home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Udnyttelse af husdyrgødning i sædskifter til økologisk planteavl

Olesen, Jørgen E.; Askegaard, Margrethe and Rasmussen, Ilse Ankær (2000) Udnyttelse af husdyrgødning i sædskifter til økologisk planteavl. In: Sommer, Sven G. and Eriksen, Jørgen (Eds.) FØJO rapport, FØJO, 7, pp. 75-82.

[thumbnail of C0016.pdf] PDF - English
96kB


Summary

På planteavlsbrug er mulighederne for indkøb af husdyrgødning ofte begrænset til indkøb af konventionel husdyrgødning inden for grænsen på 25% af kvælstofbehovet. Muligheder for at tilgodese afgrødernes næringsstofbehov på denne måde afhænger af bortførsel af næringsstoffer med afgrøderne og hvor store især udvaskningstabene er. Disse aspekter undersøges i et forsøg med forskellige sædskifter på fire forskellige jordtyper. Sædskifterne repræsenterer systemer med forskellige andele af korn og kvælstoffikserende afgrøder. Sædskifterne afprøves på fire forskellige måder, henholdsvis med og uden brug af efterafgrøder og med og uden brug af husdyrgødning. I de gødede parceller blev sædskiftet gødet med gylle svarende til 40% af de ikke-fikserende afgrøder kvælstofbehov.
Udbyttet i vårbyg viste en nedadgående tendens over de første tre år af forsøget i systemet uden gødning og efterafgrøde. Det mest stabile og højeste udbytter opnåedes i systemet med fangafgrøde, og især hvor der også anvendtes gødning. Udvaskningen af både kvælstof og kalium viste store forskelle mellem forsøgsstederne. Udvaskningen af kvælstof var beskeden og kaliumudvaskningen kunne ignoreres på den sandblandende lerjord på Sjælland og lerjorden på Lolland. Derimod forekom der stor udvaskning af både kvælstof og kalium på den grovsandede jord på Jyndevad og nogen udvaskning på den lerblandede sandjord ved Foulum. Udvaskningen af kvælstof kan begrænses ved anvendelse af efterafgrøder og kompenseres gennem dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder. Der vil derimod være behov for yderligere gødskning med godkendte kaliumgødninger på den grovsandede jord på Jyndevad. Det er endnu for tidligt at afgøre om der også vil være et yderligere behov for gødskning med kalium på Foulum.
Der var betydelig variation mellem forsøgssteder og år i de opnåede udnyttelsesprocenter af kvælstof i den tilførte gylle. Dette kan hænge sammen med at gyllen blev udlagt med slæbeslanger om foråret, og ikke nedfældet eller nedpløjet. En sådan nedfældning eller nedpløjning vil muligvis også kunne medvirke til at øge afgrødens konkurrenceevne over for ukrudtet.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Paper
Subjects: Farming Systems
Research affiliation: Denmark > DARCOF II (2000-2005) > IV.1 (EXUNIT) Experimental units for research in organic farming systems
Denmark > DARCOF III (2005-2010) > CROPSYS - The effect of cropping systems on production and the environment
Denmark > CROPSYS
Deposited By: Olesen, Senior scientist Jørgen E.
ID Code:356
Deposited On:23 Jan 2003
Last Modified:06 Jun 2022 15:58
Document Language:Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics