home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økologisk jordbrug nu og i fremtiden

Boelt, B. and Bertelsen, I. (2002) Økologisk jordbrug nu og i fremtiden. In: Kjellsson, G. and Boelt, B. (Eds.) Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport, no. 16. , chapter 3, pp. 31-43.

[thumbnail of rap_16side31_43.pdf] PDF - English
212kB

Document available online at: http://www.foejo.dk/publikation/rapport/rap_16.pdf


Summary

Det ideologiske grundlag for økologisk jordbrug bygger på tre fundamentale principper: kredsløb, forsigtighed og nærhed. Anvendelse af genmodificerede organismer (GMO) er ikke tilladt og begrundelsen herfor er
• uacceptable risici i forhold til fødevarernes indvirken på sundheden
• uacceptable risici i forhold til miljøet
• den irreversible natur af de genetiske ændringer og det faktum, at de ændrede gener uundgåeligt vil sprede sig både i afgrøder og ukrudtsplanter
• udbredelsen af gensplejsede afgrøder forhindrer både forbrugeres og landmænds muligheder for frit at fravælge gensplejsede afgrøder og fødevarer.
Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af økologiske jordbrugsbedrifter, hvilket har medført en stigning i det økologiske areal, således at 6,5% af det totale landbrugsareal i Danmark nu drives økologisk. Stigningen har overvejende været forårsaget af en større interesse for omlægning af planteavlsbedrifter, og denne produktionsgren dækkede i 2000 34% af det økologiske areal.
Arealfordelingen inden for bedriftstype viser, at 53% af det økologiske jordbrugsareal anvendes i kvægbedrifter, medens kun 5% anvendes i svinebedrifter. Imidlertid er produktionen af mejeriprodukter for øjeblikket større end forbruget på hjemmemarkedet, og den fremtidige udvikling inden for denne produktionsgren er i høj grad afhængig af firmaernes succes på eksportmarkederne. Der er for øjeblikket en meget positiv situation for omlægning til økologisk planteavl som følge af en gunstig prisudvikling på bl.a. korn og ærter. Imidlertid er næringsstofforsyningen begrænsende for udbyttets størrelse på husdyrløse planteavlsbrug. Der vurderes at være gode muligheder for en større afsætning af økologisk svinekød, men den nuværende produktion er meget beskeden.
Forbruget af økologiske fødevarer i Danmark er stagneret inden for de seneste år. Imidlertid synes forbrugeren fortsat at have stor tillid til de økologiske produkter, og som begrundelse for valg af økologiske fødevarer nævnes hensyn til sundhed, miljø og dyrevelfærd. I den forbindelse fremhæver en række interviewede eksperter, at økologiens styrke er, at der ikke anvendes GMO.
For øjeblikket anvendes ikke-økologiske produkter af udsæd, gødning og foder. Anvendelsen af ikke-økologisk udsæd foregår imidlertid på dispensation, og tilladelse til brug af ikke-økologisk foder gælder kun indtil efteråret 2005.
Den fremtidige udvikling inden for økologisk jordbrug forventes i stor udstrækning at påvirkes af tilgængeligheden af
• afsætning af de økologiske produkter såvel i ind- som udland.
• økologisk udsæd af "passende" sorter
• økologisk foder – specielt proteinafgrøder, samt
• tilstrækkelig næringsstofforsyning i de økologiske sædskifter, især på husdyrløse planteavlsbedrifter.


EPrint Type:Report chapter
Subjects: Crop husbandry
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > VI.5 (VEFOS) Vegetable and forage seed - development of organic, GMO-free seed production
Deposited By: Boelt, Dr. Birte
ID Code:468
Deposited On:21 Feb 2003
Last Modified:12 Apr 2010 07:27
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics