home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed)

Claudi-Magnussen, Chris and Hansen, Laurits Lydehøj (2005) Svinefodring - næringsstofudnyttelse, produktkvalitet og sundhed. Slutrapport for Work Package 3: Produktkvalitet. FØJO projekt II.7 (OrganicPigFeed). Slagteriernes Forskningsinstitut .

[thumbnail of Statisk_kopi_afSlutrapport_for_Work_package_3_Produktkvalitet___pdf.pdf] PDF - English
668kB


Summary

I et 2x2 forsøgsdesign er økologiske slagtesvin givet slagtesvinefoder med to niveauer af protein (norm og 85% af norm) samt 0% og 25% lupin.
Hvis proteinindholdet i foder til økologiske slagtesvin nedsættes til 85% af gældende norm, falder kødprocenten op til 1% og indholdet af intramuskulært fedt (IMF) i kammuskel stiger med 0,5%. Dryptab, slut-pH, temperatur 24 timer efter slagtning, pigmentindhold og konsistens (hårdhed) for kammusklen påvirkes ikke. Indholdet af skatol i rygspæk falder lidt. Indholdet af mættede fedtsyrer i rygspæk stiger, indholdet af monoumættede fedtsyrer ændres ikke, mens indholdet af flerumættede fedtsyrer falder, hvilket betyder at jodtallet (fedtets umættethed) falder fra 67 til 65. Spisekvaliteten udtrykt ved en sensorisk profil af stegte koteletter påvirkes ikke meget. Syrlig smag og metalsmag bliver lidt mindre og sødlig smag lidt større. I kombination med 25% lupin bliver mørhed og saftighed dog noget større. Stegesvindet ved tilberedning af de stegte koteletter bliver 1% større, men ikke hvis der kombineres med fodring med lupin.
Ved fodring med 25% lupin stiger kødprocenten 1-1,5%. Temperaturen i kammusklen 24 timer efter slagtning er lidt lavere - muligvis på grund af lavere slagtevægt. Dryptab, slut-pH, IMF, pigmentindhold og konsistens for kammusklen påvirkes ikke. Indholdet af mættede og monoumættede fedtsyrer i rygspæk falder, mens indholdet af flerumættede fedtsyrer stiger, hvilket betyder, at jodtallet stiger fra 63 til 69. Indholdet af skatol i rygspæk falder til ca. det halve for både so- og galtgrise. Selvom der her er tale om meget lave niveauer af skatol, anbefales det at afprøve effekten af fodring med lupin på hangrise for derved at nedbringe forekomsten af hangriselugt. Griselugt og grisesmag ved stegte koteletter bliver lidt mindre selvom niveauerne i begge tilfælde er meget lave. Samtidig stiger intensiteten af kødlugt og kødsmag lidt.


Summary translation

In a 2x2 design, organic pigs are fed two levels of protein (norm and 85% of norm) and 0% and 25% lupine.
When the level of protein in the feed to organic pigs are lowered to 85% of norm, the lean meat percentage becomes up to 1 percent lower and the intramuscular fat (IMF) rises 0,5 percent. Drip loss, ultimate pH, temperature 24 hours after slaughter, content of pigment and texture for the loin muscle are not affected. The level of skatole in back fat becomes a little lower. The content of saturated fatty acids (SFA) in back fat rises; the content of monounsaturated fatty acids (MUFA) does not change while the content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) falls. This means that the iodine value falls from 67 to 65. The eating quality expressed by the sensory profile of fried loin chops is only affected a little. Acidic and metal taste is a little less intensive and sweet taste is a little more intensive. In combination with 25% lupine though, the loins become more tender and juicy. The cooking loss when frying the loin chops becomes 1 percent higher but not if combined with feeding with 25% lupine.
When feeding with 25% lupine, the lean meat percentage rises by 1-1,5 percent. The temperature in the loin muscle 24 hours after slaughter is lower - perhaps because of a lower carcase weight. Drip loss ultimate pH, IMF, content of pigment and texture for the loin muscle are not affected. The content of SFA and MUFA in back fat falls while the content of PUFA rises resulting in a rise of iodine value from 63 to 69. The level of skatole in back fat is approx. halved for both gilts and castrates. Even though the levels of skatole are very low, it is recommended to test the effect of lupine feeding of entire male pigs with the purpose of reducing the occurrence of boar taint. Piggy odour and flavour of fried loin chops decreases, but the levels are in both cases very low. The intensity of fried meat odour and flavour rises a little.

EPrint Type:Report
Keywords:meat quality, eating quality, boar taint, skatole, lupine
Subjects: Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > II. 7 (OrganicPigFeed) Improved pig feed and feeding strategies
Deposited By: Hansen, Grethe
ID Code:5310
Deposited On:23 Aug 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Danish/Dansk
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics