på at forbedre den maskinelle bekæmpelse af ukrudt i rækken i de 3 kulturer. De bedste resultater er opnået i såløg og såporre, hvor flammebehandling kombineret med mekanisk ukrudtsbekæmpelse har kunnet reducere lugetiden med 70-80%. Det er relativt høje reduktioner, men resten af ukrudtet skal stadig fjernes ved håndlugning, og tidsforbruget til det kan nemt løbe op i 50 -100 timer ha-1 ved større ukrudtstryk. Der er derfor stadig behov for at udvikle og forfine bekæmpelsesstrategier, som bygger på kendte metoder, samt behov for at søge efter nye og mere effektive teknikker til maskinel bekæmpelse af ukrudt i rækkerne.


Summary translation

This paper summarises the major experiences and results achieved in recent years with physical weed control of intra-row weeds in organic vegetables.
Transplanting vegetables instead of sowing them provides generally less weed problems. The demand for hand weeding is considerably lower, and it is possible to conduct post-emergence mechanical weed control in vegetables such as cabbage and celery. The benefits of transplantation in terms of weed control have also shown promise in other vegetables, such as leeks and onions, but more results are needed for practical implementation.
Controlling intra-row weeds in sown vegetables, such as carrots, onions and leeks, is particularly demanding and expensive, because they have a high demand for weed control and much of the weed control has to be done by hand. The time consumption for hand weeding is typically 100-400 hours ha-1 depending on the weed density. Some effort has been put into the development of physical intra-row weed control methods in recent years, aiming at reducing the time for hand weeding significantly. So far, the best results have been achieved in seeded onions and leeks, where it has been possible to cut the time for hand weeding by 70-80 %. However, remaining weeds still have to be removed by hand and the time consumption for that may reach 50-100 hours ha-1 in particular weedy situations. Consequently, there is still a need for improving the weed control strategies based on known methods, as well as looking for new effective methods for intra-row weed control.

EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Denmark > DARCOF I (1996-2001) > II.2 Vegetables
Deposited By: Melander, Senior Sci Bo
ID Code:1615
Deposited On:08 Oct 2003
Last Modified:12 Apr 2010 07:28
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics