home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

SimDen - en simpel model til kvantificering af N2O-emission og denitrifikation.

Vinther, Finn P. and Hansen, Søren (2004) SimDen - en simpel model til kvantificering af N2O-emission og denitrifikation. [SimDen - a simple model for quantification of N2O-emission and denitrification.] DJF rapport, no. 104. Danish Institute of Agricultural Sciences , Department for Agroecology.

[thumbnail of SimDen.pdf] PDF - English
Limited to [Depositor and staff only]

1MB

Document available online at: http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/djfma104.pdf


Summary

Denitrifikationen, som er særdeles vigtig både i landbrugs- og miljømæssig henseende, er en af de vanskeligste processer i kvælstof kredsløbet at kvantificere, idet den er kendetegnet ved en stor rumlig og tidslig variation. Der er brug for mange ressourcekrævende målinger for med rimelig sikkerhed at kvantificere denitrifikationen på markniveau. Eksperimentel bestemmelse af denitrifikationen er derfor oftest udelukket, og man må ty til matematiske modeller, hvis man ønsker at estimere hvad denitrifikationen har været, eller ønsker at vide hvad denitrifikationen måtte blive ved en given ændring i landbrugspraksis. Også modeller kan dog være vanskelige at håndtere, idet de fleste modeller kræver adgang til flere baggrundsoplysninger end det oftest er muligt at fremskaffe.
Til beregning af niveauet for denitrifikationen i forskellige jordtyper, gødningsscenarier og til dels dyrkningspraksis præsenteres her en simpel empirisk model SimDen, hvor kun oplysninger om jordtype og gødningsmængde og –type er nødvendige. SimDen tager udgangspunkt i den kendsgerning at der ved denitrifikationen dannes både frit kvælstof (N2) og lattergas (N2O), og denitrifikationens omfang beregnes som et produkt af lattergas-emissionen og forholdet mellem frit kvælstof og lattergas: (N2O-emission) x (N2/N2O). Lattergas-emission beregnes på grundlag af kvælstof input og emissionsfaktorer, og N2/N2O-forhold fastsættes på grundlag af litteraturværdier, mens afhængigheden af jordtype og gødningsanvendelse beskrives som funktioner af jordens vandindhold og tilgængeligheden af organisk stof.
SimDen er verificeret med målinger fra en række danske undersøgelser, og modellen sammenholdes med den dynamiske jord-plante-atmosfære model Daisy. Disse sammenligninger tyder på, at SimDen beregner en denitrifikation, der er i god overensstemmelse med virkeligheden.
SimDen kan downloades fra www.agrsci.dk/simden


Summary translation

The denitrification is an important process both from an agricultural and an environmental point of view. However, the process is, due to its high spatial and temporal variability, very difficult and resource demanding to quantify, and the only possibility is often to use simulation models. However, simulation models often need more input information than what is available. Therefore, a simple empirical model - SimDen - for quantifying the denitrification is presented, where only information about soil type and fertilisation are needed as input variables.
Basically, the denitrification in SimDen is calculated as (N2O-emission) x (N2/N2O-ratio). The N2O-emission is derived from input of N and emission factors, as used in the IPCC-methodology. SimDen use emission factors of 0.8% of applied N for inorganic fertiliser and 2.5% for animal manure/slurry and N2 fixation. Only N2 fixation below harvest or grazing height, i.e., fixation in stubble and roots, is considered as N-input. N2/N2O-ratios are based on literature values. Soil moisture and content of organic matter affect both the N2O-emission and the N2/N2O-ratio. This made it possible to relate the denitrification to the Danish soil types, which differs in hydraulic properties and soil texture.
SimDen is verified against a number of field measurements from Danish soils and is compared to the soil-plant-atmosphere model Daisy.
SimDen can be downloaded from: www.agrsci.dk/simden

EPrint Type:Report
Keywords:denitrification, N2O emission
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Environmental aspects > Air and water emissions
Research affiliation: Denmark > KU - University of Copenhagen > KU-LIFE - Faculty of Life Sciences
Denmark > DARCOF II (2000-2005) > I.16 (OKOVAND) Regional groundwater protection by optimised organic farming systems
Denmark > AU - Aarhus University > AU, DJF - Faculty of Agricultural Sciences
Related Links:http://www.agrsci.dk/djf/nyheder_og_presse/ny_model_beregner_tab_af_kv_lstof, http://www.agrsci.dk/afdelinger/forskningsafdelinger/jpm/medarbejdere/fpv/projekter/simden_en_simpel_model_til_beregning_af_denitrifikation_af_n2o_emmision, http://www.agrsci.dk/simden
Deposited By: Vinther, Senior scientist Finn P.
ID Code:3139
Deposited On:25 Aug 2004
Last Modified:12 Apr 2010 07:29
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics